เมฟ็อด ผู้เผาปฐพี
ด่าน: Summit Map
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
monster dropped item rarity +% [15000]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
monster no drops [1]
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
Mephod, the Earth Scorcher
SpectreN
AreaSummit Map
Tagsbeast, นักเวท, fire_affinity, goatman, has_one_hand_mace, has_one_handed_melee, humanoid, large_height, light_armour, mammal_beast, medium_movement, melee, non_unique_map_boss, not_dex, not_int, physical_affinity, ranged, red_blood
400%พลังชีวิต
+100%เกราะ
400%Ailment Threshold
40 40 40 25ค่าต้านทาน
180%Damage
100%ความแม่นยำ
+5%โอกาสคริติคอล
+130%ตัวคูณคริติคอล
6 ~ 10Attack Distance
1.995 SecondAttack Time
±20%Damage Spread
200%ค่าประสบการณ์
130%Model Size
AbberathMapType
AbberathMapMetadata
11,749,016พลังชีวิต
32,530เกราะ
8,120การหลบหลีก
0โล่พลังงาน
1,954Damage
2,917ความเสียหายเวท
538ความแม่นยำ
1.33665Attack Time
145,750ค่าประสบการณ์
5,522,038Ailment Threshold
17,461Chill
17,461Shock
98,784Brittle
17,461Scorch
48,241Sap
Melee
Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
โจมตีธรรมดา (Default Attack)
Base Damage: 3103–4655
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.995 วินาที
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
skill can fire arrows [1]
skill can fire wand projectiles [1]
AbberathsFury
Spell, Damage, Fire
เวลาร่าย: 2 วินาที
คูลดาวน์: 20 วินาที
การปะทะของคุณ ไม่สามารถสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูได้
ระยะเวลาพื้นฐาน 6.5 วินาที
สร้างความเสียหาย ไฟ 1402 ถึง 2102
is area damage [1]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
AbberathMeteorUpheaval
Spell, Damage, Fire, Triggerable
เวลาร่าย: 1.93 วินาที
คูลดาวน์: 8 วินาที
สร้างความเสียหาย ไฟ 2920 ถึง 4380
ทำให้เกิด การปะทุ 10 ครั้ง
is area damage [1]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
AbberathFireballCombo
Projectile, Spell, Damage, Fire
เวลาร่าย: 2.33 วินาที
คูลดาวน์: 10 วินาที
สร้างความเสียหาย ไฟ 2978 ถึง 4468
รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
base is projectile [1]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
projectile uses contact position [1]
AbberathEmerge
Attack, Melee, Movement, Area, Damage
Base Damage: 3103–4655
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.995 วินาที
คูลดาวน์: 5 วินาที
สร้างความเสียหาย ลดลง อีก 33%
is area damage [1]
AbberathHide
Attack, Melee, Movement, Area, Damage
Base Damage: 3103–4655
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.995 วินาที
คูลดาวน์: 5 วินาที
is area damage [1]
skill cannot be interrupted [1]
skill cannot be stunned [1]
TriggerSpawnersAbberath2Map
Triggerable
active skill area of effect radius +% final [200]
trigger spawners max count [4]
trigger spawners override row [23]
AbberathLeapSlam
Attack, Area, Melee, Movement, Travel, Slam, Totemable
กระโจนทุบ (Leap Slam)
Base Damage: 3103–4655
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.995 วินาที
คูลดาวน์: 3 วินาที
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อลงมาจู่โจมพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายและผลักศัตรูออกไปด้วยอาวุธของคุณ คุณจะผลักศัตรูที่คุณทับออกไปให้พ้นทาง ต้องใช้กับ ขวาน, กระบอง, คทา, ดาบ หรือ ไม้พลอง เท่านั้น สกิลนี้ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
ลดความเร็วในการโจมตี อีก 40%
รัศมีพื้นฐาน 1.5 เมตร
cast time overrides attack duration [1]
is area damage [1]
8,370,908พลังชีวิต
28,850เกราะ
7,608การหลบหลีก
0โล่พลังงาน
1,743Damage
2,602ความเสียหายเวท
499ความแม่นยำ
1.33665Attack Time
143,066ค่าประสบการณ์
3,934,327Ailment Threshold
12,440Chill
12,440Shock
70,381Brittle
12,440Scorch
34,370Sap
Melee
Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
โจมตีธรรมดา (Default Attack)
Base Damage: 2768–4153
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.995 วินาที
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
skill can fire arrows [1]
skill can fire wand projectiles [1]
AbberathsFury
Spell, Damage, Fire
เวลาร่าย: 2 วินาที
คูลดาวน์: 20 วินาที
การปะทะของคุณ ไม่สามารถสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูได้
ระยะเวลาพื้นฐาน 6.5 วินาที
สร้างความเสียหาย ไฟ 1296 ถึง 1944
is area damage [1]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
AbberathMeteorUpheaval
Spell, Damage, Fire, Triggerable
เวลาร่าย: 1.93 วินาที
คูลดาวน์: 8 วินาที
สร้างความเสียหาย ไฟ 2700 ถึง 4050
ทำให้เกิด การปะทุ 10 ครั้ง
is area damage [1]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
AbberathFireballCombo
Projectile, Spell, Damage, Fire
เวลาร่าย: 2.33 วินาที
คูลดาวน์: 10 วินาที
สร้างความเสียหาย ไฟ 2754 ถึง 4131
รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
base is projectile [1]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
projectile uses contact position [1]
AbberathEmerge
Attack, Melee, Movement, Area, Damage
Base Damage: 2768–4153
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.995 วินาที
คูลดาวน์: 5 วินาที
สร้างความเสียหาย ลดลง อีก 33%
is area damage [1]
AbberathHide
Attack, Melee, Movement, Area, Damage
Base Damage: 2768–4153
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.995 วินาที
คูลดาวน์: 5 วินาที
is area damage [1]
skill cannot be interrupted [1]
skill cannot be stunned [1]
TriggerSpawnersAbberath2Map
Triggerable
active skill area of effect radius +% final [200]
trigger spawners max count [4]
trigger spawners override row [23]
AbberathLeapSlam
Attack, Area, Melee, Movement, Travel, Slam, Totemable
กระโจนทุบ (Leap Slam)
Base Damage: 2768–4153
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.995 วินาที
คูลดาวน์: 3 วินาที
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อลงมาจู่โจมพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายและผลักศัตรูออกไปด้วยอาวุธของคุณ คุณจะผลักศัตรูที่คุณทับออกไปให้พ้นทาง ต้องใช้กับ ขวาน, กระบอง, คทา, ดาบ หรือ ไม้พลอง เท่านั้น สกิลนี้ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
ลดความเร็วในการโจมตี อีก 40%
รัศมีพื้นฐาน 1.5 เมตร
cast time overrides attack duration [1]
is area damage [1]
4,002,799พลังชีวิต
22,656เกราะ
6,667การหลบหลีก
0โล่พลังงาน
1,384Damage
2,066ความเสียหายเวท
428ความแม่นยำ
1.33665Attack Time
136,147ค่าประสบการณ์
1,961,371Ailment Threshold
6,202Chill
6,202Shock
35,087Brittle
6,202Scorch
17,135Sap
Melee
Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
โจมตีธรรมดา (Default Attack)
Base Damage: 2198–3297
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.995 วินาที
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
skill can fire arrows [1]
skill can fire wand projectiles [1]
AbberathsFury
Spell, Damage, Fire
เวลาร่าย: 2 วินาที
คูลดาวน์: 20 วินาที
การปะทะของคุณ ไม่สามารถสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูได้
ระยะเวลาพื้นฐาน 6.5 วินาที
สร้างความเสียหาย ไฟ 1108 ถึง 1662
is area damage [1]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
AbberathMeteorUpheaval
Spell, Damage, Fire, Triggerable
เวลาร่าย: 1.93 วินาที
คูลดาวน์: 8 วินาที
สร้างความเสียหาย ไฟ 2308 ถึง 3462
ทำให้เกิด การปะทุ 10 ครั้ง
is area damage [1]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
AbberathFireballCombo
Projectile, Spell, Damage, Fire
เวลาร่าย: 2.33 วินาที
คูลดาวน์: 10 วินาที
สร้างความเสียหาย ไฟ 2354 ถึง 3531
รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
base is projectile [1]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
projectile uses contact position [1]
AbberathEmerge
Attack, Melee, Movement, Area, Damage
Base Damage: 2198–3297
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.995 วินาที
คูลดาวน์: 5 วินาที
สร้างความเสียหาย ลดลง อีก 33%
is area damage [1]
AbberathHide
Attack, Melee, Movement, Area, Damage
Base Damage: 2198–3297
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.995 วินาที
คูลดาวน์: 5 วินาที
is area damage [1]
skill cannot be interrupted [1]
skill cannot be stunned [1]
TriggerSpawnersAbberath2Map
Triggerable
active skill area of effect radius +% final [200]
trigger spawners max count [4]
trigger spawners override row [23]
AbberathLeapSlam
Attack, Area, Melee, Movement, Travel, Slam, Totemable
กระโจนทุบ (Leap Slam)
Base Damage: 2198–3297
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.995 วินาที
คูลดาวน์: 3 วินาที
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อลงมาจู่โจมพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายและผลักศัตรูออกไปด้วยอาวุธของคุณ คุณจะผลักศัตรูที่คุณทับออกไปให้พ้นทาง ต้องใช้กับ ขวาน, กระบอง, คทา, ดาบ หรือ ไม้พลอง เท่านั้น สกิลนี้ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
ลดความเร็วในการโจมตี อีก 40%
รัศมีพื้นฐาน 1.5 เมตร
cast time overrides attack duration [1]
is area damage [1]
2,033,081พลังชีวิต
18,872เกราะ
6,029การหลบหลีก
0โล่พลังงาน
1,162Damage
1,734ความเสียหายเวท
381ความแม่นยำ
1.33665Attack Time
129,844ค่าประสบการณ์
1,057,202Ailment Threshold
3,343Chill
3,343Shock
18,912Brittle
3,343Scorch
9,236Sap
Melee
Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
โจมตีธรรมดา (Default Attack)
Base Damage: 1845–2767
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.995 วินาที
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
skill can fire arrows [1]
skill can fire wand projectiles [1]
AbberathsFury
Spell, Damage, Fire
เวลาร่าย: 2 วินาที
คูลดาวน์: 20 วินาที
การปะทะของคุณ ไม่สามารถสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูได้
ระยะเวลาพื้นฐาน 6.5 วินาที
สร้างความเสียหาย ไฟ 984.7 ถึง 1477
is area damage [1]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
AbberathMeteorUpheaval
Spell, Damage, Fire, Triggerable
เวลาร่าย: 1.93 วินาที
คูลดาวน์: 8 วินาที
สร้างความเสียหาย ไฟ 2052 ถึง 3077
ทำให้เกิด การปะทุ 10 ครั้ง
is area damage [1]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
AbberathFireballCombo
Projectile, Spell, Damage, Fire
เวลาร่าย: 2.33 วินาที
คูลดาวน์: 10 วินาที
สร้างความเสียหาย ไฟ 2093 ถึง 3139
รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
base is projectile [1]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
projectile uses contact position [1]
AbberathEmerge
Attack, Melee, Movement, Area, Damage
Base Damage: 1845–2767
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.995 วินาที
คูลดาวน์: 5 วินาที
สร้างความเสียหาย ลดลง อีก 33%
is area damage [1]
AbberathHide
Attack, Melee, Movement, Area, Damage
Base Damage: 1845–2767
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.995 วินาที
คูลดาวน์: 5 วินาที
is area damage [1]
skill cannot be interrupted [1]
skill cannot be stunned [1]
TriggerSpawnersAbberath2Map
Triggerable
active skill area of effect radius +% final [200]
trigger spawners max count [4]
trigger spawners override row [23]
AbberathLeapSlam
Attack, Area, Melee, Movement, Travel, Slam, Totemable
กระโจนทุบ (Leap Slam)
Base Damage: 1845–2767
โอกาสคริติคอล: 5%
Attack Time: 1.995 วินาที
คูลดาวน์: 3 วินาที
กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อลงมาจู่โจมพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายและผลักศัตรูออกไปด้วยอาวุธของคุณ คุณจะผลักศัตรูที่คุณทับออกไปให้พ้นทาง ต้องใช้กับ ขวาน, กระบอง, คทา, ดาบ หรือ ไม้พลอง เท่านั้น สกิลนี้ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
ลดความเร็วในการโจมตี อีก 40%
รัศมีพื้นฐาน 1.5 เมตร
cast time overrides attack duration [1]
is area damage [1]

