Prophecy เพแรนดัส แรมเพจ
เจิม คลัสเตอร์จิวเวล The Pantheon ไอเทม ตารางพาสซีฟ Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb ซแคแร็บ Breachstone Emblem Timeless Jewel ไพ่พยากรณ์
Delirium Unique /20 ⍟

Delirium Unique /20 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
TangmazuarmourglovesAlgor Mortis Carnal Mitts
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน น้ำแข็ง และ สายฟ้า +(15–20)%
มีโอกาส (20–30)% ที่จะทำให้ศัตรูใน พื้นที่หนาวเย็น ติดสถานะ Sapped
(พื้นหนาวเย็น น้ำแข็งคืบคลาน โล่น้ำแข็ง และน้ำวน ล้วนถือเป็น พื้นที่หนาวเย็น ทั้งหมด)
(ศัตรูที่โดน Sapped จะสร้างความเสียหายลดลงอีกสูงสุด 20% ขึ้นกับความเสียหายสายฟ้าจากการปะทะที่สร้างสถานะ Sapped, สถานะนี้อยู่ได้ 4 วินาที)
ศัตรูในพื้นที่หนาวเย็นของคุณจะ ได้รับความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มขึ้น (25–35)%
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (15–20)%
(อาการเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายประกอบด้วย Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
TangmazuarmourhelmetAssailum Sinner Tricorne
ได้รับสกิล Snipe เลเวล 20
Snipe ทริกเกอร์ สกิล ธนู ที่ไม่ใช่สกิลแชนเนลที่ใส่
สกิล ธนู ที่ใส่และ ทริกเกอร์จะมีคูลดาวน์ 0.05 วินาที
สกิล ธนู ที่ใส่ไว้ที่ถูกใช้งานเองจะ ลดความเสียหาย อีก 40%
ค่า ความแม่นยำ +(350–500)
ค่า หลบหลีก +(350–500)
โอกาสหลีกเลี่ยงการโจมตี (7–10)% ขณะแชนเนล
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตีและเวทย์ (7–10)% ระหว่างที่กำลังแชนเนล
TangmazuarmourbootsBeacon of Madness Two-Toned Boots
ต้านทาน ไฟ และ สายฟ้า +(8–12)%
ได้รับสกิล Embrace Madness เลเวล 1
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (20–40)%
(อาการเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายประกอบด้วย Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
คุณจะได้รับผล Conflux ลุกไหม้, หนาวเย็น, และช็อค ขณะได้รับผลของ Glorious Madness
(ขณะนี้คุณมีธาตุร่วมกันทุกชนิด, ความเสียหายทั้งหมดมาจากการโจมตีที่ติด หนาวสั่น, ช็อค, และลุกไหม้)
ไม่ติดสถานะเจ็บป่วยธาตุทุกชนิด ขณะได้รับผลของ Glorious Madness
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
TangmazuarmourbootsBeacon of Madness Two-Toned Boots
ต้านทาน น้ำแข็ง และ สายฟ้า +(8–12)%
ได้รับสกิล Embrace Madness เลเวล 1
เพิ่มความเสียหาย เคออส (20–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
ความเสียหายทุกชนิดที่สร้างจะทำให้ติดสถานะ พิษ ขณะได้รับผลของ Glorious Madness
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางเคออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางเคออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
ศัตรูที่คุณสังหาร ขณะที่คุณมีสถานะ Glorious Madness จะมีโอกาส 40% ที่จะระเบิดสร้างความเสียหาย หนึ่งในสี่ ของพลังชีวิตสูงสุดของมันเป็นความเสียหาย เคออส
TangmazuarmourbootsBeacon of Madness Two-Toned Boots
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(8–12)%
ได้รับสกิล Embrace Madness เลเวล 1
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (150–300)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
มีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่าขณะได้รับผลของ Glorious Madness
เพิ่มผลของสถาณะ Fortify 60% ขณะได้รับผลของ Glorious Madness
LoneMessengerJewelCalamitous Visions Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Lone Messenger
DiscipleOfKitavaJewelKitava's Teachings Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Disciple of Kitava
UniqueJewelBase2Megalomaniac Medium Cluster Jewel
0
เพิ่มพาสซีพ 4 จุด
(พาสซีฟสกิลที่ไม่ใช่ Notable, Keystones, หรือช่องใส่จีเวล คือ พาสซีฟสกิลเล็ก)
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามานับว่าเป็นพาสซีพขนาดเล็ก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นขนาดอื่น)
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่ให้อะไรเลย
ถูก Corrupt
NaturesPatienceJewelNatural Affinity Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Nature's Patience
DragonStyleJewelOne With Nothing Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Hollow Palm Technique
TangmazuarmourbodyarmourPerfidy Glorious Plate
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (25–40)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–90)
คุณสามารถมีธงได้สองชนิดพร้อมกัน
ธงที่คุณถือจะได้รับ 1 สเตจทุกครั้งที่คุณปะทะด้วยการโจมตีประชิด สูงสุด 5 ครั้งต่อวินาที
เพิ่มระยะเวลาของบัฟ Adrenaline ที่ได้จาก War Banner (100–200)%
เพิ่มระยะเวลาของบัฟ Fortify ที่ได้จาก Dread Banner (100–200)%
SkitterbotRingProfane Proxy Unset Ring
มี 1 Socket
เลเวลของหินสกิล สาป ที่ใส่ +3
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ต้านทาน สายฟ้า +(20–30)%
แหวนช่องซ้าย: ออร่าหนาวเย็น ของ Skitterbot จะทำให้ติด คำสาปสะกดที่ใส่ แทน
แหวนช่องขวา: ออร่าช็อค ของ Skitterbot จะทำให้ติด คำสาปสะกดที่ใส่ แทน
UniqueJewelBase1Split Personality Prismatic Jewel
เพิ่มผลของ รูของจิวเวลนี้ 25% ต่อจำนวนพาสซีพที่จัดสรรไว้ระหว่างทางจาก
ตัวมันเองไปหาจุดเริ่มต้นของอาชีพตัวละครของคุณ
(นับจากเส้นทางที่สั้นที่สุดเท่านั้น)
ค่า Dexterity +5
ค่า มานาสูงสุด +5
Veteran%27sAwarenessJewelThe Front Line Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Veteran's Awareness
SecretsOfAgonyJewelThe Interrogation Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Secrets of Suffering
KineticismJewelThe Siege Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Kineticism
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 7 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 5 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 3 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 1 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
ถูก Corrupt
Delirium ไอเทม /38 ⍟

Delirium ไอเทม /38 ⍟

Iconชื่อ
DeliriumOrbAbyssAbyssal Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมขุมอะบิส
DeliriumOrbMetamorphAmorphous Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา
DeliriumOrbArmourArmoursmith's Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ชุดเกราะ
DeliriumOrbWeaponsBlacksmith's Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น อาวุธ
DeliriumOrbBlightBlighted Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมไบล์ท
DeliriumOrbMapsCartographer's Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น แผนที่
Council of Cats
ขนาดกอง: 1 / 4
ไอเทม Farrul
DeliriumOrbPerandusDecadent Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมเพแรนดัส
DeliriumOrbGenericDelirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมเบ็ดเตล็ด
DeliriumOrbDivinationCardsDiviner's Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไพ่พยากรณ์
DeliriumOrbCurrencyFine Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมเงินตรา
DeliriumOrbHarbingerForeboding Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมฮาร์บินเจอร์
DeliriumOrbFossilsFossilised Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ฟอสซิล
DeliriumOrbFragmentsFragmented Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ชิ้นส่วนต่างๆ
Gilded Metamorph Scarab
ด่านจะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
มอนสเตอร์เมตามอร์ฟทุกตัวจะมีของรางวัล
ด่านมี มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีก 1 ชิ้น
map extra content weighting [1]
DeliriumOrbLabyrinthImperial Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมจากเขาวงกต
DeliriumOrbTrinketsJeweller's Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น เครื่องประดับ
Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ (8–12) จุด
ในบรรดาพาสซีพที่เพิ่มเข้ามา 2 จุดในนั้นคือ รูใส่จิวเวล
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: #
Medium Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ (4–6) จุด
ในบรรดาพาสซีพที่เพิ่มเข้ามา 1 จุดในนั้นคือ รูใส่จิวเวล
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: #
DeliriumOrbBreachObscured Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมบรีช
Polished Metamorph Scarab
ด่านจะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
ด่านมี มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีก 1 ชิ้น
map extra content weighting [1]
DeliriumOrbPropheciesPortentous Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมคำทำนาย
DeliriumOrbTalismansPrimal Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น สร้อยเครื่องราง
Rusted Metamorph Scarab
ด่านจะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
ด่านมี มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
map extra content weighting [1]
Simulacrum
วาร์ป: AnyAfflictionEndgameArea
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 5%
DeliriumSplinterSimulacrum Splinter
ขนาดกอง: 1 / 300
DeliriumOrbUniquesSingular Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมยูนิค
DeliriumOrbScarabsSkittering Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น แมลงซแคแร็บ
Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ (2–3) จุด
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะมอบ: #
DeliriumOrbGemsThaumaturge's Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น หินสกิล
The Cheater
ขนาดกอง: 1 / 3
หินสกิลเสริมจุติเลเวล 6
คุณภาพ: +20%
มีมลทิน
The Easy Stroll
ขนาดกอง: 1 / 2
แผนที่ Terrace
จำนวนม็อด: 8
มีมลทิน
The Eldritch Decay
ขนาดกอง: 1 / 4
ชิ้นส่วน Uber Elder
The Progeny of Lunaris
ขนาดกอง: 1 / 2
Dying Sun
The Strategist
ขนาดกอง: 1 / 6
Inspired Learning
มีมลทิน
The Tinkerer's Table
ขนาดกอง: 1 / 5
5x Fossil
DeliriumOrbLegionTimeless Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ตัวบ่มฟัก
DeliriumOrbEssenceWhispering Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น เอสเซนส์
History /258 ⍟

