เอ็กไซล์ใกล้ตาย Text Audio /3 ⍟
ชื่อ
เจ้า​กับ​ข้า มีแค่เรา​สอง​คน​ที่มา​ถึง​ชายฝั่ง​... โดยที่​ยัง​ไม่​ตาย​นั่น​แหละ

เหมือน​ว่า​เจ้า​จะ​พบ​ของ​อะไร​ที่​ใช้​ป้องกัน​ตัว​ได้​แล้ว เยี่ยม ที่​นี่​มี​แต่​อาชญากร​เต็ม​ไป​หมด ​มี​ควัน​ลอยมาจาก​ทาง​ตะวัน​ออก​ของ​ตรง​นี้ น่า​จะ​ไป​ดู​นะ​ว่า​มี​อะ-
_have_weapon1_
แบบ​นั้น​ก็​ดีแล้ว ข้า​นึก​ว่า​ข้า​เห็น​ควัน​ลอย​มา​จาก​ทาง​ตะวัน​ออก​ของ​ตรง​นี้ น่า​จะ​ไป​ดู​นะ​ว่า​-
_have_weapon2_
เจ้ากับข้า มี​แค่​เรา​สอง​คน​ที่มา​ถึง​ชายฝั่ง​... โดยที่​ยัง​ไม่​ตาย​นั่น​แหละ

ที่​นี่​มี​แต่​อาชญากร​เต็ม​ไป​หมด หา​อะไร​มา​ป้องกัน​ตัว​เสีย
_no_weapon_
Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.