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Goatman/Goatman"

Actor
{
	actor = "Metadata/Monsters/Abberath/Abberath.act"
	main_hand_unarmed_type = "One_Hand_Mace"
}

Positioned
{
	blocking = false
}

Transitionable
{
	num_states = 3
}

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Monster"

Transitionable
{
	create_state_1 = "PlayAnimation( emerge_01 ); PauseAnimation(); DisableRendering();"
	create_state_2 = "EnableTargetable(); EnableRendering(); MakeCollidable();"
	create_state_3 = "EnableTargetable(); EnableRendering(); MakeCollidable();"
	on_transition_to_2 = "EnableTargetable(); EnableRendering(); MakeCollidable();"
}

Targetable
{
	targetable = false
}

Animated
{
	on_event_contact_for_spell_buff_01 = "AddEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk);"
	//Preloading AbberathJumpOut, created by PlayEffect
	preload_animated_object = "Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/AbberathJumpOut.ao"
}

Actor
{
	on_change_to_default = "RemoveEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk);"
	create_stance2 = "AddEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk);"
}

Render
{
	preload_buff_visual = "abberath_shaman_buff"
}
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Abberath/AbberathMap"] = {
  name = "Mephod, the Earth Scorcher",
  life = 4,
  fireResist = 40,
  coldResist = 40,
  lightningResist = 40,
  chaosResist = 25,
  damage = 1.8,
  damageSpread = 0.2,
  attackTime = 1.995,
  attackRange = 10,
  accuracy = 1,
  skillList = {
    "Melee",
    "AbberathLeapSlam",
    "TriggerSpawnersAbberath2Map",
    "AbberathsFury",
    "AbberathMeteorUpheaval",
    "AbberathFireballCombo",
    "AbberathEmerge",
    "AbberathHide",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["Melee"] = {
  name = "Default Attack",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Strike your foes down with a powerful blow.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.RangedAttack] = true,
    [SkillType.MirageArcherCanUse] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.Multistrikeable] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.ProjectilesFromUser] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
  },
  levels = {
    [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["AbberathLeapSlam"] = {
  name = "Leap Slam",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Jump through the air, damaging and knocking back enemies with your weapon where you land. Enemies you would land on are pushed out of the way. Requires an Axe, Mace, Sceptre, Sword or Staff. Cannot be supported by Multistrike.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.Movement] = true,
    [SkillType.Travel] = true,
    [SkillType.Slam] = true,
    [SkillType.Totemable] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1.4,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
  },
  levels = {
    [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["TriggerSpawnersAbberath2Map"] = {
  name = "TriggerSpawnersAbberath2Map",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Triggerable] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1.5,
  baseFlags = {
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
  },
  levels = {
    [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["AbberathsFury"] = {
  name = "AbberathsFury",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Damage] = true,
    [SkillType.Fire] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 2,
  baseFlags = {
    spell = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
  },
  levels = {
    [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["AbberathMeteorUpheaval"] = {
  name = "AbberathMeteorUpheaval",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Damage] = true,
    [SkillType.Fire] = true,
    [SkillType.Triggerable] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1.93,
  baseFlags = {
    spell = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
  },
  levels = {
    [1] = {levelRequirement = 47, statInterpolation = , cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["AbberathFireballCombo"] = {
  name = "AbberathFireballCombo",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Damage] = true,
    [SkillType.Fire] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 2.33,
  baseFlags = {
    spell = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
  },
  levels = {
    [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["AbberathEmerge"] = {
  name = "AbberathEmerge",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.Movement] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Damage] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1.5,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
  },
  levels = {
    [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["AbberathHide"] = {
  name = "AbberathHide",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.Movement] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Damage] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1.5,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
  },
  levels = {
    [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
  },
}
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
IdMonsterSpeedAndDamageFixupComplete
FamilyMonsterSpeedAndDamageFixup
DomainsMonster (3)
GenerationTypeยูนิค (3)
Req. level1
Stats
 • monster base type attack cast speed +% and damage -% final Min: 33 Max: 33 Global
 • Craft Tagscaster_damage damage attack caster speed
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  monster dropped item rarity +% [15000]
  IdMonsterMapBoss
  FamilyMonsterMapBoss
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster slain experience +% Min: 100 Max: 100 Global
 • monster dropped item rarity +% Min: 15000 Max: 15000 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  IdStunRepeatImmunityMapBoss_
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • cannot be stunned while stunned Min: 1 Max: 1 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished Min: 2000 Max: 2000 Global
 • monster no drops [1]
  IdMonsterNoDrops
  FamilyMonsterNoDrops
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster no drops Min: 1 Max: 1 Global
 • IdNothing
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  IdAbberathsFuryEnrageStance
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • base damage taken +% Min: -80 Max: -80 Global
 • base movement velocity +% Min: 35 Max: 35 Global
 • physical damage % to add as fire Min: 125 Max: 125 Global
 • active skill attack speed +% final Min: 35 Max: 35 Global
 • action speed cannot be reduced below base Min: 1 Max: 1 Global
 • Craft Tagsphysical_damage elemental_damage damage physical elemental fire attack speed
  เมฟ็อด ผู้เผาปฐพี
  monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  monster dropped item rarity +% [15000]
  cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  Mephod, the Earth Scorcher
  SpectreN
  Tagsbeast, elder_map_boss, goatman, humanoid, is_unarmed, large_height, light_armour, mammal_beast, medium_movement, non_attacking, not_dex, not_int, red_blood
  400%พลังชีวิต
  +100%เกราะ
  400%Ailment Threshold
  40 40 40 25ค่าต้านทาน
  180%Damage
  100%ความแม่นยำ
  +5%โอกาสคริติคอล
  +130%ตัวคูณคริติคอล
  6 ~ 10Attack Distance
  1.995 SecondAttack Time
  ±20%Damage Spread
  200%ค่าประสบการณ์
  130%Model Size
  AbberathMapType
  AbberathMapElderMetadata