History /258 ⍟

TypeCategoryไอเทม
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGore Stormbind Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นStygian Raise Spectre Skin
ไอเทมสินค้าแฟชั่นStygian Wings
ไอเทมItem ThemesSawblade
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSawblade Ethereal Knives Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นFalling Sawblades Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSawblade Blast Effect
ไอเทมItem ThemesGoddess
ไอเทมItem ThemesHigh Priest
ไอเทมItem ThemesImagination
ไอเทมItem ThemesJinli
ไอเทมItem ThemesDark Magic
ไอเทมItem ThemesHeartseeker
ไอเทมItem ThemesBalefire
ไอเทมItem ThemesThaumaturgy
ที่ซ่อนที่ซ่อนที่ซ่อน Glacial Expanse
ที่ซ่อนที่ซ่อนที่ซ่อน All at Sea
ที่ซ่อนที่ซ่อนที่ซ่อน Vast Plains
ที่ซ่อนที่ซ่อนที่ซ่อน Eternal Wasteland
ที่ซ่อนที่ซ่อนที่ซ่อน Endless Sands
ที่ซ่อนที่ซ่อนที่ซ่อน Boundless Skies
ที่ซ่อนที่ซ่อนที่ซ่อน Urban Sprawl
ที่ซ่อนที่ซ่อนที่ซ่อน Infinite Abyss
ไอเทมมีดEthereal Blade
ไอเทมชิ้นส่วนแผนที่Gilded Metamorph Scarab
ไอเทมชิ้นส่วนแผนที่Polished Metamorph Scarab
ไอเทมชิ้นส่วนแผนที่Rusted Metamorph Scarab
ไอเทมสินค้าแฟชั่นกล่องปริศนา Thaumaturgy
ไอเทมไพ่พยากรณ์Council of Cats
ไอเทมไพ่พยากรณ์The Eldritch Decay
ไอเทมไพ่พยากรณ์The Progeny of Lunaris
ไอเทมไพ่พยากรณ์The Easy Stroll
ไอเทมไพ่พยากรณ์The Tinkerer's Table
ไอเทมไพ่พยากรณ์The Cheater
ไอเทมไพ่พยากรณ์The Strategist
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนFairgraves Guild Stash
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนFairgraves Stash
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนTwisted Environment Hideout Decoration
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนTwisted Experiments
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนTwisted Building Supplies
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนLaboratory Environment Hideout Decoration
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนLaboratory Benches
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนLaboratory Building Supplies
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Delirium
ไอเทมชิ้นส่วนแผนที่Simulacrum
ไอเทมจิวเวลSmall Cluster Jewel
ไอเทมจิวเวลMedium Cluster Jewel
ไอเทมจิวเวลLarge Cluster Jewel
ไอเทมหินสกิลเสริมSecond Wind Support
ไอเทมหินสกิลเสริมArchmage Support
ไอเทมหินสกิลใช้งาน[DNT]Blood Whirl
ไอเทมหินสกิลใช้งานBlade Blast
ไอเทมหินสกิลใช้งานKinetic Bolt
ไอเทมหินสกิลใช้งานArcane Cloak
ไอเทมหินสกิลใช้งานSpellslinger
ไอเทมหินสกิลใช้งานDNT Projectile Portal
ไอเทมหินสกิลใช้งานStormbind
ไอเทมสินค้าแฟชั่นAfterlife Cat Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นClockwork Chaos Golem Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นClockwork Stone Golem Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นClockwork Ice Golem Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นClockwork Lightning Golem Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นClockwork Fire Golem Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นProject Labrador Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDark Advisor Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นScientist Labrador Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นScientist Lab Rat Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack and White Dragon Premium Expired Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack and White Dragon Premium Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack and White Dragon Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นWhite Dragon Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack Dragon Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Portrait Frame
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDelirium Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นHigh Priest Weapon
ไอเทมสินค้าแฟชั่นNecrotic Demon King Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นArcane Demon King Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDivine Demon King Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นUndead Outcast Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDark Magic Aura Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นInfernal Celestial Shield
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGorgon Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นHeartseeker Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นHeartseeker Character Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นHeartseeker Weapon
ไอเทมสินค้าแฟชั่นHeartseeker Wings
ไอเทมสินค้าแฟชั่นHeartseeker Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นHeartseeker Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นHeartseeker Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นHeartseeker Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCelestial Animated Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นIllusionist Ethereal Knives Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นIllusionist Blade Vortex Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นIllusionist Bladefall Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นIllusionist Blade Blast Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBalefire Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBalefire Aura Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBalefire Back Attachment
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBalefire Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBalefire Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBalefire Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBalefire Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGhostflame Kinetic Bolt Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นArcane Horns Helmet Attachment
ไอเทมสินค้าแฟชั่นThaumaturgy Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นThaumaturgy Footprints Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นThaumaturgy Cloak
ไอเทมสินค้าแฟชั่นThaumaturgy Wings
ไอเทมสินค้าแฟชั่นThaumaturgy Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นThaumaturgy Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นThaumaturgy Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นThaumaturgy Hood
ไอเทมสินค้าแฟชั่นThaumaturgy Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นScientist Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นScientist Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นScientist Character Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นScientist Footprints Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นScientist Flame Dash Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นScientist Aura Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นScientist Weapon
ไอเทมสินค้าแฟชั่นScientist Cloak
ไอเทมสินค้าแฟชั่นScientist Wings
ไอเทมสินค้าแฟชั่นScientist Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นScientist Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นScientist Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นScientist Hood
ไอเทมสินค้าแฟชั่นScientist Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นProject Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นProject Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นProject Character Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นProject Footprints Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นProject Raise Zombie Skin
ไอเทมสินค้าแฟชั่นProject Aura Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นProject Weapon
ไอเทมสินค้าแฟชั่นProject Cloak
ไอเทมสินค้าแฟชั่นProject Wings
ไอเทมสินค้าแฟชั่นProject Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นProject Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นProject Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นProject Hood
ไอเทมสินค้าแฟชั่นProject Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDelirium Brimmed Hat
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDelirium Wings
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDelirium Cloak
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDelirium Horns
ไอเทมสินค้าแฟชั่นImagination Character Effect III
ไอเทมสินค้าแฟชั่นImagination Character Effect II
ไอเทมสินค้าแฟชั่นImagination Character Effect I
ไอเทมสินค้าแฟชั่นKitava Wings
ไอเทมสินค้าแฟชั่นJinli Character Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นJinli Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นJinli Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นJinli Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นJinli Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นStygian Herald Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นStygian Carrion Golem Skin
ไอเทมสินค้าแฟชั่นStygian Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นStygian Weapon
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Metamorph Brimmed Hat
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDragon Hunter Aura Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDragon Hunter Quiver
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDragon Hunter Bow
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 20_7
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 20_6
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 20_5
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 20_4
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 20_3
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 20_2
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 20_1
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 19_7
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 19_6
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 19_5
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 19_4
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 19_3
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 19_2
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 19_1
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 18_7
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 18_6
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 18_5
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 18_4
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 18_3
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 18_2
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 18_1
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 17_7
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 17_6
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 17_5
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 17_4
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 17_3
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 17_2
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 17_1
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 16_7
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 16_6
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 16_5
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 16_4
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 16_3
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 16_2
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 16_1
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 15_7
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 15_6
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 15_5
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 15_4
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 15_3
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 15_2
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 15_1
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 14_7
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 14_6
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 14_5
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 14_4
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 14_3
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 14_2
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 14_1
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 13_7
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 13_6
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 13_5
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 13_4
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 13_3
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 13_2
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 13_1
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 12_7
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 12_6
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 12_5
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 12_4
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 12_3
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 12_2
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 12_1
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 11_7
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 11_6
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 11_5
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 11_4
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 11_3
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 11_2
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Badge 11_1
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSmall Salvage Fragment
ไอเทมสินค้าแฟชั่นUpgrade Scroll S10
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumSplinterSimulacrum Splinter
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbMetamorphAmorphous Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbBlightBlighted Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbLegionTimeless Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbLabyrinthImperial Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbTalismansPrimal Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbGenericDelirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbDivinationCardsDiviner's Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbPropheciesPortentous Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbFossilsFossilised Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbScarabsSkittering Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbFragmentsFragmented Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbEssenceWhispering Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbBreachObscured Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbHarbingerForeboding Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbPerandusDecadent Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbAbyssAbyssal Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbTrinketsJeweller's Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbMapsCartographer's Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbArmourArmoursmith's Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbWeaponsBlacksmith's Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbGemsThaumaturge's Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbUniquesSingular Delirium Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้DeliriumOrbCurrencyFine Delirium Orb
Delirium หินสกิล /7

Delirium หินสกิล /7

กระสุน กายภาพ กาลเวลา ตั้งรับ พื้นที่ สายฟ้า อาคม เวท เสริม แชนเนล โจมตี
ชื่อ
BladeBurstBlade Blast (16)
เวท, พื้นที่, กายภาพ
SecondWindSupportSecond Wind Support (31)
เสริม
ชื่อ
ArcaneCloakArcane Cloak (16)
เวท, กาลเวลา, ตั้งรับ, สายฟ้า, อาคม
ManaweaveSupportGemArchmage Support (31)
สายฟ้า, อาคม, เสริม, เวท
ZigZagWandSkillKinetic Bolt (1)
โจมตี, กระสุน
SpellslingerSpellslinger (24)
เวท
StormbindSkillGemStormbind (28)
เวท, พื้นที่, แชนเนล, สายฟ้า, กาลเวลา, อาคม
Delirium Monster /29 ⍟

Delirium Monster /29 ⍟

ชื่อModifiersSpectre
Manifested Demonmonster no drops or experience [1]
N
ออมนิโฟเบีย ความกลัวที่ก่อร่างmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
โคซิส ผู้เผยความกระจ่างmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
cannot recharge energy shield [1]
start at zero energy shield [1]
chaos damage does not bypass energy shield [1]
maximum life % to add to maximum energy shield [15]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Ragemonster beyond portal chance +% final [-66]
monster no map drops [1]
N
Spitemonster beyond portal chance +% final [-66]
monster no map drops [1]
N
Disgustmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster no map drops [1]
N
Malicemonster beyond portal chance +% final [-66]
monster no map drops [1]
N
Furymonster beyond portal chance +% final [-66]
monster no map drops [1]
N
Turmoilmonster beyond portal chance +% final [-66]
monster no map drops [1]
N
ปีศาจN
แกนเสี่ยงปะทุmonster no drops or experience [1]
N
ผู้ที่คุ้นเคยอย่างประหลาดmonster no drops or experience [1]
N
Corrupted Crawlermonster no map drops [1]
Y
Corrupted Martyrmonster no map drops [1]
N
Corrupted Larvamonster no map drops [1]
N
Sin Purgermonster ignores delve darkness mechanic [1]
monster slain experience +% [0]
monster dropped item quantity +% [700]
monster dropped item rarity +% [1500]
monster no map drops [0]
Y
Peacekeepermonster ignores delve darkness mechanic [1]
monster slain experience +% [0]
monster dropped item quantity +% [700]
monster dropped item rarity +% [1500]
monster no map drops [0]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
ยักษ์ผืนทรายmonster no drops or experience [1]
N
Traitor of the Ordermonster no drops or experience [1]
N
Tormented Thugmonster dropped item quantity +% [100]
monster dropped item rarity +% [300]
phase through objects [1]
drop additional rare items [1]
N
Flayed VanguardUndead
N
Flayed LookoutUndead
N
Ghastly Phantasmcannot be used as minion [1]
N
Agony Crawlerสร้างความเสียหาย เคออส
cannot be damaged [1]
N
Sentinel of PurityN
Brittle Born-againUndead
Y
Frost PriestUndead
Y
Flame PriestUndead
Y
Thunder PriestUndead
Y
Delirium Mods /34 ⍟

