Delve Area ม็อด /4
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
500DelveAreaด่านมี บอสยูนิค 1 ตัว
บอสยูนิค ดรอป ฟอสซิล เพิ่มเติม ชิ้น
การปะทะของบอสยูนิค คริติคอล เสมอ
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 19%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 11%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 7%
delve_city_biome 100
Normal 0
200DelveAreaทางเดินย่อยมี ซากฟอสซิล เพิ่มขึ้น อีก (50–100)%
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 10%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 6%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 4%
Normal 250
500DelveAreaกำแพงร้าว ปกปิด ซากฟอสซิล เท่านั้น
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 10%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 6%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 4%
Normal 25
1000DelveAreaมอนสเตอร์ มีโอกาสดรอป ฟอสซิล 1 ชิ้น 1%
เพิ่มจำนวนของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 10%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบในด่านนี้ 6%
เพิ่มขนาดของ กองมอนสเตอร์ 4%
Normal 25
อื่นๆ ม็อด /5
ชื่อเลเวลDomainPre/SufDescriptionWeight
1ExpeditionRelicม็อดซัฟฟิกซ์มอนสเตอร์อักขระ มีโอกาสดรอป ฟอสซิล เพิ่มเติม 1 ชิ้น 10%expedition_karui_remnant 1000
Normal 0
1ExpeditionRelicม็อดซัฟฟิกซ์หีบที่ขุดค้น มีโอกาสมี ฟอสซิล เพิ่มเติม 1 ชิ้น 10%expedition_karui_remnant 1000
Normal 0
of the Underground68Sentinelม็อดซัฟฟิกซ์ศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ฟอสซิล 1 ชิ้น (2–2.5)%
local sentinel drone difficulty + [4]
special_sentinel_mod 0
sentinel_c 0
Normal 60
of the Underground75Sentinelม็อดซัฟฟิกซ์ศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ฟอสซิล 1 ชิ้น (2.6–3)%
local sentinel drone difficulty + [6]
special_sentinel_mod 0
sentinel_c 0
Normal 60
of the Underground80Sentinelม็อดซัฟฟิกซ์ศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ฟอสซิล 1 ชิ้น (3.1–4)%
local sentinel drone difficulty + [8]
special_sentinel_mod 0
sentinel_c 0
Normal 20
ไอเทม /3
Iconชื่อ
ลูกแก้วเดลิเรียมฟอสซิล
ขนาดกอง: 1 / 10
แก้ไข ไอเทม​แผนที่ โดย​เพิ่ม​ชั้น​ของ เดลิเรียม เข้าไป ซึ่ง​จะ​มี​ของ​รางวัล​เป็น ฟอสซิล
ตัวบ่มฟักฟอสซิล
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม​การ​บ่ม​ฟัก​ไอเท​ม ฟอสซิล ลง​ใน​ไอเทม​สวมใส่
ไอเทม​จะ​ดรอป​หลัง​จาก​สังหาร​มอนสเตอร์​ครบ {0} ตัว
The Tinkerer's Table
ขนาดกอง: 1 / 5
5x Fossil
ฟอสซิล ไอเทม /25 ⍟
Iconชื่อ
Scorched Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อด ไฟ
ไม่ออกม็อด น้ำแข็ง
Frigid Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อด น้ำแข็ง
ไม่ออกม็อด ไฟ
Metallic Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อด สายฟ้า
ไม่ออกม็อด กายภาพ
Jagged Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อด กายภาพ
ไม่ออกม็อด เคออส
Aberrant Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อด เคออส
ไม่ออกม็อด สายฟ้า
Pristine Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อด พลังชีวิต
ไม่ออกม็อด ป้องกัน
Dense Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อด ป้องกัน
ไม่ออกม็อด พลังชีวิต
Corroded Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อด เจ็บป่วยกายภาพหรือเคออส
ไม่ออกม็อด ธาตุ
Prismatic Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อด ธาตุ
ไม่ออกม็อด เจ็บป่วยกายภาพหรือเคออส
Aetheric Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อด นักเวท
ลดม็อด โจมตี
Serrated Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อด โจมตี
ลดม็อด นักเวท
Lucent Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อด มานา
ไม่ออกม็อด ความเร็ว
Shuddering Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อด ความเร็ว
ไม่ออกม็อด มานา
Bound Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อด มิเนียน, ออร่า หรือ คำสาป
Perfect Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
ส่งผลกับ: อาวุธ, เสื้อเกราะ, โล่, หมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แผนที่
เพิ่มค่าคุณภาพ
Deft Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อด คริติคอล
ไม่ออกม็อด ค่าคุณสมบัติ
Fundamental Fossil
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มม็อด ค่าคุณสมบัติ
ไม่ออกม็อด คริติคอล
Faceted Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มม็อด หิน
Bloodstained Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
ไม่ส่งผลกับ: สัญญาจ้าง, พิมพ์เขียว, อุปกรณ์สวมใส่กองโจร
มีมลทิน
มีม็อดแฝงมลทิน 1 อย่าง
Hollow Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
ส่งผลกับ: อาวุธ, เสื้อเกราะ, หมวก, ถุงมือ, รองเท้า
มี รูอะบิส 1 รู
Fractured Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
ใช้​สร้าง​สำเนา​ของ​ไอเทม​ที่​ผ่าน​การ​แยก
ไม่​สามารถ​ใช้​แยก​ชิ้น ไอเทม​ที่​มี​อิทธิพล,
มีเอนแชนท์, แตก​ร้าว หรือ สังเคราะห์ ได้
Glyphic Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
ส่งผลกับ: อาวุธ, เสื้อเกราะ, โล่, หมวก, ถุงมือ, รองเท้า, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนู
มีม็อด เอสเซนส์ที่มีมลทิน 1 อย่าง
Tangled Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
ทำให้​ม็อด​ชนิด​หนึ่ง​แบบ​สุ่ม มี​โอกาส​ออก​มาก​ขึ้น และ​กัน​ไม่​ให้​ม็อด​อีก​ชนิด​หนึ่ง​ปรากฏ
เผย​ผล​เมื่อ​ใส่​ฟอสซิล​ให้​กับ ตัวสั่นพ้อง ครบ​ถ้วน
Sanctified Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
มีโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด
Gilded Fossil
ขนาดกอง: 1 / 10
ไอเทมขายกับผู้ค้าขายได้เกินราคา
เงินตรามีรูของเหมืองแบบรวมกองได้ ไอเทม /8 ⍟
Iconชื่อ
ตัวสั่นพ้องแปรธาตุดึกดำบรรพ์
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์
ตัวสั่นพ้องแปรธาตุมีศักยภาพ
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์
ตัวสั่นพ้องแปรธาตุทรงพลัง
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์
ตัวสั่นพ้องแปรธาตุชั้นเลิศ
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด ไอเทม​ธรรมดา ให้​เป็น ไอเทม​แรร์
ตัวสั่นพ้องโกลาหลดึกดำบรรพ์
ขนาดกอง: 1 / 10
สุ่ม​ม็อด​ทุก​อย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่
ตัวสั่นพ้องโกลาหลมีศักยภาพ
ขนาดกอง: 1 / 10
สุ่ม​ม็อด​ทุก​อย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่
ตัวสั่นพ้องโกลาหลทรงพลัง
ขนาดกอง: 1 / 10
สุ่ม​ม็อด​ทุก​อย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่
ตัวสั่นพ้องโกลาหลชั้นเลิศ
ขนาดกอง: 1 / 10
สุ่ม​ม็อด​ทุก​อย่าง​บน ไอเทม​แรร์ ขึ้น​มา​ใหม่

