ไอเทม สัญญาจ้าง /15 ⍟

ไอเทม สัญญาจ้าง /15 ⍟

Iconชื่อ
สัญญาจ้าง: บังเกอร์
สัญญาจ้าง: ดงโจร
สัญญาจ้าง: ห้องทดลอง
สัญญาจ้าง: โกดัง
สัญญาจ้าง: หอสมุดต้องห้าม
สัญญาจ้าง: อุโมงค์
สัญญาจ้าง: มุมมืด
สัญญาจ้าง: หอจดบันทึก
สัญญาจ้าง: แมนชั่น
สัญญาจ้างต้องห้าม
ผู้จ้างวาน: เนเนต
เป้าหมายการโจรกรรม: Jamanra, the Legendary Warrior
ต้องมี โต้มนต์ดำ (ระดับ 2)
ต้องมี เนเนต ผู้ดูลาดเลา
Find Jamanra, Legendary Warrior
สัญญาจ้างหวงห้าม
ผู้จ้างวาน: อิสรา
เป้าหมายการโจรกรรม: Baffling Blueprints
ต้องมี งานช่าง (ระดับ 3)
ต้องมี อิสรา มือช่าง
Destroy "The Unbreakable"
สัญญาจ้างภายในครอบครัว
ผู้จ้างวาน: อาดีย์ยา
เป้าหมายการโจรกรรม: Confront Nashta
ต้องมี การรับรู้ (ระดับ 4)
ต้องมี อาดีย์ยา ผู้หาเส้นทาง
Confront Nashta
สัญญาจ้างศาลเตี้ย
ผู้จ้างวาน: วากาโน
เป้าหมายการโจรกรรม: The Blood Idol
ต้องมี เอากำลังเข้าแลก (ระดับ 3)
Defeat Friedrich Tarollo
สัญญาจ้างทหารเรือ
ผู้จ้างวาน: ฟาวทัส
เป้าหมายการโจรกรรม: Admiral Darnaw
ต้องมี โต้มนต์ดำ (ระดับ 4)
Kill Admiral Darnaw
สัญญาจ้างพยาบาท
ผู้จ้างวาน: คูรัย
เป้าหมายการโจรกรรม: The Vox Twins
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 5)
ต้องมี คูรัย ผู้ดูแลทีม
Defeat the Vox Twins
ไอเทม อุปกรณ์สวมใส่กองโจร /12 ⍟

ไอเทม อุปกรณ์สวมใส่กองโจร /12 ⍟

Iconชื่อ
หินลับคมแบบหยาบ
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 2
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (11–15)%
หินลับคมมาตรฐาน
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 3
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (16–20)%
หินลับคมอย่างดี
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 4
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (21–25)%
หินลับคมออบซิเดียน
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 5
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (26–30)%
หัวลูกศรหน้าแปลน
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 2
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (11–15)%
หัวลูกศรลูกปลาย
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 3
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (16–20)%
หัวลูกศรปลายเว้า
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 4
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (21–25)%
หัวลูกศรเที่ยงตรง
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 5
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (26–30)%
ศิลาเพ่งสมาธิ
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 2
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (11–15)%
สายนำพลัง
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 3
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (16–20)%
เครื่องรางรวบรวมพลัง
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 4
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (21–25)%
ยันต์ระเบิด
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 5
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (26–30)%
ไอเทม เครื่องมือกองโจร /36 ⍟

ไอเทม เครื่องมือกองโจร /36 ⍟

Iconชื่อ
ลิ่มสะเดาะกุญแจอย่างง่าย
ต้องการ ทักษะ สะเดาะกุญแจ เลเวล 2
(4–6)% increased Lockpicking speed
ลิ่มสะเดาะกุญแจมาตรฐาน
ต้องการ ทักษะ สะเดาะกุญแจ เลเวล 3
(7–9)% increased Lockpicking speed
ลิ่มสะเดาะกุญแจคุณภาพดี
ต้องการ ทักษะ สะเดาะกุญแจ เลเวล 4
(10–12)% increased Lockpicking speed
ลิ่มสะเดาะกุญแจมือฉมัง
ต้องการ ทักษะ สะเดาะกุญแจ เลเวล 5
(13–15)% increased Lockpicking speed
กำไลข้อมือหนัง
ต้องการ ทักษะ เอากำลังเข้าแลก เลเวล 2
(4–6)% increased Brute Force speed
กำไลข้อมือทนทาน
ต้องการ ทักษะ เอากำลังเข้าแลก เลเวล 3
(7–9)% increased Brute Force speed
กำไลข้อมือฝังเพรช
ต้องการ ทักษะ เอากำลังเข้าแลก เลเวล 4
(10–12)% increased Brute Force speed
กำไลข้อมือเหล็กกล้า
ต้องการ ทักษะ เอากำลังเข้าแลก เลเวล 5
(13–15)% increased Brute Force speed
เครื่องรางตรวจจับไม่ประณีต
ต้องการ ทักษะ การรับรู้ เลเวล 2
(4–6)% increased Perception speed
เครื่องรางตรวจจับปราณีต
ต้องการ ทักษะ การรับรู้ เลเวล 3
(7–9)% increased Perception speed
เครื่องรางตรวจจับลงอาคม
ต้องการ ทักษะ การรับรู้ เลเวล 4
(10–12)% increased Perception speed
เครื่องรางตรวจจับอาคมแกร่งกล้า
ต้องการ ทักษะ การรับรู้ เลเวล 5
(13–15)% increased Perception speed
ดินระเบิดแสงวอล์ทาซิก
ต้องการ ทักษะ รื้อถอน เลเวล 2
(4–6)% increased Demolition speed
ดินระเบิดแสงทาร์ทาน
ต้องการ ทักษะ รื้อถอน เลเวล 3
(7–9)% increased Demolition speed
ดินระเบิดแสงอซูไรต์
ต้องการ ทักษะ รื้อถอน เลเวล 4
(10–12)% increased Demolition speed
ดินระเบิดแสงทอเมติค
ต้องการ ทักษะ รื้อถอน เลเวล 5
(13–15)% increased Demolition speed
วอร์ดอย่างง่าย
ต้องการ ทักษะ โต้มนต์ดำ เลเวล 2
(4–6)% increased Counter-Thaumaturgy speed
วอร์ดมันวาว
ต้องการ ทักษะ โต้มนต์ดำ เลเวล 3
(7–9)% increased Counter-Thaumaturgy speed
วอร์ดวาววับ
ต้องการ ทักษะ โต้มนต์ดำ เลเวล 4
(10–12)% increased Counter-Thaumaturgy speed
วอร์ดอาคมแกร่งกล้า
ต้องการ ทักษะ โต้มนต์ดำ เลเวล 5
(13–15)% increased Counter-Thaumaturgy speed
พวงกุญแจเริ่มต้น
ต้องการ ทักษะ ปลดกับดัก เลเวล 2
(4–6)% increased Trap Disarmament speed
พวงกุญแจอเนกประสงค์
ต้องการ ทักษะ ปลดกับดัก เลเวล 3
(7–9)% increased Trap Disarmament speed
พวงกุญแจผี
ต้องการ ทักษะ ปลดกับดัก เลเวล 4
(10–12)% increased Trap Disarmament speed
พวงกุญแจยอดพระกาฬ
ต้องการ ทักษะ ปลดกับดัก เลเวล 5
(13–15)% increased Trap Disarmament speed
ฝาเท้าหนังปลาไหล
ต้องการ ทักษะ ความคล่องตัว เลเวล 2
(4–6)% increased Agility speed
ฝาเท้าหนังจิ้งจอก
ต้องการ ทักษะ ความคล่องตัว เลเวล 3
(7–9)% increased Agility speed
ฝาเท้าขนนก
ต้องการ ทักษะ ความคล่องตัว เลเวล 4
(10–12)% increased Agility speed
ฝาเท้าไหมถัก
ต้องการ ทักษะ ความคล่องตัว เลเวล 5
(13–15)% increased Agility speed
ชุดพรางตัวอย่างง่าย
ต้องการ ทักษะ กลฉ้อฉล เลเวล 2
(4–6)% increased Deception speed
ชุดพรางตัวนักแสดง
ต้องการ ทักษะ กลฉ้อฉล เลเวล 3
(7–9)% increased Deception speed
ชุดพรางตัวสายลับ
ต้องการ ทักษะ กลฉ้อฉล เลเวล 4
(10–12)% increased Deception speed
ชุดพรางตัวผู้ลอบสังหาร
ต้องการ ทักษะ กลฉ้อฉล เลเวล 5
(13–15)% increased Deception speed
สว่านเหล็ก
ต้องการ ทักษะ งานช่าง เลเวล 2
(4–6)% increased Engineering speed
สว่านหน้าแปลน
ต้องการ ทักษะ งานช่าง เลเวล 3
(7–9)% increased Engineering speed
เครื่องพ่นไฟกำมะถัน
ต้องการ ทักษะ งานช่าง เลเวล 4
(10–12)% increased Engineering speed
เครื่องพ่นไฟทอเมติค
ต้องการ ทักษะ งานช่าง เลเวล 5
(13–15)% increased Engineering speed
ไอเทม ผ้าคุมกองโจร /4 ⍟

ไอเทม ผ้าคุมกองโจร /4 ⍟

Iconชื่อ
ผ้าคลุมสภาพเยิน
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 2
ลดการขึ้นของ ระดับการรู้ตัว 2%
ผ้าคลุมขาดวิ่น
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 3
ลดการขึ้นของ ระดับการรู้ตัว 3%
ผ้าคลุมพร้อมฮู้ด
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 4
ลดการขึ้นของ ระดับการรู้ตัว 4%
ผ้าคลุมที่ทอจากเสียงกระซิบ
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 5
ลดการขึ้นของ ระดับการรู้ตัว 5%
ไอเทม เข็มกลัดกองโจร /4 ⍟

ไอเทม เข็มกลัดกองโจร /4 ⍟

Iconชื่อ
เข็มกลัดเงิน
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 2
(11–15)% increased Rarity of Items dropped in Heists
เข็มกลัดทอง
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 3
(16–20)% increased Rarity of Items dropped in Heists
เข็มกลัดรุ้ง
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 4
(21–25)% increased Rarity of Items dropped in Heists
เข็มกลัดใบไม้
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 5
(26–30)% increased Rarity of Items dropped in Heists
ไอเทม พิมพ์เขียว /9 ⍟

ไอเทม พิมพ์เขียว /9 ⍟

Iconชื่อ
พิมพ์เขียว: บังเกอร์
เป้าหมายการโจรกรรม: อุปกรณ์สวมใส่ที่ได้รับการเอนแชน
ระดับของพื้นที่: 68
ห้องแยกที่ค้นพบ: 0/1
เส้นทางหลบหนีถูกเปิดเผยแล้ว: 0/1
ห้องขุมทรัพย์ลับที่ค้นพบ: 0/1
พิมพ์เขียว: ดงโจร
เป้าหมายการโจรกรรม: เครื่องประดับกองโจร หรือ ไอเทมเงินตรา
ระดับของพื้นที่: 68
ห้องแยกที่ค้นพบ: 0/1
เส้นทางหลบหนีถูกเปิดเผยแล้ว: 0/1
ห้องขุมทรัพย์ลับที่ค้นพบ: 0/1
พิมพ์เขียว: ห้องทดลอง
เป้าหมายการโจรกรรม: ไอเทมยูนิคเลียนแบบ หรือ เบสไอเทมต้นแบบ
ระดับของพื้นที่: 68
ห้องแยกที่ค้นพบ: 0/1
เส้นทางหลบหนีถูกเปิดเผยแล้ว: 0/1
ห้องขุมทรัพย์ลับที่ค้นพบ: 0/1
พิมพ์เขียว: โกดัง
เป้าหมายการโจรกรรม: หินสกิลที่ไม่ปกติ
ระดับของพื้นที่: 68
ห้องแยกที่ค้นพบ: 0/1
เส้นทางหลบหนีถูกเปิดเผยแล้ว: 0/1
ห้องขุมทรัพย์ลับที่ค้นพบ: 0/1
พิมพ์เขียว: หอสมุดต้องห้าม
เป้าหมายการโจรกรรม: ไอเทมยูนิคเลียนแบบ หรือ เบสไอเทมต้นแบบ
ระดับของพื้นที่: 68
ห้องแยกที่ค้นพบ: 0/1
เส้นทางหลบหนีถูกเปิดเผยแล้ว: 0/1
ห้องขุมทรัพย์ลับที่ค้นพบ: 0/1
พิมพ์เขียว: อุโมงค์
เป้าหมายการโจรกรรม: หินสกิลที่ไม่ปกติ
ระดับของพื้นที่: 68
ห้องแยกที่ค้นพบ: 0/1
เส้นทางหลบหนีถูกเปิดเผยแล้ว: 0/1
ห้องขุมทรัพย์ลับที่ค้นพบ: 0/1
พิมพ์เขียว: มุมมืด
เป้าหมายการโจรกรรม: เครื่องประดับกองโจร หรือ ไอเทมเงินตรา
ระดับของพื้นที่: 68
ห้องแยกที่ค้นพบ: 0/1
เส้นทางหลบหนีถูกเปิดเผยแล้ว: 0/1
ห้องขุมทรัพย์ลับที่ค้นพบ: 0/1
พิมพ์เขียว: หอจดบันทึก
เป้าหมายการโจรกรรม: อุปกรณ์สวมใส่ที่ได้รับการเอนแชน
ระดับของพื้นที่: 68
ห้องแยกที่ค้นพบ: 0/1
เส้นทางหลบหนีถูกเปิดเผยแล้ว: 0/1
ห้องขุมทรัพย์ลับที่ค้นพบ: 0/1
พิมพ์เขียว: แมนชั่น
เป้าหมายการโจรกรรม: อุปกรณ์สวมใส่ที่ได้รับการเอนแชน
ระดับของพื้นที่: 68
ห้องแยกที่ค้นพบ: 0/1
เส้นทางหลบหนีถูกเปิดเผยแล้ว: 0/1
ห้องขุมทรัพย์ลับที่ค้นพบ: 0/1
ไอเทม เป้าหมาย Heist /47 ⍟

ไอเทม เป้าหมาย Heist /47 ⍟

Iconชื่อ
ไหแห่งฟารุด
Price Multiplier: 85%
กล่องแห่งตรีไพซิส
Price Multiplier: 85%
ธูปหอมเคท
Price Multiplier: 85%
ตราประจำตระกูลเอโซเมีย
Price Multiplier: 85%
คัมภีร์แห่งเอสไมเร
Price Multiplier: 85%
มือแห่งอริมอร์
Price Multiplier: 85%
เขาของชาวแอบเบอร์แรท
Price Multiplier: 85%
Admiral Proclar's Pipe
Price Multiplier: 85%
Alchemical Chalice
Price Multiplier: 85%
Ogham Candelabra
Price Multiplier: 85%
Tusked Hominid Skull
Price Multiplier: 85%
Celestial Stone
Price Multiplier: 85%
Urn of the Original Ashes
Price Multiplier: 85%
Heart Coil
Price Multiplier: 85%
Enigmatic Assembly A4
Price Multiplier: 85%
Enigmatic Assembly B2
Price Multiplier: 85%
Enigmatic Assembly C5
Price Multiplier: 85%
Enigmatic Assembly D1
Price Multiplier: 85%
Mirror of Teklatipitzi
Price Multiplier: 120%
Bust of Emperor Caspiro
Price Multiplier: 120%
Golden Hetzapal Idol
Price Multiplier: 120%
Flask of Welakath
Price Multiplier: 120%
Forbidden Lamp
Price Multiplier: 120%
The Goddess of Water
Price Multiplier: 120%
The Golden Ibis
Price Multiplier: 120%
Impossible Crystal
Price Multiplier: 120%
Living Ice
Price Multiplier: 120%
Seal of Lunaris
Price Multiplier: 120%
Golden Matatl Idol
Price Multiplier: 120%
The Sea Pearl Heirloom
Price Multiplier: 120%
Seal of Solaris
Price Multiplier: 120%
Golden Napuatzi Idol
Price Multiplier: 120%
Essence Burner
Price Multiplier: 150%
Ancient Seal
Price Multiplier: 150%
Blood of Innocence
Price Multiplier: 150%
Dekhara's Resolve
Price Multiplier: 150%
Orbala's Fifth Adventure
Price Multiplier: 150%
Staff of the first Sin Eater
Price Multiplier: 150%
Sword of the Inverse Relic
Price Multiplier: 300%
Golden Slave Idol
Price Multiplier: 300%
Golden Xoplotli Idol
Price Multiplier: 300%
Ceremonial Goblet
Price Multiplier: 30%
Crested Golden Idol
Price Multiplier: 30%
Golden Ceremonial Mask
Price Multiplier: 30%
Golden Prayer Idol
Price Multiplier: 30%
Golden Grotesque
Price Multiplier: 30%
Golden Sacrificial Glyph
Price Multiplier: 30%
Jobs /9 ⍟

Jobs /9 ⍟

ชื่อIconรางวัลNPC
สะเดาะกุญแจ

เครื่องประดับ[1]

เงินตรา[5]

Fragments[68]

คาร์ส[5]

ฮัค[3]

ทูรีนา[3]
เอากำลังเข้าแลก

อาวุธ[1]

ยูนิค[10]

Fossils[34]

ทิพส์[5]

ฮัค[3]
การรับรู้

เครื่องประดับ[1]

คำทำนาย[8]

ไพ่พยากรณ์[36]

เนเนต[5]

คาร์ส[3]

เกียร์นา[2]
รื้อถอน

ทั่วไป[1]

Blight[68]

Metamorph[68]

Delirium[68]

วินเดอร์รี[5]

ทิพส์[4]

ฮัค[3]
โต้มนต์ดำ

เครื่องประดับ[1]

เงินตรา[5]

หินสกิล[6]

เนล[5]

เนเนต[4]

เกียร์นา[3]
ปลดกับดัก

ชุดเกราะ[1]

