เสื้อเกราะ Unique /91 ⍟

เสื้อเกราะ Unique /91 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Bramblejack Plate Vest
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–20)
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี -2
สะท้อนความเสียหาย กายภาพ ประชิด 40% ไปยังผู้โจมตี

Use The King and the Brambles Upgrade Wall of Brambles
Bramblejack
Wall of Brambles Plate Vest
ต้องการ เลเวล: 30
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
ค่า เกราะ +2000
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–20)
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี -2
สะท้อนความเสียหาย กายภาพ ประชิด 40% ไปยังผู้โจมตี

「Fated」Limited Drop
Bramblejack Use The King and the Brambles Upgrade

Wall of Brambles
Skin of the Loyal Plate Vest
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ไม่สามารถดัดแปลงช่องได้
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มค่า Global Defences 100%
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
local_unique_tabula_rasa_no_requirement_or_energy_shield [1]
<Six Linked>

「Chayula's Domain」Limited Drop
「Breach」League Specific
Use Blessing of Chayula Upgrade Skin of the Lords

Skin of the Loyal
Solaris Lorica Copper Plate
ต้องการ เลเวล: 17
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ค่า Strength +(10–20)
เพิ่มค่า เกราะ (60–80)%
ลดความเสียหายเคออสทุกวินาที 25%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 25%
ความเสียหาย เคออส จะไม่ทะลุโล่พลังงาน
ความเสียหาย เคออส ที่ได้รับ (-40–-30)

Solaris Lorica
Greed's Embrace Golden Plate
ต้องการ เลเวล: 56
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 20%
เพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (10–15)%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (30–50)%
ต้านทาน ไฟ -10%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ต้านทาน ไฟฟ้า -20%
ลด Strength ที่ต้องการลง 30%

Greed's Embrace
Craiceann's Carapace Golden Plate
ต้องการ เลเวล: 64
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ได้รับสกิล Aspect of the Crab เลเวล 20
เพิ่มค่า เกราะ (300–350)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(100–120)
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(25–30)%
ผู้เล่นจะไม่ติดสถานะเลือดไหล
จำนวน Crab Barrier สูงสุด +5

「Craiceann, First of the Deep」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Craiceann's Carapace
Lioneye's Vision Crusader Plate
ต้องการ เลเวล: 59
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
สนับสนุน Pierce เลเวล 15 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มค่า เกราะ (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–100)
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ต้องการ Dexterity +160
อาวุธปล่อยศัตรูจะเจาะเกราะผู้เล่นเสมอ

Lioneye's Vision
Iron Heart Crusader Plate
ต้องการ เลเวล: 59
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (80–100)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 10%
โอกาสบล็อคการโจมตี (8–12)%
บล็อกคาถาไม่ได้
โบนัสค่าโจมตีของ Strength จะเปลี่ยนเป็นการเพิ่มค่าโจมตีกายภาพระยะประชิด 3% ต่อทุกๆ 10 Strength

Use Battle Hardened Upgrade The Iron Fortress
Iron Heart
The Iron Fortress Crusader Plate
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
โบนัสค่าโจมตีของ Strength จะเปลี่ยนเป็นการเพิ่มค่าโจมตีกายภาพระยะประชิด 3% ต่อทุกๆ 10 Strength
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 10%
เพิ่มค่า เกราะ (80–100)%
โอกาสบล็อค การโจมตี +1% ต่อค่า Strength 50 หน่วย
คุณ โชคร้าย ในการคำนวณ โอกาสบล็อคเวทย์
(ความโชคร้ายนั้นคือ สุ่ม 2 ครั้งและใช้ค่าที่แย่ที่สุด)
ค่า Strength +(60–120)

「Fated」Limited Drop
Iron Heart Use Battle Hardened Upgrade

The Iron Fortress
Death's Oath Astral Plate
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ได้รับสกิล Death Aura เลเวล 20
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(40–50)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มค่า เกราะ (180–220)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
ดูด 1% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ได้รับความเสียหาย เคออส 450 ต่อวินาที เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อสังหาร
Gore Footprints
frenzy_charge_blood_dance_art_variation [0]

Death's Oath
The Brass Dome Gladiator Plate
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ลดโอกาสบล็อคการโจมตีและเวทย์ 30%
เพิ่มค่า เกราะ (600–650)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 10%
เพิ่มระยะเวลาในการช็อตของคุณขึ้น 50%
คุณจะไม่ได้รับความเสียหายพิเศษจากคริติคอล

「Guardian of the Minotaur」Limited Drop
The Brass Dome
Kaom's Heart Glorious Plate
ต้องการ เลเวล: 68
ไม่มีรูใส่เจม
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +500
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (20–40)%

Kaom's Heart
Perfidy Glorious Plate
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (25–40)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–90)
คุณสามารถมีธงได้สองชนิดพร้อมกัน
ธงที่คุณถือจะได้รับ 1 เสต็จทุกครั้งที่คุณปะทะด้วยการโจมตีประชิด แต่สูงสุดไม่เกิน 5 เสต็จต่อวินาที
เพิ่มระยะเวลาของบัฟ Adrenaline ที่ได้จาก War Banner (100–200)%
เพิ่มระยะเวลาของบัฟ Fortify ที่ได้จาก Dread Banner (100–200)%

「Simulacrum」Limited Drop
「Delirium」League Specific

Perfidy
Briskwrap Strapped Leather
ต้องการ เลเวล: 9
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
ค่า หลบหลีก +(120–180)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากขวดขึ้น (20–25)%
เพิ่ม Dexterity ขึ้น 15%

Use Last of the Wildmen Upgrade Wildwrap
Briskwrap
Wildwrap Strapped Leather
ต้องการ เลเวล: 57
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–8)%
ค่า หลบหลีก +(600–700)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
เพิ่มการฟื้นฟูมานาจากขวดขึ้น (20–25)%
เพิ่ม Dexterity ขึ้น 15%
โจมตีแรงขึ้น 1% ต่อ 15 Dexterity

「Fated」Limited Drop
Briskwrap Use Last of the Wildmen Upgrade

Wildwrap
Ashrend Buckskin Tunic
ต้องการ เลเวล: 17
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
สนับสนุน Added Fire Damage เลเวล 10 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
ต้านทาน ไฟ +(40–50)%
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี (-7–-5)
ไม่ติดสถานะลุกไหม้
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ด้วย อาวุธระยะไกล (10–15)%

Ashrend
Foxshade Wild Leather
ต้องการ เลเวล: 25
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า Dexterity +(20–30)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 5 ถึง 12 ให้กับการโจมตี
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (50–70)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
ค่า หลบหลีก +500 หากพลังชีวิตเต็ม

Use Dark Instincts Upgrade Fox's Fortune
Foxshade
Fox's Fortune Wild Leather
ต้องการ เลเวล: 54
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 5 ถึง 12 ให้กับการโจมตี
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า หลบหลีก +1500 หากพลังชีวิตเต็ม
ค่า หลบหลีก +(400–500)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (120–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
คุณ โชคดี ในการคำนวน ความเสียหายจากศัตรูเมื่อโดนปะทะ ขณะพลังชีวิตเต็ม
(ความโชคร้ายนั้นคือ สุ่ม 2 ครั้งและใช้ค่าที่แย่ที่สุด)

「Fated」Limited Drop
Foxshade Use Dark Instincts Upgrade

Fox's Fortune
The Snowblind Grace Coronal Leather
ต้องการ เลเวล: 49
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–50)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–60)
มีโอกาส 10% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
เพิ่ม Buff ผลของ Arctic Armour 25%
เพิ่มหลบหลีก ตามค่าต้านทานรวมเกิน น้ำแข็ง
(ต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)

「Tul's Domain」Limited Drop
「Breach」League Specific
Use Blessing of Tul Upgrade The Perfect Form

The Snowblind Grace
Bronn's Lithe Cutthroat's Garb
ต้องการ เลเวล: 53
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (200–250)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
เลเวลเจม สกิลเคลื่อนที่ ที่ใส่ +2
เพิ่มความเสียหายด้วย สกิลเคลื่อนที่ (35–50)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย เมื่อคุณได้ใช้ Movement Skill ในขณะนี้ 15%
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Bronn's Lithe
The Rat Cage Sharkskin Tunic
ต้องการ เลเวล: 56
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(160–200)
ต้านทาน ไฟ -50%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%
รับความเสียหายทางไฟเพิ่มขึ้น 20%
รับความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ 10% เป็น กายภาพ แทน
unique_rat_cage_chance_to_squeak_when_hit_by_fire_damage [1]

「Torment」League Specific
The Rat Cage
Queen of the Forest Destiny Leather
ต้องการ เลเวล: 59
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (200–240)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 25%
เดินเร็วขึ้น 1% ต่อค่าหลบหลีก 600 ได้สูงสุด 75%
ได้รับความเสียหาย กายภาพ (-50–-40) เมื่อโดนปะทะ จากสัตว์
ต้านทาน ไฟ +(6–10)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(26–40)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–25)%

Queen of the Forest
Kintsugi Exquisite Leather
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ไฟ +30%
20%ได้รับความเสียหายลดลงหากคุณไม่ได้ถูกโจมตีในขณะนั้น
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
50% เพิ่มค่าการหล่บหลีกถ้าคุณถูกโจมตี
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

