เขตของสมุดแผนที่ Drops /2 ⍟

เขตของสมุดแผนที่ Drops /2 ⍟

ไอเทมเขตของสมุดแผนที่Min TierMax Tier
Lira Arthain116
Lira Arthain616