แผนที่ /155 ⍟

แผนที่ /155 ⍟

ImprintIconชื่อTierBossRegion
§CarcassCarcass Map0, 0, 0, 0, 14Amalgam of Nightmares
Glennach Cairns
ùSummitSummit Map0, 0, 0, 0, 16Mephod, the Earth Scorcher
Mephod, the Earth Scorcher
Lex Ejoris
µCorpseLava Lake Map0, 0, 0, 0, 15Kitava, The Destroyer
Lex Ejoris
\PalacePalace Map0, 0, 0, 0, 15God's Chosen
The Hallowed Husk
Lira Arthain
>VaalTempleBaseVaal Temple Map0, 0, 0, 0, 16K'aj Q'ura
K'aj Y'ara'az
K'aj A'alai
Lex Proxima
PlazaPlaza Map0, 5, 9, 11, 14The Goddess
Valdo's Rest
®DarkForestDark Forest Map0, 0, 10, 12, 15The Cursed King
Valdo's Rest
©SanctuaryCrimson Temple Map0, 0, 11, 13, 15The Sanguine Siren
Lira Arthain
SunkenCitySunken City Map0, 0, 0, 14, 16Armala, the Widow
Lex Ejoris
ûCoreCore Map0, 0, 11, 13, 15Eater of Souls
Eater of Souls
Lex Ejoris
èShrineShrine Map0, 9, 12, 13, 15Piety the Empyrean
Piety the Empyrean
New Vastir
ñMalformationMalformation Map0, 8, 12, 13, 15Nightmare Manifest
Lex Ejoris
¿ItemDeath and Taxes0, 0, 0, 0, 16Avatar of Apocalypse
Valdo's Rest
°NecropolisNecropolis Map0, 0, 0, 0, 16Burtok, Conjurer of Bones
Valdo's Rest
åCrystalOreCrystal Ore Map0, 0, 12, 14, 16Lord of the Hollows
Messenger of the Hollows
Champion of the Hollows
New Vastir
ÔItemActon's Nightmare0, 0, 9, 11, 14Rose
Thorn
Lex Proxima
¾OvergrownShrineOvergrown Shrine Map0, 0, 9, 11, 14Maligaro the Mutilator
Lex Proxima
×Pit1Pit Map0, 0, 0, 0, 15Olof, Son of the Headsman
New Vastir
ÿSulphurVentsAcid Caverns Map0, 0, 9, 12, 14Rama, The Kinslayer
Kalria, The Fallen
Invari, The Bloodshaper
Lokan, The Deceiver
Lokan, The Deceiver
Marchak, The Betrayer
Berrots, The Breaker
Vessider, The Unrivaled
Morgrants, The Deafening
Glennach Cairns
ÎFactoryFactory Map0, 0, 9, 11, 14Pesquin, the Mad Baron
Valdo's Rest
ÃSpiderForestSpider Forest Map0, 0, 0, 12, 14Enticer of Rot
Tirn's End
ÂPrimordialPoolPrimordial Pool Map0, 0, 0, 14, 16Nightmare's Omen
Haewark Hamlet
,LairLair Map0, 0, 0, 13, 16Lycius, Midnight's Howl
Lex Proxima
ÙItemHall of Grandmasters0, 0, 0, 0, 15Tirn's End
;PromenadePromenade Map0, 0, 0, 0, 15Blackguard Avenger
Blackguard Tempest
Tirn's End
ÅItemThe Coward's Trial0, 0, 0, 13, 16Infector of Dreams
Lex Proxima
}CryptCursed Crypt Map0, 0, 0, 13, 16Pagan Bishop of Agony
Lex Proxima
!ArachnidArachnid Tomb Map0, 0, 0, 0, 16Hybrid Widow
New Vastir
wBelfryBelfry Map0, 0, 0, 0, 14Lord of the Grey
Lex Proxima
ScriptoriumScriptorium Map0, 6, 10, 12, 14Gisale, Thought Thief
