แรมเพจ
@#%*)@#%*@^)
current_rampage_stacks
Rampage

rampage_stack

IsBuffDefinition1
BuffMergeModesID4
IsCharged1
IsInvisible0
IsRemovable0
IsSkillBuff0
BuffGroupsID28
Codemax rampage stacks
IsPublic1
IsLocal0
IsWeaponLocal0
IsProxied
IsParty0
IsVirtual0
IsScalable1
StatSemanticsDiscrete
Codecurrent rampage stacks
IsPublic1
IsLocal0
IsWeaponLocal0
IsProxied
IsParty1
IsVirtual0
IsScalable1
StatSemanticsDiscrete
ไอเทม ม็อด /2
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
86WeaponTreeRecombinedแรมเพจอาวุธ 500
Normal 0
1WeaponTreeโล่พุ่งชน (Shield Charge) และ โซ่ล่ามตะขอ (Chain Hook) มีความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้น 2% ต่อ การสังหารแบบแรมเพจ 10 ครั้งอาวุธสองมือ 0
Sword 500
Axe 500
กระบอง 500
คทา 500
โล่ 1000
Normal 0
ไอเทม /1
Iconชื่อ
ศิลาลีกแรมเพจ
การสังหารศัตรูได้ต่อเนื่องในด่านถัดไป จะให้โบนัสสถานะ แรมเพจ
มีมลทิน
ยูนิค /7
Iconชื่อ
Flesh and Spirit Ironscale Gauntlets
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–9)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (3–4) ต่อวินาที
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (80–120)%
เติมพลังชีวิต 20% เมื่อ แรมเพจ
การสังหารให้ วิญญาณวาล์ เพิ่มเติม 1 ดวง หากคุณมีสถานะ แรมเพจ มาเร็วๆ นี้
แรมเพจ
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
Shadows and Dust Clasped Mitts
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (20–30)%
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(20–30)%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (100–130)%
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 0.2% ไปเป็น มานา
สร้าง ม่านควัน เมื่อมีสถานะ แรมเพจ
ได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 3 วินาที เมื่อมีสถานะ แรมเพจ
แรมเพจ
(มานาที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(ศัตรูที่ยืนอยู่ใน ม่านควัน ติดสถานะ ตาบอด)
(สถานะ อำนาจอธรรม นำ 30% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส)
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
Null and Void ถุงมือ Legion
Strength +(20–30)
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (20–40)%
เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (150–180)%
ไม่ได้รับความเสียหาย กายภาพ 1.5 วินาที เมื่อมีสถานะ แรมเพจ
กำจัดสถานะ เจ็บป่วยธาตุ เมื่อมีสถานะ แรมเพจ
แรมเพจ
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
Wyrmsign Wyrmscale Gauntlets
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Concentrated Effect เลเวล 5
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (120–160)%
ลดค่าใช้งานมานา 4% ต่อจำนวน Endurance Charge
ได้รับสถานะ แรมเพจ ขณะที่มีจำนวน Endurance Charge สูงสุด
สูญเสีย Endurance Charge ทั้งหมดเมื่อสถานะ แรมเพจ จบลง
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
The Dancing Dervish Reaver Sword
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 60%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (130–160)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5%
ทริกเกอร์ ดาบปีศาจเริงระบำสำแดงฤทธิ์ (Manifest Dancing Dervishes) เลเวล 15 เมื่อมีสถานะ แรมเพจ
ดาบปีศาจเริงระบำสำแดงฤทธิ์ ทำให้ ช่องอาวุธทั้งสองช่อง ไม่สามารถใช้งานได้
ดาบปีศาจเริงระบำที่สำแดงฤทธิ์ ตายเมื่อสถานะ แรมเพจ จบลง
การปะทะ ประชิด นับว่าเป็น การสังหารแบบแรมเพจ
แรมเพจ
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
Bisco's Leash Heavy Belt
Strength +(25–35)
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบ 5%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ 1% ต่อ การสังหารแบบแรมเพจ 15 ครั้ง
แรมเพจ
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
Sinvicta's Mettle Ezomyte Axe
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–152)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 2% ต่อ การสังหารแบบแรมเพจ 25 ครั้ง
ได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก ต่อ การสังหารแบบแรมเพจ ทุก 50 ครั้ง
แรมเพจ
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
แรมเพจ ยูนิค /8 ⍟
Iconชื่อ
Bisco's Leash Heavy Belt
Strength +(25–35)
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบ 5%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ 1% ต่อ การสังหารแบบแรมเพจ 15 ครั้ง
แรมเพจ
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
Flesh and Spirit Ironscale Gauntlets
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–9)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (3–4) ต่อวินาที
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (80–120)%
เติมพลังชีวิต 20% เมื่อ แรมเพจ
การสังหารให้ วิญญาณวาล์ เพิ่มเติม 1 ดวง หากคุณมีสถานะ แรมเพจ มาเร็วๆ นี้
แรมเพจ
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
Null and Void ถุงมือ Legion
Strength +(20–30)
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (20–40)%
เพิ่มค่าเกราะและโล่พลังงาน (150–180)%
ไม่ได้รับความเสียหาย กายภาพ 1.5 วินาที เมื่อมีสถานะ แรมเพจ
กำจัดสถานะ เจ็บป่วยธาตุ เมื่อมีสถานะ แรมเพจ
แรมเพจ
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
Shadows and Dust Clasped Mitts
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (20–30)%
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(20–30)%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน (100–130)%
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 0.2% ไปเป็น มานา
สร้าง ม่านควัน เมื่อมีสถานะ แรมเพจ
ได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 3 วินาที เมื่อมีสถานะ แรมเพจ
แรมเพจ
(มานาที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(ศัตรูที่ยืนอยู่ใน ม่านควัน ติดสถานะ ตาบอด)
(สถานะ อำนาจอธรรม นำ 30% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส)
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
Sinvicta's Mettle Ezomyte Axe
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–152)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 2% ต่อ การสังหารแบบแรมเพจ 25 ครั้ง
ได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก ต่อ การสังหารแบบแรมเพจ ทุก 50 ครั้ง
แรมเพจ
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
The Dancing Dervish Reaver Sword
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 60%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (130–160)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5%
ทริกเกอร์ ดาบปีศาจเริงระบำสำแดงฤทธิ์ (Manifest Dancing Dervishes) เลเวล 15 เมื่อมีสถานะ แรมเพจ
ดาบปีศาจเริงระบำสำแดงฤทธิ์ ทำให้ ช่องอาวุธทั้งสองช่อง ไม่สามารถใช้งานได้
ดาบปีศาจเริงระบำที่สำแดงฤทธิ์ ตายเมื่อสถานะ แรมเพจ จบลง
การปะทะ ประชิด นับว่าเป็น การสังหารแบบแรมเพจ
แรมเพจ
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
The Dancing Duo Reaver Sword
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 60%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (130–160)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5%
ทริกเกอร์ ดาบปีศาจเริงระบำสำแดงฤทธิ์ (Manifest Dancing Dervishes) เลเวล 15 เมื่อมีสถานะ แรมเพจ
ดาบปีศาจเริงระบำสำแดงฤทธิ์ ทำให้ ช่องอาวุธทั้งสองช่อง ไม่สามารถใช้งานได้
ดาบปีศาจเริงระบำที่สำแดงฤทธิ์ ตายเมื่อสถานะ แรมเพจ จบลง
การปะทะ ประชิด นับว่าเป็น การสังหารแบบแรมเพจ
แรมเพจ
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
Wyrmsign Wyrmscale Gauntlets
หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Concentrated Effect เลเวล 5
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มค่าเกราะและการหลบหลีก (120–160)%
ลดค่าใช้งานมานา 4% ต่อจำนวน Endurance Charge
ได้รับสถานะ แรมเพจ ขณะที่มีจำนวน Endurance Charge สูงสุด
สูญเสีย Endurance Charge ทั้งหมดเมื่อสถานะ แรมเพจ จบลง
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
แรมเพจ Killstreak /13 ⍟
เลเวลKills
115
230
345
470
5100
6135
7175
8220
9270
10325
11385
12450
13520

