โอลเม็ค สรรพศิลา
Olmec's Sanctum
Olmec, the All Stone

โอลเม็ค สรรพศิลา

SpectreN
AreaOlmec's Sanctum
Modmonster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]
unique boss curse effect on self +% final [-33]
number of additional totems allowed [2]
monster drop higher level gear [4]
monster dropped item quantity +% [3000]
monster dropped item rarity +% [0]
monster slain experience +% [0]
cannot be taunted when taunted ms [0]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]
cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
cannot be stunned while stunned [1]
Tagsmud_blood, construct, not_dex, not_int
พลังชีวิต+2400%
เกราะ+100%
ค่าต้านทาน
ส่วนที่ 11515157
ส่วนที่ 230303020
บทส่งท้าย40404025
Damage+138%
Accuracy+100%
โอกาสคริติคอล7.8%
ตัวคูณคริติคอล130%
Attack Distance6 ~ 120
Attack Time1.5 Second
Damage Spread0%
Ailment Threshold1200%
ประสบการณ์300%
TypeMonsterTotemMapBossLegends
MonsterLightningWarpLegends
teleportball
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second
Lightning Warp
รอสักพักแล้วทำการเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งเป้าหมายที่เลือก โดยระยะเวลาในการรอขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างเป้าหมายและความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณ และเมื่อการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นจะสร้างความเสียหายสายฟ้าให้กับศัตรูที่อยู่รอบตัวทั้งตำแหน่งที่ผู้เล่นยืนอยู่ก่อนการเคลื่อนย้ายและตำแหน่งที่ผู้เล่นเคลื่อนย้ายไปหา หากร่ายอีกครั้งจะเป็นการเข้าคิวของการเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่องคริติคอลสกิลนี้
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 988.4 ถึง 2965
is area damage [1]
skill art variation [6]

base_skill_show_average_damage_instead_of_dps Spell Hit Area Duration SkillCanTrap SkillCanTotem SkillCanMine Triggerable MovementSkill LightningSkill AreaSpell TravelSkill SpellCanRepeat CanRapidFire
MonsterCausticBombLegends
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 1 Second
สร้างความเสียหาย เคออส 391.1 ถึง 521.5
กับดัก คงอยู่ 2.5 วินาที
สร้างความเสียหาย เคออส เริ่มต้น 362.1 ต่อวินาที
ระยะเวลาพื้นฐาน 6 วินาที
ground caustic art variation [2]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
trap variation [8]

is_trap is_area_damage base_skill_is_trapped ignores_trap_and_mine_cooldown_limit traps_explode_on_timeout create_trap_at_target_location Spell Duration Hit SkillCanMine Area Trap DamageOverTime ChaosSkill AreaSpell
MonsterColdSnapLegends
iconcoldsnap
โอกาสคริติคอล: 4%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 0.85 Second
เวลาคูลดาวน์: 6 Second
Cold Snap
เกล็ดน้ำแข็งพุ่งออกมาจากพื้นในตำแหน่งเป้าหมาย มอนสเตอร์ในพื้นที่นี้ได้รับความเสียหายและถูกแช่แข็ง สามารถข้ามคูลดาวน์โดยใช้ชาร์จทรงพลัง
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง 264.9 ถึง 397.4
สกิล ทำงานซ้ำเพิ่มเติม 3 ครั้ง
เพิ่มความเร็วในการร่าย 50%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ หนาวเย็น ที่สร้างต่อศัตรู 10%
spell maximum action distance +% [0]