Glennach Cairns
)VaultVault Map0, 0, 0, 0, 15Guardian of the Vault
Haewark Hamlet
_WastePoolWaste Pool Map0, 9, 12, 14, 16Portentia, the Foul
Lex Ejoris
ÌWaterwaysWaterways Map0, 0, 0, 0, 14Fragment of Winter
Valdo's Rest
ŸSepulchreSepulchre Map0, 6, 10, 12, 15Doedre the Defiler
Doedre the Defiler
Lex Proxima
{MineralPoolsMineral Pools Map0, 0, 10, 12, 14Shock and Horror
Lex Proxima
rArmoryArmoury Map0, 0, 0, 11, 14Warmonger
Tirn's End
"QuarryGeode Map0, 9, 12, 13, 16Avatar of Undoing
Lira Arthain
]OvergrownRuinOvergrown Ruin Map0, 0, 0, 0, 15Visceris
Lira Arthain
ÓArachnidNestArachnid Nest Map0, 0, 0, 12, 14Spinner of False Hope
Lex Ejoris
ÚCellsCells Map0, 0, 10, 13, 15Shavronne the Sickening
Glennach Cairns
KDryWoodsAshen Wood Map0, 0, 0, 0, 15Lord of the Ashen Arrow
Lex Proxima
nBarrowsBarrows Map0, 0, 11, 13, 15Beast of the Pits
Haewark Hamlet
MSpiderLairSpider Lair Map0, 0, 0, 0, 14Thraxia
Glennach Cairns
RVaalCityAncient City Map0, 8, 11, 13, 15Legius Garhall
Lira Arthain
ItemDoryani's Machinarium0, 0, 0, 13, 16The Apex Assembly
Valdo's Rest
lMazeMaze Map0, 0, 0, 13, 16Shadow of the Vaal
Valdo's Rest
PCorrosionSulphur Vents Map0, 0, 0, 14, 16The Gorgon
Lira Arthain
jCanyonCanyon Map0, 0, 12, 14, 16Gnar, Eater of Carrion
Stonebeak, Battle Fowl
Lira Arthain
FBeaconLighthouse Map0, 7, 9, 11, 14Uruk Baleh
El'Abin, Bloodeater
Leli Goya, Daughter of Ash
Bin'aia, Crimson Rain
Valdo's Rest
ItemThe Perandus Manor0, 5, 9, 11, 14Platinia, Servant of Prospero
Auriot, Prospero's Furnace Guardian
Rhodion, Servant of Prospero
Osmea, Servant of Prospero
Pallias, Servant of Prospero
Argient, Servant of Prospero
Rheniot, Servant of Prospero
Tirn's End
OChateauChateau Map0, 5, 9, 11, 14Hephaeus, The Hammer
Tirn's End
1AntiquaryRelic Chambers Map0, 0, 9, 11, 14Litanius, the Black Prayer
Tirn's End
ÖCitySquareCity Square Map0, 7, 12, 14, 15Carius, the Unnatural
Pileah, Corpse Burner
Pileah, Burning Corpse
Haewark Hamlet
+ArcadeArcade Map0, 0, 0, 13, 15Herald of Ashes
Herald of Thunder
Glennach Cairns
EBurialChambersBurial Chambers Map0, 0, 0, 0, 15Witch of the Cauldron
Haewark Hamlet
*DryPeninsulaPeninsula Map0, 0, 0, 14, 16Titan of the Grove
Haewark Hamlet
GSulphurWastesLeyline Map0, 0, 0, 14, 16Mirage of Bones
New Vastir
dFungalCavernsFungal Hollow Map0, 0, 0, 0, 14Aulen Greychain
Tirn's End
ICageCage Map0, 5, 9, 11, 14Executioner Bloodwing
Glennach Cairns
?CavernFlooded Mine Map0, 0, 0, 11, 14The Eroding One