Community Wiki

Edit

Rampage

Rampage is a kill streak mechanic that provides rewards for killing increasing numbers of enemies without stopping. The rampage effect is only available for characters wearing certain unique items.

Mechanics

The rampage counter keeps a running total of consecutive kills. When the character or a nearby party member fails to get a kill within five seconds of the previous kill, the rampage counter will reset to zero. Enemies that award no experience—including spawned or resurrected monsters, summoned minions, and the lesser creatures that appear after killing a fractured monster—do not count toward the rampage counter. When the counter reaches certain milestones, the character enters a new rampage tier and a special, beneficial effect is triggered.

In addition to the tier effects, the character gains the following stats:

The maximum rampage count is 1000. Kills after this number is reached will not increase the rampage count any more, but will renew the countdown.

Animate Guardian can't gain rampage, even if it meets the requirements of the relevant part of the equipment.

Rampage tiers

There are 13 rampage tiers. The number of kills required per tier remains the same throughout the parts.

Tier Kills Effect
1 15 A nova of spears that damage and stun surrounding enemies
2 30 A large area of effect Detonate Dead
3 45 Animated weapons
4 70 A damaging nova that echoes off enemies (like Vaal Ice Nova)
5 100 A nova of arcing spears that damage and stun surrounding enemies
6 135 Animated bows
7 175 Five damaging novas cast with ~1 second intervals
8 220 A cyclone spawns from the player. When the cyclone kills an enemy, another cyclone appears
9 270 A heavily damaging nova that echoes off enemies
10 325 Cyclone that explodes nearby enemies
11 385 Five novas of spears that damage and stun surrounding enemies
12 450 Two cyclones that explode nearby enemies
13 520 Large explosions around the player that detonate corpses

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.