รองเท้า Unique /70 ⍟

รองเท้า Unique /70 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Stormcharger Plated Greaves
ต้องการ เลเวล: 23
ต้านทาน ไฟฟ้า +(1–50)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
50% increased Duration of Lightning Ailments
(สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า ประกอบด้วย ช็อค และ Sap)
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 30% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
เพิ่มผลของ สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า (15–25)%
(สถานะเจ็บป่วย สายฟ้า ประกอบด้วย ช็อค และ Sap)

Stormcharger
Windscream Reinforced Greaves
ต้องการ เลเวล: 33
เพิ่มค่า เกราะ (50–80)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (10–20)%
number_of_additional_curses_allowed [1]

Windscream
Windshriek Reinforced Greaves
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มค่า เกราะ (200–250)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (10–20)%
number_of_additional_curses_allowed [1]
60% increased Area of Effect of Hex Skills

Windshriek
Torchoak Step Antique Greaves
ต้องการ เลเวล: 37
เพิ่มค่า เกราะ (80–120)%
เพิ่มพลังชีวิต โทเทม (30–50)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (30–50)%
เมื่อถูกโจมตีโทเทมสะท้อน 25% ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นความเสียหายไฟแก่ศัตรูที่อยู่ใกล้

Torchoak Step
Redblade Tramplers Ancient Greaves
ต้องการ เลเวล: 46
เสริมความเสียหาย กายภาพ (2–5) ถึง (7–10) ให้กับการโจมตี
เพิ่มค่า เกราะ (150–200)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (5–10)%
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นไฟไหม้
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)

Redblade Tramplers
The Infinite Pursuit Goliath Greaves
ต้องการ เลเวล: 54
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–60)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
การเคลื่อนที่ในขณะที่เลือดออก จะไม่ทำให้คุณได้รับความเสียหายแรงขึ้น
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% ในระหว่างที่เลือดไหล
มีโอกาส 50% ในการถูกทำให้เลือดออกเมื่อถูกโจมตีโดน
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)

The Infinite Pursuit
Craiceann's Tracks Goliath Greaves
ต้องการ เลเวล: 54
เพิ่มค่า เกราะ (150–180)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
จะไม่ติดมึนหากมี Crab Barrier อย่างน้อย 10 อัน
ผู้เล่นจะเสีย Crab Barrier เพียง (5–7) อัน หากโดนโจมตีแบบกายภาพ

Craiceann's Tracks
Kaom's Roots Titan Greaves
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(150–200)
ไม่มีรูใส่เจม
Unwavering Stance
(ไม่สามารถหลบการโจมตีของศัตรู. แต่จะไม่ติดสถานะ Stun)
ไม่ถูก Knockback
ความเร็วในการกระทำไม่สามารถถูกลดต่ำกว่าค่าเริ่มต้นได้

Kaom's Roots
The Red Trail Titan Greaves
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มค่า เกราะ (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เสริมป้องกันกายภาพ 10% ในขณะหยุดนิ่ง
ได้รับเฟรนซี่ชาร์จเมื่อโจมตีโดนในขณะที่เลือดออก
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% ในระหว่างที่เลือดไหล
มีโอกาส 50% ในการถูกทำให้เลือดออกเมื่อถูกโจมตีโดน
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
Gore Footprints
frenzy_charge_blood_dance_art_variation [0]

The Red Trail
Doryani's Delusion Titan Greaves
ต้องการ เลเวล: 68
ได้รับสกิล Purity of Fire เลเวล 25
เสริมความเสียหาย ไฟ (25–30) ถึง (40–45) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มค่า เกราะ (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%

Doryani's Delusion
Doryani's Delusion Titan Greaves
ต้องการ เลเวล: 68
ได้รับสกิล Purity of Lightning เลเวล 25
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (68–72) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%

Doryani's Delusion
Doryani's Delusion Titan Greaves
ต้องการ เลเวล: 68
ได้รับสกิล Purity of Ice เลเวล 25
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25–30) ถึง (40–45) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%

Doryani's Delusion
Replica Red Trail Titan Greaves
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มค่า เกราะ (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
Gain a Power Charge on Hit while Poisoned
ต้านทาน เคออส +30% ขณะยืนอยู่กับที่
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% ขณะที่ติดพิษ
Necrotic Footprints
50% chance for Spell Hits against you to inflict Poison

Replica Red Trail
Seven-League Step Rawhide Boots
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 50%
Seven-League Step
Victario's Flight Goathide Boots
ต้องการ เลเวล: 12
ค่า Dexterity +15
ค่า Intelligence +15
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณและเพื่อนใกล้เคียง 10%
ฟื้นฟู (5–10)% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น มานา ภายใน 4 วินาที
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%

Victario's Flight
Abberath's Hooves Goathide Boots
ต้องการ เลเวล: 12
ค่า Strength +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%
โอกาส (6–10)% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เมื่อฆ่าศัตรูที่ติดสถานะ Ignite ได้จะทำให้ศัตรูรอบๆ ติดสถานะ Ignite ไปด้วย
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา)
ใช้งาน Abberath's Fury เลเวล 7 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
ความเสียหายจากไฟเพิ่มขึ้น 1% ต่อ Strength 20 แต้ม
Burning Hoofprints

Abberath's Hooves
Deerstalker Deerskin Boots
ต้องการ เลเวล: 22
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(35–45)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (160–200)%
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (14–18)%
ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 15% เป็นเวลา 9 วินาทีหลังวางกับดัก
สนับสนุน Trap เลเวล 11 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%

Deerstalker
Goldwyrm Nubuck Boots
ต้องการ เลเวล: 34
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (14–20)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 60%
ต้านทาน ไฟ +(40–50)%

Goldwyrm
The Blood Dance Sharkskin Boots
ต้องการ เลเวล: 44
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 2% ต่อ Frenzy Charge
มีโอกาส (20–30)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
ลดความเร็วในการโจมตีและการร่ายลง 4% ต่อ Frenzy Charge
0.8% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาทีต่อ Frenzy Charge
เพิ่มดาเมจ (20–30)% ต่อ Frenzy Charge เมื่อโจมตีศัตรูที่ใกล้ตาย
Gore Footprints
frenzy_charge_blood_dance_art_variation [1]

