Prophecy Beyond Rampage
เจิม คลัสเตอร์จิวเวล The Pantheon ไอเทม Passive Skill Tree Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb แมลงซแคแร็บ Breachstone Emblem Timeless Jewel ไพ่พยากรณ์ ร้านค้า
พลาทิเนีย
[72] Ivory Temple
Platinia

พลาทิเนีย(Platinia)

SpectreN
Area[72] Ivory Temple
Modunique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [0]
maximum_life_%_to_add_to_maximum_energy_shield [25]
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
บล็อคการโจมตีและเวท
base_block_%_damage_taken [40]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [2000]
Tagsno_bloodlines, human, humanoid
Immunecorpse_cannot_be_destroyed [1]
Damage216%
พลังชีวิต600%
Energy Shield From Life33%
Ailment Threshold600%
โอกาสจู่โจมคริติคอล5%
TypePerandusMapBoss1
Attack Distance6 ~ 10
Attack Time1.5 Second
Damage Spread20%
เกราะ+33%
Evasion+33%
Accuracy+100%

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusLightningStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 30%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 6 ลูก
ลดความเสียหาย กระสุน 30%
เพิ่มความเสียหาย อีก 20%
total_projectile_spread_angle_override [50]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusStaticStrike
StaticStrikeSkillIcon
Static Strike
โจมตีศัตรูด้วยอาวุธประชิด สะสมสายฟ้าสถิตให้ผู้เล่น สายฟ้าสถิตนี้จะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูรอบตัวผู้เล่นหลังหมดอายุ ซึ่งความเสียหายนี้จะหลบไม่ได้ด้วย
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0.75 วินาที
การระเบิดจะมีค่าโจมตีและค่าความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยน้อยลง 40%
base_attack_repeat_count [1]
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 90%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 10%

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee Area Duration LightningSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusTempestShield
lightningshield
Tempest Shield
เสริมพลังให้โล่ของคุณด้วยพลังแห่งพายุ ซึ่งออกมาสร้างความเสียหายจากสายฟ้าให้กับผู้ที่โจมตีเมื่อคุณบล็อคการโจมตี
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 472.2 ถึง 708.2
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ โล่
skill_override_pvp_scaling_time_ms [700]
ชิ่ง +1 ครั้ง
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

skill_can_add_multiple_charges_per_action Spell Hit Shield Type27 LightningSkill Chaining Triggerable Duration
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เวลาคูลดาวน์: 12 Second

PerandusOrbOfStorms1
StormCloud
Orb of Storms
สร้างลูกบอลสายฟ้าที่จะปล่อยสายฟ้าใส่ศัตรูใกล้เคียง ความเร็วในการร่ายของคุณส่งผลให้ปล่อยสายฟ้าบ่อยขึ้น และหากใช้สกิลสายฟ้าขณะอยู่ในระยะของลูกบอลนี้จะปล่อยสายฟ้าเพิ่มอีก ถ้าร่ายเวทสร้างลูกบอลใหม่ ลูกบอลเก่าจะหายไป
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 516.9 ถึง 1551
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 12 วินาที
โจมตีทุก 1 วินาที
Beam จะแยกไปโจมตีเป้าหมายเพิ่มขึ้น 8 ตัว
Storm Cloud ที่ชาร์จสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

storm_cloud_destroy_when_caster_dies Spell Hit LightningSkill Duration Area Chaining Triggerable SkillCanTrap SkillCanMine SkillCanTotem AreaSpell SecondWindSupport Aegis
เวลาในการร่าย: 0.5 Second

PerandusWait
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0.25 วินาทีเวลาในการร่าย: 1 Second

WbSmokeMine
SmokeBomb
Smoke Mine
โยนทุ่นระเบิดเพื่อเคลื่อนย้ายคุณไปเมื่อจุดระเบิด บดบังทั้งการหลบหนีและการมาถึงด้วยเมฆแห่งควันที่ทำให้ศัตรูของคุณมองไม่เห็น และให้บัฟความเร็วการเคลื่อนที่ชั่วคราวแก่คุณ ใช้คูลดาวน์ร่วมกันกับสกิลประเภท ก้าวพริบตา อื่นๆ
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0 วินาที
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Area Duration MovementSkill Mine AreaSpell TravelSkill ManaCostReserved BlinkSkill SecondWindSupport
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
84พลาทิเนีย575053089.41.54571321494113691508540404025

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusLightningStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 30%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 6 ลูก
ลดความเสียหาย กระสุน 30%
เพิ่มความเสียหาย อีก 20%
total_projectile_spread_angle_override [50]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusStaticStrike
StaticStrikeSkillIcon
Static Strike
โจมตีศัตรูด้วยอาวุธประชิด สะสมสายฟ้าสถิตให้ผู้เล่น สายฟ้าสถิตนี้จะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูรอบตัวผู้เล่นหลังหมดอายุ ซึ่งความเสียหายนี้จะหลบไม่ได้ด้วย
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0.75 วินาที
การระเบิดจะมีค่าโจมตีและค่าความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยน้อยลง 40%
base_attack_repeat_count [1]
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 90%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 10%

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee Area Duration LightningSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusTempestShield
lightningshield
Tempest Shield
เสริมพลังให้โล่ของคุณด้วยพลังแห่งพายุ ซึ่งออกมาสร้างความเสียหายจากสายฟ้าให้กับผู้ที่โจมตีเมื่อคุณบล็อคการโจมตี
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 439.8 ถึง 659.7
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ โล่
skill_override_pvp_scaling_time_ms [700]
ชิ่ง +1 ครั้ง
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

skill_can_add_multiple_charges_per_action Spell Hit Shield Type27 LightningSkill Chaining Triggerable Duration
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เวลาคูลดาวน์: 12 Second

PerandusOrbOfStorms1
StormCloud
Orb of Storms
สร้างลูกบอลสายฟ้าที่จะปล่อยสายฟ้าใส่ศัตรูใกล้เคียง ความเร็วในการร่ายของคุณส่งผลให้ปล่อยสายฟ้าบ่อยขึ้น และหากใช้สกิลสายฟ้าขณะอยู่ในระยะของลูกบอลนี้จะปล่อยสายฟ้าเพิ่มอีก ถ้าร่ายเวทสร้างลูกบอลใหม่ ลูกบอลเก่าจะหายไป
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 470.4 ถึง 1411
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 12 วินาที
โจมตีทุก 1 วินาที
Beam จะแยกไปโจมตีเป้าหมายเพิ่มขึ้น 8 ตัว
Storm Cloud ที่ชาร์จสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

storm_cloud_destroy_when_caster_dies Spell Hit LightningSkill Duration Area Chaining Triggerable SkillCanTrap SkillCanMine SkillCanTotem AreaSpell SecondWindSupport Aegis
เวลาในการร่าย: 0.5 Second

PerandusWait
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0.25 วินาทีเวลาในการร่าย: 1 Second

