Prophecy เพแรนดัส แรมเพจ
เจิม คลัสเตอร์จิวเวล The Pantheon ไอเทม ตารางพาสซีฟ Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb ซแคแร็บ Breachstone Emblem Timeless Jewel ไพ่พยากรณ์
Metamorph Unique /23 ⍟

Metamorph Unique /23 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
AstralProjectorAstral Projector Topaz Ring
ต้านทาน สายฟ้า +(20–30)%
ค่า Intelligence +(30–50)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–25)%
โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย 30%
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
สกิลประเภท กระจาย จะลดพื้นที่ส่งผล อีก 20%
สกิลประเภท กระจาย จะสร้างความเสียหายแก่ผู้เล่นอื่น ลดลง อีก 30%
สกิลประเภท กระจาย จะร่ายที่พื้นที่เป้าหมายแทนร่ายจากตำแหน่งของผู้เล่น
IvoryWatchstone7Booming Populace อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
มี ขนาดของกองมอนสเตอร์ เพิ่มขึ้น (10–20)%
ใช้งานได้อีก 15 ครั้ง
CrownOfTheInwardEyeCrown of the Inward Eye Prophet Crown
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น 333%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด, มานาสูงสุด, และโล่พลังงานสูงสุดจากทุกแหล่ง (9–21)%
Transfiguration of Soul
(ม็อดเพิ่มและลด โล่พลังงานสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย เวท ด้วยที่อัตรา 30%)
Transfiguration of Body
(ม็อดเพิ่มและลด พลังชีวิตสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย โจมตี ด้วยที่อัตรา 30%)
Transfiguration of Mind
(ม็อดเพิ่มและลด มานาสูงสุด จะส่งผลต่อ ความเสียหาย ด้วยที่อัตรา 30%)
EyeOfDesireEye of Malice Callous Mask
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (400–500)%
ต้านทาน ไฟ +(20–40)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ Cold Exposure เมื่อปะทะศัตรู
(Cold Exposure ทำให้ต้านทาน น้ำแข็ง -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
มีโอกาส 25% ที่จะสร้างสถานะ Fire Exposure เมื่อปะทะศัตรู
(Fire Exposure ทำให้ต้านทาน ไฟ -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
ศัตรูที่อยู่ใกล้มี ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง เพิ่มขึ้น 50%
MetamorphosisAmuletFury Valve Jade Amulet
ค่า Dexterity +(20–30)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–25)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(15–20)%
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20–30)%
ม็อดที่ส่งผลต่อจำนวนกระสุน จะส่งผลเพิ่มจำนวนเป้าหมายที่กระสุนแยกไปหาแทน
HandsOfTheHighTemplarHands of the High Templar Crusader Gloves
สามารถแก้ไขได้แม้มี มลทิน
สามารถมีม็อดติดไอเทมได้สูงสุด 5 ม็อด ขณะที่ยังมีม็อดบรรทัดนี้อยู่
(หากม็อดนี้หายไป จะสูญเสียม็อดติดไอเทมทุกม็อดเหลือไว้เพียงม็อดเดียว)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–12)%
ต้านทาน ไฟ และ สายฟ้า +(20–30)%
IvoryWatchstone4Irresistable Temptation อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
แผนที่จะมีม็อด พรีฟิกซ์ แบบสุ่มเพิ่มอีก 1 อย่าง
ใช้งานได้อีก 18 ครั้ง
LeashOfOblationLeash of Oblation Leather Belt
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
คุณสามารถใช้งาน Offering พร้อมกันได้ทุกชนิด
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล Offering 50%
ManastormManastorm Fossilised Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
ค่า มานาสูงสุด +(50–70)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–50)%
เมื่อใดที่คุณร่ายเวท คุณจะสังเวยมานาทั้งหมดที่มีเพื่อนำมาเสริมเป็นความเสียหาย สายฟ้า
คิดจาก 25% ของมานาที่สังเวยไป ผลอยู่ได้ 4 วินาที
IvoryWatchstone3Misinformation อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
เลเวลของมอนสเตอร์ในพื้นที่ +1
map mod effect +% for non unique maps [20,30]
ใช้งานได้อีก 12 ครั้ง
MistwallMistwall Lacquered Buckler
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(10–20)%
มีโอกาส (8–15)% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย ธาตุ จากการปะทะขณะอยู่ในสถานะ Phasing
(โอกาสในการหลบเลี่ยงความเสียหายใดๆจะไม่สามารถสูงกว่า 75% ได้)
โอกาสในการบล็อคการโจมตีของคุณจะกลายเป็นค่าสูงสุด ถ้าคุณไม่ได้บล็อคมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
คุณจะอยู่ในสถานะ Phasing ถ้าคุณได้บล็อคมาเร็วๆนี้
MothersEmbraceMother's Embrace Heavy Belt
ค่า Strength +(25–35)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
มิเนียนของคุณจะใช้ขวดยาทุกขวดของคุณเมื่อมันถูกเสกออกมา
ลดปริมาณขวดยาที่มิเนียนใช้ (25–40)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา ของมิเนียน (50–80)%
GripOfUnmakingPainseeker Shagreen Gloves
เสริมความเสียหาย ไฟ (16–19) ถึง (25–29)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16–19) ถึง (25–29)
เสริมความเสียหาย สายฟ้า (6–10) ถึง (33–38)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–120)%
คริติคอลจะไม่สร้างสถานะเจ็บป่วยเสมอไป มีผลเฉพาะความเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย
สร้างสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่มีความเสียหาย เหมือนดั่งสร้างความเสียหายเพิ่ม อีก (100–200)%
(อาการเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายประกอบด้วย Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
IvoryWatchstone2Stalwart Defenders อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
เลเวลของมอนสเตอร์ในพื้นที่ +1
เพิ่มพลังชีวิต ของมอนสเตอร์ อีก (20–40)%
ใช้งานได้อีก 12 ครั้ง
IvoryWatchstone5Territories Unknown อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
แผนที่จะมี ม็อด ซัฟฟิกซ์ แบบสุ่มเพิ่มอีก 1 ม็อด
ใช้งานได้อีก 18 ครั้ง
IvoryWatchstone1Terror อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
เลเวลของมอนสเตอร์ในพื้นที่ +1
เพิ่มความเสียหาย ของมอนสเตอร์ อีก (15–30)%
ใช้งานได้อีก 12 ครั้ง
TheBlackCaneThe Black Cane Royal Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 24%
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–15)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (40–60)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (40–60)%
Phantasm แต่ละตัวที่เสกออกมาจะทำให้คุณได้รับบัฟ Phantasmal Might
(Phantasmal Might จะเสริมความเสียหาย กายภาพ ให้กับเวทที่คุณร่าย โดยขึ้นอยู่กับเลเวลของ Phantasm คุณสามารถมีบัฟนี้ซ้อนกันหลายบัฟได้)
TheIvoryTowerThe Ivory Tower Saint's Hauberk
ค่า Intelligence +(40–70)
โล่พลังงานสูงสุด +30 ต่อพลังชีวิตที่สำรองไว้ 100 หน่วย
ค่า มานาสูงสุด +(80–100)
ฟื้นฟู 2% ของโล่พลังงานต่อวินาที
รับความเสียหาย เคออส ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต
MirageBladeThe Saviour Legion Sword
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
summon mirage warrior on crit [100]
ใช้งาน Reflection เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–50)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (16–22) ถึง (40–45)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (8–12)%
ConnectedJewelThread of Hope Crimson Jewel
ส่งผลต่อพาสซีพในวงแหวนขนาด เล็ก เท่านั้น
(จิวเวลนี้มีทั้งรัศมีเริ่มต้นและรัศมีสูงสุด ซึ่งมีเพียงพาสซีฟที่อยู่ระหว่างรัศมีทั้งสองเท่านั้นจึงจะถือว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลนี้)
พาสซีฟในรัศมีถูกจัดสรรได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับ tree
ต้านทาน ทุกธาตุ (-20–-10)%
IvoryWatchstone6War Among the Stars อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
ด่านมี กองมอนสเตอร์ Elder Fiend อีก (4–7) กอง
ด่านมี กองมอนสเตอร์ Shaper Creation อีก (4–7) กอง
ใช้งานได้อีก 12 ครั้ง
WarriorsLegacyWarrior's Legacy Ruby Ring
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ค่า Strength +(30–50)
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (20–25)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง 30%
ลดความเร็วในการโจมตี อีก 20%
สกิล ฟาด จะเลือกเป้าหมายเป็นพื้นที่ก่อนหน้านี้เพิ่มอีกหนึ่งเป้าหมาย
StarlightMarkWillowgift Jade Amulet
ค่า Dexterity +(20–30)
ลด Strength ลง 10%
เพิ่ม Dexterity ขึ้น 15%
ต้านทาน ไฟ (-30–-20)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
บัฟ Fortify ที่คุณสร้างจะมอบ เพิ่มหลบหลีก อีก 30%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (15–25)% ขณะที่คุณมี Fortify
Metamorph ไอเทม /47 ⍟

Metamorph ไอเทม /47 ⍟

Iconชื่อ
AbrasiveCatalystAbrasive Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด การโจมตี ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว
AtlasRadiusTier3Awakened Sextant
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มหรือหมุนม็อดบน อัญมณีผู้พิทักษ์
TransferOrbAwakener's Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
ทำลายไอเทมหนึ่งชิ้น และนำอิทธิพลจากไอเทมชิ้นนั้นไปใส่ไอเทมชนิดเดียวกันชิ้นอื่น
ไอเทมชิ้นที่สองจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่เป็นไอเทมแรร์ที่มีอิทธิพลทั้งสองชนิดพร้อมกับม็อดใหม่ด้วย
Baited Expectations
ขนาดกอง: 1 / 8
Fishing Item
Cameria's Cut
ขนาดกอง: 1 / 2
Scarab
อัญมณีผู้พิทักษ์โคบอลต์
อัญมณีผู้พิทักษ์เลือดนก
CrusaderOrbCrusader's Exalted Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มอิทธิพลและเสริมม็อด Crusader หนึ่งม็อดลงในไอเทมแรร์หนึ่งชิ้น
Deathly Designs
ขนาดกอง: 1 / 7
หินสกิลกับดักเลเวล 21
คุณภาพ: +23%
มีมลทิน
Divine Justice
หมวก
มีเอนแชนท์จากเขาวงกตชั่วนิรันดร์
Etched in Blood
ขนาดกอง: 1 / 9
Rigwald's Quills
ม็อดติดไอเทมสองม็อด
มีมลทิน
FertileCatalystFertile Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด พลังชีวิตและมานา ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว
Fragment of Constriction
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 5%
Fragment of Emptiness
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 10%
Fragment of Enslavement
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 5%
Fragment of Eradication
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 5%
Fragment of Knowledge
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 10%
Fragment of Purification
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 5%
Fragment of Shape
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 10%
Fragment of Terror
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบในด่านนี้ 10%
Friendship
ขนาดกอง: 1 / 3
มาสเตอร์ต้องการความช่วยเหลือ (นิโค้)
อัญมณีผู้พิทักษ์ทองคำ
BasiliskOrbHunter's Exalted Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มอิทธิพลและเสริมม็อด Hunter หนึ่งม็อดลงในไอเทมแรร์หนึ่งชิ้น
ImbuedCatalystImbued Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด นักเวท ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว
IntrinsicCatalystIntrinsic Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด ค่าคุณสมบัติ ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว
อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
สมอง เมตามอร์ฟ
ตา เมตามอร์ฟ
หัวใจ เมตามอร์ฟ
ตับ เมตามอร์ฟ
ปอด เมตามอร์ฟ
AtlasRadiusTier2Prime Sextant
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มหรือหมุนม็อดบน อัญมณีผู้พิทักษ์
PrismaticCatalystPrismatic Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด การต้านทาน ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว
EyrieOrbRedeemer's Exalted Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มอิทธิพลและเสริมม็อด Redeemer หนึ่งม็อดลงในไอเทมแรร์หนึ่งชิ้น
AtlasRadiusTier1Simple Sextant
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มหรือหมุนม็อดบน อัญมณีผู้พิทักษ์
Squandered Prosperity
ขนาดกอง: 1 / 5
Perandus Manor
จำนวนอัญมณีผู้พิทักษ์: 4
มีมลทิน
Succor of the Sinless
ขนาดกอง: 1 / 6
Bottled Faith
TemperingCatalystTempering Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด การป้องกัน ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว
The Bones
ขนาดกอง: 1 / 6
Vaal Summon Skeletons เลเวล 21
มีมลทิน
The Chosen
ขนาดกอง: 1 / 5
Skin of the Lords
มีมลทิน
The Craving
ขนาดกอง: 1 / 4
Unending Hunger
The Escape
ขนาดกอง: 1 / 5
Seven-League Step
The Fishmonger
ขนาดกอง: 1 / 4
Albino Rhoa Feather
TurbulentCatalystTurbulent Catalyst
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มคุณภาพที่จะเสริมม็อด ความเสียหายธาตุ ให้กับแหวน, สร้อย, หรือ เข็มขัด
จะมาแทนที่คุณภาพชนิดอื่นหากมีอยู่แล้ว
Underground Forest
ขนาดกอง: 1 / 4
10x Awakened Sextant
อัญมณีผู้พิทักษ์มรกต
ConquerorOrbWarlord's Exalted Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มอิทธิพลและเสริมม็อด Warlord หนึ่งม็อดลงในไอเทมแรร์หนึ่งชิ้น
History /273 ⍟

History /273 ⍟

TypeCategoryไอเทม
ไอเทมItem ThemesDelirium
ไอเทมสินค้าแฟชั่นElder Darkseer Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นElite Fateweaver Portrait Frame
ไอเทมสินค้าแฟชั่นElite Fateweaver Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นElite Fateweaver Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นElite Fateweaver Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นElite Fateweaver Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นFateweaver Portrait Frame
ไอเทมสินค้าแฟชั่นFateweaver Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นFateweaver Cloak
ไอเทมสินค้าแฟชั่นElder Darkseer Portrait Frame
ไอเทมสินค้าแฟชั่นElder Darkseer Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นElder Darkseer Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นElder Darkseer Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นElder Darkseer Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkseer Portrait Frame
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkseer Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkseer Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkprism Wings
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkprism Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkprism Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkprism Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkprism Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นColdsnap Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นColdsnap Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นColdsnap Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นColdsnap Helmet
ไอเทมItem ThemesMalice
ไอเทมItem ThemesColdsnap
ไอเทมItem ThemesRevenant
ไอเทมItem ThemesOrion
ไอเทมItem ThemesJudicator
ไอเทมItem ThemesEyrie
ไอเทมItem ThemesCrusader
ไอเทมItem ThemesBasilisk
ไอเทมItem ThemesPolaris
ไอเทมItem Classesชิ้นส่วนตัวอย่างเมตามอร์ฟ
ไอเทมItem Classesไอเทมอัพเกรดเขตในสมุดแผนที่
ที่ซ่อนที่ซ่อนที่ซ่อน Chiyou
ที่ซ่อนที่ซ่อนที่ซ่อน Void
ไอเทมเงินตราซ้อนได้TransferOrbAwakener's Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้ConquerorOrbWarlord's Exalted Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้BasiliskOrbHunter's Exalted Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้EyrieOrbRedeemer's Exalted Orb
ไอเทมเงินตราซ้อนได้CrusaderOrbCrusader's Exalted Orb
ไอเทมชิ้นส่วนตัวอย่างเมตามอร์ฟหัวใจ เมตามอร์ฟ
ไอเทมชิ้นส่วนตัวอย่างเมตามอร์ฟปอด เมตามอร์ฟ
ไอเทมชิ้นส่วนตัวอย่างเมตามอร์ฟตับ เมตามอร์ฟ
ไอเทมชิ้นส่วนตัวอย่างเมตามอร์ฟตา เมตามอร์ฟ
ไอเทมชิ้นส่วนตัวอย่างเมตามอร์ฟสมอง เมตามอร์ฟ
ไอเทมไอเทมอัพเกรดเขตในสมุดแผนที่อัญมณีผู้พิทักษ์ทองคำ
ไอเทมไอเทมอัพเกรดเขตในสมุดแผนที่อัญมณีผู้พิทักษ์มรกต
ไอเทมไอเทมอัพเกรดเขตในสมุดแผนที่อัญมณีผู้พิทักษ์โคบอลต์
ไอเทมไอเทมอัพเกรดเขตในสมุดแผนที่อัญมณีผู้พิทักษ์เลือดนก
ไอเทมไอเทมอัพเกรดเขตในสมุดแผนที่อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
ไอเทมสินค้าแฟชั่นกล่องปริศนา Polaris
ไอเทมไพ่พยากรณ์Squandered Prosperity
ไอเทมไพ่พยากรณ์Etched in Blood
ไอเทมไพ่พยากรณ์The Craving
ไอเทมไพ่พยากรณ์Friendship
ไอเทมไพ่พยากรณ์The Bones
ไอเทมไพ่พยากรณ์The Fishmonger
ไอเทมไพ่พยากรณ์Divine Justice
ไอเทมไพ่พยากรณ์Cameria's Cut
ไอเทมไพ่พยากรณ์The Chosen
ไอเทมไพ่พยากรณ์Deathly Designs
ไอเทมไพ่พยากรณ์The Escape
ไอเทมไพ่พยากรณ์Underground Forest
ไอเทมไพ่พยากรณ์Succor of the Sinless
ไอเทมไพ่พยากรณ์Baited Expectations
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนWhite Environment Hideout Decoration
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนWhite Statue
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนWhite Building Supplies
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนBlack Environment Hideout Decoration
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนBlack Statue
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนBlack Building Supplies
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนเสาอนุสรณ์แห่งการท้าทาย Metamorph
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนคิรัค
ไอเทมของตกแต่งที่ซ่อนทาเน อ็อกเทเวียส
ไอเทมชิ้นส่วนแผนที่Maddening Object
ไอเทมชิ้นส่วนแผนที่Fragment of Knowledge
ไอเทมชิ้นส่วนแผนที่Fragment of Shape
ไอเทมชิ้นส่วนแผนที่Fragment of Emptiness
ไอเทมชิ้นส่วนแผนที่Fragment of Terror
ไอเทมชิ้นส่วนแผนที่Key to Decay
ไอเทมชิ้นส่วนแผนที่Fragment of Purification
ไอเทมชิ้นส่วนแผนที่Fragment of Constriction
ไอเทมชิ้นส่วนแผนที่Fragment of Eradication
ไอเทมชิ้นส่วนแผนที่Fragment of Enslavement
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Unleash Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Unbound Ailments Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Spell Echo Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Spell Cascade Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Minion Damage Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Lightning Penetration Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Increased Area of Effect Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Elemental Focus Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Hextouch Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Controlled Destruction Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Cast While Channelling Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Blasphemy Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Added Lightning Damage Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Added Chaos Damage Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Vicious Projectiles Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Void Manipulation Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Swift Affliction Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Greater Multiple Projectiles Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Fork Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Deadly Ailments Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Cold Penetration Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Chain Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Cast On Critical Strike Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Arrow Nova Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Added Cold Damage Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Multistrike Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Melee Splash Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Melee Physical Damage Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Generosity Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Fire Penetration Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Elemental Damage with Attacks Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Burning Damage Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Brutality Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Ancestral Call Support
ไอเทมหินสกิลเสริมAwakened Added Fire Damage Support
ไอเทมหินสกิลใช้งานArtillery Ballista
ไอเทมหินสกิลใช้งานEnsnaring Arrow
ไอเทมหินสกิลเสริมBarrage Support
ไอเทมหินสกิลเสริมArrow Nova Support
ไอเทมหินสกิลใช้งานShrapnel Ballista
ไอเทมหินสกิลเสริมGreater Volley Support
ไอเทมไอเทมเควสกุญแจพระคลัง
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSunprism Cat Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นEyrie Falcon Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นWhite Rat Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นWhite Dragon Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack Dragon Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDemonic Arctic Reindeer Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นArctic Dragon Hunter Premium Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDragon Hunter Premium Expired Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นGargoyle Amaranthine Premium Expired Pet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นMalice Wings
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkprism Footprints Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkprism Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDemonic Arctic Ballista Totem Skin
ไอเทมสินค้าแฟชั่นRevenant Explosive Arrow Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นRevenant Character Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นRevenant Sword
ไอเทมสินค้าแฟชั่นRevenant Wings
ไอเทมสินค้าแฟชั่นRevenant Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นRevenant Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นRevenant Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นRevenant Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDragon Hunter Herald Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDark Deicide Portrait Frame
ไอเทมสินค้าแฟชั่นAlt Dun Shield
ไอเทมสินค้าแฟชั่นAlt Deicide Axe
ไอเทมสินค้าแฟชั่นAlt Deicide Wings
ไอเทมสินค้าแฟชั่นAlt Deicide Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นAlt Deicide Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นAlt Deicide Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นAlt Deicide Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นStygian Character Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นStygian Footprints Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkprism Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDarkprism Character Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นColdsnap Quiver
ไอเทมสินค้าแฟชั่นColdsnap Bow
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack and White Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack and White Footprints Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack and White Cloak
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack and White Wings
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack and White Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack and White Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack and White Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack and White Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack and White Hood
ไอเทมสินค้าแฟชั่นWhite Weapon
ไอเทมสินค้าแฟชั่นWhite Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นWhite Character Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นWhite Footprints Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นWhite Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นWhite Herald Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นWhite Aura Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นWhite Cloak
ไอเทมสินค้าแฟชั่นWhite Wings
ไอเทมสินค้าแฟชั่นWhite Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นWhite Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นWhite Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นWhite Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นWhite Hood
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack Character Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack Sword
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack Footprints Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack Aura Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack Flame Dash Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack Cloak
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack Wings
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBlack Hood
ไอเทมสินค้าแฟชั่นMetamorph Brimmed Hat
ไอเทมสินค้าแฟชั่นMetamorph Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นMetamorph Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นMetamorph Footprints Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นPurple Eyes
ไอเทมสินค้าแฟชั่นPurple Smoking Hood
ไอเทมสินค้าแฟชั่นOrion Portrait Frame
ไอเทมสินค้าแฟชั่นOrion Apparition Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นOrion Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นOrion Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นOrion Wings III
ไอเทมสินค้าแฟชั่นOrion Wings II
ไอเทมสินค้าแฟชั่นOrion Wings I
ไอเทมสินค้าแฟชั่นOrion Back Attachment
ไอเทมสินค้าแฟชั่นOrion Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นOrion Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นOrion Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นOrion Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นOrion Hood
ไอเทมสินค้าแฟชั่นJudicator Portrait Frame
ไอเทมสินค้าแฟชั่นJudicator Apparition Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นJudicator Gauntlet Apparition Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นJudicator Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นJudicator Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นJudicator Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นJudicator Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นJudicator Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นJudicator Hood
ไอเทมสินค้าแฟชั่นEyrie Portrait Frame
ไอเทมสินค้าแฟชั่นEyrie Apparition Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นEyrie Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นEyrie Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นEyrie Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นEyrie Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นEyrie Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นEyrie Hood
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCrusader Portrait Frame
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCrusader Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCrusader Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCrusader Apparition Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCrusader Cloak
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCrusader Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCrusader Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCrusader Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCrusader Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นCrusader Hood
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBasilisk Portrait Frame
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBasilisk Apparition Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBasilisk Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBasilisk Helmet
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBasilisk Body Armour
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBasilisk Gloves
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBasilisk Boots
ไอเทมสินค้าแฟชั่นBasilisk Hood
ไอเทมสินค้าแฟชั่นVoid Emperor Wings
ไอเทมสินค้าแฟชั่นWater Elemental Footprints Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นWater Elemental Weapon Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นDragon Hunter Apparition Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นElder Portal Effect
ไอเทมสินค้าแฟชั่นLarge Salvage Fragment
ไอเทมสินค้าแฟชั่นSalvage Fragment
ไอเทมสินค้าแฟชั่นPet Upgrade Scroll
ไอเทมเงินตราซ้อนได้IntrinsicCatalystIntrinsic Catalyst
ไอเทมเงินตราซ้อนได้PrismaticCatalystPrismatic Catalyst
ไอเทมเงินตราซ้อนได้FertileCatalystFertile Catalyst
ไอเทมเงินตราซ้อนได้TemperingCatalystTempering Catalyst
ไอเทมเงินตราซ้อนได้AbrasiveCatalystAbrasive Catalyst
ไอเทมเงินตราซ้อนได้ImbuedCatalystImbued Catalyst
ไอเทมเงินตราซ้อนได้TurbulentCatalystTurbulent Catalyst
Metamorph หินสกิล /42

Metamorph หินสกิล /42

กระสุน กายภาพ กาลเวลา ชิ่ง ธนู น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด มิเนียน สาปสะกด สายฟ้า ออกเอง ออร่า เคออส เวท เสริม แชนเนล โจมตี โทเทม ไฟ
ชื่อ
AddedFireDamagePlusAwakened Added Fire Damage Support (72)
ไฟ, กายภาพ, เสริม
MirageStrikePlusAwakened Ancestral Call Support (72)
เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด
BrutalityPlusAwakened Brutality Support (72)
กายภาพ, เสริม
IncreasedBurnDurationPlusAwakened Burning Damage Support (72)
ไฟ, เสริม
FirePenetrationPlusAwakened Fire Penetration Support (72)
ไฟ, เสริม
GenerosityPlusAwakened Generosity Support (72)
เสริม, ออร่า
IncreasedPhyscialDamagePlusAwakened Melee Physical Damage Support (72)
ประชิด, กายภาพ, เสริม, โจมตี
SplashPlusAwakened Melee Splash Support (72)
เสริม, ประชิด, โจมตี, ฟาด, พื้นที่
MultipleAttacksPlusAwakened Multistrike Support (72)
โจมตี, ประชิด, เสริม
RangedAttackTotemBallista Totem Support (8)
ธนู, กระสุน, เสริม, โทเทม
ElementalDamageWithAttacksPlusSupportAwakened Elemental Damage with Attacks Support
ชื่อ
GreenRainSupportGemArrow Nova Support (8)
ธนู, โจมตี, เสริม, กระสุน
MortarTotemBowSkillGemArtillery Ballista (28)
โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ไฟ, กระสุน, ธนู
AddedColdDamagePlusAwakened Added Cold Damage Support (72)
น้ำแข็ง, เสริม
GreenRainPlusAwakened Arrow Nova Support (72)
ธนู, โจมตี, เสริม, กระสุน
CastOnCritPlusAwakened Cast On Critical Strike Support (72)
เสริม, เวท, ออกเอง
ChainPlusAwakened Chain Support (72)
เสริม, ชิ่ง, กระสุน
ColdPenetrationPlusAwakened Cold Penetration Support (72)
น้ำแข็ง, เสริม
DeadlyAilmentsPlusAwakened Deadly Ailments Support (72)
เสริม
ForkPlusAwakened Fork Support (72)
เสริม, กระสุน
GreaterMultipleProjectilesPlusAwakened Greater Multiple Projectiles Support (72)
เสริม, กระสุน
SupportRapidDecayPlusAwakened Swift Affliction Support (72)
เสริม, กาลเวลา
RangedPhysicalAttackDamagePlusAwakened Vicious Projectiles Support (72)
กระสุน, โจมตี, กายภาพ, เคออส, เสริม
VoidManipulationPlusAwakened Void Manipulation Support (72)
เคออส, เสริม
GreenBarrageSupportGemBarrage Support (38)
ธนู, โจมตี, เสริม, กระสุน
EnsnaringArrowEnsnaring Arrow (16)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, ธนู
GreaterVolleySupportGreater Volley Support (38)
เสริม, กระสุน
ShotgunTotemBowSkillGemShrapnel Ballista (4)
โจมตี, กระสุน, โทเทม, กายภาพ, ธนู
ชื่อ
AddedChaosDamagePlusAwakened Added Chaos Damage Support (72)
เคออส, เสริม
AddedLightningDamagePlusAwakened Added Lightning Damage Support (72)
สายฟ้า, เสริม
AurifyPlusAwakened Blasphemy Support (72)
เสริม, สาปสะกด, ออร่า
CastWhileChannelingPlusAwakened Cast While Channelling Support (72)
เสริม, แชนเนล, เวท, ออกเอง
ControlledDestructionPlusAwakened Controlled Destruction Support (72)
เวท, เสริม
ElementalFocusPlusAwakened Elemental Focus Support (72)
เสริม
LightningPenetrationPlusAwakened Lightning Penetration Support (72)
สายฟ้า, เสริม
MinionDamagePlusAwakened Minion Damage Support (72)
เสริม, มิเนียน
SpellCascadePlusAwakened Spell Cascade Support (72)
พื้นที่, เวท, เสริม
EchoPlusAwakened Spell Echo Support (72)
เวท, เสริม
UnboundAilmentPlusAwakened Unbound Ailments Support (72)
เสริม
UnleashPlusAwakened Unleash Support (72)
เวท, เสริม
AwakenedCurseOnHitSupportAwakened Curse On Hit Support
AwakenedIncreasedAreaOfEffectSupportAwakened Increased Area of Effect Support
Metamorph
Metamorph

Metamorph(Metamorph)

SpectreN
Area
Modmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be knocked back [1]
Damage140%
พลังชีวิต650%
Energy Shield From Life33%
Ailment Threshold504%
โอกาสคริติคอล5%
TypeMetamorphosisBoss
Attack Distance6 ~ 13
Attack Time1.5 Second
Damage Spread20%
เกราะ+33%
Evasion+33%
Accuracy+100%

MetamorphosisSummonMinion
number of monsters to summon [15]
summon specific monsters radius +% [120]
summoned monsters num rare monsters [3]
summoned monsters num magic monsters [4]

base_deal_no_damage Triggerable
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
84Metamorph287532001.71.54952321632113691634340404025

MetamorphosisSummonMinion
number of monsters to summon [15]
summon specific monsters radius +% [120]
summoned monsters num rare monsters [3]
summoned monsters num magic monsters [4]

base_deal_no_damage Triggerable
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
82Metamorph257521785.71.54117119185105671358640404025

MetamorphosisSummonMinion
number of monsters to summon [15]
summon specific monsters radius +% [120]
summoned monsters num rare monsters [3]
summoned monsters num magic monsters [4]

base_deal_no_damage Triggerable
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
78Metamorph199271417.71.527743150669113915540404025

MetamorphosisSummonMinion
number of monsters to summon [14]
summon specific monsters radius +% [120]
summoned monsters num rare monsters [2]
summoned monsters num magic monsters [3]

base_deal_no_damage Triggerable
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
73Metamorph148041057.61.517652111037549582540404025

