Prophecy เพแรนดัส แรมเพจ
เจิม คลัสเตอร์จิวเวล The Pantheon ไอเทม ตารางพาสซีฟ Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb ซแคแร็บ Breachstone Emblem Timeless Jewel ไพ่พยากรณ์
Incursion Sheet

Incursion Sheet

Incursion Rooms

Incursion

T1T2T3
สวนพันธุ์พิษ
 • กระจายต้นไม้พิษไปทั่ววิหาร
 • โถงเพาะพืช
 • ต้นไม้พิษและกาฝากจะแพร่กระจายไปทั่วทั้งวิหาร
 • สวนเปี่ยมพิษ - ทาคาที สถาปนิกแห่งพิษ
 • ต้นไม้พิษและกาฝากจะแพร่กระจายไปทั่วทั้งวิหาร มีไอเทมล้ำค่าอยู่
 • Apep's Slumber
 • Tacati's Mod
 • โถงสังเวย
 • ให้ผู้เล่นบวงสรวงไอเทมยูนิคได้ชิ้นหนึ่ง อะฮัวนาดรอป ไอเทมยูนิค อีก หนึ่งชิ้น
 • โถงแห่งเครื่องสังเวย
 • ให้ผู้เล่นบวงสรวงไอเทมยูนิคได้ชิ้นหนึ่ง อะฮัวนาดรอป ไอเทมยูนิค อีก หนึ่งชิ้น
 • ยอดแห่งการครองอำนาจ - อะฮัวนา สถาปนิกแห่งพิธีกรรม
 • ให้ผู้เล่นบวงสรวงไอเทมยูนิคได้ชิ้นหนึ่ง อะฮัวนาดรอป ไอเทมยูนิค อีก หนึ่งชิ้น
 • เครื่องบ่มวายุ
 • เพิ่มวายุพลังบางอย่างเข้าไปในวิหาร เพิ่มระยะเวลาบัฟจากวายุพลัง 50%
 • เครื่องก่อเฮอร์ริเคน
 • เพิ่มวายุพลังบางอย่างเข้าไปในวิหาร เพิ่มระยะเวลาบัฟจากวายุพลัง 100%
 • พายุมรสุมแห่งมลทิน - โทโปทันเต้ สถาปนิกแห่งวายุ
 • เพิ่มวายุพลังก่อมลทินหรือวายุพลังก่อราศีเข้าไปในวิหาร เพิ่มระยะเวลาบัฟจากวายุพลัง 200% มีไอเทมมีค่าหนึ่งชิ้น
 • Topotante's Mod
 • ห้องปฏิบัติการกับดัก
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลให้กับมอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหาร ใส่กับดักเข้าไปในวิหาร
 • ห้องปฏิบัติการการป้องกันวิหาร
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลให้กับมอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหาร ใส่กับดักเข้าไปในวิหาร
 • ห้องวิจัยการป้องกัน - มาทาล์ สถาปนิกแห่งปราการ
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลให้กับมอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหาร ใส่กับดักเข้าไปในวิหาร มีไอเทมล้ำค่าอยู่
 • Architect's Hand
 • Matatl's Mod
 • ห้องศึกษาของนักสำรวจ [68]
 • มีหีบที่อัดแน่นด้วยแผนที่
 • ห้องทำงานแห่งการเขียนแผนที่
 • มีหีบที่อัดแน่นด้วยแผนที่
 • สมุดแผนที่โลก - อุโรโมติ สถาปนิกแห่งการขยายสถาน
 • มีหีบที่อัดแน่นด้วยแผนที่ เหล่าสถาปนิกจะดรอปเงินตราที่เกี่ยวกับแผนที่
 • ห้องประชุมราชวงศ์ [68]
 • เพิ่มปริมาณมอนสเตอร์ระดับเมจิกทั่วทั้งวิหาร
 • โถงของเหล่านายเหนือหัว
 • เพิ่มปริมาณมอนสเตอร์ระดับเมจิกทั่วทั้งวิหาร
 • บัลลังก์ของอัถสิริ - ซิโปคาโด สถาปนิกราชสำนัก
 • เพิ่มปริมาณมอนสเตอร์ระดับเมจิกทั่วทั้งวิหาร ราชินีอัถสิริทรงประทับอยู่
 • ห้องเก็บของ
 • มีหีบที่อัดแน่นด้วยไอเทม
 • คลังเก็บของ
 • มีหีบที่อัดแน่นด้วยไอเทม
 • พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ - จัวทาล็อตลี สถาปนิกแห่งคลังสมบัติ
 • มีหีบที่อัดแน่นด้วยไอเทม
 • โถงมลทิน
 • ลดค่าป้องกันธาตุสูงสุดของผู้เล่นตลอดเวลาที่อยู่ในวิหาร
 • ตัวเร่งปฏิกิริยาแห่งมลทิน
 • ลดค่าป้องกันธาตุสูงสุดของผู้เล่นตลอดเวลาที่อยู่ในวิหาร
 • สถานบังเกิดมลทิน - ปาควาเต สถาปนิกแห่งมลทิน
 • ลดค่าป้องกันธาตุสูงสุดของผู้เล่นตลอดเวลาที่อยู่ในวิหาร มี แท่นบูชาแห่งมลทิน ด้วย
 • Shadowstitch
 • ห้องวัตถุระเบิด
 • มีวัตถุระเบิด มี หีบปิดผนึก หนึ่งใบ
 • Flashpowder Keg
 • ห้องวิจัยวัตถุระเบิด
 • มีวัตถุระเบิด มี หีบปิดผนึก สองใบ
 • สถานบูชาแห่งการทำลายล้าง - ฮาย็อกซี สถาปนิกแห่งการทำลายล้าง
 • มีวัตถุระเบิด มี หีบปิดผนึก สามใบ
 • ห้องปฏิบัติการช่างตีเกราะ
 • มอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหารจะมีค่าต้านทานสูงขึ้น มีหีบที่อัดแน่นไปด้วยชุดเกราะ
 • คลังเกราะ
 • มอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหารจะมีค่าต้านทานสูงขึ้น มีหีบที่อัดแน่นไปด้วยชุดเกราะ
 • โถงแห่งเหล็ก - อัตโมฮัว สถาปนิกแห่งเหล็ก
 • มอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหารจะมีค่าต้านทานสูงขึ้น มีหีบที่อัดแน่นไปด้วยชุดเกราะ
 • ห้องประลอง
 • มอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหารจะมีโอกาสคริติคอลสูงขึ้น มีหีบที่อัดแน่นไปด้วยอาวุธ
 • ลานประลองแห่งความอาจหาญ
 • มอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหารจะมีโอกาสคริติคอลสูงขึ้น มีหีบที่อัดแน่นไปด้วยอาวุธ
 • หอแห่งนักสู้ - ติคาบา สถาปนิกแห่งลานประลอง
 • มอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหารจะมีโอกาสคริติคอลสูงขึ้น มีหีบที่อัดแน่นไปด้วยอาวุธ
 • ป้อมยาม
 • มอนสเตอร์ทั่ววิหารจะมีจำนวนมากขึ้นต่อฝูง
 • โรงทหาร
 • มอนสเตอร์ทั่ววิหารจะมีจำนวนมากขึ้นต่อฝูง
 • หอแห่งการศึก - โชโลตล์ สถาปนิกแห่งสงคราม
 • มอนสเตอร์ทั่ววิหารจะมีจำนวนมากขึ้นต่อฝูง
 • ห้องวิจัยชิ้นส่วน
 • มีวาร์ปบรีช
 • โถงกักเก็บบรีช
 • มี มือบรีช สองแห่งและมี ชิ้นส่วนบรีช มือบรีช จะเปิดและเปิดเร็วขึ้น
 • เรือนแห่งสิ่งอื่น - ซิลคัวปา สถาปนิกแห่งบรีช
 • มี มือบรีช สามแห่งและมี ชิ้นส่วนบรีช มือบรีช เปิดและปิดเร็วขึ้น
 • ห้องปฏิบัติการช่างเจียระไน
 • มีหีบที่อัดแน่นด้วยหินสกิล
 • แผนกแห่งอาคม
 • มีหีบที่อัดแน่นด้วยหินสกิล
 • สถาบันของดอร์ยานี - ซาลาตล์ สถาปนิกแห่งอาคม
 • มีหีบที่อัดแน่นด้วยหินสกิล และอุปกรณ์ที่สามารถใส่มลทินให้กับหินสกิลด้วยวิธีพิเศษได้
 • พระคลัง
 • มีหีบที่อัดแน่นด้วยไอเทมเงินตรา
 • พระคลังเปี่ยมทรัพย์
 • มีหีบที่อัดแน่นด้วยไอเทมเงินตรา
 • ทรัพย์สมบัติของชาววาล์ - เอสตาซุนตี สถาปนิกแห่งห้องนิรภัย
 • มีหีบที่อัดแน่นด้วยไอเทมเงินตรา
 • ห้องปฏิบัติการช่างอัญมณี
 • เพิ่มระดับความหายากของไอเทมที่ดรอปทั่วทั้งวิหาร มีหีบที่อัดแน่นด้วยเครื่องเพชร
 • เตาหลอมอัญมณี
 • เพิ่มระดับความหายากของไอเทมที่ดรอปทั่วทั้งวิหาร มีหีบที่อัดแน่นด้วยเครื่องเพชร
 • โถงระยิบระยับ - อัซคาปา สถาปนิกแห่งสมาคม
 • เพิ่มระดับความหายากของไอเทมที่ดรอปทั่วทั้งวิหาร มีหีบที่อัดแน่นด้วยเครื่องเพชร
 • ห้องปฏิบัติการ
 • เพิ่มพลังชีวิตของ มหาสถาปนิก และมอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหาร เพิ่มปริมาณไอเทมดรอปทั่วทั้งวิหาร
 • แผนกแห่งวิศวกรรม
 • เพิ่มพลังชีวิตของ มหาสถาปนิก และมอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหาร เพิ่มปริมาณไอเทมดรอปทั่วทั้งวิหาร
 • โรงงาน - จิคัวนี สถาปนิกแห่งอุตสาหกรรม
 • เพิ่มพลังชีวิตของ มหาสถาปนิก และมอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหาร เพิ่มปริมาณไอเทมดรอปทั่วทั้งวิหาร
 • สถานบูชาแห่งการเพิ่มพลัง
 • ทำให้มอนสเตอร์ทั่ววิหารเดินเร็วขึ้น และเพิ่มระดับห้องข้างเคียงที่ถูกเชื่อมทางหนึ่งห้องให้อีกระดับหนึ่ง
 • สถานพำนักแห่งความสามัคคี
 • เพิ่มความเร็วของมอเตอร์ทั่วทั้งวิหาร เพิ่มเลเวลของไอเทมที่ดรอปขึ้นหนึ่งเลเวล และเพิ่มระดับห้องข้างเคียงที่ถูกเชื่อมทางสองห้องให้อีกระดับหนึ่ง
 • ศูนย์กลางวิหาร - คุยโปลาตล์ สถาปนิกแห่งศูนย์กลาง
 • เพิ่มความเร็วของมอเตอร์ทั่วทั้งวิหาร เพิ่มเลเวลของไอเทมที่ดรอปขึ้นหนึ่งเลเวล และเพิ่มระดับห้องข้างเคียงทุกห้องให้อีกระดับหนึ่ง โดยไม่ต้องมีการเชื่อมทาง
 • บ่อแห่งการเยียวยา
 • รักษามอนสเตอร์ในวิหาร
 • สถานพำนักแห่งกำลังวังชา
 • รักษามอนสเตอร์ในวิหาร
 • สถานพำนักแห่งความเป็นอมตะ - กัวเทลิตซี สถาปนิกแห่งเลือดเนื้อ
 • รักษามอนสเตอร์ในวิหาร มีไอเทมล้ำค่าอยู่หนึ่งชิ้น
 • Mask of the Spirit Drinker
 • Guatelitzi's Mod
 • สถานฟักไข่
 • เพิ่มความเสียหายของมอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหาร มีกองมอนสเตอร์ มิเนียน อีก หลายกอง ทั่วทั้งวิหาร มหาสถาปนิก มีมิเนียนมาเสริมทัพ
 • ห้องวิจัยจักรกล
 • เพิ่มความเสียหายของมอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหาร มีกองมอนสเตอร์ มิเนียน อีก หลายกอง ทั่วทั้งวิหาร มหาสถาปนิก มีมิเนียนมาเสริมทัพ
 • โถงการบังเกิดพันธุ์ผสม - ซิตาคัวล็อตล์ สถาปนิกแห่งฝูงแมลง
 • เพิ่มความเสียหายของมอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหาร มีกองมอนสเตอร์ มิเนียน อีก หลายกอง ทั่วทั้งวิหาร มหาสถาปนิก มีมิเนียนมาเสริมทัพ มีไอเทมล้ำค่าอยู่หนึ่งชิ้น
 • Coward's Chains
 • Citaqualotl's Mod
 • ห้องปฏิบัติการเพลิง
 • เสริมความเสียหายไฟให้กับมอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหาร เพิ่มกองมอนสเตอร์ ไฟ อีก หลายกอง ทั่วทั้งวิหาร มหาสถาปนิก มีธาตุไฟมาเสริมทัพ
 • เตาหลอมมหาสถาปนิก
 • เสริมความเสียหายไฟให้กับมอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหาร เพิ่มกองมอนสเตอร์ ไฟ อีก หลายกอง ทั่วทั้งวิหาร มหาสถาปนิก มีธาตุไฟมาเสริมทัพ
 • สถานหล่อหลอมเพลิง - ปูฮัวร์เต้ สถาปนิกแห่งเตาหลอม
 • เพิ่มความเสียหายไฟของมอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหาร มีกองมอนสเตอร์ ไฟ อีก หลายกอง ทั่วทั้งวิหาร มหาสถาปนิก มีไฟมาเสริมทัพ มีไอเทมล้ำค่าอยู่หนึ่งชิ้น
 • Story of the Vaal
 • of Puhuarte Mod
 • ห้องปฏิบัติการสายฟ้า
 • เสริมความเสียหายสายฟ้าให้กับมอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหาร เพิ่มกองมอนสเตอร์ สายฟ้า อีกหลายกอง ทั่วทั้งวิหาร มหาสถาปนิก มีธาตุสายฟ้ามาเสริมทัพ
 • เครื่องปฏิกรณ์มหาสถาปนิก
 • เสริมความเสียหายสายฟ้าให้กับมอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหาร เพิ่มกองมอนสเตอร์ สายฟ้า อีกหลายกอง ทั่วทั้งวิหาร มหาสถาปนิก มีธาตุสายฟ้ามาเสริมทัพ
 • สถานล่อสายฟ้า - โซเปค สถาปนิกแห่งพลังอำนาจ
 • เพิ่มความเสียหายสายฟ้าของมอนสเตอร์ทั่วทั้งวิหาร มีกองมอนสเตอร์ สายฟ้า อีก หลายกอง ทั่วทั้งวิหาร มหาสถาปนิก มีสายฟ้ามาเสริมทัพ มีไอเทมล้ำค่าอยู่หนึ่งชิ้น
 • Dance of the Offered
 • Xopec's Mod
 • คุกทรมาน
 • มีวิญญาณที่ถูกทรมาน มีวิญญาณที่ถูกทรมานเร่ร่อนอีก หลายตน
 • กรงทารุณ
 • มีวิญญาณที่ถูกทรมาน มีวิญญาณที่ถูกทรมานเร่ร่อนอีก หลายตน สถาปนิก กับ มหาสถาปนิก ถูกสิงโดย วิญญาณที่ถูกทรมาน หนึ่งตน
 • รังซาดิสม์ - ซาโมโต สถาปนิกแห่งความทรมาน
 • มีวิญญาณที่ถูกทรมาน มีวิญญาณที่ถูกทรมานเร่ร่อนอีก หลายตัว สถาปนิก กับ มหาสถาปนิก ถูกสิงโดย วิญญาณที่ถูกทรมาน หลายคน
 • โถงกล่องนิรภัย
 • มีกล่องนิรภัย
 • หอแห่งล็อก
 • มีกล่องนิรภัย
 • ศาลแห่งความตายที่ถูกผนึก - ซานตีพี สถาปนิกแห่งการปกปิด
 • มีกล่องนิรภัย
 • หอแห่งความกล้าหาญ [68]
 • มีเสาหินเหนือกาลเวลาหนึ่งเสา
 • หอแห่งวีรชน
 • มีเสาหินเหนือกาลเวลาหนึ่งเสาที่มีค่า
 • หอแห่งตำนาน - โอปิโลติ สถาปนิกแห่งความขัดแย้ง
 • มีเสาหินเหนือกาลเวลาหนึ่งเสาที่จะเผยให้เห็นนายพลสองนาย
 • ยอดวิหารแอ็ทโซแอทล์ (Apex of Atzoatl)
  มหาสถาปนิกวาล์String_of_ServitudeTemperedRedSacrificial_HeartItemTemperedGreenTemperedBlueVial of AwakeningVial of ConsequenceVial of DominanceVial of FateVial of SacrificeVial of SummoningVial of the GhostVial of the RitualVial of Transcendence

