มอนสเตอร์ ม็อด /2
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
1ยูนิคis incursion temple architect [1]
1ยูนิคis incursion temple boss [1]
แผนที่ ม็อด /1
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of Atzoatl69ม็อดซัฟฟิกซ์คนโทวาล์มี ไอเทมแรร์ ที่มีมลทินและมีม็อดย้อนเวลา 1 อย่าง เพิ่มเติม 1 ชิ้นmap_device 0
Corrupted Area 100
Normal 0
อื่นๆ ม็อด /2
ชื่อเลเวลDomainPre/SufDescriptionWeight
1MemoryLinesยูนิคด่านมี การย้อนเวลา
map mission id [3]
แห่งการย้อนเวลากลับหลัง1MemoryLinesม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี การย้อนเวลา เพิ่มเติม
ประตูมิติย้อนเวลา ถูกสลับทิศทาง
memory line type hash [23896]
memory_line_alva 100
Normal 0
ไอเทม /1
Iconชื่อ
The Rabbit's Foot
ขนาดกอง: 1 / 8
10x Vial การย้อนเวลา
Passive /5
Iconชื่อ
ความชำนาญ: ย้อนเวลา
การสังหาร สถาปนิกที่ไม่เป็นผู้อยู่อาศัย ในแผนที่ของคุณ
มีโอกาสเพิ่มระดับการอัพเกรด เพิ่มเติม 1 ระดับ ให้กับห้องของ สถาปนิกที่รอดชีวิต 40%
(สถาปนิกที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย คือสถาปนิกที่สามารถถูกสังหารเพื่ออัพเกรด ห้องย้อนเวลา)
ความชำนาญ: ย้อนเวลา
การสังหาร สถาปนิกที่อยู่อาศัย ในแผนที่ของคุณ จะเพิ่ม ระดับการอัพเกรด ของมันให้กับห้องของ สถาปนิกที่รอดชีวิต
(สถาปนิกผู้อยู่อาศัย คือสถาปนิกที่สามารถถูกสังหารเพื่อเปลี่ยน ห้องย้อนเวลา)
ความชำนาญ: ย้อนเวลา
การย้อนเวลา ในแผนที่ของคุณมี พ่อค้าเนื้อหนังวาล์ 1 คน
ความชำนาญ: ย้อนเวลา
แผนที่ของคุณที่มี การย้อนเวลา จะมีการย้อนเวลา 4 แห่ง เสมอ
ความชำนาญ: ย้อนเวลา
การย้อนเวลา ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสที่มอนสเตอร์ทุกตัวมีระดับอย่างน้อย เมจิก 33%
เพิ่มเวลาจากการสังหารเป็นสองเท่าสำหรับ การย้อนเวลา ในแผนที่ของคุณ
ย้อนเวลา ม็อดตารางสมุดแผนที่ /11 ⍟
Iconชื่อ
ความชำนาญ: ย้อนเวลา
มาสเตอร์ที่ถูกพบโดยสุ่ม ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น อัลวา เพิ่มขึ้น 100%
ภารกิจมาสเตอร์ ที่ได้จากการผ่านแผนที่ของคุณ มีโอกาสเป็น ภารกิจอัลวา เพิ่มขึ้น 100%
ความชำนาญ: ย้อนเวลา
จำนวน: 6
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจอัลวา เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 1% เมื่อผ่านแผนที่
ความชำนาญ: ย้อนเวลา
การย้อนเวลา ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสที่มอนสเตอร์ทุกตัวมีระดับอย่างน้อย เมจิก 33%
เพิ่มเวลาจากการสังหารเป็นสองเท่าสำหรับ การย้อนเวลา ในแผนที่ของคุณ
ความชำนาญ: ย้อนเวลา
แผนที่ของคุณที่มี การย้อนเวลา จะมีการย้อนเวลา 4 แห่ง เสมอ
ความชำนาญ: ย้อนเวลา
การย้อนเวลา ในแผนที่ของคุณมี พ่อค้าเนื้อหนังวาล์ 1 คน
ความชำนาญ: ย้อนเวลา
จำนวน: 4
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่ดรอปใน การย้อนเวลา ในแผนที่ของคุณ 5%
ความชำนาญ: ย้อนเวลา
จำนวน: 3
การย้อนเวลา ในแผนที่ของคุณ มีขนาดของ กองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 5%
ความชำนาญ: ย้อนเวลา
การสังหาร สถาปนิกที่อยู่อาศัย ในแผนที่ของคุณ จะเพิ่ม ระดับการอัพเกรด ของมันให้กับห้องของ สถาปนิกที่รอดชีวิต
(สถาปนิกผู้อยู่อาศัย คือสถาปนิกที่สามารถถูกสังหารเพื่อเปลี่ยน ห้องย้อนเวลา)
ความชำนาญ: ย้อนเวลา
การสังหาร สถาปนิกที่ไม่เป็นผู้อยู่อาศัย ในแผนที่ของคุณ
มีโอกาสเพิ่มระดับการอัพเกรด เพิ่มเติม 1 ระดับ ให้กับห้องของ สถาปนิกที่รอดชีวิต 40%
(สถาปนิกที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย คือสถาปนิกที่สามารถถูกสังหารเพื่ออัพเกรด ห้องย้อนเวลา)
ความชำนาญ: ย้อนเวลา
การสังหาร สถาปนิกที่ไม่เป็นผู้อยู่อาศัย ในแผนที่ของคุณ
มีโอกาสเพิ่มระดับการอัพเกรด เพิ่มเติม 1 ระดับ ให้กับห้องของ สถาปนิกที่รอดชีวิต 10%
(สถาปนิกที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย คือสถาปนิกที่สามารถถูกสังหารเพื่ออัพเกรด ห้องย้อนเวลา)
ความชำนาญ: ย้อนเวลา
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมอบ ภารกิจอัลวา เพิ่มเติม 1 ภารกิจ 4% เมื่อผ่านแผนที่
ไอเทมย้อนเวลา ไอเทม /2 ⍟
Incursion ร้านค้า /23 ⍟
Iconชื่อ
ผ้าปิดปาก Incursion
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น ผ้าปิดปาก Incursion
หมวกฮู้ด Incursion
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวกฮู้ด Incursion
ผ้าคลุม Incursion
ติด ผ้าคลุม Incursion ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
เอฟเฟควาร์ป Incursion
วาร์ปที่ตัวละครนี้สร้างจะใช้ เอฟเฟควาร์ป Incursion
เอฟเฟคอาวุธ Council
ติด เอฟเฟคอาวุธ Council ให้กับอาวุธที่สวมใส่
กรอบรูปตัวละคร Council
ติด กรอบรูปตัวละคร Council ให้กับตัวละครนี้
กรอบรูปตัวละคร High Council
ติด กรอบรูปตัวละคร High Council ให้กับตัวละครนี้
เอฟเฟควาร์ป Council
วาร์ปที่ตัวละครนี้สร้างจะใช้ เอฟเฟควาร์ป Council
เอฟเฟคตัวละคร Council
ติด เอฟเฟคตัวละคร Council ให้กับเข็มขัดของคุณ
เอฟเฟคอาวุธ Conquest
ติด เอฟเฟคอาวุธ Conquest ให้กับอาวุธที่สวมใส่
กรอบรูปตัวละคร Conquest
ติด กรอบรูปตัวละคร Conquest ให้กับตัวละครนี้
กรอบรูปตัวละคร Grand Conquest
ติด กรอบรูปตัวละคร Grand Conquest ให้กับตัวละครนี้
เอฟเฟควาร์ป Conquest
วาร์ปที่ตัวละครนี้สร้างจะใช้ เอฟเฟควาร์ป Conquest
หมวก Council
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวก Council
รองเท้า Council
เปลี่ยนสกิน รองเท้า ที่สวมใส่เป็น รองเท้า Council
ถุงมือ Council
เปลี่ยนสกิน ถุงมือ ที่สวมใส่เป็น ถุงมือ Council
เสื้อเกราะ Council
เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ที่สวมใส่เป็น เสื้อเกราะ Council
หมวก Conquest
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวก Conquest
รองเท้า Conquest
เปลี่ยนสกิน รองเท้า ที่สวมใส่เป็น รองเท้า Conquest
ถุงมือ Conquest
เปลี่ยนสกิน ถุงมือ ที่สวมใส่เป็น ถุงมือ Conquest
เสื้อเกราะ Conquest
เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ที่สวมใส่เป็น เสื้อเกราะ Conquest
ผ้าคลุม Conquest
ติด ผ้าคลุม Conquest ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
หมวกประจำลีก Incursion
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวกประจำลีก Incursion
การย้อนเวลา หน้าต่างช่วยเหลือ