Glennach Cairns
cAridLakeArid Lake Map0, 5, 9, 11, 14Drought-Maddened Rhoa
Lex Proxima
WDesertDesert Map0, 0, 0, 11, 14Preethi, Eye-Pecker
Valdo's Rest
ËWharfWharf Map0, 5, 9, 11, 14Stone of the Currents
Tirn's End
0TowerTower Map1, 4, 8, 10, 14Liantra
Bazur
Lex Proxima
÷ParkPark Map1, 4, 8, 10, 14Suncaller Asha
Valdo's Rest
[MausoleumMausoleum Map1, 4, 8, 10, 14Tolman, the Exhumer
Tirn's End
iVolcanoVolcano Map1, 4, 8, 10, 14Forest of Flames
Glennach Cairns
çOasisDesert Spring Map2, 6, 9, 11, 14Terror of the Infinite Drifts
Terror of the Infinite Drifts
Tirn's End
#ItemOba's Cursed Trove2, 6, 9, 11, 14Shock and Horror
Lex Proxima
øAbyssCaldera Map2, 5, 9, 11, 14The Infernal King
Glennach Cairns
ÊCovesCoves Map2, 6, 9, 11, 14Telvar, the Inebriated
Pirate Treasure
Glennach Cairns
.ColonnadeColonnade Map2, 5, 9, 11, 14Tyrant
Glennach Cairns
zPierPier Map2, 6, 9, 11, 14Ancient Architect
Valdo's Rest
xWastelandWasteland Map2, 6, 9, 11, 14The Brittle Emperor
Valdo's Rest
^ItemThe Twilight Temple2, 5, 9, 11, 14Helial, the Day Unending
Selenia, the Endless Night
Tirn's End
=LunarisTempleMoon Temple Map2, 5, 9, 11, 14Sebbert, Crescent's Point
Tirn's End
æItemCaer Blaidd, Wolfpack's Den2, 6, 9, 11, 14Winterfang
Storm Eye
Solus, Pack Alpha
Tirn's End
9UndergroundRiverUnderground River Map2, 6, 9, 11, 14It That Fell
Tirn's End
TResidenceResidence Map2, 5, 9, 11, 14Excellis Aurafix
Tirn's End
QCrematoriumLava Chamber Map2, 6, 9, 11, 14Fire and Fury
Lex Proxima
ÁCorpseTrenchCoral Ruins Map2, 6, 9, 11, 14Captain Tanner Lightfoot
Lex Proxima
qUndergroundSeaUnderground Sea Map2, 6, 9, 11, 14Merveil, the Reflection
Merveil, the Returned
Lex Proxima
kChambersHaunted Mansion Map2, 5, 9, 11, 14Barthol, the Pure
Barthol, the Corruptor
Lex Proxima
ÑFieldsFields Map2, 5, 9, 11, 14Drek, Apex Hunter
Lex Proxima
6BathsConservatory Map2, 5, 9, 11, 14The Forgotten Soldier
Valdo's Rest
UGlacierGlacier Map2, 6, 9, 11, 14Rek'tar, the Breaker
Lex Proxima
3DungeonDungeon Map2, 5, 9, 11, 14Penitentiary Incarcerator
Valdo's Rest
XBeachBeach Map2, 6, 9, 11, 14Glace
Glennach Cairns
CLookoutLookout Map2, 5, 9, 11, 14The Grey Plague
Lex Proxima
oPhantasmagoriaPhantasmagoria Map2, 5, 9, 11, 14Erythrophagia
Glennach Cairns
ÀItemMao Kun3, 6, 10, 12, 14Fairgraves, Never Dying
Tirn's End
âPrimevalRuinsPrimordial Blocks Map3, 6, 10, 12, 14High Lithomancer
Lira Arthain
DigDig Map3, 6, 9, 12, 14Stalker of the Endless Dunes
Glennach Cairns
