Rusted Blight Scarab

Rusted Blight Scarab
ชิ้นส่วนแผนที่
ด่านมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง
เลนของ การเผชิญหน้าไบล์ท ในด่านจะมี หีบรางวัล อีก 0 ใบ
การเผชิญหน้าไบล์ท ในด่านมี บอสไบล์ท เพิ่มเติมสูงสุด 0 ตัว
ด่านมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง
map blight league [1]
map extra content weighting [0]
เรา​ดึง​ตัว​เจ้า​มา​จาก​มหาสมุทร​อัน​แสน​คลั่ง ดูห์นาน​ผู้​เยาว์
แต่​เรา​ไม่​อาจ​นำ​ตัว​เจ้า​คืน​สู่บ้านเกิด​ได้
ภาคี​แห่ง​จินน์​ขอ​เป็น​ที่​พำนัก​ให้​เจ้า​ที่​เวร์แคลส์ท
ใช้กับเครื่องเปิดแผนที่ของคุณเพื่อเพิ่มม็อดให้กับแผนที่
Rusted Blight Scarab
ReferenceFandom Community Wiki
DropLevel 1
BaseType Rusted Blight Scarab
BaseType Rusted Blight Scarab
Class ชิ้นส่วนแผนที่
FlagsAllocateToMapMaker, AlwaysAllocate
TypeMetadata/Items/Scarabs/ScarabBlight1
Tagsrusted_scarab
IconArt/2DItems/Currency/Scarabs/LesserScarabBlight
MTX Tab Stacks5000
ไอเทม

ไอเทม

ทั้งหมด ยูนิค ทั้งหมด หินสกิล
อาวุธมือเดียว กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
อาวุธสองมือ ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ เบ็ดตกปลา
Offhand ซองธนู โล่
เกราะ ถุงมือ รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก
จิวเวลรี่ สร้อย แหวน เข็มขัด เครื่องประดับโจร
จิวเวล จิวเวล คลัสเตอร์จิวเวล Timeless Jewel จิวเวลอะบิส
ขวดยา ขวดยา
อื่นๆ กล่องนิรภัย League Specific Fated Replica ที่ซ่อน ของตกแต่งที่ซ่อน ไพ่พยากรณ์ ชิ้นส่วน (Piece) ตัวบ่มฟัก ตัวสั่นพ้อง
แผนที่ แผนที่ ไอเทมแผนที่อื่นๆ อัญมณีผู้พิทักษ์ ชิ้นส่วนแผนที่ ซแคแร็บ Breachstone Emblem Lure Delirium Orb Sextant
เงินตราซ้อนได้ เงินตราซ้อนได้ น้ำมัน Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา เอสเซนส์ Vial Splinter Blessing
Heist สัญญาจ้าง พิมพ์เขียว อุปกรณ์สวมใส่กองโจร เครื่องมือกองโจร ผ้าคลุมกองโจร เข็มกลัดกองโจร เป้าหมายโจรกรรม Experimented หินสกิลที่มีคุณภาพ
ซแคแร็บ ไอเทม /64 ⍟

ซแคแร็บ ไอเทม /64 ⍟

Iconชื่อ
Rusted Breach Scarab
ด่านมี มือบรีช เพิ่มเติม 1 แห่ง
ด่านอาจมี มือบรีช
ด่านมี มือบรีช อีก 1 แห่ง
map extra content weighting [1]
Polished Breach Scarab
ด่านมี มือบรีช เพิ่มเติม 2 แห่ง
ด่านอาจมี มือบรีช
ด่านมี มือบรีช อีก 2 แห่ง
map extra content weighting [1]
Gilded Breach Scarab
ด่านมี มือบรีช เพิ่มเติม 3 แห่ง
ด่านอาจมี มือบรีช
ด่านมี มือบรีช อีก 3 แห่ง
map extra content weighting [1]
Winged Breach Scarab
ด่านมี มือบรีช เพิ่มเติม 5 แห่ง
ด่านอาจมี มือบรีช
ด่านมี มือบรีช อีก 5 แห่ง
map extra content weighting [1]
Rusted Cartography Scarab
เพิ่ม แผนที่ ที่พบในด่าน อีก 20%
เพิ่มการดรอปของ แผนที่ ในด่าน อีก 20%
Polished Cartography Scarab
เพิ่ม แผนที่ ที่พบในด่าน อีก 35%
เพิ่มการดรอปของ แผนที่ ในด่าน อีก 35%
Gilded Cartography Scarab
เพิ่ม แผนที่ ที่พบในด่าน อีก 50%