「Prophecy」League Specific
Kintsugi
Yriel's Fostering Exquisite Leather
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ได้สกิล Summon Bestial Rhoa เลเวล 20
ค่า ความแม่นยำ +(300–400)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (130–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
สกิลโจมตีระยะไกลมีโอกาสติดคริติคอลมากขึ้น (40–60)%
กระสุนจากการโจมตี มีโอกาส 20% ที่จะทำให้ศัตรู ขาหัก เมื่อปะทะ ขณะที่คุณมีมิเนียน Bestial
(ศัตรูที่ขาหักจะเคลื่อนที่ช้าลง 30%)
เพิ่มความเร็วโจมตีและเคลื่อนที่ (10–15)% เมื่อผู้เล่นมีมิเนียนสัตว์

「The Pale Court」Limited Drop
Yriel's Fostering
Yriel's Fostering Exquisite Leather
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ได้สกิล Summon Bestial Snake เลเวล 20
ค่า ความแม่นยำ +(300–400)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (130–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
สกิลโจมตีระยะไกลมีโอกาสติดคริติคอลมากขึ้น (40–60)%
อาวุธระยะไกลจะมีโอกาสติดสเตตัสติดพิษ 20% เมื่อมีมิเนียนสัตว์
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
เสริมความเสียหาย เคออส (13–19) ถึง (23–29) ให้การโจมตี ถ้าคุณมีมิเนียน Bestial

「The Pale Court」Limited Drop
Yriel's Fostering
Yriel's Fostering Exquisite Leather
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ได้สกิล Summon Bestial Ursa เลเวล 20
ค่า ความแม่นยำ +(300–400)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (130–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
สกิลโจมตีระยะไกลมีโอกาสติดคริติคอลมากขึ้น (40–60)%
อาวุธระยะไกลจะมีโอกาสติดสเตตัสเลือดออก 20% เมื่อมีมิเนียนสัตว์
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (11–16) ถึง (21–25) ให้การโจมตี ถ้าคุณมีมิเนียน Bestial

「The Pale Court」Limited Drop
Yriel's Fostering
Hyrri's Ire Zodiac Leather
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า Dexterity +(40–50)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (105–145) ถึง (160–200) ให้การโจมตีด้วย ธนู
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (140–220)%
เพิ่มระยะเวลาในการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 25%
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 10%
มีโอกาส 10% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้

Hyrri's Ire
The Perfect Form Zodiac Leather
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–50)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–80)
ต้านทาน น้ำแข็ง -30%
เพิ่ม Dexterity ขึ้น (5–10)%
ลดมานาสำรอง ของ Arctic Armour 100%
เพิ่มหลบหลีก ตามค่าต้านทานรวมเกิน น้ำแข็ง
(ต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)
Phase Acrobatics
(มีโอกาส 30% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้)

「Breach」League Specific
The Snowblind Grace Use Blessing of Tul Upgrade

The Perfect Form
Cospri's Will Assassin's Garb
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (120–160)%
ต้านทาน เคออส +(17–29)%
คุณสามารถสาปได้เพิ่มอีก 1 สาป
คุณสามารถสาปศัตรูที่มี Hexproof ได้
ศัตรูติดพิษเมื่อถูกโจมตี
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)

Cospri's Will
Thousand Ribbons Simple Robe
ต้องการ เลเวล: 3
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +6
ค่า มานาสูงสุด +6
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(10–20)
เสริมความเสียหาย ไฟ 2 ถึง 3 ให้กับการโจมตีและเวทย์
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 2 ถึง 3 ให้กับการโจมตีและเวทย์
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตีและเวทย์
ค่า หลบหลีก +(10–20)
ต้านทาน ไฟ +(5–10)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(5–10)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(5–10)%
สนับสนุน Elemental Proliferation เลเวล 5 กับเจ็มที่ใส่

Thousand Ribbons
Skin of the Lords Simple Robe
ต้องการ เลเวล: 3
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
local_unique_tabula_rasa_no_requirement_or_energy_shield [1]
ไม่สามารถดัดแปลงช่องได้
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มค่า Global Defences 100%
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
คุณสามารถใส่เพชรที่คอรัปท์แล้วในไอเท็มนี้ได้เท่านั้น
<Six Linked>
<Random Keystone>

คอร์รัปต์
「Breach」League Specific
Skin of the Loyal Use Blessing of Chayula Upgrade

Skin of the Lords
Cloak of Flame Scholar's Robe
ต้องการ เลเวล: 18
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ต้านทาน ไฟ +(30–50)%
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น (30–50)%
รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ 20% เป็น ไฟ แทน
สะท้อนความเสียหายไฟ 15 ไปยังผู้โจมตีประชิด

Cloak of Flame
Zahndethus' Cassock Sage's Robe
ต้องการ เลเวล: 37
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 40 ให้กับการโจมตี
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (125–150)%
ต้านทาน เคออส +(40–50)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 25%
โอกาส 100% ที่จะสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อบล็อค
consecrate_on_block_%_life_regen_per_minute [360]
consecrate_on_block_base_radius [18]
consecrate_on_block_duration_ms [8000]
(มิตรที่ยืนบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณจะฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นเปอร์เซ็นของพลังชีวิตสูงสุด และการปะทะศัตรูที่ยืนอยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณมีโอกาศคริติคอลมากขึ้น)

Zahndethus' Cassock
Dialla's Malefaction Sage's Robe
ต้องการ เลเวล: 37
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
สามารถใส่เจมสีใดก็ได้ลงไอเท็มนี้
เลเวลเจมที่ใส่ในรูสีแดง +1
เจมในช่องเจมสีเขียวจะมีคุณภาพ +10
เจมในช่องเจมสีนำเงินจะมีค่าประสบการณ์เพิ่ม 25%
ไม่มีความต้องการ คุณสมบัติ ขั้นต่ำ
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)

Dialla's Malefaction
The Covenant Spidersilk Robe
ต้องการ เลเวล: 49
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
สนับสนุน Added Chaos Damage เลเวล 15 กับเจ็มที่ใส่
เจ็มที่ใส่มี Blood Magic
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (210–250)%

The Covenant
Soul Mantle Spidersilk Robe
ต้องการ เลเวล: 49
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (100–120)%
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–25)%
จำนวน โทเทม สูงสุดที่ปักได้ +1
เพิ่มพลังชีวิต โทเทม 50%
ได้รับคำสาปแบบสุ่มเลเวล 20 เมื่อโทเทมของคุณถูกทำลาย
สนับสนุน Spell Totem เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่

Soul Mantle
The Coming Calamity Destroyer Regalia
ต้องการ เลเวล: 53
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–100)%
มีโอกาส 35% ที่จะหลบเลี่ยงสถานะ มึนงง ต่อจำนวนบัฟ สาส์น ที่คุณมี
สกิล สาส์น จะสำรองมานา 45% ไม่ว่าในกรณีใดๆ
เลเวลหิน สาส์น ที่ใส่ +2

The Coming Calamity
Cloak of Tawm'r Isley Savant's Robe
ต้องการ เลเวล: 56
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
มินเนียลไม่สามารถถูก Blind ได้
มินเนียล 15% มีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Blind เมื่อถูกโจมตี
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
ซอคเกตมินเนียลสนับสนุน Life Leech ระดับ 16
ค้นหาไอเทม Magic ที่ไม่ได้ทำการ Identified

Cloak of Tawm'r Isley
Garb of the Ephemeral Savant's Robe
ต้องการ เลเวล: 56
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–230)%
ความต้องการ Strength และ Intelligence +600
ได้รับ Divine Charge ตอนปะทะ
จำนวน Divine Charge สูงสุด +10
เมื่อ Divine Charge เต็ม คุณจะได้รับสถานะ Divinity เป็นเวลา 10 วินาที
สูญเสีย Divine Charge ทั้งหมดเมื่อได้รับสถานะ Divinity
ความเร็วในการกระทำไม่สามารถถูกลดต่ำกว่าค่าเริ่มต้นได้
ความเร็วในการกระทำของ เพื่อนที่อยู่ใกล้ ไม่สามารถถูกลดต่ำกว่าค่าเริ่มต้นได้
ไม่สามารถโจมตีติดคริติคอล
ศัตรูที่อยู่ใลก้ไม่สามารถทำคริติคอลได้

「Synthesis」League Specific
Garb of the Ephemeral
Vis Mortis Necromancer Silks
ต้องการ เลเวล: 59
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (200–220)%
ค่า มานาสูงสุด +(20–30)
ลดพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 20%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 15%
มิเนียน จะนำ (15–20)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส

Vis Mortis
Fleshcrafter Necromancer Silks
ต้องการ เลเวล: 59
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
มิเนียน จะเปลี่ยน พลังชีวิตสูงสุด ของพวกมัน 2% ไปเป็น โล่พลังงานสูงสุด ต่อค่าต้านทาน เคออส ที่มันมีทุกๆ 1%
ความเสียหาย เคออส จะไม่ทะลุโล่พลังงานของมิเนียน
มิเนียน จะเริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (50–100)%
มิเนียน จะมองข้ามต้านทานธาตุของมอนสเตอร์ ในขณะที่มิเนียนมีโล่พลังงานอยู่

Fleshcrafter
Shavronne's Wrappings Occultist's Vestment
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น 10%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
สะท้อนความเสียหายสายฟ้าเมื่อโจมตีระยะประชิด 1 ถึง 250
ความเสียหาย เคออส จะไม่ทะลุโล่พลังงาน

Shavronne's Wrappings
Infernal Mantle Widowsilk Robe
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เลเวลเจม ไฟ ที่ใส่ +1
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–35)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 100%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–160)%
เปลี่ยนความเสียหาย ไฟ 15% เป็น เคออส
ได้รับความเสียหาย เวทย์ เพิ่มขึ้น 25% เมื่อมานาเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Mana ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังมานาสูงสุด หรือต่ำกว่า)

