คำสั่งคุ้มครอง Text Audio /1 ⍟
ชื่อ
ซื่อสัตย์คลันของฉัน
ให้เลดี้กตัญญูของเราสนับสนุนแน่นอนของคุณและดูเธอกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่แน่นอน มีมากที่จะเรียนรู้จากชอบของการสอบสวนที่หลบภัยและวิญญาณหนึ่งคือ ฉันจะเกลียดกตัญญูที่จะรู้สึกว่าเธอต้องแบกภูมิปัญญาอันตรายดังกล่าวเพียงอย่างเดียว
- Dominus
อ่าน
Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.