มอนสเตอร์ ม็อด /1

มอนสเตอร์ ม็อด /1

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
Innocence68MonsterArchnemesisเพิ่มความเสียหาย 50%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +40%
ค่าต้านทาน เคออส +25%
เสริมค่าป้องกันกายภาพ 15%
dropped items are converted to scarabs based on rarity [1]
magic 0
Normal 30
อุปกรณ์สวมใส่กองโจร ม็อด /4

อุปกรณ์สวมใส่กองโจร ม็อด /4

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of Rust1ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ซแคแร็บ ที่มี (6–7)%heist_equipment_reward 1000
Normal 0
of Polish45ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ซแคแร็บ ที่มี (8–9)%heist_equipment_reward 800
Normal 0
of Gilding75ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ซแคแร็บ ที่มี (10–12)%heist_equipment_reward 600
Normal 0
of Wings83ม็อดซัฟฟิกซ์หีบการโจรกรรม มีโอกาสสร้างซ้ำ ซแคแร็บ ที่มี (13–15)%heist_equipment_reward 400
Normal 0
อื่นๆ ม็อด /18

อื่นๆ ม็อด /18

ชื่อเลเวลDomainPre/SufDescriptionWeight
of Oxidation1Chestม็อดซัฟฟิกซ์มี ซแคแร็บขึ้นสนิม เพิ่มเติม (1–2) ตัวscarab 1000
Normal 0
of Sheen73Chestม็อดซัฟฟิกซ์มี ซแคแร็บขึ้นเงา เพิ่มเติม (1–2) ตัวscarab 600
Normal 0
of Ostentation78Chestม็อดซัฟฟิกซ์มี ซแคแร็บเคลือบทอง เพิ่มเติม (1–2) ตัวscarab 200
Normal 0
of Ascent78Chestม็อดซัฟฟิกซ์มี ซแคแร็บติดปีก เพิ่มเติม 1 ตัวscarab 50
Normal 0
of Focus1Chestม็อดซัฟฟิกซ์ซแคแร็บภายใน ทั้งหมด เป็นชนิดเดียวกันscarab 300
Normal 0
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ 3 ตัวแรกที่ถูกเข้าสิง ดรอป ซแคแร็บขึ้นสนิม เพิ่มเติม 1 ตัว
แผนที่ของคุณมี คนทรยศตายโหง เพิ่มเติม 1 ตน
เหลือการใช้งานอีก 3 ครั้ง
map extra content weighting [1]
Normal 250
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ 3 ตัวแรกที่ถูกเข้าสิง ดรอป ซแคแร็บขึ้นเงา เพิ่มเติม 1 ตัว
แผนที่ของคุณมี คนทรยศตายโหง เพิ่มเติม 1 ตน
เหลือการใช้งานอีก 3 ครั้ง
map extra content weighting [1]
Normal 250
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ 3 ตัวแรกที่ถูกเข้าสิง ดรอป ซแคแร็บเคลือบทอง เพิ่มเติม 1 ตัว
แผนที่ของคุณมี คนทรยศตายโหง เพิ่มเติม 1 ตน
เหลือการใช้งานอีก 3 ครั้ง
map extra content weighting [1]
Normal 250
1Atlasม็อดพรีฟิกซ์มอนสเตอร์ 3 ตัวแรกที่ถูกเข้าสิง ดรอป ซแคแร็บติดปีก เพิ่มเติม 1 ตัว
แผนที่ของคุณมี คนทรยศตายโหง เพิ่มเติม 1 ตน
เหลือการใช้งานอีก 15 ครั้ง
map extra content weighting [1]
Normal 50
1ExpeditionRelicม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์อักขระ มีโอกาสดรอป ซแคแร็บ เพิ่มเติม 1 ตัว 10%expedition_sirens_remnant 1000
Normal 0
1ExpeditionRelicม็อดซัฟฟิกซ์หีบที่ขุดค้น มีโอกาสมี ซแคแร็บ เพิ่มเติม 1 ตัว 10%expedition_sirens_remnant 1000
Normal 0
1PrimordialAltarยูนิคมีโอกาสดรอป ซแคแร็บ เพิ่มเติม 1 ตัว (1–2)%primordial_altar_downside 0
Normal 500
1PrimordialAltarยูนิคบอสสุดท้าย ดรอป ซแคแร็บ เพิ่มเติม (1–3) ตัวprimordial_altar_downside 0
Normal 500
1PrimordialAltarยูนิคซแคแร็บ ที่ดรอปจากศัตรูที่ถูกสังหาร มีโอกาสถูกสร้างซ้ำ (10–20)%primordial_altar_downside 0
Normal 0
of Skittering68Sentinelม็อดซัฟฟิกซ์ศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ซแคแร็บ 1 ตัว (2–2.5)%
local sentinel drone difficulty + [4]
special_sentinel_mod 0
sentinel_c 0
Normal 100
of Skittering75Sentinelม็อดซัฟฟิกซ์ศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ซแคแร็บ 1 ตัว (2.6–3)%
local sentinel drone difficulty + [6]
special_sentinel_mod 0
sentinel_c 0
Normal 100
of Skittering80Sentinelม็อดซัฟฟิกซ์ศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ซแคแร็บ 1 ตัว (3.1–4)%
local sentinel drone difficulty + [8]
special_sentinel_mod 0
sentinel_c 0
Normal 33
1Sentinelยูนิคมอนสเตอร์ที่เพิ่มพลัง ดรอปของรางวัล ซแคแร็บ (8–12) ชิ้น
ไอเทม /12

