แผนที่ List /165 ⍟

แผนที่ List /165 ⍟

TImprintIconชื่อTierBossเขตของสมุดแผนที่
1ÊCovesCoves Map1, 4, 8, 10, 14Telvar, the Inebriated
Pirate Treasure
Tirn's End
15JungleValleyJungle Valley Map1, 4, 8, 10, 14Queen of the Great Tangle
Lex Proxima
1+ArcadeArcade Map1, 4, 8, 10, 14Herald of Ashes
Herald of Thunder
Glennach Cairns
1bPenPen Map1, 4, 8, 10, 14Arwyn, the Houndmaster
Arwyn, the Houndmaster
Arwyn, the Houndmaster
Valdo's Rest
2^ItemThe Twilight Temple2, 5, 9, 11, 14Helial, the Day Unending
Selenia, the Endless Night
Tirn's End
2æItemCaer Blaidd, Wolfpack's Den2, 6, 9, 11, 14Winterfang
Storm Eye
Solus, Pack Alpha
Tirn's End
2#ItemOba's Cursed Trove2, 6, 9, 11, 14Shock and Horror
Lex Proxima
2ÑFieldsFields Map2, 5, 9, 11, 14Drek, Apex Hunter
Tirn's End
2ËWharfWharf Map2, 6, 9, 11, 14Stone of the Currents
Tirn's End
2äFrozenCabinsFrozen Cabins Map2, 6, 10, 12, 15Captain Clayborne, The Accursed
Lex Proxima
2ÃSpiderForestSpider Forest Map2, 6, 9, 11, 14Enticer of Rot
Lex Proxima
2DTribunalCrater Map2, 5, 9, 11, 14Megaera
Lex Proxima
2iVolcanoVolcano Map2, 6, 9, 11, 14Forest of Flames
Lex Proxima
2*DryPeninsulaPeninsula Map2, 5, 9, 11, 14Titan of the Grove
Lex Proxima
2ÛTropicalIslandTropical Island Map2, 6, 9, 11, 14Blood Progenitor
Glennach Cairns
2SunkenCitySunken City Map2, 6, 9, 11, 14Armala, the Widow
Glennach Cairns
2ŒInfestationInfested Valley Map2, 5, 9, 11, 14Gorulis, Will-Thief
Glennach Cairns
2,LairLair Map2, 5, 9, 11, 14Lycius, Midnight's Howl
Valdo's Rest
2;PromenadePromenade Map2, 5, 9, 11, 14Blackguard Avenger
Blackguard Tempest
Valdo's Rest
2JTerraceGardens Map2, 6, 9, 11, 14Sallazzang
Sallazzang
Valdo's Rest
29UndergroundRiverUnderground River Map2, 6, 9, 11, 14It That Fell
Tirn's End
2=LunarisTempleMoon Temple Map2, 5, 9, 11, 14Sebbert, Crescent's Point
Tirn's End
2úDefiledCathedralDefiled Cathedral Map2, 6, 9, 11, 14Woad, Mockery of Man
Lex Proxima
2qUndergroundSeaUnderground Sea Map2, 6, 9, 11, 14Merveil, the Reflection
Merveil, the Returned
Lex Proxima
2hGrottoGrotto Map2, 5, 9, 11, 14Void Anomaly
Glennach Cairns
20TowerTower Map2, 5, 9, 11, 14Liantra
Bazur
Glennach Cairns
2tArenaArena Map2, 6, 9, 11, 14Avatar of the Huntress
Avatar of the Skies
Avatar of the Forge
Valdo's Rest
3gItemVaults of Atziri3, 7, 10, 11, 14Lex Proxima
3ÐItemHallowed Ground3, 7, 10, 12, 14Maker of Mires
Haewark Hamlet
3ÀItemMao Kun3, 6, 10, 12, 14Fairgraves, Never Dying
Tirn's End
3ßItemPoorjoy's Asylum3, 6, 10, 12, 14Mistress Hyseria
Tirn's End
3²ItemThe Vinktar Square3, 7, 10, 11, 14Avatar of Thunder
Lex Proxima
3ÈItemWhakawairua Tuahu3, 7, 10, 12, 14Tormented Temptress
New Vastir
3PlazaPlaza Map3, 6, 10, 12, 14The Goddess
Haewark Hamlet
3LCemeteryCemetery Map3, 7, 10, 12, 14Erebix, Light's Bane
Haewark Hamlet
3ÉMudGeyserMud Geyser Map3, 6, 10, 12, 16Tunneltrap