เพิ่มการดรอปของ แผนที่ ในด่าน อีก 50%
Winged Cartography Scarab
เพิ่ม แผนที่ ที่พบในด่าน อีก 85%
เพิ่มการดรอปของ แผนที่ ในด่าน อีก 85%
Rusted Reliquary Scarab
เพิ่ม ไอเทมยูนิค ที่พบในด่าน อีก 50%
เพิ่มการดรอปของไอเทมระดับ ยูนิค ในด่านนี้ อีก 50%
Polished Reliquary Scarab
เพิ่ม ไอเทมยูนิค ที่พบในด่าน อีก 100%
เพิ่มการดรอปของไอเทมระดับ ยูนิค ในด่านนี้ อีก 100%
Gilded Reliquary Scarab
เพิ่ม ไอเทมยูนิค ที่พบในด่าน อีก 150%
เพิ่มการดรอปของไอเทมระดับ ยูนิค ในด่านนี้ อีก 150%
Winged Reliquary Scarab
เพิ่ม ไอเทมยูนิค ที่พบในด่าน อีก 250%
เพิ่มการดรอปของไอเทมระดับ ยูนิค ในด่านนี้ อีก 250%
Rusted Bestiary Scarab
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์แดง เพิ่มเติม 1 ตัว
ด่านมี สัตว์ร้ายแดง อีก 1 ตัว
map extra content weighting [1]
map mission id [2]
Polished Bestiary Scarab
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์แดง เพิ่มเติม 2 ตัว
ด่านมี สัตว์ร้ายแดง อีก 2 ตัว
map extra content weighting [1]
map mission id [2]
Gilded Bestiary Scarab
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์แดง เพิ่มเติม 3 ตัว
ด่านมี สัตว์ร้ายแดง อีก 3 ตัว
map extra content weighting [1]
map mission id [2]
Winged Bestiary Scarab
มี ไอนาร์ ในด่าน
ด่านมี สัตว์แดง เพิ่มเติม 5 ตัว
ด่านมี สัตว์ร้ายแดง อีก 5 ตัว
map extra content weighting [1]
map mission id [2]
Rusted Shaper Scarab
เพิ่ม อิทธิพลเชปเปอร์ ลงในด่านแผนที่
เพิ่มไอเทม แรร์ เชปเปอร์ ที่พบในด่าน อีก 30%
เพิ่มการดรอปของไอเทม เชปเปอร์ ระดับ แรร์ ในด่านนี้ อีก 30%
Polished Shaper Scarab
เพิ่ม อิทธิพลเชปเปอร์ ลงในด่านแผนที่
เพิ่มไอเทม แรร์ เชปเปอร์ ที่พบในด่าน อีก 60%
เพิ่มการดรอปของไอเทม เชปเปอร์ ระดับ แรร์ ในด่านนี้ อีก 60%
Gilded Shaper Scarab
เพิ่ม อิทธิพลเชปเปอร์ ลงในด่านแผนที่
เพิ่มไอเทม แรร์ เชปเปอร์ ที่พบในด่าน อีก 90%
เพิ่มการดรอปของไอเทม เชปเปอร์ ระดับ แรร์ ในด่านนี้ อีก 90%
Winged Shaper Scarab
เพิ่ม อิทธิพลเชปเปอร์ ลงในด่านแผนที่
เพิ่มไอเทม แรร์ เชปเปอร์ ที่พบในด่าน อีก 150%
เพิ่มการดรอปของไอเทม เชปเปอร์ ระดับ แรร์ ในด่านนี้ อีก 150%
Rusted Elder Scarab
เพิ่ม อิทธิพลเอลเดอร์ ลงในด่านแผนที่
เพิ่มไอเทม แรร์ เอลเดอร์ ที่พบในด่าน อีก 30%
เพิ่มไอเทม แรร์ เอลเดอร์ ที่พบในด่าน อีก 30%
Polished Elder Scarab
เพิ่ม อิทธิพลเอลเดอร์ ลงในด่านแผนที่
เพิ่มไอเทม แรร์ เอลเดอร์ ที่พบในด่าน อีก 60%
เพิ่มไอเทม แรร์ เอลเดอร์ ที่พบในด่าน อีก 60%
Gilded Elder Scarab
เพิ่ม อิทธิพลเอลเดอร์ ลงในด่านแผนที่
เพิ่มไอเทม แรร์ เอลเดอร์ ที่พบในด่าน อีก 90%
เพิ่มไอเทม แรร์ เอลเดอร์ ที่พบในด่าน อีก 90%
Winged Elder Scarab
เพิ่ม อิทธิพลเอลเดอร์ ลงในด่านแผนที่
เพิ่มไอเทม แรร์ เอลเดอร์ ที่พบในด่าน อีก 150%
เพิ่มไอเทม แรร์ เอลเดอร์ ที่พบในด่าน อีก 150%
Rusted Sulphite Scarab
ด่านมี นิโค้
เจ้าของแผนที่ได้รับ ซัลไฟต์ เพิ่มขึ้น อีก 20%
