ถุงมือ ยูนิค /82 ⍟

ถุงมือ ยูนิค /82 ⍟

ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
LochtonialCaressLochtonial Caress Iron Gauntlets
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
ลดมานาสูงสุด (10–15)%
มีโอกาสได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge 1 ลูก (10–15)% เมื่อสังหาร
Conduit
(แบ่งปัน Endurance, Frenzy, Power Charge กับสมาชิกปาร์ตี้ที่อยู่ใกล้)
DeathforgeGiantsbane Bronze Gauntlets
Strength +(30–40)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–8) ถึง (12–16) ให้กับการโจมตี
ลดความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มค่าเกราะ (80–100)%
ศร เจาะทะลุ เพิ่มเติม 2 เป้าหมาย
Iron Grip
(โบนัสความเสียหายจาก Strength จะส่งผลกับการโจมตี กระสุน เช่นเดียวกัน)
GlovesStr5Meginord's Vise Steel Gauntlets
สกิล ฟาด ประชิด สร้างความเสียหายกระจาย ต่อเป้าหมายรอบตัว
Strength +50
เพิ่มค่าเกราะ (150–200)%
เพิ่มระยะทางของการ ผลักออกไป 100%
การปะทะ ประชิด ด้วย สกิลฟาด ผลักออกไป เสมอ
GlovesStr6Winds of Change Ancient Gauntlets
พลังชีวิตสูงสุด +(30–60)
เพิ่มความเร็วกระสุน 30%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ (5–10)%
มีโอกาส ผลักศัตรูออกไป 10% เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (30–50)%
(การผลักออกไป จะผลักศัตรูออกไปเมื่อพวกมันถูกปะทะ)
VaalRageGlovesHateforge Ancient Gauntlets
หินสกิลที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Rage เลเวล 30
เพิ่มค่าเกราะ (120–150)%
ลดค่าใช้งานสถานะ คลั่ง ของ สกิล (10–25)%
สกิลโจมตีวาล์ ที่คุณใช้ด้วยตัวเอง จะใช้งานสถานะ คลั่ง แทน วิญญาณ
คุณไม่สามารถรับสถานะ คลั่ง ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ
HitherEmpire's Grasp Goliath Gauntlets
หินสกิลที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Knockback เลเวล 10
ค่าเกราะ +(400–600)
สลับทิศทางการ ผลักออกไป
(การผลักออกไป จะผลักศัตรูออกไปเมื่อพวกมันถูกปะทะ)
AtzirisAcuityAtziri's Acuity Vaal Gauntlets
Intelligence +(60–80)
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (40–60)%
เพิ่มค่าเกราะ (200–220)%
พลังชีวิตสูงสุด +(60–75)
คุณมี Vaal Pact หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
(เพิ่มอัตราการเติมสุทธิ จากการ ดูดพลังชีวิต เป็นสองเท่า, เพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต สุทธิสูงสุดจากการ ดูด เป็นสองเท่า, ไม่สามารถ ฟื้นฟูพลังชีวิต ได้)
DoryanisFistDoryani's Fist Vaal Gauntlets
ได้รับสกิล หัตถ์ดอร์ยานี (Doryani's Touch) เลเวล 20
โล่พลังงานสูงสุด +(80–100)
มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค 30%
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (150–225) ถึง (525–600) ให้กับ ปะทะ ประชิด มือเปล่า
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (90–135) ถึง (315–360) ให้กับเวท ขณะ มือเปล่า
ได้รับโล่พลังงาน +(200–250) เมื่อสังหารศัตรูที่ติดสถานะ ช็อค
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า 30%
(ช็อค เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย สายฟ้า ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
(การโจมตีด้วยมือเปล่า คือการโจมตีด้วยมือข้างที่ไม่ได้ถือไอเทม)
(คุณใช้ มือเปล่า ตราบใดที่คุณไม่ได้สวมใส่อาวุธใดๆ)
(สถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า ประกอบด้วย ช็อคกับอ่อนแรง)
AtzirisAcuityReplica Atziri's Acuity Vaal Gauntlets
Intelligence +(60–80)
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (40–60)%
เพิ่มค่าเกราะ (200–220)%
พลังชีวิตสูงสุด +(60–75)
คุณมี Perfect Agony หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
(ม็อดที่ส่งผลต่อ ตัวคูณคริติคอล ส่งผลต่อ ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของสถานะ เจ็บป่วย จากคริติคอล เช่นกันในสัดส่วน 50% ของค่าดังกล่าว, ลดความเสียหายปะทะ อีก 30%)
VerusosBatteringRamsVeruso's Battering Rams Titan Gauntlets
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–13)%
เพิ่มค่าเกราะ (120–180)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (3–5)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง 50% ของคุณ
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 4% ต่อจำนวน Endurance Charge
คุณไม่ติดสถานะ ช็อค ขณะที่มีจำนวน Endurance Charge สูงสุด
CrabUniqueGlovesCraiceann's Pincers Titan Gauntlets
เพิ่มค่าเกราะ (150–200)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (50–70) ต่อวินาที
ค่าต้านทาน ไฟ +(30–40)%
เพิ่มความเสียหาย 3% ต่อจำนวน เปลือกปู
เมื่อคุณได้รับ เปลือกปู คุณมีโอกาสได้รับจำนวนสูงสุดทันที 10%
KaomsSpiritKaom's Spirit Titan Gauntlets
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ดูด (0.3–0.5)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
การเติมพลังชีวิต จากการ ฟื้นฟู จะไม่เกิดผล
ฟื้นฟูสถานะ คลั่ง 1 ระดับทุกวินาที ต่อการ เติมพลังชีวิต 100 ต่อวินาที จากการ ฟื้นฟู
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(สถานะ คลั่ง จะให้ผลต่อไปนี้:
เพิ่มความเสียหาย การโจมตี 1% ต่อสถานะ คลั่ง 1 ระดับ
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1% ต่อสถานะ คลั่ง 2 ระดับ
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 1% ต่อสถานะ คลั่ง 5 ระดับ)
HrimsorrowHrimsorrow Goathide Gloves
Strength +(20–30)
อัตราการหลบหลีก +(40–50)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
แปลงความเสียหาย กายภาพ 100% เป็น น้ำแข็ง
สะท้อนความเสียหาย น้ำแข็ง 100 ไปยัง ผู้โจมตีประชิด
HrimsorrowHrimburn Goathide Gloves
Strength +(20–30)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–7) ถึง (13–15) ให้กับเวทกับการโจมตี
อัตราการหลบหลีก +(40–50)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
แปลงความเสียหาย กายภาพ 100% เป็น น้ำแข็ง
สะท้อนความเสียหาย น้ำแข็ง 100 ไปยัง ผู้โจมตีประชิด
ความเสียหาย น้ำแข็ง ของคุณสร้างสถานะ ลุกไหม้ ได้
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
MaligarosVirtousityMaligaro's Virtuosity Deerskin Gloves
Dexterity +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 5%
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 50%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (60–80)%
ตัวคูณคริติคอลของคุณเท่ากับ 300%
ZenoGlovesOskarm Nubuck Gloves
ทริกเกอร์ คำแช่งนักฆ่า (Assassin's Mark) เลเวล 10 เมื่อคุณปะทะ ศัตรูแรร์หรือยูนิค และไม่มี สาปแช่ง
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(10–12)%
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร (30–40)%
พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
ค่าต้านทาน เคออส (-20–-10)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล โจมตี 2% ต่ออัตราความแม่นยำ 200 หน่วย
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะกับเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
ImpaleGlovesGreat Old One's Tentacles Eelskin Gloves
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–12) ถึง (15–20) ให้กับการโจมตี
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง (10–20)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
สถานะ ทิ่มแทง บนตัวศัตรูที่คุณสังหาร มีโอกาสสะท้อนความเสียหายไปยังศัตรูรอบตัว 50%
(เมื่อศัตรูที่ติดสถานะ ทิ่มแทง ถูกปะทะอีกครั้ง มันจะได้รับความเสียหาย สะท้อน 10% ของความเสียหาย กายภาพ ที่สร้างสถานะนี้ สถานะนี้รับการปะทะได้ 5 ครั้งแต่คงอยู่ไม่เกิน 8 วินาที)
GripOfUnmakingPainseeker Shagreen Gloves
เสริมความเสียหาย ไฟ (16–19) ถึง (25–29)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16–19) ถึง (25–29)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (6–10) ถึง (33–38)
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (60–120)%
การคริติคอล ไม่สามารถสร้างสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย ได้เสมอไป
สร้างสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย ราวกับสร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก (100–200)%
(สถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
StrikeTrueMercenary's Lot Slink Gloves
อัตราการหลบหลีก +(80–120)
เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย (5–8)%
สกิลสาปแช่ง มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (10–15)%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย (30–50)% ต่อ ศัตรูที่ถูกสาปแช่ง
สาปแช่งของคุณ ถูกส่งไปให้ศัตรูอีกตัว เมื่อ ศัตรูที่ถูกสาปแช่ง ตาย
SadimasTouchSadima's Touch Wool Gloves
เสริมความเสียหาย ไฟ 4 ถึง 8 ให้กับการโจมตี
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง 13 ให้กับการโจมตี
โล่พลังงานสูงสุด +18
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมที่พบ (5–10)%
DoedresTenureDoedre's Tenure Velvet Gloves
Intelligence +(20–50)
เพิ่มความเสียหาย เวท 100%
ลดความเร็วในการร่าย (15–25)%
DoedresTenureDoedre's Malevolence Velvet Gloves
Intelligence +(20–50)
เพิ่มความเสียหาย เวท 100%
เสริมความเสียหาย เคออส (48–56) ถึง (73–84) ให้กับเวท
ลดความเร็วในการร่าย (15–25)%
โล่พลังงานสูงสุด +(64–96)
สกิลที่เสริมด้วย Unleash มีความถี่ในการได้รับ Seal เพิ่มขึ้น (30–50)%