Infernal Mantle
Doedre's Skin Widowsilk Robe
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
สนับสนุนเจมคำสาป Blasphemy ระดับ 20
ให้สกิล Summon Doedre's Effigy เลเวล 20
หากเรียก Doedre's Effigy ออกมาจะสกิลคำสาปที่ใส่ช่องไว้จะทำงาน
สกิลคำสาปที่ใส่ช่องไว้จะไม่สนใจข้อจำกัดของคำสาป
ค่า Intelligence +(30–40)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (130–150)%

Doedre's Skin
Fenumus' Shroud Widowsilk Robe
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า Intelligence +(30–40)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–140)%
ฟื้นฟูเกราะพลังงาน (80–100) ต่อวินาที
ลดความเสียหายของ ศัตรูที่โดน Spider's Webs จากผู้เล่น 10%
ศัตรูที่โดน Spider's Web ของผู้เล่นจะมีค่าป้องกันธาตุทั้งหมด -10%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Aspect of the Spider ขึ้น (50–70)%

「Fenumus, First of the Night」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Fenumus' Shroud
The Beast Fur Shawl Vaal Regalia
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 40%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (110–130)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–25)
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 5%
เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (30–40)%

The Beast Fur Shawl
The Queen's Hunger Vaal Regalia
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ใช้งานวกิล Bone Offering หรือ Flesh Offering หรือ Spirit Offering เลเวล 20 ทุก 5 วินาที
สกิล Offering ที่ถูกใช้งานด้วยวิธีนี้มีผลกับคุณด้วย
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–10)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (100–130)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
「Catarina, Master of Undeath」Limited Drop
「Betrayal」League Specific

The Queen's Hunger
Viper's Scales Full Scale Armour
ต้องการ เลเวล: 28
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
ไม่ติดสภาพพิษ
มีโอกาส 20% ที่จะสร้างสถานะ พิษ ด้วยการโจมตี
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)

「Labyrinth」Limited Drop
Viper's Scales
Gruthkul's Pelt Wyrmscale Doublet
ต้องการ เลเวล: 38
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 100%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(200–240)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
5% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 15%
ทักษะเวทมนตร์ไม่สร้างความเสียหาย
ไม่สามารถร่ายเวทได้

Gruthkul's Pelt
Belly of the Beast Full Wyrmscale
ต้องการ เลเวล: 46
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (150–200)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (30–40)%
เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น 50%
Extra gore

Belly of the Beast
Lightning Coil Desert Brigandine
ต้องการ เลเวล: 60
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (20–30) ให้กับการโจมตี
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (90–120)%
ต้านทาน ไฟฟ้า -60%
แปลง 30% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้า

Lightning Coil
Daresso's Defiance Full Dragonscale
ต้องการ เลเวล: 63
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (160–200)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–90)
ดูด (0.4–0.6)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 6%
สูญเสีย Endurance Charge ทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
ได้รับ Onslaught เป็นเวลา 5 วินาทีต่อ Endurance Charge เมื่อถูกโจมตี
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
เพิ่มเอฟเฟค Onslaught ขึ้น (60–100)%
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)

Daresso's Defiance
Cherrubim's Maleficence Triumphant Lamellar
ต้องการ เลเวล: 69
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(70–100)
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (160–200)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (50–80)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูสุทธิจากการดูด พลังชีวิต 100%

Cherrubim's Maleficence
Farrul's Fur Triumphant Lamellar
ต้องการ เลเวล: 69
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
Aspect of the Cat จะไม่สำรองมานา
เพิ่มเวลา +2 วินาทีให้ Cat's Stealth
Frenzy Charges และ Power Charge เต็มทันทีที่ผู้เล่นได้ Cat's Stealth
ผู้เล่นได้ Phasing ขณะมี Cat's Stealth

「Farrul, First of the Plains」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Farrul's Fur
Voll's Protector Holy Chainmail
ต้องการ เลเวล: 35
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
ลดมานาสูงสุด 50%
ได้รับ Power Charge หนึ่งลูกต่อศัตรูหนึ่งตัวที่คุณทำคริติคอลใส่
Inner Conviction
(เพิ่มความเสียหาย เวทย์ อีก 3% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก / ได้รับ Power Charge แทน Frenzy Charge)

「Templar」Limited Drop
「Legion」League Specific

Voll's Protector
Icetomb Latticed Ringmail
ต้องการ เลเวล: 39
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ค่า Strength +(30–40)
ค่า Intelligence +(30–40)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (140–160)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(50–75)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
เพิ่มระยะเวลาในการหนาวสั่นของศัตรูขึ้น 150%

Use End of the Light Upgrade Crystal Vault
Icetomb
Crystal Vault Latticed Ringmail
ต้องการ เลเวล: 49
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ค่า Strength +(30–40)
ค่า Intelligence +(30–40)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (140–160)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(50–75)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
แปลง 20% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง
รับความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ 30% เป็น น้ำแข็ง แทน
เพิ่มผลสถานะ หนาวเย็น (15–20)%

「Fated」Limited Drop
Icetomb Use End of the Light Upgrade

Crystal Vault
Ambu's Charge Crusader Chainmail
ต้องการ เลเวล: 43
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ทุกธาตุ +15%
ได้รับ Endurance Charge เมื่อถูกศัตรูโจมตีติดคริติคอล
เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้ๆได้รับ Endurance Charge ด้วย
รีเจนพลังชีวิต 2 ต่อวินาทีหากเพิ่งถูกตีโดน
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)

Ambu's Charge
Lightbane Raiment Ornate Ringmail
ต้องการ เลเวล: 47
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (120–140)%
ลดรัศมีของแสงลง 25%
สะท้อนความเสียหาย เคออส 30 ไปยังผู้โจมตีประชิด
โอกาส 100% ที่จะสร้างพื้นที่ผุพังเมื่อบล็อค
desecrate_on_block_base_chaos_damage_to_deal_per_minute [15000]
desecrate_on_block_base_radius [16]
desecrate_on_block_duration_ms [8000]
(คุณได้รับความเสียต่อเนื่องจากความเสียหายทางคาออส ขณะที่ยืนอยู่บนื้นที่ที่โดน Descecrate)
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 30% เป็นความเสียหาย เคออส

Lightbane Raiment
Rotting Legion Loricated Ringmail
ต้องการ เลเวล: 58
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Meat Shield เลเวล 1
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (100–140)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–80)
เพิ่มความเสียหาย (5–8)% ต่อ Zombie ที่มีหนึ่งตัว
ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับ อีก 1% ต่อ Zombie ที่มีหนึ่งตัว

「ไบล์ท」League Specific
Rotting Legion
Kingsguard Conquest Chainmail
ต้องการ เลเวล: 61
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–90)
ค่า มานาสูงสุด +(50–70)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–170)%
เติมพลังชีวิต 100 หน่วย เมื่อคุณสูญเสีย Endurance Charge
เพิ่มระยะเวลาของ Endurance Charge 30%

Kingsguard
Geofri's Sanctuary Elegant Ringmail
ต้องการ เลเวล: 64
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (50–75)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–40)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(14–18)%
+2 เพิ่มโล่พลังงานต่อ 5 Strenght
Zealot's Oath
(การฟื้นฟูพลังชีวิต จะไปส่งผลกับ Energy Shield แทน)

Geofri's Sanctuary
Loreweave Elegant Ringmail
ต้องการ เลเวล: 64
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
มี 6 Socket
เสริมความเสียหาย กายภาพ (4–10) ถึง (14–36) ให้กับการโจมตี
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(8–24)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (20–60)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–50)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–60)
ค่า มานาสูงสุด +(20–50)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (6–30)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (15–50)%
ค่าป้องกันสูงสุดของผู้เล่นคือ (76–78)%

「Vendor Recipe」Limited Drop
Loreweave
Sporeguard Saint's Hauberk
ต้องการ เลเวล: 67
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ใช้งานสกิล Contaminate เลเวล 10 เมื่อสังหารศัตรู
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–10)%
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
เมื่อคุณสังหารศัตรูที่อยู่บน พื้นรา มันจะระเบิด สร้างความเสียหาย 5% ของพลังชีวิตของมันเป็นความเสียหาย เคออส
(เพื่อนของคุณที่อยู่บน พื้นรา ของคุณจะ นำ 10% ของความเสียหายที่ไม่ใช่ เคออส ไปเสริมเป็น เคออส ศัตรูที่อยู่บน พื้นรา ของคุณ จะสร้างความเสียหาย ลดลง อีก 10%)
สร้าง พื้นรา รอบตัวคุณขณะยืนอยู่กับที่
(เพื่อนของคุณที่อยู่บน พื้นรา ของคุณจะ นำ 10% ของความเสียหายที่ไม่ใช่ เคออส ไปเสริมเป็น เคออส ศัตรูที่อยู่บน พื้นรา ของคุณ จะสร้างความเสียหาย ลดลง อีก 10%)

「ไบล์ท」League Specific
Sporeguard
The Ivory Tower Saint's Hauberk
ต้องการ เลเวล: 67
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ค่า Intelligence +(40–70)
โล่พลังงานสูงสุด +30 ต่อพลังชีวิตที่สำรองไว้ 100 หน่วย
ค่า มานาสูงสุด +(80–100)
ฟื้นฟู 2% ของโล่พลังงานต่อวินาที
รับความเสียหาย เคออส ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต

「Conqueror」Limited Drop
The Ivory Tower
Doryani's Prototype Saint's Hauberk
ต้องการ เลเวล: 67
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–90)
ไม่สร้างความเสียหายใดที่ไม่ใช่ความเสียหาย สายฟ้า
ค่า เกราะ จะส่งผลต่อความเสียหาย สายฟ้า ที่ได้รับจากการปะทะด้วย
ต้านทาน สายฟ้า จะไม่ส่งผลต่อความเสียหาย สายฟ้า ที่ได้รับ
ค่าต้านทาน สายฟ้า ของศัตรูที่อยู่ใกล้จะเท่ากันกับคุณ