is_area_damage Spell Hit Area SkillCanTrap SkillCanTotem SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable ColdSkill SpellCanCascade AreaSpell
MonsterSearingBondLegends
SearingBond
โอกาสคริติคอล: 0%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 1 Second
Searing Bond
อัญเชิญโทเทมที่ยิงลำแสงแห่งไฟไปที่คุณและแต่ละโทเทมที่คุณควบคุม สร้างความเสียหายจากการไหม้ให้กับศัตรูที่ติดอยู่ในลำแสง ศัตรูที่อยู่ใกล้ปลายใดๆ ของลำแสงจะได้รับสร้างความเสียหายจากการไหม้ด้วย
โทเทม คงอยู่ 20 วินาที
สร้างความเสียหาย ไฟ เริ่มต้น 1410.3 ต่อวินาที
base active skill totem level [74]
base totem range [200]
number of totems summoned in formation [3]
totem art variation [3]

is_totem base_skill_is_totemified Spell DamageOverTime SkillCanTrap SkillCanMine Type27 CausesBurning Totem Triggerable FireSkill Type59
MonsterLightningProjectileNovaLegends
โอกาสคริติคอล: 4%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 1 Second
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 210.5 ถึง 631.6
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 12 ลูก
monster projectile variation [2]
spell maximum action distance +% [0]

projectiles_nova base_is_projectile Spell Projectile SkillCanVolley Triggerable
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeSpectre LifeเกราะEvasionโล่พลังงาน
84โอลเม็ค สรรพศิลา1150103402.91.5190472325308548040404025
MonsterLightningWarpLegends
teleportball
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second
Lightning Warp
รอสักพักแล้วทำการเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งเป้าหมายที่เลือก โดยระยะเวลาในการรอขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างเป้าหมายและความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณ และเมื่อการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นจะสร้างความเสียหายสายฟ้าให้กับศัตรูที่อยู่รอบตัวทั้งตำแหน่งที่ผู้เล่นยืนอยู่ก่อนการเคลื่อนย้ายและตำแหน่งที่ผู้เล่นเคลื่อนย้ายไปหา หากร่ายอีกครั้งจะเป็นการเข้าคิวของการเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่องคริติคอลสกิลนี้
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 889.6 ถึง 2669
is area damage [1]
skill art variation [6]

base_skill_show_average_damage_instead_of_dps Spell Hit Area Duration SkillCanTrap SkillCanTotem SkillCanMine Triggerable MovementSkill LightningSkill AreaSpell TravelSkill SpellCanRepeat CanRapidFire
MonsterCausticBombLegends
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 1 Second
สร้างความเสียหาย เคออส 354.9 ถึง 473.2
กับดัก คงอยู่ 2.5 วินาที
สร้างความเสียหาย เคออส เริ่มต้น 328.6 ต่อวินาที
ระยะเวลาพื้นฐาน 6 วินาที
ground caustic art variation [2]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
trap variation [8]

is_trap is_area_damage base_skill_is_trapped ignores_trap_and_mine_cooldown_limit traps_explode_on_timeout create_trap_at_target_location Spell Duration Hit SkillCanMine Area Trap DamageOverTime ChaosSkill AreaSpell
MonsterColdSnapLegends
iconcoldsnap
โอกาสคริติคอล: 4%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 0.85 Second
เวลาคูลดาวน์: 6 Second
Cold Snap
เกล็ดน้ำแข็งพุ่งออกมาจากพื้นในตำแหน่งเป้าหมาย มอนสเตอร์ในพื้นที่นี้ได้รับความเสียหายและถูกแช่แข็ง สามารถข้ามคูลดาวน์โดยใช้ชาร์จทรงพลัง
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง 246 ถึง 369
สกิล ทำงานซ้ำเพิ่มเติม 3 ครั้ง
เพิ่มความเร็วในการร่าย 50%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ หนาวเย็น ที่สร้างต่อศัตรู 10%
spell maximum action distance +% [0]

