เสื้อเกราะ Zenith
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ที่สวมใส่เป็น เสื้อเกราะ Zenith
Zenith Body Armour
เสื้อเกราะ Zenith MicrotransactionWhiteLacqueredBodyArmour /12
ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
DropLevel 1
BaseType Zenith Body Armour
BaseType เสื้อเกราะ Zenith
Class สินค้าแฟชั่น
TypeMetadata/Items/MicrotransactionItemEffects/MicrotransactionWhiteLacqueredBodyArmour
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
ส่งผลกับเสื้อเกราะ
Tagsnot_for_sale
ร้านค้าZenith
IconArt/2DItems/Effects/BodyArmour/ZenithBody
แฟชั่นสกินเสื้อเกราะ
ReferenceCommunity Wiki
Zenith Body Armour
Price: 250
Lowest Price: 175
Replaces the appearance of a piece of body armour with the Zenith Body Armour.
Body Armour effects can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory. They apply to any body armours you equip.
Zenith Body Armour ร้านค้า /33
ชื่อWasOn SaleStart AtEnd At
Zenith Body Armour2501752023-11-24T00:00:01Z2023-11-28T08:00:00Z
Zenith Body Armour2501852023-11-22T00:00:00Z2023-11-23T00:00:00Z
Zenith Body Armour2501852023-10-11T00:00:00Z2023-10-12T00:00:00Z
Zenith Body Armour2501852023-09-06T00:00:00Z2023-09-07T00:00:00Z
Zenith Body Armour2501852023-08-02T00:00:00Z2023-08-03T00:00:00Z
Zenith Body Armour2501852023-06-28T00:00:00Z2023-06-29T00:00:00Z
Zenith Body Armour2501852023-05-10T00:00:00Z2023-05-11T00:00:00Z
Zenith Body Armour2501852023-04-04T00:00:01Z2023-04-05T00:00:00Z
Zenith Body Armour2501852023-03-01T00:00:00Z2023-03-02T00:00:00Z
Zenith Body Armour2501852023-01-18T00:00:00Z2023-01-19T00:00:00Z
Zenith Body Armour2501852022-12-23T00:00:01Z2022-12-27T00:00:00Z
Zenith Body Armour2501852022-11-23T00:00:00Z2022-11-24T00:00:00Z
Zenith Body Armour2501852022-10-19T00:00:00Z2022-10-20T00:00:00Z
Zenith Body Armour2501852022-09-07T01:00:00Z2022-09-08T01:00:00Z
Zenith Body Armour2501852022-07-20T01:00:00Z2022-07-21T01:00:00Z
Zenith Body Armour2501852022-06-15T01:00:00Z2022-06-16T01:00:00Z
Zenith Body Armour2501852022-05-10T01:00:00Z2022-05-11T01:00:00Z
Zenith Body Armour2501852022-04-07T01:00:00Z2022-04-08T01:00:00Z
Zenith Body Armour2501852022-03-01T00:00:00Z2022-03-02T00:00:00Z
Zenith Body Armour2501852022-01-13T00:00:00Z2022-01-14T00:00:00Z
Zenith Body Armour2501752021-11-26T00:00:00Z2021-11-30T08:00:00Z
Zenith Body Armour2501852021-11-17T03:00:00Z2021-11-18T03:00:00Z
Zenith Body Armour2501852021-05-25T04:00:00Z2021-05-26T04:00:00Z
Zenith Body Armour2501852021-03-09T03:00:00Z2021-03-10T03:00:00Z
Zenith Body Armour2501852020-12-16T03:00:00Z2020-12-17T03:00:00Z
Zenith Body Armour2501852020-10-20T03:00:00Z2020-10-21T03:00:00Z
Zenith Body Armour2501852020-08-12T04:00:00Z2020-08-13T04:00:00Z
Zenith Body Armour2501852020-06-10T04:00:00Z2020-06-11T04:00:00Z
Zenith Body Armour2501852020-04-09T04:00:00Z2020-04-10T04:00:00Z
Zenith Body Armour2501852020-02-12T03:00:00Z2020-02-13T03:00:00Z
Zenith Body Armour2501852019-12-31T03:00:00Z2020-01-01T03:00:00Z
Zenith Body Armour2501852019-09-05T04:00:00Z2019-09-06T04:00:00Z
Zenith Body Armour2501852019-07-18T04:00:00Z2019-07-19T04:00:00Z
Zenith Body Armour Attr /10 ⍟
ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
shop_twWhiteLacqueredBodyArmour
name_tw身體外觀:極盛之尊
price_tw750
description_tw將你的身體外觀替換為極盛之尊。
secondaryDescription_tw一個身體外觀替換同時只能用在一件身體護甲上,但是可以透過「移除效果」來移除以使用在其他身體護甲。
shop_usWhiteLacqueredBodyArmour
name_usZenith Body Armour
price_us250
description_usReplaces the appearance of a piece of body armour with the Zenith Body Armour.
secondaryDescription_usBody Armour effects can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory. They apply to any body armours you equip.
Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.