Tirn's End
3/ShoreShore Map3, 6, 10, 12, 14Belcer, the Pirate Lord
Tirn's End
37ReefReef Map3, 6, 10, 12, 15Nassar, Lion of the Seas
Lex Proxima
34CourtyardCourtyard Map3, 7, 10, 11, 14Oriath's Virtue
Oriath's Vengeance
Oriath's Vigil
Lex Proxima
3"QuarryGeode Map3, 7, 10, 12, 14Avatar of Undoing
Lex Proxima
3UGlacierGlacier Map3, 6, 10, 11, 14Rek'tar, the Breaker
Lex Proxima
3PCorrosionSulphur Vents Map3, 6, 10, 12, 14The Gorgon
Lex Proxima
3^ForkingRiverForking River Map3, 6, 10, 12, 14 Ormud, Fiend of the Flood
Lex Ejoris
3wBelfryBelfry Map3, 6, 9, 11, 14Lord of the Grey
New Vastir
38StrandStrand Map3, 7, 10, 12, 14Master of the Blade
Massier
New Vastir
3RVaalCityAncient City Map3, 6, 10, 11, 14Legius Garhall
Glennach Cairns
3NGraveyardGraveyard Map3, 7, 10, 12, 15Thunderskull
Steelpoint the Avenger
Champion of Frost
Glennach Cairns
3jCanyonCanyon Map3, 7, 10, 12, 15Gnar, Eater of Carrion
Stonebeak, Battle Fowl
Valdo's Rest
3<OrchardOrchard Map3, 6, 9, 11, 14Vision of Justice
Valdo's Rest
3KDryWoodsAshen Wood Map3, 7, 10, 11, 14Lord of the Ashen Arrow
Valdo's Rest
3cAridLakeArid Lake Map3, 6, 10, 11, 14Drought-Maddened Rhoa
Valdo's Rest
3zPierPier Map3, 7, 10, 12, 15Ancient Architect
Lira Arthain
3âPrimevalRuinsPrimordial Blocks Map3, 6, 10, 12, 14High Lithomancer
Lira Arthain
3ÎFactoryFactory Map3, 7, 10, 13, 16Pesquin, the Mad Baron
Tirn's End
3-TempleTemple Map3, 6, 10, 12, 14Jorus, Sky's Edge
Tirn's End
3]OvergrownRuinOvergrown Ruin Map3, 7, 10, 11, 14Visceris
Lex Proxima
3~VaalPyramidVaal Pyramid Map3, 7, 10, 11, 14The Broken Prince
The Fallen Queen
The Hollow Lady
Lex Proxima
3ÄLaboratoryLaboratory Map3, 7, 10, 12, 14Riftwalker
New Vastir
3»BasilicaBasilica Map3, 6, 9, 12, 14Konley, the Unrepentant
Glennach Cairns
3QCrematoriumLava Chamber Map3, 6, 10, 11, 14Fire and Fury
Glennach Cairns
3ÏSewerToxic Sewer Map3, 7, 10, 11, 14Arachnoxia
Lira Arthain
4$ItemOlmec's Sanctum4, 7, 11, 12, 15Olmec, the All Stone
Lex Ejoris
4ItemPillars of Arun4, 8, 11, 13, 15Talin, Faithbreaker
New Vastir
4ÕItemThe Putrid Cloister4, 7, 11, 13, 15Headmistress Braeta
Glennach Cairns
4ÜRampartsRamparts Map4, 7, 11, 12, 14The Reaver
Haewark Hamlet
4ZChannelChannel Map4, 7, 11, 13, 15The Winged Death
Haewark Hamlet
4éArsenalArsenal Map4, 7, 11, 12, 15The Steel Soul
Lex Ejoris
4ÂPrimordialPoolPrimordial Pool Map4, 7, 10, 12, 14Nightmare's Omen
Lex Ejoris
4WDesertDesert Map4, 8, 11, 12, 15Preethi, Eye-Pecker
New Vastir
4ADunesDunes Map4, 8, 11, 13, 15The Blacksmith
New Vastir
4xWastelandWasteland Map4, 8, 12, 14, 16The Brittle Emperor
Glennach Cairns
4HIcebergIceberg Map4, 8, 11, 13, 16Yorishi, Aurora-sage
Jeinei Yuushu
Otesha, the Giantslayer
Glennach Cairns
4:PrecinctPrecinct Map4, 8, 11, 13, 15Orra Greengate
Torr Olgosso
Damoi Tui