is_area_damage Spell Hit Area SkillCanTrap SkillCanTotem SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable ColdSkill SpellCanCascade AreaSpell
MonsterSearingBondLegends
SearingBond
โอกาสคริติคอล: 0%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 1 Second
Searing Bond
อัญเชิญโทเทมที่ยิงลำแสงแห่งไฟไปที่คุณและแต่ละโทเทมที่คุณควบคุม สร้างความเสียหายจากการไหม้ให้กับศัตรูที่ติดอยู่ในลำแสง ศัตรูที่อยู่ใกล้ปลายใดๆ ของลำแสงจะได้รับสร้างความเสียหายจากการไหม้ด้วย
โทเทม คงอยู่ 20 วินาที
สร้างความเสียหาย ไฟ เริ่มต้น 1301 ต่อวินาที
base active skill totem level [74]
base totem range [200]
number of totems summoned in formation [3]
totem art variation [3]

is_totem base_skill_is_totemified Spell DamageOverTime SkillCanTrap SkillCanMine Type27 CausesBurning Totem Triggerable FireSkill Type59
MonsterLightningProjectileNovaLegends
โอกาสคริติคอล: 4%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 1 Second
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 195.2 ถึง 585.7
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 12 ลูก
monster projectile variation [2]
spell maximum action distance +% [0]

projectiles_nova base_is_projectile Spell Projectile SkillCanVolley Triggerable
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeSpectre LifeเกราะEvasionโล่พลังงาน
82โอลเม็ค สรรพศิลา1030083035.61.5158351288507945040404025
MonsterLightningWarpLegends
teleportball
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second
Lightning Warp
รอสักพักแล้วทำการเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งเป้าหมายที่เลือก โดยระยะเวลาในการรอขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างเป้าหมายและความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณ และเมื่อการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นจะสร้างความเสียหายสายฟ้าให้กับศัตรูที่อยู่รอบตัวทั้งตำแหน่งที่ผู้เล่นยืนอยู่ก่อนการเคลื่อนย้ายและตำแหน่งที่ผู้เล่นเคลื่อนย้ายไปหา หากร่ายอีกครั้งจะเป็นการเข้าคิวของการเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่องคริติคอลสกิลนี้
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 719.5 ถึง 2158
is area damage [1]
skill art variation [6]

base_skill_show_average_damage_instead_of_dps Spell Hit Area Duration SkillCanTrap SkillCanTotem SkillCanMine Triggerable MovementSkill LightningSkill AreaSpell TravelSkill SpellCanRepeat CanRapidFire
MonsterCausticBombLegends
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 1 Second
สร้างความเสียหาย เคออส 291.8 ถึง 389.1
กับดัก คงอยู่ 2.5 วินาที
สร้างความเสียหาย เคออส เริ่มต้น 270.2 ต่อวินาที
ระยะเวลาพื้นฐาน 6 วินาที
ground caustic art variation [2]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
trap variation [8]

is_trap is_area_damage base_skill_is_trapped ignores_trap_and_mine_cooldown_limit traps_explode_on_timeout create_trap_at_target_location Spell Duration Hit SkillCanMine Area Trap DamageOverTime ChaosSkill AreaSpell
MonsterColdSnapLegends
iconcoldsnap
โอกาสคริติคอล: 4%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 0.85 Second
เวลาคูลดาวน์: 6 Second
Cold Snap
เกล็ดน้ำแข็งพุ่งออกมาจากพื้นในตำแหน่งเป้าหมาย มอนสเตอร์ในพื้นที่นี้ได้รับความเสียหายและถูกแช่แข็ง สามารถข้ามคูลดาวน์โดยใช้ชาร์จทรงพลัง
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง 211.8 ถึง 317.7
สกิล ทำงานซ้ำเพิ่มเติม 3 ครั้ง
เพิ่มความเร็วในการร่าย 50%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ หนาวเย็น ที่สร้างต่อศัตรู 10%
spell maximum action distance +% [0]