Community Wiki

Edit

Fossil

Fossils are a special type of currency that can be socketed into resonators to modify the crafting behavior in specific ways, released in the Delve league.

Fossil belongs to Stackable Currency item class in terms of the item filter.

Obtaining

Some fossils are tied to specific Delve nodes.

Other fossil are either spawn along the road between nodes, behind fractured walls, or Smuggler's Stash encounter, etc.

There are additional ways to obtain fossils by random:

 • The Tinkerer's Table (random fossils)
 • Vaal Vessel with end-game vaal side area mod of Excavation
 • unique synthesis map with map mods Synthesised # Monsters have #% chance to drop a Fossil (map mod only be revealed after using the map item in map device)
 • Legion with fossil reward type (random fossils).
 • Fossilised Incubator (random fossils)
 • Blight with fossil reward type (random fossils).
 • Metamorph with fossil reward type (using Metamorph sample with Drops additional Fossils; drops random fossils)
 • Delirium with fossil reward type (drops random fossils), from wild Delirium or map crafted with DeliriumOrbFossilsFossilised Delirium Orb or Simulacrum by random.
 • Wild Homunculus crafting reward (exchange fossil with another fossil by random)
 • Heist Delve reward chest (drops random fossils)
 • Ritual spawns random purchasable items, including fossils.
 • Trials of Chaos (or known as Ultimatum) spawns random rewards, including fossils.

Delve modifiers

Some fossils can also add special Delve fossil-only modifiers, however, these modifiers are different from Delve drop-only modifiers from specific Delve nodes. Delve drop-only modifiers are drop-only while fossil-only modifiers are from fossil only. They both cannot be crafted from other sources. Lastly, the game developer, GGG, removed a large chunk of Delve fossil-only modifiers from the spawnable pool. Those legacy modifiers can only found from existing item which can be obtained from trading with other players in permanent leagues. GGG also added new influence modifiers that similar to the removed fossil-only modifiers, but not all removed Delve modifiers have similar influence modifiers.

The following divination cards can be exchanged for fossils:


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.