  ยอดแห่งการครองอำนาจ

  在穿越的神廟三階房ยอดแห่งการครองอำนาจ出現的獻祭祭壇,同時放入兩個祭品才可以升級

  ราคาที่เสนอข้อเสนอของคุณNote
  Mask of the Stitched Demon
  1x Mask of the Spirit Drinker
  1x VialSpiritDrinkerVial of Summoning
  Coward's Legacy
  1x Coward's Chains
  1x VialCowardsChainsVial of Consequence
  Fate of the Vaal
  1x Story of the Vaal
  1x VialStoryVaalVial of Fate
  Zerphi's Heart
  1x Sacrificial Heart
  1x VialSacrificialHeartVial of Sacrifice
  Omeyocan
  1x Dance of the Offered
  1x VialDanceOfferedVial of the Ritual
  Apep's Supremacy
  1x Apep's Slumber
  1x VialSlumberVial of Awakening
  Soul Ripper
  1x Soul Catcher
  1x VialSoulCatcherVial of the Ghost
  Slavedriver's Hand
  1x Architect's Hand
  1x VialArchitectsHandVial of Dominance
  Transcendent Flesh
  1x Tempered Flesh
  1x VialTemperedFleshVial of Transcendence
  Transcendent Spirit
  1x Tempered Spirit
  1x VialTemperedFleshVial of Transcendence
  Transcendent Mind
  1x Tempered Mind
  1x VialTemperedFleshVial of Transcendence

