รองเท้า ยูนิค /71 ⍟

รองเท้า ยูนิค /71 ⍟

ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
StormchargerStormcharger Plated Greaves
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(1–50)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (1–40)%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า (1–100)%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า (1–50)%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค
(สถานะ เจ็บป่วยสายฟ้า ประกอบด้วย ช็อคกับอ่อนแรง)
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อคุณจะยังเกิดขึ้นบนตัวคุณได้ แต่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
WindscreamWindscream Reinforced Greaves
เพิ่มค่าเกราะ (50–80)%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
คุณสามารถสาปได้ เพิ่มเติม 1 สาป
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลสาปสะกด 50%
WindscreamWindshriek Reinforced Greaves
เพิ่มค่าเกราะ (200–250)%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (10–20)%
คุณสามารถสาปได้ เพิ่มเติม 1 สาป
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลสาปสะกด 60%
85483Torchoak Step Antique Greaves
เพิ่มค่าเกราะ (80–120)%
เพิ่มพลังชีวิตของ โทเทม (20–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (30–50)%
โทเทม สะท้อนความเสียหาย ไฟ เท่ากับ 100% ของ พลังชีวิตสูงสุด ของพวกมัน ต่อศัตรูที่อยู่ใกล้เมื่อถูกปะทะ
RumblestepRedblade Tramplers Ancient Greaves
เสริมความเสียหาย กายภาพ (2–5) ถึง (7–10) ให้กับการโจมตี
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (5–10)%
เพิ่มค่าเกราะ (150–200)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นลุกไหม้
(เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง เป็นสิ่งที่กำหนดว่าต้องใช้ความเสียหายเท่าไรจึงจะสร้างสถานะ มึนงง ได้)
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อคุณจะยังเกิดขึ้นบนตัวคุณได้ แต่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
TwoTonedBootsALT3The Infinite Pursuit Goliath Greaves
พลังชีวิตสูงสุด +(30–60)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
คุณไม่ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากการเคลื่อนที่ ขณะที่ติดสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% ขณะที่ติดสถานะ เลือดไหล
มีโอกาสติดสถานะ เลือดไหล 50% เมื่อถูกปะทะด้วยการโจมตี
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
CrabUniqueBootsCraiceann's Tracks Goliath Greaves
เพิ่มค่าเกราะ (150–180)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
ไม่ติดสถานะ มึนงง หากคุณมี เปลือกปู อย่างน้อย 10 ระดับ
คุณ สูญเสีย เปลือกปู เพียง (5–7) ระดับ เมื่อคุณได้รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ
KaomsRootsKaom's Roots Titan Greaves
ไม่มีรู
ไม่ถูก ผลักออกไป
พลังชีวิตสูงสุด +(150–200)
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
Unwavering Stance
(ไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีของศัตรูได้ แต่ไม่ติดสถานะ มึนงง
TheInfinitePursuitThe Red Trail Titan Greaves
เพิ่มค่าเกราะ (60–80)%
พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
เสริมค่าป้องกันกายภาพ 10% ขณะอยู่กับที่
ได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก เมื่อปะทะ ขณะที่ติดสถานะ เลือดไหล
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% ขณะที่ติดสถานะ เลือดไหล
มีโอกาสติดสถานะ เลือดไหล 50% เมื่อถูกปะทะด้วยการโจมตี
รอยเท้า Gore
frenzy charge blood dance art variation [0]
(เลือดออก สร้างความเสียหาย กายภาพ ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพ พื้นฐาน ของสกิล โดยความเสียหายจะสูงขึ้นเมื่อเคลื่อนที่)
DoriyanisRedDoryani's Delusion Titan Greaves
ได้รับสกิล ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire) เลเวล 25
เสริมความเสียหาย ไฟ (25–30) ถึง (40–45) ให้กับเวทกับการโจมตี
เพิ่มค่าเกราะ (100–120)%
พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
TheInfinitePursuitReplica Red Trail Titan Greaves
เพิ่มค่าเกราะ (60–80)%
พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
ได้รับ Power Charge 1 ลูก เมื่อปะทะ ขณะที่ติดสถานะ พิษ
ค่าต้านทาน เคออส +30% ขณะอยู่กับที่
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% ขณะที่ติดสถานะ พิษ
รอยเท้า Necrotic
การปะทะด้วยเวทที่คุณได้รับ มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 50%
BootsDexUnique3Seven-League Step Rawhide Boots
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 50%
BootsDexIntUnique2Victario's Flight Goathide Boots
Dexterity +15
Intelligence +15
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (100–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (10–20)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (10–20)% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
ขวดยา Quicksilver ที่คุณใช้ ส่งผลต่อเพื่อนที่อยู่ใกล้ เช่นกัน
(คุณจะมี พลังชีวิตเหลือน้อย หาก พลังชีวิต ของคุณนั้นอยู่ที่ 50% ของ พลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
AbberathsHoovesAbberath's Hooves Goathide Boots
ทริกเกอร์ ความเดือดดาลของแอ็บเบอร์แรธ (Abberath's Fury) เลเวล 7 เมื่อสวมใส่
Strength +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (6–10)%
เมื่อคุณสังหารศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้ คุณจะสร้างสถานะ ลุกไหม้ ระดับเดียวกันต่อศัตรูที่อยู่ใกล้
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 1% ต่อ Strength 20 หน่วย
รอยกีบติดไฟ
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
(ลุกไหม้ สร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง)
BootsDexUnique1Deerstalker Deerskin Boots
หินสกิลที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Trap เลเวล 15
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (160–200)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15%
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดัก (14–18)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% 9 วินาที เมื่อโยนกับดัก
BootsDexUnique2Goldwyrm Nubuck Boots
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 60%
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมที่พบ (14–20)%
ค่าต้านทาน ไฟ +(40–50)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%
GoreFrenzyThe Blood Dance Sharkskin Boots
Dexterity +(30–40)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 2% ต่อจำนวน Frenzy Charge
ลดความเร็วในการโจมตีกับร่าย 4% ต่อจำนวน Frenzy Charge
ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.8% ต่อวินาที ต่อจำนวน Frenzy Charge
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (20–30)% เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย ปะทะ (20–30)% ต่อจำนวน Frenzy Charge ต่อศัตรูที่มี พลังชีวิตเหลือน้อย
รอยเท้า Gore
frenzy charge blood dance art variation [1]
ThreeStepAssaultThree-step Assault Shagreen Boots
Dexterity +(25–35)
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (20–40)%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 100% ขณะที่มีสถานะ เร่งราวี
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ 30% ขณะที่มีสถานะ ทะลุมิติ
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
ThreeStepAssaultReplica Three-step Assault Shagreen Boots
Dexterity +(25–35)
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (20–40)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล (10–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% หากคุณปะทะศัตรูมาเร็วๆ นี้
(ลื่นไหล ในตอนแรกจะ เพิ่มโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหาย ปะทะ ทุกชนิด 15% และเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% แต่จะลดลงเรื่อยๆ ตามระยะเวลาของบัฟ และจะหายไปเมื่อผลของบัฟเหลือ 0% หากคุณมีสถานะ ลื่นไหล อยู่แล้ว คุณจะไม่ได้รับ ลื่นไหล ใหม่เพิ่ม)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
AtaitolBootsTemptation Step Shagreen Boots
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (170–250)%
ค่าต้านทาน เคออส +(19–29)%
เพิ่มความเสียหาย 15% ต่อจำนวนสถานะ พิษ ที่คุณมี สูงสุด 75%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% ต่อจำนวนสถานะ พิษ ที่คุณมี สูงสุด 50%
สถานะ พิษ ที่คุณสร้างด้วย สกิลเดินทาง จะสะท้อนเข้าตัวคุณเองด้วย หากคุณมี
สถานะ พิษ น้อยกว่า 5 ระดับ
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพกับเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
SinTrekSin Trek Stealth Boots
Dexterity +(20–30)
Intelligence +(20–30)
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (80–100)%
โล่พลังงานสูงสุด +(100–150)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
