Awakened เจ็ม /35

Awakened เจ็ม /35

กระสุน กายภาพ การเวลา คำสาป ชิ่ง ธนู น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด มิเนียน สนับสนุน ออกเอง ออร่า เคออส เวทย์ แชนเนล โจมตี ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
Awakened Added Fire Damage Support (72)
ไฟ, กายภาพ, สนับสนุน
Awakened Ancestral Call Support (72)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด
Awakened Brutality Support (72)
กายภาพ, สนับสนุน
Awakened Burning Damage Support (72)
ไฟ, สนับสนุน
Awakened Elemental Damage with Attacks Support (72)
โจมตี, สนับสนุน
Awakened Fire Penetration Support (72)
ไฟ, สนับสนุน
Awakened Generosity Support (72)
สนับสนุน, ออร่า
Awakened Melee Physical Damage Support (72)
ประชิด, กายภาพ, สนับสนุน, โจมตี
Awakened Melee Splash Support (72)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด, พื้นที่
Awakened Multistrike Support (72)
โจมตี, ประชิด, สนับสนุน
ชื่อ
Awakened Added Cold Damage Support (72)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
Awakened Arrow Nova Support (72)
ธนู, โจมตี, สนับสนุน, กระสุน
Awakened Cast On Critical Strike Support (72)
สนับสนุน, เวทย์, ออกเอง
Awakened Chain Support (72)
สนับสนุน, ชิ่ง, กระสุน
Awakened Cold Penetration Support (72)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
Awakened Deadly Ailments Support (72)
สนับสนุน
Awakened Fork Support (72)
สนับสนุน, กระสุน
Awakened Greater Multiple Projectiles Support (72)
สนับสนุน, กระสุน
Awakened Swift Affliction Support (72)
สนับสนุน, การเวลา
Awakened Vicious Projectiles Support (72)
กระสุน, โจมตี, กายภาพ, เคออส, สนับสนุน
Awakened Void Manipulation Support (72)
เคออส, สนับสนุน
ชื่อ
Awakened Added Chaos Damage Support (72)
เคออส, สนับสนุน
Awakened Added Lightning Damage Support (72)
ไฟฟ้า, สนับสนุน
Awakened Blasphemy Support (72)
สนับสนุน, คำสาป, ออร่า
Awakened Cast While Channelling Support (72)
สนับสนุน, แชนเนล, เวทย์, ออกเอง
Awakened Controlled Destruction Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
Awakened Elemental Focus Support (72)
สนับสนุน
Awakened Hextouch Support (72)
ออกเอง, สนับสนุน, คำสาป
Awakened Increased Area of Effect Support (72)
สนับสนุน, พื้นที่
Awakened Lightning Penetration Support (72)
ไฟฟ้า, สนับสนุน
Awakened Minion Damage Support (72)
สนับสนุน, มิเนียน
Awakened Spell Cascade Support (72)
พื้นที่, เวทย์, สนับสนุน
Awakened Spell Echo Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
Awakened Unbound Ailments Support (72)
สนับสนุน
Awakened Unleash Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
Awakened
Awakened

Awakened(Awakened)

SpectreY
Area
Tagsred_blood, undead, zombie
Immuneemerge_speed_+% [Array]
Damage360%
พลังชีวิต999%
Ailment Threshold999%
โอกาสจู่โจมคริติคอล5%
TypeZombieBossMinionFast
Attack Distance6 ~ 9
Attack Time1.305 Second
Damage Spread30%
เกราะ+50%
Accuracy+100%

Melee
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
84Awakened862584479.61.30576113242428548004000

Melee
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
82Awakened772563995.41.30563277212977945004000

Melee
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
78Awakened5978131731.30542638164106852004000

Melee
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
73Awakened444132367.81.30527130118085676004000

Melee
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

Attack ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
68Awakened323031757.11.3051720384634681004000
Melee90OnlyLastTarget TargetNear
Melee30OnlyLastTarget
Melee 3

Object Type

version 2
extends "Metadata/Monsters/Zombies/Zombie"

BaseEvents { }

Actor
{
	basic_action = "Emerge"
}


Transitionable
{
}

Object Type Codes

version 2
extends "Metadata/Monsters/Zombies/Zombie"

Transitionable
{
	create_untransitioned = "PlayAnimation( emerge ); PauseAnimation();"
	create_transitioned = "EnableTargetable();"
	on_transition = "EnableTargetable();"
}

Targetable
{
	targetable = false
}
ต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
0000
02000
04000
Path of Building
Spectre
-- Data\3_0\Spectres.lua
minions["Metadata/Monsters/Zombies/ZombieMinionHillockSpecialFast"] = {
  name = "Awakened",
  life = 9.99,
  fireResist = 0,
  coldResist = 40,
  lightningResist = 0,
  chaosResist = 0,
  damage = 3.6,
  damageSpread = 0.3,
  attackTime = 1.305,
  attackRange = 9,
  accuracy = 1,
  skillList = {
    "Melee",
  },
  modList = {
  },
}
-- Data\3_0\Skills\spectre.lua
skills["Melee"] = {
  name = "Default Attack",
  hidden = true,
  color = 4,
  baseEffectiveness = 0,
  incrementalEffectiveness = 0,
  description = "Strike your foes down with a powerful blow.",
  skillTypes = {
    [SkillType.Attack] = true,
    [SkillType.ProjectileAttack] = true,
    [SkillType.SkillCanMirageArcher] = true,
    [SkillType.Projectile] = true,
    [SkillType.MeleeSingleTarget] = true,
    [SkillType.AttackCanRepeat] = true,
    [SkillType.Melee] = true,
    [SkillType.SkillCanVolley] = true,
  },
  statDescriptionScope = "skill_stat_descriptions",
  castTime = 1,
  baseFlags = {
    attack = true,
    melee = true,
    projectile = true,
  },
  baseMods = {
  },
  qualityStats = {
  },
  stats = {
    "skill_can_fire_arrows",
    "skill_can_fire_wand_projectiles",
  },
  levels = {
    [1] = {1, 1, levelRequirement = 1, statInterpolation = {1, 1}, },
  },
}