  Object Type

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/ElderBosses/ElderBossClone"

  Object Type Codes

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/ElderBosses/ElderBossClone"
  -- src\Data\Spectres.lua
  minions["Metadata/Monsters/Abberath/AbberathMapElder"] = {
    name = "Mephod, the Earth Scorcher",
    life = 4,
    fireResist = 40,
    coldResist = 40,
    lightningResist = 40,
    chaosResist = 25,
    damage = 1.8,
    damageSpread = 0.2,
    attackTime = 1.995,
    attackRange = 10,
    accuracy = 1,
    skillList = {
    },
    modList = {
    },
  }
  
  monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
  IdMonsterSpeedAndDamageFixupComplete
  FamilyMonsterSpeedAndDamageFixup
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster base type attack cast speed +% and damage -% final Min: 33 Max: 33 Global
 • Craft Tagscaster_damage damage attack caster speed
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  monster dropped item rarity +% [15000]
  IdMonsterMapBoss
  FamilyMonsterMapBoss
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster slain experience +% Min: 100 Max: 100 Global
 • monster dropped item rarity +% Min: 15000 Max: 15000 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  IdStunRepeatImmunityMapBoss_
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • cannot be stunned while stunned Min: 1 Max: 1 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished Min: 2000 Max: 2000 Global
 • IdNothing
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  IdAbberathsFuryEnrageStance
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • base damage taken +% Min: -80 Max: -80 Global
 • base movement velocity +% Min: 35 Max: 35 Global
 • physical damage % to add as fire Min: 125 Max: 125 Global
 • active skill attack speed +% final Min: 35 Max: 35 Global
 • action speed cannot be reduced below base Min: 1 Max: 1 Global
 • Craft Tagsphysical_damage elemental_damage damage physical elemental fire attack speed
  เมฟ็อด ผู้เผาปฐพี
  ด่าน: Summit Map
  monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  monster dropped item rarity +% [15000]
  cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  Mephod, the Earth Scorcher
  SpectreN
  AreaSummit Map
  Tagsbeast, นักเวท, fire_affinity, goatman, has_one_hand_mace, has_one_handed_melee, humanoid, large_height, light_armour, mammal_beast, medium_movement, melee, non_unique_map_boss, not_dex, not_int, physical_affinity, ranged, red_blood
  400%พลังชีวิต
  +100%เกราะ
  400%Ailment Threshold
  40 40 40 25ค่าต้านทาน
  180%Damage
  100%ความแม่นยำ
  +5%โอกาสคริติคอล
  +130%ตัวคูณคริติคอล
  6 ~ 10Attack Distance
  1.995 SecondAttack Time
  ±20%Damage Spread
  200%ค่าประสบการณ์
  130%Model Size
  AbberathMapType
  Abberath2MapMetadata
  11,749,016พลังชีวิต
  32,530เกราะ
  8,120การหลบหลีก
  0โล่พลังงาน
  1,954Damage
  2,917ความเสียหายเวท
  538ความแม่นยำ
  1.33665Attack Time
  145,750ค่าประสบการณ์
  5,522,038Ailment Threshold
  17,461Chill
  17,461Shock
  98,784Brittle
  17,461Scorch
  48,241Sap
  Melee
  Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
  โจมตีธรรมดา (Default Attack)
  Base Damage: 3103–4655
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
  skill can fire arrows [1]
  skill can fire wand projectiles [1]
  AbberathsFury
  Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 20 วินาที
  การปะทะของคุณ ไม่สามารถสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูได้
  ระยะเวลาพื้นฐาน 6.5 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 1402 ถึง 2102
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathMeteorUpheaval
  Spell, Damage, Fire, Triggerable
  เวลาร่าย: 1.93 วินาที
  คูลดาวน์: 8 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2920 ถึง 4380
  ทำให้เกิด การปะทุ 10 ครั้ง
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathFireballCombo
  Projectile, Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2.33 วินาที
  คูลดาวน์: 10 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2978 ถึง 4468
  รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
  projectile uses contact position [1]
  AbberathLeapSlam
  Attack, Area, Melee, Movement, Travel, Slam, Totemable
  กระโจนทุบ (Leap Slam)
  Base Damage: 3103–4655
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  คูลดาวน์: 3 วินาที
  กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อลงมาจู่โจมพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายและผลักศัตรูออกไปด้วยอาวุธของคุณ คุณจะผลักศัตรูที่คุณทับออกไปให้พ้นทาง ต้องใช้กับ ขวาน, กระบอง, คทา, ดาบ หรือ ไม้พลอง เท่านั้น สกิลนี้ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
  ลดความเร็วในการโจมตี อีก 40%
  รัศมีพื้นฐาน 1.5 เมตร
  cast time overrides attack duration [1]
  is area damage [1]
  AbberathHellfireBarrageB
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 7027 ถึง 7767
  ยิงกระสุน เพิ่มเติม 100 ลูก
  active skill area of effect radius +% final [-25]
  alternate minion [2]
  firestorm use server effects [1]
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathHellfireBarrageC
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 7027 ถึง 7767
  ยิงกระสุน เพิ่มเติม 100 ลูก
  active skill area of effect radius +% final [-25]
  alternate minion [3]
  firestorm use server effects [1]
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathHellfireBarrageD
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 7027 ถึง 7767
  ยิงกระสุน เพิ่มเติม 100 ลูก
  active skill area of effect radius +% final [-25]
  alternate minion [4]
  firestorm use server effects [1]
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathHellfireBarrageE
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 7027 ถึง 7767
  ยิงกระสุน เพิ่มเติม 100 ลูก
  active skill area of effect radius +% final [-25]
  alternate minion [5]
  firestorm use server effects [1]
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  TriggerSpawnersAbberath1Map
  Triggerable
  active skill area of effect radius +% final [200]
  trigger spawners max count [6]
  trigger spawners override row [24]
  8,370,908พลังชีวิต
  28,850เกราะ
  7,608การหลบหลีก
  0โล่พลังงาน
  1,743Damage
  2,602ความเสียหายเวท
  499ความแม่นยำ
  1.33665Attack Time
  143,066ค่าประสบการณ์
  3,934,327Ailment Threshold
  12,440Chill
  12,440Shock
  70,381Brittle
  12,440Scorch
  34,370Sap
  Melee
  Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
  โจมตีธรรมดา (Default Attack)
  Base Damage: 2768–4153
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
  skill can fire arrows [1]
  skill can fire wand projectiles [1]
  AbberathsFury
  Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 20 วินาที
  การปะทะของคุณ ไม่สามารถสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูได้
  ระยะเวลาพื้นฐาน 6.5 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 1296 ถึง 1944
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathMeteorUpheaval
  Spell, Damage, Fire, Triggerable
  เวลาร่าย: 1.93 วินาที
  คูลดาวน์: 8 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2700 ถึง 4050
  ทำให้เกิด การปะทุ 10 ครั้ง
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathFireballCombo
  Projectile, Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2.33 วินาที
  คูลดาวน์: 10 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2754 ถึง 4131
  รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
  projectile uses contact position [1]
  AbberathLeapSlam
  Attack, Area, Melee, Movement, Travel, Slam, Totemable
  กระโจนทุบ (Leap Slam)
  Base Damage: 2768–4153
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  คูลดาวน์: 3 วินาที
  กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อลงมาจู่โจมพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายและผลักศัตรูออกไปด้วยอาวุธของคุณ คุณจะผลักศัตรูที่คุณทับออกไปให้พ้นทาง ต้องใช้กับ ขวาน, กระบอง, คทา, ดาบ หรือ ไม้พลอง เท่านั้น สกิลนี้ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
  ลดความเร็วในการโจมตี อีก 40%
  รัศมีพื้นฐาน 1.5 เมตร
  cast time overrides attack duration [1]
  is area damage [1]
  AbberathHellfireBarrageB
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 6497 ถึง 7181
  ยิงกระสุน เพิ่มเติม 100 ลูก
  active skill area of effect radius +% final [-25]
  alternate minion [2]
  firestorm use server effects [1]
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathHellfireBarrageC
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 6497 ถึง 7181