Delirium Mods /34 ⍟

ชื่อDescription
monster is in affliction fog [1]
Spatial Distortioncorpse cannot be destroyed [1]
Cascading Storm
Banishing Flame
Winter Whorl
Crushing Terror
Vengeful Soul
Vengeful Bones
Wasting Touchaffliction monster debuff life recovery rate +% on hit [-9]
affliction monster debuff energy shield recovery rate +% on hit [-9]
Paralysing Touchaffliction monster debuff action speed +% on hit [-6]
Eroding Touchaffliction monster debuff damage taken +% on hit [6]
Diluting Touchaffliction monster debuff flask effect +% on hit [-9]
affliction monster debuff flask charges gained +% on hit [-9]
Spawn Dead
Shatter Dead
Putrify Dead
Vengeful Stalkercannot die [1]
base monster will be deleted on death [1]
delete on death [1]
Vengeful Blast
Vengeful Chase
Vengeful Grip
Vengeful Pack
Vengeful Gang
Vengeful Skyfire
Glaciator
Frozen Flume
Icicle Wreath
Conflagrating Path
Scorched Earth
Ring of Fire
Shockbomb
Bolt Cross
Scatter Storm
Jagged Swell
Burrowing Blade
Crushing Leap
Minimap Icons /2 ⍟

Minimap Icons /2 ⍟

CodeIcon
DeliriumBoss1
DeliriumBossFinal
แผนที่ ม็อด /1

แผนที่ ม็อด /1

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Uniquemap affliction league [1]
ด่านมี กระจกเดลิเรียม หนึ่งบาน
Normal 1000
อุปกรณ์สวมใส่กองโจร ม็อด /4

อุปกรณ์สวมใส่กองโจร ม็อด /4

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
of Confusion1Suffixมีโอกาส (6–7)% ที่ Delirium Orb และ ชิ้นส่วนเดลิเรียม ในหีบการโจรกรรม ถูกสร้างซ้ำheist_equipment_reward 1000
Normal 0
of Uncertainty45Suffixมีโอกาส (8–9)% ที่ Delirium Orb และ ชิ้นส่วนเดลิเรียม ในหีบการโจรกรรม ถูกสร้างซ้ำheist_equipment_reward 800
Normal 0
of Voices75Suffixมีโอกาส (10–12)% ที่ Delirium Orb และ ชิ้นส่วนเดลิเรียม ในหีบการโจรกรรม ถูกสร้างซ้ำheist_equipment_reward 600
Normal 0
of Insanity83Suffixมีโอกาส (13–15)% ที่ Delirium Orb และ ชิ้นส่วนเดลิเรียม ในหีบการโจรกรรม ถูกสร้างซ้ำheist_equipment_reward 400
Normal 0
Trinket ม็อด /2

Trinket ม็อด /2

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
of Superstition60Suffixมีโอกาส 1% ที่จะได้รับ ไอเทมเดลิเรียม เพิ่มอีก เมื่อเปิดหีบรางวัลในการโจรกรรมNormal 50
of Superstition80Suffixมีโอกาส 2% ที่จะได้รับ ไอเทมเดลิเรียม เพิ่มอีก เมื่อเปิดหีบรางวัลในการโจรกรรมNormal 25
อัญมณีผู้พิทักษ์ ม็อด /7

อัญมณีผู้พิทักษ์ ม็อด /7

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
Manic1Prefixมีโอกาส (2–3)% ที่ การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในด่านจะสร้าง ของรางวัล อีก 1 ชนิดwatchstone_item 0
watchstone_environment 0
unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 210
Manic1Prefixมีโอกาส (4–5)% ที่ การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในด่านจะสร้าง ของรางวัล อีก 1 ชนิดwatchstone_item 0
watchstone_environment 0
unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 105
Manic1Prefixมีโอกาส (6–7)% ที่ การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในด่านจะสร้าง ของรางวัล อีก 1 ชนิดwatchstone_item 0
watchstone_environment 0
unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 14
Encrusted1Prefixเพิ่มโอกาสดรอป คลัสเตอร์จิวเวล จาก มอนสเตอร์เดลิเรียม ในด่าน (5–10)%watchstone_item 0
watchstone_environment 0
unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 140
Encrusted1Prefixเพิ่มโอกาสดรอป คลัสเตอร์จิวเวล จาก มอนสเตอร์เดลิเรียม ในด่าน (11–15)%watchstone_item 0
watchstone_environment 0
unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 28
1Uniqueมีโอกาส (16–20)% ที่ การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในด่านจะสร้าง ของรางวัล อีก 1 ชนิดunique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 1000
1Uniqueเพิ่มโอกาสดรอป คลัสเตอร์จิวเวล จาก มอนสเตอร์เดลิเรียม ในด่าน (30–40)%unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 1000
โต๊ะคราฟท์ /1

โต๊ะคราฟท์ /1

IDModRequireItemClassesUnlock
ซานะmap affliction league [1]
map set league category [33]
ด่านมี กระจกเดลิเรียม หนึ่งบาน
16x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 16
อื่นๆ ม็อด /2

อื่นๆ ม็อด /2

ชื่อเลเวลDomainPre/SufDescriptionSpawn Weight
1AtlasPrefixใช้งานได้อีก 3 ครั้ง
map affliction league [1]
ด่านมี กระจกเดลิเรียม หนึ่งบาน
no_monster_packs 0
unique_map 0
Normal 100
1AtlasPrefixใช้งานได้อีก 15 ครั้ง
map affliction league [1]
ด่านมี กระจกเดลิเรียม หนึ่งบาน
no_monster_packs 0
unique_map 0
Normal 100
เมล็ดพันธุ์ Harvest /1

เมล็ดพันธุ์ Harvest /1

ชื่อ
{เปลี่ยน} {Delirium Orb} หนึ่ง​กอง​ให้​เป็น Delirium Orb ชนิด​อื่น
ไอเทม /24

ไอเทม /24

Iconชื่อ
DeliriumOrbCurrencyFine Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมเงินตรา
DeliriumOrbUniquesSingular Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมยูนิค
DeliriumOrbGemsThaumaturge's Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น หินสกิล
DeliriumOrbWeaponsBlacksmith's Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น อาวุธ
DeliriumOrbArmourArmoursmith's Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ชุดเกราะ
DeliriumOrbMapsCartographer's Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น แผนที่
DeliriumOrbTrinketsJeweller's Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น เครื่องประดับ
DeliriumOrbAbyssAbyssal Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมขุมอะบิส
DeliriumOrbPerandusDecadent Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมเพแรนดัส
DeliriumOrbHarbingerForeboding Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมฮาร์บินเจอร์
DeliriumOrbBreachObscured Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมบรีช
DeliriumOrbEssenceWhispering Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น เอสเซนส์
DeliriumOrbFragmentsFragmented Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ชิ้นส่วนต่างๆ
DeliriumOrbScarabsSkittering Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น แมลงซแคแร็บ
DeliriumOrbFossilsFossilised Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ฟอสซิล
DeliriumOrbPropheciesPortentous Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมคำทำนาย
DeliriumOrbDivinationCardsDiviner's Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไพ่พยากรณ์
DeliriumOrbGenericDelirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมเบ็ดเตล็ด
DeliriumOrbTalismansPrimal Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น สร้อยเครื่องราง
DeliriumOrbLabyrinthImperial Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมจากเขาวงกต
DeliriumOrbLegionTimeless Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ตัวบ่มฟัก
DeliriumOrbBlightBlighted Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ไอเทมไบล์ท
DeliriumOrbMetamorphAmorphous Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา
Maddening Incubator
เพิ่มการบ่มฟักไอเทม เดลิเรียม ลงในอุปกรณ์สวมใส่
ไอเทมจะดรอปเมื่อสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
passives /6

passives /6

Categoryชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
NotableThat Which You Seek
DeliriumNotable1
ด่านมีโอกาส +10% ที่จะมี กระจกเดลิเรียม 1 บาน
NotableGreater Forces
DeliriumNotable4
เดลิเรียม ในด่านเพิ่มเร็วขึ้น 50% ตามระยะห่างจากกระจก
NotableThe Singular Eternity
DeliriumNotable5
หมอกเดลิเรียม ในด่าน สลายตัวช้าลง 25%
หมอกเดลิเรียม ในด่าน คงอยู่ อีก 10 วินาทีก่อนที่จะสลายไป
NotablePathological
DeliriumNotable6
มีโอกาส 5% ที่แผนที่ ที่พบในด่านจะมี ชั้นเดลิเรียม
NotableCompulsive Hoarder
DeliriumNotable2
มีโอกาส 10% ที่การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในด่านจะสร้าง ของรางวัล อีก 3 ชนิด
NotablePersecutory Delusion
DeliriumNotable3
มีโอกาส มากขึ้น 100% ที่ การเผชิญหน้าเดลิเรียม ในด่านจะเรียกบอสระดับ ยูนิค
เพิ่ม ชิ้นส่วนสังเคราะห์ ที่ดรอปจาก บอสเดลิเรียม ในด่าน 100%
เพิ่มโอกาสดรอปคลัสเตอร์จิวเวลยูนิค จาก บอสเดลิเรียม ในด่าน 100%
Delirium Directory /191 ⍟