WbSmokeMine
SmokeBomb
Smoke Mine
โยนทุ่นระเบิดเพื่อเคลื่อนย้ายคุณไปเมื่อจุดระเบิด บดบังทั้งการหลบหนีและการมาถึงด้วยเมฆแห่งควันที่ทำให้ศัตรูของคุณมองไม่เห็น และให้บัฟความเร็วการเคลื่อนที่ชั่วคราวแก่คุณ ใช้คูลดาวน์ร่วมกันกับสกิลประเภท ก้าวพริบตา อื่นๆ
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0 วินาที
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Area Duration MovementSkill Mine AreaSpell TravelSkill ManaCostReserved BlinkSkill SecondWindSupport
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
82พลาทิเนีย515042755.41.53800418883105671254140404025

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusLightningStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 30%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 6 ลูก
ลดความเสียหาย กระสุน 30%
เพิ่มความเสียหาย อีก 20%
total_projectile_spread_angle_override [50]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusStaticStrike
StaticStrikeSkillIcon
Static Strike
โจมตีศัตรูด้วยอาวุธประชิด สะสมสายฟ้าสถิตให้ผู้เล่น สายฟ้าสถิตนี้จะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูรอบตัวผู้เล่นหลังหมดอายุ ซึ่งความเสียหายนี้จะหลบไม่ได้ด้วย
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0.75 วินาที
การระเบิดจะมีค่าโจมตีและค่าความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยน้อยลง 40%
base_attack_repeat_count [1]
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 90%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 10%

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee Area Duration LightningSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusTempestShield
lightningshield
Tempest Shield
เสริมพลังให้โล่ของคุณด้วยพลังแห่งพายุ ซึ่งออกมาสร้างความเสียหายจากสายฟ้าให้กับผู้ที่โจมตีเมื่อคุณบล็อคการโจมตี
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 381.1 ถึง 571.6
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ โล่
skill_override_pvp_scaling_time_ms [700]
ชิ่ง +1 ครั้ง
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

skill_can_add_multiple_charges_per_action Spell Hit Shield Type27 LightningSkill Chaining Triggerable Duration
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เวลาคูลดาวน์: 12 Second

PerandusOrbOfStorms1
StormCloud
Orb of Storms
สร้างลูกบอลสายฟ้าที่จะปล่อยสายฟ้าใส่ศัตรูใกล้เคียง ความเร็วในการร่ายของคุณส่งผลให้ปล่อยสายฟ้าบ่อยขึ้น และหากใช้สกิลสายฟ้าขณะอยู่ในระยะของลูกบอลนี้จะปล่อยสายฟ้าเพิ่มอีก ถ้าร่ายเวทสร้างลูกบอลใหม่ ลูกบอลเก่าจะหายไป
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 389.1 ถึง 1167
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 12 วินาที
โจมตีทุก 1 วินาที
Beam จะแยกไปโจมตีเป้าหมายเพิ่มขึ้น 8 ตัว
Storm Cloud ที่ชาร์จสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

storm_cloud_destroy_when_caster_dies Spell Hit LightningSkill Duration Area Chaining Triggerable SkillCanTrap SkillCanMine SkillCanTotem AreaSpell SecondWindSupport Aegis
เวลาในการร่าย: 0.5 Second

PerandusWait
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0.25 วินาทีเวลาในการร่าย: 1 Second

WbSmokeMine
SmokeBomb
Smoke Mine
โยนทุ่นระเบิดเพื่อเคลื่อนย้ายคุณไปเมื่อจุดระเบิด บดบังทั้งการหลบหนีและการมาถึงด้วยเมฆแห่งควันที่ทำให้ศัตรูของคุณมองไม่เห็น และให้บัฟความเร็วการเคลื่อนที่ชั่วคราวแก่คุณ ใช้คูลดาวน์ร่วมกันกับสกิลประเภท ก้าวพริบตา อื่นๆ
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0 วินาที
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Area Duration MovementSkill Mine AreaSpell TravelSkill ManaCostReserved BlinkSkill SecondWindSupport
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
78พลาทิเนีย398542188.31.525609145509113845140404025

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusLightningStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 30%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 6 ลูก
ลดความเสียหาย กระสุน 30%
เพิ่มความเสียหาย อีก 20%
total_projectile_spread_angle_override [50]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusStaticStrike
StaticStrikeSkillIcon
Static Strike
โจมตีศัตรูด้วยอาวุธประชิด สะสมสายฟ้าสถิตให้ผู้เล่น สายฟ้าสถิตนี้จะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูรอบตัวผู้เล่นหลังหมดอายุ ซึ่งความเสียหายนี้จะหลบไม่ได้ด้วย
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0.75 วินาที
การระเบิดจะมีค่าโจมตีและค่าความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยน้อยลง 40%
base_attack_repeat_count [1]
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 90%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 10%

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee Area Duration LightningSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusTempestShield
lightningshield
Tempest Shield
เสริมพลังให้โล่ของคุณด้วยพลังแห่งพายุ ซึ่งออกมาสร้างความเสียหายจากสายฟ้าให้กับผู้ที่โจมตีเมื่อคุณบล็อคการโจมตี
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 317.6 ถึง 476.5
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ โล่
skill_override_pvp_scaling_time_ms [700]
ชิ่ง +1 ครั้ง
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

skill_can_add_multiple_charges_per_action Spell Hit Shield Type27 LightningSkill Chaining Triggerable Duration
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เวลาคูลดาวน์: 12 Second

PerandusOrbOfStorms1
StormCloud
Orb of Storms
สร้างลูกบอลสายฟ้าที่จะปล่อยสายฟ้าใส่ศัตรูใกล้เคียง ความเร็วในการร่ายของคุณส่งผลให้ปล่อยสายฟ้าบ่อยขึ้น และหากใช้สกิลสายฟ้าขณะอยู่ในระยะของลูกบอลนี้จะปล่อยสายฟ้าเพิ่มอีก ถ้าร่ายเวทสร้างลูกบอลใหม่ ลูกบอลเก่าจะหายไป
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 306 ถึง 917.9
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 12 วินาที
โจมตีทุก 1 วินาที
Beam จะแยกไปโจมตีเป้าหมายเพิ่มขึ้น 7 ตัว
Storm Cloud ที่ชาร์จสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

storm_cloud_destroy_when_caster_dies Spell Hit LightningSkill Duration Area Chaining Triggerable SkillCanTrap SkillCanMine SkillCanTotem AreaSpell SecondWindSupport Aegis
เวลาในการร่าย: 0.5 Second

PerandusWait
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0.25 วินาทีเวลาในการร่าย: 1 Second

WbSmokeMine
SmokeBomb
Smoke Mine
โยนทุ่นระเบิดเพื่อเคลื่อนย้ายคุณไปเมื่อจุดระเบิด บดบังทั้งการหลบหนีและการมาถึงด้วยเมฆแห่งควันที่ทำให้ศัตรูของคุณมองไม่เห็น และให้บัฟความเร็วการเคลื่อนที่ชั่วคราวแก่คุณ ใช้คูลดาวน์ร่วมกันกับสกิลประเภท ก้าวพริบตา อื่นๆ
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0 วินาที
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Area Duration MovementSkill Mine AreaSpell TravelSkill ManaCostReserved BlinkSkill SecondWindSupport
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
73พลาทิเนีย2960916331.516294104707549537740404025

