เอฟเฟคอาวุธ Lightbringer
สินค้าแฟชั่น
ติด เอฟเฟคอาวุธ Lightbringer ให้กับอาวุธที่สวมใส่
Lightbringer Weapon Effect
เอฟเฟคอาวุธ Lightbringer MicrotransactionLightbringerWeaponEffect /12
ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
DropLevel 1
BaseType Lightbringer Weapon Effect
BaseType เอฟเฟคอาวุธ Lightbringer
Class สินค้าแฟชั่น
TypeMetadata/Items/MicrotransactionItemEffects/MicrotransactionLightbringerWeaponEffect
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
ส่งผลกับเบ็ดตกปลา, กรงเล็บ, มีด, มีดอาคม, ไม้กายสิทธิ์, ดาบมือเดียว, ดาบแทง, ขวานมือเดียว, กระบองมือเดียว, ธนู, ไม้พลอง, ไม้พลองสงคราม, ดาบสองมือ, ขวานสองมือ, กระบองสองมือ, คทา, โล่
Tagsnot_for_sale
ร้านค้าApollyon
IconArt/2DItems/Effects/Weapon/weapon_lightbringer
แฟชั่นเอฟเฟคอาวุธ
ReferenceCommunity Wiki
Lightbringer Weapon Effect
Price: 180
Lowest Price: 135
Imbues a weapon with the Lightbringer Weapon Effect.
Weapon effects can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory. They apply to any weapons you equip.
Lightbringer Weapon Effect ร้านค้า /30
ชื่อWasOn SaleStart AtEnd At
Lightbringer Weapon Effect1801352023-12-08T00:00:00Z2023-12-12T00:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352023-11-24T00:00:01Z2023-11-28T08:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352023-10-20T00:00:01Z2023-10-24T00:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352023-09-29T00:00:01Z2023-10-03T00:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352023-09-22T00:00:00Z2023-09-26T00:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352023-08-18T00:00:01Z2023-08-22T00:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352023-07-14T00:00:01Z2023-07-18T00:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352023-06-09T00:00:01Z2023-06-13T00:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352023-05-19T00:00:01Z2023-05-23T00:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352023-05-12T00:00:01Z2023-05-16T00:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352023-04-07T00:00:01Z2023-04-11T00:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352023-03-17T00:00:01Z2023-03-21T00:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352023-02-10T00:00:01Z2023-02-14T00:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352023-01-13T00:00:01Z2023-01-17T00:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352022-12-08T00:00:00Z2022-12-09T00:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352022-10-21T00:00:00Z2022-10-25T00:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352022-09-30T00:00:01Z2022-10-04T00:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352022-09-23T01:00:00Z2022-09-27T01:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352022-08-19T01:00:00Z2022-08-23T01:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352022-07-15T01:00:00Z2022-07-19T01:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352022-06-24T01:00:00Z2022-06-28T01:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352022-06-17T01:00:00Z2022-06-21T01:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352022-05-13T01:00:00Z2022-05-17T01:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352022-04-08T01:00:00Z2022-04-12T01:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352022-03-18T00:00:00Z2022-03-22T00:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352022-03-11T00:00:00Z2022-03-15T00:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352021-12-29T00:00:00Z2021-12-30T00:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352021-12-03T00:00:00Z2021-12-07T00:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801442021-11-26T00:00:00Z2021-11-30T08:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect1801352021-09-17T04:00:00Z2021-09-21T04:00:00Z
Lightbringer Weapon Effect Attr /10 ⍟
ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
shop_twLightbringerWeaponEffect
name_tw武器特效:雷霆先鋒
price_tw550
description_tw為你的武器注入雷霆先鋒。
secondaryDescription_tw一個武器效果/外觀同時只能用在一件武器上,但是可以透過「移除效果」來移除以使用在別項武器。
shop_usLightbringerWeaponEffect
name_usLightbringer Weapon Effect
price_us180
description_usImbues a weapon with the Lightbringer Weapon Effect.
secondaryDescription_usWeapon effects can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory. They apply to any weapons you equip.
Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.