MetamorphosisSummonMinion
number of monsters to summon [13]
summon specific monsters radius +% [120]
summoned monsters num rare monsters [2]
summoned monsters num magic monsters [3]

base_deal_no_damage Triggerable
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
68Metamorph10768784.51.51119381496226369440404025
stance any
#SelfTargeted
MetamorphosisQueueSkill MetamorphosisBuffShortCooldownSelfTarget1000 ForceTargetSelf EnemyMediumNearTarget
conditions NotOnFullLife
{
GeometryTriggerMetamorphosisTargetSelfMediumCooldown1000 ForceTargetSelf EnemyMediumNearTarget
MetamorphosisQueueSkill MetamorphosisBuffMediumCooldownSelfTarget2000ForceTargetSelf EnemyNotFarFromTarget
#LongCooldown
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisRangedLongCooldownSelfTarget2000 ForceTargetSelf
MetamorphosisQueueSkill MetamorphosisBuffLongCooldownSelfTarget 2000 ForceTargetSelf EnemyNotFarFromTarget
GeometryTriggerMetamorphosisTargetSelfLongCooldown2000 ForceTargetSelf EnemyNotFarFromTarget
#AreaDenial
GeometryTriggerMetamorphTriNovaAreaDenial3000 ForceTargetSelf EnemyNotFarFromTarget
MetamorphosisQueueSkill MetamorphosisAreaDenialSelfTarget 3000 ForceTargetSelf EnemyNotFarFromTarget
GeometryTriggerMetamorphosisDefaultRepeatSelf3000 EnemyMediumNearTarget ForceTargetSelf
GeometryTrigger MetamorphosisAreaDenialTrigger5AroundSelf 3000 ForceTargetSelf EnemyNotFarFromTarget
ProximityShield MonsterProximityShield3000ForceTargetSelf
}
conditions TargetIsPlayer
{
#Spammable
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMelee450 OnlyLastTarget TargetNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMelee150 OnlyLastTarget TargetMediumNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMelee15
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisRanged450 OnlyLastTarget TargetMediumNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisRanged150 OnlyLastTarget TargetNotFar
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisRanged15
MetamorphosisQueueSkill MetamorphosisTargetPastTarget 500 ForceTargetLocationPastEnemy TargetIsEnemy TargetNotFar
MetamorphosisTeleport MetamorphosisBeamTeleport450 OnlyLastTarget TargetNear
MetamorphosisTeleport MetamorphosisBeamTeleport150 OnlyLastTarget TargetMediumNear
MetamorphosisTeleport MetamorphosisBeamTeleport 15
GeometryTriggerMetamorphosisProjectileSpammable450 OnlyLastTarget TargetNotFar ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisProjectileSpammable150 OnlyLastTarget ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisProjectileSpammable15 ForceTargetEnemy
#GenericShortCooldown
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMeleeShortCooldown500 ForceTargetEnemy TargetNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMeleeShortCooldownMediumNear500 ForceTargetEnemy TargetMediumNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisTravelSkillShortCooldown500 ForceTargetEnemy TargetNotNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisQueuedSkillShortCooldown500 ForceTargetEnemy TargetNotFar
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisRangedShortCooldown400 ForceTargetEnemy TargetNotNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisRangedShortCooldown100 ForceTargetEnemy
MetamorphosisTeleport MetamorphosisBeamTeleportShortCooldown500 ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisMeleeThrust500ForceTargetEnemy TargetMediumNear
GeometryTriggerMetamorphosisProjectile500 ForceTargetEnemy TargetNotMediumNear
GeometryTriggerMetamorphosisProjectileCloseRange500 ForceTargetEnemy TargetMediumNear
GeometryTriggerMetamorphosisTargetMediumNear500 ForceTargetEnemy TargetMediumNear
GeometryTrigger MetamorphosisBarrage500ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisHalfNovaMirrored500 ForceTargetEnemy TargetMediumNear
GeometryTrigger MetamorphosisProjectileLeftToRightSprayShortCooldown 500 ForceTargetEnemy
EmptyActionAttack EmptyActionAttackMetamorphosisContactPointTriggeredSkill500ForceTargetEnemy
#GenericMediumCooldown
conditions NotOnFullLife
{
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMeleeMediumCooldown1000 ForceTargetEnemy TargetNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMeleeMediumCooldownMediumNear1000 ForceTargetEnemy TargetMediumNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisTravelSkillMediumCooldown1000 ForceTargetEnemy TargetNotNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisTargetPastTargetMediumCooldown1000 ForceTargetLocationPastEnemy TargetIsEnemy TargetNotFar
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisTargetInFrontTargetMediumCooldown1000 ForceTargetLocationInFrontEnemy TargetIsEnemy TargetNotNear TargetNotFar
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisQueuedSkillMediumCooldown1000 ForceTargetEnemy TargetNotFar
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisRangedMediumCooldown900 ForceTargetEnemy TargetNotNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisRangedMediumCooldown100 ForceTargetEnemy
MetamorphosisTeleport MetamorphosisBeamTeleportMediumCooldown1000 ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisSnipeProjectile1000ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisTargetAroundTarget1000 ForceTargetEnemy TargetNotNear IHaveNoMinions
GeometryTriggerMetamorphosisProjectileMediumCooldown1000 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisDefaultTriggeredMediumNear1000 ForceTargetEnemy TargetNotFar
GeometryTriggerMetamorphosisBarrageMediumCooldown1000 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisProjectileSpray1000 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisTargetAroundSelfSquare1000 ForceTargetEnemy TargetNotFar
GeometryTriggerMetamorphosisMultiprojSpray1000 ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisMultiProjInCone1000ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisProjectileLeftToRightSpray1000ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisGTAOEWaveOutRectangleShort1000ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisBarrageTimed1000ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphTripleRepeatInfront1000 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphMeleeTriggerMediumCooldown1000 ForceTargetEnemy TargetMediumNear
GeometryTrigger MetamorphosisTrackingBarrageShortDurationMediumCooldown1000ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisTrackingBarrageMortarShortDurationMediumCooldown 1000 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisTrackingBarrageMortarMediumCooldown1000 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisTripleCastMediumCooldown1000 ForceTargetEnemy
EmptyActionSpell MetamorphosisEmptyActionSpellMediumCooldown1000ForceTargetEnemy
LeapSlam KaomLeapSlam1000ForceTargetEnemy TargetNotNear
}
#GenericLongCooldown
conditions NotOnFullLife
{
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMeleeLongCooldown2000 ForceTargetEnemy TargetNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMeleeLongCooldownMediumNear2000 ForceTargetEnemy TargetMediumNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisTravelSkillLongCooldown2000 ForceTargetEnemy TargetNotNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisQueuedSkillLongCooldown2000 ForceTargetEnemy TargetNotFar
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisTargetPastTargetLongCooldown2000 ForceTargetLocationPastEnemy TargetIsEnemy TargetNotFar
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisRangedLongCooldown1900 ForceTargetEnemy TargetNotNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisRangedLongCooldown100 ForceTargetEnemy
MetamorphosisQueueSkill MetamorphosisLongCooldownCurseCast 2000 ForceTargetEnemy TargetNotCursed TargetIsCurseable
MetamorphosisTeleport MetamorphosisBeamTeleportLongCooldown2000 ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisTrackingBarrage2000ForceTargetEnemy TargetNotNear
GeometryTrigger MetamorphosisTrackingBarrageFastTurnback2000ForceTargetEnemy TargetNotNear
GeometryTrigger MetamorphosisTrackingBarrageMortar2000ForceTargetEnemy TargetNotNear
GeometryTrigger MetamorphosisTrackingBarrageCannibalFire2000ForceTargetEnemy TargetMediumNear
GeometryTriggerMetamorphosisTrackingBarrageSlow2000 ForceTargetEnemy TargetNotNear
GeometryTrigger MetamorphosisGTAOEDonut2000ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisBarrageLongCooldown2000 ForceTargetEnemy NotOnFullLife
GeometryTriggerBroodPrincessSummonExplodeyGeometryTrigger2000 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisTargetAroundTargetSeawitch2000 ForceTargetEnemy TargetNotFar IHaveNoMinions
GeometryTriggerMetamorphosisFaunSunder2000 ForceTargetEnemy TargetNotFar
GeometryTriggerMetamorphosisMultiSlamNear2000 ForceTargetEnemy TargetMediumNear
GeometryTriggerMetamorphosisTargetAroundTargetLongCooldown2000 ForceTargetEnemy TargetNotNear
GeometryTrigger MetamorphosisGTAOEWaveOutRectangle2800ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisGTAOEWaveOutRectangleFromSelf2800ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisTargetAroundTargetStrong2000 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphMultiContactTrigger2000 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphShotgunBarrageLongCooldown2000 ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisTrackingBarrageShortDuration2000ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphTriSpinNovaLongCooldown2000 ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisProjectileLeftToRightSprayLongCooldown2000ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisTrackingBarrage6EventsLongCooldown 2000 ForceTargetEnemy
EmptyActionSpell MetamorphosisEmptyActionSpellLongCooldown2000ForceTargetEnemy
MoveDaemon MetamorphosisFirestormMoveDaemon2000ForceTargetEnemy
MoveDaemon MetamorphosisAheadMoveDaemon2000ForceTargetEnemy
AvariusDivineBeam AvariusDivineBeamMap 2000
AvariusDivineBeam AvariusDivineBeam 2000
}
#AreaDenial
conditions NotOnFullLife
{
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisTravelSkillAreaDenial3000 ForceTargetEnemy TargetNotNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMeleeAreaDenial3000 ForceTargetEnemy TargetNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMeleeAreaDenialMediumNear3000 ForceTargetEnemy TargetMediumNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisQueuedSkillAreaDenial3000 ForceTargetEnemy TargetNotFar
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisTargetPastTargetAreaDenial3000 ForceTargetLocationPastEnemy TargetIsEnemy TargetNotFar
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisAreaDenialLong3000 ForceTargetEnemy
MetamorphosisQueueSkill MetamorphosisAreaDenialRanged 2900 ForceTargetEnemy TargetNotNear
MetamorphosisQueueSkill MetamorphosisAreaDenialRanged 100 ForceTargetEnemy
MetamorphosisQueueSkill MetamorphosisAreaDenialCurseCast 3000 ForceTargetEnemy TargetNotCursed TargetIsCurseable
MetamorphosisTeleport MetamorphosisBeamTeleportAreaDenial 3000ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisAoECircle3000 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisTriggerOnTargetLongCooldown3000 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisDeathnut3000 ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisMassProjectileInCone3000ForceTargetEnemy TargetNotMediumNear
GeometryTrigger MetamorphosisMassProjectileInDonut3000ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisAreaDenialCircle10Seconds3000ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisTargetAroundTargetAreaDenial3000 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphHalfCircleAreaDenial3000 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisGTAOEWaveOutRectangleAreaDenial3000 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphMegaProjectile3000 ForceTargetEnemy TargetNotNear
GeometryTriggerMetamorphosisHellfireBarrageTrigger3000 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisProjectileAreaDenial3000 ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisTrackingBarrageShortDurationAreaDenial3000ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphTripleRepeatInfrontAreaDenial3000 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisTrackingBarrageMortarAreaDenial3000 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphKitavaXNukeGeometryTrigger3000 ForceTargetEnemy
SummonSpecificMonstersMetamorphosisSummonInvisibleFires3000 ForceTargetEnemy
SummonSpecificMonstersMetamorphSummonRighteousFireDaemons3000 ForceTargetEnemy
AvariusSuperProjectile AvariusSuperProjectileInnocence3000ForceTargetEnemy
}
}
conditions TargetIsNotPlayer
{
#Spammable
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMelee90 OnlyLastTarget TargetNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMelee30 OnlyLastTarget TargetMediumNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMelee3
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisRanged90 OnlyLastTarget TargetMediumNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisRanged30 OnlyLastTarget TargetNotFar
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisRanged3
MetamorphosisTeleport MetamorphosisBeamTeleport90 OnlyLastTarget TargetNear
MetamorphosisTeleport MetamorphosisBeamTeleport30 OnlyLastTarget TargetMediumNear
MetamorphosisTeleport MetamorphosisBeamTeleport 3
GeometryTriggerMetamorphosisProjectileSpammable90 OnlyLastTarget TargetNotFar ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisProjectileSpammable30 OnlyLastTarget ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisProjectileSpammable3 ForceTargetEnemy
#GenericShortCooldown
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMeleeShortCooldown100 ForceTargetEnemy TargetNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMeleeShortCooldownMediumNear100 ForceTargetEnemy TargetMediumNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisTravelSkillShortCooldown100 ForceTargetEnemy TargetNotNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisQueuedSkillShortCooldown100 ForceTargetEnemy TargetNotFar
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisRangedShortCooldown80 ForceTargetEnemy TargetNotNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisRangedShortCooldown20 ForceTargetEnemy
MetamorphosisTeleport MetamorphosisBeamTeleportShortCooldown100 ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisMeleeThrust100ForceTargetEnemy TargetMediumNear
GeometryTriggerMetamorphosisProjectile100 ForceTargetEnemy TargetNotMediumNear
GeometryTriggerMetamorphosisProjectileCloseRange100 ForceTargetEnemy TargetMediumNear
GeometryTriggerMetamorphosisTargetMediumNear100 ForceTargetEnemy TargetMediumNear
GeometryTrigger MetamorphosisBarrage100ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisHalfNovaMirrored100 ForceTargetEnemy TargetMediumNear
GeometryTrigger MetamorphosisProjectileLeftToRightSprayShortCooldown 100 ForceTargetEnemy
EmptyActionAttack EmptyActionAttackMetamorphosisContactPointTriggeredSkill100ForceTargetEnemy
#GenericMediumCooldown
conditions NotOnFullLife
{
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMeleeMediumCooldown200 ForceTargetEnemy TargetNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMeleeMediumCooldownMediumNear200 ForceTargetEnemy TargetMediumNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisTravelSkillMediumCooldown200 ForceTargetEnemy TargetNotNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisTargetPastTargetMediumCooldown200 ForceTargetLocationPastEnemy TargetIsEnemy TargetNotFar
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisTargetInFrontTargetMediumCooldown200 ForceTargetLocationInFrontEnemy TargetIsEnemy TargetNotNear TargetNotFar
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisQueuedSkillMediumCooldown200 ForceTargetEnemy TargetNotFar
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisRangedMediumCooldown180 ForceTargetEnemy TargetNotNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisRangedMediumCooldown20 ForceTargetEnemy
MetamorphosisTeleport MetamorphosisBeamTeleportMediumCooldown200 ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisSnipeProjectile200ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisTargetAroundTarget200 ForceTargetEnemy TargetNotNear IHaveNoMinions
GeometryTriggerMetamorphosisProjectileMediumCooldown200 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisDefaultTriggeredMediumNear200 ForceTargetEnemy TargetNotFar
GeometryTriggerMetamorphosisBarrageMediumCooldown200 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisProjectileSpray200 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisTargetAroundSelfSquare200 ForceTargetEnemy TargetNotFar
GeometryTriggerMetamorphosisMultiprojSpray200 ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisMultiProjInCone200ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisProjectileLeftToRightSpray200ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisGTAOEWaveOutRectangleShort200ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisBarrageTimed200ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphTripleRepeatInfront200 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphMeleeTriggerMediumCooldown200 ForceTargetEnemy TargetMediumNear
GeometryTrigger MetamorphosisTrackingBarrageShortDurationMediumCooldown200ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisTrackingBarrageMortarMediumCooldown200 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisTripleCastMediumCooldown200 ForceTargetEnemy
EmptyActionSpell MetamorphosisEmptyActionSpellMediumCooldown200ForceTargetEnemy
LeapSlam KaomLeapSlam200ForceTargetEnemy TargetNotNear
}
#GenericLongCooldown
conditions NotOnFullLife
{
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMeleeLongCooldown400 ForceTargetEnemy TargetNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMeleeLongCooldownMediumNear400 ForceTargetEnemy TargetMediumNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisTravelSkillLongCooldown400 ForceTargetEnemy TargetNotNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisQueuedSkillLongCooldown400 ForceTargetEnemy TargetNotFar
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisTargetPastTargetLongCooldown400 ForceTargetLocationPastEnemy TargetIsEnemy TargetNotFar
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisRangedLongCooldown380 ForceTargetEnemy TargetNotNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisRangedLongCooldown20 ForceTargetEnemy
MetamorphosisQueueSkill MetamorphosisLongCooldownCurseCast 400 ForceTargetEnemy TargetNotCursed TargetIsCurseable
MetamorphosisTeleport MetamorphosisBeamTeleportLongCooldown400 ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisTrackingBarrage400ForceTargetEnemy TargetNotNear
GeometryTrigger MetamorphosisTrackingBarrageFastTurnback400ForceTargetEnemy TargetNotNear
GeometryTrigger MetamorphosisTrackingBarrageMortar400ForceTargetEnemy TargetNotNear
GeometryTrigger MetamorphosisTrackingBarrageCannibalFire400ForceTargetEnemy TargetMediumNear
GeometryTriggerMetamorphosisTrackingBarrageSlow400 ForceTargetEnemy TargetNotNear
GeometryTrigger MetamorphosisGTAOEDonut400ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisBarrageLongCooldown400 ForceTargetEnemy NotOnFullLife
GeometryTriggerBroodPrincessSummonExplodeyGeometryTrigger400 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisTargetAroundTargetSeawitch400 ForceTargetEnemy TargetNotFar IHaveNoMinions
GeometryTriggerMetamorphosisFaunSunder400 ForceTargetEnemy TargetNotFar
GeometryTriggerMetamorphosisMultiSlamNear400 ForceTargetEnemy TargetMediumNear
GeometryTriggerMetamorphosisTargetAroundTargetLongCooldown400 ForceTargetEnemy TargetNotNear
GeometryTrigger MetamorphosisGTAOEWaveOutRectangle600ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisGTAOEWaveOutRectangleFromSelf600ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisTargetAroundTargetStrong400 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphMultiContactTrigger400 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphShotgunBarrageLongCooldown400 ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisTrackingBarrageShortDuration400ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphTriSpinNovaLongCooldown400 ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisProjectileLeftToRightSprayLongCooldown400ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisTrackingBarrage6EventsLongCooldown 400 ForceTargetEnemy
EmptyActionSpell MetamorphosisEmptyActionSpellLongCooldown400ForceTargetEnemy
MoveDaemon MetamorphosisFirestormMoveDaemon400ForceTargetEnemy
MoveDaemon MetamorphosisAheadMoveDaemon400ForceTargetEnemy
AvariusDivineBeam AvariusDivineBeamMap 400
AvariusDivineBeam AvariusDivineBeam 400
MasterGrantBuffOozebackBloomEnrageScreech400 AllyNearMe
}
#AreaDenial
conditions NotOnFullLife
{
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisTravelSkillAreaDenial600 ForceTargetEnemy TargetNotNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMeleeAreaDenial600 ForceTargetEnemy TargetNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisMeleeAreaDenialMediumNear600 ForceTargetEnemy TargetMediumNear
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisQueuedSkillAreaDenial600 ForceTargetEnemy TargetNotFar
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisTargetPastTargetAreaDenial600 ForceTargetLocationPastEnemy TargetIsEnemy TargetNotFar
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisAreaDenialLong600 ForceTargetEnemy
MetamorphosisQueueSkill MetamorphosisAreaDenialRanged 580 ForceTargetEnemy TargetNotNear
MetamorphosisQueueSkill MetamorphosisAreaDenialRanged 20 ForceTargetEnemy
MetamorphosisQueueSkill MetamorphosisAreaDenialCurseCast 600 ForceTargetEnemy TargetNotCursed TargetIsCurseable
MetamorphosisTeleport MetamorphosisBeamTeleportAreaDenial 600ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisAoECircle600 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisTriggerOnTargetLongCooldown600 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisDeathnut600 ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisMassProjectileInCone600ForceTargetEnemy TargetNotMediumNear
GeometryTrigger MetamorphosisMassProjectileInDonut600ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisAreaDenialCircle10Seconds600ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisTargetAroundTargetAreaDenial600 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphHalfCircleAreaDenial600 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisGTAOEWaveOutRectangleAreaDenial600 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphMegaProjectile600 ForceTargetEnemy TargetNotNear
GeometryTriggerMetamorphosisHellfireBarrageTrigger600 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisProjectileAreaDenial600 ForceTargetEnemy
GeometryTrigger MetamorphosisTrackingBarrageShortDurationAreaDenial600ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphTripleRepeatInfrontAreaDenial600 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphosisTrackingBarrageMortarAreaDenial600 ForceTargetEnemy
GeometryTriggerMetamorphKitavaXNukeGeometryTrigger600 ForceTargetEnemy
SummonSpecificMonstersMetamorphosisSummonInvisibleFires600 ForceTargetEnemy
SummonSpecificMonstersMetamorphSummonRighteousFireDaemons600 ForceTargetEnemy
AvariusSuperProjectile AvariusSuperProjectileInnocence600ForceTargetEnemy
}
}
#Placeholder skills for skills that don't currently have a bossified version
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisFIXME400
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisFIXMEShortCooldown400
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisFIXMEMediumCooldown400
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisFIXMELongCooldown400
MetamorphosisQueueSkillMetamorphosisFIXMEAreaDenial400

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/LeagueMetamorphosis/MetamorphosisComponent"
extends "Metadata/Monsters/Monster"

Actor
{
	disable_action_queue_from_stun_or_end_action = true
	slow_animations_go_to_idle = false
	disable_play_animation_from_set_stance = true

	basic_action = "Emerge"
}

Monster
{
	disable_default_attacker_monster_stats = true
	preload_skills_when_added = true
}

MinimapIcon
{
	icon = "MetamorphosisFormedBoss"
}

Positioned
{
	force_placement = true
}

Stats
{
	set_additional_life_scaling_index = 5
	set_disable_rarity_epk = 1
	set_metamorphosis_boss_disable_bone_morphing = 1
	set_monster_uses_map_boss_difficulty_scaling = 1
	supress_muzzle_flash = 1
	supress_weapon_surges = 1
	mana_regeneration_rate_per_minute_% = 1000
}

StateMachine
{
	define_state = "morphing;fight_complete"
}

Animated
{
	on_end_boss_spawn_01 = "IfAlive( {}, { PlayAnimation( minion_death01 ); } );"
}

Life
{
	on_death = "Delay( 4.0, { Delete(); } );"
}

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Monster"

Life
{
	on_death = 
	"
		HideMinimapIcon();
		Delay( 0.75, { AddEffectPack( Metadata/Effects/Spells/monsters_effects/League_3_9_0/Metamorphing/MorphDeath.epk ); } );
	"

	on_spawned_dead = "HideMinimapIcon();"
}

StateMachine
{
	on_state_morphing_1 = "DisableHighlighting();DisableRendering();"
	on_state_morphing_0 = "EnableHighlighting();EnableRendering();"
}
ต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
1515157
30303020
40404025
Path of Building
Spectre
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/LeagueMetamorphosis/MetamorphosisBoss"] = {
  name = "Metamorph",
  life = 6.5,
  energyShield = 0.33,
  fireResist = 40,
  coldResist = 40,
  lightningResist = 40,
  chaosResist = 25,
  damage = 1.4,
  damageSpread = 0.2,
  attackTime = 1.5,
  attackRange = 13,
  accuracy = 1,
  skillList = {
    "MetamorphosisSummonMinion",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["MetamorphosisSummonMinion"] = {
  name = "MetamorphosisSummonMinion",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 1,
  incrementalEffectiveness = 0,
  skillTypes = {
    [SkillType.Triggerable] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_gem_stat_descriptions",
  castTime = 0,
  baseFlags = {
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "number_of_monsters_to_summon",
    "summon_specific_monsters_radius_+%",
    "summoned_monsters_num_rare_monsters",
    "summoned_monsters_num_magic_monsters",
    "base_deal_no_damage",
  },
  levels = {
    [1] = {3, 120, 0, 1, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [2] = {3, 120, 0, 1, levelRequirement = 4, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [3] = {4, 120, 0, 1, levelRequirement = 6, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [4] = {4, 120, 0, 1, levelRequirement = 9, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [5] = {5, 120, 0, 1, levelRequirement = 13, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [6] = {6, 120, 1, 2, levelRequirement = 19, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [7] = {7, 120, 1, 2, levelRequirement = 25, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [8] = {8, 120, 1, 2, levelRequirement = 32, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [9] = {9, 120, 1, 2, levelRequirement = 40, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [10] = {10, 120, 2, 3, levelRequirement = 46, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [11] = {11, 120, 2, 3, levelRequirement = 55, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [12] = {12, 120, 2, 3, levelRequirement = 61, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [13] = {13, 120, 2, 3, levelRequirement = 68, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [14] = {14, 120, 2, 3, levelRequirement = 72, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [15] = {15, 120, 3, 4, levelRequirement = 78, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
    [16] = {15, 120, 3, 4, levelRequirement = 80, statInterpolation = {1, 1, 1, 1}, },
  },
}
Metamorph Monster /1003 ⍟