อาวุธ[1]

เครื่องราง[1]

Abyss[46]

Breach[68]

Legion[68]

วินเดอร์รี[5]

อิสรา[4]

ทูรีนา[2]
ความคล่องตัว

ชุดเกราะ[1]

เงินตรา[5]

Essences[5]

Fossils[34]

Harbinger[68]

ทูรีนา[5]

คาร์ส[2]
กลฉ้อฉล

ชุดเกราะ[1]

ไพ่พยากรณ์[36]

Harbinger[68]

เกียร์นา[5]

เนล[4]
งานช่าง

Essences[5]

ยูนิค[10]

แผนที่[68]

อิสรา[5]

ฮัค[3]

วินเดอร์รี[2]
NPCs /14 ⍟

NPCs /14 ⍟

ชื่อความสามารถพิเศษของโจรJobsDamage TypeIntro

คาร์ส จอมสะเดาะ
15% less raising of Alert Level from opening Reward Chests

สะเดาะกุญแจ [5]

การรับรู้ [3]

ความคล่องตัว [2]
Projectile, Attack

เนล จอมสอบสวน
สามารถปลดล็อค หีบเวทย์ ได้ 1 หีบ ต่อส่วน หลังจากสถานที่ปิดตัวลงแล้ว
Discovers a Blueprint Reveal upon completion of a Heist Contract Mission

โต้มนต์ดำ [5]

กลฉ้อฉล [4]
Spell, Minionฮัค ทหารหาญ

ฮัค ทหารหาญ
Is a powerful Combatant and provides strong Buffs to Allies

สะเดาะกุญแจ [3]

เอากำลังเข้าแลก [3]

รื้อถอน [3]

งานช่าง [3]
Meleeคาร์ส จอมสะเดาะ

ทิพส์ มนุษย์ยักษ์
สามารถปลดล็อค หีบจักรกล ได้ 1 หีบ ต่อส่วน หลังจากสถานที่ปิดตัวลงแล้ว

เอากำลังเข้าแลก [5]

รื้อถอน [4]
Melee

เนเนต ผู้ดูลาดเลา
สามารถแอบสำรวจหน่วยลาดตระเวนและหน่วยลาดตระเวนพิเศษของศัตรูระหว่างการโจรกรรมได้
5% less raising of Alert Level

การรับรู้ [5]

โต้มนต์ดำ [4]
Projectile, Attackทูรีนา ตีนแมว

วินเดอร์รี จอมทำลาย
10% more raising of Alert Level
Heist Chests have a 5% chance to Duplicate their contents

รื้อถอน [5]

ปลดกับดัก [5]

งานช่าง [2]
Meleeเนล จอมสอบสวน

ทูรีนา ตีนแมว
6% chance to find additional Heist Targets from Secret Reward Rooms
4% less raising of Alert Level

ความคล่องตัว [5]

สะเดาะกุญแจ [3]

ปลดกับดัก [2]
Meleeทิพส์ มนุษย์ยักษ์

เกียร์นา เจ้าแห่งการปลอมตัว
Discovers a Blueprint Reveal upon completion of a Heist Contract Mission
5% reduced Blueprint Revealing Cost

กลฉ้อฉล [5]

การรับรู้ [2]

โต้มนต์ดำ [3]
Spellวินเดอร์รี จอมทำลาย

อิสรา มือช่าง
เพิ่มระยะเวลาก่อนการปิดตัวของสถานที่ 25%
เพิ่มระยะเวลาก่อนการปิดตัวของสถานที่ 25%

งานช่าง [5]

ปลดกับดัก [4]
Spell

อาดีย์ยา ผู้หาเส้นทาง

การรับรู้ [5]

คูรัย ผู้ดูแลทีม

สะเดาะกุญแจ [5]

ฟาวทัส มนุษย์กำแพง

วากาโน ช่างตัดผม

ฮานะ
NPCs Intro /3 ⍟

NPCs Intro /3 ⍟

ชื่อIntroIntroIntroIntro

คาร์ส

ฮัค

เนล

วินเดอร์รี

เกียร์นา

ทิพส์

ทูรีนา

เนเนต

อิสรา
Rewards /21 ⍟

Rewards /21 ⍟

Iconเลเวลชื่อJobsWeight
5เงินตรา
ห้องของรางวัล เงินตรา
500
10ยูนิค
ห้องของรางวัล ยูนิค
300
6หินสกิล
ห้องของรางวัล หินสกิล
300
68แผนที่
ห้องของรางวัล แผนที่
100
1เครื่องประดับ
ห้องของรางวัล เครื่องประดับ
200
1ชุดเกราะ
ห้องของรางวัล ชุดเกราะ
200
1อาวุธ
ห้องของรางวัล อาวุธ
200
46Abyss
ห้องของรางวัล Abyss
150
68Harbinger
ห้องของรางวัล Harbinger
150
68Breach
ห้องของรางวัล Breach
150
5Essences
ห้องของรางวัล Essences
250
68Fragments
ห้องของรางวัล Fragments
250
34Fossils
ห้องของรางวัล Fossils
150
8คำทำนาย
ห้องของรางวัล คำทำนาย
250
36ไพ่พยากรณ์
ห้องของรางวัล ไพ่พยากรณ์
300
1ทั่วไป
ห้องของรางวัล ทั่วไป
100
1เครื่องราง
ห้องของรางวัล เครื่องราง
150
68Legion
ห้องของรางวัล Legion
150
68Blight
ห้องของรางวัล Blight
150
68Metamorph
ห้องของรางวัล Metamorph
150
68Delirium
ห้องของรางวัล Delirium
150
Job Experience /45 ⍟

Job Experience /45 ⍟

ชื่อJob Levelประสบการณ์เลเวล
สะเดาะกุญแจ100
สะเดาะกุญแจ23045
สะเดาะกุญแจ325070
สะเดาะกุญแจ4200077
สะเดาะกุญแจ51000082
เอากำลังเข้าแลก100
เอากำลังเข้าแลก23045
เอากำลังเข้าแลก325070
เอากำลังเข้าแลก4200077
เอากำลังเข้าแลก51000082
การรับรู้1036
การรับรู้29060
การรับรู้335071
การรับรู้4200077
การรับรู้51000082
รื้อถอน1016
รื้อถอน26050
รื้อถอน330071
รื้อถอน4200077
รื้อถอน51000082
โต้มนต์ดำ1043
โต้มนต์ดำ210065
โต้มนต์ดำ340072
โต้มนต์ดำ4200077
โต้มนต์ดำ51000082
ปลดกับดัก1016
ปลดกับดัก26050
ปลดกับดัก330071
ปลดกับดัก4200077
ปลดกับดัก51000082
ความคล่องตัว1026
ความคล่องตัว26055
ความคล่องตัว332071
ความคล่องตัว4200077
ความคล่องตัว51000082
กลฉ้อฉล1036
กลฉ้อฉล29060
กลฉ้อฉล335071
กลฉ้อฉล4200077
กลฉ้อฉล51000082
งานช่าง100
งานช่าง23045
งานช่าง325071
งานช่าง4200077
งานช่าง51000082
Heist Unique /126 ⍟

Heist Unique /126 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Actum Butcher Axe
ต้องการ เลเวล: 63
ไม่มีรูใส่เจม
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–250)%
You have no Intelligence
Critical Strike Chance is (20–30)% for Hits with this Weapon

Actum
Apex Mode Cobalt Jewel
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–25)%
Spells have 10% reduced Critical Strike Chance per Intensity
Spells which have gained Intensity Recently gain 1 Intensity every 0.5 Seconds

Apex Mode
Blunderbore Astral Plate
ต้องการ เลเวล: 62
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–12)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ต้องการ Strength +(500–700)
เพิ่มค่า เกราะ (80–120)%
เพิ่มการแสดงผลของบัฟจากสถานบูชาขึ้น (50–75)%
คุณได้รับบัฟจาก Lesser Brutal Shrine
คุณได้รับบัฟจาก Lesser Massive Shrine

Blunderbore
Chains of Emancipation Chain Belt
ต้องการ เลเวล: 61
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(9–20)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
Enemy Hits inflict Temporal Chains on you
เมื่อคุณสูญเสีย Temporal Chains คุจะได้รับ สถานะคลั่งเต็มพิกัด
Immune to Curses while you have at least 25 Rage

Chains of Emancipation
Contract: Breaking the Unbreakable สัญญาจ้างหวงห้าม
ต้องการ เลเวล: 80
Client: Isla
Heist Target: Destroy "The Unbreakable"
Area Level: 80
Requires Engineering (Level 3)
Requires Isla, the Engineer

Contract: Breaking the Unbreakable
Contract: Death to Darnaw สัญญาจ้างทหารเรือ
ต้องการ เลเวล: 82
Client: Faustus
Heist Target: Kill Admiral Darnaw
Area Level: 82
Requires Counter-Thaumaturgy (Level 4)

Contract: Death to Darnaw
Contract: Heart of Glory สัญญาจ้างภายในครอบครัว
ต้องการ เลเวล: 81
Client: Adiyah
Heist Target: Confront Nashta
Area Level: 81
Requires Perception (Level 4)
Requires Adiyah, the Wayfinder

Contract: Heart of Glory
Contract: Jamanra's Rest สัญญาจ้างต้องห้าม
ต้องการ เลเวล: 81
Client: Nenet
Heist Target: Jamanra, the Legendary Warrior
Area Level: 81
Requires Counter-Thaumaturgy (Level 2)
Requires Nenet, the Scout

Contract: Jamanra's Rest
Contract: The Slaver King สัญญาจ้างศาลเตี้ย
ต้องการ เลเวล: 80
Client: Whakano
Heist Target: The Blood Idol
Area Level: 80
Requires Brute Force (Level 3)

Contract: The Slaver King
Contract: The Twins สัญญาจ้างพยาบาท
ต้องการ เลเวล: 83
Client: Kurai
Heist Target: The Vox Twins
Area Level: 83
Requires Lockpicking (Level 5)
Requires Kurai, the Administrator

Contract: The Twins
Corpsewalker Carnal Boots
ต้องการ เลเวล: 55
Triggers Level 20 Corpse Walk when Equipped
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เพิ่มความเสียหาย (20–40)% ถ้าคุณได้ดูดกลืนศพมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
For each nearby corpse, Regenerate 0.25% Life per second, up to 3%

Corpsewalker
Crest of Desire Fluted Bascinet
ต้องการ เลเวล: 58
มี 1 Socket
เลเวลเจมที่ใส่ +(5–8)
คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(30–50)%
Socketed Skills deal Double Damage
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–150)%

Crest of Desire
Endless Misery Cobalt Jewel
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (7–10)%
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: คูลดาวน์ของ Discharge กลายเป็น 250 ms
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: ลดความเสียหายของ Discharge อีก 60%
ถ้ามี Intelligence ในรัศมีครบ 40 หน่วย: ลดพื้นที่ส่งผลของ Discharge อีก 60%
local_jewel_effect_base_radius [1200]

Endless Misery
Expedition's End Sentinel Jacket
ต้องการ เลเวล: 59
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–10)%
การโจมตีของผู้เล่นทุกแบบอาจแช่แข็งศัตรูได้
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
Freeze Chilled Enemies as though dealing (50–100)% more Damage
ศัตรูที่อยู่ใกล้จะติดสถานะ หนาวสั่น
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action 10%)

Expedition's End
Fated End Paua Ring
ต้องการ เลเวล: 38
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
ค่า Intelligence +(20–40)
เพิ่มความเร็วในการร่าย สกิลคำสาป (8–12)%
Hexes you inflict have their Effect increased by twice their Doom instead
(คำสาปสะกด สามารถมีระดับ หายนะ ได้สูงสุด 30 ระดับ และผลของคำสะกดจะเพิ่มขึ้นตามระดับหายนะที่มี)
Hexes have (-20–20)% reduced Doom gain rate
Hexes expire 0.5 seconds after reaching maximum Doom

Fated End
Font of Thunder Mirrored Spiked Shield
ต้องการ เลเวล: 66
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (500–600)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (25–40)%
+50% โอกาสที่ทำให้ถูกช็อต
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
แปลง 40% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ที่ได้รับเป็น สายฟ้า
แปลง 40% ของความเสียหาย ไฟ ที่ได้รับเป็น สายฟ้า

Font of Thunder
Leadership's Price Onyx Amulet
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ต้านทาน ไฟ สูงสุด (-3–3)%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด (-3–3)%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด (-3–3)%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
You have Scorching Conflux, Brittle Conflux and Sapping Conflux while your two highest Attributes are equal
ไม่สามารถสร้าง หลุกไหม้, หนาวสั่น, หรือ ช็อค ได้

ถูก Corrupt
Leadership's Price
Lord of Steel Viridian Jewel
ต้องการ เลเวล: 20
มีโอกาส 10% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูเมื่อโจมตี
(เมื่อศัตรูที่ถูกทิ่มแทงโดนปะทะอีกครั้ง มันจะได้รับความเสียหาย 10% ของความเสียหายกายภาพตั้งต้น การทิ่มแทงอยู่ได้นาน 5 ครั้งแต่ไม่เกิน 8 วินาที)
Call of Steel สร้างความเสียหายจากการสะท้อนโดยมีพื้นที่ส่งผลเพิ่ม (40–50)%
Call of Steel ทำให้เพิ่มความเสียหายจากการสะท้อน (40–50)%

Lord of Steel
Lord of Steel Viridian Jewel
ต้องการ เลเวล: 20
ความเสียหายจากสถานะ ทิ่มแทง ที่สร้างให้กับศัตรูที่ถูกทิ่มแทงจากคุณจะ ท่วมท้น การป้องกันกายภาพของศัตรู 10%
(การป้องกันความเสียหายกายภาพจะลดน้อยลงเมื่อโดนปะทะจากการโจมตีที่มีสถานะ ท่วมท้น แต่ไม่สามารถติดลบได้)
เพิ่มความเร็วในการใช้งาน Call of Steel (80–100)%
Call of Steel ทำให้เพิ่มความเสียหายจากการสะท้อน (40–50)%

Lord of Steel
Lord of Steel Viridian Jewel
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มผลของการทิ่มแทง 5%
Call of Steel สร้างความเสียหายจากการสะท้อนโดยมีพื้นที่ส่งผลเพิ่ม (40–50)%
เพิ่มความเร็วในการใช้งาน Call of Steel (80–100)%

Lord of Steel
Maw of Mischief Bone Helmet
ต้องการ เลเวล: 73
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15–20)%
Grants Level 20 Death Wish Skill
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(45–65)
(20–30)% ลดการใช้ Mana ของ Minion Skills
มิเนียน จะก้าวร้าว
(มินเนี่ยนที่ ก้าวร้าว จะมีระยะการหาเป้าหมายไกลมาก)

Maw of Mischief
Mercenary's Lot Slink Gloves
ต้องการ เลเวล: 70
ค่า หลบหลีก +(80–120)
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5–8)%
Mark Skills have (10–15)% increased Cast Speed
(30–50)% increased Damage with Hits and Ailments against Marked Enemy
Your Mark transfers to another Enemy when Marked Enemy dies

Mercenary's Lot
Nadir Mode Cobalt Jewel
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–25)%
Spells have 30% increased Critical Strike Chance per Intensity
Spells which have gained Intensity Recently lose 1 Intensity every 0.5 Seconds

Nadir Mode
Pyroshock Clasp Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 43
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า Dexterity +(30–40)
ค่า หลบหลีก +(300–500)
เพิ่มเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูอีก (10–15)%
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
Enemies Ignited by you have (10–15)% of Physical Damage they deal converted to Fire
Enemies Shocked by you have (10–15)% of Physical Damage they deal converted to Lightning

Pyroshock Clasp
Replica Abyssus Ezomyte Burgonet
ต้องการ เลเวล: 60
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–25)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เสริมความเสียหาย ไฟ 40 ถึง 75 ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 30 ถึง 65 ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 10 ถึง 130 ให้กับการโจมตี
ตัวคูณคริติคอล ประชิด +(100–125)%
เพิ่มค่า เกราะ (100–120)%
เพิ่มความเสียหายจากธาตุที่ได้รับขึ้น (40–50)%

Replica Abyssus
Replica Advancing Fortress Gut Ripper
ต้องการ เลเวล: 46
ได้รับพลังชีวิต +44 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast when Damage Taken เลเวล 12
โอกาสบล็อคการโจมตี 15%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
เพิ่มการป้องกันจากโล่ที่ถือขึ้น 50%
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
เสริมความเสียหาย ไฟ 45 ถึง 75 ถ้าคุณบล็อค เร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Replica Advancing Fortress
Replica Alberon's Warpath Soldier Boots
ต้องการ เลเวล: 49
เพิ่ม Strength ขึ้น (15–18)%
ค่า เกราะ +(180–220)
ต้านทาน เคออส +(9–12)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
ไม่สามารถสร้างความเสียหายใดที่ไม่ใช่ เคออส ได้
เสริมความเสียหาย เคออส 1 ถึง 80 ให้กับ การโจมตี ต่อ Strength ทุกๆ 50 หน่วย

Replica Alberon's Warpath
Replica Allelopathy Sorcerer Gloves
ต้องการ เลเวล: 69
Grants Level 22 Wintertide Brand
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (20–30)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (100–120)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
Immune to Chill
เพิ่มผลของสถานะ หนาวเย็น ของ Wintertide (20–30)%

Replica Allelopathy
Replica Allure Vaal Claw
ต้องการ เลเวล: 66
ดูด 2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (110–130)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (15–20) ถึง (30–40)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
ได้รับพลังชีวิต +50 เมื่อคุณยั่วยุศัตรู
คุณได้รับ Onslaught เป็นเวลา 1 วินาทีเมื่อสังหารศัตรูที่ถูกยั่วยุ
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
ศัตรูที่คุณยั่วยุได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 10%