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusLightningStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 30%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 6 ลูก
ลดความเสียหาย กระสุน 30%
เพิ่มความเสียหาย อีก 20%
total_projectile_spread_angle_override [50]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusStaticStrike
StaticStrikeSkillIcon
Static Strike
โจมตีศัตรูด้วยอาวุธประชิด สะสมสายฟ้าสถิตให้ผู้เล่น สายฟ้าสถิตนี้จะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูรอบตัวผู้เล่นหลังหมดอายุ ซึ่งความเสียหายนี้จะหลบไม่ได้ด้วย
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0.75 วินาที
การระเบิดจะมีค่าโจมตีและค่าความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยน้อยลง 40%
base_attack_repeat_count [1]
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 90%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 10%

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee Area Duration LightningSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusTempestShield
lightningshield
Tempest Shield
เสริมพลังให้โล่ของคุณด้วยพลังแห่งพายุ ซึ่งออกมาสร้างความเสียหายจากสายฟ้าให้กับผู้ที่โจมตีเมื่อคุณบล็อคการโจมตี
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 306.2 ถึง 459.2
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ โล่
skill_override_pvp_scaling_time_ms [700]
ชิ่ง +1 ครั้ง
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

skill_can_add_multiple_charges_per_action Spell Hit Shield Type27 LightningSkill Chaining Triggerable Duration
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เวลาคูลดาวน์: 12 Second

PerandusOrbOfStorms1
StormCloud
Orb of Storms
สร้างลูกบอลสายฟ้าที่จะปล่อยสายฟ้าใส่ศัตรูใกล้เคียง ความเร็วในการร่ายของคุณส่งผลให้ปล่อยสายฟ้าบ่อยขึ้น และหากใช้สกิลสายฟ้าขณะอยู่ในระยะของลูกบอลนี้จะปล่อยสายฟ้าเพิ่มอีก ถ้าร่ายเวทสร้างลูกบอลใหม่ ลูกบอลเก่าจะหายไป
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 291.5 ถึง 874.5
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 12 วินาที
โจมตีทุก 1 วินาที
Beam จะแยกไปโจมตีเป้าหมายเพิ่มขึ้น 7 ตัว
Storm Cloud ที่ชาร์จสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

storm_cloud_destroy_when_caster_dies Spell Hit LightningSkill Duration Area Chaining Triggerable SkillCanTrap SkillCanMine SkillCanTotem AreaSpell SecondWindSupport Aegis
เวลาในการร่าย: 0.5 Second

PerandusWait
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0.25 วินาทีเวลาในการร่าย: 1 Second

WbSmokeMine
SmokeBomb
Smoke Mine
โยนทุ่นระเบิดเพื่อเคลื่อนย้ายคุณไปเมื่อจุดระเบิด บดบังทั้งการหลบหนีและการมาถึงด้วยเมฆแห่งควันที่ทำให้ศัตรูของคุณมองไม่เห็น และให้บัฟความเร็วการเคลื่อนที่ชั่วคราวแก่คุณ ใช้คูลดาวน์ร่วมกันกับสกิลประเภท ก้าวพริบตา อื่นๆ
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0 วินาที
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Area Duration MovementSkill Mine AreaSpell TravelSkill ManaCostReserved BlinkSkill SecondWindSupport
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
72พลาทิเนีย277021536.51.51481397987266488840404025

#When the parent is asleep
Wait 3
Move150TargetIsParent IAmFurtherThan70UnitsFromParent
#Stay near the parent chest
Move150TargetIsParent IAmFurtherThan20UnitsFromParent
Wait30IAmWithin20UnitsOfParent
#PROXIMITY SHIELD while near chest
Flee15TargetNear TargetIsEnemy InsideProximityShield IAmWithin20UnitsOfParent
StrafeLeft21TargetNotNear NoRepeat TargetIsEnemy InsideProximityShield IAmWithin20UnitsOfParent
StrafeRight21TargetNotNear NoRepeat TargetIsEnemy InsideProximityShield IAmWithin20UnitsOfParent
LightningStrike120TargetNotNear ShiftAttack TargetIsEnemy InsideProximityShield
LightningStrike120TargetNotNear ShiftAttack TargetNotFar InsideProximityShield TargetIsEnemy
LightningStrike120TargetNotNear ShiftAttack TargetNotFar IAmStandingInStormCloud InsideProximityShield IAmWithin50UnitsOfParent
StaticStrike240OnlyLastTarget InsideProximityShield TargetIsWithin50UnitsOfParent
Melee60OnlyLastTarget IAmNotStandingInStormCloud InsideProximityShield TargetIsWithin50UnitsOfParent
StormCloud240IAmNotStandingInStormCloud
StormCloud120IAmNotStandingInStormCloud
LightningShield240IHaveNoTempestShield OnLessThan75PercentLife
LightningShield120IHaveNoTempestShield
LightningStrike120TargetNotNear ShiftAttack TargetIsEnemy NotInsideProximityShield
LightningStrike120TargetNotNear ShiftAttack TargetNotFar NotInsideProximityShield TargetIsEnemy
LightningStrike120TargetNotNear ShiftAttack TargetNotFar IAmStandingInStormCloud NotInsideProximityShield IAmWithin70UnitsOfParent
StaticStrike240OnlyLastTarget NotInsideProximityShield
Melee60OnlyLastTarget TargetNear IAmNotStandingInStormCloud NotInsideProximityShield

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Perandus/PerandusLieutenant"

