หุ่นอารักษ์อลหม่านลึกลับ
หุ่นอารักษ์
ระยะเวลา: 10 วินาที
เพิ่มพลังให้กับ: ศัตรู 200 ตัว
การเพิ่มพลัง: 20 ระดับ
พลังงานชาร์จ: 12/12
ต้องการ เลเวล 40
เพิ่มระยะของการ ชิ่ง (30–40)%
เพิ่มพลังศัตรูได้หลายตัว ในการยิงครั้งเดียว
ไม่สามารถแก้ไขได้
Cryptic Pandemonium Sentinel
หุ่นอารักษ์อลหม่านลึกลับ SentinelCraftedB1 /9
ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
DropLevel 40
BaseType Cryptic Pandemonium Sentinel
BaseType หุ่นอารักษ์อลหม่านลึกลับ
Class หุ่นอารักษ์
FlagsCanBeCorrupted
TypeMetadata/Items/Sentinel/SentinelCraftedB1
Tagssentinel_b, all_sentinels, sentinel_drone
IconArt/2DItems/Currency/Sentinel/BaseDroneItemFilthyStone2
ReferenceCommunity Wiki
เพิ่มพลังศัตรูได้หลายตัว ในการยิงครั้งเดียว
FamilySentinelDisplayImplicit
DomainsSentinel (30)
GenerationTypeยูนิค (3)
Req. level1
Stats
 • local sentinel only one use Min: 1 Max: 1 ในด่าน
 • เพิ่มระยะของการ ชิ่ง (30–40)%
  FamilySentinelDroneChainDistance
  DomainsSentinel (30)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • chaining range +% Min: 30 Max: 40 Global
 • Sentinel List /26 ⍟
  ชื่อเลเวลกาลเวลาEmpowersEmpowermentCharge
  หุ่นอารักษ์ย่องตามขึ้นสนิม2301558
  หุ่นอารักษ์ย่องตามทองแดง530251010
  หุ่นอารักษ์ย่องตามโคบอลต์184030168
  หุ่นอารักษ์ย่องตามกำมะถัน384050228
  หุ่นอารักษ์ย่องตามหินอัคนี5850752810
  หุ่นอารักษ์ย่องตามออบซิเดียน675085348
  หุ่นอารักษ์ย่องตามลึกลับ21001004012
  หุ่นอารักษ์ย่องตามบรรพกาล68601004518
  หุ่นอารักษ์ย่องตามโบราณ80601505012
  หุ่นอารักษ์อลหม่านทองแดง401030188
  หุ่นอารักษ์อลหม่านโคบอลต์4610302010
  หุ่นอารักษ์อลหม่านกำมะถัน541050228
  หุ่นอารักษ์อลหม่านหินอัคนี6210802410
  หุ่นอารักษ์อลหม่านออบซิเดียน6810100268
  หุ่นอารักษ์อลหม่านลึกลับ40102002012
  หุ่นอารักษ์อลหม่านบรรพกาล68101203018
  หุ่นอารักษ์อลหม่านโบราณ8010703512
  หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์ทองแดง242023012
  หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์โคบอลต์36302358
  หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์กำมะถัน48503408
  หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์หินอัคนี583034510
  หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์ออบซิเดียน66404428
  หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์ลึกลับ245044512
  หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์บรรพกาล683045018
  หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์โบราณ803045512
  หุ่นอารักษ์สูงศักดิ์จักรวาล752011005
  Pandemonium Sentinel Mods /140 ⍟
  ชื่อเลเวลDomainDescriptionWeight
  Zealous1Sentinelเพิ่มความเร็วในการร่าย (20–25)% นักเวท ความเร็ว 1400
  Lively24Sentinelเพิ่มความเร็วในการร่าย (26–35)% นักเวท ความเร็ว 1400
  Swift46Sentinelเพิ่มความเร็วในการร่าย (36–45)% นักเวท ความเร็ว 1400
  Fleet68Sentinelเพิ่มความเร็วในการร่าย (46–55)% นักเวท ความเร็ว 1400
  Fervent82Sentinelเพิ่มความเร็วในการร่าย (56–70)% นักเวท ความเร็ว 200
  Impending1Sentinelเพิ่มพลังให้กับศัตรู +(5–8) ตัว 1000
  Advancing15Sentinelเพิ่มพลังให้กับศัตรู +(9–12) ตัว 1000
  Imminent45Sentinelเพิ่มพลังให้กับศัตรู +(13–18) ตัว 1000
  Threatening60Sentinelเพิ่มพลังให้กับศัตรู +(19–24) ตัว 1000
  Menacing80Sentinelเพิ่มพลังให้กับศัตรู +(25–35) ตัว 200
  Ample1Sentinelพลังงานชาร์จ +(1–2) หน่วย 1400
  Vast7Sentinelพลังงานชาร์จ +(3–4) หน่วย 1400
  Substantial29Sentinelพลังงานชาร์จ +(5–6) หน่วย 1400
  Extensive55Sentinelพลังงานชาร์จ +(7–8) หน่วย 1400
  Capacious75Sentinelพลังงานชาร์จ +(9–10) หน่วย 200
  Jolting1Sentinelเพิ่มจำนวนของ ศัตรูที่เพิ่มพลัง (16–20)% 1000
  Empowering24Sentinelเพิ่มจำนวนของ ศัตรูที่เพิ่มพลัง (21–25)% 1000
  Charging46Sentinelเพิ่มจำนวนของ ศัตรูที่เพิ่มพลัง (26–30)% 1000
  Invigorating68Sentinelเพิ่มจำนวนของ ศัตรูที่เพิ่มพลัง (31–35)% 1000
  Energising82Sentinelเพิ่มจำนวนของ ศัตรูที่เพิ่มพลัง (36–45)% 200
  of Hazard1Sentinelเพิ่มการเพิ่มพลัง (14–19)% 2000
  of Danger45Sentinelเพิ่มการเพิ่มพลัง (20–25)% 2000
  of Jeopardy75Sentinelเพิ่มการเพิ่มพลัง (26–35)% 500
  of Unholy Might45Sentinelตัวละคร ได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 10 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Unholy Might60Sentinelตัวละคร ได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Unholy Might80Sentinelตัวละคร ได้รับสถานะ อำนาจอธรรม 20 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Tailwind30Sentinelตัวละคร ได้รับสถานะ ลมหนุน 10 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 200
  of Tailwind50Sentinelตัวละคร ได้รับสถานะ ลมหนุน 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 200
  of Tailwind80Sentinelตัวละคร ได้รับสถานะ ลมหนุน 20 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 200