Replica Allure
Replica Alpha's Howl Sinner Tricorne
ต้องการ เลเวล: 64
เลเวลหิน สาส์น ที่ใส่ +4
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
ต้านทาน เคออส +(20–30)%
มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ 25%
ลดมานาสำรอง 8%
คุณจะไม่ถูกขัดขวาง

Replica Alpha's Howl
Replica Ambu's Charge Crusader Chainmail
ต้องการ เลเวล: 43
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ทุกธาตุ +15%
เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้ๆได้รับ Endurance Charge ด้วย
ได้รับ Endurance Charge เมื่อโดนโจมตี
Lose 2% of Life per second if you have been Hit Recently

Replica Ambu's Charge
Replica Atziri's Acuity Vaal Gauntlets
ต้องการ เลเวล: 63
ค่า Intelligence +(60–80)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–75)
เพิ่มค่า เกราะ (200–220)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (25–35)%
You have Perfect Agony if you've dealt a Critical Strike recently
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
(ม็อดที่ส่งผลต่อ ตัวคูณคริติคอล จะส่งผลต่อ ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของการเจ็บป่วยจากคริติคอลด้วย แต่จะส่งผลเพียง 50%, ลดความเสียหายปะทะ อีก 30%)

Replica Atziri's Acuity
Replica Atziri's Foible Paua Amulet
ต้องการ เลเวล: 16
(1–2)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +100
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (20–25)%
ลด คุณสมบัติ ที่ไอเทมและเจม ต้องการ 25%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)

Replica Atziri's Foible
Replica Bated Breath Chain Belt
ต้องการ เลเวล: 22
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(9–20)
ค่า Intelligence +(15–25)
เพิ่มความเสียหาย 10%
เพิ่มบ่อปลาที่ใช้ขึ้น 50%
เพิ่มระยะตกปลาขึ้น 20%
เพิ่มระดับปลาหายากที่จับขึ้น (20–30)%

Replica Bated Breath
Replica Bitterdream Shadow Sceptre
ต้องการ เลเวล: 32
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 22%
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Elemental Penetration เลเวล 1
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Immolate เลเวล 10
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Unbound Ailments เลเวล 1
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ice Bite เลเวล 10
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Inspiration เลเวล 1
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 10

Replica Bitterdream
Replica Blood Sacrifice Crimson Jewel
ต้องการ เลเวล: 20
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1% เมื่อสังหาร
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 1% เมื่อสังหาร
ไม่สามารถดูดหรือฟื้นฟูมานา

Replica Blood Sacrifice
Replica Blood Thorn Gnarled Branch
ต้องการ เลเวล: 4
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
โอกาสบล็อค การโจมตี +12% ขณะถือ ไม้พลอง
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 100%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–10)%
สาปศัตรูด้วย Flammability เมื่อบล็อค และเพิ่มผลขึ้นด้วย 20%
(Flammability คือคำสาปสะกดที่จะทำให้เป้าหมายมีค่าต้านทาน ไฟ -25% และทำให้การปะทะเป้าหมายมีโอกาสทำให้เกิดสถานะ ลุกไหม้ +25% คำสาปนี้อยู่ได้ 9 วินาที)
สะท้อนความเสียหายกายภาพการโจมตีเมื่อบล็อค (22–44)

Replica Blood Thorn
Replica Bloodplay Stiletto
ต้องการ เลเวล: 15
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
ค่า Strength +20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (20–40)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (3–6) ถึง (9–13)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
(100–150)% เพิ่มโอกาสคริติคอลต่อศัตรูที่ถูก Bleeding
Extra gore

Replica Bloodplay
Replica Bones of Ullr Silk Slippers
ต้องการ เลเวล: 22
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (40–60)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +20
ค่า มานาสูงสุด +20
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–15)%
Phantasm ที่ถูกอัญเชิญออกมาจะมีโอกาส 10% ที่จะเริ่มนับระยะเวลาคงเหลือใหม่เมื่อพวกมันปะทะศัตรูระดับยูนิค
Raging Spirit ที่ถูกอัญเชิญออกมาจะมีโอกาส 10% ที่จะเริ่มนับระยะเวลาคงเหลือใหม่เมื่อพวกมันปะทะศัตรูระดับยูนิค

Replica Bones of Ullr
Replica Cheap Construction Viridian Jewel
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มโอกาส คริติคอล ด้วย กับดัก (100–120)%
สามารถมี กับดัก วางไว้พร้อมกันได้ลดลงอีก 5 อัน

Replica Cheap Construction
Replica Cold Iron Point Ezomyte Dagger
ต้องการ เลเวล: 62
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
เลเวลของหิน เวทย์ น้ำแข็ง ทุกเม็ด +3
Deal no Cold Damage

Replica Cold Iron Point
Replica Conqueror's Efficiency Crimson Jewel
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 4%
ระดับสูงสุดของสถานะ คลั่ง +5
สกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ -9

Replica Conqueror's Efficiency
Replica Cortex Relic Chambers Map
ต้องการ เลเวล: 71
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 200%
มอนเตอร์ระดับ : 84
Map has 8 additional random Modifiers
Map has 5 additional Synthesis Global Modifiers

Replica Cortex
Replica Doedre's Damning Paua Ring
ต้องการ เลเวล: 5
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
ค่า Intelligence +(5–10)
ต้านทาน ทุกธาตุ +5%
ได้รับ มานา 5 เมื่อสังหาร
You can apply one fewer Curse
เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (25–35)%

Replica Doedre's Damning
Replica Dreamfeather Eternal Sword
ต้องการ เลเวล: 66
ค่า ความแม่นยำ +475
เสริมความเสียหาย กายภาพ (40–65) ถึง (70–100)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–10)%
ค่า เกราะ +(180–200)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3%
ค่า ความแม่นยำ +(280–300)
1% increased Attack Damage per 450 Armour

Replica Dreamfeather
Replica Duskdawn Maelström Staff
ต้องการ เลเวล: 64
โอกาสบล็อค การโจมตี +25% ขณะถือ ไม้พลอง
โอกาสบล็อค การโจมตี +10% ขณะถือ ไม้พลอง
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (40–50)%
นำ (10–20)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส
ตัวคูณคริติคอล +1% ต่อโอกาสในการบล็อค การโจมตี 1%
ตัวคูณคริติคอล +60% ถ้าคุณทำการปะทะแบบไม่ใช่คริติคอล เร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (120–150)% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Replica Duskdawn
Replica Earendel's Embrace Grinning Fetish
ต้องการ เลเวล: 35
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 18%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30–40)%
Raised Zombies Cover Enemies in Ash on Hit
Raised Zombies take (15–30)% of their Maximum Life per second as Fire Damage
Raised Zombies have Avatar of Fire
(50% ของความเสียหายแบบ Physical, Cold และ Lighting จะเปลี่ยนเป็นแบบ Fire สร้างความเสียหายจากธาตุอื่นที่ไม่ใช่ Fire ไม่ได้)

Replica Earendel's Embrace
Replica Emberwake Ruby Ring
ต้องการ เลเวล: 16
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (30–40)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–10)%
ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูลง 90%
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น (35–45)%
(จะสร้างความเสียหายสุทธิเท่าเดิม ในระยะเวลาสั้นลง)

Replica Emberwake
Replica Eternity Shroud Blood Raiment
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Trigger Level 20 Shade Form when Hit
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(70–100)
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
Gain (3–5)% of Physical Damage as Extra Chaos Damage per Elder Item Equipped
Hits ignore Enemy Monster Chaos Resistance if all Equipped Items are Elder Items

Replica Eternity Shroud
Replica Farrul's Fur Triumphant Lamellar
ต้องการ เลเวล: 69
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
+2 seconds to Cat's Agility Duration
Aspect of the Cat จะไม่สำรองมานา
Gain up to your maximum number of Frenzy and Endurance Charges when you gain Cat's Agility
You have Onslaught while you have Cat's Agility

Replica Farrul's Fur
Replica Fencoil Gnarled Branch
ต้องการ เลเวล: 4
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Multiple Totems เลเวล 1
เพิ่มความเสียหาย ทุกอย่าง (40–50)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (10–20)%
เพิ่มมานาสูงสุด (10–20)%

Replica Fencoil
Replica Forbidden Shako Great Crown
ต้องการ เลเวล: 53
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย (1–133) เลเวล (1–10)
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย (1–133) เลเวล (25–35)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)

Replica Forbidden Shako
Replica Fragile Bloom Crimson Jewel
ต้องการ เลเวล: 20
มี งอกใหม่อันบอบบาง ได้สูงสุด 5 ระดับ
ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.7% ต่อวินาที ต่อสถานะ งอกใหม่อันบอบบาง หนึ่งระดับ
Gain up to maximum Fragile Regrowth when Hit
Lose 1 Fragile Regrowth each second

Replica Fragile Bloom
Replica Frostbreath Ornate Mace
ต้องการ เลเวล: 50
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15%
เสริมความเสียหาย เคออส (53–67) ถึง (71–89)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
ต้านทาน เคออส +(23–31)%
ความเสียหาย เคออส ของคุณสามารถทำให้หนาวสั่นได้
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action สูงสุด 30% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ อยู่ได้ 2 วินาที)
การโจมตีด้วยอาวุธนี้จะสร้างความเสียหายมากขึ้นกับศัตรูที่ถูกแช่แข็ง

Replica Frostbreath
Replica Grip of the Council Arcanist Gloves
ต้องการ เลเวล: 60
ค่า Strength +30
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
ต้านทาน ไฟ +(20–40)%
ลดพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 10%
Minions have +40% to Fire Resistance
มิเนียนจะ นำ 20% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ

Replica Grip of the Council
Replica Harvest Jasper Chopper
ต้องการ เลเวล: 37
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (120–140)%
ดูดความเสียหาย 1.2% ไปเป็นพลังชีวิตเมื่อโจมตีติดคริติคอล
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มโอกาสคลิติคอล 3% ต่อหนึ่งเลเวล
ได้รับสถานะ ลื่นไหล เมื่อทำคริติคอล
(สถานะ ลื่นไหล ในตอนแรกจะ เพิ่มโอกาสหลบเลี่ยงการโจมตีและเวทย์ 15% เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% แต่จะลดลงเรื่อยๆตามระยะเวลาของบัฟ และจะหายไปเมื่อผลของบัฟเหลือ 0% หากคุณมีสถานะ ลื่นไหล อยู่แล้ว คุณจะไม่ได้รับ ลื่นไหล ใหม่เพิ่ม)

Replica Harvest
Replica Headhunter Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 40
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า Strength +(40–55)
ค่า Dexterity +(40–55)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–60)
(20–30)% increased Damage with Hits against Magic monsters
เมื่อคุณสังหารมอนสเตอร์ระดับ เมจิก มีโอกาส 20% ที่คุณจะได้รับม็อดที่ไม่ใช่
ม็อดประเภท Bloodline ของมัน เป็นเวลา 20 วินาที

Replica Headhunter
Replica Heartbreaker Royal Skean
ต้องการ เลเวล: 50
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (60–70)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +50
เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น 10%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
เพิ่มผลของการทิ่มแทง 20%
20% chance to Impale on Spell Hit
(เมื่อศัตรูที่ถูกทิ่มแทงโดนปะทะอีกครั้ง มันจะได้รับความเสียหาย 10% ของความเสียหายกายภาพตั้งต้น การทิ่มแทงอยู่ได้นาน 5 ครั้งแต่ไม่เกิน 8 วินาที)

Replica Heartbreaker
Replica Hotheaded Viridian Jewel
ต้องการ เลเวล: 20
(10–20)% increased Attack Speed while Chilled
(10–20)% increased Cast Speed while Chilled
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (10–20)% ขณะที่ติด หนาวสั่น

Replica Hotheaded
Replica Hyrri's Truth Jade Amulet
ต้องการ เลเวล: 64
ค่า Dexterity +(20–30)
ได้รับสกิล Hatred เลเวล 22
ค่า Dexterity +(25–35)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (12–15) ถึง (24–28) ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–15) ถึง (23–28) ให้กับการโจมตี
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(23–28)%
ดูด (0.8–1)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
Hatred has 50% less Mana Reservation

Replica Hyrri's Truth
Replica Infractem Decimation Bow
ต้องการ เลเวล: 53
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–50)%
ค่า Dexterity +(20–30)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (25–35) ถึง (36–45)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (110–125)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ค่า ความแม่นยำ +(350–400)
ไม่สามารถดูดมานา
Projectiles from Attacks Fork
Projectiles from Attacks Fork an additional time

Replica Infractem
Replica Innsbury Edge Elder Sword
ต้องการ เลเวล: 47
ค่า ความแม่นยำ +330
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–140)%
ดูด 0.2% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย เคออส
แปลง 10% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุเคออส
Inflict Withered for 2 seconds on Hit with this Weapon
(Withered เพิ่มความเสียหายเคออสที่ได้รับขึ้น 6% และสามารถมีซ้อนได้สูงสุด 15 ครั้ง)

Replica Innsbury Edge
Replica Inya's Epiphany Arcanist Slippers
ต้องการ เลเวล: 61
เพิ่ม Intelligence ขึ้น (5–8)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเสียหาย 5% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.5% ต่อวินาที ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก

Replica Inya's Epiphany
Replica Iron Commander Death Bow
ต้องการ เลเวล: 32
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–50)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14–20)%
เพิ่มพลังชีวิต โทเทม (14–20)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–12) ถึง (16–24)
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (14–20)%
Shrapnel Ballista has +1 to maximum number of Summoned Totems per 200 Strength
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 3 ให้กับ การโจมตี ต่อ Strength ทุกๆ 25 หน่วย

Replica Iron Commander
Replica Kalisa's Grace Samite Gloves
ต้องการ เลเวล: 47
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Unleash เลเวล 18
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–80)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
Gain 40% increased Area of Effect for 2 seconds after Spending a total of 800 Mana

Replica Kalisa's Grace
Replica Kaom's Heart Glorious Plate
ต้องการ เลเวล: 68
ไม่มีรูใส่เจม
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (30–40)%
ค่า มานาสูงสุด +500

Replica Kaom's Heart
Replica Karui Ward Jade Amulet
ต้องการ เลเวล: 5
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า ความแม่นยำ +100
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 30%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ 30%

Replica Karui Ward
Replica Kongor's Undying Rage Terror Maul
ต้องการ เลเวล: 67
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
เสริมความเสียหาย กายภาพ (43–56) ถึง (330–400)
คุณได้รับ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อโจมตีติดคริติคอล
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(15–20)%
การโจมตีไม่อาจหลบได้
การโจมตีคริติคอลของคุณจะไม่สร้างความเสียหายเพิ่มเติม
Regenerate 20% of Energy Shield per second if you've dealt a Critical Strike with this weapon Recently
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Replica Kongor's Undying Rage
Replica Last Resort Nailed Fist
ต้องการ เลเวล: 3
ได้รับพลังชีวิต +3 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 50% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
เพิ่มค่า ความแม่นยำ 100% ขณะพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
200% increased Damage with Claws while on Low Life
Deal no Damage when not on Low Life

Replica Last Resort
Replica Lavianga's Spirit Sanctified Mana Flask
ต้องการ เลเวล: 50
เพิ่มจำนวนที่ฟื้นฟูขึ้น (30–50)%
ลดความเร็วในการฟื้นฟูลง 50%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–15)% ระหว่างผลของยา
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–15)% ระหว่างผลของยา
เพิ่มการใช้มานา 10% ขณะอยู่ในผลของขวดยา

Replica Lavianga's Spirit
Replica Leer Cast Festival Mask
ต้องการ เลเวล: 28
ลดความเสียหาย 30%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
ลดอัตราการฟื้นฟูมานา 60%
You and nearby Allies have 30% increased Mana Regeneration Rate
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 30%

Replica Leer Cast
Replica Lioneye's Paws Bronzescale Boots
ต้องการ เลเวล: 30
Trigger Level 5 Toxic Rain when you Attack with a Bow
ค่า Strength +(40–60)
ค่า Dexterity +(40–60)
เสริมความเสียหาย ไฟ 12 ถึง 24 ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 40% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

Replica Lioneye's Paws
Replica Loreweave Elegant Ringmail
ต้องการ เลเวล: 64
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
มี 6 Socket
เสริมความเสียหาย กายภาพ (4–10) ถึง (14–36) ให้กับการโจมตี
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(8–24)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (120–160)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(150–200)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(120–160)
ค่า มานาสูงสุด +(120–160)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (6–30)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–50)%
ค่าป้องกันสูงสุดของผู้เล่นคือ (70–72)%

Replica Loreweave
Replica Malachai's Artifice Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 5
มี 1 Socket
Socketed Gems have Secrets of Suffering
(ไม่สามารถสร้างสถานะ ลุกไหม้ หนาวสั่น แช่แข็ง และ ช็อค ได้ การทําคริติคอลจะก่อให้เกิดสถานะ Scorch, Brittle และ Sapped)
ต้านทาน ทุกธาตุ -20%
ต้านทาน ไฟ +(75–100)% ถ้าใส่เจมสีแดงไว้
ต้านทาน น้ำแข็ง +(75–100)% ถ้าใส่เจมสีเขียวไว้
ต้านทาน ไฟฟ้า +(75–100)% ถ้าใส่เจมสีฟ้าไว้
ซอคเก็ตเป็นสีขาวทั้งหมด

Replica Malachai's Artifice
Replica Maloney's Mechanism Ornate Quiver
ต้องการ เลเวล: 45
มี 1 Socket
มี 2 Socket
Trigger a Socketed Bow Skill when you Cast a Spell while wielding a Bow
เพิ่มความเร็วในการร่าย (7–12)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
มีโอกาสทำศัตรูตาบอด 5%
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)

Replica Maloney's Mechanism
Replica Midnight Bargain Engraved Wand
ต้องการ เลเวล: 40
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (22–26)%
ค่า Intelligence +(10–20)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (40–50)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (50–70)%
จำนวน Raging Spirit สูงสุด +6
สำรองพลังชีวิต 30%
ไม่สามารถใช้ได้กับ Chaos Inoculation
+3 to maximum number of Summoned Phantasms

