สกิน Fireball /5

สกิน Fireball /5

Iconชื่อ
เอฟเฟคบอลไฟ Dragon
สกิล บอลไฟ (Fireball) ของคุณจะกลายเป็น โครงกระดูกมังกรไฟที่ระเบิดเมื่อปะทะ
เอฟเฟคบอลไฟ Stygian
สกิล บอลไฟ (Fireball) ของคุณจะกลายเป็น เอฟเฟค Stygian
เอฟเฟคบอลไฟ Oblivion
สกิล บอลไฟ (Fireball) ของคุณจะกลายเป็น เอฟเฟค Oblivion
เอฟเฟคบอลไฟ Direblade
สกิล บอลไฟ (Fireball) ของคุณจะกลายเป็น เอฟเฟค Direblade
เอฟเฟคบอลไฟ Demonic
สกิล บอลไฟ (Fireball) ของคุณจะกลายเป็น เอฟเฟค Demonic
Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.