「Harvest」League Specific
Doryani's Prototype
Incandescent Heart Saintly Chainmail
ต้องการ เลเวล: 70
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (220–240)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–90)
ดูด (0.8–1)% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
นำ (10–20)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส
แปลง 25% ของความเสียหายธาตุที่ได้รับเป็นธาตุเคออส
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น (20–30)%
รัศมีของแสงขึ้นอยู่กับโล่พลังงานแทนพลังชีวิต

Incandescent Heart
Chains of Command Saintly Chainmail
ต้องการ เลเวล: 70
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–190)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–90)
Animated Guardian จะโจมตีแรงขึ้น 5% ต่ออาวุธที่ปลุกขึ้นมา (Animated Weapon)ทุกๆ อัน
การโจมตีของพวกมิเนียนที่ปลุกขึ้นมา (Animated) จะกระจายใส่เป้าหมายรอบๆ ได้
ค่าโจมตีประชิดของ Animated Minion ต่อเป้าหมายรอบข้างจะเบาลง 50%
animate_guardian_and_weapon_track_on_kill [1]
Animate Guardian's Weapon เลเวล 20 จะทำงานหาก Animated Guardian สังหารศัตรูได้
animate_guardian_and_weapon_track_on_kill [1]
มีโอกาส 10% ที่ Animate Guardian's Weapon เลเวล 18 จะทำงานหากอาวุธที่ปลุกเสกมาสังหารศัตรูได้
ผู้เล่นจะมีมิเนียนแบบปลุกเสกได้อย่างเดียวเท่านั้น

Chains of Command
Bloodbond Bone Armour
ต้องการ เลเวล: 35
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ให้สกิล Blood Offering เลเวล 15
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–120)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (15–25)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20–30)%
1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
มิเนียนมีโอกาสหลบการโจมตี (6–10)%

Bloodbond
Cloak of Defiance Lacquered Garb
ต้องการ เลเวล: 52
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (300–400)%
ค่า มานาสูงสุด +(100–150)
รับความเสียหาย 10% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต
ฟื้นฟูมานา 1% ต่อวินาที
Mind Over Matter
(30% ของการความเสียหายที่ได้รับจะดึงจาก Mana ก่อน Life)

Cloak of Defiance
Victario's Influence Lacquered Garb
ต้องการ เลเวล: 52
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (120–150)%
เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +1
เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 30%
สนับสนุน Generosity เลเวล 30 กับเจ็มที่ใส่
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (10–15)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของออร่าขึ้น (20–40)%

Victario's Influence
Dendrobate Sentinel Jacket
ต้องการ เลเวล: 59
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Lesser Poison เลเวล 10
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (130–150)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–45)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(15–25)%
เพิ่มความเสียหาย พิษ (75–100)% ถ้าคุณมี Dexterity อย่างน้อย 300 แต้มขึ้นไป
ถ้ามี Intelligence 150 แต้มขึ้นไปจะทำให้ติดพิษนานขึ้น (15–25)%

Dendrobate
Carcass Jack Varnished Coat
ต้องการ เลเวล: 62
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (120–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(9–12)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (40–50)%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (40–50)%
Extra gore

Carcass Jack
Saqawal's Nest Blood Raiment
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–75)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
ลดมานาสำรอง (6–10)%
เพิ่มผลบัฟ Aspect of the Avian 100%
Aspect of the Avian จะให้ Avian's Might กับ Avian's Flight ให้เพื่อนข้างเคียงด้วย
ค่า หลบหลีก และ โล่พลังงาน +(120–150)

「Saqawal, First of the Sky」Limited Drop
「Bestiary」League Specific

Saqawal's Nest
The Eternity Shroud Blood Raiment
ต้องการ เลเวล: 65
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ใช้งานสกิล Glimpse of Eternity เลเวล 20 เมื่อโดนปะทะ
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(70–100)
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
นำ (3–5)% ของความเสียหาย ธาตุ ไปเสริมเป็น เคออส ต่อไอเทม Shaper ที่ใส่หนึ่งชิ้น
เจาะต้านทาน เคออส ทั้งหมด ของมอนสเตอร์ ถ้าไอเทมที่ใส่ทุกชิ้นเป็นไอเทม Shaper

「The Elder」Limited Drop
The Eternity Shroud
Tinkerskin Sadist Garb
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (140–170)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–90)
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์เมื่อโยนกับดัก (10–15)%
15% โอกาสที่จะได้รับค่า Frenzy Charge เมื่อกับดักของคุณจะถูกทำให้ทำงานโดยศัตรู
มีโอกาศ 30% ที่จะได้รับ Phasing เป็นเวลา 4 วินาทีหากศัตรูติด Trap ที่เราวางไว้
(ขณะที่คุณมีสถานะ Phasing, คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกบล็อก)
ฟื้นฟู 100 พลังชีวิตคุณเมื่อกับดักถูกทำงานให้กับศัตรู
ฟื้นฟู 50 โล่พลังงานเมื่อกับดักของคุณทำงานให้กับศัตรู

Tinkerskin
Inpulsa's Broken Heart Sadist Garb
ต้องการ เลเวล: 68
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มความเสียหาย (20–50)% ถ้าเพิ่งทำศัตรูติดสถานะช็อคได้เร็วๆนี้
เพิ่มเอฟเฟคไฟช็อต (15–25)%
ไม่ได้รับผลจาก ช็อค
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
ศัตรูที่ติดสถานะไฟช็อตแล้วถูกผู้เล่นสังหารจะระเบิด แรงระเบิดจะเท่ากับ 5%
ของชีวิตสูงสุดและเป็นธาตุไฟฟ้า แต่จะทำศัตรูอื่นติดสถานะไฟช็อตอีกไม่ได้

Inpulsa's Broken Heart
The Restless Ward Carnal Armour
ต้องการ เลเวล: 71
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (220–250)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 1% ต่อ Frenzy Charge
เพิ่มระยะเวลาของ Endurance, Frenzy และ Power Charge 100%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (20–30) ต่อวินาทีต่อ Endurance Charge

The Restless Ward
Shroud of the Lightless Carnal Armour
ต้องการ เลเวล: 71
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Elemental Penetration เลเวล 20
มีโอกาส 20% ที่จะติดสกิล Shade Form เลเวล 20 หากผู้เล่นใช้สกิลที่ใส่ช่องอยู่
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (160–180)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
เพิ่มมานาสูงสุด (9–15)%
เพิ่มขีดชีวิตสูงสุด 1% ต่อเพชร Abyss ที่มีผลกับผู้เล่น
เพิ่มขีดมานาสูงสุด 1% ต่อเพชร Abyss ที่มีผลกับผู้เล่น

「Abyss Lich」Limited Drop
「Abyss」League Specific

Shroud of the Lightless
Shroud of the Lightless Carnal Armour
ต้องการ เลเวล: 71
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Elemental Penetration เลเวล 20
มีโอกาส 20% ที่จะติดสกิล Shade Form เลเวล 20 หากผู้เล่นใช้สกิลที่ใส่ช่องอยู่
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (160–180)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
เพิ่มมานาสูงสุด (9–15)%
เพิ่มขีดชีวิตสูงสุด 1% ต่อเพชร Abyss ที่มีผลกับผู้เล่น
เพิ่มขีดมานาสูงสุด 1% ต่อเพชร Abyss ที่มีผลกับผู้เล่น

「Abyss Lich」Limited Drop
「Abyss」League Specific

Shroud of the Lightless
Atziri's Splendour Sacrificial Garb
ต้องการ เลเวล: 75
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มค่า เกราะ (380–420)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–24)%
ได้รับ พลังชีวิต 100 เมื่อสังหาร
ได้รับ มานา 100 เมื่อสังหาร

「Atziri, Queen of the Vaal」Limited Drop
Atziri's Splendour
Atziri's Splendour Sacrificial Garb
ต้องการ เลเวล: 75
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (200–220)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(70–80)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–24)%
ได้รับ พลังชีวิต 100 เมื่อสังหาร
ได้รับ มานา 100 เมื่อสังหาร

「Atziri, Queen of the Vaal」Limited Drop
Atziri's Splendour
Atziri's Splendour Sacrificial Garb
ต้องการ เลเวล: 75
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (380–420)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–24)%
ได้รับ พลังชีวิต 100 เมื่อสังหาร
ได้รับ มานา 100 เมื่อสังหาร

「Atziri, Queen of the Vaal」Limited Drop
Atziri's Splendour
Atziri's Splendour Sacrificial Garb
ต้องการ เลเวล: 75
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (200–220)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–24)%
ได้รับ พลังชีวิต 100 เมื่อสังหาร
ได้รับ มานา 100 เมื่อสังหาร

「Atziri, Queen of the Vaal」Limited Drop
Atziri's Splendour
Atziri's Splendour Sacrificial Garb
ต้องการ เลเวล: 75
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (270–300)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(70–80)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–24)%
ได้รับ พลังชีวิต 100 เมื่อสังหาร
ได้รับ มานา 100 เมื่อสังหาร

「Atziri, Queen of the Vaal」Limited Drop
Atziri's Splendour
Atziri's Splendour Sacrificial Garb
ต้องการ เลเวล: 75
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (200–220)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–24)%
ได้รับ พลังชีวิต 100 เมื่อสังหาร
ได้รับ มานา 100 เมื่อสังหาร