Replica Midnight Bargain
Replica Mistwall Lacquered Buckler
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(10–20)%
มีโอกาส +75% ที่จะ บล็อคความเสียหาย เวทย์ หากคุณไม่ได้บล็อคมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
+(8–15)% chance to Avoid Physical Damage from Hits while Phasing
คุณจะอยู่ในสถานะ Phasing ถ้าคุณได้บล็อคมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Replica Mistwall
Replica Nebulis Void Sceptre
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 40%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–20)%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (3–5)% ต่อ ค่าต้านทาน น้ำแข็ง ที่ขาดไปทุกๆ 1%
(ค่าต้านทานที่ขาดคือจำนวนค่าต้านทานที่ต่ำกว่าค่าต้านทานสูงสุดของคุณ)
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (3–5)% ต่อ ค่าต้านทาน ไฟ ที่ขาดไปทุกๆ 1%
(ค่าต้านทานที่ขาดคือจำนวนค่าต้านทานที่ต่ำกว่าค่าต้านทานสูงสุดของคุณ)

Replica Nebulis
Replica Oro's Sacrifice Infernal Sword
ต้องการ เลเวล: 67
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
ไม่มีความเสียหาย กายภาพ
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (385–440) ถึง (490–545)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
ดูดความเสียหาย 1% เมื่อสู้กับศัตรูที่ถูกแช่แข็งไปเป็นพลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
โอกาส 20% ที่จะแช่แข็ง
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับ 10%
ได้รับความเสียหายน้ำแข็งเพิ่มขึ้น 10%
Gain an Endurance Charge if an Attack Freezes an Enemy

Replica Oro's Sacrifice
Replica Paradoxica Vaal Rapier
ต้องการ เลเวล: 66
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +25%Replica Paradoxica
Replica Perfect Form Zodiac Leather
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่ม Dexterity ขึ้น (5–10)%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–50)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–80)
ต้านทาน น้ำแข็ง -30%
ลดมานาสำรอง ของ Flesh and Stone 100%
เพิ่มหลบหลีก ตามค่าต้านทานรวมเกิน น้ำแข็ง
(ต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)
Hollow Palm Technique
(คุณจะถือว่า ถืออาวุธคู่ หากคุณอยู่ในสภาวะ ไร้ภาระ เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 60% หากคุณอยู่ในสภาวะ ไร้ภาระ เสริมความเสียหายกายภาพ 14 ถึง 20 ให้กับการโจมตี ต่อค่า Dexterity 10 หน่วยหากคุณอยู่ในสภาวะ ไร้ภาระ)

Replica Perfect Form
Replica Pillars of Arun Dunes Map
ต้องการ เลเวล: 74
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (100–150)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (200–300)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +0%
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น (60–100)%
พื้นที่นี้มีจุดให้วางสะพานข้ามได้
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +0%
มอนสเตอร์มีโอกาสรอดจากสถานะเจ็บป่วย 50%
(อาการเจ็บป่วยประกอบด้วย Bleeding, ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, Sapped, และ ติดพิษ)
100% increased Monster Damage
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +0%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมอนสเตอร์ (20–25)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของมอนเตอร์ขึ้น (20–25)%
มอนสเตอร์ร่ายเร็วขึ้น (20–25)%
ผู้เล่นคูลดาวน์สกิลเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น 200%

Replica Pillars of Arun
Replica Poorjoy's Asylum Temple Map
ต้องการ เลเวล: 76
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 200%
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น 157%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ของมอนสเตอร์ 683%
+78% to Monster Critical Strike Multiplier
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 151%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมอนสเตอร์ 25%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของมอนเตอร์ขึ้น 25%
มอนสเตอร์ร่ายเร็วขึ้น 25%
พื้นที่เป็นเขาวงกตขนาดใหญ่
Unique Boss drops 11 additional Rare Quivers

Replica Poorjoy's Asylum
Replica Primordial Might Crimson Jewel
ต้องการ เลเวล: 20
จำนวน โกเลม สูงสุด -1
ความเสียหายเพิ่มขึ้น (25–30)% หากคุณเรียกโกเล็มใน 8 วินาทีที่ผ่านมา
เพิ่มความเสียหายของ โกเลมที่ถูกเสกในช่วง 8 วินาทีที่ผ่านมา (100–125)%
โกเล็มจะมีพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น (18–22)%
ไพรมอร์เดียล
โกเลมที่อัญเชิญออกมา จะก้าวร้าว
(มินเนี่ยนที่ ก้าวร้าว จะมีระยะการหาเป้าหมายไกลมาก)

Replica Primordial Might
Replica Prismweave Rustic Sash
ต้องการ เลเวล: 25
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (12–24)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (7–8) ถึง (15–16) ให้กับเวทย์
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–6) ถึง (12–14) ให้กับเวทย์
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (30–34) ให้กับเวทย์
ต้านทาน ทุกธาตุ +(6–8)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30% ระหว่างรับผลจากขวดยา

Replica Prismweave
Replica Pure Talent Viridian Jewel
ต้องการ เลเวล: 20
While your Passive Skill Tree connects to the Marauder's starting location, you gain:
1% of Life Regenerated per second
While your Passive Skill Tree connects to the Duelist's starting location, you gain:
+2 to Melee Strike Range
While your Passive Skill Tree connects to the Ranger's starting location, you gain:
20% increased Flask Charges gained
While your Passive Skill Tree connects to the Shadow's starting location, you gain:
12% increased Attack and Cast Speed
While your Passive Skill Tree connects to the Witch's starting location, you gain:
20% increased Skill Effect Duration
While your Passive Skill Tree connects to the Templar's starting location, you gain:
+4% Chance to Block Attack and Spell Damage
While your Passive Skill Tree connects to the Scion's starting location, you gain:
30% increased Damage

Replica Pure Talent
Replica Quill Rain Short Bow
ต้องการ เลเวล: 5
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Arrow Nova เลเวล 1
ค่า Dexterity +(10–20)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 100%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (25–30)%
ได้รับมานา +2 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (50–100)%
ค่า ความแม่นยำ +(25–50)

Replica Quill Rain
Replica Reckless Defence Cobalt Jewel
ต้องการ เลเวล: 20
โอกาสบล็อคเวทย์ +(2–4)%
โอกาสบล็อคการโจมตี +(2–4)%
+10% chance to be Frozen, Shocked and Ignited

Replica Reckless Defence
Replica Red Trail Titan Greaves
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มค่า เกราะ (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
Gain a Power Charge on Hit while Poisoned
ต้านทาน เคออส +30% ขณะยืนอยู่กับที่
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% ขณะที่ติดพิษ
Necrotic Footprints
50% chance for Spell Hits against you to inflict Poison

Replica Red Trail
Replica Restless Ward Carnal Armour
ต้องการ เลเวล: 71
ค่า มานาสูงสุด +(20–25)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (220–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6% ต่อ Frenzy Charge
จำนวน Endurance Charges สูงสุด -2
จำนวน Frenzy Charges สูงสุด -2
ฟื้นฟูพลังชีวิต (100–140) ต่อวินาทีต่อ Endurance Charge

Replica Restless Ward
Replica Rumi's Concoction Granite Flask
ต้องการ เลเวล: 27
ได้รับ Endurance Charge เมื่อใช้
โอกาสบล็อคการโจมตี +(35–50)% ระหว่างผลของยา
โอกาสบล็อคเวท +(20–30)% ระหว่างผลของยา
กลายเป็นหินขณะอยู่ในเอฟเฟคของขวด
ลดระยะเวลา 90%

Replica Rumi's Concoction
Replica Shroud of the Lightless Carnal Armour
ต้องการ เลเวล: 71
ค่า มานาสูงสุด +(20–25)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
มีช่อง Abyssal 6 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)

Replica Shroud of the Lightless
Replica Siegebreaker Heavy Belt
ต้องการ เลเวล: 10
ค่า Strength +(25–35)
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
ต้านทาน ไฟ +(15–25)%
Your Minions spread Burning Ground on Death, dealing 20% of their maximum Life as Fire Damage per second
Minions have 5% chance to Maim Enemies on Hit with Attacks
(ศัตรูที่ขาหักจะเคลื่อนที่ช้าลง 30%)

Replica Siegebreaker
Replica Sorrow of the Divine Sulphur Flask
ต้องการ เลเวล: 35
สร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อใช้งาน
เพิ่มระยะเวลา (25–50)%
ลดผล 0%
Eldritch Battery during Flask effect
การฟื้นฟู พลังชีวิต จากขวดยาจะฟื้นฟูให้ โล่พลังงาน ด้วยขณะได้รับผลของนา
(เมื่อใช้งาน มานา จะใช้ โล่พลังงาน ก่อน มานา โล่พลังงาน จะไปป้องกัน มานา แทนพลังชีวิต ลดอัตราการฟื้นตัวของโล่พลังงาน ลงอีก 50%)
(ผลของยาพลังชีวิตยังคงจะหายไปเมื่อพลังชีวิตเต็มเช่นเดิม)

Replica Sorrow of the Divine
Replica Soul Strike Spike-Point Arrow Quiver
ต้องการ เลเวล: 45
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (20–30)%
ค่า Dexterity +30
เสริมความเสียหาย เคออส (13–18) ถึง (26–32) ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ลดปริมาณการดูด พลังชีวิต ต่อครั้ง 80%
เพิ่มขีดจำกัดของการฟื้นฟู พลังชีวิต ต่อวินาทีจากการดูด 40%

Replica Soul Strike
Replica Soul Taker Siege Axe
ต้องการ เลเวล: 59
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–140)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 10 ถึง 20
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (60–80)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–25)%
การโจมตีกายภาพของผู้เล่นอาจแช่แข็งศัตรูได้
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
Eldritch Battery
(เมื่อใช้งาน มานา จะใช้ โล่พลังงาน ก่อน มานา โล่พลังงาน จะไปป้องกัน มานา แทนพลังชีวิต ลดอัตราการฟื้นตัวของโล่พลังงาน ลงอีก 50%)

Replica Soul Taker
Replica Soul Tether Cloth Belt
ต้องการ เลเวล: 48
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (15–25)%
ค่า Strength +(20–40)
นำ (4–6)% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
Corrupted Soul
(ความเสียหายที่ไม่ใช่ความเสียหายเคออสจำนวน 50% จะเจาะทะลุโล่พลังงาน นำพลังชีวิต 20% มาเสริมให้เป็นโล่พลังงาน)

Replica Soul Tether
Replica Stampede Assassin's Boots
ต้องการ เลเวล: 63
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (30–40)%
Socketed Travel Skills deal 80% more Damage
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–40)% ขณะเคลื่อนที่
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณถูกทำให้เป็น 150% ของค่ามาตรฐาน

Replica Stampede
Replica Tasalio's Sign Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล: 20
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20) ถึง (25–35) ให้กับการโจมตีและเวทย์
ค่า หลบหลีก +(200–300)
ความเสียหายทางน้ำแข็งจะไม่แช่แข็ง
Immune to Chill
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 60 ถึง 80 ถ้าศัตรูหนาวเย็น

Replica Tasalio's Sign
Replica Tempestuous Steel War Sword
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–8) ถึง (15–20)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–14)%
ลดความแม่นยำ โดยรวม 100%
ตัวคูณคริติคอล ด้วย อาวุธประชิดมือเดียว +(60–100)%
การโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 30%
นำ 15% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
นำ 15% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟฟ้า

Replica Tempestuous Steel
Replica Three-step Assault Shagreen Boots
ต้องการ เลเวล: 55
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (20–40)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล (10–30)%
(สถานะ ลื่นไหล ในตอนแรกจะ เพิ่มโอกาสหลบเลี่ยงการโจมตีและเวทย์ 15% เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% แต่จะลดลงเรื่อยๆตามระยะเวลาของบัฟ และจะหายไปเมื่อผลของบัฟเหลือ 0% หากคุณมีสถานะ ลื่นไหล อยู่แล้ว คุณจะไม่ได้รับ ลื่นไหล ใหม่เพิ่ม)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Replica Three-step Assault
Replica Trypanon Great Mallet
ต้องการ เลเวล: 40
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
ค่า ความแม่นยำ -5000
ทุกการโจมตีของอาวุธนี้เป็นการโจมตีคริติคอล

Replica Trypanon
Replica Tukohama's Fortress Ebony Tower Shield
ต้องการ เลเวล: 61
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
คุณสามารถร่าย Brand ได้เพิ่มขึ้น 1 อัน
20% increased Critical Strike Chance per Brand
เพิ่มความเสียหาย ตราเวทย์ 40%
(ความเสียหายของสกิล ตราเวทย์ คือความเสียหายที่สร้างจากสกิล ตราเวทย์ และสกิลที่ร่ายจาก ตราเวทย์)
Blood Magic
(ลบค่ามานาทั้งหมด. และจ่ายค่าพลังชีวิตแทนค่ามานาสำหรับการใช้สกิล)
Mortal Conviction
(คุณจะเปิดออร่าถาวรที่ไม่ใช่ธงจากสกิลของคุณเองได้เพียงหนึ่งอย่างเท่านั้น สกิลที่ไม่ใช่ธงที่สร้างออร่าถาวรบนตัวคุณจะไม่ต้องสำรองมานา)

Replica Tukohama's Fortress
Replica Tulfall Tornado Wand
ต้องการ เลเวล: 65
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (35–39)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–25)%
ลดค่า Power Charges ทั้งหมด เมื่อถึงค่า Power Charges สูงสุด
ได้รับเฟรนซี่ชาร์จเมื่อพาวเวอร์ชาร์จมีจำนวนถึงขีดสูงสุด
ความเสียหายจากความหนาวเย็นเพิ่มขึ้น (15–20)% ต่อหนึ่งเฟรนซี่ชาร์จ
50% chance to gain a Power Charge when you Hit a Frozen Enemy
Take 500 Cold Damage on reaching Maximum Power Charges

Replica Tulfall
Replica Twyzel Sage Wand
ต้องการ เลเวล: 30
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (17–21)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–10)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (20–40)%
การโจมตี ยิงกระสุนเพิ่ม 1 ลูก

Replica Twyzel
Replica Ungil's Gauche Boot Knife
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ อาวุธคู่
ค่า Dexterity +(10–20)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 50%
Chill Attackers for 4 seconds on Block
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action 10%)
Shock Attackers for 4 seconds on Block
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15%)

Replica Ungil's Gauche
Replica Unstable Payload Cobalt Jewel
ต้องการ เลเวล: 20
ฟื้นฟู (20–30) พลังชีวิตคุณเมื่อกับดักถูกทำงานให้กับศัตรู
Replica Unstable Payload
Replica Veil of the Night Great Helmet
ต้องการ เลเวล: 22
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (20–22)%
ลดรัศมีของแสงลง 40%
สะท้อนความเสียหายสายฟ้าการโจมตีเมื่อบล็อค 1 ถึง (180–220)
Defences are Zero
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
(18–22)% increased Elemental Resistances

Replica Veil of the Night
Replica Victario's Charity Laminated Kite Shield
ต้องการ เลเวล: 50
ต้านทาน ทุกธาตุ +8%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ต้านทาน เคออส +11%
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 10%
5% chance to grant an Endurance Charge to nearby Allies on Hit
10% chance to grant a Frenzy Charge to nearby Allies on Kill

Replica Victario's Charity
Replica Voideye Unset Ring
ต้องการ เลเวล: 45
มี 1 Socket
คุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +30%
Replica Voideye
Replica Voidwalker Murder Boots
ต้องการ เลเวล: 69
ค่า Dexterity +(30–50)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
10% increased Damage taken while Phasing
(ขณะที่คุณมีสถานะ Phasing, คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกบล็อก)
คุณได้รับ Phasing ถ้าในขณะที่คุณสังหารศัตรู
(ขณะที่คุณมีสถานะ Phasing, คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกบล็อก)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
Projectiles Chain +1 times while you have Phasing
(ขณะที่คุณมีสถานะ Phasing, คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกบล็อก)
ให้ Celestial Footprints

Replica Voidwalker
Replica Volkuur's Guidance Zealot Gloves
ต้องการ เลเวล: 43
เสริมความเสียหาย เคออส (17–23) ถึง (29–31)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
ต้านทาน เคออส +(29–41)%
Your Chaos Damage can Ignite
สกิล เคออส มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ ลุกไหม้
ลดระยะเวลาของ ลุกไหม้ อีก 50%

Replica Volkuur's Guidance
Replica Windripper Imperial Bow
ต้องการ เลเวล: 66
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–24)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (48–60) ถึง (72–90)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (120–150)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–40)%
ศัตรูที่โดนคุณแช่แข็งรับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
ได้รับ โล่พลังงาน (90–120) เมื่อสังหารศัตรูที่ติดช็อค

Replica Windripper
Replica Wings of Entropy Ezomyte Axe
ต้องการ เลเวล: 62
โอกาสบล็อคเวท (7–10)%
โอกาสบล็อค การโจมตี +(8–12)% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (60–80)%
นับเป็นอาวุธคู่
+(8–10)% to Off Hand Critical Strike Chance
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มือหลัก อีก (50–70)%

Replica Wings of Entropy
Replica Winterheart Gold Amulet
ต้องการ เลเวล: 42
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (12–20)%
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ไฟฟ้า +75%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน 5% ต่อวินาทีเมื่อช็อต
ไม่ได้รับผลจาก ช็อค
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)

Replica Winterheart
Shattershard Crimson Round Shield
ต้องการ เลเวล: 49
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Trigger Level 20 Shield Shatter when you Block
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
โอกาสที่จะบล็อค +(8–12)%

Shattershard
The Admiral Varnished Coat
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า Intelligence +(30–40)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–140)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–20)%
โอกาส (5–10)% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
Elemental Damage you Deal with Hits is Resisted by lowest Elemental Resistance instead

