ฝุ่นทรายนิรันดร์
อุปกรณ์เขาวงกต
เทวรูป องค์​ถัด​ไป​ที่​คุณ​ปะทะ​จะ​ไม่ ​ฟื้นฟูพลังชีวิต อีก​ต่อ​ไป
สิ่ง​ที่​ใช้​เวลา​ชั่ว​นิรันดร์​นั้น​ย่อม​ไม่​เกิด​ขึ้น
ไอเทม​ชิ้น​นี้​จะ​ถูก​ใช้​งาน​โดย​อัตโนมัติ​ใน​ครั้ง​ถัดไป​ที่​คุณ​เผชิญหน้า​กับ อีซาโร ไอเทม​ชิ้น​นี้​จะ​ดรอป​ลง​พื้น​เมื่อ​ออก​จาก เขาวงกต
Sand of Eternity
ฝุ่นทรายนิรันดร์ SandOfEternity /8
ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
DropLevel 1
BaseType Sand of Eternity
BaseType ฝุ่นทรายนิรันดร์
Class อุปกรณ์เขาวงกต
FlagsInstanceLocal, AlwaysShow
TypeMetadata/Items/QuestItems/Labyrinth/Trinkets/SandOfEternity
IconArt/2DItems/QuestItems/SandsOfEternity
ReferenceCommunity Wiki
ฝุ่นทรายนิรันดร์
เทวรูป องค์ถัดไปที่คุณปะทะจะไม่ ฟื้นฟูพลังชีวิต อีกต่อไป
labyrinth_trinket_permanently_disable_statue_healing
Sand of Eternity
Attribute /5

sand_of_eternity

KeyValue
AcronymIgnite
IsRemovable1
BuffGroupsID-1
IsBuffDefinition1
BuffMergeModesID3
Codelabyrinth trinket permanently disable statue healing
IsPublic1
IsLocal0
IsWeaponLocal0
IsProxied
IsParty0
IsVirtual0
IsScalable0
StatSemanticsBoolean

Community Wiki

Edit

Sand of Eternity

Sand of Eternity is a Labyrinth trinket.


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.