ขวดยาพลังชีวิต Unique /32 ⍟

ขวดยาพลังชีวิต Unique /32 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Blood of the Karui Sanctified Life Flask
ต้องการ เลเวล: 50
เพิ่มพลังชีวิตที่ฟื้นฟูขึ้น 100%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูขึ้น (5–20)%
ฟื้นฟูพลังชีวิตทั้งหมดทันทีที่ผลของขวดยาสิ้นสุดลง

Blood of the Karui
Doedre's Elixir Greater Mana Flask
ต้องการ เลเวล: 12
ลบ 20% ของโล่พลังงานสูงสุดเมื่อใช้
ได้รับความเสียหาย เคออส 10% ของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อใช้งาน
ได้รับ Frenzy Chargeเมื่อใช้
ได้รับ Power Charge เมื่อใช้
ได้รับ Endurance Charge เมื่อใช้
เพิ่มชาร์จที่ใช้ขึ้น %1%%

Doedre's Elixir
Zerphi's Last Breath Grand Mana Flask
ต้องการ เลเวล: 18
เพิ่มชาร์จที่ใช้ขึ้น %1%%
ได้รับ Last Breath เมื่อคุณใช้งานสกิลระหว่างผลของยา รับผล (450–600)% ของมานาที่ใช้
(Last Breath ฟื้นฟูพลังชีวิตคิดตามมานาที่ใช้ อยู่ได้ 4 วินาที แต่จะหายไปเมื่อคุณถูกปะทะ)

Zerphi's Last Breath
Lavianga's Spirit Sanctified Mana Flask
ต้องการ เลเวล: 50
เพิ่มจำนวนที่ฟื้นฟูขึ้น (30–50)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูขึ้น 100%
สกิลของคุณไม่ต้องใช้มานาระหว่างใช้งานขวด

Lavianga's Spirit
Replica Lavianga's Spirit Sanctified Mana Flask
ต้องการ เลเวล: 50

Replica Lavianga's Spirit
Divination Distillate Large Hybrid Flask
ต้องการ เลเวล: 30
เพิ่มระดับไอเทมหายากขึ้น (40–60)% ระหว่างการใช้ขวด
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบขึ้น (12–18)% ระหว่างการใช้ขวด
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 25% ระหว่างการใช้ขวด
ต้านทาน ทุกธาตุ +50% ขณะอยู่ในผลของขวดยา

Divination Distillate
The Writhing Jar Hallowed Hybrid Flask
ต้องการ เลเวล: 60
Writhing Worm ของศัตรู 2 ตัวจะหลุดออกจากขวดยาหากใช้
และหาก Writhing Worm โดนโจมตีมันจะตายทันที
ลดชาร์จที่ใช้ลง %1%%
ฟื้นฟูทันที
ลดจำนวนที่ฟื้นฟูลง (65–75)%

The Writhing Jar
Coruscating Elixir Ruby Flask
ต้องการ เลเวล: 18
ความเสียหาย เคออส จะไม่ทะลุโล่พลังงานระหว่างผลของยา
ลดพลังชีวิตเหลือ 1 เมื่อใช้
พลังชีวิตที่ถูกลดจะไปฟื้นฟูโล่พลังงานในเวลา 2 วินาที
%1%% เพิ่มระยะเวลาขึ้น
%1%% ลดเอฟเฟค

Coruscating Elixir
Dying Sun Ruby Flask
ต้องการ เลเวล: 18
ลดชาร์จที่ใช้ลง %1%%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (15–25)% ขณะที่อยู่ในผลของขวดยา
ยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก ขณะรับผลจากขวดยา

Dying Sun
Taste of Hate Sapphire Flask
ต้องการ เลเวล: 18
ขณะรับผลจากขวดยา 20% ของความเสียหายกายภาพที่ผู้เล่นได้รับจะถูกแปลงเป็นความเสียหายธาตุน้ำแข็ง
นำ (15–20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง ระหว่างได้รับผล
โอกาส 30% ที่จะหลีกเลี่ยงการติดสถานะหนาวสั่นระหว่างที่ใช้งานขวด
โอกาส 30% ที่จะหลีกเลี่ยงการติดสถานะแช่แข็งระหว่างที่ใช้งานขวด

