Prophecy ยูนิค /63 ⍟

Prophecy ยูนิค /63 ⍟

ชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
ReverberationRodAmplification Rod Spiraled Wand
เพิ่มความเสียหาย เวท (15–19)%
เลเวลของหินสกิลที่ใส่ +2
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Intensify เลเวล 10
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Spell Echo เลเวล 10
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Controlled Destruction เลเวล 10
ค่า Intelligence +(10–30)
TurncoatsfortuneAscent From Flesh Chain Belt
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(9–20)
ค่า หลบหลีก +300
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(75–80)
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
คุณมีสถานะ ทะลุมิติ หากเริ่มรีชาร์จ โล่พลังงาน มาเร็วๆ นี้
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 30% ขณะที่มีสถานะ ทะลุมิติ
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% ขณะที่มีสถานะ ทะลุมิติ
(ขณะที่คุณมีสถานะ ทะลุมิติ, คุณสามารถเคลื่อนที่ผ่านศัตรูได้โดยที่ไม่ถูกขัดขวาง)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
AshwakerAshcaller Quartz Wand
เพิ่มความเสียหาย เวท (18–22)%
มีโอกาส 10% ที่จะทริกเกอร์ Summon Raging Spirit เลเวล 8 เมื่อสังหาร
ตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(15–25)%
เสริมความเสียหาย ไฟ (4–6) ถึง (7–9) ให้กับเวท
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ (20–30)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (16–22)%
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
Ashes of the Condemned
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (40–80)%
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมภายใน (1800–2400)%
พิทักษ์โดย มอนสเตอร์แรร์ 3 ตัว
พิทักษ์โดย Tormented Spirit กลุ่มใหญ่
chest delay drops until daemons finish [1]
PlaguebringerBreath of the Council Carnal Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 32%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (260–310)%
เพิ่มความเสียหาย เคออส (80–100)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล 40% ให้สกิล เคออส
Brinerot Cache
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (80–100)%
เลเวลหีบ +(3–5)
พิทักษ์โดย กองศึก Brinerot 1 กอง
มี ไอเทมยูนิคไบรน์ร็อท เพิ่มเติม 1 ชิ้น
TomOReillyCloakCloak of Tawm'r Isley Savant's Robe
หินสกิล มิเนียน ที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Life Leech เลเวล 16
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
มิเนียน จะไม่ติดสถานะ ตาบอด
มิเนียนมีโอกาส 15% ที่จะสร้างสถานะ ตาบอด เมื่อปะทะ
ไอเทมเมจิกที่พบ จะดรอปแบบ ถูกตรวจสอบ
(การติดสถานะ ตาบอด ทำให้ศัตรูมี อัตราความแม่นยำ และ อัตราการหลบหลีก ลดลง อีก 20% เป็นเวลา 4 วินาที)
RedJewel10Coated Shrapnel Crimson Jewel
กับดักและทุ่นระเบิด มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ 25% เมื่อปะทะ
พาสซีฟในรัศมีจะมอบ: เสริมความเสียหาย กายภาพ (2–3) ถึง (4–6) ให้ กับดัก และ ทุ่นระเบิด
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางเคออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางเคออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
CosprisWillCospri's Will Assassin's Garb
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 3%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (120–160)%
ค่าต้านทาน เคออส +(17–29)%
คุณสามารถสาปได้เพิ่มขึ้น 1 อย่าง
สาปสะกดของคุณ ส่งผลกับศัตรูที่ ป้องกันสาปสะกด
มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ ต่อ ศัตรูที่ถูกสาป 60% เมื่อปะทะ
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางเคออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางเคออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
QuiverUnique4Cragfall Serrated Arrow Quiver
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้การโจมตีด้วย ธนู
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู (20–25)%
ลดความเร็ว Projectile ลง 25%
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู (60–80)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 6 ถึง 10 ให้การโจมตีด้วย ธนู
มีโอกาส 50% ที่จะทำให้ศัตรู มึนงง นานขึ้นสองเท่า
(เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง เป็นสิ่งที่กำหนดว่าต้องใช้ความเสียหายเท่าไรจึงจะสร้างสถานะ มึนงง ได้)
DeathsdoorDeath's Door Crusader Boots
ค่า Strength +(20–40)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น 200%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(10–15)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
จำนวน Endurance Charges สูงสุด +1
เพิ่ืมระยะเวลาสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อตัวคุณ 50%
ผู้เล่นจะไม่ติดสถานะเลือดไหล
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorch, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค และ Sapped)
DeathsharpDeath's Opus Death Bow
เพิ่มโอกาสคริติคอล (30–50)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–125)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (10–20) ถึง (30–35)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +50%
ธนูยิงเพิ่มได้อีก 2 ลูก
DeidbellDeidbellow Gilded Sallet
ค่า Strength +(20–30)
ค่า Dexterity +(20–30)
เพิ่มความเสียหาย ประชิด 20%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 10 ถึง 20 ให้กับการโจมตี
ค่า เกราะ +(200–300)
ไม่สามารถดูดขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย
ถ้าคุณใช้สกิล คำราม มาเร็วๆนี้ คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้จะได้ เพิ่มความเร็วในการโจมตี, ร่าย, และเคลื่อนที่ 20%
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูกเติมอย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(คุณจะมี พลังชีวิตเหลือน้อย หาก พลังชีวิต ของคุณนั้นอยู่ที่ 50% ของ พลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
Deshret's Storm
มี อาวุธมาราเค็ทระดับ แรร์ เพิ่มเติม (6–10) ชิ้น
ไอเทมภายใน มี รู เพิ่มเติม 1 รู
ไอเทมภายใน จะเชื่อมรูเต็ม
พิทักษ์โดย มอนสเตอร์ กลุ่มใหญ่
อาวุธภายในถูกปลุกเสก
DoomFletchDoomfletch's Prism Royal Bow
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20–24)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (12–16) ถึง (20–24)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–14)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา 60%
นำ 100% ของความเสียหาย กายภาพด้วยอาวุธ ไปเสริมเป็น ธาตุทั้งสาม
MasteryEmperor's Mastery Prismatic Jewel
เพิ่ม คุณสมบัติ (5–7)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 3%
เพิ่มการป้องกันรวม 5%
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ค่าป้องกันมาตรฐาน คือเกราะ, อัตราการหลบหลีก และ โล่พลังงาน
EzomytePeakEzomyte Hold Iron Hat
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 20%
ค่า เกราะ +(15–25)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–50)
ไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีของศัตรูได้
ไม่ติดสถานะ มึนงง
RedGrandSpectrumGrand Spectrum Crimson Jewel
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +7% ต่อจำนวน Grand Spectrum
number of stackable unique jewels [1]
BlueGrandSpectrumGrand Spectrum Cobalt Jewel
เพิ่มโอกาสคริติคอล 25% ต่อจำนวน Grand Spectrum
number of stackable unique jewels [1]
GreenGrandSpectrumGrand Spectrum Viridian Jewel
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 15% ต่อ Grand Spectrum หนึ่งเม็ด
number of stackable unique jewels [1]
GlovesInt3Unique2Grip of the Council Arcanist Gloves
ค่า Strength +30
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–40)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน 10%
มิเนียน มีค่าต้านทาน น้ำแข็ง +40%
มิเนียนจะ นำ 20% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
HiltlessHiltless Reaver Sword
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 60%
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย จ่ายชีวี เลเวล 1
เสริมความเสียหาย กายภาพ (90–115) ถึง (230–260)
เพิ่มโอกาสคริติคอล (40–50)%
ศัตรูจะสะท้อนความเสียหายกายภาพให้กับคุณ 100
ระยะอาวุธ +2
(ส่งผลต่อการ ฟาดประชิด ซึ่งรวมถึงการ โจมตีธรรมดา ด้วย แต่ไม่มีผลต่อพื้นที่ส่งผล)
HinekorasSightHinekora's Sight Onyx Amulet
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–16)
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +(12–20)%
ค่า ความแม่นยำ +(600–1000)
ไม่สามารถติดสถานะตาบอด
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะและเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
HrimsorrowHrimburn Goathide Gloves
ค่า Strength +(20–30)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (5–7) ถึง (13–15) ให้การโจมตีและเวท
ค่า หลบหลีก +(40–50)
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
แปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น น้ำแข็ง
สะท้อนความเสียหายน้ำแข็ง 10 ไปยังผู้โจมตีประชิด
ความเสียหาย น้ำแข็ง ของคุณสร้างสถานะ ลุกไหม้ ได้
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
TwoHandMace6UniqueHrimnor's Dirge Sledgehammer
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู 45%
ค่า Strength +10
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (140–200)%
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15%
ดูด 1% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ที่สร้างต่อศัตรู (40–50)%
นำ 50% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูกเติมอย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(เกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง เป็นสิ่งที่กำหนดว่าต้องใช้ความเสียหายเท่าไรจึงจะสร้างสถานะ มึนงง ได้)
ElderSwordInnsbury Edge Elder Sword
ค่า ความแม่นยำ +330
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–140)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17–25)%
ดูด 0.2% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต
แปลงความเสียหาย กายภาพ 25% เป็น เคออส
การโจมตีด้วยอาวุธนี้จะทำให้ศัตรู ขาหัก
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูกเติมอย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(ศัตรูที่ขาหักจะเคลื่อนที่ช้าลง 30%)
ShieldDexUnique6Kaltensoul Painted Buckler
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 6%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (60–100)%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +5%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +50%
นำ (10–15)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
สะท้อนความเสียหายน้ำแข็ง (25–50) ไปยังผู้โจมตีประชิด
โอกาสที่จะบล็อค +5%
เปลี่ยน 20% ของความเสียหาย ไฟ ที่ได้รับจากการปะทะเป็น น้ำแข็ง
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
Ring2UniqueKaom's Way Coral Ring
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ค่า Strength +(10–20)
ฟื้นฟู พลังชีวิต 0.2% ต่อวินาที ต่อจำนวน Endurance Charge
ได้รับ พลังชีวิต +(2–4) ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตีของคุณ
จำนวน Endurance Charges สูงสุด +1
Amulet4UniqueKarui Charge Jade Amulet
ค่า Dexterity +(20–30)
ค่า Strength +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (5–10)%
ค่า ความแม่นยำ +100
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 30%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 30%
KiarasDeterminationKiara's Determination Silver Flask
ลดระยะเวลา (60–80)%
ป้องกันสถานะ แช่แข็ง, หนาวเย็น, คำสาป และ มึนงง ขณะรับผลจากขวดยา
KintsugiKintsugi Exquisite Leather
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(60–80)
ค่าต้านทาน ไฟ +30%
20%ได้รับความเสียหายลดลงหากคุณไม่ได้ถูกโจมตีในขณะนั้น
เพิ่มค่า หลบหลีก 50% หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
CrownofThornsMartyr's Crown Vine Circlet
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(170–210)
สะท้อนความเสียหายกายภาพ 5 ไปยังผู้โจมตีประชิด
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี +5
Pain Attunement
(คุณจะมี พลังชีวิตเหลือน้อย หาก พลังชีวิต ของคุณนั้นอยู่ที่ 50% ของ พลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
(เพิ่มความเสียหาย เวท อีก 30% เมื่อ พลังชีวิตเหลือน้อย)
ThunderingWhispersMind of the Council Harlequin Mask
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (230–260)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–20)
เพิ่มมานาสูงสุด (20–30)%
มีโอกาส 10% ที่จะสร้างสถานะ ช็อค
มีโอกาส +20% ที่จะติดสถานะ ช็อค
รับความเสียหาย สายฟ้า 30% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต
เสริมความเสียหาย สายฟ้า ให้กับสกิลโจมตี เท่ากับ 6% ของค่ามานาสูงสุด
สูญเสีย มานา 3% ทุกครั้งที่คุณใช้สกิลโจมตี
(ช็อค จะเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย สายฟ้า ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
(ช็อค จะเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา 2 วินาทึ)
Mutewind Cache
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (80–100)%
เลเวลหีบ +(3–5)
พิทักษ์โดย กองศึก Mutewind 1 กอง
มี ไอเทมยูนิคมิ้วท์วิน เพิ่มเติม 1 ชิ้น
Amulet2UniqueNgamahu Tiki Coral Amulet
ฟื้นฟู พลังชีวิต (2–4) ต่อวินาที
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (50–70)%
ค่า หลบหลีก +100 ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–50)
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 1% ต่อวินาที ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะมี พลังชีวิตเหลือน้อย หาก พลังชีวิต ของคุณนั้นอยู่ที่ 50% ของ พลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
NurosPurifyingHarpNuro's Harp Harbinger Bow
เพิ่มโอกาสคริติคอล (30–50)%
ไม่มีความเสียหาย กายภาพ
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (120–140) ถึง (180–210)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–15)%
เพิ่มรัศมีของแสงขึ้น (10–30)%
มีโอกาส 15% ที่จะสร้าง พื้นหนาวเย็น เมื่อคุณสร้างสถานะ แช่แข็ง ต่อศัตรู
สร้าง พื้นศักดิ์สิทธิ์ เมื่อคุณทำให้ศัตรูแตกสลาย
เพิ่มผลของ พื้นหนาวเย็น 40%
(คุณติดสถานะ หนาวเย็น ขณะที่ยืนอยู่บน พื้นหนาวเย็น)
(เพื่อนที่ยืนบน พื้นศักดิ์สิทธิ์ ของคุณจะฟื้นฟู พลังชีวิต เป็นเปอร์เซ็นต์ของ พลังชีวิตสูงสุด ต่อวินาที และ คำสาปมีผลต่อพวกเขาลดลง 50%)
TwoHandSwordUnique3Queen's Escape Ornate Sword
ค่า ความแม่นยำ +185
เพิ่ม Strength ที่ต้องการ 25%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (30–40)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (80–100)%
เพิ่มระยะเวลาของ โครงกระดูก (150–200)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30–40)%
จำนวน Raised Zombie สูงสุด +1
จำนวน Spectre สูงสุด +1
จำนวน Skeleton สูงสุด +1
BowOfTheCouncilReach of the Council Spine Bow
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Greater Volley เลเวล 20
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (50–75)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (15–30) ถึง (70–95)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
ลดความเร็ว Projectile ลง 20%
ศรที่ยิงออกมาจากตำแหน่งแรก เจาะทะลุ ทุกเป้าหมาย
ศรที่ยิงออกมาจากตำแหน่งที่สอง จะแบ่งตัว
ศรที่ยิงออกมาจากตำแหน่งที่สาม จะย้อนกลับมาหาคุณ
ศรที่ยิงออกมาจากตำแหน่งที่สี่ ชิ่ง +2 ครั้ง
Staff5uniqueRealm Ender Iron Staff
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
เลเวลของหินสกิล ไฟ ที่ใส่ +1
เลเวลของหินสกิล น้ำแข็ง ที่ใส่ +1
เลเวลของหินสกิล ธาตุ ที่ใส่ +2
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Cold to Fire เลเวล 5
เสริมความเสียหาย ไฟ (10–15) ถึง (20–25)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–15) ถึง (20–25)
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ (30–50)%
Redblade Cache
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (80–100)%
เลเวลหีบ +(3–5)
พิทักษ์โดย กองศึก Redblade 1 กอง
มี ไอเทมยูนิคเรดเบลด เพิ่มเติม 1 ชิ้น
ReefbaneReefbane Fishing Rod
เพิ่มความเร็วในการร่าย (30–40)%
เหยื่อล่อ Thaumaturgical
เพิ่มจำนวน ปลา ที่ตกได้ (10–20)%
แสงจะเกิดขึ้นในบริเวณนี้เมื่อมีปลาระดับ ยูนิค
Renegades Cache
เพิ่มจำนวนของ ไอเทมภายใน (80–100)%
เลเวลหีบ +(3–5)
พิทักษ์โดย กองศึก Renegade 1 กอง
มี ไอเทมยูนิคเรเนเกด เพิ่มเติม 1 ชิ้น
SeamusGiftSaemus' Gift Spike-Point Arrow Quiver
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (20–30)%
ค่า Dexterity +(30–40)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–12)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(30–60)
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–40)%
มีโอกาส 20% ที่จะหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง
1% เพิ่มความเสียหายให้กับสายฟ้าต่อ 10 Intelligence
ScaevaScaeva Gladius
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 40%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (75–92) ถึง (125–154)
เพิ่มโอกาสคริติคอล (15–25)%
ดูด 0.3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต ต่อจำนวน รูสีแดง
ตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +10% ต่อจำนวน รูสีเขียว
ดูด 0.3% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา ต่อจำนวน รูสีฟ้า
8% เพิ่มการป้องกันรวมต่อรูขาว
เพิ่มโอกาสคริติคอล ทุกอย่าง (60–80)% ด้วย มือหลัก
มีโอกาส บล็อค ความเสียหาย โจมตี +8% เมื่ออยู่ใน มือรอง
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูกเติมอย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
(มานาที่ดูด จะถูกเติมอย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
ค่าป้องกันมาตรฐาน คือเกราะ, อัตราการหลบหลีก และ โล่พลังงาน
ShavronnesPaceShavronne's Gambit Scholar Boots
ค่า Dexterity +10
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (100–140)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 15%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 20% ขณะ พลังชีวิตเต็ม
เพิ่มการฟื้นตัวจากสถานะ มึนงง และการ บล็อค (10–15)%
ฟื้นฟู โล่พลังงาน 1% ต่อวินาที
Bow1UniqueSilverbough Crude Bow
เลเวลของหินสกิลที่ใส่ +1
เลเวลของหินสกิล ธนู ที่ใส่ +1
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (15–25) ถึง (50–60)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
ได้รับ มานา 10 เมื่อสังหาร
ค่า ความแม่นยำ +30
TheSkirmishSkirmish Two-Point Arrow Quiver
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม (20–30)%
ค่า Intelligence +(15–25)
ค่า มานาสูงสุด +(30–50)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู มานา (20–30)%
ดูด 0.2% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา
สกิลโจมตี มีจำนวน โทเทม สูงสุด +1
(มานาที่ดูด จะถูกเติมอย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
Amulet13The Ascetic Gold Amulet
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบขึ้น (12–20)%
(80–100)% เพิ่มความหายากของไอเทมที่พบเจอให้กับอุปกรณ์ประเภท Normal
เพิ่มจำนวนไอเทมที่พบ (10–15)% เมื่อสวมใส่ ไอเทมเมจิก
(ไม่ได้สวมใส่ขวดยากับจิวเวลเอาไว้)
BeastFurShawlThe Beast Fur Shawl Vaal Regalia
เพิ่มความเสียหาย เวท 40%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(15–25)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (110–130)%
เพิ่มอัตราการเติม โล่พลังงาน (30–40)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผล 10%
รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 5%
TwoHandAxe_spareThe Cauteriser Woodsplitter
เลเวลของหินสกิล Strength ที่ใส่ +1
ทริกเกอร์สกิล Gore Shockwave เลเวล 5 เมื่อคุณปะทะ ประชิด และมีค่า Strength อย่างน้อย 150 หน่วย
ค่า Strength +(15–30)
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–100)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ 5 ถึง 10
นำ 70% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
Culling Strike
(Culling Strike โจมตีใส่ศัตรูที่มีพลังชีวิตที่ 10% หรือต่ำกว่า หลังจากถูกคุณโจมตีจะตายทันที)
RhysbladeThe Dancing Dervish Reaver Sword
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 60%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (130–160)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (25–30)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5%
ทริกเกอร์ Manifest Dancing Dervish เลเวล 15 เมื่อมีสถานะ Rampage
Manifested Dancing Dervish จะถูกถอนออกจากช่องอาวุธ
Manifested Dancing Dervish ตายเมื่อ Rampage หมดลง
Rampage
(คุณจะได้รับโบนัส Rampage สำหรับการสังหารศัตรูอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง)