ศัตรู ไม่สามารถ ดูดพลังชีวิต จากคุณได้
TwoTonedBootsALTGarukhan's Flight Stealth Boots
Dexterity +(30–40)
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (300–340)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นลุกไหม้, พื้นช็อค, พื้นหนาวเย็น
ฟื้นฟูพลังชีวิต 100 ต่อวินาที ขณะเคลื่อนที่
พลังชีวิตสูงสุด +2 ต่อ Dexterity 10 หน่วย
AtzirisStepAtziri's Step Slink Boots
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(20–26)%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 180%
พลังชีวิตสูงสุด +(55–75)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะกับเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
TigerBootsFarrul's Chase Slink Boots
ทริกเกอร์ คำรามข่มขู่ (Intimidating Cry) เลเวล 20 เมื่อคุณสูญเสียสถานะ การพรางตัวของแมว
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (110–150)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล (40–50)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20% ขณะที่คุณมีสถานะ การพรางตัวของแมว
DoriyanisGreenDoryani's Delusion Slink Boots
ได้รับสกิล น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice) เลเวล 25
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25–30) ถึง (40–45) ให้กับเวทกับการโจมตี
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (100–120)%
พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
WanderlustWanderlust Wool Shoes
Dexterity +5
โล่พลังงานสูงสุด +(10–20)
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (20–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
ไม่ติดสถานะ แช่แข็ง
WondertrapWondertrap Velvet Slippers
Strength +(5–30)
Dexterity +(5–30)
Intelligence +(5–30)
โล่พลังงานสูงสุด +(5–30)
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่พบ 100% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (10–25)%
(คุณจะมี พลังชีวิตเหลือน้อย หาก พลังชีวิต ของคุณนั้นอยู่ที่ 50% ของ พลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
bootuniqueBones of Ullr Silk Slippers
เพิ่มโล่พลังงาน (40–60)%
พลังชีวิตสูงสุด +20
มานาสูงสุด +20
เลเวลของ หินสกิล ปลุกซอมบี้ (Raise Zombie) ทุกเม็ด +1
เลเวลของ หินสกิล ปลุกสเปคเตอร์ (Raise Spectre) ทุกเม็ด +1
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (5–15)%
bootuniqueReplica Bones of Ullr Silk Slippers
เพิ่มโล่พลังงาน (40–60)%
พลังชีวิตสูงสุด +20
มานาสูงสุด +20
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (5–15)%
ผีอัญเชิญ มีโอกาสคืนระยะเวลาคงเหลือของพวกมัน 10% เมื่อพวกมันปะทะ ศัตรูยูนิค
วิญญาณเกรี้ยวกราดอัญเชิญ มีโอกาสคืนระยะเวลาคงเหลือของพวกมัน 10% เมื่อพวกมันปะทะ ศัตรูยูนิค
ShavronnesPaceShavronne's Pace รองเท้า Scholar
Intelligence +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงาน (100–140)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20% เมื่อ พลังชีวิตเต็ม
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง กับการบล็อค (150–200)%
rainbowstrideRainbowstride Conjurer Boots
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท (15–20)%
มานาสูงสุด +(40–60)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
PaleCouncilBootsInya's Epiphany Arcanist Slippers
เพิ่ม Intelligence (5–8)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
เพิ่มความเสียหาย 5% ต่อจำนวน Power Charge
เมื่อคุณได้รับ Power Charge คุณมีโอกาสได้รับจำนวนสูงสุดทันที 25%
PaleCouncilBootsReplica Inya's Epiphany Arcanist Slippers
เพิ่ม Intelligence (5–8)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเสียหาย 5% ต่อจำนวน Power Charge
ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.5% ต่อวินาที ต่อจำนวน Power Charge
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% ต่อจำนวน Power Charge
AssedaisfervorSteppan Eard Sorcerer Boots
โล่พลังงานสูงสุด +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงาน (50–80)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20% บน พื้นช็อค
เพิ่มความเสียหาย 50% บน พื้นลุกไหม้
ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที เมื่ออยู่บน พื้นหนาวเย็น
ไม่ได้รับผลจาก พื้นต้องสาป
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อคุณจะยังเกิดขึ้นบนตัวคุณได้ แต่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
SkyforthSkyforth Sorcerer Boots
มานาสูงสุด +(60–120)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 25% เมื่อคริติคอล
เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล 12%
คุณไม่มีการ ฟื้นฟูพลังชีวิต
เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง จะขึ้นอยู่กับ มานาของคุณ 500% แทนที่จะเป็น พลังชีวิต
(เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง เป็นสิ่งที่กำหนดว่าต้องใช้ความเสียหายเท่าไรจึงจะสร้างสถานะ มึนงง ได้)
DoriyanisBlueDoryani's Delusion Sorcerer Boots
ได้รับสกิล สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning) เลเวล 25
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (1–3) ถึง (68–72) ให้กับเวทกับการโจมตี
เพิ่มโล่พลังงาน (150–180)%
พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
BootsStrDexUnique3Dusktoe Ironscale Boots
เพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (60–100)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
ลดรัศมีของแสง 20%
ค่าต้านทาน เคออส +50% ขณะที่รับผลจากขวดยา
เสริมความเสียหาย เคออส (30–40) ถึง (50–60) ให้กับเวทกับการโจมตี ขณะที่รับผลจากขวดยาทุกชนิด
BootsStrDexUnique3Duskblight Ironscale Boots
ทริกเกอร์ ตุ่มหนองที่ย่องตาม (Stalking Pustule) เลเวล 1 เมื่อสังหาร
เพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (120–150)%
พลังชีวิตสูงสุด +(50–60)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (1–40)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง กับการบล็อค 50%
ลดรัศมีของแสง 20%
ค่าต้านทาน เคออส +50% ขณะที่รับผลจากขวดยา
เสริมความเสียหาย เคออส (30–40) ถึง (50–60) ให้กับเวทกับการโจมตี ขณะที่รับผลจากขวดยาทุกชนิด
LioneyesPawsLioneye's Paws Bronzescale Boots
ทริกเกอร์ ฝนลูกธนู (Rain of Arrows) เลเวล 5 เมื่อคุณโจมตีด้วย ธนู
Strength +(40–60)
Dexterity +(40–60)
เสริมความเสียหาย ไฟ 12 ถึง 24 ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 40% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะมี พลังชีวิตเหลือน้อย หาก พลังชีวิต ของคุณนั้นอยู่ที่ 50% ของ พลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
LioneyesPawsReplica Lioneye's Paws Bronzescale Boots
ทริกเกอร์ ฝนพิษ (Toxic Rain) เลเวล 5 เมื่อคุณโจมตีด้วย ธนู
Strength +(40–60)
Dexterity +(40–60)
เสริมความเสียหาย เคออส 12 ถึง 24 ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 40% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะมี พลังชีวิตเหลือน้อย หาก พลังชีวิต ของคุณนั้นอยู่ที่ 50% ของ พลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
TargemtabiMutewind Whispersteps Serpentscale Boots
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25–30) ถึง (40–50) ให้กับเวท
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (50–70)%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (100–150)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อคุณจะยังเกิดขึ้นบนตัวคุณได้ แต่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
ScorchedEarthLegacy of Fury Wyrmscale Boots
เพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (200–300)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
ศัตรูที่อยู่ใกล้ ติดสถานะ แผดเผา
เพิ่มผลของสถานะ แผดเผา (30–50)%
เมื่อคุณสังหารศัตรูที่ติดสถานะ แผดเผา มีโอกาสสร้างสถานะ ติดไฟ 4 วินาที
ต่อศัตรูรอบๆ แต่ละตัว (30–40)% ซึ่งจะสร้างความเสียหาย ไฟ เท่ากับ 8% ของ พลังชีวิต ของศัตรูที่ถูกสังหาร ต่อวินาที
(ศัตรูที่ติดสถานะ แผดเผา มีค่าต้านทาน ทุกธาตุ -10%)
AvianBootsSaqawal's Talons Hydrascale Boots
ได้รับสกิล จิตวิญญาณนก (Aspect of the Avian) เลเวล 20
เพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (100–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (20–30)%
ระยะเวลาของ การโบยบินของนก (-2–2) วินาที
ฟื้นฟูพลังชีวิต 100 ต่อวินาที ขณะที่คุณมีสถานะ การโบยบินของนก
ฟื้นฟูมานา 12 ต่อวินาที ขณะที่คุณมีสถานะ การโบยบินของนก
DarkrayVectorsDarkray Vectors Dragonscale Boots
เพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (40–70)%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 10% ต่อจำนวน Frenzy Charge
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5% ต่อจำนวน Frenzy Charge
จำนวน Frenzy Charge สูงสุด +1
ลดระยะเวลาของ Frenzy Charge 40%
ลดรัศมีของแสง 25%
