Vanguard ซีรี่ส์ของแฟชั่น /9 ⍟

Vanguard ซีรี่ส์ของแฟชั่น /9 ⍟

Iconชื่อ
Vanguard Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
ใส่กรอบ Vanguard ให้รูปตัวละครของคุณ
「Core」Limited Drop

Vanguard Portrait Frame
Vanguard Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมเป็น Vanguard Helmet
「Core」Limited Drop

Vanguard Helmet
Vanguard Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Vanguard Boots
「Core」Limited Drop

Vanguard Boots
Vanguard Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Vanguard Gloves
「Core」Limited Drop

Vanguard Gloves
Vanguard Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเสื้อเกราะที่สวมเป็น Vanguard Body Armour
「Core」Limited Drop

Vanguard Body Armour
Vanguard Hood
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมเป็น Vanguard Hood
「Core」Limited Drop

Vanguard Hood
Vanguard Banner Back Attachment
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟค Vanguard Banner ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่
「Core」Limited Drop

Vanguard Banner Back Attachment
Vanguard Weapon Effect
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟค Vanguard Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
「Core」Limited Drop

Vanguard Weapon Effect
Vanguard Apparition Effect
สินค้าแฟชั่น
Vanguard Apparition จะสิงอยู่ในสร้อยของคุณ
「Core」Limited Drop

Vanguard Apparition Effect