éArsenalArsenal Map3, 7, 10, 11, 14The Steel Soul
Lex Proxima
œGhettoGhetto Map3, 7, 10, 12, 14Lady Stormflay
New Vastir
«RacecourseRacecourse Map3, 6, 10, 11, 14Shredder of Gladiators
Crusher of Gladiators
Bringer of Blood
Glennach Cairns
³VillaVilla Map3, 6, 10, 12, 14The High Templar
Lex Proxima
ÒMesaMesa Map3, 7, 10, 11, 14Oak the Mighty
Valdo's Rest
<OrchardOrchard Map3, 7, 10, 12, 15Vision of Justice
Glennach Cairns
yBogBog Map3, 6, 10, 12, 14Skullbeak
Haewark Hamlet
vShipyardShipyard Map3, 7, 10, 12, 15Musky "Two-Eyes" Grenn
Susara, Siren of Pondium
Lussi "Rotmother" Roth
Valdo's Rest
tArenaArena Map3, 6, 10, 11, 14Avatar of the Huntress
Avatar of the Skies
Avatar of the Forge
Lex Proxima
ÐItemHallowed Ground3, 7, 10, 12, 14Maker of Mires
Haewark Hamlet
LCemeteryCemetery Map3, 7, 10, 12, 14Erebix, Light's Bane
Haewark Hamlet
sEstuaryEstuary Map3, 7, 10, 11, 14Sumter the Twisted
Lira Arthain
|PlateauPlateau Map3, 7, 10, 12, 14Puruna, the Challenger
Poporo, the Highest Spire
Lex Proxima
/ShoreShore Map3, 6, 10, 12, 14Belcer, the Pirate Lord
Tirn's End
ÉMudGeyserMud Geyser Map3, 6, 10, 11, 14Tunneltrap
Valdo's Rest
²ItemThe Vinktar Square3, 7, 10, 11, 14Avatar of Thunder
Lex Proxima
4CourtyardCourtyard Map3, 7, 10, 11, 14Oriath's Virtue
Oriath's Vengeance
Oriath's Vigil
Lex Proxima
gItemVaults of Atziri3, 7, 10, 11, 14Lex Proxima
~VaalPyramidVaal Pyramid Map3, 7, 10, 11, 14The Broken Prince
The Fallen Queen
The Hollow Lady
Lex Proxima
YBazaarBazaar Map3, 6, 10, 12, 15Ancient Sculptor
Lex Proxima
JTerraceGardens Map3, 7, 10, 12, 15Sallazzang
Sallazzang
Lira Arthain
ßItemPoorjoy's Asylum3, 6, 10, 12, 14Mistress Hyseria
Tirn's End
-TempleTemple Map3, 6, 10, 12, 14Jorus, Sky's Edge
Tirn's End
BThicketThicket Map3, 6, 9, 11, 14The Primal One
New Vastir
ÈItemWhakawairua Tuahu3, 7, 10, 12, 14Tormented Temptress
New Vastir
8StrandStrand Map3, 7, 10, 12, 14Master of the Blade
Massier
New Vastir
DTribunalCrater Map3, 6, 10, 12, 15Megaera
Tirn's End
HIcebergIceberg Map3, 6, 10, 11, 14Yorishi, Aurora-sage
Jeinei Yuushu
Otesha, the Giantslayer
Glennach Cairns
bPenPen Map3, 6, 10, 12, 14Arwyn, the Houndmaster
Arwyn, the Houndmaster
Arwyn, the Houndmaster
Lex Ejoris
NGraveyardGraveyard Map3, 6, 9, 11, 14Thunderskull
Steelpoint the Avenger
Champion of Frost
Valdo's Rest
hGrottoGrotto Map3, 7, 10, 13, 16Void Anomaly
Tirn's End
ðHighGardensTerrace Map4, 8, 11, 13, 16Varhesh, Shimmering Aberration
Glennach Cairns
