มอนสเตอร์ ม็อด /1

มอนสเตอร์ ม็อด /1

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
1ยูนิคheist monster life +% final from sextant [0]
Heist Area ม็อด /270

Heist Area ม็อด /270

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
Antagonist's1ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มจำนวนของ มอนสเตอร์แรร์ (20–30)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map extra content weighting [1]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
map rare monsters have nemesis mod [1]
Normal 1000
Chaining1ม็อดพรีฟิกซ์สกิลของมอนสเตอร์ ชิ่ง เพิ่มเติม 1 ครั้ง
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
Normal 1000
Chaining68ม็อดพรีฟิกซ์สกิลของมอนสเตอร์ ชิ่ง เพิ่มเติม 2 ครั้ง
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
Normal 1000
แยกร่าง1ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ ยิงกระสุน เพิ่มเติม 2 ลูก
heist contract alert level +% final [-7]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [7]
map item drop quantity +% [19]
map item drop rarity +% [11]
Normal 1000
Unstoppable46ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ ไม่ติดสถานะ ยั่วยุ
ความเร็วในการกระทำของมอนสเตอร์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ความเร็ว
Normal 650
Conflagrating46ม็อดพรีฟิกซ์ความเสียหาย ปะทะ ทุกชนิด ที่ได้รับจากมอนสเตอร์ สร้างสถานะ ลุกไหม้ เสมอ
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ธาตุ ไฟ เจ็บป่วย
Normal 650
Hexproof46ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ มีป้องกันสาปสะกด
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
นักเวท คำสาป
Normal 800
Unwavering1ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มพลังชีวิตของ มอนสเตอร์ อีก (5–9)%
มอนสเตอร์ ไม่ติดสถานะ มึนงง
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
Normal 1000
Unwavering46ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มพลังชีวิตของ มอนสเตอร์ อีก (10–14)%
มอนสเตอร์ ไม่ติดสถานะ มึนงง
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
Normal 1000
Unwavering68ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มพลังชีวิตของ มอนสเตอร์ อีก (15–19)%
มอนสเตอร์ ไม่ติดสถานะ มึนงง
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
Normal 1000
Unwavering73ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มพลังชีวิตของ มอนสเตอร์ อีก (20–24)%
มอนสเตอร์ ไม่ติดสถานะ มึนงง
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
Normal 1000
Unwavering78ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มพลังชีวิตของ มอนสเตอร์ อีก (25–30)%
มอนสเตอร์ ไม่ติดสถานะ มึนงง
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
Normal 1000
Armoured1ม็อดพรีฟิกซ์ค่าป้องกันกายภาพ ของมอนสเตอร์ +10%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
กายภาพ
Normal 800
Armoured46ม็อดพรีฟิกซ์ค่าป้องกันกายภาพ ของมอนสเตอร์ +15%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
กายภาพ
Normal 800
Armoured68ม็อดพรีฟิกซ์ค่าป้องกันกายภาพ ของมอนสเตอร์ +20%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
กายภาพ
Normal 800
Armoured73ม็อดพรีฟิกซ์ค่าป้องกันกายภาพ ของมอนสเตอร์ +30%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
กายภาพ
Normal 800
Armoured78ม็อดพรีฟิกซ์ค่าป้องกันกายภาพ ของมอนสเตอร์ +40%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
กายภาพ
Normal 800
Fecund1ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มพลังชีวิตของ มอนสเตอร์ อีก (10–14)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
Normal 1000
Fecund46ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มพลังชีวิตของ มอนสเตอร์ อีก (15–19)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
Normal 1000
Fecund68ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มพลังชีวิตของ มอนสเตอร์ อีก (20–29)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
Normal 1000
Fecund73ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มพลังชีวิตของ มอนสเตอร์ อีก (30–39)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
Normal 1000
Fecund78ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มพลังชีวิตของ มอนสเตอร์ อีก (40–49)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
Normal 1000
Savage1ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ มอนสเตอร์ (8–10)%
heist contract alert level +% final [-7]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [7]
map item drop quantity +% [19]
map item drop rarity +% [11]
ความเสียหาย
Normal 1000
Savage46ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ มอนสเตอร์ (11–13)%
heist contract alert level +% final [-7]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [7]
map item drop quantity +% [19]
map item drop rarity +% [11]
ความเสียหาย
Normal 1000
Savage68ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ มอนสเตอร์ (14–17)%
heist contract alert level +% final [-7]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [7]
map item drop quantity +% [19]
map item drop rarity +% [11]
ความเสียหาย
Normal 1000
Savage73ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ มอนสเตอร์ (18–21)%
heist contract alert level +% final [-7]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [7]
map item drop quantity +% [19]
map item drop rarity +% [11]
ความเสียหาย
Normal 1000
Savage78ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเสียหายของ มอนสเตอร์ (22–25)%
heist contract alert level +% final [-7]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [7]
map item drop quantity +% [19]
map item drop rarity +% [11]
ความเสียหาย
Normal 1000
Burning1ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ (10–29)% ไปเสริมเป็น ไฟ
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ ไฟ
Normal 1000
Burning46ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ (30–49)% ไปเสริมเป็น ไฟ
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ ไฟ
Normal 1000
Burning68ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ (50–69)% ไปเสริมเป็น ไฟ
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ ไฟ
Normal 1000
Burning73ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ (70–89)% ไปเสริมเป็น ไฟ
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ ไฟ
Normal 1000
Burning78ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ (90–110)% ไปเสริมเป็น ไฟ
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ ไฟ
Normal 1000
Freezing1ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ (10–29)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ น้ำแข็ง
Normal 1000
Freezing46ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ (30–49)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ น้ำแข็ง
Normal 1000
Freezing68ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ (50–69)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ น้ำแข็ง
Normal 1000
Freezing73ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ (70–89)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ น้ำแข็ง
Normal 1000
Freezing78ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ (90–110)% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ น้ำแข็ง
Normal 1000
Shocking1ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ (10–29)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ สายฟ้า
Normal 1000
Shocking46ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ (30–49)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ สายฟ้า
Normal 1000
Shocking68ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ (50–69)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ สายฟ้า
Normal 1000
Shocking73ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ (70–89)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ สายฟ้า
Normal 1000
Shocking78ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ นำความเสียหาย กายภาพ (90–110)% ไปเสริมเป็น สายฟ้า
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
physical_damage elemental_damage ความเสียหาย กายภาพ ธาตุ สายฟ้า
Normal 1000
Fleet1ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (5–10)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (10–15)%
heist contract alert level +% final [-7]
heist contract lockdown timer +% [7]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map item drop quantity +% [19]
map item drop rarity +% [11]
โจมตี นักเวท ความเร็ว
Normal 1000
Fleet46ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (15–20)%
เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (15–20)%
heist contract alert level +% final [-7]
heist contract lockdown timer +% [7]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map item drop quantity +% [19]
map item drop rarity +% [11]
โจมตี นักเวท ความเร็ว
Normal 1000
Fleet68ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (15–20)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (20–25)%
เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (20–25)%
heist contract alert level +% final [-7]
heist contract lockdown timer +% [7]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map item drop quantity +% [19]
map item drop rarity +% [11]
โจมตี นักเวท ความเร็ว
Normal 1000
Fleet73ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (20–25)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (25–35)%
เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (25–35)%
heist contract alert level +% final [-7]
heist contract lockdown timer +% [7]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map item drop quantity +% [19]
map item drop rarity +% [11]
โจมตี นักเวท ความเร็ว
Normal 1000
Fleet78ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของ มอนสเตอร์ (25–30)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของ มอนสเตอร์ (35–45)%
เพิ่มความเร็วในการร่ายของ มอนสเตอร์ (35–45)%
heist contract alert level +% final [-7]
heist contract lockdown timer +% [7]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map item drop quantity +% [19]
map item drop rarity +% [11]
โจมตี นักเวท ความเร็ว
Normal 1000
Punishing68ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ สะท้อนความเสียหาย กายภาพ 13%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
กายภาพ
Normal 600
Punishing73ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ สะท้อนความเสียหาย กายภาพ 15%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
กายภาพ
Normal 600
Punishing78ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ สะท้อนความเสียหาย กายภาพ 18%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
กายภาพ
Normal 600
Mirrored68ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ สะท้อนความเสียหาย ธาตุ 13%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ธาตุ
