สกิน Caustic Arrow /3 ⍟
Iconชื่อ
เอฟเฟคศรกัดกร่อน Tentacle
สกิล ศรกัดกร่อน (Caustic Arrow) ของคุณจะกลายเป็น พื้นที่สีม่วงอันมืดมน
เอฟเฟคศรกัดกร่อน Celestial
สกิล ศรกัดกร่อน (Caustic Arrow) ของคุณจะกลายเป็น เอฟเฟค Celestial
เอฟเฟคศรกัดกร่อน Oblivion
สกิล ศรกัดกร่อน (Caustic Arrow) ของคุณจะกลายเป็น เอฟเฟค Oblivion
Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.