League Specific Unique /291 ⍟

League Specific Unique /291 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
DecayingGripAbhorrent Interrogation Ambush Mitts
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5–7)%
มีโอกาส (20–25)% ที่จะทำให้ติดสถานะ Withered เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อปะทะ
(Withered เพิ่มความเสียหายเคออสที่ได้รับขึ้น 6% และสามารถมีซ้อนได้สูงสุด 15 ครั้ง)
ศัตรูจะได้รับความเสียหาย ธาตุ จากการปะทะของคุณ เพิ่มขึ้น 4% ต่อระดับของสถานะ เหี่ยวเฉา ที่คุณทำไว้กับมัน
การปะทะของคุณจะไม่สามารถ เจาะทะลุ หรือ มองข้าม ค่าต้านทาน ธาตุ ได้
RedComponent2Ahkeli's Meadow Ruby Ring
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ค่า Strength +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
RedComponentAhkeli's Mountain Ruby Ring
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ค่า Strength +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
RedComponent3Ahkeli's Valley Ruby Ring
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ค่า Strength +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
AldhihAl Dhih Timeworn Claw
ได้รับพลังชีวิต +19 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–120)%
ดูด 3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ศัตรูที่คุณยั่วยุด้วยสกิล คำราม นี้จะระเบิดเมื่อพวกมันตาย สร้างความเสียหาย 8% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน เป็นความเสียหาย เคออส
เพิ่มบัฟ Warcry 25%
สกิล คำราม จะมีคูลดาวน์เป็น 4 วินาที
TangmazuarmourglovesAlgor Mortis Carnal Mitts
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(15–20)%
มีโอกาส (20–30)% ที่จะทำให้ศัตรูใน พื้นที่หนาวเย็น ติดสถานะ Sapped
(พื้นหนาวเย็นและน้ำวนคือพื้นที่หนาวเย็น)
(ศัตรูที่โดน Sapped จะสร้างความเสียหายลดลงอีกสูงสุด 20% ขึ้นกับความเสียหายสายฟ้าจากการปะทะที่สร้างสถานะ Sapped, สถานะนี้อยู่ได้ 4 วินาที)
ศัตรูในพื้นที่หนาวเย็นของคุณจะ ได้รับความเสียหาย สายฟ้า เพิ่มขึ้น (25–35)%
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (15–20)%
(อาการเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายประกอบด้วย Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
ApepsSlumberApep's Slumber Ancient Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
เสริมความเสียหาย เคออส (20–22) ถึง (30–37)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(80–100)
มีโอกาสติดพิษ +25%
เพิ่มค่าป้องกันธาตุสูงสุดทุกตัว +3% ขณะผู้เล่นติดพิษ
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ฟื้นฟูเกราะพลังงาน 50 ต่อวินาทีต่อพิษที่ผู้เล่นติด โดยได้สูงสุด 250 แต้มต่อวินาที
พิษที่ติดตัวผู้เล่นจะหมดสภาพช้าลง 50%
ApepsSupremacyApep's Supremacy Vaal Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
เสริมความเสียหาย เคออส (50–55) ถึง (72–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(130–150)
เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (30–50)%
ผู้เล่นจะได้รับความเสียหายธาตุเคออสแทนที่จะเป็นแบบกายภาพหากติดสถานะเลือดไหล
มีโอกาสติดพิษ +25%
เพิ่มค่าป้องกันธาตุสูงสุดทุกตัว +3% ขณะผู้เล่นติดพิษ
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
พิษที่ติดตัวผู้เล่นจะหมดสภาพช้าลง 50%
IntensityJewel1Apex Mode Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–25)%
เวทย์ ลดโอกาสคริติคอล 10% ต่อจำนวนระดับของ Intensity
เวทย์ที่เพิ่งได้รับ Intensity มาเร็วๆ นี้จะได้รับ Intensity 1 ระดับทุก 0.5 วินาที
ArchitectsHandArchitect's Hand Strapped Mitts
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–125)%
ลดความเร็วในการโยนกับดักลง (20–30)%
สกิลที่กับดักใช้จะมีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น (10–20)%
ม็อดที่ส่งผลเพิ่มและลด ความเร็วในการร่าย จะส่งผลต่อ ความเร็วในการโยนกับดัก ด้วย
TurncoatsfortuneAscent From Flesh Chain Belt
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(9–20)
ค่า หลบหลีก +300
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(75–80)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
มี Phasing หากโล่พลังงานทำการเริ่ม Recharge
(ขณะที่คุณมีสถานะ Phasing, คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกบล็อก)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
มีโอกาสหลบการโจมตี 6% ขณะทำ Phasing
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% ระหว่าง Phasing
AsenathsGentleTouchAsenath's Gentle Touch Silk Gloves
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า มานาสูงสุด +(60–80)
สาปศัตรูด้วย Temporal Chains เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 40%
คำสาปที่ไม่ใช่ออร่าที่คุณสาปจะไม่หายไปเมื่อศัตรูตาย
ศัตรูที่อยู่ใกล้ศพที่ได้รับผลคำสาปของคุณจะติดสถานะ ตาบอด
ศัตรูที่ถูกสังหารใกล้ศพที่ได้รับผลคำสาปของคุณจะระเบิด สร้างความเสียหาย
3% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน เป็นความเสียหาย กายภาพ
TangmazuarmourhelmetAssailum Sinner Tricorne
ได้รับสกิล Snipe เลเวล 20
สกิล ธนู ที่ไม่ใช่แชนเนลที่ถูกใส่ไว้จะถูกใช้งานเองจากสกิล Snipe
สกิล ธนู ที่ใส่ไว้ที่ถูกใช้งานเองจะ ลดความเสียหาย อีก 33%
ค่า ความแม่นยำ +(350–500)
ค่า หลบหลีก +(350–500)
โอกาสหลีกเลี่ยงการโจมตี (7–10)% ขณะแชนเนล
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตีและเวทย์ (7–10)% ระหว่างที่กำลังแชนเนล
AstralProjectorAstral Projector Topaz Ring
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ค่า Intelligence +(30–50)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–25)%
โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย 30%
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
สกิลประเภท กระจาย จะลดพื้นที่ส่งผล อีก 20%
สกิลประเภท กระจาย จะสร้างความเสียหายแก่ผู้เล่นอื่น ลดลง อีก 30%
สกิลประเภท กระจาย จะร่ายที่พื้นที่เป้าหมายแทนร่ายจากตำแหน่งของผู้เล่น
AukunasWillAukuna's Will Clasped Mitts
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–7)%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของซอมบี้ขึ้น (80–100)%
สกิล Raise Zombie ไม่ต้องใช้ศพ
Raised Zombies ของคุณนับว่าเป็นศพ
Ahn%20ArtifactAul's Uprising Onyx Amulet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (15–20)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
enemy_+50%_critical_strike_chance_against_self [2]
เพิ่มโอกาสคริติคอล 50% เมื่อปะทะศัตรูที่อยู่ใกล้
Purity of Lightning จะไม่สำรองมานา
AssassinUniqueBadge of the Brotherhood Turquoise Amulet
ค่า Dexterity และ Intelligence +(16–24)
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ ของสกิลเดินทาง (7–10)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก
เพิ่มผลของสถานะ ลื่นไหล ที่คุณได้รับ (7–10)% ต่อหนึ่ง Power Charge
(สถานะ ลื่นไหล ในตอนแรกจะ เพิ่มโอกาสหลบเลี่ยงการโจมตีและเวทย์ 15% เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30% แต่จะลดลงเรื่อยๆตามระยะเวลาของบัฟ และจะหายไปเมื่อผลของบัฟเหลือ 0% หากคุณมีสถานะ ลื่นไหล อยู่แล้ว คุณจะไม่ได้รับ ลื่นไหล ใหม่เพิ่ม)
มีโอกาส (20–25)% ที่จะสูญเสีย Frenzy Charge เมื่อคุณใช้งาน สกิลเดินทาง
มีโอกาส (20–25)% ที่จะสูญเสีย Power Charge เมื่อคุณได้รับสถานะ ลื่นไหล
จำนวน Frenzy Charge สูงสุดของคุณจะถูกทำให้เท่ากับจำนวน Power Charge สูงสุด
TangmazuarmourbootsBeacon of Madness Two-Toned Boots
ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(8–12)%
ได้รับสกิล Embrace Madness เลเวล 1
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (20–40)%
(อาการเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายประกอบด้วย Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
คุณจะได้รับผล Conflux ลุกไหม้, หนาวเย็น, และช็อค ขณะได้รับผลของ Glorious Madness
(ขณะนี้คุณมีธาตุร่วมกันทุกชนิด, ความเสียหายทั้งหมดมาจากการโจมตีที่ติด หนาวสั่น, ช็อค, และลุกไหม้)
ไม่ติดสถานะเจ็บป่วยธาตุทุกชนิด ขณะได้รับผลของ Glorious Madness
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
TangmazuarmourbootsBeacon of Madness Two-Toned Boots
ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(8–12)%
ได้รับสกิล Embrace Madness เลเวล 1
เพิ่มความเสียหาย เคออส (20–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
ความเสียหายทุกชนิดที่สร้างจะทำให้ติดสถานะ พิษ ขณะได้รับผลของ Glorious Madness
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
ศัตรูที่คุณสังหาร ขณะที่คุณมีสถานะ Glorious Madness จะมีโอกาส 40% ที่จะระเบิดสร้างความเสียหาย หนึ่งในสี่ ของพลังชีวิตสูงสุดของมันเป็นความเสียหาย เคออส
TangmazuarmourbootsBeacon of Madness Two-Toned Boots
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(8–12)%
ได้รับสกิล Embrace Madness เลเวล 1
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (150–300)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
มีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่าขณะได้รับผลของ Glorious Madness
เพิ่มผลของสถาณะ Fortify 60% ขณะได้รับผลของ Glorious Madness
BearsClutchBear's Girdle Leather Belt
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–7) ถึง (11–12) ให้กับการโจมตี
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (20–30)%
ศัตรูที่อยู่ใกล้จะมีสถานะ บีบอัด เมื่อคุณมีสถานะ คลั่ง อย่างน้อย 25 ระดับ
(การบดขยี้จะลดการป้องกันกายภาพลง 15%)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (4–6)% ต่อสถานะ คลั่ง 10 ระดับ
ระดับสูงสุดของสถานะ คลั่ง +20
BereksGripBerek's Grip Two-Stone Ring
ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(12–16)%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (25–30)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (50–70) ให้กับการโจมตีและเวทย์
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
ดูด 1% ของความเสียหายไปเป็นพลังชีวิต เมื่อสู้กับศัตรูที่ช็อต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ดูด 1% ของความเสียหายที่สร้างกับศัตรูที่ติด แช่แข็ง ไปเป็น โล่พลังงาน
(โล่พลังงานที่ดูดมาจะฟื้นฟูต่อเนื่อง สามารถดูดซ้อนกันได้พร้อมกันหลายครั้ง จนถึงอัตราสูงสุดของการดูด)
BereksPassBerek's Pass Two-Stone Ring
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(12–16)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–40)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–25) ถึง (30–50) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–30)%
เพิ่มความเสียหายขึ้น 30% ระหว่างที่ลุกไหม้
ค่า เกราะ +5000 ขณะที่ถูกแช่แข็ง
BereksRespiteBerek's Respite Two-Stone Ring
ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(12–16)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (20–25) ถึง (30–50) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (25–30)%
ค่า มานาสูงสุด +(30–40)
เมื่อฆ่าศัตรูที่ติดสถานะ Shock ได้จะทำให้ศัตรูรอบๆ ติดสถานะ Shock ไปด้วย
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
เมื่อฆ่าศัตรูที่ติดสถานะ Ignite ได้จะทำให้ศัตรูรอบๆ ติดสถานะ Ignite ไปด้วย
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา)
MastersFocusBitterbind Point Titanium Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (30–50)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของสเปคเตอร์ขึ้น (50–100)%
ได้รับ Arcane Surge เมื่อคริติคอล
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหายเวทย์ อีก 10%, เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%, และฟื้นฟูมานา 0.5% ของมานาสูงสุดต่อวินาทีเป็นเวลา 4 วินาที)
Raised Spectre ของคุณจะได้รับ Arcane Surge เช่นกันถ้าคุณได้รับมัน
เพิ่มโอกาสคริติคอลให้ เวท (40–50)% ต่อจำนวน Raised Spectre หนึ่งตน
BlackFlameFireBlackflame Amethyst Ring
ต้านทาน เคออส +(9–13)%
ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(8–12)%
ลดระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูลง 50%
โอกาส (10–15)% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ศัตรูที่คุณทำให้ติดสถานะ ลุกไหม้ รับความเสียหาย เคออส แทนไฟ จากสถานะลุกไหม้
use_unique_blackflame_ignite_effect [1]
ศัตรูที่คุณทำให้ติดสถานะ ลุกไหม้ จะทำให้สถานะ เหี่ยวเฉา ไม่หมดเวลา
ต้านทาน ไฟ และ เคออส +(20–25)%
TaintedSpringsBlightwell Clutching Talisman
เพิ่มค่า Global Defences (15–25)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(20–30)
ต้านทาน ไฟ +(15–30)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–30)%
เริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้ช้าลง 30% ระหว่างรับผลจากขวดยา
อัตราฟื้นฟูเกราะพลังงานสูงขึ้น 400% ระหว่างรับผลจากขวดยา
ถูก Corrupt

ถูก Corrupt
ItemBlood of the Karui Sanctified Life Flask
เพิ่มพลังชีวิตที่ฟื้นฟูขึ้น 100%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูขึ้น (5–20)%
ฟื้นฟูพลังชีวิตทั้งหมดทันทีที่ผลของขวดยาสิ้นสุดลง
ItemBottled Faith Sulphur Flask
สร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อใช้งาน
เพิ่มระยะเวลา (30–50)%
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างจากขวดยานี้มีรัศมี สามเท่า จากปกติ
โอกาสคริติคอล ต่อศัตรูที่อยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ +(1–2)% ขณะได้รับผลของยา
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างระหว่างผลของยา เพิ่มความเสียหาย ที่ศัตรูได้รับ (7–10)%
PlaguebringerBreath of the Council Carnal Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 32%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (260–310)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (80–100)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 40% ให้สกิล เคออส
Supporter1gloveABreathstealer Hydrascale Gauntlets
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
ค่า มานาสูงสุด +(30–50)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–16)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5–10)%
สร้าง Blighted Spore หนึ่งอันเมื่อสกิลของคุณหรือมิเนียนของคุณสังหารมอนสเตอร์แรร์
(Blighted Spores มีออร่าแบบสุ่ม และอยู่ได้ 10 วินาที)
BrinerotFlagBrinerot Flag Tarnished Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
เลเวลเจม Warcry ที่ใส่ +3
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–12)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(70–90)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–40)%