AsenathsGentleTouchAsenath's Gentle Touch Silk Gloves
Intelligence +(20–30)
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
มานาสูงสุด +(60–80)
สาปศัตรูด้วย โซ่กาลเวลา (Temporal Chains) เมื่อปะทะ ซึ่งจะมีผลเพิ่มขึ้น 40%
คำสาปที่ไม่ใช่ออร่าที่คุณสาป ไม่ถูกกำจัดจากศัตรูที่ตาย
ศัตรูที่อยู่ใกล้ศพที่ได้รับผลของ คำสาป ของคุณ จะติดสถานะ ตาบอด
ศัตรูที่ถูกสังหารใกล้ศพที่ได้รับผลของ คำสาป ของคุณจะระเบิด สร้างความเสียหาย กายภาพ เท่ากับ
3% ของ พลังชีวิตสูงสุด ของพวกมัน
VixensEntrapmentVixen's Entrapment Embroidered Gloves
ทริกเกอร์ สกิลคำสาปที่ใส่ เมื่อคุณร่าย สกิลคำสาป โดยมีคูลดาวน์ 0.25 วินาที
โล่พลังงานสูงสุด +(50–90)
ดูด 0.2% ของความเสียหาย เวท ไปเป็น โล่พลังงาน ต่อจำนวนคำสาปบนตัวศัตรู
คุณสามารถสาปได้ เพิ่มเติม 1 สาป
สกิลคำสาป มีความเร็วในการร่าย เพิ่มขึ้น (10–20)%
(โล่พลังงานที่ ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
EmbalmersGlovesAllelopathy Satin Gloves
ได้รับสกิล แพร่โรคร้าย (Blight) เลเวล 22
เพิ่มโล่พลังงาน (100–120)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
แพร่โรคร้าย (Blight) มีระยะเวลาของสถานะ ขัดขวาง เพิ่มขึ้น (20–30)%
คุณไม่ติดสถานะ ขัดขวาง
DemonSticherDemon Stitcher Satin Gloves
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–20)%
โล่พลังงานสูงสุด +(100–120)
พลังชีวิตสูงสุด +(100–120)
สละพลังชีวิต (5–25)% เพื่อรับ โล่พลังงาน ตามจำนวนที่สละไป เมื่อคุณร่ายเวท
EmbalmersGlovesReplica Allelopathy Satin Gloves
ได้รับสกิล ตราเวทหน้าหนาว (Wintertide Brand) เลเวล 22
เพิ่มโล่พลังงาน (100–120)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
ป้องกันสถานะ หนาวเย็น
ตราเวทหน้าหนาว (Wintertide Brand) มีผลของสถานะ หนาวเย็น เพิ่มขึ้น (20–30)%
KalisasGraceKalisa's Grace Samite Gloves
หินสกิลที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Faster Casting เลเวล 18
Intelligence +(20–30)
โล่พลังงานสูงสุด +(50–80)
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ได้รับ โอกาสคริติคอล +2% 2 วินาที หลังจาก จ่ายมานา ครบ 800 หน่วย
KalisasGraceReplica Kalisa's Grace Samite Gloves
หินสกิลที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Unleash เลเวล 18
Intelligence +(20–30)
โล่พลังงานสูงสุด +(50–80)
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ได้รับ พื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น 40% 2 วินาที หลังจาก จ่ายมานา ครบ 800 หน่วย
HellbringerVoidbringer Conjurer Gloves
เลเวลของ หินสกิลธาตุ ที่ใส่ +1
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (125–150)%
เพิ่มโล่พลังงาน (180–250)%
ได้รับโล่พลังงาน (15–20) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร
สูญเสียมานา (40–80) เมื่อคุณใช้สกิล
GlovesInt3Unique2Grip of the Council Arcanist Gloves
Strength +30
พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ ลดลง 10%
มิเนียน มีค่าต้านทาน น้ำแข็ง +40%
มิเนียน นำความเสียหาย กายภาพ 20% ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
GlovesInt3Unique2Replica Grip of the Council Arcanist Gloves
Strength +30
พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–40)%
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด ลดลง 10%
มิเนียน มีค่าต้านทาน ไฟ +40%
มิเนียน นำความเสียหาย กายภาพ 20% ไปเสริมเป็น ไฟ
FleshAndSpiritFlesh and Spirit Ironscale Gauntlets
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–9)%
เพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (80–120)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (3–4) ต่อวินาที
เติมพลังชีวิต 20% เมื่อ แรมเพจ
การสังหารให้ วิญญาณวาล์ เพิ่มเติม 1 ดวง หากคุณมีสถานะ แรมเพจ มาเร็วๆ นี้
แรมเพจ
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
SlitherpinchSlitherpinch Bronzescale Gauntlets
Dexterity +(40–50)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–10)%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (60–100)%
ดูด 0.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(มานาที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
VaalCaressVaal Caress Bronzescale Gauntlets
เลเวลของ หินสกิลวาล์ ที่ใส่ +5
เลเวลของ หินสกิลที่ไม่ใช่วาล์ ที่ใส่ -5
เพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (120–140)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +40%
คุณได้รับสถานะ เร่งราวี 20 วินาที เมื่อใช้ สกิลวาล์
(เร่งราวี เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ 20%)
AurseizeAurseize Steelscale Gauntlets
เพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (40–60)%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่พบ (40–50)%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +15%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 5%
AbyssGlovesTombfist Steelscale Gauntlets
มีรูอะบิส 1 รู
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
ถ้าใส่จิวเวล Murderous Eye: สร้างสถานะ ข่มขู่ 4 วินาที ต่อศัตรูเมื่อปะทะด้วยการโจมตี
ถ้าใส่จิวเวล Searching Eye: สร้างสถานะ ขาหัก 4 วินาที ต่อศัตรูเมื่อปะทะด้วยการโจมตี
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
(ศัตรูที่ติดสถานะ ข่มขู่ ได้รับความเสียหายจากการโจมตี เพิ่มขึ้น 10%)
(ศัตรูที่ ขาหัก มีความเร็วในการเคลื่อนที่ ลดลง 30%)
AbyssGlovesTombfist Steelscale Gauntlets
มีรูอะบิส 2 รู
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
ถ้าใส่จิวเวล Murderous Eye: สร้างสถานะ ข่มขู่ 4 วินาที ต่อศัตรูเมื่อปะทะด้วยการโจมตี
ถ้าใส่จิวเวล Searching Eye: สร้างสถานะ ขาหัก 4 วินาที ต่อศัตรูเมื่อปะทะด้วยการโจมตี
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
(ศัตรูที่ติดสถานะ ข่มขู่ ได้รับความเสียหายจากการโจมตี เพิ่มขึ้น 10%)
(ศัตรูที่ ขาหัก มีความเร็วในการเคลื่อนที่ ลดลง 30%)
bleedglovesHaemophilia Serpentscale Gauntlets
Strength +(20–30)
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง 25%
การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ เลือดไหล 25%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี (25–40)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
ศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล ที่คุณสังหารด้วยการปะทะจะระเบิด สร้างความเสียหาย กายภาพ เท่ากับ 5% ของ
พลังชีวิตสูงสุด ของพวกมัน
ลดระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล 25%
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
WyrmsignGlovesWyrmsign Wyrmscale Gauntlets
หินสกิลที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Concentrated Effect เลเวล 5
เพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (120–160)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ลดค่าใช้งานมานา 4% ต่อจำนวน Endurance Charge
ได้รับสถานะ แรมเพจ ขณะที่มีจำนวน Endurance Charge สูงสุด
สูญเสีย Endurance Charge ทั้งหมดเมื่อสถานะ แรมเพจ จบลง
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
TigerGlovesFarrul's Pounce Hydrascale Gauntlets
เพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (100–140)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
อัตราความแม่นยำ +(400–500) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
การโจมตี สร้างสถานะ เลือดไหล เสมอ ขณะที่คุณมีสถานะ การพรางตัวของแมว
เพิ่มความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย (40–50)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ เลือดไหล
คุณมี Crimson Dance ขณะที่คุณมีสถานะ การพรางตัวของแมว
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
(คุณสามารถสร้างสถานะ เลือดไหล ต่อศัตรูได้สูงสุด 8 ระดับ, สถานะ เลือดไหล ของคุณไม่สร้างความเสียหายเพิ่มเติมขณะที่ศัตรูเคลื่อนที่, ลดความเสียหาย เลือดไหล อีก 50%)
Supporter1gloveABreathstealer Hydrascale Gauntlets
เพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (100–150)%
มานาสูงสุด +(30–50)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–16)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย (5–10)%
สร้าง สปอร์ติดโรคร้าย 1 กอ เมื่อ สกิลหรือมิเนียนของคุณ สังหาร มอนสเตอร์แรร์
(สปอร์ติดโรคร้าย มีออร่าแบบสุ่ม และอยู่ได้ 10 วินาที)
DeathGripGravebind Hydrascale Gauntlets
เพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (100–150)%
ค่าต้านทาน เคออส +(19–29)%
ได้รับพลังชีวิต (15–25) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร
ศัตรูที่ถูกใกล้ ที่ถูกสังหารจะถูกนับว่า คุณเป็นผู้สังหาร แทน
SurgeBindersSurgebinders Dragonscale Gauntlets
เพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (90–110)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (4–7)% ต่อจำนวน Frenzy Charge
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (4–7)% ต่อจำนวน Endurance Charge
เพิ่มความเสียหาย เวท (4–7)% ต่อจำนวน Power Charge
มีโอกาสขโมย Power, Frenzy, Endurance Charge 10% เมื่อปะทะ
RecallingtheWretchedShackles of the Wretched Chain Gloves
สาปสะกด ที่เกิดจาก สกิลคำสาปที่ใส่ จะถูกสะท้อนกลับมาหาคุณ
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง กับการบล็อค (40–60)%
คุณไม่ติดสถานะ หนาวเย็น 3 วินาที หลังจากที่ติดสถานะ หนาวเย็น