  ยิงกระสุน เพิ่มเติม 100 ลูก
  active skill area of effect radius +% final [-25]
  alternate minion [3]
  firestorm use server effects [1]
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathHellfireBarrageD
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 6497 ถึง 7181
  ยิงกระสุน เพิ่มเติม 100 ลูก
  active skill area of effect radius +% final [-25]
  alternate minion [4]
  firestorm use server effects [1]
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathHellfireBarrageE
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 6497 ถึง 7181
  ยิงกระสุน เพิ่มเติม 100 ลูก
  active skill area of effect radius +% final [-25]
  alternate minion [5]
  firestorm use server effects [1]
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  TriggerSpawnersAbberath1Map
  Triggerable
  active skill area of effect radius +% final [200]
  trigger spawners max count [6]
  trigger spawners override row [24]
  4,002,799พลังชีวิต
  22,656เกราะ
  6,667การหลบหลีก
  0โล่พลังงาน
  1,384Damage
  2,066ความเสียหายเวท
  428ความแม่นยำ
  1.33665Attack Time
  136,147ค่าประสบการณ์
  1,961,371Ailment Threshold
  6,202Chill
  6,202Shock
  35,087Brittle
  6,202Scorch
  17,135Sap
  Melee
  Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
  โจมตีธรรมดา (Default Attack)
  Base Damage: 2198–3297
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
  skill can fire arrows [1]
  skill can fire wand projectiles [1]
  AbberathsFury
  Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 20 วินาที
  การปะทะของคุณ ไม่สามารถสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูได้
  ระยะเวลาพื้นฐาน 6.5 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 1108 ถึง 1662
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathMeteorUpheaval
  Spell, Damage, Fire, Triggerable
  เวลาร่าย: 1.93 วินาที
  คูลดาวน์: 8 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2308 ถึง 3462
  ทำให้เกิด การปะทุ 10 ครั้ง
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathFireballCombo
  Projectile, Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2.33 วินาที
  คูลดาวน์: 10 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2354 ถึง 3531
  รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
  projectile uses contact position [1]
  AbberathLeapSlam
  Attack, Area, Melee, Movement, Travel, Slam, Totemable
  กระโจนทุบ (Leap Slam)
  Base Damage: 2198–3297
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  คูลดาวน์: 3 วินาที
  กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อลงมาจู่โจมพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายและผลักศัตรูออกไปด้วยอาวุธของคุณ คุณจะผลักศัตรูที่คุณทับออกไปให้พ้นทาง ต้องใช้กับ ขวาน, กระบอง, คทา, ดาบ หรือ ไม้พลอง เท่านั้น สกิลนี้ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
  ลดความเร็วในการโจมตี อีก 40%
  รัศมีพื้นฐาน 1.5 เมตร
  cast time overrides attack duration [1]
  is area damage [1]
  AbberathHellfireBarrageB
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 5554 ถึง 6138
  ยิงกระสุน เพิ่มเติม 100 ลูก
  active skill area of effect radius +% final [-25]
  alternate minion [2]
  firestorm use server effects [1]
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathHellfireBarrageC
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 5554 ถึง 6138
  ยิงกระสุน เพิ่มเติม 100 ลูก
  active skill area of effect radius +% final [-25]
  alternate minion [3]
  firestorm use server effects [1]
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathHellfireBarrageD
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 5554 ถึง 6138
  ยิงกระสุน เพิ่มเติม 100 ลูก
  active skill area of effect radius +% final [-25]
  alternate minion [4]
  firestorm use server effects [1]
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathHellfireBarrageE
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 5554 ถึง 6138
  ยิงกระสุน เพิ่มเติม 100 ลูก
  active skill area of effect radius +% final [-25]
  alternate minion [5]
  firestorm use server effects [1]
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  TriggerSpawnersAbberath1Map
  Triggerable
  active skill area of effect radius +% final [200]
  trigger spawners max count [6]
  trigger spawners override row [24]
  2,033,081พลังชีวิต
  18,872เกราะ
  6,029การหลบหลีก
  0โล่พลังงาน
  1,162Damage
  1,734ความเสียหายเวท
  381ความแม่นยำ
  1.33665Attack Time
  129,844ค่าประสบการณ์
  1,057,202Ailment Threshold
  3,343Chill
  3,343Shock
  18,912Brittle
  3,343Scorch
  9,236Sap
  Melee
  Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
  โจมตีธรรมดา (Default Attack)
  Base Damage: 1845–2767
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
  skill can fire arrows [1]
  skill can fire wand projectiles [1]
  AbberathsFury
  Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 20 วินาที
  การปะทะของคุณ ไม่สามารถสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูได้
  ระยะเวลาพื้นฐาน 6.5 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 984.7 ถึง 1477
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathMeteorUpheaval
  Spell, Damage, Fire, Triggerable
  เวลาร่าย: 1.93 วินาที
  คูลดาวน์: 8 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2052 ถึง 3077
  ทำให้เกิด การปะทุ 10 ครั้ง
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathFireballCombo
  Projectile, Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2.33 วินาที
  คูลดาวน์: 10 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2093 ถึง 3139
  รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
  projectile uses contact position [1]
  AbberathLeapSlam
  Attack, Area, Melee, Movement, Travel, Slam, Totemable
  กระโจนทุบ (Leap Slam)
  Base Damage: 1845–2767
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  คูลดาวน์: 3 วินาที
  กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อลงมาจู่โจมพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายและผลักศัตรูออกไปด้วยอาวุธของคุณ คุณจะผลักศัตรูที่คุณทับออกไปให้พ้นทาง ต้องใช้กับ ขวาน, กระบอง, คทา, ดาบ หรือ ไม้พลอง เท่านั้น สกิลนี้ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
  ลดความเร็วในการโจมตี อีก 40%
  รัศมีพื้นฐาน 1.5 เมตร
  cast time overrides attack duration [1]
  is area damage [1]
  AbberathHellfireBarrageB
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 4937 ถึง 5457
  ยิงกระสุน เพิ่มเติม 100 ลูก
  active skill area of effect radius +% final [-25]
  alternate minion [2]
  firestorm use server effects [1]
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathHellfireBarrageC
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 4937 ถึง 5457
  ยิงกระสุน เพิ่มเติม 100 ลูก
  active skill area of effect radius +% final [-25]
  alternate minion [3]
  firestorm use server effects [1]
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathHellfireBarrageD
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 4937 ถึง 5457
  ยิงกระสุน เพิ่มเติม 100 ลูก
  active skill area of effect radius +% final [-25]
  alternate minion [4]
  firestorm use server effects [1]
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathHellfireBarrageE
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  ระยะเวลาพื้นฐาน 20 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 4937 ถึง 5457
  ยิงกระสุน เพิ่มเติม 100 ลูก
  active skill area of effect radius +% final [-25]
  alternate minion [5]
  firestorm use server effects [1]
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  TriggerSpawnersAbberath1Map
  Triggerable
  active skill area of effect radius +% final [200]
  trigger spawners max count [6]
  trigger spawners override row [24]

  Object Type

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Goatman/Goatman"
  
  Actor
  {
  	actor = "Metadata/Monsters/Abberath/Abberath.act"
  	main_hand_unarmed_type = "One_Hand_Mace"
  }
  
  Life
  {
  	initial_life_percentage = 49
  }
  
  Transitionable
  {
  }

  Object Type Codes

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Monster"
  
  Animated
  {
  	on_event_contact_for_spell_buff_01 = "AddEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk);"
  }
  
  Actor
  {
  	on_change_to_default = "RemoveEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk);"
  	create_stance2 = "AddEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk);"
  }
  
  Life
  {
  	on_death = "RemoveEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk); RemoveEffects();"
  	on_spawned_dead = "RemoveEffects();"
  }
  