Metamorph Monster /1003 ⍟

ชื่อModifiersSpectre
Metamorphmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be knocked back [1]
N
ปีศาจN
แกนเสี่ยงปะทุmonster no drops or experience [1]
N
แกนเสี่ยงปะทุmonster no drops or experience [1]
cannot have affliction mods [1]
N
โทสะบิดโฉมmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be knocked back [1]
cannot be taunted when taunted ms [0]
N
คาลาฟ โจรฟาดกะโหลกบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
N
ฆาตกรไร้ปราณีN
Callow SniperY
Kraityn's ScoutY
Kraityn's SentryY
Kraityn's SniperY
Alira's DeadeyeY
Shadow ArcherY
Treacherous DeserterY
อลิร่า ดาร์กทังบล็อคเวท
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
N
เครทิน ผู้ครองแผลเป็นcannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
N
โอ๊ค ผู้ผ่ากะโหลกcannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
N
Alira's Blood Guardสร้างความเสียหาย เคออส
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Callow ThugY
Shadow Stalkerบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Heartless Deserterบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Kraityn's Thrallบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Highwaymanบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Kraityn's Aspirantบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Callow Thugบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Oak's DevotedY
Oak's BruteY
ซัมเทอร์ผู้ผิดเพี้ยนmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Stag AcolyteY
Greust's HornY
Bear AcolyteY
Greust's ClawY
Boar Acolyteบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Greust's Tuskบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
ฝูงสัตว์N
Cave BeastY
Enraptured BeastY
Enraptured Beastadditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [67]
Y
สัตว์ร้ายสีขาวผู้ยิ่งใหญ่พลังชีวิตเพิ่มเติม
base actor scale +% [20]
monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
N
กระดูกสีขาวผู้ยิ่งใหญ่พลังชีวิตเพิ่มเติม
base actor scale +% [20]
N
Bone Cruncherใช้ Cleave
Y
Hairy Bonecruncherใช้ Enduring Cry
ใช้ Cleave
Y
Shaggy MonstrosityY
Thicket HulkY
Skeletal BeastUndead
Y
Corrupted BeastUndead
Y
Armour Cruncherทำศัตรูติดสเตตัส Vulnerability หากโดน
Y
Forest BeastY
บรูตัส จ้าวแห่งการจองจำmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ฟิเดลไลทัส ผู้ไว้ทุกข์cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
N
วาล์โอเวอร์โซลmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [11000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เมอร์เวล ผู้ผิดเพี้ยนcannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Spectral Corsairสร้างความเสียหาย สายฟ้า
บล็อคการโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
Y
Spectral Corsairความเสียหายสายฟ้าแบบพิเศษ
บล็อคการโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
Y
Spectral Scoundrelสร้างความเสียหาย สายฟ้า
บล็อคการโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
Y
Spectral Swashbucklerสร้างความเสียหาย สายฟ้า
บล็อคการโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
Y
Cursed Marinerสร้างความเสียหาย สายฟ้า
ใช้ Flicker Strike
บล็อคการโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
Y
Cursed Marinerความเสียหายสายฟ้าแบบพิเศษ
ใช้ Flicker Strike
บล็อคการโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
Y
Ashen Buccaneerสร้างความเสียหาย สายฟ้า
บล็อคการโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
Y
Ashen Buccaneerความเสียหายสายฟ้าแบบพิเศษ
บล็อคการโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
Y
Spectral Bowmanใช้ Puncture
Y
Spectral Bowmanความเสียหายสายฟ้าแบบพิเศษ
ใช้ Puncture
Y
Phantom Occultistสร้างความเสียหาย สายฟ้า
ได้รับ Power Charge
Y
Phantom Occultistความเสียหายสายฟ้าแบบพิเศษ
ได้รับ Power Charge
Y
เทลวาร์ ผู้ร่ำสุราmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Spectral MageY
GoatmanY
Goatman Stomperได้รับ Endurance Charge
Y
Bearded Devilสร้างความเสียหาย สายฟ้า
Y
Alpine Devilสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
Y
Bearded Devilความเสียหายสายฟ้าแบบพิเศษ
Y
เรค'ทาร์ ผู้พังทลายไม่ถูกทำให้ช้าลง
movement speed cannot be reduced below base [1]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
มนุษย์แพะใหญ่N
Goatman ShamanY
Goatman Fire-raiserY
Bearded Shamanbase cast speed +% [-50]
Y
Bearded Skycallerbase cast speed +% [-50]
Y
Alpine ShamanY
Hill DevilY
Colossus CrusherY
Ancient ConstructY
Ancient Sentry ApparatusY
Cairn AnnihilatorY
Ancient ConstructProjectile พิเศษ
Y
Vaal ConstructY
WolfY
Arctic WolfY
Snow WolfY
Freezing Wolfสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
Y
Flame HellionY
Dune Hellionใช้ Puncture
Y
Ruins Hellionบ้าคลั่งกลุ่มเมื่อตาย
Y
Mountain HellionY
Mountain Hellion Alphaสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
Y
Enslaved HellionY
Enslaved Hellionadditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Shackled Hellionเผาพื้นให้ลุกไหม้เมื่อถูกสังหาร
monster ground fire on death base area of effect radius [16]
monster ground effect on death base duration ms [6000]
Y
Blood ApeY
Dread Primateบ้าคลั่งเมื่อคินถูกสังหาร
Y
Dread PrimateY
Stygian ApeY
Infested ApeY
Infested Apeadditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [154]
Y
Blood Chieftainmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]
เรียก Ape จากต้นไม้
Y
Carnage Chieftainmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]
เรียก Ape จากต้นไม้
Frenzies Allies
Y
สไตเจียน ซิลเวอร์แบ็คmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]
เรียก Ape จากต้นไม้
Frenzies Allies
Y
Host Chieftainmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]
เรียก Ape จากต้นไม้
เพิ่มพลังให้เพื่อน
Y
Host Chieftainmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]
เรียก Ape จากต้นไม้
เพิ่มพลังให้เพื่อน
additional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [67]
Y
ฮอลโลว์สกัล ผู้ยินดีเป็นถิ่นอาศัยmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]
N
Carnage ApeY
Barrow ApeY
Stalag Nightmaremonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
Y
Rumbling Massmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
ม้วนตัวพุ่งเข้าหาศัตรู
Y
Hulking Titanmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
ม้วนตัวพุ่งเข้าหาศัตรู
Y
หินไนส์monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
พลังชีวิตเพิ่มเติม
base actor scale +% [20]
ม้วนตัวพุ่งเข้าหาศัตรู
N
Ruined Titanmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
Y
Churning Titanmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
Y
Frozen Titanmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
Y
Mountain Fragmentmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
Y
Rubble Golemmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
ม้วนตัวพุ่งเข้าหาศัตรู
Y
Necromancerปลุก Undead
Y
ซอว์โบนส์ปลุก Undead
N
Sin Masterปลุก Undead
Y
Defilerปลุก Undead
Y
Diabolistปลุก Undead
Y
Sin Lordปลุก Undead
Y
Thunder Whispererปลุก Undead
Y
ผู้ปั้นกระดูกปลุก Undead
N
Bringer of SoulsN
Rhoa MareY
Tarcel RhoaY
Murk RunnerY
อูซแบ็ค บลูมbase chaos damage % of maximum life taken per minute [360]
N
Bone RhoaUndead
Y
Corrupted RhoaUndead
Y
Infested RhoaY
Gravel EaterY
Granite EaterY
Rock SpitterY
Crustacean Sniperสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
Y
Obsidian EaterY
Crustacean SniperY
Merveil's FavouredY
แอมโบรเซีย ธิดาเมอร์เวลสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
spell damage +% [20]
Projectile พิเศษ
N
อมาริสซา ธิดาเมอร์เวลความเสียหายสายฟ้าแบบพิเศษ
spell damage +% [20]
intensity loss frequency while moving +% [1000]
N
Merveil's DaughterY
Merveil's AttendantY
Merveil's ChosenY
Merveil's RetainerY
เจ้าหญิงแห่งพงศ์พันธุ์N
Singing SirenY
Merveil's BlessedY
Scrabbling Menacecurse on hit level vulnerability [1]
additional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Cave Crustaceanadditional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Invading Crustaceanadditional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Infested Crustaceanadditional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Deep Crustaceanสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
additional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Shield Crabadditional item drop slots when deleted on death [0]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Bleached CrustaceanY
หัวหน้าบาทหลวงจ็อฟฟริผู้อดสูHexproof
ร่าย Vulnerability
ร่าย Temporal Chains
curse cast speed +% [-80]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
N
กัปตันแฟร์เกรฟส์ignite art variation [2]
monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
N
แชทเทอร์สสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
N
ไอรอนพอยต์ผู้ถูกทอดทิ้งN
Ancient ArcherUndead
Y
Timeless HunterUndead
Y
Brittle LookoutUndead
Y
Brittle Born-againUndead
Y
Brittle PoacherUndead
ยิง Lightning Arrows
Y
Sandy LookoutUndead
ยิง Lightning Arrows
Y
Burning BowmanUndead
Y
Weathered WatchmanUndead
Y
Vault HunterUndead
ใช้ Frenzy
Y
Brittle ArcherUndead
ยิง Split Arrows
Y
Brittle PoacherUndead
Y
Sin ArcherUndead
Y
Thunder ThrallUndead
Y
Plagued BowmanUndead
ยิง Caustic Arrows
Y
Brittle BleederUndead
ใช้ Puncture
Y
Disbanded DeadUndead
ยิง Explosive Arrows
Y
Vexing ArcherUndead
ร่าย Sniper's Mark
Y
Bonewarped ArcherUndead
Y
Bloodstained ArcherUndead
Y
Axiom FrostguardUndead
Y
Frost ArchmageUndead
Y
Frost BishopUndead
Y
Frost PriestUndead
Y
Frost KeeperProjectile พิเศษ
Undead
Y
Frost PreacherUndead
Y
Frost HarbingerProjectile พิเศษ
Undead
Y
Gleaming SaintUndead
Y
Desecrated SaintUndead
Y
Brittle ArsonistUndead
Y
Flame ArchmageUndead
Y
Flame BishopUndead
Y
Flame PriestUndead
Y
Flame HarbingerProjectile พิเศษ
Undead
Y
Axiom ThunderguardUndead
Y
Thunder ArchmageUndead
Y
Thunder PriestUndead
Y
Thunder KeeperUndead
คริติคอลทรงพลัง
base critical strike multiplier + [65]
Y
Thunder ChampionProjectile พิเศษ
Undead
Y
Sparking MageUndead
ร่าย Spark
Y
Ancient BonestalkerUndead
Y
Brittle ClericUndead
Y
Brittle ThiefUndead
Y
Rattling BonesUndead
Y
Vault GuardianUndead
Y
Timeless WandererUndead
Y
Sandworn WatchmanUndead
Y
Ash HarvesterUndead
ความเร็ว
Y
Angered RemainsUndead
Y
Risen SaintUndead
Y
Vault GuardianUndead
อาจทำศัตรูติดสเตตัส Vulnerability หากโดน
Y
Sandy GuardianUndead
Y
Ancient WorkerUndead
Y
Brittle ThiefUndead
bleed on hit with attacks % [25]
อาจจะเกิดสถานะ Bleeding
Y
Brittle GladiatorUndead
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Risen GladiatorUndead
Y
Brittle BanditUndead
ใช้ Puncture
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Brittle FarmerUndead
Y
Bonewarped WarriorUndead
Y
Bloodstained WarriorUndead
Y
Colossal BonestalkerUndead
Y
Awoken GiantUndead
Y
Frost Guardianสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
Undead
Y
Frost Championสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
Undead
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Volkuur's Frostguardสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
Undead
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Flame Guardianสร้างความเสียหาย ไฟ
Undead
immune to lava damage [1]
Y
Flame GuardianUndead
immune to lava damage [1]
สร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
Y
Flame Championสร้างความเสียหาย ไฟ
Undead
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Volkuur's Flameguardสร้างความเสียหาย ไฟ
Undead
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Flame Guardianสร้างความเสียหาย ไฟ
Undead
สร้างความเสียหาย ไฟ
Y
Bone Wardenสร้างความเสียหาย สายฟ้า
Undead
Y
Sparking Bonesสร้างความเสียหาย สายฟ้า
Undead
Y
Thunder Guardianสร้างความเสียหาย สายฟ้า
Undead
Y
Thunder Guardianสร้างความเสียหาย สายฟ้า
Undead
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Volkuur's Stormguardสร้างความเสียหาย สายฟ้า
Undead
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Vaal Fallenสถานะเจ็บป่วย
Y
Colossal Vaal Fallenสถานะเจ็บป่วย
Y
Vaal GargantuanY
ไบล์ทเบลดnumber of additional totems allowed [2]
kill traps mines and totems on death [1]
N
Vaal Frost Guardianสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
Y
Vaal Frost Guardianสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
Y
Vaal Flame Guardianสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
Y
Vaal Bone Wardenความเสียหายสายฟ้าแบบพิเศษ
Y
Vaal Slayerสถานะเจ็บป่วย
Y
Vaal ArsonistY
Vaal FrostguardY
Vaal ThunderguardY
บราวาโล่N
ScarecrowUndead
Y
Crow Keeperdisplay monster mod nemesis test [0]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
หุ่นจำลองแสนสยองN
Night Adderสร้างความเสียหาย เคออส
Y
Host Adderสร้างความเสียหาย เคออส
Y
Host Adderสร้างความเสียหาย เคออส
additional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [80]
Y
Serpentine ConstructY
Spine Constructสร้างความเสียหาย เคออส
Y
Bramble Cobraสร้างความเสียหาย เคออส
Y
Host Cobraสร้างความเสียหาย เคออส
Y
Host Cobraสร้างความเสียหาย เคออส
additional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [80]
Y
Acid Slithererสร้างความเสียหาย เคออส
Y
Crypt Stalkerใช้ Puncture
Y
Glade Mambaสร้างความเสียหาย เคออส
Y
Cursed SpawnY
Fathom ScreamerY
Slimy BloodsuckerY
Slimy NemesisY
Venomous SpawnY
BroodlingY
ความตายสีดำใช้ Viper Strike
N
ผู้ชักใยสร้างความเสียหาย เคออส
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [4500]
N
Lurking Venomใช้ Viper Strike
Y
Vaal RecluseY
Noxious Tarantulaใช้ Viper Strike
Y
Leaping Spiderใช้ Flicker Strike
Y
Arakaali's Daughterใช้ Flicker Strike
Y
Webbed SpiderY
Virulent SpiderY
Ink SpinnerY
Corrupted Arachใช้ Viper Strike
Y
Crypt Weaverใช้ Viper Strike
Y
Mutant Arachใช้ Viper Strike
Y
Crypt Ambusherใช้ Viper Strike
ใช้ Flicker Strike
Y
Corrupted SpitterY
Cave SkittererY
Spindle SpiderY
HatchlingY
Brooding TarantulaY
Buried TarantulaY
Maligaro's Inspirationglobal poison on hit [1]
base poison duration +% [0]
Y
Enraptured ArachnidY
Enraptured Arachnidadditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
ผู้เรียกตะวัน แอชาunique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
คูดูคู เทพจำแลงN
พูรูนา ผู้ท้าทายnumber of additional totems allowed [2]
totem art variation [1]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
พูรูนา ผู้ท้าทายnumber of additional totems allowed [5]
totem art variation [1]
damage vs tiki totems +% [300]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
โพโพโร ยอดแหลมผู้สูงยิ่งnumber of additional totems allowed [5]
totem art variation [1]
damage vs tiki totems +% [300]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
สแตรงเกิลชาร์มสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
action speed -% from chill [-25]
N
Seething Brineสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
N
Crashing Brineสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
N
Tide Striderสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
N
Flood Striderสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
N
Boiling Ambusherสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
N
Boiling Striderสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
N
Cavern Striderสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
N
Sand Striderสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
N
Clearwater StriderN
Bubbling WaveN
Crashing Waveสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
N
ริปไทด์สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
N
Sulphuric StriderN
Plague Retchbase chaos damage % of maximum life taken per minute [240]
ใช้ Viper Strike
N
Alira's DearestY
วิปลาสวนเวียนcannot have affliction mods [1]
is map boss underling monster [1]
N
DrownedUndead
Y
Dripping DeadUndead
Y
โทลแมนmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
N
โทลแมน ผู้ขุดศพmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Shambling CadaverUndead
Y
Devout DeadUndead
Y
Sutured AberrationUndead
สร้างพื้นพิษเมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
Y
Sutured AberrationUndead
Y
Rotting DamnedUndead
Y
Withered HuskUndead
Y
Fetid ShamblerUndead
Y
Dessicated MarakethUndead
Y
Rotten GladiatorUndead
Y
กัปตันออเรเลียนัสใช้ Cleave
ใช้ Double Strike
N
เฟลชเรนด์ ผู้ไต่สวนใหญ่ร่าย Raise Zombie
N
Blackguard Mageร่าย Spark
ร่าย Lightning Thorns
บล็อคเวท
base block % damage taken [10]
Y
Blackguard Arcmageร่าย Arc
ร่าย Lightning Thorns
บล็อคเวท
base block % damage taken [10]
Y
Solarsworn Infernomageร่าย Firestorm
ร่าย Molten Shell
บล็อคเวท
base block % damage taken [10]
Y
Lunarsworn Wintermageร่าย Glacial Cascade
บล็อคเวท
base block % damage taken [10]
Y
Solarsworn Archmageบล็อคเวท
base block % damage taken [10]
Y
Lunarsworn Archmageร่าย Arctic Armour
บล็อคเวท
base block % damage taken [10]
Y
ผู้ขู่เข็ญอ็อคเทเวีย สปาร์คฟิสต์ร่าย Lightning Warp
ร่าย Spark
totem life +% [71]
totem art variation [2]
number of additional totems allowed [5]
kill traps mines and totems on death [1]
บล็อคเวท
base block % damage taken [10]
N
คุณธรรมแห่งโอริอาทร่าย Lightning Warp
ร่าย Spark
totem art variation [2]
number of additional totems allowed [5]
totem life +% [857]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
kill traps mines and totems on death [1]
บล็อคเวท
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Blackguard Firemageร่าย Flammability
บล็อคเวท
base block % damage taken [10]
Y
Blackguard EliteY
Solaris Eliteสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
Y
Lunaris Eliteสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
Y
Solaris Championสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
Y
Lunaris Championสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
Y
ผู้ทารุณวิลเฮล์ม เฟลมแบรนด์สร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
N
ผู้บัญชาการสแตนทินัส บิทเทอร์เบลดmelee splash [1]
สร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
N
ความแค้นแห่งโอริอาทสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
การเฝ้าระวังแห่งโอริอาทmelee splash [1]
สร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Praetorian GuardCharge
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Blackguard EliteCharge
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Mortality Experimenterร่าย Temporal Chains
ทำลายศพ
Y
Reanimatorร่าย Enfeeble
ร่าย Raise Zombie
Y
Flesh Sculptorทำลายศพ
ร่าย Enfeeble
ร่าย Sniper's Mark
Y
Blackguard Scoutบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [15]
Y
Blackguard Soldierบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [15]
Y
Lunar Scoutสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [15]
Y
Solar Scoutสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [15]
Y
นายพลกราวิเชียสสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
maximum life % to add to maximum energy shield [35]
ร่าย Firestorm
ร่าย Molten Shell
energy shield recharge rate +% [-80]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เรกูลัส ผู้นำสาส์นจากตะวันสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
N
ผู้นำพาราตรีลูเชียสสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
display monster mod nemesis test [0]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
N
Guardบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [15]
Y
กัปตันของการ์ดใช้ Cleave
ใช้ Double Strike
เกราะ
Y
กัปตันอาร์เทรีใช้ Cleave
ใช้ Double Strike
Y
พายตี้monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [5000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
energy shield recharge rate +% [-65]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
พายตี้ ผู้แสนทรามunique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
energy shield recharge rate +% [-65]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
monster no drops or experience [1]
cannot be knocked back [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ฝันร้ายอันแจ่มแจ้งenergy shield recharge rate +% [-65]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be knocked back [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ลีเจียส การ์ฮอลล์unique boss curse effect on self +% final [-33]
ใช้ Cleave
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be taunted when taunted ms [0]
ใช้ Double Strike
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Temple ScholarY
คาโต นักปราชญ์แห่งแสงสว่างN
บาร์โธล ผู้ก่อมลทินN
นักปราชญ์สีเลือดadditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [117]
N
โคลcannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Miscreationmonster no drops or experience [1]
Y
Piety's MiscreationY
Lunar Miscreationสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
Y
Slashed MiscreationY
เจ้าชายผู้พ่ายพังความเร็ว
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Drenched Miscreationร่าย Arctic Armour
Y
Moontouched Miscreationร่าย Arctic Armour
สร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
Y
Burned Miscreationร่าย Unrighteous Fire
Y
Shocked Miscreationร่าย Lightning Warp
Y
Augmented Deadร่าย Lightning Warp
Y
Shavronne's LegacyY
สไปน์แคร็กใช้ Lightning Strike
N
Whipping Miscreationอาจทำศัตรูติดสเตตัส Vulnerability หากโดน
Y
Night Horrorสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
Y
Dusk Horrorสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
Y
Whipping Miscreationmonster no drops or experience [1]
Y
ราชินีผู้ตกต่ำmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Tentacle Miscreationสร้างความเสียหาย ไฟ
main hand base maximum attack distance [0,10]
Y
Lunaris Concubineสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
Y
Tentacle Miscreationสร้างความเสียหาย ไฟ
monster no drops or experience [1]
Y
ท่านหญิงผู้กลวงเปล่าได้รับ Frenzy Charge
Projectile พิเศษ
max frenzy charges [3]
ความเร็วในการโจมตี
base cast speed +% [35]
ความเร็ว
สร้างความเสียหาย ไฟ
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Fetid MawLeap
Y
Filth MawLeap
Y
Infested MawLeap
Y
Infested MawLeap
additional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Plumed Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]
Suppressing Fire
Y
Feral Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]
Suppressing Fire
สร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
Y
Chrome-touched Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]
Suppressing Fire
สร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
Y
Chrome-infused Chimeralchance to apply suppression on hit % [20]
Suppressing Fire
สร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
Y
พาราดิแซ เวเนนัมchance to apply suppression on hit % [20]
ทำลายศพ
Suppressing Fire
N
ซัลลัซแซงchance to apply suppression on hit % [20]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
Suppressing Fire
cannot be taunted when taunted ms [0]
maximum mana leech rate +% [5000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Chimeric Croakerร่าย Arctic Breath
Y
Vaulting Croakerglobal poison on hit [1]
base poison duration +% [100]
Y
Chrome-touched Croakerสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
Y
Chrome-infused Croakerสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
Y
ธงแห่งแรงปรารถนาสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
คริติคอลทรงพลัง
base critical strike multiplier + [65]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
N
ธงแห่งปัญญาสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
เกราะ
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
N
ธงแห่งการกระทำความเสียหายสายฟ้าแบบพิเศษ
ความเร็ว
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
N
ผนึกอเวจีร่าย Firestorm
ร่าย Flammability
N
ผนึกสายฟ้าร่าย Shock Nova
ร่าย Conductivity
N
Galvanic Ribbonปล่อยสายฟ้า
Y
Flame Sentinelร่าย Augmented Fireballs
Y
Infernal SentinelY
Assault RibbonCharge
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
Y
Rime SentinelY
Frost SentinelY
Carrion Queenสร้างความเสียหาย ไฟ
Y
ริสลาธ่า นายหญิงผู้เชิดหุ่นสร้างความเสียหาย เคออส
display monster mod nemesis test [0]
monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
กอรูลิส ผู้ฉกฉวยเจตจำนงสร้างความเสียหาย เคออส
display monster mod nemesis test [0]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Carrion SwarmerY
Carrion BurrowerY
Scum CrawlerY
Avian Retchmonster reverse point blank damage -% at minimum range [60]
projectile damage +% [20]
โจมตีระยะไกล
Y
Gluttonous Gullmonster reverse point blank damage -% at minimum range [60]
projectile damage +% [20]
โจมตีระยะไกล
Y
VoidbearerY
ภัยสยองจากท่าเรือความเร็ว
N
Maligaro's PassionY
Maligaro's CrueltyY
Cinder Elementalmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
ม้วนตัวพุ่งเข้าหาศัตรู
immune to lava damage [1]
Y
Living Furymonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
ม้วนตัวพุ่งเข้าหาศัตรู
Y
เฮทบีทmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
ร่าย Firestorm
N
Ash Prophetปลุก Undead
immune to lava damage [1]
Y
Ash Prophetปลุก Undead
Y
Death Bishopปลุก Undead
Y
Undying Incineratorโยน Fire Bombs
ระเบิดเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
immune to lava damage [1]
Y
Undying Alchemistโยน Caustic Bombs
Y
เทมพลาร์ผู้สูงส่งmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
energy shield recharge rate +% [-65]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
โดมินัส ผู้ใฝ่สูงcannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ซากศักดิ์สิทธิ์N
Sewage CrawlerY
Toxic CrawlerY
Flayed WarriorUndead
Y
Restless ArcherUndead
Y
Scorched GuardUndead
สร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
Y
Incinerated MageUndead
Projectile พิเศษ
immune to lava damage [1]
Y
Incinerated MageUndead
Projectile พิเศษ
Y
Bleak Aspirantสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
Undead
Y
Spine Serpentสร้างความเสียหาย เคออส
Y
Infested Serpentสร้างความเสียหาย เคออส
Y
Barb Serpentสร้างความเสียหาย เคออส
Projectile พิเศษ
Y
Sand Serpentสร้างความเสียหาย เคออส
Projectile พิเศษ
Y
Porcupine GoliathSpikes เมื่อถูกสังหาร
Y
Chrome-touched GoliathSpikes เมื่อถูกสังหาร
สร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
Y
Chrome-infused GoliathSpikes เมื่อถูกสังหาร
สร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
Y
ธิสเติลเซจIce Spears เมื่อถูกสังหาร
N
เทพีพิสุทธิ์เรียก Water Elementals
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
ร่าย Ice Nova
N
มาร์เซอัสผู้เสียโฉมmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
N
Archer Statuemonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
ยิง Ice Shots
Y
Idolised Saintmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
Y
Auric Lionmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
Y
Molten Lionmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
สร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
Y
Blood Elementalmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
N
Aggravated Woundmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
N
Crimson Ichormonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
N
Coagulated Elementalmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
N
Fevered Clotmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
N
Doedre's Ichormonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
N
Mephitic Maidenmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
base chaos damage % of maximum life taken per minute [240]
spell maximum action distance +% [-50]
N
Noxious Maidenmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
N
Holy Waterสร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
N
Undying UntouchableY
Undying SubjectY
Undying Inductorได้รับ Power Charge
Y
Undying EngineerY
ประติมากรโบราณmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
base damage taken +% [-50]
monster dropped item quantity +% [1000]
ความเสียหายเพิ่มเติม
monster dropped item rarity +% [1000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
สถาปนิกโบราณmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
immune to labyrinth degen effect [1]
damage taken +% from spike traps final [-100]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Undying WorkerY
Undying Labourerสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
Y
Undying LabourerY
Undying Operatorความเสียหายสายฟ้าแบบพิเศษ
Y
Undying OperatorY
Undying Archivistร่าย Freezing Pulse
Y
Stinking UndyingY
Undying Cultistร่าย Freezing Pulse
สร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
Y
Undying Degenerateร่าย Freezing Pulse
Y
Undying Wretchimmune to lava damage [1]
Y
Undying EvangelistY
ทริเนียน ปัญญาชนผู้เป็นเลิศN
ผู้ชี้ขาดปัญญาmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Undying Aristocratร่าย Lightning Nova
Y
Undying SocialiteY
Undying InitiateY
Undying PatricianY
Undying DregY
คาลิกา ผู้บัญชาการnumber of additional traps allowed [12]
traps invulnerable for duration ms [4000]
mines invulnerable for duration ms [4000]
kill traps mines and totems on death [1]
N
เอ็กเซลลิส ออร่าฟิกซ์number of additional traps allowed [12]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
traps invulnerable for duration ms [4000]
mines invulnerable for duration ms [4000]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Shavronne's Envyสร้างความเสียหาย สายฟ้า
Y
Shavronne's GreedY
ผู้สัญจรข้ามมิติmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Void Remnantcannot be used as minion [1]
N
Undying Grapplerได้รับพลังเมื่อคินถูกสังหาร
ใช้ Flicker Strike
ร่าย Discharge
Y
Shavronne's Gemlingใช้ Flicker Strike
ร่าย Discharge
Y
เพอร์เพตัสร่าย Ethereal Knives
โยน Bear Traps
traps invulnerable for duration ms [4000]
mines invulnerable for duration ms [4000]
kill traps mines and totems on death [1]
N
Undying OutcastY
Undying Impalerใช้ Puncture
Y
Undying RavagerY
Dockhand WraithY
Labourer WraithY
ForemanY
Brittle LongshoremanUndead
Y
Brittle CorsairUndead
Y
Desecrated ThrallY
บิชอปนอกรีตแห่งความระทมmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
number of additional curses allowed [3]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ลิทาเนียส ผู้สวดมืดดำmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
number of additional curses allowed [3]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ผู้จองจำแห่งทัณฑสถานunique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เพลิงและเดือดดาลmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
lava buff effect on self +% [-100]
base life regeneration per minute % while in lava [180]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ช่างตีเหล็กmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
โรอ์คลั่งภัยแล้งbase chaos damage % of maximum life taken per minute [360]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ไททันแห่งสวนmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
พลังชีวิตเพิ่มเติม
base actor scale +% [20]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot die [1]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เมแกอ์ราสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
ร่าย Firestorm
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
สัตว์ร้ายแห่งหลุมรูพลังชีวิตเพิ่มเติม
base actor scale +% [20]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
สตีลพอยต์ผู้ล้างแค้นmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
corpse cannot be destroyed [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
แชมป์เปียนแห่งน้ำแข็งmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
corpse cannot be destroyed [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
กะโหลกสายฟ้าmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
corpse cannot be destroyed [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เบลเซอร์ จ้าวโจรสลัดmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
ignite art variation [2]
stance movement speed +% final [250]
ความเร็วในการโจมตี
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ผู้ลวงหาความเน่าสลายmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
บล็อคเวท
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
แม่มดแห่งหม้อต้มmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
grant actor scale +% to aura owner on death [1]
grant attack speed +% to aura owner on death [3]
grant cast speed +% to aura owner on death [3]
grant damage reduction % to aura owner on death [2]
soul is consumed on death [1]
บล็อคเวท
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ซิซิค หมอผีระดับสูงปลุก Undead
เรียกโครงกระดูก
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
คืนชีพ Magic Monster
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ช็อคและเสียขวัญความเสียหายสายฟ้าแบบพิเศษ
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
number of additional totems allowed [5]
totem life +% [857]
cannot be taunted when taunted ms [0]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เกลซสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
ร่าย Glacial Cascade
ร่าย Ice Spear
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เมอร์เวล ภาพสะท้อนunique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be taunted when taunted ms [0]
energy shield recharge rate +% [-65]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เมอร์เวล ผู้หวนคืนN
ปรมาจารย์ผู้ชำนาญดาบmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ไลฟ์ ผู้มือไวmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
traps invulnerable for duration ms [4000]
mines invulnerable for duration ms [4000]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
จ้าวแห่งธนูมอดไหม้monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
แมสเซียร์monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
ความเร็ว
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ผู้ถักทอความหวังอันลวงหลอกสร้างความเสียหาย เคออส
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ราชินีมหาพัวพันmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
โอ๊ค ผู้ยิ่งใหญ่monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ออเล็น เกรย์เชนmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
number of additional totems allowed [3]
totem life +% [500]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เงาแห่งวาล์monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Blood Progenitormonster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]
เรียก Ape จากต้นไม้
Frenzies Allies
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
physical damage +% [30]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ผู้เก่าแก่แต่ก่อนกาลmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]
เรียก Ape จากต้นไม้
Frenzies Allies
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
สกัลบีคUndead
base chaos damage % of maximum life taken per minute [360]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
สาส์นแห่งธุลีร่าย Firestorm
ร่าย Flammability
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
number of additional curses allowed [1]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
สาส์นแห่งสายฟ้าร่าย Shock Nova
ร่าย Conductivity
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
number of additional curses allowed [1]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ผู้ปลิดชีพร่าย Ethereal Knives
โยน Bear Traps
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
traps invulnerable for duration ms [4000]
mines invulnerable for duration ms [4000]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ผู้ล้างแค้นการ์ดดำใช้ Cleave
ใช้ Double Strike
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
นักเวทคาถาวายุการ์ดดำร่าย Spark
ร่าย Lightning Thorns
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
บล็อคเวท
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ท่านหญิงสตอร์มเฟลย์ใช้ Lightning Strike
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
ทำศัตรูติดสเตตัส Vulnerability หากโดน
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
display monster mod nemesis test [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ผู้ทำสงครามสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
maximum life % to add to maximum energy shield [35]
ร่าย Firestorm
ร่าย Molten Shell
energy shield recharge rate +% [-80]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ทรราชสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
maximum life % to add to maximum energy shield [35]
ร่าย Firestorm
ร่าย Molten Shell
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
พายตี้ผู้ลงมาจากฟากฟ้าmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
energy shield recharge rate +% [-65]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
อารัคน็อกเซียunique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ไฮบริดวิโดว์unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ออร์ร่า กรีนเกทmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
ความเร็วในการโจมตี
N
เธนา โมกา วายุสีเลือดmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [20]
N
ทอร์ โอลกอสโซ่monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
N
อิกนา ฟีนิกซ์chaos damage does not bypass energy shield [1]
regenerate energy shield instead of life [1]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
maximum life % to add to maximum energy shield [100]
N
ดามอย ทุยmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
N
โบลท์ บราวน์เฟอร์ ผู้สะเทือนปฐพีmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
curse on hit level vulnerability [1]
N
อีโอย์น เกรย์เฟอร์monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
ความเร็วในการโจมตี
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [15]
N
ไอออน ดาร์กชราวด์ ดาบผู้หิวโหยmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
N
วิโลริน ดีมอนเทมเมอร์monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
cannot block attacks [1]
บล็อคเวท
base block % damage taken [15]
N
ออกัสตินา โซลาเรียmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
N
ผู้กลืนกินmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
Y
หนอนขุดถ้ำmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
N
หนอนยักษ์ผู้พิชิตmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
N
ทันเนลแทร็ปmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
CannibalY
เพลิงเดือดดาลN
Lunaris ZealotY
Moontouched ZealotY
Lunar DevoteeY
Cannibal Fire-eaterY
วิญญาณเหล็กกล้าmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Living MemorialN
Soulless WatcherY
Cavern DrifterY
Sewer DrifterY
หมีผู้ร่วงหล่นmonster do not fracture [1]
Y
หมีผู้ร่วงหล่นY
Tunnelfiendmonster do not fracture [1]
Y
TunnelfiendY
Infested Tunnelfiendสร้างพื้นพิษเมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
Y
Infested Tunnelfiendสร้างพื้นพิษเมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
additional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [71]
Y
Woods Ursamonster do not fracture [1]
Y
Woods UrsaY
Infested Ursaสร้างพื้นพิษเมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
Y
Infested Ursaสร้างพื้นพิษเมื่อตาย
monster caustic cloud on death base area of effect radius [12]
monster ground effect on death base duration ms [3000]
additional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [71]
Y
ค'อูรูN
มันผู้ร่วงหล่นmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เค'อาจ คิว'อูราmonster slain experience +% [200]
monster dropped item quantity +% [3000]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
N
เค'อาจ วาย'อารา'อัซmonster slain experience +% [200]
monster dropped item quantity +% [3000]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
base chance to ignite % [100]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
cannot be taunted when taunted ms [0]
N
เอ'อาจ อา'อาไลmonster slain experience +% [200]
monster dropped item quantity +% [3000]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
N
เบอร์ท็อก ผู้เสกกระดูกunique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Resplendent Constructmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [11]
monster no drops or experience [1]
Y
Fire TrapN
Blast Rain TrapN
WraithY
Doedre's SufferingY
Doedre's TormentY
Pale BlackguardUndead
Y
Pale CommanderUndead
Y
Mindless ScavengerY
Scavenging VultureY
Rotting VultureY
Infested VultureY
เงาร้อยฟุตN
ความตายที่โบยบินcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Voll's FallenUndead
Y
Crystallised FallenUndead
Y
Sun Bleached FallenUndead
Y
Bloodstained FallenUndead
Y
Voll's FallenUndead
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Crystallised FallenUndead
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Sun Bleached FallenUndead
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Bloodstained FallenUndead
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Bloodsoaked FallenUndead
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
N
Impure ArcherUndead
Y
Voll's VanguardUndead
Y
Crystallised SentryUndead
Y
Sun Bleached VanguardUndead
Y
Bloodstained VanguardUndead
Y
Bloodsoaked VanguardUndead
Y
ไนท์เวนN
กระดูกลวงตาcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
MaelströmN
Muck VortexN
Blood VortexN
VortexN
โวลล์ จักรพรรดิพิสุทธิ์monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [5500]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
จักรพรรดิผู้เปราะบางunique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Dust Scrabblerสร้างความเสียหาย สายฟ้า
Y
Dust Scrabblerความเสียหายสายฟ้าแบบพิเศษ
Y
Dirt Scrabblerสร้างความเสียหาย สายฟ้า
อาจจะเกิดสถานะ Bleeding
Y
Infested Skittererสร้างความเสียหาย สายฟ้า
Y
Lowlands Hopperสร้างความเสียหาย สายฟ้า
Y
Sand Skittererสร้างความเสียหาย สายฟ้า
Y
Sand Leaperอาจจะเกิดสถานะ Bleeding
Y
ความสยองขวัญที่ถูกทอใช้ Puncture
Y
Tangled Remainsใช้ Puncture
Y
Bleached Horrorใช้ Puncture
Y
กองไม้แสนระทมใช้ Puncture
N
ความสยองขวัญที่หลุดรุ่ยN
ShriekerY
ผู้ร้องความว่างเปล่าN
ไอฮัลผู้กรีดร้องcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
HowlerY
ScreecherY
Pocked MinerY
Pocked MasonY
Pocked PlundererY
ไพค์ริเวตN
จ้าวแห่งโพรงกลวงcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Pocked Lanternbearerignite art variation [1]
Y
Pocked Flamebringerignite art variation [1]
Y
Pocked Illuminatorignite art variation [1]
Y
บุรุษผู้แผดเผาlife regeneration rate per minute % when on low life [75]
ignite art variation [1]
N
ผู้ส่งสารแห่งโพรงกลวงlife regeneration rate per minute % when on low life [75]
ignite art variation [1]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
TunnelerY
CrawlerY
BurrowerY
แฮมเมอร์สตอร์มN
โทรูลผู้พังทลายcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Pocked GoliathY
Pocked GiantY
Pocked BehemothY
Sewer Goliathสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
N
แชมป์เปียนแห่งโพรงกลวงcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Chaos GuardianN
ความว่างเปล่าอันผิดปกติcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
อวตารแห่งการทำลายcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
The Dreadstonedisplay monster mod nemesis test [0]
kill traps mines and totems on death [1]
N
Hyrri's SisterY
Kaom's ChosenY
Lavianga's AcolyteY
Tukohama's Scoutสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
Y
Tukohama's WarriorY
Tukohama's Vanguardfire beam max rotation speed +% [-75]
fire beam start angle offset variance [60]
base totem range [80]
fire beam length +% [-25]
totem life +% [250]
kill traps mines and totems on death [1]
Y
Fury HoundY
War HoundY
ไรฮารา ผู้ภักดีต่อทูโคฮาม่าN
Inua TotemN
Vakali Totemnumber of additional totems allowed [5]
N
สวนทอร์โชคบ้าคลั่งกลุ่มเมื่อตาย
N
พงไพรเพลิงcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Rakangocannot be knocked back [1]
corpse cannot be destroyed [1]
N
ทริสเกอร์เรียกิcannot be knocked back [1]
corpse cannot be destroyed [1]
N
กษัตริย์คอมม์monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [5500]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
กษัตริย์เพลิงอเวจีmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Pitbull Demonบ้าคลั่งกลุ่มเมื่อตาย
Y
Vicious Houndอาจจะเกิดสถานะ Bleeding
Y
สตีลชอว์N
นาร์ ผู้สวาปามซากศพcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Rooster Fiendใช้ Viper Strike
Y
Rooster DemonY
Talon ArcherY
อายเพ็คเกอร์summon totem cast speed +% [0]
number of additional totems allowed [1]
kill traps mines and totems on death [1]
N
สโตนบีค นกผู้ต่อกรcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
number of additional totems allowed [1]
summon totem cast speed +% [0]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Feral Fowlmaim on hit % [20]
Y
บาร์คูลmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [5500]
N
ทอร์ คนโบราณร่างทะมึนcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
โอลอฟ บุตรผู้กุดหัวcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Mad GladiatorY
ผู้นำพาโลหิตphysical damage +% [0]
global bleed on hit [1]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Mad Gladiatorบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [15]
Y
Fighting BullY
Avalanche Ridermaim on hit % [25]
Y
Grazing TaurusY
ผู้บดขยี้นักสู้cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
โบลเดอร์แบ็คN
ผู้ฉีกทึ้งนักสู้เผาพื้นให้ลุกไหม้เมื่อถูกสังหาร
monster ground fire on death base area of effect radius [32]
monster ground effect on death base duration ms [12000]
global maim on hit [1]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ดาเรสโซ่ ราชาแห่งดาบmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [5500]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
แอมเบรียส ผู้สังหารกองพันmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Wandering EyeY
Wide-eyed AssemblageY
Eye Hatcherycannot be knocked back [1]
N
Gut Flayerใช้ Puncture
Y
Arranged Anatomyใช้ Puncture
Y
Gut SpikerY
Noisome OphidianY
มาลิกาโร ผู้ไต่สวนmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
traps invulnerable for duration ms [5000]
mines invulnerable for duration ms [5000]
number of additional traps allowed [9]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
level 1 to 40 life +% final [-25]
level 41 to 57 life +% final [-15]
kill traps mines and totems on death [1]
N
เขาผู้มีหลายชิ้นmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
traps invulnerable for duration ms [5000]
mines invulnerable for duration ms [5000]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
number of additional traps allowed [60]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
โดเอดรี ดาร์กทังmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
apply X random curses on hit [0]
number of additional curses allowed [4]
reflect curses [0]
curse effect +% [0]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
projectile speed variation +% [8]
level 1 to 40 life +% final [-25]
level 41 to 57 life +% final [-15]
N
เอรีโทรฟาเจียmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
apply X random curses on hit [0]
number of additional curses allowed [4]
reflect curses [0]
curse effect +% [0]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
แชฟรอนน์แห่งอัมบราmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
level 1 to 40 life +% final [-25]
level 41 to 57 life +% final [-15]
N
จิเซล นักลักความคิดmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
มาลาไค ผู้ครองฝันร้ายmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
traps invulnerable for duration ms [40000]
mines invulnerable for duration ms [40000]
number of additional traps allowed [6]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [13000]
level 1 to 40 life +% final [-43]
level 41 to 57 life +% final [-29]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ผู้สวาปามวิญญาณmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
traps invulnerable for duration ms [40000]
mines invulnerable for duration ms [40000]
number of additional traps allowed [6]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ลางแห่งฝันร้ายmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be knocked back [1]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
traps invulnerable for duration ms [40000]
mines invulnerable for duration ms [40000]
number of additional traps allowed [6]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Icy ManifestationN
Brittle ShardN
Window Shardbleed on hit with attacks % [25]
อาจจะเกิดสถานะ Bleeding
N
ชิ้นส่วนแห่งเหมันต์cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
traps invulnerable for duration ms [7000]
mines invulnerable for duration ms [7000]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Volcanic Golemmonster do not fracture [1]
N
Volatile Poisonโยน Caustic Bombs
N
ศิลาแห่งกระแสไฟฟ้าmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Savage CrabY
Infested Crawleradditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [111]
Y
Infested CrabY
Enraptured CrabY
Infested Crawleradditional item drop slots when deleted on death [1]
monster inherent experience granted +% final if deleted on death [100]
Y
Bleached CrawlerY
Primordial Creationmonster no drops or experience [1]
Y
Musky "Two-Eyes" Grennmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [15]
N
ซูซาร่า พรายน้ำแห่งพอนเดียมmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
number of additional traps allowed [12]
traps invulnerable for duration ms [4000]
mines invulnerable for duration ms [4000]
kill traps mines and totems on death [1]
N
ลุสซี่ "แม่เน่า" รอธmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
บล็อคเวท
base block % damage taken [10]
N
ยอรีชี ปราชญ์ออโรร่าmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
N
Jeinei Yuushumonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
chance to apply suppression on hit % [20]
Suppressing Fire
number of additional traps allowed [16]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
N
โอทีช่า ผู้ฆ่ายักษ์monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
N
Uruk Balehmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
สร้างความเสียหาย ไฟ
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
N
El'Abin, Bloodeatermonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
สร้างความเสียหาย ไฟ
number of additional traps allowed [12]
traps invulnerable for duration ms [10000]
mines invulnerable for duration ms [10000]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
kill traps mines and totems on death [1]
base trap duration [4000]
N
Leli Goya, Daughter of Ashmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
N
Bin'aia, Crimson Rainmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
N
รามา ผู้สังหารเหง้าตนmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
N
คัลเรีย ผู้ตกต่ำunique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item rarity +% [500]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
N
อินวาริ ผู้ปั้นโลหิตmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
extra gore [1]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
kill traps mines and totems on death [1]
N
โลคาน ผู้ลวงหลอกmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
ความเร็วในการโจมตี
N
มาร์ชัค ผู้ทรยศmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
number of additional traps allowed [6]
traps invulnerable for duration ms [2000]
mines invulnerable for duration ms [2000]
kill traps mines and totems on death [1]
N
เบอร์รอทส์ ผู้พังทลายmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
number of additional traps allowed [12]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
traps invulnerable for duration ms [4000]
mines invulnerable for duration ms [4000]
N
Vessider, The Unrivaledmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
N
Morgrants, The Deafeningmonster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
monster dropped item quantity +% [1200]
monster dropped item rarity +% [800]
N
Gemling Legionnaireความเร็ว
cannot have affliction mods [1]
is map boss underling monster [1]
N
Ironclad Arsonistความเร็ว
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot have affliction mods [1]
is map boss underling monster [1]
N
Ironclad Demolisherความเร็ว
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot have affliction mods [1]
is map boss underling monster [1]
N
Gemling Legionnaireความเร็ว
is map boss underling monster [1]
N
Ironclad Decimatorความเร็ว
unique boss curse effect on self +% final [-33]
is map boss underling monster [1]
N
Gemling Captainความเร็ว
N
Captain Tanner Lightfootความเร็ว
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Stygian RevenantY
Escaped RevenantY
ราชินีกระดูกN
แทร็กเซียmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
รูเดียริอุส ฟีลิกซ์ความเร็ว
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
traps invulnerable for duration ms [4000]
mines invulnerable for duration ms [4000]
N
มีเวียนความเร็ว
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [15]
N
ดีมาแชรี แคสเซียสความเร็ว
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
สร้างความเสียหาย ไฟ
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
N
อวตารแห่งพรานหญิงความเร็ว
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
traps invulnerable for duration ms [4000]
mines invulnerable for duration ms [4000]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
อวตารแห่งนภาความเร็ว
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [15]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
อวตารแห่งเบ้าหลอมความเร็ว
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
สร้างความเสียหาย ไฟ
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เฮเฟอัส ผู้เป็นค้อนmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Hill ShardY
Hill FragmentY
Hill RemnantY
Animated Reefสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
N
ประกาศหินที่แปดเปื้อนN
The Eroding Onecannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
องครักษ์แห่งคลังcannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Pirate Treasurecannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เทพีmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
immune to labyrinth degen effect [1]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
Hexproof
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
นิมิตแห่งความยุติธรรมmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be taunted when taunted ms [0]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
immune to labyrinth degen effect [1]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
Hexproof
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ราชันผู้ต้องสาปunique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ไลเชียส เสียงหอนแห่งรัตติกาลunique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Swarming RatY
Overgrown Ratmaim on hit % [15]
Y
Chromatic Gargoyleสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
N
Chrometouched Gargoyleสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
N
พลาทิเนียunique boss curse effect on self +% final [0]
maximum life % to add to maximum energy shield [25]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
บล็อคการโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ออริออทmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [0]
number of additional traps allowed [9]
traps invulnerable for duration ms [30000]
mines invulnerable for duration ms [30000]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
โรเดียนmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [0]
kill traps mines and totems on death [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
พัลลิอัสmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
อาร์เจียนต์monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [0]
บล็อคการโจมตีและเวท
base block % damage taken [40]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เรนเนียตmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ParasiteY
Ravenous Parasiteglobal poison on hit [1]
base poison duration +% [100]
Y
Plated Parasiteglobal poison on hit [1]
base poison duration +% [100]
Y
Spitting Parasiteglobal poison on hit [1]
base poison duration +% [100]
Y
Vicious Parasiteglobal poison on hit [1]
base poison duration +% [100]
Y
Brine VassalY
Swarthy MolluscY
โวลเคอร์ ราชินีไร้ลมหายใจdrop additional rare items [3]
monster no map drops [1]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Rania Skyborneความเร็ว
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
สร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
monster no map drops [1]
kill traps mines and totems on death [1]
N
Lora, the Contenderความเร็ว
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
สร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
monster no map drops [1]
บล็อคการโจมตีและเวท
base block % damage taken [20]
N
Terese Naporaความเร็ว
monster dropped item rarity +% [500]
unique boss curse effect on self +% final [0]
ความเสียหายสายฟ้าแบบพิเศษ
monster no map drops [1]
N
Purge HoundY
Purge Houndmaim on hit % [25]
อาจจะทำขาหักได้
Y
Wicker ManY
องครักษ์แห่งฟีนิกซ์monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-66]
สร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
จะไม่มีทางเดินช้าลง
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
N
องครักษ์แห่งไฮดร้าmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
N
องครักษ์แห่งมิโนทอร์monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
Unwavering
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
N
องครักษ์แห่งคิเมียร่าmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [4000]
N
Twisted EffigyY
คาเรียส ผู้ผิดธรรมชาติmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Slave Driverความเร็ว
Y
Crazed Driverความเร็ว
Y
ผู้คุมโครว์ความเร็ว
N
อาร์วิน ผู้คุมหมาล่าเนื้อความเร็ว
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Temple JusticarY
Twisted JusticarY
Depraved JusticarY
ตุลาการแคสติคัสบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [15]
N
เพชฌฆาตบลัดวิงmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [15]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Blackguard Stalkertraps invulnerable for duration ms [4000]
mines invulnerable for duration ms [4000]
kill traps mines and totems on death [1]
หลบทั้งการโจมตีและคาถา
Y
Blackguard StalkerY
Warped RegurgitatorY
Warped Regurgitatorcannot be used as minion [1]
N
Slave CatcherY
Deranged SlaverY
Depraved SlaverY
Flame Motherignite art variation [1]
Y
นายหญิงignite art variation [1]
N
พิเลียห์ ผู้เผาศพignite art variation [1]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
นายหญิงผู้ฟื้นชีพN
พิเลียห์ ศพผู้แผดเผาmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
นายหญิงผู้เน่าเหม็นN
Kiln MotherY
Blessed Sisterignite art variation [1]
Y
Sanguine SisterY
Temple Wardบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Temple GuardianY
Heretical Wardบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Heretical GuardianY
อาวาริอุส ผู้ถูกประกอบร่างmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
energy shield recharge rate +% [-65]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
โวด หุ่นลอกเลียนมนุษย์monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
energy shield recharge rate +% [-65]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
อินโนเซน พระเจ้าจักรพรรดินิรันดรcannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
N
แสงผู้ชำระล้างN
บรูตัส ผู้ถูกประกอบร่างmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
บาเซอร์monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ซัวก็อธ ราชันน้ำเค็มmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [13000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
นาสซาร์ สิงห์แห่งท้องทะเลmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
SulphurspawnY
VendigoY
ความตายสีขาวความเร็ว
N
Blackguard Jaegerบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Blackguard Jaegerยิง Caustic Arrows
Y
Risen JaegerY
Kitava's Heraldอาจจะเกิดสถานะ Bleeding
monster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
Y
โรคร้ายสีเทาmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
global poison on hit [1]
base poison duration +% [100]
Projectile พิเศษ
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Rattling CondemnedY
Sandworn SlavesY
โดเอดรีผู้ต่ำช้าmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
energy shield recharge rate +% [-80]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
พอร์เทนเทีย ผู้โสมมmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
energy shield recharge rate +% [-80]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Noble DeadUndead
Y
ท่านริสแห่งเอแบรมdisplay monster mod nemesis test [0]
N
Experimented DeadUndead
Y
Indoctrinated Slaveอาจทำศัตรูติดสเตตัส Vulnerability หากโดน
Y
Deformed Slaveอาจทำศัตรูติดสเตตัส Vulnerability หากโดน
Y
Truth Extractorอาจจะเกิดสถานะ Bleeding
Y
Defiled Extractorอาจจะเกิดสถานะ Bleeding
Y
Corrupted Extractorอาจจะเกิดสถานะ Bleeding
Y
DreadwheelUndead
Y
ฟลีตฟรีคN
HandmaidenY
ผู้พิทักษ์บทสวดมนต์สร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
Y
Solar Elementalสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
Y
Solar Guardสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
Y
Temple AdjudicatorY
Heretical AdjudicatorY
Oriath EnforcerY
Oriath Enforcerบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Enthralled EnforcerY
Depraved Enforcerบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
ลูนาริส จันทร์นิรันดรmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [10000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
สร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
trigger cascade target variation [1]
display monster mod nemesis test [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ดัสก์ ผู้เบิกทางแก่ลูนาริสสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เซบเบิร์ท จุดแห่งจันทร์เสี้ยวสร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
โซลาริส ตะวันนิรันดรmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [10000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
display monster mod nemesis test [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ดอว์น ผู้เบิกทางแก่ลูนาริสmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]
monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อคการโจมตีและเวท
base block % damage taken [15]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
จอรัส ขอบแห่งนภาmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [22]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อคการโจมตีและเวท
base block % damage taken [15]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
มาลิกาโร จิตรกรmonster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
วิสเซอริสmonster penalty against minions damage +% final vs player minions [-20]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Black Death, Pain Unendingmonster no drops [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ฟิเดลไลทัส ภักดีมิรู้สิ้นmonster no drops [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Plagued ArachnidY
Diseased ArachnidY
Maligaro's MuseY
Hybrid ArachnidY
Scalding ArachnidY
กรูสท์ จ้าวแห่งพงไพรmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เดรค ยอดนักล่าmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
โอ๊ค ผู้ผ่ากะโหลกmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
อลิร่า ดาร์กทังmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อคเวท
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เครทิน ผู้ครองแผลเป็นmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
อาราคาลี ผู้ถักทอหมู่เงาmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [13000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
projectile speed variation +% [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
อาร์มาล่า แม่ม่ายprojectile speed variation +% [10]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
จ้าวแห่งสีเทาmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
Unwavering
ไม่ถูกทำให้ช้าลง
movement speed cannot be reduced below base [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
คิทาวา ผู้สวาปามมิรู้สิ้นmonster slain experience +% [400]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [20000]
monster dropped item rarity +% [20000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
Unwavering
ไม่ถูกทำให้ช้าลง
movement speed cannot be reduced below base [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
คิทาวา ผู้ทำลายล้างmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
Unwavering
ไม่ถูกทำให้ช้าลง
movement speed cannot be reduced below base [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
อูทูล่า ศิลากับเหล็กกล้าN
คัลเดอรัสmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ทูโคฮาม่า เทพคารุยแห่งการศึกmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ความเร็วในการโจมตี
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ทาห์ซิน ผู้สร้างศึกmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ความเร็วในการโจมตี
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Karui Rebelmonster no drops or experience [1]
Y
ราชินีผู้เสื่อมเกียรติN
Forgotten Warriorสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
Y
Frightened Citizenmonster no drops or experience [1]
Y
Kitava ZealotY
Feast Attendantสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
Y
Feast Attendantสร้างความเสียหายทางไฟมากขึ้น
cannot be used as minion [1]
N
Spectral Soldierบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Spectral OfficerY
Spectral LegionnaireY
Spectral TacticianY
ออนดาร์ ผู้ทรยศN
ไบรน์แคร็กN
Waste LurcherY
แอ็บเบอร์แรธ เทพผู้มีกีบmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เมฟ็อด ผู้เผาปฐพีmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Wailing WidowTemporal Chains เมื่อถูกโจมตี
Y
Shrieking WitchTemporal Chains เมื่อถูกโจมตี
Y
พรายโลหิตmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Vengeful SoulY
Desperate SoulY
กรัธท์คัล มารดาผู้สิ้นหวังmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ความเร็วในการโจมตี
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เอเรบิกซ์ หายนะแก่สรรพแสงmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
ความเร็วในการโจมตี
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Restless PauperY
ยูกูล ภาพสะท้อนแสนสยองmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
วาร์เฮช ระยิบวิปลาสmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Bone HuskUndead
Y
เฮคเตอร์ ทิทูเชียส บริวารนิรันดรบล็อกการยิงโจมตีในขณะชาร์จ
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
N
ทหารผู้ถูกลืมmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อกการยิงโจมตีในขณะชาร์จ
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Wild RhexY
Maternal Rhexบ้าคลั่งเมื่อคินถูกสังหาร
Y
Adolescent RhexY
Escaped RhexY
การูคาน ราชินีแห่งสายลมmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ผู้ย่องตามผืนทรายอันไม่สิ้นmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
พรีธี ผู้แทงเบ้าตาmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Black Scorpionglobal poison on hit [1]
base poison duration +% [100]
Y
Sulphuric Scorpionglobal poison on hit [1]
base poison duration +% [100]
Y
Sand Scorpionglobal poison on hit [1]
base poison duration +% [100]
Y
Predatory Scorpionglobal poison on hit [1]
base poison duration +% [100]
Y
บาซิลิสก์monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
กอร์กอนmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
โดเอดรี วิญญาณมืดcannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
N
โดเอดรีผู้ก่อความแปดเปื้อนmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
แชฟรอนน์ สิ้นพันธะcannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
N
แชฟรอนน์ผู้น่าสะเอียนmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
มาลิกาโร ผู้พ่ายพังtrigger cascade target variation [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
monster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
N
มาลิกาโรผู้บังเกิดความพิการtrigger cascade target variation [1]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
สามศิษย์อันแสนทรามtrigger cascade target variation [1]
trigger cascade behaviour variation [3]
monster slain experience +% [325]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [20000]
monster dropped item rarity +% [5000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ฝันร้ายผสานร่างtrigger cascade target variation [1]
trigger cascade behaviour variation [3]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Bone StalkerY
นายพลเอดัสmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เพสควิน บารอนผู้บ้าคลั่งmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
บล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Refinery Constructdisplay monster mod nemesis test [0]
Y
Shavronne's VisionY
Mountain LynxY
Rhexback RaiderY
Rhexback SpearmanY
ชาคารี ราชินีแห่งผืนทรายmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
monster no drops or experience [1]
cannot have affliction mods [1]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ชาคารี ราชินีแห่งผืนทรายmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ภัยสยองแห่งสันทรายนับอนันต์monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Reliquarianspell maximum action distance +% [-50]
Y
ดรูลมอว์N
Kelp CrabY
Shore CrabY
Coconut CrabY
Spider CrabY
ซาคาวอล ผู้บุกเบิกนภาmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ฟาร์รุล ผู้บุกเบิกที่ราบmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เครเชียนน์ ผู้บุกเบิกเบื้องลึกmonster base type attack cast speed +% and damage -% final [33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เฟนูมัส ผู้บุกเบิกราตรีmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
global poison on hit [1]
base poison duration +% [200]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ไวเลนท่าmonster slain experience +% [250]
monster dropped item quantity +% [0]
monster dropped item rarity +% [6000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
energy shield recharge rate +% [-65]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
นักเสกศิลาระดับสูงmonster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Orphaned ZealotY
Orphaned AdjudicatorY
Orphaned Wardบล็อคการโจมตี
base block % damage taken [10]
Y
Orphaned GuardianY
เมเลอร์ ค้อนลิ่มหนามunique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
เอลิดา กรงเล็บพุพองunique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
ออร์วิ จงอยพิษunique boss curse effect on self +% final [-33]
monster slain experience +% [100]
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
cannot be taunted when taunted ms [0]
cannot be stunned while stunned [1]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
N
Minimap Icons /3 ⍟