ถูก Corrupt
ScreamingeagleThe Gryphon Jade Hatchet
หินสกิลที่ใส่จะถูกเสริมด้วย Chance to Flee เลเวล 2
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (170–190)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (10–15) ถึง (25–30)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–15)
ได้รับ พลังชีวิต (5–7) เมื่อสังหาร
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10%
15% เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
ShieldStrIntUnique2The Oak Plank Kite Shield
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +4%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(100–150)
ลดระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณ 50%
ฟื้นฟู พลังชีวิต 3% ต่อวินาที
ฟื้นฟู พลังชีวิต 3% ต่อวินาที ขณะ พลังชีวิตเหลือน้อย
(คุณจะมี พลังชีวิตเหลือน้อย หาก พลังชีวิต ของคุณนั้นอยู่ที่ 50% ของ พลังชีวิตสูงสุด หรือต่ำกว่า)
OverflowingChaliceThe Overflowing Chalice Sulphur Flask
สร้าง พื้นศักดิ์สิทธิ์ เมื่อใช้งาน
เพิ่มการฟื้นฟูชาร์จ (40–60)%
เพิ่มชาร์จที่ขวดยาอื่นได้รับ (50–100)% ขณะรับผลจากขวดยา
ไม่ได้รับชาร์จขณะรับผลจากขวดยา Overflowing Chalice ใดๆ
The Plaguemaw's Offering
chest drop additional normal items up to [5]
QuiverUnique1The Signal Fire Cured Quiver
เสริมความเสียหาย ไฟ 2 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 10%
ค่า หลบหลีก +(80–100)
ค่า มานาสูงสุด +(10–30)
แปลงความเสียหาย กายภาพ 50% เป็น ไฟ
เสริมความเสียหาย ไฟ 5 ถึง 10 ให้การโจมตีด้วย ธนู
นำ (25–35)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
StormcloudThe Tempest Long Bow
ไม่มีความเสียหาย กายภาพ
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า 100%
เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง 85
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (36–50)%
ChaliceofhorrorsThirst for Horrors War Buckler
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 9%
เลเวลของหินสกิล สาป ที่ใส่ +1
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–50)%
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(50–70)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(40–50)
โอกาสที่จะบล็อค +5%
โอกาส 10% ที่จะทำให้มอนสเตอร์หนีเมื่อบล็อค
ดูด 1% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต จาก ศัตรูที่ถูกสาป
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป 100%
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูกเติมอย่างต่อเนื่อง การดูดหลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
ThreeStepAssaultThree-step Assault Shagreen Boots
ค่า Dexterity +(25–35)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (20–40)%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 100% ขณะที่มี Onslaught
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ 30% ขณะที่มีสถานะ ทะลุมิติ
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorch, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค และ Sapped)
TouchOfAnguishTouch of Anguish Imperial Claw
ได้รับ พลังชีวิต +46 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะด้วย การโจมตี
เสริมความเสียหาย กายภาพ (40–50) ถึง (130–150)
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง 30%
เพิ่มโอกาสคริติคอล (30–40)%
โอกาส 20% ที่จะได้รับ Frenzy Charge เมื่อสังหารศัตรูที่ถูกแช่แข็ง
สกิลชิ่งเพิ่ม 1 ครั้ง ถ้าคุณมี Frenzy Charge เต็ม
มีโอกาส 10% ที่จะสร้างสถานะ แช่แข็ง
คริติคอลไม่สามารถสร้างสถานะ แช่แข็ง ได้เสมอไป
VerusosBatteringRamsVeruso's Battering Rams Titan Gauntlets
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–13)%
เพิ่มค่า เกราะ (120–180)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (3–5)%
เพิ่มระยะเวลา มึนงง 50% ของคุณ
4% เพิ่มความเสียหายกายภาพต่อ Endurance Charge
คุณจะไม่ติดสถานะ ช็อค ขณะที่มีจำนวน Endurance Charge สูงสุด
Ring1UniqueVoidheart Iron Ring
เสริมความเสียหาย กายภาพ 1 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 5%
เสริมความเสียหาย เคออส 1 ถึง 3 ให้กับการโจมตี
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(20–30)
ฟื้นฟู พลังชีวิต (2–4) ต่อวินาที
มีโอกาส 10% ที่จะทำให้มอนสเตอร์ หลบหนี
การโจมตี ประชิด มีโอกาส (30–50)% ที่จะสร้างสถานะ เลือดไหล
การโจมตีประชิด มีโอกาสสร้างสถานะ พิษ (20–40)% เมื่อปะทะ
(พิษแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางเคออส, ค่าพื้นฐานทั้งหมดทางกายภาพและความเสียหายทางเคออสของการโจมตี. พิษซ้อนทับเพื่อสะสมเพิ่มได้)
(สถานะเลือดออกแลกเปลี่ยนเป็นความเสียหายต่อเนื่องทางกายภาพ, ค่าพื้นฐานความเสียหายทางกายภาพของการโจมตี. ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นขณะเคลื่อนที่)
BramblejackWall of Brambles Plate Vest
เสริมความเสียหาย กายภาพ 2 ถึง 4 ให้กับการโจมตี
ค่า เกราะ +2000
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–20)
ความเสียหาย กายภาพ ที่ได้รับจากการปะทะด้วยการโจมตี -2
สะท้อนความเสียหาย กายภาพ ประชิด 40% ไปยังผู้โจมตี
Prophecy Quest /1 ⍟