The Admiral
The Druggery Cloth Belt
ต้องการ เลเวล: 48
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (15–25)%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น (15–25)%
เพิ่มการชาร์จของขวดที่ใช้ขึ้น (10–20)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา (10–20)%
ขวดยาพลังชีวิตจะได้รับชาร์จเพิ่ม 1 ชาร์จทุกๆ 3 วินาที
100% of Life Recovery from Flasks is applied to nearby Allies instead of You

The Druggery
The Ephemeral Bond Lapis Amulet
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (25–40)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(15–25)%
+(30–40)% to Critical Strike Multiplier if you've gained a Power Charge Recently
เพิ่มความเสียหายไฟฟ้า (1–2) ถึง (36–40) ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
ลดระยะเวลาของ Power Charge อีก 90%

The Ephemeral Bond
The Fledgling Lacquered Helmet
ต้องการ เลเวล: 51
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (150–200)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (30–50)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (30–50)%
Projectiles cannot collide with Enemies at Close Range
ยิงไกล
(การโจมตีระยะไกลจะแรงขึ้นตามระยะ จะเพิ่มความเสียหายแก่เป้าหมายได้สูงสุดถึง 30%)

The Fledgling
The Fulcrum Ezomyte Staff
ต้องการ เลเวล: 60
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–180)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–50)% เป็นความเสียหาย ไฟ
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–50)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (0–50)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
Elemental Ailments you inflict are Reflected to you
Elemental Damage with Hits is Lucky while you are Shocked
Damage Penetrates (8–10)% Elemental Resistances while you are Chilled
Gain (30–40)% of Physical Damage as Extra Damage of a random Element while you are Ignited

The Fulcrum
The Ghastly Theatre Teak Round Shield
ต้องการ เลเวล: 58
เพิ่มการฟื้นฟูการบล็อคขึ้น 180%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +2
Triggers Level 20 Physical Aegis when Equipped
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (300–400)%
มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (30–50)%
(8–15)% increased Attack and Cast Speed while Physical Aegis is depleted
(50–70)% increased Critical Strike Chance while Physical Aegis is depleted
Nearby Enemies are Blinded while Physical Aegis is not depleted
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)

The Ghastly Theatre
The Hidden Blade Ambusher
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
Trigger Level 20 Unseen Strike every 0.5 seconds while Phasing
ค่า Dexterity +(20–40)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (230–260)%
30% reduced Attack Speed while Phasing
(ขณะที่คุณมีสถานะ Phasing, คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกบล็อก)

The Hidden Blade
The Highwayman Gold Ring
ต้องการ เลเวล: 44
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (6–15)%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (15–25)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
โอกาส 25% ที่จะขโมย Power, Frenzy, และ Endurance Charge เมื่อโจมตี
0.5% of Damage Leeched as Life while you have at least 5 total Endurance, Frenzy and Power Charges
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
Total Recovery per second from Life Leech is Doubled

The Highwayman
The Iron Mass Gladius
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–175)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (14–18)%
Unholy Might
has_unholy_might [1]
(Unholy Might จะได้รับ 30% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นความเสียหายพิเศษทางคาออส)
(20–25)% chance to inflict Withered for 2 seconds on Hit with this Weapon
(Withered เพิ่มความเสียหายเคออสที่ได้รับขึ้น 6% และสามารถมีซ้อนได้สูงสุด 15 ครั้ง)
Summoned Skeleton Warriors wield a copy of this Weapon while in your Main Hand
Summoned Skeleton Warriors deal Triple Damage with this
Weapon if you've Hit with this Weapon Recently
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

The Iron Mass
Willclash Golden Mask
ต้องการ เลเวล: 35
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (350–400)%
โอกาสบล็อคเวท +5% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
โจมตีแบบธาตุได้แรงขึ้น (3–5)% ต่อทุกๆ Power Charge
Gain a Power Charge every Second if you haven't lost Power Charges Recently
Lose all Power Charges when you Block