Normal 600
Mirrored73ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ สะท้อนความเสียหาย ธาตุ 15%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ธาตุ
Normal 600
Mirrored78ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ สะท้อนความเสียหาย ธาตุ 18%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ธาตุ
Normal 600
Hexwarded46ม็อดพรีฟิกซ์ลดผลของคำสาป อีก 15% ต่อมอนสเตอร์
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
นักเวท คำสาป
Normal 800
Hexwarded68ม็อดพรีฟิกซ์ลดผลของคำสาป อีก 25% ต่อมอนสเตอร์
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
นักเวท คำสาป
Normal 800
Hexwarded73ม็อดพรีฟิกซ์ลดผลของคำสาป อีก 40% ต่อมอนสเตอร์
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
นักเวท คำสาป
Normal 800
Hexwarded78ม็อดพรีฟิกซ์ลดผลของคำสาป อีก 60% ต่อมอนสเตอร์
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
นักเวท คำสาป
Normal 800
Empowered73ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสสร้างสถานะ เจ็บป่วยธาตุ 15% เมื่อปะทะ
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
เจ็บป่วย
Normal 800
Empowered78ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสสร้างสถานะ เจ็บป่วยธาตุ 20% เมื่อปะทะ
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
เจ็บป่วย
Normal 800
Resistant1ม็อดพรีฟิกซ์ค่าต้านทาน เคออส ของมอนสเตอร์ +10%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ ของมอนสเตอร์ +15%
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
ธาตุ เคออส ค่าต้านทาน
Normal 800
Resistant68ม็อดพรีฟิกซ์ค่าต้านทาน เคออส ของมอนสเตอร์ +15%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ ของมอนสเตอร์ +20%
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
ธาตุ เคออส ค่าต้านทาน
Normal 800
Resistant73ม็อดพรีฟิกซ์ค่าต้านทาน เคออส ของมอนสเตอร์ +20%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ ของมอนสเตอร์ +30%
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
ธาตุ เคออส ค่าต้านทาน
Normal 800
Resistant78ม็อดพรีฟิกซ์ค่าต้านทาน เคออส ของมอนสเตอร์ +25%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ ของมอนสเตอร์ +40%
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
ธาตุ เคออส ค่าต้านทาน
Normal 800
Impervious46ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ, ทิ่มแทง, เลือดไหล 20%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
bleed poison กายภาพ เคออส โจมตี เจ็บป่วย
Normal 800
Impervious73ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ, ทิ่มแทง, เลือดไหล 35%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
bleed poison กายภาพ เคออส โจมตี เจ็บป่วย
Normal 800
Impervious78ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ, ทิ่มแทง, เลือดไหล 50%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
bleed poison กายภาพ เคออส โจมตี เจ็บป่วย
Normal 800
Impaling46ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง 15% ด้วยการโจมตี
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
Normal 800
Impaling68ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง 25% ด้วยการโจมตี
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
Normal 800
Impaling73ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง 40% ด้วยการโจมตี
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
Normal 800
Impaling78ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง 60% ด้วยการโจมตี
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
Normal 800
Oppressive46ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +20%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
Oppressive68ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +30%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
Oppressive73ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +45%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
Oppressive78ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +60%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
Buffered1ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ นำ พลังชีวิตสูงสุด (10–14)% ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 1000
Buffered46ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ นำ พลังชีวิตสูงสุด (15–19)% ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 1000
Buffered68ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ นำ พลังชีวิตสูงสุด (20–29)% ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 1000
Buffered73ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ นำ พลังชีวิตสูงสุด (30–39)% ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 1000
Buffered78ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ นำ พลังชีวิตสูงสุด (40–49)% ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 1000
Elite1ม็อดพรีฟิกซ์กองลาดตระเวน มีโอกาสถูกแทนที่ด้วย กองลาดตระเวนพิเศษ เพิ่มขึ้น (10–12)%
heist contract alert level +% final [-7]
heist contract lockdown timer +% [7]
heist monster spawner alive limit +% [7]
map item drop quantity +% [19]
map item drop rarity +% [0]
Normal 800
Elite46ม็อดพรีฟิกซ์กองลาดตระเวน มีโอกาสถูกแทนที่ด้วย กองลาดตระเวนพิเศษ เพิ่มขึ้น (13–16)%
heist contract alert level +% final [-7]
heist contract lockdown timer +% [7]
heist monster spawner alive limit +% [7]
map item drop quantity +% [19]
map item drop rarity +% [0]
Normal 800
Elite68ม็อดพรีฟิกซ์กองลาดตระเวน มีโอกาสถูกแทนที่ด้วย กองลาดตระเวนพิเศษ เพิ่มขึ้น (17–20)%
heist contract alert level +% final [-7]
heist contract lockdown timer +% [7]
heist monster spawner alive limit +% [7]
map item drop quantity +% [19]
map item drop rarity +% [0]
Normal 800
Elite73ม็อดพรีฟิกซ์กองลาดตระเวน มีโอกาสถูกแทนที่ด้วย กองลาดตระเวนพิเศษ เพิ่มขึ้น (21–25)%
heist contract alert level +% final [-7]
heist contract lockdown timer +% [7]
heist monster spawner alive limit +% [7]
map item drop quantity +% [19]
map item drop rarity +% [0]
Normal 800
Elite78ม็อดพรีฟิกซ์กองลาดตระเวน มีโอกาสถูกแทนที่ด้วย กองลาดตระเวนพิเศษ เพิ่มขึ้น (26–30)%
heist contract alert level +% final [-7]
heist contract lockdown timer +% [7]
heist monster spawner alive limit +% [7]
map item drop quantity +% [19]
map item drop rarity +% [0]
Normal 800
Secure1ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ลาดตระเวน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (13–15)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ความเสียหาย
Normal 1000
Secure46ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ลาดตระเวน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (16–18)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ความเสียหาย
Normal 1000
Secure68ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ลาดตระเวน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (19–22)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ความเสียหาย
Normal 1000
Secure73ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ลาดตระเวน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (23–26)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ความเสียหาย
Normal 1000
Secure78ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ลาดตระเวน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (27–30)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ความเสียหาย
Normal 1000
Dutiful1ม็อดพรีฟิกซ์กองลาดตระเวน ได้รับความเสียหาย ลดลง (13–15)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
Normal 1000
Dutiful46ม็อดพรีฟิกซ์กองลาดตระเวน ได้รับความเสียหาย ลดลง (16–18)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
Normal 1000
Dutiful68ม็อดพรีฟิกซ์กองลาดตระเวน ได้รับความเสียหาย ลดลง (19–22)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
Normal 1000
Dutiful73ม็อดพรีฟิกซ์กองลาดตระเวน ได้รับความเสียหาย ลดลง (23–26)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
Normal 1000
Dutiful78ม็อดพรีฟิกซ์กองลาดตระเวน ได้รับความเสียหาย ลดลง (27–30)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
Normal 1000
Tempting1ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ห้องรางวัล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (13–15)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ความเสียหาย
Normal 1000
Tempting46ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ห้องรางวัล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (16–18)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ความเสียหาย
Normal 1000
Tempting68ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ห้องรางวัล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (19–22)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ความเสียหาย
Normal 1000
Tempting73ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ห้องรางวัล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (23–26)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ความเสียหาย
Normal 1000
Tempting78ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ห้องรางวัล สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (27–30)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ความเสียหาย
Normal 1000
Inimicable1ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ห้องรางวัล ได้รับความเสียหาย ลดลง (13–15)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
Normal 1000
Inimicable46ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ห้องรางวัล ได้รับความเสียหาย ลดลง (16–18)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
Normal 1000
Inimicable68ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ห้องรางวัล ได้รับความเสียหาย ลดลง (19–22)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
Normal 1000
Inimicable73ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ห้องรางวัล ได้รับความเสียหาย ลดลง (23–26)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
Normal 1000
Inimicable78ม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ห้องรางวัล ได้รับความเสียหาย ลดลง (27–30)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
Normal 1000
Indifferent1ม็อดพรีฟิกซ์ยามรักษาการณ์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (13–15)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ความเสียหาย
Normal 1000
Indifferent46ม็อดพรีฟิกซ์ยามรักษาการณ์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (16–18)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ความเสียหาย
Normal 1000
Indifferent68ม็อดพรีฟิกซ์ยามรักษาการณ์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (19–22)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ความเสียหาย
Normal 1000
Indifferent73ม็อดพรีฟิกซ์ยามรักษาการณ์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (23–26)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ความเสียหาย
Normal 1000