ไอเทม /12

Iconชื่อ
DeliriumOrbScarabsลูกแก้วเดลิเรียมเสียงแมลง
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น ซแคแร็บ
ตัวบ่มฟักเสียงแมลง
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​การ​บ่ม​ฟัก​ไอเท​ม ซแคแร็บ ลง​ใน​ไอเทม​สวมใส่
ไอเทม​จะ​ดรอป​หลัง​จาก​สังหาร​มอนสเตอร์​ครบ {0} ตัว
Buried Treasure
ขนาดกอง: 1 / 3
ซแคแร็บซัลไฟต์
More is Never Enough
ขนาดกอง: 1 / 7
ซแคแร็บเคลือบทอง
The Deal
ขนาดกอง: 1 / 5
ซแคแร็บแผนที่
Cameria's Cut
ขนาดกอง: 1 / 2
ซแคแร็บ
The Card Sharp
ขนาดกอง: 1 / 4
ซแคแร็บไพ่พยากรณ์
Rebirth and Renewal
ขนาดกอง: 1 / 4
ซแคแร็บติดปีก
เหยื่อล่อวงศ์ฟาร์รุล
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์ร้ายแดง จาก ป่า เพิ่มเติม 4 ตัว
ไม่สามารถใช้พร้อมกับ ซแคแร็บรวมสัตว์ ได้
map additional red beast family wilds [4]
map extra content weighting [1]
map mission id [2]
เหยื่อล่อวงศ์ซาคาวอล
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์ร้ายแดง จาก ทะเลทราย เพิ่มเติม 4 ตัว
ไม่สามารถใช้พร้อมกับ ซแคแร็บรวมสัตว์ ได้
map additional red beast family sands [4]
map extra content weighting [1]
map mission id [2]
เหยื่อล่อวงศ์เฟนูมัส
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์ร้ายแดง จาก ถ้ำ เพิ่มเติม 4 ตัว
ไม่สามารถใช้พร้อมกับ ซแคแร็บรวมสัตว์ ได้
map additional red beast family caverns [4]
map extra content weighting [1]
map mission id [2]
เหยื่อล่อวงศ์เครเชียนน์
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์ร้ายแดง จาก บาดาล เพิ่มเติม 4 ตัว
ไม่สามารถใช้พร้อมกับ ซแคแร็บรวมสัตว์ ได้
map additional red beast family deep [4]
map extra content weighting [1]
map mission id [2]
Passive /2

Passive /2

Categoryชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
พาสซีฟกลางSubtle Manipulations
ScarabNotable1
เครื่องเปิดแผนที่ มีโอกาสไม่ใช้ ซแคแร็บ 10%
คีย์สโตนTwist of Fate
TwistOfFateKeystone
แผนที่แรร์ที่มีมลทินของคุณ กับ ภารกิจสมุดแผนที่, สูตรคราฟท์แผนที่, ซแคแร็บ
ที่ส่งผลต่อแผนที่เหล่านั้น ถูกแก้ไขอย่างไม่อาจคาดเดาได้ เมื่อเปิด
ซแคแร็บ ม็อดตารางสมุดแผนที่ /2 ⍟