คุณไม่ติดสถานะ แช่แข็ง 3 วินาที หลังจากที่ติดสถานะ แช่แข็ง
คุณไม่ติดสถานะ ลุกไหม้ 3 วินาที หลังจากที่ติดสถานะ ลุกไหม้
คุณไม่ติดสถานะ ช็อค 3 วินาที หลังจากที่ติดสถานะ ช็อค
คุณมอบ Frenzy Charge (4–6) ลูก ให้กับเพื่อนเมื่อคุณถูกสังหาร
MinionConversionGlovesTriad Grip Mesh Gloves
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (80–120)%
มิเนียน แปลงความเสียหาย กายภาพ 25% เป็น ไฟ ต่อจำนวน รูสีแดง
มิเนียน แปลงความเสียหาย กายภาพ 25% เป็น น้ำแข็ง ต่อจำนวน รูสีเขียว
มิเนียน แปลงความเสียหาย กายภาพ 25% เป็น สายฟ้า ต่อจำนวน รูสีฟ้า
มิเนียน แปลงความเสียหาย กายภาพ 25% เป็น เคออส ต่อจำนวน รูสีขาว
มิเนียน มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ (5–10)%
(แช่แข็ง จะลดความเร็วในการกระทำเป็น 0 จึงทำให้ไม่สามารถกระทำอะไรได้ โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ของการปะทะนั้นๆ)
(ช็อค เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย สายฟ้า ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
CommandofthePitCommand of the Pit Riveted Gloves
มีรูอะบิส 2 รู
เพิ่มความเร็วในการร่าย (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
ถ้าใส่จิวเวล Ghastly Eye: มิเนียน มีอัตราความแม่นยำ +1000
ถ้าใส่จิวเวล Hypnotic Eye: ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อปะทะด้วยเวท
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
(กระแสอาคม เพิ่มความเสียหาย เวท อีก 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
CommandofthePitCommand of the Pit Riveted Gloves
มีรูอะบิส 1 รู
เพิ่มความเร็วในการร่าย (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
ถ้าใส่จิวเวล Ghastly Eye: มิเนียน มีอัตราความแม่นยำ +1000
ถ้าใส่จิวเวล Hypnotic Eye: ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อปะทะด้วยเวท
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
(กระแสอาคม เพิ่มความเสียหาย เวท อีก 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
PaleCouncilGlovesVolkuur's Guidance Zealot Gloves
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16–20) ถึง (25–30) ให้กับเวทกับการโจมตี
พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
ความเสียหาย น้ำแข็ง ของคุณสร้างสถานะ พิษ ได้
ลดระยะเวลาของสถานะ พิษ อีก 50%
สกิลน้ำแข็ง มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 20% เมื่อปะทะ
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพกับเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
PaleCouncilGlovesVolkuur's Guidance Zealot Gloves
เสริมความเสียหาย ไฟ (16–20) ถึง (25–30) ให้กับเวทกับการโจมตี
พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
ค่าต้านทาน ไฟ +(30–40)%
ความเสียหาย ไฟ ของคุณสร้างสถานะ พิษ ได้
ลดระยะเวลาของสถานะ พิษ อีก 50%
สกิลไฟ มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 20% เมื่อปะทะ
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพกับเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
PaleCouncilGlovesVolkuur's Guidance Zealot Gloves
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (42–47) ให้กับเวทกับการโจมตี
พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(30–40)%
ความเสียหายสายฟ้า ของคุณสร้างสถานะ พิษ ได้
ลดระยะเวลาของสถานะ พิษ อีก 50%
สกิลสายฟ้ามีโอกาส 20% ที่ได้รับพิษจากการโจมตี
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพกับเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
PaleCouncilGlovesReplica Volkuur's Guidance Zealot Gloves
เสริมความเสียหาย เคออส (17–23) ถึง (29–31)
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่าต้านทาน เคออส +(29–41)%
ความเสียหาย เคออส ของคุณสร้างสถานะ ลุกไหม้ ได้
สกิลเคออส มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ 20%
ลดระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ อีก 50%
GripofSacrificeHand of the Fervent Zealot Gloves
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (70–130)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ได้รับสถานะ คลั่งสังเวย เมื่อคุณใช้สกิล ทำให้คุณได้รับความเสียหาย กายภาพ เท่ากับ 150% ของ ค่าใช้งานมานา ของสกิล ต่อวินาที
การปะทะ ท่วมท้น ค่าป้องกันกายภาพ (10–15)% ขณะที่คุณมีสถานะ คลั่งสังเวย
(คลั่งสังเวย เสริมความเสียหาย เวท กายภาพ เท่ากับ 25% ของ ค่าใช้งานมานา ของสกิล และทำให้คุณได้รับความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 วินาที)
(ค่าป้องกันกายภาพจะน้อยลงต่อการปะทะที่ ท่วมท้น แต่ไม่สามารถติดลบได้)
NorthboundSouthbound Soldier Gloves
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (60–72) ถึง (88–100) ให้กับการโจมตี
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (12–16)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(40–50)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรู 100%
การปะทะของคุณ สามารถสังหารศัตรูที่ติดสถานะ แช่แข็ง ได้เท่านั้น
AvianGlovesSaqawal's Winds Soldier Gloves
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (140–180)%
พลังชีวิตสูงสุด +(30–60)
ค่าต้านทาน น้ำแข็งกับสายฟ้า +(20–25)%
ระยะเวลาของ ความองอาจของนก (-2–2) วินาที
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–25) ถึง (37–40) ขณะที่คุณมีสถานะ ความองอาจของนก
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (55–62) ขณะที่คุณได้รับผลของ ความองอาจของนก
NullAndVoidNull and Void ถุงมือ Legion
Strength +(20–30)
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (150–180)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (20–40)%
กำจัดสถานะ เจ็บป่วยธาตุ เมื่อมีสถานะ แรมเพจ
ไม่ได้รับความเสียหาย กายภาพ 1.5 วินาที เมื่อมีสถานะ แรมเพจ
แรมเพจ
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
GripOfTheCobraOffering to the Serpent ถุงมือ Legion
[One to three random synthesis implicit modifiers]
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(15–25)
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (150–200)%
ลดการเติมสูงสุด 50% ต่อจำนวนครั้งของการ ดูดพลังชีวิต
เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย (6–10)%
เพิ่มความเสียหาย (15–25)% ขณะ กำลังดูด
ผลของการ ดูดพลังชีวิต ไม่ถูกกำจัดเมื่อ พลังชีวิตที่ไม่ถูกสำรอง ถูกเติมจนเต็ม
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
RepentanceRepentance ถุงมือ Crusader
เพิ่มเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ 500%
เพิ่ม Strength (6–12)%
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (400–500)%
Iron Will
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
(โบนัสความเสียหายจาก Strength ส่งผลกับความเสียหาย เวท ทุกชนิด เช่นเดียวกัน)
ShapersGlovesShaper's Touch ถุงมือ Crusader
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (80–120)%
อัตราความแม่นยำ +4 ต่อ Intelligence 2 หน่วย
พลังชีวิต +1 ต่อ Dexterity 4 หน่วย
+1 มานาต่อ 4 Strength
เพิ่มโล่พลังงาน 1% ต่อ Strength 10 หน่วย
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 2% ต่อ Intelligence 10 หน่วย
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 2% ต่อ Dexterity 10 หน่วย
HandsOfTheHighTemplarHands of the High Templar ถุงมือ Crusader
สามารถแก้ไขได้ขณะที่ มีมลทิน
สามารถมี ม็อดแฝง ได้สูงสุด 5 อย่าง ขณะที่ไอเทมมีม็อดนี้อยู่
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (150–200)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–12)%
ค่าต้านทาน ไฟกับสายฟ้า +(20–30)%
(หากม็อดนี้หายไป จะสูญเสียม็อดแฝงทุกอย่างจนเหลือไว้เพียงอย่างเดียว)
OndarsClaspOndar's Clasp Wrapped Mitts
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 30% เมื่อ พลังชีวิตเต็ม
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (30–50) ให้กับการโจมตี
อัตราความแม่นยำ +(100–200)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะมี พลังชีวิตเหลือน้อย หาก พลังชีวิต ของคุณนั้นอยู่ที่ 50% ของ พลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
GlovesDexIntUnique1Facebreaker Strapped Mitts
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +30%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วยการโจมตีประชิดมือเปล่า อีก (600–800)%
เอฟเฟค Extra Gore
(เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง เป็นสิ่งที่กำหนดว่าต้องใช้ความเสียหายเท่าไรจึงจะสร้างสถานะ มึนงง ได้)
(การโจมตีด้วยมือเปล่า คือการโจมตีด้วยมือข้างที่ไม่ได้ถือไอเทม)
ShadowsAndDustShadows and Dust Clasped Mitts
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (20–30)%
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร +(20–30)%
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (100–130)%
ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
สร้าง ม่านควัน เมื่อมีสถานะ แรมเพจ
ได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 3 วินาที เมื่อมีสถานะ แรมเพจ
แรมเพจ
(มานาที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(ศัตรูที่ยืนอยู่ใน ม่านควัน ติดสถานะ ตาบอด)
(สถานะ อำนาจอธรรม นำ 30% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส)