การย้อนเวลา หน้าต่างช่วยเหลือ

การย้อนเวลา

เมื่อคุณไปถึงบทที่ 7 คุณอาจจะพบกับ อัลวา วาไล ซึ่งเธอกำลังหาสถานที่ตั้งของ วิหารแอ็ทโซแอทล์ ที่หายสาบสูญอยู่ ด้ยการใช้แท่นนำทางโบราณที่เริ่มมีให้เห็นตั้งแต่ ทางยกระดับ เป็นต้นไป เธอจะช่วยให้คุณได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อ 2,000 ปีก่อน ไปยัง วิหารแอ็ทโซแอทล์ ระหว่างที่มันกำลังถูกก่อสร้าง ซึ่งคุณสามารถส่งผลในการสร้างวิหารได้ เพื่อให้วิหารที่คุณจะได้พบในยุคปัจจุบันนั้นเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติล้ำค่า คุณมีเวลาจำกัดในการย้อนเวลาเพื่อส่งผลต่อแผนผังของ วิหารแอ็ทโซแอทล์ ในกาลปัจจุบัน แต่เวลาดังกล่าวสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการสังหารผู้ที่อาศัยอยู่ภายใน ศัตรูจะไม่ดรอปไอเทมใดๆ ขณะที่คุณทำการย้อนเวลา แต่เมื่อเวลาหมดลงแล้วคุณได้กลับมาสู่ยุคปัจจุบัน ไอเทมต่างๆ จะดรอปเท่าที่คุณสังหารได้ คุณมีเป้าหมายหลัก 2 อย่างระหว่างที่คุณทำการย้อนเวลา: สถาปนิกและแท่นเปิดช่องทาง

