สมุดแผนที่ Monster /80 ⍟

ชื่อModifiersSpectre
Baran, The Crusadermonster_no_drops_or_experience [1]
N
Baran, The Crusadermonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
Baranite ThaumaturgeY
Baranite Templarบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
Y
Baranite Inquisitorบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [15]
Y
Baranite ClericY
Baranite SisterY
Baranite PreacherY
Baranite Purge KnightY
Mana DemiurgeN
Arcane AnchorN
DaemonN
Veritania, The Redeemermonster_no_drops_or_experience [1]
N
Veritania, The Redeemermonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
Crystalline BrawlerY
SnowcallerY
Redemption KnightY
Redemption SentryY
Snow RhexY
Sky SentryN
Cloud RetchY
Snow HawkN
Al-Hezmin, The Huntermonster_no_drops_or_experience [1]
N
Al-Hezmin, The Huntermonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
Tunnelling CobraN
Tunnelling ViperN
Hunter Aspสร้างความเสียหาย เคออส
Y
Hunter Scorpionglobal_poison_on_hit [1]
base_poison_duration_+% [100]
Y
Man-TrackerY
Gilded ArachY
Blistered ArachN
Tunnelling AspUnwavering
N
Exotic ChimeralY
Hunting PartyY
Winged ViperY
Drox, The Warlordmonster_no_drops_or_experience [1]
N
Drox, The Warlordmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
War FowlY
Guard FowlY
Loyal MilitantY
Loyal Militantบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [15]
Y
Aspect of GloryY
Bone ChewerY
Aspect of GraceY
Aspect of MightY
Arena ChampionY
Arena MasterY
War FowlN
Guard FowlN
Loyal MilitantN
Loyal Militantบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [15]
N
Bone ChewerN
Vexillum ImmortalisN
Frightened Citizenmonster_no_drops_or_experience [1]
N
Infected Watchermonster_no_map_drops [1]
Y
Corrupted Hordemonster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Miscreationสร้างความเสียหาย ไฟ
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Undying Worshippermonster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Settlermonster_no_map_drops [1]
บล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
N
Corrupted Brood Nursemonster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [11]
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Furyfoot Devilสร้างความเสียหาย ไฟฟ้า
Leap
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Fire Throwermonster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Bone Lordปลุก Undead
เรียกโครงกระดูก
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Pythonสร้างความเสียหาย เคออส
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Invadermonster_no_map_drops [1]
N
Elite Mercenaryใช้ Cleave
monster_no_map_drops [1]
Y
Elite MercenaryCharge
monster_no_map_drops [1]
บล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
Y
Mage Mercenarymonster_no_map_drops [1]
บล็อคเวทย์
base_block_%_damage_taken [10]
Y
Hired Ruffianmonster_no_map_drops [1]
Y
Hired Thugmonster_no_map_drops [1]
บล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
Y
Corrupted Crawlermonster_no_map_drops [1]
Y
Corrupted Martyrระเบิด
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Larvaระเบิด
monster_no_map_drops [1]
N
Fused Crawlermonster_no_map_drops [1]
Y
Baran, The CrusaderN
Veritania, The RedeemerN
Al-Hezmin, The HunterN
Drox, The WarlordN
Sirus, Awakener of Worldsmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
Sirus, Awakener of Worldsmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
monster_no_drops_or_experience [1]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N

เขตของสมุดแผนที่ /8 ⍟

Codeชื่อ
OutsideTopLeftHaewark Hamlet
InsideTopLeftTirn's End
InsideTopRightLex Proxima
OutsideTopRightLex Ejoris
OutsideBottomLeftNew Vastir
InsideBottomLeftGlennach Cairns
InsideBottomRightValdo's Rest
OutsideBottomRightLira Arthain

Quest /8 ⍟

ActIconชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
11ไล่ตามความฝัน
Normal
คิรัค ได้ของให้คุณช่วยตามหาพี่น้องของเขา, Baran, โดยใช้เครื่องเปิดแผนที่ในที่ซ่อนของคุณ วางแผนที่ลงในเครื่องเปิดแผนที่ในที่ซ่อนของคุณ จากนั้นใช้งานเครื่องเปิดแผนที่
11เก็บชิ้นส่วน
Normal
คุยกับ Kirac ใน โอริอาท เพื่อเริ่มการสืบสวนหาสาเหตุการหายสาบสูญของพี่น้องของเขา ซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ซานะ