(คุณจะได้รับโบนัสสถานะ แรมเพจ จากการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
AukunasWillAukuna's Will Clasped Mitts
Dexterity +(30–40)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–7)%
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (100–150)%
ซอมบี้ที่ปลุก มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (80–100)%
สกิล ปลุกซอมบี้ (Raise Zombie) ไม่ต้องการศพ
ซอมบี้ที่ปลุก ของคุณจะนับว่าเป็น ศพ
SlavedriversHandSlavedriver's Hand Ambush Mitts
Dexterity +(30–40)
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (200–250)%
ลดความเร็วในการโยนกับดัก (20–30)%
สกิลที่ใช้จาก กับดัก มีพื้นที่ส่งผล เพิ่มขึ้น (10–20)%
การเพิ่มกับลด ความเร็วในการร่าย ส่งผลต่อ ความเร็วในการโยนกับดัก เช่นกัน
มีโอกาสได้รับ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge 10%
เมื่อศัตรูทริกเกอร์กับดักใดๆ ของคุณ
สกิลที่โยนกับดัก ใช้งาน พลังชีวิต แทน มานา
ArchitectsHandArchitect's Hand Ambush Mitts
Dexterity +(30–40)
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (200–250)%
ลดความเร็วในการโยนกับดัก (20–30)%
การเพิ่มกับลด ความเร็วในการร่าย ส่งผลต่อ ความเร็วในการโยนกับดัก เช่นกัน
มีโอกาสโยนกับดัก เพิ่มเติมสูงสุด 4 อัน (4–6)%
DecayingGripAbhorrent Interrogation Ambush Mitts
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (100–150)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย (5–7)%
มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 2 วินาที (20–25)% เมื่อปะทะ
ศัตรู ได้รับความเสียหาย ธาตุ จากการปะทะของคุณ เพิ่มขึ้น 4% ต่อระดับของสถานะ เหี่ยวเฉา ที่คุณสร้างต่อพวกมัน
การปะทะของคุณจะไม่สามารถ เจาะหรือทะลุ ค่าต้านทาน ธาตุ ได้
(สถานะ เหี่ยวเฉา เพิ่มความเสียหาย เคออส ที่ได้รับ 6% และสามารถซ้อนได้สูงสุด 15 ระดับ)
AllelopathyThe Embalmer Carnal Mitts
หินสกิลที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Vile Toxins เลเวล 20
เสริมความเสียหาย เคออส (13–17) ถึง (23–29)
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่าต้านทาน เคออส +(17–29)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ (20–25)%
SpiderArmour%20GlovesFenumus' Weave Carnal Mitts
ได้รับสกิล จิตวิญญาณแมงมุม (Aspect of the Spider) เลเวล 20
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (120–170)%
พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย (6–9)%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะกับเจ็บป่วย (40–60)% ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ใยแมงมุม 3 ระดับ
เสริมความเสียหาย เคออส (8–10) ถึง (13–15) ต่อจำนวน ใยแมงมุม บนตัวศัตรู
(สถานะ เจ็บป่วยที่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, พิษ)
TangmazuarmourglovesAlgor Mortis Carnal Mitts
โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ค่าต้านทาน น้ำแข็งกับสายฟ้า +(15–20)%
มีโอกาสสร้างสถานะ อ่อนแรง ต่อศัตรูใน พื้นที่หนาวเย็น (20–30)%
ศัตรูที่อยู่ใน พื้นที่หนาวเย็น ของคุณ ได้รับความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มขึ้น (25–35)%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (15–20)%
(พื้นหนาวเย็น, น้ำแข็งคืบคลาน, โล่น้ำแข็ง, น้ำวน ล้วนถือเป็น พื้นที่หนาวเย็น ทั้งหมด)
(ศัตรูที่ติดสถานะ อ่อนแรง สร้างความเสียหาย ลดลง อีก สูงสุด 20% ขึ้นกับความเสียหาย สายฟ้า จากการปะทะนั้น, สถานะนี้คงอยู่ 4 วินาที)
(สถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
SoulAscensionSoul Ascension Carnal Mitts
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (120–150)%
ค่าต้านทาน เคออส +(17–29)%
กลืนกินวิญญาณ 1 ดวง เมื่อคุณปะทะ ศัตรูยูนิค แต่ไม่เกิน 1 ครั้งทุก 1 วินาที
สูญเสีย วิญญาณที่กลืนกิน 1 ดวง ทุก 3 วินาที ขณะที่ไม่มี ศัตรูยูนิค ปรากฏกายต่อคุณ
กลืนกิน วิญญาณ ได้สูงสุด 50 ดวง
lose soul eater stack every x seconds while no unique in your presence [3]
frenzyglovesSnakebite Assassin's Mitts
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (150–180)%
พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 2% ต่อจำนวน Frenzy Charge
เพิ่มอัตราความแม่นยำ 6% ต่อจำนวน Frenzy Charge
ลดระยะเวลาของ Frenzy Charge 10% ต่อจำนวน Frenzy Charge
การโจมตี มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 60% ขณะที่มีจำนวน Frenzy Charge สูงสุด
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ พิษ +5% ต่อจำนวน Frenzy Charge
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพกับเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
ElderGlovesBlasphemer's Grasp Assassin's Mitts
Dexterity +(40–50)
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (150–200)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–60)
พลังชีวิตสูงสุด +6 ต่อจำนวน ไอเทมเอลเดอร์ ที่สวมใส่
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของ เจ็บป่วย +4% ต่อจำนวน ไอเทมเอลเดอร์ ที่สวมใส่
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 8% ต่อจำนวน ไอเทมเอลเดอร์ ที่สวมใส่
กำจัดสถานะ เจ็บป่วย 1 อย่าง เมื่อคุณใช้ ขวดยา หากไอเทมที่สวมใส่ทุกชิ้นเป็น ไอเทมเอลเดอร์
(สถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
StormGlovesStorm's Gift Assassin's Mitts
[One to three random synthesis implicit modifiers]
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (20–30)%
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (250–300)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–30)%
ศัตรูที่คุณสังหาร ติดสถานะ ช็อค
สถานะ ช็อค ที่คุณสร้าง จะลามไปยังศัตรูที่อยู่ในระยะ 15 หน่วย
(ช็อค เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
thunderclawThunderfist Murder Mitts
หินสกิลที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Added Lightning Damage เลเวล 30
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (150–200)%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า 100%
(สถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า ประกอบด้วย ช็อคกับอ่อนแรง)
MalachaisMarkMalachai's Mark Murder Mitts
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (80–100)%
พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ได้รับพลังชีวิต (15–25) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร
ได้รับโล่พลังงาน (15–25) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร
ได้รับสถานะ ความทรหด, ความระห่ำ, พลังอำนาจของมาลาไค อย่างละ 6 วินาทีติดต่อกัน
(ความทรหดของมาลาไค มีโอกาสให้ Endurance Charge 1 ลูก 20% เมื่อสังหาร)
(ความระห่ำของมาลาไค มีโอกาสให้ Frenzy Charge 1 ลูก เมื่อสังหาร)
(พลังอำนาจของมาลาไค มีโอกาสให้ Power Charge 1 ลูก 20% เมื่อสังหาร)
85479Machina Mitts Murder Mitts
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (200–250)%
ความเสียหาย 1% ที่ ทุ่นระเบิด สร้างจะ ถูกดูด มาเป็น พลังชีวิต ให้คุณ
ลดอัตราการ เติม พลังชีวิตกับโล่พลังงาน (20–30)%
เพิ่มอัตราการ เติม พลังชีวิตกับโล่พลังงาน 5% ต่อจำนวน Power Charge
สูญเสีย Power Charge 1 ลูก ทุกวินาที หากคุณไม่ได้จุดชนวนทุ่นระเบิดมาเร็วๆ นี้
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
DemigodsTouchDemigod's Touch Golden Bracers
พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–16)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (6–10)%
TouchOfRustCeaseless Feast Spiked Gloves
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (16–20)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (2–3) ถึง (22–26) ให้กับการโจมตี
เพิ่มค่าเกราะ (100–150)%
มีโอกาสสร้างสถานะ กัดกร่อน (20–30)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก (20–30)% เมื่อปะทะศัตรูที่ไม่มีค่าเกราะ
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (20–30)% เมื่อปะทะศัตรูที่ไม่มีอัตราการหลบหลีก
(ค่าเกราะ ทั้งหมด -5000 กับ อัตราการหลบหลีก ทั้งหมด -1000 ต่อจำนวนสถานะ กัดกร่อน โดยสถานะ กัดกร่อน คงอยู่ 4 วินาที และจะคืนระยะเวลาของสถานะ กัดกร่อน ที่มีอยู่)
EbbAndFlowBlack Zenith Fingerless Silk Gloves
เพิ่มความเสียหาย เวท (12–16)%
เวทกระสุนที่ใส่ สร้างความเสียหาย ปะทะ เพิ่มขึ้น อีก 150%
เวทกระสุนที่ใส่ มีคูลดาวน์ +4 วินาที
เวทกระสุนที่ใส่ ยิงกระสุน เพิ่มเติม 4 ลูก
เวทกระสุนที่ใส่ ยิงกระสุนออกรอบทิศทาง
เวทกระสุนที่ใส่ มีระยะเวลาส่งผลของสกิล ลดลง อีก 80%
เพิ่มโล่พลังงาน (140–180)%
SpiritGlovesUniqueNightgrip Runic Gages
เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (33–48)%
ค่าต้านทาน เคออส +(17–23)%
เสริมความเสียหาย เคออส เท่ากับ 20% ของ วอร์ดคุ้มภัย
ความเสียหายที่ได้รับ 75% ทะลุ วอร์ดคุ้มภัย
AdaptationGlovesUniqueMedved's Challenge Runic Gauntlets
เพิ่มเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ 800%
เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (30–50)%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(15–25)%
ลดชาร์จขวดยาที่ได้รับ อีก 80% จากการสังหาร
ขวดยา ได้รับ 1 ชาร์จ ต่อวินาที หากคุณปะทะ ศัตรูยูนิค มาเร็วๆ นี้
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity, Intelligence)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
ถุงมือ Synthesis Implicit ถูก Corrupt /1 ⍟

