หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์โบราณ
หุ่นอารักษ์
ระยะเวลา: 30 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 4 ตัว
การเพิ่มพลัง: 55 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 12/12
ต้องการ เลเวล 80
เพิ่มการเพิ่มพลัง (10–15)%
เพิ่มพลังให้กับ ศัตรูแรร์หรือยูนิค ได้เพียงเท่านั้น
ไม่สามารถแก้ไขได้
Ancient Apex Sentinel
หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์โบราณ SentinelCraftedC3 /9
ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
DropLevel 80
BaseType Ancient Apex Sentinel
BaseType หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์โบราณ
Class หุ่นอารักษ์
FlagsCanBeCorrupted
TypeMetadata/Items/Sentinel/SentinelCraftedC3
Tagssentinel_c, all_sentinels, sentinel_drone
IconArt/2DItems/Currency/Sentinel/BaseDroneItemWhiteBlack3
ReferenceCommunity Wiki
เพิ่มพลังให้กับ ศัตรูแรร์หรือยูนิค ได้เพียงเท่านั้น
FamilySentinelDisplayImplicit
DomainsSentinel (30)
GenerationTypeยูนิค (3)
Req. level1
Stats
 • local sentinel only tag rare or unique Min: 1 Max: 1 ในด่าน
 • เพิ่มการเพิ่มพลัง (10–15)%
  FamilySentinelDroneDifficulty
  DomainsSentinel (30)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • local sentinel drone difficulty +% Min: 10 Max: 15 ในด่าน
 • Sentinel List /26 ⍟
  ชื่อเลเวลกาลเวลาEmpowersEmpowermentCharge
  หุ่นอารักษ์ย่องตามขึ้นสนิม2301558
  หุ่นอารักษ์ย่องตามทองแดง530251010
  หุ่นอารักษ์ย่องตามโคบอลต์184030168
  หุ่นอารักษ์ย่องตามกำมะถัน384050228
  หุ่นอารักษ์ย่องตามหินอัคนี5850752810
  หุ่นอารักษ์ย่องตามออบซิเดียน675085348
  หุ่นอารักษ์ย่องตามลึกลับ21001004012
  หุ่นอารักษ์ย่องตามบรรพกาล68601004518
  หุ่นอารักษ์ย่องตามโบราณ80601505012
  หุ่นอารักษ์อลหม่านทองแดง401030188
  หุ่นอารักษ์อลหม่านโคบอลต์4610302010
  หุ่นอารักษ์อลหม่านกำมะถัน541050228
  หุ่นอารักษ์อลหม่านหินอัคนี6210802410
  หุ่นอารักษ์อลหม่านออบซิเดียน6810100268
  หุ่นอารักษ์อลหม่านลึกลับ40102002012
  หุ่นอารักษ์อลหม่านบรรพกาล68101203018
  หุ่นอารักษ์อลหม่านโบราณ8010703512
  หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์ทองแดง242023012
  หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์โคบอลต์36302358
  หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์กำมะถัน48503408
  หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์หินอัคนี583034510
  หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์ออบซิเดียน66404428
  หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์ลึกลับ245044512
  หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์บรรพกาล683045018
  หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์โบราณ803045512
  หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์จักรวาล752011005
  Apex Sentinel Mods /76 ⍟
  ชื่อเลเวลDomainDescriptionWeight
  Zealous1Sentinelเพิ่มความเร็วในการร่าย (20–25)% นักเวท ความเร็ว 1400
  Lively24Sentinelเพิ่มความเร็วในการร่าย (26–35)% นักเวท ความเร็ว 1400
  Swift46Sentinelเพิ่มความเร็วในการร่าย (36–45)% นักเวท ความเร็ว 1400
  Fleet68Sentinelเพิ่มความเร็วในการร่าย (46–55)% นักเวท ความเร็ว 1400
  Fervent82Sentinelเพิ่มความเร็วในการร่าย (56–70)% นักเวท ความเร็ว 200
  Lasting1Sentinelเพิ่มระยะเวลา (20–25)% 1000
  Lingering10Sentinelเพิ่มระยะเวลา (26–35)% 1000
  Persistent34Sentinelเพิ่มระยะเวลา (36–45)% 1000
  Continual60Sentinelเพิ่มระยะเวลา (46–55)% 1000
  Everlasting80Sentinelเพิ่มระยะเวลา (56–70)% 200
  Reliable1Sentinelระยะเวลา +(10–14) วินาที 1000
  Steadfast24Sentinelระยะเวลา +(15–19) วินาที 1000
  Stalwart46Sentinelระยะเวลา +(20–24) วินาที 1000
  Devoted68Sentinelระยะเวลา +(25–29) วินาที 1000
  True82Sentinelระยะเวลา +(30–40) วินาที 200
  Imminent1Sentinelเพิ่มพลังให้กับศัตรู +1 ตัว 500
  Threatening68Sentinelเพิ่มพลังให้กับศัตรู +2 ตัว 250
  Menacing82Sentinelเพิ่มพลังให้กับศัตรู +3 ตัว 100
  Ample1Sentinelพลังงานชาร์จ +(1–2) หน่วย 1400
  Vast7Sentinelพลังงานชาร์จ +(3–4) หน่วย 1400
  Substantial29Sentinelพลังงานชาร์จ +(5–6) หน่วย 1400
  Extensive55Sentinelพลังงานชาร์จ +(7–8) หน่วย 1400
  Capacious75Sentinelพลังงานชาร์จ +(9–10) หน่วย 200
  of Hazard1Sentinelเพิ่มการเพิ่มพลัง (14–19)% 2000
  of Danger45Sentinelเพิ่มการเพิ่มพลัง (20–25)% 2000
  of Jeopardy75Sentinelเพิ่มการเพิ่มพลัง (26–35)% 500
  of Unholy Might45Sentinelตัวละคร ได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 10 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Unholy Might60Sentinelตัวละคร ได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Unholy Might80Sentinelตัวละคร ได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 20 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Tailwind30Sentinelตัวละคร ได้รับสถานะ ลมหนุน 10 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 200
  of Tailwind50Sentinelตัวละคร ได้รับสถานะ ลมหนุน 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 200
  of Tailwind80Sentinelตัวละคร ได้รับสถานะ ลมหนุน 20 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 200
