Vaal Breach
วาล์, เวทย์
เลเวล: 1
Soul ต่อการใช้หนึ่งครั้ง: 100
สามารถจัดเก็บการใช้งานได้ 1 ครั้ง
ระยะเวลาห้ามเก็บ Soul: 40 วินาที
เวลาในการร่าย: 2.5 วินาที
ต้องใช้ เลเวล 10
สร้างรอยแยกที่ทำให้คุณได้รับการโจมตีของมอนสเตอร์ที่อาศัยในนั้น
สัตว์ประหลาดจาก Breach จะไม่ให้ค่าประสบการณ์หรือให้ดร็อปไอเท็ม
ถูก Corrupt

ผลจากคุณภาพแบบพิเศษ:
เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–60)%
ใส่ในรูของไอเทมที่มีสีตรงกันเพื่อรับสกิล สามารถถอดออกได้ด้วยการคลิกขวา
Vaal Breach

Vaal Breach

poe.ninjaVaal Breach
DropLevel 10
BaseType Vaal Breach
Class หินสกิลใช้งาน
TargetTypesAny
Typeเวทย์, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, Type27, วาล์, CantUseFistOfWar
IsActiveSkill1
DefaultTxtskill_stat_descriptions
GrantedEffectsID555
เจมที่มีคุณภาพ /1

เจมที่มีคุณภาพ /1

TypeStatsWeight
Superior เพิ่มความเร็วในการร่าย (0–60)%50
Implicit
base_deal_no_damage [1]
สัตว์ประหลาดจาก Breach จะไม่ให้ค่าประสบการณ์หรือให้ดร็อปไอเท็ม
cannot_cancel_skill_before_contact_point [1]
:
Level Effect /10

Level Effect /10

เลเวลต้องใช้เลเวลStrengthDexterityIntelligenceประสบการณ์
110
210
310
410
510
610
710
810
910
1010
Supported By /6

Supported By /6

 • Active Type: เวทย์, SkillCanTrap, SkillCanTotem, SkillCanMine, Type27, วาล์, CantUseFistOfWar
 • Support GemActiveType
  Trap SupportSkillCanTrap
  Faster Casting Supportเวทย์
  Spell Totem Supportเวทย์, SkillCanTotem, AND
  Blastchain Mine SupportSkillCanMine
  Arcane Surge Supportเวทย์
  High-Impact Mine SupportSkillCanMine