เขตของสมุดแผนที่ Drops /2 ⍟

เขตของสมุดแผนที่ Drops /2 ⍟

ไอเทมเขตของสมุดแผนที่Min TierMax Tier
Lex Ejoris116
Lex Ejoris616