ยูนิค กล่องนิรภัย /32 ⍟

ยูนิค กล่องนิรภัย /32 ⍟

Description
Perandus Bank กล่องนิรภัยช่างอัญมณี
พิทักษ์โดย เอ็กไซล์อันธพาล 3 คน
มี ไอเทมยูนิค เพิ่มเติม 3 ชิ้น
มี ไอเทมเมจิก เพิ่มเติม (3–5) ชิ้น
มี ไอเทมแรร์ เพิ่มเติม (4–7) ชิ้น
ไม่มีไอเทมอื่นเพิ่มเติม

Perandus Bank
Kaom's Cache กล่องนิรภัยช่างตีเกราะ
พิทักษ์โดย มอนสเตอร์แรร์ 3 ตัว
chest delay drops until daemons finish [1]
มี ไอเทมคอมม์ เพิ่มเติม 1 ชิ้น
พิทักษ์โดย พลังของบรรพชน
มี ไอเทมแรร์ เพิ่มเติม (6–10) ชิ้น
ไม่มีไอเทมอื่นเพิ่มเติม

Kaom's Cache
Empyrean Apparatus กล่องนิรภัยนักเขียนแผนที่
พิทักษ์โดย มอนสเตอร์แรร์ 5 ตัว
chest delay drops until daemons finish [1]
มี แผนที่ยูนิค เพิ่มเติม 3 ชิ้น
ไอเทมภายใน มีคุณภาพ (1–20)%
ไม่มีไอเทมอื่นเพิ่มเติม

Empyrean Apparatus
Oba's Prized Cache กล่องนิรภัยช่างอัญมณี
มี ไอเทมแรร์ เพิ่มเติม (3–4) ชิ้น
มี ไอเทมเมจิก เพิ่มเติม (3–4) ชิ้น

Oba's Prized Cache
Oba's Riches กล่องนิรภัยผู้ฝึกเวท
มี ไอเทม เพิ่มเติม (4–5) ชิ้น

Oba's Riches
Oba's Glittering Stash กล่องนิรภัยช่างเจียระไน
มี ไอเทม เพิ่มเติม (6–7) ชิ้น
ไอเทมภายใน มีคุณภาพ (4–6)%

Oba's Glittering Stash
Grandmaster's Gemcutting Cache ที่เก็บของปรมาจารย์
ไอเทมภายใน มีคุณภาพ (1–15)%
หินสกิลภายใน มีค่าประสบการณ์
มี ไอเทม เพิ่มเติม (4–5) ชิ้น
map disable chest drop scaling [1]

Grandmaster's Gemcutting Cache
Grandmaster's Arcanist Cache ที่เก็บของปรมาจารย์
มี ไอเทม เพิ่มเติม (6–10) ชิ้น
map disable chest drop scaling [1]

Grandmaster's Arcanist Cache
Grandmaster's Cartography Cache ที่เก็บของปรมาจารย์
มี ไอเทม เพิ่มเติม (1–3) ชิ้น
มี ไอเทมเมจิก เพิ่มเติม (1–3) ชิ้น
มี ไอเทมแรร์ เพิ่มเติม (1–3) ชิ้น
ไอเทมภายใน มีคุณภาพ (1–20)%
map disable chest drop scaling [1]

Grandmaster's Cartography Cache
Grandmaster's Ornate Cache ที่เก็บของปรมาจารย์
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมภายใน (2500–3500)%
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (50–80)%
มี ไอเทมแรร์ เพิ่มเติม (4–6) ชิ้น
map disable chest drop scaling [1]
เลเวลหีบ +2

Grandmaster's Ornate Cache
Grandmaster's Treasury ที่เก็บของปรมาจารย์
มี ไอเทมยูนิค เพิ่มเติม 1 ชิ้น
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (30–40)%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมภายใน (800–1200)%
map disable chest drop scaling [1]
เลเวลหีบ +2

Grandmaster's Treasury
Grandmaster's Trove ที่เก็บของปรมาจารย์
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (30–40)%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมภายใน (800–1200)%
มี ไอเทมแรร์ ชนิดเดียวกัน เพิ่มเติม (6–10) ชิ้น
map disable chest drop scaling [1]
เลเวลหีบ +2