ซแคแร็บ ม็อดตารางสมุดแผนที่ /2 ⍟

Categoryชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียดปริมาณ

ซแคแร็บ
ซแคแร็บ - โอกาสซแคแร็บสมุดแผนที่
ScarabNode1
บอสสุดท้ายประจำแผนที่ ในแผนที่แต่ละชิ้น มีโอกาสดรอป ซแคแร็บ เพิ่มเติม 1 ตัว 1%4
พาสซีฟกลาง
ซแคแร็บ
Subtle Manipulations
ScarabNotable1
เครื่องเปิดแผนที่ มีโอกาสไม่ใช้ ซแคแร็บ 10%1
ซแคแร็บ ไอเทม /64 ⍟

ซแคแร็บ ไอเทม /64 ⍟

Iconชื่อ
ซแคแร็บบรีชขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี บรีช เพิ่มเติม 1 แห่ง
ซแคแร็บบรีชขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี บรีช เพิ่มเติม 2 แห่ง
ซแคแร็บบรีชเคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี บรีช เพิ่มเติม 3 แห่ง
ซแคแร็บบรีชติดปีก
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี บรีช เพิ่มเติม 5 แห่ง
ซแคแร็บแผนที่ขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม แผนที่ ที่พบในด่าน อีก 20%
ซแคแร็บแผนที่ขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม แผนที่ ที่พบในด่าน อีก 35%
ซแคแร็บแผนที่เคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม แผนที่ ที่พบในด่าน อีก 50%
ซแคแร็บแผนที่ติดปีก
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม แผนที่ ที่พบในด่าน อีก 85%
ซแคแร็บวัตถุโบราณขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ไอเทมยูนิค ที่พบในด่าน อีก 50%
ซแคแร็บวัตถุโบราณขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ไอเทมยูนิค ที่พบในด่าน อีก 100%
ซแคแร็บวัตถุโบราณเคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ไอเทมยูนิค ที่พบในด่าน อีก 150%
ซแคแร็บวัตถุโบราณติดปีก
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ไอเทมยูนิค ที่พบในด่าน อีก 250%
ซแคแร็บรวมสัตว์ขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์ร้ายแดง เพิ่มเติม 1 ตัว
ซแคแร็บรวมสัตว์ขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์ร้ายแดง เพิ่มเติม 2 ตัว
ซแคแร็บรวมสัตว์เคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์ร้ายแดง เพิ่มเติม 3 ตัว
ซแคแร็บรวมสัตว์ติดปีก
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์ร้ายแดง เพิ่มเติม 5 ตัว
ซแคแร็บเชปเปอร์ขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม อิทธิพล​เชปเปอร์ ลงใน​ด่าน​แผนที่
เพิ่ม ไอเทม​แรร์​เชปเปอร์ ที่​พบ​ใน​ด่าน อีก 30%
ซแคแร็บเชปเปอร์ขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม อิทธิพล​เชปเปอร์ ลงใน​ด่าน​แผนที่
เพิ่มไอเทม​แรร์​เชปเปอร์ ที่​พบ​ใน​ด่าน อีก 60%
ซแคแร็บเชปเปอร์เคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม อิทธิพล​เชปเปอร์ ลงใน​ด่าน​แผนที่
เพิ่มไอเทม​แรร์​เชปเปอร์ ที่​พบ​ใน​ด่าน อีก 90%
ซแคแร็บเชปเปอร์ติดปีก
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม อิทธิพล​เชปเปอร์ ลงใน​ด่าน​แผนที่
เพิ่มไอเทม​แรร์​เชปเปอร์ ที่​พบ​ใน​ด่าน อีก 150%
ซแคแร็บเอลเดอร์ขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม อิทธิพล​เอลเดอร์ ลงใน​ด่าน​แผนที่
เพิ่มไอเทม​แรร์​เอลเดอร์ ที่​พบ​ใน​ด่าน อีก 30%
ซแคแร็บเอลเดอร์ขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม อิทธิพล​เอลเดอร์ ลงใน​ด่าน​แผนที่
