เอฟเฟค Apollyon Shockwave
สินค้าแฟชั่น
หินเสริม Shockwave ของคุณจะกลายเป็น เอฟเฟค Apollyon
Apollyon Shockwave Effect
เอฟเฟค Apollyon Shockwave MicrotransactionApollyonShockwaveEffect /12
ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
DropLevel 1
BaseType Apollyon Shockwave Effect
BaseType เอฟเฟค Apollyon Shockwave
Class สินค้าแฟชั่น
TypeMetadata/Items/MicrotransactionSkillEffects/MicrotransactionApollyonShockwaveEffect
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
ส่งผลกับหินเสริม Shockwave
Tagsnot_for_sale
ร้านค้าApollyon
IconArt/2DItems/Effects/ApollyonShockwaveEffect
แฟชั่นสกิน Shockwave
ReferenceCommunity Wiki
Apollyon Shockwave Effect
Price: 140
Lowest Price: 105
Replaces the standard effect on a Shockwave gem with an apollyon version.
Skill effects can only be applied to one gem at a time but can be reclaimed and moved between gems for free.
Apollyon Shockwave Effect ร้านค้า /23
ชื่อWasOn SaleStart AtEnd At
Apollyon Shockwave Effect1401052023-12-08T00:00:00Z2023-12-12T00:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401262023-11-24T00:00:01Z2023-11-28T08:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052023-10-20T00:00:01Z2023-10-24T00:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052023-09-22T00:00:00Z2023-09-26T00:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052023-09-01T00:00:01Z2023-09-05T00:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052023-08-18T00:00:01Z2023-08-22T00:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052023-07-21T00:00:01Z2023-07-25T00:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052023-07-14T00:00:01Z2023-07-18T00:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052023-06-09T00:00:01Z2023-06-13T00:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052023-05-12T00:00:01Z2023-05-16T00:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052023-04-21T00:00:01Z2023-04-25T00:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052023-04-07T00:00:01Z2023-04-11T00:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052023-03-24T00:00:01Z2023-03-28T00:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052023-03-17T00:00:01Z2023-03-21T00:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052023-02-10T00:00:01Z2023-02-14T00:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052022-12-09T00:00:01Z2022-12-13T00:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052022-12-08T00:00:00Z2022-12-09T00:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052022-10-21T00:00:00Z2022-10-25T00:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052022-09-23T01:00:00Z2022-09-27T01:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052022-09-02T01:00:00Z2022-09-06T01:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052022-08-19T01:00:00Z2022-08-23T01:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052022-07-15T01:00:00Z2022-07-19T01:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect1401052022-06-17T01:00:00Z2022-06-21T01:00:00Z
Apollyon Shockwave Effect Attr /10 ⍟
ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
shop_twApollyonShockwaveEffect
name_tw衝擊波.煉獄帝王
price_tw475
description_tw將技能「衝擊波」的特效替換為煉獄帝王。
secondaryDescription_tw技能效果同時只能用在一個技能寶石上,但是可以透過「移除效果」來移除以使用在別顆技能寶石。
shop_usApollyonShockwaveEffect
name_usApollyon Shockwave Effect
price_us140
description_usReplaces the standard effect on a Shockwave gem with an apollyon version.
secondaryDescription_usSkill effects can only be applied to one gem at a time but can be reclaimed and moved between gems for free.
Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.