Grandmaster's Trove
Grandmaster's Corrupted Cache ที่เก็บของปรมาจารย์
มี หินสกิลวาล์ เพิ่มเติม (2–3) เม็ด
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (30–40)%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมภายใน (800–1200)%
มี ชิ้นส่วนวาล์ เพิ่มเติม (3–5) ชิ้น
map disable chest drop scaling [1]
เลเวลหีบ +2

Grandmaster's Corrupted Cache
Grandmaster's Large Cache ที่เก็บของปรมาจารย์
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมภายใน (2000–2500)%
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (100–150)%
map disable chest drop scaling [1]
เลเวลหีบ +2

Grandmaster's Large Cache
Strange Barrel กล่องนิรภัย
chest delay drops until daemons finish [1]
chest number of additional spider uniques to drop [1]
สร้าง พื้นพิษ
chest play warning sound [1]

Strange Barrel
Deshret's Storm กล่องนิรภัยช่างตีเหล็ก
อาวุธภายในถูกปลุกเสก
พิทักษ์โดย มอนสเตอร์ กลุ่มใหญ่
มี อาวุธมาราเค็ทระดับ แรร์ เพิ่มเติม (6–10) ชิ้น
ไอเทมภายใน จะเชื่อมรูเต็ม
ไอเทมภายใน มี รู เพิ่มเติม 1 รู

Deshret's Storm
Ashes of the Condemned กล่องนิรภัย
พิทักษ์โดย มอนสเตอร์แรร์ 3 ตัว
chest delay drops until daemons finish [1]
พิทักษ์โดย Tormented Spirit กลุ่มใหญ่
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (40–80)%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมภายใน (1800–2400)%

Ashes of the Condemned
Mutewind Cache กล่องนิรภัย
พิทักษ์โดย กองศึก Mutewind 1 กอง
มี ไอเทมยูนิคมิ้วท์วิน เพิ่มเติม 1 ชิ้น
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (80–100)%
เลเวลหีบ +(3–5)

Mutewind Cache
Redblade Cache กล่องนิรภัย
พิทักษ์โดย กองศึก Redblade 1 กอง
มี ไอเทมยูนิคเรดเบลด เพิ่มเติม 1 ชิ้น
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (80–100)%
เลเวลหีบ +(3–5)

Redblade Cache
Brinerot Cache กล่องนิรภัย
พิทักษ์โดย กองศึก Brinerot 1 กอง
มี ไอเทมยูนิคไบรน์ร็อท เพิ่มเติม 1 ชิ้น
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (80–100)%
เลเวลหีบ +(3–5)

Brinerot Cache
Renegades Cache กล่องนิรภัย
พิทักษ์โดย กองศึก Renegade 1 กอง
มี ไอเทมยูนิคเรเนเกด เพิ่มเติม 1 ชิ้น
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (80–100)%
เลเวลหีบ +(3–5)

Renegades Cache
The Plaguemaw's Offering กล่องนิรภัยผู้ฝึกเวท
มี ไอเทม เพิ่มเติม 5 ชิ้น
The Plaguemaw's Offering
Atziri's Vessel คนโทแห่งวาล์
map disable chest drop scaling [1]

Atziri's Vessel
Breach Box เปลี่ยนชื่อ
มี ไอเทม เพิ่มเติม (4–5) ชิ้น

Breach Box
The Maelström Cell กล่องนิรภัยไพ่พยากรณ์
พิทักษ์โดย ดาริโอ ความว่างเปล่ามีชีวิต
พิทักษ์โดย Void Construct หลายชุด
chest delay drops until daemons finish [1]
มี ไพ่พยากรณ์ เพิ่มเติมที่ให้ ไอเทมเชปเปอร์ หรือ ไอเทมเอลเดอร์
มี ไพ่พยากรณ์ เพิ่มเติม (1–10) ชิ้น ที่มีจำนวนกองเต็มอยู่ที่ (1–13)
ไม่มีไอเทมอื่นเพิ่มเติม

The Maelström Cell
Weylam's War Chest กล่องนิรภัยผู้ฝึกเวท
มี ไอเทม เพิ่มเติม (20–30) ชิ้น
chest delay drops until daemons finish [1]
มี ไอเทมยูนิคโจรสลัด เพิ่มเติม 1 ชิ้น
พิทักษ์โดย ผีโจรสลัด กลุ่มใหญ่
พิทักษ์โดย แม่ย่านางแห่งแบล็คเครสต์