Indifferent78ม็อดพรีฟิกซ์ยามรักษาการณ์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (27–30)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ความเสียหาย
Normal 1000
Stoic1ม็อดพรีฟิกซ์ยามรักษาการณ์ ได้รับความเสียหาย ลดลง (13–15)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
Normal 1000
Stoic46ม็อดพรีฟิกซ์ยามรักษาการณ์ ได้รับความเสียหาย ลดลง (16–18)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
Normal 1000
Stoic68ม็อดพรีฟิกซ์ยามรักษาการณ์ ได้รับความเสียหาย ลดลง (19–22)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
Normal 1000
Stoic73ม็อดพรีฟิกซ์ยามรักษาการณ์ ได้รับความเสียหาย ลดลง (23–26)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
Normal 1000
Stoic78ม็อดพรีฟิกซ์ยามรักษาการณ์ ได้รับความเสียหาย ลดลง (27–30)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
Normal 1000
Impeding1ม็อดพรีฟิกซ์ลดความเร็วในการใช้ทักษะ (13–15)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 800
Impeding46ม็อดพรีฟิกซ์ลดความเร็วในการใช้ทักษะ (16–18)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 800
Impeding68ม็อดพรีฟิกซ์ลดความเร็วในการใช้ทักษะ (19–22)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 800
Impeding73ม็อดพรีฟิกซ์ลดความเร็วในการใช้ทักษะ (23–26)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 800
Impeding78ม็อดพรีฟิกซ์ลดความเร็วในการใช้ทักษะ (27–30)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 800
Deployed1ม็อดพรีฟิกซ์ห้องรางวัล มีมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น (13–15)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 800
Deployed1ม็อดพรีฟิกซ์ห้องรางวัล มีมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น (16–18)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 800
Deployed1ม็อดพรีฟิกซ์ห้องรางวัล มีมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น (19–22)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 800
Deployed1ม็อดพรีฟิกซ์ห้องรางวัล มีมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น (23–26)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 800
Deployed1ม็อดพรีฟิกซ์ห้องรางวัล มีมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น (27–30)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 800
Supplemented1ม็อดพรีฟิกซ์กำลังเสริมจะมีม็อด เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
กำลังเสริมจะมีม็อด เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
กำลังเสริมจะมีม็อด เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (5–10)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
โจมตี นักเวท ความเร็ว
Normal 800
Supplemented1ม็อดพรีฟิกซ์กำลังเสริมจะมีม็อด เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15–20)%
กำลังเสริมจะมีม็อด เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–20)%
กำลังเสริมจะมีม็อด เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (10–15)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
โจมตี นักเวท ความเร็ว
Normal 800
Supplemented1ม็อดพรีฟิกซ์กำลังเสริมจะมีม็อด เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–25)%
กำลังเสริมจะมีม็อด เพิ่มความเร็วในการร่าย (20–25)%
กำลังเสริมจะมีม็อด เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (15–20)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
โจมตี นักเวท ความเร็ว
Normal 800
Supplemented1ม็อดพรีฟิกซ์กำลังเสริมจะมีม็อด เพิ่มความเร็วในการโจมตี (25–35)%
กำลังเสริมจะมีม็อด เพิ่มความเร็วในการร่าย (25–35)%
กำลังเสริมจะมีม็อด เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (20–25)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
โจมตี นักเวท ความเร็ว
Normal 800
Supplemented1ม็อดพรีฟิกซ์กำลังเสริมจะมีม็อด เพิ่มความเร็วในการโจมตี (35–45)%
กำลังเสริมจะมีม็อด เพิ่มความเร็วในการร่าย (35–45)%
กำลังเสริมจะมีม็อด เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (25–30)%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
โจมตี นักเวท ความเร็ว
Normal 800
Instantaneous68ม็อดพรีฟิกซ์เกิดการปิดกั้นสถานที่ทันทีเมื่อ ระดับการรู้ตัว เต็ม
heist contract alert level +% final [-10]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [10]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [0]
Normal 600
of Bloodlines1ม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่มจำนวนของ มอนสเตอร์เมจิก อีก (20–30)%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map extra content weighting [1]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
map magic pack mod rules [1]
Normal 1000
of Venom1ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ สร้างสถานะ พิษ เมื่อปะทะ
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
poison เคออส เจ็บป่วย
Normal 1000
of Balance68ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ไม่สามารถสร้างสถานะ พ่ายแก่ธาตุ ได้
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ
Normal 1000
of Frenzy1ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (30–60)% เมื่อปะทะ
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Frenzy68ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ ได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก เมื่อปะทะ
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Endurance1ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก (30–60)% เมื่อปะทะ
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Endurance68ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ ได้รับ Endurance Charge 1 ลูก เมื่อปะทะ
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Power1ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก (30–60)% เมื่อปะทะ
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Power68ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ ได้รับ Power Charge 1 ลูก เมื่อปะทะ
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Giants1ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 20%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Giants46ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 30%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Giants68ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 45%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Giants73ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 70%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Giants78ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 100%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Deadliness1ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (100–125)%
ตัวคูณคริติคอลของมอนสเตอร์ +(20–24)%
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
ความเสียหาย คริติคอล
Normal 800
of Deadliness46ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (126–150)%
ตัวคูณคริติคอลของมอนสเตอร์ +(25–29)%
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
ความเสียหาย คริติคอล
Normal 800
of Deadliness68ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (160–200)%
ตัวคูณคริติคอลของมอนสเตอร์ +(30–35)%
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
ความเสียหาย คริติคอล
Normal 800
of Deadliness73ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (260–300)%
ตัวคูณคริติคอลของมอนสเตอร์ +(36–40)%
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
ความเสียหาย คริติคอล
Normal 800
of Deadliness78ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสคริติคอล เพิ่มขึ้น (360–400)%
ตัวคูณคริติคอลของมอนสเตอร์ +(41–45)%
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
ความเสียหาย คริติคอล
Normal 800
of Smothering1ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีอัตราการ เติม พลังชีวิตกับโล่พลังงาน ลดลง อีก 20%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน
Normal 750
of Smothering73ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีอัตราการ เติม พลังชีวิตกับโล่พลังงาน ลดลง อีก 40%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน
Normal 750
of Smothering78ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีอัตราการ เติม พลังชีวิตกับโล่พลังงาน ลดลง อีก 60%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต ป้องกัน
Normal 750
of Flames46ม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี พื้นลุกไหม้ เป็นบางส่วน
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map ground effect patches per 100 tiles [16]
map ground effect radius [12]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ
Normal 250
of Flames68ม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี พื้นลุกไหม้ เป็นบางส่วน
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map ground effect patches per 100 tiles [20]
map ground effect radius [14]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ
Normal 250
of Flames73ม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี พื้นลุกไหม้ เป็นบางส่วน
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map ground effect patches per 100 tiles [24]
map ground effect radius [16]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ
Normal 250
of Flames78ม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี พื้นลุกไหม้ เป็นบางส่วน
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map ground effect patches per 100 tiles [28]
map ground effect radius [18]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟ
Normal 250
of Ice46ม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี พื้นหนาวเย็น เป็นบางส่วน
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map ground effect patches per 100 tiles [16]
map ground effect radius [12]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วย
Normal 250
of Ice68ม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี พื้นหนาวเย็น เป็นบางส่วน
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map ground effect patches per 100 tiles [20]
map ground effect radius [14]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วย
Normal 250
of Ice73ม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี พื้นหนาวเย็น เป็นบางส่วน
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map ground effect patches per 100 tiles [24]
map ground effect radius [16]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วย
Normal 250
of Ice78ม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี พื้นหนาวเย็น เป็นบางส่วน
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map ground effect patches per 100 tiles [28]
map ground effect radius [18]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วย
Normal 250
of Lightning46ม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี พื้นช็อค เป็นบางส่วนซึ่งจะทำให้ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map ground effect patches per 100 tiles [16]
map ground effect radius [12]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ธาตุ สายฟ้า เจ็บป่วย