The Blood Dance
Three-step Assault Shagreen Boots
ต้องการ เลเวล: 55
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (20–40)%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 100% ขณะที่มี Onslaught
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
มีโอกาสที่จะหลบคาถาได้ 10% ขณะทำการ Phasing

Three-step Assault
Replica Three-step Assault Shagreen Boots
ต้องการ เลเวล: 55
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (20–40)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล (10–30)%
(สถานะ ลื่นไหล ในตอนแรกจะ เพิ่มโอกาสหลบเลี่ยงการโจมตีและเวทย์ 15% เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% แต่จะลดลงเรื่อยๆตามระยะเวลาของบัฟ และจะหายไปเมื่อผลของบัฟเหลือ 0% หากคุณมีสถานะ ลื่นไหล อยู่แล้ว คุณจะไม่ได้รับ ลื่นไหล ใหม่เพิ่ม)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Replica Three-step Assault
Sin Trek Stealth Boots
ต้องการ เลเวล: 62
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(100–150)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
ศัตรูไม่สามารถดูด พลังชีวิต คุณได้

Sin Trek
Garukhan's Flight Stealth Boots
ต้องการ เลเวล: 62
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (320–380)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
จะไม่บาดเจ็บถ้าเจอพื้นที่ติดไฟ มีไฟฟ้า หรือแช่แข็ง
ฟื้นฟูชีวิต 100 แต้มต่อวินาที ขณะเคลื่อนที่
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +2 ต่อ Dexterity 10 แต้ม

Garukhan's Flight
Atziri's Step Slink Boots
ต้องการ เลเวล: 69
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(55–75)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 180%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
มีโอกาส (14–16)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้

Atziri's Step
Farrul's Chase Slink Boots
ต้องการ เลเวล: 69
ได้ Intimidating Cry เลเวล 20 หากผู้เล่นเสีย Cat's Stealth
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (110–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (40–50)%
เดินเร็วขึ้น 20% ขณะผู้เล่นมี Cat's Stealth

Farrul's Chase
Wanderlust Wool Shoes
ต้องการ เลเวล: 3
ค่า Dexterity +5
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(10–20)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–40)%
ไม่ติดสถานะแช่แข็ง

Wanderlust
Wondertrap Velvet Slippers
ต้องการ เลเวล: 9
ค่า Strength +(5–10)
ค่า Dexterity +(5–10)
ค่า Intelligence +(5–10)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(10–16)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้นเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย 100%
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%

Wondertrap
Greedtrap Velvet Slippers
ต้องการ เลเวล: 52
ค่า Strength +(5–10)
ค่า Dexterity +(5–10)
ค่า Intelligence +(5–10)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(90–110)
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้นเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย (10–16)%
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%

Greedtrap
Bones of Ullr Silk Slippers
ต้องการ เลเวล: 22
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (40–60)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +20
ค่า มานาสูงสุด +20
เลเวลของหิน Raise Zombie ทุกเม็ด +1
เลเวลของหิน Summon Skeleton ทุกเม็ด 0
เลเวลของหิน Raise Spectre ทุกเม็ด +1
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–15)%

Bones of Ullr
Ullr's Advent Silk Slippers
ต้องการ เลเวล: 22

Ullr's Advent
Replica Bones of Ullr Silk Slippers
ต้องการ เลเวล: 22
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (40–60)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +20
ค่า มานาสูงสุด +20
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–15)%
Phantasm ที่ถูกอัญเชิญออกมาจะมีโอกาส 10% ที่จะเริ่มนับระยะเวลาคงเหลือใหม่เมื่อพวกมันปะทะศัตรูระดับยูนิค
Raging Spirit ที่ถูกอัญเชิญออกมาจะมีโอกาส 10% ที่จะเริ่มนับระยะเวลาคงเหลือใหม่เมื่อพวกมันปะทะศัตรูระดับยูนิค

Replica Bones of Ullr
Shavronne's Pace Scholar Boots
ต้องการ เลเวล: 32
ค่า Dexterity +10
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (100–140)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20% เมื่อพลังชีวิตเต็ม
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%

Shavronne's Pace
Shavronne's Gambit Scholar Boots
ต้องการ เลเวล: 32
ค่า Dexterity +10
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (100–140)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20% เมื่อพลังชีวิตเต็ม
ฟื้นฟู 1% ของโล่พลังงานต่อวินาที
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%

Shavronne's Gambit
Rainbowstride Conjurer Boots
ต้องการ เลเวล: 53
โอกาสบล็อคเวท (4–6)%
ค่า มานาสูงสุด +(40–60)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%

Rainbowstride
Inya's Epiphany Arcanist Slippers
ต้องการ เลเวล: 61
เพิ่ม Intelligence ขึ้น (5–8)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เพิ่มความเสียหาย 5% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
เมื่อใดที่คุณได้รับ Power Charge มีโอกาส 25% ที่จะได้รับจำนวนสูงสุดทันที

Inya's Epiphany
Replica Inya's Epiphany Arcanist Slippers
ต้องการ เลเวล: 61
เพิ่ม Intelligence ขึ้น (5–8)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเสียหาย 5% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.5% ต่อวินาที ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก

Replica Inya's Epiphany
Steppan Eard Sorcerer Boots
ต้องการ เลเวล: 67
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (50–80)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นผุพัง
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
เพิ่มความเสียหายขึ้น 50% บนพื้นที่ลุกไหม้
2% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาทีเมื่อแช่แข็งในพื้นที่
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20% บนพื้นที่ช็อต

Steppan Eard
Skyforth Sorcerer Boots
ต้องการ เลเวล: 67
ค่า มานาสูงสุด +(60–120)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
มีโอกาส 25% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอล
ลดมานาสำรอง 6%
คุณไม่มีการฟื้นฟูพลังชีวิต
โอกาสการ Stun ขึ้นอยู่กับ 500% ของมานาแทนพลังชีวิต
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)

Skyforth
Dusktoe Ironscale Boots
ต้องการ เลเวล: 18
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (40–60)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 50%
ลดรัศมีของแสงลง 20%
ต้านทาน เคออส +50% ขณะได้รับผลจากยา
เสริมความเสียหาย เคออส (15–20) ถึง (25–30) ให้กับเวทย์และการโจมตี ขณะอยู่ในผลของยา

Dusktoe
Duskblight Ironscale Boots
ต้องการ เลเวล: 40
ใช้งานสกิล Stalking Pustule เลเวล 1 เมื่อสังหาร
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–60)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 50%
ลดรัศมีของแสงลง 20%
ต้านทาน เคออส +50% ขณะได้รับผลจากยา
เสริมความเสียหาย เคออส (30–40) ถึง (50–60) ให้กับเวทย์และการโจมตี ขณะอยู่ในผลของยา

Duskblight
Lioneye's Paws Bronzescale Boots
ต้องการ เลเวล: 30
ใช้งานสกิล Rain of Arrows เลเวล 5 เมื่อคุณโจมตีด้วยธนู
ค่า Strength +(40–60)
ค่า Dexterity +(40–60)
เสริมความเสียหาย ไฟ 12 ถึง 24 ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 40% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

Lioneye's Paws
Replica Lioneye's Paws Bronzescale Boots
ต้องการ เลเวล: 30
Trigger Level 5 Toxic Rain when you Attack with a Bow
ค่า Strength +(40–60)
ค่า Dexterity +(40–60)
เสริมความเสียหาย ไฟ 12 ถึง 24 ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 40% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

Replica Lioneye's Paws
Mutewind Whispersteps Serpentscale Boots
ต้องการ เลเวล: 42
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (50–70)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25–30) ถึง (40–50) ให้กับเวทย์
ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)

Mutewind Whispersteps
Saqawal's Talons Hydrascale Boots
ต้องการ เลเวล: 59
ได้รับสกิล Aspect of the Avian เลเวล 20
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (20–30)%
เพิ่มเวลา (-2–2) วินาทีให้ Avian's Flight
ฟื้นฟูพลังชีวิต 100 ต่อวินาทีขณะที่ผู้เล่นมี Avian's Flight
ฟื้นฟูมานา 12 ต่อวินาทีขณะที่ผู้เล่นมี Avian's Flight

Saqawal's Talons
Darkray Vectors Dragonscale Boots
ต้องการ เลเวล: 65
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–40)%
ลดรัศมีของแสงลง 25%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5% ต่อ Frenzy Charge
มีโอกาสหลบการโจมตีเพิ่ม 2% ต่อ Frenzy Charge
ลดระยะเวลาของ Frenzy Charge 40%
จำนวน Frenzy Charges สูงสุด +1
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (40–70)%

Darkray Vectors
Wake of Destruction Mesh Boots
ต้องการ เลเวล: 28
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 120 ให้กับการโจมตี
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (20–60)%
ได้รับ พลังชีวิต (10–20) เมื่อสังหาร
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%
ทิ้งพื้นช็อคตามทางที่เดินผ่าน ซึ่งจะคงอยู่เป็นเวลา 2 วินาที
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15%)

Wake of Destruction
Ralakesh's Impatience Riveted Boots
ต้องการ เลเวล: 36
ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–25)%
ต้านทาน เคออส +(15–25)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
ได้ Endurance, Frenzy หรือ Power charge อันหนึ่งต่อวินาทีถ้าอยู่กับที่
เสียชาร์จ Frenzy, Endurance, Power ทั้งหมดเมื่อผู้เล่นเคลื่อนไหว

Ralakesh's Impatience
Alberon's Warpath Soldier Boots
ต้องการ เลเวล: 49
เพิ่ม Strength ขึ้น (15–18)%
เสริมความเสียหาย เคออส 1 ถึง 80 ให้กับการโจมตี
ค่า เกราะ +(180–220)
ต้านทาน เคออส +(9–12)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
จำนวน Raised Zombie สูงสุด 0
จำนวน Skeleton สูงสุด +1
จำนวน Spectre สูงสุด 0

Alberon's Warpath
Replica Alberon's Warpath Soldier Boots
ต้องการ เลเวล: 49
เพิ่ม Strength ขึ้น (15–18)%
ค่า เกราะ +(180–220)
ต้านทาน เคออส +(9–12)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
ไม่สามารถสร้างความเสียหายใดที่ไม่ใช่ เคออส ได้
เสริมความเสียหาย เคออส 1 ถึง 80 ให้กับ การโจมตี ต่อ Strength ทุกๆ 50 หน่วย

Replica Alberon's Warpath
Gang's Momentum Legion Boots
ต้องการ เลเวล: 58
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (160–180)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
ต้านทาน ไฟ +(50–60)%
โอกาส (10–15)% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหายขึ้น (25–40)% เมื่อสู้กับศัตรูที่ติดสถานะลุกไหม้

Gang's Momentum
March of the Legion Legion Boots
ต้องการ เลเวล: 58
เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +2
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Blessing เลเวล 25
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (250–300)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(12–18)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (20–30)%

March of the Legion
Death's Door Crusader Boots
ต้องการ เลเวล: 64
ค่า Strength +(20–40)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น 200%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
จำนวน Endurance Charges สูงสุด +1
ยืดเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นมากขึ้น 50% increased Elemental Ailment Duration on You
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
ผู้เล่นจะไม่ติดสถานะเลือดไหล

Death's Door
Nomic's Storm Strapped Boots
ต้องการ เลเวล: 16
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า หลบหลีก +(30–50)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–30)
ต้านทาน น้ำแข็ง +20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 15% เมื่อโล่พลังงานเต็ม
20% เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อโล่พลังงานเต็ม

Nomic's Storm
Sundance Clasped Boots
ต้องการ เลเวล: 27
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–120)%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–30)%
ต้านทาน ไฟ +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%

Sundance
Sunspite Clasped Boots
ต้องการ เลเวล: 59
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (260–300)%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–30)%
ต้านทาน ไฟ +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (10–20)% ขณะลุกไหม้
โอกาส +25% ที่จะติดสถานะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (75–125) ต่อวินาทีขณะติดไฟ

Sunspite
Dance of the Offered Shackled Boots
ต้องการ เลเวล: 34
ค่า มานาสูงสุด +(50–60)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–20)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
ผู้เล่นได้ Onslaught หากมานาไม่เหลือน้อย
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
เสียมานา (30–40) แต้มทุกวินาที

Dance of the Offered
Brinerot Whalers Trapper Boots
ต้องการ เลเวล: 41
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 20%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(80–100)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (20–40)%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)

Brinerot Whalers
Omeyocan Carnal Boots
ต้องการ เลเวล: 55
เพิ่มมานาสูงสุด (15–20)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตีและเวทย์ 2% ต่อค่ามานาสูงสุดทุก 500 แต้ม สูงสุดไม่เกิน 20%
ผู้เล่นได้ Onslaught หากมานาไม่เหลือน้อย
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
สูญเสีย มานา 7% ต่อวินาที

Omeyocan
Corpsewalker Carnal Boots
ต้องการ เลเวล: 55
Triggers Level 20 Corpse Walk when Equipped
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เพิ่มความเสียหาย (20–40)% ถ้าคุณได้ดูดกลืนศพมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
For each nearby corpse, Regenerate 0.25% Life per second, up to 3%

Corpsewalker
Fenumus' Spinnerets Assassin's Boots
ต้องการ เลเวล: 63
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (160–200)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
Aspect of the Spider สามารถทำศัตรูติด Spider's Web ได้อีกครั้ง
ได้เกราะพลังงาน (15–20) ต่อศัตรูทุกๆ ตัวที่รับผลจาก Spider's Web แล้วถูกผู้เล่นโจมตี
เพิ่มระยะเวลาดีบัฟของ Aspect of the Spider(40–50)%

Fenumus' Spinnerets
The Stampede Assassin's Boots
ต้องการ เลเวล: 63
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (30–40)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (50–80)% ของสกิลเดินทาง
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–40)% ขณะเคลื่อนที่
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณถูกทำให้เป็น 150% ของค่ามาตรฐาน

The Stampede
Replica Stampede Assassin's Boots
ต้องการ เลเวล: 63
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (30–40)%
Socketed Travel Skills deal 80% more Damage
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–40)% ขณะเคลื่อนที่
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณถูกทำให้เป็น 150% ของค่ามาตรฐาน

Replica Stampede
Voidwalker Murder Boots
ต้องการ เลเวล: 69
ค่า Dexterity +(30–50)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
20% โอกาสหล่บโปรเจคไทล์ในขณะ Phasing
คุณได้รับ Phasing ถ้าในขณะที่คุณสังหารศัตรู
(ขณะที่คุณมีสถานะ Phasing, คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกบล็อก)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
อาวุธปล่อยต่างๆ จะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 5 หากคุณมี Phasing
ให้ Celestial Footprints

Voidwalker
Bubonic Trail Murder Boots
ต้องการ เลเวล: 69
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
ใช้งาน Death Walk เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
ค่าโจมตีต่อประเภทของเจม Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่นสูงขึ้น 10%

Bubonic Trail
Bubonic Trail Murder Boots
ต้องการ เลเวล: 69
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
ใช้งาน Death Walk เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
ค่าโจมตีต่อประเภทของเจม Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่นสูงขึ้น 10%

Bubonic Trail
Replica Voidwalker Murder Boots
ต้องการ เลเวล: 69
ค่า Dexterity +(30–50)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
10% increased Damage taken while Phasing
(ขณะที่คุณมีสถานะ Phasing, คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกบล็อก)
คุณได้รับ Phasing ถ้าในขณะที่คุณสังหารศัตรู
(ขณะที่คุณมีสถานะ Phasing, คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกบล็อก)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
Projectiles Chain +1 times while you have Phasing
(ขณะที่คุณมีสถานะ Phasing, คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกบล็อก)
ให้ Celestial Footprints

Replica Voidwalker
Demigod's Stride Golden Caligae
ต้องการ เลเวล: 12
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–16)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–30)%

Demigod's Stride
Beacon of Madness Two-Toned Boots
ต้องการ เลเวล: 70
ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(8–12)%
ได้รับสกิล Embrace Madness เลเวล 1
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (20–40)%
(อาการเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายประกอบด้วย Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
คุณจะได้รับผล Conflux ลุกไหม้, หนาวเย็น, และช็อค ขณะได้รับผลของ Glorious Madness
(ขณะนี้คุณมีธาตุร่วมกันทุกชนิด, ความเสียหายทั้งหมดมาจากการโจมตีที่ติด หนาวสั่น, ช็อค, และลุกไหม้)
ไม่ติดสถานะเจ็บป่วยธาตุทุกชนิด ขณะได้รับผลของ Glorious Madness
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)

Beacon of Madness
Beacon of Madness Two-Toned Boots
ต้องการ เลเวล: 70
ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(8–12)%
ได้รับสกิล Embrace Madness เลเวล 1
เพิ่มความเสียหาย เคออส (20–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
ความเสียหายทุกชนิดที่สร้างจะทำให้ติดสถานะ พิษ ขณะได้รับผลของ Glorious Madness
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
ศัตรูที่คุณสังหาร ขณะที่คุณมีสถานะ Glorious Madness จะมีโอกาส 40% ที่จะระเบิดสร้างความเสียหาย หนึ่งในสี่ ของพลังชีวิตสูงสุดของมันเป็นความเสียหาย เคออส

Beacon of Madness
Beacon of Madness Two-Toned Boots
ต้องการ เลเวล: 70
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(8–12)%
ได้รับสกิล Embrace Madness เลเวล 1
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (150–300)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
มีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่าขณะได้รับผลของ Glorious Madness
เพิ่มผลของสถาณะ Fortify 60% ขณะได้รับผลของ Glorious Madness

Beacon of Madness
ไอเทม รองเท้า /58 ⍟

ไอเทม รองเท้า /58 ⍟

Iconชื่อ
Iron Greaves
เกราะ: 6
ต้องการ 8 Str
Steel Greaves
เกราะ: 32
ต้องการ เลเวล 9, 21 Str
Plated Greaves
เกราะ: 77
ต้องการ เลเวล 23, 44 Str
Reinforced Greaves
เกราะ: 109
ต้องการ เลเวล 33, 60 Str
Antique Greaves
เกราะ: 122
ต้องการ เลเวล 37, 67 Str
Ancient Greaves
เกราะ: 151
ต้องการ เลเวล 46, 82 Str
Goliath Greaves
เกราะ: 177
ต้องการ เลเวล 54, 95 Str
Vaal Greaves
เกราะ: 220
ต้องการ เลเวล 62, 117 Str
Titan Greaves
เกราะ: 241
ต้องการ เลเวล 68, 120 Str
Kaom's Greaves
เกราะ: 8
ต้องการ 9 Str
Rawhide Boots
อัตราการหลบหลีก: 13
ต้องการ เลเวล 3, 11 Dex
Goathide Boots
อัตราการหลบหลีก: 42
ต้องการ เลเวล 12, 26 Dex
Deerskin Boots
อัตราการหลบหลีก: 74
ต้องการ เลเวล 22, 42 Dex
Nubuck Boots
อัตราการหลบหลีก: 113
ต้องการ เลเวล 34, 62 Dex
Eelskin Boots
อัตราการหลบหลีก: 129
ต้องการ เลเวล 39, 70 Dex
Sharkskin Boots
อัตราการหลบหลีก: 145
ต้องการ เลเวล 44, 79 Dex
Shagreen Boots
อัตราการหลบหลีก: 180
ต้องการ เลเวล 55, 97 Dex
Stealth Boots
อัตราการหลบหลีก: 220
ต้องการ เลเวล 62, 117 Dex
Slink Boots
อัตราการหลบหลีก: 246
ต้องการ เลเวล 69, 120 Dex
Wool Shoes
โล่พลังงาน: 4
ต้องการ เลเวล 3, 11 Int
Velvet Slippers
โล่พลังงาน: 8
ต้องการ เลเวล 9, 21 Int
Silk Slippers
โล่พลังงาน: 15
ต้องการ เลเวล 22, 42 Int
Scholar Boots
โล่พลังงาน: 21
ต้องการ เลเวล 32, 59 Int
Satin Slippers
โล่พลังงาน: 25
ต้องการ เลเวล 38, 69 Int
Samite Slippers
โล่พลังงาน: 29
ต้องการ เลเวล 44, 79 Int
Conjurer Boots
โล่พลังงาน: 34
ต้องการ เลเวล 53, 94 Int
Arcanist Slippers
โล่พลังงาน: 45
ต้องการ เลเวล 61, 119 Int
Sorcerer Boots
โล่พลังงาน: 49
ต้องการ เลเวล 67, 123 Int
Leatherscale Boots
เกราะ: 12
อัตราการหลบหลีก: 12
ต้องการ เลเวล 6, 9 Str, 9 Dex
Ironscale Boots
เกราะ: 34
อัตราการหลบหลีก: 34
ต้องการ เลเวล 18, 19 Str, 19 Dex
Bronzescale Boots
เกราะ: 55
อัตราการหลบหลีก: 55
ต้องการ เลเวล 30, 30 Str, 30 Dex
Steelscale Boots
เกราะ: 65
อัตราการหลบหลีก: 65
ต้องการ เลเวล 36, 35 Str, 35 Dex
Serpentscale Boots
เกราะ: 76
อัตราการหลบหลีก: 76
ต้องการ เลเวล 42, 40 Str, 40 Dex
Wyrmscale Boots
เกราะ: 92
อัตราการหลบหลีก: 92
ต้องการ เลเวล 51, 48 Str, 48 Dex
Hydrascale Boots
เกราะ: 106
อัตราการหลบหลีก: 106
ต้องการ เลเวล 59, 56 Str, 56 Dex
Dragonscale Boots
เกราะ: 121
อัตราการหลบหลีก: 121
ต้องการ เลเวล 65, 62 Str, 62 Dex
Chain Boots
เกราะ: 11
โล่พลังงาน: 3
ต้องการ เลเวล 5, 8 Str, 8 Int
Ringmail Boots
เกราะ: 25
โล่พลังงาน: 5
ต้องการ เลเวล 13, 15 Str, 15 Int
Mesh Boots
เกราะ: 51
โล่พลังงาน: 10
ต้องการ เลเวล 28, 28 Str, 28 Int
Riveted Boots
เกราะ: 65
โล่พลังงาน: 13
ต้องการ เลเวล 36, 35 Str, 35 Int
Zealot Boots
เกราะ: 73
โล่พลังงาน: 14
ต้องการ เลเวล 40, 38 Str, 38 Int
Soldier Boots
เกราะ: 88
โล่พลังงาน: 17
ต้องการ เลเวล 49, 47 Str, 47 Int
Legion Boots
เกราะ: 104
โล่พลังงาน: 20
ต้องการ เลเวล 58, 54 Str, 54 Int
Crusader Boots
เกราะ: 121
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 64, 62 Str, 62 Int
Wrapped Boots
อัตราการหลบหลีก: 12
โล่พลังงาน: 3
ต้องการ เลเวล 6, 9 Dex, 9 Int
Strapped Boots
อัตราการหลบหลีก: 30
โล่พลังงาน: 6
ต้องการ เลเวล 16, 18 Dex, 18 Int
Clasped Boots
อัตราการหลบหลีก: 50
โล่พลังงาน: 10
ต้องการ เลเวล 27, 27 Dex, 27 Int
Shackled Boots
อัตราการหลบหลีก: 62
โล่พลังงาน: 12
ต้องการ เลเวล 34, 34 Dex, 34 Int
Trapper Boots
อัตราการหลบหลีก: 74
โล่พลังงาน: 15
ต้องการ เลเวล 41, 40 Dex, 40 Int
Ambush Boots
อัตราการหลบหลีก: 85
โล่พลังงาน: 17
ต้องการ เลเวล 47, 45 Dex, 45 Int
Carnal Boots
อัตราการหลบหลีก: 99
โล่พลังงาน: 19
ต้องการ เลเวล 55, 52 Dex, 52 Int
Assassin's Boots
อัตราการหลบหลีก: 121
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 63, 62 Dex, 62 Int
Murder Boots
อัตราการหลบหลีก: 185
โล่พลังงาน: 17
ต้องการ เลเวล 69, 82 Dex, 42 Int
Golden Caligae
ต้องการ เลเวล 12
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–16)%
Avian Slippers
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
Two-Toned Boots
อัตราการหลบหลีก: 126
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 70, 62 Dex, 62 Int
ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(8–12)%
Two-Toned Boots
เกราะ: 126
อัตราการหลบหลีก: 126
ต้องการ เลเวล 70, 62 Str, 62 Dex
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(8–12)%
Two-Toned Boots
เกราะ: 126
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 70, 62 Str, 62 Int
ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(8–12)%
Labyrinth Enchantment Boots /48 ⍟

Labyrinth Enchantment Boots /48 ⍟

เลเวลModDrop Rate
The Cruel Labyrinthเสริมความเสียหาย ไฟ 16 ถึง 24 ถ้าคุณสังหาร เร็วๆ นี้รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthเสริมความเสียหาย ไฟ 33 ถึง 50 ถ้าคุณสังหาร เร็วๆ นี้รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthเสริมความเสียหาย ไฟ 45 ถึง 68 ถ้าคุณสังหาร เร็วๆ นี้รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที หากคุณโดนปะทะมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthฟื้นฟูพลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที หากคุณโดนปะทะมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที หากคุณโดนปะทะมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthลดค่ามานาของสกิลเมื่อคุณได้ถูกโจมตีทันที 10%รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthลดค่ามานาของสกิลเมื่อคุณได้ถูกโจมตีทันที 14%รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthลดค่ามานาของสกิลเมื่อคุณได้ถูกโจมตีทันที 18%รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthมีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง 50% ถ้าคุณสังหารมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง 65% ถ้าคุณสังหารมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง 80% ถ้าคุณสังหารมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthมีโอกาส 5% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาหาก
ผู้เล่นเพิ่งโดนคาถาไปเร็วๆ นี้
รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาส 6% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาหาก
ผู้เล่นเพิ่งโดนคาถาไปเร็วๆ นี้
รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาส 8% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาหาก
ผู้เล่นเพิ่งโดนคาถาไปเร็วๆ นี้
รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีและในการร่ายเมื่อคุณได้ฆ่าทันที 8%รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีและในการร่ายเมื่อคุณได้ฆ่าทันที 12%รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีและในการร่ายเมื่อคุณได้ฆ่าทันที 16%รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งถ้าคุณถูกโจมตี 16 ถึง 24รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งถ้าคุณถูกโจมตี 33 ถึง 50รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งถ้าคุณถูกโจมตี 45 ถึง 68รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 56 ถ้าคุณ ไม่ได้ สังหาร เร็วๆ นี้รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 120 ถ้าคุณ ไม่ได้ สังหาร เร็วๆ นี้รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 160 ถ้าคุณ ไม่ได้ สังหาร เร็วๆ นี้รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthดูด 0.4% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต ถ้าคุณได้สังหารมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthดูด 0.5% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต ถ้าคุณได้สังหารมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthดูด 0.6% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต ถ้าคุณได้สังหารมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthมีโอกาส 6% ที่จะหลบการโจมตีได้หากผู้เล่นเพิ่งโดนคริติคอลไปเร็วๆ นี้รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาส 8% ที่จะหลบการโจมตีได้หากผู้เล่นเพิ่งโดนคริติคอลไปเร็วๆ นี้รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาส 10% ที่จะหลบการโจมตีได้หากผู้เล่นเพิ่งโดนคริติคอลไปเร็วๆ นี้รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthมีโอกาสที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 6% หากคุณไม่ได้ทำคริติคอลมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาสที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 8% หากคุณไม่ได้ทำคริติคอลมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาสที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 10% หากคุณไม่ได้ทำคริติคอลมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ในขณะที่คุณไม่ได้ถูกการโจมตี 6%รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ในขณะที่คุณไม่ได้ถูกการโจมตี 8%รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ในขณะที่คุณไม่ได้ถูกการโจมตี 10%รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอลเมื่อคุณเมื่อคุณไม่ได้คริในตอนนี้ 60%รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอลเมื่อคุณเมื่อคุณไม่ได้คริในตอนนี้ 90%รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอลเมื่อคุณเมื่อคุณไม่ได้คริในตอนนี้ 120%รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthเจาะต้านทาน ทุกธาตุ 6% หากคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆนี้รองเท้า(1.14%)
The Merciless Labyrinthเจาะต้านทาน ทุกธาตุ 8% หากคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆนี้รองเท้า(1.14%)
The Eternal Labyrinthเจาะต้านทาน ทุกธาตุ 10% หากคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆนี้รองเท้า(1.14%)
The Cruel Labyrinthเสริมความเสียหาย เคออส 44 ถึง 64 ถ้าคุณได้รับคริติคอล เร็วๆ นี้รองเท้า(1.14%)
The Merciless Labyrinthเสริมความเสียหาย เคออส 88 ถึง 132 ถ้าคุณได้รับคริติคอล เร็วๆ นี้รองเท้า(1.14%)
The Eternal Labyrinthเสริมความเสียหาย เคออส 120 ถึง 180 ถ้าคุณได้รับคริติคอล เร็วๆ นี้รองเท้า(1.14%)
The Cruel Labyrinthเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 30% ถ้าคุณร่ายเวทย์มาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 50% ถ้าคุณร่ายเวทย์มาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 70% ถ้าคุณร่ายเวทย์มาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item ClassesMods
รองเท้า
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (5–7)% ถ้ามีมลทิน
  level []
  level []
 • โอกาส (2–3)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • Item Synthesis Mods Boots /266 ⍟

  Item Synthesis Mods Boots /266 ⍟

  Explicit Mod StatValueSynthesised Implicit
  ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#~ 100
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–10)
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#101 ~ 175
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(11–14)
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#176 ~ 250
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–19)
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#251 ~ 325
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–24)
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#326 ~ 400
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–30)
  level []
  level []
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
  level []
  level []
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#401 ~ 1000
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–6)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที~ 1000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1001 ~ 1750
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (7–11.7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1751 ~ 2500
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที2501 ~ 3000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.4–26.7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3001 ~ 3250
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3251 ~ 3500
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • (0.8–0.93)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3501 ~ 5000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • 1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที~ 70
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที71 ~ 140
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.4–26.7) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที141 ~ 300
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#~ 70
 • ค่า มานาสูงสุด +(8–10)
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#71 ~ 125
 • ค่า มานาสูงสุด +(11–14)
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#126 ~ 175
 • ค่า มานาสูงสุด +(15–19)
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#176 ~ 230
 • ค่า มานาสูงสุด +(20–24)
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#231 ~ 280
 • ค่า มานาสูงสุด +(25–30)
  level []
  level []
 • เพิ่มมานาสูงสุด 6%
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#281 ~ 335
 • เพิ่มมานาสูงสุด (7–8)%
  level []
  level []
 • ค่า มานาสูงสุด +#336 ~ 500
 • เพิ่มมานาสูงสุด (9–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานา #% ขณะเคลื่อนที่~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (22–24)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานา #% ขณะเคลื่อนที่101 ~ 180
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (25–27)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานา #% ขณะเคลื่อนที่181 ~ 500
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (28–30)%
  level []
  level []
 • ฟื้นฟูมานา (2.5–3) ต่อวินาที
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ สูงสุด +1%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%~ 50
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด +1%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%36 ~ 70
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%71 ~ 100
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +#%101 ~ 120
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส สูงสุด +1%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟ +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
  level []
  level []
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%~ 30
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%31 ~ 60
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%61 ~ 90
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16–18)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%91 ~ 110
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (19–21)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%111 ~ 130
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (22–25)%
  level []
  level []
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%131 ~ 160
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (22–25)%
  level []
  level []
 • Unwavering Stance
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#~ 40
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#41 ~ 70
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#71 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#101 ~ 130
 • ค่า Strength +(15–17)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#131 ~ 160
 • ค่า Strength +(18–20)
  level []
  level []
 • ค่า Strength +#161 ~ 200
 • ค่า Strength +(18–20)
  level []
  level []
 • จำนวน Endurance Charges สูงสุด +1
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#~ 40
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#41 ~ 70
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#71 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#101 ~ 130
 • ค่า Dexterity +(15–17)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#131 ~ 160
 • ค่า Dexterity +(18–20)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +#161 ~ 200
 • ค่า Dexterity +(18–20)
  level []
  level []
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น 5%
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#~ 40
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#41 ~ 70
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#71 ~ 100
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#101 ~ 130
 • ค่า Intelligence +(15–17)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#131 ~ 160
 • ค่า Intelligence +(18–20)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +#161 ~ 200
 • ค่า Intelligence +(18–20)
  level []
  level []
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น 5%
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Dexterity +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Strength และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#~ 15
 • ค่า Strength +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(6–8)
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#16 ~ 30
 • ค่า Strength +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(9–11)
  level []
  level []
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#31 ~ 50
 • ค่า Strength +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Dexterity +(12–14)
  level []
  level []
 • ค่า Intelligence +(12–14)
  level []
  level []
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%~ -60
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(6–7)
  level []
  level []
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-61 ~ -70
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(8–9)
  level []
  level []
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-71 ~ -85
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–12)
  level []
  level []
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-86 ~ -100
 • โอกาส (5–10)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#~ 40
 • ค่า เกราะ +(15–20)
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#41 ~ 80
 • ค่า เกราะ +(21–30)
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#81 ~ 110
 • ค่า เกราะ +(31–40)
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#111 ~ 150
 • ค่า เกราะ +(41–55)
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#151 ~ 200
 • ค่า เกราะ +(56–70)
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#201 ~ 250
 • ค่า เกราะ +(56–70)
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ 2%
  level []
  level []
 • ค่า เกราะ +#251 ~ 1000
 • ค่า เกราะ +(56–70)
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ 3%
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#~ 35
 • ค่า หลบหลีก +(15–20)
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#36 ~ 75
 • ค่า หลบหลีก +(21–30)
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#76 ~ 105
 • ค่า หลบหลีก +(31–40)
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#106 ~ 145
 • ค่า หลบหลีก +(41–55)
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#146 ~ 195
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#196 ~ 245
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +2%
  level []
  level []
 • ค่า หลบหลีก +#246 ~ 1000
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
  level []
  level []
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +3%
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#~ 50
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(8–10)
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#51 ~ 75
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(11–14)
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#76 ~ 100
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–18)
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#101 ~ 125
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(19–23)
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#126 ~ 150
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#151 ~ 175
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู (0.6–0.7)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
  level []
  level []
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#176 ~ 500
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
  level []
  level []
 • ฟื้นฟู (0.8–0.9)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มค่า เกราะ #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี 2%
  level []
  level []
 • โอกาสบล็อคเวท 2%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%401 ~ 1000
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
  level []
  level []
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • ลดมานาสำรอง ของ Vitality 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Determination 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Grace 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Discipline 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Fire 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Ice 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Lightning 10%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี 2%
  level []
  level []
 • โอกาสบล็อคเวท 2%
  level []
  level []
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
  level []
  level []
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี 2%
  level []
  level []
 • โอกาสบล็อคเวท 2%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Vitality 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Determination 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Grace 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Discipline 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Fire 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Ice 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Lightning 10%
  level []
  level []
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
  level []
  level []
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
  level []
  level []
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Vitality 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Determination 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Grace 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Discipline 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Fire 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Ice 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Lightning 10%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
  level []
  level []
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี 2%
  level []
  level []
 • โอกาสบล็อคเวท 2%
  level []
  level []
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
  level []
  level []
