แผดเผาบรรจบ
ความเสียหาย ทุกชนิด ของคุณสร้างสถานะ แผดเผา
chance_to_scorch_%
Scorching Conflux
Attribute /4

scorching_conflux

KeyValue
AcronymIgnite
BuffGroupsID-1
IsBuffDefinition1
BuffMergeModesID3
Codechance to scorch %
IsPublic1
IsLocal0
IsWeaponLocal0
IsProxied
IsParty0
IsVirtual0
IsScalable1
StatSemanticsPercentage
Scorching Conflux ยูนิค /1 ⍟
Iconชื่อ
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด (-3–3)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด (-3–3)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด (-3–3)%
คุณได้รับสถานะ แผดเผาบรรจบ, เปราะบรรจบ, อ่อนแรงบรรจบ ขณะที่คุณมีสองค่าคุณสมบัติสูงที่สุด เท่ากัน
ไม่สามารถสร้างสถานะ ลุกไหม้, หนาวเย็น, แช่แข็ง หรือ ช็อค ได้
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
มีมลทิน
Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.