Prophecy Quest /1 ⍟

ActIconชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
1Navaliเชลยโชคชะตา
Prophecy
สยบ​มนุษย์​แพะ​ใหญ่​ภายใน​ทาง​ขึ้น​ผา​เพื่อ​ช่วย​ชีวิต​นาวาลี
Prophecy หินสกิล /5

Prophecy หินสกิล /5

โจมตี โทเทม พื้นที่ ทุบ ประชิด กายภาพ เวท กระสุน น้ำแข็ง มิเนียน กาลเวลา เคออส กระจาย
ชื่อ
SlamTotemGemAncestral Warchief (28)
โจมตี, โทเทม, พื้นที่, ทุบ, ประชิด
ชื่อ
DoubleSlashLacerate (12)
โจมตี, พื้นที่, กายภาพ, ประชิด
ชื่อ
FrostBoltFrostbolt (1)
เวท, กระสุน, น้ำแข็ง
SpiritOfferingSpirit Offering (12)
มิเนียน, เวท, กาลเวลา, เคออส
FrostVortexVortex (28)
เวท, พื้นที่, น้ำแข็ง, กาลเวลา, กระจาย
Prophecy Area /1 ⍟

Prophecy Area /1 ⍟

คำทำนาย หน้าต่างช่วยเหลือ

คำทำนาย หน้าต่างช่วยเหลือ

คำทำนาย

คำทำนาย นั้นมีลักษณะคล้ายกับภารกิจที่ตัวละครอย่าง ทาร์กเลย์ ส่งคุณไปทำ แต่มันมีโครงสร้างน้อยกว่า เดาได้ยากกว่า และคุณจะได้รับ คำทำนาย ก็ต่อเมื่อนำ เหรียญเงิน (Silver Coin) ไปให้กับ นาวาลี เพียงเท่านั้น คำทำนายทำได้หลายต่อหลายอย่าง คำทำนายบางอย่างจะการันตีให้ไอเทมบางอย่างดรอปจากมอนสเตอร์บางตัวเสมอ คำทำนายบางอย่างจะเพิ่มมอนสเตอร์เข้าไปในด่าน มอนสเตอร์บางตัวเปลี่ยนหน้าตาของด่านบางด่านโดยสิ้นเชิง และคำทำนายบางอย่างจะเปิดทางให้คุณได้รับ ไอเทมยูนิค ใหม่ๆ หรือทำการอัพเกรด ไอเทมยูนิค ได้อีกด้วย

บางครั้งคุณอาจได้รับ คำทำนาย ที่คุณไม่ต้องการในขณะนี้ นาวาลี สามารถ ถอนคำทำนาย ให้กับคุณแลกกับ เหรียญเงิน จำนวนหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนคำทำนายให้เป็นไอเทมที่คุณสามารถนำไปเก็บไว้ใน คลังเก็บของ หรือนำไปแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นคนอื่น

แม้ คำทำนาย บางอย่างจะทำให้คุณได้รับของรางวัลอันทรงพลังและทรงคุณค่า แต่บางครั้งคำทำนายนั้นก็เป็นรางวัลเสียเอง อย่าลืมคว่าคุณอาจทำตามคำทำนายได้โดยไม่ตั้งใจ ฉะนั้นการจ่ายเหรียญเงินเพื่อเก็บคำทำนายในการคราฟท์เอาไว้ใช้กับไอเทมที่จะได้รับประโยชน์จากมันเป็นอย่างมาก

Text Audio /2 ⍟

Text Audio /2 ⍟

Typeชื่อCount
Prophecyนาวาลี386
Prophecyคัมภีร์มืดมิด1

ยูนิค /46

ชื่อ
The Queen's Vaultsอัถสิริ ราชินีแห่งวาล์,
Vaults of Atziri
คุณ​จะ​ได้​สังหาร​อัถ​สิริ ราชินีแห่งวาล์ และ​ได้​เข้า​ถึง ​พระคลัง ของ​เธอ
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Singular Spiritคุณ​จะ​ได้​สังหาร วิญญาณ​ที่​ถูก​ทรมาน ตนหนึ่ง​ที่​พกพา​ ไอ​เทมยูนิค 1 ชิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Nemesis of Greedคุณ​จะ​ได้​สังหาร ศัตรู​แรร์ ผู้​หนึ่ง​ที่​ทรง​พลัง​ยิ่ง และ​ศัตรู​ผู้​นั้น​จะ​ดรอป​ ไอ​เท​มยูนิค 2 ชิ้น แทนที่​จะ​เป็น 1 ​ชิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Mysterious Giftคุณ​จะ​แลก​เปลี่ยน​ ไอเทม​ยูนิค 5 ​ชิ้น กับ ผู้​ค้าขาย​คน​หนึ่ง
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Walking Mountainทุ่งเก่าแก่,
Ruined Titan,
Clayshaper
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Ruined Titan อัน​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Prison Guardเรือนจำชั้นบน, โถงแห่งบาป ชั้นที่ 2,
Axiom Thunderguard,
Storm Prison
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Axiom Thunderguard อัน​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Sword King's Passionมหาลานประลอง,
Mad Gladiator,
Daresso's Passion
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Mad Gladiator อัน​ทรง​พลัง​คน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Eagle's Cryสุสานเรือล่ม, ถ้ำสุสานเรือล่ม, โพรงถ้ำ,
Murk Runner,
The Screaming Eagle
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Murk Runner อัน​ทรง​พลัง​ตัว​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
From Death Springs Lifeที่ราบดินโคลน, หนองน้ำเน่าเหม็น, ทางเดินจมน้ำ​, ทางลึกท่วมน้ำ,
Dripping Dead,
Lifesprig
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Dripping Dead อัน​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Storm on the Horizonเรือนจำชั้นล่าง, เรือนจำชั้นบน,
Brittle Poacher,
Storm Cloud
Cells Map, Chateau Map,
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Brittle Poacher อัน​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
A Firm Footholdสุสานเรือล่ม, ถ้ำสุสานเรือล่ม, ถ้ำพิโรธ, ถ้ำโทสะ,
Seething Brine,
Wanderlust
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Seething Brine อัน​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Ward's Wardทางผ่านนักโทษ, ทางแพร่ง,
Bearded Shaman,
Karui Ward
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Bearded Shaman อัน​ทรง​พลัง​ตัว​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Fear's Wide Reachป่าเหนือ, โพรงถ้ำ, สวนจักรพรรดิ, ป่าเหนือ, ทุ่งจักรพรรดิ,
ผู้กลืนกิน,
Wideswing
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Devourer อัน​ทรง​พลัง​ตัว​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Prison Keyทางผ่านนักโทษ,
Bearded Devil,
Axiom Perpetuum
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Bearded Devil อัน​ทรง​พลัง​ตัว​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Roth's Legacyแดนน้ำขัง,
Oak's Devoted,
Roth's Reach
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Oak's Devoted อัน​ทรง​พลัง​คน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Soulless Beastซากปรักหักพังวาล์,
Ancient Construct,
Atziri's Foible
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Ancient Construct อัน​ทรง​พลัง​ตัว​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Sinner's Stoneโถงแห่งบาป ชั้นที่ 2,
Sin Lord,
Stone of Lazhwar
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Sin Lord อัน​ทรง​พลัง​คน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Baptism by Deathโพรงถ้ำ, พีระมิดโบราณ, สุสานใต้ดิน,
Death Bishop,
Geofri's Baptism
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Death Bishop อัน​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Lady in Blackโรงทหาร​สีมะเกลือ,
Blackguard Arcmage,
Reverberation Rod
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Blackguard Arcmage อัน​ทรง​พลังคน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Against the Tideท่าเรือ, ทางระบายน้ำ,
Dockhand Wraith,
Roth's Reach
Pier Map, Shipyard Map,
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Dockhand Wraith อัน​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Brutal Enforcerฌาปนสถาน, แนวหน้าสมรภูมิ, โรงทหาร​สีมะเกลือ, วิหารลูนาริส ชั้นที่ 1,
Blackguard Elite,
Facebreaker
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Blackguard Elite อัน​ทรง​พลัง​คน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Graceful Flamesวิหารโซลาริส ชั้นที่ 1, วิหารโซลาริส ชั้นที่ 2,
Flame Sentinel,
Goldrim
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Flame Sentinel อัน​ทรง​พลัง​ตัว​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Storm on the Reefโขดหินราชันน้ำเค็ม,
Brine Vassal,
Moonbender's Wing
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Brine Vassal อัน​ทรง​พลัง​คน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Petrifiedเหมือง ชั้นที่ 1, เหมือง ชั้นที่ 2,
Pocked Lanternbearer,
Twyzel
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Pocked Lanternbearer อัน​ทรง​พลัง​คน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Vanguardทะเลสาบอันเหือดแห้ง,
Voll's Vanguard,
Death's Harp
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Voll's Vanguard อัน​ทรง​พลัง​คน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Cleanser of Sinsหอคอยคทาแห่งพระเจ้า, หอคอยคทาแห่งพระเจ้าชั้นบน,
Undying Evangelist,
Tabula Rasa
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Undying Evangelist อัน​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Strong as a Bullมหาลานประลอง,
Fighting Bull,
Meginord's Girdle
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Fighting Bull อัน​ทรง​พลัง​ตัว​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Lost Undyingที่ดินปิดล้อม,
Skulking Dweller,
Winds of Change
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Skulking Dweller อัน​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
A Whispered Prayerสุสาน ชั้นที่ 1,
Frost Preacher,
The Whispering Ice
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Frost Preacher อัน​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Last Watchชายหาดริมฝั่ง, เชิงผา, ซากปรักหักพังเฟลไชร์น,
Ancient Archer,
Drillneck
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Ancient Archer อัน​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
A Prodigious Handโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1,
Sutured Aberration,
Maligaro's Virtuosity
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Sutured Aberration อัน​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Watcher's Watcherช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 1, ช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 2, The Harvest,
Wandering Eye,
Eye of Chayula
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Wandering Eye อัน​ทรง​พลัง​ตัว​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Blood of the BetrayedKaom's Chosen,
Hezmana's Bloodlust
Caldera Map,
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Kaom's Chosen อัน​ทรง​พลัง​คน​หนึ่ง ใน​ แผนที่​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Heart of the Fireสาธารณสถานโซลาริส, วิหารโซลาริส ชั้นที่ 1, วิหารโซลาริส ชั้นที่ 2, สะพานท่าเรือ,
Solar Guard,
Sire of Shards
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Solar Guard อัน​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Notched Fleshอุโมงค์, เหมืองแร่,
Pocked Miner,
Infractem
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Pocked Mason อัน​ทรง​พลัง​คน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Custodians of Silenceแนวหน้าสมรภูมิ, วิหารโซลาริส ชั้นที่ 1, วิหารโซลาริส ชั้นที่ 2,
Assault Ribbon,
Tear of Purity
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Assault Ribbon อัน​ทรง​พลัง​ตัว​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Flesh of the Beastช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 1, ช่องท้องของบีสต์ ชั้นที่ 2, The Harvest,
Bonewarped Warrior,
Belly of the Beast
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Bonewarped Warrior อัน​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Fire, Wood and Stoneฌาปนสถาน,
Cinder Elemental,
Marohi Erqi
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Cinder Elemental อัน​ทรง​พลัง​ตัว​หนึ่ง ใน​ แผนที่​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Abnormal Effulgenceเหมือง ชั้นที่ 1, เหมือง ชั้นที่ 2, สายแร่คริสตัล,
Chaos Sentinel,
Singularity
Crystal Ore Map, Excavation Map,
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Chaos Sentinel อัน​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง ใน​ แผนที่​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Wind and ThunderGalvanic Ribbon,
Windripper
Temple Map, Waste Pool Map,
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Galvanic Ribbon อัน​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง ใน​ แผนที่​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Lost in the Pagesสุสานใต้ดิน, ห้องสมุด, หอจดหมายเหตุ,
Undying Archivist,
Astramentis
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Undying Archivist อัน​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง ใน​ แผนที่​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Weeping Deathที่ราบดินโคลน, หนองน้ำเน่าเหม็น, ทางเดินจมน้ำ​, ทางลึกท่วมน้ำ,
Dripping Dead,
Rainbowstride
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Dripping Dead อัน​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง ใน​ แผนที่​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Flayed ManGut Flayer,
Bino's Kitchen Knife
Academy Map, Arena Map, Bazaar Map, Cemetery Map, Villa Map, Pier Map,
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Gut Flayer อัน​ทรง​พลัง​ตัวหนึ่ง ใน​ แผนที่​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
A Call into the VoidTalon Archer,
Voltaxic Rift
Pit Map, Museum Map, Promenade Map, Bone Crypt Map, Cells Map, Castle Ruins Map, Colosseum Map, Maze Map, Waterways Map,
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Talon Archer อัน​ทรง​พลังคน​หนึ่ง ใน​ แผนที่​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Blood in the EyesMad Gladiator,
The Bringer of Rain
Arena Map,
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Mad Gladiator อัน​ทรง​พลัง​คน​หนึ่ง ใน​ แผนที่​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The NestNoxious Tarantula,
Rat's Nest
Arachnid Nest Map, Spider Lair Map, Primordial Blocks Map, Residence Map, Peninsula Map, Jungle Valley Map,
คุณ​จะ​ออก​ตาม​หา Noxious Tarantula อัน​ทรง​พลัง​ตัว​หนึ่ง ใน​ แผนที่​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป ​ไอเทม​ยูนิค ชิ้น​หนึ่ง เมื่อ​ถูก​สังหาร
ค่าถอนคำทำนาย: 2