  Render
  {
  	preload_buff_visual = "abberath_shaman_buff"
  }
  -- src\Data\Spectres.lua
  minions["Metadata/Monsters/Abberath/Abberath2Map"] = {
    name = "Mephod, the Earth Scorcher",
    life = 4,
    fireResist = 40,
    coldResist = 40,
    lightningResist = 40,
    chaosResist = 25,
    damage = 1.8,
    damageSpread = 0.2,
    attackTime = 1.995,
    attackRange = 10,
    accuracy = 1,
    skillList = {
      "Melee",
      "AbberathLeapSlam",
      "TriggerSpawnersAbberath1Map",
      "AbberathHellfireBarrageB",
      "AbberathHellfireBarrageC",
      "AbberathHellfireBarrageD",
      "AbberathHellfireBarrageE",
      "AbberathsFury",
      "AbberathMeteorUpheaval",
      "AbberathFireballCombo",
    },
    modList = {
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["Melee"] = {
    name = "Default Attack",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    description = "Strike your foes down with a powerful blow.",
    skillTypes = {
      [SkillType.Attack] = true,
      [SkillType.RangedAttack] = true,
      [SkillType.MirageArcherCanUse] = true,
      [SkillType.Projectile] = true,
      [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
      [SkillType.Multistrikeable] = true,
      [SkillType.Melee] = true,
      [SkillType.ProjectilesFromUser] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1,
    baseFlags = {
      attack = true,
      melee = true,
      projectile = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathLeapSlam"] = {
    name = "Leap Slam",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    description = "Jump through the air, damaging and knocking back enemies with your weapon where you land. Enemies you would land on are pushed out of the way. Requires an Axe, Mace, Sceptre, Sword or Staff. Cannot be supported by Multistrike.",
    skillTypes = {
      [SkillType.Attack] = true,
      [SkillType.Area] = true,
      [SkillType.Melee] = true,
      [SkillType.Movement] = true,
      [SkillType.Travel] = true,
      [SkillType.Slam] = true,
      [SkillType.Totemable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1.4,
    baseFlags = {
      attack = true,
      area = true,
      melee = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["TriggerSpawnersAbberath1Map"] = {
    name = "TriggerSpawnersAbberath1Map",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Triggerable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1.5,
    baseFlags = {
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathHellfireBarrageB"] = {
    name = "AbberathHellfireBarrageB",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2,
    baseFlags = {
      spell = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathHellfireBarrageC"] = {
    name = "AbberathHellfireBarrageC",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2,
    baseFlags = {
      spell = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathHellfireBarrageD"] = {
    name = "AbberathHellfireBarrageD",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2,
    baseFlags = {
      spell = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathHellfireBarrageE"] = {
    name = "AbberathHellfireBarrageE",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2,
    baseFlags = {
      spell = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathsFury"] = {
    name = "AbberathsFury",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Fire] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2,
    baseFlags = {
      spell = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathMeteorUpheaval"] = {
    name = "AbberathMeteorUpheaval",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Fire] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1.93,
    baseFlags = {
      spell = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 47, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathFireballCombo"] = {
    name = "AbberathFireballCombo",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Projectile] = true,
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Fire] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2.33,
    baseFlags = {
      spell = true,
      projectile = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  
  monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
  IdMonsterSpeedAndDamageFixupComplete
  FamilyMonsterSpeedAndDamageFixup
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster base type attack cast speed +% and damage -% final Min: 33 Max: 33 Global
 • Craft Tagscaster_damage damage attack caster speed
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  monster dropped item rarity +% [15000]
  IdMonsterMapBoss
  FamilyMonsterMapBoss
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster slain experience +% Min: 100 Max: 100 Global
 • monster dropped item rarity +% Min: 15000 Max: 15000 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  IdStunRepeatImmunityMapBoss_
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • cannot be stunned while stunned Min: 1 Max: 1 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished Min: 2000 Max: 2000 Global
 • IdNothing
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  IdAbberathsFuryEnrageStance
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • base damage taken +% Min: -80 Max: -80 Global
 • base movement velocity +% Min: 35 Max: 35 Global
 • physical damage % to add as fire Min: 125 Max: 125 Global
 • active skill attack speed +% final Min: 35 Max: 35 Global
 • action speed cannot be reduced below base Min: 1 Max: 1 Global
 • Craft Tagsphysical_damage elemental_damage damage physical elemental fire attack speed
  เมฟ็อด ผู้เผาปฐพี
  monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  monster dropped item rarity +% [15000]
  cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  Mephod, the Earth Scorcher
  SpectreN
  Tagsbeast, นักเวท, fire_affinity, goatman, has_one_hand_mace, has_one_handed_melee, humanoid, large_height, light_armour, mammal_beast, medium_movement, melee, not_dex, not_int, physical_affinity, ranged, red_blood, standalone_map_boss
  400%พลังชีวิต
  +100%เกราะ
  400%Ailment Threshold
  40 40 40 25ค่าต้านทาน
  180%Damage
  100%ความแม่นยำ
  +5%โอกาสคริติคอล
  +130%ตัวคูณคริติคอล
  6 ~ 10Attack Distance
  1.995 SecondAttack Time
  ±20%Damage Spread
  200%ค่าประสบการณ์
  130%Model Size
  AbberathMapType
  Abberath2MapStandaloneMetadata
  11,749,016พลังชีวิต
  32,530เกราะ
  8,120การหลบหลีก
  0โล่พลังงาน
  1,954Damage
  2,917ความเสียหายเวท
  538ความแม่นยำ
  1.33665Attack Time
  145,750ค่าประสบการณ์
  5,522,038Ailment Threshold
  17,461Chill
  17,461Shock
  98,784Brittle
  17,461Scorch
  48,241Sap
  Melee
  Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
  โจมตีธรรมดา (Default Attack)
  Base Damage: 3103–4655
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
  skill can fire arrows [1]
  skill can fire wand projectiles [1]
  AbberathsFury
  Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 20 วินาที
  การปะทะของคุณ ไม่สามารถสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูได้
  ระยะเวลาพื้นฐาน 6.5 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 1402 ถึง 2102
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathMeteorUpheaval
  Spell, Damage, Fire, Triggerable
  เวลาร่าย: 1.93 วินาที
  คูลดาวน์: 8 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2920 ถึง 4380
  ทำให้เกิด การปะทุ 10 ครั้ง
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathFireballCombo
  Projectile, Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2.33 วินาที
  คูลดาวน์: 10 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2978 ถึง 4468
  รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
  projectile uses contact position [1]
  AbberathLeapSlam
  Attack, Area, Melee, Movement, Travel, Slam, Totemable
  กระโจนทุบ (Leap Slam)
  Base Damage: 3103–4655
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  คูลดาวน์: 3 วินาที
  กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อลงมาจู่โจมพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายและผลักศัตรูออกไปด้วยอาวุธของคุณ คุณจะผลักศัตรูที่คุณทับออกไปให้พ้นทาง ต้องใช้กับ ขวาน, กระบอง, คทา, ดาบ หรือ ไม้พลอง เท่านั้น สกิลนี้ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
  ลดความเร็วในการโจมตี อีก 40%
  รัศมีพื้นฐาน 1.5 เมตร
  cast time overrides attack duration [1]
  is area damage [1]
  GTStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Triggerable, Spell
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  GSStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 1 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 7027 ถึง 7767
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  8,370,908พลังชีวิต
  28,850เกราะ
  7,608การหลบหลีก
  0โล่พลังงาน
  1,743Damage
  2,602ความเสียหายเวท
  499ความแม่นยำ
  1.33665Attack Time
  143,066ค่าประสบการณ์
  3,934,327Ailment Threshold
