Sever the Right Hand

Sever the Right Hand
Normal
ลอบฆ่า General Gravicius ในค่ายดำริมแม่น้ำ
รางวัล: ถุงมือ
severtherighthand Sever the Right Hand
#แสดงคำอธิบายแบบละเอียดArea
1ลอบฆ่า General Gravicius ในค่ายดำริมแม่น้ำ
2ลอบฆ่า General Gravicius ในค่ายดำริมแม่น้ำ สะพานข้ามแม่น้ำถูกปิดกั้น หาวิธีอื่นในการข้าม
3ผ่านท่อระบายน้ำใต้แม่น้ำไปยังค่ายดำ แล้วลอบฆ่า General Gravicius
4ฆ่า General Gravicius ในค่ายดำ
5คุณฆ่า General Gravicius แล้ว คุยกับ Maramoa สำหรับรางวัล
6เควสเสร็จสมบูรณ์ - คุณฆ่า General Gravicius
Normal
WitchGlacial Cascade
Flameblast
Ball Lightning
Raise Spectre
Kinetic Blast
Dark Pact
Cremation
Winter Orb
Soulrend
Stormbind
Penance Brand
Armageddon Brand
TemplarIce Crash
Stormbind
Flameblast
Shock Nova
Shockwave Totem
Consecrated Path
Dominating Blow
Armageddon Brand
Divine Ire
Penance Brand
MarauderCyclone
Ice Crash
Earthquake
Ancestral Warchief
Tectonic Slam
DuelistCyclone
Ice Crash
Blast Rain
Charged Dash
Lancing Steel
Bladestorm
RangerScourge Arrow
Tornado Shot
Blast Rain
Wild Strike
Blade Flurry
Charged Dash
Artillery Ballista
ShadowPyroclast Mine
Ball Lightning
Flamethrower Trap
Lightning Spire Trap
Seismic Trap
Bladefall
Blade Flurry
Charged Dash
Cremation
Soulrend
Pestilent Strike
ScionCyclone
Tornado Shot
Flameblast
Bladefall
Blade Flurry
Charged Dash
Tectonic Slam
Divine Ire
Soulrend