วายุพลัง /6

ชื่อ
Fire from the Skyคุณ​จะได้ค้นพบ​ ด่าน​หนึ่ง ที่​มี วายุพลังไฟ
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Ice from Aboveคุณ​จะได้ค้นพบ​ ด่าน​หนึ่ง ที่​มี วายุพลังหิมะถล่ม
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Lightning Fallsคุณ​จะได้ค้นพบ​ ด่าน​หนึ่ง ที่​มี วายุพลังสายฟ้าฟาด
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Undead Stormคุณ​จะได้ค้นพบ​ ด่าน​หนึ่ง ที่​มี วายุพลังวิญญาณเฮี้ยน
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Crushing Squallคุณ​จะได้ค้นพบ​ ด่าน​หนึ่ง ที่​มี วายุพลังบดขยี้
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Vaal Windsคุณ​จะได้ค้นพบ​ ด่าน​หนึ่ง ที่มี วายุพลังก่อมลทิน
ค่าถอนคำทำนาย: 2

Prophecy /44

ชื่อ
Waiting in Ambushคุณ​จะ​ถูก เอ็กไซล์อันธพาล คนหนึ่ง​จู่โจมเมื่อคุณ​เปิด กล่องนิรภัย ใบ​หนึ่ง
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Forceful Exorcismคุณ​จะ​ได้​สังหาร ศัตรู​ผู้​หนึ่ง ที่​ถูก​สิงสถิต​โดย วิญญาณ​ที่​ถูก​ทรมาน ปลด​ปล่อย​ให้​วิญญาณ​ตน​นั้น​เป็น​อิสระ
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Dreamer's Dreamคุณ​จะ​ได้​เข้าไป​ใน​แผนที่​แห่ง​หนึ่ง เมื่อ​คุณ​สังหาร ศัตรู​ผู้​หนึ่ง ที่​ทรง​พลัง​ยิ่ง​ที่​เข้าไป​พำนัก​ใน​สถาน​แห่ง​นั้น​ดั่ง​บ้าน มัน​จะ​ดรอป แผนที่แรร์ 1 ​ชิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Echoes of Witchcraftป่าตะวันตก,
คุณ​จะ​ได้​เดิน​ทาง​ไป​ยัง วง​ศิลา ใน ป่า​ตะวัน​ตก แล้ว​ทำลาย ภาพ​สะท้อน​แห่งโดเอดรี ดาร์กทัง ที่​รอ​อยู่​ที่​นั่น
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Hidden Vaal Pathwaysคุณ​จะ​ได้​เข้าไป​ใน ด่านวาล์ ที่​ซ่อน​เร้น และ​มี​ศัตรู​อัน​ทรง​พลัง
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Undead Brutesคุณ​จะ​ออก​ตาม​หา​และ​ทำลาย​กลุ่ม ผีดิบ​อัน​ทรง​พลัง​ 7 ตน
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Four Feral Exilesคุณ​จะ​ได้​เข้าไป​ใน แผนที่หนึ่ง ที่​มี เอ็กไซล์​อันธพาล เพิ่มเติม 4 ​คน
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Risen Bloodคุณ​จะ​ได้​ฆ่า มอนสเตอร์ อัน​ทรง​พลัง​ตัว​หนึ่ง ซึ่ง​โลหิต​มัน​จะ​ก่อ​ร่าง​ใหม่​ขึ้น​มา
ค่าถอนคำทำนาย: 3
The Brothers of Necromancyที่ราบดินโคลน,
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​กับ หมอผี 4 คน ที่มี สมุน​ผีดิบ แล้ว​สังหาร​พวก​มันให้สิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Reforged Bondsคุณ​จะ​สยบ สาย​เลือด หนึ่ง​ให้​สิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 2
An Unseen Perilคุณ​จะ​ถูก​โจมตี​ด้วย มอนสเตอร์ ที่​แข็งแกร่ง​กว่า​ปกติ เมื่อ​คุณ​เปิด กล่อง​นิรภัย ใบ​หนึ่ง
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Mysterious Invadersคุณ​จะ​ค้นหา​และ​ทำลาย มอนสเตอร์ จาก ต่างมิติ ที่​พยายาม​รุกราน เวร์แคลส์ท ผ่าน เครื่อง​เปิด​แผนที่
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Mysterious Invadersคุณ​จะ​ค้นหา​และ​ทำลาย มอนสเตอร์ จาก ต่างมิติ ที่​พยายาม​รุกราน เวร์แคลส์ท ผ่าน เครื่อง​เปิด​แผนที่
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Mysterious Invadersคุณ​จะ​ค้นหา​และ​ทำลาย มอนสเตอร์ จาก ต่างมิติ ที่​พยายาม​รุกราน เวร์แคลส์ท ผ่าน เครื่อง​เปิด​แผนที่
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Mysterious Invadersคุณ​จะ​ค้นหา​และ​ทำลาย มอนสเตอร์ จาก ต่างมิติ ที่​พยายาม​รุกราน เวร์แคลส์ท ผ่าน เครื่อง​เปิด​แผนที่
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Mysterious Invadersคุณ​จะ​ค้นหา​และ​ทำลาย มอนสเตอร์ จาก ต่างมิติ ที่​พยายาม​รุกราน เวร์แคลส์ท ผ่าน เครื่อง​เปิด​แผนที่
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Undead Uprisingทุ่งเก่าแก่,
คุณ​จะ​เดิน​ทาง​ไป​สู่ ทุ่ง​เก่า​แก่ ที่​ที่​คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​และ​สังหาร กองทัพ​ผีดิบ ทัพ​หนึ่ง
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Ending the Tormentคุร​จะ​ได้​สังหาร ศัตรู อัน​ทรง​พลัง​ผู้​หนึ่ง ที่​จะ​ปลด​ปล่อย วิญญาณ​ที่​ถูก​ทรมาน ตน​หนึ่ง​ออก​มา
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Hidden Reinforcementsคุณ​จะ​ถูก​ดัก​จู่โจม​จาก ศัตรู หลาย​ตน​เมื่อ​คุณ​สังหาร ศัตรู ตน​หนึ่ง
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Rebirthคุณ​จะได้​สังหาร ศัตรูธรรมดา ผู้​หนึ่ง ที่​จะ​ถูก​ชุบ​ชีวิต​ขึ้น​มา​พร้อม​กับ​พลัง​ใหม่
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Deadly Twinsคุณจะได้เข้า แผนที่หนึ่ง แล้วสังหาร บอสแฝด ภายในนั้น
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Living Firesชายหาดริมฝั่ง,
คุณ​จะ​ได้​ค้น​พบ โก​เลม​ไฟ อัน​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง​ที่​ค่าย​ของ เพลิง​เดือดดาล ใน ชายหาด​ริม​ฝั่ง
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Fallow At Lastทางแพร่ง,
คุณ​จะ​ได้​ต่อสู้​กับ กลุ่ม​ชาวนา​ที่​คืนชีพ ใน​ซาก​บ้าน​หลัง​หนึ่ง​ใน ทางแพร่ง
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Path of Betrayalคุณ​จะ​ได้​พบ​กับ วิญญาณ​ชาว​คา​รุย ใกล้​กับ หิน​สลัก​เก่า​แก่ แล้ว​ส่ง​พวก​เขา​กลับ​คืน​สู่ ฮินนี่โครา
ค่าถอนคำทำนาย: 3
The Forgotten Soldiersทางขึ้นผา,
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​กับ อาวุธ​ที่​คืน​ชีพ ของกอง​ทัพ​หนึ่ง​ที่​ล้ม​ตาย​รอบๆ ธงไลออนอาย
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Pools of Wealthถ้ำโทสะ,
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ และ​สังหาร​เหล่า Golden Elemental ที่​อยู่​ลึก​ใน ถ้ำ​โทสะ
ค่าถอนคำทำนาย: 3
The Child of Lunarisทางแพร่ง,
ใน​จุด​ใกล้​กับ ทาง​แพร่ง คุณ​จะ​ได้​พบ​กับ บุตร​แห่ง​ลูนาริส ใน​ซาก​วิหาร​แห่ง​หนึ่ง แล้ว​สังหาร​เขา
ค่าถอนคำทำนาย: 3
The Forgotten Garrisonสะพานหัก,
ใน​จุด​ใกล้​กับ สะพาน​หัก คุณ​จะ​ได้​พบ​และ​สังหาร กองทัพ​ผีดิบ ทัพ​หนึ่ง ใน​ซาก​ปราการ​นั้น
ค่าถอนคำทำนาย: 3
The Stockkeeperทางผ่านธัญพืช,
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​หน้า​กับ ผู้คุมสต็อก ที่ ทาง​ผ่าน​ธัญพืช แล้ว​สังหาร​เขา
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Unnatural Energyแนวหน้าสมรภูมิ,
คุณจะได้เผชิญหน้ากับ Lightning Elemental ที่ทรงพลังตนหนึ่ง ใกล้กับสะพานใน แนวหน้าสมรภูมิ
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Holding the Bridgeโรงทหาร​สีมะเกลือ,
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​หน้า​แล้ว​สังหาร Blackguard Captain ที่​ทรง​พลัง​สอง​คน ใกล้​กับ​สะพาน​ใน โรง​ทหาร​สีมะเกลือ
ค่าถอนคำทำนาย: 3
In the Grasp of Corruptionสวนจักรพรรดิ,
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​หน้า​กับ Undead Blackguard ที่​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง​ใน สวน​จักรพรรดิ
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Defiled in the Scepterหอคอยคทาแห่งพระเจ้า,
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​หน้า​กับ​กลุ่ม Miscreation ที่​แข็งแกร่ง​ใน หอคอยคทาแห่งพระเจ้า ชั้นบน แล้ว​สังหาร​พวก​มัน​ให้​สิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 3
The Twinsคุณ​จะ​ได้​เผชิญ​กับ ด่าน​หนึ่ง ที่​เหล่า​มอน​ส​เตอร์​ที่​ทรง​พลัง​นั้น ถูก​สร้าง​ซ้ำ
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Possessed Foeคุณ​จะ​ได้​เผชิญ​กับ มอนสเตอร์ ที่​ทรง​พลัง​ยิ่ง​หนึ่ง​ตัว​หรือ​หลาย​ตัว ที่​ถูก​สิง​สถิต​โดย วิญญาณ​ที่​ถูก​ทรมาน ตน​หนึ่ง
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Vaal Invasionวิหารลูนาริส ชั้นที่ 1,
คุณ​จะ​ได้​พบกับ ผู้​รุกราน​วาล์ ใน วิหาร​ลู​นาริส แล้ว​ทำลาย​มอนสเตอร์​ที่​นำ​พวก​เขา​มา
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Monstrous Treasureคุณ​จะ​ได้​เดิน​ทาง​ไป​ที่ แผนที่​หนึ่ง ที่​ที่​มอนสเตอร์​ซ่อน​ตัว​อยู่ เปิด​กล่อง​ที่​พวก​มัน​พิทักษ์ แล้ว​สังหาร​พวก​มัน​จน​หมด​สิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Visions of the Drownedคุณ​จะ​ได้พบ ด่าน​หนึ่ง ที่​เต็ม​ไป​ด้วย ผู้​จม​น้ำ
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Soil, Worms and Bloodหนองน้ำเน่าเหม็น, ทางแม่น้ำ, ทางระบายน้ำ,
คุณ​จะได้​ค้น​พบ ด่าน​หนึ่ง ที่​มี​กองมอนสเตอร์ ผีดิบ กอง​ใหญ่​หลาย​กอง
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Hungering Swarmสายแร่คริสตัล,
คุณ​จะ​ได้ค้น​พบ ด่าน​หนึ่ง ที่​มี​กองมอนสเตอร์ แมลง กอง​ใหญ่​หลาย​กอง
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Cursed Choirคุณ​จะ​ได้ค้น​พบ ด่าน​หนึ่ง ที่​มี​กองมอนสเตอร์ Sea Witch กอง​ใหญ่​หลาย​กอง
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Trembling Earthคุณ​จะ​ได้ค้น​พบ ด่าน​หนึ่ง ที่​มีเหล่า Devourer
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Invaderคุณ​จะ​ได้​เผชิญ​หน้า​กับ มอนสเตอร์ ที่​รุกราน​อัน​ทรง​พลัง​ยิ่ง แล้ว​สังหาร​มัน
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Fortune Teller's Collectionคุณ​จะ​ได้​พบ หีบ ใบ​หนึ่ง​ที่​มี ไพ่พยากรณ์ ใน แผนที่ แห่ง​หนึ่ง
ค่าถอนคำทำนาย: 2