  12,440Chill
  12,440Shock
  70,381Brittle
  12,440Scorch
  34,370Sap
  Melee
  Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
  โจมตีธรรมดา (Default Attack)
  Base Damage: 2768–4153
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
  skill can fire arrows [1]
  skill can fire wand projectiles [1]
  AbberathsFury
  Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 20 วินาที
  การปะทะของคุณ ไม่สามารถสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูได้
  ระยะเวลาพื้นฐาน 6.5 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 1296 ถึง 1944
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathMeteorUpheaval
  Spell, Damage, Fire, Triggerable
  เวลาร่าย: 1.93 วินาที
  คูลดาวน์: 8 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2700 ถึง 4050
  ทำให้เกิด การปะทุ 10 ครั้ง
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathFireballCombo
  Projectile, Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2.33 วินาที
  คูลดาวน์: 10 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2754 ถึง 4131
  รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
  projectile uses contact position [1]
  AbberathLeapSlam
  Attack, Area, Melee, Movement, Travel, Slam, Totemable
  กระโจนทุบ (Leap Slam)
  Base Damage: 2768–4153
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  คูลดาวน์: 3 วินาที
  กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อลงมาจู่โจมพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายและผลักศัตรูออกไปด้วยอาวุธของคุณ คุณจะผลักศัตรูที่คุณทับออกไปให้พ้นทาง ต้องใช้กับ ขวาน, กระบอง, คทา, ดาบ หรือ ไม้พลอง เท่านั้น สกิลนี้ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
  ลดความเร็วในการโจมตี อีก 40%
  รัศมีพื้นฐาน 1.5 เมตร
  cast time overrides attack duration [1]
  is area damage [1]
  GTStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Triggerable, Spell
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  GSStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 1 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 6497 ถึง 7181
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  4,002,799พลังชีวิต
  22,656เกราะ
  6,667การหลบหลีก
  0โล่พลังงาน
  1,384Damage
  2,066ความเสียหายเวท
  428ความแม่นยำ
  1.33665Attack Time
  136,147ค่าประสบการณ์
  1,961,371Ailment Threshold
  6,202Chill
  6,202Shock
  35,087Brittle
  6,202Scorch
  17,135Sap
  Melee
  Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
  โจมตีธรรมดา (Default Attack)
  Base Damage: 2198–3297
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
  skill can fire arrows [1]
  skill can fire wand projectiles [1]
  AbberathsFury
  Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 20 วินาที
  การปะทะของคุณ ไม่สามารถสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูได้
  ระยะเวลาพื้นฐาน 6.5 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 1108 ถึง 1662
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathMeteorUpheaval
  Spell, Damage, Fire, Triggerable
  เวลาร่าย: 1.93 วินาที
  คูลดาวน์: 8 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2308 ถึง 3462
  ทำให้เกิด การปะทุ 10 ครั้ง
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathFireballCombo
  Projectile, Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2.33 วินาที
  คูลดาวน์: 10 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2354 ถึง 3531
  รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
  projectile uses contact position [1]
  AbberathLeapSlam
  Attack, Area, Melee, Movement, Travel, Slam, Totemable
  กระโจนทุบ (Leap Slam)
  Base Damage: 2198–3297
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  คูลดาวน์: 3 วินาที
  กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อลงมาจู่โจมพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายและผลักศัตรูออกไปด้วยอาวุธของคุณ คุณจะผลักศัตรูที่คุณทับออกไปให้พ้นทาง ต้องใช้กับ ขวาน, กระบอง, คทา, ดาบ หรือ ไม้พลอง เท่านั้น สกิลนี้ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
  ลดความเร็วในการโจมตี อีก 40%
  รัศมีพื้นฐาน 1.5 เมตร
  cast time overrides attack duration [1]
  is area damage [1]
  GTStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Triggerable, Spell
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  GSStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 1 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 5554 ถึง 6138
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  1,580,156พลังชีวิต
  16,696เกราะ
  5,633การหลบหลีก
  0โล่พลังงาน
  1,032Damage
  1,541ความเสียหายเวท
  352ความแม่นยำ
  1.33665Attack Time
  125,268ค่าประสบการณ์
  869,086Ailment Threshold
  2,748Chill
  2,748Shock
  15,547Brittle
  2,748Scorch
  7,592Sap
  Melee
  Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
  โจมตีธรรมดา (Default Attack)
  Base Damage: 1640–2459
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
  skill can fire arrows [1]
  skill can fire wand projectiles [1]
  AbberathsFury
  Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 20 วินาที
  การปะทะของคุณ ไม่สามารถสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูได้
  ระยะเวลาพื้นฐาน 6.5 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 910.4 ถึง 1366
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathMeteorUpheaval
  Spell, Damage, Fire, Triggerable
  เวลาร่าย: 1.93 วินาที
  คูลดาวน์: 8 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 1897 ถึง 2845
  ทำให้เกิด การปะทุ 10 ครั้ง
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathFireballCombo
  Projectile, Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2.33 วินาที
  คูลดาวน์: 10 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 1935 ถึง 2902
  รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
  projectile uses contact position [1]
  AbberathLeapSlam
  Attack, Area, Melee, Movement, Travel, Slam, Totemable
  กระโจนทุบ (Leap Slam)
  Base Damage: 1640–2459
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  คูลดาวน์: 3 วินาที
  กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อลงมาจู่โจมพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายและผลักศัตรูออกไปด้วยอาวุธของคุณ คุณจะผลักศัตรูที่คุณทับออกไปให้พ้นทาง ต้องใช้กับ ขวาน, กระบอง, คทา, ดาบ หรือ ไม้พลอง เท่านั้น สกิลนี้ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
  ลดความเร็วในการโจมตี อีก 40%
  รัศมีพื้นฐาน 1.5 เมตร
  cast time overrides attack duration [1]
  is area damage [1]
  GTStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Triggerable, Spell
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  GSStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 1 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 4565 ถึง 5045
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  557,385พลังชีวิต
  12,254เกราะ
  4,739การหลบหลีก
  0โล่พลังงาน
  766Damage
  1,143ความเสียหายเวท
  290ความแม่นยำ
  1.33665Attack Time
  112,805ค่าประสบการณ์
  351,153Ailment Threshold
  1,110Chill
  1,110Shock
  6,282Brittle
  1,110Scorch
  3,068Sap
  Melee
  Attack, RangedAttack, MirageArcherCanUse, Projectile, MeleeSingleTarget, Multistrikeable, Melee, ProjectilesFromUser
  โจมตีธรรมดา (Default Attack)
  Base Damage: 1216–1824
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  โจมตีศัตรูของคุณด้วยการจู่โจมอย่างมีกำลัง
  skill can fire arrows [1]
  skill can fire wand projectiles [1]
  AbberathsFury
  Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 20 วินาที
  การปะทะของคุณ ไม่สามารถสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูได้
  ระยะเวลาพื้นฐาน 6.5 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 748.3 ถึง 1122
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathMeteorUpheaval
  Spell, Damage, Fire, Triggerable
  เวลาร่าย: 1.93 วินาที
  คูลดาวน์: 8 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 1559 ถึง 2339
  ทำให้เกิด การปะทุ 10 ครั้ง
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathFireballCombo
  Projectile, Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2.33 วินาที
  คูลดาวน์: 10 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 1590 ถึง 2385
  รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
  projectile uses contact position [1]
  AbberathLeapSlam
  Attack, Area, Melee, Movement, Travel, Slam, Totemable
  กระโจนทุบ (Leap Slam)
  Base Damage: 1216–1824
  โอกาสคริติคอล: 5%
  Attack Time: 1.995 วินาที
  คูลดาวน์: 3 วินาที
  กระโดดขึ้นกลางอากาศเพื่อลงมาจู่โจมพื้นที่เป้าหมาย สร้างความเสียหายและผลักศัตรูออกไปด้วยอาวุธของคุณ คุณจะผลักศัตรูที่คุณทับออกไปให้พ้นทาง ต้องใช้กับ ขวาน, กระบอง, คทา, ดาบ หรือ ไม้พลอง เท่านั้น สกิลนี้ไม่สามารถเสริมด้วย Multistrike ได้
  ลดความเร็วในการโจมตี อีก 40%
  รัศมีพื้นฐาน 1.5 เมตร
  cast time overrides attack duration [1]
  is area damage [1]
  GTStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Triggerable, Spell
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  GSStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 1 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 3752 ถึง 4147
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]