Eoin Greyfur
Wilorin Demontamer
Augustina Solaria
Igna Phoenix
Lira Arthain
4CLookoutLookout Map4, 7, 10, 12, 14The Grey Plague
Lira Arthain
42MarshesMarshes Map4, 7, 10, 12, 15Tore, Towering Ancient
Lira Arthain
4GSulphurWastesLeyline Map4, 7, 10, 12, 14Mirage of Bones
Haewark Hamlet
4ÆAcademyAcademy Map4, 7, 11, 13, 16The Arbiter of Knowledge
Lex Proxima
4VCatacombBone Crypt Map4, 7, 11, 12, 15Xixic, High Necromancer
Lex Ejoris
4åCrystalOreCrystal Ore Map4, 7, 10, 12, 14Lord of the Hollows
Messenger of the Hollows
Champion of the Hollows
Lex Ejoris
4©SanctuaryCrimson Temple Map4, 8, 11, 13, 15The Sanguine Siren
New Vastir
4ICageCage Map4, 7, 11, 14, 16Executioner Bloodwing
Glennach Cairns
4(MuseumMuseum Map4, 7, 11, 13, 15He of Many Pieces
Glennach Cairns
4fCourthouseCourthouse Map4, 8, 11, 13, 15Bolt Brownfur, Earth Churner
Thena Moga, the Crimson Storm
Ion Darkshroud, the Hungering Blade
Lira Arthain
5ÇItemMaelström of Chaos5, 9, 12, 14, 16Merveil, the Reflection
Merveil, the Returned
Haewark Hamlet
5ItemThe Perandus Manor, 5, 9, 11, 14Platinia, Servant of Prospero
Auriot, Prospero's Furnace Guardian
Rhodion, Servant of Prospero
Osmea, Servant of Prospero
Pallias, Servant of Prospero
Argient, Servant of Prospero
Rheniot, Servant of Prospero
Tirn's End
5ÍAtollAtoll Map5, 9, 12, 14, 16Puruna, the Challenger
Haewark Hamlet
5çOasisDesert Spring Map, 5, 9, 11, 14Terror of the Infinite Drifts
Terror of the Infinite Drifts
Tirn's End
5FBeaconLighthouse Map5, 9, 12, 14, 16Uruk Baleh
El'Abin, Bloodeater
Leli Goya, Daughter of Ash
Bin'aia, Crimson Rain
Lira Arthain
5\PalacePalace Map5, 8, 12, 13, 15God's Chosen
The Hallowed Husk
Haewark Hamlet
5OChateauChateau Map, 5, 9, 11, 14Hephaeus, The Hammer
Tirn's End
5§CarcassCarcass Map, 5, 9, 11, 14Amalgam of Nightmares
Lex Proxima
5ÚCellsCells Map5, 8, 11, 12, 15Shavronne the Sickening
Lex Ejoris
5_WastePoolWaste Pool Map5, 8, 12, 14, 16Portentia, the Foul
Lex Ejoris
5rArmoryArmoury Map5, 8, 11, 13, 15Warmonger
Lex Ejoris
5èShrineShrine Map5, 9, 12, 14, 16Piety the Empyrean
Piety the Empyrean
New Vastir
5kChambersHaunted Mansion Map, 5, 9, 11, 14Barthol, the Pure
Barthol, the Corruptor
Glennach Cairns
6RobotTunnelSiloSilo Map, 6, 9, 11, 14Renkarr, The Kiln Keeper
Tirn's End
6ñMalformationMalformation Map, 6, 10, 12, 14Nightmare Manifest
Glennach Cairns
7ÌWaterwaysWaterways Map, 7, 12, 14, 15Fragment of Winter
Haewark Hamlet
7®DarkForestDark Forest Map, 7, 9, 11, 14The Cursed King
Valdo's Rest
8aAlleywaysAlleyways Map, 8, 12, 13, 15Calderus
Lex Ejoris
8`DesertShipGraveyardDry Sea Map, , 8, 10, 14Gazuul, Droughtspawn
Valdo's Rest
8«RacecourseRacecourse Map, 8, 11, 13, 15Shredder of Gladiators
Crusher of Gladiators
Bringer of Blood
Lira Arthain
9ÔItemActon's Nightmare, , 9, 11, 14Rose
Thorn
Lex Proxima