「Atziri, Queen of the Vaal」Limited Drop
Atziri's Splendour
Atziri's Splendour Sacrificial Garb
ต้องการ เลเวล: 75
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (270–340)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–24)%
ได้รับ พลังชีวิต 100 เมื่อสังหาร
ได้รับ มานา 100 เมื่อสังหาร

「Atziri, Queen of the Vaal」Limited Drop
Atziri's Splendour
Atziri's Splendour Sacrificial Garb
ต้องการ เลเวล: 75
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (200–220)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–24)%
ได้รับ พลังชีวิต 100 เมื่อสังหาร
ได้รับ มานา 100 เมื่อสังหาร

「Atziri, Queen of the Vaal」Limited Drop
Atziri's Splendour
Shadowstitch Sacrificial Garb
ต้องการ เลเวล: 72
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (250–350)%
ได้ม็อด Implicit เพิ่มอีกตัว
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ฟื้นฟู พลังชีวิต (3–5)% เมื่อสังหาร
ฟื้นฟู โล่พลังงาน (3–5)% เมื่อสังหาร
(-6–-4)% ให้ค่าป้องกันธาตุทุกชนิดต่อไอเท็ม Corrupted ที่ใส่
เพิ่มเกราะพลังงานสูงสุด 8% ต่อไอเท็ม Corrupted ที่สวม
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 6% ต่อไอเท็ม Corrupted ที่ใช้
local_six_linked_sockets [1]

คอร์รัปต์
「Locus of Corruption」Limited Drop
「Incursion」League Specific

Shadowstitch
Demigod's Dominance Golden Mantle
ต้องการ เลเวล: 20
เลเวลเจมที่ใส่ +1
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(30–50)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)

Demigod's Dominance
Tabula Rasa Simple Robe
ต้องการ เลเวล: 3
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
<Six Linked>
<Sockets are White>

Tabula Rasa
ไอเทม เสื้อเกราะ /105 ⍟

ไอเทม เสื้อเกราะ /105 ⍟

Iconชื่อ
Plate Vest
เสื้อเกราะ
เกราะ: 19
ต้องการ 12 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Plate Vest
Chestplate
เสื้อเกราะ
เกราะ: 68
ต้องการ เลเวล 6, 25 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Chestplate
Copper Plate
เสื้อเกราะ
เกราะ: 176
ต้องการ เลเวล 17, 53 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Copper Plate
War Plate
เสื้อเกราะ
เกราะ: 216
ต้องการ เลเวล 21, 63 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
War Plate
Full Plate
เสื้อเกราะ
เกราะ: 284
ต้องการ เลเวล 28, 81 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Full Plate
Arena Plate
เสื้อเกราะ
เกราะ: 324
ต้องการ เลเวล 32, 91 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Arena Plate
Lordly Plate
เสื้อเกราะ
เกราะ: 353
ต้องการ เลเวล 35, 99 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Lordly Plate
Bronze Plate
เสื้อเกราะ
เกราะ: 373
ต้องการ เลเวล 37, 104 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Bronze Plate
Battle Plate
เสื้อเกราะ
เกราะ: 412
ต้องการ เลเวล 41, 114 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Battle Plate
Sun Plate
เสื้อเกราะ
เกราะ: 451
ต้องการ เลเวล 45, 124 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Sun Plate
Colosseum Plate
เสื้อเกราะ
เกราะ: 491
ต้องการ เลเวล 49, 134 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Colosseum Plate
Majestic Plate
เสื้อเกราะ
เกราะ: 530
ต้องการ เลเวล 53, 144 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Majestic Plate
Golden Plate
เสื้อเกราะ
เกราะ: 559
ต้องการ เลเวล 56, 152 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Golden Plate
Crusader Plate
เสื้อเกราะ
เกราะ: 601
ต้องการ เลเวล 59, 160 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Crusader Plate
Astral Plate
เสื้อเกราะ
เกราะ: 711
ต้องการ เลเวล 62, 180 Str
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–12)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Astral Plate
Gladiator Plate
เสื้อเกราะ
เกราะ: 738
ต้องการ เลเวล 65, 177 Str
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Gladiator Plate
Glorious Plate
เสื้อเกราะ
เกราะ: 776
ต้องการ เลเวล 68, 191 Str