  สถานบังเกิดมลทิน

  รางวัล
  ShadowstitchSacrificial Garb x1
  Incursion Unique /31 ⍟

  Incursion Unique /31 ⍟

  แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
  ApepsSlumberApep's Slumber Vaal Spirit Shield
  เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
  เสริมความเสียหาย เคออส (50–55) ถึง (72–80)
  ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(80–100)
  มีโอกาสติดพิษ +25%
  เพิ่มค่าป้องกันธาตุสูงสุดทุกตัว +3% ขณะผู้เล่นติดพิษ
  (ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
  ฟื้นฟูเกราะพลังงาน 80 ต่อวินาทีต่อพิษที่ผู้เล่นติด โดยได้สูงสุด 400 แต้มต่อวินาที
  พิษที่ติดตัวผู้เล่นจะหมดสภาพช้าลง 50%
  ApepsSupremacyApep's Supremacy Vaal Spirit Shield
  เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
  เสริมความเสียหาย เคออส (50–55) ถึง (72–80)
  ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(130–150)
  เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (30–50)%
  ผู้เล่นจะได้รับความเสียหายธาตุเคออสแทนที่จะเป็นแบบกายภาพหากติดสถานะเลือดไหล
  มีโอกาสติดพิษ +25%
  เพิ่มค่าป้องกันธาตุสูงสุดทุกตัว +3% ขณะผู้เล่นติดพิษ
  (ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
  พิษที่ติดตัวผู้เล่นจะหมดสภาพช้าลง 50%
  ArchitectsHandArchitect's Hand Ambush Mitts
  ค่า Dexterity +(30–40)
  เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
  ลดความเร็วในการโยนกับดักลง (20–30)%
  มีโอกาส (4–6)% ที่จะโยนกับดักอีก 4 อัน
  การเพิ่มและลด ความเร็วในการร่าย จะส่งผลต่อ ความเร็วในการโยนกับดัก เช่นกัน
  ElementalHitColdCombat Focus Crimson Jewel
  เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (10–15)%
  ถ้ามี Strength และ Intelligence รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: Elemental Hit และ Wild Strike จะไม่สามารถเลือกธาตุ น้ำแข็ง ได้
  local jewel effect base radius [1200]
  ถ้ามี Strength และ Intelligence รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: Elemental Hit และ Wild Strike จะลดความเสียหาย น้ำแข็ง อีก 50%
  ElementalHitLighteningCombat Focus Viridian Jewel
  เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (10–15)%
  ถ้ามี Dexterity และ Strength รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: Elemental Hit และ Wild Strike จะไม่สามารถเลือกธาตุ สายฟ้า ได้
  local jewel effect base radius [1200]
  ถ้ามี Dexterity และ Strength รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: Elemental Hit และ Wild Strike จะลดความเสียหาย สายฟ้า อีก 50%
  ElementalHitFireCombat Focus Cobalt Jewel
  เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (10–15)%
  ถ้ามี Intelligence และ Dexterity รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: Elemental Hit และ Wild Strike จะไม่สามารถเลือกธาตุ ไฟ ได้
  local jewel effect base radius [1200]
  ถ้ามี Intelligence และ Dexterity รวมกันในรัศมีครบ 40 หน่วย: Elemental Hit และ Wild Strike จะลดความเสียหาย ไฟ อีก 50%
  Coward%27s%20ChainsCoward's Chains Chain Belt
  ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(9–20)
  คุณมีสถานะ พลังชีวิต เต็ม เมื่อถูกสาปด้วย Vulnerability
  ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
  (ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–10)%
  คุณ โชคดี ในการคำนวน ความเสียหายจากศัตรูเมื่อโดนปะทะ ขณะที่คุณโดนคำสาป Vulnerability
  (ความโชคร้ายนั้นคือ สุ่ม 2 ครั้งและใช้ค่าที่แย่ที่สุด)
  คุณถูกสาปด้วย Vulnerability และเพิ่มผลขึ้นด้วย 40%
  Coward%27s%20LegacyCoward's Legacy Chain Belt
  ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(9–20)
  ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
  (ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–10)%
  เพิ่มผลของคำสาปที่มีต่อคุณขึ้น 50%
  คุณถูกสาปด้วย Vulnerability และเพิ่มผลขึ้นด้วย 80%
  ผู้เล่นจะติดสถานะพลังชีวิตเหลือน้อยขณะถูกสาปด้วย Vulnerability
  DanceOfTheOfferedDance of the Offered Carnal Boots
  ค่า มานาสูงสุด +(50–60)
  ต้านทาน สายฟ้า +(25–30)%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
  ผู้เล่นได้ Onslaught หากมานาไม่เหลือน้อย
  (Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
  The Agnostic
  (โล่พลังงานเท่ากับ 0, หากพลังชีวิตไม่เต็ม เสียมานา 20% ต่อวินาทีมาฟื้นฟูให้กับพลังชีวิตตามจำนวน)
  EarendelsEmbraceEarendel's Embrace Grinning Fetish
  เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 18%
  ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
  (ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
  เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30–40)%
  Skeleton ที่เสกขึ้นมาจะดีบัฟศัตรูด้วยขี้เถ้า (Ash)
  (ศัตรูที่อาบขี้เถ้าเข้าไปจะเดินช้าลง 20% รับความเสียหายธาตุไฟมากขึ้น 20% และดีบัฟนี้จะอยู่นาน 4 วินาที)
  Skeleton ที่เสกขึ้นมาจะดึงเอา (15–30)% ของค่าพลังชีวิตสูงสุดของตัวเองต่อวินาทีมาเป็นค่าโจมตีธาตุไฟ
  Skeleton ที่เสกมาจะมี Avatar of Fire
  (50% ของความเสียหายแบบ Physical, Cold และ Lighting จะเปลี่ยนเป็นแบบ Fire
  สร้างความเสียหายจากธาตุอื่นที่ไม่ใช่ Fire ไม่ได้)
  FateOfTheVaalFate of the Vaal Gemstone Sword
  ค่า ความแม่นยำ +400
  เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (180–210)%
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
  100% ของค่าโจมตีกายภาพของอาวุธชิ้นนี้จะถูกแปลงเป็นค่าโจมตีธาตุแบบสุ่ม
  การปะทะจากอาวุธนี้ทำให้เกิดสถานะ ลุกไหม้ แช่แข็ง และ ช็อค แน่นอน
  (สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
  (แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
  (Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
  อาวุธชิ้นนี้จะโจมตีศัตรูที่ติดไฟอยู่ได้แรงขึ้น (30–60)%
  อาวุธชิ้นนี้จะโจมตีศัตรูที่ถูกแช่แข็งอยู่ได้แรงขึ้น (30–60)%
  อาวุธชิ้นนี้จะโจมตีศัตรูที่ช็อคอยู่ได้แรงขึ้น (30–60)%
  MaskoftheSpiritDrinkerMask of the Spirit Drinker Magistrate Crown
  เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (140–220)%
  ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
  ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–60)
  โล่พลังงานของคุณเริ่มต้นจากศูนย์
  จะไม่ได้เกราะพลังงาน
  ฟื้นฟูพลังชีวิต 50 ต่อวินาทีหากผู้เล่นมีแต้มเกราะพลังงานอย่างน้อย 500 แต้ม
  ฟื้นฟูพลังชีวิต 100 ต่อวินาทีหากผู้เล่นมีแต้มเกราะพลังงานอย่างน้อย 1000 แต้ม
  ฟื้นฟูพลังชีวิต 150 ต่อวินาทีหากผู้เล่นมีแต้มเกราะพลังงานอย่างน้อย 1500 แต้ม
  MaskoftheStitchedDemonMask of the Stitched Demon Magistrate Crown
  ค่า Intelligence +(40–50)
  ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(160–180)
  ค่า Strength ไม่เพิ่มค่าชีวิตสูงสุด
  ค่า Intelligence ไม่เพิ่มค่ามานาสูงสุด
  ค่า พลังชีวิตสูงสุด +1 ต่อ Intelligence 2 แต้ม
  โล่พลังงานของคุณเริ่มต้นจากศูนย์
  จะไม่ได้เกราะพลังงาน
  ฟื้นฟู 1% ของพลังชีวิตทุกๆ วินาที ต่อค่าเกราะพลังงานทุกๆ 500 แต้ม
  OmeyocanOmeyocan Carnal Boots
  เพิ่มมานาสูงสุด (15–20)%
  ต้านทาน สายฟ้า +(25–30)%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
  มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตีและเวทย์ 2% ต่อค่ามานาสูงสุดทุก 500 แต้ม สูงสุดไม่เกิน 20%
  ผู้เล่นได้ Onslaught หากมานาไม่เหลือน้อย
  (Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
  สูญเสีย มานา 7% ต่อวินาที
  Sacrificial_HeartSacrificial Heart Paua Amulet
  เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%
  เสริมความเสียหาย ไฟ (22–27) ถึง (34–38)
  เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–23) ถึง (31–35)
  เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (47–52)
  ได้รับ Power Charge สูงสุดเมื่อคุณใช้สกิล วาล์
  ได้พลังชีวิต 10 แต้มต่อการโจมตีทุกครั้งที่โดนศัตรู หากผู้เล่นเพิ่งใช้สกิลสาย Vaal มาไม่นานนี้
  (เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
  เคลื่อนที่เร็วขึ้น 10% หากผู้เล่นเพื่งใช้สกิลสาย Vaal ไป
  ShadowStitchShadowstitch Sacrificial Garb
  เลเวลหินสกิล วาล์ ทั้งหมด +1
  เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (250–350)%
  ได้ม็อด Implicit เพิ่มอีกตัว
  ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
  (ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
  ฟื้นฟู พลังชีวิต (3–5)% เมื่อสังหาร
  ฟื้นฟู โล่พลังงาน (3–5)% เมื่อสังหาร
  (-6–-4)% ให้ค่าป้องกันธาตุทุกชนิดต่อไอเทม มีมลทิน ที่สวมใส่
  เพิ่มเกราะพลังงานสูงสุด 8% ต่อไอเทม มีมลทิน ที่สวมใส่
  เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 6% ต่อไอเทม มีมลทิน ที่สวมใส่
  local six linked sockets [1]
  ถูก Corrupt
  SinvictasMettleSinvicta's Mettle Ezomyte Axe
  เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–152)%
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
  Rampage
  (คุณจะได้รับโบนัส Rampage สำหรับการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
  เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 2% ต่อ Rampage Kill 25 ครั้ง
  ได้ Frenzy Charge ทุกๆ 50 แต้มสังหารระหว่างติด Rampage
  SlavedriversHandSlavedriver's Hand Ambush Mitts
  ค่า Dexterity +(30–40)
  เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
  ลดความเร็วในการโยนกับดักลง (20–30)%
  สกิลที่ปา กับดัก ใช้งาน พลังชีวิต แทน มานา
  สกิลที่กับดักใช้จะมีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น (10–20)%
  การเพิ่มและลด ความเร็วในการร่าย จะส่งผลต่อ ความเร็วในการโยนกับดัก เช่นกัน
  มีโอกาส 10% ที่จะได้ชาร์จ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge หากมีศัตรู
  ตัวใดๆ มาติดกับดักของผู้เล่น
  ItemSoul Catcher Quartz Flask
  จะไม่ฟื้นฟูมานาระหว่างได้รับผล
  เพิ่มความเสียหายของสกิล วาล์ (60–80)% ขณะที่มีผล
  การใช้สกิลวาลระหว่างผลยาจะลดระยะเวลาของสถานะห้ามเก็บ Soul 10%
  เพิ่มโอกาสคริติคอลของสกิล วาล์ (60–80)% ระหว่างผลของยา
  ItemSoul Ripper Quartz Flask
  จำนวนชาร์จสูงสุด (-40–90)
  สูญเสียชาร์จทั้งหมดเมื่อคุณเปลี่ยนด่าน
  ใช้ชาร์จที่มีทั้งหมดเมื่อใช้งาน
  ได้รับ Vaal Souls เท่ากับจำนวนชาร์จที่ใช้ไปเมื่อใช้งาน
  StoryOfTheVaalStory of the Vaal Gemstone Sword
  ค่า ความแม่นยำ +400
  เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (180–210)%
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
  50% ของค่าโจมตีกายภาพของอาวุธชิ้นนี้จะถูกแปลงเป็นค่าโจมตีธาตุแบบสุ่ม
  การปะทะจากอาวุธนี้ทำให้เกิดสถานะ ลุกไหม้ แช่แข็ง และ ช็อค แน่นอน
  (สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
  (แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
  (Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
  การปะทะด้วยอาวุธนี้่สร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรูเหมือนดั่งสร้างความเสียหายเพิ่ม อีก (150–200)%
  การปะทะด้วยอาวุธนี้่สร้างสถานะ ช็อค ต่อศัตรูเหมือนดั่งสร้างความเสียหายเพิ่ม อีก (150–200)%
  เพิ่มความเสียหายของสถานะ ลุกไหม้ ด้วยอาวุธนี้ อีก (50–75)%
  String_of_ServitudeString of Servitude Heavy Belt
  ค่า Strength +(25–35)
  Implicit Modifier กลายเป็นสามเท่า
  (ม็อดติดไอเทมคือม็อดที่มาจากชนิดของไอเทม แทนที่จะเป็นม็อดแบบสุ่ม)
  ถูก Corrupt
  TemperedRedTempered Flesh Crimson Jewel
  Strength -1 แต้มต่อ Strength ทุกแต้มบนสกิลพาสซิฟที่อัพในรัศมี
  local jewel effect base radius [1200]
  เพิ่มอัตราการฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อค่า Strength 10 หน่วยที่ถูกจัดสรรไว้ในรัศมี
  TemperedBlueTempered Mind Cobalt Jewel
  Intelligence -1 แต้มต่อ Intelligence ทุกแต้มบนสกิลพาสซิฟที่อัพในรัศมี
  local jewel effect base radius [1200]
  เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 2% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วยที่ถูกจัดสรรไว้ในรัศมี
  TemperedGreenTempered Spirit Viridian Jewel
  Dexterity -1 แต้มต่อ Dexterity ทุกแต้มบนสกิลพาสซิฟที่อัพในรัศมี
  local jewel effect base radius [1200]
  เคลื่อนที่เร็วขึ้น 2% ต่อ Dexterity ทุก 10 แต้มที่ลงให้สกิลพาสซีฟในรัศมี
  TranscendentRedTranscendent Flesh Crimson Jewel
  Strength -1 แต้มต่อ Strength ทุกแต้มบนสกิลพาสซิฟที่อัพในรัศมี
  local jewel effect base radius [1200]
  ตัวคูณคริติคอล +7% ต่อค่า Strength 10 หน่วยในพาสซีฟที่ไม่ได้อัพในรัศมี
  เพิ่มอัตราการฟื้นฟู พลังชีวิต 3% ต่อค่า Strength 10 หน่วยที่ถูกจัดสรรไว้ในรัศมี
  ลดอัตราการฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อค่า Strength 10 หน่วยที่ไม่ได้ถูกจัดสรรไว้ในรัศมี
  TranscendentBlueTranscendent Mind Cobalt Jewel
  Intelligence -1 แต้มต่อ Intelligence ทุกแต้มบนสกิลพาสซิฟที่อัพในรัศมี
  local jewel effect base radius [1200]
  ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +3% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วยที่ไม่ได้จัดสรรไว้ในรัศมี
  เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 3% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วยที่ถูกจัดสรรไว้ในรัศมี
  ลดอัตราการฟื้นฟู มานา 2% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วยที่ไม่ได้ถูกจัดสรรไว้ในรัศมี
  TranscendentGreenTranscendent Spirit Viridian Jewel
  Dexterity -1 แต้มต่อ Dexterity ทุกแต้มบนสกิลพาสซิฟที่อัพในรัศมี
  local jewel effect base radius [1200]
  เคลื่อนที่เร็วขึ้น 3% ต่อ Dexterity ทุก 10 แต้มที่ลงให้สกิลพาสซีฟในรัศมี
  ค่า ความแม่นยำ +125 ต่อ Dexterity ทุกๆ 10 หน่วยที่ไม่ได้จัดสรรไว้ในรัศมี
  ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 2% ต่อค่า Dexterity 10 หน่วยที่ไม่ได้จัดสรรไว้ในรัศมี
  DamnatioAeternaUnyielding Flame Archon Kite Shield
  ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
  Commandment of Inferno จะทำงานหากโจมตีติดคริติคอล
  เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (50–70)%
  ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
  ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
  โจมตีเร็วขึ้น (8–12)% ถ้าเพิ่งทำคริติคอลได้
  (เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
  ร่ายคาถาเร็วขึ้น (8–12)% ถ้าเพิ่งทำคริติคอลได้
  ZealsAmplifierZeel's Amplifier Polished Spiked Shield
  มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
  เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (40–50)%
  ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(60–80)
  ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
  เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 1% ต่อศัตรูหนึ่งตัวที่สังหารได้เร็วๆ นี้ แต่ไม่เกิน 50%
  (เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
  ผู้เล่นจะมี Zealot's Oath หากเพิ่งโดนโจมตีมาเร็วๆ นี้
  (การฟื้นฟูพลังชีวิต จะไปส่งผลกับ Energy Shield แทน)
  ZerphisHeartZerphi's Heart Paua Amulet
  เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%
  เสริมความเสียหาย เคออส (48–53) ถึง (58–60)
  เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ไอเทมและหินสกิล ต้องการ 50%
  (ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
  ความเสียหายธาตุเคออสสามารถทำให้ติดไฟ แช่แข็งและช็อคได้
  ได้ Soul Eater เป็นเวลา 20 วินาทีหากผู้เล่นใช้สกิลของพวก Vaal
  Incursion ไอเทม /34 ⍟

