มอนสเตอร์ ม็อด /1

มอนสเตอร์ ม็อด /1

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
1เอสเซนส์essence delirium spawn monster on death variation [10]
แผนที่ ม็อด /1

แผนที่ ม็อด /1

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
1ยูนิคด่านมี กระจกเดลิเรียม 1 บาน
map affliction league [1]
Normal 1000
อุปกรณ์สวมใส่กองโจร ม็อด /4

อุปกรณ์สวมใส่กองโจร ม็อด /4

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of Confusion1ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ลูกแก้วกับชิ้นส่วนเดลิเรียม ที่มี (6–7)%heist_equipment_reward 1000
Normal 0
of Uncertainty45ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ลูกแก้วกับชิ้นส่วนเดลิเรียม ที่มี (8–9)%heist_equipment_reward 800
Normal 0
of Voices75ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ลูกแก้วกับชิ้นส่วนเดลิเรียม ที่มี (10–12)%heist_equipment_reward 600
Normal 0
of Insanity83ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ลูกแก้วกับชิ้นส่วนเดลิเรียม ที่มี (13–15)%heist_equipment_reward 400
Normal 0
Trinket ม็อด /2

Trinket ม็อด /2

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of Superstition60ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมเดลิเรียม เพิ่มเติม 1% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 50
of Superstition80ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมเดลิเรียม เพิ่มเติม 2% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 25
โต๊ะคราฟท์ /1

โต๊ะคราฟท์ /1

IDModRequireItemClassesUnlock
ซานะด่านมี กระจกเดลิเรียม 1 บาน
map affliction league [1]
16x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 34
อื่นๆ ม็อด /8

อื่นๆ ม็อด /8

ชื่อเลเวลDomainPre/SufDescriptionWeight
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์หลอดของรางวัลเดลิเรียม เติม เร็วขึ้น 100% ในแผนที่ของคุณ
เหลือการใช้งานอีก 3 ครั้ง
unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 50
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์หลอดของรางวัลเดลิเรียม เติม เร็วขึ้น 100% ในแผนที่ของคุณ
เหลือการใช้งานอีก 15 ครั้ง
unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 50
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์แผนที่ของคุณมี กระจกเดลิเรียม 1 บาน
เหลือการใช้งานอีก 3 ครั้ง
map affliction league [1]
no_monster_packs 0
unique_map 0
Normal 100
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์แผนที่ของคุณมี กระจกเดลิเรียม 1 บาน
เหลือการใช้งานอีก 15 ครั้ง
map affliction league [1]
no_monster_packs 0
unique_map 0
Normal 100
of Insanity68Sentinelม็อดซัฟฟิกซ์ศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เดลิเรียม 1 ชิ้น (1–1.5)%
local sentinel drone difficulty + [4]
special_sentinel_mod 0
sentinel_c 0
Normal 45
of Insanity75Sentinelม็อดซัฟฟิกซ์ศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เดลิเรียม 1 ชิ้น (1.6–2)%
local sentinel drone difficulty + [6]
special_sentinel_mod 0
sentinel_c 0
Normal 45
of Insanity80Sentinelม็อดซัฟฟิกซ์ศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เดลิเรียม 1 ชิ้น (2.1–3)%
local sentinel drone difficulty + [8]
special_sentinel_mod 0
sentinel_c 0
Normal 15
1MemoryLinesยูนิคด่านมี กระจกเดลิเรียม 1 บาน
map affliction league [1]
ไอเทม /29

ไอเทม /29

Iconชื่อ
DeliriumOrbCurrencyลูกแก้วเดลิเรียมประณีต
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น ไอเทม​เงินตรา
DeliriumOrbUniquesลูกแก้วเดลิเรียมเอกเทศ
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น ไอเทม​ยูนิค
DeliriumOrbGemsลูกแก้วเดลิเรียมจอมเวทมณี
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น หิน​สกิล
DeliriumOrbWeaponsลูกแก้วเดลิเรียมช่างตีเหล็ก
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น อาวุธ
DeliriumOrbArmourลูกแก้วเดลิเรียมช่างตีเกราะ
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น เกราะ
DeliriumOrbMapsลูกแก้วเดลิเรียมนักเขียนแผนที่
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น แผนที่
DeliriumOrbTrinketsลูกแก้วเดลิเรียมช่างอัญมณี
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น เครื่อง​ประดับ
DeliriumOrbAbyssลูกแก้วเดลิเรียมเบื้องลึก
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น ไอเทม​อะบิส
DeliriumOrbExpeditionลูกแก้วเดลิเรียมคาลเกอร์
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น ไอเทม​กองสำรวจ
DeliriumOrbHarbingerลูกแก้วเดลิเรียมอันเป็นลาง
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น ไอเทม​ฮาร์บินเจอร์
DeliriumOrbBreachลูกแก้วเดลิเรียมมืดมัว
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น ไอเทม​บรีช
DeliriumOrbEssenceลูกแก้วเดลิเรียมพร่ำกระซิบ
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น เอสเซนส์
DeliriumOrbFragmentsลูกแก้วเดลิเรียมแยกส่วน
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น ชิ้นส่วน
DeliriumOrbScarabsลูกแก้วเดลิเรียมเสียงแมลง
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น ซแคแร็บ
DeliriumOrbFossilsลูกแก้วเดลิเรียมฟอสซิล
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น ฟอสซิล
DeliriumOrbDivinationCardsลูกแก้วเดลิเรียมนักพยากรณ์
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น ไพ่​พยากรณ์
DeliriumOrbGenericลูกแก้วเดลิเรียม
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น ไอเทม​เบ็ดเตล็ด
DeliriumOrbTalismansลูกแก้วเดลิเรียมแต่ดั้งเดิม
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น สร้อย​เครื่องราง
DeliriumOrbLabyrinthลูกแก้วเดลิเรียมจักรพรรดิ์
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น ไอเทม​เขาวงกต
DeliriumOrbLegionลูกแก้วเดลิเรียมเหนือกาลเวลา
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น ตัว​บ่ม​ฟัก
DeliriumOrbBlightลูกแก้วเดลิเรียมเชื้อราร้าย
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น ไบล์ท
DeliriumOrbMetamorphลูกแก้วเดลิเรียมไร้รูปร่าง
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น ตัว​เร่ง​ปฏิกิริยา
ตัวบ่มฟักบ้าคลั่ง
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มการบ่มฟักไอเทม เดลิเรียม ลง​ใน​ไอเทม​สวมใส่
ไอเทม​จะ​ดรอป​หลัง​จาก​สังหาร​มอนสเตอร์​ครบ {0} ตัว
Triskaidekaphobia
ขนาดกอง: 1 / 13
แผนที่
ระดับแผนที่: 13
ค่าคุณภาพ: +13%
เดลิเรียม: 100%
จำนวนม็อด: 8
มีมลทิน
The Price of Prescience
ขนาดกอง: 1 / 5
แผนที่ Vaal Temple
ระดับแผนที่: 16
เดลิเรียม: 100%
มีมลทิน
Dementophobia
ขนาดกอง: 1 / 11
10x ลูกแก้วเดลิเรียม
Ambitious Obsession
ขนาดกอง: 1 / 4
ลูกแก้วเดลิเรียมเสียงแมลง
Disdain
ขนาดกอง: 1 / 5
ลูกแก้วเดลิเรียม
ScoutingReportรายงานสำรวจคลุ้มคลั่ง
ขนาดกอง: 1 / 20
สุ่มภารกิจ​สมุดแผนที่​ของ คิรัค ทั้งหมด โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม ให้กับ​แผนที่​ทุก​ด่าน​ที่​ไม่ใช่​ แผนที่ยูนิค
Passive /7

Passive /7

Categoryชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
พาสซีฟกลางThat Which You Seek
DeliriumNotable1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี กระจกเดลิเรียม 1 บาน +4%
พาสซีฟกลางDescent Into Madness
DeliriumNotable4
เดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ เพิ่มขึ้น เร็วขึ้น 50% ตามระยะห่างจากกระจก
พาสซีฟกลางThe Singular Eternity
DeliriumNotable5
หมอกเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ สลายตัว ช้าลง 25%
หมอกเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ คงอยู่ เพิ่มเติม 10 วินาที ก่อนที่จะสลายไป
พาสซีฟกลางPathological
DeliriumNotable6
แผนที่ ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ชั้นเดลิเรียม 3%
พาสซีฟกลางCompulsive Hoarder
DeliriumNotable2
การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสสร้าง ของรางวัล เพิ่มเติม 3 ชนิด 8%
พาสซีฟกลางDelusions of Persecution
DeliriumNotable3
การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียก บอสยูนิค มากขึ้น 100%
บอสเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ ดรอป ชิ้นส่วนสังเคราะห์ เพิ่มขึ้น 50%
บอสเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป คลัสเตอร์จิวเวลยูนิค เพิ่มขึ้น 50%
พาสซีฟกลางOminous Silence
WheelofDisablingDelirium
แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี กระจกเดลิเรียม
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%
เดลิเรียม ม็อดตารางสมุดแผนที่ /11 ⍟

เดลิเรียม ม็อดตารางสมุดแผนที่ /11 ⍟

Categoryชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียดปริมาณ

เดลิเรียม
เดลิเรียม - โอกาสของรางวัลเพิ่มเติม
DeliriumNode1
การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสสร้าง ของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชนิด 4%6
พาสซีฟกลาง
เดลิเรียม
That Which You Seek
DeliriumNotable1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี กระจกเดลิเรียม 1 บาน +4%1

เดลิเรียม
เดลิเรียม - โอกาสเดลิเรียม
DeliriumNode1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี กระจกเดลิเรียม 1 บาน +1%3