สกิล คำราม จะมอบสถานะ Arcane Surge ให้คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ ซึ่งจะมีผลเพิ่มขึ้น 10% ต่อค่าระดับพลัง 5 ระดับ สูงสุดไม่เกิน 50%
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหายเวทย์ อีก 10%, เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%, และฟื้นฟูมานา 0.5% ของมานาสูงสุดต่อวินาทีเป็นเวลา 4 วินาที)
BrinerotBrinerot Mark Unset Ring
มี 1 Socket
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–25)
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–25)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–40)%
เลเวลเจม โกเลม ที่ใส่ +3
เพิ่มผลของบัฟต่างๆที่ได้รับจากสกิล Socketed Golem 25%
สกิลโกเลมที่ใส่ไว้ จะนำ 20% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด
ReefscourgeBrinerot Whalers Trapper Boots
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 20%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(80–100)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (20–40)%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นช็อค
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
SantonisFaithBroken Faith Archon Kite Shield
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
โอกาสที่จะบล็อค -10%
เพื่ม Global Armour 100% ในขณะที่ไม่มี Energy Shield
คุณจะได้รับสถานะ Unholy Might ระหว่างที่คุณไม่มีโล่พลังงาน
(Unholy Might จะได้รับ 30% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นความเสียหายพิเศษทางคาออส)
สร้าง พื้นที่นอกรีด แทนการสร้าง พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
(ศัตรูที่อยู่บนพื้นที่นอกรีตจะมีค่าต้านทาน -10% และการปะทะพวกมันจะมีโอกาสคริติคอล +1%)
MarakethCivilizationBrutal Restraint Timeless Jewel
มอบเดคาราจำนวน (500–8000) ชีวิตเพื่อคอยรับใช้อังคาราแห่ง Balbala
พาสซีฟในรัศมีถูกพิชิตโดยมาราเคะ
local_jewel_effect_base_radius [1500]
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิตไม่สามารถถูกแก้โดยจิวเวลอื่นได้)
TheLeadSprinklerBrutus' Lead Sprinkler Ritual Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 16%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–13) ถึง (26–31)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 20%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15–20)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 30%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–40)%
เสริมความเสียหาย ไฟ 4 ถึง 7 ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้
AbyssBootsBubonic Trail Murder Boots
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
ใช้งาน Death Walk เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
ค่าโจมตีต่อประเภทของเจม Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่นสูงขึ้น 10%
AbyssBootsBubonic Trail Murder Boots
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
ใช้งาน Death Walk เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
ค่าโจมตีต่อประเภทของเจม Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่นสูงขึ้น 10%
LoneMessengerJewelCalamitous Visions Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Lone Messenger
Cerebus%20LimbCerberus Limb Blood Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 24%
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (70–100)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–20)%
ดูด 0.5% ของความเสียหาย เวทย์ ไปเป็น พลังชีวิต ถ้าโล่ที่ใส่มีค่าบล็อคอย่างน้อย 30%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +1 ต่อค่า เกราะ 5 หน่วยที่โล่มี
ค่า เกราะ +5 ต่อค่า หลบหลีก 5 แต้มของโล่ที่ถืออยู่
ค่า หลบหลีก +20 ต่อค่าโล่พลังงาน 5 หน่วยที่โล่มี
SlaversBeltChains of Emancipation Chain Belt
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(9–20)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
การปะทะจากศัตรู สร้าง Temporal Chains ให้กับคุณ
เมื่อคุณสูญเสีย Temporal Chains คุจะได้รับ สถานะคลั่งเต็มพิกัด
ไม่ติดคำสาป ขณะที่คุณมีสถานะ คลั่ง อย่างน้อย 25 ระดับ
VoiceOfTheStormUpgradeChoir of the Storm Lapis Amulet
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มมานาสูงสุด (10–20)%
โอกาสติดคริติคอลเพิ่มตามค่าต้านทานธาตุไฟฟ้า
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 50%
ใช้งานสกิล Lightning Bolt เลเวล 20 เมื่อคุณทำคริติคอล
ItemCinderswallow Urn Silver Flask
เติม 1 ชาร์จ เมื่อคุณดูดกลืนศพที่ลุกไหม้
ศัตรูที่ถูกคุณทำให้ลุกไหม้ขณะอยู่ในผลของขวดยามี เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 10%
ฟื้นฟู พลังชีวิต (1–3)% เมื่อคุณสังหารขณะอยู่ในผลของขวดยา
ฟื้นฟู มานา (1–3)% เมื่อคุณสังหารขณะอยู่ในผลของขวดยา
ฟื้นฟู โล่พลังงาน (1–3)% เมื่อคุณสังหารขณะอยู่ในผลของขวดยา
SynthesisFireCircle of Anguish Ruby Ring
[One to three random synthesis implicit modifiers]
ค่า Strength +(20–30)
เสริมความเสียหาย ไฟ (20–25) ถึง (26–35)
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
[Random Herald of Ash modifier]
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมีม็อดเกี่ยวกับ สาส์น เพิ่มอีกหนึ่งม็อด
SynthesisColdCircle of Fear Sapphire Ring
[One to three random synthesis implicit modifiers]
ค่า Dexterity +(20–30)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–25) ถึง (26–35)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
[Random Herald of Ice modifier]
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมีม็อดเกี่ยวกับ สาส์น เพิ่มอีกหนึ่งม็อด
SynthesisPhysical2Circle of Guilt Iron Ring
[One to three random synthesis implicit modifiers]
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เสริมความเสียหาย กายภาพ (8–10) ถึง (13–15)
ค่า เกราะ +(350–400)
[Random Herald of Purity modifier]
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมีม็อดเกี่ยวกับ สาส์น เพิ่มอีกหนึ่งม็อด
SynthesisPhysicalCircle of Nostalgia Amethyst Ring
[One to three random synthesis implicit modifiers]
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เสริมความเสียหาย เคออส (15–20) ถึง (21–30)
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
[Random Herald of Agony modifier]
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมีม็อดเกี่ยวกับ สาส์น เพิ่มอีกหนึ่งม็อด
SynthesisLightningCircle of Regret Topaz Ring
[One to three random synthesis implicit modifiers]
ค่า Intelligence +(20–30)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (48–60)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
[Random Herald of Thunder modifier]
เมื่อใช้ใน เครื่องสังเคราะห์ ไอเทมที่สร้างขึ้นมาจะมีม็อดเกี่ยวกับ สาส์น เพิ่มอีกหนึ่งม็อด
CommandofthePitCommand of the Pit Riveted Gloves
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
มิเนียนได้รับความแม่นยำ +1000 ถ้ามีจีเวล Ghastly Eye ใส่ไว้
ได้รับ Arcane Surge เมื่อเวทของคุณปะทะ ถ้ามีจีเวล Hypnotic Eye ใส่ไว้
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหายเวทย์ อีก 10%, เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%, และฟื้นฟูมานา 0.5% ของมานาสูงสุดต่อวินาทีเป็นเวลา 4 วินาที)
CommandofthePitCommand of the Pit Riveted Gloves
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (6–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
มิเนียนได้รับความแม่นยำ +1000 ถ้ามีจีเวล Ghastly Eye ใส่ไว้
ได้รับ Arcane Surge เมื่อเวทของคุณปะทะ ถ้ามีจีเวล Hypnotic Eye ใส่ไว้
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหายเวทย์ อีก 10%, เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%, และฟื้นฟูมานา 0.5% ของมานาสูงสุดต่อวินาทีเป็นเวลา 4 วินาที)
DisturbTheDeadCorpsewalker Carnal Boots
ใช้งาน Corpse Walk เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เพิ่มความเสียหาย (20–40)% ถ้าคุณได้ดูดกลืนศพมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.25% ต่อวินาทีต่อหนึ่งศพที่อยู่ใกล้ สูงสุด 3%
Coward%27s%20ChainsCoward's Chains Chain Belt
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(9–20)
เพิ่มความเสียหาย (20–25)%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–15)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–10)%
คุณ โชคดี ในการคำนวน ความเสียหายจากศัตรูเมื่อโดนปะทะ ขณะที่คุณโดนคำสาป Vulnerability
(ความโชคร้ายนั้นคือ สุ่ม 2 ครั้งและใช้ค่าที่แย่ที่สุด)
คุณถูกสาปด้วย Vulnerability และเพิ่มผลขึ้นด้วย 40%
Coward%27s%20LegacyCoward's Legacy Chain Belt
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(9–20)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (5–10)%
เพิ่มการแสดงผลของคำสาปที่มีต่อคุณขึ้น 50%
คุณถูกสาปด้วย Vulnerability และเพิ่มผลขึ้นด้วย 80%
ผู้เล่นจะติดสถานะพลังชีวิตเหลือน้อยขณะถูกสาปด้วย Vulnerability
Supporter1helmetCCowl of the Ceraunophile Solaris Circlet
สามารถมีม็อด เอนแชน ได้เพิ่ม 1 บรรทัด
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (60–80)%
ลด ต้านทาน ไฟ (50–55)%
ลด ต้านทาน น้ำแข็ง (50–55)%
ค่าต้านทาน ไฟฟ้า ของคุณกลายเป็น 75%
Supporter1helmetACowl of the Cryophile Silken Hood
สามารถมีม็อด เอนแชน ได้เพิ่ม 1 บรรทัด
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–80)%
ลด ต้านทาน ไฟ (50–55)%
ลด ต้านทาน ไฟฟ้า (50–55)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง ของคุณกลายเป็น 75%
Supporter1helmetBCowl of the Thermophile Ezomyte Burgonet
สามารถมีม็อด เอนแชน ได้เพิ่ม 1 บรรทัด
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มค่า เกราะ (60–80)%
ลด ต้านทาน น้ำแข็ง (50–55)%
ลด ต้านทาน ไฟฟ้า (50–55)%
ค่าต้านทาน ไฟ ของคุณกลายเป็น 75%
CrabUniqueCraiceann's Carapace Golden Plate
ได้รับสกิล Aspect of the Crab เลเวล 20
เพิ่มค่า เกราะ (300–350)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(100–120)
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(25–30)%
ผู้เล่นจะไม่ติดสถานะเลือดไหล
จำนวน Crab Barrier สูงสุด +5
CrabUniqueHelmetCraiceann's Chitin Magistrate Crown
โอกาสบล็อคเวท (4–6)%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–7)%
จะไม่เสีย Crab Barrier เพิ่มหากเพิ่งเสียไปเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
โอกาสในการบล็อคการโจมตี +3% ขณะที่คุณมี Crab Barriers อย่างน้อย 5
โอกาสในการบล็อคการโจมตี +5% ขณะที่คุณมี Crab Barriers อย่างน้อย 10
CrabUniqueGlovesCraiceann's Pincers Titan Gauntlets
เพิ่มค่า เกราะ (150–200)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (50–70) ต่อวินาที
ต้านทาน ไฟ +(30–40)%
เพิ่มค่าโจมตี 3% ต่อ Crab Barrier
มีโอกาส 10% ที่หากได้ Crab Barrier
แล้วจะได้แบบเต็มจำนวนที่มีได้
CrabUniqueBootsCraiceann's Tracks Goliath Greaves
เพิ่มค่า เกราะ (150–180)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
จะไม่ติดมึนหากมี Crab Barrier อย่างน้อย 10 อัน
ผู้เล่นจะเสีย Crab Barrier เพียง (5–7) อัน หากโดนโจมตีแบบกายภาพ
CrownofthePaleKingCrown of the Pale King Regicide Mask
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ดูด (0.4–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
สะท้อนความเสียหายกายภาพให้กับการโจมตีระยะประชิด 100 ถึง 150
นำ 30% ของความเสียหายที่คุณสะท้อนใส่ศัตรูเมื่อโดนปะทะ มาฟื้นฟูพลังชีวิต
TheImposing%20CrownCrown of the Tyrant Magistrate Crown
มี 1 Socket
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–175)
resist_all_% [-10]
ศัตรูที่อยู่ใกล้มี ต้านทานทุกชนิด -10%
เพิ่มความเสียหายไฟ 64 ถึง 96 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีแดงหนึ่งรู
เพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง 56 ถึง 88 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีเขียวหนึ่งรู
เพิ่มความเสียหายไฟฟ้า 16 ถึง 144 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีน้ำเงินหนึ่งรู
เพิ่มความเสียหายเคออส 47 ถึง 61 ให้กับคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆ ต่อรูสีขาวหนึ่งรู
DanceOfTheOfferedDance of the Offered Shackled Boots
ค่า มานาสูงสุด +(50–60)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(15–20)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
ผู้เล่นได้ Onslaught หากมานาไม่เหลือน้อย
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
เสียมานา (30–40) แต้มทุกวินาที
CitrineAmuletUniqueDaresso's Salute Citrine Amulet
ค่า Strength และ Dexterity +(16–24)
ลดโล่พลังงานสูงสุด 50%
ต้านทาน ไฟ +(30–40)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10% เมื่อพลังชีวิตเต็ม
ระยะการฟาด +2
(ส่งผลต่อการฟาดประชิดรวมถึงการโจมตีธรรมดาด้วย แต่ไม่มีผลกับพื้นที่ส่งผล)
เพิ่มความเสียหายระยะประชิดขึ้น 60% เมื่อพลังชีวิตเต็ม
DarknessEnthronedDarkness Enthroned Stygian Vise
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
เพิ่มผลของเพชรที่ใส่ช่อง 75%
DarkscornDarkscorn Assassin Bow
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–25)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (130–150)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (15–20) ถึง (25–30)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20%
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (15–30)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 25% เป็นความเสียหาย เคออส
แปลง 25% ของความเสียหายกายภาพที่ได้รับเป็นธาตุเคออส
พิษจากอาวุธนี้มีโอกาส 20% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 300%
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
AmethystRingUniqueDeath Rush Amethyst Ring
ต้านทาน เคออส +(9–13)%
ดูด (0.6–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ค่า เกราะ +(260–300)
ค่า ความแม่นยำ +(300–350)
ต้านทาน เคออส +(15–20)%
คุณได้รับ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อสังหาร
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
Dagger7uniqueDivinarius Imperial Skean
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 30%
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (50–70)%
ได้รับ พลังชีวิต 30 เมื่อสังหาร
ได้รับ มานา 10 เมื่อสังหาร
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวทย์ (125–175)% ถ้าคุณทำการสังหารมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
ตัวคุณคริติคอล +(40–60)% ถ้าคุณไม่ได้สังหารมาเร็วๆนี้
ItemDoryani's Machinarium Maze Map
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น (20–50)%