ถุงมือ Synthesis Implicit ถูก Corrupt /1 ⍟

Item ClassesMods
ถุงมือ
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย (5–7)% หาก มีมลทิน
 • เพิ่มโอกาสคริติคอลของ สกิลวาล์ (21–30)%
 • ถุงมือ Synthesis Implicit

  ถุงมือ Synthesis Implicit

  5480พลังชีวิตมานา พลังชีวิตพลังชีวิตสูงสุด +#
  2150พลังชีวิตมานา พลังชีวิตเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด #%
  78600พลังชีวิตมานา พลังชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที
  ค่าต้านทาน ไฟ #%
  ค่าต้านทาน ไฟ +#%
  ค่าต้านทาน น้ำแข็ง #%
  ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +#%
  ค่าต้านทาน สายฟ้า #%
  ค่าต้านทาน สายฟ้า +#%
  เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง กับการบล็อค #%
  มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง #% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี
  อัตราความแม่นยำ +#
  ฟื้นฟูโล่พลังงาน #% ต่อวินาที
  เพิ่มความเสียหาย #% ขณะ กำลังดูด
  เพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท #%
  ค่าคุณภาพของ หินสกิลประชิด ที่ใส่ +#%
  ค่าคุณภาพของ หินสกิล Strength ที่ใส่ +#%
  ค่าคุณภาพของ หินสกิล Dexterity ที่ใส่ +#%
  ค่าคุณภาพของ หินสกิล Intelligence ที่ใส่ +#%
  ค่าคุณภาพของ หินสกิลพื้นที่ ที่ใส่ +#%
  ค่าคุณภาพของ หินสกิลกระสุน ที่ใส่ +#%
  เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย #% หาก มีมลทิน
  190650พลังชีวิตมานา พลังชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิต #% ต่อวินาที
  ได้รับพลังชีวิต # ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร
  เติมพลังชีวิต #% เมื่อสังหาร
  มานาสูงสุด +#
  เพิ่มมานาสูงสุด #%
  ได้รับมานา # ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร
  เติมมานา #% เมื่อสังหาร
  มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง #%
  ลดระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ #%
  เพิ่มความเสียหาย พิษ #%
  เพิ่มระยะเวลาของสถานะ พิษ #%
  แปลงความเสียหาย กายภาพ #% เป็น ไฟ
  แปลงความเสียหาย กายภาพ #% เป็น น้ำแข็ง
  แปลงความเสียหาย กายภาพ #% เป็น สายฟ้า
  เพิ่มความเสียหาย เคออส #%
  เพิ่มความเสียหาย ธาตุ #%
  Strength +#
  เพิ่ม Strength #%
  Dexterity +#
  Intelligence +#
  เพิ่ม Intelligence #%
  ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +#
  เพิ่มค่าเกราะ #%
  เสริมค่าป้องกันกายภาพ #%
  เพิ่มอัตราการหลบหลีก #%
  มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ #%
  เพิ่มโล่พลังงาน #%
  สาปศัตรูด้วย ไวไฟ (Flammability) เมื่อปะทะ ซึ่งจะมีผลเพิ่มขึ้น #%
  สาปศัตรูด้วย น้ำแข็งกัด (Frostbite) เมื่อปะทะ ซึ่งจะมีผลเพิ่มขึ้น #%
  สาปศัตรูด้วย ตัวนำไฟฟ้า (Conductivity) เมื่อปะทะ ซึ่งจะมีผลเพิ่มขึ้น #%
  สาปศัตรูด้วย บอบบาง (Vulnerability) เมื่อปะทะ ซึ่งจะมีผลเพิ่มขึ้น #%
  เพิ่มความเสียหาย #% ขณะที่รับผลจากขวดยาทุกชนิด
  เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ #%
  มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น #%
  มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น #%
  เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย #%
  เลเวลของ หินสกิล Strength ที่ใส่ #
  เลเวลของ หินสกิล Dexterity ที่ใส่ #
  เลเวลของ หินสกิล Intelligence ที่ใส่ #
  เพิ่มโอกาสคริติคอลของ สกิลวาล์ #%
  28480พลังชีวิตมานา พลังชีวิต กายภาพ โจมตีดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
  ค่าต้านทาน เคออส +#%
  เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร #%
  เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร #%
  51700พลังชีวิตมานา พลังชีวิตเพิ่มอัตราการ เติมพลังชีวิต สุทธิสูงสุด จากการ ดูด #%
  เพิ่มอัตราการ เติมมานา สุทธิสูงสุด จากการ ดูด #%
  ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด #%
  ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด #%
  ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด #%
  ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด #%
  เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล #%
  เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เลือดไหล #%
  ค่าเกราะ +#
  อัตราการหลบหลีก +#
  มีโอกาสหลบหลีก การปะทะด้วยการโจมตี #%
  โล่พลังงานสูงสุด +#
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี #%
  เพิ่มความเร็วในการร่าย #%
  ได้รับความเสียหาย กายภาพ # จากการปะทะด้วยการโจมตี
  เพิ่มความเสียหาย #% ต่อ มอนสเตอร์อะบิส
  เพิ่มผลของ จิวเวลอะบิสที่ใส่ อีก #%
  20480พลังชีวิตมานา พลังชีวิต โจมตีได้รับพลังชีวิต # ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี
  ดูด #% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
  เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร #%
  โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท #%
  45600พลังชีวิตมานา มานา โจมตีได้รับมานา # ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วยการโจมตี
  เพิ่มความเสียหาย ไฟ #%
  เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง #%
  เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า #%
  โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี #%
  มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge # ลูก #% เมื่อปะทะ
  จำนวน Frenzy Charge สูงสุด #
  9480ความเสียหายเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง #%
  โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท #%
  มิเนียน ฟื้นฟูพลังชีวิต #% ต่อวินาที
  34650พลังชีวิตมานา มานา ออร่ากำลังวังชา (Vitality) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น #%
  ปณิธาน (Determination) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น #%
  สง่างาม (Grace) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น #%
  วินัย (Discipline) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น #%
  ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น #%
  น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น #%
  สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น #%
  เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่พบ #%
  เพิ่มจำนวนของ ไอเทมที่พบ #%
  070Total
  ถุงมือ โต๊ะคราฟท์ /188 ⍟