Taste of Hate
Vessel of Vinktar Topaz Flask
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มชาร์จที่ใช้ขึ้น %1%%
Shock ศัตรูรอบข้าง จากผลของ Flask, ทำให้ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
คุณ Shock จากผลของ Flask , ทำให้จะได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 50%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (15–25) ถึง (70–90) ให้กับเวทย์ ขณะอยู่ในผลของยา
ดูด 20% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในผลของยา
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

Vessel of Vinktar
Vessel of Vinktar Topaz Flask
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มชาร์จที่ใช้ขึ้น %1%%
Shock ศัตรูรอบข้าง จากผลของ Flask, ทำให้ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
คุณ Shock จากผลของ Flask , ทำให้จะได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 50%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (25–35) ถึง (110–130) ให้การโจมตี ขณะอยู่ในผลของยา
ดูด 20% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในผลของยา
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

Vessel of Vinktar
Vessel of Vinktar Topaz Flask
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มชาร์จที่ใช้ขึ้น %1%%
Shock ศัตรูรอบข้าง จากผลของ Flask, ทำให้ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
คุณ Shock จากผลของ Flask , ทำให้จะได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 50%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 20% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า ขณะอยู่ในผลของยา
ดูด 20% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในผลของยา
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

Vessel of Vinktar
Vessel of Vinktar Topaz Flask
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มชาร์จที่ใช้ขึ้น %1%%
Shock ศัตรูรอบข้าง จากผลของ Flask, ทำให้ได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 10%
คุณ Shock จากผลของ Flask , ทำให้จะได้รับความเสียหาย เพิ่มขึ้น 50%
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า 10% ระหว่างผลของยา
ดูด 20% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในผลของยา
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

Vessel of Vinktar
Rumi's Concoction Granite Flask
ต้องการ เลเวล: 68
โอกาสบล็อคการโจมตี +(14–20)% ระหว่างผลของยา
โอกาสบล็อคเวท +(6–10)% ระหว่างผลของยา

Rumi's Concoction
Lion's Roar Granite Flask
ต้องการ เลเวล: 27
โอกาส 75% ที่จะทำให้ศัตรูหนีไปเมื่อใช้
เพิ่มความเสียหายทางกายภาพระยะประชิดมากขึ้น (20–25)% ระหว่างที่มีการแสดงผล
เพิ่มการติด Knockback ไปที่การโจมตีระยะประชิดระหว่างที่ใช้งานขวด
(ศัตรูกระเด็นถอยหลังกลับไปเมื่อถูกโจมตี)
Knockback ศัตรู ในพื้นที่เมื่อใช้ขวด
(ศัตรูกระเด็นถอยหลังกลับไปเมื่อถูกโจมตี)

Lion's Roar
Replica Rumi's Concoction Granite Flask
ต้องการ เลเวล: 27

Replica Rumi's Concoction
Rotgut Quicksilver Flask
ต้องการ เลเวล: 4
เพิ่มชาร์จที่ใช้ขึ้น %1%%
โอกาส 50% ที่จะได้รับชาร์จขวดเมื่อคุณโจมตีคริติคอล
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ระหว่างที่ใช้งานขวดขึ้น (10–30)%
ใช้ Frenzy Charge เมื่อใช้
ได้ Onslaught เป็นเวลา 2 วินาทีทุกๆ Frenzy Charge ที่ใช้ไป
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
%1%% เพิ่มระยะเวลาขึ้น
%1%% ลดเอฟเฟค

Rotgut
Atziri's Promise Amethyst Flask
ต้องการ เลเวล: 68
นำ (15–20)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส ระหว่างได้รับผล
นำ (10–15)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส ระหว่างได้รับผล
ดูด 2% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในผลของยา
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )

Atziri's Promise
Forbidden Taste Quartz Flask
ต้องการ เลเวล: 27
ฟื้นฟู พลังชีวิต (75–100)% เมื่อใช้งาน
8% ของพลังชีวิตสูงสุดทำเป็นความเสียหายเคออสต่อวินาที

Forbidden Taste
Soul Catcher Quartz Flask
ต้องการ เลเวล: 27
จะไม่ฟื้นฟูมานาระหว่างได้รับผล
สกิลสาย Vaal โจมตีได้แรงขึ้น (80–120)% ระหว่างรับผล
การใช้สกิลวาลระหว่างผลยาจะลดระยะเวลาของสถานะห้ามเก็บ Soul (20–40)%
เพิ่มโอกาสคริติคอลของสกิล วาล์ (80–120)% ระหว่างผลของยา