Delirium Directory /191 ⍟

Codeชื่อAudio
DeliriumVoiceEventOneมีคน​อยาก​ให้​แก​ตาย​...
DeliriumVoiceEventTwoเลือด​ผู้​บริสุทธิ์​ทำให้​แม่น้ำ​กลาย​เป็น​สี​แดง​ฉาน​...
DeliriumVoiceEventThreeมี​ใคร​แอบตาม​แก​อยู่​...
DeliriumVoiceEventFourแกถูก​ความ​กลัว​ครอบงำ
DeliriumVoiceEventFiveแก​อยู่​เพียง​คน​เดียว​ตาม​ลำพัง
DeliriumVoiceEventSixความ​รู้สึก​ผิด​กำลัง​ถ่วง​จิตใจ​แก​อยู่
DeliriumVoiceEventSevenไม่มี​ใคร​จดจำ​แก​ได้​แน่
DeliriumVoiceEventEightเวลาเป็นเพียงภาพลวงตา
DeliriumVoiceEventNineโลก​ใบ​นี้​เป็น​เพียง​ภาพลวงตา
DeliriumVoiceEventTenแกจะ​พัง​พินาศ​ไป​ด้วย​ความ​โลภ​ของ​แก​เอง
DeliriumVoiceEventElevenการ​กระทำ​ของ​แก​ไม่​เป็น​ผล​กับ​ใคร​เลย
DeliriumVoiceEventTwelveแก​เป็น​ศัตรู​ที่​เลว​ร้าย​ที่สุด​ของ​แก​เอง
DeliriumVoiceEventThirteenจะจน​หรือ​รวย​ก็​ย่อม​ต้อง​เน่า​สลาย​กัน​ทั้ง​นั้น
DeliriumVoiceArea1-ลา​ก่อน​อินโนเซน สวัสดี ตัวแทน​แห่ง​อนาธิปไตย​ของ​ข้า เหมือน​ว่า​ข้า​จะ​กลับ​มา​ทัน​งาน​เลี้ยง​เสีย​ด้วย​...
DeliriumVoiceArea2-ข้า​รู้ว่าแกได้ยิน​ข้า เอ็กไซล์ แก​ยังไม่​เป็น​บ้า​​หรอก​... ในตอนนี้...
DeliriumVoiceArea3-มัน​ช่าง​เป็น​อนุสรณ์​อัน​เลอ​เลิศ​แก่​ความ​ไร้​เหตุผล​ของ​มนุษย์ แต่​ว่า​มัน​ก็​ยัง​ช่าง​... สร้าง​ความ​ทะยาน​อยาก​นัก
DeliriumVoiceArea4-หาก​แกได้​รู้​ว่าที่​นี่​ปิดบัง​อะไร​เอา​ไว้​...
DeliriumVoiceArea5-เพลิง​กับ​ความ​บ้า​คลั่ง ข้า​ดีใจ​เสีย​จริง​ที่​ข้า​ไม่​พลาด​โอกาส​ร่วม​สนุก​เช่น​นี้
DeliriumVoiceArea6-จุด​เริ่้ม​ต้น​ของ​คน​หนึ่ง​ย่อม​เป็น​จุดจบ​ของ​อีก​คนหนึ่ง ข้า​สงสัย​เสีย​จริง​ว่า​จุดจบ​ของ​แก​จะ​เริ่ม​ขึ้น​ตอน​ไหน​...
DeliriumVoiceArea7-ความ​ตาย​ยัง​คง​ซัด​สาด​ไป​ตาม​ผืน​ทรายเช่นเคย แต่​ผู้​อาศัย​กลุ่ม​ใหม่​พวก​นี้​เป็น​ใคร​กัน​?
DeliriumVoiceArea8-แก​ถูก​ดลใจ​ให้​เดิน​ไป​สู่​ใต้​คลื่น​ใช่ไหม​? แก​อาจ​ควร​ทำ​เช่น​นั้น
DeliriumVoiceArea9-เทพเจ้า​แห่ง​การศึก​เปลี่ยน​รูป​ร่าง​เขต​นี้​ไป​เสีย​สิ้น เขา​มัก​เป็น​ผู้​ที่​... ไร้​จินตนาการ​มา​โดย​ตลอด
DeliriumVoiceArea10-ทูโคฮาม่า​รอ​แก​อยู่​... อย่า​ปล่อย​ให้​เขา​รอ​นาน
DeliriumVoiceArea11-เส้น​ทาง​ใหม่ๆ ย่อมนำไป​สู่​ฝัน​ร้าย​ใหม่ๆ
DeliriumVoiceArea12-แกเป็น​อิสระไป​กว่า​พวก​ซาก​กระดูก​ที่​ติด​อยู่​ข้าง​ล่าง​นี้​ไหม​? หรือ​ว่าแก​ติดคุกประเภท​อื่น​อยู่กัน​แน่​?
DeliriumVoiceArea13-ปีน​ขึ้น​ไป​สู่​ที่​สูงส่ง เพื่อ​ที่จะ​กระโดด​ลง​มา​เพียง​เท่านั้น​... แกอยาก​ลอง​เช่น​นั้น​บ้าง​ใช่​ไหม​ล่ะ​?
DeliriumVoiceArea14-ผู้ดื่ม​วิญญาณ​... แอ็บเบอร์แรธรอ​แก​อยู่
DeliriumVoiceArea15-นาย​หญิง​ผู้​เชิด​หุ่น​กำลัง​เรียก​หา​แก​อยู่
DeliriumVoiceArea16-แก​ได้ยิน​มัน​ไหม เอ็กไซล์​? ความ​บ้า​คลั่ง​กำลัง​เข้า​มา
DeliriumVoiceArea17-ชีวิตแก​คงจะ​เรียบ​ง่าย​กว่า​นี้​มาก​หาก​แก​รับ​ข้อ​เสนอ​ของ​ริสลาธ่า​...
DeliriumVoiceArea18-กลิ่นเกลือตามสายลม... แม่น้ำขุ่นเคือง ราชันกลับมาแล้ว
DeliriumVoiceArea19-แก​ถูก​ลวง​ไป​ติด​กับ​หรือ​เปล่า​?
DeliriumVoiceArea20-เขา​เพรียก​หาแก​จาก​สุดขอบ​ฟ้า​...
DeliriumVoiceArea21-จ้าว​แห่ง​เกลือ​กับ​ท้อง​ทะเล​จะ​ปลด​ปล่อย​แก... อย่าง​น้อย​ก็​วิญญาณ​แก​น่ะ​นะ
DeliriumVoiceArea22-โครง​กระดูก​เน่า​เหม็น​พวก​นี้​ถูก​สังหาร​ด้วย​น้ำมือ​ของ​แก พวก​มัน​จะ​เอา​คืน​แก​หรือ​เปล่า​?
DeliriumVoiceArea23-ความ​บ้า​คลั่ง​บีบรัด​ที่​นี่​จน​สิ้นสติ แก​เอง​ก็​สัมผัส​ได้​ใช่​ไหม​ล่ะ​?
DeliriumVoiceArea24-ดู​ว่า​ศรัทธา​ทำ​อะไร​ลง​ไป อย่า​เพิก​เฉย​ต่อ​บท​เรียน​นี้​เป็น​อัน​ขาด
DeliriumVoiceArea25-ไม่มี​ที่​ใด​ที่​ปกปิด​ความ​นอกรีต​ของแก​ได้​ดี​กว่า​ภาย​ใต้​จมูก​ของ​บิชอป​เสีย​เอง
DeliriumVoiceArea26-ที่​คุ้ม​ภัย​อัน​ร้ายกาจ​ถูก​สร้าง​ขึ้น​มา​จาก​ทักษะ​ที่​ถูก​ยึด​ด้วย​ตรรกะ แต่​ความ​บ้า​คลั่ง​ก็​ทำลาย​มัน​สิ้น
DeliriumVoiceArea27-มัน​ช่าง​เป็น​พรสวรรค์​อัน​งดงาม แต่​แก​ก็​อยาก​ทำลาย​มัน​...
DeliriumVoiceArea28-ลึกเข้าไปอีก เอ็กไซล์ ลึกเข้าไปอีก
DeliriumVoiceArea29-กำแพง​กำลัง​บีบ​เข้า​มา​...
DeliriumVoiceArea30-ราลาเคช​... น้อง​ชาย​ข้า​ยุ่ง​อยู่​ใช่​ไหม​ล่ะ​...
DeliriumVoiceArea31-แก​สัมผัส​ได้​ไหม​? ความ​สิ้น​หวัง​ที่​หนา​แน่น​เหมือน​ผ้า​ผืน​หนึ่ง
DeliriumVoiceArea32-กรัธ​คัล​ทำตัว​สนุกสนาน​น้อย​ลง​ไปมากหลัง​จาก​ที่ เอ่อ ลูกๆ ของ​เธอ​ทุก​คน​ตาย​ไป​หมด ไม่ใช่​ความ​ผิด​ข้า​ด้วย
DeliriumVoiceArea33-ผล​งาน​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​ย่อม​อาศัย​ความ​เสีย​สติ​เล็ก​น้อย
DeliriumVoiceArea34-เกิดความบ้าคลั่งกระหายเลือดกันทั้งอารยธรรม มันช่างรื่นเริงเสียจริงที่ได้เห็น
DeliriumVoiceArea35-มารดาแห่งหมู่เงาได้ประกาศตัวแล้ว
DeliriumVoiceArea36-แก​ใจดี​จริงๆ ที่​ช่วย​กำจัด​คน​รัก​เก่า​ให้​กับ​ซิน ข้า​เคย​บอก​เขา​ไป​ตรงๆ ว่า​เขา​จะ​ไป​ตาย​ที่ไหน​ก็​ไป
DeliriumVoiceArea37-กำแพงใหญ่ขนาดนี้พยายามกันไม่ให้อะไรเข้ามานะ? หรือว่า... กันไม่ให้อะไรออกไป...?
DeliriumVoiceArea38-สูด​หาย​ใจ​ลึกๆ สิ​เอ็กไซล์ นี่​แหละ กลิ่นอาย​ของ​สังคม​ที่​มี​อารยะ
DeliriumVoiceArea39-ทำไม​มนุษย์​ถึง​ชอบ​นำ​ของ​สนุกๆ ไป​ฝัง​กัน​เสีย​ตลอด​เล่า​?
DeliriumVoiceArea40-ข้า​ช่าง​เสียดาย​นัก​ที่​ไม่​ได้​เห็น​กับ​ตา​ว่า​เกิด​เหตุการณ์​โกลาหล​จน​เมือง​มี​สภาพ​นี้​ได้​อย่างไร
DeliriumVoiceArea41-วิ่ง​ไป​ตาม​อุโมงค์​สิ ไอ้​หนูจิ๋ว​น่า​เกลียด​! เก็บ​เศษ​อาหาร​แก​ไป​เสีย​! ระวัง​แมว​ด้วย​ล่ะ​!
DeliriumVoiceArea42-ที่​นี่​เหมาะ​กับ​การ​เอนตัว​ลงไป​ตาย​เสีย​จริง​นะ เอ็กไซล์
DeliriumVoiceArea43-โอ้ ที่​นี่​ทำให้​ข้า​นึกถึง​ความ​หลัง สมัย​ก่อน​ตอน​ที่​ข้า​รู้จัก​กับ​โซลาริส เธอ​ก็​ไม่​ฉูดฉาด​ขนาด​นี้​นะ