Glorious Plate
Kaom's Plate
เสื้อเกราะ
เกราะ: 23
ต้องการ 14 Str

Kaom's Plate
Shabby Jerkin
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 29
ต้องการ เลเวล 2, 14 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Shabby Jerkin
Strapped Leather
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 98
ต้องการ เลเวล 9, 32 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Strapped Leather
Buckskin Tunic
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 176
ต้องการ เลเวล 17, 53 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Buckskin Tunic
Wild Leather
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 255
ต้องการ เลเวล 25, 73 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Wild Leather
Full Leather
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 284
ต้องการ เลเวล 28, 81 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Full Leather
Sun Leather
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 324
ต้องการ เลเวล 32, 91 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Sun Leather
Thief's Garb
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 353
ต้องการ เลเวล 35, 99 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Thief's Garb
Eelskin Tunic
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 373
ต้องการ เลเวล 37, 104 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Eelskin Tunic
Frontier Leather
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 412
ต้องการ เลเวล 41, 114 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Frontier Leather
Glorious Leather
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 451
ต้องการ เลเวล 45, 124 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Glorious Leather
Coronal Leather
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 491
ต้องการ เลเวล 49, 134 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Coronal Leather
Cutthroat's Garb
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 530
ต้องการ เลเวล 53, 144 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Cutthroat's Garb
Sharkskin Tunic
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 559
ต้องการ เลเวล 56, 152 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Sharkskin Tunic
Destiny Leather
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 601
ต้องการ เลเวล 59, 160 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Destiny Leather
Exquisite Leather
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 704
ต้องการ เลเวล 62, 170 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Exquisite Leather
Zodiac Leather
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 854
ต้องการ เลเวล 65, 197 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Zodiac Leather
Assassin's Garb
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 737
ต้องการ เลเวล 68, 183 Dex
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 3%
Assassin's Garb
Simple Robe
เสื้อเกราะ
โล่พลังงาน: 12
ต้องการ เลเวล 3, 17 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Simple Robe
Silken Vest
เสื้อเกราะ
โล่พลังงาน: 27
ต้องการ เลเวล 11, 37 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Silken Vest
Scholar's Robe
เสื้อเกราะ
โล่พลังงาน: 39
ต้องการ เลเวล 18, 55 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Scholar's Robe
Silken Garb
เสื้อเกราะ
โล่พลังงาน: 52
ต้องการ เลเวล 25, 73 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Silken Garb
Mage's Vestment
เสื้อเกราะ
โล่พลังงาน: 58
ต้องการ เลเวล 28, 81 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Mage's Vestment
Silk Robe
เสื้อเกราะ
โล่พลังงาน: 65
ต้องการ เลเวล 32, 91 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Silk Robe
Cabalist Regalia
เสื้อเกราะ
โล่พลังงาน: 71
ต้องการ เลเวล 35, 99 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Cabalist Regalia
Sage's Robe
เสื้อเกราะ
โล่พลังงาน: 74
ต้องการ เลเวล 37, 104 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Sage's Robe
Silken Wrap
เสื้อเกราะ
โล่พลังงาน: 82
ต้องการ เลเวล 41, 114 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Silken Wrap
Conjurer's Vestment
เสื้อเกราะ
โล่พลังงาน: 89
ต้องการ เลเวล 45, 124 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Conjurer's Vestment
Spidersilk Robe
เสื้อเกราะ
โล่พลังงาน: 96
ต้องการ เลเวล 49, 134 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Spidersilk Robe
Destroyer Regalia
เสื้อเกราะ
โล่พลังงาน: 104
ต้องการ เลเวล 53, 144 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Destroyer Regalia
Savant's Robe
เสื้อเกราะ
โล่พลังงาน: 109
ต้องการ เลเวล 56, 152 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Savant's Robe
Necromancer Silks
เสื้อเกราะ
โล่พลังงาน: 117
ต้องการ เลเวล 59, 160 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Necromancer Silks
Occultist's Vestment
เสื้อเกราะ
โล่พลังงาน: 130
ต้องการ เลเวล 62, 180 Int
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (3–10)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Occultist's Vestment
Widowsilk Robe
เสื้อเกราะ
โล่พลังงาน: 150
ต้องการ เลเวล 65, 187 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Widowsilk Robe
Vaal Regalia
เสื้อเกราะ
โล่พลังงาน: 163
ต้องการ เลเวล 68, 194 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Vaal Regalia
Scale Vest
เสื้อเกราะ
เกราะ: 27
อัตราการหลบหลีก: 27
ต้องการ เลเวล 4, 10 Str, 10 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Scale Vest
Light Brigandine
เสื้อเกราะ
เกราะ: 48
อัตราการหลบหลีก: 48
ต้องการ เลเวล 8, 16 Str, 16 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Light Brigandine
Scale Doublet
เสื้อเกราะ
เกราะ: 97
อัตราการหลบหลีก: 97
ต้องการ เลเวล 17, 28 Str, 28 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Scale Doublet
Infantry Brigandine
เสื้อเกราะ
เกราะ: 119
อัตราการหลบหลีก: 119
ต้องการ เลเวล 21, 34 Str, 34 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Infantry Brigandine
Full Scale Armour
เสื้อเกราะ
เกราะ: 156
อัตราการหลบหลีก: 156
ต้องการ เลเวล 28, 43 Str, 43 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Full Scale Armour
Soldier's Brigandine
เสื้อเกราะ
เกราะ: 178
อัตราการหลบหลีก: 178
ต้องการ เลเวล 32, 48 Str, 48 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Soldier's Brigandine
Field Lamellar
เสื้อเกราะ
เกราะ: 194
อัตราการหลบหลีก: 194
ต้องการ เลเวล 35, 53 Str, 53 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Field Lamellar
Wyrmscale Doublet
เสื้อเกราะ
เกราะ: 210
อัตราการหลบหลีก: 210
ต้องการ เลเวล 38, 57 Str, 57 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Wyrmscale Doublet
Hussar Brigandine
เสื้อเกราะ
เกราะ: 232
อัตราการหลบหลีก: 232
ต้องการ เลเวล 42, 62 Str, 62 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Hussar Brigandine
Full Wyrmscale
เสื้อเกราะ
เกราะ: 254
อัตราการหลบหลีก: 254
ต้องการ เลเวล 46, 68 Str, 68 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Full Wyrmscale
Commander's Brigandine
เสื้อเกราะ
เกราะ: 275
อัตราการหลบหลีก: 275
ต้องการ เลเวล 50, 73 Str, 73 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Commander's Brigandine
Battle Lamellar
เสื้อเกราะ
เกราะ: 297
อัตราการหลบหลีก: 297
ต้องการ เลเวล 54, 79 Str, 79 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Battle Lamellar
Dragonscale Doublet
เสื้อเกราะ
เกราะ: 313
อัตราการหลบหลีก: 313
ต้องการ เลเวล 57, 83 Str, 83 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Dragonscale Doublet
Desert Brigandine
เสื้อเกราะ
เกราะ: 376
อัตราการหลบหลีก: 376
ต้องการ เลเวล 60, 96 Str, 96 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Desert Brigandine
Full Dragonscale
เสื้อเกราะ
เกราะ: 470
อัตราการหลบหลีก: 373
ต้องการ เลเวล 63, 115 Str, 94 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Full Dragonscale
General's Brigandine
เสื้อเกราะ
เกราะ: 415
อัตราการหลบหลีก: 415
ต้องการ เลเวล 66, 103 Str, 103 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
General's Brigandine
Triumphant Lamellar
เสื้อเกราะ
เกราะ: 380
อัตราการหลบหลีก: 477
ต้องการ เลเวล 69, 95 Str, 116 Dex
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Triumphant Lamellar
Chainmail Vest
เสื้อเกราะ
เกราะ: 27
โล่พลังงาน: 8
ต้องการ เลเวล 4, 10 Str, 10 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Chainmail Vest
Chainmail Tunic
เสื้อเกราะ
เกราะ: 48
โล่พลังงาน: 12
ต้องการ เลเวล 8, 16 Str, 16 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Chainmail Tunic
Ringmail Coat
เสื้อเกราะ
เกราะ: 97
โล่พลังงาน: 21
ต้องการ เลเวล 17, 28 Str, 28 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Ringmail Coat
Chainmail Doublet
เสื้อเกราะ
เกราะ: 119
โล่พลังงาน: 25
ต้องการ เลเวล 21, 34 Str, 34 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Chainmail Doublet
Full Ringmail
เสื้อเกราะ
เกราะ: 156
โล่พลังงาน: 32
ต้องการ เลเวล 28, 43 Str, 43 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Full Ringmail
Full Chainmail
เสื้อเกราะ
เกราะ: 178
โล่พลังงาน: 36
ต้องการ เลเวล 32, 48 Str, 48 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Full Chainmail
Holy Chainmail
เสื้อเกราะ
เกราะ: 194
โล่พลังงาน: 39
ต้องการ เลเวล 35, 53 Str, 53 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Holy Chainmail
Latticed Ringmail
เสื้อเกราะ
เกราะ: 216
โล่พลังงาน: 43
ต้องการ เลเวล 39, 59 Str, 59 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Latticed Ringmail
Crusader Chainmail
เสื้อเกราะ
เกราะ: 237
โล่พลังงาน: 47
ต้องการ เลเวล 43, 64 Str, 64 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Crusader Chainmail
Ornate Ringmail
เสื้อเกราะ
เกราะ: 259
โล่พลังงาน: 51
ต้องการ เลเวล 47, 69 Str, 69 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Ornate Ringmail
Chain Hauberk
เสื้อเกราะ
เกราะ: 281
โล่พลังงาน: 55
ต้องการ เลเวล 51, 75 Str, 75 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Chain Hauberk
Devout Chainmail
เสื้อเกราะ
เกราะ: 302
โล่พลังงาน: 59
ต้องการ เลเวล 55, 80 Str, 80 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Devout Chainmail
Loricated Ringmail
เสื้อเกราะ
เกราะ: 325
โล่พลังงาน: 63
ต้องการ เลเวล 58, 84 Str, 84 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Loricated Ringmail
Conquest Chainmail
เสื้อเกราะ
เกราะ: 387
โล่พลังงาน: 75
ต้องการ เลเวล 61, 96 Str, 96 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Conquest Chainmail
Elegant Ringmail
เสื้อเกราะ
เกราะ: 377
โล่พลังงาน: 87
ต้องการ เลเวล 64, 90 Str, 105 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Elegant Ringmail
Saint's Hauberk
เสื้อเกราะ
เกราะ: 443
โล่พลังงาน: 73
ต้องการ เลเวล 67, 109 Str, 94 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Saint's Hauberk
Saintly Chainmail
เสื้อเกราะ
เกราะ: 401
โล่พลังงาน: 91
ต้องการ เลเวล 70, 99 Str, 115 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
Saintly Chainmail
Padded Vest
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 27
โล่พลังงาน: 8
ต้องการ เลเวล 4, 10 Dex, 10 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Padded Vest
Oiled Vest
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 54
โล่พลังงาน: 13
ต้องการ เลเวล 9, 17 Dex, 17 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Oiled Vest
Padded Jacket
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 102
โล่พลังงาน: 22
ต้องการ เลเวล 18, 30 Dex, 30 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Padded Jacket
Oiled Coat
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 124
โล่พลังงาน: 26
ต้องการ เลเวล 22, 35 Dex, 35 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Oiled Coat
Scarlet Raiment
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 156
โล่พลังงาน: 32
ต้องการ เลเวล 28, 43 Dex, 43 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Scarlet Raiment
Waxed Garb
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 178
โล่พลังงาน: 36
ต้องการ เลเวล 32, 48 Dex, 48 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Waxed Garb
Bone Armour
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 194
โล่พลังงาน: 39
ต้องการ เลเวล 35, 53 Dex, 53 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Bone Armour
Quilted Jacket
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 221
โล่พลังงาน: 44
ต้องการ เลเวล 40, 60 Dex, 60 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Quilted Jacket
Sleek Coat
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 243
โล่พลังงาน: 48
ต้องการ เลเวล 44, 65 Dex, 65 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Sleek Coat
Crimson Raiment
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 264
โล่พลังงาน: 52
ต้องการ เลเวล 48, 71 Dex, 71 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Crimson Raiment
Lacquered Garb
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 286
โล่พลังงาน: 56
ต้องการ เลเวล 52, 76 Dex, 76 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Lacquered Garb
Crypt Armour
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 308
โล่พลังงาน: 60
ต้องการ เลเวล 56, 82 Dex, 82 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Crypt Armour
Sentinel Jacket
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 330
โล่พลังงาน: 64
ต้องการ เลเวล 59, 86 Dex, 86 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Sentinel Jacket
Varnished Coat
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 387
โล่พลังงาน: 75
ต้องการ เลเวล 62, 96 Dex, 96 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Varnished Coat
Blood Raiment
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 436
โล่พลังงาน: 70
ต้องการ เลเวล 65, 107 Dex, 90 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Blood Raiment
Sadist Garb
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 427
โล่พลังงาน: 88
ต้องการ เลเวล 68, 103 Dex, 109 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Sadist Garb
Carnal Armour
เสื้อเกราะ
อัตราการหลบหลีก: 353
โล่พลังงาน: 98
ต้องการ เลเวล 71, 88 Dex, 122 Int
ค่า มานาสูงสุด +(20–25)
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Carnal Armour
Sacrificial Garb
เสื้อเกราะ
เกราะ: 329
อัตราการหลบหลีก: 329
โล่พลังงาน: 64
ต้องการ เลเวล 72, 66 Str, 66 Dex, 66 Int
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
Sacrificial Garb
Golden Mantle
เสื้อเกราะ
เกราะ: 75
อัตราการหลบหลีก: 75
โล่พลังงาน: 16
ต้องการ เลเวล 20, 8 Str, 8 Dex, 8 Int
ต้านทาน ทุกธาตุ +(15–25)%
Golden Mantle
Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item Synthesis Corrupted Mods /1 ⍟

Item ClassesMods
เสื้อเกราะ
 • เพิ่มความเสียหาย ที่ได้รับ 5% ถ้ามีมลทิน
 • โอกาส (2–3)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร
 • Item Synthesis Mods Body Armour /276 ⍟