7ReefReef Map4, 8, 11, 13, 15Nassar, Lion of the Seas
New Vastir
úDefiledCathedralDefiled Cathedral Map4, 7, 10, 12, 14Woad, Mockery of Man
Lira Arthain
üColosseumColosseum Map4, 7, 10, 12, 14Ambrius, Legion Slayer
Haewark Hamlet
:PrecinctPrecinct Map4, 7, 11, 13, 15Orra Greengate
Torr Olgosso
Damoi Tui
Eoin Greyfur
Wilorin Demontamer
Augustina Solaria
Igna Phoenix
Haewark Hamlet
uBoulevardSiege Map4, 7, 10, 12, 14Tahsin, Warmaker
Lex Ejoris
ÕItemThe Putrid Cloister4, 7, 11, 13, 15Headmistress Braeta
Glennach Cairns
(MuseumMuseum Map4, 7, 11, 13, 15He of Many Pieces
Glennach Cairns
ÛTropicalIslandTropical Island Map4, 8, 12, 14, 16Blood Progenitor
Glennach Cairns
$ItemOlmec's Sanctum4, 7, 11, 12, 15Olmec, the All Stone
Lex Ejoris
VCatacombBone Crypt Map4, 7, 11, 12, 15Xixic, High Necromancer
Lex Ejoris
ItemPillars of Arun4, 8, 11, 13, 15Talin, Faithbreaker
New Vastir
ADunesDunes Map4, 8, 11, 13, 15The Blacksmith
New Vastir
ÜRampartsRamparts Map4, 7, 11, 13, 16The Reaver
Lex Proxima
mIvoryTempleIvory Temple Map4, 8, 11, 12, 15Platinia
Auriot
Rhodion
Pallias
Argient
Rheniot
New Vastir
ÏSewerToxic Sewer Map4, 7, 11, 12, 15Arachnoxia
Lex Ejoris
ZChannelChannel Map4, 8, 11, 13, 15The Winged Death
Lira Arthain
fCourthouseCourthouse Map4, 7, 10, 12, 15Bolt Brownfur, Earth Churner
Thena Moga, the Crimson Storm
Ion Darkshroud, the Hungering Blade
Lira Arthain
SExcavationExcavation Map4, 7, 10, 12, 14Shrieker Eihal
Breaker Toruul
Lex Ejoris
2MarshesMarshes Map4, 8, 11, 13, 15Tore, Towering Ancient
Lira Arthain
5JungleValleyJungle Valley Map4, 7, 11, 14, 16Queen of the Great Tangle
Glennach Cairns
ÆAcademyAcademy Map4, 7, 11, 12, 14The Arbiter of Knowledge
Haewark Hamlet
»BasilicaBasilica Map5, 9, 12, 14, 16Konley, the Unrepentant
New Vastir
êCastleRuinsCastle Ruins Map5, 8, 12, 13, 15Leif, the Swift-Handed
Haewark Hamlet
ŒInfestationInfested Valley Map5, 8, 12, 14, 16Gorulis, Will-Thief
Lex Ejoris
ÄLaboratoryLaboratory Map5, 9, 12, 14, 16Riftwalker
Lira Arthain
ÇItemMaelström of Chaos5, 9, 12, 14, 16Merveil, the Reflection
Merveil, the Returned
Haewark Hamlet
ÍAtollAtoll Map5, 9, 12, 14, 16Puruna, the Challenger
Haewark Hamlet
eQuayPort Map5, 8, 11, 13, 15Unravelling Horror
Unravelling Horror
Unravelling Horror
Unravelling Horror
Unravelling Horror
Lex Ejoris
aAlleywaysAlleyways Map5, 8, 11, 12, 15Calderus
Lex Ejoris
Eye of the Storm17Sirus, Awakener of Worlds
Sirus, Awakener of Worlds
สมุดแผนที่ Monster /80 ⍟

