ชิ้นส่วนจันทร์เสี้ยว
เงินตรารวมกองได้
ขนาดกอง: 1 / 10
ช่าง​มี​ค่า ช่าง​อันตราย
ช่าง​เย้า​ยวน ช่าง​ชั่วร้าย
รวบรวม​ชิ้น​ส่วน​จันทร์เสี้ยว​ให้​ครบ 10 ชิ้น เพื่อ​ประกอบ​กัน​เป็น หมาย​จาก​เมเวน
Shift + คลิก เพื่อแยกกอง
Crescent Splinter
ชิ้นส่วนจันทร์เสี้ยว CurrencyMavenKeyFragment /9

ชิ้นส่วนจันทร์เสี้ยว CurrencyMavenKeyFragment /9

ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
DropLevel 83
BaseType Crescent Splinter
BaseType ชิ้นส่วนจันทร์เสี้ยว
Class เงินตรารวมกองได้
FlagsAlwaysAllocate
TypeMetadata/Items/MapFragments/CurrencyMavenKeyFragment
Tagscurrency
IconArt/2DItems/Currency/Atlas/MavenKeyFragment
ReferenceCommunity Wiki

Community Wiki

Wiki Edit

Crescent Splinter

Crescent Splinter is a splinter that allows the player to fight The Maven once all splinters have been combined to form The Maven's Writ.


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.