เถ้าถ่านผิดธรรมชาติชั้นยอด
เงินตรา
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่ม ม็อด​แฝง​อุปราช​อาบเพลิง ชั้นยอด 1 อย่าง
ให้กับ เสื้อเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ หรือ หมวก
มัน​จะ​มา​แทนที่​ม็อด​แฝง​เดิม​ที่​มี​อยู่ เว้นแต่ ม็อด​แฝง​ผู้กลืนกิน​โลกา
คลิก​ขวา​ที่​ไอเทม​ชิ้น​นี้ จากนั้น​คลิก​ซ้าย​ที่ ไอเทม​ธรรมดา, ไอเทม​เมจิก หรือ ไอเทม​แรร์ เพื่อ​ใช้​งาน ไม่​สามารถ​ใช้​กับ​ไอเทม​ที่​มี​อิทธิพล เชปเปอร์, เอลเดอร์ หรือ ผู้สังหาร​เอลเดอร์ ได้
Shift + คลิก เพื่อแยกกอง
Exceptional Eldritch Ember
เถ้าถ่านผิดธรรมชาติชั้นยอด CurrencyEldritchEmber4 /10 ⍟
ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
DropLevel 81
BaseType Exceptional Eldritch Ember
BaseType เถ้าถ่านผิดธรรมชาติชั้นยอด
Class เงินตรารวมกองได้
FlagsAlwaysAllocate
TypeMetadata/Items/Currency/CurrencyEldritchEmber4
Tagscleansing_fire_currency, eldritch_ember
IconArt/2DItems/Currency/CleansingFireOrbRank4
MTX Tab Stacks5000
ReferenceCommunity Wiki
Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.