  Incursion ไอเทม /34 ⍟

  Iconชื่อ
  Flashpowder Keg
  Harmony of Souls
  ขนาดกอง: 1 / 9
  9x Shrieking Essence
  Immortal Resolve
  ขนาดกอง: 1 / 6
  Fated Connections
  Perfection
  ขนาดกอง: 1 / 5
  เครื่องเพชร
  เลเวลไอเทม: 100
  ไอเทม Shaper
  Stone of Passage
  The Admirer
  ขนาดกอง: 1 / 9
  Atziri Item
  The Army of Blood
  ขนาดกอง: 1 / 6
  Bloodbond
  The Beast
  ขนาดกอง: 1 / 6
  Belly of the Beast
  The Celestial Stone
  ขนาดกอง: 1 / 10
  Opal Ring
  เลเวลไอเทม: 100
  ไอเทม Shaper
  The Darkest Dream
  ขนาดกอง: 1 / 6
  Severed in Sleep
  Corrupted
  The Dreamland
  ขนาดกอง: 1 / 8
  Poorjoy's Asylum
  The Fathomless Depths
  ขนาดกอง: 1 / 8
  Lightpoacher
  The Hale Heart
  ขนาดกอง: 1 / 4
  ไอเทม
  เลเวลไอเทม: 100
  ไอเทม Elder
  The Jeweller's Boon
  ขนาดกอง: 1 / 5
  The Jeweller's Touch
  The Master
  ขนาดกอง: 1 / 4
  Bisco's Collar
  The Mayor
  ขนาดกอง: 1 / 5
  The Perandus Manor
  จำนวนอัญมณีผู้พิทักษ์: 4
  The Professor
  ขนาดกอง: 1 / 4
  The Putrid Cloister
  The Rite of Elements
  ขนาดกอง: 1 / 5
  Golem Gem เลเวล 21
  Corrupted
  The Samurai's Eye
  ขนาดกอง: 1 / 3
  Watcher's Eye
  The Sword King's Salute
  ขนาดกอง: 1 / 7
  Daresso's Salute
  The Undaunted
  ขนาดกอง: 1 / 5
  Nemesis Item
  Corrupted
  The Undisputed
  ขนาดกอง: 1 / 8
  Merciless Vaal Axe
  เลเวลไอเทม: 100
  ไอเทม Elder
  The Witch
  ขนาดกอง: 1 / 8
  Kiara's Determination
  Three Voices
  ขนาดกอง: 1 / 3
  3x Essence
  VialSlumberVial of Awakening
  ขนาดกอง: 1 / 10
  VialCowardsChainsVial of Consequence
  ขนาดกอง: 1 / 10
  VialArchitectsHandVial of Dominance
  ขนาดกอง: 1 / 10
  VialStoryVaalVial of Fate
  ขนาดกอง: 1 / 10
  VialSacrificialHeartVial of Sacrifice
  ขนาดกอง: 1 / 10
  VialSpiritDrinkerVial of Summoning
  ขนาดกอง: 1 / 10
  VialSoulCatcherVial of the Ghost
  ขนาดกอง: 1 / 10
  VialDanceOfferedVial of the Ritual
  ขนาดกอง: 1 / 10
  VialTemperedFleshVial of Transcendence
  ขนาดกอง: 1 / 10
  the Professor
  Incursion หินสกิล /11

  Incursion หินสกิล /11

  กระจาย กับดัก กายภาพ กาลเวลา น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาดพื้น วาล์ สายฟ้า ออร่า เคออส เวท แชนเนล โจมตี ไฟ
  ชื่อ
  VaalQuakeSlamVaal Earthquake (28)
  วาล์, โจมตี, พื้นที่, กาลเวลา, ฟาดพื้น, ประชิด
  VaalFireResistAuraVaal Impurity of Fire (24)
  ออร่า, วาล์, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, ไฟ
  ชื่อ
  ShrapnelTrapExplosive Trap (1)
  กับดัก, เวท, พื้นที่, ไฟ, กายภาพ
  FlamethrowerTrapFlamethrower Trap (28)
  กับดัก, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, ไฟ
  SubterraneanTrapSeismic Trap (28)
  กับดัก, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, กายภาพ
  VaalSpinningEtherealBladesGemVaal Blade Vortex (12)
  วาล์, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, กายภาพ
  VaalColdResistAuraVaal Impurity of Ice (24)
  ออร่า, วาล์, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, น้ำแข็ง
  ชื่อ
  LightningSpireLightning Spire Trap (28)
  กับดัก, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, สายฟ้า
  IceSiphonSiphoning Trap (10)
  กับดัก, เวท, กาลเวลา, พื้นที่, น้ำแข็ง
  VaalBlightGemVaal Blight (1)
  วาล์, เวท, เคออส, พื้นที่, กาลเวลา, กระจาย, แชนเนล
  VaalLightningResistAuraVaal Impurity of Lightning (24)
  ออร่า, วาล์, เวท, พื้นที่, กาลเวลา, สายฟ้า
  Incursion Monster /62 ⍟