  Object Type

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Goatman/Goatman"
  extends "Metadata/Monsters/StandaloneMapBoss"
  
  Actor
  {
  	actor = "Metadata/Monsters/Abberath/Abberath.act"
  	main_hand_unarmed_type = "One_Hand_Mace"
  }
  
  Transitionable
  {
  }

  Object Type Codes

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Monster"
  extends "Metadata/Monsters/StandaloneMapBoss"
  
  Animated
  {
  	on_event_contact_for_spell_buff_01 = "AddEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk);"
  }
  
  Actor
  {
  	on_change_to_default = "RemoveEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk);"
  	create_stance2 = "AddEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk);"
  }
  
  Life
  {
  	on_death = "RemoveEffectPack(Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/act6/Abberath/Enraged.epk); RemoveEffects();"
  	on_spawned_dead = "RemoveEffects();"
  }
  
  Render
  {
  	preload_buff_visual = "abberath_shaman_buff"
  }
  -- src\Data\Spectres.lua
  minions["Metadata/Monsters/Abberath/Abberath2MapStandalone"] = {
    name = "Mephod, the Earth Scorcher",
    life = 4,
    fireResist = 40,
    coldResist = 40,
    lightningResist = 40,
    chaosResist = 25,
    damage = 1.8,
    damageSpread = 0.2,
    attackTime = 1.995,
    attackRange = 10,
    accuracy = 1,
    skillList = {
      "Melee",
      "AbberathLeapSlam",
      "AbberathsFury",
      "AbberathMeteorUpheaval",
      "AbberathFireballCombo",
      "GSStandaloneAbberathHellfireBarrage",
      "GTStandaloneAbberathHellfireBarrage",
    },
    modList = {
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["Melee"] = {
    name = "Default Attack",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    description = "Strike your foes down with a powerful blow.",
    skillTypes = {
      [SkillType.Attack] = true,
      [SkillType.RangedAttack] = true,
      [SkillType.MirageArcherCanUse] = true,
      [SkillType.Projectile] = true,
      [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
      [SkillType.Multistrikeable] = true,
      [SkillType.Melee] = true,
      [SkillType.ProjectilesFromUser] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1,
    baseFlags = {
      attack = true,
      melee = true,
      projectile = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathLeapSlam"] = {
    name = "Leap Slam",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    description = "Jump through the air, damaging and knocking back enemies with your weapon where you land. Enemies you would land on are pushed out of the way. Requires an Axe, Mace, Sceptre, Sword or Staff. Cannot be supported by Multistrike.",
    skillTypes = {
      [SkillType.Attack] = true,
      [SkillType.Area] = true,
      [SkillType.Melee] = true,
      [SkillType.Movement] = true,
      [SkillType.Travel] = true,
      [SkillType.Slam] = true,
      [SkillType.Totemable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1.4,
    baseFlags = {
      attack = true,
      area = true,
      melee = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathsFury"] = {
    name = "AbberathsFury",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Fire] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2,
    baseFlags = {
      spell = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathMeteorUpheaval"] = {
    name = "AbberathMeteorUpheaval",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Fire] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1.93,
    baseFlags = {
      spell = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 47, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathFireballCombo"] = {
    name = "AbberathFireballCombo",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Projectile] = true,
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Fire] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2.33,
    baseFlags = {
      spell = true,
      projectile = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["GSStandaloneAbberathHellfireBarrage"] = {
    name = "GSStandaloneAbberathHellfireBarrage",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1,
    baseFlags = {
      spell = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 0, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["GTStandaloneAbberathHellfireBarrage"] = {
    name = "GTStandaloneAbberathHellfireBarrage",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Triggerable] = true,
      [SkillType.Spell] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2,
    baseFlags = {
      spell = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 0, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  
  monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
  IdMonsterSpeedAndDamageFixupComplete
  FamilyMonsterSpeedAndDamageFixup
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster base type attack cast speed +% and damage -% final Min: 33 Max: 33 Global
 • Craft Tagscaster_damage damage attack caster speed
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  monster dropped item rarity +% [15000]
  IdMonsterMapBoss
  FamilyMonsterMapBoss
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster slain experience +% Min: 100 Max: 100 Global
 • monster dropped item rarity +% Min: 15000 Max: 15000 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  IdStunRepeatImmunityMapBoss_
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • cannot be stunned while stunned Min: 1 Max: 1 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished Min: 2000 Max: 2000 Global
 • IdNothing
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  IdAbberathsFuryEnrageStance
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • base damage taken +% Min: -80 Max: -80 Global
 • base movement velocity +% Min: 35 Max: 35 Global
 • physical damage % to add as fire Min: 125 Max: 125 Global
 • active skill attack speed +% final Min: 35 Max: 35 Global
 • action speed cannot be reduced below base Min: 1 Max: 1 Global
 • Craft Tagsphysical_damage elemental_damage damage physical elemental fire attack speed
  เมฟ็อด ผู้เผาปฐพี
  monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  monster dropped item rarity +% [15000]
  cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  Mephod, the Earth Scorcher
  SpectreN
  Tagsbeast, นักเวท, fire_affinity, goatman, has_one_hand_mace, has_one_handed_melee, humanoid, light_armour, mammal_beast, medium_movement, melee, not_dex, not_int, physical_affinity, red_blood
  400%พลังชีวิต
  +100%เกราะ
  400%Ailment Threshold
  40 40 40 25ค่าต้านทาน
  180%Damage
  100%ความแม่นยำ
  +5%โอกาสคริติคอล
  +130%ตัวคูณคริติคอล
  6 ~ 10Attack Distance
  1.995 SecondAttack Time
  ±20%Damage Spread
  200%ค่าประสบการณ์
  130%Model Size
  AbberathMapType
  Abberath2MapArchnemesisMetadata
  11,749,016พลังชีวิต
  32,530เกราะ
  8,120การหลบหลีก
  0โล่พลังงาน
  1,954Damage
  2,917ความเสียหายเวท
  538ความแม่นยำ
  1.33665Attack Time
  145,750ค่าประสบการณ์
  5,522,038Ailment Threshold
  17,461Chill
  17,461Shock
  98,784Brittle
  17,461Scorch
  48,241Sap
  AbberathMeteorUpheaval
  Spell, Damage, Fire, Triggerable
  เวลาร่าย: 1.93 วินาที
  คูลดาวน์: 8 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2920 ถึง 4380
  ทำให้เกิด การปะทุ 10 ครั้ง
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathFireballCombo
  Projectile, Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2.33 วินาที
  คูลดาวน์: 10 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2978 ถึง 4468
  รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
  projectile uses contact position [1]
  GTStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Triggerable, Spell
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  GSStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 1 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 7027 ถึง 7767
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  8,370,908พลังชีวิต
  28,850เกราะ
  7,608การหลบหลีก
  0โล่พลังงาน
  1,743Damage
  2,602ความเสียหายเวท
  499ความแม่นยำ
  1.33665Attack Time
  143,066ค่าประสบการณ์
  3,934,327Ailment Threshold
  12,440Chill
  12,440Shock
  70,381Brittle
  12,440Scorch
  34,370Sap
  AbberathMeteorUpheaval
  Spell, Damage, Fire, Triggerable
  เวลาร่าย: 1.93 วินาที
  คูลดาวน์: 8 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2700 ถึง 4050
  ทำให้เกิด การปะทุ 10 ครั้ง
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathFireballCombo
  Projectile, Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2.33 วินาที
  คูลดาวน์: 10 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2754 ถึง 4131
  รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
  projectile uses contact position [1]
  GTStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Triggerable, Spell
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  GSStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 1 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 6497 ถึง 7181
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  4,002,799พลังชีวิต
  22,656เกราะ
  6,667การหลบหลีก
  0โล่พลังงาน
  1,384Damage
  2,066ความเสียหายเวท
  428ความแม่นยำ
  1.33665Attack Time
  136,147ค่าประสบการณ์
  1,961,371Ailment Threshold
  6,202Chill
  6,202Shock
  35,087Brittle
  6,202Scorch
  17,135Sap
  AbberathMeteorUpheaval
  Spell, Damage, Fire, Triggerable
  เวลาร่าย: 1.93 วินาที
  คูลดาวน์: 8 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2308 ถึง 3462
  ทำให้เกิด การปะทุ 10 ครั้ง
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathFireballCombo
  Projectile, Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2.33 วินาที
  คูลดาวน์: 10 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 2354 ถึง 3531
  รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
  projectile uses contact position [1]
  GTStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Triggerable, Spell
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  GSStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 1 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 5554 ถึง 6138
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  1,580,156พลังชีวิต
  16,696เกราะ
  5,633การหลบหลีก
  0โล่พลังงาน
  1,032Damage
  1,541ความเสียหายเวท
  352ความแม่นยำ
  1.33665Attack Time
  125,268ค่าประสบการณ์
  869,086Ailment Threshold
  2,748Chill
  2,748Shock
  15,547Brittle
  2,748Scorch
  7,592Sap
  AbberathMeteorUpheaval
  Spell, Damage, Fire, Triggerable
  เวลาร่าย: 1.93 วินาที
  คูลดาวน์: 8 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 1897 ถึง 2845
  ทำให้เกิด การปะทุ 10 ครั้ง
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathFireballCombo
  Projectile, Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2.33 วินาที
  คูลดาวน์: 10 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 1935 ถึง 2902
  รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
  projectile uses contact position [1]
  GTStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Triggerable, Spell
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  GSStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 1 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 4565 ถึง 5045
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  557,385พลังชีวิต
  12,254เกราะ
  4,739การหลบหลีก
  0โล่พลังงาน
  766Damage
  1,143ความเสียหายเวท
  290ความแม่นยำ
  1.33665Attack Time
  112,805ค่าประสบการณ์
  351,153Ailment Threshold
  1,110Chill
  1,110Shock
  6,282Brittle
  1,110Scorch
  3,068Sap
  AbberathMeteorUpheaval
  Spell, Damage, Fire, Triggerable
  เวลาร่าย: 1.93 วินาที
  คูลดาวน์: 8 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 1559 ถึง 2339
  ทำให้เกิด การปะทุ 10 ครั้ง
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]
  AbberathFireballCombo
  Projectile, Spell, Damage, Fire
  เวลาร่าย: 2.33 วินาที
  คูลดาวน์: 10 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 1590 ถึง 2385
  รัศมีพื้นฐาน 0.9 เมตร
  base is projectile [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
  projectile uses contact position [1]
  GTStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Triggerable, Spell
  เวลาร่าย: 2 วินาที
  คูลดาวน์: 12 วินาที
  GSStandaloneAbberathHellfireBarrage
  Spell, Triggerable
  เวลาร่าย: 1 วินาที
  สร้างความเสียหาย ไฟ 3752 ถึง 4147
  is area damage [1]
  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-70]