Transitionable
{
	
}

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Perandus/PerandusLieutenant"
ต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
1515157
30303020
40404025
Path of Building
Spectre
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Perandus/PerandusGuardMapBoss1IvoryTemple"] = {
  name = "Platinia",
  life = 6,
  energyShield = 0.33,
  fireResist = 40,
  coldResist = 40,
  lightningResist = 40,
  chaosResist = 25,
  damage = 2.16,
  damageSpread = 0.2,
  attackTime = 1.5,
  attackRange = 10,
  accuracy = 1,
  weaponType1 = "One Hand Sword",
  weaponType2 = "Shield",
  skillList = {
    "Melee",
    "PerandusLightningStrike",
    "PerandusTempestShield",
    "WbSmokeMine",
    "PerandusStaticStrike",
    "PerandusWait",
    "PerandusOrbOfStorms1",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["Melee"] = {
  name = "Default Attack",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Strike your foes down with a powerful blow.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.ProjectileAttack] = true,
    [SkillType.SkillCanMirageArcher] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.SkillCanVolley] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_can_fire_arrows",
    "skill_can_fire_wand_projectiles",
  },
  levels = {
    [1] = {1, 1, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["PerandusLightningStrike"] = {
  name = "Lightning Strike",
  hidden = true,
  color = "2",
  baseEffectiveness = 1.87,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Infuses your melee weapon with electrical energies as you swing. In addition to converting some of your physical damage to lightning damage, the stored energy is released from the weapon as projectiles as you strike, flying out to hit farther-away enemies. The projectiles cannot miss if the melee attack hits a target.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.ProjectileAttack] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.LightningSkill] = true,
    [SkillType.FiresProjectilesFromSecondaryLocation] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_physical_damage_%_to_convert_to_lightning",
    "physical_damage_+%",
    "active_skill_attack_damage_+%_final",
    "number_of_additional_projectiles",
    "active_skill_projectile_damage_+%_final",
    "active_skill_damage_+%_final",
    "total_projectile_spread_angle_override",
  },
  levels = {
    [1] = {50, 0, 30, 2, -30, 20, 40, critChance = 6, levelRequirement = 4, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [2] = {50, 0, 30, 4, -30, 20, 40, critChance = 6, levelRequirement = 30, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [3] = {50, 0, 30, 6, -30, 20, 50, critChance = 6, levelRequirement = 70, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["PerandusTempestShield"] = {
  name = "Tempest Shield",
  hidden = true,
  color = "3",
  baseEffectiveness = 2.25,
  incrementalEffectiveness = 0.025,
  description = "Enchants your shield with the power of storms, which lashes out to deal arcing lightning damage to attackers when you block them. Blocking refreshes the duration of Tempest Shield.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Hit] = true,
    [SkillType.Shield] = true,
    [SkillType.Type27] = true,
    [SkillType.LightningSkill] = true,
    [SkillType.Chaining] = true,
    [SkillType.Triggerable] = true,
    [SkillType.Duration] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 0.5,
  baseFlags = {
    spell = true,
    duration = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "spell_minimum_base_lightning_damage",
    "spell_maximum_base_lightning_damage",
    "shield_block_%",
    "skill_override_pvp_scaling_time_ms",
    "number_of_chains",
    "base_skill_effect_duration",
    "skill_can_add_multiple_charges_per_action",
  },
  levels = {
    [1] = {0.8, 1.2, 20, 700, 1, 4000, critChance = 6, levelRequirement = 3, statInterpolation = {3, 3, 1, 1, 1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["WbSmokeMine"] = {
  name = "Smoke Mine",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 1,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Throws a mine that will teleport you to it when detonated. It covers both your escape and arrival with a cloud of smoke that blinds enemies, and gives you a temporary buff to movement speed. Shares a cooldown with other Blink skills.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Duration] = true,
    [SkillType.MovementSkill] = true,
    [SkillType.Mine] = true,
    [SkillType.AreaSpell] = true,
    [SkillType.TravelSkill] = true,
    [SkillType.ManaCostReserved] = true,
    [SkillType.BlinkSkill] = true,
    [SkillType.SecondWindSupport] = true,
  },
  statDescriptionScope = "buff_skill_stat_descriptions",
  castTime = 0.5,
  baseFlags = {
    area = true,
    spell = true,
    duration = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "base_movement_velocity_+%",
    "base_skill_effect_duration",
    "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
  },
  levels = {
    [1] = {0, 0, 0, levelRequirement = 60, statInterpolation = {1, 1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["PerandusStaticStrike"] = {
  name = "Static Strike",
  hidden = true,
  color = "1",
  baseEffectiveness = 1,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Strike your enemies with a melee weapon, building up static energy on you. This energy damages enemies around you when it expires, dealing damage that cannot be evaded or dodged. ",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Duration] = true,
    [SkillType.LightningSkill] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
    duration = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_physical_damage_%_to_convert_to_lightning",
    "base_skill_effect_duration",
    "static_strike_explosion_damage_+%_final",
    "base_attack_repeat_count",
    "active_skill_attack_speed_+%_final",
  },
  levels = {
    [1] = {60, 750, -40, 1, 90, baseMultiplier = 1.1, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["PerandusWait"] = {
  name = "PerandusWait",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 1,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "base_skill_effect_duration",
  },
  levels = {
    [1] = {250, levelRequirement = 0, statInterpolation = {1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["PerandusOrbOfStorms1"] = {
  name = "Orb of Storms",
  hidden = true,
  color = "3",
  baseEffectiveness = 1.5,
  incrementalEffectiveness = 0.037,
  description = "Creates a stationary electrical orb that frequently unleashes a splitting bolt of lightning at a nearby enemy. Modifiers to cast speed will increase how frequently it does this. Using a lightning skill while inside the orb's cloud unleashes additional bolts. Casting this skill again will replace the previous orb.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Hit] = true,
    [SkillType.LightningSkill] = true,
    [SkillType.Duration] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Chaining] = true,
    [SkillType.Triggerable] = true,
    [SkillType.SkillCanTrap] = true,
    [SkillType.SkillCanMine] = true,
    [SkillType.SkillCanTotem] = true,
    [SkillType.AreaSpell] = true,
    [SkillType.SecondWindSupport] = true,
    [SkillType.Aegis] = true,
  },
  statDescriptionScope = "beam_skill_stat_descriptions",
  castTime = 0.5,
  baseFlags = {
    area = true,
    spell = true,
    duration = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "spell_minimum_base_lightning_damage",
    "spell_maximum_base_lightning_damage",
    "base_skill_effect_duration",
    "orb_of_storms_base_bolt_frequency_ms",
    "projectile_number_to_split",
    "storm_cloud_charged_damage_+%_final",
    "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
    "storm_cloud_destroy_when_caster_dies",
  },
  levels = {
    [1] = {0.5, 1.5, 12000, 1000, 3, 10, 0, levelRequirement = 4, statInterpolation = {3, 3, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [2] = {0.5, 1.5, 12000, 1000, 4, 10, 0, levelRequirement = 20, statInterpolation = {3, 3, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [3] = {0.5, 1.5, 12000, 1000, 5, 10, 0, levelRequirement = 40, statInterpolation = {3, 3, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [4] = {0.5, 1.5, 12000, 1000, 6, 10, 0, levelRequirement = 58, statInterpolation = {3, 3, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [5] = {0.5, 1.5, 12000, 1000, 7, 10, 0, levelRequirement = 69, statInterpolation = {3, 3, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [6] = {0.5, 1.5, 12000, 1000, 8, 10, 0, levelRequirement = 75, statInterpolation = {3, 3, 1, 1, 1, 1, 1}, },
  },
}
SpectreN
Area
Modunique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [0]
maximum_life_%_to_add_to_maximum_energy_shield [25]
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
บล็อคการโจมตีและเวท
base_block_%_damage_taken [40]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [2000]
Tagsno_bloodlines, human, humanoid
Immunecorpse_cannot_be_destroyed [1]
Damage216%
พลังชีวิต600%
Energy Shield From Life33%
Ailment Threshold600%
โอกาสจู่โจมคริติคอล5%
TypePerandusMapBoss1
Attack Distance6 ~ 10
Attack Time1.5 Second
Damage Spread20%
เกราะ+33%
Evasion+33%
Accuracy+100%