DeliriumVoiceArea44-พวก​เขา​เคย​สนิท​กัน​มาก​เลย​นะ​รู้​ไหม​... สองพี่น้อง​แห่ง​ฟาด​ฟ้า​น่ะ
DeliriumVoiceArea45-อนุสรณ์​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​ขนาด​นี้​ถูก​สร้าง​มา​เพื่อ​เชิดชู​แม่​สาว​ใจแคบ​ที่​หัว​ร้อน​คน​หนึ่ง
DeliriumVoiceArea46-โอ้อวด​ชัยชนะ ปิดบัง​ความ​พ่าย​แพ้ มนุษย์​นั้น​ช่าง​ขาด​ความ​มั่นใจ​ใน​ตัว​เอง​นัก
DeliriumVoiceArea47-ไอ้ตัว​น่า​รังเกียจ​นั่น​เข้า​มา​ใกล้​แล้ว น่า​ตื่้น​เต้น​เสีย​จริง
DeliriumVoiceArea48-ยูกูล ภัย​ร้าย​สี​เงิน มาดู​กัน​เถอะ​ว่า​แก​​แกร่ง​เท่าไร
DeliriumVoiceArea49-ถ้า​เป็น​ข้า ข้า​คง​ไม่​ใช้​หิน​ไป​กับ​พี่​น้อง​มาก​ขนาด​นี้​หรอก
DeliriumVoiceArea50-ลูนาริส​เป็น​คน​ที่​เจ้า​อารมณ์​มา​โดย​ตลอด
DeliriumVoiceArea51-มัน​ช่าง​ง่าย​นัก​ที่​จะ​ปั่น​หัว​ให้​สอง​คน​นั้น​แตกคอ​กัน แค่​สะกิด​นู่น​นี่​นิด​หน่อย ทำ​เพียง​แค่​นั้น​เอง
DeliriumVoiceArea52-แก​อยาก​จะ​ต่อสู้​กับ​ท้องฟ้า​ด้วย​ตัว​เอง ไม่​ว่า​จะ​ชนะ​หรือ​แพ้ มัน​ย่อม​น่า​ดู​เป็น​แน่
DeliriumVoiceArea53-จิบ​สัก​หน่อย​สิ มัน​จะ​แย่​เท่าไร​กัน​เชียว​?
DeliriumVoiceArea54-แก​นี่​มัน​นัก​ฆ่า​ตัวยง​เชียว​นะ ข้า​ควร​ระวังตัว​จาก​แก​หรือ​เปล่า​?
DeliriumVoiceArea55-จง​อิ่ม​เอิบ​ไป​กับ​เม็ด​ทราย​ที่​ระคาย​หน้าแก​เสีย​เถอะ มัน​เป็น​สิ่ง​ที่​เตือน​ใจ​ว่า​ข้า​ยัง​ไว้​ชีวิต​แก​อยู่
DeliriumVoiceArea56-ไม่มี​ใคร​ฆ่า​เทพเจ้า​ได้​หรอก พวก​เทพเจ้า​เป็น​อมตะ แก​เคย​สงสัย​สิ่ง​ที่​ใคร​ต่อ​ใคร​บอก​แก​บ้าง​ไหม​?
DeliriumVoiceArea57-คราว​นี้​ซิน​ก็​ส่ง​แก​ไป​ฆ่า​ลูกสาว​เขา​อีก​เหรอ​? เขา​น่า​จะ​เสียใจ​มากกว่า​นี้​สิ​...
DeliriumVoiceArea58-ทำไมแก​ถึง​เชื่อ​ว่า​ซิน​นั้น​ไว้ใจ​ได้​เล่า​?
DeliriumVoiceArea59-สิ่ง​ที่ซิน​สร้าง​ได้​ทำให้​เวร์แคลส์ทล่ม​สลาย เรา​มา​ที่​นี่​เพื่อ​ฟื้นฟู​มัน​ขึ้น​มา​ใหม่​เท่านั้น
DeliriumVoiceArea60-รัง​ของ​การูคาน​อยู่​ใกล้ๆ ข้า​อยาก​ย้อน​กลับ​ไป​สู่​วัน​วาน​อัน​แสน​สงบ​ของ​เค็ท​โบราณ​เสีย​จริง ยุค​ที่​เรา​คุม​พวก​มนุษย์​ไม่​ให้​ออก​จาก​ที่​ที่​พวก​มัน​ควร​อยู่
DeliriumVoiceArea61-เทคโนโลยี​นั้น​ไม่​สามารถ​ใช้​แทน​พลัง​ได้​ดี​นัก
DeliriumVoiceArea62-ข้า​จะ​ไม่​นึกถึง​เสียง​ของ​มัน​ใน​ยาม​หลับ​ไหล​แน่ๆ
DeliriumVoiceArea63-กลิ่น​มัน​แย่ แต่​ผู้​อยู่​อาศัย​นั้น​แย่​เสีย​ยิ่ง​กว่า​...
DeliriumVoiceArea64-กลับ​สู่​ใจกลาง​ความ​เดือดดาล​กับ​เลว​ทราม​อีก​ครั้ง
DeliriumVoiceArea65-แก​ต้องการ​หยุด​ยั้ง​ความ​บ้า​คลั่ง แต่​แก​เป็น​ผู้นำ​สาส์น​ของ​มัน​เอง แก​เป็น​ผู้​ที่​ทำให้​คิทาวา​ได้​กลับ​มา
DeliriumVoiceArea66-ศรัทธา​บังเกิด​ได้​ใน​ที่​ที่​ประหลาด​ยิ่ง
DeliriumVoiceArea67-เครื่อง​ประดับ​ชิ้น​เลิศ​เหล่า​นี้​แสดง​ให้​เห็น​ค่า​ของ​มัน​ใน​ยาม​วิกฤติ
DeliriumVoiceArea68-ความ​เป็น​ระเบียบ​นั้น​ไม่​จีรัง ความ​โกลาหล​เป็น​สภาวะ​ธรรมชาติ​ของ​สรรพ​สิ่ง
DeliriumVoiceArea69-ไม่มี​สิ่้ง​ใด​ที่​ทำลายสติ​ได้​ดี​ยิ่ง​ไป​กว่า​ศรัทธา​อัน​มืด​บอด
DeliriumVoiceArea70-คน​ตาย​นั้น​อยู่​ลึก​เพียง​ใด​? จะมี​กี่​ศพ​ที่​จะ​ยืน​อยู่​เหนือ​กระดูก​ของ​แก​เสีย​เอง​?
DeliriumVoiceArea71-คิทาวา​จะ​ต้อนรับ​แกด้วย​ปาก​อัน​เบิก​โพลง
DeliriumVoiceArea72-แก​เดิน​ผ่าน​ทาง​เดิน​แห่ง​ความ​บ้า​คลั่ง​เข้าไป​สู่​ปาก​แห่ง​ความ​ตาย​เสีย​เอง ข้า​เชื่อ​ว่า​แก​ได้​เสีย​สติ​ไป​แล้ว
DeliriumVoiceRandomRandomแกอดทนในเรื่องที่ไม่น่าอดทนได้น่านับถือจริงๆ
DeliriumVoiceRandom2อะไร​จะ​เป็น​ฟาง​เส้น​สุดท้าย​ของ​แก​กัน​นะ​? ข้า​จะ​หา​มัน​ให้​เจอ​แน่
DeliriumVoiceRandom3ข้า​จะ​ไม่​หยุด​ตาม​หา​สิ่ง​ที่​ทำให้แก​ถลำ​สู่​หุบเหวเป็น​แน่
DeliriumVoiceRandom4แก​ไม่​อาจ​หยุด​ยั้ง​ความ​ตาย
DeliriumVoiceRandom5ชีวิตแก​จะ​สิ้น​ลง แกจะ​ถูก​ลืม
DeliriumVoiceRandom6ทั้งหมด​นี้​มัน​อยู่​ใน​หัว​แก​เพียง​เท่านั้น
DeliriumVoiceRandom7ทั้งหมด​นี้​เป็น​เพียง​ภาพลวงตา
DeliriumVoiceRandom8ไม่มี​ใคร​จดจำ​การก​ระ​ทำ​ของ​แก​หรอก
DeliriumVoiceRandom9พวก​มัน​{ตั้งใจ}​เล่น​งาน​แก​
DeliriumVoiceRandom10พวก​มัน​วางแผน​ต่อกร​กับ​แก​
DeliriumVoiceRandom11มี​แต่​แก​เท่านั้น​ที่​สำคัญ
DeliriumVoiceRandom12แก​มัน​ยิ่ง​ใหญ่​เสีย​ยิ่ง​ไป​กว่า​เทพเจ้า ไม่มี​ใคร​แตะ​ต้อง​แก​ได้
DeliriumVoiceRandom13แก​เคย​ทำ​เรื่อง​แบบ​นี้​มา​ก่อน แก​ยัง​ติด​อยู่​ใน​วงจร​นี้​อยู่
DeliriumVoiceRandom14ชีวิต​แก​จะ​ไม่​ทิ้ง​ร่อง​รอย​ใดๆ เอา​ไว้
DeliriumVoiceRandom15แกจะ​ตาย​อย่าง​เดียวดาย​และ​หวาด​กลัว
DeliriumVoiceRandom16ไม่​ว่า​แก​จะ​ทำ​อะไร แกก็​ทำให้​ทุก​อย่าง​แย่​ลง​ไป​เท่านั้น
DeliriumVoiceRandom17แกจะ​ถูก​จดจำ​ใน​ฐานะ​ผู้​ทรยศ​ เป็นเพียง​ทรราชคนหนึ่ง
DeliriumVoiceRandom18แก​เป็นต้น​เหตุ​ความ​ทุกข์​ทรมาน​มากมาย
DeliriumVoiceRandom19แก​สร้าง​ความ​ทรง​จำ​ทั้งหมด​ของ​แก​ขึ้น​มา​เอง​เท่านั้น
DeliriumVoiceRandom20แก​ถูก​ชักใย​ด้วย​อำนาจ​ที่​เหนือ​กว่า
DeliriumVoiceRandom21ทุก​อย่าง​ที่​แก​ทำ​มา​มัน​ไม่มี​จริง​สัก​อย่าง
DeliriumVoiceRandom22ชีวิต​แก​เป็น​เพียง​เรื่อง​โกหก​อัน​ยาวนาน​เท่านั้น
DeliriumVoiceRandom23พวก​มัน​หลอกใช้แก ใคร​ต่อ​ใคร​ก็หลอกใช้​แกกัน​ทั้งนั้น
DeliriumVoiceRandom24แก​ไม่มี​ทาง​พบ​สิ่ง​ที่​แก​ใฝ่​หา​เป็น​แน่แท้
DeliriumVoiceRandom25พวก​มัน​เข้า​มา​ใกล้​เข้าไป​ทุกที พวก​มัน​จะ​หา​แก​จน​เจอ แล้ว​พวก​มัน​ก็​จะ​ทำลาย​แก
DeliriumVoiceRandom26พวก​มัน​รู้​ความ​ลับ​ทั้งหมด​ของ​แก ไม่มี​สิ่ง​ใด​ที่​พวก​มัน​ไม่​เห็น
DeliriumVoiceRandom27แก​ยัง​ไม่​เคย​เผชิญ​กับ​ความ​เจ็บ​ปวด​ที่แท้​จริง แต่​เดี๋ยว​ก็​จะ​ได้​เผชิญ​แล้ว