WakeOfDestructionWake of Destruction Mesh Boots
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง 120 ให้กับการโจมตี
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (20–60)%
ได้รับพลังชีวิต (10–20) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกสังหาร
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15%
ทิ้ง พื้นช็อค 2 วินาที ขณะเคลื่อนที่
(ช็อค เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15%)
RalakeshsImpatienceRalakesh's Impatience Riveted Boots
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(15–25)%
ค่าต้านทาน เคออส +(15–25)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
สูญเสีย Frenzy Charge, Endurance Charge, Power Charge ทั้งหมด เมื่อคุณเคลื่อนที่
จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด เท่ากับจำนวนสูงสุด ขณะอยู่กับที่
จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด เท่ากับจำนวนสูงสุด ขณะอยู่กับที่

จำนวน Power Charge ต่ำสุด เท่ากับจำนวนสูงสุด ขณะอยู่กับที่
AlberonswarpathAlberon's Warpath Soldier Boots
เพิ่ม Strength (15–18)%
เสริมความเสียหาย เคออส 1 ถึง 80 ให้กับการโจมตี
ค่าเกราะ +(180–220)
ค่าต้านทาน เคออส +(13–19)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
โครงกระดูกอัญเชิญของคุณเป็น มิเนียนถาวร และติดตามคุณ
AlberonswarpathReplica Alberon's Warpath Soldier Boots
เพิ่ม Strength (15–18)%
ค่าเกราะ +(180–220)
ค่าต้านทาน เคออส +(13–19)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
ไม่สามารถสร้างความเสียหายที่ไม่ใช่ เคออส ได้
เสริมความเสียหาย เคออส 1 ถึง 80 ต่อ Strength 80 หน่วย ให้กับ การโจมตี
GangsBootsGang's Momentum รองเท้า Legion
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (160–180)%
ค่าต้านทาน ไฟ +(50–60)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (10–15)%
เพิ่มความเสียหาย (25–40)% ต่อ ศัตรูที่ติดสถานะ ลุกไหม้
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
AuraBootsMarch of the Legion รองเท้า Legion
เลเวลของ หินสกิลออร่า ที่ใส่ +(3–5)
หินสกิลที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Divine Blessing เลเวล 25
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (250–300)%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(12–18)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (20–30)%
DeathsdoorDeath's Door รองเท้า Crusader
Strength +(20–40)
เพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน 200%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
จำนวน Endurance Charge สูงสุด +1
เพิ่ืมระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ 50%
คุณไม่ติดสถานะ เลือดไหล
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
NomicsStormNomic's Storm Strapped Boots
Dexterity +(20–30)
อัตราการหลบหลีก +(30–50)
โล่พลังงานสูงสุด +(15–30)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +20%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% ขณะ โล่พลังงานเต็ม
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20% ขณะ โล่พลังงานเต็ม
SundanceSundance Clasped Boots
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (80–120)%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่พบ (20–30)%
ค่าต้านทาน ไฟ +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
ReefscourgeBrinerot Whalers Trapper Boots
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร 20%
โล่พลังงานสูงสุด +(80–100)
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (20–40)%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อคุณจะยังเกิดขึ้นบนตัวคุณได้ แต่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
DanceOfTheOfferedDance of the Offered Carnal Boots
มานาสูงสุด +(50–60)
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
คุณมีสถานะ เร่งราวี ขณะ มานาไม่เหลือน้อย
The Agnostic
(เร่งราวี เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ 20%)
(โล่พลังงานสูงสุด เท่ากับ 0, หาก พลังชีวิตไม่เต็ม สละมานา 20% ต่อวินาทีมาเติม พลังชีวิต ตามจำนวน)
OmeyocanOmeyocan Carnal Boots
เพิ่มมานาสูงสุด (15–20)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 10% ต่อ มานาสูงสุด 500 หน่วย สูงสุด 100%
คุณมีสถานะ เร่งราวี ขณะ มานาไม่เหลือน้อย
สูญเสียมานา 7% ต่อวินาที
(เร่งราวี เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ 20%)
DisturbTheDeadCorpsewalker Carnal Boots
ทริกเกอร์ ก้าวสัมภเวสี (Corpse Walk) เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (80–120)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
ฟื้นฟูพลังชีวิต 8 ต่อวินาที ต่อจำนวนศพที่อยู่ใกล้
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 1% ต่อจำนวนศพที่อยู่ใกล้
SpiderArmourBootsFenumus' Spinnerets Assassin's Boots
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (160–200)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–30)%
ค่าต้านทาน เคออส +(17–23)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
จิตวิญญาณแมงมุม (Aspect of the Spider) สามารถสร้างสถานะ ใยแมงมุม ต่อศัตรูได้ เพิ่มเติม 1 ครั้ง
ได้รับ โล่พลังงาน (15–20) ต่อจำนวนศัตรูที่คุณ ปะทะ ที่ได้รับผลจาก ใยแมงมุม
เพิ่มระยะเวลาของดีบัฟของ จิตวิญญาณแมงมุม (Aspect of the Spider) (40–50)%
Supporter1bootAThe Stampede Assassin's Boots
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (100–150)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง กับการบล็อค (30–40)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเดินทาง (50–80)%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (30–40)% ขณะเคลื่อนที่
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณถูกทำให้เป็น 150% ของค่ามาตรฐาน
Supporter1bootAReplica Stampede Assassin's Boots
สกิลเดินทางที่ใส่ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น อีก 80%
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (100–150)%
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง กับการบล็อค (30–40)%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (30–40)% ขณะเคลื่อนที่
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณถูกทำให้เป็น 150% ของค่ามาตรฐาน
CrossingTheVoidVoidwalker Murder Boots
Dexterity +(30–50)
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (140–180)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
มีโอกาสหลีกเลี่ยง กระสุน 20% ขณะที่มีสถานะ ทะลุมิติ
คุณมีสถานะ ทะลุมิติ หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้
กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 5 เป้าหมาย ขณะที่คุณมีสถานะ ทะลุมิติ
รอยเท้า Celestial
(ขณะที่มีสถานะ ทะลุมิติ คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกขัดขวาง)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
AbyssBootsBubonic Trail Murder Boots
มีรูอะบิส 1 รู
ทริกเกอร์ ก้าวมรณะ (Death Walk) เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
เพิ่มความเสียหาย 10% ต่อจำนวน จิวเวลอะบิส แต่ละชนิดที่ส่งผลต่อคุณ
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
AbyssBootsBubonic Trail Murder Boots
มีรูอะบิส 2 รู
ทริกเกอร์ ก้าวมรณะ (Death Walk) เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
เพิ่มความเสียหาย 10% ต่อจำนวน จิวเวลอะบิส แต่ละชนิดที่ส่งผลต่อคุณ
(รูอะบิส จะรองรับแค่ จิวเวลอะบิส ด้วยกันเท่านั้น)
CrossingTheVoidReplica Voidwalker Murder Boots
Dexterity +(30–50)
เพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (140–180)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 10% ขณะที่มีสถานะ ทะลุมิติ
คุณมีสถานะ ทะลุมิติ หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้
กระสุน ชิ่ง +1 ครั้ง ขณะที่คุณมีสถานะ ทะลุมิติ
รอยเท้า Celestial
(ขณะที่มีสถานะ ทะลุมิติ คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกขัดขวาง)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
DemigodsStrideDemigod's Stride Golden Caligae
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(8–16)%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่พบ (20–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
TangmazuarmourbootsBeacon of Madness Two-Toned Boots
ค่าต้านทาน น้ำแข็งกับสายฟ้า +(8–12)%
ได้รับสกิล เปิดอกรับความบ้าคลั่ง (Embrace Madness) เลเวล 1
เพิ่มความเสียหาย เคออส (20–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
ความเสียหาย ทุกชนิด สร้างสถานะ พิษ ขณะที่รับผลจาก ความบ้าคลั่งอันทรงเกียรติ
ศัตรูที่คุณสังหาร ขณะที่คุณรับผลจาก ความบ้าคลั่งอันทรงเกียรติ มีโอกาสระเบิด 40% สร้างความเสียหาย เคออส เท่ากับ 1/4 ของ พลังชีวิตสูงสุด ของมัน
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพกับเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