Minimap Icons /3 ⍟

CodeIcon
MetamorphosisBoss
MetamorphosisFormedBoss
MetamorphosisMonster
แผนที่ ม็อด /1

แผนที่ ม็อด /1

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Uniqueด่านมี มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
map extra content weighting [0]
Normal 1000
Trinket ม็อด /2

Trinket ม็อด /2

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
of Superstition60Suffixมีโอกาส 1% ที่จะได้รับ ไอเทมเมตามอร์ฟ เพิ่มอีก เมื่อเปิดหีบรางวัลในการโจรกรรมNormal 50
of Superstition80Suffixมีโอกาส 2% ที่จะได้รับ ไอเทมเมตามอร์ฟ เพิ่มอีก เมื่อเปิดหีบรางวัลในการโจรกรรมNormal 25
อัญมณีผู้พิทักษ์ ม็อด /9

อัญมณีผู้พิทักษ์ ม็อด /9

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
Transformative1Prefixเพิ่มโอกาสที่ ตัวอย่างเมตามอร์ฟ ที่ดรอปในด่านจะมี รางวัล (5–10)%watchstone_item 0
watchstone_environment 0
unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 210
Transformative1Prefixเพิ่มโอกาสที่ ตัวอย่างเมตามอร์ฟ ที่ดรอปในด่านจะมี รางวัล (11–15)%watchstone_item 0
watchstone_environment 0
unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 105
Transformative1Prefixเพิ่มโอกาสที่ ตัวอย่างเมตามอร์ฟ ที่ดรอปในด่านจะมี รางวัล (16–20)%watchstone_item 0
watchstone_environment 0
unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 14
Salvager's1Prefixตัวอย่างมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ +1 ในด่านมีของรางวัลwatchstone_item 0
watchstone_environment 0
unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 70
Salvager's1Prefixตัวอย่างมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ +2 ในด่านมีของรางวัลwatchstone_item 0
watchstone_environment 0
unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 28
Mitotic1Prefixมีโอกาส 2% ที่รางวัลจาก เมตามอร์ฟ ในด่าน เป็นสองเท่าwatchstone_item 0
watchstone_environment 0
unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 28
1Uniqueเพิ่มโอกาสที่ ตัวอย่างเมตามอร์ฟ ที่ดรอปในด่านจะมี รางวัล (50–60)%unique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 1000
1Uniqueตัวอย่างมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ +5 ในด่านมีของรางวัลunique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 1000
1Uniqueมีโอกาส 5% ที่รางวัลจาก เมตามอร์ฟ ในด่าน เป็นสองเท่าunique_map 0
no_monster_packs 0
Normal 1000
โต๊ะคราฟท์ /1

โต๊ะคราฟท์ /1

IDModRequireItemClassesUnlock
ซานะด่านมี มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
map extra content weighting [1]
5x CurrencyRerollRareChaos Orbแผนที่เลเวล 12
อื่นๆ ม็อด /2

อื่นๆ ม็อด /2

ชื่อเลเวลDomainPre/SufDescriptionSpawn Weight
1AtlasPrefixใช้งานได้อีก 3 ครั้ง
ด่านมี มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
map extra content weighting [1]
no_monster_packs 0
unique_map 0
Normal 250
1AtlasPrefixใช้งานได้อีก 15 ครั้ง
ด่านมี มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
map extra content weighting [1]
no_monster_packs 0
unique_map 0
Normal 250
ไอเทม /6

ไอเทม /6

Iconชื่อ
DeliriumOrbMetamorphAmorphous Delirium Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เปลี่ยนแปลงแผนที่โดยเพิ่มชั้นของเดลิเรียมเข้าไป ซึ่งจะมีของรางวัลเป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา
Morphing Incubator
เพิ่มการบ่มฟักไอเทม เมตามอร์ฟ ลงในอุปกรณ์สวมใส่
ไอเทมจะดรอปเมื่อสังหารมอนสเตอร์ครบ {0} ตัว
Rusted Metamorph Scarab
ด่านจะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
ด่านมี มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
map extra content weighting [1]
Polished Metamorph Scarab
ด่านจะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
ด่านมี มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีก 1 ชิ้น
map extra content weighting [1]
Gilded Metamorph Scarab
ด่านจะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอปเพิ่มอีกหนึ่งชิ้น
มอนสเตอร์เมตามอร์ฟทุกตัวจะมีของรางวัล
ด่านมี มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีก 1 ชิ้น
map extra content weighting [1]
Winged Metamorph Scarab
ด่านจะมีมอนสเตอร์เมตามอร์ฟ
บอสเมตามอร์ฟที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะ จะดรอปเพิ่มอีกสองชิ้น
มอนสเตอร์เมตามอร์ฟทุกตัวจะมีของรางวัล
ด่านมี มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
มอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ จะมีของรางวัลทุกตัว
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีก 2 ชิ้น
map extra content weighting [1]
passives /5

passives /5

Categoryชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
NotableIntrinsic Darkness
MetamorphNotable1
ด่านมีโอกาส +10% ที่จะมี การเผชิญหน้าเมตามอร์ฟ 1 แห่ง
NotableRepeated Experiment
MetamorphNotable2
คุณสามารถประกอบร่าง เมตามอร์ฟ ได้อีกหนึ่งตัวในด่าน หลังจากที่ตัวแรก ตาย
NotableHigh Yield
MetamorphNotable6
ลด พลังที่ต้องใช้ในการเติม ของ หลอดสารเมตามอร์ฟ ในด่าน อีก 50%
บอส เมตามอร์ฟ ที่ดรอปชิ้นส่วนอวัยวะจะดรอปเพิ่มอีก 1 ชิ้น
NotableEscaped Experiment
MetamorphNotable3
ด่านมีโอกาส 50% ที่จะมี เมตามอร์ฟอันธพาล หนึ่งตัว
NotableFinest Samples
MetamorphNotable4
เพิ่มพลังชีวิตของ เมตามอร์ฟ ในด่าน อีก 150%
เพิ่มความเสียหายของ เมตามอร์ฟ ในด่าน อีก 15%
มีโอกาส 50% ที่รางวัลจาก เมตามอร์ฟ ในด่าน เป็นสองเท่า
Metamorph รางวัล /72 ⍟

Metamorph รางวัล /72 ⍟

Iconชื่อDetail
ChestUnopenedCurrencyเงินตราเพิ่มการดรอป ไอเทมเงินตรา
ChestUnopenedUniquesยูนิคเพิ่มการดรอป ไอเทม ยูนิค หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedUniquesยูนิคเพิ่มการดรอป ไอเทม ยูนิค
ChestUnopenedUniquesยูนิคเพิ่มการดรอป ไอเทม ยูนิคเฉพาะลีก หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedGemsหินเพิ่มการดรอป หินสกิลที่มีคุณภาพ
ChestUnopenedGemsหินเพิ่มการดรอป หินสกิลที่มีค่า หนึ่งเม็ด
ChestUnopenedMapsแผนที่เพิ่มการดรอป แผนที่
ChestUnopenedTrinketsTrinketเพิ่มการดรอป เครื่องประดับแรร์
ChestUnopenedTrinketsTrinketเพิ่มการดรอป เครื่องประดับสมุดแผนที่
ChestUnopenedTrinketsTrinketเพิ่มการดรอป เครื่องประดับอินเคอร์ชั่น
ChestUnopenedTrinketsTrinketเพิ่มการดรอป เครื่องประดับเชปเปอร์หรือเอลเดอร์
ChestUnopenedTrinketsTrinketเพิ่มการดรอป เครื่องประดับที่ถูกผนึก
ChestUnopenedTrinketsTrinketเพิ่มการดรอป เครื่องประดับยูนิค
ChestUnopenedTrinketsTrinketเพิ่มการดรอป จิวเวล
ChestUnopenedArmourเกราะเพิ่มการดรอป ชุดเกราะแรร์
ChestUnopenedArmourเกราะเพิ่มการดรอป ชุดเกราะยูนิค
ChestUnopenedArmourเกราะเพิ่มการดรอป ชุดเกราะเชปเปอร์
ChestUnopenedArmourเกราะเพิ่มการดรอป ชุดเกราะเอลเดอร์
ChestUnopenedArmourเกราะเพิ่มการดรอป ชุดเกราะที่ถูกผนึก
ChestUnopenedArmourเกราะเพิ่มการดรอป ชุดเกราะอินเคอร์ชั่น
ChestUnopenedArmourเกราะเพิ่มการดรอป ชุดเกราะยูนิค 6 เชื่อม หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedWeaponsอาวุธเพิ่มการดรอป อาวุธแรร์ หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedWeaponsอาวุธเพิ่มการดรอป อาวุธแรร์
ChestUnopenedWeaponsอาวุธเพิ่มการดรอป อาวุธยูนิค หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedWeaponsอาวุธเพิ่มการดรอป อาวุธเชปเปอร์ หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedWeaponsอาวุธเพิ่มการดรอป อาวุธเอลเดอร์ หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedWeaponsอาวุธเพิ่มการดรอป อาวุธที่ถูกผนึก หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedWeaponsอาวุธเพิ่มการดรอป อาวุธอินเคอร์ชั่น หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedWeaponsอาวุธเพิ่มการดรอป อาวุธ 6 เชื่อม หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedWeaponsอาวุธเพิ่มการดรอป อาวุธ คุณภาพ 30% หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedAbyssอะบิสเพิ่มการดรอป จิวเวลอะบิซ หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedAbyssอะบิสเพิ่มการดรอป จิวเวลอะบิซ
ChestUnopenedAbyssอะบิสเพิ่มการดรอป Stygian Vise หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedAbyssอะบิสเพิ่มการดรอป ไอเทมอะบิซยูนิค หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedPerandusเพแรนดัสเพิ่มการดรอป เหรียญเพแรนดัส
ChestUnopenedHarbingerฮาร์บินเจอร์เพิ่มการดรอป ชิ้นส่วนเงินตรา
ChestUnopenedHarbingerฮาร์บินเจอร์เพิ่มการดรอป ชิ้นส่วนเงินตราที่มีค่า
ChestUnopenedHarbingerฮาร์บินเจอร์เพิ่มการดรอป เงินตราฮาร์บินเจอร์
ChestUnopenedHarbingerฮาร์บินเจอร์เพิ่มการดรอป แผนที่ยูนิค Beachhead หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedBreachบรีชเพิ่มการดรอป ชิ้นส่วนบรีช
ChestUnopenedBreachบรีชเพิ่มการดรอป Breach Blessing หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedBreachบรีชเพิ่มการดรอป Breachstone หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedEssenceเอสเซนส์เพิ่มการดรอป เอสเซนส์
ChestUnopenedFragmentsชิ้นส่วนเพิ่มการดรอป ชิ้นส่วนแผนที่
ChestUnopenedScarabsซแคแร็บเพิ่มการดรอป Rusted Scarab
ChestUnopenedScarabsซแคแร็บเพิ่มการดรอป Polished Scarab
ChestUnopenedScarabsซแคแร็บเพิ่มการดรอป Gilded Scarab
ChestUnopenedFossilsซแคแร็บเพิ่มการดรอป ฟอสซิล
ChestUnopenedFossilsซแคแร็บเพิ่มการดรอป Resonator หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedPropheciesคำทำนายเพิ่มการดรอป เหรียญเงิน
ChestUnopenedPropheciesคำทำนายเพิ่มการดรอป ไอเทมคำทำนาย หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedPropheciesคำทำนายเพิ่มการดรอป ไอเทมคำทำนาย
ChestUnopenedDivinationไพ่พยากรณ์เพิ่มการดรอป ไพ่พยากรณ์
ChestUnopenedGenericทั่วไปเพิ่มการดรอป ไอเทมเงินตรา
ChestUnopenedGenericทั่วไปเพิ่มการดรอป หินสกิลที่มีคุณภาพ
ChestUnopenedGenericทั่วไปเพิ่มการดรอป ไอเทมแผนที่ หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedGenericทั่วไปเพิ่มการดรอป เครื่องประดับแรร์
ChestUnopenedGenericทั่วไปเพิ่มการดรอป ชุดเกราะแรร์
ChestUnopenedGenericทั่วไปเพิ่มการดรอป อาวุธแรร์
ChestUnopenedTalismansสร้อยเครื่องรางเพิ่มการดรอป สร้อยเครื่องรางแรร์
ChestUnopenedTalismansสร้อยเครื่องรางเพิ่มการดรอป สร้อยเครื่องรางยูนิค หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedLabyrinthเขาวงกตเพิ่มการดรอป ถุงมือที่มีเอนแชนท์เขาวงกต
ChestUnopenedLabyrinthเขาวงกตเพิ่มการดรอป รองเท้าที่มีเอนแชนท์เขาวงกต
ChestUnopenedLabyrinthเขาวงกตเพิ่มการดรอป หมวกที่มีเอนแชนท์เขาวงกต หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedLabyrinthเขาวงกตเพิ่มการดรอป เครื่องเซ่นไหว้แด่เทพี หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedLabyrinthเขาวงกตเพิ่มการดรอป ไอเทมคำทำนาย หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedLegionกองพันเพิ่มการดรอป ตัวบ่มฟักกองพัน
ChestUnopenedLegionกองพันเพิ่มการดรอป ชิ้นส่วนกองพัน
ChestUnopenedBlightไบล์ทเพิ่มการดรอป น้ำมันไบล์ท
ChestUnopenedBlightไบล์ทเพิ่มการดรอป แผนที่ไบล์ท หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedBlightไบล์ทเพิ่มการดรอป แผนที่ ที่มี การเผชิญหน้าไบล์ท หนึ่งชิ้น
ChestUnopenedMetamorphMetamorphเพิ่มการดรอป ตัวเร่งปฏิกิริยา
Metamorph Skills Bodypart /949 ⍟