Normal 250
of Lightning68ม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี พื้นช็อค เป็นบางส่วนซึ่งจะทำให้ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map ground effect patches per 100 tiles [20]
map ground effect radius [14]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ธาตุ สายฟ้า เจ็บป่วย
Normal 250
of Lightning73ม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี พื้นช็อค เป็นบางส่วนซึ่งจะทำให้ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 35%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map ground effect patches per 100 tiles [24]
map ground effect radius [16]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ธาตุ สายฟ้า เจ็บป่วย
Normal 250
of Lightning78ม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี พื้นช็อค เป็นบางส่วนซึ่งจะทำให้ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 50%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map ground effect patches per 100 tiles [28]
map ground effect radius [18]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ธาตุ สายฟ้า เจ็บป่วย
Normal 250
of Desecration46ม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี พื้นต้องสาป เป็นบางส่วน
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map ground effect patches per 100 tiles [16]
map ground effect radius [12]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
chaos_damage ความเสียหาย เคออส
Normal 250
of Desecration68ม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี พื้นต้องสาป เป็นบางส่วน
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map ground effect patches per 100 tiles [20]
map ground effect radius [14]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
chaos_damage ความเสียหาย เคออส
Normal 250
of Desecration73ม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี พื้นต้องสาป เป็นบางส่วน
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map ground effect patches per 100 tiles [24]
map ground effect radius [16]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
chaos_damage ความเสียหาย เคออส
Normal 250
of Desecration78ม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี พื้นต้องสาป เป็นบางส่วน
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map ground effect patches per 100 tiles [28]
map ground effect radius [18]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
chaos_damage ความเสียหาย เคออส
Normal 250
of Consecration46ม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี พื้นศักดิ์สิทธิ์ เป็นบางส่วน
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map ground effect patches per 100 tiles [16]
map ground effect radius [12]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
Normal 250
of Consecration68ม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี พื้นศักดิ์สิทธิ์ เป็นบางส่วน
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map ground effect patches per 100 tiles [20]
map ground effect radius [14]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
Normal 250
of Consecration73ม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี พื้นศักดิ์สิทธิ์ เป็นบางส่วน
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map ground effect patches per 100 tiles [24]
map ground effect radius [16]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
Normal 250
of Consecration78ม็อดซัฟฟิกซ์ด่านมี พื้นศักดิ์สิทธิ์ เป็นบางส่วน
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [4]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map ground effect patches per 100 tiles [28]
map ground effect radius [18]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
Normal 250
of Elemental Weakness73ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ถูกสาปด้วย แพ้ธาตุ (Elemental Weakness)
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
นักเวท คำสาป
Normal 850
of Elemental Weakness78ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ถูกสาปด้วย แพ้ธาตุ (Elemental Weakness)
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
นักเวท คำสาป
Normal 1000
of Vulnerability73ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ถูกสาปด้วย บอบบาง (Vulnerability)
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
นักเวท คำสาป
Normal 850
of Vulnerability78ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ถูกสาปด้วย บอบบาง (Vulnerability)
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
นักเวท คำสาป
Normal 1000
of Enfeeblement73ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ถูกสาปด้วย หมดเรี่ยวแรง (Enfeeble)
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
นักเวท คำสาป
Normal 850
of Enfeeblement78ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ถูกสาปด้วย หมดเรี่ยวแรง (Enfeeble)
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
นักเวท คำสาป
Normal 1000
of Temporal Chains73ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ถูกสาปด้วย โซ่กาลเวลา (Temporal Chains)
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
นักเวท คำสาป
Normal 850
of Temporal Chains78ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ถูกสาปด้วย โซ่กาลเวลา (Temporal Chains)
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
นักเวท คำสาป
Normal 1000
of Stasis73ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ไม่สามารถ ฟื้นฟู พลังชีวิต, มานา หรือ โล่พลังงาน ได้
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา ป้องกัน
Normal 300
of Exposure73ม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด ของผู้เล่น (-8–-5)%
heist contract alert level +% final [-7]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [7]
map item drop quantity +% [19]
map item drop rarity +% [11]
ค่าต้านทาน
Normal 600
of Exposure78ม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด ของผู้เล่น (-12–-9)%
heist contract alert level +% final [-7]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [7]
map item drop quantity +% [19]
map item drop rarity +% [11]
ค่าต้านทาน
Normal 1000
of Congealment78ม็อดซัฟฟิกซ์ไม่สามารถ ดูด จากมอนสเตอร์ ได้
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [9]
Normal 300
of Insulation46ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ 30%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เจ็บป่วย
Normal 800
of Insulation73ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ 50%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เจ็บป่วย
Normal 800
of Insulation78ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ 70%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ธาตุ ไฟ น้ำแข็ง สายฟ้า เจ็บป่วย
Normal 800
of Toughness1ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง (15–19)%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ความเสียหาย คริติคอล
Normal 800
of Toughness46ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง (20–24)%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ความเสียหาย คริติคอล
Normal 800
of Toughness68ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง (25–30)%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ความเสียหาย คริติคอล
Normal 800
of Toughness73ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง (31–35)%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ความเสียหาย คริติคอล
Normal 800
of Toughness78ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง (36–40)%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
ความเสียหาย คริติคอล
Normal 800
of Drought1ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ได้รับชาร์จขวดยา ลดลง 15%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Drought46ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ได้รับชาร์จขวดยา ลดลง 20%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Drought68ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ได้รับชาร์จขวดยา ลดลง 30%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Drought73ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ได้รับชาร์จขวดยา ลดลง 40%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Drought78ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ได้รับชาร์จขวดยา ลดลง 50%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Rust46ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีค่าเกราะ ลดลง อีก 15%
ผู้เล่น มีโอกาสบล็อค ลดลง 10%
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
ป้องกัน
Normal 800
of Rust68ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีค่าเกราะ ลดลง อีก 20%
ผู้เล่น มีโอกาสบล็อค ลดลง 20%
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
ป้องกัน
Normal 800
of Rust73ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีค่าเกราะ ลดลง อีก 25%
ผู้เล่น มีโอกาสบล็อค ลดลง 30%
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
ป้องกัน
Normal 800
of Rust78ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีค่าเกราะ ลดลง อีก 30%
ผู้เล่น มีโอกาสบล็อค ลดลง 40%
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
ป้องกัน
Normal 800
of Miring46ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ มีอัตราความแม่นยำ เพิ่มขึ้น 20%
ผู้เล่น มีจำนวนความเสียหาย เวท ที่ถูกยับยั้ง ที่ถูกยกเว้น -5%
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
โจมตี
Normal 800
of Miring68ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ มีอัตราความแม่นยำ เพิ่มขึ้น 30%
ผู้เล่น มีจำนวนความเสียหาย เวท ที่ถูกยับยั้ง ที่ถูกยกเว้น -10%
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
โจมตี
Normal 800
of Miring73ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ มีอัตราความแม่นยำ เพิ่มขึ้น 40%
ผู้เล่น มีจำนวนความเสียหาย เวท ที่ถูกยับยั้ง ที่ถูกยกเว้น -15%
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
โจมตี
Normal 800
of Miring78ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ มีอัตราความแม่นยำ เพิ่มขึ้น 50%
ผู้เล่น มีจำนวนความเสียหาย เวท ที่ถูกยับยั้ง ที่ถูกยกเว้น -20%
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
โจมตี
Normal 800
of Impotence1ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีพื้นที่ส่งผล ลดลง อีก 10%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Impotence68ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีพื้นที่ส่งผล ลดลง อีก 15%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Impotence73ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีพื้นที่ส่งผล ลดลง อีก 20%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Impotence78ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีพื้นที่ส่งผล ลดลง อีก 25%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Blinding46ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ สร้างสถานะ ตาบอด เมื่อปะทะ