TangmazuarmourbootsBeacon of Madness Two-Toned Boots
ค่าต้านทาน ไฟกับน้ำแข็ง +(8–12)%
ได้รับสกิล เปิดอกรับความบ้าคลั่ง (Embrace Madness) เลเวล 1
เพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (150–300)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 20% ขณะที่รับผลจาก ความบ้าคลั่งอันทรงเกียรติ
จำนวนสถานะ การตั้งมั่น สูงสุด +15 ระดับ ขณะที่รับผลจาก ความบ้าคลั่งอันทรงเกียรติ
TangmazuarmourbootsBeacon of Madness Two-Toned Boots
ค่าต้านทาน ไฟกับสายฟ้า +(8–12)%
ได้รับสกิล เปิดอกรับความบ้าคลั่ง (Embrace Madness) เลเวล 1
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (20–40)%
คุณมีสถานะ ลุกไหม้บรรจบ, หนาวเย็นบรรจบ, ช็อคบรรจบ ขณะที่รับผลจาก ความบ้าคลั่งอันทรงเกียรติ
ป้องกันสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ขณะที่รับผลจาก ความบ้าคลั่งอันทรงเกียรติ
(สถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
(ขณะที่มีสถานะ ธาตุบรรจบ, ความเสียหาย ปะทะ ทุกชนิด จะสร้างสถานะ หนาวเย็น, ช็อค, ลุกไหม้)
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
VinegraspBootsUniqueInextricable Fate Fugitive Boots
ค่าต้านทาน เคออส +(13–17)%
พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
คุณติดสถานะ เถาวัลย์เหนี่ยวรั้ง 3 ระดับ เมื่อคุณได้รับคริติคอล
ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่อยู่กับที่ ติดสถานะ เถาวัลย์เหนี่ยวรั้ง 0.5 ระดับ ทุก 1 วินาที
ความเสียหาย ทุกชนิด สร้างสถานะ พิษ ต่อศัตรูที่มีสถานะ เถาวัลย์เหนี่ยวรั้ง อย่างน้อย 3 ระดับ
คุณ ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง (30–50)% จากศัตรูที่ติดสถานะ พิษ
(คุณสามารถโดนเถาวัลย์รัดได้สูงสุด 10 เส้น ซึ่งแต่ละเส้นจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง อีก 8% หลุดจากเถาวัลย์โดยการเคลื่อนที่)
(พิษ สร้างความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง ตามความเสียหาย กายภาพกับเคออส พื้นฐาน ของสกิล โดยพิษสามารถซ้อนทับเพิ่มเติมได้)
AdaptationBootsUniqueOlroth's Charge Runic Sollerets
เพิ่มวอร์ดคุ้มภัย (50–80)%
ฟื้นคืนวอร์ดคุ้มภัย ช้าลง (30–50)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20%
ได้รับสถานะ อะดรีนาลีน 3 วินาที เมื่อ วอร์ดคุ้มภัย หมดพลัง
(อะดรีนาลีน เพิ่มความเสียหาย 100%, เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, เคลื่อนที่ 25% และเสริมค่าป้องกันกายภาพ 10% คุณไม่สามารถได้รับสถานะ อะดรีนาลีน หากคุณมีสถานะนี้อยู่แล้ว)
SpiritBootsUniqueVorana's March Runic Sabatons
ไม่มีรู
ทริกเกอร์ อัญเชิญทหารหน้าไม้ (Summon Arbalists) เลเวล 20 เมื่อสวมใส่
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
ทหารหน้าไม้อัญเชิญ มีโอกาสสร้างสถานะ ข่มขู่ 4 วินาที (20–30)% เมื่อปะทะ
ทหารหน้าไม้อัญเชิญ แปลงความเสียหาย กายภาพ 100% เป็น ไฟ
ทหารหน้าไม้อัญเชิญ มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (10–20)%
ทหารหน้าไม้อัญเชิญ มีโอกาสสร้างสถานะ พ่ายแก่น้ำแข็ง (10–20)% เมื่อปะทะ
(พ่ายแก่น้ำแข็ง ทำให้ค่าต้านทาน น้ำแข็ง -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
(ศัตรูที่ติดสถานะ ข่มขู่ ได้รับความเสียหายจากการโจมตี เพิ่มขึ้น 10%)
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
รองเท้า Synthesis Implicit ถูก Corrupt /1 ⍟

รองเท้า Synthesis Implicit ถูก Corrupt /1 ⍟

Item ClassesMods
รองเท้า
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (5–7)% หาก มีมลทิน
 • มีโอกาสได้รับ วิญญาณวาล์ เพิ่มเติม 1 ดวง (2–3)% เมื่อสังหาร
 • รองเท้า Synthesis Implicit

  รองเท้า Synthesis Implicit

  5480พลังชีวิตมานา พลังชีวิตพลังชีวิตสูงสุด +#
  2150พลังชีวิตมานา พลังชีวิตเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด #%
  80600พลังชีวิตมานา พลังชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที
  เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา #%
  ฟื้นฟูมานา # ต่อวินาที
  ค่าต้านทาน ไฟ #%
  ค่าต้านทาน ไฟ +#%
  ค่าต้านทาน น้ำแข็ง #%
  ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +#%
  ค่าต้านทาน สายฟ้า #%
  ค่าต้านทาน สายฟ้า +#%
  เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง กับการบล็อค #%
  ฟื้นฟูโล่พลังงาน #% ต่อวินาที
  เร่งราวี
  ค่าคุณภาพของ หินสกิลไฟ ที่ใส่ +#%
  ค่าคุณภาพของ หินสกิลน้ำแข็ง ที่ใส่ +#%
  ค่าคุณภาพของ หินสกิลสายฟ้า ที่ใส่ +#%
  ค่าคุณภาพของ หินสกิลเคออส ที่ใส่ +#%
  ค่าคุณภาพของ หินสกิล Strength ที่ใส่ +#%
  ค่าคุณภาพของ หินสกิล Dexterity ที่ใส่ +#%
  ค่าคุณภาพของ หินสกิล Intelligence ที่ใส่ +#%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ #% หาก มีมลทิน
  170650พลังชีวิตมานา พลังชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิต #% ต่อวินาที
  มานาสูงสุด +#
  เพิ่มมานาสูงสุด #%
  ค่าใช้งานมานาสุทธิของ สกิล #
  ลดค่าใช้งานมานาของ สกิล #%
  Unwavering Stance
  ลดระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ #%
  มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง #%
  มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค #%
  เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ #%
  Strength +#
  Dexterity +#
  เพิ่ม Dexterity #%
  Intelligence +#
  เพิ่ม Intelligence #%
  ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +#
  เพิ่มค่าเกราะ #%
  เสริมค่าป้องกันกายภาพ #%
  เพิ่มอัตราการหลบหลีก #%
  มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ #%
  เพิ่มโล่พลังงาน #%
  เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลวาล์ #%
  มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น #%
  สเปคเตอร์ สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น #%
  มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น #%
  มีโอกาสได้รับ Endurance Charge # ลูก #% เมื่อสังหาร
  จำนวน Endurance Charge สูงสุด #
  เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม #%
  ไม่ได้รับผลจาก พื้นลุกไหม้
  ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น
  ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค
  เลเวลของ หินสกิลไฟ ที่ใส่ #
  เลเวลของ หินสกิลน้ำแข็ง ที่ใส่ #
  เลเวลของ หินสกิลสายฟ้า ที่ใส่ #
  เลเวลของ หินสกิลเคออส ที่ใส่ #
  เลเวลของ หินสกิล Strength ที่ใส่ #
  เลเวลของ หินสกิล Dexterity ที่ใส่ #
  เลเวลของ หินสกิล Intelligence ที่ใส่ #
  มีโอกาสได้รับ วิญญาณวาล์ เพิ่มเติม # ดวง #% เมื่อสังหาร
  47700ธาตุ ไฟ ค่าต้านทานค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด #%
  ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด #%
  ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด #%
  ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด #%
  เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยน้ำแข็ง #%
  เพิ่มผลของสถานะ ช็อค #%
  มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ #%
  มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล #%
  เพิ่มความเสียหาย ไฟ #% ต่อ Strength # หน่วย
  ค่าเกราะ +#
  อัตราการหลบหลีก +#
  มีโอกาสหลบหลีก การปะทะด้วยการโจมตี #%
  โล่พลังงานสูงสุด +#
  ได้รับความเสียหาย กายภาพ # จากการปะทะด้วยการโจมตี
  เสริมค่าป้องกันกายภาพ #% ต่อ มอนสเตอร์อะบิส
  เพิ่มผลของ จิวเวลอะบิสที่ใส่ อีก #%
  10240เคออส ค่าต้านทานค่าต้านทาน เคออส +#%
  51650ธาตุ ค่าต้านทานค่าต้านทาน ทุกธาตุ +#%
  มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ #%
  กำลังวังชา (Vitality) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น #%
  ปณิธาน (Determination) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น #%
  สง่างาม (Grace) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น #%
  วินัย (Discipline) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น #%
  ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น #%
  น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น #%
  สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น #%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ #%
  เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่พบ #%
  เพิ่มจำนวนของ ไอเทมที่พบ #%
  4480โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี #%
  4480โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท #%
  14560โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท #%
  โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +#%
  070Total
  รองเท้า โต๊ะคราฟท์ /177 ⍟

  รองเท้า โต๊ะคราฟท์ /177 ⍟

  IDModRequireUnlock
  นิโค้2 รู1x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbมหาลานประลอง
  นิโค้3 รู3x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbมหาลานประลอง
  นิโค้4 รู10x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orbมหาลานประลอง