  of Charge68Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาชาร์จ 10 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Charge75Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาชาร์จ 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Charge82Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาชาร์จ 20 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Diamonds30Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาเพชร 10 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Diamonds50Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาเพชร 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Diamonds80Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาเพชร 20 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Gloom68Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาความมืด 10 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Gloom75Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาความมืด 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Gloom82Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาความมืด 20 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Resistance30Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาความต้านทาน 10 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Resistance50Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาความต้านทาน 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Resistance80Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาความต้านทาน 20 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Bulk30Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชายักษ์ 10 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Bulk50Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชายักษ์ 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Bulk80Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชายักษ์ 20 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Resolve30Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาป้องกัน 10 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Resolve50Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาป้องกัน 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of Resolve80Sentinelตัวละคร ได้รับ แท่นบูชาป้องกัน 20 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 100
  of the Juggernaut24Sentinelตัวละคร ได้รับ Endurance Charge 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 600
  of the Assassin24Sentinelตัวละคร ได้รับ Power Charge 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 600
  of the Raider24Sentinelตัวละคร ได้รับ Frenzy Charge 15 วินาที เมื่อเปิดใช้หุ่น 600
  of Luxury1Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เงินตรา 1 ชิ้น (2.6–3)%
  local sentinel drone difficulty + [2]
  833
  of Luxury45Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เงินตรา 1 ชิ้น (3.1–3.5)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  833
  of Luxury60Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เงินตรา 1 ชิ้น (3.6–5)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  278
  of Deafening5Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เอสเซนส์ 1 ชิ้น (2.6–3)%
  local sentinel drone difficulty + [2]
  200
  of Deafening45Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เอสเซนส์ 1 ชิ้น (3.1–3.5)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  200
  of Deafening60Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เอสเซนส์ 1 ชิ้น (3.6–5)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  67
  of Singularity5Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ยูนิค 1 ชิ้น (1–1.5)%
  local sentinel drone difficulty + [2]
  100
  of Singularity45Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ยูนิค 1 ชิ้น (1.6–2)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  100
  of Singularity60Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ยูนิค 1 ชิ้น (2.1–3)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  33
  of Thaumaturgy5Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล หิน 1 เม็ด (2.6–3)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  200
  of Thaumaturgy45Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล หิน 1 เม็ด (3.1–3.5)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  200
  of Thaumaturgy75Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล หิน 1 เม็ด (3.6–5)%
  local sentinel drone difficulty + [8]
  67
  of Worlds68Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล แผนที่ 1 ชิ้น (1–1.5)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  60
  of Worlds75Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล แผนที่ 1 ชิ้น (1.6–2)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  60
  of Worlds80Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล แผนที่ 1 ชิ้น (2.1–3)%
  local sentinel drone difficulty + [8]
  20
  of Trinkets1Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เครื่องประดับ 1 ชิ้น (2.6–3)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  833
  of Trinkets45Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เครื่องประดับ 1 ชิ้น (3.1–3.5)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  833
  of Trinkets75Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เครื่องประดับ 1 ชิ้น (3.6–5)%
  local sentinel drone difficulty + [8]
  278