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusLightningStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 30%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 6 ลูก
ลดความเสียหาย กระสุน 30%
เพิ่มความเสียหาย อีก 20%
total_projectile_spread_angle_override [50]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusStaticStrike
StaticStrikeSkillIcon
Static Strike
โจมตีศัตรูด้วยอาวุธประชิด สะสมสายฟ้าสถิตให้ผู้เล่น สายฟ้าสถิตนี้จะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูรอบตัวผู้เล่นหลังหมดอายุ ซึ่งความเสียหายนี้จะหลบไม่ได้ด้วย
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0.75 วินาที
การระเบิดจะมีค่าโจมตีและค่าความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยน้อยลง 40%
base_attack_repeat_count [1]
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 90%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 10%

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee Area Duration LightningSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusTempestShield
lightningshield
Tempest Shield
เสริมพลังให้โล่ของคุณด้วยพลังแห่งพายุ ซึ่งออกมาสร้างความเสียหายจากสายฟ้าให้กับผู้ที่โจมตีเมื่อคุณบล็อคการโจมตี
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 472.2 ถึง 708.2
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ โล่
skill_override_pvp_scaling_time_ms [700]
ชิ่ง +1 ครั้ง
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

skill_can_add_multiple_charges_per_action Spell Hit Shield Type27 LightningSkill Chaining Triggerable Duration
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เวลาคูลดาวน์: 12 Second

PerandusOrbOfStorms1
StormCloud
Orb of Storms
สร้างลูกบอลสายฟ้าที่จะปล่อยสายฟ้าใส่ศัตรูใกล้เคียง ความเร็วในการร่ายของคุณส่งผลให้ปล่อยสายฟ้าบ่อยขึ้น และหากใช้สกิลสายฟ้าขณะอยู่ในระยะของลูกบอลนี้จะปล่อยสายฟ้าเพิ่มอีก ถ้าร่ายเวทสร้างลูกบอลใหม่ ลูกบอลเก่าจะหายไป
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 516.9 ถึง 1551
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 12 วินาที
โจมตีทุก 1 วินาที
Beam จะแยกไปโจมตีเป้าหมายเพิ่มขึ้น 8 ตัว
Storm Cloud ที่ชาร์จสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

storm_cloud_destroy_when_caster_dies Spell Hit LightningSkill Duration Area Chaining Triggerable SkillCanTrap SkillCanMine SkillCanTotem AreaSpell SecondWindSupport Aegis
เวลาในการร่าย: 0.5 Second

PerandusWait
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0.25 วินาทีเวลาในการร่าย: 1 Second

WbSmokeMine
SmokeBomb
Smoke Mine
โยนทุ่นระเบิดเพื่อเคลื่อนย้ายคุณไปเมื่อจุดระเบิด บดบังทั้งการหลบหนีและการมาถึงด้วยเมฆแห่งควันที่ทำให้ศัตรูของคุณมองไม่เห็น และให้บัฟความเร็วการเคลื่อนที่ชั่วคราวแก่คุณ ใช้คูลดาวน์ร่วมกันกับสกิลประเภท ก้าวพริบตา อื่นๆ
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0 วินาที
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Area Duration MovementSkill Mine AreaSpell TravelSkill ManaCostReserved BlinkSkill SecondWindSupport
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
84พลาทิเนีย575053089.41.54571321494113691508540404025

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusLightningStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 30%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 6 ลูก
ลดความเสียหาย กระสุน 30%
เพิ่มความเสียหาย อีก 20%
total_projectile_spread_angle_override [50]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusStaticStrike
StaticStrikeSkillIcon
Static Strike
โจมตีศัตรูด้วยอาวุธประชิด สะสมสายฟ้าสถิตให้ผู้เล่น สายฟ้าสถิตนี้จะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูรอบตัวผู้เล่นหลังหมดอายุ ซึ่งความเสียหายนี้จะหลบไม่ได้ด้วย
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0.75 วินาที
การระเบิดจะมีค่าโจมตีและค่าความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยน้อยลง 40%
base_attack_repeat_count [1]
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 90%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 10%

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee Area Duration LightningSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusTempestShield
lightningshield
Tempest Shield
เสริมพลังให้โล่ของคุณด้วยพลังแห่งพายุ ซึ่งออกมาสร้างความเสียหายจากสายฟ้าให้กับผู้ที่โจมตีเมื่อคุณบล็อคการโจมตี
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 439.8 ถึง 659.7
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ โล่
skill_override_pvp_scaling_time_ms [700]
ชิ่ง +1 ครั้ง
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

skill_can_add_multiple_charges_per_action Spell Hit Shield Type27 LightningSkill Chaining Triggerable Duration
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เวลาคูลดาวน์: 12 Second

PerandusOrbOfStorms1
StormCloud
Orb of Storms
สร้างลูกบอลสายฟ้าที่จะปล่อยสายฟ้าใส่ศัตรูใกล้เคียง ความเร็วในการร่ายของคุณส่งผลให้ปล่อยสายฟ้าบ่อยขึ้น และหากใช้สกิลสายฟ้าขณะอยู่ในระยะของลูกบอลนี้จะปล่อยสายฟ้าเพิ่มอีก ถ้าร่ายเวทสร้างลูกบอลใหม่ ลูกบอลเก่าจะหายไป
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 470.4 ถึง 1411
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 12 วินาที
โจมตีทุก 1 วินาที
Beam จะแยกไปโจมตีเป้าหมายเพิ่มขึ้น 8 ตัว
Storm Cloud ที่ชาร์จสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

storm_cloud_destroy_when_caster_dies Spell Hit LightningSkill Duration Area Chaining Triggerable SkillCanTrap SkillCanMine SkillCanTotem AreaSpell SecondWindSupport Aegis
เวลาในการร่าย: 0.5 Second

PerandusWait
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0.25 วินาทีเวลาในการร่าย: 1 Second

WbSmokeMine
SmokeBomb
Smoke Mine
โยนทุ่นระเบิดเพื่อเคลื่อนย้ายคุณไปเมื่อจุดระเบิด บดบังทั้งการหลบหนีและการมาถึงด้วยเมฆแห่งควันที่ทำให้ศัตรูของคุณมองไม่เห็น และให้บัฟความเร็วการเคลื่อนที่ชั่วคราวแก่คุณ ใช้คูลดาวน์ร่วมกันกับสกิลประเภท ก้าวพริบตา อื่นๆ
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0 วินาที
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Area Duration MovementSkill Mine AreaSpell TravelSkill ManaCostReserved BlinkSkill SecondWindSupport
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
82พลาทิเนีย515042755.41.53800418883105671254140404025