  นิโค้5 รู70x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's OrbColonnade Map
  นิโค้6 รู350x CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's OrbSummit Map
  นิโค้2 เชื่อม1x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingป้อมปราการของคอมม์
  นิโค้3 เชื่อม3x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingป้อมปราการของคอมม์
  นิโค้4 เชื่อม5x CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusingป้อมปราการของคอมม์
  นิโค้5 เชื่อม150x CurrencyRerollSocketLinksOrb of FusingCrater Map
  นิโค้6 เชื่อม1500x CurrencyRerollSocketLinksOrb of FusingAncient City Map
  นิโค้อย่างน้อย 1 แดง4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 2 แดง25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 3 แดง120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 1 เขียว4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 2 เขียว25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 3 เขียว120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 1 ฟ้า4x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 2 ฟ้า25x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 3 ฟ้า120x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 1 แดง 1 เขียว15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 1 แดง 1 ฟ้า15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 1 เขียว 1 ฟ้า15x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 2 แดง 1 เขียว100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 2 แดง 1 ฟ้า100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 2 เขียว 1 แดง100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 2 เขียว 1 ฟ้า100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 2 ฟ้า 1 เขียว100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  นิโค้อย่างน้อย 2 ฟ้า 1 แดง100x CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orbเหมือง ชั้นที่ 1
  เฮเลน่าพลังชีวิตสูงสุด +(15–25)1x CurrencyRerollMagicOrb of AlterationDefault
  เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟ +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationDefault
  เฮเลน่าค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationDefault
  เฮเลน่าค่าต้านทาน สายฟ้า +(16–20)%1x CurrencyUpgradeToMagicOrb of TransmutationDefault
  เฮเลน่าStrength +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationDefault
  เฮเลน่าDexterity +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationDefault
  เฮเลน่าIntelligence +(15–20)1x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationDefault
  เฮเลน่าลบม็อดคราฟท์1x CurrencyConvertToNormalOrb of ScouringDefault
  เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟ +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 2
  เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟ +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbบ่อพักน้ำเสียของโดเอดรี
  เฮเลน่าค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 2
  เฮเลน่าค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbบ่อพักน้ำเสียของโดเอดรี
  เฮเลน่าค่าต้านทาน สายฟ้า +(21–28)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 2
  เฮเลน่าค่าต้านทาน สายฟ้า +(29–35)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbบ่อพักน้ำเสียของโดเอดรี
  เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟกับน้ำแข็ง +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationบททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง, เรือนจำชั้นล่าง
  เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟกับน้ำแข็ง +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyบททดสอบโหดร้ายของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
  เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟกับน้ำแข็ง +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbบททดสอบไร้ปรานีของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
  เฮเลน่าค่าต้านทาน น้ำแข็งกับสายฟ้า +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationบททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง, เรือนจำชั้นล่าง
  เฮเลน่าค่าต้านทาน น้ำแข็งกับสายฟ้า +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyบททดสอบโหดร้ายของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
  เฮเลน่าค่าต้านทาน น้ำแข็งกับสายฟ้า +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbบททดสอบไร้ปรานีของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
  เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟกับสายฟ้า +(10–12)%6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationบททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง, เรือนจำชั้นล่าง
  เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟกับสายฟ้า +(13–16)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyบททดสอบโหดร้ายของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
  เฮเลน่าค่าต้านทาน ไฟกับสายฟ้า +(17–20)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbบททดสอบไร้ปรานีของผู้ใฝ่อำนาจ, บททดสอบของผู้ใฝ่อำนาจ
  เฮเลน่าStrength +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyป่าตะวันตก
  เฮเลน่าStrength +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos OrbResidence Map
  เฮเลน่าDexterity +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyป่าตะวันตก
  เฮเลน่าDexterity +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos OrbResidence Map
  เฮเลน่าIntelligence +(21–25)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyป่าตะวันตก
  เฮเลน่าIntelligence +(26–30)2x CurrencyRerollRareChaos OrbResidence Map
  เฮเลน่าค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(6–9)3x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceบททดสอบเขาวงกต ใน สวนจักรพรรดิ, สวนจักรพรรดิ
  เฮเลน่าค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–13)6x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceบททดสอบเขาวงกต ใน อุโมงค์, อุโมงค์
  เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (10–14)%3x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationโพรงถ้ำ
  เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (15–19)%2x CurrencyRerollRareChaos Orbโถงแห่งอินโนเซน
  เฮเลน่าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (20–24)%4x CurrencyRerollRareChaos Orbบทส่งท้าย, โอริอาท
  เฮเลน่าพลังชีวิตสูงสุด +(26–40)6x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationประภาคาร
  เฮเลน่าพลังชีวิตสูงสุด +(41–55)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyสายส่งอาหาร
  เฮเลน่าพลังชีวิตสูงสุด +(56–70)4x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyCrimson Township Map
  เฮเลน่ามานาสูงสุด +(25–34)3x CurrencyAddModToMagicOrb of AugmentationDefault
  เฮเลน่ามานาสูงสุด +(35–44)6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationประภาคาร
  เฮเลน่ามานาสูงสุด +(45–54)2x CurrencyRerollRareChaos Orbสายส่งอาหาร
  เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะ (26–35)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
  เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะ (41–50)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyปราการคารุย
  เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะ (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbDunes Map
  เฮเลน่าค่าเกราะ +(50–75)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
  เฮเลน่าเพิ่มอัตราการหลบหลีก (26–35)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
  เฮเลน่าเพิ่มอัตราการหลบหลีก (41–50)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyปราการคารุย
  เฮเลน่าเพิ่มอัตราการหลบหลีก (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbDunes Map
  เฮเลน่าอัตราการหลบหลีก +(50–75)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
  เฮเลน่าเพิ่มโล่พลังงาน (26–35)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
  เฮเลน่าเพิ่มโล่พลังงาน (41–50)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyปราการคารุย
  เฮเลน่าเพิ่มโล่พลังงาน (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbDunes Map
  เฮเลน่าโล่พลังงานสูงสุด +(17–22)4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
  เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (26–35)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
  เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (41–50)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyปราการคารุย
  เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbDunes Map
  เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (26–35)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
  เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (41–50)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyปราการคารุย
  เฮเลน่าเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbDunes Map
  เฮเลน่าเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (26–35)%4x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationฌาปนสถาน
  เฮเลน่าเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (41–50)%1x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyปราการคารุย
  เฮเลน่าเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (56–74)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbDunes Map
  เฮเลน่ามีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (16–20)%1x CurrencyRerollRareChaos Orbทางขึ้นสูง
  เฮเลน่ามีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (21–25)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbOrchard Map
  เฮเลน่าลดผลของสถานะ หนาวเย็น กับ ช็อค ต่อตัวคุณ (24–30)%1x CurrencyRerollRareChaos Orbทางขึ้นสูง
  เฮเลน่าลดผลของสถานะ หนาวเย็น กับ ช็อค ต่อตัวคุณ (31–40)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbOrchard Map
  เฮเลน่าเพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–6)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyMoon Temple Map
  เฮเลน่าเพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูพลังชีวิต (7–8)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbMausoleum Map
  เฮเลน่าโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(3–4)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyMoon Temple Map
  เฮเลน่าโอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(5–6)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbMausoleum Map
  เฮเลน่าเพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน (9–11)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of AlchemyMoon Temple Map
  เฮเลน่าเพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน (12–14)%4x CurrencyRerollRareChaos OrbMausoleum Map
  เฮเลน่าลบเอนแชนท์3x CurrencyConvertToNormalOrb of ScouringDefault
  เฮเลน่ามีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล (41–50)%4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationทางขึ้นสูง
  เฮเลน่ามีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล (51–60)%2x CurrencyRerollRareChaos OrbOrchard Map
  จุนเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (12–14)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
  8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (15–17)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะกับการหลบหลีก (18–21)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
  2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (12–14)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
  8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (15–17)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะกับโล่พลังงาน (18–21)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
  2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (12–14)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
  8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (15–17)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มการหลบหลีกกับโล่พลังงาน (18–21)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
  2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะ (12–14)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
  8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะ (15–17)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะ (18–21)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
  2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (12–14)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
  8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (15–17)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (18–21)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
  2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มโล่พลังงาน (12–14)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
  8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนเพิ่มโล่พลังงาน (15–17)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มโล่พลังงาน (18–21)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
  2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (12–14)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
  8x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (15–17)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มค่าเกราะ, การหลบหลีก, โล่พลังงาน (18–21)%
  พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
  2x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนStrength กับ Dexterity +(10–15)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนStrength กับ Dexterity +(16–20)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนStrength กับ Dexterity +(21–25)4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนDexterity กับ Intelligence +(10–15)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนDexterity กับ Intelligence +(16–20)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนDexterity กับ Intelligence +(21–25)4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนStrength กับ Intelligence +(10–15)6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนStrength กับ Intelligence +(16–20)2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนStrength กับ Intelligence +(21–25)4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (13–14)%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (6–9)% หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
  4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (15–17)%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (6–9)% หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
  4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (18–20)%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (6–9)% หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
  4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (13–14)%
  มีโอกาสได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที (8–12)% เมื่อสังหาร
  4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (15–17)%
  มีโอกาสได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที (8–12)% เมื่อสังหาร
  4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (18–20)%
  มีโอกาสได้รับสถานะ เร่งราวี 4 วินาที (8–12)% เมื่อสังหาร
  4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (13–14)%
  ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น
  4x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (15–17)%
  ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น
  4x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (18–20)%
  ไม่ติดสถานะ หนาวเย็น
  4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (16–22)%2x CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chanceเปิดผนึก
  จุนเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (23–30)%2x CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orbเปิดผนึก
  จุนคุณมีสถานะ เร่งราวี ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ3x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเสียหายด้วย สกิลที่ไม่ใช่วาล์ (30–40)% ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ1x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเสียหายด้วย สกิลที่ไม่ใช่วาล์ (41–50)% ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ2x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเสียหายด้วย สกิลที่ไม่ใช่วาล์ (51–60)% ขณะที่มีสถานะ ห้ามเก็บวิญญาณ4x CurrencyVaalVaal Orbเปิดผนึก
  จุนพลังชีวิตสูงสุด +(28–33)
  ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที
  6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนพลังชีวิตสูงสุด +(34–40)
  ฟื้นฟูมานา 3 ต่อวินาที
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนพลังชีวิตสูงสุด +(41–45)
  ฟื้นฟูมานา 4 ต่อวินาที
  4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนฟื้นฟูพลังชีวิต 15 ต่อวินาที