  of Armour1Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เกราะ 1 ชิ้น (2.6–3)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  833
  of Armour45Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เกราะ 1 ชิ้น (3.1–3.5)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  833
  of Armour75Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เกราะ 1 ชิ้น (3.6–5)%
  local sentinel drone difficulty + [8]
  278
  of Armaments1Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล อาวุธ 1 ชิ้น (2.6–3)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  833
  of Armaments45Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล อาวุธ 1 ชิ้น (3.1–3.5)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  833
  of Armaments75Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล อาวุธ 1 ชิ้น (3.6–5)%
  local sentinel drone difficulty + [8]
  278
  of Emblems68Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ชิ้นส่วน 1 ชิ้น (2–2.5)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  100
  of Emblems75Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ชิ้นส่วน 1 ชิ้น (2.6–3)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  100
  of Emblems80Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ชิ้นส่วน 1 ชิ้น (3.1–4)%
  local sentinel drone difficulty + [8]
  33
  of Skittering68Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ซแคแร็บ 1 ตัว (2–2.5)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  100
  of Skittering75Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ซแคแร็บ 1 ตัว (2.6–3)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  100
  of Skittering80Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ซแคแร็บ 1 ตัว (3.1–4)%
  local sentinel drone difficulty + [8]
  33
  of Divination45Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ไพ่พยากรณ์ 1 ใบ (2.6–3)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  200
  of Divination68Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ไพ่พยากรณ์ 1 ใบ (3.1–3.5)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  200
  of Divination80Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ไพ่พยากรณ์ 1 ใบ (3.6–5)%
  local sentinel drone difficulty + [8]
  67
  of the Depths68Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล อะบิส 1 ชิ้น (1–1.5)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  45
  of the Depths75Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล อะบิส 1 ชิ้น (1.6–2)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  45
  of the Depths80Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล อะบิส 1 ชิ้น (2.1–3)%
  local sentinel drone difficulty + [8]
  15
  of the Harbinger68Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ฮาร์บินเจอร์ 1 ชิ้น (2–2.5)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  60
  of the Harbinger75Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ฮาร์บินเจอร์ 1 ชิ้น (2.6–3)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  60
  of the Harbinger80Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ฮาร์บินเจอร์ 1 ชิ้น (3.1–4)%
  local sentinel drone difficulty + [8]
  20
  of Grasping68Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล บรีช 1 ชิ้น (1–1.5)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  45
  of Grasping75Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล บรีช 1 ชิ้น (1.6–2)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  45
  of Grasping80Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล บรีช 1 ชิ้น (2.1–3)%
  local sentinel drone difficulty + [8]
  15
  of the Underground68Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ฟอสซิล 1 ชิ้น (2–2.5)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  60
  of the Underground75Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ฟอสซิล 1 ชิ้น (2.6–3)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  60
  of the Underground80Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ฟอสซิล 1 ชิ้น (3.1–4)%
  local sentinel drone difficulty + [8]
  20
  of the Legion68Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล กองพัน 1 ชิ้น (1–1.5)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  45
  of the Legion75Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล กองพัน 1 ชิ้น (1.6–2)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  45
  of the Legion80Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล กองพัน 1 ชิ้น (2.1–3)%
  local sentinel drone difficulty + [8]
  15
  of the Blight68Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ไบล์ท 1 ชิ้น (1–1.5)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  45
  of the Blight75Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ไบล์ท 1 ชิ้น (1.6–2)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  45
  of the Blight80Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล ไบล์ท 1 ชิ้น (2.1–3)%
  local sentinel drone difficulty + [8]
  15