เพิ่มไอเทม​แรร์​เอลเดอร์ ที่​พบ​ใน​ด่าน อีก 60%
ซแคแร็บเอลเดอร์เคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม อิทธิพล​เอลเดอร์ ลงใน​ด่าน​แผนที่
เพิ่มไอเทม​แรร์​เอลเดอร์ ที่​พบ​ใน​ด่าน อีก 90%
ซแคแร็บเอลเดอร์ติดปีก
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม อิทธิพล​เอลเดอร์ ลงใน​ด่าน​แผนที่
เพิ่มไอเทม​แรร์​เอลเดอร์ ที่​พบ​ใน​ด่าน อีก 150%
ซแคแร็บซัลไฟต์ขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี นิโค้
เจ้าของแผนที่ ได้รับ ซัลไฟต์ เพิ่มขึ้น อีก 20%
ซแคแร็บซัลไฟต์ขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี นิโค้
เจ้าของแผนที่ ได้รับ ซัลไฟต์ เพิ่มขึ้น อีก 40%
ซแคแร็บซัลไฟต์เคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี นิโค้
เจ้าของแผนที่ ได้รับ ซัลไฟต์ เพิ่มขึ้น อีก 60%
ซแคแร็บซัลไฟต์ติดปีก
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี นิโค้
เจ้าของแผนที่ ได้รับ ซัลไฟต์ เพิ่มขึ้น อีก 100%
ซแคแร็บพยากรณ์ขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ไพ่พยากรณ์ ที่พบในด่าน อีก 50%
ซแคแร็บพยากรณ์ขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ไพ่พยากรณ์ ที่พบในด่าน อีก 100%
ซแคแร็บพยากรณ์เคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ไพ่พยากรณ์ ที่พบในด่าน อีก 150%
ซแคแร็บพยากรณ์ติดปีก
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ไพ่พยากรณ์ ที่พบในด่าน อีก 250%
ซแคแร็บทรมานขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ผีตายโหง เพิ่มเติม 3 ตน
ซแคแร็บทรมานขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ผีตายโหง เพิ่มเติม 5 ตน
ซแคแร็บทรมานเคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ผีตายโหง เพิ่มเติม 7 ตน
ซแคแร็บทรมานติดปีก
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ผีตายโหง เพิ่มเติม 12 ตน
ซแคแร็บนิรภัยขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 3 ใบ
ซแคแร็บนิรภัยขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 4 ใบ
ซแคแร็บนิรภัยเคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 5 ใบ
ซแคแร็บนิรภัยติดปีก
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 9 ใบ
ซแคแร็บฮาร์บินเจอร์ขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 2 ตน
ซแคแร็บฮาร์บินเจอร์ขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 3 ตน
ซแคแร็บฮาร์บินเจอร์เคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 4 ตน
ซแคแร็บฮาร์บินเจอร์ติดปีก
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 7 ตน
ซแคแร็บกองสำรวจขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี การเผชิญหน้ากองสำรวจ เพิ่มเติม 1 แห่ง
ซแคแร็บกองสำรวจขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี การเผชิญหน้ากองสำรวจ เพิ่มเติม 1 แห่ง
ด่าน มีจำนวนของ เครื่องหมายมอนสเตอร์อักขระ เพิ่มขึ้น 25%
เพิ่มจำนวน วัตถุระเบิด 20%
ซแคแร็บกองสำรวจเคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี การเผชิญหน้ากองสำรวจ เพิ่มเติม 1 แห่ง
ด่าน มีจำนวนของ เครื่องหมายมอนสเตอร์อักขระ เพิ่มขึ้น 50%
เพิ่มจำนวน วัตถุระเบิด 20%
ซแคแร็บกองสำรวจติดปีก