  Item Synthesis Mods Body Armour /276 ⍟

  Explicit Mod StatValueSynthesised Implicit
  ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#~ 100
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–10)
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#101 ~ 175
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(11–14)
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#176 ~ 250
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–19)
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#251 ~ 325
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–24)
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#326 ~ 400
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–30)
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#401 ~ 475
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–6)%
 • ค่า พลังชีวิตสูงสุด +#476 ~ 1000
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (8–10)%
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที~ 1000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (5–7) ต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1001 ~ 1750
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (7–11.7) ต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที1751 ~ 2500
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที2501 ~ 3000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.4–26.7) ต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3001 ~ 3250
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3251 ~ 3500
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
 • (0.8–0.93)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต # ต่อวินาที3501 ~ 5000
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
 • 1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที~ 70
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (11.7–18.3) ต่อวินาที
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที71 ~ 140
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (18.4–26.7) ต่อวินาที
 • #% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที141 ~ 300
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต (26.7–40) ต่อวินาที
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • ค่า มานาสูงสุด +#~ 50
 • ค่า มานาสูงสุด +(8–10)
 • ค่า มานาสูงสุด +#51 ~ 100
 • ค่า มานาสูงสุด +(11–14)
 • ค่า มานาสูงสุด +#101 ~ 150
 • ค่า มานาสูงสุด +(15–19)
 • ค่า มานาสูงสุด +#151 ~ 175
 • ค่า มานาสูงสุด +(20–24)
 • ค่า มานาสูงสุด +#176 ~ 200
 • ค่า มานาสูงสุด +(25–30)
 • เพิ่มมานาสูงสุด 6%
 • ค่า มานาสูงสุด +#201 ~ 500
 • เพิ่มมานาสูงสุด (7–8)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน ไฟ +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟ +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
 • แปลง (7–10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟ
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%~ 50
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
 • แปลง (7–10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%~ 50
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%51 ~ 75
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%76 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%101 ~ 125
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%126 ~ 140
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +#%141 ~ 150
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
 • แปลง (7–10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุไฟฟ้า
 • ต้านทาน เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน เคออส +#%36 ~ 70
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน เคออส +#%71 ~ 100
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +#%101 ~ 120
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
 • แปลง (5–8)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุเคออส
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%~ 20
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%21 ~ 40
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +#%41 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟ +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน ไฟ และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟ +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%~ 35
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +8%
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +#%36 ~ 100
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%~ 30
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (10–12)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%31 ~ 60
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (13–15)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%61 ~ 90
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (16–18)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%91 ~ 110
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (19–21)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%111 ~ 130
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (22–25)%
 • หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น #%131 ~ 160
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (14–15)%
 • ค่า Strength +#~ 40
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Strength +#41 ~ 70
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Strength +#71 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Strength +#101 ~ 130
 • ค่า Strength +(15–17)
 • ค่า Strength +#131 ~ 160
 • ค่า Strength +(18–20)
 • ค่า Strength +#161 ~ 200
 • ค่า Strength +(18–20)
 • ได้ Endurance Charge ทุกวินาทีหากเพิ่งโดนโจมตี
 • ค่า Dexterity +#~ 40
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Dexterity +#41 ~ 70
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Dexterity +#71 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Dexterity +#101 ~ 130
 • ค่า Dexterity +(15–17)
 • ค่า Dexterity +#131 ~ 160
 • ค่า Dexterity +(18–20)
 • ค่า Dexterity +#161 ~ 200
 • ค่า Dexterity +(18–20)
 • โอกาส 10% ที่จะได้รับ Frenzy Charge เมื่อโจมตี
 • ค่า Intelligence +#~ 40
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า Intelligence +#41 ~ 70
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า Intelligence +#71 ~ 100
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • ค่า Intelligence +#101 ~ 130
 • ค่า Intelligence +(15–17)
 • ค่า Intelligence +#131 ~ 160
 • ค่า Intelligence +(18–20)
 • ค่า Intelligence +#161 ~ 200
 • ค่า Intelligence +(18–20)
 • ได้รับ Power Charge เมื่อโจมตีติดคริติคอล
 • ค่า Strength และ Dexterity +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Strength และ Dexterity +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Strength และ Dexterity +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า Strength และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#~ 20
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#21 ~ 45
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า Dexterity และ Intelligence +#46 ~ 100
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#~ 15
 • ค่า Strength +(6–8)
 • ค่า Dexterity +(6–8)
 • ค่า Intelligence +(6–8)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#16 ~ 30
 • ค่า Strength +(9–11)
 • ค่า Dexterity +(9–11)
 • ค่า Intelligence +(9–11)
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +#31 ~ 50
 • ค่า Strength +(12–14)
 • ค่า Dexterity +(12–14)
 • ค่า Intelligence +(12–14)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%~ -60
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(6–7)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-61 ~ -70
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(8–9)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-71 ~ -85
 • ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–12)
 • เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ต้องการขึ้น #%-86 ~ -100
 • ลดความเสียหาย ที่ได้รับ 1% ต่อค่า Strength 250 หน่วย
 • ลดความเสียหาย ที่ได้รับ 1% ต่อค่า Dexterity 250 หน่วย
 • ลดความเสียหาย ที่ได้รับ 1% ต่อค่า Intelligence 250 หน่วย
 • เพิ่ม คุณสมบัติ #%~ 17
 • เพิ่ม คุณสมบัติ 2%
 • เพิ่ม คุณสมบัติ #%18 ~ 50
 • เพิ่ม คุณสมบัติ 3%
 • ค่า เกราะ +#~ 200
 • ค่า เกราะ +(15–20)
 • ค่า เกราะ +#201 ~ 400
 • ค่า เกราะ +(21–30)
 • ค่า เกราะ +#401 ~ 600
 • ค่า เกราะ +(31–40)
 • ค่า เกราะ +#601 ~ 800
 • ค่า เกราะ +(41–55)
 • ค่า เกราะ +#801 ~ 1100
 • ค่า เกราะ +(56–70)
 • เสริมป้องกันกายภาพ 2%
 • ค่า เกราะ +#1101 ~ 1450
 • ค่า เกราะ +(56–70)
 • เสริมป้องกันกายภาพ 3%
 • ค่า เกราะ +#1451 ~ 2000
 • ค่า เกราะ +(56–70)
 • เสริมป้องกันกายภาพ 4%
 • ค่า หลบหลีก +#~ 175
 • ค่า หลบหลีก +(15–20)
 • ค่า หลบหลีก +#176 ~ 375
 • ค่า หลบหลีก +(21–30)
 • ค่า หลบหลีก +#376 ~ 575
 • ค่า หลบหลีก +(31–40)
 • ค่า หลบหลีก +#576 ~ 775
 • ค่า หลบหลีก +(41–55)
 • ค่า หลบหลีก +#776 ~ 1050
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +2%
 • ค่า หลบหลีก +#1051 ~ 1400
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +3%
 • ค่า หลบหลีก +#1401 ~ 2000
 • ค่า หลบหลีก +(56–70)
 • มีโอกาสหลบการโจมตี +4%
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#~ 50
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(8–10)
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#51 ~ 100
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(11–14)
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#101 ~ 150
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–18)
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#151 ~ 200
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(19–23)
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#201 ~ 300
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
 • ฟื้นฟู (0.6–0.7)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#301 ~ 370
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
 • ฟื้นฟู (0.8–0.9)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +#371 ~ 500
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(24–30)
 • ฟื้นฟู 1% ของโล่พลังงานต่อวินาที
 • เพิ่มค่า เกราะ #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
 • เพิ่มค่า เกราะ #%401 ~ 1000
 • มีโอกาส (15–20)% ที่จะคํานวณเกราะสองเท่าเมื่อโดนปะทะ
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น #%401 ~ 1000
 • โอกาส (10–15)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (10–15)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น #%401 ~ 1000
 • มีโอกาส (15–20)% ที่จะคํานวณเกราะสองเท่าเมื่อโดนปะทะ
 • โอกาส (10–15)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
 • เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • มีโอกาส (15–20)% ที่จะคํานวณเกราะสองเท่าเมื่อโดนปะทะ
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (10–15)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
 • เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • โอกาส (10–15)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (10–15)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%~ 100
 • เพิ่มค่า เกราะ (15–18)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–18)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–16)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%101 ~ 175
 • เพิ่มค่า เกราะ (19–22)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (19–22)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (17–18)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%176 ~ 250
 • เพิ่มค่า เกราะ (23–26)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–26)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (19–20)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%251 ~ 325
 • เพิ่มค่า เกราะ (27–30)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (27–30)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (21–22)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%326 ~ 400
 • เพิ่มค่า เกราะ (30–35)%
 • เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–35)%
 • เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (23–25)%
 • เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น #%401 ~ 1000
 • มีโอกาส (15–20)% ที่จะคํานวณเกราะสองเท่าเมื่อโดนปะทะ
 • โอกาส (10–15)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
 • เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (10–15)%
 • เสริมป้องกันกายภาพ #%~ 5
 • เสริมป้องกันกายภาพ 2%
 • เสริมป้องกันกายภาพ #%6 ~ 9
 • เสริมป้องกันกายภาพ 3%
 • เสริมป้องกันกายภาพ #%10 ~ 50
 • เสริมป้องกันกายภาพ 4%
 • ฟื้นฟู #% ของโล่พลังงานต่อวินาที~ 80
 • ฟื้นฟู (0.6–0.7)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
 • ฟื้นฟู #% ของโล่พลังงานต่อวินาที81 ~ 120
 • ฟื้นฟู (0.8–0.9)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
 • ฟื้นฟู #% ของโล่พลังงานต่อวินาที121 ~ 500
 • ฟื้นฟู 1% ของโล่พลังงานต่อวินาที
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด~ 300
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (10–15) ไปยังผู้โจมตีประชิด
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด301 ~ 450
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (16–40) ไปยังผู้โจมตีประชิด
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด451 ~ 550
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (41–80) ไปยังผู้โจมตีประชิด