DeliriumVoiceRandom28ความ​ทุกข์​ทรมาน​ทั้งหมด​บน​โลก​มัน​มา​จาก​น้ำมือ​ของ​แก​ทั้ง​นั้น
DeliriumVoiceRandom29{สบายดี}ไหม...? แกดู​หน้า​ซีด​ไป​หน่อย​นะ​เอ็ก​ไซล์​...
DeliriumVoiceRandom30โอ้ นัก​เดิน​ทาง​ผู้​เหนื่อย​ล้า​ใกล้​ถึงที่​ตายเสียที!
DeliriumVoiceRandom31ยัง​มีชีวิต​อยู่​เหรอ เอ็กไซล์? ใน​ตอน​นี้​น่ะ​...
DeliriumVoiceRandom32ตัว​แก​กำลัง​เน่า​เปื่อย​จาก​ภายใน
DeliriumVoiceRandom33พวก​มัน​เอา​ภาพลวงตา​มา​แทน​ทุก​คน​ที่​แก​ไว้ใจ พวก​มัน​พยายาม​เล่น​งาน​แก
DeliriumVoiceRandom34นาย​ท่าน ท่าน​กำลัง​ฆ่า​ผู้​บริสุทธิ์​อยู่​นะ​!
DeliriumVoiceRandom35เวลา​เป็น​เพียง​ม่าน​ลวงตา แก​อยู่​ใน​นิ​รัน​ดร์​แห่ง​เดียว​เพียง​เท่านั้น
DeliriumVoiceRandom36แก​ไม่มี​วัน​ตาย​ได้​หรอก ไม่​เชื่อ​ก็​ลอง​ดู​ไหม​ล่ะ​...?
DeliriumVoiceRandom37ใน​กระจก​นั้น​เป็น​หน้า​ของ​คน​แปลก​หน้า
DeliriumVoiceRandom38ทำไม​ไม่​วาง​อาวุธ​แล้ว​คุย​กัน​ดีๆ เล่า​...?
DeliriumVoiceRandom39แก​ทำได้​แต่​สร้าง​ความ​วินาศ​ให้​กับ​ทุก​สิ่ง​ที่​แก​จับ​ต้อง
DeliriumVoiceRandom40พวก​มัน​ทุก​คน​จะ​ทิ้ง​แก​ไป​เมื่อ​พวก​มัน​รู้​ความ​จริง
DeliriumVoiceRandom41แกจะ​ถูก​จับ​แน่ เจ้า​สัตว์​โง่
DeliriumVoiceRandom42แก​เป็น​เพียง​ศพ​เดิน​ได้​เท่านั้น
DeliriumVoiceRandom43แก​หาย​ไป​อยู่​กลาง​ป่า​นี่เอง
DeliriumVoiceRandom44​สิ่ง​ชั่ว​ร้ายจะกลาย​เป็น​เถ้า​ธุลี​...
DeliriumVoiceRandom45มีสติอยู่ไหม เอ็กไซล์?
DeliriumVoiceRandom46พวก​มัน​จับตา​ดู​แก​จาก​นอก​โลก แก​สัมผัส​ได้​ไหม​?
DeliriumVoiceRandom47พวก​มัน​จะ​ทำให้​แก​กลาย​เป็น​น้ำ​นม​สี​แดง
DeliriumVoiceRandom48ไม่มี​ใคร​รู้จัก​ชื่อ​ของ​แก เว้น​แต่​ข้า
DeliriumVoiceRandom49แก​ไม่มี​วัน​รู้จัก​ชื่อ​ของ​ข้า​แน่
DeliriumVoiceRandom50แกมี​อิสระ​ที่​จะ​ออก​ไป​สำรวจ​โลก​อัน​กว้าง​ใหญ่ แต่​แก​กลับ​เอาแต่​ทำ​ตาม​คำ​สั่ง​ผู้​อื่น​เพียง​เท่านั้น
DeliriumVoiceRandom51เหล่านักรบผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าแกนั้นถูกลืมไปเสียสิ้น
DeliriumVoiceRandom52แกไม่มี​วัน​ออก​จาก​ฝัน​นี้​ไป​ได้
DeliriumVoiceRandom53แกไม่มี​วัน​หนี​พ้น​จากฝันร้าย​นี้​ไป​ได้​แน่
DeliriumVoiceRandom54นี่​แหละ​คือ​นิรันดร์​ของ​แก
DeliriumVoiceRandom55ความ​แข็งแกร่ง​ที่แท้​จริง​มา​จาก​ภายใน ข้า​รู้​ดี​ว่า​แก​มัน​กลวง​เปล่า
DeliriumVoiceRandom56ทุกคน​ที่​แก​ฆ่า​ตาย​นั้น​มี​ชีวิต มี​ครอบครัว วัน​หนึ่ง​มัน​ย่อม​เป็น​ตา​ของ​แก
DeliriumVoiceRandom57แก​ทำลาย​ทุก​อย่าง​ที่​แก​ควบคุม​ไม่​ได้
DeliriumVoiceRandom58แก​เป็น​ผู้​ล่า​หรือ​เป็น​เหยื่อ​กัน​แน่​?
DeliriumVoiceRandom59เจ้า​หมา​โง่ แก​วิ่ง​ไล่​หาง​ตัว​เอง​อยู่
DeliriumVoiceRandom60พวก​มัน​มา​หา​แก​เพื่อ​มา​ตาย แก​เป็น​ผู้​มอบ​ความ​เมตตา​กับ​ให้​กับ​พวก​มัน
DeliriumVoiceRandom61แกเป็น​คน​ตก​ปลาหรือ​เป็น​เหยื่อ​ที่ปลายเบ็ดกัน​แน่​?
DeliriumVoiceBoss1-แก​อยู่​นิ่งๆ ไม่​ได้​หรือ​...? เขา​ก็​เช่น​กัน​...
DeliriumVoiceBoss2-แกได้ยินนั่นไหม? ความทุกข์ทรมานที่ก่อกำเนิดจากแกกำลังตามหาแกอยู่
DeliriumVoiceBoss3-ความ​ตื่น​กลัว​ก่อ​ตัว​ใน​ใจ​แก แก​สัมผัส​ได้​ไม่ใช่​เห​รอ​ว่า​มัน​ตาม​ล่า​แก​อยู่​?
DeliriumVoiceBoss4-แก​ไม่​ได้​ตาฝาด​ไป​เอง​หรอก ปีศาจ​ตน​นั้น​จะ​ล่า​หัว​แก
DeliriumVoiceBoss5-ข้า​สงสัย​เสีย​จริง​... มัน​ผู้​นี้​จะ​นำ​ภาพ​สยอง​อะไร​ออก​มา​กัน​แน่​?
DeliriumVoiceBoss6-ยัง​ไม่​ตาย​เหรอ​? อีก​ไม่​นาน​แก​ก็​อยาก​ตาย​แน่...
DeliriumVoiceBoss7-แก​เคย​พบ​กับ​เพื่อน​ข้า​หรือ​ยัง​? เขา​อยาก​พบ​กับ​แก​ใจ​จะ​ขาด​...
DeliriumVoiceBoss8-เหมือน​ว่า​เรา​มี​แขก​นะ ไป​ต้อนรับ​พวก​เขา​สัก​หน่อย​ไหม​?
DeliriumVoiceSimulacrum1-จำ​สถาน​ที่​โกโรโกโส​แห่ง​นี้​ได้​ไหม​? มัน​เป็น​บ้าน​หลัง​ที่​สอง​... แต่​เหมือน​ว่า​มี​อะไร​ผิด​ปกติ​ไป​ใช่​ไหม​ล่ะ​?
DeliriumVoiceSimulacrum2-แก​ยืน​หยัด​ต่อกร​กับ​สิ่ง​สยอง​ขวัญ​มา​หลาย​อย่าง​แล้ว​รอด​มา​ได้ ข้า​ว่า​ได้​เวลา​ที่​จะ​ทดสอบ​ขีด​จำกัด​ของ​แก​กัน​แล้ว
DeliriumVoiceSimulacrum3-นี่​เป็น​เพียง​จุด​เริ่ม​ต้น
DeliriumVoiceSimulacrum4-จง​ปล่อย​กาย​เข้าไป​สู่​วังวน​หายนะ​เสีย​เถิด​!
DeliriumVoiceSimulacrum5-แก​พยายาม​ชะล้าง​ข้า​ออก​ไป​จาก​ตัวแกงั้น​หรือ​?
DeliriumVoiceSimulacrum6-แก​ไม่มี​ทาง​กำจัด​ข้า​ได้​หรอก​เอ็กไซล์ ข้า​ก็​คือ​แก
DeliriumVoiceSimulacrum7-แก​ทำ​อะไร​ไป​ก็​ไม่​สำคัญ​หรอก ความ​ฝัน​จะ​สิ้น​ลง แล้ว​ผู้​ฝัน​ก็​จะ​ผ่าน​ไป​สู่​โลก​ถัด​ไป
DeliriumVoiceSimulacrum8-แก​ไม่​สงสัย​เหรอ​ว่า​สิ่ง​ใด​ที่​ชักใย​โชค​ชะตา​แก​? สิ่ง​ใด​ยืน​คร่อม​หุบเหว​แล้ว​เรียก​ให้​แก​ร่วง​ลง​ไป​กัน​แน่​?
DeliriumVoiceSimulacrum9-เชื่อ​ข้า​เถิด​ว่าแกจะ​แพ้​พ่าย เอ็กไซล์
DeliriumVoiceSimulacrum10-ข้า​จะ​ทำให้​แก​หมด​หวัง
DeliriumVoiceSimulacrum11-ข้าจะไม่เป็นตัวตลกเป็นแน่!
DeliriumVoiceSimulacrum12-ก็ได้ เก็บ​สติ​อัน​มี​ค่า​ของ​แก​เอา​ไว้​ได้​เลย ตัวแทน​ความ​โกลาหล​ของ​ข้า ยัง​ไง​แก​ย่อม​ต้อง​รับ​ใช้​ข้า ไม่​ว่า​แก​จะ​ชอบ​หรือ​ไม่​ก็ตาม ข้า​จะ​ไม่​ไป​ไหน​ทั้ง​นั้น​...
DeliriumVoiceQuestState1-ภูมิใจ​กับ​ตัว​เอง​นัก​หรือ​? รู้สึก​ว่า​ตัว​เอง​สูงส่ง ยิ่ง​ใหญ่​นัก​ใช่​ไหม​ล่ะ ไอ้ '​นัก​ฆ่า​พระเจ้า​' ผู้ทรง​พลัง
DeliriumVoiceQuestState2-ใน​เมื่อ​พวก​เทพเจ้า​ไป​เสีย​หมด ข้า​คง​ต้อง​ให้​ความ​สนใจ​กับ​แก​เต็ม​ที่​แล้ว เรา​มา​ดู​กัน​เถอะ​ว่า​แก​จะ​ถูก​ผลัก​ดัน​ไป​ได้​ไกล​เพียง​ใด
DEL_103
DEL_113
DEL_129
DEL_151
DEL_152
DEL_153
DEL_47A
DEL_47B
DEL_51A
DEL_51B
DEL_69A
DEL_71A
DEL_75A
DEL_75B
DEL_76A
DEL_77A
DEL_77B
DEL_78B
DEL_86A
DEL_86B
DEL_87A
DEL_87B
DEL_91
Delirium รางวัล /23 ⍟

