Abyss Jewel ม็อด /3

Abyss Jewel ม็อด /3

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of Banishing1ม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มความเสียหาย (30–40)% ต่อ มอนสเตอร์อะบิส ความเสียหายabyss_jewel_summoner 0
Normal 500
of Marshalling1ม็อดซัฟฟิกซ์มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (30–40)% ต่อ มอนสเตอร์อะบิส ความเสียหาย มิเนียนabyss_jewel_summoner 500
Normal 0
of Warding1ม็อดซัฟฟิกซ์เสริมค่าป้องกันกายภาพ (4–6)% ต่อ มอนสเตอร์อะบิส กายภาพNormal 500
แผนที่ ม็อด /1

แผนที่ ม็อด /1

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
1ยูนิคด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 1 แห่ง
ด่าน อาจมี อะบิส
map extra content weighting [0]
synthesis_area 0
Normal 1000
Trinket ม็อด /3

Trinket ม็อด /3

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of Superstition40ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมอะบิส เพิ่มเติม 2% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 100
of Superstition50ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมอะบิส เพิ่มเติม 3% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 75
of Superstition70ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมอะบิส เพิ่มเติม 4% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 50
โต๊ะคราฟท์ /1

โต๊ะคราฟท์ /1

IDModRequireItemClassesUnlock
ซานะด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 2 แห่ง
ด่าน อาจมี อะบิส
map extra content weighting [1]
3x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 4
อื่นๆ ม็อด /11

อื่นๆ ม็อด /11

ชื่อเลเวลDomainPre/SufDescriptionWeight
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์แผนที่ของคุณมี อะบิส เพิ่มเติม 1 แห่ง
แผนที่ของคุณ อาจมี อะบิส
เหลือการใช้งานอีก 3 ครั้ง
map extra content weighting [1]
unique_map 0
Normal 250
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์แผนที่ของคุณมี อะบิส เพิ่มเติม 2 แห่ง
แผนที่ของคุณ อาจมี อะบิส
เหลือการใช้งานอีก 15 ครั้ง
map extra content weighting [1]
unique_map 0
Normal 250
1MapDeviceยูนิคด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 1 แห่ง
1MapDeviceยูนิคอะบิส ในด่าน เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 50%
ด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 1 แห่ง
1MapDeviceยูนิคอะบิส ในด่าน เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 50%
ด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 2 แห่ง
1MapDeviceยูนิคอะบิส ในด่าน เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 100%
ด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 3 แห่ง
of the Depths68Sentinelม็อดซัฟฟิกซ์ศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล อะบิส 1 ชิ้น (1–1.5)%
local sentinel drone difficulty + [4]
special_sentinel_mod 0
sentinel_c 0
Normal 45
of the Depths75Sentinelม็อดซัฟฟิกซ์ศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล อะบิส 1 ชิ้น (1.6–2)%
local sentinel drone difficulty + [6]
special_sentinel_mod 0
sentinel_c 0
Normal 45
of the Depths80Sentinelม็อดซัฟฟิกซ์ศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล อะบิส 1 ชิ้น (2.1–3)%
local sentinel drone difficulty + [8]
special_sentinel_mod 0
sentinel_c 0
Normal 15
1MemoryLinesยูนิคด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 3 แห่ง
ด่าน อาจมี อะบิส
แห่งหลุมลึก1MemoryLinesม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี อะบิส เพิ่มเติม
อะบิส เปิดออกโดยสมบูรณ์
อะบิสมี มอนสเตอร์ต่างมิติ
memory line type hash [-10246]
memory_line_niko 100
Normal 0
ไอเทม /6

ไอเทม /6

Iconชื่อ
DeliriumOrbAbyssลูกแก้วเดลิเรียมเบื้องลึก
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น ไอเทม​อะบิส
ตัวบ่มฟักเบื้องลึก
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​การ​บ่ม​ฟัก​ไอเท​ม อะบิส​แรร์ ลง​ใน​ไอเทม​สวมใส่
ไอเทม​จะ​ดรอป​หลัง​จาก​สังหาร​มอนสเตอร์​ครบ {0} ตัว
ซแคแร็บอะบิสขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 1 แห่ง
ซแคแร็บอะบิสขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 1 แห่ง
อะบิส ในด่าน เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 50%
ซแคแร็บอะบิสเคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 2 แห่ง
อะบิส ในด่าน เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 50%
ซแคแร็บอะบิสติดปีก
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 3 แห่ง
อะบิส ในด่าน เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 100%
Passive /6