เจ้าของแผนที่ได้รับ ซัลไฟต์ เพิ่มขึ้น อีก 20%
map mission id [5]
Polished Sulphite Scarab
ด่านมี นิโค้
เจ้าของแผนที่ได้รับ ซัลไฟต์ เพิ่มขึ้น อีก 40%
เจ้าของแผนที่ได้รับ ซัลไฟต์ เพิ่มขึ้น อีก 40%
map mission id [5]
Gilded Sulphite Scarab
ด่านมี นิโค้
เจ้าของแผนที่ได้รับ ซัลไฟต์ เพิ่มขึ้น อีก 60%
เจ้าของแผนที่ได้รับ ซัลไฟต์ เพิ่มขึ้น อีก 60%
map mission id [5]
Winged Sulphite Scarab
ด่านมี นิโค้
เจ้าของแผนที่ได้รับ ซัลไฟต์ เพิ่มขึ้น อีก 100%
เจ้าของแผนที่ได้รับ ซัลไฟต์ เพิ่มขึ้น อีก 100%
map mission id [5]
Rusted Divination Scarab
เพิ่ม ไพ่พยากรณ์ ที่พบในด่าน อีก 50%
เพิ่มการดรอปของ ไพ่พยากรณ์ ในด่าน อีก 50%
Polished Divination Scarab
เพิ่ม ไพ่พยากรณ์ ที่พบในด่าน อีก 100%
เพิ่มการดรอปของ ไพ่พยากรณ์ ในด่าน อีก 100%
Gilded Divination Scarab
เพิ่ม ไพ่พยากรณ์ ที่พบในด่าน อีก 150%
เพิ่มการดรอปของ ไพ่พยากรณ์ ในด่าน อีก 150%
Winged Divination Scarab
เพิ่ม ไพ่พยากรณ์ ที่พบในด่าน อีก 250%
เพิ่มการดรอปของ ไพ่พยากรณ์ ในด่าน อีก 250%
Rusted Torment Scarab
ด่านมี วิญญาณที่ถูกทรมาน เพิ่มเติม 3 ตน
ด่านถูกหลอกหลอนโดย Tormented Spirit อีก 3 ตน
map extra content weighting [1]
Polished Torment Scarab
ด่านมี วิญญาณที่ถูกทรมาน เพิ่มเติม 5 ตน
ด่านถูกหลอกหลอนโดย Tormented Spirit อีก 5 ตน
map extra content weighting [1]
Gilded Torment Scarab
ด่านมี วิญญาณที่ถูกทรมาน เพิ่มเติม 7 ตน
ด่านถูกหลอกหลอนโดย Tormented Spirit อีก 7 ตน
map extra content weighting [1]
Winged Torment Scarab
ด่านมี วิญญาณที่ถูกทรมาน เพิ่มเติม 12 ตน
ด่านถูกหลอกหลอนโดย Tormented Spirit อีก 12 ตน
map extra content weighting [1]
Rusted Ambush Scarab
ด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 3 กล่อง
ด่านมี กล่องนิรภัย อีก 3 ใบ
map extra content weighting [1]
Polished Ambush Scarab
ด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 4 กล่อง
ด่านมี กล่องนิรภัย อีก 4 ใบ
map extra content weighting [1]
Gilded Ambush Scarab
ด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 5 กล่อง
ด่านมี กล่องนิรภัย อีก 5 ใบ
map extra content weighting [1]
Winged Ambush Scarab
ด่านมี กล่องนิรภัย เพิ่มเติม 9 กล่อง
ด่านมี กล่องนิรภัย อีก 9 ใบ
map extra content weighting [1]
Rusted Harbinger Scarab
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 2 ตน
ด่านมี Harbinger อีก 2 ตน
map extra content weighting [1]
Polished Harbinger Scarab
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 3 ตน
ด่านมี Harbinger อีก 3 ตน
map extra content weighting [1]
Gilded Harbinger Scarab
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 4 ตน
ด่านมี Harbinger อีก 4 ตน
map extra content weighting [1]
Winged Harbinger Scarab
ด่านมี ฮาร์บินเจอร์ เพิ่มเติม 7 ตน
ด่านมี Harbinger อีก 7 ตน
map extra content weighting [1]
Rusted Perandus Scarab