Delirium รางวัล /23 ⍟

Iconชื่อ
DeliriumRewardCurrencyเงินตรา
DeliriumRewardUniquesไอเทมยูนิค
DeliriumRewardGemsหินสกิล
DeliriumRewardMapsไอเทมแผนที่
DeliriumRewardTrinketsเครื่องประดับ
DeliriumRewardArmourชุดเกราะ
DeliriumRewardWeaponอาวุธ
DeliriumRewardAbyssไอเทมขุมอะบิส
DeliriumRewardPerandusไอเทมเพแรนดัส
DeliriumRewardHarbingerไอเทมฮาร์บินเจอร์
DeliriumRewardBreachไอเทมบรีช
DeliriumRewardEssencesเอสเซนส์
DeliriumRewardFragmentsชิ้นส่วนต่างๆ
DeliriumRewardScarabsแมลงซแคแร็บ
DeliriumRewardFossilsฟอสซิล
DeliriumRewardPropheciesไอเทมคำทำนาย
DeliriumRewardDivinationไพ่พยากรณ์
DeliriumRewardGenericไอเทมเบ็ดเตล็ด
DeliriumRewardTalismansสร้อยเครื่องราง
DeliriumRewardLabyrinthไอเทมจากเขาวงกต
DeliriumRewardIncubatorsตัวบ่มฟัก
DeliriumRewardBlightไอเทมไบล์ท
DeliriumRewardMetamorphตัวเร่งปฏิกิริยา
Endgame Wave Mods /85 ⍟