Reward: แผนที่
11The Awakener of Worlds
Normal
สำรวจ สมุดแผนที่ แล้วจัดการกับ ผู้ฆ่าเอลเดอร์ เพื่อล่อ Sirus, the Awakener of Worlds ออกมา
11The Crusader
Normal
Baran ซึ่งเป็นพี่น้องของ คิรัค ได้เสียสติไปแล้วและตอนนี้กำลังดักซุ่มอยู่ใน สมุดแผนที่ ค้นหาในแผนที่ตามมุมต่างๆของสมุดแผนที่เพื่อหาเขาแล้วจัดการกับเขาซะ
11ผู้สังหารเอลเดอร์
Normal
คุณได้พบกับ ซานะ ในแผนที่ คุยกับเธอ

Reward: ไอเทมอัพเกรดเขตในสมุดแผนที่
11The Hunter
Normal
Al-Hezmin ซึ่งเป็นผู้ที่เคยร่วมงานกับ ซานะ ได้เสียสติไปแล้วและตอนนี้กำลังดักซุ่มอยู่ใน สมุดแผนที่ จงค้นหาเขาในเขต %1% แล้วสยบเขาซะ
11The Redeemer
Normal
Veritania ซึ่งเป็นผู้ที่เคยร่วมงานกับ ซานะ ได้เสียสติไปแล้วและตอนนี้กำลังดักซุ่มอยู่ใน สมุดแผนที่ จงค้นหานางในเขต %1% แล้วสยบนางซะ
11The Warlord
Normal
Drox ซึ่งเป็นผู้ที่เคยร่วมงานกับ ซานะ ได้เสียสติไปแล้วและตอนนี้กำลังดักซุ่มอยู่ใน สมุดแผนที่ จงค้นหาเขาในเขต %1% แล้วสยบเขาซะ

Atlas BaseType Drops /20 ⍟

Conqueror Unique /14 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Booming Populace อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(10–20)%
watchstone_uses_remaining [15]

「Conqueror」Limited Drop
Booming Populace
Hands of the High Templar Crusader Gloves
ต้องการ เลเวล: 66
สามารถแก้ไขได้แม้มี มลทิน
สามารถมีม็อดติดไอเทมได้สูงสุด 5 ม็อด ขณะที่ยังมีม็อดบรรทัดนี้อยู่
(หากม็อดนี้หายไป จะสูญเสียม็อดติดไอเทมทุกม็อดเหลือไว้เพียงม็อดเดียว)
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (150–200)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (7–12)%
ต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(20–30)%

「Conqueror」Limited Drop
Hands of the High Templar
Irresistable Temptation อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
แผนที่จะมี ม็อด พรีฟิกซ์ แบบสุ่มเพิ่มอีก 1 ม็อด
watchstone_uses_remaining [18]

「Conqueror」Limited Drop
Irresistable Temptation
Leash of Oblation Leather Belt
ต้องการ เลเวล: 49
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
ลดผลของสกิล Offering 25%
คุณสามารถใช้งาน Offering พร้อมกันได้ทุกชนิด
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล Offering 50%

「Conqueror」Limited Drop
Leash of Oblation
Manastorm Fossilised Spirit Shield
ต้องการ เลเวล: 59
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 3% (Hidden)
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
ค่า มานาสูงสุด +(50–70)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–50)%
เมื่อใดที่คุณร่ายเวทย์ คุณจะสังเวยมานาทั้งหมดที่มีเพื่อนำมาเสริมเป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
คิดจาก 25% ของมานาที่สังเวยไป ผลอยู่ได้ 4 วินาที

「Conqueror」Limited Drop
Manastorm
Misinformation อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
เลเวลของมอนสเตอร์ในพื้นที่ +1
map_mod_effect_+%_for_non_unique_maps [Array]
watchstone_uses_remaining [12]

「Conqueror」Limited Drop
Misinformation
Stalwart Defenders อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
เลเวลของมอนสเตอร์ในพื้นที่ +1
เพิ่มพลังชีวิต ของมอนสเตอร์ อีก (20–40)%
watchstone_uses_remaining [12]

「Conqueror」Limited Drop
Stalwart Defenders
Territories Unknown อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
แผนที่จะมี ม็อด ซัฟฟิกซ์ แบบสุ่มเพิ่มอีก 1 ม็อด
watchstone_uses_remaining [18]

「Conqueror」Limited Drop
Territories Unknown
Terror อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
เลเวลของมอนสเตอร์ในพื้นที่ +1
เพิ่มความเสียหาย ของมอนสเตอร์ อีก (15–30)%
watchstone_uses_remaining [12]