มอนเตอร์ระดับ : 80
ไอเทมที่พบในพื้นที่ มีโอกาส 10% ที่จะดรอปอย่างมีมลทิน
บอสยูนิคประจำแผนที่ถูก แต่งเติมตามตัวเลือกของผู้เล่น
ShockCloakDoryani's Prototype Saint's Hauberk
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–90)
ไม่สร้างความเสียหายใดที่ไม่ใช่ความเสียหาย สายฟ้า
ค่า เกราะ จะส่งผลต่อความเสียหาย สายฟ้า ที่ได้รับจากการปะทะด้วย
ต้านทาน สายฟ้า จะไม่ส่งผลต่อความเสียหาย สายฟ้า ที่ได้รับ
ค่าต้านทาน สายฟ้า ของศัตรูที่อยู่ใกล้จะเท่ากันกับคุณ
EdgeOfMadnessEdge of Madness Etched Greatsword
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 60%
เลเวลเจม สกิลใช้งาน ที่ใส่ +1
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–60)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส 1% ต่อเลเวล
เสริมความเสียหาย เคออส (60–68) ถึง (90–102)
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 2 ต่อเลเวล ให้การโจมตี
EternalEmpireCivilizationElegant Hubris Timeless Jewel
จ่าย (2000–160000) เหรียญเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ Cadiro
พาสซีฟในรัศมีถูกพิชิตโดยจักรวรรดินิรันดร
local_jewel_effect_base_radius [1500]
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิตไม่สามารถถูกแก้โดยจิวเวลอื่นได้)
HighPriestShieldEmperor's Vigilance Steel Kite Shield
โอกาสบล็อคเวท (16–22)%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (300–400)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (10–15)%
ไม่สามารถ บล็อค ได้หากคุณไม่มีโล่พลังงาน
ความเสียหายจากการปะทะที่ บล็อคได้ จะไม่ทะลุโล่พลังงาน
ความเสียหายจากการปะทะที่ บล็อคไม่ได้ จะทะลุโล่พลังงานเสมอ
Glancing Blows
(โอกาสในการบล็อคการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
โอกาสในการบล็อคเวทย์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
คุณจะต้องรับความเสียหายจากการปะทะที่บล็อคได้ 65%)
EshsMirrorEsh's Mirror Thorium Spirit Shield
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–70)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–100)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(35–40)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 10 ต่อจำนวนศตรูติดช็อคที่คุณสังหารมา เร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
Shock Reflection
EshsMirrorUpgradedEsh's Visage Vaal Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (5–10)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (240–260)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–70)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
ต้านทาน เคออส +(17–29)%
ความเสียหาย เคออส จะไม่ทะลุโล่พลังงาน ขณะที่ พลังชีวิต หรือ มานา ไม่เหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
สะท้อนอาการช็อคที่ศัตรูใช้กับคุณไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมด
RigwaldsTalismanEyes of the Greatwolf Greatwolf Talisman
Implicit Modifier กลายเป็นสองเท่า
(ม็อดติดไอเทมคือม็อดที่มาจากชนิดของไอเทม แทนที่จะเป็นม็อดแบบสุ่ม)
ถูก Corrupt

ถูก Corrupt
FaminebindFaminebind Rustic Sash
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (12–24)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
ลดการชาร์จของขวดที่ได้รับลง 30%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 60%
สร้างความเสียหาย เคออส 50 ต่อวินาทีให้กับศัตรูที่อยู่ใกล้
TigerHelmetFarrul's Bite Harlequin Mask
ได้รับสกิล Aspect of the Cat เลเวล 20
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(25–35)%
โอกาสคริติคอล +1% ขณะได้รับผลของ Aspect of the Cat
การโจมตีคริติคอลมีโอกาสทำศัตรูตาบอด (10–20)% ขณะที่ผู้เล่นมี Cat's Stealth
หากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะตาบอด ค่าโจมตีและสถานะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจะแรงขึ้นอีก (40–50)%
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
TigerBootsFarrul's Chase Slink Boots
ได้ Intimidating Cry เลเวล 20 หากผู้เล่นเสีย Cat's Stealth
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (110–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (40–50)%
เดินเร็วขึ้น 20% ขณะผู้เล่นมี Cat's Stealth
TigerBodyArmourFarrul's Fur Triumphant Lamellar
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(80–100)
Aspect of the Cat จะไม่สำรองมานา
เพิ่มเวลา +2 วินาทีให้ Cat's Stealth
Frenzy Charges และ Power Charge เต็มทันทีที่ผู้เล่นได้ Cat's Stealth
ผู้เล่นได้ Phasing ขณะมี Cat's Stealth
TigerGlovesFarrul's Pounce Hydrascale Gauntlets
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–140)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ค่า ความแม่นยำ +(400–500) หากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะเลือดไหล
หากผู้เล่นมี Cat's Stealth การโจมตีจะทำศัตรูติดสถานะเลือดไหลทุกครั้ง
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
หากโจมตีศัตรูที่ติดสถานะเลือดไหล ค่าโจมตีและสถานะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจะแรงขึ้นอีก (40–50)%
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
ผู้เล่นจะได้ Crimson Dance ขณะที่มี Cat's Stealth
(ผู้เล่นทำศัตรูเลือดไหลได้สูงสุด 8 ครั้ง, หากศัตรูเคลื่อนที่จะไม่มีความเสียหายเพิ่มจากสถานะเลือดไหล, ความเสียหายจากสถานะเลือดไหลลดลง 50%)
FateOfTheVaalFate of the Vaal Gemstone Sword
ค่า ความแม่นยำ +400
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (180–210)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
100% ของค่าโจมตีกายภาพของอาวุธชิ้นนี้จะถูกแปลงเป็นค่าโจมตีธาตุแบบสุ่ม
การปะทะจากอาวุธนี้ทำให้เกิดสถานะ ลุกไหม้ แช่แข็ง และ ช็อค แน่นอน
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
อาวุธชิ้นนี้จะโจมตีศัตรูที่ติดไฟอยู่ได้แรงขึ้น (30–60)%
อาวุธชิ้นนี้จะโจมตีศัตรูที่ถูกแช่แข็งอยู่ได้แรงขึ้น (30–60)%
อาวุธชิ้นนี้จะโจมตีศัตรูที่ช็อคอยู่ได้แรงขึ้น (30–60)%
FeastbindFeastbind Rustic Sash
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (12–24)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 5 ถึง 10 ให้กับการโจมตี
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–40)
ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้ระหว่างรับผลจากขวดยาทุกแบบ 50%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 50% ระหว่างผลของขวดยา
SpiderArmourBodyFenumus' Shroud Widowsilk Robe
ค่า Intelligence +(30–40)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–140)%
ฟื้นฟูเกราะพลังงาน (80–100) ต่อวินาที
ลดความเสียหายของ ศัตรูที่โดน Spider's Webs จากผู้เล่น 10%
ศัตรูที่โดน Spider's Web ของผู้เล่นจะมีค่าป้องกันธาตุทั้งหมด -10%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ Aspect of the Spider ขึ้น (50–70)%
SpiderArmourBootsFenumus' Spinnerets Assassin's Boots
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (160–200)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
Aspect of the Spider สามารถทำศัตรูติด Spider's Web ได้อีกครั้ง
ได้เกราะพลังงาน (15–20) ต่อศัตรูทุกๆ ตัวที่รับผลจาก Spider's Web แล้วถูกผู้เล่นโจมตี
เพิ่มระยะเวลาดีบัฟของ Aspect of the Spider(40–50)%
SpiderArmourHelmetFenumus' Toxins Necromancer Circlet
เสริมความเสียหาย เคออส (16–21) ถึง (31–36) ให้กับเวทย์
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (220–250)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้ Power Charge หากผู้เล่นโจมตีศัตรูที่ติดผลจาก Spider's Web
มีโอกาส (6–10)% ที่จะทำศัตรูติดพิษต่อ Power Charge
เพิ่มความเสียหาย พิษ (15–20)% ต่อหนึ่ง Power Charge
Aspect of the Spider จะทำให้ศัตรูติด Spider's Web และสถานะหน่วงเหนี่ยว (Hinder) ทุก 0.5 วินาทีแทน
SpiderArmour%20GlovesFenumus' Weave Carnal Mitts
ได้รับสกิล Aspect of the Spider เลเวล 20
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (120–170)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (6–9)%
หากโจมตีศัตรูที่ติด Spider's Web 3 อัน ค่าโจมตีและสถานะเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจะแรงขึ้นอีก (40–60)%
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
เสริมความเสียหาย เคออส (8–10) ถึง (13–15) ต่อจำนวน Spider Web บนตัวศัตรู
FleshAndSpiritFlesh and Spirit Ironscale Gauntlets
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (80–120)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (6–9)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (3–4) ต่อวินาที
ฟื้นฟู พลังชีวิต 20% เมื่อ Rampage
การสังหารให้ Soul เพิ่มขึ้นถ้าคุณทำ Rampage เร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
Rampage
(คุณจะได้รับโบนัส Rampage สำหรับการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
TheEpiphanyForbidden Shako Great Crown
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย (1–134) เลเวล (15–25)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
MetamorphosisAmuletFury Valve Jade Amulet
ค่า Dexterity +(20–30)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–25)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(15–20)%
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (20–30)%
ม็อดที่ส่งผลต่อจำนวนกระสุน จะส่งผลเพิ่มจำนวนเป้าหมายที่กระสุนแยกไปหาแทน
TheTemplarsRobesGarb of the Ephemeral Savant's Robe
[One to three random synthesis implicit modifiers]
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–230)%
ความต้องการ Strength และ Intelligence +600
ได้รับ Divine Charge ตอนปะทะ
จำนวน Divine Charge สูงสุด +10
เมื่อ Divine Charge เต็ม คุณจะได้รับสถานะ Divinity เป็นเวลา 10 วินาที
สูญเสีย Divine Charge ทั้งหมดเมื่อได้รับสถานะ Divinity
ความเร็วในการกระทำไม่สามารถถูกลดต่ำกว่าค่าเริ่มต้นได้
ความเร็วในการกระทำของ เพื่อนที่อยู่ใกล้ ไม่สามารถถูกลดต่ำกว่าค่าเริ่มต้นได้
ไม่สามารถโจมตีติดคริติคอล
ศัตรูที่อยู่ใกล้ไม่สามารถทำคริติคอลได้
DiamondRingUniqueGifts from Above Diamond Ring
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (20–30)%
ใช้งานสกิล Consecrate เลเวล 10 เมื่อคุณทำคริติคอล
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (30–35)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น (10–15)%
เพิ่มไอเทมหายากที่ดร็อปจากศัตรูที่โดนสังหารโดยการโจมตีติดคริติคอลขึ้น (40–50)%
เพิ่มความเสียหายขึ้น 50% เมื่ออยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
โอกาสในการบล็อคการโจมตี +5% ขณะอยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
VaalCivilizationGlorious Vanity Timeless Jewel
อาบเลือดเครื่องสังเวยในนามแห่ง Xibaqua จำนวน (100–8000) ชีวิต
พาสซีฟในรัศมีถูกพิชิตโดยวาล์
local_jewel_effect_base_radius [1500]
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิตไม่สามารถถูกแก้โดยจิวเวลอื่นได้)
GlovesInt3Unique2Grip of the Council Arcanist Gloves
ค่า Strength +30
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน 10%
มิเนียนได้รับต้านทาน น้ำแข็ง +40%
มิเนียนจะ นำ 20% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
HaleNegatorHale Negator Mind Cage
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–8)%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน (2–3)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–3)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
ได้รับ Spirit Charge ทุกๆ 1 วินาที
สูญเสีย Spirit Charge ทั้งหมด เมื่อได้รับการปะทะที่ร้ายแรง
(การปะทะที่ลดพลังชีวิตมากกว่า 15% ถือว่าเป็น การปะทะที่ร้ายแรง)
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อเพชร Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่น
HaleNegatorHale Negator Mind Cage
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–8)%
ฟื้นฟูโล่พลังงาน (2–3)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–3)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
ได้รับ Spirit Charge ทุกๆ 1 วินาที
สูญเสีย Spirit Charge ทั้งหมด เมื่อได้รับการปะทะที่ร้ายแรง
(การปะทะที่ลดพลังชีวิตมากกว่า 15% ถือว่าเป็น การปะทะที่ร้ายแรง)
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อเพชร Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่น
GripofSacrificeHand of the Fervent Zealot Gloves
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (70–130)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ได้รับสถานะ คลั่งสังเวย เมื่อคุณใช้สกิล ทำให้คุณได้รับความเสียหาย กายภาพ ต่อวินาที ตาม 150% ของมานาที่ใช้สกิล
(คลั่งสังเวยจะเพิ่มความเสียหายกายภาพสู่เวทย์ของคุณเท่ากับ 25% ของมานาที่ใช้ และทำให้คุณได้รับความเสียหายกายภาพต่อเนื่องเป็นเวลา 4 วินาที)
การปะทะขณะที่คุณมีสถานะ คลั่งสังเวย จะท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (10–15)%
(การป้องกันความเสียหายกายภาพจะลดน้อยลงเมื่อโดนปะทะจากการโจมตีที่มีสถานะ ท่วมท้น แต่ไม่สามารถติดลบได้)
ThoughtMotion1Hand of Thought and Motion Blinder
ได้รับพลังชีวิต +12 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–25)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (50–60)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 5 ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้
ThoughtMotion2Hand of Wisdom and Action Imperial Claw
ได้รับพลังชีวิต +46 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (25–30)%
เพิ่ม Dexterity ขึ้น (8–12)%
เพิ่ม Intelligence ขึ้น (8–12)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 10 ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้
ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 1% ต่อ Dexterity 25 แต้ม
HeadhunterHeadhunter Leather Belt
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า Strength +(40–55)
ค่า Dexterity +(40–55)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–60)
(20–30)% เพิ่มดาเมจเมื่อโจมตีศัตรูประเภท Rare
เมื่อคุณสังหารมอนสเตอร์แรร์ จะได้รับม็อดของมันเป็นเวลา 20 วินาที
HinekorasSightHinekora's Sight Onyx Amulet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ค่า ความแม่นยำ +1000
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (6–10)%
มีโอกาส (6–10)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ไม่สามารถติดสถานะตาบอด
HonourhomeHonourhome Soldier Helmet
เลเวลเจมที่ใส่ +(1–2)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง 13 ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (10–20)%