สมุดแผนที่ Monster /80 ⍟

ชื่อModifiersSpectre
Baran, The Crusadermonster_no_drops_or_experience [1]
N
Baran, The Crusadermonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
Baranite ThaumaturgeY
Baranite Templarบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
Y
Baranite Inquisitorบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [15]
Y
Baranite ClericY
Baranite SisterY
Baranite PreacherY
Baranite Purge KnightY
Mana DemiurgeN
Arcane AnchorN
DaemonN
Veritania, The Redeemermonster_no_drops_or_experience [1]
N
Veritania, The Redeemermonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
Crystalline BrawlerY
SnowcallerY
Redemption KnightY
Redemption SentryY
Snow RhexY
Sky SentryN
Cloud RetchY
Snow HawkN
Al-Hezmin, The Huntermonster_no_drops_or_experience [1]
N
Al-Hezmin, The Huntermonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
Tunnelling CobraN
Tunnelling ViperN
Hunter Aspสร้างความเสียหาย เคออส
Y
Hunter Scorpionglobal_poison_on_hit [1]
base_poison_duration_+% [100]
Y
Man-TrackerY
Gilded ArachY
Blistered ArachN
Tunnelling AspUnwavering
N
Exotic ChimeralY
Hunting PartyY
Winged ViperY
Drox, The Warlordmonster_no_drops_or_experience [1]
N
Drox, The Warlordmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
War FowlY
Guard FowlY
Loyal MilitantY
Loyal Militantบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [15]
Y
Aspect of GloryY
Bone ChewerY
Aspect of GraceY
Aspect of MightY
Arena ChampionY
Arena MasterY
War FowlN
Guard FowlN
Loyal MilitantN
Loyal Militantบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [15]
N
Bone ChewerN
Vexillum ImmortalisN
Frightened Citizenmonster_no_drops_or_experience [1]
N
Infected Watchermonster_no_map_drops [1]
Y
Corrupted Hordemonster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Miscreationสร้างความเสียหาย ไฟ
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Undying Worshippermonster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Settlermonster_no_map_drops [1]
บล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
N
Corrupted Brood Nursemonster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [11]
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Furyfoot Devilสร้างความเสียหาย ไฟฟ้า
Leap
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Fire Throwermonster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Bone Lordปลุก Undead
เรียกโครงกระดูก
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Pythonสร้างความเสียหาย เคออส
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Invadermonster_no_map_drops [1]
N
Elite Mercenaryใช้ Cleave
monster_no_map_drops [1]
Y
Elite MercenaryCharge
monster_no_map_drops [1]
บล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
Y
Mage Mercenarymonster_no_map_drops [1]
บล็อคเวทย์
base_block_%_damage_taken [10]
Y
Hired Ruffianmonster_no_map_drops [1]
Y
Hired Thugmonster_no_map_drops [1]
บล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
Y
Corrupted Crawlermonster_no_map_drops [1]
Y
Corrupted Martyrระเบิด
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Larvaระเบิด
monster_no_map_drops [1]
N
Fused Crawlermonster_no_map_drops [1]
Y
Baran, The CrusaderN
Veritania, The RedeemerN
Al-Hezmin, The HunterN
Drox, The WarlordN
Sirus, Awakener of Worldsmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
Sirus, Awakener of Worldsmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
monster_no_drops_or_experience [1]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
สมุดแผนที่ Area /6 ⍟

สมุดแผนที่ Area /6 ⍟

เขตของสมุดแผนที่ Boss /4 ⍟

เขตของสมุดแผนที่ Boss /4 ⍟

เขตของสมุดแผนที่ /8 ⍟

เขตของสมุดแผนที่ /8 ⍟

Codeชื่อ
OutsideTopLeftHaewark Hamlet
InsideTopLeftTirn's End
InsideTopRightLex Proxima
OutsideTopRightLex Ejoris
OutsideBottomLeftNew Vastir
InsideBottomLeftGlennach Cairns
InsideBottomRightValdo's Rest
OutsideBottomRightLira Arthain
Quest /8 ⍟