ด่านมี หีบเพแรนดัส เพิ่มเติม 2 ใบ
ด่านมีโอกาสมี คาดิโร เพแรนดัส 33%
ด่านมีโอกาส 33% ที่จะพบ คาดิโร เพแรนดัส
ด่านมี หีบเพแรนดัส อีก 2 ใบ
map extra content weighting [1]
Polished Perandus Scarab
ด่านมี หีบเพแรนดัส เพิ่มเติม 2 ใบ
ด่านมีโอกาสมี คาดิโร เพแรนดัส 66%
ด่านมีโอกาส 66% ที่จะพบ คาดิโร เพแรนดัส
ด่านมี หีบเพแรนดัส อีก 3 ใบ
map extra content weighting [1]
Gilded Perandus Scarab
ด่านมี หีบเพแรนดัส เพิ่มเติม 4 ใบ
ด่านมี คาดิโร เพแรนดัส
ด่านมี คาดิโร เพแรนดัส
ด่านมี หีบเพแรนดัส อีก 4 ใบ
map extra content weighting [1]
Winged Perandus Scarab
ด่านมี หีบเพแรนดัส เพิ่มเติม 7 ใบ
ด่านมี คาดิโร เพแรนดัส
ด่านมี คาดิโร เพแรนดัส
ด่านมี หีบเพแรนดัส อีก 7 ใบ
map extra content weighting [1]
Rusted Legion Scarab
ด่านมี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มเติม 1 แห่ง
ด่านมี การเผชิญหน้ากองพัน อีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
map extra content weighting [1]
map legion league [1]
Polished Legion Scarab
ด่านมี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มเติม 1 แห่ง
แต่ละ กองพัน จะมี คลังอาวุธ 1 ใบ
ด่านมี การเผชิญหน้ากองพัน อีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
map extra content weighting [1]
map legion league [1]
Gilded Legion Scarab
ด่านมี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มเติม 1 แห่ง
แต่ละ กองพัน จะมี คลังอาวุธ 1 ใบ
แต่ละ กองพัน จะมี นายพล 1 คน
ด่านมี การเผชิญหน้ากองพัน อีก 1 แห่ง
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
map extra content weighting [1]
map legion league [1]
Winged Legion Scarab
ด่านมี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มเติม 2 แห่ง
แต่ละ กองพัน จะมี คลังอาวุธ 1 ใบ
แต่ละ กองพัน จะมี นายพล 1 คน
ด่านมี การเผชิญหน้ากองพัน อีก 2 แห่ง
แต่ละกองพันจะมาพร้อมนายพล
แต่ละกองพันจะมี คลังแสง หนึ่งอัน
map extra content weighting [1]
map legion league [1]
Rusted Metamorph Scarab
ด่านมี มอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
ด่านมี มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
map extra content weighting [1]
Polished Metamorph Scarab
ด่านมี มอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอปเพิ่มเติม 1 ชิ้น
ด่านมี มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีก 1 ชิ้น
map extra content weighting [1]
Gilded Metamorph Scarab
ด่านมี มอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอปเพิ่มเติม 1 ชิ้น
มอนสเตอร์เมตามอร์ฟ ทุกตัวจะมี ของรางวัล
ด่านมี มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีก 1 ชิ้น
map extra content weighting [1]
Winged Metamorph Scarab
ด่านมี มอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอปเพิ่มเติม 2 ชิ้น
มอนสเตอร์เมตามอร์ฟ ทุกตัวจะมี ของรางวัล
ด่านมี มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีก 2 ชิ้น