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ # ไปยังผู้โจมตีประชิด551 ~ 1000
 • สะท้อนความเสียหายกายภาพ (41–80) ไปยังผู้โจมตีประชิด
 • มีโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มอีก +(0.5–1)%
 • คาถามีโอกาสติดคริติคอล +(0.5–1)%
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย #%~ 30
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (15–20)%
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย #%31 ~ 60
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (21–35)%
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย #%61 ~ 200
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (36–50)%
 • โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (16–25)%
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%~ 40
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (15–20)%
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%41 ~ 75
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (21–35)%
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง #%76 ~ 200
 • ร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (36–50)%
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%~ 55
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (14–16)%
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%56 ~ 110
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (18–21)%
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล #%111 ~ 200
 • มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (22–25)%
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%~ 55
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (14–16)%
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%56 ~ 110
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (18–21)%
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ #%111 ~ 200
 • มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (22–25)%
 • โอกาสบล็อคการโจมตี #%~ 19
 • โอกาสบล็อคการโจมตี 2%
 • โอกาสบล็อคการโจมตี #%20 ~ 50
 • โอกาสบล็อคการโจมตี (4–5)%
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีได้~ 25
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีได้26 ~ 50
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีได้
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้~ 20
 • มีโอกาส 2% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
 • มีโอกาส #% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้21 ~ 50
 • มีโอกาส (4–5)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี #%~ 14
 • ต้านทาน ไฟ +(11–12)%
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี #%15 ~ 27
 • ต้านทาน ไฟ +(13–14)%
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี #%28 ~ 50
 • ต้านทาน ไฟ +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟ สูงสุด +1%
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี #%~ 14
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี #%15 ~ 27
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี #%28 ~ 50
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
 • ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1%
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี #%~ 14
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(11–12)%
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี #%15 ~ 27
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(13–14)%
 • โอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี #%28 ~ 50
 • ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–16)%
 • ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด +1%
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Strength ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Strength ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Strength ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Dexterity ที่ใส่ +1
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#~ 1
 • คุณภาพของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ไว้ +(2–3)%
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#2 ~ 2
 • คุณภาพของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ไว้ +(4–6)%
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +#3 ~ 5
 • เลเวลเจม Intelligence ที่ใส่ +1
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%~ 40
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (7–9)%
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%41 ~ 80
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (10–12)%
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น #%81 ~ 150
 • เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (13–15)%
 • แปลง #% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง~ 16
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(11–12)%
 • แปลง #% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง17 ~ 32
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(13–14)%
 • แปลง #% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง33 ~ 100
 • ต้านทาน น้ำแข็ง +(15–16)%
 • แปลง (7–10)% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุน้ำแข็ง
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น #%~ 11
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (5–6)%
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น #%12 ~ 21
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (7–8)%
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น #%22 ~ 50
 • เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (9–10)%
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับ Onslaught เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อถูกปะทะ~ 210
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 4%
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับ Onslaught เป็นเวลา 3 วินาที เมื่อถูกปะทะ211 ~ 500
 • เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–6)%
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่าย (10–12)% ขณะมี Onslaught
 • เพิ่มความเสียหายเคออสทุกวินาที #%~ -30
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • เพิ่มความเสียหายเคออสทุกวินาที #%-31 ~ -60
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • เพิ่มความเสียหายเคออสทุกวินาที #%-61 ~ -100
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส สูงสุด +1%
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง~ 1
 • เสริมป้องกันกายภาพ จากมอนสเตอร์ Abyss (2–3)%
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง2 ~ 2
 • เสริมป้องกันกายภาพ จากมอนสเตอร์ Abyss (4–5)%
 • มีช่อง Abyssal 1 ช่อง3 ~ 5
 • เพิ่มผลของเพชรที่ใส่ช่อง 25%
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#~ -20
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -1
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#-21 ~ -40
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -2
 • สกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ +#-41 ~ -50
 • สกิลใช้มานาสุทธิ -3
 • ต้านทาน เคออส สำหรับความเสียหายต่อเนื่อง +#%~ 50
 • ต้านทาน เคออส +(5–6)%
 • ต้านทาน เคออส สำหรับความเสียหายต่อเนื่อง +#%51 ~ 100
 • ต้านทาน เคออส +(7–8)%
 • ต้านทาน เคออส สำหรับความเสียหายต่อเนื่อง +#%101 ~ 200
 • ต้านทาน เคออส +(9–10)%
 • ต้านทาน เคออส สูงสุด +1%
 • ความเสียหายกายภาพที่ได้รับ +#~ -100
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-20–-16) จากการโจมตี
 • ความเสียหายกายภาพที่ได้รับ +#-101 ~ -200
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-25–-21) จากการโจมตี
 • ความเสียหายกายภาพที่ได้รับ +#-201 ~ -500
 • รับความเสียหายทางกายภาพ (-40–-35) จากการโจมตี
 • เพิ่มการแสดงผลของออร่าบนตัวคุณขึ้น #%~ 65
 • ลดมานาสำรอง ของ Determination 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Grace 10%
 • ลดมานาสำรอง ของ Discipline 10%
 • เพิ่มการแสดงผลของออร่าบนตัวคุณขึ้น #%66 ~ 100
 • เพิ่มผลของออร่า Determination (15–20)%
 • เพิ่มผลของออร่า Grace (15–20)%
 • เพิ่มผลของออร่า Discipline (15–20)%
 • เจมที่ใส่ไว้จะมีซัพ Maim เลเวล #~ 1
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (12–13)%
 • เจมที่ใส่ไว้จะมีซัพ Maim เลเวล #2 ~ 2
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (14–16)%
 • เจมที่ใส่ไว้จะมีซัพ Maim เลเวล #3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหาย โจมตี (17–20)%
 • เจมที่ใส่ไว้จะมีซัพ Arcane Surge เลเวล #~ 1
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (12–13)%
 • เจมที่ใส่ไว้จะมีซัพ Arcane Surge เลเวล #2 ~ 2
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (14–16)%
 • เจมที่ใส่ไว้จะมีซัพ Arcane Surge เลเวล #3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (17–20)%
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับ Frenzy Charge เมื่อโดนปะทะ~ 25
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 3%
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับ Frenzy Charge เมื่อโดนปะทะ26 ~ 50
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 4%
 • มีโอกาส #% ที่จะได้รับ Frenzy Charge เมื่อโดนปะทะ51 ~ 100
 • เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่ายขึ้น 5%
 • รับความเสียหาย #% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต~ 25
 • รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (2–3)% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต
 • รับความเสียหาย #% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต26 ~ 50
 • รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (4–5)% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต
 • จำนวน Zombie สูงสุด +#~ 1
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 8%
 • จำนวน Zombie สูงสุด +#2 ~ 2
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (9–10)%
 • จำนวน Zombie สูงสุด +#3 ~ 5
 • เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (11–12)%
 • เพิ่มความเสียหายของ ซอมบี้ (30–35)%
 • เพิ่มความเสียหายของ Skeletons (30–35)%
 • ค่า เกราะ +# ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul~ 8000
 • ค่า เกราะ +(21–30)
 • ค่า เกราะ +# ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul8001 ~ 15000
 • ค่า เกราะ +(31–40)
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน # ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้~ 20000
 • ฟื้นฟู (0.6–0.7)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
 • ฟื้นฟูโล่พลังงาน # ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้20001 ~ 25000
 • ฟื้นฟู (0.8–0.9)% ของโล่พลังงานต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต #% ของค่า หลบหลีก ต่อวินาที ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 170
 • (0.6–0.7)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • ฟื้นฟูพลังชีวิต #% ของค่า หลบหลีก ต่อวินาที ขณะอยู่ในสถานะ Focus171 ~ 500
 • (0.8–0.93)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
 • นำ #% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด~ 26
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(11–14)
 • นำ #% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด27 ~ 50
 • ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–18)
 • นำ 3% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหายธาตุ #% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul~ 20
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +(3–4)%
 • มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหายธาตุ #% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul21 ~ 50
 • ต้านทาน ทุกธาตุ +(5–6)%
 • ฟื้นฟู มานา และ โล่พลัง #% เมื่อคุณ Focus~ 85
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (19–21)%
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (8–9)%
 • ฟื้นฟู มานา และ โล่พลัง #% เมื่อคุณ Focus86 ~ 150
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (22–24)%
 • เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (10–11)%
 • เพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ #% ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 150
 • เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ 5%
 • เพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ #% ขณะอยู่ในสถานะ Focus151 ~ 300
 • เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ 10%
 • เพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ #% ขณะอยู่ในสถานะ Focus301 ~ 500
 • เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ 15%
 • รับความเสียหาย #% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต ขณะอยู่ในสถานะ Focus~ 60
 • รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (2–3)% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต
 • รับความเสียหาย #% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต ขณะอยู่ในสถานะ Focus61 ~ 200
 • รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (4–5)% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต
 • ดร็อปไอเทมเมื่อถูกสังหาร ถ้าติดตั้ง Animated Guardian~ 2
 • ที่จะ Animated Guardian ป้องกันทุกธาตุ +15%
 • ดร็อปไอเทมเมื่อถูกสังหาร ถ้าติดตั้ง Animated Guardian3 ~ 5
 • ดร็อปไอเทมเมื่อถูกสังหาร ถ้าติดตั้ง Animated Guardian
 • คุณสามารถสาปได้เพิ่มอีก # สาป~ 1
 • เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป (10–15)%
 • คุณสามารถสาปได้เพิ่มอีก # สาป2 ~ 2
 • เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป (16–20)%
 • คุณสามารถสาปได้เพิ่มอีก # สาป3 ~ 5
 • เพิ่มการแสดงผลของคำสาปขึ้น (6–10)%
 • โอกาส #% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหาร~ 50
 • เพิ่มความเสียหาย ที่ได้รับ 5% ถ้ามีมลทิน