Quest /8 ⍟

ActIconชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
11ChasingADreamไล่ตามความฝัน
Normal
คิรัค ได้ของให้คุณช่วยตามหาพี่น้องของเขา, Baran, โดยใช้เครื่องเปิดแผนที่ในที่ซ่อนของคุณ วางแผนที่ลงในเครื่องเปิดแผนที่ในที่ซ่อนของคุณ จากนั้นใช้งานเครื่องเปิดแผนที่
11PickingUpThePiecesเก็บชิ้นส่วน
Normal
คุยกับ Kirac ใน โอริอาท เพื่อเริ่มการสืบสวนหาสาเหตุการหายสาบสูญของพี่น้องของเขา ซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ซานะ
11TheAwakenerOfWorldsThe Awakener of Worlds
Normal
สำรวจ สมุดแผนที่ แล้วจัดการกับ ผู้ฆ่าเอลเดอร์ เพื่อล่อ Sirus, the Awakener of Worlds ออกมา
11TheCrusaderThe Crusader
Normal
Baran ซึ่งเป็นพี่น้องของ คิรัค ได้เสียสติไปแล้วและตอนนี้กำลังดักซุ่มอยู่ใน สมุดแผนที่ ค้นหาในแผนที่ตามมุมต่างๆของสมุดแผนที่เพื่อหาเขาแล้วจัดการกับเขาซะ
11TheElderslayersผู้สังหารเอลเดอร์
Normal
คุณได้พบกับ ซานะ ในแผนที่ คุยกับเธอ

รางวัล: ไพ่พยากรณ์
11TheHunterThe Hunter
Normal
Al-Hezmin ซึ่งเป็นผู้ที่เคยร่วมงานกับ ซานะ ได้เสียสติไปแล้วและตอนนี้กำลังดักซุ่มอยู่ใน สมุดแผนที่ จงค้นหาเขาในเขต {0} แล้วสยบเขาซะ
11TheRedeemerThe Redeemer
Normal
Veritania ซึ่งเป็นผู้ที่เคยร่วมงานกับ ซานะ ได้เสียสติไปแล้วและตอนนี้กำลังดักซุ่มอยู่ใน สมุดแผนที่ จงค้นหานางในเขต {0} แล้วสยบนางซะ
11TheWarlordThe Warlord
Normal
Drox ซึ่งเป็นผู้ที่เคยร่วมงานกับ ซานะ ได้เสียสติไปแล้วและตอนนี้กำลังดักซุ่มอยู่ใน สมุดแผนที่ จงค้นหาเขาในเขต {0} แล้วสยบเขาซะ
เขตของสมุดแผนที่ Drops /20 ⍟

เขตของสมุดแผนที่ Drops /20 ⍟

Conqueror Unique /4 ⍟

Conqueror Unique /4 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
LeashOfOblationLeash of Oblation Leather Belt
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ลดผลของสกิล Offering 25%
คุณสามารถใช้งาน Offering พร้อมกันได้ทุกชนิด
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล Offering 50%
ManastormManastorm Fossilised Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
ค่า มานาสูงสุด +(50–70)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–50)%
เมื่อใดที่คุณร่ายเวทย์ คุณจะสังเวยมานาทั้งหมดที่มีเพื่อนำมาเสริมเป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
คิดจาก 25% ของมานาที่สังเวยไป ผลอยู่ได้ 4 วินาที
TheBlackCaneThe Black Cane Royal Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 24%
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–15)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (40–60)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (40–60)%
Phantasm แต่ละตัวที่เสกออกมาจะทำให้คุณได้รับบัฟ Phantasmal Might
(Phantasmal Might จะเสริมความเสียหาย กายภาพ ให้กับเวทย์ที่คุณร่าย โดยขึ้นอยู่กับเลเวลของ Phantasm คุณสามารถมีบัฟนี้ซ้อนกันหลายบัฟได้)
TheIvoryTowerThe Ivory Tower Saint's Hauberk
ค่า Intelligence +(40–70)
โล่พลังงานสูงสุด +30 ต่อพลังชีวิตที่สำรองไว้ 100 หน่วย
ค่า มานาสูงสุด +(80–100)
ฟื้นฟู 2% ของโล่พลังงานต่อวินาที
รับความเสียหาย เคออส ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต
วัตถุประสงค์แอ็ทลาส /5 ⍟