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusLightningStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 30%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 6 ลูก
ลดความเสียหาย กระสุน 30%
เพิ่มความเสียหาย อีก 20%
total_projectile_spread_angle_override [50]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusStaticStrike
StaticStrikeSkillIcon
Static Strike
โจมตีศัตรูด้วยอาวุธประชิด สะสมสายฟ้าสถิตให้ผู้เล่น สายฟ้าสถิตนี้จะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูรอบตัวผู้เล่นหลังหมดอายุ ซึ่งความเสียหายนี้จะหลบไม่ได้ด้วย
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0.75 วินาที
การระเบิดจะมีค่าโจมตีและค่าความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยน้อยลง 40%
base_attack_repeat_count [1]
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 90%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 10%

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee Area Duration LightningSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusTempestShield
lightningshield
Tempest Shield
เสริมพลังให้โล่ของคุณด้วยพลังแห่งพายุ ซึ่งออกมาสร้างความเสียหายจากสายฟ้าให้กับผู้ที่โจมตีเมื่อคุณบล็อคการโจมตี
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 381.1 ถึง 571.6
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ โล่
skill_override_pvp_scaling_time_ms [700]
ชิ่ง +1 ครั้ง
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

skill_can_add_multiple_charges_per_action Spell Hit Shield Type27 LightningSkill Chaining Triggerable Duration
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เวลาคูลดาวน์: 12 Second

PerandusOrbOfStorms1
StormCloud
Orb of Storms
สร้างลูกบอลสายฟ้าที่จะปล่อยสายฟ้าใส่ศัตรูใกล้เคียง ความเร็วในการร่ายของคุณส่งผลให้ปล่อยสายฟ้าบ่อยขึ้น และหากใช้สกิลสายฟ้าขณะอยู่ในระยะของลูกบอลนี้จะปล่อยสายฟ้าเพิ่มอีก ถ้าร่ายเวทสร้างลูกบอลใหม่ ลูกบอลเก่าจะหายไป
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 389.1 ถึง 1167
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 12 วินาที
โจมตีทุก 1 วินาที
Beam จะแยกไปโจมตีเป้าหมายเพิ่มขึ้น 8 ตัว
Storm Cloud ที่ชาร์จสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

storm_cloud_destroy_when_caster_dies Spell Hit LightningSkill Duration Area Chaining Triggerable SkillCanTrap SkillCanMine SkillCanTotem AreaSpell SecondWindSupport Aegis
เวลาในการร่าย: 0.5 Second

PerandusWait
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0.25 วินาทีเวลาในการร่าย: 1 Second

WbSmokeMine
SmokeBomb
Smoke Mine
โยนทุ่นระเบิดเพื่อเคลื่อนย้ายคุณไปเมื่อจุดระเบิด บดบังทั้งการหลบหนีและการมาถึงด้วยเมฆแห่งควันที่ทำให้ศัตรูของคุณมองไม่เห็น และให้บัฟความเร็วการเคลื่อนที่ชั่วคราวแก่คุณ ใช้คูลดาวน์ร่วมกันกับสกิลประเภท ก้าวพริบตา อื่นๆ
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0 วินาที
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Area Duration MovementSkill Mine AreaSpell TravelSkill ManaCostReserved BlinkSkill SecondWindSupport
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
78พลาทิเนีย398542188.31.525609145509113845140404025

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusLightningStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 30%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 6 ลูก
ลดความเสียหาย กระสุน 30%
เพิ่มความเสียหาย อีก 20%
total_projectile_spread_angle_override [50]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusStaticStrike
StaticStrikeSkillIcon
Static Strike
โจมตีศัตรูด้วยอาวุธประชิด สะสมสายฟ้าสถิตให้ผู้เล่น สายฟ้าสถิตนี้จะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูรอบตัวผู้เล่นหลังหมดอายุ ซึ่งความเสียหายนี้จะหลบไม่ได้ด้วย
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0.75 วินาที
การระเบิดจะมีค่าโจมตีและค่าความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยน้อยลง 40%
base_attack_repeat_count [1]
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 90%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 10%

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee Area Duration LightningSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusTempestShield
lightningshield
Tempest Shield
เสริมพลังให้โล่ของคุณด้วยพลังแห่งพายุ ซึ่งออกมาสร้างความเสียหายจากสายฟ้าให้กับผู้ที่โจมตีเมื่อคุณบล็อคการโจมตี
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 317.6 ถึง 476.5
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ โล่
skill_override_pvp_scaling_time_ms [700]
ชิ่ง +1 ครั้ง
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

skill_can_add_multiple_charges_per_action Spell Hit Shield Type27 LightningSkill Chaining Triggerable Duration
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เวลาคูลดาวน์: 12 Second

PerandusOrbOfStorms1
StormCloud
Orb of Storms
สร้างลูกบอลสายฟ้าที่จะปล่อยสายฟ้าใส่ศัตรูใกล้เคียง ความเร็วในการร่ายของคุณส่งผลให้ปล่อยสายฟ้าบ่อยขึ้น และหากใช้สกิลสายฟ้าขณะอยู่ในระยะของลูกบอลนี้จะปล่อยสายฟ้าเพิ่มอีก ถ้าร่ายเวทสร้างลูกบอลใหม่ ลูกบอลเก่าจะหายไป
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 306 ถึง 917.9
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 12 วินาที
โจมตีทุก 1 วินาที
Beam จะแยกไปโจมตีเป้าหมายเพิ่มขึ้น 7 ตัว
Storm Cloud ที่ชาร์จสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

storm_cloud_destroy_when_caster_dies Spell Hit LightningSkill Duration Area Chaining Triggerable SkillCanTrap SkillCanMine SkillCanTotem AreaSpell SecondWindSupport Aegis
เวลาในการร่าย: 0.5 Second

PerandusWait
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0.25 วินาทีเวลาในการร่าย: 1 Second

WbSmokeMine
SmokeBomb
Smoke Mine
โยนทุ่นระเบิดเพื่อเคลื่อนย้ายคุณไปเมื่อจุดระเบิด บดบังทั้งการหลบหนีและการมาถึงด้วยเมฆแห่งควันที่ทำให้ศัตรูของคุณมองไม่เห็น และให้บัฟความเร็วการเคลื่อนที่ชั่วคราวแก่คุณ ใช้คูลดาวน์ร่วมกันกับสกิลประเภท ก้าวพริบตา อื่นๆ
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0 วินาที
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Area Duration MovementSkill Mine AreaSpell TravelSkill ManaCostReserved BlinkSkill SecondWindSupport
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
73พลาทิเนีย2960916331.516294104707549537740404025

Melee
iconbasicattack
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusLightningStrike
lightningslash
Lightning Strike
บรรจุพลังงานสายฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากสายฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
เพิ่มความเสียหาย โจมตีอีก 30%
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 4 ลูก
ลดความเสียหาย กระสุน 30%
เพิ่มความเสียหาย อีก 20%
total_projectile_spread_angle_override [40]