  ถุงมือ โต๊ะคราฟท์ /188 ⍟

  IDModRequireUnlock
  นิโค้2 รู1x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbมหาลานประลอง
  นิโค้3 รู3x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbมหาลานประลอง
  นิโค้4 รู10x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbมหาลานประลอง
  นิโค้5 รู70x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's OrbColonnade Map
  นิโค้6 รู350x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's OrbSummit Map
  นิโค้2 เชื่อม1x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingป้อมปราการของคอมม์
  นิโค้3 เชื่อม3x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingป้อมปราการของคอมม์
  นิโค้4 เชื่อม5x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingป้อมปราการของคอมม์
  นิโค้5 เชื่อม150x CurrencyRerollSocketLinksOrb of FusingCrater Map
  นิโค้6 เชื่อม1500x CurrencyRerollSocketLinksOrb of FusingAncient City Map
  นิโค้อย่างน้อย 1 แดง4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 2 แดง25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 3 แดง120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 1 เขียว4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 2 เขียว25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 3 เขียว120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 1 ฟ้า4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 2 ฟ้า25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 3 ฟ้า120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 1 แดง 1 เขียว15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 1 แดง 1 ฟ้า15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 1 เขียว 1 ฟ้า15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 2 แดง 1 เขียว100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 2 แดง 1 ฟ้า100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 2 เขียว 1 แดง100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 2 เขียว 1 ฟ้า100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 2 ฟ้า 1 เขียว100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 2 ฟ้า 1 แดง100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  เฮเลน่าพลังชีวิตสูงสุด +(15–25)1x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationDefault
  เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟ +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationDefault
  เฮเลน่าค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationDefault
  เฮเลน่าค่าต้านทาน สายฟ้า +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationDefault
  เฮเลน่าStrength +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationDefault
  เฮเลน่าDexterity +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationDefault
  เฮเลน่าIntelligence +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationDefault
  เฮเลน่าลบม็อดคราฟท์1x CurrencyConvertToNormalOrb of ScouringDefault
  เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟ +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 2
  เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟ +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbบ่อพักน้ำเสียของโดเอดรี
  เฮเลน่าค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 2
  เฮเลน่าค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbบ่อพักน้ำเสียของโดเอดรี
  เฮเลน่าค่าต้านทาน สายฟ้า +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 2
  เฮเลน่าค่าต้านทาน สายฟ้า +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbบ่อพักน้ำเสียของโดเอดรี
  เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟกับน้ำแข็ง +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationบททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง, เรือนจำชั้นล่าง
  เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟกับน้ำแข็ง +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyบททดสอบโหดร้ายของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
  เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟกับน้ำแข็ง +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbบททดสอบไร้ปรานีของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
  เฮเลน่าค่าต้านทาน น้ำแข็งกับสายฟ้า +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationบททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง, เรือนจำชั้นล่าง
  เฮเลน่าค่าต้านทาน น้ำแข็งกับสายฟ้า +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyบททดสอบโหดร้ายของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
  เฮเลน่าค่าต้านทาน น้ำแข็งกับสายฟ้า +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbบททดสอบไร้ปรานีของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
  เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟกับสายฟ้า +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationบททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง, เรือนจำชั้นล่าง
  เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟกับสายฟ้า +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyบททดสอบโหดร้ายของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
  เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟกับสายฟ้า +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbบททดสอบไร้ปรานีของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
  เฮเลน่าStrength +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyป่าตะวันตก
  เฮเลน่าStrength +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos OrbResidence Map
  เฮเลน่าDexterity +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyป่าตะวันตก
  เฮเลน่าDexterity +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos OrbResidence Map
  เฮเลน่าIntelligence +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyป่าตะวันตก
  เฮเลน่าIntelligence +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos OrbResidence Map
  เฮเลน่าค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(6–9)3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceบททดสอบเขาวงกต ใน สวนจักรพรรดิ, สวนจักรพรรดิ
  เฮเลน่าค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–13)6x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceบททดสอบเขาวงกต ใน อุโมงค์, อุโมงค์
  เฮเลน่าพลังชีวิตสูงสุด +(26–40)6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประภาคาร
  เฮเลน่าพลังชีวิตสูงสุด +(41–55)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสายส่งอาหาร
  เฮเลน่าพลังชีวิตสูงสุด +(56–70)4x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyCrimson Township Map
  เฮเลน่าดูด (0.3–0.5)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of ChanceAtoll Map
  เฮเลน่ามานาสูงสุด +(25–34)3x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationDefault
  เฮเลน่ามานาสูงสุด +(35–44)6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประภาคาร
  เฮเลน่ามานาสูงสุด +(45–54)2x CurrencyRerollRareChaos Orbสายส่งอาหาร
  เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–12)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbทะเลสาบเหือดแห้ง
  เฮเลน่าอัตราความแม่นยำ +(91–120)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationสถานเก็บวัตถุเก่าแก่
  เฮเลน่าอัตราความแม่นยำ +(121–150)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyโถงที่พังทลาย
  เฮเลน่าอัตราความแม่นยำ +(151–220)2x CurrencyRerollRareChaos OrbAcid Caverns Map
  เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะ (26–35)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
  เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะ (41–50)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyปราการคารุย
  เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะ (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbDunes Map
  เฮเลน่าค่าเกราะ +(50–75)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
  เฮเลน่าเพิ่มอัตราการหลบหลีก (26–35)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
  เฮเลน่าเพิ่มอัตราการหลบหลีก (41–50)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyปราการคารุย
  เฮเลน่าเพิ่มอัตราการหลบหลีก (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbDunes Map
  เฮเลน่าอัตราการหลบหลีก +(50–75)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
  เฮเลน่าเพิ่มโล่พลังงาน (26–35)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
  เฮเลน่าเพิ่มโล่พลังงาน (41–50)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyปราการคารุย
  เฮเลน่าเพิ่มโล่พลังงาน (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbDunes Map
  เฮเลน่าโล่พลังงานสูงสุด +(17–22)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
  เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (26–35)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
  เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (41–50)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyปราการคารุย
  เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbDunes Map
  เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (26–35)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
  เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (41–50)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyปราการคารุย
  เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbDunes Map
  เฮเลน่าเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (26–35)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
  เฮเลน่าเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (41–50)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyปราการคารุย
  เฮเลน่าเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbDunes Map
  เฮเลน่าเสริมความเสียหาย ไฟ (8–11) ถึง (16–20) ให้กับการโจมตี4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationวิหารโซลาริส ชั้นที่ 2
  เฮเลน่าเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–8) ถึง (14–18) ให้กับการโจมตี4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationสายแร่คริสตัล
  เฮเลน่าเสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–4) ถึง (32–36) ให้กับการโจมตี4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
  เฮเลน่าเสริมความเสียหาย กายภาพ (3–5) ถึง (6–8) ให้กับการโจมตี4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationท่อน้ำทิ้ง
  เฮเลน่าเสริมความเสียหาย เคออส (6–8) ถึง (14–18) ให้กับการโจมตี6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationวิหารแห่งการเสื่อมสลาย ชั้นที่ 2
  เฮเลน่ามีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (15–20)%1x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbทางขึ้นสูง
  เฮเลน่ามีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (21–25)%2x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal OrbOrchard Map
  เฮเลน่าลดผลของสถานะ หนาวเย็น กับ ช็อค ต่อตัวคุณ (24–30)%1x CurrencyRerollRareChaos Orbทางขึ้นสูง
  เฮเลน่าลดผลของสถานะ หนาวเย็น กับ ช็อค ต่อตัวคุณ (31–40)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbOrchard Map
  เฮเลน่าเพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–6)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyMoon Temple Map
  เฮเลน่าเพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูพลังชีวิต (7–8)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbMausoleum Map
  เฮเลน่าโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(3–4)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyMoon Temple Map
  เฮเลน่าโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(5–6)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbMausoleum Map
  เฮเลน่าเพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน (9–11)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyMoon Temple Map
  เฮเลน่าเพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน (12–14)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbMausoleum Map
  เฮเลน่ามิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (10–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbวิหารลูนาริส ชั้นที่ 2
  เฮเลน่าลบเอนแชนท์3x CurrencyConvertToNormalOrb of ScouringDefault
  จุนเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (12–14)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
  8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (15–17)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (18–21)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
  2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (12–14)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
  8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (15–17)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (18–21)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
  2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (12–14)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
  8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (15–17)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (18–21)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
  2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะ (12–14)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
  8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะ (15–17)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะ (18–21)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
  2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (12–14)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
  8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (15–17)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (18–21)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
  2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มโล่พลังงาน (12–14)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
  8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนเพิ่มโล่พลังงาน (15–17)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มโล่พลังงาน (18–21)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
  2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (12–14)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
  8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (15–17)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (18–21)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
  2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนStrength กับ Dexterity +(10–15)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนStrength กับ Dexterity +(16–20)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนStrength กับ Dexterity +(21–25)4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนDexterity กับ Intelligence +(10–15)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนDexterity กับ Intelligence +(16–20)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนDexterity กับ Intelligence +(21–25)4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนStrength กับ Intelligence +(10–15)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนStrength กับ Intelligence +(16–20)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนStrength กับ Intelligence +(21–25)4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนแปลงความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็น ไฟ4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนแปลงความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็น น้ำแข็ง4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนแปลงความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็น สายฟ้า4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนคุณมีสถานะ เร่งราวี ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ3x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเสียหายด้วย สกิลที่ไม่ใช่วาล์ (30–40)% ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ1x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเสียหายด้วย สกิลที่ไม่ใช่วาล์ (41–50)% ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ2x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเสียหายด้วย สกิลที่ไม่ใช่วาล์ (51–60)% ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ4x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก
  จุนเลเวลของ หินสกิลพื้นที่ ที่ใส่ +1
  เพิ่มพื้นที่ส่งผล (8–10)%
  4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเลเวลของ หินสกิลกระสุน ที่ใส่ +1
  กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย
  4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเลเวลของ หินสกิลประชิด ที่ใส่ +1
  ระยะการฟาด +2
  4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (11–12)%
  เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (14–16)% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
  6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (13–14)%
  เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (17–19)% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (15–16)%
  เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (20–22)% หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
  4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (11–12)%
  เสริมความเสียหาย เคออส (10–11) ถึง (14–16) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
  6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (13–14)%
  เสริมความเสียหาย เคออส (12–13) ถึง (17–20) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร (15–16)%
  เสริมความเสียหาย เคออส (14–16) ถึง (21–24) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้
  4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนพลังชีวิตสูงสุด +(28–33)
  ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที
  6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนพลังชีวิตสูงสุด +(34–40)
  ฟื้นฟูมานา 3 ต่อวินาที
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนพลังชีวิตสูงสุด +(41–45)
  ฟื้นฟูมานา 4 ต่อวินาที
  4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนฟื้นฟูพลังชีวิต 15 ต่อวินาที
  มานาสูงสุด +(28–33)
  6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนฟื้นฟูพลังชีวิต 20 ต่อวินาที
  มานาสูงสุด +(34–40)
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนฟื้นฟูพลังชีวิต 25 ต่อวินาที
  มานาสูงสุด +(41–45)
  4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเสริมค่าป้องกันกายภาพ 8% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
  grant focus skill [1]
  4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนเสริมค่าป้องกันกายภาพ (9–10)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
  grant focus skill [1]
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเสริมค่าป้องกันกายภาพ (11–12)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
  grant focus skill [1]
  4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย (22–25)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
  grant focus skill [1]
  6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย (26–30)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
  grant focus skill [1]
  3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย (31–36)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
  grant focus skill [1]
  2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนมิเนียน เติมพลังชีวิต 100% ของมันเมื่อคุณ ตั้งสมาธิ
  grant focus skill [1]
  3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเสียหาย (31–36)% ขณะ กำลังดูด3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก, วอรีชี
  จุนเพิ่มความเสียหาย (37–43)% ขณะ กำลังดูด1x CurrencyAddModToRareExalted Orbเปิดผนึก, วอรีชี
  จุนเพิ่มความเสียหาย (19–23)% ขณะที่รับผลจากขวดยาทุกชนิด2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก, กัฟ
  จุนเพิ่มความเสียหาย (24–28)% ขณะที่รับผลจากขวดยาทุกชนิด4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก, กัฟ
  จุนค่าต้านทาน ไฟกับเคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเปิดผนึก
  จุนค่าต้านทาน ไฟกับเคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนค่าต้านทาน ไฟกับเคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนค่าต้านทาน สายฟ้ากับเคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเปิดผนึก
  จุนค่าต้านทาน สายฟ้ากับเคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนค่าต้านทาน สายฟ้ากับเคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนค่าต้านทาน น้ำแข็งกับเคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเปิดผนึก
  จุนค่าต้านทาน น้ำแข็งกับเคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนค่าต้านทาน น้ำแข็งกับเคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท (11–13)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationเปิดผนึก
  จุนเพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท (14–16)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มระยะการเกาะของ ตราเวท (17–20)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  ไม่สามารถเปลี่ยน ม็อดพรีฟิกซ์ ได้2x CurrencyModValuesDivine OrbThe Coward's Trial
  ไม่สามารถเปลี่ยน ม็อดซัฟฟิกซ์ ได้2x CurrencyModValuesDivine OrbOba's Cursed Trove
  สามารถมี ม็อดคราฟท์ ได้สูงสุด 3 อย่าง2x CurrencyModValuesDivine OrbThe Putrid Cloister
  ไม่สามารถสุ่ม ม็อดโจมตี ได้1x CurrencyModValuesDivine OrbCaer Blaidd, Wolfpack's Den
  ไม่สามารถสุ่ม ม็อดนักเวท ได้1x CurrencyModValuesDivine OrbWhakawairua Tuahu
  เขาวงกต Enchantment ถุงมือ /60 ⍟