is_area_damage Spell Hit Area SkillCanTrap SkillCanTotem SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable ColdSkill SpellCanCascade AreaSpell
MonsterSearingBondLegends
SearingBond
โอกาสคริติคอล: 0%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 1 Second
Searing Bond
อัญเชิญโทเทมที่ยิงลำแสงแห่งไฟไปที่คุณและแต่ละโทเทมที่คุณควบคุม สร้างความเสียหายจากการไหม้ให้กับศัตรูที่ติดอยู่ในลำแสง ศัตรูที่อยู่ใกล้ปลายใดๆ ของลำแสงจะได้รับสร้างความเสียหายจากการไหม้ด้วย
โทเทม คงอยู่ 20 วินาที
สร้างความเสียหาย ไฟ เริ่มต้น 1105.5 ต่อวินาที
base active skill totem level [74]
base totem range [200]
number of totems summoned in formation [3]
totem art variation [3]

is_totem base_skill_is_totemified Spell DamageOverTime SkillCanTrap SkillCanMine Type27 CausesBurning Totem Triggerable FireSkill Type59
MonsterLightningProjectileNovaLegends
โอกาสคริติคอล: 4%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 1 Second
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 167.7 ถึง 503
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 12 ลูก
monster projectile variation [2]
spell maximum action distance +% [0]

projectiles_nova base_is_projectile Spell Projectile SkillCanVolley Triggerable
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeSpectre LifeเกราะEvasionโล่พลังงาน
78โอลเม็ค สรรพศิลา797082410.11.5106703226566852040404025
MonsterLightningWarpLegends
teleportball
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second
Lightning Warp
รอสักพักแล้วทำการเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งเป้าหมายที่เลือก โดยระยะเวลาในการรอขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างเป้าหมายและความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณ และเมื่อการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นจะสร้างความเสียหายสายฟ้าให้กับศัตรูที่อยู่รอบตัวทั้งตำแหน่งที่ผู้เล่นยืนอยู่ก่อนการเคลื่อนย้ายและตำแหน่งที่ผู้เล่นเคลื่อนย้ายไปหา หากร่ายอีกครั้งจะเป็นการเข้าคิวของการเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่องคริติคอลสกิลนี้
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 580.7 ถึง 1742
is area damage [1]
skill art variation [6]

base_skill_show_average_damage_instead_of_dps Spell Hit Area Duration SkillCanTrap SkillCanTotem SkillCanMine Triggerable MovementSkill LightningSkill AreaSpell TravelSkill SpellCanRepeat CanRapidFire
MonsterCausticBombLegends
โอกาสคริติคอล: 5%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 1 Second
สร้างความเสียหาย เคออส 239.5 ถึง 319.3
กับดัก คงอยู่ 2.5 วินาที
สร้างความเสียหาย เคออส เริ่มต้น 221.7 ต่อวินาที
ระยะเวลาพื้นฐาน 6 วินาที
ground caustic art variation [2]
monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-25]
trap variation [8]

is_trap is_area_damage base_skill_is_trapped ignores_trap_and_mine_cooldown_limit traps_explode_on_timeout create_trap_at_target_location Spell Duration Hit SkillCanMine Area Trap DamageOverTime ChaosSkill AreaSpell
MonsterColdSnapLegends
iconcoldsnap
โอกาสคริติคอล: 4%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 0.85 Second
เวลาคูลดาวน์: 6 Second
Cold Snap
เกล็ดน้ำแข็งพุ่งออกมาจากพื้นในตำแหน่งเป้าหมาย มอนสเตอร์ในพื้นที่นี้ได้รับความเสียหายและถูกแช่แข็ง สามารถข้ามคูลดาวน์โดยใช้ชาร์จทรงพลัง
สร้างความเสียหาย น้ำแข็ง 182 ถึง 273
สกิล ทำงานซ้ำเพิ่มเติม 3 ครั้ง
เพิ่มความเร็วในการร่าย 50%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ หนาวเย็น ที่สร้างต่อศัตรู 10%
spell maximum action distance +% [0]

