อัญมณีผู้พิทักษ์ ม็อด /4

อัญมณีผู้พิทักษ์ ม็อด /4

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
Synthesiser's1พรีฟิกซ์เพิ่มโอกาสที่แผนที่จาก ภารกิจซานะ ในด่านจะเป็น แผนที่สังเคราะห์ (20–25)%watchstone_item 0
watchstone_league 0
unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 200
Synthesiser's1พรีฟิกซ์เพิ่มโอกาสที่แผนที่จาก ภารกิจซานะ ในด่านจะเป็น แผนที่สังเคราะห์ (26–35)%watchstone_item 0
watchstone_league 0
unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 75
Synthesiser's1พรีฟิกซ์เพิ่มโอกาสที่แผนที่จาก ภารกิจซานะ ในด่านจะเป็น แผนที่สังเคราะห์ (36–50)%watchstone_item 0
watchstone_league 0
unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 15
1ยูนิคเพิ่มโอกาสที่แผนที่จาก ภารกิจซานะ ในด่านจะเป็น แผนที่สังเคราะห์ (130–150)%unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 1000
เมล็ดพันธุ์ Harvest /5

เมล็ดพันธุ์ Harvest /5

ชื่อ
{สังเคราะห์} ไอเทม​หนึ่ง​ชิ้น ให้​มี​ม็อด​สังเคราะห์​แบบ​สุ่ม ไม่​สามารถ​คราฟท์​กับ ไอเทม​ยูนิค, ไอเทม​มี​อิทธิพล, ไอเทม​สังเคราะห์, ไอเทม​แตกร้าว ได้
{สังเวย} {​แผนที่​ระดับ 14} หรือ​สูง​กว่า จาก​นั้น​สร้าง แผนที่​ยูนิค​สังเคราะห์
ใส่​ความ {แตกร้าว} ให้​กับ​ม็อด​เดิม​แบบ​สุ่ม​หนึ่ง​ม็อด บน​ไอเทม​ที่​มีม็​อด​อย่าง​น้อย 5 อย่าง ไม่​สามารถ​คราฟท์​กับ​ไอเทม​ที่ มี​อิทธิพล, ไอเทม​สังเคราะห์, ไอเทม​แตก​ร้าว ได้
ใส่​ความ {แตก​ร้าว} ให้​กับ​ม็อด​เดิม​ชนิด {Suffix} แบบ​สุ่ม​หนึ่ง​ม็อด บน​ไอเทม​ที่​มี Suffix อย่าง​น้อย 3 อย่าง ไม่​สามารถ​คราฟท์​กับ​ไอ​เทม​ที่ มี​อิทธิพล, ไอเทม​สังเคราะห์, ไอเทม​แตก​ร้าว ได้
ใส่ความ {แตก​ร้าว} ให้​กับ​ม็อด​เดิม​ชนิด {พรีฟิกซ์} แบบ​สุ่ม​หนึ่ง​ม็อด บน​ไอเทม​ที่​มี พรีฟิกซ์ อย่าง​น้อย 3 อย่าง ไม่​สามารถ​คราฟท์​กับ​ไอเทม​ที่ มี​อิทธิพล, ไอเทม​สังเคราะห์, ไอเทม​แตก​ร้าว ได้
ไอเทม /1

ไอเทม /1

Iconชื่อ
FracturedFossilFractured Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
ใช้สร้างของเลียนแบบที่ผ่านการแยก แต่ไม่สามารถใช้แยกชิ้นไอเทมที่มีอิทธิพล, ผ่านการเอนแชน, แตกร้าว, หรือสังเคราะห์ได้
ยูนิค /5

ยูนิค /5

ชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
SynthesisPhysicalCircle of Nostalgia Amethyst Ring
[One to three random synthesis implicit modifiers]
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เสริมความเสียหาย เคออส (15–20) ถึง (21–30)
ค่าต้านทาน เคออส +(17–23)%
[Random Herald of Agony modifier]
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมีม็อดเกี่ยวกับ สาส์น เพิ่มอีกหนึ่งม็อด
SynthesisLightningCircle of Regret Topaz Ring
[One to three random synthesis implicit modifiers]
ค่า Intelligence +(20–30)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (48–60)
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–30)%
[Random Herald of Thunder modifier]
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมีม็อดเกี่ยวกับ สาส์น เพิ่มอีกหนึ่งม็อด
SynthesisFireCircle of Anguish Ruby Ring
[One to three random synthesis implicit modifiers]
ค่า Strength +(20–30)
เสริมความเสียหาย ไฟ (20–25) ถึง (26–35)
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–30)%
[Random Herald of Ash modifier]
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมีม็อดเกี่ยวกับ สาส์น เพิ่มอีกหนึ่งม็อด
SynthesisColdCircle of Fear Sapphire Ring
[One to three random synthesis implicit modifiers]
ค่า Dexterity +(20–30)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–25) ถึง (26–35)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
[Random Herald of Ice modifier]
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมีม็อดเกี่ยวกับ สาส์น เพิ่มอีกหนึ่งม็อด
SynthesisPhysical2Circle of Guilt Iron Ring
[One to three random synthesis implicit modifiers]
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–10) ถึง (13–15)
ค่า เกราะ +(350–400)
[Random Herald of Purity modifier]
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมีม็อดเกี่ยวกับ สาส์น เพิ่มอีกหนึ่งม็อด
passives /3