Metamorph Skills Bodypart /949 ⍟

MonsterSkills
Drownedพุ่งชน(ตา)
Savage Crabพุ่งชน(ตา), แทง(ตับ)
Kelp Crabพุ่งชน(ตา)
Shore Crabพุ่งชน(ตา)
Coconut Crabพุ่งชน(ตา)
Spider Crabพุ่งชน(ตา)
Gravel Eaterยิงหิน(ตา), ยิงหิน(ตับ), ซุ่มยิงหิน(ปอด), ยิงหิน(หัวใจ)
Cannibalพุ่งชน(ตา), โยนหิน(ตับ), ขว้างเพลิง(ปอด), โยนคบเพลิง(หัวใจ), เผาหลัง(สมอง)
Cannibal Fire-eaterพุ่งชน(ตา), พ่นไฟ(ปอด), พ่นไฟ(หัวใจ)
เพลิงเดือดดาลเอาไฟฟาด(ตา), พลุเพลิง(ตับ), เสกกระดูกไฟ(ปอด), พายุไฟ(หัวใจ), อัคคีภัย(สมอง)
Dripping Deadพุ่งชน(ตา)
Rhoa Mareพุ่งกัด(ตา), แทง(ตับ), พุ่งไปด้านหน้า(ปอด), พุ่งไปด้านหน้า(หัวใจ)
Tarcel Rhoaพุ่งกัด(ตา), แทง(ตับ), พุ่งไปด้านหน้า(ปอด), พุ่งไปด้านหน้า(หัวใจ)
Tide Striderพุ่งชน(ตา), Crashing Wave(ตับ), ปาดน้ำแข็ง(ปอด)
อูซแบ็ค บลูมพุ่งกัด(ตา), กรีดร้อง(หัวใจ), ระเบิดกัดกร่อน(สมอง)
Cursed Spawnพุ่งชน(ตา)
Cave Crustaceanพุ่งชน(ตา)
Broodlingพุ่งชน(ตา)
Cavern Striderพุ่งชน(ตา), Crashing Wave(ตับ), ปาดน้ำแข็ง(ปอด), ยิงน้ำแข็งเป็นชุด(หัวใจ), ระเบิดเยือกแข็ง(สมอง)
Ancient Bonestalkerพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ปอด)
เจ้าหญิงแห่งพงศ์พันธุ์พุ่งชน(ตา), แส้จากทะเล(ตับ), บ่อไฟปะทุ(หัวใจ), เสียงเรียกของไซเรน(สมอง)
Rattling Bonesพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ปอด)
Ancient Archerยิงธนู(ตา), โครงกระดูกเป็นชุดๆ(ตับ), ยิงเป็นชุดของนายพราน(หัวใจ)
Goatmanพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ตับ), กระโดดทุบพื้นแยก(สมอง)
Gluttonous Gullพุ่งกัด(ตา), พ่นเลือด(ปอด)
Goatman Shamanพุ่งชน(ตา), บอลไฟ(ตับ), โล่เหล็กหลอม(ปอด), ระเบิดไฟ(หัวใจ)
Burning Bowmanยิงธนู(ตา), ศรลุกไหม้(ตับ)
Dreadwheelพุ่งชน(ตา), พุ่งไปด้านหน้า(หัวใจ)
Necromancerพุ่งชน(ตา), เสกโครงกระดูก(ปอด), พลังผีเป็นชุด(หัวใจ)
แชทเทอร์สพุ่งชน(ตา), ค้อนเยือกแข็ง(ตับ), โยนโล่น้ำแข็ง(สมอง)
Brittle Poacherยิงธนู(ตา), ศรสายฟ้า(ตับ), ฝนกระแสไฟ(สมอง)
Brittle Thiefพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ปอด)
Rotting Damnedพุ่งชน(ตา), ทุบโครงกระดูก(หัวใจ)
ซอว์โบนส์พุ่งชน(ตา), เรียกซากศพ(หัวใจ), เปราะบาง(สมอง)
Diabolistพุ่งชน(ตา), เสกโครงกระดูก(ปอด), ระเบิดไร้เรี่ยวแรง(หัวใจ)
Brittle Bleederยิงธนู(ตา), หักขากรีดเลือด(ตับ)
Axiom Frostguardยิงน้ำแข็ง(ตา), พ่นไอเย็น(ตับ), บอลน้ำแข็ง(สมอง)
Axiom Thunderguardยิงสายฟ้า(ตา), ชาจพลังวงแหวน(ปอด), เสาสายฟ้า(สมอง)
Bearded Devilพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ตับ)
Bearded Shamanพุ่งชน(ตา), ไฟช็อตกระจาย(ตับ), วงสายฟ้าช็อค(ปอด)
อันกูแลธเอาไฟฟาด(ตา), โล่เหล็กหลอม(หัวใจ), บอลไฟแยก(สมอง)
ภัยร้ายอันแผดเผาพุ่งชน(ตา), สับเพลิง(ตับ), เผาปฐพี(สมอง)
Flame Hellionพุ่งชน(ตา), เพลิงต่อเนื่อง(หัวใจ)
Spectral Corsairพุ่งชน(ตา), ผีเป็นชุด(ตับ), โยนอาวุธเงา(ตับ), วาล์ โยนอาวุธเงา(สมอง)
Murk Runnerพุ่งกัด(ตา), แทง(ตับ), พุ่งไปด้านหน้า(ปอด), พุ่งไปด้านหน้า(หัวใจ)
กัปตันแฟร์เกรฟส์พุ่งชน(ตา), อาวุธเงา(ตับ), ฝูงเงา(สมอง)
Slimy Bloodsuckerพุ่งชน(ตา)
Seething Brineพุ่งชน(ตา), วงน้ำกระจาย(ปอด), แช่แข็งพริบตา(หัวใจ), ปาดเหลว(หัวใจ), ระเบิดเยือกแข็ง(สมอง)
Cursed Marinerพุ่งชน(ตา), ฟาดพริบตา(ปอด)
Scrabbling Menaceพุ่งชน(ตา), เปราะบาง(สมอง)
Fathom Screamerพุ่งชน(ตา)
Ashen Buccaneerพุ่งชน(ตา)
Spectral Bowmanยิงธนู(ตา), ทิ่มแทงกรีดเลือด(ปอด), ศรกรีดเลือด(ปอด)
Obsidian Eaterกระสุนช็อค(ตา), กระสุนสายฟ้าสถิต(ตา), กระสุนช็อค(ตับ), กระสุนสายฟ้าสถิต(ตับ), ซุ่มยิงช็อค(ปอด), สายฟ้าสถิตเล็งยิง(ปอด), กระสุนช็อค(หัวใจ), กระสุนสายฟ้าสถิต(หัวใจ)
อมาริสซา ธิดาเมอร์เวลพุ่งชน(ตา), พายุฟ้าผ่า(ตับ), สายฟ้าผ่า(หัวใจ)
Singing Sirenพุ่งชน(ตา), แส้จากทะเล(ตับ), เสียงเรียกของไซเรน(สมอง)
แอมโบรเซีย ธิดาเมอร์เวลพุ่งชน(ตา), เพลิงคุกรุ่น(ตับ), เพลิงนรก(หัวใจ)
Merveil's Daughterพุ่งชน(ตา), แส้จากทะเล(ตับ), เสกฝูก(หัวใจ)
Merveil's Attendantพุ่งชน(ตา), แส้จากทะเล(ตับ), ฝูกระเบิด(หัวใจ), เสียงเรียกของไซเรน(สมอง)
คาลาฟ โจรฟาดกะโหลกพุ่งชน(ตา), ฟาดเหี้ยม(หัวใจ)
Blood Apeพุ่งชน(ตา), โยนลิง(ตับ)
Blood Chieftainพุ่งชน(ตา), โยนลิง(ปอด)
Bramble Cobraพุ่งชน(ตา), น้ำลายอสรพิษ(ตับ), น้ำลายกัดกร่อน(สมอง)
Carrion Swarmerพุ่งชน(ตา), ตัวเลื้อยระเบิด(ปอด)
Kraityn's Scoutยิงธนู(ตา), ศรลุกไหม้(ตับ), ศรช่วงโชติ(สมอง)
Hairy Bonecruncherพุ่งชน(ตา), ตัดปาด(ปอด), คำรามเรียกความแข็งแกร่ง(หัวใจ)
Carnage Chieftainพุ่งชน(ตา), โยนลิง(ปอด), มอบลูกแก้วระห่ำให้ฝูง(หัวใจ)
Carnage Apeพุ่งชน(ตา), โยนลิง(ตับ)
หินไนส์พุ่งชน(ตา), กลิ้งตัว(ตับ), ทุบระเบิด(สมอง)
Ruined Titanพุ่งชน(ตา), กลิ้งใส่(ตับ), ทุบหิน(หัวใจ)
Scarecrowพุ่งชน(ตา)
Dirt Scrabblerพุ่งชน(ตา), กระโดดสายฟ้า(หัวใจ), กระโดดช็อค(สมอง)
Cave Beastพุ่งชน(ตา), ปาดอสูร(ปอด), ทุบอสูร(หัวใจ)
สัตว์ร้ายสีขาวผู้ยิ่งใหญ่พุ่งชน(ตา), ทุบอสูรใหญ่(หัวใจ), ระเบิดแตกกระจาย(สมอง)
Barrow Apeพุ่งชน(ตา), โยนหิน(ตับ)
Stalag Nightmareพุ่งชน(ตา), กลิ้งใส่(ตับ), ทุบหิน(หัวใจ)
Cave Skittererพุ่งชน(ตา), แมงมุมพ่นพิษ(ปอด)
Kraityn's Aspirantพุ่งชน(ตา)
Bone Cruncherพุ่งชน(ตา), ปาด(ปอด), ทุบอสูร(หัวใจ)
Rumbling Massพุ่งชน(ตา), กลิ้งตัว(ตับ), ทุบหิน(หัวใจ)
Hulking Titanพุ่งชน(ตา), กลิ้งตัว(ตับ), ทุบหิน(หัวใจ), ฟาดหนักหน่วง(หัวใจ)
Brittle Archerยิงธนู(ตา), ยิงแยกต่อเนื่อง(หัวใจ)
Brittle Farmerพุ่งชน(ตา)
บราวาโล่พุ่งชน(ตา), ควง(ปอด), วาล์ ค้อนเยือกแข็ง(สมอง)
Frost Priestยิงน้ำแข็ง(ตา), พ่นไอเย็น(ตับ), บอลน้ำแข็ง(สมอง)
Frost Preacherยิงน้ำแข็ง(ตา), พ่นไอเย็น(ตับ), บอลน้ำแข็ง(สมอง)
Flame Priestกระสุนไฟ(ตา), เพลิงชุด(หัวใจ)
Thunder Priestยิงสายฟ้า(ตา), ชาจพลังวงแหวน(ปอด)
Brittle Clericพุ่งชน(ตา), ระเบิดแตกกระจาย(สมอง)
Crypt Weaverพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด)
Defilerพุ่งชน(ตา), เสกโครงกระดูก(ปอด), ธาตุแตก(หัวใจ)
หัวหน้าบาทหลวงจ็อฟฟริผู้อดสูพุ่งชน(ตา), ทุบโครงกระดูก(ปอด), ฝูงระเบิด(หัวใจ), โลกีย์วิปริต(สมอง)
Frost Bishopยิงน้ำแข็ง(ตา), พ่นไอเย็น(ปอด), บอลน้ำแข็ง(สมอง)
Flame Bishopกระสุนไฟ(ตา), เพลิงชุด(หัวใจ)
Vault Guardianพุ่งชน(ตา), ระเบิดแตกกระจาย(สมอง)
Sin Archerยิงธนู(ตา), สายฟ้าขนาน(ตับ), ฝนกระแสไฟ(สมอง)
ความตายสีดำพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(หัวใจ)
Mutant Arachพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด)
Spindle Spiderพุ่งชน(ตา), แมงมุมเป็นชุด(ปอด)
Sutured Aberrationพุ่งชน(ตา), ระเบิดกัดกร่อน(สมอง)
ฟิเดลไลทัส ผู้ไว้ทุกข์พุ่งชน(ตา), ฟาดสายฟ้า(ตับ), ไฟช็อตกระจาย(สมอง)
Sin Lordพุ่งชน(ตา), เสกโครงกระดูก(ปอด), สายฟ้าระเบิด(หัวใจ)
Sparking Mageยิงสายฟ้า(ตา), ไฟช็อต(ตับ)
Sparking Bonesพุ่งชน(ตา), เรียกเงา(หัวใจ)
Corrupted Arachพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด)
Kraityn's Sniperยิงธนู(ตา), เสาเพลิง(สมอง)
Kraityn's Thrallพุ่งชน(ตา), ทิ่มแทงกรีดเลือด(หัวใจ)
Shadow Archerยิงธนู(ตา), ฝนระเบิด(สมอง)
Callow Thugพุ่งชน(ตา), อีโม่งปาด(ปอด), อีโม่งทุบ(หัวใจ)
Shadow Stalkerพุ่งชน(ตา), ทิ่มแทงกรีดเลือด(หัวใจ)
Stygian Apeพุ่งชน(ตา), โยนหิน(ตับ)
สไตเจียน ซิลเวอร์แบ็คพุ่งชน(ตา), โยนลิง(ปอด), มอบลูกแก้วระห่ำให้ฝูง(หัวใจ)
หมีผู้ร่วงหล่นพุ่งชน(ตา), กระสุนหมี(ปอด)
ฆาตกรไร้ปราณียิงธนู(ตา), ศรสลาตัน(ปอด)
Night Adderพุ่งชน(ตา), พ่นไฟ(ปอด)
Ink Spinnerพุ่งชน(ตา), แมงมุมเป็นชุด(ตับ)
ผู้กลืนกินพุ่งชน(ตา), ระเบิดกลืนกิน(หัวใจ)
Alira's Blood Guardพุ่งชน(ตา)
Blackguard Soldierพุ่งชน(ตา)
กัปตันอาร์เทรีพุ่งชน(ตา), ฟาดสองที(ตับ), ปาด(ปอด)
ผู้ชักใยพุ่งชน(ตา), ชุดมีดบิน(หัวใจ), ศรตาข่าย(สมอง)
Lurking Venomพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด)
Vaal Recluseพุ่งชน(ตา)
Leaping Spiderพุ่งชน(ตา), ฟาดพริบตา(ปอด)
Hatchlingพุ่งชน(ตา), แมงมุมยิงต่อเนื่อง(ปอด)
Ancient Constructยิงเศษ(ตา), ยิงเศษ(ปอด)
Vaal Constructยิงเศษ(ตา), ยิงเศษ(ปอด)
Vaal Fallenพุ่งชน(ตา), ฟาดธาตุ(ตับ), ฟาดธาตุ(ปอด), ระเบิดแตกกระจาย(สมอง)
Vaal Arsonistกระสุนไฟ(ตา), กระสุนเพลิง(ปอด), พายุไฟ(สมอง)
Serpentine Constructพุ่งชน(ตา), หนามอสรพิษ(ตับ), ยิงชุดอสรพิษ(หัวใจ), ยิงหนามเป็นชุด(หัวใจ)
Oak's Devotedพุ่งชน(ตา), สัญลักษณ์ระเบิด(หัวใจ)
Boiling Ambusherพุ่งชน(ตา), วงน้ำกระจาย(ปอด), แช่แข็งพริบตา(หัวใจ), ระเบิดธาตุ(สมอง)
Enraptured Crabพุ่งชน(ตา), แทง(ตับ)
Thicket Hulkพุ่งชน(ตา), ปาดอสูร(ปอด), ฟาดพื้น(หัวใจ)
Dread Primateพุ่งชน(ตา), โยนลิง(ตับ), โยนดึกดำบรรพ์(ตับ)
Shaggy Monstrosityพุ่งชน(ตา), ปาดอสูร(ปอด)
Armour Cruncherพุ่งชน(ตา), ปาดอสูร(ปอด)
Phantom Occultistกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), ยิงธนู(ตา)
Frost Archmageยิงน้ำแข็ง(ตา), พ่นไอเย็น(ตับ), บอลน้ำแข็ง(สมอง)
Flame Archmageกระสุนไฟ(ตา), เพลิงชุด(หัวใจ)
Thunder Archmageยิงสายฟ้า(ตา), ชาจพลังวงแหวน(ปอด), เสาสายฟ้า(สมอง)
Flame Guardianพุ่งชน(ตา), ฟาดหินหลอม(ตับ)
Slimy Nemesisพุ่งชน(ตา)
Ash Prophetพุ่งชน(ตา), เสกโครงกระดูก(ปอด), โครงกระดูกไฟคุ(ปอด), เพลิงระเบิด(หัวใจ)
Death Bishopพุ่งชน(ตา), เสกโครงกระดูก(ปอด), ระเบิดเยือกแข็ง(หัวใจ)
ค'อูรูพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหว(ปอด), คลั่ง(หัวใจ)
Howlerพุ่งชน(ตา), กระสุนกรีดร้อง(ตับ)
Frost Championพุ่งชน(ตา), โยนโล่(ปอด)
Flame Championพุ่งชน(ตา), โยนโล่(ปอด)
Thunder Guardianพุ่งชน(ตา), โยนโล่(ปอด)
Shambling Cadaverพุ่งชน(ตา), ระเบิดกัดกร่อน(สมอง)
Guardพุ่งชน(ตา)
กัปตันของการ์ดพุ่งชน(ตา), ปาดต่อเนื่อง(ตับ), ฟาดกระสุนสองครั้ง(หัวใจ)
Flayed Warriorพุ่งชน(ตา)
Restless Archerยิงธนู(ตา), ฝนกระแสไฟ(สมอง)
Undying Outcastพุ่งชน(ตา), ดาบเกลียว(หัวใจ)
Carrion Queenพ่นไฟ(ตา), พ่นไฟระเบิด(ตับ), ตัวเลื้อยระเบิด(ปอด)
Spine Serpentกระสุนสันหลัง(ตา), กระสุนสันหลังต่อเนื่อง(ปอด)
เพอร์เพตัสพุ่งชน(ตา), พายุมีดเงา(ตับ), ดาบเกลียว(หัวใจ), กับดัก(สมอง)
Cinder Elementalพุ่งชน(ตา), กลิ้งเพลิง(ตับ)
เฮทบีทพุ่งชน(ตา), กลิ้งเพลิง(ตับ), ฟาดหินไหล(ปอด), พายุไฟ(หัวใจ), อัคคีภัย(สมอง)
Incinerated Mageกระสุนไฟ(ตา)
Undying Wretchพุ่งชน(ตา)
มาร์เซอัสผู้เสียโฉมพุ่งชน(ตา), สายฟ้าพุ่ง(สมอง)
Undying Workerพุ่งชน(ตา)
Undying Impalerพุ่งชน(ตา), กรีดเลือด(ตับ)
Bleak Aspirantพุ่งชน(ตา), ทุบคลื่นน้ำแข็ง(ตับ)
Undying Cultistพุ่งชน(ตา), เกลียวเยือกแข็ง(หัวใจ), จู่โจมเยือกแข็ง(สมอง)
Undying Archivistพุ่งชน(ตา), เกลียวเยือกแข็ง(ปอด), จู่โจมเยือกแข็ง(สมอง)
กัปตันออเรเลียนัสพุ่งชน(ตา), ปาดต่อเนื่อง(ตับ), ฟาดกระสุนสองครั้ง(หัวใจ)
Blackguard Mageกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), ไฟช็อต(ตับ), สายฟ้าคลั่ง(หัวใจ), เกลียวไฟช็อต(สมอง)
Blackguard Eliteพุ่งชน(ตา), พุ่งทลาย(ตับ)
Blackguard Scoutพุ่งชน(ตา)
Assault Ribbonพุ่งชน(ตา), พุ่งเผา(ปอด), พุ่งกระพือ(ปอด), พุ่งระเบิด(หัวใจ)
Flame Sentinelไฟแยกตัว(ตา), บอลไฟแยกตัว(ตับ), บอลไฟต่อเนื่อง(หัวใจ)
Galvanic Ribbonสายฟ้าชิ่งไปมา(ตา), สายฟ้าชิ่งไปมา(ตับ)
Holy Waterพุ่งชน(ตา), ระเบิดน้ำ(ปอด)
Voidbearerพุ่งชน(ตา), พ่นเพลิง(ตับ), พ่นเพลิง(ปอด)
ภัยสยองจากท่าเรือพุ่งชน(ตา), พ่นเพลิง(ตับ), กรงขังแห่งเพลิง(สมอง)
Dockhand Wraithพุ่งชน(ตา), ยิงธนู(ตา), กระสุนแยกน้ำวน(ปอด), คลั่ง(หัวใจ)
Brittle Longshoremanยิงธนู(ตา)
Brittle Corsairพุ่งชน(ตา)
Fetid Mawพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ตับ)
Stinking Undyingพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ)
Undying Grapplerพุ่งชน(ตา), ฟาดพริบตา(ปอด), ปลดปล่อยชาจพลัง(หัวใจ)
Soulless Watcherพุ่งชน(ตา), สายตาเจิดจ้า(ปอด)
Blackguard Arcmageกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), เสาสายฟ้าชิ่ง(ปอด), สายฟ้าคลั่ง(หัวใจ)
Mortality Experimenterกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), ระเบิดผิดผี(ปอด), โลกีย์วิปริต(สมอง)
นายพลกราวิเชียสพุ่งชน(ตา), ลูกกระสุนไฟลุก(ปอด), ไฟคลั่ง(หัวใจ), กระสุนไฟตก(สมอง)
เฟลชเรนด์ ผู้ไต่สวนใหญ่กระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), วิชาผิดผี(หัวใจ)
Reanimatorกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), ระเบิดไร้เรี่ยวแรง(หัวใจ)
โคลพุ่งชน(ตา), โซ่ดึงเข้าหาตัว(ตับ), ฟาดพื้น(ปอด)
Piety's Miscreationพุ่งชน(ตา)
Drenched Miscreationพุ่งชน(ตา)
Burned Miscreationพุ่งชน(ตา), ไฟคืบคลาน(สมอง)
Shocked Miscreationพุ่งชน(ตา), วาร์ปสายฟ้า(ตับ)
Flesh Sculptorกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), ระเบิดผิดผี(ปอด), ระเบิดไร้เรี่ยวแรง(หัวใจ)
สไปน์แคร็กพุ่งชน(ตา), สายฟ้าพุ่ง(สมอง)
Whipping Miscreationพุ่งชน(ตา), แส้พุ่ง(ตับ)
Blood Elementalพุ่งชน(ตา)
Avian Retchพุ่งชน(ตา), พ่นเลือด(ปอด)
Porcupine Goliathพุ่งชน(ตา)
ธิสเติลเซจพุ่งฟาดต่อเนื่อง(ตา), หอกน้ำแข็งเป็นชุด(สมอง)
หนอนยักษ์ผู้พิชิตพุ่งชน(ตา), ไฟเป็นชุด(ปอด), พ่นระเบิด(หัวใจ)
Pale Blackguardพุ่งชน(ตา), คลั่ง(หัวใจ), ฟาดวิญญาณ(หัวใจ)
Bone Rhoaพุ่งชน(ตา), พุ่งไปด้านหน้า(ปอด)
Thunder Keeperยิงสายฟ้า(ตา), คลื่นสายฟ้า(ตับ)
Colossal Bonestalkerพุ่งชน(ตา), ฟาดธรณี(หัวใจ)
Frost Keeperกระสุนเยือกแข็ง(ตา)
ทริเนียน ปัญญาชนผู้เป็นเลิศพุ่งชน(ตา), โยนหนังสือ(ตับ), ลมหมุน(สมอง)
Plumed Chimeralพุ่งชน(ตา), กระสุนเผด็จเป็นชุด(ตับ)
Chimeric Croakerพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ตับ), น้ำแข็งคืบคลาน(ปอด), ยิงน้ำแข็งเป็นชุด(หัวใจ)
Undying Evangelistพุ่งชน(ตา), ระเบิดศักดิ์สิทธิ์(ตับ), โล่ทองป้องกัน(หัวใจ)
Undying Aristocratพุ่งชน(ตา), ระเบิดสายฟ้า(ปอด)
คาลิกา ผู้บัญชาการพุ่งชน(ตา), กับดักสายฟ้า(ตับ), สนามสายฟ้า(สมอง)
Brooding Tarantulaพุ่งชน(ตา), ปล่อยใย(สมอง)
ผู้ทารุณวิลเฮล์ม เฟลมแบรนด์พุ่งชน(ตา), ฟาดมังกร(ตับ), กระโดดไฟ(ปอด)
ผู้บัญชาการสแตนทินัส บิทเทอร์เบลดพายุหมุนน้ำแข็ง(ตา)
Praetorian Guardพุ่งชน(ตา), พุ่งทลาย(ตับ)
Miscreationพุ่งชน(ตา)
พาราดิแซ เวเนนัมพุ่งชน(ตา), กระสุนเผด็จเป็นชุด(ตับ)
โดมินัส ผู้ใฝ่สูงพุ่งชน(ตา), ปาดมลทิน(ตับ), หัตถ์แห่งพระเจ้า(ปอด), พายุวิญญาณ(หัวใจ), ฝนโลหิต(สมอง)
Infested Vultureพุ่งชน(ตา), กระสุนอีแร้ง(ตับ)
เงาร้อยฟุตพุ่งชน(ตา), ปาด(ปอด), ฟาดจากฟ้า(หัวใจ)
Voll's Fallenพุ่งชน(ตา), ระเบิดแตกกระจาย(สมอง)
Impure Archerยิงธนู(ตา), กระสุนทิ่มแทงเป็นชุด(หัวใจ)
Maelströmพุ่งชน(ตา), บอลน้ำแข็ง(ตับ), น้ำแข็งพุ่ง(สมอง)
Mindless Scavengerพุ่งชน(ตา), กระสุนอีแร้ง(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด)
Voll's Vanguardยิงธนู(ตา), ศรสลาตัน(ตับ), วายุสลาตัน(สมอง)
ไนท์เวนยิงธนู(ตา), เล็งยิง(ปอด)
โวลล์ จักรพรรดิพิสุทธิ์พุ่งชน(ตา), เก็บแรงฟาด(ปอด), พุ่งระเบิด(สมอง)
Dust Scrabblerพุ่งชน(ตา), กระโดนเป็นชุด(หัวใจ)
ความสยองขวัญที่ถูกทอพุ่งชน(ตา), กระสุนต่อเนื่อง(ปอด), ยิงความน่ากลัวเป็นชุด(หัวใจ)
Shriekerพุ่งชน(ตา), ลูกกระสุนค้างคาว(ตับ), กรีดร้องเหนือเสียง(หัวใจ)
Pocked Minerพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ปอด)
ไพค์ริเวตพุ่งชน(ตา), ปั่นธรณี(หัวใจ), กลียุค แบบเลือกเป้า(สมอง)
Pocked Goliathพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), ทลายหิน(ปอด)
ผู้ร้องความว่างเปล่าพุ่งชน(ตา), กรีดร้อง(ตับ), กรีดร้องกระจาย(ปอด), เรียกฝูก(สมอง)
Tunnelerพุ่งชน(ตา), โยนค้อน(ตับ), โยนค้อนเป็นชุด(ปอด)
แฮมเมอร์สตอร์มพุ่งชน(ตา), ค้อนเงา(ตับ), ค้อนเงา(หัวใจ), ค้อนเงา(สมอง)
Pocked Plundererพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ปอด)
บุรุษผู้แผดเผาพุ่งชน(ตา), โยนตะเกียง(ตับ), ไฟธรรมะ(หัวใจ), เผาหลัง(สมอง)
Burrowerพุ่งชน(ตา), โยนค้อน(ตับ), โยนค้อนเป็นชุด(ปอด)
Pocked Behemothพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), ทลายหิน(ปอด)
Living Furyพุ่งชน(ตา), กลิ้งเพลิง(ตับ)
Fury Houndพุ่งชน(ตา), พ่งลาวา(ปอด)
Inua Totemขว้างปา(ตา), ขว้างปากระจาย(สมอง)
Rakangoพุ่งชน(ตา), ปาด(ตับ)
ทริสเกอร์เรียกิพุ่งชน(ตา), ปาด(ตับ)
Hyrri's Sisterยิงธนู(ตา), กระสุนคารุย(ตับ), ระเบิดคารุย(หัวใจ)
Kaom's Chosenพุ่งชน(ตา), ฟาดหินหลอม(ตับ), ฟาดพื้น(ปอด), ฟาดเพลิงคารุย(สมอง)
Lavianga's Acolyteพุ่งชน(ตา), แส้เพลิงกระจาย(ตับ), คารุยโปรยกระสุน(หัวใจ), พายุไฟคารุย(สมอง)
กษัตริย์คอมม์พุ่งชน(ตา), เหวเพลิง(ตับ), กระโจนสมรภูมิ(ปอด), บรรพบุรุษอนุเคราะห์(สมอง)
Rotten Gladiatorพุ่งชน(ตา)
Pitbull Demonพุ่งชน(ตา), ฟาดคู่(ตับ), คลั่ง(ปอด)
สตีลชอว์พุ่งชน(ตา), ฟาดคู่(ตับ), พุ่งชน(หัวใจ)
Rooster Fiendพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ)
Rooster Demonยิงธนู(ตา), ศรสายฟ้า(ปอด), ป้อมหน้าไม้กัดกร่อน(สมอง)
อายเพ็คเกอร์ยิงธนู(ตา), ศรกัดกร่อน(ตับ), คุกหน้าไม้(หัวใจ), ป้อมน้ำไม้น้ำแข็ง(สมอง)
บาร์คูลพุ่งชน(ตา), ปั่นธรณี(ปอด), พายุหมุน(หัวใจ)
Mad Gladiatorพุ่งชน(ตา), โยนดาบ(ตับ), โยนดาบ(ปอด)
Fighting Bullพุ่งชน(ตา), พุ่งชน(ปอด), พุ่งระเบิด(สมอง)
ดาเรสโซ่ ราชาแห่งดาบพุ่งชน(ตา), ท่าพุ่งตัวของ ดาเรสโซ่(ตับ), ฟาดสามครั้ง(ปอด), รีฟสามครั้ง(หัวใจ), ท่าเต้นมรณะ(สมอง)
Icy Manifestationพุ่งชน(ตา), สะเก็ดเป็นชุด(ตับ), สะเก็ดเป็นชุด(ปอด), พายุขั้นบันได(สมอง)
รูเดียริอุส ฟีลิกซ์ยิงธนู(ตา), ยิงเป็นชุด(ตับ), กับดักกรีดเลือด(ปอด), กับดักกัดกร่อน(สมอง)
มีเวียนพุ่งชน(ตา), บอลไฟ(ตับ), อัญเชิญวิญญาณ(ปอด), วาล์ อัญเชิญโครงกระดูก(หัวใจ), ระเบิดเพลิง(สมอง)
ดีมาแชรี แคสเซียสพุ่งชน(ตา), ค้อนเยือกแข็ง(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), ทุบคลื่นน้ำแข็ง(หัวใจ), พายุหมุน(สมอง)
Bonewarped Archerยิงธนู(ตา)
Bonewarped Warriorพุ่งชน(ตา)
Wandering Eyeกระสุนลูกตา(ตา), ลูกบอลสายฟ้า(ตับ), ลูกบอลสายฟ้า(ปอด), พ่นลูกบอลสายฟ้า(ปอด)
Gut Flayerพุ่งชน(ตา), กรีดเลือด(ตับ)
Gut Spikerยิงธนู(ตา), กระสุนโครงกระดูก(ปอด), พ่นกระสุน(ปอด), กระสุนโครงกระดูก(หัวใจ)
Noisome Ophidianพุ่งชน(ตา), ระเบิดน้ำมันดิน(ตับ), ระเบิดน้ำมันดิน(สมอง)
Stygian Revenantพุ่งชน(ตา), สะดุ้ง(ตับ), สะดุ้งกระจาย(ปอด), กระสุนสะดุ้งลอย(หัวใจ)
ราชินีกระดูกพุ่งชน(ตา), สะดุ้ง(ปอด), กลับสู่ความไร้ชีพ(หัวใจ)
พายตี้ ผู้แสนทรามพุ่งชน(ตา), ปาดมลทิน(ปอด), ลำแสงมลทิน(หัวใจ), ลูกบอลสายฟ้ามลทิน(สมอง)
Aggravated Woundพุ่งชน(ตา), ธรณีโลหิต(ปอด), กระสุนลอยกัดกร่อน(ปอด)
มาลิกาโร ผู้ไต่สวนพุ่งชน(ตา), มีดเวทมนต์(ปอด), พื้นเผาไหม้(สมอง)
โดเอดรี ดาร์กทังพุ่งชน(ตา), ระเบิดโลหิต(ตับ), ระเบิดโลหิตโปรยปราย(หัวใจ)
มาลาไค ผู้ครองฝันร้ายพุ่งชน(ตา), กระสุนลอยแห่งฝันร้าย(ตับ), ฝันร้ายบดขยี้(ปอด), กรวยธาตุ(หัวใจ)
Primordial Creationพุ่งชน(ตา)
Alpine Devilพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ปอด), กระโดดทุบ แผ่นดินไหว(สมอง)
Mountain Hellionพุ่งชน(ตา), กระสุนลอยตามล่า(หัวใจ), แช่แข็งพริบตา(สมอง)
Mountain Hellion Alphaพุ่งชน(ตา), กระสุนลอยตามล่า(หัวใจ), แช่แข็งพริบตา(สมอง)
Vendigoพุ่งชน(ตา), ฟาดพริบตา(ปอด)
ความตายสีขาวพุ่งชน(ตา), ฟาดพริบตา(ปอด), พุ่งบันไดเลือด(หัวใจ), Blood Vortex(สมอง)
Blackguard Jaegerพุ่งชน(ตา), ยิงหน้าไม้(ตา), ศรกัดกร่อน(ตับ), ศรกัดกร่อน(สมอง)
Risen Jaegerพุ่งชน(ตา)
ผู้คุมโครว์พุ่งชน(ตา), แส้พายุ(ปอด), ระเบิดพายุ(หัวใจ)
Indoctrinated Slaveพุ่งชน(ตา)
Truth Extractorพุ่งชน(ตา), โยนมีด(ตับ), โยนมีดกระจาย(สมอง)
Oriath Enforcerพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยก(ปอด)
Slave Driverพุ่งชน(ตา), แส้สายฟ้า(ตับ)
ตุลาการแคสติคัสพุ่งชน(ตา), โยนโล่(ตับ), ฉีกร่าง โลหิต(ปอด), ฝูงอีกาเลือด(หัวใจ)
Slave Catcherยิงหน้าไม้(ตา), กระสุนเจาะทะลุ(ตับ), ยิงด้วยหน้าไม้ต่อเนื่อง(ปอด), กระสุนตามล่า(หัวใจ), จับชาวบ้าน(สมอง)
Temple Wardพุ่งชน(ตา), คลังแสงแห่งเงา(ตับ), พุ่งไปด้านหน้า(ปอด), คลังแสงหมุนวน(หัวใจ)
Temple Guardianพุ่งชน(ตา), คลังแสงแห่งเงา(ตับ), คลังแสงหมุนวน(หัวใจ), สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้อง(สมอง)
Deranged Slaverพุ่งชน(ตา), กระสุนระเบิด(ปอด), จับชาวบ้าน(สมอง)
Depraved Slaverพุ่งชน(ตา), จับชาวบ้าน(สมอง)
นายหญิงผู้ฟื้นชีพพุ่งชน(ตา), คลื่นหินไหล(ตับ), หินไหลขั้นบันได(ปอด), หินไหลเซถลา(สมอง)
Heretical Wardพุ่งชน(ตา), คลังแสงแห่งเงา(ตับ), โล่ฟาด(ตับ), โล่ฟาด(ปอด), คลังแสงหมุนวน(สมอง)
Heretical Guardianพุ่งชน(ตา), คลังแสงแห่งเงา(ตับ), สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้อง(หัวใจ), คลังแสงหมุนวน(สมอง)
Heretical Adjudicatorพุ่งชน(ตา), ฟาดวายุ(ปอด), วายุร่วง(หัวใจ), กรงวายุ(สมอง)
อูทูล่า ศิลากับเหล็กกล้าพุ่งชน(ตา), ปลุกเสกดาบ(ตับ), ฟาดภูเขาไฟ(ปอด), ปลุกเสกดาบจำนวนมาก(หัวใจ), กระสุนภูเขาไฟเป็นชุด(สมอง)
Kitava Zealotพุ่งชน(ตา), Cultist รีฟ(ตับ), Cultist Lancing Steel(ปอด)
Temple Justicarพุ่งชน(ตา)
Twisted Justicarพุ่งชน(ตา), ฟาดอธรรม(ตับ)
Depraved Justicarพุ่งชน(ตา)
Sanguine Sisterพุ่งชน(ตา), คลื่นหินไหล(ตับ), หินไหลขั้นบันได(ปอด), วงแหวนแห่งไฟ(สมอง)
อินโนเซน พระเจ้าจักรพรรดินิรันดรพุ่งปาด(ตา), แสงแตกกระจาย(ตับ), ภาระของเทพ(ปอด), ลำแสงชำระล้าง(หัวใจ), ลูกแก้วกวาดล้าง(สมอง)
Desecrated Saintคลื่นระเบิดผิดผี(ตา), คลื่นไอผิดผี(ตับ), คลื่นพลังผิดผี(ปอด), หนามทรงกลม(สมอง)
Awoken Giantพุ่งชน(ตา), ฟาดธรณี(หัวใจ), ระเบิดกลับชาติเกิด(สมอง)
Restless Pauperพุ่งชน(ตา)
Bone Huskปืนใหญ่โครงกระดูก(ตา), ปืนใหญ่โครงกระดูก หลายนัด(ตับ), ปืนใหญ่โครงกระดูก ยิงเป็นชุด(ปอด), กำแพงโครงกระดูก(หัวใจ)
Bone Stalkerกระโจนฟาด(ตา), ฟาดโครงกระดูก(ปอด), ธรณีกระดูกสันคอน(สมอง)
Gleaming Saintกระสุนเพริศพราย(ตา), พ่นไอเพริศพราย(ตับ), คลื่นพลังเพริศพราย(ปอด), เสาชั่วร้าย(สมอง)
Risen Saintพุ่งชน(ตา), ระเบิดกลับชาติเกิด(สมอง)
Reliquarianพุ่งชน(ตา), บอลไฟศักดิ์สิทธิ์(ตับ), พ่นบอลไฟศักดิ์สิทธิ์(ปอด), ฝนทองคำ(หัวใจ), กระแสทองคำ(สมอง)
Living Memorialพุ่งชน(ตา), ปลุกเสกอาวุธ(ตับ), พุ้งชนผิดผี(ปอด)
Vengeful Soulพุ่งชน(ตา)
Desperate Soulกระสุนเงา(ตา), กระสุนระเบิดจลนศาสตร์(ตับ), ระเบิดจลนศาสตร์(หัวใจ)
Kitava's Heraldพุ่งชน(ตา), ปาดปีศาจ(ตับ), ปาดมลทิน(ตับ), กระโดดปีศาจ(ปอด), กระโดดทุบ(ปอด), วงแหวนปีศาจ(หัวใจ), ระเบิดของคิทาวา(หัวใจ), ฆาตกรรมปีศาจ(สมอง), กระสุนลอยของคิทาวา(สมอง)
Noble Deadพุ่งชน(ตา), วิญญาณกระจาย(ตับ), ยิงวิญญาณเป็นชุด(ตับ), โปรยวิญญาณ(ปอด), วิญญาณปะทุ(หัวใจ)
ท่านริสแห่งเอแบรมพุ่งชน(ตา), ล่าวิญญาณ(หัวใจ)
Crustacean Sniperยิงหิน(ตา), กระสุนเยือกแข็ง(ตา), ยิงหิน(ตับ), กระสุนเยือกแข็ง(ตับ), ซุ่มยิงหิน(ปอด), เยือกแข็งเล็งยิง(ปอด), ยิงหิน(หัวใจ), กระสุนเยือกแข็ง(หัวใจ), ยิงหินเป็นชุด(สมอง)
Tukohama's Scoutกระสุนคารุย(ตา), กระสุนคารุย(ตับ), ระเบิดคารุย(ปอด), ระเบิดคารุย(หัวใจ)
Tukohama's Warriorพุ่งชน(ตา), บรรพบุรุษฟาด(ตับ)
Tukohama's Vanguardพุ่งชน(ตา), โทเทมไฟ(ปอด), ตั้งแนวโทเทมไฟ(สมอง)
War Houndพุ่งชน(ตา), พ่งลาวา(ปอด)
ไรฮารา ผู้ภักดีต่อทูโคฮาม่าพุ่งชน(ตา), พ่งลาวา(ปอด)
Invading Crustaceanพุ่งชน(ตา)
Clearwater Striderพุ่งชน(ตา), กระสุนเยือกแข็ง(ตับ), Vortex(สมอง)
ริปไทด์พุ่งชน(ตา), คลื่นทะเล(ปอด)
ทูโคฮาม่า เทพคารุยแห่งการศึกพุ่งชน(ตา), หินภูเขาไฟพุ่งตรง(ปอด), ฟาดภูเขาไฟ(หัวใจ)
Timeless Hunterยิงธนู(ตา)
Timeless Wandererพุ่งชน(ตา)
Infested Serpentพุ่งชน(ตา), กระสุนสันหลัง(ตับ), พายุสันหลัง(สมอง)
Infested Skittererพุ่งชน(ตา)
ฟลีตฟรีคพุ่งชน(ตา), กระสุนกระดูกกระจาย(ตับ), พุ่งไปด้านหน้า(ปอด), มีดวน(หัวใจ)
Brittle Arsonistกระสุนไฟ(ตา), เพลิงชุด(หัวใจ)
Rattling Condemnedพุ่งชน(ตา), พายุหมุน(ตับ), พายุหมุนพลังสูง(หัวใจ)
Thunder Whispererพุ่งชน(ตา), เสกโครงกระดูก(ปอด), สายฟ้าระเบิด(หัวใจ)
Thunder Thrallยิงธนู(ตา), ศรสายฟ้า(ตับ), ยิงสายฟ้าเป็นชุด(ปอด)
Shavronne's Gemlingพุ่งชน(ตา), ฟาดพริบตา(ปอด), ปลดปล่อยชาจพลัง(หัวใจ)
บรูตัส ผู้ถูกประกอบร่างฟาดพลังสูง(ตา), โซ่ดึงเข้าหาตัวพลังสูง(ตับ), ฟาดสายฟ้า(ปอด), ลอยฟาด(หัวใจ)
Goatman Stomperพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ปอด)
Enslaved Hellionพุ่งชน(ตา), ระเบิดกัดกร่อน(สมอง)
แอ็บเบอร์แรธ เทพผู้มีกีบพุ่งชน(ตา), ระเบิดไฟ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), ไฟกลียุค(หัวใจ), ไฟนรกเป็นชุด(สมอง)
Stag Acolyteยิงธนู(ตา), ศรแตกระเบิด(ตับ), ศรกระจาย(สมอง)
Bear Acolyteพุ่งชน(ตา), ปาดสัตว์ร้าย(ตับ), ฟาดบดขยี้(ปอด)
Boar Acolyteพุ่งชน(ตา), รีฟ(ตับ), พุ่งชนหนัก(ปอด)
Enraptured Arachnidพุ่งชน(ตา)
Alira's Dearestพุ่งชน(ตา)
ประกาศหินที่แปดเปื้อนพุ่งชน(ตา), ทุบหิน(หัวใจ)
ฝูงสัตว์ยิงธนู(ตา), ศรนรก(ปอด), ศรกระจาย(สมอง)
Infested Apeพุ่งชน(ตา)
Host Chieftainพุ่งชน(ตา), มอบลูกแก้วพลังให้ฝูง(ปอด), จ่าฝูงโยน(หัวใจ)
Host Cobraพุ่งชน(ตา), น้ำลายอสรพิษ(ตับ), น้ำลายกัดกร่อน(สมอง)
Infested Mawพุ่งชน(ตา), กระโดดกัดกร่อน(สมอง)
Infested Rhoaพุ่งชน(ตา), แทง(ตับ), พุ่งไปด้านหน้า(ปอด), พุ่งไปด้านหน้า(หัวใจ)
ริสลาธ่า นายหญิงผู้เชิดหุ่นพ่นแมลง(ตา), ลมหายใจกัดกร่อน(หัวใจ), พิษขยายตัว(สมอง)
Parasiteพุ่งชน(ตา), ฟาดปรสิต(ตับ)
Ravenous Parasiteพุ่งชน(ตา), ฟาดปรสิต(ตับ), ฟาดปรสิต(ปอด)
ฮอลโลว์สกัล ผู้ยินดีเป็นถิ่นอาศัยพุ่งชน(ตา), จ่าฝูงฟาด(ปอด), เรียกปรสิต(หัวใจ)
Infested Crustaceanพุ่งชน(ตา)
Infested Crabพุ่งชน(ตา), แทง(ตับ)
Shield Crabพุ่งชน(ตา), ปูฟาด(ปอด)
Cavern Drifterพุ่งชน(ตา), สายตาเจิดจ้า(ตับ)
Infested Crawlerพุ่งชน(ตา), แทง(ตับ)
ไบรน์แคร็กพุ่งชน(ตา), กระโดดขยี้(ตับ)
Weathered Watchmanยิงธนู(ตา), ศรสลาตัน(ตับ), ฝนสลาตัน(ปอด)
Sandworn Watchmanพุ่งชน(ตา), มีดน้ำแข็ง(ปอด)
Brine Vassalพุ่งชน(ตา)
Swarthy Molluscพุ่งชน(ตา), พุ่งน้ำมันดิน(สมอง)
Enraptured Beastพุ่งชน(ตา), ปาดอสูร(ปอด), ฟาดปรสิต(หัวใจ)