เดลิเรียม
เดลิเรียม - ชิ้นส่วนเมืองจำแลง
DeliriumNode1
เพิ่มขนาดกองของ ชิ้นส่วนเมืองจำแลง ที่พบ 4% ในแผนที่ของคุณ5
พาสซีฟกลาง
เดลิเรียม
Descent Into Madness
DeliriumNotable4
เดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ เพิ่มขึ้น เร็วขึ้น 50% ตามระยะห่างจากกระจก1
พาสซีฟกลาง
เดลิเรียม
The Singular Eternity
DeliriumNotable5
หมอกเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ สลายตัว ช้าลง 25%
หมอกเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ คงอยู่ เพิ่มเติม 10 วินาที ก่อนที่จะสลายไป
1

เดลิเรียม
เดลิเรียม - ความเร็วสลายหมอก
DeliriumNode1
หมอกเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ สลายตัว ช้าลง 5%2

เดลิเรียม
เดลิเรียม - โอกาสคลัสเตอร์จิวเวล
DeliriumNode1
การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป คลัสเตอร์จิวเวล เพิ่มขึ้น 5%5
พาสซีฟกลาง
เดลิเรียม
Pathological
DeliriumNotable6
แผนที่ ที่พบในแผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ชั้นเดลิเรียม 3%1
พาสซีฟกลาง
เดลิเรียม
Compulsive Hoarder
DeliriumNotable2
การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสสร้าง ของรางวัล เพิ่มเติม 3 ชนิด 8%1
พาสซีฟกลาง
เดลิเรียม
Delusions of Persecution
DeliriumNotable3
การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเรียก บอสยูนิค มากขึ้น 100%
บอสเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ ดรอป ชิ้นส่วนสังเคราะห์ เพิ่มขึ้น 50%
บอสเดลิเรียม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป คลัสเตอร์จิวเวลยูนิค เพิ่มขึ้น 50%
1
Delirium ร้านค้า /22 ⍟

Delirium ร้านค้า /22 ⍟

Iconชื่อ
สัตว์เลี้ยง Elder Darkseer
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณออกมา
เอฟเฟคอาวุธ Darkseer
ติด เอฟเฟคอาวุธ Darkseer ให้กับอาวุธที่สวมใส่
เอฟเฟควาร์ป Darkseer
วาร์ปที่ตัวละครนี้สร้างจะใช้ เอฟเฟควาร์ป Darkseer
กรอบรูปตัวละคร Darkseer
ติด กรอบรูปตัวละคร Darkseer ให้กับตัวละครนี้
หมวก Elder Darkseer
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวก Elder Darkseer
รองเท้า Elder Darkseer
เปลี่ยนสกิน รองเท้า ที่สวมใส่เป็น รองเท้า Elder
ถุงมือ Elder Darkseer
เปลี่ยนสกิน ถุงมือ ที่สวมใส่เป็น ถุงมือ Elder Darkseer
เสื้อเกราะ Elder Darkseer
เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ที่สวมใส่เป็น เสื้อเกราะ Elder Darkseer
กรอบรูปตัวละคร Elder Darkseer
ติด กรอบรูปตัวละคร Elder Darkseer ให้กับตัวละครนี้
ผ้าคลุม Fateweaver
ติด ผ้าคลุม Fateweaver ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
เอฟเฟคอาวุธ Fateweaver
ติด เอฟเฟคอาวุธ Fateweaver ให้กับอาวุธที่สวมใส่
กรอบรูปตัวละคร Fateweaver
ติด กรอบรูปตัวละคร Fateweaver ให้กับตัวละครนี้
หมวก Elite Fateweaver
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวก Elite Fateweaver
รองเท้า Elite Fateweaver
เปลี่ยนสกิน รองเท้า ที่สวมใส่เป็น รองเท้า Elite Fateweaver
ถุงมือ Elite Fateweaver
เปลี่ยนสกิน ถุงมือ ที่สวมใส่เป็น ถุงมือ Elite Fateweaver
เสื้อเกราะ Elite Fateweaver
เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ที่สวมใส่เป็น เสื้อเกราะ Elite Fateweaver
กรอบรูปตัวละคร Elite Fateweaver
ติด กรอบรูปตัวละคร Elite Fateweaver ให้กับตัวละครนี้
เขา Delirium
ติด เขา Delirium ให้กับหมวกของคุณ
ผ้าคลุม Delirium
ติด ผ้าคลุม Delirium ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
ปีก Delirium
ติด ปีก Delirium ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
เอฟเฟควาร์ป Delirium
วาร์ปที่ตัวละครนี้สร้างจะใช้ เอฟเฟควาร์ป Delirium
หมวกประจำลีก Delirium
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวกประจำลีก Delirium

Community Wiki

Wiki Edit

Delirium


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.

Guide

Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.