Attack ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill FiresProjectilesFromSecondaryLocation
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusStaticStrike
StaticStrikeSkillIcon
Static Strike
โจมตีศัตรูด้วยอาวุธประชิด สะสมสายฟ้าสถิตให้ผู้เล่น สายฟ้าสถิตนี้จะสร้างความเสียหายใส่ศัตรูรอบตัวผู้เล่นหลังหมดอายุ ซึ่งความเสียหายนี้จะหลบไม่ได้ด้วย
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 60% เป็นความเสียหาย สายฟ้า
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0.75 วินาที
การระเบิดจะมีค่าโจมตีและค่าความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยน้อยลง 40%
base_attack_repeat_count [1]
เพิ่มความเร็วในการโจมตี อีก 90%
เพิ่มความเสียหาย โจมตี อีก 10%

Attack MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee Area Duration LightningSkill
เวลาในการร่าย: 1 Second

PerandusTempestShield
lightningshield
Tempest Shield
เสริมพลังให้โล่ของคุณด้วยพลังแห่งพายุ ซึ่งออกมาสร้างความเสียหายจากสายฟ้าให้กับผู้ที่โจมตีเมื่อคุณบล็อคการโจมตี
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 263.8 ถึง 395.7
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ โล่
skill_override_pvp_scaling_time_ms [700]
ชิ่ง +1 ครั้ง
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 4 วินาที

skill_can_add_multiple_charges_per_action Spell Hit Shield Type27 LightningSkill Chaining Triggerable Duration
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เวลาคูลดาวน์: 12 Second

PerandusOrbOfStorms1
StormCloud
Orb of Storms
สร้างลูกบอลสายฟ้าที่จะปล่อยสายฟ้าใส่ศัตรูใกล้เคียง ความเร็วในการร่ายของคุณส่งผลให้ปล่อยสายฟ้าบ่อยขึ้น และหากใช้สกิลสายฟ้าขณะอยู่ในระยะของลูกบอลนี้จะปล่อยสายฟ้าเพิ่มอีก ถ้าร่ายเวทสร้างลูกบอลใหม่ ลูกบอลเก่าจะหายไป
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 239.7 ถึง 719.2
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 12 วินาที
โจมตีทุก 1 วินาที
Beam จะแยกไปโจมตีเป้าหมายเพิ่มขึ้น 6 ตัว
Storm Cloud ที่ชาร์จสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

storm_cloud_destroy_when_caster_dies Spell Hit LightningSkill Duration Area Chaining Triggerable SkillCanTrap SkillCanMine SkillCanTotem AreaSpell SecondWindSupport Aegis
เวลาในการร่าย: 0.5 Second

PerandusWait
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0.25 วินาทีเวลาในการร่าย: 1 Second

WbSmokeMine
SmokeBomb
Smoke Mine
โยนทุ่นระเบิดเพื่อเคลื่อนย้ายคุณไปเมื่อจุดระเบิด บดบังทั้งการหลบหนีและการมาถึงด้วยเมฆแห่งควันที่ทำให้ศัตรูของคุณมองไม่เห็น และให้บัฟความเร็วการเคลื่อนที่ชั่วคราวแก่คุณ ใช้คูลดาวน์ร่วมกันกับสกิลประเภท ก้าวพริบตา อื่นๆ
ระยะเวลาเริ่มต้นคือ 0 วินาที
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Area Duration MovementSkill Mine AreaSpell TravelSkill ManaCostReserved BlinkSkill SecondWindSupport
เวลาในการร่าย: 0.5 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
68พลาทิเนีย215361211.81.51033275046226341040404025
LightningStrike120TargetNotNear ShiftAttack TargetIsEnemy
LightningStrike120TargetNotNear ShiftAttack TargetNotFar TargetIsEnemy
LightningStrike120TargetNotNear ShiftAttack TargetNotFar IAmStandingInStormCloud
StaticStrike240OnlyLastTarget
Melee60OnlyLastTarget IAmNotStandingInStormCloud
StormCloud240IAmNotStandingInStormCloud
StormCloud120IAmNotStandingInStormCloud
LightningShield240IHaveNoTempestShield OnLessThan75PercentLife
LightningShield120IHaveNoTempestShield

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Monster"
extends "Metadata/Monsters/StandaloneMapBoss"

Animated
{
	preload_animated_object = "Metadata/Effects/Microtransactions/head/mark_of_the_phoenix.ao"
}

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Monster"
extends "Metadata/Monsters/StandaloneMapBoss"

BaseEvents 
{ 
  on_construction_complete = "AddEffectPack( Metadata/Effects/StatusAilments/monsters/GoldenSpectres.epk );"
} 

Life
{
	on_spawned_alive = "AddEffectPack( Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/Perandus/key_chest_buff/key_buff.epk );"
	on_death = "RemoveEffectPack( Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/Perandus/key_chest_buff/key_buff.epk );"
}