วัตถุประสงค์แอ็ทลาส /5 ⍟

Iconชื่อUpgradeเลเวล
Zanaจบแผนที่ในสมุดแผนที่ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มเลเวลของ Zana
 • เลเวล 1: 0
 • เลเวล 2: 4
 • เลเวล 3: 10
 • เลเวล 4: 25
 • เลเวล 5: 50
 • เลเวล 6: 80
 • เลเวล 7: 120
 • Junสยบสมาชิกระดับสูงขององค์กรอิมมอร์ทัลเพิ่มเลเวลของ Jun
 • เลเวล 1: 0
 • เลเวล 2: 5
 • เลเวล 3: 10
 • เลเวล 4: 20
 • เลเวล 5: 30
 • เลเวล 6: 40
 • เลเวล 7: 50
 • Nikoดำดิ่งลึกลงไปในเมืองอะซูไรต์เพื่อเพิ่มเลเวลของ Niko
 • เลเวล 1: 0
 • เลเวล 2: 10
 • เลเวล 3: 20
 • เลเวล 4: 50
 • เลเวล 5: 90
 • เลเวล 6: 140
 • เลเวล 7: 200
 • Alvaสำรวจห้องในวิหารแอ็ทโซแอทล์ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มเลเวลของ Alva
 • เลเวล 1: 0
 • เลเวล 2: 15
 • เลเวล 3: 30
 • เลเวล 4: 40
 • เลเวล 5: 50
 • เลเวล 6: 60
 • เลเวล 7: 70
 • Einharจับมอนสเตอร์ใน Bestiary เพื่อเพิ่มเลเวลของ Einhar
 • เลเวล 1: 0
 • เลเวล 2: 5
 • เลเวล 3: 20
 • เลเวล 4: 45
 • เลเวล 5: 80
 • เลเวล 6: 120
 • เลเวล 7: 160
 • สมุดแผนที่ ซีรี่ส์ของแฟชั่น /28 ⍟

  สมุดแผนที่ ซีรี่ส์ของแฟชั่น /28 ⍟

  Iconชื่อ
  Minotaur Portrait Frame
  เพิ่ม Minotaur Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
  Hydra Portrait Frame
  เพิ่ม Hydra Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
  Chimera Portrait Frame
  เพิ่ม Chimera Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
  Phoenix Portrait Frame
  เพิ่ม Phoenix Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
  Minotaur Helmet
  เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Minotaur helmet
  Minotaur Boots
  เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Minotaur Boots
  Minotaur Gloves
  เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Minotaur gloves
  Minotaur Body Armour
  เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Minotaur body armour
  Hydra Helmet
  เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Hydra helmet
  Hydra Boots
  เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Hydra Boots
  Hydra Gloves
  เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Hydra gloves
  Hydra Body Armour
  เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Hydra body armour
  Chimera Helmet
  เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Chimera helmet
  Chimera Boots
  เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Chimera Boots
  Chimera Gloves
  เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Chimera gloves
  Chimera Body Armour
  เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Chimera body armour
  Phoenix Helmet
  เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Phoenix helmet
  Phoenix Boots
  เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Phoenix Boots
  Phoenix Gloves
  เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Phoenix gloves
  Phoenix Body Armour
  เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Phoenix body armour
  Minotaur Weapon Effect
  ขนาดกอง: 1 / 20
  เพิ่มเอฟเฟกต์ Minotaur ให้อาวุธที่ถือ
  Hydra Weapon Effect
  ขนาดกอง: 1 / 20
  เพิ่มเอฟเฟกต์ Hydra ให้อาวุธที่ถือ
  Chimera Weapon Effect
  ขนาดกอง: 1 / 20
  เพิ่มเอฟเฟกต์ Chimera ให้อาวุธที่ถือ
  Phoenix Weapon Effect
  ขนาดกอง: 1 / 20
  เพิ่มเอฟเฟกต์ Phoenix ให้อาวุธที่ถือ
  Atlas Table
  ขนาดกอง: 1 / 20
  สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
  Map Board
  ขนาดกอง: 1 / 20
  สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
  Scattered Papers
  ขนาดกอง: 1 / 20
  สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
  Shaper Fragment
  ขนาดกอง: 1 / 20
  สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