Lure ไอเทม /4 ⍟

Lure ไอเทม /4 ⍟

Iconชื่อ
เหยื่อล่อวงศ์ฟาร์รุล
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์ร้ายแดง จาก ป่า เพิ่มเติม 4 ตัว
ไม่สามารถใช้พร้อมกับ ซแคแร็บรวมสัตว์ ได้
map additional red beast family wilds [4]
map extra content weighting [1]
map mission id [2]
เหยื่อล่อวงศ์ซาคาวอล
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์ร้ายแดง จาก ทะเลทราย เพิ่มเติม 4 ตัว
ไม่สามารถใช้พร้อมกับ ซแคแร็บรวมสัตว์ ได้
map additional red beast family sands [4]
map extra content weighting [1]
map mission id [2]
เหยื่อล่อวงศ์เฟนูมัส
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์ร้ายแดง จาก ถ้ำ เพิ่มเติม 4 ตัว
ไม่สามารถใช้พร้อมกับ ซแคแร็บรวมสัตว์ ได้
map additional red beast family caverns [4]
map extra content weighting [1]
map mission id [2]
เหยื่อล่อวงศ์เครเชียนน์
ด่านมี ไอนาร์
ด่านมี สัตว์ร้ายแดง จาก บาดาล เพิ่มเติม 4 ตัว
ไม่สามารถใช้พร้อมกับ ซแคแร็บรวมสัตว์ ได้
map additional red beast family deep [4]
map extra content weighting [1]
map mission id [2]

Community Wiki

Wiki Edit

Lure

A lure is a type of map fragment. Like scarabs, lures are used to augment maps.

It adds 4 red beasts from their respective families into the map instance: The Deep (Craicic), The Wilds (Farric), The Caverns (Fenumal), and The Sands (Saqawine). It cannot be used alongside with any Bestiary Scarabs (LesserScarabBeastsRusted Bestiary Scarab, NormalScarabBeastsPolished Bestiary Scarab, GreaterScarabBeastsGilded Bestiary Scarab, and Tier4ScarabBeastsWinged Bestiary Scarab).

It can be dropped from Heist reward chest.

List of lures


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.