Passive /6

Categoryชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
พาสซีฟกลางUnderground Kingdom
AbyssNotable2
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี อะบิส 1 แห่ง 1% ต่อ การเพิ่มขนาดของกองมอนสเตอร์ 2%
พาสซีฟกลางAbyssal Army
AbyssNotable5
มอนสเตอร์อะบิส ในแผนที่ของคุณ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 50%
อะบิส ในแผนที่ของคุณ เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟกลางCorrupted Gaze
AbyssNotable
จิวเวลอะบิส ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาส มีมลทิน และมีม็อดแบบสุ่ม 5 หรือ 6 อย่าง 20%
พาสซีฟกลางLightless Legion
AbyssNotable3
เบื้องลึกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีเลเวลของมอนสเตอร์ +3
เบื้องลึกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีจำนวนของ มอนสเตอร์เมจิก เพิ่มขึ้น 100%
เบื้องลึกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีจำนวนของ มอนสเตอร์แรร์ เพิ่มขึ้น 100%
เบื้องลึกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 30%
พาสซีฟกลางAwakened Depths
AbyssNotable5
ขุมทรัพย์อะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสนำไปสู่ เบื้องลึกอะบิส 1 แห่ง เพิ่มขึ้น 50%
เบื้องลึกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ลิช 1 ตน เพิ่มขึ้น 100%
พาสซีฟกลางLoved by the Sun
WheelofDisablingAbyss
แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี อะบิส
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%
อะบิส หน้าต่างช่วยเหลือ

อะบิส หน้าต่างช่วยเหลือ

อะบิส

ช่วงครึ่งหลังของเกม Path of Exile คุณจะพบรอยแยก (ที่เรียกว่า อะบิส) ที่จะเปิดออกเวลาเข้าใกล้ และมอนสเตอร์จะโผล่ออกมา คุณสามารถไล่ตามรอยแยกที่ก่อตัวซึ่งจะนำไปสู่การเผชิญหน้าที่ยากซึ่งให้รางวัลงาม

เวลาสำคัญมากในการไล่ตามรอยแยกเพราะมันจะสมานตัวเองในเวลาไม่นาน แต่อาจจะเปิดอยู่นานขึ้นหากคุณสังหารมอนสเตอร์ที่ออกมาได้ทันเวลา หากคุณเร็วและโชคดีพอ คุณอาจได้พบกับ หีบอะบิส เมื่อจบการเผชิญหน้านี้ก็ได้ การสังหาร มอนสเตอร์อะบิส อาจทำให้คุณได้รับไอเทมที่หาที่อื่นไม่ได้:

จิวเวลอะบิส อาจจะดรอปเป็น ไอเทมเมจิกหรือแรร์ ก็ได้

จิวเวลอะบิส เป็น จิวเวล แบบพิเศษที่มีชุดม็อดของตนเอง ม็อดจะมีหลายระดับและมีเงื่อนไขความต้องการเลเวลของคุณ ซึ่งต่างจากจิวเวลปกติ นอกจากนี้มันยังสามารถนำไปใส่กับ รู ไอเทมชนิดใหม่ได้ นั่นก็คือ รูอะบิส หรือจะใส่ใน ตารางพาสซีฟ ก็ได้ โดยคุณจะพบกับ รูอะบิส ได้ในเบสไอเทมชนิด Stygian Vise นั่นเอง ยิ่งเลเวลสูงขึ้นไป การเผชิญหน้าอะบิส บางอย่างจะเปิดช่องให้เข้าไปยังโลกใต้ดินเพื่อฟาดฟันกับบอสชนิดพิเศษ และบอสที่อันตรายที่สุดในบรรดาบอสเหลานั้นอาจดรอป ไอเทมยูนิคเฉพาะลีก Abyss ที่มี รูอะบิส นั่นเอง

Stygian Vise สามารถปรากฏได้ในทุกระดับความหายาก
อะบิส ม็อดตารางสมุดแผนที่ /11 ⍟

อะบิส ม็อดตารางสมุดแผนที่ /11 ⍟

Categoryชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียดปริมาณ

อะบิส
อะบิส - จำนวนมอนสเตอร์
AbyssNode1
อะบิส ในแผนที่ของคุณ เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 10%3
พาสซีฟกลาง
อะบิส
Underground Kingdom
AbyssNotable2
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี อะบิส 1 แห่ง 1% ต่อ การเพิ่มขนาดของกองมอนสเตอร์ 2%1

อะบิส
อะบิส - โอกาสอะบิส
AbyssNode1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี อะบิส 1 แห่ง +1%6
พาสซีฟกลาง
อะบิส
Abyssal Army
AbyssNotable5
มอนสเตอร์อะบิส ในแผนที่ของคุณ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 50%
อะบิส ในแผนที่ของคุณ เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 50%
1