Willclash
Heist ไอเทม /187 ⍟

Heist ไอเทม /187 ⍟

Iconชื่อ
Accumulator Wand
ความเสียหายทางกายภาพ: 29-54
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 120
ต้องการ เลเวล 70, 237 Int
Gain an Endurance, Frenzy or Power Charge every 6 seconds
เครื่องรางรวบรวมพลัง
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 4
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (21–25)%
Alternating Sceptre
ความเสียหายทางกายภาพ: 41-61
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 70, 95 Str, 131 Int
Secrets of Suffering
Anarchic Spiritblade
ความเสียหายทางกายภาพ: 34-63
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.6
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 70, 121 Str, 121 Dex
100% ของค่าโจมตีกายภาพของอาวุธชิ้นนี้จะถูกแปลงเป็นค่าโจมตีธาตุแบบสุ่ม
Apex Cleaver
ความเสียหายทางกายภาพ: 65-101
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 70
คุณภาพสูงสุด +20%
Assembler Wand
ความเสียหายทางกายภาพ: 16-30
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 120
ต้องการ เลเวล 30, 101 Int
Gain an Endurance, Frenzy or Power Charge every 6 seconds
Astrolabe Amulet
ต้องการ เลเวล 75
Has Elder, Shaper and all Conqueror Influences
ม็อดติดไอเทมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ดินระเบิดแสงอซูไรต์
ต้องการ ทักษะ รื้อถอน เลเวล 4
(10–12)% increased Demolition speed
Banishing Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 61-114
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 70, 130 Str, 130 Dex
การทำคริติคอลด้วย การโจมตี จะเจาะทะลุ ต้านทานธาตุ ของมอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
ชุดพรางตัวอย่างง่าย
ต้องการ ทักษะ กลฉ้อฉล เลเวล 2
(4–6)% increased Deception speed
Battery Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 65-120
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 70, 117 Str, 117 Int
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(140–165)
Spend Energy Shield before Mana for Costs of Socketed Skills
Blasting Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 52-97
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 50, 86 Str, 86 Dex
การทำคริติคอลด้วย การโจมตี จะเจาะทะลุ ต้านทานธาตุ ของมอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
พิมพ์เขียว: บังเกอร์
เป้าหมายการโจรกรรม: อุปกรณ์สวมใส่ที่ได้รับการเอนแชน
ระดับของพื้นที่: 68
ห้องแยกที่ค้นพบ: 0/1
เส้นทางหลบหนีถูกเปิดเผยแล้ว: 0/1
ห้องขุมทรัพย์ลับที่ค้นพบ: 0/1
พิมพ์เขียว: ห้องทดลอง
เป้าหมายการโจรกรรม: ไอเทมยูนิคเลียนแบบ หรือ เบสไอเทมต้นแบบ
ระดับของพื้นที่: 68
ห้องแยกที่ค้นพบ: 0/1
เส้นทางหลบหนีถูกเปิดเผยแล้ว: 0/1
ห้องขุมทรัพย์ลับที่ค้นพบ: 0/1
พิมพ์เขียว: แมนชั่น
เป้าหมายการโจรกรรม: อุปกรณ์สวมใส่ที่ได้รับการเอนแชน
ระดับของพื้นที่: 68
ห้องแยกที่ค้นพบ: 0/1
เส้นทางหลบหนีถูกเปิดเผยแล้ว: 0/1
ห้องขุมทรัพย์ลับที่ค้นพบ: 0/1
พิมพ์เขียว: หอสมุดต้องห้าม
เป้าหมายการโจรกรรม: ไอเทมยูนิคเลียนแบบ หรือ เบสไอเทมต้นแบบ
ระดับของพื้นที่: 68
ห้องแยกที่ค้นพบ: 0/1
เส้นทางหลบหนีถูกเปิดเผยแล้ว: 0/1
ห้องขุมทรัพย์ลับที่ค้นพบ: 0/1
พิมพ์เขียว: หอจดบันทึก
เป้าหมายการโจรกรรม: อุปกรณ์สวมใส่ที่ได้รับการเอนแชน
ระดับของพื้นที่: 68
ห้องแยกที่ค้นพบ: 0/1
เส้นทางหลบหนีถูกเปิดเผยแล้ว: 0/1
ห้องขุมทรัพย์ลับที่ค้นพบ: 0/1
พิมพ์เขียว: โกดัง
เป้าหมายการโจรกรรม: หินสกิลที่ไม่ปกติ
ระดับของพื้นที่: 68
ห้องแยกที่ค้นพบ: 0/1
เส้นทางหลบหนีถูกเปิดเผยแล้ว: 0/1
ห้องขุมทรัพย์ลับที่ค้นพบ: 0/1
พิมพ์เขียว: ดงโจร
เป้าหมายการโจรกรรม: เครื่องประดับกองโจร หรือ ไอเทมเงินตรา
ระดับของพื้นที่: 68
ห้องแยกที่ค้นพบ: 0/1
เส้นทางหลบหนีถูกเปิดเผยแล้ว: 0/1
ห้องขุมทรัพย์ลับที่ค้นพบ: 0/1
พิมพ์เขียว: อุโมงค์
เป้าหมายการโจรกรรม: หินสกิลที่ไม่ปกติ
ระดับของพื้นที่: 68
ห้องแยกที่ค้นพบ: 0/1
เส้นทางหลบหนีถูกเปิดเผยแล้ว: 0/1
ห้องขุมทรัพย์ลับที่ค้นพบ: 0/1
พิมพ์เขียว: มุมมืด
เป้าหมายการโจรกรรม: เครื่องประดับกองโจร หรือ ไอเทมเงินตรา
ระดับของพื้นที่: 68
ห้องแยกที่ค้นพบ: 0/1
เส้นทางหลบหนีถูกเปิดเผยแล้ว: 0/1
ห้องขุมทรัพย์ลับที่ค้นพบ: 0/1
Blunt Force Condenser
ความเสียหายทางกายภาพ: 39-64
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 30, 101 Str
การคำรามจะทำให้การโจมตีทำไปด้วยความ ฮึกเหิม เพิ่มอีก 1 ครั้ง
Boom Mace
ความเสียหายทางกายภาพ: 39-81
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 70, 218 Str
Trigger Level 20 Fiery Impact on Melee Hit with this Weapon
local_use_skill_on_melee_hit_% [100]
กล่องแห่งตรีไพซิส
Price Multiplier: 85%
Brother's Stash
5x Exalted Orb
ยันต์ระเบิด
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 5
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (26–30)%
Capacity Rod
ความเสียหายทางกายภาพ: 39-73
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 30, 54 Str, 54 Int
+1 to Maximum Power Charges and Maximum Endurance Charges
Capricious Spiritblade
ความเสียหายทางกายภาพ: 27-51
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.6
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 50, 94 Str, 94 Dex
100% ของค่าโจมตีกายภาพของอาวุธชิ้นนี้จะถูกแปลงเป็นค่าโจมตีธาตุแบบสุ่ม
Cogwork Ring
ต้องการ เลเวล 25
จำนวนม็อด Prefix ที่สามารถมีได้สูงสุด -1
จำนวนม็อด Suffix ที่สามารถมีได้สูงสุด +1
ม็อดติดไอเทมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
Cold-attuned Buckler
โอกาสบล็อค: 22
อัตราการหลบหลีก: 302
ต้องการ เลเวล 70, 159 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Inflict Brittle on Enemies when you Block their Damage
สายนำพลัง
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 3
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (16–20)%
Congregator Wand
ความเสียหายทางกายภาพ: 25-46
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 120
ต้องการ เลเวล 50, 168 Int
Gain an Endurance, Frenzy or Power Charge every 6 seconds
สัญญาจ้าง: เรื่องของศักดิ์ศรี
ผู้จ้างวาน: อาดีย์ยา
เป้าหมายการโจรกรรม: Solerai's Spear
ต้องมี การรับรู้ (ระดับ 2)
ต้องมี อาดีย์ยา ผู้หาเส้นทาง
สัญญาจ้าง: ตัวอย่างที่ไร้ประโยช
ผู้จ้างวาน: เนล
เป้าหมายการโจรกรรม: Viridi's Finger
ต้องมี โต้มนต์ดำ (ระดับ 3)
ต้องมี เนล จอมสอบสวน
สัญญาจ้าง: บังเกอร์
สัญญาจ้าง: เครดิตแด่ผู้ควรได้รับ
ผู้จ้างวาน: คาร์ส
เป้าหมายการโจรกรรม: Poisoned Lockpick
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 2)
ต้องมี คาร์ส จอมสะเดาะ
สัญญาจ้าง: งานหย่า
ผู้จ้างวาน: ทูรีนา
เป้าหมายการโจรกรรม: Tullina's Engagement Ring
ต้องมี การรับรู้ (ระดับ 2)
Return Tullina's Engagement Ring
สัญญาจ้าง: สิ่งที่เหลืออยู่ของเอโนค
ผู้จ้างวาน: ฮัค
เป้าหมายการโจรกรรม: Enoch's Tags
ต้องมี เอากำลังเข้าแลก (ระดับ 1)
ต้องมี ฮัค ทหารหาญ
Find Enoch's Remains
สัญญาจ้าง: ที่หลบซ่อนของเอโนค
ผู้จ้างวาน: ฮัค
เป้าหมายการโจรกรรม: Blackguard Personnel Files
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 1)
ต้องมี ฮัค ทหารหาญ
สัญญาจ้าง: ค้นหาโอปอล
ผู้จ้างวาน: ทิพส์
เป้าหมายการโจรกรรม: Census Records
ต้องมี เอากำลังเข้าแลก (ระดับ 1)
ต้องมี ทิพส์ มนุษย์ยักษ์
สัญญาจ้าง: ตามหาฟิเดียม
ผู้จ้างวาน: ฟาวทัส
เป้าหมายการโจรกรรม: Fleet Orders
ต้องมี ความคล่องตัว (ระดับ 2)
Plant Darnaw's Papers
สัญญาจ้าง: กู้คืนศักดิ์ศรี
ผู้จ้างวาน: อาดีย์ยา
เป้าหมายการโจรกรรม: Nashta's War Journal
ต้องมี การรับรู้ (ระดับ 3)
ต้องมี อาดีย์ยา ผู้หาเส้นทาง
สัญญาจ้าง: ตามลอยกระดาษไป
ผู้จ้างวาน: วากาโน
เป้าหมายการโจรกรรม: Slaver's Records
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 2)
สัญญาจ้าง: รายการของ
ผู้จ้างวาน: วินเดอร์รี
เป้าหมายการโจรกรรม: Alchemical Supplies
ต้องมี รื้อถอน (ระดับ 2)
ต้องมี วินเดอร์รี จอมทำลาย
สัญญาจ้าง: ของขวัญจากไฮรี
ผู้จ้างวาน: คูรัย
เป้าหมายการโจรกรรม: "O' Eternal"
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 2)
สัญญาจ้าง: การออกแบบของอิสรา
ผู้จ้างวาน: อิสรา
เป้าหมายการโจรกรรม: Baffling Blueprints
ต้องมี ปลดกับดัก (ระดับ 1)
ต้องมี อิสรา มือช่าง
สัญญาจ้าง: ต้นแบบของอิสรา
ผู้จ้างวาน: อิสรา
เป้าหมายการโจรกรรม: Pile of Inexplicable Junk
ต้องมี ปลดกับดัก (ระดับ 1)
ต้องมี อิสรา มือช่าง
สัญญาจ้าง: การแก้แค้นของคาร์ส
ผู้จ้างวาน: คาร์ส
เป้าหมายการโจรกรรม: "The Kiss Goodnight"
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 1)
ต้องมี คาร์ส จอมสะเดาะ
สัญญาจ้าง: ห้องทดลอง
สัญญาจ้าง: แมนชั่น
สัญญาจ้าง: เครื่องเพรชโอปอล
ผู้จ้างวาน: ทิพส์
เป้าหมายการโจรกรรม: Tibbs' Wealth
ต้องมี เอากำลังเข้าแลก (ระดับ 2)
ต้องมี ทิพส์ มนุษย์ยักษ์
Set Opal Up for Life
สัญญาจ้าง: หอสมุดต้องห้าม
สัญญาจ้าง: เครื่องมือหาเหตุผล
ผู้จ้างวาน: เนล
เป้าหมายการโจรกรรม: The Thought Extractor
ต้องมี โต้มนต์ดำ (ระดับ 1)
ต้องมี เนล จอมสอบสวน
สัญญาจ้าง: หอจดบันทึก
สัญญาจ้าง: โกดัง
สัญญาจ้าง: การแก้แค้นของทาส
ผู้จ้างวาน: วากาโน
เป้าหมายการโจรกรรม: Hapihapi's Charm
ต้องมี เอากำลังเข้าแลก (ระดับ 1)
Rescue Hapihapi
สัญญาจ้าง: ดงโจร
สัญญาจ้าง: กุญแจผีที่ถูกขโมย
ผู้จ้างวาน: คาร์ส
เป้าหมายการโจรกรรม: Karst's Lockpicks
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 1)
ต้องมี คาร์ส จอมสะเดาะ
สัญญาจ้าง: บันทึกกัปตัน
ผู้จ้างวาน: ฟาวทัส
เป้าหมายการโจรกรรม: Admiral Darnaw's Papers
ต้องมี ปลดกับดัก (ระดับ 1)
สัญญาจ้าง: หนังสือจาแมนรา
ผู้จ้างวาน: เนเนต
เป้าหมายการโจรกรรม: The Book of Jamanra
ต้องมี โต้มนต์ดำ (ระดับ 1)
ต้องมี เนเนต ผู้ดูลาดเลา
สัญญาจ้าง: เครื่องแต่งกายอันสง่า
ผู้จ้างวาน: เกียร์นา
เป้าหมายการโจรกรรม: Templar Uniforms
ต้องมี กลฉ้อฉล (ระดับ 3)
ต้องมี เกียร์นา เจ้าแห่งการปลอมตัว
สัญญาจ้าง: บทละครไร้นาม
ผู้จ้างวาน: เกียร์นา
เป้าหมายการโจรกรรม: "The Nameless Play"
ต้องมี กลฉ้อฉล (ระดับ 2)
ต้องมี เกียร์นา เจ้าแห่งการปลอมตัว
สัญญาจ้าง: การเจรจาต่อรอง
ผู้จ้างวาน: คูรัย
เป้าหมายการโจรกรรม: Negotiate with the Client
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 3)
ต้องมี คูรัย ผู้ดูแลทีม
สัญญาจ้าง: การช่วยตัวประกัน
ผู้จ้างวาน: คูรัย
เป้าหมายการโจรกรรม: Rescue Hana
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 4)
ต้องมี คูรัย ผู้ดูแลทีม
Rescue Hana the Cat
สัญญาจ้าง: ระเบิดวินเดรี
ผู้จ้างวาน: วินเดอร์รี
เป้าหมายการโจรกรรม: Fumarole Tar
ต้องมี รื้อถอน (ระดับ 3)
ต้องมี วินเดอร์รี จอมทำลาย
สัญญาจ้าง: ชุดแต่งงาน
ผู้จ้างวาน: ทูรีนา
เป้าหมายการโจรกรรม: Merveil's Wedding Dress
ต้องมี ความคล่องตัว (ระดับ 1)
ต้องมี ทูรีนา ตีนแมว
สัญญาจ้าง: อุโมงค์
สัญญาจ้าง: มุมมืด
Crack Mace
ความเสียหายทางกายภาพ: 31-64
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 50, 161 Str
Trigger Level 15 Fiery Impact on Melee Hit with this Weapon
local_use_skill_on_melee_hit_% [100]
เครื่องรางตรวจจับไม่ประณีต
ต้องการ ทักษะ การรับรู้ เลเวล 2
(4–6)% increased Perception speed
วอร์ดอย่างง่าย
ต้องการ ทักษะ โต้มนต์ดำ เลเวล 2
(4–6)% increased Counter-Thaumaturgy speed
Crushing Force Magnifier
ความเสียหายทางกายภาพ: 62-103
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 50, 161 Str
การคำรามจะทำให้การโจมตีทำไปด้วยความ ฮึกเหิม เพิ่มอีก 1 ครั้ง
Cursed Words
ขนาดกอง: 1 / 13
Maw of Mischief
Desecrated Virtue
ขนาดกอง: 1 / 9
Level 6 Awakened Support Gem
Quality: +23%
Corrupted
Disapprobation Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 32-67
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 50, 124 Str, 54 Dex
ระดับสูงสุดของสถานะ คลั่ง +10
ฝาเท้าหนังปลาไหล
ต้องการ ทักษะ ความคล่องตัว เลเวล 2
(4–6)% increased Agility speed
เข็มกลัดรุ้ง
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 4
(21–25)% increased Rarity of Items dropped in Heists
Endothermic Buckler
โอกาสบล็อค: 22
อัตราการหลบหลีก: 112
ต้องการ เลเวล 30, 76 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Inflict Brittle on Enemies when you Block their Damage
ชุดพรางตัวสายลับ
ต้องการ ทักษะ กลฉ้อฉล เลเวล 4
(10–12)% increased Deception speed
พวงกุญแจเริ่มต้น
ต้องการ ทักษะ ปลดกับดัก เลเวล 2
(4–6)% increased Trap Disarmament speed
Eventuality Rod
ความเสียหายทางกายภาพ: 78-144
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 70, 117 Str, 117 Int
+1 to Maximum Power Charges and Maximum Endurance Charges
Exhausting Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 20
โล่พลังงาน: 23
ต้องการ เลเวล 30, 76 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Sap Enemies when you Block their Damage
Exothermic Tower Shield
โอกาสบล็อค: 23
ชุดเกราะ: 125
ต้องการ เลเวล 30, 76 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Scorch Enemies when you Block their Damage
สัญญาจ้างภายในครอบครัว
ผู้จ้างวาน: อาดีย์ยา
เป้าหมายการโจรกรรม: Confront Nashta
ต้องมี การรับรู้ (ระดับ 4)
ต้องมี อาดีย์ยา ผู้หาเส้นทาง
Confront Nashta
Fickle Spiritblade
ความเสียหายทางกายภาพ: 18-33
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.6
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 30, 54 Str, 54 Dex
100% ของค่าโจมตีกายภาพของอาวุธชิ้นนี้จะถูกแปลงเป็นค่าโจมตีธาตุแบบสุ่ม
ลิ่มสะเดาะกุญแจคุณภาพดี
ต้องการ ทักษะ สะเดาะกุญแจ เลเวล 4
(10–12)% increased Lockpicking speed
เครื่องรางตรวจจับปราณีต
ต้องการ ทักษะ การรับรู้ เลเวล 3
(7–9)% increased Perception speed
หินลับคมอย่างดี
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 4
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (21–25)%
หัวลูกศรหน้าแปลน
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 2
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (11–15)%
สว่านหน้าแปลน
ต้องการ ทักษะ งานช่าง เลเวล 3
(7–9)% increased Engineering speed
Flare Mace
ความเสียหายทางกายภาพ: 20-41
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 30, 101 Str
Trigger Level 10 Fiery Impact on Melee Hit with this Weapon
local_use_skill_on_melee_hit_% [100]
Flashfire Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 18-73
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 50, 86 Dex, 86 Int
Trigger Level 20 Flame Dash when you use a Socketed Skill
local_skills_granted_by_item_are_supported_by_level_x_unique_trigger_support [2]
Flickerflame Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 12-47
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 30, 54 Dex, 54 Int
Trigger Level 10 Flame Dash when you use a Socketed Skill
local_skills_granted_by_item_are_supported_by_level_x_unique_trigger_support [2]
ศิลาเพ่งสมาธิ
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 2
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (11–15)%
เข็มกลัดใบไม้
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 5
(26–30)% increased Rarity of Items dropped in Heists
สัญญาจ้างต้องห้าม
ผู้จ้างวาน: เนเนต
เป้าหมายการโจรกรรม: Jamanra, the Legendary Warrior
ต้องมี โต้มนต์ดำ (ระดับ 2)
ต้องมี เนเนต ผู้ดูลาดเลา
Find Jamanra, Legendary Warrior
Foundry Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 13-20
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 120
ต้องการ เลเวล 50, 161 Dex
เสริมความเสียหาย ไฟ (70–84) ถึง (110–124)
ฝาเท้าหนังจิ้งจอก
ต้องการ ทักษะ ความคล่องตัว เลเวล 3
(7–9)% increased Agility speed
หัวลูกศรลูกปลาย
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 3
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (16–20)%
Geodesic Ring
ต้องการ เลเวล 25
จำนวนม็อด Prefix ที่สามารถมีได้สูงสุด +1
จำนวนม็อด Suffix ที่สามารถมีได้สูงสุด -1
ม็อดติดไอเทมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เข็มกลัดทอง
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 3
(16–20)% increased Rarity of Items dropped in Heists
พวงกุญแจยอดพระกาฬ
ต้องการ ทักษะ ปลดกับดัก เลเวล 5
(13–15)% increased Trap Disarmament speed
มือแห่งอริมอร์
Price Multiplier: 85%
Heat-attuned Tower Shield
โอกาสบล็อค: 23
ชุดเกราะ: 440
ต้องการ เลเวล 70, 159 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Scorch Enemies when you Block their Damage
Hedron Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 9-13
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 120
ต้องการ เลเวล 30, 101 Dex
เสริมความเสียหาย ไฟ (40–48) ถึง (60–72)
หัวลูกศรปลายเว้า
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 4
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (21–25)%
Hollowpoint Dagger
ความเสียหายทางกายภาพ: 12-46
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 30, 54 Dex, 54 Int
ความเสียหายทั้งหมดจาก การปะทะ ด้วย อาวุธชิ้นนี้ จะสร้าง สถานะพิษ
Honed Cleaver
ความเสียหายทางกายภาพ: 55-86
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 50
คุณภาพสูงสุด +20%
ผ้าคลุมพร้อมฮู้ด
เพิ่ม Hooded Cloak ใส่เกราะที่สวม
ผ้าคลุมพร้อมฮู้ด
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 4
ลดการขึ้นของ ระดับการรู้ตัว 4%
Impact Force Propagator
ความเสียหายทางกายภาพ: 81-135
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 70, 220 Str
การคำรามจะทำให้การโจมตีทำไปด้วยความ ฮึกเหิม เพิ่มอีก 1 ครั้ง
ธูปหอมเคท
Price Multiplier: 85%
Infernal Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 21-85
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 70, 121 Dex, 121 Int
Trigger Level 30 Flame Dash when you use a Socketed Skill
local_skills_granted_by_item_are_supported_by_level_x_unique_trigger_support [2]
กำไลข้อมือหนัง
ต้องการ ทักษะ เอากำลังเข้าแลก เลเวล 2
(4–6)% increased Brute Force speed
วอร์ดมันวาว
ต้องการ ทักษะ โต้มนต์ดำ เลเวล 3
(7–9)% increased Counter-Thaumaturgy speed
Magmatic Tower Shield
โอกาสบล็อค: 23
เกราะ: 205
ต้องการ เลเวล 50, 121 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Scorch Enemies when you Block their Damage
Malign Fangs
ความเสียหายทางกายภาพ: 20-37
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.6
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 50, 86 Dex, 86 Int
เสริมความเสียหาย เคออส (38–48) ถึง (70–90)
Experimented Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 21-44
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 30, 78 Str, 34 Dex
ระดับสูงสุดของสถานะ คลั่ง +10
ลิ่มสะเดาะกุญแจมือฉมัง
ต้องการ ทักษะ สะเดาะกุญแจ เลเวล 5
(13–15)% increased Lockpicking speed
Mechalarm Belt
ต้องการ เลเวล 70
Trigger Level 20 Summon Taunting Contraption when you use a Flask
Micro-Distillery Belt
ต้องการ เลเวล 20
ไม่สามารถใช้ขวดยาในช่องที่ห้าได้
เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ 20%
สัญญาจ้างทหารเรือ
ผู้จ้างวาน: ฟาวทัส
เป้าหมายการโจรกรรม: Admiral Darnaw
ต้องมี โต้มนต์ดำ (ระดับ 4)
Kill Admiral Darnaw
หินลับคมออบซิเดียน
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 5
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (26–30)%
Oscillating Sceptre
ความเสียหายทางกายภาพ: 23-34
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 30, 44 Str, 64 Int
Elemental Overload
Pneumatic Dagger
ความเสียหายทางกายภาพ: 20-79
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 70, 121 Dex, 121 Int
ความเสียหายทั้งหมดจาก การปะทะ ด้วย อาวุธชิ้นนี้ จะสร้าง สถานะพิษ
Polar Buckler
โอกาสบล็อค: 22
อัตราการหลบหลีก: 185
ต้องการ เลเวล 50, 121 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Inflict Brittle on Enemies when you Block their Damage
เครื่องรางตรวจจับลงอาคม
ต้องการ ทักษะ การรับรู้ เลเวล 4
(10–12)% increased Perception speed
Potentiality Rod
ความเสียหายทางกายภาพ: 61-113
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 50, 86 Str, 86 Int
+1 to Maximum Power Charges and Maximum Endurance Charges
หัวลูกศรเที่ยงตรง
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 5
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (26–30)%
Pressurised Dagger
ความเสียหายทางกายภาพ: 18-71
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องการ เลเวล 50, 86 Dex, 86 Int
ความเสียหายทั้งหมดจาก การปะทะ ด้วย อาวุธชิ้นนี้ จะสร้าง สถานะพิษ
สัญญาจ้างหวงห้าม
ผู้จ้างวาน: อิสรา
เป้าหมายการโจรกรรม: Baffling Blueprints
ต้องมี งานช่าง (ระดับ 3)
ต้องมี อิสรา มือช่าง
Destroy "The Unbreakable"
Prime Cleaver
ความเสียหายทางกายภาพ: 36-56
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 30
คุณภาพสูงสุด +20%
Prime Regrading Lens
ขนาดกอง: 1 / 20
Change the type of quality of a skill gem with quality to another random quality
Psychotic Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 38-79
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 70, 163 Str, 84 Dex
ระดับสูงสุดของสถานะ คลั่ง +10
Rebuking Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 34-63
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 30, 54 Str, 54 Dex
การทำคริติคอลด้วย การโจมตี จะเจาะทะลุ ต้านทานธาตุ ของมอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
Reciprocation Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 55-102
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 50, 86 Str, 86 Int
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(100–120)
Spend Energy Shield before Mana for Costs of Socketed Skills
ชุดพรางตัวผู้ลอบสังหาร
ต้องการ ทักษะ กลฉ้อฉล เลเวล 5
(13–15)% increased Deception speed
เหรียญกองโจร
ขนาดกอง: 1 / 50000
Creates a portal to the Rogue Harbour from a Town or Hideout
Used as Currency for services in the Rogue Harbour
หินลับคมแบบหยาบ
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 2
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (11–15)%
กำไลข้อมือฝังเพรช
ต้องการ ทักษะ เอากำลังเข้าแลก เลเวล 4
(10–12)% increased Brute Force speed
Secondary Regrading Lens
ขนาดกอง: 1 / 20
Change the type of quality of a support gem with quality to another random quality
Shadow Fangs
ความเสียหายทางกายภาพ: 13-24
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.6
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 30, 54 Dex, 54 Int
เสริมความเสียหาย เคออส (23–33) ถึง (45–60)
วอร์ดวาววับ
ต้องการ ทักษะ โต้มนต์ดำ เลเวล 4
(10–12)% increased Counter-Thaumaturgy speed
ฝาเท้าไหมถัก
ต้องการ ทักษะ ความคล่องตัว เลเวล 5
(13–15)% increased Agility speed
เข็มกลัดเงิน
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 2
(11–15)% increased Rarity of Items dropped in Heists
ลิ่มสะเดาะกุญแจอย่างง่าย
ต้องการ ทักษะ สะเดาะกุญแจ เลเวล 2
(4–6)% increased Lockpicking speed
Simplex Amulet
ต้องการ เลเวล 25
จำนวนม็อด Prefix ที่สามารถมีได้สูงสุด -1
จำนวนม็อด Suffix ที่สามารถมีได้สูงสุด -1
ม็อดติดไอเทมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
25% increased Explicit Modifier magnitudes
พวงกุญแจผี
ต้องการ ทักษะ ปลดกับดัก เลเวล 4
(10–12)% increased Trap Disarmament speed
Solarine Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 16-24
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 120
ต้องการ เลเวล 70, 212 Dex
เสริมความเสียหาย ไฟ (105–116) ถึง (160–172)
Stabilising Sceptre
ความเสียหายทางกายภาพ: 35-52
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 50, 71 Str, 102 Int
Elemental Equilibrium
ลิ่มสะเดาะกุญแจมาตรฐาน
ต้องการ ทักษะ สะเดาะกุญแจ เลเวล 3
(7–9)% increased Lockpicking speed
หินลับคมมาตรฐาน
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 3
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (16–20)%
กำไลข้อมือเหล็กกล้า
ต้องการ ทักษะ เอากำลังเข้าแลก เลเวล 5
(13–15)% increased Brute Force speed
สว่านเหล็ก
ต้องการ ทักษะ งานช่าง เลเวล 2
(4–6)% increased Engineering speed
กำไลข้อมือทนทาน
ต้องการ ทักษะ เอากำลังเข้าแลก เลเวล 3
(7–9)% increased Brute Force speed
Subsuming Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 20
โล่พลังงาน: 36
ต้องการ เลเวล 50, 121 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Sap Enemies when you Block their Damage
เครื่องพ่นไฟกำมะถัน
ต้องการ ทักษะ งานช่าง เลเวล 4
(10–12)% increased Engineering speed
Tailoring Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
Adds or replaces an enchantment on body armour. This may reforge the body armour's sockets.
ผ้าคลุมขาดวิ่น
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 3
ลดการขึ้นของ ระดับการรู้ตัว 3%
Tempering Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
Adds or replaces an enchantment on a weapon. This may reforge the weapon's sockets.
เครื่องรางตรวจจับอาคมแกร่งกล้า
ต้องการ ทักษะ การรับรู้ เลเวล 5
(13–15)% increased Perception speed
วอร์ดอาคมแกร่งกล้า
ต้องการ ทักษะ โต้มนต์ดำ เลเวล 5
(13–15)% increased Counter-Thaumaturgy speed
เครื่องพ่นไฟทอเมติค
ต้องการ ทักษะ งานช่าง เลเวล 5
(13–15)% increased Engineering speed
The Academic
ขนาดกอง: 1 / 8
Inspired Learning
The Bitter Blossom
ขนาดกอง: 1 / 3
Level 21 Chaos Gem
Quality: +23%
Corrupted
The Cache
ขนาดกอง: 1 / 6
Jewellery
The Gulf
ขนาดกอง: 1 / 5
Thread of Hope
Two-Implicit
Corrupted
The Journalist
ขนาดกอง: 1 / 10
Helmet
Double-Veiled Item
The Unexpected Prize
ขนาดกอง: 1 / 2
Attribute Transforming Jewel
ชุดพรางตัวนักแสดง
ต้องการ ทักษะ กลฉ้อฉล เลเวล 3
(7–9)% increased Deception speed
เครื่องประดับกองโจร
ถูก Corrupt
ผ้าคลุมสภาพเยิน
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 2
ลดการขึ้นของ ระดับการรู้ตัว 2%
Transfer-attuned Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 20
โล่พลังงาน: 53
ต้องการ เลเวล 70, 159 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Sap Enemies when you Block their Damage
Transformer Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 36-66
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 30, 54 Str, 54 Int
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(66–80)
Spend Energy Shield before Mana for Costs of Socketed Skills
ดินระเบิดแสงทาร์ทาน
ต้องการ ทักษะ รื้อถอน เลเวล 3
(7–9)% increased Demolition speed
Triskaidekaphobia
ขนาดกอง: 1 / 13
Map
Map Tier: 13
Quality: +13%
Delirium: 100%
Modifiers: 8
Corrupted
Unchained
ขนาดกอง: 1 / 4
Facebreaker
Two-Implicit
Corrupted
Unrequited Love
ขนาดกอง: 1 / 16
19x Mirror Shard
ไหแห่งฟารุด
Price Multiplier: 85%
สัญญาจ้างพยาบาท
ผู้จ้างวาน: คูรัย
เป้าหมายการโจรกรรม: The Vox Twins
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 5)
ต้องมี คูรัย ผู้ดูแลทีม
Defeat the Vox Twins
พวงกุญแจอเนกประสงค์
ต้องการ ทักษะ ปลดกับดัก เลเวล 3
(7–9)% increased Trap Disarmament speed
สัญญาจ้างศาลเตี้ย
ผู้จ้างวาน: วากาโน
เป้าหมายการโจรกรรม: The Blood Idol
ต้องมี เอากำลังเข้าแลก (ระดับ 3)
Defeat Friedrich Tarollo
Void Fangs
ความเสียหายทางกายภาพ: 22-41
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.6
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 70, 113 Dex, 113 Int
เสริมความเสียหาย เคออส (40–55) ถึง (80–98)
ดินระเบิดแสงวอล์ทาซิก
ต้องการ ทักษะ รื้อถอน เลเวล 2
(4–6)% increased Demolition speed
ผ้าคลุมที่ทอจากเสียงกระซิบ
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 5
ลดการขึ้นของ ระดับการรู้ตัว 5%
ฝาเท้าขนนก
ต้องการ ทักษะ ความคล่องตัว เลเวล 4
(10–12)% increased Agility speed
Impact Force Propagator
History /485 ⍟