is_area_damage Spell Hit Area SkillCanTrap SkillCanTotem SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable ColdSkill SpellCanCascade AreaSpell
MonsterSearingBondLegends
SearingBond
โอกาสคริติคอล: 0%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 1 Second
Searing Bond
อัญเชิญโทเทมที่ยิงลำแสงแห่งไฟไปที่คุณและแต่ละโทเทมที่คุณควบคุม สร้างความเสียหายจากการไหม้ให้กับศัตรูที่ติดอยู่ในลำแสง ศัตรูที่อยู่ใกล้ปลายใดๆ ของลำแสงจะได้รับสร้างความเสียหายจากการไหม้ด้วย
โทเทม คงอยู่ 20 วินาที
สร้างความเสียหาย ไฟ เริ่มต้น 937.5 ต่อวินาที
base active skill totem level [74]
base totem range [200]
number of totems summoned in formation [3]
totem art variation [3]

is_totem base_skill_is_totemified Spell DamageOverTime SkillCanTrap SkillCanMine Type27 CausesBurning Totem Triggerable FireSkill Type59
MonsterLightningProjectileNovaLegends
โอกาสคริติคอล: 4%
ประสิทธิภาพการเสริมความเสียหาย: 100%
เวลาในการร่าย: 1 Second
สร้างความเสียหาย สายฟ้า 143.7 ถึง 431
ยิงกระสุนเพิ่มอีก 12 ลูก
monster projectile variation [2]
spell maximum action distance +% [0]

projectiles_nova base_is_projectile Spell Projectile SkillCanVolley Triggerable
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeSpectre LifeเกราะEvasionโล่พลังงาน
74โอลเม็ค สรรพศิลา631091907.21.574528177525895040404025
MonsterProjectileSpell 3
ColdSnap 3
SearingBond 3
TrapGroundCausticCloud3TargetIsEnemy
LightningWarp 3

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Totems/MonsterTotem"

Stats
{
	set_immune_to_curses = 0
}

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Totems/MonsterTotem"