ลดมานาในการใช้สกิลลง (10–20)%
Betrayal_Unique_Transport_BeltHyperboreus Leather Belt
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เมื่อคุณ Focus จะทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ หนาวเย็น ลดความเร็วของพวกมัน 30%
grant_focus_skill [1]
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action อยู่ได้ 2 วินาที)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูคูลดาวของ Focus (30–50)%
เพิ่มความเสียหาย ปะทะและเจ็บป่วย (50–70)% ต่อศัตรูที่อยู่ในสถานะหนาวเย็น
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
IcefangOrbitIcefang Orbit Iron Ring
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
ค่า Dexterity +(20–30)
โอกาส 25% ที่จะติดสภาพพิษเมื่อโจมตี
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
เพิ่มความเสียหาย พิษ (40–60)%
คุณจะติดสถานะ หนาวเย็น ขณะที่ติดสถานะ พิษ
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action 10% อยู่ได้ 2 วินาที)
ทำให้ศัตรูติดสถานะ หนาวเย็น เมื่อคุณทำให้มันติด พิษ หากศัตรูที่ไม่ได้ติดสถานะ หนาวเย็น อยู่ก่อนแล้ว
เมื่อคุณสังหารศัตรูที่ติดพิษด้วยการปะทะ พวกมันจะแตกเป็นเสี่ยงๆ
ItemInfused Beachhead Harbinger Map
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น 100%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 100%
บอสยูนิคจะดรอป คัมภีร์ Harbinger เพิ่มอีกหนึ่งอัน
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 20 ตัว
JorrhastsBlacksteelJorrhast's Blacksteel Steelhead
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 45%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (150–200)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–12)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
ลดระยะเวลาของ Animate Weapon อีก 30%
อาวุธจาก Animate Weapon ถูกเพิ่มขึ้นอีก 1
มีโอกาสร่าย Animate Weapon เลเวล 20 25% หากฆ่าศัตรูได้
TwoHandAxe11UniqueKaom's Primacy Karui Chopper
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–140)%
ได้รับ พลังชีวิต 20 เมื่อสังหาร
ค่า ความแม่นยำ +(150–250)
Culling Strike
(Culling Strike โจมตีใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตที่ 10% หรือต่ำกว่า หลังจากถูกคุณโจมตีจะตายทันที)
ได้รับสถานะคลั่ง 1 ระดับทุกครั้งทีทำคริติคอลศัตรูด้วยการโจมตี แต่ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อ 0.5 วินาที
(ระหว่างผู้เล่นอยู่ในสถานะคลั่งจะได้ผลต่อไปนี้:
เพิ่มความเสียหาย การโจมตี 1% ต่อสถานะคลั่ง 1 ระดับ
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1% ต่อสถานะคลั่ง 2 ระดับ
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 1% ต่อสถานะคลั่ง 5 ระดับ)

นำ 1% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ ต่อระดับความคลั่งของคุณ 1 ระดับ
KintsugiKintsugi Exquisite Leather
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ไฟ +30%
20%ได้รับความเสียหายลดลงหากคุณไม่ได้ถูกโจมตีในขณะนั้น
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
50% เพิ่มค่าการหล่บหลีกถ้าคุณถูกโจมตี
DiscipleOfKitavaJewelKitava's Teachings Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Disciple of Kitava
ItemLavianga's Spirit Sanctified Mana Flask
เพิ่มจำนวนที่ฟื้นฟูขึ้น (30–50)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูขึ้น 100%
สกิลของคุณไม่ต้องใช้มานาระหว่างใช้งานขวด
OneHandMace3aLavianga's Wisdom War Hammer
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (160–200)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +70
ค่า มานาสูงสุด +70
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (15–25)%
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (10–20)%
WolfClawLaw of the Wilds Hellion's Paw
ดูด 1.6% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
มีโอกาส 20% ที่จะใช้งานสกิล Summon Spectral Wolf เลเวล 20 หากผู้เล่นทำคริติคอลด้วยอาวุธนี้
local_use_skill_on_crit_% [20]
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (15–20)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (22–28)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(15–25)%
KuraisMasteryLeadership's Price Onyx Amulet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ต้านทาน ไฟ สูงสุด (-3–3)%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด (-3–3)%
ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด (-3–3)%
คุณมี Scorching Conflux, Brittle Conflux กับ Sapping Conflux ขณะที่คุณมีสองค่าสถานะสูงที่สุด เท่ากัน
ไม่สามารถสร้าง หลุกไหม้, หนาวสั่น, หรือ ช็อค ได้
ถูก Corrupt
?scale=1Legacy Relic
chest_drop_reliquary_items [1]
KaruiCivilizationLethal Pride Timeless Jewel
นำทัพนักรบใต้บัญชาแห่ง Kaom จำนวน (10000–18000) นาย
พาสซีฟในรัศมีถูกพิชิตโดยคารุย
local_jewel_effect_base_radius [1500]
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิตไม่สามารถถูกแก้โดยจิวเวลอื่นได้)
AbyssHelmetLightpoacher Great Crown
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
ใช้งานสกิล Spirit Burst เลเวล 20 เมื่อคุณใช้สกิลขณะที่มี Spirit Charge
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (4–5)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
มีโอกาสได้ Spirit Charge (15–20)% หากฆ่าศัตรูได้
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อเพชร Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่น
AbyssHelmetLightpoacher Great Crown
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
ใช้งานสกิล Spirit Burst เลเวล 20 เมื่อคุณใช้สกิลขณะที่มี Spirit Charge
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (4–5)% เมื่อสูญเสีย Spirit Charge หนึ่งลูก
มีโอกาสได้ Spirit Charge (15–20)% หากฆ่าศัตรูได้
+1 ให้จำนวนชาร์จ Spirit Charge สูงสุดต่อเพชร Abyss ที่มีผลต่อผู้เล่น
LioneyesPawsLioneye's Paws Bronzescale Boots
ใช้งานสกิล Rain of Arrows เลเวล 5 เมื่อคุณโจมตีด้วยธนู
ค่า Strength +(40–60)
ค่า Dexterity +(40–60)
เสริมความเสียหาย ไฟ 12 ถึง 24 ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 40% เมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะติดสถาน Low Life ถ้าพลังชีวิตของคุณนั้นอยู่ที่ 35% ของพลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
85479Machina Mitts Murder Mitts
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
1% ของความเสียหายที่ ทุ่นระเบิด สร้างจะดูดมาเป็น พลังชีวิต ให้คุณ
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
ลดอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต และ โล่พลังงาน (20–30)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต และ โล่พลังงาน 5% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
สูญเสีย Power Charge หนึ่งลูกทุกวินาที ถ้าคุณไม่ได้ จุดระเบิด ทุ่นระเบิดมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
MaligarosVirtousityMaligaro's Virtuosity Deerskin Gloves
ค่า Dexterity +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 5%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 50%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–80)%
ตัวคูณคริติคอลของคุณเท่ากับ 300%
TwoHandMace2unique2Marohi Erqi Karui Maul
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 45%
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Pulverise เลเวล 15
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (200–230)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 30 ถึง 40
ลดความเร็วในการโจมตี 10%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 10%
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (40–50)%
ค่า ความแม่นยำ -100
MaskoftheSpiritDrinkerMask of the Spirit Drinker Crusader Helmet
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
โล่พลังงานของคุณเริ่มต้นจากศูนย์
จะไม่ได้เกราะพลังงาน
ฟื้นฟูพลังชีวิต 50 ต่อวินาทีหากผู้เล่นมีแต้มเกราะพลังงานอย่างน้อย 500 แต้ม
ฟื้นฟูพลังชีวิต 100 ต่อวินาทีหากผู้เล่นมีแต้มเกราะพลังงานอย่างน้อย 1000 แต้ม
ฟื้นฟูพลังชีวิต 150 ต่อวินาทีหากผู้เล่นมีแต้มเกราะพลังงานอย่างน้อย 1500 แต้ม
MaskoftheStitchedDemonMask of the Stitched Demon Magistrate Crown
ค่า Intelligence +(40–50)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(160–180)
ค่า Strength ไม่เพิ่มค่าชีวิตสูงสุด
ค่า Intelligence ไม่เพิ่มค่ามานาสูงสุด
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +1 ต่อ Intelligence 2 แต้ม
โล่พลังงานของคุณเริ่มต้นจากศูนย์
จะไม่ได้เกราะพลังงาน
ฟื้นฟู 1% ของพลังชีวิตทุกๆ วินาที ต่อค่าเกราะพลังงานทุกๆ 500 แต้ม
HelmetOfDominance2Mask of the Tribunal Magistrate Crown
[One to three random synthesis implicit modifiers]
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
เพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับ เพิ่มค่า เกราะ (4–6)% ต่อค่า Strength ที่คุณมี 100 หน่วย
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
เพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับ ตัวคูณคริติคอล +(6–8)% ต่อค่า Dexterity ที่คุณมี 100 หน่วย
เพื่อนที่อยู่ใกล้ได้รับ เพิ่มความเร็วในการร่าย (2–4)% ต่อค่า Intelligence ที่คุณมี 100 หน่วย
ลดมานาสำลอง 1% ทุก 250 หน่วยของคุณสมบัติทุกชนิดรวมกัน
MawOfConquestMaw of Conquest Steel Circlet
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (60–80)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ไม่ได้รับผลจาก พิษ
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
ความเสียหายที่ได้รับ (10–20)% ถูกเยียวยาเป็นพลังชีวิต
(มีเพียงความเสียหายจากการปะทะที่สามารถ Recoup ได้, เป็นเวลา 4 วินาทีหลังจากการปะทะนั้นๆ)
UniqueJewelBase2Megalomaniac Medium Cluster Jewel
0
เพิ่มพาสซีพ 4 จุด
(พาสซีฟสกิลที่ไม่ใช่ Notable, Keystones, หรือช่องใส่จีเวล คือ พาสซีฟสกิลเล็ก)
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามานับว่าเป็นพาสซีพขนาดเล็ก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นขนาดอื่น)
พาสซีพขนาดเล็กที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่ให้อะไรเลย
ถูก Corrupt
TemplarCivilizationMilitant Faith Timeless Jewel
กระหายที่จะเชิดชูผู้ถูกแปรพักตร์โดยหัวหน้าเทมพลาร์ Maxarius จำนวน (2000–10000) คน
พาสซีฟในรัศมีถูกพิชิตโดยเหล่าเทมพลาร์
local_jewel_effect_base_radius [1500]
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิตไม่สามารถถูกแก้โดยจิวเวลอื่นได้)
[two random mods of devotion]
ThunderingWhispersMind of the Council Harlequin Mask
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (230–260)%
เพิ่มมานาสูงสุด (20–30)%
โอกาส 10% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
+20% โอกาสที่ทำให้ถูกช็อต
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
รับความเสียหาย ไฟฟ้า 30% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต
เสริมความเสียหาย สายฟ้า ให้กับสกิลโจมตี เท่ากับ 6% ของค่ามานาสูงสุด
สูญเสีย มานา 3% ทุกครั้งที่คุณใช้สกิลโจมตี
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–20)
MothersEmbraceMother's Embrace Heavy Belt
ค่า Strength +(25–35)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
มิเนียนของคุณจะใช้ขวดยาทุกขวดของคุณเมื่อมันถูกเสกออกมา
ลดปริมาณขวดยาที่มิเนียนใช้ (25–40)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา ของมิเนียน (50–80)%
MutewindPennantMutewind Pennant Enameled Buckler
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (80–100)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
ได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อใช้ Warcry
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
เพิ่มบัฟ Warcry 25%
Call to Arms
(การใช้งานสกิล คำราม จะใช้งานออกทันที, สกิล คำราม ใช้งานคูลดาวน์ร่วมกัน)
MutewindMutewind Seal Unset Ring
มี 1 Socket
เสริมความเสียหาย กายภาพ (5–10) ถึง (11–15) ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–10)%
เลเวลเจม โกเลม ที่ใส่ +3
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี (3–5)%
สกิลที่ใส่ไว้ใน Golem จะมีความเร็วการโจมตีกับร่ายเวทเพิ่มขึ้น 20%
ได้รับผล Onslaught 10 วินาทีเมื่อร่ายสกิล Socketed Golem
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
TargemtabiMutewind Whispersteps Serpentscale Boots
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (50–70)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25–30) ถึง (40–50) ให้กับเวทย์
ไม่ได้รับผลจาก พื้นหนาวเย็น
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
IntensityJewel2Nadir Mode Cobalt Jewel
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (20–25)%
เวทย์ เพิ่มโอกาสคริติคอล 30% ต่อจำนวนระดับของ Intensity
เวทย์ที่เพิ่งได้รับ Intensity มาเร็วๆ นี้จะได้รับ Intensity 1 ระดับทุก 0.5 วินาที
NaturesPatienceJewelNatural Affinity Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Nature's Patience
TalismanUnique2Natural Hierarchy Rotfeather Talisman
เพิ่มความเสียหาย (25–35)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (10–15)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–30)%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (20–25)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–20)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (30–35)%
ถูก Corrupt

ถูก Corrupt
SceptreOfMemoriesNebulis Void Sceptre
[One to three random synthesis implicit modifiers]
เพิ่มความเร็วในการร่าย (15–20)%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20)% ต่อทุกๆ 1% ของค่าต้านทาน น้ำแข็ง ที่เกิน 75%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (15–20)% ต่อทุกๆ 1% ของค่าต้านทาน ไฟฟ้า ที่เกิน 75%
NgamahusSignNgamahu's Sign Ruby Ring
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (8–10) ถึง (12–14) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มระยะเวลาในการลุกไหม้ของศัตรูขึ้น 15%
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ค่า Strength +(15–25)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (20–30) เมื่อคุณเผาศัตรู
SocketedTalismanNight's Hold Black Maw Talisman
มี 1 Socket
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
เลเวลเจมที่ใส่ +2
สนับสนุน Added Chaos Damage เลเวล 10 กับเจ็มที่ใส่
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Blind เลเวล 10