「Conqueror」Limited Drop
Terror
The Black Cane Royal Sceptre
ต้องการ เลเวล: 50
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–15)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (40–60)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (40–60)%
Phantasm แต่ละตัวที่เสกออกมาจะทำให้คุณได้รับบัฟ Phantasmal Might
(Phantasmal Might จะเสริมความเสียหาย กายภาพ ให้กับเวทย์ที่คุณร่าย โดยขึ้นอยู่กับเลเวลของ Phantasm คุณสามารถมีบัฟนี้ซ้อนกันหลายบัฟได้)

「Conqueror」Limited Drop
The Black Cane
The Ivory Tower Saint's Hauberk
ต้องการ เลเวล: 67
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 5% (Hidden)
ค่า Intelligence +(40–70)
โล่พลังงานสูงสุด +30 ต่อพลังชีวิตที่สำรองไว้ 100 หน่วย
ค่า มานาสูงสุด +(80–100)
ฟื้นฟู 2% ของโล่พลังงานต่อวินาที
รับความเสียหาย เคออส ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต

「Conqueror」Limited Drop
The Ivory Tower
The Saviour Legion Sword
ต้องการ เลเวล: 62
summon_mirage_warrior_on_crit [100]
ใช้งาน Reflection เลเวล 20 อัตโนมัติเมื่อสวมใส่
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–50)%
เสริมความเสียหาย กายภาพ (16–22) ถึง (40–45)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–12)%
เพิ่มโอกาสคลิติคอล (8–12)%

「Conqueror」Limited Drop
The Saviour
Thread of Hope Crimson Jewel
ต้องการ เลเวล: 20
ส่งผลต่อพาสซีพในวงแหวนขนาด เล็ก เท่านั้น
(จิวเวลนี้มีทั้งรัศมีเริ่มต้นและรัศมีสูงสุด ซึ่งมีเพียงพาสซีฟที่อยู่ระหว่างรัศมีทั้งสองเท่านั้นจึงจะถือว่าอยู่ในรัศมีของจิวเวลนี้)
พาสซีฟในรัศมีถูกจัดสรรได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับ tree
ต้านทาน ทุกธาตุ (-20–-10)%

「Conqueror」Limited Drop
Thread of Hope
War Among the Stars อัญมณีผู้พิทักษ์งาช้าง
พื้นที่นี้มีกองมอนสเตอร์ Elder Fiends เพิ่มอีก (4–7) กอง
พื้นที่นี้มีกองมอนสเตอร์ Shaper Creations เพิ่มอีก (4–7) กอง
watchstone_uses_remaining [12]

「Conqueror」Limited Drop
War Among the Stars

Atlas ซีรี่ส์ของแฟชั่น /28 ⍟

Iconชื่อ
Minotaur Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
เพิ่ม Minotaur Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Minotaur Portrait Frame
Hydra Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
เพิ่ม Hydra Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Hydra Portrait Frame
Chimera Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
เพิ่ม Chimera Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Chimera Portrait Frame
Phoenix Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
เพิ่ม Phoenix Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Phoenix Portrait Frame
Minotaur Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Minotaur helmet
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Minotaur Helmet
Minotaur Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Minotaur Boots
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Minotaur Boots
Minotaur Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Minotaur gloves
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Minotaur Gloves
Minotaur Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Minotaur body armour
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Minotaur Body Armour
Hydra Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Hydra helmet
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Hydra Helmet
Hydra Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Hydra Boots
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Hydra Boots
Hydra Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Hydra gloves
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Hydra Gloves
Hydra Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Hydra body armour
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Hydra Body Armour
Chimera Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Chimera helmet
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Chimera Helmet
Chimera Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Chimera Boots
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Chimera Boots
Chimera Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Chimera gloves
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Chimera Gloves
Chimera Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Chimera body armour
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Chimera Body Armour
Phoenix Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Phoenix helmet
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Phoenix Helmet
Phoenix Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Phoenix Boots
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Phoenix Boots
Phoenix Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Phoenix gloves
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Phoenix Gloves
Phoenix Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Phoenix body armour
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Phoenix Body Armour
Minotaur Weapon Effect
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟกต์ Minotaur ให้อาวุธที่ถือ
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Minotaur Weapon Effect
Hydra Weapon Effect
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟกต์ Hydra ให้อาวุธที่ถือ
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Hydra Weapon Effect
Chimera Weapon Effect
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟกต์ Chimera ให้อาวุธที่ถือ
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Chimera Weapon Effect
Phoenix Weapon Effect
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟกต์ Phoenix ให้อาวุธที่ถือ
「Atlas of Worlds」Limited Drop

Phoenix Weapon Effect
Atlas Table
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Atlas Table
Map Board
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Map Board
Scattered Papers
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Scattered Papers
Shaper Fragment
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Shaper Fragment