เขตของสมุดแผนที่ Drops /3 ⍟

เขตของสมุดแผนที่ Drops /3 ⍟

ไอเทมเขตของสมุดแผนที่Min TierMax Tier
Valdo's Rest116
Valdo's Rest616
Valdo's Rest1116