Others /6

ชื่อ
The Wealthy Exileคุณ​จะ​ได้​เผชิญ​หน้า​และ​สังหาร เอ็กไซล์อันธพาล คนหนึ่ง​ที่​สวม​ใส่​แต่​ ไอ​เทมแรร์
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Scoutคุณ​จะ​ได้​เผชิญ​หน้า​และ​สังหาร เอ็กไซล์​อันธพาล คนหนึ่ง​ที่​จะ​เพรียก​หา กองศึก กองหนึ่ง
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Hunter's Lessonคุณ​จะ​ได้​สังหาร ศัตรู ที่​ทรง​พลัง​ผู้หนึ่ง แล้ว​ได้​รับ​พลัง​ของ​มัน
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Gilded Withinคุณ​จะ​ได้​สังหาร ศัตรู ที่​ทรง​พลัง​ผู้​หนึ่ง แล้ว​มัน​จะ​ดรอป ไอเทม​แรร์ 1 ​ชิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Kalandra's Craftคุณ​จะได้​สังหาร ศัตรู ผู้​หนึ่ง​ที่​จะ​ดรอป​ ไอ​เทม​แรร์ เหมือน​กัน 4 ชิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Bountiful Trapsคุณ​จะ​ได้​เข้า แผนที่​หนึ่ง ที่​มี กล่อง​นิรภัย เพิ่มเติม 6 ใบ
ค่าถอนคำทำนาย: 3

Misc /7

ชื่อ
Plague of Ratsคุณ​จะได้​พบ ห้อง​ต่างๆ ภายใน​อาคาร ที่​ท่วมท้น​ไป​ด้วย หนู
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Twice Enchantedคุณ​จะ​ได้​รับ​รางวัล​ให้​ใช้ แท่น​น้ำมนต์​ศักดิ์สิทธิ์ ได้เพิ่มเติม 1 ​ครั้ง เมื่อ​คุณ​ผ่าน เขา​วงกต ได้​สำเร็จ
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Smothering Tendrilsคุณ​จะ​ได้​ใช้ Orb of Transmutation ไป​กับ แผนที่ ชิ้น​หนึ่ง แล้ว​มัน​จะ​มี​ม็อด Smothering
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Lasting Impressionsคุณ​จะ​ได้​อ่าน​บาง​สิ่ง​ที่​ถูก​เขียน​ขึ้น​มา​แต่​โบราณ
ค่าถอนคำทำนาย: 3
The Lost Mapsโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1,
คุณ​จะ​ได้​พบ แผนที่ หลาย​ชิ้น​ที่​อยู่​ตรง​ใจกลาง โถง​แห่ง​บาป
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Plague of Frogsคุณจะได้พบ สถานที่นอกอาคาร ที่ท่วมท้นไปด้วยกบ
ค่าถอนคำทำนาย: 2
The Dream Trialคุณ​จะได้​ค้น​พบ บท​ทดสอบ​แห่ง​การ​ครอง​อำนาจ ใน แผนที่​หนึ่ง
ค่าถอนคำทำนาย: 2

Master /5

ชื่อ
A Master Seeks Helpคุณ​จะ​ได้​พบ​กับ ซานะ แล้ว​ทำ​ภารกิจ​ของ​เธอ​ให้​เสร็จ​สิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 3
A Master Seeks Helpคุณ​จะ​ได้​พบ​กับ ไอนาร์ แล้ว​ทำ​ภารกิจ​ของ​เขา​ให้​เสร็จ​สิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 2
A Master Seeks Helpคุณ​จะ​ได้​พบ​กับ อัลวา แล้ว​ทำ​ภารกิจ​ของ​เธอ​ให้​เสร็จ​สิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 2
A Master Seeks Helpคุณ​จะ​ได้​พบ​กับ นิโค้ แล้ว​ทำ​ภารกิจ​ของ​เขา​ให้​เสร็จ​สิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 2
A Master Seeks Helpคุณ​จะ​ได้​พบ​กับ จุน แล้ว​ทำ​ภารกิจ​ของ​เธอ​ให้​เสร็จ​สิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 2

Fated /57

ชื่อ
The King's Pathกษัตริย์คอมม์

Kaom's Sign
Kaom's Way
คุณ​จะ​ได้​สยบ คอมม์ ขณะ​ที่​ถือ Kaom's Sign
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Karui RebellionGemling Legionnaire
ทางผ่านธัญพืช,

Karui Ward
Karui Charge
คุณ​จะ​ได้​สยบเหล่า Gemling Legionnaire ขณะ​ที่​ถือ Karui Ward
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The King and the Bramblesดาเรสโซ่ ราชาแห่งคมดาบ

Bramblejack
Wall of Brambles
คุณ​จะ​ได้​สยบ ดาเรสโซ่ ขณะ​ที่​ถือ Bramblejack
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Flow of Energyแชฟรอนน์แห่งอัมบรา

Shavronne's Pace
Shavronne's Gambit
คุณ​จะ​ได้​สยบ แชฟรอนน์ ขณะ​ที่​ถือ Shavronne's Pace
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Bowstring's Musicไนท์เวน

Death's Harp
Death's Opus
คุณ​จะ​ได้​สยบ ไนท์เวน ขณะ​ที่​ถือ Death's Harp
ค่าถอนคำทำนาย: 1
From The Voidบาเมธ ความมืดที่ยักย้าย

Blackheart
Voidheart
คุณ​จะ​ได้​สยบ บาเมธ ขณะ​ที่​ถือ Blackheart
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Heavy Blowsหินไนส์

Craghead
Cragfall
คุณ​จะ​ได้​สยบ หินไนส์ ขณะ​ที่​ถือ Craghead
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Fire and Brimstoneเฮทบีท

Blackgleam
The Signal Fire
คุณ​จะ​ได้​สยบ เฮทบีท ขณะ​ที่​ถือ Blackgleam
ค่าถอนคำทำนาย: 1
A Forest of False Idolsสวนทอร์โชค

Araku Tiki
Ngamahu Tiki
คุณ​จะ​ได้​สยบ สวนทอร์โชค ขณะ​ที่​ถือ Araku Tiki
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Fire and Iceเฮลเรค