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
Normal 650
of Carnage46ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ สร้างสถานะ ขาหัก เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
Normal 600
of Impedance46ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ สร้างสถานะ ขัดขวาง เมื่อปะทะด้วยเวท
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
Normal 600
of Enervation46ม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์ ขโมย Power, Frenzy, Endurance Charge เมื่อปะทะ
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
Normal 800
of Fatigue46ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ลดลง อีก 15%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 650
of Fatigue68ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ลดลง อีก 20%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 650
of Fatigue73ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ลดลง อีก 30%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 650
of Fatigue78ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ลดลง อีก 40%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 650
of Transience46ม็อดซัฟฟิกซ์บัฟ ต่อตัวผู้เล่นหมดเวลา เร็วขึ้น 20%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
Normal 650
of Transience68ม็อดซัฟฟิกซ์บัฟ ต่อตัวผู้เล่นหมดเวลา เร็วขึ้น 30%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
Normal 650
of Transience73ม็อดซัฟฟิกซ์บัฟ ต่อตัวผู้เล่นหมดเวลา เร็วขึ้น 50%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
Normal 650
of Transience78ม็อดซัฟฟิกซ์บัฟ ต่อตัวผู้เล่นหมดเวลา เร็วขึ้น 70%
heist contract alert level +% final [-4]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [4]
map item drop quantity +% [10]
map item drop rarity +% [6]
Normal 650
of Doubt46ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิล ลดลง 15%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Doubt68ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิล ลดลง 25%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Doubt73ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิล ลดลง 40%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Doubt78ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิล ลดลง 60%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Imprecision46ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีอัตราความแม่นยำ ลดลง อีก 10%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Imprecision68ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีอัตราความแม่นยำ ลดลง อีก 15%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Imprecision73ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีอัตราความแม่นยำ ลดลง อีก 20%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Imprecision78ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีอัตราความแม่นยำ ลดลง อีก 25%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [8]
Normal 800
of Expense1ม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่ม ค่าจ้างโจรกรรมทั้งหมด (13–15)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 1000
of Expense46ม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่ม ค่าจ้างโจรกรรมทั้งหมด (16–18)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 1000
of Expense68ม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่ม ค่าจ้างโจรกรรมทั้งหมด (19–22)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 1000
of Expense73ม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่ม ค่าจ้างโจรกรรมทั้งหมด (23–26)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 1000
of Expense78ม็อดซัฟฟิกซ์เพิ่ม ค่าจ้างโจรกรรมทั้งหมด (27–30)%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 1000
of Selfishness68ม็อดซัฟฟิกซ์วิฬาร์ภาคี ไม่รับส่วนแบ่ง
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map item drop rarity +% [0]
Normal 500
of Proximity68ม็อดซัฟฟิกซ์ไม่มีค่าเดินทาง
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [0]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map item drop rarity +% [0]
Normal 500
of Paranoia68ม็อดซัฟฟิกซ์ระดับการรู้ตัว เพิ่มขึ้น 0.2% ต่อวินาที
heist contract alert level +% final [0]
heist contract lockdown timer +% [15]
heist monster spawner alive limit +% [0]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 500
of Unravelling73ม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด ของผู้เล่น -3% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-7]
heist contract lockdown timer +% [7]
heist monster spawner alive limit +% [7]
map item drop quantity +% [19]
map item drop rarity +% [0]
ค่าต้านทาน
Normal 600
of Unravelling78ม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด ของผู้เล่น -4% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-7]
heist contract lockdown timer +% [7]
heist monster spawner alive limit +% [7]
map item drop quantity +% [19]
map item drop rarity +% [0]
ค่าต้านทาน
Normal 1000
of Over-Heating68ม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน ไฟ ของผู้เล่น -3% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน
Normal 600
of Over-Heating73ม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน ไฟ ของผู้เล่น -4% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน
Normal 600
of Over-Heating78ม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน ไฟ ของผู้เล่น -5% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ธาตุ ไฟ ค่าต้านทาน
Normal 600
of Spine-Chilling68ม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน น้ำแข็ง ของผู้เล่น -3% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน
Normal 600
of Spine-Chilling73ม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน น้ำแข็ง ของผู้เล่น -4% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน
Normal 600
of Spine-Chilling78ม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน น้ำแข็ง ของผู้เล่น -5% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ธาตุ น้ำแข็ง ค่าต้านทาน
Normal 600
of Hair-Raising68ม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน สายฟ้า ของผู้เล่น -3% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน
Normal 600
of Hair-Raising73ม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน สายฟ้า ของผู้เล่น -4% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน
Normal 600
of Hair-Raising78ม็อดซัฟฟิกซ์ค่าต้านทาน สายฟ้า ของผู้เล่น -5% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ธาตุ สายฟ้า ค่าต้านทาน
Normal 600
of Distress46ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีค่าเกราะ ลดลง อีก 5% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ป้องกัน
Normal 800
of Distress68ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีค่าเกราะ ลดลง อีก 6% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ป้องกัน
Normal 800
of Distress73ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีค่าเกราะ ลดลง อีก 7% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ป้องกัน
Normal 800
of Distress78ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีค่าเกราะ ลดลง อีก 8% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ป้องกัน
Normal 800
of Apprehension46ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีการหลบหลีก ลดลง อีก 5% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ป้องกัน
Normal 800
of Apprehension68ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีการหลบหลีก ลดลง อีก 6% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ป้องกัน
Normal 800
of Apprehension73ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีการหลบหลีก ลดลง อีก 7% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ป้องกัน
Normal 800
of Apprehension78ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีการหลบหลีก ลดลง อีก 8% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ป้องกัน
Normal 800
of Wavering Will46ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีอัตราการ เติมโล่พลังงาน ลดลง อีก 6% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ป้องกัน
Normal 750
of Wavering Will73ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีอัตราการ เติมโล่พลังงาน ลดลง อีก 12% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ป้องกัน
Normal 750
of Wavering Will78ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีอัตราการ เติมโล่พลังงาน ลดลง อีก 16% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
ป้องกัน
Normal 750
of Anxiety46ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีอัตราการ เติมพลังชีวิต ลดลง อีก 6% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
Normal 750
of Anxiety73ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีอัตราการ เติมพลังชีวิต ลดลง อีก 12% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
Normal 750
of Anxiety78ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีอัตราการ เติมพลังชีวิต ลดลง อีก 16% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
Normal 750
of Clouded Judgement46ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีอัตราการ เติมมานา ลดลง อีก 6% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
พลังชีวิตมานา มานา
Normal 750
of Clouded Judgement73ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีอัตราการ เติมมานา ลดลง อีก 12% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
พลังชีวิตมานา มานา
Normal 750
of Clouded Judgement78ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น มีอัตราการ เติมมานา ลดลง อีก 16% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-6]
heist contract lockdown timer +% [6]
heist monster spawner alive limit +% [6]
map item drop quantity +% [16]
map item drop rarity +% [0]
พลังชีวิตมานา มานา
Normal 750
of Dehydration1ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ได้รับชาร์จขวดยา ลดลง 4% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 800
of Dehydration46ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ได้รับชาร์จขวดยา ลดลง 6% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 800
of Dehydration68ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ได้รับชาร์จขวดยา ลดลง 8% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 800
of Dehydration73ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ได้รับชาร์จขวดยา ลดลง 10% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 800
of Dehydration78ม็อดซัฟฟิกซ์ผู้เล่น ได้รับชาร์จขวดยา ลดลง 12% ต่อระดับการรู้ตัว 25%
heist contract alert level +% final [-5]
heist contract lockdown timer +% [5]
heist monster spawner alive limit +% [5]
map item drop quantity +% [13]
map item drop rarity +% [0]
Normal 800
อุปกรณ์สวมใส่กองโจร ม็อด /88