  เขาวงกต Enchantment ถุงมือ /60 ⍟

  เลเวลชื่อModWeight
  เขาวงกตEnchantment Word of Bladesทริกเกอร์ คำมีด (Word of Blades) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Edict of Bladesทริกเกอร์ คำสั่งมีด (Edict of Blades) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Decree of Bladesทริกเกอร์ คำพิพากษามีด (Decree of Blades) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Commandment of Bladesทริกเกอร์ ประกาศิตมีด (Commandment of Blades) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตEnchantment Word of Flamesทริกเกอร์ คำเปลวเพลิง (Word of Flames) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Edict of Flamesทริกเกอร์ คำสั่งเปลวเพลิง (Edict of Flames) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Decree of Flamesทริกเกอร์ คำพิพากษาเปลวเพลิง (Decree of Flames) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Commandment of Flamesทริกเกอร์ ประกาศิตเปลวเพลิง (Commandment of Flames) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตEnchantment Word of Frostทริกเกอร์ คำน้ำแข็ง (Word of Frost) เมื่อสังหาร100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Edict of Frostทริกเกอร์ คำสั่งน้ำแข็ง (Edict of Frost) เมื่อสังหาร100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Decree of Frostทริกเกอร์ คำพิพากษาน้ำแข็ง (Decree of Frost) เมื่อสังหาร100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Commandment of Frostทริกเกอร์ ประกาศิตน้ำแข็ง (Commandment of Frost) เมื่อสังหาร100
  เขาวงกตEnchantment Word of the Graveทริกเกอร์ คำสุสาน (Word of the Grave) เมื่อสกิลหรือมิเนียนของคุณสังหาร100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Edict of the Graveทริกเกอร์ คำสั่งสุสาน (Edict of the Grave) เมื่อสกิลหรือมิเนียนของคุณสังหาร100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Decree of the Graveทริกเกอร์ คำพิพากษาสุสาน (Decree of the Grave) เมื่อสกิลหรือมิเนียนของคุณสังหาร100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Commandment of the Graveทริกเกอร์ ประกาศิตสุสาน (Commandment of the Grave) เมื่อสกิลหรือมิเนียนของคุณสังหาร100
  เขาวงกตEnchantment Word of Reflectionทริกเกอร์ คำภาพสะท้อน (Word of Reflection) เมื่อถูกปะทะ100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Edict of Reflectionทริกเกอร์ คำสั่งภาพสะท้อน (Edict of Reflection) เมื่อถูกปะทะ100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Decree of Reflectionทริกเกอร์ คำพิพากษาภาพสะท้อน (Decree of Reflection) เมื่อถูกปะทะ100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Commandment of Reflectionทริกเกอร์ ประกาศิตภาพสะท้อน (Commandment of Reflection) เมื่อถูกปะทะ100
  เขาวงกตEnchantment Word of Forceทริกเกอร์ คำกำลัง (Word of Force) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Edict of Forceทริกเกอร์ คำสั่งกำลัง (Edict of Force) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Decree of Forceทริกเกอร์ คำพิพากษากำลัง (Decree of Force) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Commandment of Forceทริกเกอร์ ประกาศิตกำลัง (Commandment of Force) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตEnchantment Word of Lightทริกเกอร์ คำแสง (Word of Light) เมื่อคุณได้รับคริติคอล100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Edict of Lightทริกเกอร์ คำสั่งแสง (Edict of Light) เมื่อคุณได้รับคริติคอล100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Decree of Lightทริกเกอร์ คำพิพากษาแสง (Decree of Light) เมื่อคุณได้รับคริติคอล100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Commandment of Lightทริกเกอร์ ประกาศิตแสง (Commandment of Light) เมื่อคุณได้รับคริติคอล100
  เขาวงกตEnchantment Word of Thunderทริกเกอร์ คำฟ้าผ่า (Word of Thunder) เมื่อสังหาร100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Edict of Thunderทริกเกอร์ คำสั่งฟ้าผ่า (Edict of Thunder) เมื่อสังหาร100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Decree of Thunderทริกเกอร์ คำพิพากษาฟ้าผ่า (Decree of Thunder) เมื่อสังหาร100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Commandment of Thunderทริกเกอร์ ประกาศิตฟ้าผ่า (Commandment of Thunder) เมื่อสังหาร100
  เขาวงกตEnchantment Word of Warทริกเกอร์ คำสงคราม (Word of War) เมื่อสังหาร100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Edict of Warทริกเกอร์ คำสั่งสงคราม (Edict of War) เมื่อสังหาร100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Decree of Warทริกเกอร์ คำพิพากษาสงคราม (Decree of War) เมื่อสังหาร100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Commandment of Warทริกเกอร์ ประกาศิตสงคราม (Commandment of War) เมื่อสังหาร100
  เขาวงกตEnchantment Word of Infernoทริกเกอร์ คำอเวจี (Word of Inferno) เมื่อสังหาร100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Edict of Infernoทริกเกอร์ คำสั่งอเวจี (Edict of Inferno) เมื่อสังหาร100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Decree of Infernoทริกเกอร์ คำพิพากษาอเวจี (Decree of Inferno) เมื่อสังหาร100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Commandment of Infernoทริกเกอร์ ประกาศิตอเวจี (Commandment of Inferno) เมื่อสังหาร100
  เขาวงกตEnchantment Word of Winterทริกเกอร์ คำเหมันต์ (Word of Winter) เมื่อถูกปะทะ100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Edict of Winterทริกเกอร์ คำสั่งเหมันต์ (Edict of Winter) เมื่อถูกปะทะ100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Decree of Winterทริกเกอร์ คำพิพากษาเหมันต์ (Decree of Winter)เมื่อถูกปะทะ100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Commandment of Winterทริกเกอร์ ประกาศิตเหมันต์ (Commandment of Winter) เมื่อถูกปะทะ100
  เขาวงกตEnchantment Word of the Tempestทริกเกอร์ คำวายุ (Word of the Tempest) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Edict of the Tempestทริกเกอร์ คำสั่งวายุ (Edict of the Tempest) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Decree of the Tempestทริกเกอร์ คำพิพากษาวายุ (Decree of the Tempest) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Commandment of the Tempestทริกเกอร์ ประกาศิตวายุ (Commandment of the Tempest) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตEnchantment Word of Furyทริกเกอร์ คำเดือดดาล (Word of Fury) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Edict of Furyทริกเกอร์ คำสั่งเดือดดาล (Edict of Fury) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Decree of Furyทริกเกอร์ คำพิพากษาเดือดดาล (Decree of Fury) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Commandment of Furyทริกเกอร์ ประกาศิตเดือดดาล (Commandment of Fury) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตEnchantment Word of Spiteทริกเกอร์ คำประสงค์ร้าย (Word of Spite) เมื่อถูกปะทะ100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Edict of Spiteทริกเกอร์ คำสั่งประสงค์ร้าย (Edict of Spite) เมื่อถูกปะทะ100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Decree of Spiteทริกเกอร์ คำพิพากษาประสงค์ร้าย (Decree of Spite) เมื่อถูกปะทะ100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Commandment of Spiteทริกเกอร์ ประกาศิตประสงค์ร้าย (Commandment of Spite) เมื่อถูกปะทะ100
  เขาวงกตEnchantment Word of Ireทริกเกอร์ คำกริ้วโกรธ (Word of Ire) เมื่อถูกปะทะ100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Edict of Ireทริกเกอร์ คำสั่งกริ้วโกรธ (Edict of Ire) เมื่อถูกปะทะ100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Decree of Ireทริกเกอร์ คำพิพากษากริ้วโกรธ (Decree of Ire) เมื่อปะทะ100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Commandment of Ireทริกเกอร์ ประกาศิตกริ้วโกรธ (Commandment of Ire) เมื่อถูกปะทะ100
  ถุงมือ ไอเทม /68 ⍟