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี การเผชิญหน้ากองสำรวจ เพิ่มเติม 1 แห่ง
ด่าน มีจำนวนของ เครื่องหมายมอนสเตอร์อักขระ เพิ่มขึ้น 50%
เพิ่มจำนวนของ วัตถุระเบิด 20%
ซากอารยธรรม ในด่านมี ม็อดซัฟฟิกซ์ เพิ่มเติม 1 อย่าง
ซแคแร็บกองพันขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มเติม 1 แห่ง
ซแคแร็บกองพันขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มเติม 1 แห่ง
กองพัน แต่ละกองมี คลังอาวุธ 1 ใบ
ซแคแร็บกองพันเคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มเติม 1 แห่ง
กองพัน แต่ละกองมี คลังอาวุธ 1 ใบ
กองพัน แต่ละกองมี นายพล 1 คน
ซแคแร็บกองพันติดปีก
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มเติม 2 แห่ง
กองพัน แต่ละกองมี คลังอาวุธ 1 ใบ
กองพัน แต่ละกองมี นายพล 1 คน
ซแคแร็บเมตามอร์ฟขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี มอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
ซแคแร็บเมตามอร์ฟขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี มอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟ ที่ดรอป ชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอป ชิ้นส่วนอวัยวะ เพิ่มเติม 1 ชิ้น
ซแคแร็บเมตามอร์ฟเคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี มอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟ ที่ดรอป ชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอป ชิ้นส่วนอวัยวะ เพิ่มเติม 1 ชิ้น
มอนสเตอร์เมตามอร์ฟ ทุกตัวมี ของรางวัล
ซแคแร็บเมตามอร์ฟติดปีก
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี มอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟ ที่ดรอป ชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอป ชิ้นส่วนอวัยวะ เพิ่มเติม 2 ชิ้น
มอนสเตอร์เมตามอร์ฟ ทุกตัวมี ของรางวัล
ซแคแร็บไบล์ทขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง
ซแคแร็บไบล์ทขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง
การเผชิญหน้าไบล์ทมี บอสไบล์ท เพิ่มเติม 1 ตัว
ซแคแร็บไบล์ทเคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง
การเผชิญหน้าไบล์ทมี บอสไบล์ท เพิ่มเติม 1 ตัว
หีบไบล์ท มีโอกาสมี ของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชิ้น 50%
ซแคแร็บไบล์ทติดปีก
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง
การเผชิญหน้าไบล์ทมี บอสไบล์ท เพิ่มเติม 1 ตัว
หีบไบล์ท มีโอกาสมี ของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชิ้น 50%
เลนของ การเผชิญหน้าไบล์ท ในด่านมี หีบรางวัล เพิ่มเติม 1 ใบ
ซแคแร็บอะบิสขึ้นสนิม
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 1 แห่ง
ซแคแร็บอะบิสขึ้นเงา
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 1 แห่ง
อะบิส ในด่าน เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 50%
ซแคแร็บอะบิสเคลือบทอง
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 2 แห่ง
อะบิส ในด่าน เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 50%
ซแคแร็บอะบิสติดปีก
ขนาดกอง: 1 / 10
ด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 3 แห่ง
อะบิส ในด่าน เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 100%