  Incursion Monster /62 ⍟

  ชื่อModifiersSpectre
  Vaal Saucer TurretN
  ปีศาจN
  อัลวา มาสเตอร์แห่งการสํารวจN
  มหาสถาปนิกวาล์unique boss curse effect on self +% final [-33]
  จะไม่มีทางเดินช้าลง
  cannot recharge energy shield [1]
  start at zero energy shield [1]
  chaos damage does not bypass energy shield [1]
  Unwavering
  is incursion temple boss [1]
  N
  Vaal Zealotmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [35]
  monster dropped item rarity +% [1250]
  monster no map drops [1]
  Y
  Vaal Fanaticmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [35]
  monster dropped item rarity +% [1250]
  monster no map drops [1]
  Y
  Vaal Advocatemonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [35]
  monster dropped item rarity +% [1250]
  monster no map drops [1]
  Y
  Vaal Zealotmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1250]
  monster no map drops [1]
  Y
  Vaal Fanaticmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1250]
  monster no map drops [1]
  Y
  Vaal Advocatemonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1250]
  monster no map drops [0]
  Y
  Risen Vaal ZealotY
  Risen Vaal FanaticY
  Risen Vaal AdvocateY
  ทาคาที สถาปนิกแห่งพิษmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  อะฮัวนา สถาปนิกแห่งพิธีกรรมmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  โทโปทันเต้ สถาปนิกแห่งวายุmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  มาทาล์ สถาปนิกแห่งปราการmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  อุโรโมติ สถาปนิกแห่งการขยายสถานmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  ซิโปคาโด สถาปนิกราชสำนักmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  จัวทาล็อตลี สถาปนิกแห่งคลังสมบัติmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  ปาควาเต สถาปนิกแห่งมลทินmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  ฮาย็อกซี สถาปนิกแห่งการทำลายล้างmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  อัตโมฮัว สถาปนิกแห่งเหล็กmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  ติคาบา สถาปนิกแห่งลานประลองmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  โชโลตล์ สถาปนิกแห่งสงครามmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  ซิลคัวปา สถาปนิกแห่งบรีชmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  ซาลาตล์ สถาปนิกแห่งอาคมmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  เอสตาซุนตี สถาปนิกแห่งห้องนิรภัยmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  อัซคาปา สถาปนิกแห่งสมาคมmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  จิคัวนี สถาปนิกแห่งอุตสาหกรรมmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  คุยโปลาตล์ สถาปนิกแห่งศูนย์กลางmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  กัวเทลิตซี สถาปนิกแห่งเลือดเนื้อmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  ซิตาคัวล็อตล์ สถาปนิกแห่งฝูงแมลงmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  ปูฮัวร์เต้ สถาปนิกแห่งเตาหลอมmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  โซเปค สถาปนิกแห่งพลังอำนาจmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  ซาโมโต สถาปนิกแห่งความทรมานmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  ซานตีพี สถาปนิกแห่งการปกปิดmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  โอปิโลติ สถาปนิกแห่งความขัดแย้งmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1500]
  monster no map drops [0]
  unique boss curse effect on self +% final [-33]
  N
  Ancient Constructmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [35]
  monster dropped item rarity +% [1250]
  monster no map drops [1]
  Y
  Ancient Constructmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1250]
  monster no map drops [1]
  Y
  Ancient ConstructY
  Serpentine Constructmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [35]
  monster dropped item rarity +% [1250]
  monster no map drops [1]
  Y
  Serpentine Constructmonster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1250]
  monster no map drops [1]
  Y
  Serpentine ConstructY
  Vaal Fallenสถานะเจ็บป่วย
  monster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [35]
  monster dropped item rarity +% [1250]
  monster no map drops [1]
  Y
  Vaal Fallenสถานะเจ็บป่วย
  monster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1250]
  monster no map drops [1]
  Y
  Vaal Fallenสถานะเจ็บป่วย
  Y
  Enhanced Vaal Fallenสถานะเจ็บป่วย
  Y
  Vaal Slayerสถานะเจ็บป่วย
  monster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [35]
  monster dropped item rarity +% [1250]
  monster no map drops [1]
  Y
  Vaal Slayerสถานะเจ็บป่วย
  monster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1250]
  monster no map drops [1]
  Y
  Vaal Slayerสถานะเจ็บป่วย
  Y
  Colossal Vaal Fallenสถานะเจ็บป่วย
  monster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [35]
  monster dropped item rarity +% [1250]
  monster no map drops [1]
  Y
  Colossal Vaal Fallenสถานะเจ็บป่วย
  monster slain experience +% [0]
  monster dropped item quantity +% [0]
  monster dropped item rarity +% [1250]
  monster no map drops [1]
  Y
  Colossal Vaal Fallenสถานะเจ็บป่วย
  Y
  Bramble Cobraสร้างความเสียหาย เคออส
  Y
  Blood Chieftainmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]
  เรียก Ape จากต้นไม้
  Y
  Blood ApeY
  Chimeric Croakerร่าย Arctic Breath
  Y
  Plumed Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]
  Suppressing Fire
  Y
  Soulseekerสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
  N
  Shadow Priestสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
  N
  Shadestalkerสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
  N
  Incursion Mod /136