Hrimsorrow
Hrimburn
คุณ​จะ​ได้​สยบ เฮลเรค ขณะ​ที่​ถือ Hrimsorrow
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Pleasure and Painแชฟรอนน์แห่งอัมบรา

Crown of Thorns
Martyr's Crown
คุณ​จะ​ได้​สยบ แชฟรอนน์ ขณะ​ที่​ถือ Crown of Thorns
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Bloody Flowers ReduxGemling Legionnaire
ทางผ่านธัญพืช,

Ezomyte Peak
Ezomyte Hold
คุณ​จะ​ได้​สยบเหล่า Gemling Legionnaire ขณะ​ที่​ถือ Ezomyte Peak
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Dying Cryนายพลกราวิเชียส

Deidbell
Deidbellow
คุณ​จะ​ได้​สยบ นายพลกราวิเชียส ขณะ​ที่​ถือ Deidbell
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Mouth of Horrorsโดเอดรี ดาร์กทัง

Chalice of Horrors
Thirst for Horrors
คุณ​จะ​ได้​สยบ โดเอดรี ขณะ​ที่​ถือ Chalice of Horrors
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Nature's Resilienceคาลาฟ โจรฟาดกะโหลก

Springleaf
The Oak
คุณ​จะ​ได้​สยบ คาลาฟ โจรฟาดกะโหลก ขณะ​ที่​ถือ Springleaf
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Snuffed Flameแชทเทอร์ส

Kaltenhalt
Kaltensoul
คุณ​จะ​ได้​สยบ แชทเทอร์ส ขณะ​ที่​ถือ Kaltenhalt
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Apex Predatorเงาร้อยฟุต

The Screaming Eagle
The Gryphon
คุณ​จะ​ได้​สยบ เงาร้อยฟุต ขณะ​ที่​ถือ Screaming Eagle
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Severed Limbsแฮมเมอร์สตอร์ม

Limbsplit
The Cauteriser
คุณ​จะ​ได้​สยบ แฮมเมอร์สตอร์ม ขณะ​ที่​ถือ Limbsplit
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Ancient Doomวาล์โอเวอร์โซล

Doomfletch
Doomfletch's Prism
คุณ​จะ​ได้​สยบ วาล์โอเวอร์โซล ขณะ​ที่​ถือ Doomfletch
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Silverwoodทาร์ก้า นักล่าสัตว์เถื่อน
ทางแม่น้ำ,

Silverbranch
Silverbough
คุณ​จะ​ได้​สยบ ทาร์ก้า นักล่าสัตว์เถื่อน ขณะ​ที่​ถือ Silverbranch
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Servant's Heartฟิเดลไลทัส ผู้ไว้ทุกข์

Storm Cloud
The Tempest
คุณ​จะ​ได้​สยบ ฟิเดลไลทัส ขณะ​ที่​ถือ Storm Cloud
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Winter's Mournful Melodiesโซลมอร์น
ซากปรักหักพังเฟลไชร์น,

Hrimnor's Hymn
Hrimnor's Dirge
คุณ​จะ​ได้​สยบ โซลมอร์น ขณะ​ที่​ถือ Hrimnor's Hymn
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Power Magnifiedพายตี้

Reverberation Rod
Amplification Rod
คุณ​จะ​ได้​สยบ พายตี้ ขณะ​ที่​ถือ Reverberation Rod
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Beginning and the Endหัวหน้าบาทหลวงจ็อฟฟริผู้อดสู

Realmshaper
Realm Ender
คุณ​จะ​ได้​สยบ หัวหน้าบาทหลวงจ็อฟฟริ ขณะ​ที่​ถือ Realmshaper
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Misunderstood Queenราชินีกระดูก

Queen's Decree
Queen's Escape
คุณ​จะ​ได้​สยบ ราชินีกระดูก ขณะ​ที่​ถือ Queen's Decree
ค่าถอนคำทำนาย: 1
End of the Lightซัวก็อธ ราชันน้ำเค็ม

Icetomb
Crystal Vault
คุณ​จะ​ได้​สยบ ซัว​ก็อธ ราชัน​น้ำ​เค็ม ขณะ​ที่​ถือ Icetomb
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Greed's Follyองครักษ์แห่งคลัง

Wondertrap
Greedtrap
คุณ​จะ​ได้​สยบ องครักษ์แห่งคลัง ขณะ​ที่​ถือ Wondertrap
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Last of the Wildmenปรมาจารย์ผู้ชำนาญดาบ

Briskwrap
Wildwrap
คุณ​จะ​ได้​สยบ ปรมาจารย์ผู้ชำนาญดาบ ขณะ​ที่​ถือ Briskwrap
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Sun's Punishmentดอว์น ผู้เบิกทางแก่ลูนาริส

Sundance
Sunspite
คุณ​จะ​ได้​สยบ ดอว์น ผู้เบิกทางแก่ลูนาริส ขณะ​ที่​ถือ Sundance
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Darktongue's Shriek

Windscream
Windshriek
คุณ​จะ​ได้​สยบ โดเอดรีผู้ก่อความแปดเปื้อน หรือ โดเอดรี วิญญาณมืด ขณะ​ที่​ถือ Windscream
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Agony at Duskมาลิกาโร ผู้ไต่สวน

Dusktoe
Duskblight
คุณ​จะ​ได้​สยบ มาลิกาโร ผู้ไต่สวน ขณะ​ที่​ถือ Dusktoe
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Malevolent Witch

Doedre's Tenure
Doedre's Malevolence
คุณ​จะ​ได้​สยบ เอรีโทรฟาเจีย หรือ โดเอดรี ดาร์กทัง ขณะ​ที่​ถือ Doedre's Tenure
ค่าถอนคำทำนาย: 1
A Vision of Ice and Fireซัมเทอร์ผู้ผิดเพี้ยน

Heatshiver
Frostferno
คุณ​จะ​ได้​สยบ ซัมเทอร์ผู้ผิดเพี้ยน ขณะ​ที่​ถือ Heatshiver
ค่าถอนคำทำนาย: 1
A Rift in Timeผู้สัญจรข้ามมิติ

Timeclasp
Timetwist
คุณ​จะ​ได้​สยบ ผู้สัญจรข้ามมิติ ขณะ​ที่​ถือ Timeclasp
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Queen's Sacrifice

Atziri's Mirror
Atziri's Reflection
คุณ​จะ​ได้​สยบ อัถสิริ ราชินีแห่งวาล์ ใน Alluring Abyss ขณะ​ที่​ถือ Atziri's Mirror
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Quecholli Fatedเงาแห่งวาล์

Quecholli
Panquetzaliztli
คุณ​จะ​ได้​สยบ เงาแห่งวาล์ ขณะ​ที่​ถือ Quecholli
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Fencoil Fatedคาลิกา ผู้บัญชาการ

Fencoil
Mirebough
คุณ​จะ​ได้​สยบ คาลิกา ผู้บัญชาการ ขณะ​ที่​ถือ Fencoil
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Storm Spireโพโพโร ยอดแหลมผู้สูงยิ่ง

The Stormheart
The Stormwall
คุณ​จะ​ได้​สยบ โพโพโร ยอดแหลมผู้สูงยิ่ง ขณะ​ที่​ถือ The Stormheart
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Dark Instinctsอาราคาลี ผู้ถักทอหมู่เงา

Foxshade
Fox's Fortune
คุณ​จะ​ได้​สยบ อาราคาลี ผู้ถักทอหมู่เงา ขณะ​ที่​ถือ Foxshade
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Song of the Sekhemaการูคาน ราชินีแห่งสายลม

Asenath's Mark
Asenath's Chant
คุณ​จะ​ได้​สยบ การูคาน ราชินีแห่งสายลม ขณะ​ที่​ถือ Asenath's Mark
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Nightmare Awakensผู้สวาปามวิญญาณ

Malachai's Simula
Malachai's Awakening
คุณ​จะ​ได้​สยบ ผู้สวาปามวิญญาณ ขณะ​ที่​ถือ Malachai's Simula
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Blind Faithบาร์โธล ผู้ไร้มลทิน

The Ignomon
The Effigon
คุณ​จะ​ได้​สยบ บาร์โธล ผู้ไร้มลทิน ขณะ​ที่​ถือ The Ignomon
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Great Mind of the Northเฮคเตอร์ ทิทูเชียส บริวารนิรันดร

The Magnate
The Tactician
คุณ​จะ​ได้​สยบ เฮคเตอร์ ทิทูเชียส บริวารนิรันดร ขณะ​ที่​ถือ The Magnate
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Great Leader of the Northโบลเดอร์แบ็ค

The Magnate
The Nomad
คุณ​จะ​ได้​สยบ โบลเดอร์แบ็ค ขณะ​ที่​ถือ The Magnate
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Cold Blooded Fury

Bloodboil
Winterweave
คุณ​จะ​ได้​สยบ เกลซ หรือ เฮลเรค ขณะ​ที่​ถือ Bloodboil
ค่าถอนคำทำนาย: 1
A Dishonourable Deathราชินีผู้เสื่อมเกียรติ

Hyrri's Bite
Hyrri's Demise
คุณ​จะ​ได้​สยบ ราชินีผู้เสื่อมเกียรติ ขณะ​ที่​ถือ Hyrri's Bite
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Burning Dread

Dreadarc
Dreadsurge
คุณ​จะ​ได้​สยบ พายตี้ผู้ลงมาจากฟากฟ้า หรือ พายตี้ ขณะ​ที่​ถือ Dreadarc
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Crimson Huesวิสเซอริส

Goredrill
Sanguine Gambol
คุณ​จะ​ได้​สยบ วิสเซอริส ขณะ​ที่​ถือ Goredrill
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Black Devotionลิทาเนียส ผู้สวดมืดดำ

Geofri's Baptism
Geofri's Devotion
คุณ​จะ​ได้​สยบ ลิทาเนียส ผู้สวดมืดดำ ขณะ​ที่​ถือ Geofri's Baptism
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Cold Greedชิ้นส่วนแห่งเหมันต์

Cameria's Maul
Cameria's Avarice
คุณ​จะ​ได้​สยบ ชิ้นส่วนแห่งเหมันต์ ขณะ​ที่​ถือ Cameria's Maul
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Dreaded Rhoaสกัลบีค

Redbeak
Dreadbeak
คุณ​จะ​ได้​สยบ สกัลบีค ขณะ​ที่​ถือ Redbeak
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Dance of Steelวิญญาณเหล็กกล้า

The Dancing Dervish
The Dancing Duo
คุณ​จะ​ได้​สยบ วิญญาณเหล็กกล้า ขณะ​ที่​ถือ The Dancing Dervish
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Blinding Lightจอรัส ขอบแห่งนภา

Eclipse Solaris
Corona Solaris
คุณ​จะ​ได้​สยบ จอรัส ขอบแห่งนภา ขณะ​ที่​ถือ Eclipse Solaris
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Battle Hardened

Iron Heart
The Iron Fortress
คุณ​จะ​ได้​สยบ ทรราช หรือ นายพลกราวิเชียส ขณะ​ที่​ถือ Iron Heart
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Faith Exhumedโทลแมน ผู้ขุดศพ

Chober Chaber
Chaber Cairn
คุณ​จะ​ได้​สยบ โทลแมน ผู้ขุดศพ ขณะ​ที่​ถือ Chober Chaber
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Mentorแสงผู้ชำระล้าง

Matua Tupuna
Whakatutuki o Matua
คุณ​จะ​ได้​สยบ แสงผู้ชำระล้าง ขณะ​ที่​ถือ Matua Tupuna
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Bishop's Legacyบิชอปนอกรีตแห่งความระทม