Soul Catcher
Soul Ripper Quartz Flask
ต้องการ เลเวล: 27
ชาร์จสูงสุด %1$+d
สูญเสียชาร์จทั้งหมดเมื่อเปลี่ยนพื้นที่
ใช้ชาร์จที่มีทั้งหมดเมื่อใช้งาน
ได้รับ Vaal Souls เท่ากับจำนวนชาร์จที่ใช้ไปเมื่อใช้งาน

Soul Ripper
Witchfire Brew Stibnite Flask
ต้องการ เลเวล: 14
เพิ่มชาร์จที่ใช้ขึ้น %1%%
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (25–40)% ระหว่างผลของยา
ได้ Despair Curse Aura เลเวล %1% ขณะรับผลจากขวดยา

Witchfire Brew
Sin's Rebirth Stibnite Flask
ต้องการ เลเวล: 14
ได้รับพลัง Unholyในขณะที่ผลของขวดทำงาน
(Unholy Might จะได้รับ 30% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นความเสียหายพิเศษทางคาออส)
ต้านทานการถูกเผาเมื่ออยู่ในผลของขวดยา ลบล้างการถูกไฟไหม้เมื่อใช้งาน

Sin's Rebirth
The Sorrow of the Divine Sulphur Flask
ต้องการ เลเวล: 35
%1%% เพิ่มระยะเวลาขึ้น
%1%% ลดเอฟเฟค
มี Zealot's Oath ระหว่างผลของยา
การฟื้นฟู พลังชีวิต จากขวดยาจะฟื้นฟูให้ โล่พลังงาน ด้วยขณะได้รับผลของนา
(การฟื้นฟูพลังชีวิต จะไปส่งผลกับ Energy Shield แทน)
(ผลของยาพลังชีวิตยังคงจะหายไปเมื่อพลังชีวิตเต็มเช่นเดิม)

The Sorrow of the Divine
The Overflowing Chalice Sulphur Flask
ต้องการ เลเวล: 35
เพิ่มการฟื้นฟูชาร์จขึ้น 100%
%1%% เพิ่มระยะเวลาขึ้น
Flask นี้ไม่สามารถได้รับ Charges ในขณะที่อยู่ในผลของ Flask
100% เพิ่ม Charge ที่ได้รับจากขวดยาขวดอื่นเมื่อใช้งานของขวดยานี้

The Overflowing Chalice
Bottled Faith Sulphur Flask
ต้องการ เลเวล: 35
%1%% เพิ่มระยะเวลาขึ้น
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างจากขวดยานี้มีรัศมี สามเท่า จากปกติ
โอกาสคริติคอล ต่อศัตรูที่อยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ +(1–2)% ขณะได้รับผลของยา
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างระหว่างผลของยา เพิ่มความเสียหาย ที่ศัตรูได้รับ (7–10)%

Bottled Faith
Replica Sorrow of the Divine Sulphur Flask
ต้องการ เลเวล: 35
%1%% เพิ่มระยะเวลาขึ้น
%1%% ลดเอฟเฟค
Eldritch Battery during Flask effect
การฟื้นฟู พลังชีวิต จากขวดยาจะฟื้นฟูให้ โล่พลังงาน ด้วยขณะได้รับผลของนา
(เมื่อใช้งาน มานา จะใช้ โล่พลังงาน ก่อน มานา โล่พลังงาน จะไปป้องกัน มานา แทนพลังชีวิต ลดอัตราการฟื้นตัวของโล่พลังงาน ลงอีก 50%)
(ผลของยาพลังชีวิตยังคงจะหายไปเมื่อพลังชีวิตเต็มเช่นเดิม)

Replica Sorrow of the Divine
Kiara's Determination Silver Flask
ต้องการ เลเวล: 22
ต้านทานการถูกแช่แข็งเมื่ออยู่ในผลของขวดยา ลบล้างการถูกแช่เย็นเมื่อใช้งาน
%1%% ลดระยะเวลาลง
%1%% ลดเอฟเฟค
ต้านทานคำสาปเมื่ออยู่ในผลของขวดยา ลบล้างคำสาปทั้งหมดเมื่อใช้งาน
ไม่มีผลของ Stun เมื่อใช้งานขวดยา