Rubble Golemพุ่งชน(ตา), กลิ้งตัว(ตับ)
Disbanded Deadยิงธนู(ตา), ยิงระเบิดเป็นชุด(ปอด), ฝนระเบิด(หัวใจ)
Brittle Banditพุ่งชน(ตา), ทิ่มแทงกรีดเลือด(ตับ)
Scavenging Vultureพุ่งชน(ตา), กระสุนอีแร้ง(ตับ), กระโดดทุบ(สมอง)
Ash Harvesterพุ่งชน(ตา), ควงเคียว(หัวใจ)
Bringer of Soulsพุ่งชน(ตา), เสกโครงกระดูก(ตับ), โครงกระดูกไม่เสถียร(ปอด)
Brittle Born-againยิงธนู(ตา), พุ่งชน(ตา), ศรแยก(ตับ), ฝนกระแสไฟ(สมอง)
Devout Deadพุ่งชน(ตา), ระเบิดกัดกร่อน(ปอด)
Idolised Saintพุ่งชน(ตา), ยิงธนู(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), ศรไฟไหม้เป็นชุด(ตับ), วาล์ ศรไฟไหม้(หัวใจ), ศรช่วงโชติ(สมอง)
กองไม้แสนระทมพุ่งชน(ตา), ยิงกระสุนตามล่าเป็นชุด(ตับ), อัญเชิญฝูงผีดิบ(หัวใจ)
Spectral Mageกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), คลื่นเยือกเย็นกระจาย(ปอด), คลื่นเยือกเย็นกระจาย(สมอง)
Crypt Ambusherพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), ฟาดพริบตา(หัวใจ)
Wraithพุ่งชน(ตา), มีดเวทมนต์(ตับ), วงแหวนมีด(หัวใจ), มีดควงพริ้ว(สมอง)
Augmented Deadพุ่งชน(ตา), วาร์ปสายฟ้า(ตับ)
Plague Retchพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ), ระเบิดกัดกร่อน(หัวใจ)
Undying Subjectพุ่งชน(ตา), ไฟช็อตกระจาย(ตับ), ไฟช็อตกระจาย(ปอด), เครื่องจักรไฟช็อต(สมอง)
Undying Inductorพุ่งชน(ตา), หินไหลพุ่งชน(ปอด), พุ่งชนd ยิงเป็นชุด(หัวใจ)
Wide-eyed Assemblageกระสุนลูกตา(ตา), ลูกบอลสายฟ้า(ปอด)
Arranged Anatomyพุ่งชน(ตา), กรีดเลือด(ตับ)
มาลิกาโร จิตรกรพุ่งชน(ตา), ฟาดคอมโบ(ตับ), ดาบพลังจิต(ปอด), วาร์ปฟาด(หัวใจ)
Black Death, Pain Unendingพุ่งชน(ตา), บอลเคออส(ตับ), สายฟ้ากัดกร่อน(ปอด), กระสุนเคออสลอยเป็นชุด(หัวใจ)
ฟิเดลไลทัส ภักดีมิรู้สิ้นพุ่งชน(ตา), พายุเคออส(ตับ), ฟาดหาง(ปอด), โล่สายฟ้า(สมอง)
Hybrid Arachnidพุ่งชน(ตา), แมงมุมฟาด(หัวใจ)
Scalding Arachnidพุ่งชน(ตา), เอาไฟฟาด(ปอด)
กระดูกสีขาวผู้ยิ่งใหญ่พุ่งชน(ตา), ทุบอสูร(หัวใจ)
ผู้ปั้นกระดูกพุ่งชน(ตา), เสกโครงกระดูก(ปอด), ระเบิดไร้เรี่ยวแรง(หัวใจ)
Tunnelfiendพุ่งชน(ตา), กระสุนหมี(ปอด)
Infested Tunnelfiendพุ่งชน(ตา), กระสุนหมี(ปอด)
Greust's Hornยิงธนู(ตา), ศรแตกระเบิด(ตับ), สัตว์เล็งยิง(หัวใจ), ศรกระจาย(สมอง)
Greust's Clawพุ่งชน(ตา), ปาดสัตว์ร้าย(ตับ), ฟาดบดขยี้(ปอด)
Greust's Tuskพุ่งชน(ตา), พุ่งชนหนัก(ปอด)
กรูสท์ จ้าวแห่งพงไพรพุ่งชน(ตา), หอก(ตับ), หอกเป็นชุด(หัวใจ)
Treacherous Deserterยิงธนู(ตา)
Heartless Deserterพุ่งชน(ตา), ทิ่มแทงกรีดเลือด(หัวใจ)
Host Adderพุ่งชน(ตา), พ่นไฟ(ปอด)
หนอนขุดถ้ำพุ่งชน(ตา), ระเบิดกลืนกิน(ตับ)
Woods Ursaพุ่งชน(ตา), กระสุนหมี(ปอด)
Infested Ursaพุ่งชน(ตา), กระสุนหมี(ปอด)
The Dreadstoneพุ่งชน(ตา), กลียุคเคออส(ปอด), โลกีย์วิปริต(สมอง)
กรัธท์คัล มารดาผู้สิ้นหวังพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหว(ปอด), หลุมแห่งความสิ้นหวัง(สมอง)
Ancient Sentry Apparatusยิงเศษสองครั้ง(ตา)
Spine Constructพุ่งชน(ตา), กระสุนสันหลัง(ตับ), พายุสันหลัง(สมอง)
Arakaali's Daughterพุ่งชน(ตา), ฟาดพริบตา(ปอด)
ไบล์ทเบลดพุ่งชน(ตา), โยนเคออส(หัวใจ), โทเทมเหี่ยวเฉา(สมอง)
Vaal Frost Guardianพุ่งชน(ตา), กระโดดระเบิด(สมอง)
Corrupted Spitterพุ่งชน(ตา), หนามกัดกร่อน(ปอด), หนามกัดกร่อนเป็นชุด(หัวใจ)
Plagued Arachnidพุ่งชน(ตา)
Cairn Annihilatorยิงเศษ(ตา)
Vaal Slayerยิงธนู(ตา), ฟาดธาตุ(ตับ)
Volatile Poisonพุ่งชน(ตา), ระเบิดกัดกร่อน(ตับ), โปรยระเบิดกัดกร่อน(หัวใจ)
Forest Beastพุ่งชน(ตา), ปาดอสูร(ปอด), ทุบอสูร(หัวใจ)
Carrion Burrowerพุ่งชน(ตา), ตัวเลื้อยระเบิด(ปอด)
Undying Ravagerพุ่งชน(ตา), มีดร่วง(ตับ), มีดร่วง(สมอง)
Sand Leaperพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ตับ)
Acid Slithererพุ่งชน(ตา), น้ำลายอสรพิษ(ตับ)
วิปลาสวนเวียนพุ่งชน(ตา)
Filth Mawพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ปอด), Maw ยิงเป็นชุด(หัวใจ)
Scum Crawlerพุ่งชน(ตา), ตัวเลื้อยระเบิด(ปอด)
Mephitic Maidenพุ่งชน(ตา), กระสุนลอยกัดกร่อน(ตับ), โปรยระเบิดกัดกร่อน(สมอง)
Noxious Maidenพุ่งชน(ตา)
Sewer Drifterพุ่งชน(ตา), สายตาเจิดจ้า(ตับ), หมึกปลาหมึก(หัวใจ)
Sewer Goliathพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้นนรก(ปอด)
Muck Vortexพุ่งชน(ตา), บอลน้ำแข็ง(ตับ), น้ำแข็งพุ่ง(สมอง)
โดเอดรีผู้ต่ำช้าพุ่งชน(ตา), ไม้กายสิทธิ์ฟาด(ตับ), วาร์ปโลหิต(ปอด), ฟองโลหิต(หัวใจ)
Undying Socialiteพุ่งชน(ตา)
Pale Commanderพุ่งชน(ตา), คลั่ง(หัวใจ), ระเบิดแตกกระจาย(สมอง)
Spectral Soldierพุ่งชน(ตา)
Spectral Officerพุ่งชน(ตา), โยนอาวุธเงา(ตับ)
Spectral Legionnaireพุ่งชน(ตา), ปาด(หัวใจ)
ออนดาร์ ผู้ทรยศพุ่งชน(ตา), ฟาดสองที(ตับ), กระโดดกัดกร่อน(ปอด), ปาดสองที(หัวใจ)
Chrome-touched Chimeralพุ่งชน(ตา), กระสุนจิ้งเหลน(ตับ)
Chrome-infused Chimeralพุ่งชน(ตา), กระสุนจิ้งเหลน(ตับ), ศรนรก(หัวใจ)
Chrome-touched Croakerพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ตับ), กระสุนเยือกแข็งตามล่า(หัวใจ)
Chrome-infused Croakerพุ่งชน(ตา), ลูกแก้วหนาวเย็น(ปอด), กระสุนเยือกแข็งตามล่า(หัวใจ)
Chrome-touched Goliathพุ่งชน(ตา)
Chrome-infused Goliathพุ่งชน(ตา)
Undying Initiateพุ่งชน(ตา), ระเบิดแตกกระจาย(สมอง)
Undying Patricianพุ่งชน(ตา), แช่แข็งพริบตา(หัวใจ)
Chromatic Gargoyleพุ่งชน(ตา), กระโดดน้ำแข็ง(ปอด)
Chrometouched Gargoyleพุ่งชน(ตา), กระโดดน้ำแข็ง(ปอด)
ยูกูล ภาพสะท้อนแสนสยองพุ่งชน(ตา), พุ่งชน(ปอด), งับ(หัวใจ)
Brittle Gladiatorพุ่งชน(ตา)
Risen Gladiatorพุ่งชน(ตา), แทง(ตับ)
Bubbling Waveพุ่งชน(ตา)
Crashing Waveพุ่งชน(ตา), ยอดน้ำวน(ปอด)
Vortexพุ่งชน(ตา), บอลน้ำแข็ง(ตับ), น้ำแข็งพุ่ง(สมอง)
เฮคเตอร์ ทิทูเชียส บริวารนิรันดรพุ่งชน(ตา), ฟาดคอมโบ(ตับ), พุ่งชนหนัก(หัวใจ)
Lunarsworn Wintermageกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), เยือกแข็งเรียงหลั่น(ตับ)
Lunaris Eliteพุ่งชน(ตา), พุ่งเยือกแข็ง(ปอด)
Lunar Scoutพุ่งชน(ตา)
ผู้นำพาราตรีลูเชียสพุ่งชน(ตา), ทุบคลื่นน้ำแข็ง(ตับ), โล่พุ่งชน(ปอด)
Lunar Miscreationพุ่งชน(ตา)
Moontouched Miscreationพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ปอด), ระเบิดน้ำแข็ง(สมอง)
Night Horrorพุ่งชน(ตา)
Dusk Horrorพุ่งชน(ตา), แส้จันทรา(ตับ), มีดน้ำแข็งจันทรา(ปอด)
Lunaris Concubineหนามน้ำแข็ง(ตา)
Lunarsworn Archmageกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), น้ำแข็งแยก(ปอด), น้ำแข็งกัด(สมอง)
Lunaris Championพุ่งชน(ตา), ทุบคลื่นน้ำแข็ง(ตับ), พุ่งเยือกแข็ง(ปอด)
Lunaris Zealotพุ่งชน(ตา)
Moontouched Zealotพุ่งชน(ตา), ระเบิดน้ำแข็ง(ปอด)
ดัสก์ ผู้เบิกทางแก่ลูนาริสพุ่งชน(ตา), กระสุนพลบค่ำเป็นชุด(ตับ), จันทราเล็งยิง(ปอด), โปรยระเบิด(หัวใจ)
Ruins Hellionพุ่งชน(ตา), หมาไฟยิงกระสุนลอยเป็นชุด(หัวใจ)
Brittle Lookoutยิงธนู(ตา)
โทลแมนพุ่งชน(ตา)
Undying Engineerพุ่งชน(ตา), ป้อมหน้าไม้ยิงเป็นชุด(สมอง)
Undying Degenerateพุ่งชน(ตา), คลื่นเยือกแข็งเป็นชุด(ปอด)
Undying Dregพุ่งชน(ตา), ระเบิดน้ำมันดิน(สมอง)
Labourer Wraithยิงธนู(ตา), กระสุนแยกน้ำวน(ปอด)
Foremanพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ)
Vicious Houndพุ่งชน(ตา), ฟาดคู่(ตับ), คลั่ง(ปอด)
Feral Fowlพุ่งชน(ตา)
Gemling Legionnaireพุ่งชน(ตา), บอลไฟ(ตับ), แผ่นดินไหว(ตับ), เยือกแข็งเรียงหลั่น(ตับ), บอลไฟ(ปอด), ระเบิดน้ำแข็ง(ปอด), บอลไฟขนาน(หัวใจ), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(หัวใจ), เรียงหลั่นคู่(หัวใจ), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(สมอง)
Gemling Captainพุ่งชน(ตา), บอลไฟ(ตับ), เรียงหลั่นคู่(ปอด), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(หัวใจ), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(สมอง)
Swarming Ratพุ่งชน(ตา)
Overgrown Ratพุ่งชน(ตา)
Crow Keeperพุ่งชน(ตา)
หุ่นจำลองแสนสยองพุ่งชน(ตา), เรียกอีกา(ปอด), ศรอีกา(หัวใจ)
Auric Lionพุ่งชน(ตา)
Molten Lionพุ่งชน(ตา), พ่นลาวา(สมอง)
Lowlands Hopperพุ่งชน(ตา), แส้สายฟ้า(ตับ)
Grazing Taurusพุ่งชน(ตา), ปั่นธรณี(ตับ), พุ่งชน(ปอด), พุ่งระเบิด(สมอง)
Solarsworn Infernomageกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), แสงอาทิตย์สาดส่อง(ปอด)
Solarsworn Archmageกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), ระเบิดอุกกาบาต(ตับ), บอลไฟ(ปอด)
Solaris Eliteพุ่งชน(ตา), ฟาดสองที(ตับ)
Solaris Championพุ่งชน(ตา), ปาด(ตับ), ฟาดเพลิง(ปอด), เพลิงระเบิด(สมอง)
Solar Scoutพุ่งชน(ตา)
เรกูลัส ผู้นำสาส์นจากตะวันพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), ฟาดพื้น(หัวใจ)
Solar Elementalพุ่งชน(ตา), บอลไฟกระจาย(ปอด)
ดอว์น ผู้เบิกทางแก่ลูนาริสพุ่งชน(ตา), โยนโล่ศักดิ์สิทธิ์(ตับ), มีดศักดิ์สิทธิ์ร่วง(ปอด), ลำแสงพระอาทิตย์(สมอง)
Frost Sentinelน้ำแข็งแยกตัว(ตา), หอกน้ำแข็งแยก(ตับ), พ่นไอน้ำแข็ง(หัวใจ), หอกน้ำแข็งเป็นชุด(หัวใจ)
Lunar Devoteeพุ่งชน(ตา), กระสุนเยือกแข็ง(ตับ), อัญเชิญน้ำแข็ง(หัวใจ), พายุน้ำแข็ง(สมอง)
โซลาริส ตะวันนิรันดรแทง(ตา), หอกพระอาทิตย์(ตับ), ระเบิดพระอาทิตย์(ปอด), หอกพระอาทิตย์(หัวใจ), ลำแสงพระอาทิตย์(สมอง)
Bloodstained Archerยิงธนู(ตา), ยิงโลหิตเป็นชุด(ปอด), ยิงธนูกระจาย(หัวใจ)
Bloodstained Warriorพุ่งชน(ตา)
Fevered Clotพุ่งชน(ตา)
Bloodstained Fallenพุ่งชน(ตา)
Bloodsoaked Fallenพุ่งชน(ตา)
Bloodstained Vanguardยิงธนู(ตา), ศรสลาตัน(ตับ), วายุสลาตัน(สมอง)
Bloodsoaked Vanguardยิงธนู(ตา), ศรสลาตัน(ตับ), โปรยระเบิด(หัวใจ), วายุสลาตัน(สมอง)
Blood Vortexพุ่งชน(ตา), บอลต่อมพิษ(ปอด), ยิงต่อมพิษเป็นชุด(หัวใจ), คลืนต่อมพิษ(สมอง)
Escaped Revenantพุ่งชน(ตา), สะดุ้ง(ตับ), สะดุ้งกระจาย(ปอด), กระสุนสะดุ้งลอย(หัวใจ)
Colossus Crusherพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), แผ่นดินไหว(ปอด)
Snow Wolfพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยก(ตับ)
Freezing Wolfพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยก(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด)
Frozen Titanพุ่งชน(ตา), ระเบิดแตกกระจาย(สมอง)
Brittle Shardพุ่งชน(ตา), พ่นหอกน้ำแข็ง(ปอด), หอกน้ำแข็งเป็นชุด(หัวใจ)
Mountain Lynxพุ่งชน(ตา)
Dessicated Marakethพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ)
Sand Serpentพุ่งชน(ตา), กระสุนสันหลัง(ปอด)
Sand Skittererพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ปอด), หนามทรงกลม(สมอง)
Sandworn Slavesพุ่งชน(ตา), วายุหมุน(ปอด), คลื่นพายุ(สมอง)
Wild Rhexพุ่งชน(ตา), พุ่งปาด(หัวใจ), กรีดร้องโหยหวน(สมอง)
Maternal Rhexพุ่งชน(ตา), พุ่งปาด(หัวใจ), กรีดร้องโหยหวน(สมอง)
Adolescent Rhexพุ่งชน(ตา)
Escaped Rhexพุ่งชน(ตา), แส้หางฟาด(หัวใจ)
Black Scorpionพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยก(ตับ)
Sand Scorpionพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยก(ตับ)
Predatory Scorpionพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยก(ตับ)
Rhexback Raiderยิงธนู(ตา), พ่นด้วยธนู(ตับ)
Rhexback Spearmanพุ่งชน(ตา), คลั่ง(หัวใจ)
Sandy Lookoutยิงธนู(ตา), ศรสายฟ้า(ตับ)
Sandy Guardianพุ่งชน(ตา)
Feral Chimeralพุ่งชน(ตา), กระสุนจิ้งเหลน(ตับ)
Vaulting Croakerพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ตับ), เพลิงตามล่า(หัวใจ)
ชาคารี ราชินีแห่งผืนทรายพุ่งชน(ตา), ฟาดหาง(ตับ), ปั่นธรณี(ปอด), หางฟาด(หัวใจ), มุดดิน(สมอง)
Hill Devilพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ปอด)
Arctic Wolfพุ่งชน(ตา)
Mountain Fragmentพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยกตามล่า(หัวใจ)
Rotting Vultureพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ปอด)
Avalanche Riderพุ่งชน(ตา), พุ่งชน(ปอด)
โบลเดอร์แบ็คพุ่งชน(ตา), พุ่งชน(ปอด), ดินถล่ม(หัวใจ), แผ่นดินไหว(สมอง)
Hill Shardพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ)
Hill Fragmentพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ)
Hill Remnantพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ)
Bleached Crustaceanพุ่งชน(ตา)
Sulphuric Striderพุ่งชน(ตา)
Sun Bleached Fallenพุ่งชน(ตา), ระเบิดแตกกระจาย(สมอง)
Sun Bleached Vanguardยิงธนู(ตา), ศรสลาตัน(ตับ), พ่นสลาตัน(ปอด), วายุสลาตัน(สมอง)
Bleached Horrorพุ่งชน(ตา), กระสุนโครงกระดูก(ตับ), ยิงกระสุนตามล่าเป็นชุด(ปอด), ยิงความน่ากลัวเป็นชุด(หัวใจ)
Bleached Crawlerพุ่งชน(ตา), แทง(ตับ)
Sulphurspawnพุ่งชน(ตา)
Waste Lurcherพุ่งชน(ตา)
Sulphuric Scorpionพุ่งชน(ตา)
บาซิลิสก์พุ่งชน(ตา), กระสุนจิ้งเหลน(ตับ), พ่นเพลิง(ปอด), สาปเป็นหิน(หัวใจ)
Buried Tarantulaพุ่งชน(ตา)
Crystallised Fallenพุ่งชน(ตา)
Crystallised Sentryยิงธนู(ตา), ศรสลาตัน(ตับ), พ่นสลาตัน(ปอด), วายุสลาตัน(สมอง)
Screecherพุ่งชน(ตา), กรีดร้อง(ตับ)
Pocked Masonพุ่งชน(ตา)
Crawlerพุ่งชน(ตา), โยนค้อน(ตับ), โยนค้อนเป็นชุด(ปอด)
Pocked Giantพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), ทลายหิน(ปอด), แผ่นดินแยกตามล่า(หัวใจ)
Chaos Guardianพุ่งชน(ตา), เคออสเรียงหลั่น(ตับ), พายุเคออส(หัวใจ)
Diseased Arachnidพุ่งชน(ตา)
การูคาน ราชินีแห่งสายลมพุ่งชน(ตา), ฟาดคอมโบ(ปอด), พุ่งทะเลทราย(หัวใจ), ฝูงสลาตัน(สมอง)
คิระ บริวารแห่งการูคานพุ่งชน(ตา), แทง(ตับ)
Ancient Workerพุ่งชน(ตา)
Undying Labourerพุ่งชน(ตา), ค้อนเยือกแข็ง(ตับ), ป้อมหน้าไม้ศรน้ำแข็ง(หัวใจ), วาล์ ค้อนเยือกแข็ง(สมอง)
Undying Operatorพุ่งชน(ตา), ฟาดสายฟ้าสถิต(ตับ), ลูกแก้วสายฟ้า(ปอด)
นายพลเอดัสพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหว(ตับ), ระเบิดมีชีวิต(หัวใจ), พุ่งชน แผ่นดินไหว(สมอง)
Refinery Constructพุ่งชน(ตา), สายฟ้าชิ่ง(ปอด)
ดรูลมอว์พุ่งชน(ตา), หอกกระดูก(ตับ), แผ่นดินแยก(ปอด), เสาเนื้อหนัง(หัวใจ)
Maligaro's Inspirationพุ่งชน(ตา)
Shavronne's Legacyพุ่งชน(ตา), ฟาดสายฟ้าสถิต(ตับ)
Maligaro's Passionพุ่งชน(ตา), ไบล์ท(ปอด)
Maligaro's Crueltyพุ่งชน(ตา)
Doedre's Ichorพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหว(ปอด)
Shavronne's Envyพุ่งชน(ตา)
Shavronne's Greedพุ่งชน(ตา), คลื่นสายฟ้า(ตับ)
Doedre's Sufferingพุ่งชน(ตา)
Doedre's Tormentกรีดร้องเคออส(ตา)
Maligaro's Museพุ่งชน(ตา), ยิงสายฟ้ากัดกร่อนเป็นชุด(ปอด)
มาลิกาโร ผู้พ่ายพังพุ่งชน(ตา), บูมเมอแรง(ตับ), วาร์ปฟาด(ปอด), ฟาดคอมโบ(หัวใจ), พายุเคออส(สมอง)
สามศิษย์อันแสนทรามพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), พายุกระจาย(หัวใจ), ลิ้นดำ พ่นสำรอก(สมอง)
Shavronne's Visionสายฟ้าแลบ(ตา), กระสุนสายฟ้าลอย(ปอด)
Desecrated Thrallพุ่งชน(ตา)
เพลควิงพุ่งชน(ตา), กระโดดกัดกร่อน(ตับ), กระสุนลอยกัดกร่อน(ปอด), ดิ่งกัดกร่อน(หัวใจ), โปรยระเบิดกัดกร่อน(สมอง)
Feast Attendantพุ่งชน(ตา)
Purge Houndพุ่งชน(ตา), ฟาดฟ้าแลบ(ตับ), รำมีดพุ่ง(ปอด)
Wicker Manพุ่งชน(ตา), ฟาดภูเขาไฟ(ตับ), ฝูงเผาไหม้(สมอง)
Warped Regurgitatorพุ่งชน(ตา), กระสุนโลหิตลอย(ตับ), ยิงโลหิตเป็นชุด(หัวใจ)
นายหญิงผู้เน่าเหม็นพุ่งชน(ตา), กระสุนไฟลอย(ปอด)
Kiln Motherพุ่งชน(ตา), เพลิงชุด(หัวใจ)
Enthralled Enforcerพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยก(ปอด)
Depraved Enforcerพุ่งชน(ตา)
Window Shardพุ่งชน(ตา), พายุหมุน(ปอด)
อาวาริอุส ผู้ถูกประกอบร่างพุ่งชน(ตา), ปาดวิคเกต(ตับ), ไฟมลทิน(ปอด), ยิงกระสุนมลทินเป็นชุด(หัวใจ), ลำแสงสาปแช่ง(สมอง)
Crazed Driverพุ่งชน(ตา), แส้สายฟ้า(ตับ)
Experimented Deadพุ่งชน(ตา), วิญญาณกระจาย(ตับ), ยิงวิญญาณเป็นชุด(ตับ), โปรยวิญญาณ(ปอด), วิญญาณปะทุ(หัวใจ)
Deformed Slaveพุ่งชน(ตา)
Defiled Extractorพุ่งชน(ตา), ยิงใบเลื่อยเป็นชุด(สมอง)
Corrupted Extractorพุ่งชน(ตา)
ไวเลนท่าพุ่งชน(ตา), กระสุนแก็ซ(ตับ), พุ่งกระสุนลอย(ปอด), แผ่นดินแยก ยิงเป็นชุด(หัวใจ)
Orphaned Zealotพุ่งชน(ตา)
Orphaned Wardพุ่งชน(ตา), คลังแสงแห่งเงา(ตับ), โล่ฟาด(ตับ), โล่ฟาด(ปอด), คลังแสงหมุนวน(สมอง)
Callow Sniperยิงธนู(ตา)
Kraityn's Sentryยิงธนู(ตา), ยิงระเบิดเป็นชุด(ปอด), โปรยระเบิดแตก(สมอง)
Alira's Deadeyeพุ่งชน(ตา), ศรกัดกร่อน(ตับ)
Highwaymanพุ่งชน(ตา)
Oak's Bruteพุ่งชน(ตา)
Skeletal Beastพุ่งชน(ตา)
Corrupted Beastพุ่งชน(ตา)
Spectral Scoundrelพุ่งชน(ตา), ฝูงมีด(หัวใจ)
Spectral Swashbucklerพุ่งชน(ตา), ยิงกระสุนเงาเป็นชุด(ปอด)
Bearded Skycallerพุ่งชน(ตา), ไฟช็อตกระจาย(ตับ), วงสายฟ้าช็อค(ปอด), พายุฟ้าผ่า(สมอง)
Wolfพุ่งชน(ตา)
Dune Hellionพุ่งชน(ตา), กรีดเลือด(ตับ)
Shackled Hellionพุ่งชน(ตา)
Churning Titanพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหว(หัวใจ)
Sin Masterพุ่งชน(ตา), ปลุกฝูงผีดิบ(ปอด), สัญลักษณ์ระเบิด(หัวใจ)
Corrupted Rhoaพุ่งชน(ตา), พุ่งไปด้านหน้า(ปอด)
Granite Eaterกระสุนคุไฟ(ตา), กระสุนคุไฟ(ตับ), คุไฟเล็งยิง(ปอด), กระสุนคุไฟ(หัวใจ)
Rock Spitterยิงหิน(ตา), ยิงหิน(ตับ), ซุ่มยิงหิน(ปอด), ยิงหิน(หัวใจ)
Merveil's Favouredพุ่งชน(ตา), แส้จากทะเล(ตับ)
Merveil's Chosenพุ่งชน(ตา), แส้จากทะเล(ตับ), เสกฝูก(หัวใจ), โลกีย์วิปริต(สมอง)
Merveil's Retainerพุ่งชน(ตา), แส้จากทะเล(ตับ), ฝูงระเบิด(หัวใจ)
Merveil's Blessedพุ่งชน(ตา), แส้จากทะเล(ตับ), ยิงลูกแก้วน้ำแข็งเป็นชุด(ปอด)
Deep Crustaceanพุ่งชน(ตา)
Vault Hunterยิงธนู(ตา), ยิงกระสุนบ้าคลั่งเป็นชุด(ตับ)
Plagued Bowmanยิงธนู(ตา), ศรกัดกร่อน(ตับ)
Vexing Archerยิงธนู(ตา), ฝูงระเบิด(หัวใจ)
Frost Harbingerกระสุนน้ำแข็ง(ตา)
Flame Harbingerกระสุนไฟ(ตา)
Thunder Championยิงสายฟ้า(ตา)
Angered Remainsพุ่งชน(ตา)
Frost Guardianพุ่งชน(ตา), ทุบคลื่นน้ำแข็ง(ตับ)
Bone Wardenพุ่งชน(ตา), เรียกเงา(หัวใจ)
Colossal Vaal Fallenพุ่งชน(ตา), ฟาดธาตุ(ตับ)
Vaal Flame Guardianพุ่งชน(ตา)
Vaal Bone Wardenพุ่งชน(ตา)
Vaal Frostguardกระสุนเย็น(ตา)
Vaal Thunderguardยิงสายฟ้า(ตา)
Crypt Stalkerพุ่งชน(ตา), กรีดเลือด(ตับ), น้ำลายอสรพิษ(ปอด)
Venomous Spawnพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ)
Noxious Tarantulaพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ)
Webbed Spiderพุ่งชน(ตา), ฟาดพริบตา(ปอด), กระสุนใยแมงมุม(สมอง)
Virulent Spiderพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ), ยิงพิษต่อเนื่อง(ปอด)
Crashing Brineพุ่งชน(ตา), Vortex(ปอด)
Flood Striderพุ่งชน(ตา), Vortex(ปอด)
Boiling Striderพุ่งชน(ตา), วงน้ำกระจาย(ปอด), แช่แข็งพริบตา(หัวใจ), ระเบิดธาตุ(สมอง)
Withered Huskพุ่งชน(ตา)
Fetid Shamblerพุ่งชน(ตา)
Blackguard Firemageกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), ระเบิดความร้อน(หัวใจ)
Slashed Miscreationพุ่งชน(ตา), ฝูงมีด(หัวใจ)
Sewage Crawlerศรน้ำกรด(ตา), ศรน้ำกรด(ตับ), ศรน้ำกรดเล็งยิง(ปอด), ศรน้ำกรด(หัวใจ)
Toxic Crawlerศรน้ำกรด(ตา), ศรน้ำกรด(ตับ), ศรน้ำกรดเล็งยิง(ปอด), ศรน้ำกรด(หัวใจ)
Scorched Guardพุ่งชน(ตา), ฟาดหินหลอม(ตับ)
Barb Serpentพุ่งชน(ตา), พ่นสันหลัง(ปอด)
Crimson Ichorพุ่งชน(ตา), โลหิต แผ่นดินแยก(ตับ)
Coagulated Elementalพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหว(หัวใจ)
Undying Untouchableพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ)
Void Remnantพุ่งชน(ตา), ลูกบอลอวกาศ(ปอด)
Tangled Remainsพุ่งชน(ตา), กระสุนโครงกระดูก(ตับ), ยิงกระสุนตามล่าเป็นชุด(ปอด), ยิงความน่ากลัวเป็นชุด(หัวใจ)
Talon Archerยิงธนู(ตา), สายฟ้ากระจาย(ปอด), ระเบิดกัดกร่อน(สมอง)
Plated Parasiteพุ่งชน(ตา)
Spitting Parasiteพุ่งชน(ตา), พ่นน้ำกรด(ตับ)
Vicious Parasiteพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ปอด)
Twisted Effigyพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(ปอด)
โรคร้ายสีเทาพุ่งชน(ตา), กระโดดกัดกร่อน(ตับ), กระสุนลอยกัดกร่อน(ปอด), ดิ่งกัดกร่อน(หัวใจ), กระสุนลอยกัดกร่อน(สมอง)
เมฟ็อด ผู้เผาปฐพีพุ่งชน(ตา), ระเบิดไฟ(ตับ), ระเบิดไฟ(ปอด), ไฟกลียุค(หัวใจ), ไฟนรกเป็นชุด(สมอง)
วิญญาณเหล็กกล้าพุ่งชน(ตา), ปาดสองที(ตับ), พายุใบเลื่อย(ปอด), พายุใบเลื่อย(หัวใจ), พายุดาบ(สมอง)
องครักษ์แห่งคิเมียร่าพุ่งชน(ตา), หอกพริบตา(ตับ), ฟาดคอมโบ(ปอด), ฟาดชาจพลัง(หัวใจ), ฟาดชาจพลัง(สมอง)
องครักษ์แห่งไฮดร้าเขี้ยวไฮดร้า(ตา), เขี้ยวไฮดร้า(ตับ), นรกเรียงหลั่น(ปอด), ลูกศรไฮดร้า(หัวใจ), ลูกศรไฮดร้า(สมอง)
องครักษ์แห่งมิโนทอร์มิโนทอร์ฟาด(ตา), ควง(ตับ), ควง(ปอด), ท่ามุดฟาด(หัวใจ), ฟาดพื้นแผ่นดินไหว(สมอง)
องครักษ์แห่งฟีนิกซ์พุ่งชน(ตา), ระเบิดเพลิง(ตับ), ระเบิดเพลิง(ปอด), ระเบิดไฟมีชีวิต(หัวใจ), ระเบิดไฟมีชีวิต(สมอง)
ผู้กดขี่พุ่งชน(ตา), กระบี่เพลิง(ตับ), กระบี่เพลิง(ปอด), กระบี่เพลิง(หัวใจ), กระบี่เพลิง(สมอง)
ผู้ขจัดพุ่งชน(ตา), กระสุนฟ้าผ่า(ตับ), กระสุนฟ้าผ่า(ปอด), สายฟ้าแลบ(หัวใจ), สายฟ้าแลบ(สมอง)
ผู้บีบรัดพุ่งชน(ตา), รำมีดพุ่ง(ตับ), รำมีดพุ่ง(ปอด), กรงเล็บเคออส(หัวใจ), กรงเล็บเคออส(สมอง)
ผู้ชำระล้างพุ่งชน(ตา), โยนอาวุธศักดิ์สิทธิ์(ตับ), โยนอาวุธศักดิ์สิทธิ์(ปอด), ฟาดฟื้นศักดิ์สิทธิ์(หัวใจ), ฟาดฟื้นศักดิ์สิทธิ์(สมอง)
แสงผู้ชำระล้างพุ่งปาด(ตา), แสงแตกกระจาย(ตับ), ภาระของเทพ(ปอด), แสงชำระล้าง(หัวใจ), ลูกแก้วกวาดล้าง(สมอง)
โวด หุ่นลอกเลียนมนุษย์พุ่งชน(ตา), ปาดวิคเกต(ตับ), ไฟมลทิน(ปอด), ยิงกระสุนมลทินเป็นชุด(หัวใจ), ลำแสงสาปแช่ง(สมอง)
คุณธรรมแห่งโอริอาทไฟช็อต(ตา), วาร์ปสายฟ้า(ตับ), วาร์ปสายฟ้า(ปอด), เกลียวไฟช็อต(หัวใจ), เกลียวไฟช็อต(สมอง)
ความแค้นแห่งโอริอาทพุ่งชน(ตา), ฟาดมังกร(ตับ), กระโดดไฟ(ปอด), กระโดดไฟ(หัวใจ), กระโดดไฟ(สมอง)
การเฝ้าระวังแห่งโอริอาทพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), พายุหมุนน้ำแข็ง(ปอด), พายุหมุนน้ำแข็ง(หัวใจ), พายุหมุนน้ำแข็ง(สมอง)
ลีเจียส การ์ฮอลล์ฟาดสองที(ตา), ปาด(ตับ), กระโดดไฟไหม้(ปอด), กระโดดไฟไหม้(หัวใจ), กระโดดไฟไหม้(สมอง)
บาร์โธล ผู้ก่อมลทินคลื่นระเบิดผิดผี(ตา), คลื่นระเบิดผิดผี(ตับ), วิชาผิดผีกระจาย(ปอด), วิชาผิดผีเผาให้วอด(หัวใจ), วิชาผิดผีส่องแสง(สมอง)
ผู้ทำสงครามพุ่งชน(ตา), ลูกกระสุนไฟลุก(ตับ), ลูกกระสุนไฟลุก(ปอด), กระสุนไฟตก(หัวใจ), กระสุนไฟตก(สมอง)
ทรราชพุ่งชน(ตา), ลุกไหม้ขึ้นเอง(ตับ), ลุกไหม้ขึ้นเอง(ปอด), กระสุนไฟตก(หัวใจ), กระสุนไฟตก(สมอง)
ผู้ล้างแค้นการ์ดดำฟาดสองที(ตา), ปาด(ตับ), ปาด(ปอด), ปาด(หัวใจ), ปาด(สมอง)
นักเวทคาถาวายุการ์ดดำกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), พ่นไฟช็อต(ตับ), ระเบิดสายฟ้า(ปอด), พ่นไฟช็อต(หัวใจ), วงล่อฟ้า(สมอง)
พายตี้ผู้ลงมาจากฟากฟ้าพุ่งชน(ตา), สายฟ้าชิ่ง(ตับ), คลื่นลูกบอลสายฟ้า(ปอด), ศรน้ำแข็ง(หัวใจ), พายุฟ้าผ่า(สมอง)
ฝันร้ายอันแจ่มแจ้งพุ่งชน(ตา), ปาดมลทิน(ตับ), ปาดมลทิน(ปอด), ลำแสงมลทิน(หัวใจ), ลูกบอลสายฟ้ามลทิน(สมอง)
ปรมาจารย์ผู้ชำนาญดาบพุ่งชน(ตา), ฟาดพริบตา(ตับ), ชาร์จโจมตี(ปอด), ฟาดพริบตา(หัวใจ), ชาร์จโจมตี(สมอง)
แมสเซียร์ฟาดหนักหน่วง(ตา), ฟาดเหี้ยม(ตับ), ฟาดเหี้ยม(ปอด), ฟาดเหี้ยม(หัวใจ), ฟาดเหี้ยม(สมอง)
ไลฟ์ ผู้มือไวระห่ำ(ตา), ฟาดพริบตา(ตับ), ฟาดพริบตา(ปอด), ชาร์จโจมตี(หัวใจ), ชาร์จโจมตี(สมอง)
ผู้ลวงหาความเน่าสลายกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), กระสุนระเบิดจลนศาสตร์(ตับ), วิชาผิดผี(ปอด), วิชาผิดผี(หัวใจ), วิชาผิดผี(สมอง)
แม่มดแห่งหม้อต้มกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), กระสุนระเบิดจลนศาสตร์(ตับ), วิชาผิดผี(ปอด), วิชาผิดผี(หัวใจ), วิชาผิดผี(สมอง)
โอ๊ค ผู้ยิ่งใหญ่พุ่งชน(ตา), ควง(ตับ), บรรพบุรุษร่มโพธิ์ร่มไทร(ปอด), คำรามเรียกความแข็งแกร่ง(หัวใจ), กระโดดพื้นแยก(สมอง)
ออเล็น เกรย์เชนพุ่งชน(ตา), ควง(ตับ), บรรพบุรุษร่มโพธิ์ร่มไทร(ปอด), คำรามเรียกความแข็งแกร่ง(หัวใจ), กระโดดพื้นแยก(สมอง)
ซัมเทอร์ผู้ผิดเพี้ยนพุ่งชน(ตา), ไฟน้ำแข็ง(ตับ), ไฟน้ำแข็ง(ปอด), พายุไฟน้ำแข็ง(หัวใจ), พายุไฟน้ำแข็ง(สมอง)
จ้าวแห่งธนูมอดไหม้ศรลุกไหม้(ตา), พลุเพลิง(ตับ), วาล์ ศรไฟไหม้(ปอด), โปรยระเบิดแตก(หัวใจ), โปรยระเบิดแตก(สมอง)
พรายโลหิตกรีดร้อง(ตา), สาปกรีดร้อง พลังสูง(ตับ), กระสุนโลหิตลอย(ปอด), กรีดร้องเรียงหลั่น(หัวใจ), กรีดร้องเรียงหลั่น(สมอง)
สัตว์ร้ายแห่งหลุมรูพุ่งชน(ตา), ปาดอสูร(ตับ), ทุบอสูร(ปอด), พายุหิน(หัวใจ), พายุหิน(สมอง)
เพชฌฆาตบลัดวิงพุ่งชน(ตา), โยนโล่(ตับ), ฉีกร่าง โลหิต(ปอด), ฝูงอีกาเลือด(หัวใจ), ฝูงอีกาเลือด(สมอง)
คัลเดอรัสพุ่งชน(ตา), ปลุกเสกดาบ(ตับ), ฟาดภูเขาไฟ(ปอด), กระสุนภูเขาไฟเป็นชุด(หัวใจ), กระสุนภูเขาไฟเป็นชุด(สมอง)
Blood Progenitorพุ่งชน(ตา), ลิงฟาด(ตับ), ลิงฟาด(ปอด), ลิงฟาด(หัวใจ), มอบลูกแก้วระห่ำให้ฝูง(สมอง)
ผู้เก่าแก่แต่ก่อนกาลพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยก(ตับ), แผ่นดินแยก(ปอด), แผ่นดินแยก(หัวใจ), มอบลูกแก้วระห่ำให้ฝูง(สมอง)
นาสซาร์ สิงห์แห่งท้องทะเลกรงเล็บปาด(ตา), ก้ามบดขยี้(ตับ), ก้ามบดขยี้(ปอด), ดินทรายพุ่งพ่าน(หัวใจ), ดินทรายพุ่งพ่าน(สมอง)
ผู้จองจำแห่งทัณฑสถานพุ่งชน(ตา), โซ่ดึงเข้าหาตัว(ตับ), ทุบด้วยกำลัง(ปอด), ทุบด้วยกำลัง(หัวใจ), เตียงตะปู(สมอง)
ความว่างเปล่าอันผิดปกติพุ่งชน(ตา), เคออสเรียงหลั่น(ตับ), เคออสเรียงหลั่น(ปอด), พายุเคออส(หัวใจ), พายุเคออส(สมอง)
อวตารแห่งการทำลายพุ่งชน(ตา), เคออสเรียงหลั่น(ตับ), เคออสเรียงหลั่น(ปอด), พายุเคออส(หัวใจ), พายุเคออส(สมอง)
แอมเบรียส ผู้สังหารกองพันพุ่งชน(ตา), ท่าพุ่งตัวของ ดาเรสโซ่(ตับ), ฟาดสามครั้ง(ปอด), รีฟสามครั้ง(หัวใจ), ท่าเต้นมรณะ(สมอง)
เค'อาจ คิว'อูราพุ่งชน(ตา), ปาดปีศาจ(ตับ), ปาดปีศาจ(ปอด), พายุหมุนผิดผี(หัวใจ), พายุหมุนผิดผี(สมอง)
เค'อาจ วาย'อารา'อัซพุ่งชน(ตา), ไฟคลั่ง(ตับ), ไฟคลั่ง(ปอด), ไฟคลั่ง(หัวใจ), ไฟคลั่ง(สมอง)
เอ'อาจ อา'อาไลหนามปีศาจ(ตา), หนามปีศาจ(ตับ), ฝนสันหลัง(ปอด), พายุสันหลัง(หัวใจ), พายุสันหลัง(สมอง)
ท่านหญิงสตอร์มเฟลย์พุ่งชน(ตา), ฟาดสายฟ้า(ตับ), ฟาดสายฟ้า(ปอด), พื้นพายุ(หัวใจ), พื้นพายุ(สมอง)
เจ้าชายผู้พ่ายพังพุ่งชน(ตา), รีฟปีศาจ(ตับ), รีฟปีศาจ(ปอด), กระบวนท่าหายตัว(หัวใจ), กระบวนท่าหายตัว(สมอง)
