ปีก Apollyon
สินค้าแฟชั่น
ติด ปีก Apollyon ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
Apollyon Wings
ปีก Apollyon MicrotransactionApollyonWings /12
ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
DropLevel 1
BaseType Apollyon Wings
BaseType ปีก Apollyon
Class สินค้าแฟชั่น
TypeMetadata/Items/MicrotransactionItemEffects/MicrotransactionApollyonWings
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
ส่งผลกับเสื้อเกราะ
Tagsnot_for_sale
ร้านค้าApollyon
IconArt/2DItems/Effects/Wings/ApollyonWings
แฟชั่นแฟชั่นติดหลัง
ReferenceCommunity Wiki
Apollyon Wings
Price: 640
Lowest Price: 480
Adds the Apollyon Wings to your body armour.
Back attachments can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory.
Apollyon Wings ร้านค้า /30
ชื่อWasOn SaleStart AtEnd At
Apollyon Wings6404802023-12-08T00:00:00Z2023-12-12T00:00:00Z
Apollyon Wings6405122023-11-24T00:00:01Z2023-11-28T08:00:00Z
Apollyon Wings6404802023-10-20T00:00:01Z2023-10-24T00:00:00Z
Apollyon Wings6404802023-09-22T00:00:00Z2023-09-26T00:00:00Z
Apollyon Wings6404802023-09-08T00:00:01Z2023-09-12T00:00:00Z
Apollyon Wings6404802023-08-18T00:00:01Z2023-08-22T00:00:00Z
Apollyon Wings6404802023-07-14T00:00:01Z2023-07-18T00:00:00Z
Apollyon Wings6404802023-06-09T00:00:01Z2023-06-13T00:00:00Z
Apollyon Wings6404802023-05-12T00:00:01Z2023-05-16T00:00:00Z
Apollyon Wings6404802023-04-28T00:00:01Z2023-05-02T00:00:00Z
Apollyon Wings6404802023-04-07T00:00:01Z2023-04-11T00:00:00Z
Apollyon Wings6404802023-03-17T00:00:01Z2023-03-21T00:00:00Z
Apollyon Wings6404802023-02-10T00:00:01Z2023-02-14T00:00:00Z
Apollyon Wings6404802022-12-30T00:00:01Z2023-01-03T00:00:00Z
Apollyon Wings6404802022-12-08T00:00:00Z2022-12-09T00:00:00Z
Apollyon Wings6404802022-10-21T00:00:00Z2022-10-25T00:00:00Z
Apollyon Wings6404802022-09-23T01:00:00Z2022-09-27T01:00:00Z
Apollyon Wings6404802022-09-09T01:00:01Z2022-09-13T01:00:00Z
Apollyon Wings6404802022-08-19T01:00:00Z2022-08-23T01:00:00Z
Apollyon Wings6404802022-07-15T01:00:00Z2022-07-19T01:00:00Z
Apollyon Wings6404802022-06-17T01:00:00Z2022-06-21T01:00:00Z
Apollyon Wings6404802022-06-03T01:00:00Z2022-06-07T01:00:00Z
Apollyon Wings6404802022-05-13T01:00:00Z2022-05-17T01:00:00Z
Apollyon Wings6404802022-04-08T01:00:00Z2022-04-12T01:00:00Z
Apollyon Wings6404802022-03-11T00:00:00Z2022-03-15T00:00:00Z
Apollyon Wings6404802022-02-25T00:00:00Z2022-03-01T00:00:00Z
Apollyon Wings6404802021-12-29T00:00:00Z2021-12-30T00:00:00Z
Apollyon Wings6405122021-11-26T00:00:00Z2021-11-30T08:00:00Z
Apollyon Wings6404802021-11-12T03:00:00Z2021-11-16T03:00:00Z
Apollyon Wings6404802021-09-17T04:00:00Z2021-09-21T04:00:00Z
Apollyon Wings Attr /10 ⍟
ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
shop_twApollyonWings
name_tw背飾:煉獄帝王之翼
price_tw1980
description_tw在你的背後附加煉獄帝王之翼。
secondaryDescription_tw背飾可以在商城道具面板中使用。
shop_usApollyonWings
name_usApollyon Wings
price_us640
description_usAdds the Apollyon Wings to your body armour.
secondaryDescription_usBack attachments can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory.
Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.