  มานาสูงสุด +(28–33)
  6x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนฟื้นฟูพลังชีวิต 20 ต่อวินาที
  มานาสูงสุด +(34–40)
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนฟื้นฟูพลังชีวิต 25 ต่อวินาที
  มานาสูงสุด +(41–45)
  4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (18–20)%6x CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentationเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (21–25)%3x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (26–30)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (16–18)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
  grant focus skill [1]
  4x CurrencyRerollMagicOrb of Alterationเปิดผนึก
  จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (19–22)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
  grant focus skill [1]
  2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนเพิ่มอัตราการหลบหลีก (23–25)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
  grant focus skill [1]
  4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนคุณป้องกันสถานะ เจ็บป่วย ขณะที่มีสถานะ ตั้งสมาธิ
  grant focus skill [1]
  3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง 80%4x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก, ริน
  จุนไม่ติดสถานะ แช่แข็ง1x CurrencyAddModToRareExalted Orbเปิดผนึก, ริน
  จุนค่าต้านทาน ไฟกับเคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเปิดผนึก
  จุนค่าต้านทาน ไฟกับเคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนค่าต้านทาน ไฟกับเคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนค่าต้านทาน สายฟ้ากับเคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเปิดผนึก
  จุนค่าต้านทาน สายฟ้ากับเคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนค่าต้านทาน สายฟ้ากับเคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนค่าต้านทาน น้ำแข็งกับเคออส +(9–10)%8x CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutationเปิดผนึก
  จุนค่าต้านทาน น้ำแข็งกับเคออส +(11–12)%2x CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemyเปิดผนึก
  จุนค่าต้านทาน น้ำแข็งกับเคออส +(13–15)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  จุนตั้งสมาธิ มีความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ เพิ่มขึ้น (21–25)%3x CurrencyRerollRareChaos Orbเปิดผนึก
  ไม่สามารถเปลี่ยน ม็อดพรีฟิกซ์ ได้2x CurrencyModValuesDivine OrbThe Coward's Trial
  ไม่สามารถเปลี่ยน ม็อดซัฟฟิกซ์ ได้2x CurrencyModValuesDivine OrbOba's Cursed Trove
  สามารถมี ม็อดคราฟท์ ได้สูงสุด 3 อย่าง2x CurrencyModValuesDivine OrbThe Putrid Cloister
  ไม่สามารถสุ่ม ม็อดโจมตี ได้1x CurrencyModValuesDivine OrbCaer Blaidd, Wolfpack's Den
  ไม่สามารถสุ่ม ม็อดนักเวท ได้1x CurrencyModValuesDivine OrbWhakawairua Tuahu
  เขาวงกต Enchantment รองเท้า /48 ⍟

  เขาวงกต Enchantment รองเท้า /48 ⍟

  เลเวลชื่อModWeight
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Fire Damage 1เสริมความเสียหาย ไฟ 16 ถึง 24 หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Fire Damage 2เสริมความเสียหาย ไฟ 33 ถึง 50 หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Fire Damage 3เสริมความเสียหาย ไฟ 45 ถึง 68 หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Regeneration 1ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาที หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Regeneration 2ฟื้นฟูพลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Regeneration 3ฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ต่อวินาที หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Mana Cost 1ลดค่าใช้งานมานาของ สกิล 10% หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Mana Cost 2ลดค่าใช้งานมานาของ สกิล 14% หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Mana Cost 3ลดค่าใช้งานมานาของ สกิล 18% หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Stun Avoidance 1มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง 50% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Stun Avoidance 2มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง 65% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Stun Avoidance 3มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง 80% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Spell Dodge 1โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +5%
  หากคุณได้รับความเสียหาย เวท มาเร็วๆ นี้
  100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Spell Dodge 2โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +6%
  หากคุณได้รับความเสียหาย เวท มาเร็วๆ นี้
  100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Spell Dodge 3โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +8%
  หากคุณได้รับความเสียหาย เวท มาเร็วๆ นี้
  100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Attack and Cast Speed 1เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 8% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Attack and Cast Speed 2เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 12% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Attack and Cast Speed 3เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 16% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Cold Damage 1เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 16 ถึง 24 หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Cold Damage 2เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 33 ถึง 50 หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Cold Damage 3เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 45 ถึง 68 หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Lightning Damage 1เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง 56 หากคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Lightning Damage 2เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง 120 หากคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Lightning Damage 3เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง 160 หากคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Leech 1ดูด 0.4% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Leech 2ดูด 0.5% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Leech 3ดูด 0.6% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Attack Dodge 1คุณได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง 6% หากคุณได้รับคริติคอลมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Attack Dodge 2คุณได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง 8% หากคุณได้รับคริติคอลมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Attack Dodge 3คุณได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง 10% หากคุณได้รับคริติคอลมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Status Ailments 1มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 6% หากคุณไม่ได้คริติคอลมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Status Ailments 2มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 8% หากคุณไม่ได้คริติคอลมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Status Ailments 3มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง, ช็อค, ลุกไหม้ 10% หากคุณไม่ได้คริติคอลมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Movement Speed 1เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 6% หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Movement Speed 2เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 8% หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Movement Speed 3เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% หากคุณไม่ถูกปะทะมาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Critical Strike Chance 1เพิ่มโอกาสคริติคอล 60% หากคุณไม่ได้ คริติคอล มาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Critical Strike Chance 2เพิ่มโอกาสคริติคอล 90% หากคุณไม่ได้ คริติคอล มาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Critical Strike Chance 3เพิ่มโอกาสคริติคอล 120% หากคุณไม่ได้ คริติคอล มาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Elemental Penetration 1ความเสียหาย เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 6% หากคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆ นี้25
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Elemental Penetration 2ความเสียหาย เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 8% หากคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆ นี้25
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Elemental Penetration 3ความเสียหาย เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 10% หากคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆ นี้25
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Chaos Damage 1เสริมความเสียหาย เคออส 44 ถึง 64 หากคุณได้รับคริติคอลมาเร็วๆ นี้25
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Chaos Damage 2เสริมความเสียหาย เคออส 88 ถึง 132 หากคุณได้รับคริติคอลมาเร็วๆ นี้25
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Chaos Damage 3เสริมความเสียหาย เคออส 120 ถึง 180 หากคุณได้รับคริติคอลมาเร็วๆ นี้25
  เขาวงกตโหดร้ายEnchantment Mana Regeneration 1เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 15% หากคุณ ร่ายเวท มาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตไร้ปรานีEnchantment Mana Regeneration 2เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 25% หากคุณ ร่ายเวท มาเร็วๆ นี้100
  เขาวงกตชั่วนิรันดร์Enchantment Mana Regeneration 3เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 35% หากคุณ ร่ายเวท มาเร็วๆ นี้100
  รองเท้า ไอเทม /71 ⍟

  รองเท้า ไอเทม /71 ⍟

  Iconชื่อ
  Iron Greaves
  เกราะ: 6–9
  ต้องการ 8 Str
  Steel Greaves
  เกราะ: 32–42
  ต้องการ เลเวล 9, 21 Str
  Plated Greaves
  เกราะ: 77–96
  ต้องการ เลเวล 23, 44 Str
  Reinforced Greaves
  เกราะ: 109–120
  ต้องการ เลเวล 33, 61 Str
  Antique Greaves
  เกราะ: 122–144
  ต้องการ เลเวล 37, 67 Str
  Ancient Greaves
  เกราะ: 151–174
  ต้องการ เลเวล 46, 82 Str
  Goliath Greaves
  เกราะ: 177–209
  ต้องการ เลเวล 54, 95 Str
  Vaal Greaves
  เกราะ: 220–253
  ต้องการ เลเวล 62, 117 Str
  Titan Greaves
  เกราะ: 241–278
  ต้องการ เลเวล 68, 120 Str
  Basemetal Treads
  เกราะ: 68–78
  ต้องการ เลเวล 20, 39 Str
  โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +(4–5)%
  คุณได้รับความเสียหาย 20% จากการปะทะ ที่บล็อค
  Darksteel Treads
  เกราะ: 164–189
  ต้องการ เลเวล 50, 89 Str
  โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +(4–5)%
  คุณได้รับความเสียหาย 20% จากการปะทะ ที่บล็อค
  Brimstone Treads
  เกราะ: 236–271
  ต้องการ เลเวล 80, 124 Str
  โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +(4–5)%
  คุณได้รับความเสียหาย 20% จากการปะทะ ที่บล็อค
  Kaom's Greaves
  เกราะ: 8
  ต้องการ 9 Str
  Rawhide Boots
  อัตราการหลบหลีก: 13–18
  ต้องการ เลเวล 3, 11 Dex
  Goathide Boots
  อัตราการหลบหลีก: 42–54
  ต้องการ เลเวล 12, 26 Dex
  Deerskin Boots
  อัตราการหลบหลีก: 74–92
  ต้องการ เลเวล 22, 42 Dex
  Nubuck Boots
  อัตราการหลบหลีก: 113–126
  ต้องการ เลเวล 34, 62 Dex
  Eelskin Boots
  อัตราการหลบหลีก: 129–148
  ต้องการ เลเวล 39, 70 Dex
  Sharkskin Boots
  อัตราการหลบหลีก: 145–171
  ต้องการ เลเวล 44, 79 Dex
  Shagreen Boots
  อัตราการหลบหลีก: 180–216
  ต้องการ เลเวล 55, 97 Dex
  Stealth Boots
  อัตราการหลบหลีก: 220–253
  ต้องการ เลเวล 62, 117 Dex
  Slink Boots
  อัตราการหลบหลีก: 246–283
  ต้องการ เลเวล 69, 120 Dex
  Cloudwhisper Boots
  อัตราการหลบหลีก: 68–78
  ต้องการ เลเวล 20, 39 Dex
  เสริมความเสียหาย โจมตี สายฟ้า 1 ถึง (5–6) ต่อ อัตราความแม่นยำ 200 หน่วย
  ลดอัตราความแม่นยำ อีก 25%
  Windbreak Boots
  อัตราการหลบหลีก: 164–189
  ต้องการ เลเวล 50, 89 Dex
  เสริมความเสียหาย โจมตี สายฟ้า 1 ถึง (5–6) ต่อ อัตราความแม่นยำ 200 หน่วย
  ลดอัตราความแม่นยำ อีก 25%
  Stormrider Boots
  อัตราการหลบหลีก: 236–271
  ต้องการ เลเวล 80, 124 Dex
  เสริมความเสียหาย โจมตี สายฟ้า 1 ถึง (5–6) ต่อ อัตราความแม่นยำ 200 หน่วย
  ลดอัตราความแม่นยำ อีก 25%
  Wool Shoes
  โล่พลังงาน: 5–7
  ต้องการ เลเวล 3, 11 Int
  Velvet Slippers
  โล่พลังงาน: 8–11
  ต้องการ เลเวล 9, 21 Int
  Silk Slippers
  โล่พลังงาน: 17–21
  ต้องการ เลเวล 22, 42 Int
  รองเท้า Scholar
  โล่พลังงาน: 23–25
  ต้องการ เลเวล 32, 59 Int
  Satin Slippers
  โล่พลังงาน: 26–30
  ต้องการ เลเวล 38, 69 Int
  Samite Slippers
  โล่พลังงาน: 30–35
  ต้องการ เลเวล 44, 79 Int
  Conjurer Boots
  โล่พลังงาน: 36–42
  ต้องการ เลเวล 53, 94 Int
  Arcanist Slippers
  โล่พลังงาน: 47–55
  ต้องการ เลเวล 61, 119 Int
  Sorcerer Boots
  โล่พลังงาน: 51–59
  ต้องการ เลเวล 67, 123 Int
  Duskwalk Slippers
  โล่พลังงาน: 15–18
  ต้องการ เลเวล 20, 39 Int
  ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%
  เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเคลื่อนที่ (30–40)%
  Nightwind Slippers
  โล่พลังงาน: 34–39
  ต้องการ เลเวล 50, 89 Int
  ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%
  เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเคลื่อนที่ (30–40)%
  Dreamquest Slippers
  โล่พลังงาน: 50–57
  ต้องการ เลเวล 80, 124 Int
  ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%
  เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเคลื่อนที่ (30–40)%
  Leatherscale Boots
  เกราะ: 12–17
  อัตราการหลบหลีก: 12–17
  ต้องการ เลเวล 6, 9 Str, 9 Dex
  Ironscale Boots
  เกราะ: 34–44
  อัตราการหลบหลีก: 34–44
  ต้องการ เลเวล 18, 19 Str, 19 Dex
  Bronzescale Boots
  เกราะ: 55–63
  อัตราการหลบหลีก: 55–63
  ต้องการ เลเวล 30, 30 Str, 30 Dex
  Steelscale Boots
  เกราะ: 65–75
  อัตราการหลบหลีก: 65–75
  ต้องการ เลเวล 36, 35 Str, 35 Dex
  Serpentscale Boots
  เกราะ: 76–90
  อัตราการหลบหลีก: 76–90
  ต้องการ เลเวล 42, 40 Str, 40 Dex
  Wyrmscale Boots
  เกราะ: 92–103
  อัตราการหลบหลีก: 92–103
  ต้องการ เลเวล 51, 48 Str, 48 Dex
  Hydrascale Boots
  เกราะ: 106–122
  อัตราการหลบหลีก: 106–122
  ต้องการ เลเวล 59, 56 Str, 56 Dex
  Dragonscale Boots
  เกราะ: 121–139
  อัตราการหลบหลีก: 121–139
  ต้องการ เลเวล 65, 62 Str, 62 Dex
  Chain Boots
  เกราะ: 11–15
  โล่พลังงาน: 3–5
  ต้องการ เลเวล 5, 8 Str, 8 Int
  Ringmail Boots
  เกราะ: 25–32
  โล่พลังงาน: 6–8
  ต้องการ เลเวล 13, 15 Str, 15 Int
  Mesh Boots
  เกราะ: 51–64
  โล่พลังงาน: 11–14
  ต้องการ เลเวล 28, 28 Str, 28 Int
  Riveted Boots
  เกราะ: 65–71
  โล่พลังงาน: 14–15
  ต้องการ เลเวล 36, 35 Str, 35 Int
  Zealot Boots
  เกราะ: 73–87
  โล่พลังงาน: 15–18
  ต้องการ เลเวล 40, 39 Str, 39 Int
  Soldier Boots
  เกราะ: 88–99
  โล่พลังงาน: 18–20
  ต้องการ เลเวล 49, 47 Str, 47 Int
  รองเท้า Legion
  เกราะ: 104–120
  โล่พลังงาน: 21–25
  ต้องการ เลเวล 58, 54 Str, 54 Int
  รองเท้า Crusader
  เกราะ: 121–139
  โล่พลังงาน: 25–28
  ต้องการ เลเวล 64, 62 Str, 62 Int
  Wrapped Boots
  อัตราการหลบหลีก: 12–17
  โล่พลังงาน: 4–5
  ต้องการ เลเวล 6, 9 Dex, 9 Int
  Strapped Boots
  อัตราการหลบหลีก: 30–39
  โล่พลังงาน: 7–9
  ต้องการ เลเวล 16, 18 Dex, 18 Int
  Clasped Boots
  อัตราการหลบหลีก: 50–57
  โล่พลังงาน: 11–12
  ต้องการ เลเวล 27, 27 Dex, 27 Int
  Shackled Boots
  อัตราการหลบหลีก: 62–71
  โล่พลังงาน: 13–15
  ต้องการ เลเวล 34, 34 Dex, 34 Int
  Trapper Boots
  อัตราการหลบหลีก: 74–85
  โล่พลังงาน: 16–18
  ต้องการ เลเวล 41, 40 Dex, 40 Int
  Ambush Boots
  อัตราการหลบหลีก: 85–95
  โล่พลังงาน: 18–20
  ต้องการ เลเวล 47, 45 Dex, 45 Int
  Carnal Boots
  อัตราการหลบหลีก: 99–117
  โล่พลังงาน: 20–24
  ต้องการ เลเวล 55, 52 Dex, 52 Int
  Assassin's Boots
  อัตราการหลบหลีก: 121–139
  โล่พลังงาน: 25–28
  ต้องการ เลเวล 63, 62 Dex, 62 Int
  Murder Boots
  อัตราการหลบหลีก: 185–213
  โล่พลังงาน: 18–21
  ต้องการ เลเวล 69, 82 Dex, 42 Int
  Golden Caligae
  ต้องการ เลเวล 12
  ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(8–16)%
  Avian Slippers
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%
  Two-Toned Boots
  อัตราการหลบหลีก: 126–145
  โล่พลังงาน: 26–30
  ต้องการ เลเวล 70, 62 Dex, 62 Int
  ค่าต้านทาน น้ำแข็งกับสายฟ้า +(8–12)%
  Two-Toned Boots
  เกราะ: 126–145
  อัตราการหลบหลีก: 126–145
  ต้องการ เลเวล 70, 62 Str, 62 Dex
  ค่าต้านทาน ไฟกับน้ำแข็ง +(8–12)%
  Two-Toned Boots
  เกราะ: 126–145
  โล่พลังงาน: 26–30
  ต้องการ เลเวล 70, 62 Str, 62 Int
  ค่าต้านทาน ไฟกับสายฟ้า +(8–12)%
  Fugitive Boots
  อัตราการหลบหลีก: 112–129
  โล่พลังงาน: 32–37
  ต้องการ เลเวล 70, 56 Dex, 76 Int
  ค่าต้านทาน เคออส +(13–17)%
  Runic Greaves
  วอร์ดคุ้มภัย: 24–28
  ต้องการ เลเวล 24, 20 Str, 20 Dex, 20 Int
  Runic Sollerets
  วอร์ดคุ้มภัย: 62–71
  ต้องการ เลเวล 48, 37 Str, 37 Dex, 37 Int
  Runic Sabatons
  วอร์ดคุ้มภัย: 102–117
  ต้องการ เลเวล 69, 46 Str, 46 Dex, 46 Int
  Wiki Edit

  Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.