Render
{
	has_light = true
}
Path of Building
Spectre
-- src\Data\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Totems/olmec_totem/MapTotemBossLegendsMain"] = {
  name = "Olmec, the All Stone",
  life = 24,
  fireResist = 40,
  coldResist = 40,
  lightningResist = 40,
  chaosResist = 25,
  damage = 1.38,
  damageSpread = 0,
  attackTime = 1.5,
  attackRange = 120,
  accuracy = 1,
  skillList = {
    "MonsterColdSnapLegends",
    "MonsterLightningWarpLegends",
    "MonsterCausticBombLegends",
    "MonsterSearingBondLegends",
    "MonsterLightningProjectileNovaLegends",
  },
  modList = {
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["MonsterColdSnapLegends"] = {
  name = "Cold Snap",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 1.1091,
  incrementalEffectiveness = 0.0266,
  description = "Ice crystals protrude from the ground at target location. Monsters in this area take damage and become frozen. The cooldown can be bypassed by expending a Power Charge.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Hit] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.SkillCanTrap] = true,
    [SkillType.SkillCanTotem] = true,
    [SkillType.SkillCanMine] = true,
    [SkillType.SpellCanRepeat] = true,
    [SkillType.Triggerable] = true,
    [SkillType.ColdSkill] = true,
    [SkillType.SpellCanCascade] = true,
    [SkillType.AreaSpell] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 0.85,
  baseFlags = {
    area = true,
    spell = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "spell_minimum_base_cold_damage",
    "spell_maximum_base_cold_damage",
    "base_cast_speed_+%",
    "freeze_duration_+%",
    "chill_duration_+%",
    "skill_repeat_count",
    "spell_maximum_action_distance_+%",
    "is_area_damage",
  },
  levels = {
    [1] = {0.8, 1.2, 50, 0, 10, 3, 0, critChance = 4, levelRequirement = 68, statInterpolation = {3, 3, 1, 1, 1, 1, 1}, cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["MonsterLightningWarpLegends"] = {
  name = "Lightning Warp",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 1.8053,
  incrementalEffectiveness = 0.0428,
  description = "Waits for a duration before teleporting to a targeted destination, with the duration based on the distance and your movement speed. When the teleport occurs, lightning damage is dealt to the area around both where the player was and where they teleported to. Casting again will queue up multiple teleportations to occur in sequence.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Hit] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Duration] = true,
    [SkillType.SkillCanTrap] = true,
    [SkillType.SkillCanTotem] = true,
    [SkillType.SkillCanMine] = true,
    [SkillType.Triggerable] = true,
    [SkillType.MovementSkill] = true,
    [SkillType.LightningSkill] = true,
    [SkillType.AreaSpell] = true,
    [SkillType.TravelSkill] = true,
    [SkillType.SpellCanRepeat] = true,
    [SkillType.CanRapidFire] = true,
  },
  statDescriptionScope = "variable_duration_skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    area = true,
    spell = true,
    duration = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "spell_minimum_base_lightning_damage",
    "spell_maximum_base_lightning_damage",
    "is_area_damage",
    "skill_art_variation",
    "base_skill_show_average_damage_instead_of_dps",
  },
  levels = {
    [1] = {0.5, 1.5, 1, 6, critChance = 5, levelRequirement = 74, statInterpolation = {3, 3, 1, 1}, cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["MonsterCausticBombLegends"] = {
  name = "MonsterCausticBombLegends",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 1.6776,
  incrementalEffectiveness = 0.0385,
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Duration] = true,
    [SkillType.Hit] = true,
    [SkillType.SkillCanMine] = true,
    [SkillType.Area] = true,
    [SkillType.Trap] = true,
    [SkillType.DamageOverTime] = true,
    [SkillType.ChaosSkill] = true,
    [SkillType.AreaSpell] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    area = true,
    spell = true,
    duration = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "base_trap_duration",
    "base_skill_effect_duration",
    "spell_minimum_base_chaos_damage",
    "spell_maximum_base_chaos_damage",
    "base_chaos_damage_to_deal_per_minute",
    "trap_variation",
    "monster_penalty_against_minions_damage_+%_final_vs_player_minions",
    "ground_caustic_art_variation",
    "is_trap",
    "is_area_damage",
    "base_skill_is_trapped",
    "ignores_trap_and_mine_cooldown_limit",
    "traps_explode_on_timeout",
    "create_trap_at_target_location",
  },
  levels = {
    [1] = {2500, 6000, 0.3, 0.4, 1, 8, -25, 2, critChance = 5, levelRequirement = 74, statInterpolation = {1, 1, 3, 3, 3, 1, 1, 1}, cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["MonsterSearingBondLegends"] = {
  name = "Searing Bond",
  hidden = true,
  color = "1",
  baseEffectiveness = 12.9238,
  incrementalEffectiveness = 0.03,
  description = "Summons a totem that casts a beam of fire at you and each other totem you control, dealing burning damage to enemies caught in the beam. Enemies near either end of a beam also suffer burning damage.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.DamageOverTime] = true,
    [SkillType.SkillCanTrap] = true,
    [SkillType.SkillCanMine] = true,
    [SkillType.Type27] = true,
    [SkillType.CausesBurning] = true,
    [SkillType.Totem] = true,
    [SkillType.Triggerable] = true,
    [SkillType.FireSkill] = true,
    [SkillType.Type59] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    spell = true,
    totem = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "base_totem_duration",
    "base_totem_range",
    "base_active_skill_totem_level",
    "base_fire_damage_to_deal_per_minute",
    "totem_art_variation",
    "number_of_totems_summoned_in_formation",
    "is_totem",
    "base_skill_is_totemified",
  },
  levels = {
    [1] = {20000, 200, 74, 1, 3, 3, levelRequirement = 74, statInterpolation = {1, 1, 1, 3, 1, 1}, cost = { }, },
  },
}
-- src\Data\Skills\spectre.lua
skills["MonsterLightningProjectileNovaLegends"] = {
  name = "MonsterLightningProjectileNovaLegends",
  hidden = true,
  color = "3",
  baseEffectiveness = 1.3328,
  incrementalEffectiveness = 0.0273,
  skillTypes = {
    [SkillType.Spell] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.SkillCanVolley] = true,
    [SkillType.Triggerable] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    spell = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "spell_minimum_base_lightning_damage",
    "spell_maximum_base_lightning_damage",
    "number_of_additional_projectiles",
    "spell_maximum_action_distance_+%",
    "monster_projectile_variation",
    "projectiles_nova",
    "base_is_projectile",
  },
  levels = {
    [1] = {0.5, 1.5, 12, 0, 2, critChance = 4, levelRequirement = 74, statInterpolation = {3, 3, 1, 1, 1}, cost = { }, },
  },
}
monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]