  Incursion Mod /136

  ชื่อเลเวลDomainPre/SufDescriptionSpawn Weight
  Citaqualotl's1ItemPrefixเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (90–95)% มิเนียน
  Citaqualotl's1ItemPrefixเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (133–138)% มิเนียน
  Citaqualotl's1ItemPrefixเลเวลของหินสกิล มิเนียน ที่ใส่ +2 มิเนียน หินสกิล
  Citaqualotl's50ItemPrefixเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (90–95)% มิเนียน
  Citaqualotl's50ItemPrefixเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (133–138)% มิเนียน
  Citaqualotl's50ItemPrefixเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (50–66)%
  มิเนียนมีโอกาส 5% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่า มิเนียน
  คทา, ไม้กายสิทธิ์
  Citaqualotl's50ItemPrefixเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (85–94)%
  มิเนียนมีโอกาส 5% ที่จะสร้างความเสียหายสองเท่า มิเนียน
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม
  Citaqualotl's50ItemPrefixเลเวลของหินสกิล มิเนียน ที่ใส่ +2 มิเนียน หินสกิล
  Guatelitzi's1ItemPrefixค่า พลังชีวิตสูงสุด +(70–79)
  เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (3–5)% พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
  แหวน, สร้อย, เข็มขัด
  Guatelitzi's1ItemPrefixค่า พลังชีวิตสูงสุด +(110–119)
  เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (8–10)% พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
  Guatelitzi's1ItemPrefixค่า โล่พลังงานสูงสุด +(44–47)
  เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (7–10)% ป้องกัน
  สร้อย, แหวน, เข็มขัด
  Guatelitzi's1ItemPrefixค่า โล่พลังงานสูงสุด +(44–47)
  ฟื้นฟู 0.4% ของโล่พลังงานต่อวินาที ป้องกัน
  Guatelitzi's50ItemPrefixค่า พลังชีวิตสูงสุด +(70–79)
  เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 2% พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
  แหวน, สร้อย, เข็มขัด
  Guatelitzi's50ItemPrefixค่า พลังชีวิตสูงสุด +(110–119)
  เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (8–10)% พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
  เสื้อเกราะ
  Guatelitzi's50ItemPrefixค่า โล่พลังงานสูงสุด +(44–47)
  เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 3% ป้องกัน
  สร้อย, แหวน, เข็มขัด
  Guatelitzi's50ItemPrefixค่า โล่พลังงานสูงสุด +(44–47)
  ฟื้นฟู 0.4% ของโล่พลังงานต่อวินาที ป้องกัน
  สร้อย, แหวน, เข็มขัด
  Matatl's1ItemPrefixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ในขณะที่คุณไม่ได้ถูกการโจมตี 5% ความเร็ว
  Matatl's1ItemPrefixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
  มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (5–6)% ความเร็ว
  Matatl's1ItemPrefixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
  มีโอกาส (5–6)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้ ความเร็ว
  Matatl's1ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย กับดัก (90–95)%
  Matatl's1ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย กับดัก (133–138)%
  Matatl's1ItemPrefixเลเวลของหินสกิล กับดัก ที่ใส่ +2 หินสกิล
  Matatl's50ItemPrefixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ในขณะที่คุณไม่ได้ถูกการโจมตี 5% ความเร็ว
  รองเท้า
  Matatl's50ItemPrefixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
  มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (5–6)% ความเร็ว
  รองเท้า
  Matatl's50ItemPrefixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
  มีโอกาส (5–6)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้ ความเร็ว
  รองเท้า
  Matatl's50ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย กับดัก (90–95)% คทา, มีดอาคม, ไม้กายสิทธิ์, มีด
  Matatl's50ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย กับดัก (133–138)% ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง
  Matatl's50ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (90–95)% ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีดอาคม, มีด
  Matatl's50ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (133–138)% ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม
  Matatl's50ItemPrefixเลเวลของหินสกิล กับดัก หรือ ทุ่นละเบิด ที่ใส่ +2 หินสกิล ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม
  of Citaqualotl1ItemSuffixเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (13–15)%
  เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (13–15)% โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียน
  of Citaqualotl1ItemSuffixเพิ่มระยะเวลาของ มิเนียน (17–20)% มิเนียน
  of Citaqualotl50ItemSuffixเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (25–28)%
  เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (25–28)% โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียน
  คทา, ไม้กายสิทธิ์
  of Citaqualotl50ItemSuffixเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (36–40)%
  เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (36–40)% โจมตี นักเวท ความเร็ว มิเนียน
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม
  of Citaqualotl50ItemSuffixเพิ่มระยะเวลาของ มิเนียน (17–20)% มิเนียน ไม้กายสิทธิ์, คทา
  of Citaqualotl50ItemSuffixเพิ่มระยะเวลาของ มิเนียน (27–30)% มิเนียน ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม
  of Guatelitzi1ItemSuffixฟื้นฟูพลังชีวิต (16–20) ต่อวินาที
  0.4% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
  สร้อย, เข็มขัด, แหวน
  of Guatelitzi50ItemSuffixฟื้นฟูพลังชีวิต (32–40) ต่อวินาที
  0.4% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
  สร้อย, เข็มขัด, แหวน
  of Matatl1ItemSuffixเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (20–22)% ความเร็ว
  of Matatl1ItemSuffixเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์เมื่อโยนกับดัก (14–15)%
  เพิ่มระยะเวลาของ กับดัก (17–20)%
  of Matatl1ItemSuffixสกิลที่กับดักใช้จะมีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น (22–25)%
  of Matatl50ItemSuffixเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (20–22)% ความเร็ว ไม้กายสิทธิ์, มีดอาคม, มีด, คทา
  of Matatl50ItemSuffixเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (30–33)% ความเร็ว ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง
  of Matatl50ItemSuffixเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (20–22)% ความเร็ว มีดอาคม, คทา, ไม้กายสิทธิ์, มีด
  of Matatl50ItemSuffixเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (30–33)% ความเร็ว ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม
  of Matatl50ItemSuffixเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์เมื่อโยนกับดัก (14–15)%
  เพิ่มระยะเวลาของ กับดัก (17–20)%
  ไม้กายสิทธิ์, มีดอาคม, คทา, มีด
  of Matatl50ItemSuffixเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์เมื่อโยนกับดัก (21–22)%
  เพิ่มระยะเวลาของ กับดัก (26–30)%
  ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง
  of Matatl50ItemSuffixทุ่นระเบิด จะเพิ่มความเร็วในการจุดระเบิด (14–15)%
  เพิ่มระยะเวลาของ ทุ่นระเบิด (17–20)% ความเร็ว
  คทา, ไม้กายสิทธิ์, มีดอาคม, มีด
  of Matatl50ItemSuffixทุ่นระเบิด จะเพิ่มความเร็วในการจุดระเบิด (21–22)%
  เพิ่มระยะเวลาของ ทุ่นระเบิด (26–30)% ความเร็ว
  ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง
  of Matatl50ItemSuffixสกิลที่กับดักใช้จะมีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น (22–25)% ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีด, มีดอาคม
  of Matatl50ItemSuffixสกิลที่กับดักใช้จะมีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น (33–37)% ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม
  of Matatl50ItemSuffixสกิลที่ใช้จากทุ่นระเบิด จะเพิ่มพื้นที่ส่งผล (22–25)% มีดอาคม, ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีด
  of Matatl50ItemSuffixสกิลที่ใช้จากทุ่นระเบิด จะเพิ่มพื้นที่ส่งผล (33–37)% ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง
  of Puhuarte1ItemSuffixต้านทาน ไฟ +(46–48)%
  รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (9–10)% เป็น ไฟ แทน กายภาพ ธาตุ ไฟ ต้านทาน
  หมวก
  of Puhuarte1ItemSuffixต้านทาน น้ำแข็ง +(46–48)%
  แปลง (9–10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง กายภาพ ธาตุ น้ำแข็ง ต้านทาน
  หมวก
  of Puhuarte1ItemSuffixต้านทาน สายฟ้า +(46–48)%
  แปลง (9–10)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับเป็น สายฟ้า กายภาพ ธาตุ สายฟ้า ต้านทาน
  หมวก
  of Puhuarte1ItemSuffixต้านทาน ไฟ +(46–48)%
  ดูด 0.4% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ ไฟ ต้านทาน
  of Puhuarte1ItemSuffixต้านทาน น้ำแข็ง +(46–48)%
  ดูด 0.4% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ น้ำแข็ง ต้านทาน
  of Puhuarte1ItemSuffixต้านทาน สายฟ้า +(46–48)%
  ดูด 0.4% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ สายฟ้า ต้านทาน
  of Puhuarte1ItemSuffixต้านทาน ไฟ +(46–48)%
  เพิ่มความเสียหายธาตุไฟใส่ศัตรูที่ติดไฟอยู่อีก (45–52) ถึง (75–78) elemental_damage ธาตุ ไฟ ต้านทาน
  of Puhuarte1ItemSuffixต้านทาน น้ำแข็ง +(46–48)%
  เพิ่มความเสียหาย (30–50)% ด้วยการโจมตีต่อศัตรูที่ถูกแช่เย็น elemental_damage ธาตุ น้ำแข็ง ต้านทาน
  of Puhuarte1ItemSuffixต้านทาน สายฟ้า +(46–48)%
  เพิ่มโอกาสติดคริติคอลใส่ศัตรูที่ติดไฟช็อต (40–60)% ธาตุ สายฟ้า ต้านทาน คริติคอล
  of Puhuarte50ItemSuffixต้านทาน ไฟ +(46–48)%
  รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (3–5)% เป็น ไฟ แทน กายภาพ ธาตุ ไฟ ต้านทาน
  หมวก
  of Puhuarte50ItemSuffixต้านทาน น้ำแข็ง +(46–48)%
  แปลง (3–5)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง กายภาพ ธาตุ น้ำแข็ง ต้านทาน
  หมวก
  of Puhuarte50ItemSuffixต้านทาน สายฟ้า +(46–48)%
  แปลง (3–5)% ของความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับเป็น สายฟ้า กายภาพ ธาตุ สายฟ้า ต้านทาน
  หมวก
  of Puhuarte50ItemSuffixต้านทาน ไฟ +(46–48)%
  ดูด 0.4% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ ไฟ ต้านทาน
  สร้อย
  of Puhuarte50ItemSuffixต้านทาน น้ำแข็ง +(46–48)%
  ดูด 0.4% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ น้ำแข็ง ต้านทาน
  สร้อย
  of Puhuarte50ItemSuffixต้านทาน สายฟ้า +(46–48)%
  ดูด 0.4% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ธาตุ สายฟ้า ต้านทาน
  สร้อย
  of Puhuarte50ItemSuffixต้านทาน ไฟ +(46–48)%
  เพิ่มความเสียหายธาตุไฟใส่ศัตรูที่ติดไฟอยู่อีก (45–52) ถึง (75–78) elemental_damage ธาตุ ไฟ ต้านทาน
  ถุงมือ
  of Puhuarte50ItemSuffixต้านทาน น้ำแข็ง +(46–48)%
  เพิ่มความเสียหาย (30–50)% ด้วยการโจมตีต่อศัตรูที่ถูกแช่เย็น elemental_damage ธาตุ น้ำแข็ง ต้านทาน
  ถุงมือ
  of Puhuarte50ItemSuffixต้านทาน สายฟ้า +(46–48)%
  เพิ่มโอกาสติดคริติคอลใส่ศัตรูที่ติดไฟช็อต (40–60)% ธาตุ สายฟ้า ต้านทาน คริติคอล
  ถุงมือ
  of Tacati1ItemSuffixเพิ่มความเร็วในการร่าย (23–25)%
  เสริมความเสียหาย เคออส (17–24) ถึง (36–40) ให้กับเวท chaos_damage เคออส นักเวท ความเร็ว
  of Tacati1ItemSuffixเพิ่มความเร็วในการร่าย (35–38)%
  เสริมความเสียหาย เคออส (24–32) ถึง (49–57) ให้กับเวท chaos_damage เคออส นักเวท ความเร็ว
  of Tacati1ItemSuffixเพิ่มความเร็วในการโจมตี (26–27)%
  เสริมความเสียหาย เคออส (23–36) ถึง (49–61) chaos_damage เคออส โจมตี ความเร็ว
  of Tacati1ItemSuffixเพิ่มความเร็วในการโจมตี (14–16)%
  เสริมความเสียหาย เคออส (23–36) ถึง (49–61) chaos_damage เคออส โจมตี ความเร็ว
  of Tacati1ItemSuffixต้านทาน เคออส +(31–35)%
  ลดความเสียหายเคออสทุกวินาที (9–10)% เคออส ต้านทาน
  โล่, เสื้อเกราะ
  of Tacati1ItemSuffixเพิ่มระยะเวลาของ พิษ (13–18)%
  เพิ่มความเสียหาย เคออส (26–30)% chaos_damage poison เคออส
  of Tacati1ItemSuffixโอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น 30%
  เพิ่มความเสียหาย เคออส (26–30)% chaos_damage poison เคออส โจมตี
  of Tacati1ItemSuffixเพิ่มความเสียหาย พิษ (31–35)%
  เสริมความเสียหาย เคออส (23–36) ถึง (49–61) chaos_damage poison เคออส โจมตี
  of Tacati1ItemSuffixเพิ่มความเสียหาย พิษ (31–35)%
  เสริมความเสียหาย เคออส (17–24) ถึง (36–40) ให้กับเวท chaos_damage poison เคออส นักเวท
  of Tacati50ItemSuffixเพิ่มความเร็วในการร่าย (23–25)%
  เสริมความเสียหาย เคออส (17–24) ถึง (36–40) ให้กับเวท chaos_damage เคออส นักเวท ความเร็ว
  มีดอาคม, คทา, ไม้กายสิทธิ์, มีด
  of Tacati50ItemSuffixเพิ่มความเร็วในการร่าย (35–38)%
  เสริมความเสียหาย เคออส (24–32) ถึง (49–57) ให้กับเวท chaos_damage เคออส นักเวท ความเร็ว
  ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง
  of Tacati50ItemSuffixเพิ่มความเร็วในการโจมตี (26–27)%
  เสริมความเสียหาย เคออส (23–36) ถึง (49–61) chaos_damage เคออส โจมตี ความเร็ว
  ดาบมือเดียว, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, ดาบสองมือ, กรงเล็บ, คทา, ขวานสองมือ, ดาบแทง, มีดอาคม, กระบองสองมือ, ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง, มีด
  of Tacati50ItemSuffixเพิ่มความเร็วในการโจมตี (14–16)%
  เสริมความเสียหาย เคออส (23–36) ถึง (49–61) chaos_damage เคออส โจมตี ความเร็ว
  ธนู, ไม้กายสิทธิ์
  of Tacati50ItemSuffixต้านทาน เคออส +(31–35)%
  ลดความเสียหายเคออสทุกวินาที (5–7)% เคออส ต้านทาน
  โล่, เสื้อเกราะ
  of Tacati50ItemSuffixเพิ่มระยะเวลาของ พิษ (13–18)%
  เพิ่มความเสียหาย เคออส (26–30)% chaos_damage poison เคออส
  ดาบแทง, ดาบมือเดียว, ธนู, มีดอาคม, กรงเล็บ, ดาบสองมือ, มีด
  of Tacati50ItemSuffixโอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น 30%
  เพิ่มความเสียหาย เคออส (26–30)% chaos_damage poison เคออส โจมตี
  ดาบสองมือ, ดาบแทง, ดาบมือเดียว, ธนู, กรงเล็บ, มีดอาคม, มีด
  of Tacati50ItemSuffixเพิ่มความเสียหาย พิษ (31–35)%
  เสริมความเสียหาย เคออส (23–36) ถึง (49–61) chaos_damage poison เคออส โจมตี
  ดาบสองมือ, กรงเล็บ, ดาบแทง, มีดอาคม, ธนู, ดาบมือเดียว, มีด
  of Tacati50ItemSuffixเพิ่มความเสียหาย พิษ (31–35)%
  เสริมความเสียหาย เคออส (17–24) ถึง (36–40) ให้กับเวท chaos_damage poison เคออส นักเวท
  มีด, มีดอาคม
  Tacati's1ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (155–169)%
  นำ (9–10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส physical_damage chaos_damage กายภาพ เคออส โจมตี
  ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กระบองสองมือ, กระบองมือเดียว, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กรงเล็บ, ขวานมือเดียว, มีดอาคม, คทา, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, มีด, ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง
  Tacati's1ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (70–74)%
  นำ 5% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส chaos_damage เคออส นักเวท
  Tacati's1ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (105–110)%
  นำ 5% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส chaos_damage เคออส นักเวท
  Tacati's50ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (155–169)%
  นำ (3–5)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส physical_damage chaos_damage กายภาพ เคออส โจมตี
  ธนู, ไม้กายสิทธิ์, กระบองสองมือ, กระบองมือเดียว, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, กรงเล็บ, ขวานมือเดียว, มีดอาคม, คทา, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, มีด, ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง
  Tacati's50ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (70–74)%
  นำ 5% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส chaos_damage เคออส นักเวท
  ไม้กายสิทธิ์, คทา, มีดอาคม, มีด
  Tacati's50ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (105–110)%
  นำ 5% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส chaos_damage เคออส นักเวท
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม
  Topotante's1ItemPrefixเสริมความเสียหาย ไฟ (5–7) ถึง (11–13) ให้กับการโจมตี
  เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย ไฟ physical_damage elemental_damage กายภาพ ธาตุ ไฟ โจมตี
  Topotante's1ItemPrefixเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–7) ถึง (10–12) ให้กับการโจมตี
  เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง physical_damage elemental_damage กายภาพ ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี
  Topotante's1ItemPrefixเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–2) ถึง (22–23) ให้กับการโจมตี
  เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย สายฟ้า physical_damage elemental_damage กายภาพ ธาตุ สายฟ้า โจมตี
  Topotante's1ItemPrefixเสริมความเสียหาย ไฟ (59–79) ถึง (118–138)
  การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (13–15)% elemental_damage ธาตุ ไฟ โจมตี
  Topotante's1ItemPrefixเสริมความเสียหาย ไฟ (109–147) ถึง (220–256)
  การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (13–15)% elemental_damage ธาตุ ไฟ โจมตี
  Topotante's1ItemPrefixเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (53–72) ถึง (107–124)
  การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (13–15)% elemental_damage ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี
  Topotante's1ItemPrefixเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (100–132) ถึง (197–230)
  การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (13–15)% elemental_damage ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี
  Topotante's1ItemPrefixเสริมความเสียหาย สายฟ้า (7–17) ถึง (198–224)
  การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (13–15)% elemental_damage ธาตุ สายฟ้า โจมตี
  Topotante's1ItemPrefixเสริมความเสียหาย สายฟ้า (12–31) ถึง (367–415)
  การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (13–15)% elemental_damage ธาตุ สายฟ้า โจมตี
  Topotante's1ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย ไฟ (75–79)%
  เสริมความเสียหาย ไฟ (15–20) ถึง (30–35) ให้กับเวท elemental_damage ธาตุ ไฟ นักเวท
  Topotante's1ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย ไฟ (111–115)%
  เสริมความเสียหาย ไฟ (20–27) ถึง (41–48) ให้กับเวท elemental_damage ธาตุ ไฟ นักเวท
  Topotante's1ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (75–79)%
  เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12–16) ถึง (25–29) ให้กับเวท elemental_damage ธาตุ น้ำแข็ง นักเวท
  Topotante's1ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (111–115)%
  เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19–25) ถึง (37–44) ให้กับเวท elemental_damage ธาตุ น้ำแข็ง นักเวท
  Topotante's1ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (75–79)%
  เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (53–56) ให้กับเวท elemental_damage ธาตุ สายฟ้า นักเวท
  Topotante's1ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (111–115)%
  เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–6) ถึง (79–84) ให้กับเวท elemental_damage ธาตุ สายฟ้า นักเวท
  Topotante's50ItemPrefixเสริมความเสียหาย ไฟ (5–7) ถึง (11–13) ให้กับการโจมตี
  เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย ไฟ physical_damage elemental_damage กายภาพ ธาตุ ไฟ โจมตี
  ถุงมือ
  Topotante's50ItemPrefixเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–7) ถึง (10–12) ให้กับการโจมตี
  เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง physical_damage elemental_damage กายภาพ ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี
  ถุงมือ
  Topotante's50ItemPrefixเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–2) ถึง (22–23) ให้กับการโจมตี
  เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย สายฟ้า physical_damage elemental_damage กายภาพ ธาตุ สายฟ้า โจมตี
  ถุงมือ
  Topotante's50ItemPrefixเสริมความเสียหาย ไฟ (45–61) ถึง (91–106)
  การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5–7)% elemental_damage ธาตุ ไฟ โจมตี
  คทา, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, ดาบแทง, กระบองมือเดียว, ดาบมือเดียว, มีดอาคม, ขวานมือเดียว, ธนู, มีด
  Topotante's50ItemPrefixเสริมความเสียหาย ไฟ (79–106) ถึง (159–186)
  การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ไฟ (5–7)% elemental_damage ธาตุ ไฟ โจมตี
  ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม, กระบองสองมือ
  Topotante's50ItemPrefixเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (37–50) ถึง (74–87)
  การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5–7)% elemental_damage ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี
  ดาบแทง, ธนู, ขวานมือเดียว, คทา, กระบองมือเดียว, มีดอาคม, ไม้กายสิทธิ์, กรงเล็บ, ดาบมือเดียว, มีด
  Topotante's50ItemPrefixเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (65–87) ถึง (130–152)
  การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (5–7)% elemental_damage ธาตุ น้ำแข็ง โจมตี
  กระบองสองมือ, ขวานสองมือ, ดาบสองมือ, ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม
  Topotante's50ItemPrefixเสริมความเสียหาย สายฟ้า (4–13) ถึง (158–166)
  การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5–7)% elemental_damage ธาตุ สายฟ้า โจมตี
  มีด, กรงเล็บ, ธนู, กระบองมือเดียว, ไม้กายสิทธิ์, มีดอาคม, คทา, ดาบแทง, ดาบมือเดียว, ขวานมือเดียว
  Topotante's50ItemPrefixเสริมความเสียหาย สายฟ้า (7–22) ถึง (275–290)
  การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน สายฟ้า (5–7)% elemental_damage ธาตุ สายฟ้า โจมตี
  ไม้พลอง, กระบองสองมือ, ขวานสองมือ, ดาบสองมือ, ไม้พลองสงคราม
  Topotante's50ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย ไฟ (75–79)%
  เสริมความเสียหาย ไฟ (15–20) ถึง (30–35) ให้กับเวท elemental_damage ธาตุ ไฟ นักเวท
  คทา, ไม้กายสิทธิ์, โล่
  Topotante's50ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย ไฟ (111–115)%
  เสริมความเสียหาย ไฟ (20–27) ถึง (41–48) ให้กับเวท elemental_damage ธาตุ ไฟ นักเวท
  ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง
  Topotante's50ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (75–79)%
  เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (12–16) ถึง (25–29) ให้กับเวท elemental_damage ธาตุ น้ำแข็ง นักเวท
  ไม้กายสิทธิ์, คทา, โล่
  Topotante's50ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (111–115)%
  เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19–25) ถึง (37–44) ให้กับเวท elemental_damage ธาตุ น้ำแข็ง นักเวท
  ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม
  Topotante's50ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (75–79)%
  เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (53–56) ให้กับเวท elemental_damage ธาตุ สายฟ้า นักเวท
  คทา, ไม้กายสิทธิ์, โล่
  Topotante's50ItemPrefixเพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (111–115)%
  เสริมความเสียหาย สายฟ้า (2–6) ถึง (79–84) ให้กับเวท elemental_damage ธาตุ สายฟ้า นักเวท
  ไม้พลองสงคราม, ไม้พลอง
  Xopec's1ItemPrefixค่า มานาสูงสุด +(69–73)
  เพิ่มมานาสูงสุด (7–10)% พลังชีวิตมานา มานา
  Xopec's1ItemPrefixค่า มานาสูงสุด +(74–78)
  ได้รับมานา +(2–3) ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี พลังชีวิตมานา มานา โจมตี
  Xopec's1ItemPrefixค่า มานาสูงสุด +(74–78)
  ฟื้นฟูมานา (5–7) ต่อวินาที พลังชีวิตมานา มานา
  Xopec's1ItemPrefixค่า มานาสูงสุด +(69–73)
  ลดค่าสำรอง มานา ของ สกิลต่างๆ (3–5)% พลังชีวิตมานา มานา
  Xopec's1ItemPrefixค่า มานาสูงสุด +(74–78)
  สกิลใช้มานาสุทธิ (-8–-6) พลังชีวิตมานา มานา
  Xopec's50ItemPrefixค่า มานาสูงสุด +(69–73)
  เพิ่มมานาสูงสุด (7–10)% พลังชีวิตมานา มานา
  หมวก, ถุงมือ, รองเท้า, สร้อย
  Xopec's50ItemPrefixค่า มานาสูงสุด +(74–78)
  ได้รับมานา +(2–3) ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี พลังชีวิตมานา มานา โจมตี
  แหวน
  Xopec's50ItemPrefixค่า มานาสูงสุด +(74–78)
  ฟื้นฟูมานา (5–7) ต่อวินาที พลังชีวิตมานา มานา
  สร้อย, แหวน
  Xopec's50ItemPrefixค่า มานาสูงสุด +(69–73)
  ลดค่าสำรอง มานา ของ สกิลต่างๆ (3–5)% พลังชีวิตมานา มานา
  หมวก
  Xopec's50ItemPrefixค่า มานาสูงสุด +(74–78)
  สกิลใช้มานาสุทธิ (-8–-6) พลังชีวิตมานา มานา
  Xopec's50ItemPrefixค่า มานาสูงสุด +(74–78)
  สกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ (-8–-6) พลังชีวิตมานา มานา
  แหวน
  Minimap Icons /7 ⍟