Geofri's Crest
Geofri's Legacy
คุณ​จะ​ได้​สยบ บิชอปนอกรีตแห่งความระทม ขณะ​ที่​ถือ Geofri's Crest
ค่าถอนคำทำนาย: 1

เงินตรา /6

ชื่อ
The Alchemistท่อน้ำทิ้ง, บ่อพักน้ำเสียของโดเอดรี,
Undying Alchemist,
CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
คุณ​จะ​ได้​สังหาร Undying Alchemist คน​หนึ่ง และ​เขา​จะ​ดรอป Orb of Alchemy 1 ​ชิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 3
A Regal Deathกษัตริย์คอมม์, ดาเรสโซ่ ราชาแห่งคมดาบ, ราชินีกระดูก, ราชินีฉายตะวัน,
คุณ​จะ​ได้​สังหาร ราชา หรือ ราชินี ผู้หนึ่ง​ที่​ทรง​พลัง​ยิ่ง และ​​ผู้​นั้น​จะ​ดรอป Regal Orb 1 ชิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 3
The CorruptCurrencyVaalVaal Orb,
คุณ​จะ​ได้​สังหาร ศัตรู​ อัน​ทรง​พลัง​ผู้​หนึ่ง ด่าน​ย่อย​วาล์ และ​มัน​จะ​ดรอป Vaal Orb 1 ชิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The God of Misfortuneเชิงผา,
คูดูคู เทพจำแลง,
คุณ​จะ​ได้​ทำลาย​เทวรูป​ปลอม คูดูคู กับ คาดากะ
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Overflowing Richesคุณ​จะ​ได้​สังหาร ศัตรู​ตัว​หนึ่ง ที่​ทำให้ เงิน​ตรา ทะลัก​ออก​มา
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Erased from MemoryCurrencyConvertToNormalOrb of Scouring,
คุณจะได้สังหาร ศัตรู อันทรงพลังยิ่งผู้หนึ่ง แล้วมันจะดรอป Orb of Scouring 1 ชิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 3

การคราฟท์ /12

ชื่อ
A Valuable Combinationคุณ​จะ​ได้​รับ Chaos Orb เพิ่มเติม 1 ​ชิ้น จาก ผู้​ค้าขาย​คน​หนึ่ง เมื่อ​คุณ​แลก​เปลี่ยน​ไอ​เทม​ที่​จะ​ทำให้​ได้​รับ Chaos Orb
ค่าถอนคำทำนาย: 2
Fated Connectionsคุณ​จะ​สร้าง​ไอเทม 6 รู 6 ​เชื่อม ด้วย​การ​ใช้ Jeweller's Orb เพียง​เท่านั้น
ค่าถอนคำทำนาย: 1
Trash to Treasureคุณ​จะ​เปลี่ยน​ ไอ​เทมธรรมดา 1 ชิ้น ให้​เป็น​ ไอ​เทม​ยูนิค ด้วย​การ​ใช้ Orb of Chance เพียง​ชิ้น​เดียว
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Jeweller's Touchคุณ​จะ​สร้าง​ไอเทม 5 รู 5 ​เชื่อม ด้วย​การ​ใช้ Jeweller's Orb เพียง​ชิ้นเดียว
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Erasmus' Giftคุณ​จะ​ได้ค้น​พบ หิน​สกิล ที่​มี​คุณภาพ 20%
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Sharpened Bladeคุณ​จะได้​เสริม​คุณภาพ​ของ อาวุธ เป็น​อย่าง​ยิ่ง ด้วย​การ​ใช้ Blacksmith's Whetstone 1 ชิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 3
The Hardened Armourคุณ​จะได้เสริม​คุณภาพ​ของ เกราะ เป็น​อย่าง​ยิ่ง ด้วย​การ​ใช้ Armourer's Scrap 1 ​ชิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Golden Touchคุณจะได้ใช้ Orb of Transmutation หนึ่งชิ้นไปกับ ไอเทม ชิ้นหนึ่ง แล้วมันจะให้ ม็อดเสริม อีกหลายอย่าง
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Vital Transformationคุณจะได้ใช้ Orb of Transmutation หนึ่งชิ้นไปกับ แหวน หรือ สร้อย ชิ้นหนึ่ง แล้วมันจะให้ม็อด พลังชีวิต อย่างหนึ่ง
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Resistant to Changeคุณจะได้ใช้ Orb of Transmutation หนึ่งชิ้นไปกับ แหวน, โล่ หรือ สร้อย ชิ้นหนึ่ง แล้วมันจะให้ม็อด ค่าต้านทาน ธาตุ
ค่าถอนคำทำนาย: 3
Touched by the Windคุณจะได้ใช้ Orb of Transmutation หนึ่งชิ้นไปกับ รองเท้า คู่หนึ่ง แล้วมันจะให้ม็อด ความเร็ว​ใน​การ​เคลื่อนที่
ค่าถอนคำทำนาย: 3
The Beautiful Guideคุณ​จะ​ได้​เสริม​คุณภาพ​ของ แผนที่ หนึ่งชิ้นเป็น​อย่าง​ยิ่ง ด้วย​การ​ใช้ Cartographer's Chisel 1 ​ชิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 3