Weylam's War Chest
Legacy Relic หีบบรรจุวัตถุโบราณเลอค่า
chest drop reliquary items [1]

Legacy Relic
Timeworn Chest หีบบรรจุวัตถุโบราณเลอค่า
chest drop reliquary items [2]

Timeworn Chest
Vaal Repository หีบบรรจุวัตถุโบราณเลอค่า
chest drop reliquary items [3]

Vaal Repository
Book Stand Strongbox กล่องนิรภัยไพ่พยากรณ์
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (30–60)%

Book Stand Strongbox
Gifts of the Sacrificed สถูปแห่งวาล์
พิทักษ์โดย อิกโทลาตล์ ช่างฝีมือแห่งการบวงสรวง
พิทักษ์โดย มอนสเตอร์วาล์ หลายชุด
chest delay drops until daemons finish [1]

Gifts of the Sacrificed
Gifts of the Red Queen สถูปแห่งวาล์
พิทักษ์โดย มาฮวตซี ช่างฝีมือแห่งปรารถนา
พิทักษ์โดย มอนสเตอร์วาล์ หลายชุด
chest delay drops until daemons finish [1]

Gifts of the Red Queen
กล่องนิรภัย /401 ⍟

กล่องนิรภัย /401 ⍟

ชื่อDescription
ถัง
ตะกร้า
กองกระดูก
หินใหญ่
กองหิน
หีบกระดูก
หีบทองแดง
หีบใหญ่
ลัง
หีบทองคำ
หีบสีเงิน
หีบชนเผ่า
โลงหิน
ไข่
ดอกเห็ด
ขวดโหล หนอนเลือด
ลังไม้ หนูขี้โรค
โถระฆัง
ไห
คนโท
หีบ
ถุง
ซากที่ถูกผนึก
ไหทองคำ
รังไหม
รังไหมเน่าเปื่อย
รังไหมเน่าสลาย
รังไหมเน่าเหม็น
ไหสีเงิน
ศพ
รังโรอ์
ทาสสาว
โทลแมน
เครื่องประหลาด
แท่นบูชา
พลัม
หีบหรูหรา
ที่เก็บของ
หีบการ์ดดำ
หีบเก็บสาร
ชั้นหนังสือ
อุปกรณ์ทดลอง
โลงศพเทมพลาร์พระองค์แรก
กล่องวัตถุโบราณคารุย
บัลลังก์โซลาริส
หีบเก็บของ
หีบธงสีดำ
ภาชนะแห่งบาป
กล่องล็อกสกปรก
กล่องล็อกคิชาร่า
หิ่งห้อย
หีบที่ปิดแน่น
โลงศพเฮคเตอร์ ทิทูเชียส
เครื่องตกตะกอนอาคม
หีบที่ปิดผนึก
กล่องไข่มุก
โต๊ะโดมินัส
แท่นอาวุธ
แท่นเกราะ
แท่นของอาลักษณ์
ศพที่ถูกตรึง
ศพที่มัด
ศพที่ถูกเสียบ
หีบโจร
มหาสมบัติจอมโจรสลัด
กองสมบัติ
สมบัติมาราเค็ทที่สาบสูญ
คลังเก็บของผู้ทำสงคราม
สมบัติเรืออับปาง
เครื่องมือประติมากร
กล่องนิรภัยผู้ฝึกเวท
ที่เก็บของปรมาจารย์
กล่องนิรภัยช่างตีเกราะ
กล่องนิรภัยช่างตีเหล็ก
กล่องนิรภัยนายช่าง
กล่องนิรภัยนักเขียนแผนที่
กล่องนิรภัยนักเคมี
กล่องนิรภัยช่างเจียระไน
กล่องนิรภัยช่างอัญมณี
