เขตของสมุดแผนที่ Drops /2 ⍟

เขตของสมุดแผนที่ Drops /2 ⍟

ไอเทมเขตของสมุดแผนที่Min TierMax Tier
Haewark Hamlet116
Haewark Hamlet616