อุปกรณ์สวมใส่กองโจร ม็อด /88

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
1ยูนิคเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่ดรอป (11–15)% ใน การโจรกรรม
1ยูนิคเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่ดรอป (16–20)% ใน การโจรกรรม
1ยูนิคเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่ดรอป (21–25)% ใน การโจรกรรม
1ยูนิคเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่ดรอป (26–30)% ใน การโจรกรรม
Shrewd1ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่ดรอป (23–26)% ใน การโจรกรรมheist_equipment_reward 1000
Normal 0
Tasteful45ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่ดรอป (27–30)% ใน การโจรกรรมheist_equipment_reward 800
Normal 0
Cultured75ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่ดรอป (31–35)% ใน การโจรกรรมheist_equipment_reward 600
Normal 0
Sophisticated82ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่ดรอป (36–40)% ใน การโจรกรรมheist_equipment_reward 400
Normal 0
Pickpocket's1ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มจำนวนของ ไอเทมที่ดรอป (7–8)% ใน การโจรกรรมheist_equipment_reward 500
Normal 0
Thief's45ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มจำนวนของ ไอเทมที่ดรอป (9–10)% ใน การโจรกรรมheist_equipment_reward 400
Normal 0
Looter's75ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มจำนวนของ ไอเทมที่ดรอป (11–12)% ใน การโจรกรรมheist_equipment_reward 300
Normal 0
Ransacker's84ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มจำนวนของ ไอเทมที่ดรอป (13–15)% ใน การโจรกรรมheist_equipment_reward 200
Normal 0
Skillful82ม็อดพรีฟิกซ์ระดับทักษะทั้งหมด +1 สำหรับการโจรกรรมheist_equipment_tool 100
Normal 0
Lockpick's83ม็อดพรีฟิกซ์ระดับสะเดาะกุญแจ +1 สำหรับการโจรกรรมheist_equipment_lockpick 100
Normal 0
Herculean83ม็อดพรีฟิกซ์ระดับเอากำลังเข้าแลก +1 สำหรับการโจรกรรมheist_equipment_bruteforce 100
Normal 0
Revealing83ม็อดพรีฟิกซ์ระดับการรับรู้ +1 สำหรับการโจรกรรมheist_equipment_perception 100
Normal 0
Explosive83ม็อดพรีฟิกซ์ระดับรื้อถอน +1 สำหรับการโจรกรรมheist_equipment_demolition 100
Normal 0
Mental83ม็อดพรีฟิกซ์ระดับโต้มนต์มณี +1 สำหรับการโจรกรรมheist_equipment_counterthaumaturge 100
Normal 0
Dismantling83ม็อดพรีฟิกซ์ระดับปลดกับดัก +1 สำหรับการโจรกรรมheist_equipment_trapdisarmament 100
Normal 0
Lithe83ม็อดพรีฟิกซ์ระดับความคล่องตัว +1 สำหรับการโจรกรรมheist_equipment_agility 100
Normal 0
Spy's83ม็อดพรีฟิกซ์ระดับกลฉ้อฉล +1 สำหรับการโจรกรรมheist_equipment_deception 100
Normal 0
Ingenious83ม็อดพรีฟิกซ์ระดับงานช่าง +1 สำหรับการโจรกรรมheist_equipment_engineering 100
Normal 0
Customer's1ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มมูลค่าของ เหรียญกองโจร สำหรับเป้าหมายโจรกรรมหลัก (14–16)%heist_equipment_reward 1000
Normal 0
Client's45ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มมูลค่าของ เหรียญกองโจร สำหรับเป้าหมายโจรกรรมหลัก (17–19)%heist_equipment_reward 800
Normal 0
Patron's75ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มมูลค่าของ เหรียญกองโจร สำหรับเป้าหมายโจรกรรมหลัก (20–22)%heist_equipment_reward 600
Normal 0
Sponsor's82ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มมูลค่าของ เหรียญกองโจร สำหรับเป้าหมายโจรกรรมหลัก (23–25)%heist_equipment_reward 400
Normal 0
of Planning68ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสไม่เกิด การปิดกั้นสถานที่ ใน การโจรกรรมครั้งยิ่งใหญ่ (2–3)%heist_equipment_utility 100
Normal 0
of Choreography83ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสไม่เกิด การปิดกั้นสถานที่ ใน การโจรกรรมครั้งยิ่งใหญ่ (4–5)%heist_equipment_utility 80
Normal 0
of Gossip1ม็อดซัฟฟิกซ์หลังการโจรกรรมเสร็จสิ้น มีโอกาสเกิดการเปิดเผย เพิ่มเติม 1 ครั้งจาก วาคาโน (7–8)%heist_equipment_tool 600
Normal 0
of Disclosure45ม็อดซัฟฟิกซ์หลังการโจรกรรมเสร็จสิ้น มีโอกาสเกิดการเปิดเผย เพิ่มเติม 1 ครั้งจาก วาคาโน (9–10)%heist_equipment_tool 500
Normal 0
of Discovery75ม็อดซัฟฟิกซ์หลังการโจรกรรมเสร็จสิ้น มีโอกาสเกิดการเปิดเผย เพิ่มเติม 1 ครั้งจาก วาคาโน (11–12)%heist_equipment_tool 400
Normal 0
of Revelation83ม็อดซัฟฟิกซ์หลังการโจรกรรมเสร็จสิ้น มีโอกาสเกิดการเปิดเผย เพิ่มเติม 1 ครั้งจาก วาคาโน (13–15)%heist_equipment_tool 300
Normal 0
of the Cache1ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เงินตราพื้นฐาน ที่มี (6–7)%heist_equipment_reward 1000
Normal 0
of the Stash45ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เงินตราพื้นฐาน ที่มี (8–9)%heist_equipment_reward 800
Normal 0
of the Stockpile75ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เงินตราพื้นฐาน ที่มี (10–12)%heist_equipment_reward 600
Normal 0
of the Hoard83ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เงินตราพื้นฐาน ที่มี (13–15)%heist_equipment_reward 400
Normal 0
of Glimmering1ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ จิวเวล ที่มี (6–7)%heist_equipment_reward 1000
Normal 0
of Glittering45ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ จิวเวล ที่มี (8–9)%heist_equipment_reward 800
Normal 0
of Dazzling75ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ จิวเวล ที่มี (10–12)%heist_equipment_reward 600
Normal 0
of Radiance83ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ จิวเวล ที่มี (13–15)%heist_equipment_reward 400
Normal 0
of Paths1ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ แผนที่ ที่มี (6–7)%heist_equipment_reward 1000
Normal 0
of Locations45ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ แผนที่ ที่มี (8–9)%heist_equipment_reward 800
Normal 0
of Maps75ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ แผนที่ ที่มี (10–12)%heist_equipment_reward 600
Normal 0
of the Atlas83ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ แผนที่ ที่มี (13–15)%heist_equipment_reward 400
Normal 0
of Guiding1ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เครื่องวัดแดด ที่มี (6–7)%heist_equipment_reward 1000
Normal 0
of Charting45ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เครื่องวัดแดด ที่มี (8–9)%heist_equipment_reward 800
Normal 0
of Navigating75ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เครื่องวัดแดด ที่มี (10–12)%heist_equipment_reward 600
Normal 0
of Helmsmanship83ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เครื่องวัดแดด ที่มี (13–15)%heist_equipment_reward 400
Normal 0
of Fragments1ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ชิ้นส่วนแผนที่ ที่มี (6–7)%heist_equipment_reward 1000
Normal 0
of Pieces45ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ชิ้นส่วนแผนที่ ที่มี (8–9)%heist_equipment_reward 800
Normal 0
of Puzzles75ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ชิ้นส่วนแผนที่ ที่มี (10–12)%heist_equipment_reward 600
Normal 0
of Assembly83ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ชิ้นส่วนแผนที่ ที่มี (13–15)%heist_equipment_reward 400
Normal 0
of Cards1ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ไพ่พยากรณ์ ที่มี (6–7)%heist_equipment_reward 1000
Normal 0
of Decks45ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ไพ่พยากรณ์ ที่มี (8–9)%heist_equipment_reward 800
Normal 0
of Collections75ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ไพ่พยากรณ์ ที่มี (10–12)%heist_equipment_reward 600
Normal 0
of Compendiums83ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ไพ่พยากรณ์ ที่มี (13–15)%heist_equipment_reward 400
Normal 0
of Confusion1ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ลูกแก้วกับชิ้นส่วนเดลิเรียม ที่มี (6–7)%heist_equipment_reward 1000
Normal 0
of Uncertainty45ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ลูกแก้วกับชิ้นส่วนเดลิเรียม ที่มี (8–9)%heist_equipment_reward 800
Normal 0
of Voices75ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ลูกแก้วกับชิ้นส่วนเดลิเรียม ที่มี (10–12)%heist_equipment_reward 600
Normal 0
of Insanity83ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ลูกแก้วกับชิ้นส่วนเดลิเรียม ที่มี (13–15)%heist_equipment_reward 400
Normal 0
of Spores1ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ แผนที่ไบล์ท กับ ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มี (6–7)%heist_equipment_reward 1000
Normal 0
of Fungi45ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ แผนที่ไบล์ท กับ ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มี (8–9)%heist_equipment_reward 800
Normal 0
of Infestation75ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ แผนที่ไบล์ท กับ ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มี (10–12)%heist_equipment_reward 600
Normal 0
of the Blight83ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ แผนที่ไบล์ท กับ ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มี (13–15)%heist_equipment_reward 400
Normal 0
of Whispering1ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เอสเซนส์ ที่มี (6–7)%heist_equipment_reward 1000
Normal 0
of Weeping45ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เอสเซนส์ ที่มี (8–9)%heist_equipment_reward 800
Normal 0
of Screaming75ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เอสเซนส์ ที่มี (10–12)%heist_equipment_reward 600
Normal 0
of Deafening83ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เอสเซนส์ ที่มี (13–15)%heist_equipment_reward 400
Normal 0
of the Tear1ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ชิ้นส่วนบรีช ที่มี (6–7)%heist_equipment_reward 1000
Normal 0
of the Hand45ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ชิ้นส่วนบรีช ที่มี (8–9)%heist_equipment_reward 800
Normal 0
of the Breach75ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ชิ้นส่วนบรีช ที่มี (10–12)%heist_equipment_reward 600
Normal 0
of the Domain83ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ชิ้นส่วนบรีช ที่มี (13–15)%heist_equipment_reward 400
Normal 0
of Rust1ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ซแคแร็บ ที่มี (6–7)%heist_equipment_reward 1000
Normal 0
of Polish45ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ซแคแร็บ ที่มี (8–9)%heist_equipment_reward 800
Normal 0
of Gilding75ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ซแคแร็บ ที่มี (10–12)%heist_equipment_reward 600
Normal 0
of Wings83ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ซแคแร็บ ที่มี (13–15)%heist_equipment_reward 400
Normal 0
of Powders1ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มี (6–7)%heist_equipment_reward 1000
Normal 0
of Reactants45ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มี (8–9)%heist_equipment_reward 800
Normal 0
of Concatenation75ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มี (10–12)%heist_equipment_reward 600
Normal 0
of Catalysts83ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่มี (13–15)%heist_equipment_reward 400
Normal 0
of the Few1ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ชิ้นส่วนกองพัน ที่มี (6–7)%heist_equipment_reward 1000
Normal 0
of the Many45ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ชิ้นส่วนกองพัน ที่มี (8–9)%heist_equipment_reward 800
Normal 0
of the Countless75ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ชิ้นส่วนกองพัน ที่มี (10–12)%heist_equipment_reward 600
Normal 0
of the Legion83ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ชิ้นส่วนกองพัน ที่มี (13–15)%heist_equipment_reward 400
Normal 0
of Prayers1ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ น้ำมัน ที่มี (6–7)%heist_equipment_reward 1000
Normal 0
of Blessings45ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ น้ำมัน ที่มี (8–9)%heist_equipment_reward 800
Normal 0
of Consecrations75ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ น้ำมัน ที่มี (10–12)%heist_equipment_reward 600
Normal 0
of Anointments83ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ น้ำมัน ที่มี (13–15)%heist_equipment_reward 400
Normal 0
Trinket ม็อด /113