กล่องนิรภัยขนาดใหญ่
กล่องนิรภัยหรูหรา
กล่องนิรภัย
กล่องนิรภัยไพ่พยากรณ์
คนโทแห่งวาล์
หีบประดับ
หีบล็อก
หีบที่ถูกซ่อน
ที่เก็บอุปกรณ์
ขุมทรัพย์เขาวงกต
สมบัติแห่งผู้ใฝ่สูง
ของขวัญแห่งจักรพรรดิ
อุปกรณ์การรบ
ของที่ริบมาจากสงคราม
ที่เก็บของผู้ทำสงคราม
อุปกรณ์ผู้พิทักษ์
หีบเกราะ
สมบัติผู้พิทักษ์
ขุมทรัพย์จักรพรรดิ
ตู้นิรภัยจักรพรรดิ
สมบัติจักรพรรดิ
แผนภูมิจักรพรรดิ
กล่องล็อกน่าฉงน
ล็อกเกอร์อันประณีต
สมบัติอีซาโร
ทรัพย์อีซาโร
หีบเทพพยากรณ์
เปลี่ยนชื่อ
มือที่กุมแน่น
มือกุมแน่นของ ซอปห์
มือกุมแน่นของ ทุล
มือกุมแน่นของ เอ็ช
มือกุมแน่นของ อูล-เนโทล
มือกุมแน่นของ ชายูล่า
หีบบรรจุวัตถุโบราณเลอค่า
กองหีบ
หีบอะบิส
แจกัน
หีบสมบัติกัปตัน
ซากของโจร
แจกันกะลาสี
ไหโบราณ
อุปกรณ์
คลังเก็บของที่ถูกซ่อน
ที่ซ่อนของ
ขุม
หีบอาวุธ
ขุมโบราณ
คลัง
วัตถุประหลาด
ร่างงอกเต้นตุบ
หีบพิเศษ
สมบัติกษัตริย์
หีบผนึก
หลุมขุดโบราณ
คำทำนายโบราณ
ของถูกขโมย
ของบูชา
ชุดประกอบพิธี
สมบัติตกทอด
สมบัติโบราณ
แผนที่ฝุ่นจับ
เครื่องประดับพิธี
คนโทอาคม
ชุดทำศึก
อาวุธโบราณ
หีบยุทโธปกรณ์
หีบส่องประกาย
หีบหิน
หีบประจำบ่อ
คนโฑประจำสวน
หีบเสริมเกราะ
หีบวายุ
หีบสายฟ้า
หีบกันไฟ
หีบทดลอง
ที่เก็บดินระเบิด
หีบปิดผนึก
ใยประหลาด
สายแร่อะซูไรต์มีตำหนิ
สายแร่อะซูไรต์
สายแร่อะซูไรต์มั่งคั่ง
สายแร่อะซูไรต์บริสุทธิ์
หีบอะซูไรต์มีตำหนิ
หีบอะซูไรต์
หีบอะซูไรต์มั่งคั่ง
หีบอะซูไรต์บริสุทธิ์
อุปกรณ์ทำเหมือง
หีบพลุไฟ
หีบพลุไฟขนาดใหญ่
หีบระเบิดไดนาไมต์
ซากฟอสซิลไหม้เกรียม
ซากฟอสซิลเยือกเย็น
ซากฟอสซิลโลหะ
ซากฟอสซิลขรุขระ
ซากฟอสซิลวิปริต
ซากฟอสซิลเก่าแก่
ซากฟอสซิลแน่นปึก
ซากฟอสซิลสึกกร่อน
ซากฟอสซิลแท่งปริซึม
ซากฟอสซิลอากาศธาตุ
ซากฟอสซิลที่เป็นซี่ๆ
ซากฟอสซิลที่ผูกกัน
ซากฟอสซิลไร้ที่ติ
ซากฟอสซิลประณีต
ซากฟอสซิลโปร่งใส
ซากฟอสซิลน่าขนลุก
ซากฟอสซิลพื้นฐาน
ซากฟอสซิลเจียระไน
ซากฟอสซิลเปื้อนเลือด
ซากฟอสซิลที่เป็นโพรง
ซากฟอสซิลมีรอยร้าว
ซากฟอสซิลรอยสลัก
ซากฟอสซิลที่พันกันยุ่งเหยิง
ซากฟอสซิลศักดิ์สิทธิ์
ซากฟอสซิลชุบทอง
ที่เก็บตัวสั่นพ้อง
ที่ซ่อนตัวสั่นพ้อง
ขุมทรัพย์ตัวสั่นพ้อง
