ไอเทม ม็อด /3
ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionWeight
of the Hunt80ม็อดซัฟฟิกซ์คุณได้รับสถานะ ลุกไหม้บรรจบ 3 วินาที ทุก 8 วินาทีhelmet_basilisk 500
Normal 0
of the Hunt80ม็อดซัฟฟิกซ์คุณได้รับสถานะ หนาวเย็นบรรจบ 3 วินาที ทุก 8 วินาทีhelmet_basilisk 500
Normal 0
of the Hunt80ม็อดซัฟฟิกซ์คุณได้รับสถานะ ช็อคบรรจบ 3 วินาที ทุก 8 วินาทีhelmet_basilisk 500
Normal 0
ยูนิค /2
Iconชื่อ
ค่าต้านทาน ไฟและสายฟ้า +(8–12)%
ได้รับสกิล เปิดอกรับความบ้าคลั่ง (Embrace Madness) เลเวล 1
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30%
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย (20–40)%
คุณได้รับสถานะ ลุกไหม้บรรจบ, หนาวเย็นบรรจบ, ช็อคบรรจบ ขณะที่รับผลจาก ความบ้าคลั่งอันทรงเกียรติ
ป้องกันสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ขณะที่รับผลจาก ความบ้าคลั่งอันทรงเกียรติ
(สถานะ เจ็บป่วยไร้ความเสียหาย ประกอบด้วย แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
(ขณะที่มีสถานะ ธาตุบรรจบ, ความเสียหาย ปะทะ ทุกชนิด จะสร้างสถานะ หนาวเย็น, ช็อค, ลุกไหม้)
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด (-3–3)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด (-3–3)%
ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด (-3–3)%
คุณได้รับสถานะ แผดเผาบรรจบ, เปราะบรรจบ, อ่อนแรงบรรจบ ขณะที่คุณมีสองค่าคุณสมบัติสูงที่สุด เท่ากัน
ไม่สามารถสร้างสถานะ ลุกไหม้, หนาวเย็น, แช่แข็ง หรือ ช็อค ได้
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
มีมลทิน
Elevated modifier List /3
NameLvModsElevated Mods
of the Hunt80คุณได้รับสถานะ ลุกไหม้บรรจบ 3 วินาที ทุก 8 วินาที
Group: 3553
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อศัตรู (20–30)%
คุณได้รับสถานะ ลุกไหม้บรรจบ 3 วินาที ทุก 8 วินาที
of the Hunt80คุณได้รับสถานะ หนาวเย็นบรรจบ 3 วินาที ทุก 8 วินาที
Group: 3553
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ หนาวเย็น ต่อศัตรู (20–30)%
คุณได้รับสถานะ หนาวเย็นบรรจบ 3 วินาที ทุก 8 วินาที
of the Hunt80คุณได้รับสถานะ ช็อคบรรจบ 3 วินาที ทุก 8 วินาที
Group: 3553
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ ช็อค ต่อศัตรู (20–30)%
คุณได้รับสถานะ ช็อคบรรจบ 3 วินาที ทุก 8 วินาที

Community Wiki

Edit

Conflux

Conflux is a type of buff that causes hits from all combined damage types to apply ignite, chill, and/or shock, overriding the usual rule that only fire damage can ignite, cold damage can chill, and lightning damage can shock.

Mechanics

Conflux will apply the ailment (of that Conflux: e.g. Igniting Conflux apply ignite and so on; Elemental Conflux applies ignite, chill, and shock) based on the total damage of all combined damage types on hit.

For example, when the player with Igniting Conflux deals a hit with the following damage types:

 • 200 Physical
 • 50 Fire
 • 100 Cold
 • 150 Chaos

that hit will apply ignite with damage based on a 500 damage initial hit.

Variants

 • Igniting Conflux: causes all damage types to apply ignite.
 • Chilling Conflux: causes all damage types to apply chill.
 • Shocking Conflux: causes all damage types to apply shock.
 • Elemental Conflux: combines all three Conflux effects into one and applies ignite, chill, and shock on hit. Note that freeze is not applied by Elemental Conflux.
 • Scorching Conflux: causes all damage types to apply scorch.
 • Brittle Conflux: causes all damage types to inflict brittle.
 • Sapping Conflux: causes all damage types to apply sap.

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.