แท่นเปิดช่องทาง

แต่ละห้องใน วิหารแอ็ทโซแอทล์ จะมีกำแพงหลายแนวที่สามารถเปิดเป็นทางเชื่อมไปยังห้องถัดไปได้ บางห้องอาจมีการเชื่อมทางกันอยู่แล้ว แต่หลายห้องก็ไม่มีการเชื่อมทาง หากศัตรูตัวหนึ่งดรอป ศิลาเบิกทาง ขณะที่คุณทำการย้อนเวลา คุณสามารถเก็บมันไปวางไว้ใน แท่นเปิดช่องทาง เพื่อเชื่อมทางเข้ากับห้องถัดไปได้ เรื่องนี้สำคัญมาก เพราะเมื่อคุณกลับไปยัง วิหารแอ็ทโซแอทล์ ในยุคปัจจุบัน คุณจะเข้าได้เฉพาะห้องที่เชื่อมทางไว้แล้วเท่านั้น!

ทางเดินที่เปิดอยู่แล้วจะเป็นสีเขียวสว่าง แต่ทางเดินที่ปิดอยู่จะเป็นสีแดงสว่าง

สถาปนิก

ในการย้อนเวลาแต่ละครั้ง คุณจะได้พบกับ สถาปนิกชาววาล์ 2 คน การสังหารคนหนึ่งจะทำให้อีกคนหนีรอดไปสร้างห้องในแบบของตัวเอง หากสถาปนิกคนที่รอดนั้นเป็นคนที่พัฒนาห้องนั้นแต่แรก ห้องนั้นจะถูกอัพเกรด ถ้าเป็นอีกคน ห้องจะเปลีั่ยนเป็นห้องตามความช่ำชองของคนคนนั้น ยกตัวอย่างเช่น หากคุณย้อนเวลาไปสู่ ห้องกินเลี้ยง แล้วสังหาร สถาปนิกแห่งปราการ ซึ่งทำให้ สถาปนิกแห่งพิษ รอด ห้องกินเลี้ยง ก็จะกลายเป็น สวนพันธุ์พิษ และหากย้อนเวลาในภายหลังทำให้คุณกลับมายัง สวนพันธุ์พิษ ในอนาคต แล้วสังหาร สถาปนิกแห่งเหล็ก และให้ สถาปนิกแห่งพิษ รอดชีวิตอีกครั้ง สวนพันธุ์พิษ ก็จะอัพเกรดเป็น โถงเพาะพิษ

จำให้ดีว่าสถาปนิกหลบอยู่ตรงไหนของห้อง คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปตามหาพวกเขา!

ห้อง

ชนิดและระดับของห้องที่คุณช่วยจัดผ่านการย้อนเวลานั้นจะกลายมาเป็นห้องหับใน วิหารแอ็ทโซแอทล์ ในยุคปัจจุบัน แต่ละห้องจะมีผลแตกต่างกันไป บางห้องก็ดีเหมือนให้เปล่า บางห้องนั้นอาจเพิ่มความเสี่ยงแลกกับรางวัลที่คุ้มค่า เช่นการอัพเกรด โถงเพาะพิษ เป็น สวนเปี่ยมพิษ ก็จะทำให้ทั้งวิหารมีแต่ต้นไม้พิษอันตรายเต็มไปหมด แต่คุณจะมีโอกาสได้ ไอเทมยูนิค ที่หาที่อื่นไม่ได้ด้วย

การย้อนเวลา แต่ละครั้งเป็นโอกาสให้คุณแปลงโฉมของ วิหารแอ็ทโซแอทล์ ในการไปเยือนในอนาคต วางแผนล่วงหน้าให้ดี!

ค้นหาวิหาร

เมื่อคุณทำการ ย้อนเวลา มามากพอแล้ว อัลวา จะค้นพบตำแหน่งของ วิหารแอ็ทโซแอทล์ และจะให้โอกาสคุณเดินทางไปที่นั่น สุดท้ายแล้วคุณก็จะได้สำรวจวิหารที่คุณมีโอกาสสร้าง และช่วงชิงสมบัติมาให้หมดเลย! หลังจากที่คุณได้ไปเยือนวิหารในยุคปัจจุบัน ครั้งต่อไปที่คุณได้พบกับ อัลวา ในโลก เธอจะมอบโอกาสให้คุณได้กลับไปเริ่มทำการ ย้อนเวลา ใหม่ โดยที่จะมีแผนผังวิหารใหม่ และมีโอกาสใหม่ๆ ที่จะวางแผนสร้างวหารให้มีของรางวัลสูงสุด

Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.