Chain /51

ชื่อ
The Plaguemaw Iคุณ​จะ​ได้​เผชิญ​หน้า​กับ โกเลม อัน​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง ใน ด่าน​ย่อย​วาล์ แล้ว​สยบ​มัน
ค่าถอนคำทำนาย: 1
The Plaguemaw IIสุสาน ชั้นที่ 1, สุสาน ชั้นที่ 2,
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​หน้า​กับ มอนสเตอร์ เงามืด​ใน สุสาน แล้ว​สังหาร​พวก​มัน
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​หน้า​กับ มอนสเตอร์ เงามืด​ใน สุสาน, แผนที่ Bone Crypt​, แผนที่ Cursed Crypt​, หรือ​แผนที่ Necropolis แล้ว​สังหาร​พวก​มัน
ค่าถอนคำทำนาย: 6
The Plaguemaw IIIโวลล์ จักรพรรดิพิสุทธิ์, โดมินัส เทมพลาร์ระดับสูง,
คุณ​จะ​ถูก​ดัก​จู่โจม​โดย ผู้​ติดตาม​ของ ปากระบาด หลัง​จาก​ที่​คุณ​ได้​สังหาร มอนสเตอร์ ตน​หนึ่ง​ที่​ทรง​พลัง​ยิ่ง
ค่าถอนคำทำนาย: 7
The Plaguemaw IVสวนจักรพรรดิ,
คุณ​จะ​ถูก​ดัก​จู่โจม​โดย ผู้​ติดตาม​ของ ปากระบาด ใน สวนจักรพรรดิ
คุณ​จะ​ถูก​ดัก​จู่โจม​โดย ผู้​ติดตาม​ของ ปากระบาด ใน สวนจักรพรรดิ, แผนที่ Gardens, แผนที่ Courtyard, หรือแผนที่ Orchard
ค่าถอนคำทำนาย: 8
The Plaguemaw Vสายแร่คริสตัล,
Eber's Key,
คุณ​จะ​ได้​เข้า ห้อง​ของ ปาก​ระบาด ใน สาย​แร่​คริสตัล
คุณ​จะ​ได้​เข้า ห้อง​ของ ปาก​ระบาด ใน สาย​แร่​คริสตัล หรือ​แผนที่ Crystal Ore
ค่าถอนคำทำนาย: 9
Thaumaturgical History Iเรือนจำชั้นบน,
คุณ​จะ​ได้​อ่าน บันทึก​ของ​แชฟรอนน์ ใน ห้อง​พัก​ของ​พัศดี
ค่าถอนคำทำนาย: 4
Thaumaturgical History IIป่าตะวันตก,
คุณ​จะ​ได้​อ่าน ประกาศ​ของ​โดเอดรี ใน ป่า​ตะวัน​ตก ใน บท​ที่ 2
ค่าถอนคำทำนาย: 5
Thaumaturgical History IIIโถงแห่งบาป ชั้นที่ 1,
คุณ​จะ​ได้​ตรวจ​สอบ เครื่อง​เข้า​ภวังค์​โบราณ ใน โถง​แห่ง​บาป
ค่าถอนคำทำนาย: 6
Thaumaturgical History IVThe Harvest,
Ascent From Flesh
คุณ​จะ​ได้​อ่าน คำ​อุทิศ​ของ​มาลาไค ใน จุด​เก็บ​เกี่ยว
ค่าถอนคำทำนาย: 7
Ancient Rivalries IIโวลล์ จักรพรรดิพิสุทธิ์,
คุณจะได้สังหาร โวลล์ ขณะที่สวมใส่ไอเทมชิ้นหนึ่งของ โดเอดรี
ค่าถอนคำทำนาย: 5
Ancient Rivalries IIIกษัตริย์คอมม์,
คุณจะได้สังหาร คอมม์ ขณะที่สวมใส่ไอเทมชิ้นหนึ่งของ ไลออนอาย
ค่าถอนคำทำนาย: 6
Ancient Rivalries IVมาลาไค ผู้ครองฝันร้าย,
Hinekora's Sight
คุณจะได้สังหาร มาลาไค ขณะที่สวมใส่ไอเทมชิ้นหนึ่งของ วิคทาริโอ
ค่าถอนคำทำนาย: 7
The Feral Lord Iป่าใต้,
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​กับ สัตว์​ที่​มี​มลทิน ใน ป่า​ใต้ แล้ว​สังหาร​พวก​มัน
คุณจะได้เผชิญกับ สัตว์ที่มีมลทิน ใน ป่าใต้ หรือ​แผนที่ Tropical Island แล้วสังหารพวกมัน
ค่าถอนคำทำนาย: 5
The Feral Lord IIป่าเหนือ,
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​กับ สัตว์ อัน​ทรง​พลัง​ตัว​หนึ่ง ใน ป่า​เหนือ แล้ว​สังหาร​มัน
คุณจะได้เผชิญกับ สัตว์ อันทรงพลังตัวหนึ่ง ใน ป่าเหนือ​, แผนที่ Jungle Valley​, หรือ​แผนที่ Dark Forest แล้วสังหารมัน
ค่าถอนคำทำนาย: 6
The Feral Lord IIIทะเลสาบอันเหือดแห้ง,
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​กับ สัตว์​ที่​มี​มลทิน ใน ทะเลสาบอันเหือดแห้ง แล้ว​สังหาร​พวก​มัน
คุณจะได้เผชิญกับ สัตว์ที่มีมลทิน ใน ทะเลสาบอันเหือดแห้ง, แผนที่ Desert​, หรือ​แผนที่ Wasteland แล้วสังหารพวกมัน
ค่าถอนคำทำนาย: 7
The Feral Lord IVนครซาร์น,
คุณ​จะ​ได้​ค้น​พบ แล้ว​สังหาร Vulture อัน​ทรง​พลัง​ยิ่ง​ตัว​หนึ่ง ภายใน​อาณา​เขต​ของ ซาร์น
คุณ​จะ​ได้​ค้น​พบ แล้ว​สังหาร Vulture อัน​ทรง​พลัง​ยิ่ง​ตัว​หนึ่ง ภายใน​อาณา​เขต​ของ ซาร์น หรือแผนที่ต่างๆ ของ ซาร์น
ค่าถอนคำทำนาย: 8
The Feral Lord VMud Geyser Map,
Yriel's Key
คุณ​จะ​ได้​ค้น​พบ แล้ว​สังหาร Rhoa ติดไฟ อัน​ทรง​พลัง​ยิ่ง​ตัว​หนึ่ง ใน​แผนที่ Mud Geyser ด่าน​หนึ่ง
ค่าถอนคำทำนาย: 9
Anarchy's End IAnarchy's Price
คุณ​จะ​ได้​เข้า แผนที่​หนึ่ง แล้ว​สังหาร เอ็ก​ไซล์​อันธพาล​ คน​หนึ่ง ที่​พกพา ไพ่​พยากรณ์ 1 ​ใบ
ค่าถอนคำทำนาย: 4
Anarchy's End IIAnarchy's Price
คุณจะได้เข้า แผนที่หนึ่ง แล้วสังหาร เอ็กไซล์อันธพาล 2 คน โดยที่​แต่ละ​คน​พกพา ไพ่พยากรณ์ 1 ใบ
ค่าถอนคำทำนาย: 5
Anarchy's End IIIAnarchy's Price
คุณจะได้เข้า แผนที่หนึ่ง แล้วสังหาร เอ็กไซล์อันธพาล 4 คน โดยที่​แต่ละ​คน​พกพา ไพ่พยากรณ์ 1 ใบ
ค่าถอนคำทำนาย: 6
Anarchy's End IVAnarchy's Price
คุณจะได้เข้า แผนที่หนึ่ง แล้วสังหาร เอ็กไซล์อันธพาล 6 คน โดยที่​แต่ละ​คน​พกพา ไพ่พยากรณ์ 1 ใบ
ค่าถอนคำทำนาย: 7
Day of Sacrifice ISacrifice at Dawn
คุณ​จะ​ได้​สังหาร Vaal Fallen ที่​ทรง​พลัง​ตน​หนึ่ง ที่​จะ​ดรอป​ชิ้น​ส่วน Sacrifice at Dawn 1 ​ชิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 4
Day of Sacrifice IISacrifice at Noon
คุณ​จะ​ได้​เปิด กล่อง​นิรภัยแรร์ ที่​มี​มลทิน ที่​จะ​มี​ชิ้น​ส่วน Sacrifice at Noon 1 ชิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 5
Day of Sacrifice IIISacrifice at Dusk
คุณ​จะ​ได้​เข้าไป​ใน ด่าน​ย่อย​วาล์ อัน​ยาก​ลำบาก ที่​จะ​มี​ชิ้น​ส่วน Sacrifice at Dusk เพิ่มเติม 1 ​ชิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 6
Day of Sacrifice IVSacrifice at Midnight
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​กับ ศัตรู​ที่​รุกราน​ผู้​หนึ่ง ใน​ แผนที่แรร์ ที่​มี​มลทิน ที่​จะ​ดรอป​ชิ้น​ส่วน Sacrifice at Midnight 1 ​ชิ้น
ค่าถอนคำทำนาย: 7
Unbearable Whispers Iห้องสมุด,
คุณ​จะ​ได้​ค้น​พบ คัมภีร์ เล่ม​หนึ่ง​ใน ห้อง​สมุด
คุณจะได้ค้นพบ คัมภีร์ เล่มหนึ่งใน ห้องสมุด​, แผนที่ Academy​, แผนที่ Museum​, หรือ​แผนที่ Scriptorium
ค่าถอนคำทำนาย: 5
Unbearable Whispers IIหอคอยคทาแห่งพระเจ้า,
คุณ​จะ​ได้​ค้น​พบ คัมภีร์ เล่ม​หนึ่ง​ยาม​ที่​สังหาร มอนสเตอร์ ตัว​หนึ่ง​ใน หอคอยคทา​แห่ง​พระเจ้า
คุณจะได้ค้นพบ คัมภีร์ เล่มหนึ่งยามที่สังหาร มอนสเตอร์ ตัวหนึ่งใน หอคอยคทาแห่งพระเจ้า, แผนที่ Palace​, แผนที่ Residence​, หรือ​แผนที่ Villa
ค่าถอนคำทำนาย: 6
Unbearable Whispers IIIThe Harvest,
แชฟรอนน์แห่งอัมบรา,
คุณ​จะ​ได้​สังหาร แชฟรอนน์ แล้ว​เธอ​จะ​ดรอป คัมภีร์ เล่ม​หนึ่ง
ค่าถอนคำทำนาย: 7
Unbearable Whispers IVคุณ​จะ​ได้​สังหาร มอนสเตอร์ อัน​ทรง​พลัง​หนึ่ง​ตัว แล้ว​มัน​จะ​ดรอป คัมภีร์ เล่ม​หนึ่ง
ค่าถอนคำทำนาย: 8
Unbearable Whispers Vสุสานส่วนเสริม,
Inya's Key
คุณ​จะ​ได้​ค้น​พบ คัมภีร์ อันตราย​เล่ม​หนึ่ง​ใน​ห้อง​สุดท้าย​ของ เขาวงกต
ค่าถอนคำทำนาย: 9
The Unbreathing Queen Iซากปรักหักพังเฟลไชร์น,
Cemetery Map, Graveyard Map, Grave Trough Map,
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​กับเหล่า ผี​สาง ใน ซาก​แห่ง​เฟลไชร์น แล้ว​สังหาร​พวก​มัน
คุณจะได้เผชิญกับเหล่า ผีสาง ใน ซากปรักหักพังเฟลไชร์น​, แผนที่ Cemetery​, หรือ​แผนที่ Graveyard แล้วสังหารพวกมัน
ค่าถอนคำทำนาย: 5
The Unbreathing Queen IIสุสานส่วนเสริม,
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​กับ วิญญาณ​วีรชน ตน​หนึ่ง​ใน เขา​วงกต​นาย​เหนือ​หัว แล้ว​สยบ​มัน
ค่าถอนคำทำนาย: 6
The Unbreathing Queen IIIประภาคาร,
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​กับ วิญญาณ​วีรชน ตน​หนึ่ง​ใน เพลิงส่งสัญญาณ แล้ว​สยบ​มัน
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​กับ วิญญาณ​วีรชน ตน​หนึ่ง​ใน เพลิงส่งสัญญาณ หรือแผนที่ Lighthouse แล้ว​สยบ​มัน
ค่าถอนคำทำนาย: 7
The Unbreathing Queen IVวิหารแห่งการเสื่อมสลาย ชั้นที่ 1,
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​กับ วิญญาณ​วีรชน ตน​หนึ่ง​ใน วิหารแห่งการเสื่อมสลาย แล้ว​สยบ​มัน
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​กับ วิญญาณ​วีรชน ตน​หนึ่ง​ใน วิหารแห่งการเสื่อมสลาย หรือแผนที่ Arachnid Tomb แล้ว​สยบ​มัน
ค่าถอนคำทำนาย: 8
The Unbreathing Queen VCemetery Map, Volkuur's Key,
คุณ​จะ​ได้​สยบ ราชินี​ไร้​ลม​หายใจ ใน​แผนที่ Cemetery แห่ง​หนึ่ง
ค่าถอนคำทำนาย: 9
The Ambitious Bandit Iสุสาน ชั้นที่ 1, สุสาน ชั้นที่ 2, ป่าชัฏสยดสยอง, ป่าเหนือ, ห้องของผู้ชักใย, ซากปรักหักพังเฟลไชร์น, โถงแห่งบาป ชั้นที่ 1, โถงแห่งบาป ชั้นที่ 2,
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​หน้า​แล้ว​สังหารเหล่า โจร ใน​ด่าน​ที่​พวก​มัน​ไม่​ปรากฏ​ตัว​ตาม​ปกติ
ค่าถอนคำทำนาย: 4
The Ambitious Bandit IIตลาดค้าขาย,
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​หน้า​แล้ว​สังหารเหล่า โจร ใน ตลาด​ค้าขาย
คุณจะได้เผชิญหน้าแล้วสังหารเหล่า โจร ใน ตลาดค้าขาย​, แผนที่ Arcade​, แผนที่ Bazaar​, แผนที่ Port หรือ​แผนที่ Alleyways
ค่าถอนคำทำนาย: 5
The Ambitious Bandit IIIห้องสมุด,
The Ascetic
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​หน้า​แล้ว​สังหารเหล่า โจร ใน ห้องสมุด
คุณจะได้เผชิญหน้าแล้วสังหารเหล่า โจร ใน ห้องสมุด, แผนที่ Academy​, แผนที่ Museum​, หรือ​แผนที่ Scriptorium
ค่าถอนคำทำนาย: 6
Deadly Rivalry Iคุณ​จะ​ได้​เผชิญ​หน้า​กับ เอ็กไซล์​คู่อริ ผู้​หนึ่ง​ที่​ได้​รับ​พลัง เนเมซิส
ค่าถอนคำทำนาย: 4
Deadly Rivalry IIคุณ​จะ​ได้​เผชิญ​หน้า​กับ เอ็กไซล์​คู่อริ ผู้นั้น​​ที่​มี​ Onslaught ในปัจจุบัน
ค่าถอนคำทำนาย: 5
Deadly Rivalry IIIคุณจะได้เผชิญหน้ากับ เอ็กไซล์คู่อริ ผู้นั้นที่ถูกสิงสถิตโดย วิญญาณที่ถูกทรมาน ตน​หนึ่งในปัจจุบัน
ค่าถอนคำทำนาย: 6
Deadly Rivalry IVคุณ​จะ​ได้​เผชิญ​หน้า​กับ เอ็กไซล์​คู่อริ ผู้​นั้น​ที่​มีพลัง​จาก แท่นบูชา แห่ง​หนึ่งในปัจจุบัน
ค่าถอนคำทำนาย: 7
Deadly Rivalry VKintsugi
คุณ​จะ​ได้​เผชิญ​หน้า​กับ เอ็กไซล์​คู่อริ ผู้​นั้น​ที่​มีพลัง​จาก สายเลือด หนึ่งในปัจจุบัน
ค่าถอนคำทำนาย: 8
The Warmongers Iคุณจะได้เผชิญหน้าและสังหารเหล่า กองศึก
ค่าถอนคำทำนาย: 4
The Warmongers IIคุณจะได้เผชิญหน้าและสังหารเหล่า กองศึก กับ​กำลัง​เสริม​ของ​พวก​มัน
ค่าถอนคำทำนาย: 5
The Warmongers IIIคุณจะได้เผชิญหน้าและสังหารเหล่า กองศึก กับ​ทหารอีลีทของ​พวก​มัน
ค่าถอนคำทำนาย: 6
The Warmongers IVคุณจะได้เผชิญหน้าและสังหารเหล่า กองศึก กับ​หัวหน้า​ของ​พวก​มัน
ค่าถอนคำทำนาย: 7
Beyond Sight Iคุณจะได้สังหารเหล่า สาวก กับเหล่า ศัตรู ที่พวกมันอัญเชิญมา
ค่าถอนคำทำนาย: 4
Beyond Sight IIคุณจะได้สังหารเหล่า สาวก กับเหล่า ศัตรู อันทรงพลังที่พวกมันอัญเชิญมา
ค่าถอนคำทำนาย: 5
Beyond Sight IIIคุณจะได้สังหารเหล่า สาวก กับเหล่า ศัตรู อันทรงพลังที่พวกมันอัญเชิญมา
ค่าถอนคำทำนาย: 6
Beyond Sight IVคุณ​จะ​ได้​สังหาร ผู้นำ​สาส์น​แห่ง​บาเมธ กับ ศัตรู อัน​ทรง​พลัง​ยิ่ง​ที่​มัน​อัญเชิญ​มา
ค่าถอนคำทำนาย: 7

Community Wiki

Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wiki Edit

Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.