map extra content weighting [1]
Rusted Blight Scarab
ด่านมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง
เลนของ การเผชิญหน้าไบล์ท ในด่านจะมี หีบรางวัล อีก 0 ใบ
การเผชิญหน้าไบล์ท ในด่านมี บอสไบล์ท เพิ่มเติมสูงสุด 0 ตัว
ด่านมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง
map blight league [1]
map extra content weighting [0]
Polished Blight Scarab
ด่านมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง
การเผชิญหน้าไบล์ท มี บอสไบล์ท เพิ่มเติม 1 ตัว
เลนของ การเผชิญหน้าไบล์ท ในด่านจะมี หีบรางวัล อีก 0 ใบ
การเผชิญหน้าไบล์ท ในด่านมี บอสไบล์ท เพิ่มเติมสูงสุด 1 ตัว
ด่านมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง
map blight league [1]
map extra content weighting [0]
Gilded Blight Scarab
ด่านมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง
การเผชิญหน้าไบล์ท มี บอสไบล์ท เพิ่มเติม 1 ตัว
หีบไบล์ท มีโอกาสมี รางวัล เพิ่มเติม 1 ชิ้น 50%
เลนของ การเผชิญหน้าไบล์ท ในด่านจะมี หีบรางวัล อีก 0 ใบ
การเผชิญหน้าไบล์ท ในด่านมี บอสไบล์ท เพิ่มเติมสูงสุด 1 ตัว
ด่านมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง
หีบสมบัติไบล์ท มีโอกาสดรอปของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชิ้น 50%
map blight league [1]
map extra content weighting [0]
Winged Blight Scarab
ด่านมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง
การเผชิญหน้าไบล์ท มี บอสไบล์ท เพิ่มเติม 1 ตัว
หีบไบล์ท มีโอกาสมี รางวัล เพิ่มเติม 1 ชิ้น 50%
เลนของ การเผชิญหน้าไบล์ท ในด่านจะมี หีบรางวัล เพิ่มเติม 1 ใบ
เลนของ การเผชิญหน้าไบล์ท ในด่านจะมี หีบรางวัล อีก 1 ใบ
การเผชิญหน้าไบล์ท ในด่านมี บอสไบล์ท เพิ่มเติมสูงสุด 1 ตัว
ด่านมี การเผชิญหน้าไบล์ท 1 แห่ง
หีบสมบัติไบล์ท มีโอกาสดรอปของรางวัล เพิ่มเติม 1 ชิ้น 50%
map blight league [1]
map extra content weighting [0]
Rusted Abyss Scarab
ด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 1 แห่ง
ด่านนี้มี อะบิส อีก 1 แห่ง
Polished Abyss Scarab
ด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 1 แห่ง
อะบิส ในด่าน เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 50%
อะบิส ในด่าน เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 50%
ด่านนี้มี อะบิส อีก 1 แห่ง
Gilded Abyss Scarab
ด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 2 แห่ง
อะบิส ในด่าน เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 50%
อะบิส ในด่าน เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 50%
ด่านนี้มี อะบิส อีก 2 แห่ง
Winged Abyss Scarab
ด่านมี อะบิส เพิ่มเติม 3 แห่ง
อะบิส ในด่าน เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 100%
อะบิส ในด่าน เรียกมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น 100%
ด่านนี้มี อะบิส อีก 3 แห่ง

Community Wiki

Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.