Trinket ม็อด /113

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
Lucky1ม็อดพรีฟิกซ์ที่ซ่อนของโจร มีโอกาสสร้างซ้ำ เหรียญกองโจร ที่มี (5–6)%Normal 100
Lucky50ม็อดพรีฟิกซ์ที่ซ่อนของโจร มีโอกาสสร้างซ้ำ เหรียญกองโจร ที่มี (7–8)%Normal 75
Lucky70ม็อดพรีฟิกซ์ที่ซ่อนของโจร มีโอกาสสร้างซ้ำ เหรียญกองโจร ที่มี (9–10)%Normal 50
Lucky1ม็อดพรีฟิกซ์เงินตราพื้นฐาน ที่ดรอปใน การโจรกรรม มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 1%Normal 50
Lucky50ม็อดพรีฟิกซ์เงินตราพื้นฐาน ที่ดรอปใน การโจรกรรม มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 2%Normal 25
Lucky70ม็อดพรีฟิกซ์เงินตราพื้นฐาน ที่ดรอปใน การโจรกรรม มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ 3%Normal 10
Lucky1ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่ดรอป (10–12)% ใน การโจรกรรมNormal 200
Lucky50ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่ดรอป (13–16)% ใน การโจรกรรมNormal 150
Lucky70ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่ดรอป (17–20)% ใน การโจรกรรมNormal 100
Lucky1ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มจำนวนของ ไอเทมที่ดรอป (4–5)% ใน การโจรกรรมNormal 200
Lucky50ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มจำนวนของ ไอเทมที่ดรอป (6–7)% ใน การโจรกรรมNormal 150
Lucky70ม็อดพรีฟิกซ์เพิ่มจำนวนของ ไอเทมที่ดรอป (8–10)% ใน การโจรกรรมNormal 100
Lucky1ม็อดพรีฟิกซ์ไอเทมในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปแบบ มีมลทิน 2%Normal 100
Lucky50ม็อดพรีฟิกซ์ไอเทมในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปแบบ มีมลทิน 3%Normal 75
Lucky70ม็อดพรีฟิกซ์ไอเทมในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปแบบ มีมลทิน 4%Normal 50
Lucky1ม็อดพรีฟิกซ์ไอเทมในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปแบบ ถูกตรวจสอบ (6–8)%Normal 100
Lucky50ม็อดพรีฟิกซ์ไอเทมในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปแบบ ถูกตรวจสอบ (9–11)%Normal 75
Lucky70ม็อดพรีฟิกซ์ไอเทมในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปแบบ ถูกตรวจสอบ (12–15)%Normal 50
Lucky1ม็อดพรีฟิกซ์ไอเทมในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปแบบมี รู เพิ่มเติม 1 รู 3%Normal 100
Lucky50ม็อดพรีฟิกซ์ไอเทมในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปแบบมี รู เพิ่มเติม 1 รู 4%Normal 75
Lucky70ม็อดพรีฟิกซ์ไอเทมในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปแบบมี รู เพิ่มเติม 1 รู 5%Normal 50
Lucky1ม็อดพรีฟิกซ์ไอเทมในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปแบบ เชื่อมรูเต็ม 1%Normal 100
Lucky50ม็อดพรีฟิกซ์ไอเทมในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปแบบ เชื่อมรูเต็ม 2%Normal 75
Lucky70ม็อดพรีฟิกซ์ไอเทมในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปแบบ เชื่อมรูเต็ม 3%Normal 50
Lucky75ม็อดพรีฟิกซ์ไอเทมในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปแบบ มีอิทธิพลเชปเปอร์ 1%Normal 20
Lucky75ม็อดพรีฟิกซ์ไอเทมในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปแบบ มีอิทธิพลเอลเดอร์ 1%Normal 20
Lucky1ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Transmutation ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Orb of Alchemy แทน 3%Normal 100
Lucky50ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Transmutation ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Orb of Alchemy แทน (4–5)%Normal 75
Lucky70ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Transmutation ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Orb of Alchemy แทน (6–7)%Normal 50
Lucky1ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Transmutation ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Chaos Orb แทน 2%Normal 100
Lucky50ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Transmutation ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Chaos Orb แทน 3%Normal 75
Lucky70ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Transmutation ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Chaos Orb แทน 4%Normal 50
Lucky1ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Alteration ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Orb of Alchemy แทน (13–16)%Normal 100
Lucky50ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Alteration ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Orb of Alchemy แทน (17–20)%Normal 75
Lucky70ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Alteration ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Orb of Alchemy แทน (21–25)%Normal 50
Lucky1ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Alteration ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Chaos Orb แทน (6–8)%Normal 100
Lucky50ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Alteration ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Chaos Orb แทน (9–12)%Normal 75
Lucky70ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Alteration ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Chaos Orb แทน (13–15)%Normal 50
Lucky78ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Alteration ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Regal Orb แทน 1%Normal 20
Lucky1ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Augmentation ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Orb of Alchemy แทน (7–8)%Normal 100
Lucky50ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Augmentation ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Orb of Alchemy แทน (9–10)%Normal 75
Lucky70ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Augmentation ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Orb of Alchemy แทน (11–13)%Normal 50
Lucky1ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Augmentation ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Chaos Orb แทน 5%Normal 100
Lucky50ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Augmentation ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Chaos Orb แทน 6%Normal 75
Lucky70ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Augmentation ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Chaos Orb แทน (7–8)%Normal 50
Lucky81ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Augmentation ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Regal Orb แทน 1%Normal 15
Lucky83ม็อดพรีฟิกซ์Chaos Orb ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Divine แทน 1%Normal 1
Lucky83ม็อดพรีฟิกซ์Chaos Orb ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Exalted Orb แทน 1%Normal 1
Lucky60ม็อดพรีฟิกซ์Regal Orb ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Divine Orb แทน 2%Normal 10
Lucky75ม็อดพรีฟิกซ์Regal Orb ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Divine Orb แทน 3%Normal 5
Lucky80ม็อดพรีฟิกซ์Regal Orb ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Divine Orb แทน 4%Normal 2
Lucky60ม็อดพรีฟิกซ์Regal Orb ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Exalted Orb แทน 2%Normal 10
Lucky75ม็อดพรีฟิกซ์Regal Orb ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Exalted Orb แทน 3%Normal 5
Lucky80ม็อดพรีฟิกซ์Regal Orb ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Exalted Orb แทน 4%Normal 2
Lucky1ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Scouring ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Orb of Regret แทน (12–15)%Normal 100
Lucky50ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Scouring ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Orb of Regret แทน (16–20)%Normal 75
Lucky70ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Scouring ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Orb of Regret แทน (21–25)%Normal 50
Lucky82ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Scouring ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Orb of Annulment แทน 1%Normal 5
Lucky77ม็อดพรีฟิกซ์Orb of Regret ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Orb of Annulment แทน 1%Normal 10
Lucky1ม็อดพรีฟิกซ์Chromatic Orb ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Jeweller's Orb แทน (25–33)%Normal 100
Lucky50ม็อดพรีฟิกซ์Chromatic Orb ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Jeweller's Orb แทน (34–40)%Normal 75
Lucky70ม็อดพรีฟิกซ์Chromatic Orb ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Jeweller's Orb แทน (41–50)%Normal 50
Lucky1ม็อดพรีฟิกซ์Chromatic Orb ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Orb of Fusing แทน (16–20)%Normal 100
Lucky50ม็อดพรีฟิกซ์Chromatic Orb ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Orb of Fusing แทน (21–25)%Normal 75
Lucky70ม็อดพรีฟิกซ์Chromatic Orb ในการโจรกรรม มีโอกาสดรอปเป็น Orb of Fusing แทน (26–30)%Normal 50
of Superstition1ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เงินตราพื้นฐาน ที่มี 2%Normal 50
of Superstition50ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เงินตราพื้นฐาน ที่มี 3%Normal 25
of Superstition70ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ เงินตราพื้นฐาน ที่มี 4%Normal 10
of Superstition1ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมเกราะ เพิ่มเติม (4–5)% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 100
of Superstition50ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมเกราะ เพิ่มเติม (6–7)% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 75
of Superstition70ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมเกราะ เพิ่มเติม (8–10)% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 50
of Superstition1ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมอาวุธ เพิ่มเติม (4–5)% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 100
of Superstition50ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมอาวุธ เพิ่มเติม (6–7)% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 75
of Superstition70ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมอาวุธ เพิ่มเติม (8–10)% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 50
of Superstition1ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ เครื่องประดับ เพิ่มเติม 4% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 100
of Superstition50ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ เครื่องประดับ เพิ่มเติม (5–6)% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 75
of Superstition70ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ เครื่องประดับ เพิ่มเติม (7–8)% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 50
of Superstition1ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมหินสกิล เพิ่มเติม 2% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 100
of Superstition50ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมหินสกิล เพิ่มเติม 3% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 75
of Superstition70ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมหินสกิล เพิ่มเติม 4% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 50
of Superstition1ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมเอสเซนส์ เพิ่มเติม 3% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 100
of Superstition50ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมเอสเซนส์ เพิ่มเติม 4% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 75
of Superstition70ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมเอสเซนส์ เพิ่มเติม (5–6)% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 50
of Superstition1ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมไพ่พยากรณ์ เพิ่มเติม 4% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 100
of Superstition50ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมไพ่พยากรณ์ เพิ่มเติม (5–6)% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 75
of Superstition70ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมไพ่พยากรณ์ เพิ่มเติม (7–8)% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 50
of Superstition1ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมยูนิค เพิ่มเติม 1% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 50
of Superstition50ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมยูนิค เพิ่มเติม 2% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 25
of Superstition1ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ สร้อยเครื่องราง เพิ่มเติม 4% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 100
of Superstition50ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ สร้อยเครื่องราง เพิ่มเติม (5–6)% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 75
of Superstition70ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ สร้อยเครื่องราง เพิ่มเติม (7–8)% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 50
of Superstition40ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมอะบิส เพิ่มเติม 2% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 100
of Superstition50ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมอะบิส เพิ่มเติม 3% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 75
of Superstition70ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมอะบิส เพิ่มเติม 4% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 50
of Superstition40ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมบรีช เพิ่มเติม 2% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 100
of Superstition50ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมบรีช เพิ่มเติม 3% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 75
of Superstition70ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมบรีช เพิ่มเติม 4% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 50
of Superstition60ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมเมตามอร์ฟ เพิ่มเติม 1% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 50
of Superstition80ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมเมตามอร์ฟ เพิ่มเติม 2% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 25
of Superstition60ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมเดลิเรียม เพิ่มเติม 1% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 50
of Superstition80ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมเดลิเรียม เพิ่มเติม 2% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 25
of Superstition40ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมกองพัน เพิ่มเติม 1% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 100
of Superstition50ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมกองพัน เพิ่มเติม 2% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 75
of Superstition70ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมกองพัน เพิ่มเติม 3% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 50
of Superstition40ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมไบล์ท เพิ่มเติม 1% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 100
of Superstition50ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมไบล์ท เพิ่มเติม 2% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 75
of Superstition70ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมไบล์ท เพิ่มเติม 3% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 50
of Superstition40ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 1% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 100
of Superstition50ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 2% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 75
of Superstition70ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 3% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 50
of Superstition40ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมเหมืองลึก เพิ่มเติม 1% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 100
of Superstition50ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมเหมืองลึก เพิ่มเติม 2% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 75
of Superstition70ม็อดซัฟฟิกซ์มีโอกาสได้รับ ไอเทมเหมืองลึก เพิ่มเติม 3% เมื่อเปิด หีบรางวัล ใน การโจรกรรมNormal 50
โต๊ะคราฟท์ /1

โต๊ะคราฟท์ /1

IDModRequireItemClassesUnlock
ซานะด่านมี ที่ซ่อนของโจร เพิ่มเติม 2 ใบ
map extra content weighting [1]
map heist league [1]
6x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 9
อื่นๆ ม็อด /8

