ความทรงจำของอัลวา
ความทรงจำ
ไม่สามารถแก้ไขได้
Alva's Memory
ความทรงจำของอัลวา MemoryLineAlva /9 ⍟
ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
DropLevel 81
BaseType Alva's Memory
BaseType ความทรงจำของอัลวา
Class ความทรงจำ
FlagsAlwaysAllocate
TypeMetadata/Items/MemoryLines/MemoryLineAlva
Tagsmemory_line_alva, drops_in_maps_only
IconArt/2DItems/Currency/MemoryLine/AlvaMemoryItem
ReferenceCommunity Wiki
Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.