  Object Type

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Goatman/Goatman"
  extends "Metadata/Monsters/LeagueArchnemesis/PantheonApparition"
  
  Actor
  {
  	main_hand_unarmed_type = "One_Hand_Mace"
  }
  
  Transitionable
  {
  }

  Object Type Codes

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Monster"
  extends "Metadata/Monsters/LeagueArchnemesis/PantheonApparition"
  
  Life
  {
  	on_death = "RemoveEffects();"
  	on_spawned_dead = "RemoveEffects();"
  }
  
  Render
  {
  	preload_buff_visual = "abberath_shaman_buff"
  }
  -- src\Data\Spectres.lua
  minions["Metadata/Monsters/Abberath/Abberath2MapArchnemesis"] = {
    name = "Mephod, the Earth Scorcher",
    life = 4,
    fireResist = 40,
    coldResist = 40,
    lightningResist = 40,
    chaosResist = 25,
    damage = 1.8,
    damageSpread = 0.2,
    attackTime = 1.995,
    attackRange = 10,
    accuracy = 1,
    skillList = {
      "AbberathMeteorUpheaval",
      "AbberathFireballCombo",
      "GSStandaloneAbberathHellfireBarrage",
      "GTStandaloneAbberathHellfireBarrage",
    },
    modList = {
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathMeteorUpheaval"] = {
    name = "AbberathMeteorUpheaval",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Fire] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1.93,
    baseFlags = {
      spell = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 47, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["AbberathFireballCombo"] = {
    name = "AbberathFireballCombo",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Projectile] = true,
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Damage] = true,
      [SkillType.Fire] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2.33,
    baseFlags = {
      spell = true,
      projectile = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 1, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["GSStandaloneAbberathHellfireBarrage"] = {
    name = "GSStandaloneAbberathHellfireBarrage",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Spell] = true,
      [SkillType.Triggerable] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 1,
    baseFlags = {
      spell = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 0, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  -- src\Data\Skills\spectre.lua
  skills["GTStandaloneAbberathHellfireBarrage"] = {
    name = "GTStandaloneAbberathHellfireBarrage",
    hidden = true,
    color = 4,
    baseEffectiveness = 0,
    incrementalEffectiveness = 0,
    skillTypes = {
      [SkillType.Triggerable] = true,
      [SkillType.Spell] = true,
    },
    statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
    castTime = 2,
    baseFlags = {
      spell = true,
    },
    baseMods = {
    },
    qualityStats = {
    },
    stats = {
    },
    levels = {
      [1] = {levelRequirement = 0, statInterpolation = , cost = { }, },
    },
  }
  
  monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
  IdMonsterSpeedAndDamageFixupComplete
  FamilyMonsterSpeedAndDamageFixup
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster base type attack cast speed +% and damage -% final Min: 33 Max: 33 Global
 • Craft Tagscaster_damage damage attack caster speed
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  monster dropped item rarity +% [15000]
  IdMonsterMapBoss
  FamilyMonsterMapBoss
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster slain experience +% Min: 100 Max: 100 Global
 • monster dropped item rarity +% Min: 15000 Max: 15000 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  IdStunRepeatImmunityMapBoss_
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • cannot be stunned while stunned Min: 1 Max: 1 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished Min: 2000 Max: 2000 Global
 • IdNothing
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  IdAbberathsFuryEnrageStance
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • base damage taken +% Min: -80 Max: -80 Global
 • base movement velocity +% Min: 35 Max: 35 Global
 • physical damage % to add as fire Min: 125 Max: 125 Global
 • active skill attack speed +% final Min: 35 Max: 35 Global
 • action speed cannot be reduced below base Min: 1 Max: 1 Global
 • Craft Tagsphysical_damage elemental_damage damage physical elemental fire attack speed
  เมฟ็อด ผู้เผาปฐพี
  monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  monster dropped item rarity +% [15000]
  cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  Mephod, the Earth Scorcher
  SpectreN
  Tagsbeast, goatman, humanoid, is_unarmed, large_height, light_armour, mammal_beast, medium_movement, non_attacking, not_dex, not_int, red_blood
  400%พลังชีวิต
  +100%เกราะ
  400%Ailment Threshold
  40 40 40 25ค่าต้านทาน
  180%Damage
  100%ความแม่นยำ
  +5%โอกาสคริติคอล
  +130%ตัวคูณคริติคอล
  6 ~ 10Attack Distance
  1.995 SecondAttack Time
  ±20%Damage Spread
  200%ค่าประสบการณ์
  130%Model Size
  AbberathMapType
  Abberath2MapElderMetadata

  Object Type

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Monster"
  
  Life
  {
  	corpse_usable = false
  }
  
  Stats
  {
  	cannot_be_damaged = 1
  	base_cannot_be_stunned = 1
  	cannot_be_knocked_back = 1
  	is_hidden_monster = 1
  	immune_to_curses = 1
  	immune_to_auras_from_other_entities = 1
  	set_immune_vaal_lighting_warp = 1
  }
  
  Transitionable
  {
  	
  }
  
  Preload
  {
  	preload_object = "Metadata/Monsters/ElderBosses/ElderAbsorb"
  	preload_object = "Metadata/MiscellaneousObjects/ElderPortal"
  }

  Object Type Codes

  version 2
  extends "Metadata/Monsters/Monster"
  
  Transitionable
  {
  	on_transition = "AddEffectPack( Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/AtlasofWorldsBosses/Elder/entrance/affecting_target.epk );"
  	create_transitioned = "AddEffectPack( Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/AtlasofWorldsBosses/Elder/entrance/affecting_target_instant.epk );"
  }
  
  Animated
  {
  	preload_animated_object = "Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/AtlasofWorldsBosses/Elder/entrance/entrance.ao"
  	preload_animated_object = "Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/AtlasofWorldsBosses/Elder/absorb/absorb.ao"
  }
  -- src\Data\Spectres.lua
  minions["Metadata/Monsters/Abberath/Abberath2MapElder"] = {
    name = "Mephod, the Earth Scorcher",
    life = 4,
    fireResist = 40,
    coldResist = 40,
    lightningResist = 40,
    chaosResist = 25,
    damage = 1.8,
    damageSpread = 0.2,
    attackTime = 1.995,
    attackRange = 10,
    accuracy = 1,
    skillList = {
    },
    modList = {
    },
  }
  
  monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
  IdMonsterSpeedAndDamageFixupComplete
  FamilyMonsterSpeedAndDamageFixup
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster base type attack cast speed +% and damage -% final Min: 33 Max: 33 Global
 • Craft Tagscaster_damage damage attack caster speed
  มอนสเตอร์ ให้ค่าประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 100%
  monster dropped item rarity +% [15000]
  IdMonsterMapBoss
  FamilyMonsterMapBoss
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster slain experience +% Min: 100 Max: 100 Global
 • monster dropped item rarity +% Min: 15000 Max: 15000 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]
  IdStunRepeatImmunityMapBoss_
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • cannot be stunned while stunned Min: 1 Max: 1 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished Min: 2000 Max: 2000 Global
 • IdNothing
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 35%
  เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 35%
  นำความเสียหาย กายภาพ 125% ไปเสริมเป็น ไฟ
  ลดความเสียหายที่ได้รับ 80%
  ความเร็วในการกระทำ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าค่าพื้นฐานได้
  IdAbberathsFuryEnrageStance
  FamilyNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • base damage taken +% Min: -80 Max: -80 Global
 • base movement velocity +% Min: 35 Max: 35 Global
 • physical damage % to add as fire Min: 125 Max: 125 Global
 • active skill attack speed +% final Min: 35 Max: 35 Global
 • action speed cannot be reduced below base Min: 1 Max: 1 Global
 • Craft Tagsphysical_damage elemental_damage damage physical elemental fire attack speed
  Edit

  Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.