Community Wiki

Wiki Edit

Scarab

Scarabs are a type of map fragment. They do not open portals to new areas, but are instead used to augment existing areas with various effects.

Scarabs are primarily found within the Safehouses of the Immortal Syndicate in the Intervention department. The quality of Scarabs depends on the rank of the member (guaranteed Rusted/Polished/Gilded Scarab at Rank 1/2/3). They also drop from the Syndicate Mastermind and occasionally from a Syndicate member as a Bargain option.

Winged Scarabs can be obtained in the Mastermind's Lair from an Intervention member who was at Rank 3. They can also be obtained by Harvesting a Vivid Vulture, which has a chance of giving a crafting option that upgrades a Scarab, with a chance to upgrade it to a Winged variant.

Vendor recipe

Players can use the vendor recipe system to swap undesirable scarabs for a potentially more desirable one. Vendoring 2 scarabs of the same tier and type (e.g. LesserScarabTormentRusted Torment Scarab) with 1 HorizonOrbOrb of Horizons will result in a random type scarab of the same tier.

Table of scarabs

Effect Syndicate Rusted Polished Gilded Winged
Abyss abysses. Hillock LesserScarabAbyssRusted Abyss Scarab NormalScarabAbyssPolished Abyss Scarab GreaterScarabAbyssGilded Abyss Scarab Tier4ScarabAbyssWinged Abyss Scarab
Ambush strongboxes Haku LesserScarabStrongboxesRusted Ambush Scarab NormalScarabStrongboxesPolished Ambush Scarab GreaterScarabStrongboxesGilded Ambush Scarab Tier4ScarabStrongboxesWinged Ambush Scarab
Bestiary Area contains additional red beasts. Thane Jorgin LesserScarabBeastsRusted Bestiary Scarab NormalScarabBeastsPolished Bestiary Scarab GreaterScarabBeastsGilded Bestiary Scarab Tier4ScarabBeastsWinged Bestiary Scarab
Blight Area contains an additional blight encounter. Riker Maloney LesserScarabBlightRusted Blight Scarab NormalScarabBlightPolished Blight Scarab GreaterScarabBlightGilded Blight Scarab Tier4ScarabBlightWinged Blight Scarab
Breach Area contains additional breaches. It That Fled LesserScarabBreachRusted Breach Scarab NormalScarabBreachPolished Breach Scarab GreaterScarabBreachGilded Breach Scarab Tier4ScarabBreachWinged Breach Scarab
Cartography More maps found in area. Rin Yuushu LesserScarabMapsRusted Cartography Scarab NormalScarabMapsPolished Cartography Scarab GreaterScarabMapsGilded Cartography Scarab Tier4ScarabMapsWinged Cartography Scarab
Divination More divination cards found in area. Gravicius LesserScarabDivinationRusted Divination Scarab NormalScarabDivinationPolished Divination Scarab GreaterScarabDivinationGilded Divination Scarab Tier4ScarabDivinationWinged Divination Scarab
Elder More Elder-influenced items found in area. Korell Goya LesserScarabElderRusted Elder Scarab NormalScarabElderPolished Elder Scarab GreaterScarabElderGilded Elder Scarab Tier4ScarabElderWinged Elder Scarab
Harbinger Area contains additional harbingers. Tora LesserScarabHarbingersRusted Harbinger Scarab NormalScarabHarbingersPolished Harbinger Scarab GreaterScarabHarbingersGilded Harbinger Scarab Tier4ScarabHarbingersWinged Harbinger Scarab
Legion Area contains additional legion encounters.

Higher tier scarabs guarantee that legions have war hoards and generals.

Vagan LesserScarabLegionRusted Legion Scarab NormalScarabLegionPolished Legion Scarab GreaterScarabLegionGilded Legion Scarab Tier4ScarabLegionWinged Legion Scarab
Metamorph Area contains metamorph monsters.

Higher tier scarabs guarantee rewarding organs and additional sample drops.

Aisling Laffrey LesserScarabMetamorphRusted Metamorph Scarab NormalScarabMetamorphPolished Metamorph Scarab GreaterScarabMetamorphGilded Metamorph Scarab Tier4ScarabMetamorphWinged Metamorph Scarab
Perandus Area contains additional Perandus chests.

Higher tier scarabs guarantee that Cadiro will appear.

Janus Perandus LesserScarabPerandusRusted Perandus Scarab NormalScarabPerandusPolished Perandus Scarab GreaterScarabPerandusGilded Perandus Scarab Tier4ScarabPerandusWinged Perandus Scarab
Reliquary More unique items found in area. Elreon LesserScarabUniqueRusted Reliquary Scarab NormalScarabUniquePolished Reliquary Scarab GreaterScarabUniqueGilded Reliquary Scarab Tier4ScarabUniqueWinged Reliquary Scarab
Shaper More Shaper-influenced items found in area. Vorici LesserScarabShaperRusted Shaper Scarab NormalScarabShaperPolished Shaper Scarab GreaterScarabShaperGilded Shaper Scarab Tier4ScarabShaperWinged Shaper Scarab
Sulphite Map owner gains more Sulphite in area. Cameria the Coldblooded LesserScarabSulphiteRusted Sulphite Scarab NormalScarabSulphitePolished Sulphite Scarab GreaterScarabSulphiteGilded Sulphite Scarab Tier4ScarabSulphiteWinged Sulphite Scarab
Torment Area contains additional tormented spirits. Leo, Wolf of the Pits LesserScarabTormentRusted Torment Scarab NormalScarabTormentPolished Torment Scarab GreaterScarabTormentGilded Torment Scarab Tier4ScarabTormentWinged Torment Scarab

Divination cards


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.