Asenath Topic /7 ⍟
NPCชื่อ
Asenath's Gentle Touchชโลม​ศีรษะ​และ​ชโลม​ใบมีด
Asenath's Markจิตใจ​ของ​แอเซแนธ​รวดเร็ว​และ​ว่องไว
เหมือน​นิ้วมือ​ที่​ดึง​สายธนู​ของ​เธอ
Asenath's Chantแอเซแนธ​แผลง​ศร​ด้วย​ท่วงทำนอง​ดั่ง​ดนตรี
จังหวะ​ที่​คล้อง​กับ​เสียง​กระซิบ​แผ่ว​เบา​ยาก​จะ​ได้ยิน​ของ​เธอ
และ​เสียง​ร่าง​คน​ตาย​ล้ม​ลง​กระทบ​พื้น​ดิน
Darkscorn"จิต​วิญญาณ​แห่ง​สงคราม​ไม่​รู้​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี
มัน​รู้​เพียง​แต่​การ​ทำลาย​ล้าง"
- เซ็คเคมา​แอเซแนธ
Gift of Asenath{คำพูด​ของ​เซ็คเคมา​สีทอง​นั้น​แก้ไข​ปัญหา​ความ​ขัดแย้ง​ได้​หลาย​ต่อ​หลาย​ครั้ง แต่​แก้​ปัญหา​เช่น​ไร​นั้น​ก็​เป็น​อีก​เรื่อง​หนึ่ง}
Voodoo Asenath's Gentle Touch
Turn the Other Cheek"เมื่อ​ละ​ทิ้ง​ความ​โกรธ​ไป​ได้ พลัง​​ที่​แท้​จริง​จึง​จะ​ถูก​ค้น​พบ"
- เซ็คเคมา​แอเซแนธ
Asenath FlavourText /8 ⍟
nameflavour
Turn the Other Cheek
BaseItemTypes
"เมื่อ​ละ​ทิ้ง​ความ​โกรธ​ไป​ได้ พลัง​​ที่​แท้​จริง​จึง​จะ​ถูก​ค้น​พบ"
- เซ็คเคมา​แอเซแนธ
Gift of Asenath
BaseItemTypes
{คำพูด​ของ​เซ็คเคมา​สีทอง​นั้น​แก้ไข​ปัญหา​ความ​ขัดแย้ง​ได้​หลาย​ต่อ​หลาย​ครั้ง แต่​แก้​ปัญหา​เช่น​ไร​นั้น​ก็​เป็น​อีก​เรื่อง​หนึ่ง}
HarganTituciusQuest
NPCTextAudio
บอก​ข้า​อะไร​หน่อย เจ้า​สนใจ​ที่​จะ​มา​ร่วม​มือ​แล้ว​ทำ​กำไร​งามๆ กับ​ฮาร์แกน​ที่​คุ้น​เคย​บ้าง​ไหม​? เจ้า​รู้จัก​ปีก​แห่ง​วาสตีรี​บ้าง​ไหม​? ไม่ มัน​ไม่ใช่​วัตถุ​โบราณ​ทั่วไป​หรอก มัน​เป็น​สัญลักษณ์​แห่ง​การ​ครอง​ตำแหน่ง​อัน​สูงสุด​ของ​ชาว​มาราเค็ท โดย​ผู้​ที่​ถือ​ครอง​นั้น​ก็​คือ "เซ็คเคมา​แห่ง​เซ็คเคมา​" ตำรา​ประวัติศาสตร์​กล่าว​ว่า​ปีก​นั้น​ถูก​สวม​ใส่​เป็น​ครั้ง​สุดท้าย​โดย​เซ็คเคมาอาเซแนธ ผู้​ที่​เป็น​เซ็คเคมา​สี​ทอง... ผู้​ที่​ถูก​เฮคเตอร์ ทิทูเชียส​ฆ่า​ตาย​นั่น​แหละ

ปัญหา​ก็คือ​ทิทูเชียส​ดัน​ฟื้น​คืนชีพ​มา​ปกป้อง​ของ​มี​ค่า​ของ​เขา​อีก​รอบ หาก​เจ้า​เอา​ปีก​แห่ง​วาสตีรี​กลับ​มา​ได้ ข้า​มั่นใจ​ว่า​ข้า​เอา​ไป​ขาย​ให้​กับ​มาราเค็ท​เพื่อ​ทำ​เงิน​อย่าง​งาม มัน​เป็น​สัญลักษณ์​ทาง​วัฒนธรรม​นี่​นา มี​มูลค่า​ทาง​อารมณ์​อยู่​มากมาย

เจ้า​ว่า​ยัง​ไง​ล่ะ​?
HarganOnWingsOfVastiri
NPCTextAudio
ข้า​บอก​ได้​ว่า​มัน​ถูก​หลอม​มา​จาก​ทองคำ​แท้​ทั้ง​แท่ง​น่ะ แต่​ข้า​ว่า​เจ้า​คง​ไม่​ได้​อยาก​รู้​เรื่อง​นั้น​เป็น​แน่

ปีก​นั้น​เป็น​มรดก​ตกทอด​อัน​ล้ำค่า​ของ​ชาว​มาราเค็ท ใน​สมัย​ที่​เผ่า​ต่างๆ เลิก​ต่อ​ล้อ​ต่อ​เถียง​กัน​แล้ว​ร่ว​ม​มือ​กัน​เพื่อ​ต่อสู้​กับ​จักรวรรดิ​นิรันดร์ ปีก​นั้น​เป็น​สัญลักษณ์​แห่ง​ความ​สามัคคี​นั่นเอง เซ็คเคมา​สี​ทอง​ที่​สวม​ปีก​นี้​ใน​ยาม​ที่​เธอ​นำ​กองทัพ​มาราเค็ท​บุก​โจมตี​ซาร์น​น่ะ​เห​รอ? แอเซแนธ​ผู้​นั้น​เป็น​ความ​หวัง​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​ที่สุด​ของ​ชาวมาราเค็ท

เฮคเตอร์ ทิทูเชียส​พราก​ความ​หวัง​ของ​พวก​เขา พราก​ชีวิต​เซ็คเคมา​อัน​ทรง​คุณค่า​ของ​พวก​เขา​ไป​ด้วย
Asenath's Gentle Touch
UniqueItems
ชโลม​ศีรษะ​และ​ชโลม​ใบมีด
Asenath's Mark
UniqueItems
จิตใจ​ของ​แอเซแนธ​รวดเร็ว​และ​ว่องไว
เหมือน​นิ้วมือ​ที่​ดึง​สายธนู​ของ​เธอ
Darkscorn
UniqueItems
"จิต​วิญญาณ​แห่ง​สงคราม​ไม่​รู้​ผิด​ชอบ​ชั่ว​ดี
มัน​รู้​เพียง​แต่​การ​ทำลาย​ล้าง"
- เซ็คเคมา​แอเซแนธ
Asenath's Chant
UniqueItems
แอเซแนธ​แผลง​ศร​ด้วย​ท่วงทำนอง​ดั่ง​ดนตรี
จังหวะ​ที่​คล้อง​กับ​เสียง​กระซิบ​แผ่ว​เบา​ยาก​จะ​ได้ยิน​ของ​เธอ
และ​เสียง​ร่าง​คน​ตาย​ล้ม​ลง​กระทบ​พื้น​ดิน
Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.