แท่นบูชา /19 ⍟

แท่นบูชา /19 ⍟

ชื่อSkill

แท่นบูชาเร่งความเร็ว
คุณมีความเร็วการกระทำ และ ความเร็วกระสุนเพิ่มขึ้น
เพิ่มความเร็วของกระสุน 80%
action speed -% [-50]
has shrine effect [1]

ความตายไม่เคยรอใคร

แท่นบูชาโหดเหี้ยม
การปะทะของคุณจะ ผลัก, และสร้างความเสียหาย และมีระยะเวลาสถานะ มึนงง เพิ่มขึ้น
ผลักศัตรูออกไปเมื่อปะทะ
Extra gore
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู 30%
เพิ่มความเสียหาย 50%
has shrine effect [1]

ตีแรง ตีครั้งเดียว

แท่นบูชาไหม้
ไฟจะตกลงมารอบๆ ตัวคุณ
has shrine effect [1]
ฟ้าถล่ม ผืนดินลุกเป็นไฟ

แท่นบูชาชาร์จ
คุณมีโอกาสได้รับ Power, Frenzy, หรือ Endurance เมื่อปะทะหรือสังหาร และยังได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจาก Charge เหล่านี้ด้วย
มีโอกาส 60% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge แบบสุ่มหนึ่งลูก เมื่อสังหาร
มีโอกาส 20% ที่จะได้รับ Power, Frenzy หรือ Endurance Charge เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย 5% ต่อจำนวน Frenzy, Power หรือ Endurance Charge ที่มีหนึ่งลูก
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 4% ต่อจำนวน Frenzy Charge
เพิ่มโอกาสคริติคอล 40% ต่อจำนวน Power Charge
บัฟมอบม็อด: เสริมป้องกันกายภาพ 4% ต่อจำนวน Endurance Charge
บัฟมอบม็อด: ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +4% ต่อจำนวน Endurance Charge
base cast speed +% per frenzy charge [4]
has shrine effect [1]
object inherent damage +% final per frenzy charge [4]

เอาชนะ ย่ำยี และสยบ

แท่นบูชาเพชร
คุณคริติคอล เสมอ
การปะทะทุกอย่างคริติคอล
has shrine effect [1]

มอบความเจ็บปวดอย่างสวยงาม

แท่นบูชาเทพเจ้า
คุณไม่ได้รับความเสียหาย
ไม่ได้รับความเสียหาย
has shrine effect [1]

จงกลายเป็นฝันร้าย

แท่นบูชาเสียงสะท้อน
สกิลของคุณทำงานซ้ำ
สกิล ทำงานซ้ำเพิ่มเติม 1 ครั้ง
echoing shrine attack speed +% final [100]
echoing shrine cast speed +% final [100]
has shrine effect [1]

ปลดปล่อยความบ้าคลั่งให้เป็นอิสระ

แท่นบูชาแช่แข็ง
น้ำแข็งกระจายจะเกิดขึ้นรอบๆ ตัวคุณ
has shrine effect [1]
เปลี่ยนโลกเป็นน้ำแข็ง

แท่นบูชาความมืด
คุณนำความเสียหายที่ไม่ใช่ เคออส ของคุณบางส่วนไปเสริมเป็น เคออส นอกจากนี้ศัตรูที่คุณสังหารมีโอกาสที่จะระเบิด สร้างความเสียหายส่วนหนึ่งของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมันเป็นความเสียหาย เคออส
ศัตรูที่คุณสังหาร มีโอกาส 40% ที่จะระเบิดสร้างความเสียหาย หนึ่งในสี่ ของพลังชีวิตสูงสุดของมันเป็นความเสียหาย เคออส
นำ 10% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
has shrine effect [1]

จงใช้เงาของเจ้า

แท่นบูชาคำสาป
การปะทะของคุณจะสร้างคำสาปแบบสุ่ม
มีโอกาสสาปศัตรูด้วย สาปสะกด แบบสุ่ม 0% เมื่อปะทะ
has shrine effect [1]
random curses include silence [0]

อย่าหยุดยั้งลิ้นอันโฉดชั่ว

แท่นบูชาป้องกัน
คุณมี เกราะ, หลบหลีก และ โล่พลังงาน เพิ่มขึ้น
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 100%
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 100%
บัฟมอบม็อด: เพิ่มค่า เกราะ 100%
has shrine effect [1]
maximum life % to add to maximum energy shield [0]

ไม่มีสิ่งใดหยุดเจ้าได้

แท่นบูชาสายฟ้า
วงสายฟ้าจะเกิดขึ้นรอบๆ ตัวคุณ
has shrine effect [1]
เปิดดวงตาแห่งพายุ

แท่นบูชายักษ์
คุณมีพลังชีวิต พื้นที่ส่งผล และขนาดเพิ่มขึ้น
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 40%
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 30%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 40%
has shrine effect [1]

ความกล้าหาญจะคงยืนหยัด

แท่นบูชาเติมพลัง
คุณกำลังฟื้นฟู พลังชีวิต และ มานา
ฟื้นฟู มานา 10% ต่อวินาที
ฟื้นฟู พลังชีวิต 6.67% ต่อวินาที
has shrine effect [1]

ฟื้นคืนสิ่งที่สูญหาย

แท่นบูชาความต้านทาน
คุณมีค่าต้านทานความเสียหายจาก ธาตุ เพิ่มเติม
ค่าต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +10%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +50%
has shrine effect [1]

อย่าได้เกรงกลัวธาตุ

แท่นบูชาควัน
ควันจะบดบังตัวคุณ
has shrine effect [1]
ปกคลุมเส้นทางไว้ในหมอกแห่งสงคราม

แท่นบูชาโครงกระดูก
โครงกระดูกถูกอัญเชิญมาหาคุณ
has shrine effect [1]
อดีตย่อมรับใช้ปัจจุบัน

แท่นบูชาไฟฟ้าสถิต
สายฟ้าจะยิงจากตัวคุณ
has shrine effect [1]
ยื่นมือออกมาและสัมผัสความเกลียดชัง

แท่นบูชาหนาม
คุณจะสะท้อนความเสียหาย กายภาพ และ ธาตุ บางส่วน
elemental damage taken % to deal to attacker [18]
has shrine effect [1]
physical damage taken % to deal to attacker [18]

แบ่งปันความเจ็บปวด
Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.