passives /3

Categoryชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
NotableNeural Pathways
SynthesisNotable2
มีโอกาส +1% ที่แผนที่ Synthesis จะดรอปจากบอสยูนิค (ระดับ 11+)
NotableVivid Memories
SynthesisNotable3
มอนสเตอร์ใน แผนที่สังเคราะห์ มีโอกาส 1% ที่จะดรอป ไอเทมสังเคราะห์
ม็อดเพิ่มเติมในแผนที่สังเคราะห์ระดับ ยูนิค มีผลเพิ่มขึ้น 100%
NotableSynthetic Source
SynthesisNotable1
บอสระดับ ยูนิค ในแผนที่สังเคราะห์ จะดรอป ไอเทมแตกร้าวที่โรลมาได้ดี เพิ่มอีกหนึ่งอัน
ไอเทมสังเคราะห์ยูนิค ที่ดรอปในด่าน มีม็อดสังเคราะห์ติดไอเทม 3 ชนิด
Synthesis ธีมของสินค้าแฟชั่น /42 ⍟

Synthesis ธีมของสินค้าแฟชั่น /42 ⍟

Iconชื่อ
Doomcrow Portal Effect
วาร์ปที่ตัวละครนี้สร้างจะใช้ เอฟเฟควาร์ป Doomcrow
Sunstone Weapon Effect
ติด เอฟเฟคอาวุธ Sunstone ให้กับอาวุธที่สวมใส่
Sunstone Portal Effect
วาร์ปที่ตัวละครนี้สร้างจะใช้ เอฟเฟควาร์ป Sunstone
Sunstone Portrait Frame
ติด กรอบรูปตัวละคร Sunstone ให้กับตัวละครนี้
Sunspire Hood
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวกฮู้ด Sunspire
Sunspire Boots
เปลี่ยนสกิน รองเท้า ที่สวมใส่เป็น รองเท้า Sunspire
Sunspire Gloves
เปลี่ยนสกิน ถุงมือ ที่สวมใส่เป็น ถุงมือ Sunspire
Sunspire Body Armour
เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ที่สวมใส่เป็น เสื้อเกราะ Sunspire
Sunspire Portrait Frame
ติด กรอบรูปตัวละคร Sunspire ให้กับตัวละครนี้
Doomcrow Weapon Effect
ติด เอฟเฟคอาวุธ Doomcrow ให้กับอาวุธที่สวมใส่
Doomcrow Portrait Frame
ติด กรอบรูปตัวละคร Doomcrow ให้กับตัวละครนี้
Doomguard Helmet
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวก Doomguard
Doomguard Boots
เปลี่ยนสกิน รองเท้า ที่สวมใส่เป็น รองเท้า Doomguard
Doomguard Gloves
เปลี่ยนสกิน ถุงมือ ที่สวมใส่เป็น ถุงมือ Doomguard
Doomguard Body Armour
เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ที่สวมใส่เป็น เสื้อเกราะ Doomguard
Doomguard Portrait Frame
ติด กรอบรูปตัวละคร Doomguard ให้กับตัวละครนี้
Soulstealer Wings I
ติด ปีก Soulstealer ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
Soulstealer Wings II
ติด ปีก Soulstealer ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
Soulstealer Wings III
ติด ปีก Soulstealer ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
Soulstealer Wings IV
ติด ปีก Soulstealer ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
Synthesis Crown
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น มงกุฎ Synthesis
Synthesis Crown Attachment
ติด มงกุฎ Synthesis ให้กับหมวกของคุณ
Synthesis Wings
ติด ปีก Synthesis ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
Synthesis Portal Effect
วาร์ปที่ตัวละครนี้สร้างจะใช้ เอฟเฟควาร์ป Synthesis
Synthesis Brimmed Hat
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวกประจำลีก Synthesis
Synthesis Pet
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณออกมา
Synthesis Waypoint
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Synthesis Emitter
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Venarius' Drawings
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Venarius' Toys
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Map Device Parts
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Synthesis Trim
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Derelict Map Device
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Engineering Desk
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Synthesis Medallion
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Memory Stabilizer
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Synthesis Golem Parts
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Loose Floorboards
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Grand Column
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Stained-Glass Window
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Synthesis Light Beam
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Synthesiser
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.