  of Charge68Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาชาร์จ 10 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Charge75Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาชาร์จ 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Charge82Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาชาร์จ 20 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Diamonds30Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาเพชร 10 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Diamonds50Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาเพชร 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Diamonds80Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาเพชร 20 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Gloom68Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาความมืด 10 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Gloom75Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาความมืด 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Gloom82Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาความมืด 20 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Resistance30Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาความต้านทาน 10 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Resistance50Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาความต้านทาน 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Resistance80Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาความต้านทาน 20 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Bulk30Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชายักษ์ 10 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Bulk50Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชายักษ์ 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Bulk80Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชายักษ์ 20 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Resolve30Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาป้องกัน 10 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Resolve50Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาป้องกัน 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Resolve80Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาป้องกัน 20 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of the Juggernaut24Sentinelตัวละคร ได้รับ Endurance Charge 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 600
  of the Assassin24Sentinelตัวละคร ได้รับ Power Charge 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 600
  of the Raider24Sentinelตัวละคร ได้รับ Frenzy Charge 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 600
  of Anger55Sentinelมอบออร่า โทสะ (Anger) เลเวล 20 200
  of Determination55Sentinelมอบออร่า ปณิธาน (Determination) เลเวล 20 200
  of the Flames55Sentinelมอบออร่า ไฟพิสุทธิ์ (Purity of Fire) เลเวล 20 200
  of Purity55Sentinelมอบออร่า ธาตุพิสุทธิ์ (Purity of Elements) เลเวล 20 200
  of Hatred55Sentinelมอบออร่า เทวศ (Hatred) เลเวล 20 200
  of Grace55Sentinelมอบออร่า สง่างาม (Grace) เลเวล 20 200
  of the Ice55Sentinelมอบออร่า น้ำแข็งพิสุทธิ์ (Purity of Ice) เลเวล 20 200
  of Haste55Sentinelมอบออร่า ว่องไว (Haste) เลเวล 20 200
  of Wrath55Sentinelมอบออร่า พิโรธ (Wrath) เลเวล 20 200
  of Discipline55Sentinelมอบออร่า วินัย (Discipline) เลเวล 20 200
  of the Lightning55Sentinelมอบออร่า สายฟ้าพิสุทธิ์ (Purity of Lightning) เลเวล 20 200
  of Zealotry55Sentinelมอบออร่า คลั่งศาสนา (Zealotry) เลเวล 20 200
  of Malevolence55Sentinelมอบออร่า หิงสา (Malevolence) เลเวล 20 200
  of Wealth1Sentinelมอนสเตอร์ที่เพิ่มพลัง มีจำนวนของ ไอเทม ที่พบ เพิ่มขึ้น (300–400)%
  local sentinel drone difficulty + [2]
  1500
  of Opulence55Sentinelมอนสเตอร์ที่เพิ่มพลัง มีจำนวนของ ไอเทม ที่พบ เพิ่มขึ้น (420–500)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  1500
  of Prosperity80Sentinelมอนสเตอร์ที่เพิ่มพลัง มีจำนวนของ ไอเทม ที่พบ เพิ่มขึ้น (520–650)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  500
  of Plunder1Sentinelมอนสเตอร์ที่เพิ่มพลัง มีระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ เพิ่มขึ้น (300–400)%
  local sentinel drone difficulty + [2]
  1500
  of Raiding55Sentinelมอนสเตอร์ที่เพิ่มพลัง มีระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ เพิ่มขึ้น (420–500)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  1500
  of Greed80Sentinelมอนสเตอร์ที่เพิ่มพลัง มีระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ เพิ่มขึ้น (520–650)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  500
  of Invigoration1Sentinelมอนสเตอร์ที่เพิ่มพลัง ให้พลังงานหุ่นอารักษ์ เพิ่มขึ้น (60–120)%
  local sentinel drone difficulty + [2]
  1500
  of Energy55Sentinelมอนสเตอร์ที่เพิ่มพลัง ให้พลังงานหุ่นอารักษ์ เพิ่มขึ้น (140–200)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  1500
  of Power80Sentinelมอนสเตอร์ที่เพิ่มพลัง ให้พลังงานหุ่นอารักษ์ เพิ่มขึ้น (220–300)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  500
  of Success1Sentinelเพิ่มของรางวัล (20–25)%
  local sentinel drone difficulty + [10]
  1500
  Edit

  Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.