Preload
{
	preload_epk = "Metadata/Effects/StatusAilments/monsters/GoldenSpectres.epk"
	preload_epk = "Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/Perandus/key_chest_buff/key_buff.epk"
}
ต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
1515157
30303020
40404025
Path of Building
Spectre
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Perandus/PerandusGuardMapBoss1IvoryTempleStandalone"] = {
  name = "Platinia",
  life = 6,
  energyShield = 0.33,
  fireResist = 40,
  coldResist = 40,
  lightningResist = 40,
  chaosResist = 25,
  damage = 2.16,
  damageSpread = 0.2,
  attackTime = 1.5,
  attackRange = 10,
  accuracy = 1,
  weaponType1 = "One Hand Sword",
  weaponType2 = "Shield",
  skillList = {
    "Melee",
    "PerandusLightningStrike",
    "PerandusTempestShield",
    "WbSmokeMine",
    "PerandusStaticStrike",
    "PerandusWait",
    "PerandusOrbOfStorms1",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["Melee"] = {
  name = "Default Attack",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Strike your foes down with a powerful blow.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.ProjectileAttack] = true,
    [SkillType.SkillCanMirageArcher] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.SkillCanVolley] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_can_fire_arrows",
    "skill_can_fire_wand_projectiles",
  },
  levels = {
    [1] = {1, 1, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["PerandusLightningStrike"] = {
  name = "Lightning Strike",
  hidden = true,
  color = "2",
  baseEffectiveness = 1.87,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Infuses your melee weapon with electrical energies as you swing. In addition to converting some of your physical damage to lightning damage, the stored energy is released from the weapon as projectiles as you strike, flying out to hit farther-away enemies. The projectiles cannot miss if the melee attack hits a target.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.ProjectileAttack] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.LightningSkill] = true,
    [SkillType.FiresProjectilesFromSecondaryLocation] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_physical_damage_%_to_convert_to_lightning",
    "physical_damage_+%",
    "active_skill_attack_damage_+%_final",
    "number_of_additional_projectiles",
    "active_skill_projectile_damage_+%_final",
    "active_skill_damage_+%_final",
    "total_projectile_spread_angle_override",
  },
  levels = {
    [1] = {50, 0, 30, 2, -30, 20, 40, critChance = 6, levelRequirement = 4, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [2] = {50, 0, 30, 4, -30, 20, 40, critChance = 6, levelRequirement = 30, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [3] = {50, 0, 30, 6, -30, 20, 50, critChance = 6, levelRequirement = 70, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["PerandusTempestShield"] = {
  name = "Tempest Shield",
  hidden = true,
  color = "3",
  baseEffectiveness = 2.25,
  incrementalEffectiveness = 0.025,
  description = "Enchants your shield with the power of storms, which lashes out to deal arcing lightning damage to attackers when you block them. Blocking refreshes the duration of Tempest Shield.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Hit] = true,
    [SkillType.Shield] = true,
    [SkillType.Type27] = true,
    [SkillType.LightningSkill] = true,
    [SkillType.Chaining] = true,
    [SkillType.Triggerable] = true,
    [SkillType.Duration] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 0.5,
  baseFlags = {
    spell = true,
    duration = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "spell_minimum_base_lightning_damage",
    "spell_maximum_base_lightning_damage",
    "shield_block_%",
    "skill_override_pvp_scaling_time_ms",
    "number_of_chains",
    "base_skill_effect_duration",
    "skill_can_add_multiple_charges_per_action",
  },
  levels = {
    [1] = {0.8, 1.2, 20, 700, 1, 4000, critChance = 6, levelRequirement = 3, statInterpolation = {3, 3, 1, 1, 1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["WbSmokeMine"] = {
  name = "Smoke Mine",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 1,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Throws a mine that will teleport you to it when detonated. It covers both your escape and arrival with a cloud of smoke that blinds enemies, and gives you a temporary buff to movement speed. Shares a cooldown with other Blink skills.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Duration] = true,
    [SkillType.MovementSkill] = true,
    [SkillType.Mine] = true,
    [SkillType.AreaSpell] = true,
    [SkillType.TravelSkill] = true,
    [SkillType.ManaCostReserved] = true,
    [SkillType.BlinkSkill] = true,
    [SkillType.SecondWindSupport] = true,
  },
  statDescriptionScope = "buff_skill_stat_descriptions",
  castTime = 0.5,
  baseFlags = {
    area = true,
    spell = true,
    duration = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "base_movement_velocity_+%",
    "base_skill_effect_duration",
    "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
  },
  levels = {
    [1] = {0, 0, 0, levelRequirement = 60, statInterpolation = {1, 1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["PerandusStaticStrike"] = {
  name = "Static Strike",
  hidden = true,
  color = "1",
  baseEffectiveness = 1,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Strike your enemies with a melee weapon, building up static energy on you. This energy damages enemies around you when it expires, dealing damage that cannot be evaded or dodged. ",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Duration] = true,
    [SkillType.LightningSkill] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    area = true,
    melee = true,
    duration = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_physical_damage_%_to_convert_to_lightning",
    "base_skill_effect_duration",
    "static_strike_explosion_damage_+%_final",
    "base_attack_repeat_count",
    "active_skill_attack_speed_+%_final",
  },
  levels = {
    [1] = {60, 750, -40, 1, 90, baseMultiplier = 1.1, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 1, 1, 1, 1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["PerandusWait"] = {
  name = "PerandusWait",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 1,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "base_skill_effect_duration",
  },
  levels = {
    [1] = {250, levelRequirement = 0, statInterpolation = {1}, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["PerandusOrbOfStorms1"] = {
  name = "Orb of Storms",
  hidden = true,
  color = "3",
  baseEffectiveness = 1.5,
  incrementalEffectiveness = 0.037,
  description = "Creates a stationary electrical orb that frequently unleashes a splitting bolt of lightning at a nearby enemy. Modifiers to cast speed will increase how frequently it does this. Using a lightning skill while inside the orb's cloud unleashes additional bolts. Casting this skill again will replace the previous orb.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Hit] = true,
    [SkillType.LightningSkill] = true,
    [SkillType.Duration] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Chaining] = true,
    [SkillType.Triggerable] = true,
    [SkillType.SkillCanTrap] = true,
    [SkillType.SkillCanMine] = true,
    [SkillType.SkillCanTotem] = true,
    [SkillType.AreaSpell] = true,
    [SkillType.SecondWindSupport] = true,
    [SkillType.Aegis] = true,
  },
  statDescriptionScope = "beam_skill_stat_descriptions",
  castTime = 0.5,
  baseFlags = {
    area = true,
    spell = true,
    duration = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "spell_minimum_base_lightning_damage",
    "spell_maximum_base_lightning_damage",
    "base_skill_effect_duration",
    "orb_of_storms_base_bolt_frequency_ms",
    "projectile_number_to_split",
    "storm_cloud_charged_damage_+%_final",
    "active_skill_area_of_effect_radius_+%_final",
    "storm_cloud_destroy_when_caster_dies",
  },
  levels = {
    [1] = {0.5, 1.5, 12000, 1000, 3, 10, 0, levelRequirement = 4, statInterpolation = {3, 3, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [2] = {0.5, 1.5, 12000, 1000, 4, 10, 0, levelRequirement = 20, statInterpolation = {3, 3, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [3] = {0.5, 1.5, 12000, 1000, 5, 10, 0, levelRequirement = 40, statInterpolation = {3, 3, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [4] = {0.5, 1.5, 12000, 1000, 6, 10, 0, levelRequirement = 58, statInterpolation = {3, 3, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [5] = {0.5, 1.5, 12000, 1000, 7, 10, 0, levelRequirement = 69, statInterpolation = {3, 3, 1, 1, 1, 1, 1}, },
    [6] = {0.5, 1.5, 12000, 1000, 8, 10, 0, levelRequirement = 75, statInterpolation = {3, 3, 1, 1, 1, 1, 1}, },
  },
}
SpectreN
Area
Modunique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [0]
maximum_life_%_to_add_to_maximum_energy_shield [25]
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
บล็อคการโจมตีและเวท
base_block_%_damage_taken [40]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [2000]
Tagsno_bloodlines, human, humanoid
Immunecorpse_cannot_be_destroyed [1]
Damage216%
พลังชีวิต600%
Energy Shield From Life33%
Ailment Threshold600%
โอกาสจู่โจมคริติคอล5%
TypePerandusMapBoss1
Attack Distance6 ~ 10
Attack Time1.5 Second
Damage Spread20%
เกราะ+33%
Evasion+33%
Accuracy+100%
ต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
1515157
30303020
40404025
Path of Building
Spectre
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Perandus/PerandusGuardMapBoss1IvoryTempleElder"] = {
  name = "Platinia",
  life = 6,
  energyShield = 0.33,
  fireResist = 40,
  coldResist = 40,
  lightningResist = 40,
  chaosResist = 25,
  damage = 2.16,
  damageSpread = 0.2,
  attackTime = 1.5,
  attackRange = 10,
  accuracy = 1,
  weaponType1 = "One Hand Sword",
  weaponType2 = "Shield",
  skillList = {
  },
  modList = {
  },
}