monster dropped item quantity +% [1500]
monster dropped item rarity +% [2000]
monster slain experience +% [100]

Mod IdMonsterMapBoss
GroupMonsterMapBoss
DomainsMonster (3)
GenerationTypeยูนิค (3)
Req. level1
Stats
 • monster slain experience +% Min: 100 Max: 100 Global
 • monster dropped item quantity +% Min: 1500 Max: 1500 Global
 • monster dropped item rarity +% Min: 2000 Max: 2000 Global
 • unique boss curse effect on self +% final [-33]

  unique boss curse effect on self +% final [-33]

  Mod IdMapMonsterReducedCurseEffect
  GroupCurseEffect
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • unique boss curse effect on self +% final Min: -33 Max: -33 Global
 • Craft Tagsนักเวท คำสาป
  ModType Tagscaster curse
  number of additional totems allowed [2]

  number of additional totems allowed [2]

  Mod IdMonsterTwoAdditionalTotems
  GroupAdditionalTotems
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • number of additional totems allowed Min: 2 Max: 2 Global
 • monster drop higher level gear [4]

  monster drop higher level gear [4]

  Mod IdMonsterDropsHigherLevelGear
  GroupMonsterHighLevelDrops
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster drop higher level gear Min: 4 Max: 4 Global
 • monster dropped item quantity +% [3000]
  monster dropped item rarity +% [0]
  monster slain experience +% [0]

  monster dropped item quantity +% [3000]
  monster dropped item rarity +% [0]
  monster slain experience +% [0]

  Mod IdMonsterMapBossLegends
  GroupMonsterMapBoss
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster slain experience +% Min: 0 Max: 0 Global
 • monster dropped item quantity +% Min: 3000 Max: 3000 Global
 • monster dropped item rarity +% Min: 0 Max: 0 Global
 • cannot be taunted when taunted ms [0]

  cannot be taunted when taunted ms [0]

  Mod IdTauntImmunityDurationMapBoss
  GroupTauntImmunityDuration
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • cannot be taunted when taunted ms Min: 0 Max: 0 Global
 • monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]

  monster penalty against minions damage +% final vs player minions [-30]

  Mod IdMonsterDamageVersusPlayerMinions30
  GroupMonsterDamageVersusMinions
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • monster penalty against minions damage +% final vs player minions Min: -30 Max: -30 Global
 • ModType Tagsdamage
  cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]

  cannot be stunned for ms after stun finished [2000]
  cannot be stunned while stunned [1]

  Mod IdStunRepeatImmunityMapBoss_
  GroupNothing
  DomainsMonster (3)
  GenerationTypeยูนิค (3)
  Req. level1
  Stats
 • cannot be stunned while stunned Min: 1 Max: 1 Global
 • cannot be stunned for ms after stun finished Min: 2000 Max: 2000 Global
 • Wiki Edit

  Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.