  Minimap Icons /7 ⍟

  CodeIcon
  IncursionArchitectReplace
  IncursionArchitectUpgrade
  IncursionCraftingBench
  IncursionCraftingBenchGem
  IncursionCraftingBenchSacrifice
  IncursionDoorLocked
  IncursionDoorOpen
  Incursions หน้าต่างช่วยเหลือ

  Incursions หน้าต่างช่วยเหลือ

  Incursions

  เมื่อคุณไปถึงบทที่ 7 คุณอาจจะพบกับ อัลวา Valai ซึ่งเธอกำลังหาสถานที่ตั้งของวิหารแอ็ทโซแอทล์ที่หายสาบสูญอยู่ ด้วยท่านนำทางโบราณเริ่มมีให้เห็นตั้งแต่ Causeway เป็นต้นไป จากการช่วยเหลือของเธอ คุณจะได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อ 2000 ปีที่แล้ว ไปยังวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์ระหว่างที่มันกำลังก่อสร้างอยู่ ซึ่งในช่วงเวลานี้เอง คุณสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างวิหารได้ เพื่อที่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อคุณเจอมันในเวลาปัจจุบันมันจะเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติล้ำค่า คุณจะมีเวลาไม่มากในการแก้ไขอดีตและจดจำแผนผังของวิหาร แต่เวลาดังกล่าวก็สามารถเพิ่มขึ้นได้จากการสังหารศัตรูที่อยู่ภายใน คำว่าศัตรูจะไม่ดรอปไอเทม ระหว่างการย้อนเวลานี้ แต่เมื่อเวลาหมดลงและคุณได้กลับมาสู่เวลาปัจจุบันไอเทมต่างๆจะดรอปเท่าที่คุณสังหารได้ คุณมีจุดประสงค์อยู่ 2 อย่างที่ต้องจัดการระหว่างการย้อนเวลานั่นคือ สถาปนิก และแท่นเปิดทาง

  Altars of Passage

  แต่ละห้องในวิหาร Atzoatl จะมีกำแพงหลายจุดที่สามารถเปิดเป็นทางเชื่อมไปยังห้องถัดไปได้ บางแห่งก็อาจจะเชื่อมกันอยู่แล้ว แต่หลายที่ก็ไม่ ระหว่างการย้อนเวลาของผู้เล่น ศัตรูจะดรอปหิน Stone of Passage ที่ผู้เล่นสามารถเก็บมาใส่ไว้ใน Altar of Passage เพื่อจะได้เชื่อมทางเข้ากับห้องถัดไปได้ จุดนี้สำคัญมากเพราะหากผู้เล่นกลับไปวิหาร Temple of Atzoatl ยุคปัจจุบัน ผู้เล่นจะสามารถเข้าได้เฉพาะห้องที่เชื่อมต่อไว้แล้วเท่านั้น!

  ทางเดินที่เปิดอยู่แล้วจะเป็นสีเขียวสว่าง แต่ทางที่ปิดอยู่จะเป็นสีแดงสว่าง

  สถาปนิก

  ในการย้อนเวลาแต่ละครั้งผู้เล่นจะได้พบสถาปนิกชาว Vaal สองคน หากสังหารไปหนึ่ง อีกคนจะหนีรอดไปสร้างห้องในแบบของตัวเอง หากสถาปนิกคนที่รอดเป็นคนทำห้องดั้งเดิม ห้องก็จะถูกอัพเกรด ถ้าเป็นอีกคน ห้องก็จะเปลี่ยนเป็นห้องตามทักษะของคนๆ นั้น เช่นถ้าผู้เล่นไปยังห้องงานเลี้ยง (Banquet Hall) ระหว่างการย้อนเวลาและสังหารสถาปนิกแห่งปราการได้ แล้วให้สถาปนิกแห่งพิษหรอด ห้องงานเลี้ยงก็จะกลายเป็นสวนพิษ Poison Garden และถ้าหากย้อนเวลาครั้งต่อไป ผู้เล่นกลับมายังสวนพิษอีกแล้วสังหารสถาปนิกแห่งเหล็ก และให้สถาปนิกแห่งพิษรอด สวนพิษจะอัพเกรดเป็น Cultivar Chamber

  จดจำที่ๆ สถาปนิกไปหลบอยู่ตรงไหนในห้องเพื่อที่ว่าผู้เล่นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปตามหาไงละ!