  of Metamorphosis68Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เมตามอร์ฟ 1 ชิ้น (1–1.5)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  45
  of Metamorphosis75Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เมตามอร์ฟ 1 ชิ้น (1.6–2)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  45
  of Metamorphosis80Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เมตามอร์ฟ 1 ชิ้น (2.1–3)%
  local sentinel drone difficulty + [8]
  15
  of Archaeology68Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล กองสำรวจ 1 ชิ้น (1–1.5)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  45
  of Archaeology75Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล กองสำรวจ 1 ชิ้น (1.6–2)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  45
  of Archaeology80Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล กองสำรวจ 1 ชิ้น (2.1–3)%
  local sentinel drone difficulty + [8]
  15
  of Smuggling68Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล โจรกรรม 1 ชิ้น (1–1.5)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  45
  of Smuggling75Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล โจรกรรม 1 ชิ้น (1.6–2)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  45
  of Smuggling80Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล โจรกรรม 1 ชิ้น (2.1–3)%
  local sentinel drone difficulty + [8]
  15
  of the Ritual68Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล พิธีกรรม 1 ชิ้น (1–1.5)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  45
  of the Ritual75Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล พิธีกรรม 1 ชิ้น (1.6–2)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  45
  of the Ritual80Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล พิธีกรรม 1 ชิ้น (2.1–3)%
  local sentinel drone difficulty + [8]
  15
  of Insanity68Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เดลิเรียม 1 ชิ้น (1–1.5)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  45
  of Insanity75Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เดลิเรียม 1 ชิ้น (1.6–2)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  45
  of Insanity80Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล เดลิเรียม 1 ชิ้น (2.1–3)%
  local sentinel drone difficulty + [8]
  15
  of Mystery24Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล หุ่นอารักษ์ 1 ชิ้น (2–2.5)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  200
  of Mystery68Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล หุ่นอารักษ์ 1 ชิ้น (2.6–3)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  200
  of Mystery80Sentinelศัตรูที่เพิ่มพลัง มีโอกาสมีของรางวัล หุ่นอารักษ์ 1 ชิ้น (3.1–4)%
  local sentinel drone difficulty + [8]
  67
  Chaining1Sentinelลำแสง ชิ่ง เพิ่มเติม 1 ครั้ง 500
  Arcing55Sentinelลำแสง ชิ่ง +2 ครั้ง 500
  Ricochetting80Sentinelลำแสง ชิ่ง +3 ครั้ง 500
  Reaching35Sentinelเพิ่มระยะของการ ชิ่ง (21–30)% 500
  Extending58Sentinelเพิ่มระยะของการ ชิ่ง (31–40)% 500
  Stretching74Sentinelเพิ่มระยะของการ ชิ่ง (41–55)% 500
  Splintering20Sentinelยิงลำแสง เพิ่มเติม 1 ครั้ง 500
  แยกร่าง45Sentinelยิงลำแสง เพิ่มเติม 2 ครั้ง 500
  Fracturing80Sentinelยิงลำแสง เพิ่มเติม 3 ครั้ง 500
  of Wealth1Sentinelมอนสเตอร์ที่เพิ่มพลัง มีจำนวนของ ไอเทม ที่พบ เพิ่มขึ้น (50–100)%
  local sentinel drone difficulty + [2]
  1500
  of Opulence55Sentinelมอนสเตอร์ที่เพิ่มพลัง มีจำนวนของ ไอเทม ที่พบ เพิ่มขึ้น (110–150)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  1500
  of Prosperity80Sentinelมอนสเตอร์ที่เพิ่มพลัง มีจำนวนของ ไอเทม ที่พบ เพิ่มขึ้น (160–250)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  500
  of Plunder1Sentinelมอนสเตอร์ที่เพิ่มพลัง มีระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ เพิ่มขึ้น (50–100)%
  local sentinel drone difficulty + [2]
  1500
  of Raiding55Sentinelมอนสเตอร์ที่เพิ่มพลัง มีระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ เพิ่มขึ้น (110–150)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  1500
  of Greed80Sentinelมอนสเตอร์ที่เพิ่มพลัง มีระดับความหายากของ ไอเทม ที่พบ เพิ่มขึ้น (160–250)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  500
  of Invigoration1Sentinelมอนสเตอร์ที่เพิ่มพลัง ให้พลังงานหุ่นอารักษ์ เพิ่มขึ้น (30–60)%
  local sentinel drone difficulty + [2]
  1500
  of Energy55Sentinelมอนสเตอร์ที่เพิ่มพลัง ให้พลังงานหุ่นอารักษ์ เพิ่มขึ้น (70–100)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  1500
  of Power80Sentinelมอนสเตอร์ที่เพิ่มพลัง ให้พลังงานหุ่นอารักษ์ เพิ่มขึ้น (110–150)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  500
  of the Prize1Sentinelเพิ่มโอกาสเพิ่ม ของรางวัล (10–14)%
  local sentinel drone difficulty + [2]
  1500
  of the Trophy45Sentinelเพิ่มโอกาสเพิ่ม ของรางวัล (15–19)%
  local sentinel drone difficulty + [4]
  1500
  of the Bounty82Sentinelเพิ่มโอกาสเพิ่ม ของรางวัล (20–30)%
  local sentinel drone difficulty + [6]
  500
  Edit

  Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.