Kiara's Determination
Cinderswallow Urn Silver Flask
ต้องการ เลเวล: 22
เติม 1 ชาจ เมื่อคุณดูดกลืนศพที่ลุกไหม้
ศัตรูที่ถูกคุณทำให้ลุกไหม้ขณะอยู่ในผลของขวดยามี เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 10%
ฟื้นฟู พลังชีวิต (1–3)% เมื่อคุณสังหารขณะอยู่ในผลของขวดยา
ฟื้นฟู มานา (1–3)% เมื่อคุณสังหารขณะอยู่ในผลของขวดยา
ฟื้นฟู โล่พลังงาน (1–3)% เมื่อคุณสังหารขณะอยู่ในผลของขวดยา


Cinderswallow Urn
The Wise Oak Bismuth Flask
ต้องการ เลเวล: 8
เจาะต้านทาน ธาตุที่ต้านทานรวมเกินของคุณสูงที่สุด (10–15)% ระหว่างผลของยา
(ต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)
ลดความเสียหาย ธาตุที่ต้านทานรวมเกินของคุณต่ำที่สุด ที่คุณได้รับ 10% ระหว่างผลของยา
(ต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)

The Wise Oak
Coralito's Signature Diamond Flask
ต้องการ เลเวล: 27
ได้รับความเสียหายธาตุเคออส 30 ต่อวินาทีขณะรับผลจากขวดยา
มีโอกาสทำศัตรูติดพิษ 25% ขณะรับผลจากขวดยา
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
การโจมตีคริติคอลของผู้เล่นจะไม่แรงขึ้นระหว่างรับผลจากขวดยา
ผู้เล่นจะทำศัตรูติดพิษได้นานขึ้น (50–75)% ระหว่างรับผลจากขวดยา
ได้ Perfect Agony ขณะรับผลจากขวดยา
(ม็อดที่ส่งผลต่อ ตัวคูณคริติคอล จะส่งผลต่อ ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่องของการเจ็บป่วยจากคริติคอลด้วย แต่จะส่งผลเพียง 50%, ลดความเสียหายปะทะ อีก 30%)

Coralito's Signature
ไอเทม ขวดยาพลังชีวิต /12 ⍟

ไอเทม ขวดยาพลังชีวิต /12 ⍟

Iconชื่อ
Small Life Flask
ฟื้นฟู 70 พลังชีวิตภายใน 6 วินาที
ใช้ 7 จาก 21 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Medium Life Flask
ฟื้นฟู 150 พลังชีวิตภายใน 6.5 วินาที
ใช้ 8 จาก 28 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Large Life Flask
ฟื้นฟู 250 พลังชีวิตภายใน 7 วินาที
ใช้ 9 จาก 30 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Greater Life Flask
ฟื้นฟู 360 พลังชีวิตภายใน 7 วินาที
ใช้ 10 จาก 32 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Grand Life Flask
ฟื้นฟู 640 พลังชีวิตภายใน 6 วินาที
ใช้ 10 จาก 25 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Giant Life Flask
ฟื้นฟู 830 พลังชีวิตภายใน 8 วินาที
ใช้ 10 จาก 30 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Colossal Life Flask
ฟื้นฟู 1000 พลังชีวิตภายใน 7 วินาที
ใช้ 10 จาก 32 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Sacred Life Flask
ฟื้นฟู 1200 พลังชีวิตภายใน 6 วินาที
ใช้ 10 จาก 25 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Hallowed Life Flask
ฟื้นฟู 1990 พลังชีวิตภายใน 8 วินาที
ใช้ 10 จาก 30 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Sanctified Life Flask
ฟื้นฟู 1460 พลังชีวิตภายใน 3 วินาที
ใช้ 15 จาก 30 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Divine Life Flask
ฟื้นฟู 2400 พลังชีวิตภายใน 7 วินาที
ใช้ 15 จาก 45 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ
Eternal Life Flask
ฟื้นฟู 2080 พลังชีวิตภายใน 4 วินาที
ใช้ 15 จาก 45 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ปัจจุบันมี 0 ชาร์จ