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Cast when Stunned เลเวล 10
ถูก Corrupt

ถูก Corrupt
NullAndVoidNull and Void Legion Gloves
ค่า Strength +(20–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–180)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–40)%
ถ้าติดสถานะ Rampage สถานะเจ็บป่วยทั้งหมดจะหายไปทันที
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
ไม่ได้รับความเสียหายทางกายภาพ 1.5 วินาทีเมื่อ Rampage
Rampage
(คุณจะได้รับโบนัส Rampage สำหรับการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
GripOfTheCobraOffering to the Serpent Legion Gloves
[One to three random synthesis implicit modifiers]
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–25)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
ลดปริมาณการดูด พลังชีวิต ต่อครั้ง 50%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (6–10)%
เพิ่มความเสียหายขึ้น (15–25)% ขณะดูดพลัง
การดูด พลังชีวิต ยังคงมีผลแม้พลังชีวิตเต็ม
OmeyocanOmeyocan Carnal Boots
เพิ่มมานาสูงสุด (15–20)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตีและเวทย์ 2% ต่อค่ามานาสูงสุดทุก 500 แต้ม สูงสุดไม่เกิน 20%
ผู้เล่นได้ Onslaught หากมานาไม่เหลือน้อย
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
สูญเสีย มานา 7% ต่อวินาที
DragonStyleJewelOne With Nothing Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Hollow Palm Technique
AssassinationUnique2Paradoxica Vaal Rapier
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +25%
การโจมตีด้วยอาวุธนี้สร้างความเสียหายสองเท่า

LightningShieldPerepiteia Ezomyte Spiked Shield
[One to three random synthesis implicit modifiers]
เลเวลเจม ไฟฟ้า ที่ใส่ +(1–3)
ใช้งาน Lightning Aegis เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (1–20)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (1–20)%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (300–400)%
ค่า มานาสูงสุด +(1–75)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (1–20)%
TangmazuarmourbodyarmourPerfidy Glorious Plate
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (25–40)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–90)
คุณสามารถมีธงได้สองชนิดพร้อมกัน
ธงที่คุณถือจะได้รับ 1 เสต็จทุกครั้งที่คุณปะทะด้วยการโจมตีประชิด แต่สูงสุดไม่เกิน 5 เสต็จต่อวินาที
เพิ่มระยะเวลาของบัฟ Adrenaline ที่ได้จาก War Banner (100–200)%
เพิ่มระยะเวลาของบัฟ Fortify ที่ได้จาก Dread Banner (100–200)%
PledgeofHandsPledge of Hands Judgement Staff
มีโอกาสบล็อคเวท +20% ขณะถือไม้เท้า
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Greater Spell Echo เลเวล 30
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (120–160)%
เพิ่มมานาสูงสุด 100%
RavensCrownPlume of Pursuit Bone Circlet
ลดความเร็วในการร่าย (20–30)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–130)%
ลดความเสียหายของ การปะทะที่ไม่ใช่คริติคอล อีก 80%
สกิลเวทย์จะทำ คริติคอล อย่างแน่นอนในการออกซ้ำ ครั้งสุดท้าย ของสกิล
สกิลเวทย์ไม่สามารถทำ คริติคอล ได้เลยหากไม่ใช่การออกซ้ำ ครั้งสุดท้าย ของสกิล
PresenceOfChayulaPresence of Chayula Onyx Amulet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น 30%
ต้านทาน เคออส +60%
ไม่ติดสถานะ มึนงง
20% ของพลังชีวิตสูงสุดถูกเปลี่ยนไปเป็นเกราะพลังงาน
BlueComponent2Putembo's Meadow Topaz Ring
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ค่า Intelligence +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
BlueComponentPutembo's Mountain Topaz Ring
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ค่า Intelligence +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
BlueComponent3Putembo's Valley Topaz Ring
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ค่า Intelligence +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
AgonyOfDecayQotra's Regulator Sovereign Spiked Shield
มีโอกาส 4% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (160–220)%
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +(40–60)% หากคุณทำ คริติคอล ใน 8 วินาทีที่ผ่านมา
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–2.5)% ต่อวินาทีหากคุณได้ทำคริติคอลใน 8 วินาทีที่ผ่านมา
เสียโล่พลังงาน (10–15)% เมื่อคุณทำคริติคอล
เสียพลังชีวิต (10–15)% เมื่อคุณทำคริติคอล
ShieldInt6uniqueRathpith Globe Titanium Spirit Shield
โอกาสบล็อคเวท (10–15)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (120–160)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
สละพลังชีวิต 4% เมื่อคุณใช้สกิลเวทย์ หรือเมื่อสกิลเวทย์ทำงานเอง
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวทย์ 2% ต่อค่าพลังชีวิต 100 หน่วยของผู้เล่น
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ 2% ต่อค่าพลังชีวิต 100 หน่วยของผู้เล่น
BowOfTheCouncilReach of the Council Spine Bow
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Greater Volley เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (50–75)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (15–30) ถึง (70–95)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
ลดความเร็ว Projectile ลง 20%
กระสุนที่ยิงออกมาจากตำแหน่งแรก เจาะทะลุทุกเป้าหมาย
กระสุนที่ยิงออกมาจากตำแหน่งที่สอง จะแยกตัว
กระสุนที่ยิงออกมาจากตำแหน่งที่สาม จะย้อนกลับมาหาคุณ
ลูกศร ที่ยิงออกมาจากตำแหน่ง ที่สี่ จะ ชิ่ง +2 ครั้ง
OneHandSword7UniqueRebuke of the Vaal Vaal Blade
ค่า ความแม่นยำ +460
เสริมความเสียหาย กายภาพ (49–98) ถึง (101–140)
เสริมความเสียหาย ไฟ (49–98) ถึง (101–140)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (49–98) ถึง (101–140)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (210–250)
เสริมความเสียหาย เคออส (49–98) ถึง (101–140)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–20)%
RedbladeRedblade Band Unset Ring
มี 1 Socket
ค่า Strength +(30–40)
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (20–30)%
เลเวลเจม โกเลม ที่ใส่ +3
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
สกิล Socketed Golem มีอัตรา 25% ที่จะติดสถานะยั้วยุเมื่อโจมตี
สกิลโกเลมที่ใส่ไว้จะมี ฟื้นฟูพลังชีวิตของมิเนียน 5% ต่อวินาที
RedbladeBannerRedblade Banner Painted Tower Shield
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เพิ่มค่า เกราะ (80–100)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–60)
เพิ่มระยะเวลาของ การยั่วยุ 20%
(ศัตรูที่คุณยั่วยุจะโจมตีแต่คุณเท่านั้นและสร้างความเสียหายลดลง 10% และระยะเวลายั่วยุ 3 วินาที)
โอกาสที่จะบล็อค +5%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลคำราม 50%
สกิลคำรามมีระดับพลังเป็นอนันต์
(มอนสเตอร์ระดับธรรมดานับเป็น 1 ระดับ, เมจิกนับเป็น 2 ระดับ, แรร์นับเป็บ 10 ระดับ, ยูนิคนับเป็ย 20 ระดับ, ตัวละครผู้เล่นนับเป็น 5 ระดับ)
RumblestepRedblade Tramplers Ancient Greaves
เสริมความเสียหาย กายภาพ (2–5) ถึง (7–10) ให้กับการโจมตี
เพิ่มค่า เกราะ (150–200)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (5–10)%
(Stun Threshold กำหนดไว้ว่าในการสร้างความเสียหายแต่ครั้งสามารถเกิด Stun ได้)
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นไฟไหม้
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
RigwarlSwordRigwald's Command Midnight Blade
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
โอกาสบล็อค การโจมตี +10% ขณะถือ อาวุธคู่
เสริมความเสียหาย กายภาพ (60–80) ถึง (150–180)
ค่า ความแม่นยำ +(350–400)
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของ เลือดไหล ขณะถือ ขวาน +1% ต่อสถานะ คลั่ง หนึ่งระดับ
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
RigwaldsCrestRigwald's Crest Two-Stone Ring
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(12–16)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (20–30)%
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (20–30)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%
มีโอกาส 10% ที่จะเรียก Spectral Wolf เลเวล 18 เมื่อสังหาร
UniqueDireClawTalismanRigwald's Curse Wereclaw Talisman
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(24–36)%
local_stat_monsters_pick_up_item [1]
เพิ่มโอกาสติดคริติคอลด้วยมือเปล่า +7%
(การโจมตีด้วยมือเปล่าคือการโจมตีด้วยมือข้างที่ไม่ได้ถือไอเท็ม)
ตัวโมดิฟายค่าโจมตีของกรงเล็บจะมีผลกับค่าโจมตีของมือเปล่าด้วย
ตัวโมดิฟายความเร็วโจมตีของกรงเล็บจะมีผลกับความเร็วโจมตีของมือเปล่าด้วย
ตัวโมดิฟายโอกาสติดคริติคอลของกรงเล็บจะมีผลกับโอกาสติดคริติคอลของมือเปล่าด้วย
ถูก Corrupt

ถูก Corrupt
RigwaldsQuillsRigwald's Quills Two-Point Arrow Quiver
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (20–30)%
ต้านทาน ไฟ -10%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ได้พลังชีวิต +7 ต่อการโจมตีที่โดนศัตรู
ลดความเร็ว Projectile ลง 20%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (30–50)%
กระสุนจะ แบ่งตัว
RigwarlAxeRigwald's Savagery Royal Axe
เสริมความเสียหาย กายภาพ (50–70) ถึง (135–165)
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กายภาพ 40% ขณะถือ อาวุธคู่
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
ระดับสถานะ คลั่ง สูงสุด +25 ขณะถือดาบ
CursedEyeRotblood Promise
ZombieBodyArmourRotting Legion Loricated Ringmail
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Meat Shield เลเวล 1
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (100–140)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–80)
เพิ่มความเสียหาย (5–8)% ต่อ Zombie ที่มีหนึ่งตัว
ลดความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับ อีก 1% ต่อ Zombie ที่มีหนึ่งตัว
Sacrificial_HeartSacrificial Heart Paua Amulet
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (22–27) ถึง (34–38)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–23) ถึง (31–35)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (47–52)
ได้ Power Charge หากผู้เล่นใช้สกิลสาย Vaal
ได้พลังชีวิต 10 แต้มต่อการโจมตีทุกครั้งที่โดนศัตรู หากผู้เล่นเพิ่งใช้สกิลสาย Vaal มาไม่นานนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เคลื่อนที่เร็วขึ้น 10% หากผู้เล่นเพื่งใช้สกิลสาย Vaal ไป
AvianHelmetSaqawal's Flock Silken Hood
ใช้งานสกิล Tornado เลเวล 20 เมื่อคุณได้รับบัฟ Avian's Might หรือ Avian's Flight
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–60)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (10–15)%
AvianBodyArmourSaqawal's Nest Blood Raiment
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(25–75)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
ลดมานาสำรอง (6–10)%
เพิ่มผลบัฟ Aspect of the Avian 100%
Aspect of the Avian จะให้ Avian's Might กับ Avian's Flight ให้เพื่อนข้างเคียงด้วย
ค่า หลบหลีก และ โล่พลังงาน +(120–150)
AvianBootsSaqawal's Talons Hydrascale Boots
ได้รับสกิล Aspect of the Avian เลเวล 20
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (100–150)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (20–30)%
เพิ่มเวลา (-2–2) วินาทีให้ Avian's Flight
ฟื้นฟูพลังชีวิต 100 ต่อวินาทีขณะที่ผู้เล่นมี Avian's Flight
ฟื้นฟูมานา 12 ต่อวินาทีขณะที่ผู้เล่นมี Avian's Flight
AvianGlovesSaqawal's Winds Soldier Gloves
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–60)
ต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(20–25)%
เพิ่มเวลา (-2–2) วินาทีให้ Avian's Might
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20–25) ถึง (37–40) ขณะรับผลจาก Avian's Might
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (55–62) ขณะที่คุณได้รับผลของ Avian's Might
ScoldsBridleScold's Bridle Mind Cage
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (80–100)%
ลดความเร็วในการร่าย 15%
ค่า มานาสูงสุด +(30–60)
เมื่อใช้สกิล คุณจะได้รับความเสียหาย กายภาพ 400% ของมานาที่ใช้ในการร่ายสกิลนั้น
BootsDexUnique3Seven-League Step Rawhide Boots
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 50%
EternalSleep1Severed in Sleep Cutlass
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (20–30)%
ต้านทาน เคออส ของมิเนียน +17%
มินเนี่ยนมีโอกาส 60% ในการร่ายพิษใส่ศัตรูเมื่อโดนโจมตี
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
มิเนียน จะฟื้นฟูพลังชีวิต 20% เมื่อมันสังหารศัตรูที่ติดพิษ
ShadowsAndDustShadows and Dust Clasped Mitts
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–130)%
ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
(การดูดพลังมานาจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (20–30)%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(20–30)%
สร้างม่านควันเมื่อ Rampage
(ศัตรูที่อยู่ในพื้นที่ของ Smoke Clouds จะติด Blinded)
ได้รับ Unholy Might เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อ Rampage
(Unholy Might จะได้รับ 30% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นความเสียหายพิเศษทางคาออส)
Rampage
(คุณจะได้รับโบนัส Rampage สำหรับการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)
ShadowStitchShadowstitch Sacrificial Garb
เพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (250–350)%
ได้ม็อด Implicit เพิ่มอีกตัว
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(20–30)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ฟื้นฟู พลังชีวิต (3–5)% เมื่อสังหาร
ฟื้นฟู โล่พลังงาน (3–5)% เมื่อสังหาร
(-6–-4)% ให้ค่าป้องกันธาตุทุกชนิดต่อไอเท็ม Corrupted ที่ใส่
เพิ่มเกราะพลังงานสูงสุด 8% ต่อไอเท็ม Corrupted ที่สวม
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 6% ต่อไอเท็ม Corrupted ที่ใช้
local_six_linked_sockets [1]
ถูก Corrupt
MoonstoneRingUniqueShavronne's Revelation Moonstone Ring
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–25)
ค่า Intelligence +(60–75)
สล็อตแหวนขวา: คุณไม่สามารถฟื้นฟูมานา
ช่องใส่แหวนขวา: ค่า มานาสูงสุด +100
สล็อตแหวนขวา: ฟื้นฟูโล่พลังงาน 3% ต่อวินาที
สล็อตแหวนซ้าย: คุณไม่สามารถฟื้นฟูโล่พลังงาน
ช่องไส่แหวนซ้าย: ค่า โล่พลังงานสูงสุด +100
ช่องใส่แหวนซ้าย: อัตราฟื้นฟูมานา 40 ต่อวินาที
AbyssBodyShroud of the Lightless Carnal Armour
ค่า มานาสูงสุด +(20–25)
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Elemental Penetration เลเวล 25
มีโอกาส 20% ที่จะติดสกิล Shade Form เลเวล 20 หากผู้เล่นใช้สกิลที่ใส่ช่องอยู่