Endgame Wave Mods /85 ⍟

ชื่อMin WaveMax WaveWeight
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น (20–24)%29100
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น (25–29)%1014100
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น (30–35)%1520100
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (15–19)%29100
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (20–24)%1014100
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (25–30)%1520100
ความเสียหายจากการ ปะทะ ของมอนเสตอร์ทั้งหมดจะทำให้ติดสถานะ ลุกไหม้ เสมอ152010
ความเสียหายทั้งหมดของมอนสเตอร์จะทำให้ติดสถานะ หนาวเย็น152010
ความเสียหายทั้งหมดของมอนสเตอร์จะทำให้ติดสถานะ ช็อค152010
สกิลของมอนสเตอร์ชิ่งเพิ่ม 2 ครั้ง
มอนสเตอร์ร่ายเร็วขึ้น 0%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของมอนเตอร์ขึ้น 0%
101420
สกิลของมอนสเตอร์ชิ่งเพิ่ม 3 ครั้ง
มอนสเตอร์ร่ายเร็วขึ้น 0%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของมอนเตอร์ขึ้น 0%
152020
มอนเตอร์ ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก
มอนสเตอร์ร่ายเร็วขึ้น 0%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของมอนเตอร์ขึ้น 0%
51435
มอนเตอร์ ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 3 ลูก
มอนสเตอร์ร่ายเร็วขึ้น 0%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของมอนเตอร์ขึ้น 0%
152035
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของมอนสเตอร์ 40%5950
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของมอนสเตอร์ 60%101550
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของมอนสเตอร์ 80%152050
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (60–69)% มาเสริมเป็น ไฟ
ต้านทาน ไฟ ของมอนสเตอร์ +30%
2925
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (70–79)% มาเสริมเป็น ไฟ
ต้านทาน ไฟ ของมอนสเตอร์ +40%
101425
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (80–100)% มาเสริมเป็น ไฟ
ต้านทาน ไฟ ของมอนสเตอร์ +50%
152025
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (60–69)% มาเสริมเป็น ไฟ
มอนสเตอร์จะเจาะค่าต้านทาน ไฟ 5%
5925
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (70–79)% มาเสริมเป็น ไฟ
มอนสเตอร์จะเจาะค่าต้านทาน ไฟ 7%
101425
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (80–100)% มาเสริมเป็น ไฟ
มอนสเตอร์จะเจาะค่าต้านทาน ไฟ 10%
152025
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (60–69)% มาเสริมเป็น ไฟ
เมื่อมอนสเตอร์ปะทะ จะมีโอกาส 33% ที่จะทำให้ติดสถานะ Scorch
5925
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (70–79)% มาเสริมเป็น ไฟ
เมื่อมอนสเตอร์ปะทะ จะมีโอกาส 66% ที่จะทำให้ติดสถานะ Scorch
101425
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (80–100)% มาเสริมเป็น ไฟ
เมื่อมอนสเตอร์ปะทะ จะทำให้ติดสถานะ Scorch
152025
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (60–69)% มาเสริมเป็น น้ำแข็ง
ต้านทาน น้ำแข็ง ของมอนสเตอร์ +30%
2925
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (70–79)% มาเสริมเป็น น้ำแข็ง
ต้านทาน น้ำแข็ง ของมอนสเตอร์ +40%
101425
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (80–100)% มาเสริมเป็น น้ำแข็ง
ต้านทาน น้ำแข็ง ของมอนสเตอร์ +50%
152025
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (60–69)% มาเสริมเป็น น้ำแข็ง
มอนสเตอร์จะเจาะค่าต้านทาน น้ำแข็ง 5%
5925
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (70–79)% มาเสริมเป็น น้ำแข็ง
มอนสเตอร์จะเจาะค่าต้านทาน น้ำแข็ง 7%
101425
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (80–100)% มาเสริมเป็น น้ำแข็ง
มอนสเตอร์จะเจาะค่าต้านทาน น้ำแข็ง 10%
152025
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (60–69)% มาเสริมเป็น น้ำแข็ง
เมื่อมอนสเตอร์ปะทะ จะมีโอกาส 33% ที่จะทำให้ติดสถานะ Brittle
5925
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (70–79)% มาเสริมเป็น น้ำแข็ง
เมื่อมอนสเตอร์ปะทะ จะมีโอกาส 66% ที่จะทำให้ติดสถานะ Brittle
101425
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (80–100)% มาเสริมเป็น น้ำแข็ง
เมื่อมอนสเตอร์ปะทะ จะทำให้ติดสถานะ Brittle
152025
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (60–69)% มาเสริมเป็น สายฟ้า
ต้านทาน สายฟ้า ของมอนสเตอร์ +30%
2925
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (70–79)% มาเสริมเป็น สายฟ้า
ต้านทาน สายฟ้า ของมอนสเตอร์ +40%
101425
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (80–100)% มาเสริมเป็น สายฟ้า
ต้านทาน สายฟ้า ของมอนสเตอร์ +50%
152025
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (60–69)% มาเสริมเป็น สายฟ้า
มอนสเตอร์จะเจาะค่าต้านทาน สายฟ้า 5%
5925
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (70–79)% มาเสริมเป็น สายฟ้า
มอนสเตอร์จะเจาะค่าต้านทาน สายฟ้า 7%
101425
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (80–100)% มาเสริมเป็น สายฟ้า
มอนสเตอร์จะเจาะค่าต้านทาน สายฟ้า 10%
152025
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (60–69)% มาเสริมเป็น สายฟ้า
เมื่อมอนสเตอร์ปะทะ จะมีโอกาส 33% ที่จะทำให้ติดสถานะ Sapped
5925
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (70–79)% มาเสริมเป็น สายฟ้า
เมื่อมอนสเตอร์ปะทะ จะมีโอกาส 66% ที่จะทำให้ติดสถานะ Sapped
101425
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (80–100)% มาเสริมเป็น สายฟ้า
เมื่อมอนสเตอร์ปะทะ จะทำให้ติดสถานะ Sapped
152025
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (15–19)% มาเสริมเป็น เคออส
ต้านทาน เคออส ของมอนสเตอร์ +20%
2925
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (20–24)% มาเสริมเป็น เคออส
ต้านทาน เคออส ของมอนสเตอร์ +30%
101425
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (25–30)% มาเสริมเป็น เคออส
ต้านทาน เคออส ของมอนสเตอร์ +40%
152025
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (15–19)% มาเสริมเป็น เคออส
มอนสเตอร์จะเจาะค่าต้านทาน เคออส 5%
101425
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (20–24)% มาเสริมเป็น เคออส
มอนสเตอร์จะเจาะค่าต้านทาน เคออส 7%
151725
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (25–30)% มาเสริมเป็น เคออส
มอนสเตอร์จะเจาะค่าต้านทาน เคออส 10%
182025
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (15–19)% มาเสริมเป็น เคออส
มอนสเตอร์ใช้พิษเมื่อโจมตี
5925
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (20–24)% มาเสริมเป็น เคออส
มอนสเตอร์ใช้พิษเมื่อโจมตี
101425
มอนสเตอร์จะนำความเสียหาย กายภาพ (25–30)% มาเสริมเป็น เคออส
มอนสเตอร์ใช้พิษเมื่อโจมตี
152025
เหล่ามอนสเตอร์ จะ ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ 5%
ป้องกันกายภาพ ของมอนสเตอร์ +10%
2925
เหล่ามอนสเตอร์ จะ ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ 7%
ป้องกันกายภาพ ของมอนสเตอร์ +15%
101425
เหล่ามอนสเตอร์ จะ ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ 10%
ป้องกันกายภาพ ของมอนสเตอร์ +25%
152025
เหล่ามอนสเตอร์ จะ ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ 5%
เมื่อมอนสเตอร์ปะทะด้วย การโจมตี จะมีโอกาส 10% ที่จะทำให้ติดสถานะ ทิ่มแทง
101425
เหล่ามอนสเตอร์ จะ ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ 7%
เมื่อมอนสเตอร์ปะทะด้วย การโจมตี จะมีโอกาส 20% ที่จะทำให้ติดสถานะ ทิ่มแทง
151725
เหล่ามอนสเตอร์ จะ ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ 10%
เมื่อมอนสเตอร์ปะทะด้วย การโจมตี จะมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ติดสถานะ ทิ่มแทง
182025
เมื่อมอนสเตอร์ปะทะด้วย การโจมตี จะมีโอกาส 50% ที่จะทำให้ติดสถานะ ทิ่มแทง101420
เมื่อมอนสเตอร์ปะทะด้วย การโจมตี จะมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ติดสถานะ ทิ่มแทง152020
มอนสเตอร์มีโอกาสทำเป้าหมายติดสถานะเจ็บป่วย 15%
ลดผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายบนตัวมอนสเตอร์ 33%
2920
มอนสเตอร์มีโอกาสทำเป้าหมายติดสถานะเจ็บป่วย 20%
ลดผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายบนตัวมอนสเตอร์ 50%
101420
มอนสเตอร์มีโอกาสทำเป้าหมายติดสถานะเจ็บป่วย 30%
ลดผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายบนตัวมอนสเตอร์ 66%
152020
มอนสเตอร์มีโอกาสทำเป้าหมายติดสถานะเจ็บป่วย 15%
มอนสเตอร์ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 5%
101410
มอนสเตอร์มีโอกาสทำเป้าหมายติดสถานะเจ็บป่วย 20%
มอนสเตอร์ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 7%
151710
มอนสเตอร์มีโอกาสทำเป้าหมายติดสถานะเจ็บป่วย 30%
มอนสเตอร์ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 10%
182010
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมอนสเตอร์ 8%
มอนสเตอร์ร่ายเร็วขึ้น 8%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของมอนเตอร์ขึ้น 8%
29100
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมอนสเตอร์ 12%
มอนสเตอร์ร่ายเร็วขึ้น 12%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของมอนเตอร์ขึ้น 12%
1014100
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมอนสเตอร์ 16%
มอนสเตอร์ร่ายเร็วขึ้น 16%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของมอนเตอร์ขึ้น 16%
1520100
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของมอนเตอร์ขึ้น 0%
เมื่อมอนสเตอร์ปะทะด้วย การโจมตี จะมีโอกาส 10% ที่จะทำให้ติดสถานะ ขาหัก
101425
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของมอนเตอร์ขึ้น 0%
เมื่อมอนสเตอร์ปะทะด้วย การโจมตี จะมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ติดสถานะ ขาหัก
152025
มอนสเตอร์ร่ายเร็วขึ้น 0%
เมื่อมอนสเตอร์ปะทะด้วย เวทย์ จะมีโอกาส 10% ที่จะทำให้ติดสถานะ ถูกขัดขวาง
101425
มอนสเตอร์ร่ายเร็วขึ้น 0%
เมื่อมอนสเตอร์ปะทะด้วย เวทย์ จะมีโอกาส 25% ที่จะทำให้ติดสถานะ ถูกขัดขวาง
152025
ความเร็วในการกระทำของ มอนสเตอร์ จะไม่มีทางลดต่ำกว่าค่าพื้นฐาน101425
ความเร็วในการกระทำของ มอนสเตอร์ จะไม่มีทางลดต่ำกว่าค่าพื้นฐาน152025
เมื่อมอนสเตอร์ปะทะ จะมีโอกาส 20% ที่จะทำให้สูญเสียชาร์จของขวดยา101410
เมื่อมอนสเตอร์ปะทะ จะมีโอกาส 40% ที่จะทำให้สูญเสียชาร์จของขวดยา152010
ศัตรูมีโอกาสทำลาย Power Frenzy และ Endurance charge 5% เมื่อมันปะทะ101410
ศัตรูมีโอกาสทำลาย Power Frenzy และ Endurance charge 10% เมื่อมันปะทะ152010
ผลของคำสาปที่ใช้กับมอนสเตอร์ลดลง 40%
มอนสเตอร์มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ติด สาปสะกด แบบสุ่มเมื่อ ปะทะ
2930
ผลของคำสาปที่ใช้กับมอนสเตอร์ลดลง 50%
มอนสเตอร์มีโอกาส 50% ที่จะทำให้ติด สาปสะกด แบบสุ่มเมื่อ ปะทะ
101430
ผลของคำสาปที่ใช้กับมอนสเตอร์ลดลง 66%
มอนสเตอร์ทำให้ติด สาปสะกด แบบสุ่มเมื่อ ปะทะ
152030
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของมอนสเตอร์ (151–200)%
ตัวคูณคริติคอลของมอนสเตอร์ +(20–30)%
ลดความเสียหายพิเศษของคริติคอล ที่มอนสเตอร์ได้รับ (20–24)%
2940
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของมอนสเตอร์ (201–250)%
ตัวคูณคริติคอลของมอนสเตอร์ +(31–40)%
ลดความเสียหายพิเศษของคริติคอล ที่มอนสเตอร์ได้รับ (25–29)%
101440
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของมอนสเตอร์ (251–300)%
ตัวคูณคริติคอลของมอนสเตอร์ +(41–50)%
ลดความเสียหายพิเศษของคริติคอล ที่มอนสเตอร์ได้รับ (30–35)%
152040
Delirium ธีมของสินค้าแฟชั่น /22 ⍟

Delirium ธีมของสินค้าแฟชั่น /22 ⍟

Iconชื่อ
Darkseer Weapon Effect
ติด เอฟเฟคอาวุธ Darkseer ให้กับอาวุธที่สวมใส่
Darkseer Portal Effect
วาร์ปที่ตัวละครนี้สร้างจะใช้ เอฟเฟควาร์ป Darkseer
Darkseer Portrait Frame
ติด กรอบรูปตัวละคร Darkseer ให้กับตัวละครนี้
Elder Darkseer Helmet
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวก Elder Darkseer
Elder Darkseer Boots
เปลี่ยนสกิน รองเท้า ที่สวมใส่เป็น รองเท้า Elder
Elder Darkseer Gloves
เปลี่ยนสกิน ถุงมือ ที่สวมใส่เป็น ถุงมือ Elder Darkseer
Elder Darkseer Body Armour
เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ที่สวมใส่เป็น เสื้อเกราะ Elder Darkseer
Elder Darkseer Portrait Frame
ติด กรอบรูปตัวละคร Elder Darkseer ให้กับตัวละครนี้
Fateweaver Cloak
ติด ผ้าคลุม Fateweaver ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
Fateweaver Weapon Effect
ติด เอฟเฟคอาวุธ Fateweaver ให้กับอาวุธที่สวมใส่
Fateweaver Portrait Frame
ติด กรอบรูปตัวละคร Fateweaver ให้กับตัวละครนี้
Elite Fateweaver Helmet
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวก Elite Fateweaver
Elite Fateweaver Boots
เปลี่ยนสกิน รองเท้า ที่สวมใส่เป็น รองเท้า Elite Fateweaver
Elite Fateweaver Gloves
เปลี่ยนสกิน ถุงมือ ที่สวมใส่เป็น ถุงมือ Elite Fateweaver
Elite Fateweaver Body Armour
เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ที่สวมใส่เป็น เสื้อเกราะ Elite Fateweaver
Elite Fateweaver Portrait Frame
ติด กรอบรูปตัวละคร Elite Fateweaver ให้กับตัวละครนี้
Delirium Horns
ติด เขา Delirium ให้กับหมวกของคุณ
Delirium Cloak
ติด ผ้าคลุม Delirium ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
Delirium Wings
ติด ปีก Delirium ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
Delirium Brimmed Hat
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวกประจำลีก Delirium
Delirium Portal Effect
วาร์ปที่ตัวละครนี้สร้างจะใช้ เอฟเฟควาร์ป Delirium
Elder Darkseer Pet
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณออกมา