รองเท้า Unique /61 ⍟

รองเท้า Unique /61 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Stormcharger Plated Greaves
ต้องการ เลเวล: 23
ต้านทาน ไฟฟ้า +(1–50)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
เพิ่มระยะเวลาในการช็อตของศัตรูขึ้น 50%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 30% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
เพิ่มเอฟเฟคไฟช็อต (15–25)%

Stormcharger
Windscream Reinforced Greaves
ต้องการ เลเวล: 33
เพิ่มค่า เกราะ (50–80)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (10–20)%
number_of_additional_curses_allowed [1]

Use Darktongue's Shriek Upgrade Windshriek
Windscream
Windshriek Reinforced Greaves
ต้องการ เลเวล: 60
เพิ่มค่า เกราะ (200–250)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (10–20)%
number_of_additional_curses_allowed [1]
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิลคำสาปขึ้น 60%

「Fated」Limited Drop
Windscream Use Darktongue's Shriek Upgrade

Windshriek
Torchoak Step Antique Greaves
ต้องการ เลเวล: 37
เพิ่มค่า เกราะ (80–120)%
เพิ่มพลังชีวิต โทเทม (30–50)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (30–50)%
เมื่อถูกโจมตีโทเทมสะท้อน 25% ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นความเสียหายไฟแก่ศัตรูที่อยู่ใกล้

Torchoak Step
Redblade Tramplers Ancient Greaves
ต้องการ เลเวล: 46
เสริมความเสียหาย กายภาพ (2–5) ถึง (7–10) ให้กับการโจมตี
เพิ่มค่า เกราะ (150–200)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (5–10)%
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นไฟไหม้
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)

「Warbands」League Specific
Redblade Tramplers
The Infinite Pursuit Goliath Greaves
ต้องการ เลเวล: 54
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–60)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
การเคลื่อนที่ในขณะที่เลือดออก จะไม่ทำให้คุณได้รับความเสียหายแรงขึ้น
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% ในระหว่างที่เลือดไหล
มีโอกาส 50% ในการถูกทำให้เลือดออกเมื่อถูกโจมตีโดน
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)

「Uul-Netol's Domain」Limited Drop
「Breach」League Specific
Use Blessing of Uul-Netol Upgrade The Red Trail

The Infinite Pursuit
Craiceann's Tracks Goliath Greaves
ต้องการ เลเวล: 54
เพิ่มค่า เกราะ (150–180)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
จะไม่ติดมึนหากมี Crab Barrier อย่างน้อย 10 อัน
ผู้เล่นจะเสีย Crab Barrier เพียง (5–7) อัน หากโดนโจมตีแบบกายภาพ

「Craiceann, First of the Deep」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Craiceann's Tracks
Kaom's Roots Titan Greaves
ต้องการ เลเวล: 68
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(150–200)
ไม่มีรูใส่เจม
Unwavering Stance
(ไม่สามารถหลบการโจมตีของศัตรู. แต่จะไม่ติดสถานะ Stun)
ไม่ถูก Knockback
ความเร็วในการกระทำไม่สามารถถูกลดต่ำกว่าค่าเริ่มต้นได้

Kaom's Roots
The Red Trail Titan Greaves
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มค่า เกราะ (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เสริมป้องกันกายภาพ 10% ในขณะหยุดนิ่ง
ได้รับเฟรนซี่ชาร์จเมื่อโจมตีโดนในขณะที่เลือดออก
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% ในระหว่างที่เลือดไหล
มีโอกาส 50% ในการถูกทำให้เลือดออกเมื่อถูกโจมตีโดน
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
Gore Footprints
frenzy_charge_blood_dance_art_variation [0]

「Breach」League Specific
The Infinite Pursuit Use Blessing of Uul-Netol Upgrade

The Red Trail
Doryani's Delusion Titan Greaves
ต้องการ เลเวล: 68
ได้รับสกิล Purity of Fire เลเวล 25
เสริมความเสียหาย ไฟ (25–30) ถึง (40–45) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มค่า เกราะ (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%

「Doryani's Machinarium」Limited Drop
Doryani's Delusion
Doryani's Delusion Titan Greaves
ต้องการ เลเวล: 68
ได้รับสกิล Purity of Lightning เลเวล 25
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (68–72) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%

「Doryani's Machinarium」Limited Drop
Doryani's Delusion
Doryani's Delusion Titan Greaves
ต้องการ เลเวล: 68
ได้รับสกิล Purity of Ice เลเวล 25
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25–30) ถึง (40–45) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%

「Doryani's Machinarium」Limited Drop
Doryani's Delusion
Seven-League Step Rawhide Boots
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 50%
「Perandus」League Specific
Seven-League Step
Victario's Flight Goathide Boots
ต้องการ เลเวล: 12
ค่า Dexterity +15
ค่า Intelligence +15
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณและเพื่อนใกล้เคียง 10%
ฟื้นฟู (5–10)% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น มานา ภายใน 4 วินาที
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%

Victario's Flight
Abberath's Hooves Goathide Boots
ต้องการ เลเวล: 12
ค่า Strength +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%
โอกาส (6–10)% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เมื่อฆ่าศัตรูที่ติดสถานะ Ignite ได้จะทำให้ศัตรูรอบๆ ติดสถานะ Ignite ไปด้วย
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา)
ใช้งาน Abberath's Fury เลเวล 7 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
ความเสียหายจากไฟเพิ่มขึ้น 1% ต่อ Strength 20 แต้ม
Burning Hoofprints

Abberath's Hooves
Deerstalker Deerskin Boots
ต้องการ เลเวล: 22
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(35–45)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (160–200)%
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (14–18)%
ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 15% เป็นเวลา 9 วินาทีหลังวางกับดัก
สนับสนุน Trap เลเวล 11 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%

Deerstalker
Goldwyrm Nubuck Boots
ต้องการ เลเวล: 34
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (14–20)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 60%
ต้านทาน ไฟ +(40–50)%

Goldwyrm
The Blood Dance Sharkskin Boots
ต้องการ เลเวล: 44
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 2% ต่อ Frenzy Charge
มีโอกาส (20–30)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
ลดความเร็วในการโจมตีและการร่ายลง 4% ต่อ Frenzy Charge
0.8% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาทีต่อ Frenzy Charge
เพิ่มดาเมจ (20–30)% ต่อ Frenzy Charge เมื่อโจมตีศัตรูที่ใกล้ตาย
Gore Footprints
frenzy_charge_blood_dance_art_variation [1]

The Blood Dance
Three-step Assault Shagreen Boots
ต้องการ เลเวล: 55
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 100% ขณะที่มี Onslaught
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
มีโอกาสที่จะหลบคาถาได้ 10% ขณะทำการ Phasing
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)

Three-step Assault
Sin Trek Stealth Boots
ต้องการ เลเวล: 62
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(100–150)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
ศัตรูไม่สามารถดูด พลังชีวิต คุณได้

Sin Trek
Garukhan's Flight Stealth Boots
ต้องการ เลเวล: 62
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (320–380)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
จะไม่บาดเจ็บถ้าเจอพื้นที่ติดไฟ มีไฟฟ้า หรือแช่แข็ง
ฟื้นฟูชีวิต 100 แต้มต่อวินาที ขณะเคลื่อนที่
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +2 ต่อ Dexterity 10 แต้ม

Garukhan's Flight
Atziri's Step Slink Boots
ต้องการ เลเวล: 69
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(55–75)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 180%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
มีโอกาส (14–16)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้

「Atziri, Queen of the Vaal」Limited Drop
Atziri's Step
Farrul's Chase Slink Boots
ต้องการ เลเวล: 69
ได้ Intimidating Cry เลเวล 20 หากผู้เล่นเสีย Cat's Stealth
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (110–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (40–50)%
เดินเร็วขึ้น 20% ขณะผู้เล่นมี Cat's Stealth

「Farrul, First of the Plains」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Farrul's Chase
Wanderlust Wool Shoes
ต้องการ เลเวล: 3
ค่า Dexterity +5
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(10–20)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–40)%
ไม่ติดสถานะแช่แข็ง

Wanderlust
Wondertrap Velvet Slippers
ต้องการ เลเวล: 9
ค่า Strength +(5–10)
ค่า Dexterity +(5–10)
ค่า Intelligence +(5–10)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(10–16)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้นเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย 100%
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%

Use Greed's Folly Upgrade Greedtrap
Wondertrap
Greedtrap Velvet Slippers
ต้องการ เลเวล: 52
ค่า Strength +(5–10)
ค่า Dexterity +(5–10)
ค่า Intelligence +(5–10)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(90–110)
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้นเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย (10–16)%
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%

「Fated」Limited Drop
Wondertrap Use Greed's Folly Upgrade

Greedtrap
Bones of Ullr Silk Slippers
ต้องการ เลเวล: 22
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (40–60)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +20
ค่า มานาสูงสุด +20
เลเวลของหิน Raise Zombie ทุกเม็ด +1
เลเวลของหิน Summon Skeleton ทุกเม็ด 0
เลเวลของหิน Raise Spectre ทุกเม็ด +1
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–15)%

Use Trespasser's End Upgrade Ullr's Advent
Bones of Ullr
Ullr's Advent Silk Slippers
ต้องการ เลเวล: 22

「Unrevealed」Limited Drop
Bones of Ullr Use Trespasser's End Upgrade

Ullr's Advent
Shavronne's Pace Scholar Boots
ต้องการ เลเวล: 32
ค่า Dexterity +10
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (100–140)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20% เมื่อพลังชีวิตเต็ม
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%

Use The Flow of Energy Upgrade Shavronne's Gambit
Shavronne's Pace
Shavronne's Gambit Scholar Boots
ต้องการ เลเวล: 32
ค่า Dexterity +10
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (100–140)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20% เมื่อพลังชีวิตเต็ม
ฟื้นฟู 1% ของโล่พลังงานต่อวินาที
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%

「Fated」Limited Drop
Shavronne's Pace Use The Flow of Energy Upgrade

Shavronne's Gambit
Rainbowstride Conjurer Boots
ต้องการ เลเวล: 53
โอกาสบล็อคเวท (4–6)%
ค่า มานาสูงสุด +(40–60)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%

Rainbowstride
Inya's Epiphany Arcanist Slippers
ต้องการ เลเวล: 61
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เพิ่ม Intelligence ขึ้น (5–8)%
เพิ่มความเสียหาย 5% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
เมื่อใดที่คุณได้รับ Power Charge มีโอกาส 25% ที่จะได้รับจำนวนสูงสุดทันที

「The Pale Court」Limited Drop
Inya's Epiphany
Steppan Eard Sorcerer Boots
ต้องการ เลเวล: 67
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (50–80)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นผุพัง
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
เพิ่มความเสียหายขึ้น 50% บนพื้นที่ลุกไหม้
2% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาทีเมื่อแช่แข็งในพื้นที่
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20% บนพื้นที่ช็อต

「Warbands」League Specific
Steppan Eard
Skyforth Sorcerer Boots
ต้องการ เลเวล: 67
ค่า มานาสูงสุด +(60–120)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
มีโอกาส 25% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอล
ลดมานาสำรอง 6%
คุณไม่มีการฟื้นฟูพลังชีวิต
โอกาสการ Stun ขึ้นอยู่กับ 500% ของมานาแทนพลังชีวิต
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)

「Itemlevel 84」Limited Drop
Skyforth
Dusktoe Ironscale Boots
ต้องการ เลเวล: 18
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (40–60)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 50%
ลดรัศมีของแสงลง 20%
ต้านทาน เคออส +50% ขณะได้รับผลจากยา
เสริมความเสียหาย เคออส (15–20) ถึง (25–30) ให้กับเวทย์และการโจมตี ขณะอยู่ในผลของยา

Use Agony at Dusk Upgrade Duskblight
Dusktoe
Duskblight Ironscale Boots
ต้องการ เลเวล: 40
ใช้งานสกิล Stalking Pustule เลเวล 1 เมื่อสังหาร
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–60)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น 50%
ลดรัศมีของแสงลง 20%
ต้านทาน เคออส +50% ขณะได้รับผลจากยา
เสริมความเสียหาย เคออส (30–40) ถึง (50–60) ให้กับเวทย์และการโจมตี ขณะอยู่ในผลของยา

「Fated」Limited Drop
Dusktoe Use Agony at Dusk Upgrade

Duskblight
Lioneye's Paws Bronzescale Boots
ต้องการ เลเวล: 30
ใช้งานสกิล Rain of Arrows เลเวล 5 เมื่อคุณโจมตีด้วยธนู
ค่า Strength +(40–60)
ค่า Dexterity +(40–60)
เสริมความเสียหาย ไฟ 12 ถึง 24 ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 40% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)

「นิรันดร์」Limited Drop
「Legion」League Specific

Lioneye's Paws
Mutewind Whispersteps Serpentscale Boots
ต้องการ เลเวล: 42
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (50–70)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25–30) ถึง (40–50) ให้กับเวทย์
ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)

「Warbands」League Specific
Mutewind Whispersteps
Saqawal's Talons Hydrascale Boots
ต้องการ เลเวล: 59
ได้รับสกิล Aspect of the Avian เลเวล 20
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (20–30)%
เพิ่มเวลา (-2–2) วินาทีให้ Avian's Flight
ฟื้นฟูพลังชีวิต 100 ต่อวินาทีขณะที่ผู้เล่นมี Avian's Flight
ฟื้นฟูมานา 12 ต่อวินาทีขณะที่ผู้เล่นมี Avian's Flight

「Saqawal, First of the Sky」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Saqawal's Talons
Darkray Vectors Dragonscale Boots
ต้องการ เลเวล: 65
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–40)%
ลดรัศมีของแสงลง 25%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5% ต่อ Frenzy Charge
มีโอกาสหลบการโจมตีเพิ่ม 2% ต่อ Frenzy Charge
ลดระยะเวลาของ Frenzy Charge 40%
จำนวน Frenzy Charges สูงสุด +1
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (40–70)%

Darkray Vectors
Wake of Destruction Mesh Boots
ต้องการ เลเวล: 28
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 120 ให้กับการโจมตี
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (20–60)%
ได้รับ พลังชีวิต (10–20) เมื่อสังหาร
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%
ทิ้งพื้นช็อคตามทางที่เดินผ่าน ซึ่งจะคงอยู่เป็นเวลา 2 วินาที
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15%)

Wake of Destruction
Ralakesh's Impatience Riveted Boots
ต้องการ เลเวล: 36
ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–25)%
ต้านทาน เคออส +(15–25)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
ได้ Endurance, Frenzy หรือ Power charge อันหนึ่งต่อวินาทีถ้าอยู่กับที่
เสียชาร์จ Frenzy, Endurance, Power ทั้งหมดเมื่อผู้เล่นเคลื่อนไหว

Ralakesh's Impatience
Alberon's Warpath Soldier Boots
ต้องการ เลเวล: 49
เพิ่ม Strength ขึ้น (15–18)%
เสริมความเสียหาย เคออส 1 ถึง 80 ให้กับการโจมตี
ค่า เกราะ +(180–220)
ต้านทาน เคออส +(9–12)%
จำนวน Raised Zombie สูงสุด 0
จำนวน Skeleton สูงสุด +1
จำนวน Spectre สูงสุด 0
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%

Alberon's Warpath
Gang's Momentum Legion Boots
ต้องการ เลเวล: 58
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (160–180)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
ต้านทาน ไฟ +(50–60)%
โอกาส (10–15)% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหายขึ้น (25–40)% เมื่อสู้กับศัตรูที่ติดสถานะลุกไหม้

Gang's Momentum
March of the Legion Legion Boots
ต้องการ เลเวล: 58
เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +2
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Blessing เลเวล 25
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (250–300)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(12–18)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (20–30)%

March of the Legion
Death's Door Crusader Boots
ต้องการ เลเวล: 64
ค่า Strength +(20–40)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น 200%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
จำนวน Endurance Charges สูงสุด +1
ยืดเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นมากขึ้น 50% increased Elemental Ailment Duration on You
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
ผู้เล่นจะไม่ติดสถานะเลือดไหล

「Labyrinth」Limited Drop
Death's Door
Nomic's Storm Strapped Boots
ต้องการ เลเวล: 16
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า หลบหลีก +(30–50)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–30)
ต้านทาน น้ำแข็ง +20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 15% เมื่อโล่พลังงานเต็ม
20% เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อโล่พลังงานเต็ม

Nomic's Storm
Sundance Clasped Boots
ต้องการ เลเวล: 27
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–120)%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–30)%
ต้านทาน ไฟ +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%

Use Sun's Punishment Upgrade Sunspite
Sundance
Sunspite Clasped Boots
ต้องการ เลเวล: 59
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (260–300)%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–30)%
ต้านทาน ไฟ +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (10–20)% ขณะลุกไหม้
โอกาส +25% ที่จะติดสถานะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (75–125) ต่อวินาทีขณะติดไฟ

「Fated」Limited Drop
Sundance Use Sun's Punishment Upgrade

Sunspite
Dance of the Offered Shackled Boots
ต้องการ เลเวล: 34
ค่า มานาสูงสุด +(50–60)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–20)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
ผู้เล่นได้ Onslaught หากมานาไม่เหลือน้อย
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
เสียมานา (30–40) แต้มทุกวินาที

「Conduit of Lightning」Limited Drop
「Incursion」League Specific
Use Vial of the Ritual Upgrade Omeyocan

Dance of the Offered
Brinerot Whalers Trapper Boots
ต้องการ เลเวล: 41
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 20%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(80–100)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (20–40)%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)

「Warbands」League Specific
Brinerot Whalers
Omeyocan Carnal Boots
ต้องการ เลเวล: 55
เพิ่มมานาสูงสุด (15–20)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตีและเวทย์ 2% ต่อค่ามานาสูงสุดทุก 500 แต้ม สูงสุดไม่เกิน 20%
ผู้เล่นได้ Onslaught หากมานาไม่เหลือน้อย
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
สูญเสีย มานา 7% ต่อวินาที

「Incursion」League Specific
Dance of the Offered Use Vial of the Ritual Upgrade

Omeyocan
Fenumus' Spinnerets Assassin's Boots
ต้องการ เลเวล: 63
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (160–200)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
Aspect of the Spider สามารถทำศัตรูติด Spider's Web ได้อีกครั้ง
ได้เกราะพลังงาน (15–20) ต่อศัตรูทุกๆ ตัวที่รับผลจาก Spider's Web แล้วถูกผู้เล่นโจมตี
เพิ่มระยะเวลาดีบัฟของ Aspect of the Spider(40–50)%

「Fenumus, First of the Night」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Fenumus' Spinnerets
The Stampede Assassin's Boots
ต้องการ เลเวล: 63
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (30–40)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ของสกิลเดินทาง (50–80)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–40)% ขณะเคลื่อนที่
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณถูกทำให้เป็น 150% ของค่ามาตรฐาน

「ไบล์ท」League Specific
The Stampede
Voidwalker Murder Boots
ต้องการ เลเวล: 69
ค่า Dexterity +(30–50)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
20% โอกาสหล่บโปรเจคไทล์ในขณะ Phasing
คุณได้รับ Phasing ถ้าในขณะที่คุณสังหารศัตรู
(ขณะที่คุณมีสถานะ Phasing, คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกบล็อก)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
อาวุธปล่อยต่างๆ จะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 5 หากคุณมี Phasing
ให้ Celestial Footprints

「The Shaper」Limited Drop
Voidwalker
Bubonic Trail Murder Boots
ต้องการ เลเวล: 69
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
ใช้งาน Death Walk เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
ค่าโจมตีต่อประเภทของเจม Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่นสูงขึ้น 10%

「Abyss Lich」Limited Drop
「Abyss」League Specific

Bubonic Trail
Bubonic Trail Murder Boots
ต้องการ เลเวล: 69
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
ใช้งาน Death Walk เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
ค่าโจมตีต่อประเภทของเจม Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่นสูงขึ้น 10%

「Abyss Lich」Limited Drop
「Abyss」League Specific

Bubonic Trail
Demigod's Stride Golden Caligae
ต้องการ เลเวล: 12
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (20–30)%

「Races」Limited Drop
Demigod's Stride
Beacon of Madness Two-Toned Boots
ต้องการ เลเวล: 70
ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(8–12)%
ได้รับสกิล Embrace Madness เลเวล 1
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (20–40)%
(อาการเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายประกอบด้วย Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
คุณจะได้รับผล Conflux ลุกไหม้, หนาวเย็น, และช็อค ขณะได้รับผลของ Glorious Madness
(ขณะนี้คุณมีธาตุร่วมกันทุกชนิด, ความเสียหายทั้งหมดมาจากการโจมตีที่ติด หนาวสั่น, ช็อค, และลุกไหม้)
ไม่ติดสถานะเจ็บป่วยธาตุทุกชนิด ขณะได้รับผลของ Glorious Madness
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)

「Simulacrum」Limited Drop
「Delirium」League Specific

Beacon of Madness
Beacon of Madness Two-Toned Boots
ต้องการ เลเวล: 70
ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(8–12)%
ได้รับสกิล Embrace Madness เลเวล 1
เพิ่มความเสียหาย เคออส (20–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
ความเสียหายทุกชนิดที่สร้างจะทำให้ติดสถานะ พิษ ขณะได้รับผลของ Glorious Madness
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
ศัตรูที่คุณสังหาร ขณะที่คุณมีสถานะ Glorious Madness จะมีโอกาส 40% ที่จะระเบิดสร้างความเสียหาย หนึ่งในสี่ ของพลังชีวิตสูงสุดของมันเป็นความเสียหาย เคออส

「Simulacrum」Limited Drop
「Delirium」League Specific

Beacon of Madness
Beacon of Madness Two-Toned Boots
ต้องการ เลเวล: 70
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(8–12)%
ได้รับสกิล Embrace Madness เลเวล 1
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (150–300)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
มีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่าขณะได้รับผลของ Glorious Madness
เพิ่มผลของสถาณะ Fortify 60% ขณะได้รับผลของ Glorious Madness

「Simulacrum」Limited Drop
「Delirium」League Specific

Beacon of Madness
ไอเทม รองเท้า /58 ⍟

ไอเทม รองเท้า /58 ⍟

Iconชื่อ
Iron Greaves
รองเท้า
เกราะ: 6
ต้องการ 8 Str

Iron Greaves
Steel Greaves
รองเท้า
เกราะ: 32
ต้องการ เลเวล 9, 21 Str

Steel Greaves
Plated Greaves
รองเท้า
เกราะ: 77
ต้องการ เลเวล 23, 44 Str

Plated Greaves
Reinforced Greaves
รองเท้า
เกราะ: 109
ต้องการ เลเวล 33, 60 Str

Reinforced Greaves
Antique Greaves
รองเท้า
เกราะ: 122
ต้องการ เลเวล 37, 67 Str

Antique Greaves
Ancient Greaves
รองเท้า
เกราะ: 151
ต้องการ เลเวล 46, 82 Str

Ancient Greaves
Goliath Greaves
รองเท้า
เกราะ: 177
ต้องการ เลเวล 54, 95 Str

Goliath Greaves
Vaal Greaves
รองเท้า
เกราะ: 220
ต้องการ เลเวล 62, 117 Str

Vaal Greaves
Titan Greaves
รองเท้า
เกราะ: 241
ต้องการ เลเวล 68, 120 Str

Titan Greaves
Kaom's Greaves
รองเท้า
เกราะ: 8
ต้องการ 9 Str

Kaom's Greaves
Rawhide Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 13
ต้องการ เลเวล 3, 11 Dex

Rawhide Boots
Goathide Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 42
ต้องการ เลเวล 12, 26 Dex

Goathide Boots
Deerskin Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 74
ต้องการ เลเวล 22, 42 Dex

Deerskin Boots
Nubuck Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 113
ต้องการ เลเวล 34, 62 Dex

Nubuck Boots
Eelskin Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 129
ต้องการ เลเวล 39, 70 Dex

Eelskin Boots
Sharkskin Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 145
ต้องการ เลเวล 44, 79 Dex

Sharkskin Boots
Shagreen Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 180
ต้องการ เลเวล 55, 97 Dex

Shagreen Boots
Stealth Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 220
ต้องการ เลเวล 62, 117 Dex

Stealth Boots
Slink Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 246
ต้องการ เลเวล 69, 120 Dex

Slink Boots
Wool Shoes
รองเท้า
โล่พลังงาน: 4
ต้องการ เลเวล 3, 11 Int

Wool Shoes
Velvet Slippers
รองเท้า
โล่พลังงาน: 8
ต้องการ เลเวล 9, 21 Int

Velvet Slippers
Silk Slippers
รองเท้า
โล่พลังงาน: 15
ต้องการ เลเวล 22, 42 Int

Silk Slippers
Scholar Boots
รองเท้า
โล่พลังงาน: 21
ต้องการ เลเวล 32, 59 Int

Scholar Boots
Satin Slippers
รองเท้า
โล่พลังงาน: 25
ต้องการ เลเวล 38, 69 Int

Satin Slippers
Samite Slippers
รองเท้า
โล่พลังงาน: 29
ต้องการ เลเวล 44, 79 Int

Samite Slippers
Conjurer Boots
รองเท้า
โล่พลังงาน: 34
ต้องการ เลเวล 53, 94 Int

Conjurer Boots
Arcanist Slippers
รองเท้า
โล่พลังงาน: 45
ต้องการ เลเวล 61, 119 Int

Arcanist Slippers
Sorcerer Boots
รองเท้า
โล่พลังงาน: 49
ต้องการ เลเวล 67, 123 Int

Sorcerer Boots
Leatherscale Boots
รองเท้า
เกราะ: 12
อัตราการหลบหลีก: 12
ต้องการ เลเวล 6, 9 Str, 9 Dex

Leatherscale Boots
Ironscale Boots
รองเท้า
เกราะ: 34
อัตราการหลบหลีก: 34
ต้องการ เลเวล 18, 19 Str, 19 Dex

Ironscale Boots
Bronzescale Boots
รองเท้า
เกราะ: 55
อัตราการหลบหลีก: 55
ต้องการ เลเวล 30, 30 Str, 30 Dex

Bronzescale Boots
Steelscale Boots
รองเท้า
เกราะ: 65
อัตราการหลบหลีก: 65
ต้องการ เลเวล 36, 35 Str, 35 Dex

Steelscale Boots
Serpentscale Boots
รองเท้า
เกราะ: 76
อัตราการหลบหลีก: 76
ต้องการ เลเวล 42, 40 Str, 40 Dex

Serpentscale Boots
Wyrmscale Boots
รองเท้า
เกราะ: 92
อัตราการหลบหลีก: 92
ต้องการ เลเวล 51, 48 Str, 48 Dex

Wyrmscale Boots
Hydrascale Boots
รองเท้า
เกราะ: 106
อัตราการหลบหลีก: 106
ต้องการ เลเวล 59, 56 Str, 56 Dex

Hydrascale Boots
Dragonscale Boots
รองเท้า
เกราะ: 121
อัตราการหลบหลีก: 121
ต้องการ เลเวล 65, 62 Str, 62 Dex

Dragonscale Boots
Chain Boots
รองเท้า
เกราะ: 11
โล่พลังงาน: 3
ต้องการ เลเวล 5, 8 Str, 8 Int

Chain Boots
Ringmail Boots
รองเท้า
เกราะ: 25
โล่พลังงาน: 5
ต้องการ เลเวล 13, 15 Str, 15 Int

Ringmail Boots
Mesh Boots
รองเท้า
เกราะ: 51
โล่พลังงาน: 10
ต้องการ เลเวล 28, 28 Str, 28 Int

Mesh Boots
Riveted Boots
รองเท้า
เกราะ: 65
โล่พลังงาน: 13
ต้องการ เลเวล 36, 35 Str, 35 Int

Riveted Boots
Zealot Boots
รองเท้า
เกราะ: 73
โล่พลังงาน: 14
ต้องการ เลเวล 40, 38 Str, 38 Int

Zealot Boots
Soldier Boots
รองเท้า
เกราะ: 88
โล่พลังงาน: 17
ต้องการ เลเวล 49, 47 Str, 47 Int

Soldier Boots
Legion Boots
รองเท้า
เกราะ: 104
โล่พลังงาน: 20
ต้องการ เลเวล 58, 54 Str, 54 Int

Legion Boots
Crusader Boots
รองเท้า
เกราะ: 121
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 64, 62 Str, 62 Int

Crusader Boots
Wrapped Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 12
โล่พลังงาน: 3
ต้องการ เลเวล 6, 9 Dex, 9 Int

Wrapped Boots
Strapped Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 30
โล่พลังงาน: 6
ต้องการ เลเวล 16, 18 Dex, 18 Int

Strapped Boots
Clasped Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 50
โล่พลังงาน: 10
ต้องการ เลเวล 27, 27 Dex, 27 Int

Clasped Boots
Shackled Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 62
โล่พลังงาน: 12
ต้องการ เลเวล 34, 34 Dex, 34 Int

Shackled Boots
Trapper Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 74
โล่พลังงาน: 15
ต้องการ เลเวล 41, 40 Dex, 40 Int

Trapper Boots
Ambush Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 85
โล่พลังงาน: 17
ต้องการ เลเวล 47, 45 Dex, 45 Int

Ambush Boots
Carnal Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 99
โล่พลังงาน: 19
ต้องการ เลเวล 55, 52 Dex, 52 Int

Carnal Boots
Assassin's Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 121
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 63, 62 Dex, 62 Int

Assassin's Boots
Murder Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 185
โล่พลังงาน: 17
ต้องการ เลเวล 69, 82 Dex, 42 Int

Murder Boots
Golden Caligae
รองเท้า
ต้องการ เลเวล 12
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–16)%
Golden Caligae
Avian Slippers
รองเท้า
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
Avian Slippers
Two-Toned Boots
รองเท้า
อัตราการหลบหลีก: 126
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 70, 62 Dex, 62 Int
ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(8–12)%
Two-Toned Boots
Two-Toned Boots
รองเท้า
เกราะ: 126
อัตราการหลบหลีก: 126
ต้องการ เลเวล 70, 62 Str, 62 Dex
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(8–12)%
Two-Toned Boots
Two-Toned Boots
รองเท้า
เกราะ: 126
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 70, 62 Str, 62 Int
ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(8–12)%
Two-Toned Boots
Labyrinth Enchantment Boots /48 ⍟

Labyrinth Enchantment Boots /48 ⍟

เลเวลModDrop Rate
The Cruel Labyrinthเสริมความเสียหาย ไฟ 16 ถึง 24 ถ้าคุณสังหาร เร็วๆ นี้รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthเสริมความเสียหาย ไฟ 33 ถึง 50 ถ้าคุณสังหาร เร็วๆ นี้รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthเสริมความเสียหาย ไฟ 45 ถึง 68 ถ้าคุณสังหาร เร็วๆ นี้รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที หากคุณโดนปะทะมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthฟื้นฟูพลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที หากคุณโดนปะทะมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที หากคุณโดนปะทะมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthลดค่ามานาของสกิลเมื่อคุณได้ถูกโจมตีทันที 10%รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthลดค่ามานาของสกิลเมื่อคุณได้ถูกโจมตีทันที 14%รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthลดค่ามานาของสกิลเมื่อคุณได้ถูกโจมตีทันที 18%รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthมีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง 50% ถ้าคุณสังหารมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง 65% ถ้าคุณสังหารมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง 80% ถ้าคุณสังหารมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthมีโอกาส 5% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาหาก
ผู้เล่นเพิ่งโดนคาถาไปเร็วๆ นี้
รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาส 6% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาหาก
ผู้เล่นเพิ่งโดนคาถาไปเร็วๆ นี้
รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาส 8% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาหาก
ผู้เล่นเพิ่งโดนคาถาไปเร็วๆ นี้
รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีและในการร่ายเมื่อคุณได้ฆ่าทันที 8%รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีและในการร่ายเมื่อคุณได้ฆ่าทันที 12%รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการโจมตีและในการร่ายเมื่อคุณได้ฆ่าทันที 16%รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งถ้าคุณถูกโจมตี 16 ถึง 24รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งถ้าคุณถูกโจมตี 33 ถึง 50รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งถ้าคุณถูกโจมตี 45 ถึง 68รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 56 ถ้าคุณ ไม่ได้ สังหาร เร็วๆ นี้รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 120 ถ้าคุณ ไม่ได้ สังหาร เร็วๆ นี้รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 160 ถ้าคุณ ไม่ได้ สังหาร เร็วๆ นี้รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthดูด 0.4% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต ถ้าคุณได้สังหารมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthดูด 0.5% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต ถ้าคุณได้สังหารมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthดูด 0.6% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต ถ้าคุณได้สังหารมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthมีโอกาส 6% ที่จะหลบการโจมตีได้หากผู้เล่นเพิ่งโดนคริติคอลไปเร็วๆ นี้รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาส 8% ที่จะหลบการโจมตีได้หากผู้เล่นเพิ่งโดนคริติคอลไปเร็วๆ นี้รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาส 10% ที่จะหลบการโจมตีได้หากผู้เล่นเพิ่งโดนคริติคอลไปเร็วๆ นี้รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthมีโอกาสที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 6% หากคุณไม่ได้ทำคริติคอลมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthมีโอกาสที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 8% หากคุณไม่ได้ทำคริติคอลมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthมีโอกาสที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 10% หากคุณไม่ได้ทำคริติคอลมาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ในขณะที่คุณไม่ได้ถูกการโจมตี 6%รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ในขณะที่คุณไม่ได้ถูกการโจมตี 8%รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ในขณะที่คุณไม่ได้ถูกการโจมตี 10%รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอลเมื่อคุณเมื่อคุณไม่ได้คริในตอนนี้ 60%รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอลเมื่อคุณเมื่อคุณไม่ได้คริในตอนนี้ 90%รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มโอกาสคริติคอลเมื่อคุณเมื่อคุณไม่ได้คริในตอนนี้ 120%รองเท้า(4.6%)
The Cruel Labyrinthเจาะต้านทาน ทุกธาตุ 6% หากคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆนี้รองเท้า(1.14%)
The Merciless Labyrinthเจาะต้านทาน ทุกธาตุ 8% หากคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆนี้รองเท้า(1.14%)
The Eternal Labyrinthเจาะต้านทาน ทุกธาตุ 10% หากคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆนี้รองเท้า(1.14%)
The Cruel Labyrinthเสริมความเสียหาย เคออส 44 ถึง 64 ถ้าคุณได้รับคริติคอล เร็วๆ นี้รองเท้า(1.14%)
The Merciless Labyrinthเสริมความเสียหาย เคออส 88 ถึง 132 ถ้าคุณได้รับคริติคอล เร็วๆ นี้รองเท้า(1.14%)
The Eternal Labyrinthเสริมความเสียหาย เคออส 120 ถึง 180 ถ้าคุณได้รับคริติคอล เร็วๆ นี้รองเท้า(1.14%)
The Cruel Labyrinthเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 30% ถ้าคุณร่ายเวทย์มาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Merciless Labyrinthเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 50% ถ้าคุณร่ายเวทย์มาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
The Eternal Labyrinthเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 70% ถ้าคุณร่ายเวทย์มาเร็วๆนี้รองเท้า(4.6%)
Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item ClassesMods
รองเท้า
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (5–7)% ถ้ามีมลทิน
 • โอกาส (2–3)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร
 • Item Synthesis Mods Boots /266 ⍟

  Item Synthesis Mods Boots /266 ⍟

  Explicit Mod StatValueSynthesised Implicit
  ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#~ 100
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–10)
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#101 ~ 175
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(11–14)
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#176 ~ 250
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–19)
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#251 ~ 325
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–24)
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#326 ~ 400
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–30)
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#401 ~ 1000
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–6)%
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที~ 1000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–7) ต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1001 ~ 1750
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (7–11.7) ต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1751 ~ 2500
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที2501 ~ 3000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.4–26.7) ต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3001 ~ 3250
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3251 ~ 3500
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
 • (0.8–0.93)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3501 ~ 5000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
 • 1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที~ 70
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที71 ~ 140
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.4–26.7) ต่อวินาที
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที141 ~ 300
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • ค่า มานาสูงสุด +#~ 70
 • ค่า มานาสูงสุด +(8–10)
 • ค่า มานาสูงสุด +#71 ~ 125
 • ค่า มานาสูงสุด +(11–14)
 • ค่า มานาสูงสุด +#126 ~ 175
 • ค่า มานาสูงสุด +(15–19)
 • ค่า มานาสูงสุด +#176 ~ 230
 • ค่า มานาสูงสุด +(20–24)
 • ค่า มานาสูงสุด +#231 ~ 280
 • ค่า มานาสูงสุด +(25–30)
 • เพิ่มมานาสูงสุด 6%
 • ค่า มานาสูงสุด +#281 ~ 335
 • เพิ่มมานาสูงสุด (7–8)%
 • ค่า มานาสูงสุด +#336 ~ 500
 • เพิ่มมานาสูงสุด (9–10)%
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานา #% ขณะเคลื่อนที่~ 100
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (22–24)%
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานา #% ขณะเคลื่อนที่101 ~ 180
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (25–27)%
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานา #% ขณะเคลื่อนที่181 ~ 500
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (28–30)%
 • ฟื้นฟูมานา (2.5–3) ต่อวินาที
 • ต้านทาน ไฟ +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน ไฟ +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟ สูงสุด +1%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%~ 50
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด +1%
 • ต้านทาน เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน เคออส +#%36 ~ 70
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน เคออส +#%71 ~ 100
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +#%101 ~ 120
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส สูงสุด +1%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%~ 30
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10–12)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%31 ~ 60
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (13–15)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%61 ~ 90
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16–18)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%91 ~ 110
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (19–21)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%111 ~ 130
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (22–25)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%131 ~ 160
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (22–25)%
 • Unwavering Stance
 • ค่า Strength +#~ 40
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Strength +#41 ~ 70
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Strength +#71 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Strength +#101 ~ 130
 • ค่า Strength +(15–17)
 • ค่า Strength +#131 ~ 160
 • ค่า Strength +(18–20)
 • ค่า Strength +#161 ~ 200
 • ค่า Strength +(18–20)
 • จำนวน Endurance Charges สูงสุด +1
 • ค่า Dexterity +#~ 40
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Dexterity +#41 ~ 70
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Dexterity +#71 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Dexterity +#101 ~ 130
 • ค่า Dexterity +(15–17)
 • ค่า Dexterity +#131 ~ 160
 • ค่า Dexterity +(18–20)
 • ค่า Dexterity +#161 ~ 200
 • ค่า Dexterity +(18–20)
 • เพิ่ม Dexterity ขึ้น 5%
 • ค่า Intelligence +#~ 40
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า Intelligence +#41 ~ 70
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า Intelligence +#71 ~ 100
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • ค่า Intelligence +#101 ~ 130
 • ค่า Intelligence +(15–17)
 • ค่า Intelligence +#131 ~ 160
 • ค่า Intelligence +(18–20)
 • ค่า Intelligence +#161 ~ 200
 • ค่า Intelligence +(18–20)
 • เพิ่ม Intelligence ขึ้น 5%
 • ค่า Strength และ Dexterity +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Strength และ Dexterity +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Strength และ Dexterity +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#~ 15
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#16 ~ 30
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#31 ~ 50
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%~ -60
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(6–7)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-61 ~ -70
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(8–9)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-71 ~ -85
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–12)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-86 ~ -100
 • โอกาส (5–10)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
 • ค่า เกราะ +#~ 40
 • ค่า เกราะ +(15–20)
 • ค่า เกราะ +#41 ~ 80
 • ค่า เกราะ +(21–30)
 • ค่า เกราะ +#81 ~ 110
 • ค่า เกราะ +(31–40)
 • ค่า เกราะ +#111 ~ 150
 • ค่า เกราะ +(41–55)
 • ค่า เกราะ +#151 ~ 200
 • ค่า เกราะ +(56–70)
 • ค่า เกราะ +#201 ~ 250
 • ค่า เกราะ +(56–70)
 • เสริมป้องกันกายภาพ 2%
 • ค่า เกราะ +#251 ~ 1000
 • ค่า เกราะ +(56–70)
 • เสริมป้องกันกายภาพ 3%
 • ค่า หลบหลีก +#~ 35
 • ค่า หลบหลีก +(15–20)
 • ค่า หลบหลีก +#36 ~ 75
 • ค่า หลบหลีก +(21–30)
 • ค่า หลบหลีก +#76 ~ 105
 • ค่า หลบหลีก +(31–40)
 • ค่า หลบหลีก +#106 ~ 145
 • ค่า หลบหลีก +(41–55)
 • ค่า หลบหลีก +#146 ~ 195
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
 • ค่า หลบหลีก +#196 ~ 245
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +2%
 • ค่า หลบหลีก +#246 ~ 1000
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +3%
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#~ 50
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(8–10)
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#51 ~ 75
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(11–14)
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#76 ~ 100
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–18)
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#101 ~ 125
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(19–23)
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#126 ~ 150
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#151 ~ 175
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
 • ฟื้นฟู (0.6–0.7)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#176 ~ 500
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
 • ฟื้นฟู (0.8–0.9)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
 • เพิ่มค่า เกราะ #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี 2%
 • โอกาสบล็อคเวท 2%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%401 ~ 1000
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • ลดมานาสำรอง ของ Vitality 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Determination 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Grace 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Discipline 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Fire 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Ice 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Lightning 10%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี 2%
 • โอกาสบล็อคเวท 2%
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี 2%
 • โอกาสบล็อคเวท 2%
 • ลดมานาสำรอง ของ Vitality 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Determination 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Grace 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Discipline 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Fire 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Ice 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Lightning 10%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
 • ลดมานาสำรอง ของ Vitality 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Determination 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Grace 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Discipline 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Fire 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Ice 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Lightning 10%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • โอกาสบล็อคการโจมตี 2%
 • โอกาสบล็อคเวท 2%
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
 • ลดมานาสำรอง ของ Vitality 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Determination 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Grace 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Discipline 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Fire 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Ice 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Purity of Lightning 10%
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%~ 30
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (10–11)%
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%31 ~ 60
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (12–13)%
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%61 ~ 90
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (14–15)%
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%91 ~ 120
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (16–17)%
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%121 ~ 145
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (18–20)%
 • เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น #%146 ~ 200
 • เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (1–3)%
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น #%~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 4%
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น #%51 ~ 70
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–6)%
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น #%71 ~ 95
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7–8)%
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น #%96 ~ 120
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7–8)%
 • Onslaught (จู่โจม)
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น #% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้~ 12
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 4%
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น #% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้13 ~ 30
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–6)%
 • เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม #%~ 75
 • เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (2–3)%
 • เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม #%76 ~ 150
 • เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (4–5)%
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%~ 40
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (15–20)%
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%41 ~ 75
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (21–35)%
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%76 ~ 200
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (36–50)%
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้~ 45
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้46 ~ 90
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้91 ~ 200
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง~ 50
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง51 ~ 110
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง111 ~ 200
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต~ 50
 • โอกาส (13–14)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต51 ~ 110
 • โอกาส (15–17)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
 • โอกาส #% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต111 ~ 200
 • โอกาส (18–20)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%~ 55
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (14–16)%
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%56 ~ 110
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (18–21)%
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%111 ~ 200
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (22–25)%
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%~ 55
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (14–16)%
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%56 ~ 110
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (18–21)%
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%111 ~ 200
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (22–25)%
 • เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายที่สร้างให้ศัตรู #%~ 80
 • เพิ่มผลสถานะ หนาวเย็น (7–10)%
 • เพิ่มเอฟเฟคไฟช็อต (7–10)%
 • เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายที่สร้างให้ศัตรู #%81 ~ 100
 • เพิ่มผลสถานะ หนาวเย็น (11–15)%
 • เพิ่มเอฟเฟคไฟช็อต (11–15)%
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีได้~ 25
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีได้26 ~ 50
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้~ 20
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้21 ~ 50
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟ ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟ ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม น้ำแข็ง ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม น้ำแข็ง ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม น้ำแข็ง ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟฟ้า ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม ไฟฟ้า ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#~ 3
 • คุณภาพของเจ็ม เคออส ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#4 ~ 5
 • คุณภาพของเจ็ม เคออส ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +#6 ~ 10
 • เลเวลเจม เคออส ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Strength ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Strength ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +1
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%~ 40
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (7–9)%
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%41 ~ 80
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (10–12)%
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%81 ~ 150
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (13–15)%
 • ไม่ติดสภาพพิษ~ 1
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (14–16)%
 • ไม่ติดสภาพพิษ2 ~ 2
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (18–21)%
 • ไม่ติดสภาพพิษ3 ~ 5
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (22–25)%
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ #% ขณะอยู่บนพื้นไฟ, พื้นหนาวเย็น หรือ พื้นไฟฟ้า~ 13
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 4%
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ #% ขณะอยู่บนพื้นไฟ, พื้นหนาวเย็น หรือ พื้นไฟฟ้า14 ~ 25
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–6)%
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ #% ขณะอยู่บนพื้นไฟ, พื้นหนาวเย็น หรือ พื้นไฟฟ้า26 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (7–8)%
 • ไม่ได้รับผลจากพื้นที่ไฟไหม้
 • ไม่ได้รับผลจากพื้นที่แช่เย็น
 • ไม่ได้รับผลจากพื้นที่มีไฟช็อต
 • essence_buff_ground_fire_damage_to_deal_per_second [#]~ 2600
 • เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (10–11)%
 • essence_buff_ground_fire_damage_to_deal_per_second [#]2601 ~ 5100
 • เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (12–13)%
 • essence_buff_ground_fire_damage_to_deal_per_second [#]5101 ~ 10000
 • เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ (14–15)%
 • ความเสียหายจากไฟเพิ่มขึ้น 1% ต่อ Strength 20 แต้ม
 • essence_buff_elemental_damage_taken_+% [#]~ -6
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +(3–4)%
 • essence_buff_elemental_damage_taken_+% [#]-7 ~ -12
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +(5–6)%
 • essence_buff_elemental_damage_taken_+% [#]-13 ~ -50
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +(7–8)%
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง~ 1
 • เสริมป้องกันกายภาพ จากมอนสเตอร์ Abyss (2–3)%
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง2 ~ 2
 • เสริมป้องกันกายภาพ จากมอนสเตอร์ Abyss (4–5)%
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง3 ~ 5
 • เพิ่มผลของเพชรที่ใส่ช่อง 25%
 • เพิ่มมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ขึ้น #%~ -25
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง 2%
 • เพิ่มมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ขึ้น #%-26 ~ -50
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง 3%
 • เพิ่มมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ขึ้น #%-51 ~ -100
 • ลดมานาในการใช้สกิลลง (4–5)%
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#~ -20
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -1
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#-21 ~ -40
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -2
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#-41 ~ -50
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -3
 • เสริมป้องกันกายภาพ #% ขณะเคลื่อนที่~ 6
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-15–-11) จากการโจมตี
 • เสริมป้องกันกายภาพ #% ขณะเคลื่อนที่7 ~ 12
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-20–-16) จากการโจมตี
 • เสริมป้องกันกายภาพ #% ขณะเคลื่อนที่13 ~ 50
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-25–-21) จากการโจมตี
 • จำนวน Spectre สูงสุด +#~ 1
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (11–12)%
 • จำนวน Spectre สูงสุด +#2 ~ 2
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (13–14)%
 • จำนวน Spectre สูงสุด +#3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15–16)%
 • สเปคเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (30–35)%
 • โอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี +#% ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 65
 • มีโอกาส 1% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • โอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี +#% ขณะอยู่ในสถานะ Focus66 ~ 100
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • คุณได้รับ Onslaught ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul~ 2
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 4%
 • คุณได้รับ Onslaught ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul3 ~ 5
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–6)%
 • เพิ่มความเสียหาย สกิลที่ไม่ใช่สกิลวาล #% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul~ 150
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (13–16)%
 • เพิ่มความเสียหาย สกิลที่ไม่ใช่สกิลวาล #% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul151 ~ 500
 • เพิ่มความเสียหาย สกิล Vaal (17–21)%
 • ป้องกันการเกิดสถานะเจ็บป่วย ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 2
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (10–12)%
 • ป้องกันการเกิดสถานะเจ็บป่วย ขณะอยู่ในสถานะ Focus3 ~ 5
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (13–15)%
 • โอกาส #% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร~ 11
 • โอกาส (2–3)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร
 • โอกาส #% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร12 ~ 22
 • โอกาส (4–5)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร
 • โอกาส #% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร23 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (5–7)% ถ้ามีมลทิน