สัตว์เลี้ยง Cult of Darkness
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณออกมา
Cult of Darkness Pet
สัตว์เลี้ยง Cult of Darkness CultofDarknessPet /10
ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
DropLevel 1
BaseType Cult of Darkness Pet
BaseType สัตว์เลี้ยง Cult of Darkness
Class สินค้าแฟชั่น
TypeMetadata/Items/Pets/CultofDarknessPet
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
Tagsnot_for_sale
ร้านค้าLegion
IconArt/2DItems/Pets/CultOfDarknessPet
ReferenceCommunity Wiki
Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.