  ถุงมือ ไอเทม /68 ⍟

  Iconชื่อ
  Iron Gauntlets
  เกราะ: 6–9
  ต้องการ 6 Str
  Plated Gauntlets
  เกราะ: 39–50
  ต้องการ เลเวล 11, 20 Str
  Bronze Gauntlets
  เกราะ: 77–96
  ต้องการ เลเวล 23, 36 Str
  Steel Gauntlets
  เกราะ: 116–127
  ต้องการ เลเวล 35, 52 Str
  Antique Gauntlets
  เกราะ: 129–154
  ต้องการ เลเวล 39, 58 Str
  Ancient Gauntlets
  เกราะ: 154–173
  ต้องการ เลเวล 47, 68 Str
  Goliath Gauntlets
  เกราะ: 174–200
  ต้องการ เลเวล 53, 77 Str
  Vaal Gauntlets
  เกราะ: 232–266
  ต้องการ เลเวล 63, 100 Str
  Titan Gauntlets
  เกราะ: 242–278
  ต้องการ เลเวล 69, 98 Str
  Taxing Gauntlets
  เกราะ: 35–41
  ต้องการ เลเวล 10, 18 Str
  การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (25–30)%
  สกิลคำราม มีคูลดาวน์ +2 วินาที
  Gruelling Gauntlets
  เกราะ: 132–152
  ต้องการ เลเวล 40, 59 Str
  การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (30–40)%
  สกิลคำราม มีคูลดาวน์ +2 วินาที
  Debilitation Gauntlets
  เกราะ: 236–271
  ต้องการ เลเวล 70, 101 Str
  การโจมตีที่ ฮึกเหิม สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (40–50)%
  สกิลคำราม มีคูลดาวน์ +2 วินาที
  Rawhide Gloves
  อัตราการหลบหลีก: 13–18
  ต้องการ เลเวล 3, 9 Dex
  Goathide Gloves
  อัตราการหลบหลีก: 32–42
  ต้องการ เลเวล 9, 17 Dex
  Deerskin Gloves
  อัตราการหลบหลีก: 71–88
  ต้องการ เลเวล 21, 33 Dex
  Nubuck Gloves
  อัตราการหลบหลีก: 109–122
  ต้องการ เลเวล 33, 50 Dex
  Eelskin Gloves
  อัตราการหลบหลีก: 125–148
  ต้องการ เลเวล 38, 56 Dex
  Sharkskin Gloves
  อัตราการหลบหลีก: 148–163
  ต้องการ เลเวล 45, 66 Dex
  Shagreen Gloves
  อัตราการหลบหลีก: 177–212
  ต้องการ เลเวล 54, 78 Dex
  Stealth Gloves
  อัตราการหลบหลีก: 231–265
  ต้องการ เลเวล 62, 97 Dex
  Slink Gloves
  อัตราการหลบหลีก: 242–278
  ต้องการ เลเวล 70, 95 Dex
  Gauche Gloves
  อัตราการหลบหลีก: 35–41
  ต้องการ เลเวล 10, 18 Dex
  ลดความเสียหาย โจมตี ด้วย มือหลัก 25%
  เพิ่มความเสียหาย โจมตี ด้วย มือรอง (40–50)%
  Southswing Gloves
  อัตราการหลบหลีก: 132–152
  ต้องการ เลเวล 40, 59 Dex
  ลดความเสียหาย โจมตี ด้วย มือหลัก 25%
  เพิ่มความเสียหาย โจมตี ด้วย มือรอง (40–50)%
  Sinistral Gloves
  อัตราการหลบหลีก: 236–271
  ต้องการ เลเวล 70, 101 Dex
  ลดความเสียหาย โจมตี ด้วย มือหลัก 25%
  เพิ่มความเสียหาย โจมตี ด้วย มือรอง (40–50)%
  Wool Gloves
  โล่พลังงาน: 5–7
  ต้องการ เลเวล 3, 9 Int
  Velvet Gloves
  โล่พลังงาน: 10–13
  ต้องการ เลเวล 12, 21 Int
  Silk Gloves
  โล่พลังงาน: 18–23
  ต้องการ เลเวล 25, 39 Int
  Embroidered Gloves
  โล่พลังงาน: 25–28
  ต้องการ เลเวล 36, 54 Int
  Satin Gloves
  โล่พลังงาน: 28–33
  ต้องการ เลเวล 41, 60 Int
  Samite Gloves
  โล่พลังงาน: 32–37
  ต้องการ เลเวล 47, 68 Int
  Conjurer Gloves
  โล่พลังงาน: 37–44
  ต้องการ เลเวล 55, 79 Int
  Arcanist Gloves
  โล่พลังงาน: 45–52
  ต้องการ เลเวล 60, 95 Int
  Sorcerer Gloves
  โล่พลังงาน: 49–57
  ต้องการ เลเวล 69, 97 Int
  Leyline Gloves
  โล่พลังงาน: 9–10
  ต้องการ เลเวล 10, 18 Int
  ลดมานาสูงสุด 30%
  เมื่อคุณจ่ายค่าใช้งานของสกิล มีโอกาส ได้รับมานา จำนวนเท่ากัน (25–30)%
  Aetherwind Gloves
  โล่พลังงาน: 28–32
  ต้องการ เลเวล 40, 59 Int
  ลดมานาสูงสุด 30%
  เมื่อคุณจ่ายค่าใช้งานของสกิล มีโอกาส ได้รับมานา จำนวนเท่ากัน (25–30)%
  Nexus Gloves
  โล่พลังงาน: 47–54
  ต้องการ เลเวล 70, 101 Int
  ลดมานาสูงสุด 30%
  เมื่อคุณจ่ายค่าใช้งานของสกิล มีโอกาส ได้รับมานา จำนวนเท่ากัน (25–30)%
  Fishscale Gauntlets
  เกราะ: 9–12
  อัตราการหลบหลีก: 9–12
  ต้องการ เลเวล 4, 5 Str, 5 Dex
  Ironscale Gauntlets
  เกราะ: 28–37
  อัตราการหลบหลีก: 28–37
  ต้องการ เลเวล 15, 14 Str, 14 Dex
  Bronzescale Gauntlets
  เกราะ: 50–62
  อัตราการหลบหลีก: 50–62
  ต้องการ เลเวล 27, 22 Str, 22 Dex
  Steelscale Gauntlets
  เกราะ: 65–75
  อัตราการหลบหลีก: 65–75
  ต้องการ เลเวล 36, 29 Str, 29 Dex
  Serpentscale Gauntlets
  เกราะ: 78–87
  อัตราการหลบหลีก: 78–87
  ต้องการ เลเวล 43, 34 Str, 34 Dex
  Wyrmscale Gauntlets
  เกราะ: 88–104
  อัตราการหลบหลีก: 88–104
  ต้องการ เลเวล 49, 38 Str, 38 Dex
  Hydrascale Gauntlets
  เกราะ: 106–122
  อัตราการหลบหลีก: 106–122
  ต้องการ เลเวล 59, 45 Str, 45 Dex
  Dragonscale Gauntlets
  เกราะ: 121–139
  อัตราการหลบหลีก: 121–139
  ต้องการ เลเวล 67, 51 Str, 51 Dex
  Chain Gloves
  เกราะ: 14–20
  โล่พลังงาน: 4–6
  ต้องการ เลเวล 7, 8 Str, 8 Int
  Ringmail Gloves
  เกราะ: 35–46
  โล่พลังงาน: 8–10
  ต้องการ เลเวล 19, 16 Str, 16 Int
  Mesh Gloves
  เกราะ: 58–67
  โล่พลังงาน: 12–14
  ต้องการ เลเวล 32, 26 Str, 26 Int
  Riveted Gloves
  เกราะ: 67–77
  โล่พลังงาน: 14–16
  ต้องการ เลเวล 37, 29 Str, 29 Int
  Zealot Gloves
  เกราะ: 78–92
  โล่พลังงาน: 16–19
  ต้องการ เลเวล 43, 34 Str, 34 Int
  Soldier Gloves
  เกราะ: 92–103
  โล่พลังงาน: 19–21
  ต้องการ เลเวล 51, 40 Str, 40 Int
  ถุงมือ Legion
  เกราะ: 103–121
  โล่พลังงาน: 21–25
  ต้องการ เลเวล 57, 44 Str, 44 Int
  ถุงมือ Crusader
  เกราะ: 121–139
  โล่พลังงาน: 25–28
  ต้องการ เลเวล 66, 51 Str, 51 Int
  Wrapped Mitts
  อัตราการหลบหลีก: 11–15
  โล่พลังงาน: 3–5
  ต้องการ เลเวล 5, 6 Dex, 6 Int
  Strapped Mitts
  อัตราการหลบหลีก: 30–39
  โล่พลังงาน: 7–9
  ต้องการ เลเวล 16, 14 Dex, 14 Int
  Clasped Mitts
  อัตราการหลบหลีก: 57–65
  โล่พลังงาน: 12–14
  ต้องการ เลเวล 31, 25 Dex, 25 Int
  Trapper Mitts
  อัตราการหลบหลีก: 65–77
  โล่พลังงาน: 14–16
  ต้องการ เลเวล 36, 29 Dex, 29 Int
  Ambush Mitts
  อัตราการหลบหลีก: 81–91
  โล่พลังงาน: 17–19
  ต้องการ เลเวล 45, 35 Dex, 35 Int
  Carnal Mitts
  อัตราการหลบหลีก: 90–101
  โล่พลังงาน: 19–21
  ต้องการ เลเวล 50, 39 Dex, 39 Int
  Assassin's Mitts
  อัตราการหลบหลีก: 104–123
  โล่พลังงาน: 21–25
  ต้องการ เลเวล 58, 45 Dex, 45 Int
  Murder Mitts
  อัตราการหลบหลีก: 121–139
  โล่พลังงาน: 25–28
  ต้องการ เลเวล 67, 51 Dex, 51 Int
  Golden Bracers
  ต้องการ เลเวล 12
  พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
  Spiked Gloves
  เกราะ: 220–253
  ต้องการ เลเวล 70, 95 Str
  เพิ่มความเสียหาย ประชิด (16–20)%
  Gripped Gloves
  อัตราการหลบหลีก: 220–253
  ต้องการ เลเวล 70, 95 Dex
  เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน (14–18)%
  Fingerless Silk Gloves
  โล่พลังงาน: 45–52
  ต้องการ เลเวล 70, 95 Int
  เพิ่มความเสียหาย เวท (12–16)%
  Apothecary's Gloves
  เกราะ: 108–124
  โล่พลังงาน: 29–33
  ต้องการ เลเวล 70, 46 Str, 59 Int
  เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (14–18)%
  Runic Gloves
  วอร์ดคุ้มภัย: 24–28
  ต้องการ เลเวล 24, 16 Str, 16 Dex, 16 Int
  Runic Gages
  วอร์ดคุ้มภัย: 62–71
  ต้องการ เลเวล 48, 31 Str, 31 Dex, 31 Int
  Runic Gauntlets
  วอร์ดคุ้มภัย: 102–117
  ต้องการ เลเวล 69, 38 Str, 38 Dex, 38 Int

  Community Wiki

  Wiki Edit

  Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
  Wiki Edit

  Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.