History /485 ⍟

TypeCategoryไอเทม
ไอเทมสินค้าแฟชั่นStygian Flame Wall Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นPandemonium Shield
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDemonic Shield
ไอเทมสินค้าแฟชั่นAngelic Shield
ไอเทมItem ThemesJudgement
ไอเทมItem ThemesDarkwood
ไอเทมItem ThemesEthercraft
ไอเทมItem ThemesTwilight
ไอเทมItem Classesเป้าหมายการโจรกรรม
ไอเทมItem Classesเครื่องประดับโจร
ไอเทมItem Classesพิมพ์เขียว
ไอเทมItem Classesเข็มกลัดกองโจร
ไอเทมItem Classesผ้าคุมกองโจร
ไอเทมItem Classesเครื่องมือกองโจร
ไอเทมItem Classesอุปกรณ์สวมใส่กองโจร
ไอเทมItem Classesสัญญาจ้าง
ไอเทมไอเทมเควสThe Vox Twins
ไอเทมไอเทมเควสRescue Hana
ไอเทมไอเทมเควสNegotiate with the Client
ไอเทมไอเทมเควส"O' Eternal"
ไอเทมไอเทมเควสAdmiral Darnaw
ไอเทมไอเทมเควสFleet Orders
ไอเทมไอเทมเควสAdmiral Darnaw's Papers
ไอเทมไอเทมเควสThe Blood Idol
ไอเทมไอเทมเควสSlaver's Records
ไอเทมไอเทมเควสHapihapi's Charm
ไอเทมไอเทมเควสConfront Nashta
ไอเทมไอเทมเควสNashta's War Journal
ไอเทมไอเทมเควสSolerai's Spear
ไอเทมไอเทมเควสThe Unbreakable
ไอเทมไอเทมเควสBaffling Blueprints
ไอเทมไอเทมเควสPile of Inexplicable Junk
ไอเทมไอเทมเควสJamanra, the Legendary Warrior
ไอเทมไอเทมเควสThe Book of Jamanra
ไอเทมไอเทมเควสViridi's Finger
ไอเทมไอเทมเควสThe Thought Extractor
ไอเทมไอเทมเควสTullina's Engagement Ring
ไอเทมไอเทมเควสMerveil's Wedding Dress
ไอเทมไอเทมเควสTemplar Uniforms
ไอเทมไอเทมเควส"The Nameless Play"
ไอเทมไอเทมเควสFumarole Tar
ไอเทมไอเทมเควสAlchemical Supplies
ไอเทมไอเทมเควสEnoch's Tags
ไอเทมไอเทมเควสBlackguard Personnel Files
ไอเทมไอเทมเควสTibbs' Wealth
ไอเทมไอเทมเควสCensus Records
ไอเทมไอเทมเควสPoisoned Lockpick
ไอเทมไอเทมเควส"The Kiss Goodnight"
ไอเทมไอเทมเควสKarst's Lockpicks
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมGolden Sacrificial Glyph
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมGolden Grotesque
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมGolden Prayer Idol
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมGolden Ceremonial Mask
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมCrested Golden Idol
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมCeremonial Goblet
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมGolden Xoplotli Idol
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมGolden Slave Idol
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมSword of the Inverse Relic
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมStaff of the first Sin Eater
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมOrbala's Fifth Adventure
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมDekhara's Resolve
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมBlood of Innocence
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมAncient Seal
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมEssence Burner
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมGolden Napuatzi Idol
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมSeal of Solaris
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมThe Sea Pearl Heirloom
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมGolden Matatl Idol
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมSeal of Lunaris
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมLiving Ice
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมImpossible Crystal
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมThe Golden Ibis
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมThe Goddess of Water
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมForbidden Lamp
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมFlask of Welakath
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมGolden Hetzapal Idol
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมBust of Emperor Caspiro
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมMirror of Teklatipitzi
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมEnigmatic Assembly D1
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมEnigmatic Assembly C5
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมEnigmatic Assembly B2
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมEnigmatic Assembly A4
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมHeart Coil
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมUrn of the Original Ashes
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมCelestial Stone
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมTusked Hominid Skull
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมOgham Candelabra
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมAlchemical Chalice
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมAdmiral Proclar's Pipe
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมเขาของชาวแอบเบอร์แรท
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมมือแห่งอริมอร์
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมคัมภีร์แห่งเอสไมเร
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมตราประจำตระกูลเอโซเมีย
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมธูปหอมเคท
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมกล่องแห่งตรีไพซิส
ไอเทมเป้าหมายการโจรกรรมไหแห่งฟารุด
ไอเทมอุปกรณ์สวมใส่กองโจรยันต์ระเบิด
ไอเทมอุปกรณ์สวมใส่กองโจรเครื่องรางรวบรวมพลัง
ไอเทมอุปกรณ์สวมใส่กองโจรสายนำพลัง
ไอเทมอุปกรณ์สวมใส่กองโจรศิลาเพ่งสมาธิ
ไอเทมอุปกรณ์สวมใส่กองโจรหัวลูกศรเที่ยงตรง
ไอเทมอุปกรณ์สวมใส่กองโจรหัวลูกศรปลายเว้า
ไอเทมอุปกรณ์สวมใส่กองโจรหัวลูกศรลูกปลาย
ไอเทมอุปกรณ์สวมใส่กองโจรหัวลูกศรหน้าแปลน
ไอเทมอุปกรณ์สวมใส่กองโจรหินลับคมออบซิเดียน
ไอเทมอุปกรณ์สวมใส่กองโจรหินลับคมอย่างดี
ไอเทมอุปกรณ์สวมใส่กองโจรหินลับคมมาตรฐาน
ไอเทมอุปกรณ์สวมใส่กองโจรหินลับคมแบบหยาบ
ไอเทมเครื่องมือกองโจรเครื่องพ่นไฟทอเมติค
ไอเทมเครื่องมือกองโจรเครื่องพ่นไฟกำมะถัน
ไอเทมเครื่องมือกองโจรสว่านหน้าแปลน
ไอเทมเครื่องมือกองโจรสว่านเหล็ก
ไอเทมเครื่องมือกองโจรชุดพรางตัวผู้ลอบสังหาร
ไอเทมเครื่องมือกองโจรชุดพรางตัวสายลับ
ไอเทมเครื่องมือกองโจรชุดพรางตัวนักแสดง
ไอเทมเครื่องมือกองโจรชุดพรางตัวอย่างง่าย
ไอเทมเครื่องมือกองโจรฝาเท้าไหมถัก
ไอเทมเครื่องมือกองโจรฝาเท้าขนนก
ไอเทมเครื่องมือกองโจรฝาเท้าหนังจิ้งจอก
ไอเทมเครื่องมือกองโจรฝาเท้าหนังปลาไหล
ไอเทมเครื่องมือกองโจรพวงกุญแจยอดพระกาฬ
ไอเทมเครื่องมือกองโจรพวงกุญแจผี
ไอเทมเครื่องมือกองโจรพวงกุญแจอเนกประสงค์
ไอเทมเครื่องมือกองโจรพวงกุญแจเริ่มต้น
ไอเทมเครื่องมือกองโจรวอร์ดอาคมแกร่งกล้า
ไอเทมเครื่องมือกองโจรวอร์ดวาววับ
ไอเทมเครื่องมือกองโจรวอร์ดมันวาว
ไอเทมเครื่องมือกองโจรวอร์ดอย่างง่าย
ไอเทมเครื่องมือกองโจรดินระเบิดแสงทอเมติค
ไอเทมเครื่องมือกองโจรดินระเบิดแสงอซูไรต์
ไอเทมเครื่องมือกองโจรดินระเบิดแสงทาร์ทาน
ไอเทมเครื่องมือกองโจรดินระเบิดแสงวอล์ทาซิก
ไอเทมเครื่องมือกองโจรเครื่องรางตรวจจับอาคมแกร่งกล้า
ไอเทมเครื่องมือกองโจรเครื่องรางตรวจจับลงอาคม
ไอเทมเครื่องมือกองโจรเครื่องรางตรวจจับปราณีต
ไอเทมเครื่องมือกองโจรเครื่องรางตรวจจับไม่ประณีต
ไอเทมเครื่องมือกองโจรกำไลข้อมือเหล็กกล้า
ไอเทมเครื่องมือกองโจรกำไลข้อมือฝังเพรช
ไอเทมเครื่องมือกองโจรกำไลข้อมือทนทาน
ไอเทมเครื่องมือกองโจรกำไลข้อมือหนัง
ไอเทมเครื่องมือกองโจรลิ่มสะเดาะกุญแจมือฉมัง
ไอเทมเครื่องมือกองโจรลิ่มสะเดาะกุญแจคุณภาพดี
ไอเทมเครื่องมือกองโจรลิ่มสะเดาะกุญแจมาตรฐาน
ไอเทมเครื่องมือกองโจรลิ่มสะเดาะกุญแจอย่างง่าย
ไอเทมเข็มกลัดกองโจรเข็มกลัดใบไม้
ไอเทมเข็มกลัดกองโจรเข็มกลัดรุ้ง
ไอเทมเข็มกลัดกองโจรเข็มกลัดทอง
ไอเทมเข็มกลัดกองโจรเข็มกลัดเงิน
ไอเทมผ้าคุมกองโจรผ้าคลุมที่ทอจากเสียงกระซิบ
ไอเทมผ้าคุมกองโจรผ้าคลุมพร้อมฮู้ด
ไอเทมผ้าคุมกองโจรผ้าคลุมขาดวิ่น
ไอเทมผ้าคุมกองโจรผ้าคลุมสภาพเยิน
ไอเทมสัญญาจ้างสัญญาจ้างพยาบาท
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: การช่วยตัวประกัน
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: การเจรจาต่อรอง
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: ของขวัญจากไฮรี
ไอเทมสัญญาจ้างสัญญาจ้างทหารเรือ
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: ตามหาฟิเดียม
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: บันทึกกัปตัน
ไอเทมสัญญาจ้างสัญญาจ้างศาลเตี้ย
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: ตามลอยกระดาษไป
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: การแก้แค้นของทาส
ไอเทมสัญญาจ้างสัญญาจ้างภายในครอบครัว
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: ออกเรือชักธงผิดฝ่าย
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: เรื่องของศักดิ์ศรี
ไอเทมสัญญาจ้างสัญญาจ้างหวงห้าม
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: การออกแบบของอิสรา
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: ต้นแบบของอิสรา
ไอเทมสัญญาจ้างสัญญาจ้างต้องห้าม
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: หนังสือจาแมนรา
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: ตัวอย่างที่ไร้ประโยช
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: เครื่องมือหาเหตุผล
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: งานหย่า
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: ชุดแต่งงาน
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: เครื่องแต่งกายอันสง่า
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: บทละครไร้นาม
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: ระเบิดวินเดรี
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: รายการของ
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: สิ่งที่เหลืออยู่ของเอโนค
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: ที่หลบซ่อนของเอโนค
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: เครื่องเพรชโอปอล
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: ค้นหาโอปอล
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: เครดิตแด่ผู้ควรได้รับ
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: การแก้แค้นของคาร์ส
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: กุญแจผีที่ถูกขโมย
ไอเทมไอเทมเควสสัญญาจ้าง: ลองงาน
ไอเทมเข็มกลัดกองโจร[DNT] Heist Test Reward Equipment
ไอเทมผ้าคุมกองโจร[DNT] Heist Test Utility Equipment
ไอเทมเครื่องมือกองโจร[DNT] Heist Test Tool
ไอเทมอุปกรณ์สวมใส่กองโจร[DNT] Heist Test Weapon
ไอเทมพิมพ์เขียวพิมพ์เขียว: แมนชั่น
ไอเทมพิมพ์เขียวพิมพ์เขียว: หอจดบันทึก
ไอเทมพิมพ์เขียวพิมพ์เขียว: มุมมืด
ไอเทมพิมพ์เขียวพิมพ์เขียว: อุโมงค์
ไอเทมพิมพ์เขียวพิมพ์เขียว: หอสมุดต้องห้าม
ไอเทมพิมพ์เขียวพิมพ์เขียว: โกดัง
ไอเทมพิมพ์เขียวพิมพ์เขียว: ห้องทดลอง
ไอเทมพิมพ์เขียวพิมพ์เขียว: ดงโจร
ไอเทมพิมพ์เขียวพิมพ์เขียว: บังเกอร์
ไอเทมสัญญาจ้างสัญญาจ้าง: แมนชั่น
ไอเทมสัญญาจ้างสัญญาจ้าง: หอจดบันทึก
ไอเทมสัญญาจ้างสัญญาจ้าง: มุมมืด
ไอเทมสัญญาจ้างสัญญาจ้าง: อุโมงค์
ไอเทมสัญญาจ้างสัญญาจ้าง: หอสมุดต้องห้าม
ไอเทมสัญญาจ้างสัญญาจ้าง: โกดัง
ไอเทมสัญญาจ้างสัญญาจ้าง: ห้องทดลอง
ไอเทมสัญญาจ้างสัญญาจ้าง: ดงโจร
ไอเทมสัญญาจ้างสัญญาจ้าง: บังเกอร์
ไอเทมเคอเรนซี่ซ้อนได้เหรียญกองโจร
ไอเทมสินค้าแฟชั่นกล่องปริศนา Freya Box
ไอเทมสินค้าแฟชั่นกล่องปริศนา Freya Pouch
ไอเทมสินค้าแฟชั่นกล่องปริศนาแดนสนธยา
ไอเทมสินค้าแฟชั่นกล่องปริศนาเทพธิดา
ไอเทมไพ่พยากรณ์The Journalist
ไอเทมไพ่พยากรณ์Cursed Words
ไอเทมไพ่พยากรณ์The Unexpected Prize
ไอเทมไพ่พยากรณ์Unchained
ไอเทมไพ่พยากรณ์Brother's Stash
ไอเทมไพ่พยากรณ์Desecrated Virtue
ไอเทมไพ่พยากรณ์The Academic
ไอเทมไพ่พยากรณ์The Cache
ไอเทมไพ่พยากรณ์Unrequited Love
ไอเทมไพ่พยากรณ์Triskaidekaphobia
ไอเทมไพ่พยากรณ์The Bitter Blossom
ไอเทมไพ่พยากรณ์The Gulf
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนNightfall Environmental Effect
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนNightfall Crystals
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนNightfall Building Supplies
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนSunrise Environmental Effect
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนSunrise Objects
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนSunrise Building Supplies
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนHeist Locker
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนTwilight Guild Stash
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนTwilight Stash
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Heist
ไอเทมหินสกิลเสริมPinpoint Support
ไอเทมหินสกิลใช้งานHexblast
ไอเทมหินสกิลเสริมImpending Doom Support
ไอเทมหินสกิลใช้งานFlame Wall
ไอเทมหินสกิลใช้งานSigil of Power
ไอเทมหินสกิลใช้งานSplitting Steel
ไอเทมหินสกิลใช้งานFrost Shield
ไอเทมหินสกิลใช้งานCrackling Lance
ไอเทมหินสกิลใช้งานVoid Sphere
ไอเทมหินสกิลใช้งานBlazing Salvo
ไอเทมหินสกิลเสริมElemental Penetration Support
ไอเทมเครื่องประดับโจรเครื่องประดับกองโจร
ไอเทมโล่Transfer-attuned Spirit Shield
ไอเทมโล่Subsuming Spirit Shield
ไอเทมโล่Exhausting Spirit Shield
ไอเทมโล่Cold-attuned Buckler
ไอเทมโล่Polar Buckler
ไอเทมโล่Endothermic Buckler
ไอเทมโล่Heat-attuned Tower Shield
ไอเทมโล่Magmatic Tower Shield
ไอเทมโล่Exothermic Tower Shield
ไอเทมเข็มขัดMechalarm Belt
ไอเทมเข็มขัดMicro-Distillery Belt
ไอเทมสร้อยSimplex Amulet
ไอเทมสร้อยAstrolabe Amulet
ไอเทมแหวนGeodesic Ring
ไอเทมแหวนCogwork Ring
ไอเทมกระบองสองมือImpact Force Propagator
ไอเทมกระบองสองมือCrushing Force Magnifier
ไอเทมกระบองสองมือBlunt Force Condenser
ไอเทมดาบสองมือBanishing Blade
ไอเทมดาบสองมือBlasting Blade
ไอเทมดาบสองมือRebuking Blade
ไอเทมขวานสองมือApex Cleaver
ไอเทมขวานสองมือHoned Cleaver
ไอเทมขวานสองมือPrime Cleaver
ไอเทมไม้พลองสงครามEventuality Rod
ไอเทมไม้พลองสงครามPotentiality Rod
ไอเทมไม้พลองสงครามCapacity Rod
ไอเทมไม้พลองBattery Staff
ไอเทมไม้พลองReciprocation Staff
ไอเทมไม้พลองTransformer Staff
ไอเทมธนูSolarine Bow
ไอเทมธนูFoundry Bow
ไอเทมธนูHedron Bow
ไอเทมคทาAlternating Sceptre
ไอเทมคทาStabilising Sceptre
ไอเทมคทาOscillating Sceptre
ไอเทมกระบองมือเดียวBoom Mace
ไอเทมกระบองมือเดียวCrack Mace
ไอเทมกระบองมือเดียวFlare Mace
ไอเทมดาบมือเดียวAnarchic Spiritblade
ไอเทมดาบมือเดียวCapricious Spiritblade
ไอเทมดาบมือเดียวFickle Spiritblade
ไอเทมขวานมือเดียวPsychotic Axe
ไอเทมขวานมือเดียวDisapprobation Axe
ไอเทมขวานมือเดียวExperimented Axe
ไอเทมกรงเล็บVoid Fangs
ไอเทมกรงเล็บMalign Fangs
ไอเทมกรงเล็บShadow Fangs
ไอเทมมีดอาคมInfernal Blade
ไอเทมมีดอาคมFlashfire Blade
ไอเทมมีดอาคมFlickerflame Blade
ไอเทมมีดPneumatic Dagger
ไอเทมมีดPressurised Dagger
ไอเทมมีดHollowpoint Dagger
ไอเทมไม้กายสิทธิ์Accumulator Wand
ไอเทมไม้กายสิทธิ์Congregator Wand
ไอเทมไม้กายสิทธิ์Assembler Wand
ไอเทมสินค้าแฟชั่นFreya Premium Expired Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นFreya Premium Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นFreya Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSurvivor's Hound Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDancing Skeleton Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นFemale Paradise Duck Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นMale Paradise Duck Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDuck Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นNightfall Dragon Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นNightfall Cloud Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSunrise Wolf Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSunrise Orrery Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นHeist Cat Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Pet Premium Expired
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Pet Premium
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCinnamon Cat Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นAmber Cat Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTabby Cat Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCorgi Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCelestial Baby Elephant Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นChieftain Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นChieftain Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นChieftain Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นChieftain Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นElite Faithsworn Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCelestial Emperor Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCelestial Emperor Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCelestial Emperor Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCelestial Emperor Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSurvivor's Goggles
ไอเทมสินค้าแฟชั่นVerdant Character Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDemonic Eye Banner Skin
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSummon Raging Eyeballs
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGuillotine Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSword Through Helmet Attachment
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDivine Black Hole Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCelestial Carrion Golem Skin
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkwood Volatile Dead Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkwood Carrion Golem Skin
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkwood Raise Spectre Skin
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkwood Herald Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkwood Aura Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkwood Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkwood Footprints Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkwood Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkwood Weapon
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkwood Cloak
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkwood Wings
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkwood Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkwood Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkwood Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkwood Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTemple Shattering Steel Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTemple Lancing Steel Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTemple Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTemple Character Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTemple Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTemple Weapon
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTemple Wings
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTemple Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTemple Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTemple Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTemple Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นStygian Firestorm Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTranscendence Blade Vortex Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นAutomaton Ball Lightning Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCelestial Discharge Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นVoid Desecrate Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นVoid Detonate Dead Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นVoid Volatile Dead Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นIllusionist Glacial Cascade Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นChaotic Ethercraft Aura Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTranquil Ethercraft Aura Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นEnraged Ethercraft Aura Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSavage Ethercraft Aura Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นChaotic Ethercraft Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTranquil Ethercraft Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นEnraged Ethercraft Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSavage Ethercraft Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นChaotic Ethercraft Back Attachment
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTranquil Ethercraft Back Attachment
ไอเทมสินค้าแฟชั่นEnraged Ethercraft Back Attachment
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSavage Ethercraft Back Attachment
ไอเทมสินค้าแฟชั่นChaotic Ethercraft Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นChaotic Ethercraft Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นChaotic Ethercraft Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นChaotic Ethercraft Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTranquil Ethercraft Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTranquil Ethercraft Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTranquil Ethercraft Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTranquil Ethercraft Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นEnraged Ethercraft Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นEnraged Ethercraft Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นEnraged Ethercraft Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นEnraged Ethercraft Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSavage Ethercraft Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSavage Ethercraft Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSavage Ethercraft Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSavage Ethercraft Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCelestial Tentacles Character Effect III
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCelestial Tentacles Character Effect II
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCelestial Tentacles Character Effect I
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTwilight Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTwilight Footprints Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTwilight Wings
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTwilight Cloak
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTwilight Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTwilight Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTwilight Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTwilight Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTwilight Helmet Attachment
ไอเทมสินค้าแฟชั่นNightfall Flame Dash Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นNightfall Aura Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นNightfall Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นNightfall Footprints Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นNightfall Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นNightfall Character Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นNightfall Weapon
ไอเทมสินค้าแฟชั่นNightfall Wings
ไอเทมสินค้าแฟชั่นNightfall Cloak
ไอเทมสินค้าแฟชั่นNightfall Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นNightfall Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นNightfall Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นNightfall Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นNightfall Helmet Attachment
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSunrise Blood and Sand Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSunrise Aura Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSunrise Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSunrise Footprints Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSunrise Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSunrise Character Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSunrise Shield
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSunrise Wings
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSunrise Cloak
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSunrise Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSunrise Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSunrise Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSunrise Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSunrise Helmet Attachment
ไอเทมสินค้าแฟชั่นHeist Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นVinderi's Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นHuck's Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นNenet's Hood
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Anniversary 3 Portrait Frame
ไอเทมสินค้าแฟชั่นTencent Anniversary 3 Back Attachment
ไอเทมสินค้าแฟชั่นHeist Brimmed Hat
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGolden Celestial Fist of War Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นJudgement Fist of War Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCelestial Dominating Blow Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Blue Footprints Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Blue Character Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Blue Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Blue Weapon Skin
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Body Armour Blue
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Gloves Blue
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Boots Blue
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Helmet Blue
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Apparition Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Footprints Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Character Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Weapon Skin
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Cloak
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Back Attachment
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGlimmerwood Wings III
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGlimmerwood Wings II
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGlimmerwood Wings I
ไอเทมสินค้าแฟชั่นAlt Jinli Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นUpgrade Scroll S13
ไอเทมสินค้าแฟชั่นUpgrade Scroll S12
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGoddess Set Upgrade Scroll
ไอเทมเคอเรนซี่ซ้อนได้Tailoring Orb
ไอเทมเคอเรนซี่ซ้อนได้Tempering Orb
ไอเทมเคอเรนซี่ซ้อนได้Secondary Regrading Lens
ไอเทมเคอเรนซี่ซ้อนได้Prime Regrading Lens
Heist เจ็ม /15