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (160–180)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
เพิ่มมานาสูงสุด (9–15)%
เพิ่มขีดชีวิตสูงสุด 1% ต่อเพชร Abyss ที่มีผลกับผู้เล่น
เพิ่มขีดมานาสูงสุด 1% ต่อเพชร Abyss ที่มีผลกับผู้เล่น
AbyssBodyShroud of the Lightless Carnal Armour
ค่า มานาสูงสุด +(20–25)
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Elemental Penetration เลเวล 25
มีโอกาส 20% ที่จะติดสกิล Shade Form เลเวล 20 หากผู้เล่นใช้สกิลที่ใส่ช่องอยู่
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (160–180)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
เพิ่มมานาสูงสุด (9–15)%
เพิ่มขีดชีวิตสูงสุด 1% ต่อเพชร Abyss ที่มีผลกับผู้เล่น
เพิ่มขีดมานาสูงสุด 1% ต่อเพชร Abyss ที่มีผลกับผู้เล่น
ScepterOfSufferingSign of the Sin Eater Tyrant's Sekhem
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 26%
ค่า Strength และ Intelligence +(10–30)
ได้รับสกิล Smite เลเวล 30
redirect_elemental_ailments_to_aura_owner [1]
คุณจะรับสถานะเจ็บป่วยธาตุจากมอนสเตอร์แทนเพื่อนๆ
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
MyriadGraspGrandSkin of the Lords Simple Robe
local_unique_tabula_rasa_no_requirement_or_energy_shield [1]
ไม่สามารถดัดแปลงช่องได้
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มค่า Global Defences 100%
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
คุณสามารถใส่เพชรที่คอรัปท์แล้วในไอเท็มนี้ได้เท่านั้น
<Six Linked>
<Random Keystone>
ถูก Corrupt
MyriadGraspSkin of the Loyal Plate Vest
ไม่สามารถดัดแปลงช่องได้
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เพิ่มค่า Global Defences 100%
ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
local_unique_tabula_rasa_no_requirement_or_energy_shield [1]
<Six Linked>
SlavedriversHandSlavedriver's Hand Ambush Mitts
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
ลดความเร็วในการโยนกับดักลง (20–30)%
สกิลที่วางกับดักได้จะมี Blood Magic
(ใช้พลังชีวิตแทนการใช้มานาสำหรับ Skill เกี่ยวกับ Blood Magic)
สกิลที่กับดักใช้จะมีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น (10–20)%
ม็อดที่ส่งผลเพิ่มและลด ความเร็วในการร่าย จะส่งผลต่อ ความเร็วในการโยนกับดัก ด้วย
มีโอกาส 10% ที่จะได้ชาร์จ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge หากมีศัตรู
ตัวใดๆ มาติดกับดักของผู้เล่น
ItemSoul Catcher Quartz Flask
จะไม่ฟื้นฟูมานาระหว่างได้รับผล
สกิลสาย Vaal โจมตีได้แรงขึ้น (80–120)% ระหว่างรับผล
การใช้สกิลวาลระหว่างผลยาจะลดระยะเวลาของสถานะห้ามเก็บ Soul (20–40)%
เพิ่มโอกาสคริติคอลของสกิล วาล์ (80–120)% ระหว่างผลของยา
ItemSoul Ripper Quartz Flask
จำนวนชาร์จสูงสุด (-40–90)
สูญเสียชาร์จทั้งหมดเมื่อเปลี่ยนพื้นที่
ใช้ชาร์จที่มีทั้งหมดเมื่อใช้งาน
ได้รับ Vaal Souls เท่ากับจำนวนชาร์จที่ใช้ไปเมื่อใช้งาน
UniqueJewelBase1Split Personality Prismatic Jewel
เพิ่มผลของ รูของจิวเวลนี้ 25% ต่อจำนวนพาสซีพที่จัดสรรไว้ระหว่างทางจาก
ตัวมันเองไปหาจุดเริ่มต้นของอาชีพตัวละครของคุณ
(นับจากเส้นทางที่สั้นที่สุดเท่านั้น)
ค่า Dexterity +5
ค่า มานาสูงสุด +5
Supporter1bodyASporeguard Saint's Hauberk
ใช้งานสกิล Contaminate เลเวล 10 เมื่อสังหารศัตรู
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (200–250)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–10)%
ต้านทาน เคออส +(17–23)%
เมื่อคุณสังหารศัตรูที่อยู่บน พื้นรา มันจะระเบิด สร้างความเสียหาย 5% ของพลังชีวิตของมันเป็นความเสียหาย เคออส
(เพื่อนของคุณที่อยู่บน พื้นรา ของคุณจะ นำ 10% ของความเสียหายที่ไม่ใช่ เคออส ไปเสริมเป็น เคออส ศัตรูที่อยู่บน พื้นรา ของคุณ จะสร้างความเสียหาย ลดลง อีก 10%)
สร้าง พื้นรา รอบตัวคุณขณะยืนอยู่กับที่
AssedaisfervorSteppan Eard Sorcerer Boots
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (50–80)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
ไม่ได้รับผลจาก พื้นผุพัง
(ดีบัฟที่ไม่มีผลต่อผู้เล่นจะยังใช้กับผู้เล่นได้แค่จะไม่มีผลเท่านั้นเอง)
เพิ่มความเสียหายขึ้น 50% บนพื้นที่ลุกไหม้
2% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาทีเมื่อแช่แข็งในพื้นที่
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20% บนพื้นที่ช็อต
ThunderLoopStorm Secret Topaz Ring
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (20–30)%
โอกาส (10–15)% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
Herald of Thunder จะสร้าง มรสุม ขึ้นด้วยเมื่อคุณช็อคศัตรู
มรสุม ที่ถูกสร้างจากสกิล Herald of Thunder จะปะทะศัตรูด้วยความถี่ที่เพิ่มขึ้น (30–50)%
ได้รับความเสียหาย สายฟ้า 250 หน่วย ทุกครั้งที่ Herald of Thunder ปะทะศัตรู
StormGlovesStorm's Gift Assassin's Mitts
[One to three random synthesis implicit modifiers]
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (20–30)%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (250–300)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ศัตรูที่ถูกคุณสังหารจะโดนช็อค
(ช็อคเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
สถานะ ช็อค ที่คุณสร้างจะลามไปยังศัตรูที่อยู่ในระยะ 15 หน่วย
StoryOfTheVaalStory of the Vaal Variscite Blade
ค่า ความแม่นยำ +240
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (110–120)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
ได้รับ พลังชีวิต (20–30) เมื่อสังหาร
50% ของค่าโจมตีกายภาพของอาวุธชิ้นนี้จะถูกแปลงเป็นค่าโจมตีธาตุแบบสุ่ม
การปะทะจากอาวุธนี้ทำให้เกิดสถานะ ลุกไหม้ แช่แข็ง และ ช็อค แน่นอน
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
String_of_ServitudeString of Servitude Heavy Belt
ค่า Strength +(25–35)
Implicit Modifier กลายเป็นสามเท่า
(ม็อดติดไอเทมคือม็อดที่มาจากชนิดของไอเทม แทนที่จะเป็นม็อดแบบสุ่ม)
ถูก Corrupt
ImbalancedCordSurvivor's Guilt
TasaliosSignTasalio's Sign Sapphire Ring
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (7–10) ถึง (15–20) ให้กับการโจมตีและเวทย์
ค่า หลบหลีก +(200–300)
โอกาส 50% ที่จะไม่ติดสถานะหนาวสั่น
โอกาส 10% ที่จะแช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 40 ถึง 60 ถ้าศัตรูหนาวเย็น
TavukaiTavukai Coral Amulet
ฟื้นฟูพลังชีวิต (2–4) ต่อวินาที
ค่า Intelligence +(30–40)
ต้านทาน เคออส ของมิเนียน (-17–17)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของ Summon Raging Spirit (20–30)%
เพิ่มความเสียหายของ Summon Raging Spirit (60–80)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของ Summon Raging Spirit (80–100)%
Summon Raging Spirit จะได้รับความเสียหาย เคออสต่อเนื่อง เท่ากับ 20% ของพลังชีวิตสูงสุดของพวกมัน ต่อวินาที
TemperedRedTempered Flesh Crimson Jewel
Strength -1 แต้มต่อ Strength ทุกแต้มบนสกิลพาสซิฟที่อัพในรัศมี
local_jewel_effect_base_radius [1200]
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อค่า Strength 10 หน่วยที่ถูกจัดสรรไว้ในรัศมี
TemperedBlueTempered Mind Cobalt Jewel
Intelligence -1 แต้มต่อ Intelligence ทุกแต้มบนสกิลพาสซิฟที่อัพในรัศมี
local_jewel_effect_base_radius [1200]
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 2% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วยที่ถูกจัดสรรไว้ในรัศมี
TemperedGreenTempered Spirit Viridian Jewel
Dexterity -1 แต้มต่อ Dexterity ทุกแต้มบนสกิลพาสซิฟที่อัพในรัศมี
local_jewel_effect_base_radius [1200]
เคลื่อนที่เร็วขึ้น 2% ต่อ Dexterity ทุก 10 แต้มที่ลงให้สกิลพาสซีฟในรัศมี
HeartoftheElementsThe Admiral Varnished Coat
ค่า Intelligence +(30–40)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–140)%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–20)%
โอกาส (5–10)% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ความเสียหาย ปะทะ ธาตุ ของคุณจะถูกต้านทานด้วย ต้านทานธาตุ ที่น้อยที่สุดแทน
Longing1The Anticipation Ezomyte Tower Shield
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
เพิ่มค่า เกราะ (120–160)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
โอกาสที่จะบล็อค +6%
ค่า เกราะ +1000 ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
เมื่อบล็อคจะทำให้ศัตรูติดสถานะ ข่มขู่ ถาวร
(ศัตรูที่โดนข่มขู่จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีมากขึ้น 10%)
Amulet13The Ascetic Gold Amulet
เพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (12–20)%
(10–15)% เพิ่มจำนวนของไอเทมที่พบเจอให้กับอุปกรณ์ประเภท Magic
(ไม่ได้ติดตั้งขวดยากับเพชรเอาไว้)
(80–100)% เพิ่มความหายากของไอเทมที่พบเจอให้กับอุปกรณ์ประเภท Normal
HarbingerRedThe Beachhead Harbinger Map
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 6 ตัว
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (40–60)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (40–60)%
HarbingerYellowThe Beachhead Harbinger Map
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 6 ตัว
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (40–60)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (40–60)%
HarbingerWhiteThe Beachhead Harbinger Map
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 6 ตัว
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (40–60)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (40–60)%
TheBlueDreamThe Blue Dream Cobalt Jewel
นำ 5% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส
ทักษะสนับสนุนที่ให้พลังต้านทานสายฟ้าหรือพลังต้านทานธาตุทุกธาตุภายในรัศมี
จะให้โอกาสเท่าๆ กันในการได้รับพาวเวอร์ชาร์จเมื่อสังหาร
local_jewel_effect_base_radius [1500]
TheBlueDreamUpgradeThe Blue Nightmare Cobalt Jewel
นำ 5% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส
35% ของพาสซีฟเพิ่มต้านทานไฟฟ้าและต้านทานทุกธาตุในรัศมี
ส่งผลเพิ่มโอกาสบล็อคเวทด้วย
ทักษะสนับสนุนที่ให้พลังต้านทานสายฟ้าหรือพลังต้านทานธาตุทุกธาตุภายในรัศมี
จะให้โอกาสเท่าๆ กันในการได้รับพาวเวอร์ชาร์จเมื่อสังหาร
local_jewel_effect_base_radius [1500]
FortificationsUniqueThe Crimson Storm Steelwood Bow
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 6%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–170)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (25–35)%
มีโอกาสทำให้ศัตรูเลือดไหล 50% เมื่อทำการคริติคอลด้วยการโจมตี
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
ศัตรูที่คุณทำให้เลือดไหล เติมขวดยามากขึ้น (60–100)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (100–120) ถึง (150–165) ถ้าศัตรูเลือดไหล
การโจมตี มีโอกาส 50% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อทำการคริติคอล
(ศัตรูที่ขาหักจะเคลื่อนที่ช้าลง 30%)
VoidGazeThe Dark Seer Shadow Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 22%
เพิ่มความเสียหาย ทุกอย่าง (40–60)%
โอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
สถานะ ตาบอด ไม่ส่งผลต่อโอกาสโจมตีโดนศัตรูของคุณ
ศัตรูที่คุณทำให้ ตาบอด ขณะที่คุณเองก็ ตาบอด จะติดสถานะ Malediction
(ศัตรูที่ติด Malediction จะโจมตีเบาลง 10% และรับความเสียหายมากขึ้น 10%)
ค่าเกราะพลังงานต่อเลเวลสูงสุด +1
มานาต่อเลเวลสูงสุดเท่ากับ +1
VoidGazeThe Dark Seer Shadow Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 22%
เพิ่มความเสียหาย ทุกอย่าง (40–60)%
โอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
สถานะ ตาบอด ไม่ส่งผลต่อโอกาสโจมตีโดนศัตรูของคุณ
ศัตรูที่คุณทำให้ ตาบอด ขณะที่คุณเองก็ ตาบอด จะติดสถานะ Malediction
(ศัตรูที่ติด Malediction จะโจมตีเบาลง 10% และรับความเสียหายมากขึ้น 10%)
ค่าเกราะพลังงานต่อเลเวลสูงสุด +1
ค่าชีวิตสูงสุดต่อเลเวลเท่ากับ +1
VoidGazeThe Dark Seer Shadow Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 22%
เพิ่มความเสียหาย ทุกอย่าง (40–60)%
โอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
สถานะ ตาบอด ไม่ส่งผลต่อโอกาสโจมตีโดนศัตรูของคุณ
ศัตรูที่คุณทำให้ ตาบอด ขณะที่คุณเองก็ ตาบอด จะติดสถานะ Malediction
(ศัตรูที่ติด Malediction จะโจมตีเบาลง 10% และรับความเสียหายมากขึ้น 10%)
มานาต่อเลเวลสูงสุดเท่ากับ +1
ค่าชีวิตสูงสุดต่อเลเวลเท่ากับ +1
TheDevouringDiademThe Devouring Diadem Necromancer Circlet
เลเวลเจมที่ใส่ +1
เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาลดลง 20%
ใช้งานสกิล Feast of Flesh ทุก 5 วินาที
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (180–220)%
มีโอกาส 10% ที่เมื่อใช้สกิลจะเริ่มการฟื้นตัวของโล่พลังงานทันที
Eldritch Battery
(เมื่อใช้งาน มานา จะใช้ โล่พลังงาน ก่อน มานา
โล่พลังงาน จะไปป้องกัน มานา แทนพลังชีวิต
ลดอัตราการฟื้นตัวของโล่พลังงาน ลงอีก 50%)

Rage%20StaffThe Enmity Divine Imperial Staff
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Chance to Bleed เลเวล 1
ได้รับสกิล Summon Harbinger of Brutality
โอกาสบล็อค การโจมตี +5% ขณะถือ ไม้พลอง
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของ เลือดไหล ที่เกิดจากคริติคอล +(30–40)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (160–185) ถึง (200–225)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–40)%
SabertoothsPendantThe Felbog Fang Citrine Amulet
ค่า Strength และ Dexterity +(16–24)
ค่า Intelligence +(30–50)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10–15)%
ศัตรูที่ถูกคุณสาปจะติดสถานะ ถูกขัดขวาง หากระยะเวลาคงเหลือของคำสาปหายไปครบ 25%
ซึ่งจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
(เมื่อถูกศัตรูขวางทางจะได้ค่าความเร็วในการเคลื่อนที่คืน)
เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ 25% หากระยะเวลาคงเหลือของคำสาปนั้นหายไปครบ 50%
ศัตรูที่คุณสาป ได้รับความเสียหายเพิ่ม 25% หากระยะเวลาคำสาปหมดไป 75%
ExtremeFocusThe Fledgling Lacquered Helmet
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (150–200)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (30–50)%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (30–50)%
กระสุนไม่สามารถ ชน กับศัตรู ในระยะประชิด
ยิงไกล
(การปะทะจากการโจมตีด้วยกระสุนจะสร้างความเสียหายลดลง 20% ณ จุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ของกระสุนนั้น และสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สูงสุดเพิ่มขึ้น อีก 60% ขณะที่กระสุนเดินทางไกลออกไป)
HarbingerBeltThe Flow Untethered Cloth Belt
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (15–25)%
ได้รับสกิล Summon Harbinger of Time
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (10–15)%
เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (15–20)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (15–20)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (15–20)%
ดีบัฟของผู้เล่นหมดไวขึ้น (15–20)%
FormlessInFlamesThe Formless Flame Siege Helmet
ค่า เกราะ +(100–120)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
ได้รับความเสียหาย ไฟ -20 เมื่อโดนปะทะ
เพิ่มเกราะ ตามค่าต้านทานรวมเกิน ไฟ
(ต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)
FormlessInFlamesUPGRADEThe Formless Inferno Royal Burgonet
เพิ่มค่า เกราะ (80–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
ต้านทาน ไฟ -30%
รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ 8% เป็น ไฟ แทน
เพิ่มเกราะ ตามค่าต้านทานรวมเกิน ไฟ
(ต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)
HarbingerQuiverThe Fracturing Spinner Blunt Arrow Quiver
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (25–35)%
ได้รับสกิล Summon Harbinger of Directions
เสริมความเสียหาย ไฟ (19–22) ถึง (30–35) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19–22) ถึง (30–35) ให้กับการโจมตีและเวทย์
ค่า Strength และ Dexterity +(30–50)
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(15–25)%
Veteran%27sAwarenessJewelThe Front Line Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Veteran's Awareness
TheGreenDreamThe Green Dream Viridian Jewel
นำ 5% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส
ทักษะสนับสนุนที่ให้พลังต้านทานความหนาวเย็นหรือพลังต้านทานธาตุทุกธาตุภายในรัศมี
จะให้โอกาสในการได้รับเฟรนซี่ชาร์จเท่าๆ กันเมื่อสังหาร
local_jewel_effect_base_radius [1500]
TheGreenDreamUpgradeThe Green Nightmare Viridian Jewel
นำ 5% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส
ทักษะสนับสนุนที่ให้พลังต้านทานความหนาวเย็นหรือพลังต้านทานธาตุทุกธาตุภายในรัศมี
จะให้โอกาสในการหลบหลีกการโจมตีที่ 35% ของค่าดังกล่าวด้วย
ทักษะสนับสนุนที่ให้พลังต้านทานความหนาวเย็นหรือพลังต้านทานธาตุทุกธาตุภายในรัศมี
จะให้โอกาสในการได้รับเฟรนซี่ชาร์จเท่าๆ กันเมื่อสังหาร
local_jewel_effect_base_radius [1500]
TheGullThe Gull Raven Mask
ถ้าฆ่าศัตรูได้จะติดการใช้สกิล Create Lesser Shrine level 1
(Create Lesser Shrine มีช่วงเวลา Cooldown สักพักก่อนเวทเริ่มทำงาน)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (120–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(30–45)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
เพิ่มการแสดงผลของบัฟจากสถานบูชาขึ้น 75%
เพิ่มระยะเวลาของการแสดงผลจากสถานบูชาขึ้น 50%
GlacierCacoonThe Halcyon Jade Amulet
ค่า Dexterity +(20–30)
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (10–20)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(35–40)%
เพิ่มระยะเวลาในการแช่แข็งของศัตรูขึ้น 30%
โอกาส 10% ที่จะแช่แข็ง
ความเสียหายเพิ่มขึ้น 60% หากคุณได้แช่แข็งศัตรูเมื่อไม่นานมานี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
TheExtractorThe Harvest Jasper Chopper
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (120–140)%
ดูดความเสียหาย 1.2% ไปเป็นพลังชีวิตเมื่อโจมตีติดคริติคอล
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มโอกาสคลิติคอล 3% ต่อหนึ่งเลเวล
ได้รับแฟลสก์ชาร์จเมื่อคุณโจมตีแบบ Crit
HarbingerShieldUpgradedThe Immortal Will Archon Kite Shield
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ได้รับสกิล Summon Greater Harbinger of Focus
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ได้รับมานา +(30–50) เมื่อบล็อค
โอกาสที่จะบล็อค +5%
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล (50–70)%
TwoTonedBootsALT3The Infinite Pursuit Goliath Greaves
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–60)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
การเคลื่อนที่ในขณะที่เลือดออก จะไม่ทำให้คุณได้รับความเสียหายแรงขึ้น
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% ในระหว่างที่เลือดไหล
มีโอกาส 50% ในการถูกทำให้เลือดออกเมื่อถูกโจมตีโดน
SecretsOfAgonyJewelThe Interrogation Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Secrets of Suffering
GlacierCacoonUpgradeThe Pandemonius Jade Amulet
ค่า Dexterity +(20–30)
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (20–30)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +(35–40)%
ศัตรูจะ หนาวสั่น เป็นเวลา 1 วินาที เมื่อโดนปะทะ ซึ่งจะลดความเร็วตัวละครของพวกมันลง 30%
Blind Chilled ศัตรู เมื่อโจมตีโดน
(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
เจาะต้านทาน น้ำแข็ง 20% ถ้าศัตรูติดสถานะหนาวเย็น
ThePariahThe Pariah Unset Ring
มี 1 Socket
เลเวลเจมที่ใส่ +2
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5–10)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดต่อซอคเก็ตสึแดง +100
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุดต่อซอคเก็ตสึฟ้า +100
เพิ่มมานาสูงสุดต่อซอคเก็ตสีเขียว +100
เพิ่มจำนวนไอเท็มขึ้น 15% ต่อซอคเก็ตสีขาว
ItemThe Perandus Manor Chateau Map
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น (30–40)%
เพิ่มจำนวนมอนสเตอร์ระดับ แรร์ อีก (200–300)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (200–300)%
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (60–100)%
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น (100–150)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (16–24)%
ThePerfectFormThe Perfect Form Zodiac Leather
เพิ่ม Dexterity ขึ้น (5–10)%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–50)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–80)
ต้านทาน น้ำแข็ง -30%
ลดมานาสำรอง ของ Arctic Armour 100%
เพิ่มหลบหลีก ตามค่าต้านทานรวมเกิน น้ำแข็ง
(ต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)
Phase Acrobatics
(มีโอกาส 30% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้)
TheQueensHungerThe Queen's Hunger Vaal Regalia
ใช้งานวกิล Bone Offering หรือ Flesh Offering หรือ Spirit Offering เลเวล 20 ทุก 5 วินาที
สกิล Offering ที่ถูกใช้งานด้วยวิธีนี้มีผลกับคุณด้วย
เพิ่มความเร็วในการร่าย (5–10)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (100–130)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%


TheRatCageThe Rat Cage Sharkskin Tunic
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(160–200)
ต้านทาน ไฟ -50%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%
รับความเสียหายทางไฟเพิ่มขึ้น 20%
รับความเสียหาย ไฟ จากการปะทะ 10% เป็น กายภาพ แทน
unique_rat_cage_chance_to_squeak_when_hit_by_fire_damage [1]
TheRedDreamThe Red Dream Crimson Jewel
นำ 5% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส
ทักษะสนับสนุนที่ให้พลังต้านทานไฟหรือพลังต้านทานธาตุทุกธาตุภายในรัศมี
จะให้โอกาสในการได้รับเอนดัวแรนซ์ชาร์จเมื่อสังหาร
local_jewel_effect_base_radius [1500]
TheRedDreamUpgradeThe Red Nightmare Crimson Jewel
นำ 5% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส
35% ของพาสซีฟเพิ่มต้านทานไฟและต้านทานทุกธาตุในรัศมี
ส่งผลเพิ่มโอกาสบล็อคการโจมตีด้วย
ทักษะสนับสนุนที่ให้พลังต้านทานไฟหรือพลังต้านทานธาตุทุกธาตุภายในรัศมี
จะให้โอกาสในการได้รับเอนดัวแรนซ์ชาร์จเมื่อสังหาร
local_jewel_effect_base_radius [1500]
TheInfinitePursuitThe Red Trail Titan Greaves
เพิ่มค่า เกราะ (60–80)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
เสริมป้องกันกายภาพ 10% ในขณะหยุดนิ่ง
ได้รับเฟรนซี่ชาร์จเมื่อโจมตีโดนในขณะที่เลือดออก
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% ในระหว่างที่เลือดไหล
มีโอกาส 50% ในการถูกทำให้เลือดออกเมื่อถูกโจมตีโดน
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
Gore Footprints
frenzy_charge_blood_dance_art_variation [0]
TheRetchThe Retch Rustic Sash
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (12–24)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน น้ำแข็ง +(30–40)%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 60%
ลดชาร์จขวดยาที่ได้ระหว่างรับผลจากขวดยาทุกแบบ 30%
200% ของการดูดพลังชีวิตที่ใช้กับศัตรูเป็นความเสียหายทางเคออส
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15% ระหว่างผลของยาทุกชนิด
HarbingerLeagueSwordThe Rippling Thoughts Legion Sword
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
ได้รับสกิล Summon Harbinger of the Arcane
ใช้งานสกิล Storm Cascade เลเวล 20 เมื่อคุณโจมตี
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (75–90)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–160)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (60–70)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (60–70) ให้กับเวทย์
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
HarbingerQuiverUpgradedThe Shattered Divinity Blunt Arrow Quiver
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู (25–35)%
ได้รับสกิล Summon Greater Harbinger of Directions
เสริมความเสียหาย ไฟ (19–22) ถึง (30–35) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19–22) ถึง (30–35) ให้กับการโจมตีและเวทย์
ค่า Strength และ Dexterity +(30–50)
ต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(15–25)%
KineticismJewelThe Siege Small Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ Kineticism
TheSnowblindGraceThe Snowblind Grace Coronal Leather
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–50)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–60)
มีโอกาส 10% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
เพิ่ม Buff ผลของ Arctic Armour 25%
เพิ่มหลบหลีก ตามค่าต้านทานรวมเกิน น้ำแข็ง
(ต้านทานรวมเกิน คือค่าต้านทานที่คุณจะมีหากมองข้ามค่าสูงสุดของความต้านทานนั้นๆ หรือก็คือค่าต้านทานในวงเล็บนั่นเอง)
ItemThe Sorrow of the Divine Sulphur Flask
สร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อใช้งาน
เพิ่มระยะเวลา (25–50)%
ลดผล 0%
มี Zealot's Oath ระหว่างผลของยา
การฟื้นฟู พลังชีวิต จากขวดยาจะฟื้นฟูให้ โล่พลังงาน ด้วยขณะได้รับผลของนา
(การฟื้นฟูพลังชีวิต จะไปส่งผลกับ Energy Shield แทน)
(ผลของยาพลังชีวิตยังคงจะหายไปเมื่อพลังชีวิตเต็มเช่นเดิม)
Supporter1bootAThe Stampede Assassin's Boots
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (30–40)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเดินทาง (50–80)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–40)% ขณะเคลื่อนที่
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณถูกทำให้เป็น 150% ของค่ามาตรฐาน
HarbingerSwordUpgradedThe Surging Thoughts Legion Sword
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
ได้รับสกิล Summon Greater Harbinger of the Arcane
ใช้งานสกิล Storm Cascade เลเวล 20 เมื่อคุณโจมตี
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (75–90)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–160)%
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (60–70)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (60–70) ให้กับเวทย์
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 10%
Longing2The Surrender Ezomyte Tower Shield
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
ได้รับสกิล Reckoning เลเวล 30
เพิ่มค่า เกราะ (130–170)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(65–80)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 250 เมื่อบล็อค
โอกาสที่จะบล็อค +6%
ค่า เกราะ +1500 ถ้าบล็อคได้เร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
TheTamingThe Taming Prismatic Ring
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–10)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี 30%
ต้านทาน ทุกธาตุ +(20–30)%
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
โอกาส 10% ที่จะแช่แข็ง, ช็อตและลุกไหม้
(แช่แข็ง จะทำให้ความเร็ว Action เหลือ 0 จึงทำให้ไม่สามารถขยับได้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความเสียหาย น้ำแข็ง ที่กระทำ)
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
เพิ่มความเสียหาย 20% ด้วยการโจมตีและความเจ็บต่อแช่แข็ง ช๊อค และจุดไฟใส่ศัตรู
(อาการเจ็บป่วยที่สร้างความเสียหายประกอบด้วย เลือดไหล, ลุกไหม้, และ ติดพิษ)
ChillShockHarbingerMaskThe Tempest's Binding Callous Mask
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ice Bite เลเวล 18
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 18
ได้รับสกิล Summon Harbinger of Storms
ค่า หลบหลีก +(100–150)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(40–60)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
HarbingerHelmUpgradedThe Tempest's Liberation Callous Mask
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ice Bite เลเวล 18
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Innervate เลเวล 18
ได้รับสกิล Summon Greater Harbinger of Storms
ค่า หลบหลีก +(100–150)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(40–60)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
HarbingerBeltUpgradedThe Torrent's Reclamation Cloth Belt
หายจากสถานะ มึนงง เร็วขึ้น (15–25)%
ได้รับสกิล Summon Greater Harbinger of Time
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (10–15)%
เพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูโล่พลังงาน (15–20)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต (15–20)%
เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (15–20)%
ดีบัฟของผู้เล่นหมดไวขึ้น (15–20)%
Channeling%20ShieldThe Unshattered Will Archon Kite Shield
ต้านทาน ทุกธาตุ +12%
ได้รับสกิล Summon Harbinger of Focus
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
ได้รับมานา +(30–50) เมื่อบล็อค
โอกาสที่จะบล็อค +5%
เพิ่มความเสียหาย สกิลแชนเนล (50–70)%
HarbingerStaffUpgradedThe Yielding Mortality Imperial Staff
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Chance to Bleed เลเวล 1
ได้รับสกิล Summon Greater Harbinger of Brutality
โอกาสบล็อค การโจมตี +5% ขณะถือ ไม้พลอง
(ไม้พลองสงครามก็ถือเป็นไม้พลองเส้นกัน)
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง ของ เลือดไหล ที่เกิดจากคริติคอล +(30–40)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (160–185) ถึง (200–225)
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (30–40)%