ของโจรที่ถูกลืม
ชุดเกราะที่ถูกลืม
สรรพาวุธที่ถูกลืม
เครื่องประดับที่ถูกลืม
ทรัพย์สมบัติที่ถูกลืม
ของโจรที่สาบสูญ
ชุดเกราะที่สาบสูญ
สรรพาวุธที่สาบสูญ
เครื่องประดับที่สาบสูญ
ทรัพย์สมบัติที่สาบสูญ
ของโจรที่ถูกซ่อน
ชุดเกราะที่ถูกซ่อน
สรรพาวุธที่ถูกซ่อน
เครื่องประดับที่ถูกซ่อน
ทรัพย์สมบัติที่ถูกซ่อน
สมบัติที่ถูกซ่อน
ความมั่งคั่งที่ถูกซ่อน
กล่องล็อกปิดผนึก
กล่องล็อกที่มีเสียงพึมพำ
กล่องล็อกเปื้อนเลือด
กล่องล็อกมั่งคั่ง
กล่องล็อกประดับพลอย
กล่องล็อกน้ำหนักเบา
กล่องล็อกที่มีลางสังหรณ์
กล่องล็อกลงเสน่ห์
กล่องล็อกผิดธรรมชาติ
กล่องล็อกแห่งดวงดาว
กล่องล็อกหม่นหมอง
กล่องล็อกสะอาด
กล่องล็อกเก็บสมบัติ
มรดกที่ถูกซ่อน
ชุดเกราะที่ถูกทิ้ง
ชุดเกราะเบี้ยวๆ
ชุดเกราะนักเดินทาง
ชุดเกราะที่จำเป็น
ชุดเกราะตะปุ่มตะป่ํา
ชุดเกราะต้านทาน
ชุดเกราะแปลกๆ
ชุดเกราะคุณภาพดี
ชุดเกราะดวงดาว
ชุดเกราะผิดธรรมชาติ
ชุดเกราะผู้ครองชัย
ชุดเกราะอันประณีต
ชุดเกราะคล่องตัว
ชุดเกราะที่โดดเด่น
ชุดเกราะที่แตกเป็นเสี่ยงๆ
ชุดเกราะผสานร่าง
สรรพาวุธที่ถูกทิ้ง
สรรพาวุธเบี้ยวๆ
สรรพาวุธหนัก
สรรพาวุธอักษรเวท
สรรพาวุธน้ำหนักเบา
สรรพาวุธคุณภาพดี
สรรพาวุธผิดธรรมชาติ
สรรพาวุธดวงดาว
สรรพาวุธผู้ครองชัย
สรรพาวุธคม
สรรพาวุธแม่มด
สรรพาวุธที่โดดเด่น
สรรพาวุธชิ้นเอก
สรรพาวุธที่แตกเป็นเสี่ยงๆ
สรรพาวุธผสานร่าง
เครื่องประดับที่ถูกทิ้ง
สร้อยคอที่ถูกทิ้ง
แหวนที่ถูกทิ้ง
จิวเวลที่ถูกทิ้ง
เครื่องประดับเบี้ยวๆ
เครื่องประดับคล่องตัว
เครื่องประดับน้ำหนักเบา
เครื่องประดับผิดธรรมชาติ
เครื่องประดับดวงดาว
เครื่องประดับผู้ครองชัย
เครื่องประดับแปลกๆ
เครื่องประดับกรรมพิธี
เครื่องประดับคุณภาพดี
เครื่องประดับที่แตกเป็นเสี่ยงๆ
เครื่องประดับผสานร่าง
จิวเวลเบี้ยวๆ
จิวเวลอัดแน่น
อัญมณีที่ถูกทิ้ง
อัญมณีนักเจียระไน
อัญมณีคุณภาพดี
อัญมณีโบราณ
อัญมณีจารึก
อัญมณีที่โดดเด่น
สมบัติที่ถูกทิ้ง
สมบัติตะปุ่มตะป่ำ
สมบัติเปื้อนเลือด
สมบัติน้ำหนักเบา
สมบัติระยิบระยับ
สมบัติที่บรรจุแน่น
สมบัตินักเขียนแผนที่
สมบัติที่แตกเป็นเสี่ยงๆ
ทรัพย์สินที่ถูกทิ้ง
แผนภูมิที่ถูกทิ้ง
แผนภูมินักเขียนแผนที่