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Vitality 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Determination 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Grace 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Discipline 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Fire 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Ice 10%
  level []
  level []
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Lightning 10%
  level []
  level []
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%~ 30
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (10–11)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%31 ~ 60
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (12–13)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%61 ~ 90
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (14–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%91 ~ 120
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (16–17)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%121 ~ 145
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (18–20)%
  level []
  level []
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%146 ~ 200
 • เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (1–3)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น #%~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 4%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น #%51 ~ 70
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–6)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น #%71 ~ 95
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7–8)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น #%96 ~ 120
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7–8)%
  level []
  level []
 • Onslaught (จู่โจม)
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น #% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 12
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 4%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น #% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้13 ~ 30
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–6)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม #%~ 75
 • เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (2–3)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม #%76 ~ 150
 • เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (4–5)%
  level []
  level []
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%~ 40
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (15–20)%
  level []
  level []
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%41 ~ 75
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (21–35)%
  level []
  level []
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%76 ~ 200
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (36–50)%
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้~ 45
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้46 ~ 90
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้91 ~ 200
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง~ 50
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง51 ~ 110
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง111 ~ 200
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต~ 50
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต51 ~ 110
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต111 ~ 200
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
  level []
  level []
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%~ 55
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (14–16)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%56 ~ 110
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (18–21)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%111 ~ 200
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (22–25)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%~ 55
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (14–16)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%56 ~ 110
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (18–21)%
  level []
  level []
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%111 ~ 200
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (22–25)%
  level []
  level []
 • เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายที่สร้างให้ศัตรู #%~ 80
 • เพิ่มผลสถานะ หนาวเย็น (7–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเอฟเฟคไฟช็อต (7–10)%
  level []
  level []
 • เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายที่สร้างให้ศัตรู #%81 ~ 100
 • เพิ่มผลสถานะ หนาวเย็น (11–15)%
  level []
  level []
 • เพิ่มเอฟเฟคไฟช็อต (11–15)%
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีได้~ 25
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีได้
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีได้26 ~ 50
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้~ 20
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
  level []
  level []
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้21 ~ 50
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟ ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟ ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม น้ำแข็ง ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม น้ำแข็ง ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟฟ้า ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟฟ้า ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม เคออส ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม เคออส ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Strength ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Strength ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
  level []
  level []
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +1
  level []
  level []
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%~ 40
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (7–9)%
  level []
  level []
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%41 ~ 80
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (10–12)%
  level []
  level []
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%81 ~ 150
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (13–15)%
  level []
  level []
 • ไม่ติดสภาพพิษ~ 1
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (14–16)%
  level []
  level []
 • ไม่ติดสภาพพิษ2 ~ 2
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (18–21)%
  level []
  level []
 • ไม่ติดสภาพพิษ3 ~ 5
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (22–25)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ #% ขณะอยู่บนพื้นไฟ, พื้นหนาวเย็น หรือ พื้นไฟฟ้า~ 13
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 4%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ #% ขณะอยู่บนพื้นไฟ, พื้นหนาวเย็น หรือ พื้นไฟฟ้า14 ~ 25
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–6)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ #% ขณะอยู่บนพื้นไฟ, พื้นหนาวเย็น หรือ พื้นไฟฟ้า26 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7–8)%
  level []
  level []
 • ไม่ได้รับผลจากพื้นที่ไฟไหม้
  level []
  level []
 • ไม่ได้รับผลจากพื้นที่แช่เย็น
  level []
  level []
 • ไม่ได้รับผลจากพื้นที่มีไฟช็อต
  level []
  level []
 • essence_buff_ground_fire_damage_to_deal_per_second [#]~ 2600
 • เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (10–11)%
  level []
  level []
 • essence_buff_ground_fire_damage_to_deal_per_second [#]2601 ~ 5100
 • เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (12–13)%
  level []
  level []
 • essence_buff_ground_fire_damage_to_deal_per_second [#]5101 ~ 10000
 • เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (14–15)%
  level []
  level []
 • ความเสียหายจากไฟเพิ่มขึ้น 1% ต่อ Strength 20 แต้ม
  level []
  level []
 • essence_buff_elemental_damage_taken_+% [#]~ -6
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +(3–4)%
  level []
  level []
 • essence_buff_elemental_damage_taken_+% [#]-7 ~ -12
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +(5–6)%
  level []
  level []
 • essence_buff_elemental_damage_taken_+% [#]-13 ~ -50
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +(7–8)%
  level []
  level []
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง~ 1
 • เสริมป้องกันกายภาพ จากมอนสเตอร์ Abyss (2–3)%
  level []
  level []
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง2 ~ 2
 • เสริมป้องกันกายภาพ จากมอนสเตอร์ Abyss (4–5)%
  level []
  level []
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง3 ~ 5
 • เพิ่มผลของเพชรที่ใส่ช่อง 25%
  level []
  level []
 • เพิ่มมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ขึ้น #%~ -25
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง 2%
  level []
  level []
 • เพิ่มมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ขึ้น #%-26 ~ -50
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง 3%
  level []
  level []
 • เพิ่มมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ขึ้น #%-51 ~ -100
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง (4–5)%
  level []
  level []
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#~ -20
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -1
  level []
  level []
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#-21 ~ -40
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -2
  level []
  level []
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#-41 ~ -50
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -3
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ #% ขณะเคลื่อนที่~ 6
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-15–-11) จากการโจมตี
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ #% ขณะเคลื่อนที่7 ~ 12
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-20–-16) จากการโจมตี
  level []
  level []
 • เสริมป้องกันกายภาพ #% ขณะเคลื่อนที่13 ~ 50
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-25–-21) จากการโจมตี
  level []
  level []
 • จำนวน Spectre สูงสุด +#~ 1
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (11–12)%
  level []
  level []
 • จำนวน Spectre สูงสุด +#2 ~ 2
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (13–14)%
  level []
  level []
 • จำนวน Spectre สูงสุด +#3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15–16)%
  level []
  level []
 • สเปคเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (30–35)%
  level []
  level []
 • โอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี +#% ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 65
 • มีโอกาส 1% ที่จะหลบการโจมตีได้
  level []
  level []
 • โอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี +#% ขณะอยู่ในสถานะ Focus66 ~ 100
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีได้
  level []
  level []
 • คุณได้รับ Onslaught ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul~ 2
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 4%
  level []
  level []
 • คุณได้รับ Onslaught ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul3 ~ 5
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–6)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย สกิลที่ไม่ใช่สกิลวาล #% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul~ 150
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (13–16)%
  level []
  level []
 • เพิ่มความเสียหาย สกิลที่ไม่ใช่สกิลวาล #% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul151 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (17–21)%
  level []
  level []
 • ป้องกันการเกิดสถานะเจ็บป่วย ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 2
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (10–12)%
  level []
  level []
 • ป้องกันการเกิดสถานะเจ็บป่วย ขณะอยู่ในสถานะ Focus3 ~ 5
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (13–15)%
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร~ 11
 • โอกาส (2–3)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร12 ~ 22
 • โอกาส (4–5)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร
  level []
  level []
 • โอกาส #% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร23 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (5–7)% ถ้ามีมลทิน
  level []
  level []