Heist เจ็ม /15

กระสุน กายภาพ การเวลา คำสาป คำแช่ง น้ำแข็ง พื้นที่ มิเนียน สนับสนุน ออกเอง เคออส เวทย์ โจมตี ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
Sniper's Mark (24)
เวทย์, การเวลา, คำสาป, คำแช่ง
Splitting Steel (1)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
ชื่อ
Awakened Hextouch Support (72)
ออกเอง, สนับสนุน, คำสาป
Blazing Salvo (12)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, กระสุน
Crackling Lance (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟฟ้า
Elemental Penetration Support (31)
สนับสนุน
Flame Wall (4)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟ
Frost Shield (34)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, น้ำแข็ง
Hexblast (28)
เวทย์, พื้นที่, เคออส, คำสาป
Hextouch Support (38)
ออกเอง, สนับสนุน, คำสาป
Impending Doom Support (31)
สนับสนุน, คำสาป, เวทย์, พื้นที่, เคออส
Pinpoint Support (31)
สนับสนุน, กระสุน, เวทย์
Predator Support (18)
สนับสนุน, มิเนียน, เวทย์, การเวลา
Sigil of Power (34)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, ไฟฟ้า
Void Sphere (34)
เวทย์, พื้นที่, การเวลา, กายภาพ, เคออส

Heist

โจรกรรม
MasterMission
Heist
#แสดงคำอธิบายแบบละเอียดArea
1
Heist Monster /76 ⍟

Heist Monster /76 ⍟

ชื่อModifiersSpectre
Admiral Darnawmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [3000]
monster_no_map_drops [0]
N
DaemonN
Volatile Coremonster_no_drops_or_experience [1]
N
แนชตา จอมแย่งmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [3000]
monster_no_map_drops [0]
N
ฟรีดริช ทาราโล พ่อค้าทาสmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [3000]
monster_no_map_drops [0]
cannot_be_knocked_back [1]
N
Unwilling Thrallmonster_no_drops_or_experience [1]
N
จามันรา เจ้ายักษ์monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [3000]
monster_no_map_drops [0]
N
The Unbreakablemonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [3000]
monster_no_map_drops [0]
N
Shrapnel Totemmonster_no_drops_or_experience [1]
N
วิค วอกซ์monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [3000]
monster_no_map_drops [0]
N
วิค วอกซ์N
วินนี่ วอกซ์monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [3000]
monster_no_map_drops [0]
N
Observer Totemmonster_no_drops_or_experience [1]
ไม่ถูกทำให้ช้าลง
movement_speed_cannot_be_reduced_below_base [1]
cannot_be_knocked_back [1]
cannot_be_taunted [1]
N
Security Conjurormonster_no_map_drops [1]
Y
Thaumaturgy Officermonster_no_map_drops [1]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [100]
monster_dropped_item_rarity_+% [525]
monster_no_map_drops [0]
Y
Security Enforcerบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
monster_no_map_drops [1]
Y
Guard Captainบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
monster_no_map_drops [1]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [100]
monster_dropped_item_rarity_+% [525]
monster_no_map_drops [0]
Y
Head Enforcerบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [720]
monster_dropped_item_rarity_+% [1500]
monster_no_map_drops [0]
N
Security Enforcermonster_no_map_drops [1]
Y
Guard Captainmonster_no_map_drops [1]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [100]
monster_dropped_item_rarity_+% [525]
monster_no_map_drops [0]
Y
Security Specialistmonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [720]
monster_dropped_item_rarity_+% [1500]
monster_no_map_drops [0]
N
Security Rangermonster_no_map_drops [1]
Y
อาดีย์ยา ผู้หาเส้นทางglobal_always_hit [1]
N
ทูรีนาglobal_always_hit [1]
N
วินเดอร์รีglobal_always_hit [1]
N
เนเนตglobal_always_hit [1]
N
อาดีย์ยา ผู้หาเส้นทางN
อิสราN
ฟาวทัสN
ทิพส์global_always_hit [1]
N
เกียร์นาN
ร่างเงาจองเกียร์นาN
เนลN
คูรัย ผู้ดูแลทีมglobal_always_hit [1]
N
คาร์สglobal_always_hit [1]
N
ฮัคglobal_always_hit [1]
N
Loyalguard Mk 4monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [720]
monster_dropped_item_rarity_+% [1500]
monster_no_map_drops [0]
N
Auto-Enforcermonster_no_map_drops [1]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [100]
monster_dropped_item_rarity_+% [525]
monster_no_map_drops [0]
Y
Ember Auto-Scoutmonster_no_map_drops [1]
Y
Frost Auto-Scoutmonster_no_map_drops [1]
Y
Oscillotronmonster_no_map_drops [1]
cannot_be_taunted [1]
cannot_be_knocked_back [1]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [100]
monster_dropped_item_rarity_+% [525]
monster_no_map_drops [0]
N
Firebuzzmonster_no_map_drops [1]
Y
GDB0-Ymonster_no_map_drops [1]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [100]
monster_dropped_item_rarity_+% [525]
monster_no_map_drops [0]
Y
GR8B0-YUnwavering
cannot_be_taunted [1]
cannot_be_knocked_back [1]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [720]
monster_dropped_item_rarity_+% [1500]
monster_no_map_drops [0]
N
Tireless Sentrymonster_no_map_drops [1]
N
Ashblessed Wardenmonster_no_map_drops [1]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [100]
monster_dropped_item_rarity_+% [525]
monster_no_map_drops [0]
Y
Clockwork Sentrymonster_no_map_drops [1]
N
Clockwork Crawlermonster_no_map_drops [1]
Y
Rusty Crushermonster_no_map_drops [1]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [100]
monster_dropped_item_rarity_+% [525]
monster_no_map_drops [0]
Y
Firespoutmonster_no_map_drops [1]
N
Frostspoutmonster_no_map_drops [1]
N
Senior Heretechmonster_no_map_drops [1]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [100]
monster_dropped_item_rarity_+% [525]
monster_no_map_drops [0]
Y
Necroscientistmonster_no_map_drops [1]
Y
Labra-tomatonmaim_on_hit_% [25]
อาจจะทำขาหักได้
monster_no_map_drops [1]
N
Rattling Experimentmonster_no_map_drops [1]
Y
Rattling Experimentบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
monster_no_map_drops [1]
Y
Clattering Experimentmonster_no_map_drops [1]
Y
Violatormonster_no_map_drops [1]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [100]
monster_dropped_item_rarity_+% [525]
monster_no_map_drops [0]
Y
Pusbagmonster_no_map_drops [1]
Y
Senior Necroscientistmonster_no_map_drops [1]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [100]
monster_dropped_item_rarity_+% [525]
monster_no_map_drops [0]
Y
Heretechmonster_no_map_drops [1]
Y
Labora-dormaim_on_hit_% [25]
อาจจะทำขาหักได้
monster_no_map_drops [1]
N
Lab Ratmonster_no_map_drops [1]
N
Corpse Stitchermonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [720]
monster_dropped_item_rarity_+% [1500]
monster_no_map_drops [0]
N
Flesh Sculptormonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [720]
monster_dropped_item_rarity_+% [1500]
monster_no_map_drops [0]
N
Foul Thugmonster_no_map_drops [1]
Y
Malicious Bruisermonster_no_map_drops [1]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [100]
monster_dropped_item_rarity_+% [525]
monster_no_map_drops [0]
Y
Backbreakermonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [720]
monster_dropped_item_rarity_+% [1500]
monster_no_map_drops [0]
N
Artless Assassinmonster_no_map_drops [1]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [100]
monster_dropped_item_rarity_+% [525]
monster_no_map_drops [0]
Y
Miserly Poachermonster_no_map_drops [1]
Y
Cruel Arsonistmonster_no_map_drops [1]
Y
Twisted Firestartermonster_no_map_drops [1]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [100]
monster_dropped_item_rarity_+% [525]
monster_no_map_drops [0]
Y
Spiteful Smugglermonster_no_map_drops [1]
Y
Tormentornumber_of_additional_totems_allowed [1]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [720]
monster_dropped_item_rarity_+% [1500]
monster_no_map_drops [0]
N
Daemonmonster_no_map_drops [1]
N
Turretmonster_no_drops_or_experience [1]
N
Minimap Icons /17 ⍟

Minimap Icons /17 ⍟

CodeIcon
HeistAgility
HeistBruteforce
HeistCounterThaumaturge
HeistDeception
HeistDemolition
HeistDisplayCase
HeistEngineering
HeistEscapeRoute
HeistLockpicking
HeistPathChest
HeistPerception
HeistSpottedMiniBoss
HeistSpottedPatrol
HeistStockpile
HeistSumgglersCache
HeistTrapDisarmament
HeistVaultBreaking
Heist ซีรี่ส์ของแฟชั่น /20 ⍟

Heist ซีรี่ส์ของแฟชั่น /20 ⍟

Iconชื่อ
Spellblade Character Effect
ใส่เอฟเฟคตัวละคร Spellblade ให้เข็มขัดของคุณ
Spellblade Portrait Frame
ใส่กรอบ Spellblade ให้รูปประจำตัวละครของคุณ
Master Spellblade Helmet
เปลี่ยนสกิน หมวก ใดก็ได้เป็น Master Spellblade Helmet
Master Spellblade Boots
เปลี่ยนสกิน รองเท้า ใดก็ได้เป็น Master Spellblade Boots
Master Spellblade Gloves
เปลี่ยนสกิน ถุงมือ ใดก็ได้เป็น Master Spellblade Gloves
Master Spellblade Body Armour
เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ใดก็ได้เป็น Master Spellblade Body Armour
Master Spellblade Portrait Frame
ใส่กรอบ Master Spellblade ให้รูปประจำตัวละครของคุณ
Eagle Character Effect
ใส่เอฟเฟคตัวละคร Eagle ให้เข็มขัดของคุณ
Eagle Portrait Frame
ใส่กรอบ Eagle ให้รูปประจำตัวละครของคุณ
Imperial Eagle Helmet
เปลี่ยนสกิน หมวก ใดก็ได้เป็น Imperial Eagle Helmet
Imperial Eagle Boots
เปลี่ยนสกิน รองเท้า ใดก็ได้เป็น Imperial Eagle Boots
Imperial Eagle Gloves
เปลี่ยนสกิน ถุงมือ ใดก็ได้เป็น Imperial Eagle Gloves
Imperial Eagle Body Armour
เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ใดก็ได้เป็น Imperial Eagle Body Armour
Imperial Eagle Portrait Frame
ใส่กรอบ Imperial Eagle ให้รูปประจำตัวละครของคุณ
Heist Brimmed Hat
เปลี่ยนสกิน หมวก ใดก็ได้เป็น Heist Brimmed Hat
Nenet's Hood
Changes the appearance of any equipped helmet to Nenet's Hood.
Huck's Helmet
Changes the appearance of any equipped helmet to Huck's Helmet.
Vinderi's Helmet
Changes the appearance of any equipped helmet to Vinderi's Helmet.
Heist Portal Effect
วาร์ปที่ตัวละครนี้เปิดจะใช้เอฟเฟค Heist
Heist Cat Pet
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