ราชินีผู้ตกต่ำพุ่งชน(ตา), ฟาดอสรพิษ(ตับ), มีดเวทมนต์(ปอด), มีดเวทมนต์(หัวใจ), ระเบิดกัดกร่อน(สมอง)
ท่านหญิงผู้กลวงเปล่าระเบิดชิ้นส่วน(ตา), ระเบิดชิ้นส่วน(ตับ), ระเบิดชิ้นส่วน(ปอด), ระเบิดชิ้นส่วน(หัวใจ), ระเบิดชิ้นส่วน(สมอง)
เอเรบิกซ์ หายนะแก่สรรพแสงพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหว(ตับ), แผ่นดินไหว(ปอด), หลุมแห่งความสิ้นหวัง(หัวใจ), หลุมแห่งความสิ้นหวัง(สมอง)
เอรีโทรฟาเจียพุ่งชน(ตา), กระสุนโลหิตลอย(ตับ), กระสุนโลหิตลอย(ปอด), ระเบิดโลหิต(หัวใจ), ระเบิดโลหิต(สมอง)
พอร์เทนเทีย ผู้โสมมพุ่งชน(ตา), ไม้กายสิทธิ์ฟาด(ตับ), วาร์ปโลหิต(ปอด), ฟองโลหิต(หัวใจ), ฟองโลหิต(สมอง)
โดเอดรีผู้ก่อความแปดเปื้อนพุ่งชน(ตา), ไม้กายสิทธิ์ฟาด(ตับ), ระเบิดโลหิต(ปอด), ระเบิดโลหิต(หัวใจ), ระเบิดโลหิต(สมอง)
มันผู้ร่วงหล่นพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหว(ตับ), แผ่นดินไหว(ปอด), กระสุนหมี(หัวใจ), กระสุนหมี(สมอง)
โบลท์ บราวน์เฟอร์ ผู้สะเทือนปฐพีพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยก(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), พุ่งชน แผ่นดินไหว(หัวใจ), พุ่งชน แผ่นดินไหว(สมอง)
เธนา โมกา วายุสีเลือดพุ่งชน(ตา), ฟาดสายฟ้าสถิต(ตับ), โล่พุ่งชน(ปอด), โล่พุ่งชน(หัวใจ), โล่พุ่งชน(สมอง)
ไอออน ดาร์กชราวด์ ดาบผู้หิวโหยพุ่งชน(ตา), โยนอาวุธเงา(ตับ), โยนอาวุธเงา(ปอด), ฟาดพริบตา(หัวใจ), ฟาดพริบตา(สมอง)
ออร์ร่า กรีนเกทระห่ำ(ตา), ฝนลูกธนู(ตับ), ฝนลูกธนู(ปอด), ยิงเป็นชุด(หัวใจ), ยิงเป็นชุด(สมอง)
ทอร์ โอลกอสโซ่พุ่งชน(ตา), ฟาดสองที(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), กระโดดทุบ(หัวใจ), กระโดดทุบ(สมอง)
ดามอย ทุยปาด(ตา), กระโดดทุบ(ตับ), พายุใบเลื่อย(ปอด), ตราขุนศึก(หัวใจ), ตราขุนศึก(สมอง)
อีโอย์น เกรย์เฟอร์ค้อนเยือกแข็ง(ตา), ค้อนเยือกแข็ง(ตับ), พายุหมุน(ปอด), วาล์ ดีดนิ้วนำแข็ง(หัวใจ), วาล์ ค้อนเยือกแข็ง(สมอง)
วิโลริน ดีมอนเทมเมอร์ไฟช็อต(ตา), เรียกสายฟ้า(ตับ), ลูกบอลสายฟ้า(ปอด), วาล์ เรียกสายฟ้า(หัวใจ), วาล์ เรียกสายฟ้า(สมอง)
ออกัสตินา โซลาเรียโยนอาวุธเงา(ตา), กระโดดทุบ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), วาล์ โยนอาวุธเงา(หัวใจ), วาล์ โยนอาวุธเงา(สมอง)
อิกนา ฟีนิกซ์บอลไฟ(ตา), บอลไฟพลังสูง(ตับ), วาล์ บอลไฟ(ปอด), วาล์ บอลไฟ(หัวใจ), พายุเพลิง(สมอง)
ทหารผู้ถูกลืมพุ่งชน(ตา), ฟาดคอมโบ(ตับ), ฟาดคอมโบ(ปอด), พุ่งชนหนัก(หัวใจ), พุ่งชนหนัก(สมอง)
วาร์เฮช ระยิบวิปลาสพุ่งชน(ตา), พุ่งชน(ตับ), พุ่งชน(ปอด), งับ(หัวใจ), งับ(สมอง)
เฮเฟอัส ผู้เป็นค้อนพุ่งชน(ตา), แผ่นดินแยก(ตับ), แผ่นดินแยก(ปอด), แผ่นดินแยก(หัวใจ), แผ่นดินแยก(สมอง)
ผู้ย่องตามผืนทรายอันไม่สิ้นพุ่งชน(ตา), ฟาดคอมโบ(ตับ), ฟาดคอมโบ(ปอด), พุ่งทะเลทราย(หัวใจ), ฝูงสลาตัน(สมอง)
Captain Tanner Lightfootพุ่งชน(ตา), บอลไฟ(ตับ), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(ปอด), เรียงหลั่นคู่(หัวใจ), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(สมอง)
กอร์กอนกระสุนจิ้งเหลน(ตา), กระสุนจิ้งเหลน(ตับ), พ่นเพลิง(ปอด), สาปเป็นหิน(หัวใจ), สาปเป็นหิน(สมอง)
ซัลลัซแซงกระสุนเผด็จเป็นชุด(ตา), กระสุนจิ้งเหลน(ตา), กระสุนเผด็จเป็นชุด(ตับ), กระสุนจิ้งเหลน(ตับ), ลมหายใจน้ำกรด(ปอด), ลมหายใจน้ำแข็ง(ปอด), ดาบจิ้งเหลน(หัวใจ), ดาบโครเมียม(หัวใจ), ดาบจิ้งเหลน(สมอง), ดาบโครเมียม(สมอง)
เพสควิน บารอนผู้บ้าคลั่งพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหว(ตับ), แผ่นดินไหว(ปอด), ระเบิดมีชีวิต(หัวใจ), พุ่งชน แผ่นดินไหว(สมอง)
เทลวาร์ ผู้ร่ำสุราพุ่งชน(ตา), ระเบิดแปรธาตุ(ตับ), โยนถังไม้(ปอด), โยนถังไม้(หัวใจ), โยนถังไม้(สมอง)
Pirate Treasureพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), ฟาดพื้น(ปอด), กลิ้งตัว(หัวใจ), กลิ้งตัว(สมอง)
อวตารแห่งพรานหญิงยิงธนู(ตา), ยิงเป็นชุด(ตับ), กับดักกรีดเลือด(ปอด), กับดักกรีดเลือด(หัวใจ), กับดักกรีดเลือด(สมอง)
อวตารแห่งนภาพุ่งชน(ตา), บอลไฟ(ตับ), อัญเชิญวิญญาณ(ปอด), วาล์ อัญเชิญโครงกระดูก(หัวใจ), ระเบิดเพลิง(สมอง)
อวตารแห่งเบ้าหลอมค้อนเยือกแข็ง(ตา), กระโดดทุบ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), ทุบคลื่นน้ำแข็ง(หัวใจ), พายุหมุน(สมอง)
เรค'ทาร์ ผู้พังทลายพุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), กระโดดทุบพื้นแยก(หัวใจ), กระโดดทุบพื้นแยก(สมอง)
เซบเบิร์ท จุดแห่งจันทร์เสี้ยวยิงธนู(ตา), กระสุนพลบค่ำเป็นชุด(ตับ), จันทราเล็งยิง(ปอด), โปรยระเบิด(หัวใจ), โปรยระเบิด(สมอง)
จอรัส ขอบแห่งนภาพุ่งชน(ตา), โยนโล่ศักดิ์สิทธิ์(ตับ), มีดศักดิ์สิทธิ์ร่วง(ปอด), มีดศักดิ์สิทธิ์ร่วง(หัวใจ), ลำแสงพระอาทิตย์(สมอง)
สาส์นแห่งธุลีไฟแยกตัว(ตา), พายุไฟ(ตับ), พายุไฟ(ปอด), เสาเพลิง(หัวใจ), เสาเพลิง(สมอง)
สาส์นแห่งสายฟ้าสายฟ้าชิ่งไปมา(ตา), วงสายฟ้า(ตับ), ไฟช็อตตามจังหวะ(ปอด), เสาสายฟ้า(หัวใจ), ไฟช็อตขั้นบันได(สมอง)
ชิ้นส่วนแห่งเหมันต์พุ่งชน(ตา), หอกน้ำแข็ง(ตับ), หอกน้ำแข็ง(ปอด), แดนแห่งผู้ทรยศ(หัวใจ), แดนแห่งผู้ทรยศ(สมอง)
เงาแห่งวาล์ทุบขยี้(ตา), แสงแห่งการเสียสละ(ตับ), แสงแห่งการเสียสละ(ปอด), ทุบขยี้(หัวใจ), หินตก(สมอง)
กอรูลิส ผู้ฉกฉวยเจตจำนงพ่นแมลง(ตา), พ่นแมลง(ตับ), ลมหายใจกัดกร่อน(ปอด), ลมหายใจกัดกร่อน(หัวใจ), พิษขยายตัว(สมอง)
กษัตริย์เพลิงอเวจีพุ่งชน(ตา), เหวเพลิง(ตับ), กระโจนสมรภูมิ(ปอด), บรรพบุรุษอนุเคราะห์(หัวใจ), บรรพบุรุษอนุเคราะห์(สมอง)
พรีธี ผู้แทงเบ้าตาพุ่งชน(ตา), แทง(ตับ), แทง(ปอด), แทง(หัวใจ), แทง(สมอง)
จ้าวแห่งสีเทาบดขยี้(ตา), พลังปะทุของคิทาวา(ตับ), พลังปะทุของคิทาวา(ปอด), บดขยี้(หัวใจ), เขมือบความมืด(สมอง)
คิทาวา ผู้ทำลายล้างพลังปะทุของคิทาวา(ตา), พลังปะทุของคิทาวา(ตับ), พลังปะทุของคิทาวา(ปอด), โปรยระเบิดของคิทาวา(หัวใจ), เขมือบความมืด(สมอง)
เทพีกระสุนลอยวิญญาณ(ตา), กระสุนลอยวิญญาณ(ตับ), โครงกระดูกป้องกัน(ปอด), โครงกระดูกป้องกัน(หัวใจ), กระสุนลงทัณฑ์เป็นชุด(สมอง)
นิมิตแห่งความยุติธรรมกระสุนลอยวิญญาณ(ตา), กระสุนลอยวิญญาณ(ตับ), โครงกระดูกป้องกัน(ปอด), โครงกระดูกป้องกัน(หัวใจ), กระสุนลงทัณฑ์เป็นชุด(สมอง)
ศิลาแห่งกระแสไฟฟ้าโกเลมฟาด(ตา), โกเลมฟาด(ตับ), โกเลมฟาด(ปอด), โกเลมสายฟ้าชิ่ง(หัวใจ), โกเลมสายฟ้าชิ่ง(สมอง)
ผู้ฉีกทึ้งนักสู้พุ่งชน(ตา), กระโดดทุบ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), กระโดดทุบ(หัวใจ), กระโดดทุบ(สมอง)
ผู้บดขยี้นักสู้พุ่งชน(ตา), พุ่งชน(ตับ), พุ่งชน(ปอด), วาล์ ฟาดพื้น(หัวใจ), วาล์ ฟาดพื้น(สมอง)
ผู้นำพาโลหิตปาด(ตา), โยนดาบ(ตับ), โยนดาบ(ปอด), โยนดาบ(หัวใจ), โยนดาบ(สมอง)
ผู้สวาปามวิญญาณพุ่งชน(ตา), กระสุนลอยแห่งฝันร้าย(ตับ), ฝันร้ายบดขยี้(ปอด), กรวยธาตุ(หัวใจ), กรวยธาตุ(สมอง)
ลางแห่งฝันร้ายปาดฝันร้าย(ตา), กระสุนเสื่อมลอย(ตับ), ฟาดฝันร้าย(ปอด), กรวยธาตุ(หัวใจ), กรวยธาตุ(สมอง)
วิสเซอริสพุ่งชน(ตา), ฟาดคอมโบ(ตับ), ดาบพลังจิต(ปอด), วาร์ปฟาด(หัวใจ), วาร์ปฟาด(สมอง)
เขาผู้มีหลายชิ้นพุ่งชน(ตา), มีดเวทมนต์(ตับ), มีดเวทมนต์(ปอด), พื้นเผาไหม้(หัวใจ), พื้นเผาไหม้(สมอง)
มาลิกาโรผู้บังเกิดความพิการพุ่งชน(ตา), บูมเมอแรง(ตับ), วาร์ปฟาด(ปอด), ฟาดคอมโบ(หัวใจ), พายุเคออส(สมอง)
ความสยองขวัญที่หลุดรุ่ยพุ่งชน(ตา), กระสุนโครงกระดูก(ตับ), กระดูกยิงฝนธนู(ปอด), กระดูกยิงฝนธนู(หัวใจ), กระดูกยิงฝนธนู(สมอง)
ไอฮัลผู้กรีดร้องกรีดร้อง(ตา), กรีดร้อง(ตับ), กรีดร้องกระจาย(ปอด), กรีดร้องกระจาย(หัวใจ), พายุฝุ่น(สมอง)
โทรูลผู้พังทลายพุ่งชน(ตา), ค้อนเงา(ตับ), ค้อนเงา(ปอด), ค้อนเงา(หัวใจ), ค้อนเงา(สมอง)
จ้าวแห่งโพรงกลวงพุ่งชน(ตา), ปั่นธรณี(ตับ), ปั่นธรณี(ปอด), ปั่นธรณี(หัวใจ), กลียุค แบบเลือกเป้า(สมอง)
ผู้ส่งสารแห่งโพรงกลวงพุ่งชน(ตา), โยนตะเกียง(ตับ), ขว้างเพลิง(ปอด), โยนคบเพลิง(หัวใจ), เผาหลัง(สมอง)
แชมป์เปียนแห่งโพรงกลวงพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), ฟาดพื้น(ปอด), ทลายหิน(หัวใจ), ทลายหิน(สมอง)
ไททันแห่งสวนพุ่งชน(ตา), กลิ้งตัว(ตับ), กลิ้งตัว(ปอด), ทุบระเบิด(หัวใจ), ทุบระเบิด(สมอง)
ซิซิค หมอผีระดับสูงพุ่งชน(ตา), ลูกแก้วพลังผี(ตับ), ลูกแก้วพลังผี(ปอด), วาล์ โครงกระดูก(หัวใจ), วาล์ โครงกระดูก(สมอง)
พลาทิเนียฟาดสายฟ้า(ตา), ฟาดสายฟ้าสถิต(ตับ), ฟาดสายฟ้าสถิต(ปอด), ลูกแก้ววายุ(หัวใจ), ลูกแก้ววายุ(สมอง)
ออริออทฟาดคู่(ตา), ระเบิดน้ำแข็งs(ตับ), ระเบิดไฟ(ปอด), ระเบิดไฟ(หัวใจ), ระเบิดไฟ(สมอง)
โรเดียนดูดแก่นแท้(ตา), ดูดแก่นแท้(ตับ), ดูดแก่นแท้(ปอด), ระเบิดไร้เรี่ยวแรง(หัวใจ), ระเบิดไร้เรี่ยวแรง(สมอง)
พัลลิอัสพุ่งชน(ตา), โยนอาวุธเงา(ตับ), โยนอาวุธเงา(ปอด), วาล์ อัญเชิญโครงกระดูก(หัวใจ), วาล์ อัญเชิญโครงกระดูก(สมอง)
อาร์เจียนต์แส้เพลิง(ตา), แส้เพลิง(ตับ), เพลิงกระจาย(ปอด), เพลิงกระจาย(หัวใจ), กรงขังแห่งเพลิง(สมอง)
เรนเนียตโยนอาวุธเงา(ตา), โยนอาวุธเงา(ตับ), ดาบศักดิ์สิทธิ์(ปอด), ดาบศักดิ์สิทธิ์(หัวใจ), ระเบิดหนาม(สมอง)
นาร์ ผู้สวาปามซากศพฟาดคู่(ตา), ฟาดคู่(ตับ), พุ่งชน(ปอด), พุ่งชน(หัวใจ), พุ่งชน(สมอง)
สโตนบีค นกผู้ต่อกรยิงธนู(ตา), ศรกัดกร่อน(ตับ), ศรแยก(ปอด), วาล์ ฝนลูกธนู(หัวใจ), วาล์ ฝนลูกธนู(สมอง)
เทมพลาร์ผู้สูงส่งยิงกระสุน(ตา), หัตถ์แห่งพระเจ้า(ตับ), หัตถ์แห่งพระเจ้า(ปอด), พายุวิญญาณ(หัวใจ), สายสัมพันธ์เย็นชา(สมอง)
ซากศักดิ์สิทธิ์พุ่งชน(ตา), ปาดมลทิน(ตับ), หัตถ์แห่งพระเจ้า(ปอด), พายุวิญญาณ(หัวใจ), ฝนโลหิต(สมอง)
นักเสกศิลาระดับสูงฟาดแตกกระจาย(ตา), ฟาดแตกกระจาย(ตับ), ดูดอัด(ปอด), ธรณีปะทุ(หัวใจ), ระเบิดเรียงหลั่น(สมอง)
เดรค ยอดนักล่าพุ่งชน(ตา), หอก(ตับ), หอก(ปอด), หอกเป็นชุด(หัวใจ), หอกเป็นชุด(สมอง)
แทร็กเซียพุ่งชน(ตา), สะดุ้ง(ตับ), สะดุ้ง(ปอด), กระดูกดึกดำบรรพ์(หัวใจ), กระดูกดึกดำบรรพ์(สมอง)
โรอ์คลั่งภัยแล้งพุ่งชน(ตา), โล่พุ่งชน(ตับ), โล่พุ่งชน(ปอด), พุ่งเงา(หัวใจ), พุ่งเงา(สมอง)
สกัลบีคพุ่งชน(ตา), โล่พุ่งชน(ตับ), โล่พุ่งชน(ปอด), พุ่งเงา(หัวใจ), พุ่งเงา(สมอง)
The Eroding Oneพุ่งชน(ตา), กลิ้งตัว(ตับ), กลิ้งตัว(ปอด), ฟาดทราย(หัวใจ), พุ่งชน แผ่นดินไหว(สมอง)
องครักษ์แห่งคลังพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), ระเบิดเวลา(หัวใจ), ระเบิดเวลา(สมอง)
ทันเนลแทร็ปพุ่งชน(ตา), ระเบิดกลืนกิน(ตับ), ระเบิดกลืนกิน(ปอด), พ่นระเบิด(หัวใจ), พ่นระเบิด(สมอง)
เกลซพุ่งชน(ตา), หอกน้ำแข็ง(ตับ), เยือกแข็งเรียงหลั่น(ปอด), เยือกแข็งเรียงหลั่น(หัวใจ), เยือกแข็งเรียงหลั่น(สมอง)
เมแกอ์ราเอาไฟฟาด(ตา), ระเบิดไฟ(ตับ), เสกกระดูกไฟ(ปอด), พายุไฟ(หัวใจ), อัคคีภัย(สมอง)
เพลิงและเดือดดาลพุ่งชน(ตา), กระสุนหินไหลลอย(ตับ), ลาวาเรียงหลั่น(ปอด), ลูกแก้วเพลิง(หัวใจ), ลูกแก้วเพลิง(สมอง)
ช็อคและเสียขวัญพุ่งชน(ตา), ไฟช็อต(ตับ), ไฟช็อตเป็นชุด(ปอด), โทเทมวาร์ป(หัวใจ), โทเทมวาร์ป(สมอง)
เมอร์เวล ผู้หวนคืนแส้จากทะเล(ตา), แส้จากทะเล(ตับ), เกล็ดน้ำแข็งเป็นชุด(ปอด), พายุน้ำแข็ง(หัวใจ), สังเวียนบ่อไฟปะทุ(สมอง)
ภัยสยองแห่งสันทรายนับอนันต์พุ่งชน(ตา), ฟาดหาง(ตับ), ปั่นธรณี(ปอด), หางฟาด(หัวใจ), มุดดิน(สมอง)
จิเซล นักลักความคิดลูกบอลฟ้าผ่า(ตา), ลูกบอลฟ้าผ่า(ตับ), สายฟ้าแลบ(ปอด), ลูกบอลฟ้าผ่า(หัวใจ), ลูกบอลฟ้าผ่า(สมอง)
แชฟรอนน์ผู้น่าสะเอียนลูกบอลสายฟ้า(ตา), เก็บแรงฟาด(ตับ), ลูกบอลสายฟ้า(ปอด), ระเบิดพายุ(หัวใจ), ลูกบอลสายฟ้า(สมอง)
บาเซอร์ฟาดพลังสูง(ตา), โซ่ดึงเข้าหาตัวพลังสูง(ตับ), ฟาดสายฟ้า(ปอด), ลอยฟาด(หัวใจ), ลอยฟาด(สมอง)
กะโหลกสายฟ้าไฟช็อต(ตา), ไฟช็อต(ตับ), วงสายฟ้า(ปอด), วงสายฟ้า(หัวใจ), วงสายฟ้า(สมอง)
สตีลพอยต์ผู้ล้างแค้นศรแยก(ตา), ฝนลูกธนู(ตับ), ฝนลูกธนู(ปอด), ศรแยก(หัวใจ), ฝนลูกธนู(สมอง)
แชมป์เปียนแห่งน้ำแข็งค้อนเยือกแข็ง(ตา), ค้อนเยือกแข็ง(ตับ), ค้อนเยือกแข็ง(ปอด), ค้อนเยือกแข็ง(หัวใจ), ค้อนเยือกแข็ง(สมอง)
เบลเซอร์ จ้าวโจรสลัดพุ่งชน(ตา), อาวุธเงา(ตับ), ยิงกระสุนเงาเป็นชุด(ปอด), ยิงกระสุนเงาเป็นชุด(หัวใจ), ยิงกระสุนเงาเป็นชุด(สมอง)
บิชอปนอกรีตแห่งความระทมพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), สาปกระจาย(ปอด), สาปกระจาย(หัวใจ), สาปกระจาย(สมอง)
ลิทาเนียส ผู้สวดมืดดำพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), สาปกระจาย(ปอด), สาปกระจาย(หัวใจ), สาปกระจาย(สมอง)
เบอร์ท็อก ผู้เสกกระดูกพุ่งชน(ตา), หนามกระดูก(ตับ), หนามกระดูก(ปอด), กระดูกพื้นระเบิด(หัวใจ), คุกโครงกระดูก(สมอง)
กระดูกลวงตาศรเล็งยิง(ตา), ศรเงาสะท้อน(ตับ), ศรเงาสะท้อน(ปอด), ศรเล็งยิง(หัวใจ), ศรเล็งยิง(สมอง)
อารัคน็อกเซียพุ่งชน(ตา), กระโดดกัดกร่อน(ตับ), กระโดดกัดกร่อน(ปอด), กระสุนแมงมุมลอย(หัวใจ), ระเบิดกัดกร่อน(สมอง)
ไฮบริดวิโดว์พุ่งชน(ตา), กระสุนแมงมุมลอย(ตับ), กระสุนแมงมุมลอย(ปอด), กระสุนแมงมุมลอย(หัวใจ), กระสุนแมงมุมลอย(สมอง)
ผู้ถักทอความหวังอันลวงหลอกพุ่งชน(ตา), มีดกัดกร่อน(ตับ), มีดกัดกร่อน(ปอด), มีดกัดกร่อน(หัวใจ), มีดกัดกร่อน(สมอง)
ราชินีมหาพัวพันพุ่งชน(ตา), มีดกัดกร่อน(ตับ), มีดกัดกร่อน(ปอด), มีดกัดกร่อน(หัวใจ), มีดกัดกร่อน(สมอง)
ผู้เรียกตะวัน แอชาฟาดศักดิ์สิทธิ์(ตา), ฟาดศักดิ์สิทธิ์(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), ลำแสงพระอาทิตย์(หัวใจ), หนามทรงกลม(สมอง)
คาเรียส ผู้ผิดธรรมชาติพุ่งชน(ตา), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(ตับ), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(ปอด), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(หัวใจ), แผ่นดินไหวเรียงหลั่น(สมอง)
พิเลียห์ ผู้เผาศพคลื่นหินไหล(ตา), คลื่นหินไหล(ตับ), หินไหลกระจาย(ปอด), หินไหลกระจาย(หัวใจ), หินไหลเซถลา(สมอง)
พิเลียห์ ศพผู้แผดเผาพุ่งชน(ตา), คลื่นหินไหล(ตับ), กระสุนไฟลอย(ปอด), หินไหลกระจาย(หัวใจ), หินไหลเซถลา(สมอง)
ราชันผู้ต้องสาปพุ่งชน(ตา), กรงเล็บเงา(ตับ), เห่าหอน(ปอด), เร่งฝูง(หัวใจ), เร่งฝูง(สมอง)
ไลเชียส เสียงหอนแห่งรัตติกาลพุ่งชน(ตา), กรงเล็บเงา(ตับ), เห่าหอน(ปอด), เร่งฝูง(หัวใจ), เร่งฝูง(สมอง)
อาร์วิน ผู้คุมหมาล่าเนื้อพุ่งชน(ตา), แส้พายุ(ตับ), แส้พายุ(ปอด), ระเบิดพายุ(หัวใจ), ระเบิดพายุ(สมอง)
พงไพรเพลิงกระสุนปุยลอย(ตา), เรียกพรรคพวก(ตับ), เรียกพรรคพวก(ปอด), เรียกพรรคพวก(หัวใจ), เรียกพรรคพวก(สมอง)
พูรูนา ผู้ท้าทายกระสุนเยือกแข็ง(ตา), กระสุนเยือกแข็ง(ตับ), คลื่นทะเล(ปอด), แช่แข็งกระจาย(หัวใจ), แช่แข็งกระจาย(สมอง)
โพโพโร ยอดแหลมผู้สูงยิ่งกระสุนสายฟ้าลอย(ตา), กระสุนสายฟ้าลอย(ตับ), ลูกแก้วสายฟ้า(ปอด), สายฟ้าจังหวะ(หัวใจ), พายุขั้นบันได(สมอง)
ทาห์ซิน ผู้สร้างศึกพุ่งชน(ตา), หินภูเขาไฟพุ่งตรง(ตับ), หินภูเขาไฟพุ่งตรง(ปอด), ฟาดภูเขาไฟ(หัวใจ), ฟาดภูเขาไฟ(สมอง)
เอ็กเซลลิส ออร่าฟิกซ์พุ่งชน(ตา), ระเบิดไฟ(ตับ), กับดักสายฟ้า(ปอด), กับดักสายฟ้า(หัวใจ), กับดักสายฟ้า(สมอง)
ผู้สัญจรข้ามมิติพุ่งชน(ตา), โยนอาวุธเงา(ตับ), หลุมดำ(ปอด), ฟาดพื้น(หัวใจ), ฟาดพื้น(สมอง)
ผู้ชี้ขาดปัญญาพุ่งชน(ตา), โยนหนังสือ(ตับ), ลมหมุน(ปอด), ลมหมุน(หัวใจ), ลมหมุน(สมอง)
ประติมากรโบราณพุ่งชน(ตา), โยนอาวุธ(ตับ), โยนอาวุธ(ปอด), พื้นน้ำมันดิน(หัวใจ), พื้นน้ำมันดิน(สมอง)
สถาปนิกโบราณพุ่งชน(ตา), โยนอาวุธ(ตับ), โยนอาวุธ(ปอด), พื้นหนาม(หัวใจ), พื้นหนาม(สมอง)
ผู้ปลิดชีพพุ่งชน(ตา), พายุมีดเงา(ตับ), ดาบเกลียว(ปอด), ดาบเกลียว(หัวใจ), กับดัก(สมอง)
ฝันร้ายผสานร่างพุ่งชน(ตา), ฟาดพื้น(ตับ), ฟาดพื้น(ปอด), พายุกระจาย(หัวใจ), ลิ้นดำ พ่นสำรอก(สมอง)
อาร์มาล่า แม่ม่ายโยนไข่ลอย(ตา), โยนไข่ลอย(ตับ), สายฟ้าเคออสแลบ(ปอด), ยิงเลเซอร์เป็นชุด(หัวใจ), ใยแมงมุมที่มีมลทิน(สมอง)
ทอร์ คนโบราณร่างทะมึนพุ่งชน(ตา), ปั่นธรณี(ตับ), ปั่นธรณี(ปอด), พายุหมุน(หัวใจ), พายุหมุน(สมอง)
โอลอฟ บุตรผู้กุดหัวพุ่งชน(ตา), ปั่นธรณี(ตับ), ปั่นธรณี(ปอด), พายุหมุน(หัวใจ), พายุหมุน(สมอง)
จักรพรรดิผู้เปราะบางพุ่งชน(ตา), เก็บแรงฟาด(ตับ), เก็บแรงฟาด(ปอด), พุ่งชน(หัวใจ), พุ่งชน(สมอง)
ความตายที่โบยบินพุ่งชน(ตา), ปาด(ตับ), ลมเป่า(ปอด), ฟาดจากฟ้า(หัวใจ), ฟาดจากฟ้า(สมอง)
รามา ผู้สังหารเหง้าตนปาด(ตา), พายุหมุนผิดผี(ตับ), กระโดดกัดกร่อน(ปอด), พิษกระจาย(หัวใจ), พิษกระจาย(สมอง)
คัลเรีย ผู้ตกต่ำกระสุนระเบิดจลนศาสตร์(ตา), ยิงเป็นชุด(ตับ), วาร์ปสายฟ้า(ปอด), วาร์ปสายฟ้า(หัวใจ), พิษกระจาย(สมอง)
อินวาริ ผู้ปั้นโลหิตพุ่งชน(ตา), พุ่งบันไดเลือด(ตับ), รำมีดพุ่ง(ปอด), พุ่งบันไดเลือด(หัวใจ), รำมีดพุ่ง(สมอง)
โลคาน ผู้ลวงหลอกพุ่งชน(ตา), มีดเวทมนต์(ตับ), พายุหมุน(ปอด), มีดกระจาย(หัวใจ), มีดกระจาย(สมอง)
มาร์ชัค ผู้ทรยศระเบิดกัดกร่อน(ตา), ระเบิดกัดกร่อน(ตับ), ระเบิดกัดกร่อน(ปอด), ระเบิดไฟ(หัวใจ), ระเบิดไฟ(สมอง)
เบอร์รอทส์ ผู้พังทลายกับดักน้ำแข็ง(ตา), กับดักน้ำแข็ง(ตับ), ระเบิดกัดกร่อน(ปอด), ระเบิดกัดกร่อน(หัวใจ), ระเบิดกัดกร่อน(สมอง)
Vessider, The Unrivaledกระสุนไม้กายสิทธิ์(ตา), วิชาผิดผี(ตับ), วิชาผิดผี(ปอด), ระเบิดลงทัณฑ์(หัวใจ), วิชาผิดผี(สมอง)
Morgrants, The Deafeningพุ่งชน(ตา), โยนอาวุธเงา(ตับ), ยิงกระสุนเงาเป็นชุด(ปอด), อาวุธเงาขนาน(หัวใจ), อาวุธเงาขนาน(สมอง)
ยอรีชี ปราชญ์ออโรร่าพุ่งชน(ตา), ทุบคลื่นน้ำแข็ง(ตับ), กระโดดทุบเยือกแข็ง(ปอด), น้ำแข็งกระจาย(หัวใจ), สังเวียนน้ำแข็ง(สมอง)
Jeinei Yuushuยิงเป็นชุด(ตา), ยิงเป็นชุด(ตับ), ศรสลาตัน(ปอด), ศรเงาสะท้อน(หัวใจ), เสาน้ำแข็ง(สมอง)
โอทีช่า ผู้ฆ่ายักษ์โยนเยือกแข็ง(ตา), โยนเยือกแข็ง(ตับ), รำมีดพุ่ง(ปอด), ดีดนิ้วน้ำแข็ง(หัวใจ), พายุน้ำแข็ง(สมอง)
Uruk Balehพุ่งชน(ตา), พายุหมุนไฟ(ตับ), ฟาดหินหลอม(ปอด), ระเบิดไฟมีชีวิต(หัวใจ), เสาไฟ(สมอง)
El'Abin, Bloodeaterพุ่งชน(ตา), รีฟเพลิง(ตับ), ภูเขาไฟกลียุค(ปอด), ภูเขาไฟกลียุค(หัวใจ), วงแหวนแห่งไฟ(สมอง)
Leli Goya, Daughter of Ashพุ่งชน(ตา), กระสุนเพลิงลอย(ตับ), กระสุนเพลิงลอย(ปอด), เรียกเพลิง(หัวใจ), เรียกเพลิง(สมอง)
Bin'aia, Crimson Rainพุ่งชน(ตา), พุ่งเพลิง(ตับ), พุ่งเพลิง(ปอด), วาล์ ระเบิดเพลิง(หัวใจ), วาล์ ระเบิดเพลิง(สมอง)
Musky "Two-Eyes" Grennฟาดสายฟ้า(ตา), วงสายฟ้า(ตับ), วาร์ปสายฟ้า(ปอด), วาร์ปสายฟ้า(หัวใจ), วาร์ปสายฟ้า(สมอง)
ซูซาร่า พรายน้ำแห่งพอนเดียมพุ่งชน(ตา), เรียกสายฟ้า(ตับ), วาร์ปสายฟ้า(ปอด), สนามกับดักสายฟ้า(หัวใจ), สนามกับดักสายฟ้า(สมอง)
ลุสซี่ "แม่เน่า" รอธยิงสุดแรง(ตา), พายุฟ้าผ่า(ตับ), พายุฟ้าผ่า(ปอด), สายฟ้าเกลียว(หัวใจ), เสาสายฟ้า(สมอง)
ช่างตีเหล็กพุ่งชน(ตา), กระโดดพันลี้(ตับ), กระโดดพันลี้(ปอด), ฟาดพันลี้(หัวใจ), ฟาดพันลี้(สมอง)
โทลแมน ผู้ขุดศพพุ่งชน(ตา), ซอมบี้ฟาด(ตับ), ซอมบี้ฟาด(ปอด), ซอมบี้ฟาด(หัวใจ), ซอมบี้ฟาด(สมอง)
Volkuur's Frostguardพุ่งชน(ตา), ฟาดพริบตา(ปอด)
Volkuur's Flameguardพุ่งชน(ตา), พุ่งเพลิง(ตับ)
Volkuur's Stormguardพุ่งชน(ตา), วาร์ปสายฟ้า(ปอด)
Rania Skyborneพุ่งชน(ตา), พุ่งเพลิง(ตับ), กลียุคหินไหล(หัวใจ)
Terese Naporaยิงธนู(ตา), วาร์ปสายฟ้า(ปอด)
ฟาร์รุล ผู้บุกเบิกที่ราบพุ่งชน(ตา), ปาดวิญญาณ(ตับ), เขี้ยววิญญาณ(ปอด), วิญญาณฟาดพื้น(หัวใจ), ขบวนสัตว์พุ่งชน(สมอง)
เครเชียนน์ ผู้บุกเบิกเบื้องลึกพุ่งชน(ตา), กลิ้งตัว(ตับ), กลิ้งตัว(ปอด), ทุบเปลือกโลกแยก(หัวใจ), ทุบเปลือกโลกแยก(สมอง)
เฟนูมัส ผู้บุกเบิกราตรีพุ่งชน(ตา), เหวี่ยงหนาม(ตับ), เหวี่ยงหนาม(ปอด), น้ำลายกัดกร่อน(หัวใจ), น้ำลายกัดกร่อน(สมอง)
ซาคาวอล ผู้บุกเบิกนภาพุ่งชน(ตา), กระโจน(ตับ), กระโจน(ปอด), ควงหาง(หัวใจ), ควงหาง(สมอง)
เมเลอร์ ค้อนลิ่มหนามพุ่งชน(ตา), หมีพุ่งชน(ตับ), หมีพุ่งชน(ปอด), ฟาดพื้นเขียวชอุ่ม(หัวใจ), ฟาดพื้นเขียวชอุ่ม(สมอง)
เอลิดา กรงเล็บพุพองพุ่งชน(ตา), ล่องหนฟาด(ตับ), ล่องหนฟาด(ปอด), ล่องหนโจมตี(หัวใจ), กับดักเถาวัล(สมอง)
ออร์วิ จงอยพิษพุ่งชน(ตา), พุ่งชน(ตับ), กรีดร้อง(ปอด), พุ่งวายุ(หัวใจ), พุ่งวายุ(สมอง)
กาซูล ผู้เกิดจากความแห้งแล้งพุ่งชน(ตา), เหยียบ(ตับ), กระโดดทุบ(ปอด), ระเบิดไฟ(หัวใจ), พุ่งหนาม(สมอง)
เมอร์เกธ บ็อกซองพุ่งชน(ตา), ระเบิดหนองน้ำ(ตับ), ระเบิดหนองน้ำ(ปอด), กระสุนบึงเป็นชุด(หัวใจ), เถาวัลบึง(สมอง)
กัปตันเคลย์บอร์น ผู้ต้องสาปพุ่งชน(ตา), พุ่งไปฟาด(ตับ), กระสุนวิญญาณ(ปอด), กระสุนวิญญาณ(หัวใจ), กระสุนวิญญาณ(สมอง)
วิญญาณผู้มิอาจพักระเบิดเงา(ตา), ระเบิดเงา(ตับ), เงากระจาย(ปอด), เงากระจาย(หัวใจ), บดขยี้(สมอง)
คาดาริส เทศมนตรีสีเลือดระเบิดอักขระ(ตา), ระเบิดอักขระ(ตับ), อักขระเรียงหลั่น(ปอด), คลื่นอักขระ(หัวใจ), ยิงอักขระเป็นชุด(สมอง)
ออร์มุด ปีศาจแห่งอุทกภัยพุ่งชน(ตา), ระเบิดน้ำจังหวะ(ตับ), เทเลพอร์ต(ปอด), ระเบิดน้ำ(หัวใจ), น้ำผุด(สมอง)
เซียร์แกน นักเล่นแร่แปรธาตุเงาพุ่งชน(ตา), ระเบิดเวท(ตับ), ระเบิดเวท(ปอด), ระเบิดเวท(หัวใจ), ฝนศพ(สมอง)
คอร์ ธิดาแห่งเงายิงหอก(ตา), ยิงหอก(ตับ), ฟาดคอมโบ(ปอด), โปรยหอก(หัวใจ), ลูน่าร์เรียงหลั่น(สมอง)
อารา ธิดาแห่งแสงพุ่งชน(ตา), พุ่งแทง(ตับ), แทงพระอาทิตย์(ปอด), หอกพระอาทิตย์(หัวใจ), ระเบิดพระอาทิตย์(สมอง)
สคิคทิส ผู้ครองน้ำแข็งพุ่งชน(ตา), หนามน้ำแข็ง(ตับ), หนามน้ำแข็ง(ปอด), อัญเชิญลูกแก้ว(หัวใจ), อัญเชิญลูกแก้ว(สมอง)
ทากาแท็กซ์ ลิ่มหนามเปราะพุ่งชน(ตา), หนามน้ำแข็ง(ตับ), หนามน้ำแข็ง(ปอด), คุกน้ำแข็ง(หัวใจ), คุกน้ำแข็ง(สมอง)
อีไดแอ็กผู้ก่อมลทินพุ่งชน(ตา), หนามน้ำแข็ง(ตับ), หนามน้ำแข็ง(ปอด), อักขระน้ำแข็ง(หัวใจ), อักขระน้ำแข็ง(สมอง)
เรนคาร์ ผู้ดูแลเตาเผาพุ่งชน(ตา), กระสุนไฟลอย(ตับ), กระสุนไฟลอย(ปอด), โปรยกระสุนลอย(หัวใจ), ไฟเรียงหลั่น(สมอง)
คูดูคู เทพจำแลงไฟช็อต(ตับ), ไฟช็อตกระจาย(ปอด), วงสายฟ้าขยายตัว(หัวใจ), ระเบิดสายฟ้า(สมอง)
มนุษย์แพะใหญ่ฟาดหินหลอม(ตับ), กระโจนลาวา(ปอด), หินภูเขาไฟพุ่งตรง(หัวใจ)
บรูตัส จ้าวแห่งการจองจำโซ่ดึงเข้าหาตัว(ตับ), ทุบด้วยกำลัง(ปอด), ทุบด้วยความโกรธ(หัวใจ), เตียงตะปู(สมอง)
สแตรงเกิลชาร์มCrashing Wave(ตับ), วงน้ำกระจาย(ปอด), เรียกอสูรจากเบื้องลึก(หัวใจ), ดีดนิ้วน้ำแข็ง(สมอง)
เมอร์เวล ผู้ผิดเพี้ยนแส้จากทะเล(ตับ), เกล็ดน้ำแข็งเป็นชุด(ปอด), พายุน้ำแข็ง(หัวใจ), สังเวียนบ่อไฟปะทุ(สมอง)
Glade Mambaน้ำลายอสรพิษ(ตับ), น้ำลายกัดกร่อน(สมอง)
Archer Statueกระสุนวงจักร(ตับ)
พายตี้สายฟ้าชิ่ง(ตับ), คลื่นลูกบอลสายฟ้า(ปอด), พายุฟ้าผ่า(สมอง)
Tentacle Miscreationระเบิดชิ้นส่วน(ตับ)
ผู้ขู่เข็ญอ็อคเทเวีย สปาร์คฟิสต์วาร์ปสายฟ้า(ตับ), เกลียวไฟช็อต(สมอง)
Pocked Lanternbearerโยนตะเกียง(ตับ), เผาหลัง(สมอง)
Pocked Illuminatorโยนตะเกียง(ตับ), เผาหลัง(สมอง)
Volcanic Golemกระสุนไฟลอย(ตับ), โปรยกระสุนเพลิง(ปอด), กระสุนลอยตามล่า(ปอด), เครื่องพ่นไฟ(หัวใจ), กระสุนไฟลอย(สมอง), โปรยกระสุนเพลิง(สมอง)
Vakali Totemสะเก็ดน้ำแข็ง(ตับ), สะเก็ดกระจาย(ปอด)
แชฟรอนน์แห่งอัมบราลูกบอลฟ้าผ่า(ตับ), สายฟ้าแลบ(ปอด), พายุขั้นบันได(หัวใจ), พายุขั้นบันได(สมอง)
Alpine Shamanเยือกแข็งคลั่ง(ตับ), สะเก็ดกระจาย(ปอด), พ่นหอกน้ำแข็ง(ปอด), ระเบิดน้ำแข็งกระจาย(หัวใจ), หอกน้ำแข็งเป็นชุด(หัวใจ)
Blackguard Stalkerหายตัวไปแทง(ตับ), พลิกโยน(ตับ), คลื่นดาบ(ปอด), โยนสังหาร(หัวใจ), วงมีด(สมอง)
Flame Motherคลื่นหินไหล(ตับ), หินไหลกระจาย(ปอด), กระสุนหินไหลลอย(หัวใจ)
นายหญิงคลื่นหินไหล(ตับ), หินไหลกระจาย(ปอด), หินไหลเซถลา(สมอง)
นักปราชญ์สีเลือดบอลไฟมลทิน(ตับ), บอลไฟมลทินกระจาย(หัวใจ)
Temple Adjudicatorลูกบอลสายฟ้ากรวง(ตับ), ลูกบอลสายฟ้าแตกกระจาย(ปอด), วายุร่วง(หัวใจ), กรงวายุ(สมอง)
คาโต นักปราชญ์แห่งแสงสว่างบอลไฟศักดิ์สิทธิ์(ตับ), ไฟศักดิ์สิทธิ์เผาให้สิ้น(ปอด), แสงไฟศักดิ์สิทธิ์(สมอง)
Blessed Sisterคลื่นหินไหล(ตับ), หินไหลกระจาย(ปอด), โยนไฟคุ(หัวใจ), วงแหวนแห่งไฟ(สมอง)
ผู้พิทักษ์บทสวดมนต์คลื่นบอลไฟ(ตับ), บอลไฟรัว(ปอด), บอลไฟเพิ่มพลัง(หัวใจ)
Wailing Widowสาปกรีดร้อง(ตับ), สาปกรีดร้อง พลังสูง(หัวใจ), เลือดร้อน(สมอง)
ราชินีผู้เสื่อมเกียรติกระสุนหินไหล(ตับ), กระสุนหินไหล(ปอด), กระสุนหินไหล(หัวใจ)
Forgotten Warriorศรลุกไหม้(ตับ), ระเบิดคารุย(ปอด)
Goatman Fire-raiserบอลไฟ(ตับ), โล่เหล็กหลอม(ปอด), ยิงหินไหลเป็นชุด(หัวใจ)
Sand Striderคลื่นเยือกแข็ง(ตับ), กระสุนเยือกแข็งรัว(หัวใจ), กระสุนเยือกแข็งเกลียว(หัวใจ)
Animated Reefทุบหิน(ตับ), ปั่นธรณี(ปอด), ปั่นธรณี(สมอง)
ซัวก็อธ ราชันน้ำเค็มกรงเล็บปาด(ตับ), ก้ามบดขยี้(ปอด), ดินทรายพุ่งพ่าน(หัวใจ)
Vaal Gargantuanฟาดธาตุ(ตับ)
อาราคาลี ผู้ถักทอหมู่เงาโยนไข่ลอย(ตับ), สายฟ้าเคออสแลบ(ปอด), ยิงเลเซอร์เป็นชุด(หัวใจ), ใยแมงมุมที่มีมลทิน(สมอง)
Solar Guardไฟศักดิ์สิทธิ์(ตับ), ปืนใหญ่พระอาทิตย์(หัวใจ)
ลูนาริส จันทร์นิรันดรดาบจันทรา(ตับ), เพลงดาบจันทรา(ปอด), พายุหมุนดาบจันทรา(หัวใจ), พายุจันทรา(สมอง)
Pocked Flamebringerโยนตะเกียง(ตับ), เผาหลัง(สมอง)
โดเอดรี วิญญาณมืดไม้กายสิทธิ์ฟาด(ตับ), ระเบิดโลหิต(ปอด)
แชฟรอนน์ สิ้นพันธะเก็บแรงฟาด(ตับ), ลูกบอลสายฟ้า(ปอด), ระเบิดพายุ(หัวใจ)
Shrieking Witchกรีดร้อง(ตับ), ตะโกนกรีดร้อง(หัวใจ)
Handmaidenฟาดพื้น(ตับ)
Orphaned Guardianคลังแสงแห่งเงา(ตับ), สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้อง(หัวใจ), คลังแสงหมุนวน(สมอง)
Rime Sentinelพลังองครักษ์ปะทุ(ตับ), ระเบิดเยือกแข็ง(ปอด), ระเบิดเยือกแข็ง(สมอง)
ไอรอนพอยต์ผู้ถูกทอดทิ้งยิงแยกต่อเนื่อง(ปอด), พายุลูกธนู(สมอง)
วาล์โอเวอร์โซลยิงสลายล่าง(ปอด), ทุบขยี้(หัวใจ), หินตก(สมอง)
Undying Incineratorบอลไฟต่อเนื่อง(ปอด), สนามระเบิดไฟ(สมอง)
ผนึกสายฟ้าไฟช็อตตามจังหวะ(ปอด), สายฟ้าระเบิด(หัวใจ), ไฟช็อตขั้นบันได(สมอง)
เทพีพิสุทธิ์วารีมีชีวิต(ปอด), คัมภีร์จมน้ำ(สมอง)
Undying Alchemistบอลไฟ ควง(ปอด), ระเบิดกัดกร่อนขั้นบันได(สมอง)
สวนทอร์โชคกระสุนหินไหลเป็นชุด(ปอด), เรียกพรรคพวก(หัวใจ)
Spectral Tacticianลูกแก้วพลังผี(ปอด), วิญญาณระยำ(หัวใจ), ลูกแก้วพลังผี(สมอง)
Infernal Sentinelระเบิดไฟ(ปอด), ระเบิดไฟ(สมอง)
คิทาวา ผู้สวาปามมิรู้สิ้นพลังปะทุของคิทาวา(ปอด), โปรยระเบิดของคิทาวา(หัวใจ), เขมือบความมืด(สมอง)
Orphaned Adjudicatorฟาดวายุ(ปอด), วายุร่วง(หัวใจ), กรงวายุ(สมอง)
โวลเคอร์ ราชินีไร้ลมหายใจพุ่งชน(ปอด), ฝูงระเบิด(หัวใจ), ระเบิดน้ำมันดิน(สมอง)
ผนึกอเวจีระเบิดความร้อน(หัวใจ), อัคคีภัย(สมอง)
ธงแห่งแรงปรารถนาไฟคลั่ง(หัวใจ)
ธงแห่งปัญญาเยือกแข็งคลั่ง(หัวใจ)
ธงแห่งการกระทำสายฟ้าคลั่ง(หัวใจ)
Eye Hatcheryอัญเชิญดวงตาพเนจร(หัวใจ), เสกดวงตา(หัวใจ), เรียกโลหิต(สมอง), อักขระนองเลือด(สมอง)
Lora, the Contenderพายุน้ำแข็ง(สมอง)
Metamorph Life Scaling Per Level /84 ⍟