แผนภูมิเปื้อนเลือด
แผนภูมิแปลกๆ
แผนภูมินักสำรวจ
แผนภูมิดวงดาว
แผนภูมิสวยงาม
แผนภูมิพิศวง
แผนภูมิบ้าคลั่ง
สมบัติก่อนประวัติศาสตร์
ชุดเกราะน่าสยดสยอง
เครื่องประดับน่าสยดสยอง
ของโจรน่าสยดสยอง
สมบัติน่าสยดสยอง
ชุดเกราะหนัก
เครื่องประดับหนัก
ของโจรหนัก
สมบัติหนัก
ชุดเกราะคุกรุ่น
สรรพาวุธคุกรุ่น
เครื่องประดับคุกรุ่น
ของโจรคุกรุ่น
สมบัติคุกรุ่น
ชุดเกราะเย็นเฉียบ
สรรพาวุธเย็นเฉียบ
เครื่องประดับเย็นเฉียบ
ของโจรเย็นเฉียบ
สมบัติเย็นเฉียบ
ชุดเกราะที่เต็มไปด้วยพลัง
สรรพาวุธที่เต็มไปด้วยพลัง
เครื่องประดับที่เต็มไปด้วยพลัง
ของโจรที่เต็มไปด้วยพลัง
สมบัติที่เต็มไปด้วยพลัง
ชุดเกราะร้ายแรง
สรรพาวุธร้ายแรง
เครื่องประดับร้ายแรง
ของโจรร้ายแรง
สมบัติร้ายแรง
สร้อยเครื่องรางดุร้าย
ชุดเกราะดุร้าย
เครื่องประดับดุร้าย
หีบที่มีเสียงกระซิบ
ชุดเกราะดลใจ
เครื่องประดับดลใจ
ของโจรดลใจ
สมบัติดลใจ
เครื่องประดับที่มีแววตาจ้อง
ของโจรเปื้อนเลือด
หัตถกรรมโบราณ
ลังในตำนาน
ของโจรสะเทือนขวัญ
หีบที่ส่งเสียงโวยวาย
เครื่องประดับแห่งนรก
สมบัติแห่งนรก
แร่ก่อนประวัติศาสตร์
ฟอสซิลก่อนประวัติศาสตร์
ตัวสั่นพ้องก่อนประวัติศาสตร์
แหวนก่อนประวัติศาสตร์
ของพิกลที่ถูกซ่อน
ของประดับที่ถูกซ่อน
คลังเก็บของเซฟเฮ้าส์
หีบแตกร้าว
หีบแตกร้าว ไร้ตำหนิ
หีบแตกร้าว ไร้ที่ติ
หีบสังเคราะห์
หีบแตกร้าว แห่งดวงดาว
ดอกเห็ดสังเคราะห์
กระดูกสังเคราะห์
ระเบิดสังเคราะห์
กองหินสังเคราะห์
รังสังเคราะห์
ไหสังเคราะห์ที่ถูกสาป
โลงหินสังเคราะห์
แท่นของอาลักษณ์สังเคราะห์
คลังเก็บของสังเคราะห์
แจกันสังเคราะห์
หีบสมบัติ คารุย
คลังอาวุธ คารุย
หีบสมบัติ มาราเค็ท
คลังอาวุธ มาราเค็ท
หีบสมบัติ นิรันดร์
คลังอาวุธ นิรันดร์
หีบสมบัติ เทมพลาร์
คลังอาวุธ เทมพลาร์
หีบสมบัติ วาล์
คลังอาวุธ วาล์
สถูปแห่งวาล์
หีบสมบัติ
ถุงน้ำไบล์ท
ตุ่มหนองไบล์ท
ต่อมไบล์ท
หีบเมล็ดพันธุ์
ตู้โชว์คูริโอ
ตู้ล็อกนิรภัย
กล่องหรูหรา
หีบสัมฤทธิ์ขนาดเล็ก
เต้ารับขึ้นสนิม
หีบนิรภัย
หีบเคลือบมัน
กล่องล็อกกันน้ำ
หีบจักรลาน
ตู้เก็บของนิรภัย
หีบโบราณ
โลงศพคุมแรงดัน
ตู้เสริมเหล็ก
ที่ซ่อนของโจร
ตู้นิรภัย
หีบที่ถูกขุดค้น
ชาวประมง