  ห้อง

  ประเภทและระดับของห้องที่ผู้เล่นช่วยทำผ่านการย้อนเวลาจะกลายมาเป็นห้องหับที่ผู้เล่นจะได้เข้าไปลุยในยุคปัจจุบัน แต่ละห้องก็จะมีเอฟเฟคต่างกันไป บางอันก็ดีเหมือนให้เปล่า บางอันก็ต้องเสี่ยงอย่างมากแต่รางวัลคุ้ม เช่นการอัพเกรด Cultivar Chamber เป็น Toxic Grove ก็จะทำให้ทั้งวิหารมีแต่ต้นไม้พิษอันตรายเต็มไปหมด แต่ผู้เล่นจะมีโอกาสได้ไอเทมยูนิคที่หาที่อื่นไม่ได้ด้วย

  การย้อนเวลาแต่ละครั้งเป็นโอกาสให้ผู้เล่นแปลงโฉมของวิหาร Atzoatl สำหรับการไปหาในอนาคต วางแผนล่วงหน้าให้ดี!

  ค้นหาวิหาร

  หลังจากผู้เล่นย้อนอดีตได้มากพอแล้ว อัลวา จะหาวิหาร Temple of Atzoatl พบ และจะให้ผู้เล่นได้มีโอกาสไปวิหาร สุดท้ายแล้วผู้เล่นก็จะได้สำรวจวิหารที่ตัวเองมีส่วนสร้าง และช่วงชิงสมบัติมาให้หมดเลย!

  แผนที่ ม็อด /1

  แผนที่ ม็อด /1

  ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
  of Atzoatl69Suffixเพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 10%
  มีโอกาส (1–3)% ที่ไอเทมที่พบในด่านจะดรอปแบบ มีมลทิน
  ด่านมี กองมอนสเตอร์วาล์ที่ มีมลทิน อีก 1 กอง
  คนโทแห่งวาล์จะดรอปไอเทมแรร์ที่มีม็อด Incursion เพิ่มอีก 1 อัน
  map_device 0
  Corrupted Area 300
  Normal 0
  อัญมณีผู้พิทักษ์ ม็อด /16

  อัญมณีผู้พิทักษ์ ม็อด /16

  ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
  Treasure Hunter's1Prefixเพิ่มจำนวนไอเทมที่ดรอปจาก Incursion ในด่าน (5–6)%watchstone_item 0
  watchstone_league 0
  unique_map 0
  no_monster_packs 0
  Normal 300
  Treasure Hunter's1Prefixเพิ่มจำนวนไอเทมที่ดรอปจาก Incursion ในด่าน (7–8)%watchstone_item 0
  watchstone_league 0
  unique_map 0
  no_monster_packs 0
  Normal 150
  Treasure Hunter's1Prefixเพิ่มจำนวนไอเทมที่ดรอปจาก Incursion ในด่าน (9–10)%watchstone_item 0
  watchstone_league 0
  unique_map 0
  no_monster_packs 0
  Normal 50
  Foreman's1Prefixมีโอกาส (15–25)% ที่ สถาปนิก Incursion ในด่านจะให้ค่าประสบการณ์เป็นสองเท่าwatchstone_item 0
  watchstone_league 0
  unique_map 0
  no_monster_packs 0
  Normal 300
  Foreman's1Prefixมีโอกาส (26–35)% ที่ สถาปนิก Incursion ในด่านจะให้ค่าประสบการณ์เป็นสองเท่าwatchstone_item 0
  watchstone_league 0
  unique_map 0
  no_monster_packs 0
  Normal 150
  Foreman's1Prefixมีโอกาส (36–50)% ที่ สถาปนิก Incursion ในด่านจะให้ค่าประสบการณ์เป็นสองเท่าwatchstone_item 0
  watchstone_league 0
  unique_map 0
  no_monster_packs 0
  Normal 50
  Artisan's1Prefixสถาปนิก Incursion ในด่านมีโอกาส (6–8)% ที่จะดรอป ไอเทม Incursion ระดับ แรร์ อีกหนึ่งอันwatchstone_item 0
  watchstone_league 0
  unique_map 0
  no_monster_packs 0
  Normal 100
  Artisan's1Prefixสถาปนิก Incursion ในด่านมีโอกาส (9–12)% ที่จะดรอป ไอเทม Incursion ระดับ แรร์ อีกหนึ่งอันwatchstone_item 0
  watchstone_league 0
  unique_map 0
  no_monster_packs 0
  Normal 50
  Artisan's1Prefixสถาปนิก Incursion ในด่านมีโอกาส (13–16)% ที่จะดรอป ไอเทม Incursion ระดับ แรร์ อีกหนึ่งอันwatchstone_item 0
  watchstone_league 0
  unique_map 0
  no_monster_packs 0
  Normal 20
  Haunted1Prefixมีโอกาส (6–8)% ที่สถาปนิก Incursion ในด่านจะถูกสิงโดย Tormented Spirit หนึ่งตนwatchstone_item 0
  watchstone_league 0
  unique_map 0
  no_monster_packs 0
  Normal 100
  Haunted1Prefixมีโอกาส (9–12)% ที่สถาปนิก Incursion ในด่านจะถูกสิงโดย Tormented Spirit หนึ่งตนwatchstone_item 0
  watchstone_league 0
  unique_map 0
  no_monster_packs 0
  Normal 50
  Haunted1Prefixมีโอกาส (13–16)% ที่สถาปนิก Incursion ในด่านจะถูกสิงโดย Tormented Spirit หนึ่งตนwatchstone_item 0
  watchstone_league 0
  unique_map 0
  no_monster_packs 0
  Normal 20
  1Uniqueเพิ่มจำนวนไอเทมที่ดรอปจาก Incursion ในด่าน (25–30)%unique_map 0
  no_monster_packs 0
  Normal 1000
  1Uniqueสถาปนิก Incursion ในด่าน ให้ค่าประสบการณ์เป็นสองเท่าunique_map 0
  no_monster_packs 0
  Normal 1000
  1Uniqueสถาปนิก Incursion ในด่านมีโอกาส (30–40)% ที่จะดรอป ไอเทม Incursion ระดับ แรร์ อีกหนึ่งอันunique_map 0
  no_monster_packs 0
  Normal 1000
  1Uniqueมีโอกาส (30–40)% ที่สถาปนิก Incursion ในด่านจะถูกสิงโดย Tormented Spirit หนึ่งตนunique_map 0
  no_monster_packs 0
  Normal 1000
  Unique /1

  Unique /1

  แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
  LiraArthainWatchstone4The False Hope อัญมณีผู้พิทักษ์แพลทินัม Lira Arthain
  มีโอกาส 100% ที่ มอนสเตอร์ที่ถูกจองจำ ในด่านจะดรอปไอเทมระดับ แรร์ ที่มีม็อด Essence อีกหนึ่งชิ้น
  มีโอกาส (16–20)% ที่ ขวดยา ที่พบในด่านจะดรอปโดยมีคุณภาพ 20%
  มีโอกาส (30–40)% ที่สถาปนิก Incursion ในด่านจะถูกสิงโดย Tormented Spirit หนึ่งตน
  เพิ่มโอกาสที่ มาสเตอร์ที่ถูกพบโดยสุ่มในด่านเป็น อัลวา (250–300)%
  เพิ่มโอกาสที่ภารกิจมาสเตอร์ ที่ได้จากการผ่านแผนที่ จะเป็น ภารกิจอัลวา {0}%
  ใช้งานได้อีก 15 ครั้ง
  passives /2

  passives /2

  Categoryชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
  NotableVaal Oligarchs
  VaalNotable1
  Incursion ในด่าน มี Vaal Flesh Merchant หนึ่งตัว
  NotableTime Dilation
  VaalNotable2
  Incursion ในด่านให้เวลาจากการสังหาร เป็นสองเท่า
  มอนสเตอร์ Incursion ในด่าน มีระดับอย่างน้อย เมจิก
  Incursion ธีมของสินค้าแฟชั่น /23 ⍟

  Incursion ธีมของสินค้าแฟชั่น /23 ⍟

  Iconชื่อ
  Incursion Bandana
  เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น ผ้าปิดปาก Incursion
  Incursion Hood
  เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวกฮู้ด Incursion
  Incursion Cloak
  ติด ผ้าคลุม Incursion ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
  Incursion Portal Effect
  วาร์ปที่ตัวละครนี้สร้างจะใช้ เอฟเฟควาร์ป Incursion
  Council Weapon Effect
  ติด เอฟเฟคอาวุธ Council ให้กับอาวุธที่สวมใส่
  Council Portrait Frame
  ติด กรอบรูปตัวละคร Council ให้กับตัวละครนี้
  High Council Portrait Frame
  ติด กรอบรูปตัวละคร High Council ให้กับตัวละครนี้
  Council Portal Effect
  วาร์ปที่ตัวละครนี้สร้างจะใช้ เอฟเฟควาร์ป Council
  Council Character Effect
  ติด เอฟเฟคตัวละคร Council ให้กับเข็มขัดของคุณ
  Conquest Weapon Effect
  ติด เอฟเฟคอาวุธ Conquest ให้กับอาวุธที่สวมใส่
  Conquest Portrait Frame
  ติด กรอบรูปตัวละคร Conquest ให้กับตัวละครนี้
  Grand Conquest Portrait Frame
  ติด กรอบรูปตัวละคร Grand Conquest ให้กับตัวละครนี้
  Conquest Portal Effect
  วาร์ปที่ตัวละครนี้สร้างจะใช้ เอฟเฟควาร์ป Conquest
  Council Helmet
  เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวก Council
  Council Boots
  เปลี่ยนสกิน รองเท้า ที่สวมใส่เป็น รองเท้า Council
  Council Gloves
  เปลี่ยนสกิน ถุงมือ ที่สวมใส่เป็น ถุงมือ Council
  Council Body Armour
  เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ที่สวมใส่เป็น เสื้อเกราะ Council
  Conquest Helmet
  เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวก Conquest
  Conquest Boots
  เปลี่ยนสกิน รองเท้า ที่สวมใส่เป็น รองเท้า Conquest
  Conquest Gloves
  เปลี่ยนสกิน ถุงมือ ที่สวมใส่เป็น ถุงมือ Conquest
  Conquest Body Armour
  เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ที่สวมใส่เป็น เสื้อเกราะ Conquest
  Conquest Cloak
  ติด ผ้าคลุม Conquest ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
  Incursion Brimmed Hat
  เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวกประจำลีก Incursion