Metamorph Life Scaling Per Level /84 ⍟

เลเวลLife Scaling
1-20%
2-20%
3-20%
4-20%
5-20%
6-20%
7-20%
8-20%
9-20%
10-18%
11-18%
12-18%
13-18%
14-18%
15-18%
16-18%
17-18%
18-18%
19-18%
20-16%
21-16%
22-16%
23-16%
24-16%
25-16%
26-16%
27-16%
28-16%
29-16%
30-14%
31-14%
32-14%
33-14%
34-14%
35-14%
36-14%
37-14%
38-14%
39-14%
40-12%
41-12%
42-12%
43-12%
44-12%
45-12%
46-12%
47-10%
48-10%
49-10%
50-10%
51-10%
52-8%
53-8%
54-8%
55-8%
56-8%
57-6%
58-6%
59-6%
60-6%
61-6%
62-4%
63-4%
64-4%
65-4%
66-2%
67-2%
68-144%
69-162%
70-173%
71-186%
72-198%
73-370%
74-398%
75-426%
76-453%
77-479%
78-757%
79-826%
80-961%
81-1154%
82-1296%
83-1491%
84-1637%
Metamorph ธีมของสินค้าแฟชั่น /23 ⍟

Metamorph ธีมของสินค้าแฟชั่น /23 ⍟

Iconชื่อ
Damnation Weapon Effect
ติด เอฟเฟคอาวุธ Damnation ให้กับอาวุธที่สวมใส่
Damnation Character Effect
ติด เอฟเฟคตัวละคร Damnation ให้กับเข็มขัดของคุณ
Damnation Portrait Frame
ติด กรอบรูปตัวละคร Damnation ให้กับตัวละครนี้
Eternal Damnation Hood
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวกฮู้ด Eternal Damnation
Eternal Damnation Helmet
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวก Eternal Damnation
Eternal Damnation Boots
เปลี่ยนสกิน รองเท้า ที่สวมใส่เป็น รองเท้า Eternal Damnation
Eternal Damnation Gloves
เปลี่ยนสกิน ถุงมือ ที่สวมใส่เป็น ถุงมือ Eternal Damnation
Eternal Damnation Body Armour
เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ที่สวมใส่เป็น เสื้อเกราะ Eternal Damnation
Eternal Damnation Portrait Frame
ติด กรอบรูปตัวละคร Eternal Damnation ให้กับตัวละครนี้
Sanctum Weapon Effect
ติด เอฟเฟคอาวุธ Sanctum ให้กับอาวุธที่สวมใส่
Sanctum Wings
ติด ปีก Sanctum ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
Sanctum Portrait Frame
ติด กรอบรูปตัวละคร Sanctum ให้กับตัวละครนี้
Grand Sanctum Hood
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวกฮู้ด Grand Sanctum
Grand Sanctum Helmet
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวก Grand Sanctum
Grand Sanctum Boots
เปลี่ยนสกิน รองเท้า ที่สวมใส่เป็น รองเท้า Grand Sanctum
Grand Sanctum Gloves
เปลี่ยนสกิน ถุงมือ ที่สวมใส่เป็น ถุงมือ Grand Sanctum
Grand Sanctum Body Armour
เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ที่สวมใส่เป็น เสื้อเกราะ Grand Sanctum
Grand Sanctum Portrait Frame
ติด กรอบรูปตัวละคร Grand Sanctum ให้กับตัวละครนี้
Metamorph Footprints Effect
ติด รอยเท้า Metamorph ให้กับรองเท้าที่สวมใส่
Metamorph Weapon Effect
ติด เอฟเฟคอาวุธ Metamorph ให้กับอาวุธที่สวมใส่
Metamorph Portal Effect
วาร์ปที่ตัวละครนี้สร้างจะใช้ เอฟเฟควาร์ป Metamorph
Metamorph Brimmed Hat
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวกประจำลีก Metamorph
Tencent Metamorph Brimmed Hat
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวกประจำลีก Tencent Metamorph