กล่องนิรภัย

พรีฟิกซ์ /15

เลเวลชื่อModDrop Rate
8Arcticสร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณเมื่อถูกใช้งาน4.42%
1Unstableระเบิด
chest play warning sound [1]
4.42%
8Contaminatedสร้าง พื้นพิษ
chest play warning sound [1]
4.42%
25Vibratingร่าย Lightning Storm
chest play warning sound [1]
4.42%
10Scorchedร่าย Firestorm
chest play warning sound [1]
4.42%
1Incandescentลุกไหม้เมื่อใช้งาน4.42%
15Whisperingร่ายเวท สาปสะกด แบบสุ่มเมื่อถูกใช้งาน4.42%
4Putrifyingระเบิดศพที่อยู่ใกล้
chest play warning sound [1]
4.42%
35Rallyingพิทักษ์โดย มอนสเตอร์ กลุ่มใหญ่1.11%
1Reaper'sมอนสเตอร์ที่ตายที่อยู่ใกล้จะคืนชีพพร้อมสถานะ Onslaught4.42%
10Intimidatingพิทักษ์โดย มอนสเตอร์เมจิก 1 กอง
chest delay drops until daemons finish [1]
4.42%
35Menacingพิทักษ์โดย มอนสเตอร์แรร์ 3 ตัว
chest delay drops until daemons finish [1]
4.42%
12Contestedพิทักษ์โดย เอ็กไซล์อันธพาล 1 คน4.42%
2Ossifiedเรียกโครงกระดูก
chest delay drops until daemons finish [1]
4.42%
1Frigidร่าย Ice Nova
chest play warning sound [1]
4.42%

ซัฟฟิกซ์ /15

เลเวลชื่อModDrop Rate
40of Unityไอเทมภายใน จะเชื่อมรูเต็ม0.44%
1of Ascendanceเลเวลหีบ +11.33%
1of Ascendanceเลเวลหีบ +(2–3)1.33%
1of Ascendanceเลเวลหีบ +(4–5)1.33%
40of Kalandraมีไอเทมภาพสะท้อน3.54%
1of Prophecyมี เหรียญเงิน เพิ่มเติม (2–4) เหรียญ0.44%
20of Complexityไอเทมภายใน มี รู เพิ่มเติม 1 รู3.54%
1of Qualityไอเทมภายใน มีคุณภาพ (1–20)%3.54%
8of Affluenceมี ไอเทมแรร์ เพิ่มเติม (1–3) ชิ้น3.54%
4of Curiositiesมี ไอเทมเมจิก เพิ่มเติม (1–5) ชิ้น3.54%
1of Abundanceมี ไอเทม เพิ่มเติม (3–8) ชิ้น3.54%
1of Wisdomมีไอเทมที่ ถูกตรวจสอบ3.54%
45of Singularityมี ไอเทมยูนิค เพิ่มเติม 1 ชิ้น0.22%
4of Treasuresเพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมภายใน อีก (100–250)%3.54%
1of Bountyเพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (30–60)%3.54%
กล่องนิรภัย หน้าต่างช่วยเหลือ

กล่องนิรภัย หน้าต่างช่วยเหลือ

กล่องนิรภัย

หีบพิเศษที่เรียกว่า กล่องนิรภัย นั้นพบได้ทั่วทั้ง Path of Exile ซึ่งต่างจากหีบปกติตรงที่จะมีมอนสเตอร์หลายตัวคุ้มครองเอาไว้ คุณจะต้องสยบมอนสเตอร์เหล่านั้นก่อน ถึงจะเปิดได้ แม้ว่า กล่องนิรภัย จะไม่ใช่ไอเทมเสียทีเดียว แต่ก็มีลักษณะร่วมกับไอเทมหลายอย่างในเกม Path of Exile นั่นก็คือ กล่องนิรภัย นั้นมีม็อดที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการใช้ เงินตรา เช่นเดียวกับไอเทมปกติ กล่องนิรภัย นั้นมีหลายแบบให้ตามหา แต่ละแบบจะมีไอเทมต่างชนิดต่างจำนวนกันไป นี่คือตัวอย่างของ กล่องนิรภัย ที่พบได้ทั่วไป:

การพก ไอเทมเงินตรา ติดตัวนั้นย่อมมีประโยชน์ เพื่อที่คุณสามารถแก้ไข กล่องนิรภัย ที่คุณได้พบเจอ กล่องนิรภัย ระดับ ธรรมดา ย่อมต่างจากกล่องนิรภัยระดับ เมจิก ที่ถูกคราฟท์มาอย่างดิบดี

คลังเก็บของของคุณ หน้าต่างช่วยเหลือ

คลังเก็บของของคุณ หน้าต่างช่วยเหลือ

คลังเก็บของของคุณ

ในขณะที่คุณอยู่ท่ามกลางความป่าเถื่อนของเวร์แคลส์ท คุณอาจจะพบว่าช่องเก็บของของคุณเต็มและไม่สามารถเก็บไอเทมอะไรได้เลย แต่โชคดีที่ทุกเมืองและที่ซ่อนใน Path of Exile จะมีคลังเก็บของอยู่ ซึ่งไอเทมที่คุณใส่ไว้ในคลังเก็บของจะอยู่กับคลังเก็บของทุกที่ คุณจะพบว่าไอเทมที่คุณเก็บไว้ในคลังเก็บของที่ หอสังเกตการณ์ไลออนอาย นั้นรอคุณอยู่ที่ ค่ายพงไพร, ที่ซ่อนของคุณ, และทุกที่ที่มีคลังเก็บของ

ทุกเมืองและที่ซ่อนจะมีคลังเก็บของอยู่ด้วยเสมอ

ที่จริง ตัวละครตัวอื่นๆ ของคุณในลีกเดียวกันยังสามารถเข้าถึง คลังเก็บของ เดียวกัน ฉะนั้นหากคุณพบ ธนู ดีๆ ขณะที่เล่น Marauder อยู่ คุณสามารถนำมันไปเก็บไว้ในคลังให้ Ranger ของคุณใช้งานได้ในภายหลัง

การขยายคลังเก็บของของคุณ

ในบางจุดที่คุณอาจพบว่าคลังเก็บของของคุณใกล้เต็ม คุณสามารถซื้อคลังเพิ่มเติมได้ใน ร้านค้าสินค้าแฟชั่น เมื่อคุณซื้อแล้ว คุณจะใช้คลังเหล่านั้นได้ทุกลีก โดยคลังต่างๆ จะมีรูปแบบที่ต่างกันได้ดังนี้:

คลังพื้นฐานมีการทำงานเหมือนกับ คลังฟรี ของคุณ
คลังพรีเมียม นั้นสามารถแก้ ป้าย และกำหนดสี เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น และทำให้คุณสามารถนำไอเทมออกไปวางขาย คุณสามารถตั้งไอเทมแต่ละชิ้นแยกจากกัน หรือตั้งราคาเดียวให้กับไอเทมทุกชิ้นที่อยู่ในคลังนั้น
คลังพิเศษ อย่างเช่น คลังเงินตรา นั้นสามารถเก็บไอเทมเฉพาะได้หลายพันชิ้น ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าขนาดกองทั่วไป และยังช่วยให้ไอเทมเหล่านี้ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียงเรียบร้อย

ทุกคลังมี ช่องค้นหา ด้านล่างที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาและกรองไอเทมเพื่อให้คุณค้นหาไอเทมที่อยากเจอได้โดยเร็ว ไอเทมใน คลังเก็บของ ของคุณจะไม่หายไป แต่เมื่อลีกชั่วคราวสิ้นสุดลง ไอเทมทั้งหมดในหีบของคุณจะถูกย้ายไปยัง คลังเก็บของ ถาวรที่เทียบเท่า เมื่อเกิดการเคลื่อนย้ายเช่นนี้ คุณจะพบไอเทมได้ใน คลังเก็บของ ที่มีชื่อว่า "นำออกอย่างเดียว" คลังเหล่านี้จะเก็บไอเทมของคุณไว้ตลอดกาล แต่ไอเทมที่ถูกนำออกมาจาก คลังนำออกอย่างเดียว จะไม่สามารถใส่กลับเข้าไปในคลังนั้นได้

คลังนำออกอย่างเดียว จะทำให้ไอเทมของคุณปลอดภัยหายห่วงหลังจากที่ลีกท้าทายสิ้นสุดลง
Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.