อื่นๆ ม็อด /8

ชื่อเลเวลDomainPre/SufDescriptionWeight
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์สัญญาจ้างโจรกรรม ที่ไม่ใช่ยูนิค ที่พบในแผนที่ของคุณมี ม็อดแฝง เพิ่มเติม 1 อย่าง
เหลือการใช้งานอีก 3 ครั้ง
unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 50
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์สัญญาจ้างโจรกรรม ที่ไม่ใช่ยูนิค ที่พบในแผนที่ของคุณมี ม็อดแฝง เพิ่มเติม 1 อย่าง
เหลือการใช้งานอีก 15 ครั้ง
unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 50
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์ด่านมี ที่ซ่อนของโจร 1 ใบ
เหลือการใช้งานอีก 3 ครั้ง
no_monster_packs 0
unique_map 0
Normal 250
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์ด่านมี ที่ซ่อนของโจร 1 ใบ
เหลือการใช้งานอีก 15 ครั้ง
no_monster_packs 0
unique_map 0
Normal 250
of Smuggling68Sentinelม็อดซัฟฟิกซ์ศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล โจรกรรม 1 ชิ้น (1–1.5)%
local sentinel drone difficulty + [4]
special_sentinel_mod 0
sentinel_c 0
Normal 45
of Smuggling75Sentinelม็อดซัฟฟิกซ์ศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล โจรกรรม 1 ชิ้น (1.6–2)%
local sentinel drone difficulty + [6]
special_sentinel_mod 0
sentinel_c 0
Normal 45
of Smuggling80Sentinelม็อดซัฟฟิกซ์ศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล โจรกรรม 1 ชิ้น (2.1–3)%
local sentinel drone difficulty + [8]
special_sentinel_mod 0
sentinel_c 0
Normal 15
1MemoryLinesยูนิคด่านมี ที่ซ่อนของโจร เพิ่มเติม 2 ใบ
map heist league [1]
ไอเทม /4

ไอเทม /4

Iconชื่อ
เข็มกลัดเงิน
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 2
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่ดรอป (11–15)% ใน การโจรกรรม
เข็มกลัดทอง
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 3
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่ดรอป (16–20)% ใน การโจรกรรม
เข็มกลัดรุ้ง
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 4
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่ดรอป (21–25)% ใน การโจรกรรม
เข็มกลัดใบไม้
ต้องการ ทักษะ ทักษะใดก็ได้ เลเวล 5
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่ดรอป (26–30)% ใน การโจรกรรม
Passive /3

Passive /3

Categoryชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
พาสซีฟกลางSecret Stash
HeistNotable1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ที่ซ่อนของโจร 1 ใบ +4%
พาสซีฟกลางCasing the Joint
HeistNotable2
ที่ซ่อนของโจร ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป พิมพ์เขียว เพิ่มขึ้น 100%
พิมพ์เขียว ที่ดรอปในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกเปิดเผยโดยสมบูรณ์ 10%
พาสซีฟกลางStraight and Narrow
WheelofDisablingHeist
เหรียญกองโจร, สัญญาจ้าง, พิมพ์เขียว ไม่สามารถพบได้ ในแผนที่ของคุณ
แผนที่ของคุณ ไม่มีโอกาสมี ที่ซ่อนของโจร
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี เนื้อหาเสริม อื่นๆ +2%
โจรกรรม
MasterMission
Act:
Heist
#ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียดArea
1บุก​เข้าไป​ใน​สถานที่
2บุก​ฝ่า​การ​ปิด​กั้นสถานที่
3ขโมย​ไอเทม​เป้า​หมาย
4ขโมย​ไอเทมเป้าหมาย​ให้​ได้ ก่อน​ที่​จะ​เกิด​การ​ปิดกั้นสถานที่
5หลบหนี​จาก​สถานที่
6เก็บ​ไอเทมเป้าหมาย​แล้ว​หลบหนี
7หลบหนี​จาก​สถานที่
8สัญญาจ้าง​เสร็จสิ้น
9สัญญาจ้าง​ล้มเหลว
10การ​โจรกรรม​ครั้ง​ยิ่ง​ใหญ่เสร็จสิ้น
โจรกรรม ม็อดตารางสมุดแผนที่ /6 ⍟

โจรกรรม ม็อดตารางสมุดแผนที่ /6 ⍟

Categoryชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียดปริมาณ

โจรกรรม
โจรกรรม - ขนาดกองเหรียญกองโจร
HeistNode1
เพิ่มขนาดกองของ เหรียญกองโจร ที่พบ 8% ในแผนที่ของคุณ5

โจรกรรม
โจรกรรม - โอกาสพิมพ์เขียว
HeistNode1
เพิ่มจำนวนของ พิมพ์เขียว ที่พบ 8% ในแผนที่ของคุณ1
พาสซีฟกลาง
โจรกรรม
Secret Stash
HeistNotable1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ที่ซ่อนของโจร 1 ใบ +4%1

โจรกรรม
โจรกรรม - โอกาสที่ซ่อนของโจร
HeistNotable1
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี ที่ซ่อนของโจร 1 ใบ +1%4
พาสซีฟกลาง
โจรกรรม
Casing the Joint
HeistNotable2
ที่ซ่อนของโจร ในแผนที่ของคุณ มีโอกาสดรอป พิมพ์เขียว เพิ่มขึ้น 100%
พิมพ์เขียว ที่ดรอปในแผนที่ของคุณ มีโอกาสถูกเปิดเผยโดยสมบูรณ์ 10%
1
พาสซีฟกลาง
โจรกรรม
Smuggling Routes
HeistRobot
แผนที่ของคุณ มีโอกาสมี กองมอนสเตอร์เป้าหมายค่าหัว 1 กอง 10%1
Heist ร้านค้า /25 ⍟

Heist ร้านค้า /25 ⍟

Iconชื่อ
สัตว์เลี้ยงแมว Heist
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณออกมา
เอฟเฟคตัวละคร Spellblade
ติด เอฟเฟคตัวละคร Spellblade ให้กับเข็มขัดของคุณ
กรอบรูปตัวละคร Spellblade
ติด กรอบรูปตัวละคร Spellblade ให้กับตัวละครนี้
หมวก Master Spellblade
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวก Master Spellblade
รองเท้า Master Spellblade
เปลี่ยนสกิน รองเท้า ที่สวมใส่เป็น รองเท้า Master Spellblade
ถุงมือ Master Spellblade
เปลี่ยนสกิน ถุงมือ ที่สวมใส่เป็น ถุงมือ Master Spellblade
เสื้อเกราะ Master Spellblade
เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ที่สวมใส่เป็น เสื้อเกราะ Master Spellblade
กรอบรูปตัวละคร Master Spellblade
ติด กรอบรูปตัวละคร Master Spellblade ให้กับตัวละครนี้
เอฟเฟคตัวละคร Eagle
ติด เอฟเฟคตัวละคร Eagle ให้กับเข็มขัดของคุณ
กรอบรูปตัวละคร Eagle
ติด กรอบรูปตัวละคร Eagle ให้กับตัวละครนี้
หมวก Imperial Eagle
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวก Imperial Eagle
รองเท้า Imperial Eagle
เปลี่ยนสกิน รองเท้า ที่สวมใส่เป็น รองเท้า Imperial Eagle
ถุงมือ Imperial Eagle
เปลี่ยนสกิน ถุงมือ ที่สวมใส่เป็น ถุงมือ Imperial Eagle
เสื้อเกราะ Imperial Eagle
เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ที่สวมใส่เป็น เสื้อเกราะ Imperial Eagle
กรอบรูปตัวละคร Imperial Eagle
ติด กรอบรูปตัวละคร Imperial Eagle ให้กับตัวละครนี้
หมวกประจำลีก Heist
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวกประจำลีก Heist
หมวกฮู้ดของเนเนต
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวกฮู้ดของเนเนต
หมวกของฮัค
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวกของฮัค
หมวกของวินเดอร์รี
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวกของวินเดอร์รี
เอฟเฟควาร์ป Heist
วาร์ปที่ตัวละครนี้สร้างจะใช้ เอฟเฟควาร์ป Heist
แท่นวางอาวุธ
Tags: เฟอร์นิเจอร์, ร้านค้า
Category: Heist
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
วัตถุโบราณ Treasury
Category: Heist
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
ชั้นวางของ
Category: Heist
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
โต๊ะสงคราม
Tags: เฟอร์นิเจอร์
Category: Heist
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Hana's Memorial
Tags: ร้านค้า, สัตว์เลี้ยง
Category: Heist
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Heist Doodad Category /5 ⍟

Heist Doodad Category /5 ⍟

Iconชื่อ
แท่นวางอาวุธ
Tags: เฟอร์นิเจอร์, ร้านค้า
Category: Heist
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
วัตถุโบราณ Treasury
Category: Heist
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
ชั้นวางของ
Category: Heist
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
โต๊ะสงคราม
Tags: เฟอร์นิเจอร์
Category: Heist
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Hana's Memorial
Tags: ร้านค้า, สัตว์เลี้ยง
Category: Heist
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ

Guide

Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.

Community Wiki

Wiki Edit

Heist


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Heist