AbyssGlovesTombfist Steelscale Gauntlets
มีช่อง Abyssal 1 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
ถ้าใส่เพชร Murderous Eye ในช่อง, จะทำ Intimidate ศัตรูให้กลัวเป็นเวลา 4 วินาทีหากโจมตีโดน
(ศัตรูที่โดนข่มขู่จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีมากขึ้น 10%)
ถ้ามีจิวเวล Searching Eye ใส่ไว้ล่ะก็ การโจมตีของคุณจะทำให้ศัตรู ขาหัก 4 วินาที เมื่อปะทะ
(ศัตรูที่ขาหักจะเคลื่อนที่ช้าลง 30%)
AbyssGlovesTombfist Steelscale Gauntlets
มีช่อง Abyssal 2 ช่อง
(ช่องเพชร Abyssal จะรองรับแค่เพชร Abyss ด้วยกันเท่านั้น)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (4–6)%
ถ้าใส่เพชร Murderous Eye ในช่อง, จะทำ Intimidate ศัตรูให้กลัวเป็นเวลา 4 วินาทีหากโจมตีโดน
(ศัตรูที่โดนข่มขู่จะได้รับความเสียหายจากการโจมตีมากขึ้น 10%)
ถ้ามีจิวเวล Searching Eye ใส่ไว้ล่ะก็ การโจมตีของคุณจะทำให้ศัตรู ขาหัก 4 วินาที เมื่อปะทะ
(ศัตรูที่ขาหักจะเคลื่อนที่ช้าลง 30%)
TranscendentRedTranscendent Flesh Crimson Jewel
Strength -1 แต้มต่อ Strength ทุกแต้มบนสกิลพาสซิฟที่อัพในรัศมี
local_jewel_effect_base_radius [1200]
ตัวคูณคริติคอล +7% ต่อค่า Strength 10 หน่วยในพาสซีฟที่ไม่ได้อัพในรัศมี
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู พลังชีวิต 3% ต่อค่า Strength 10 หน่วยที่ถูกจัดสรรไว้ในรัศมี
ลดอัตราการฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อค่า Strength 10 หน่วยที่ไม่ได้ถูกจัดสรรไว้ในรัศมี
TranscendentBlueTranscendent Mind Cobalt Jewel
Intelligence -1 แต้มต่อ Intelligence ทุกแต้มบนสกิลพาสซิฟที่อัพในรัศมี
local_jewel_effect_base_radius [1200]
ตัวคูณความเสียหายต่อเนื่อง +3% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วยที่ไม่ได้จัดสรรไว้ในรัศมี
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 3% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วยที่ถูกจัดสรรไว้ในรัศมี
ลดอัตราการฟื้นฟู มานา 2% ต่อค่า Intelligence 10 หน่วยที่ไม่ได้ถูกจัดสรรไว้ในรัศมี
TranscendentGreenTranscendent Spirit Viridian Jewel
Dexterity -1 แต้มต่อ Dexterity ทุกแต้มบนสกิลพาสซิฟที่อัพในรัศมี
local_jewel_effect_base_radius [1200]
เคลื่อนที่เร็วขึ้น 3% ต่อ Dexterity ทุก 10 แต้มที่ลงให้สกิลพาสซีฟในรัศมี
ค่า ความแม่นยำ +125 ต่อ Dexterity ทุกๆ 10 หน่วยที่ไม่ได้จัดสรรไว้ในรัศมี
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ 2% ต่อค่า Dexterity 10 หน่วยที่ไม่ได้จัดสรรไว้ในรัศมี
ShieldStrUnique3Trolltimber Spire Cedar Tower Shield
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
เพิ่มค่า เกราะ (130–150)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–60)
คุณและโทเทมของคุณจะ ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.5% ต่อวินาที ต่อจำนวนโทเทมที่เสกออกมา
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของสกิลที่ใช้โดยโทเทมขึ้น 15%
0.5% ของความเสียหายที่ทำได้จากโทเทมของคุณจะดูดกลืนมาเป็นพลังชีวิตคุณ
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
TrypanonTrypanon Great Mallet
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
ลดความเร็วในการโจมตี 50%
ทุกการโจมตีของอาวุธนี้เป็นการโจมตีคริติคอล
TulbornTulborn Spiraled Wand
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–19)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
มีโอกาส 50% ในการได้รับพาวเวอร์ชาร์จเมื่อสังหารศัตรูที่ถูกแช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 10 ถึง 20 ให้กับ เวทย์ ต่อ ลูกแก้วพลัง หนึ่งลูก
ได้รับ มานา (20–25) เมื่อสังหารศัตรูที่ถูกแช่แข็ง
TulbornUpgradedTulfall Tornado Wand
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (35–39)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย (10–15)%
มีโอกาส 50% ในการได้รับพาวเวอร์ชาร์จเมื่อสังหารศัตรูที่ถูกแช่แข็ง
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 15 ถึง 25 ให้กับ เวทย์ ต่อ ลูกแก้วพลัง หนึ่งลูก
ลดค่า Power Charges ทั้งหมด เมื่อถึงค่า Power Charges สูงสุด
ได้รับเฟรนซี่ชาร์จเมื่อพาวเวอร์ชาร์จมีจำนวนถึงขีดสูงสุด
ความเสียหายจากความหนาวเย็นเพิ่มขึ้น (10–15)% ต่อหนึ่งเฟรนซี่ชาร์จ
UmbilicusImmortalisUmbilicus Immortalis Leather Belt
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (8–12)%
2% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
Flasks ไม่มีผลกับคุณ
Flasks มีผลกับ Zombies และ Spectres
EternalSleep2United in Dream Cutlass
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
ได้รับสกิล Envy เลเวล 15
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30–40)%
ต้านทาน เคออส ของมิเนียน +29%
มินเนี่ยนมีโอกาส 60% ในการร่ายพิษใส่ศัตรูเมื่อโดนโจมตี
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางคาออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางคาออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
ถ้าศัตรูติดพิษ มิเนียน ดูด 5% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต
(โล่พลังงานที่ดูดมาจะฟื้นฟูต่อเนื่อง สามารถดูดซ้อนกันได้พร้อมกันหลายครั้ง จนถึงอัตราสูงสุดของการดูด)
UulNetolsKissUpgradedUul-Netol's Embrace Vaal Axe
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ ขาหัก เมื่อปะทะ
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (280–320)%
ลดความเร็วในการโจมตี (25–30)%
การโจมตีมีโอกาสติดสเตตัสเลือดออก 25% ถ้าโจมตีศัตรูที่ติดคำสาปอยู่
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
ใช้งานสกิล Bone Nova เลเวล 20 เมื่อคุณปะทะศัตรูที่ติดเลือดไหล
UulNetolsKissUul-Netol's Kiss Labrys
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–170)%
ลดความเร็วในการโจมตี 15%
มีโอกาส 25% ที่จะ สาปศัตรูด้วย Vulnerability เมื่อปะทะ และเพิ่มผลขึ้นด้วย 40%
(Vulnerability คือคำสาปสะกดที่จะทำให้เป้าหมายได้รับความเสียหาย กายภาพ เพิ่มขึ้น 30% แล้วทำให้เป้าหมายมีโอกาสที่จะติดสถานะ เลือดไหล เมื่อโดนปะทะ +20% นอกจากนี้ก็ยังทำให้สถานะเจ็บป่วยสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายเร็วขึ้น 20% คำสาปนี้อยู่ได้ 9 วินาที)
การโจมตีมีโอกาสติดสเตตัสเลือดออก 25% ถ้าโจมตีศัตรูที่ติดคำสาปอยู่
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
GreenComponent2Uzaza's Meadow Sapphire Ring
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ค่า Dexterity +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
GreenComponentUzaza's Mountain Sapphire Ring
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ค่า Dexterity +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
GreenComponent3Uzaza's Valley Sapphire Ring
ต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ค่า Dexterity +20
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 5%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 5%
VaalCaressVaal Caress Bronzescale Gauntlets
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (120–140)%
ต้านทาน น้ำแข็ง +40%
เลเวลเจม Vaal ที่ใส่ +2
ได้รับ Onslaught 5 วินาทีเมื่อใช้สกิล Vaal
(Onslaught เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%)
ValakosSignValako's Sign Topaz Ring
ต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ค่า มานาสูงสุด +(20–40)
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า 20%
โอกาส 25% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
40% เพิ่มความเสียหายด้วยการโจมตีศัตรูที่ถูกช็อต
ดูด 1% ของความเสียหายไปเป็นพลังชีวิต เมื่อสู้กับศัตรูที่ช็อต
(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
VarunastraVarunastra Vaal Blade
ค่า ความแม่นยำ +460
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–60)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (30–45) ถึง (80–100)
ได้รับมานา +(2–3) ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
นับเป็นอาวุธประเภทมือเดียว
BloodfreezeVenopuncture Iron Ring
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
ค่า Strength +(20–30)
การโจมตี มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ติดสถานะ เลือดไหล
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
เพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล (40–60)%
คุณจะติดสถานะ หนาวเย็น เมื่อคุณ เลือดไหล
(หนาวเย็น ลดความเร็วของ Action 10% อยู่ได้ 2 วินาที)
ทำให้ศัตรูติดสถานะ หนาวเย็น เมื่อคุณทำให้มัน เลือดไหล หากศัตรูที่ไม่ได้ติดสถานะ หนาวเย็น อยู่ก่อนแล้ว
เมื่อคุณสังหารศัตรูที่เลือดไหลด้วยการปะทะ พวกมันจะแตกเป็นเสี่ยงๆ
TurquoiseAmuletUniqueVictario's Acuity Turquoise Amulet
ค่า Dexterity และ Intelligence +(16–24)
ต้านทาน ไฟฟ้า +(30–40)%
ต้านทาน เคออส +(8–10)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
โอกาส 10% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อสังหาร
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 5% ต่อ Frenzy Charge
เพิ่มความเสียหาย Projectile ขึ้น 5% ต่อ Power Charge
BetrayalExperimentationRingVivinsect Unset Ring
มี 1 Socket
เลเวลเจม ออร่า ที่ใส่ +5
เจ็มที่ใส่มีการสำรองมานาเพิ่มขึ้น 10%
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–25)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 15 ต่อวินาที ต่อไอเท็มที่ไม่มีมลทินที่ใส่หนึ่งชิ้น
สกิลใช้มานาสุทธิ -2 ต่อไอเท็มมีมลทินที่สวมใส่หนึ่งชิ้น
VoiceOfTheStormVoice of the Storm Lapis Amulet
ค่า Intelligence +(20–30)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–15)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
เพิ่มมานาสูงสุด (10–20)%
โอกาสติดคริติคอลเพิ่มตามค่าต้านทานธาตุไฟฟ้า
ใช้งานสกิล Lightning Bolt เลเวล 12 เมื่อคุณทำคริติคอล
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 7 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 5 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 3 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
ถูก Corrupt
UniqueJewelBase3Voices Large Cluster Jewel
เพิ่มพาสซีพ เป็นรูจิวเวล 3 จุด
(พาสซีพที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะไม่นับว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลเม็ดอื่นๆ)
ในบรรดาพาสซีพขนาดเล็กที่เพิ่มเข้ามา 1 จุดในนั้นจะไม่เพิ่มอะไรเลย
ถูก Corrupt
unused4Voideye Unset Ring
มี 1 Socket
เลเวลเจมที่ใส่ +5
AgateAmuletUniqueVoll's Devotion Agate Amulet
ค่า Strength และ Intelligence +(16–24)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–40)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(20–30)
ต้านทาน ทุกธาตุ +(15–20)%
ลดระยะเวลาของ Power Charge 30%
ลดระยะเวลาของ Endurance Charge 30%
ได้รับ Endurance Charge เมื่อคุณสูญเสีย Power Charge
StrInt3AUniqueVoll's Protector Holy Chainmail
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (100–150)%
ลดมานาสูงสุด 50%
ได้รับ Power Charge หนึ่งลูกต่อศัตรูหนึ่งตัวที่คุณทำคริติคอลใส่
Inner Conviction
(เพิ่มความเสียหาย เวทย์ อีก 3% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก / ได้รับ Power Charge แทน Frenzy Charge)
WarriorsLegacyWarrior's Legacy Ruby Ring
ต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ค่า Strength +(30–50)
เพิ่มความเสียหาย ประชิด (20–25)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง 30%
ลดความเร็วในการโจมตี อีก 20%
สกิล ฟาด จะเลือกเป้าหมายเป็นพื้นที่ก่อนหน้านี้เพิ่มอีกหนึ่งเป้าหมาย
BrandDetonateStaffWitchhunter's Judgment Highborn Staff
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
ได้รับสกิล Brandsurge เลเวล 20
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล Brand (50–100)%
Wreath_of_PhreciaWreath of Phrecia Iron Circlet
ไม่มีความต้องการ คุณสมบัติ ขั้นต่ำ
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ม็อดเพิ่มลดรัศมีแสง ส่งผลต่อ พื้นที่ส่งผลที่อัตรา 50% ของมันด้วย
ม็อดเพิ่มลดรัศมีแสง ส่งผลต่อ ความเสียหายด้วย
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น (15–25)%
ไม่ได้รับความเสียหาย Chaos
YphethakksHeartUpgradeXoph's Blood Amber Amulet
ค่า Strength +(20–30)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
ต้านทาน ไฟ +(20–40)%
เพิ่ม Strength ขึ้น 10%
เจาะต้านทาน ไฟ 10%
ทำให้ศัตรูอยู่ท่ามกลางเถ้าถ่านเมื่อศัตรูโจมตีโดนคุณ
(ศัตรูที่อาบขี้เถ้าเข้าไปจะเดินช้าลง 20% รับความเสียหายธาตุไฟมากขึ้น 20% และดีบัฟนี้จะอยู่นาน 4 วินาที)
Avatar of Fire
(50% ของความเสียหายแบบ Physical, Cold และ Lighting จะเปลี่ยนเป็นแบบ Fire
สร้างความเสียหายจากธาตุอื่นที่ไม่ใช่ Fire ไม่ได้)
YphethakksHeartXoph's Heart Amber Amulet
ค่า Strength +(20–30)
ค่า Strength +(20–30)
เพิ่มความเสียหาย ไฟ 25%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–35)
ต้านทาน ไฟ +(20–40)%
ทำให้ศัตรูอยู่ท่ามกลางเถ้าถ่านเมื่อศัตรูโจมตีโดนคุณ
(ศัตรูที่อาบขี้เถ้าเข้าไปจะเดินช้าลง 20% รับความเสียหายธาตุไฟมากขึ้น 20% และดีบัฟนี้จะอยู่นาน 4 วินาที)
BloodPerigreeXoph's Inception Bone Bow
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (70–90)%
ได้รับ พลังชีวิต (20–30) เมื่อสังหารศัตรูที่ลุกไหม้
นำ 20% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
BloodPerigreeBREACHXoph's Nurture Citadel Bow
หินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Ignite Proliferation เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (265–330)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย ไฟ
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
ฟื้นฟูพลังชีวิต (40–60) เมื่อคุณเผาศัตรู
YlfebanYlfeban's Trickery Hubris Circlet
ติดสกิล Shock Ground เลเวล 10 หากถูกโจมตีโดน
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (60–80) ให้กับการโจมตีและเวทย์
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (130–170)%
ต้านทาน ไฟฟ้า +(25–35)%
มีโอกาส 20% ที่จะสาปศัตรูที่ไม่ติดคำสาป ด้วยสาปสะกดแบบสุ่ม เมื่อปะทะ
ZerphisHeartZerphi's Heart Paua Amulet
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%
เสริมความเสียหาย เคออส (48–53) ถึง (58–60)
เพิ่ม คุณสมบัติ ที่ไอเทมและเจม ต้องการ 50%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ความเสียหายธาตุเคออสสามารถทำให้ติดไฟ แช่แข็งและช็อคได้
ได้ Soul Eater เป็นเวลา 20 วินาทีหากผู้เล่นใช้สกิลของพวก Vaal
ItemZerphi's Last Breath Grand Mana Flask
เพิ่มชาร์จที่ใช้งาน 50%
ได้รับ Last Breath เมื่อคุณใช้งานสกิลระหว่างผลของยา รับผล (450–600)% ของมานาที่ใช้
(Last Breath ฟื้นฟูพลังชีวิตคิดตามมานาที่ใช้ อยู่ได้ 4 วินาที แต่จะหายไปเมื่อคุณถูกปะทะ)