อะบิส
อะบิส - จำนวนไอเทมจากเบื้องลึกอะบิส
AbyssNode1
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมที่ดรอป 10% จาก เบื้องลึกอะบิส ในแผนที่ของคุณ2
พาสซีฟกลาง
อะบิส
Votive Hoard
AbyssNotable6
ขุมทรัพย์อะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป ไอเทมแรร์ที่มีรูอะบิส 1 รู เพิ่มเติม 1 ชิ้น 20%1
พาสซีฟกลาง
อะบิส
Corrupted Gaze
AbyssNotable
จิวเวลอะบิส ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาส มีมลทิน และมีม็อดแบบสุ่ม 5 หรือ 6 อย่าง 20%1

อะบิส
อะบิส - จำนวนมอนสเตอร์
AbyssNode1
เบื้องลึกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 15%
อะบิส ในแผนที่ของคุณ เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 15%
2
พาสซีฟกลาง
อะบิส
Lightless Legion
AbyssNotable3
เบื้องลึกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีเลเวลของมอนสเตอร์ +3
เบื้องลึกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีจำนวนของ มอนสเตอร์เมจิก เพิ่มขึ้น 100%
เบื้องลึกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีจำนวนของ มอนสเตอร์แรร์ เพิ่มขึ้น 100%
เบื้องลึกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 30%
1

อะบิส
อะบิส - โอกาสอะบิสกับเบื้องลึกอะบิส
AbyssNode1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี อะบิส 1 แห่ง +1%
ขุมทรัพย์อะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสนำไปสู่ เบื้องลึกอะบิส 1 แห่ง เพิ่มขึ้น 10%
3
พาสซีฟกลาง
อะบิส
Awakened Depths
AbyssNotable5
ขุมทรัพย์อะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสนำไปสู่ เบื้องลึกอะบิส 1 แห่ง เพิ่มขึ้น 50%
เบื้องลึกอะบิส ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ลิช 1 ตน เพิ่มขึ้น 100%
1
Abyss ร้านค้า /20 ⍟

Abyss ร้านค้า /20 ⍟

Iconชื่อ
หมวก Abyssal Lich
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวก Abyssal Lich
รองเท้า Abyssal Lich
เปลี่ยนสกิน รองเท้า ที่สวมใส่เป็น รองเท้า Abyssal Lich
ถุงมือ Abyssal Lich
เปลี่ยนสกิน ถุงมือ ที่สวมใส่เป็น ถุงมือ Abyssal Lich
เสื้อเกราะ Abyssal Lich
เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ที่สวมใส่เป็น เสื้อเกราะ Abyssal Lich
ผ้าคลุม Abyssal Lich
ติด ผ้าคลุม Abyssal Lich ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
ปีก Abyss
ติด ปีก Abyss ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
ดวงตา Abyss
ดวงตา Abyss จะเปลี่ยนสกิน หมวก หรือจะใช้เป็น แฟชั่นติดหมวก ก็ได้
กรอบรูปตัวละคร Abyssal Imp
ติด กรอบรูปตัวละคร Abyssal Imp ให้กับตัวละครนี้
กรอบรูปตัวละคร Abyssal Lich
ติด กรอบรูปตัวละคร Abyssal Lich ให้กับตัวละครนี้
หมวก Abyssal Imp
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวก Abyssal Imp
รองเท้า Abyssal Imp
เปลี่ยนสกิน รองเท้า ที่สวมใส่เป็น รองเท้า Abyssal Imp
ถุงมือ Abyssal Imp
เปลี่ยนสกิน ถุงมือ ที่สวมใส่เป็น ถุงมือ Abyssal Imp
เสื้อเกราะ Abyssal Imp
เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ที่สวมใส่เป็น เสื้อเกราะ Abyssal Imp
หมวก Abyss
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวก Abyss
หมวกประจำลีก Abyss
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวกประจำลีก Abyss
เอฟเฟควาร์ป Abyss
วาร์ปที่ตัวละครนี้สร้างจะใช้ เอฟเฟควาร์ป Abyss
เอฟเฟควาร์ป Abyssal Imp
วาร์ปที่ตัวละครนี้สร้างจะใช้ เอฟเฟควาร์ป Abyssal Imp
เอฟเฟคอาวุธ Abyssal Imp
ติด เอฟเฟคอาวุธ Abyssal Imp ให้กับอาวุธที่สวมใส่
เอฟเฟคอาวุธ Abyssal Lich
ติด เอฟเฟคอาวุธ Abyssal Lich ให้กับอาวุธที่สวมใส่
ของตกแต่ง ตราสัญลักษณ์ Abyss
Tags: เอฟเฟค, ร้านค้า
Category: Abyss
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Abyss Doodad Category /1 ⍟

Abyss Doodad Category /1 ⍟

Iconชื่อ
ของตกแต่ง ตราสัญลักษณ์ Abyss
Tags: เอฟเฟค, ร้านค้า
Category: Abyss
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.