9¢StagnationStagnation Map, , 9, 11, 14Murgeth Bogsong
Glennach Cairns
9{MineralPoolsMineral Pools Map, , 9, 11, 14Shock and Horror
Valdo's Rest
9¾OvergrownShrineOvergrown Shrine Map, , 9, 11, 14Maligaro the Mutilator
Lex Proxima
93DungeonDungeon Map, 9, 12, 14, 16Penitentiary Incarcerator
Lex Ejoris
91AntiquaryRelic Chambers Map, 9, 12, 13, 15Litanius, the Black Prayer
New Vastir
9MSpiderLairSpider Lair Map, , 9, 12, 14Thraxia
Glennach Cairns
9[MausoleumMausoleum Map, 9, 12, 13, 16Tolman, the Exhumer
Lira Arthain
10œGhettoGhetto Map, , 10, 12, 15Lady Stormflay
Valdo's Rest
10'ForbiddenWoodsForbidden Woods Map, , 10, 11, 14Skictis, Frostkeeper
Takatax Brittlethorn
Corruptor Eedaiak
Lira Arthain
10oPhantasmagoriaPhantasmagoria Map, , 10, 12, 14Erythrophagia
Lex Proxima
10ScriptoriumScriptorium Map, , 10, 13, 15Gisale, Thought Thief
Glennach Cairns
11$BurnGrave Trough Map, , 11, 13, 15The Restless Shade
Haewark Hamlet
11eQuayPort Map, , , 11, 14Unravelling Horror
Unravelling Horror
Unravelling Horror
Unravelling Horror
Unravelling Horror
Tirn's End
11ëColdRiverCold River Map, , , 11, 14Khor, Sister of Shadows
Ara, Sister of Light
Lex Proxima
11dFungalCavernsFungal Hollow Map, , 11, 13, 15Aulen Greychain
Haewark Hamlet
116BathsConservatory Map, , 11, 13, 15The Forgotten Soldier
Lex Ejoris
11mIvoryTempleIvory Temple Map, , , 11, 14Platinia
Auriot
Rhodion
Pallias
Argient
Rheniot
Valdo's Rest
11?CavernFlooded Mine Map, , 11, 13, 15The Eroding One
Lira Arthain
12ÁCorpseTrenchCoral Ruins Map, , , 12, 14Captain Tanner Lightfoot
Tirn's End
12%CrimsonTownshipCrimson Township Map, , , 12, 15Kadaris, Crimson Mayor
Lex Proxima
12DigDig Map, , , 12, 14Stalker of the Endless Dunes
Lex Ejoris
12uBoulevardSiege Map, , 12, 14, 16Tahsin, Warmaker
New Vastir
12vShipyardShipyard Map, , 12, 14, 16Musky "Two-Eyes" Grenn
Susara, Siren of Pondium
Lussi "Rotmother" Roth
Lira Arthain
13ÅItemThe Coward's Trial, , , 13, 16Infector of Dreams
Lex Proxima
13ItemDoryani's Machinarium, , , 13, 16The Apex Assembly
Valdo's Rest
13÷ParkPark Map, , , 13, 16Suncaller Asha
Lex Proxima
13|PlateauPlateau Map, , , 13, 15Puruna, the Challenger
Poporo, the Highest Spire
Glennach Cairns
13}CryptCursed Crypt Map, , , 13, 16Pagan Bishop of Agony
Lex Proxima
13lMazeMaze Map, , , 13, 16Shadow of the Vaal
Valdo's Rest
14øAbyssCaldera Map, , , 14, 16The Infernal King
Haewark Hamlet
14ÒMesaMesa Map, , , , 14Oak the Mighty
Tirn's End
14XBeachBeach Map, , , 14, 16Glace
Lex Ejoris
14üColosseumColosseum Map, , , 14, 16Ambrius, Legion Slayer
New Vastir
14ÖCitySquareCity Square Map, , , , 14Carius, the Unnatural
Pileah, Corpse Burner
Pileah, Burning Corpse
Valdo's Rest
14BramblefallBramble Valley Map, , , , 14Melur Thornmaul
Elida Blisterclaw
Orvi Acidbeak
Valdo's Rest
14nBarrowsBarrows Map, , , 14, 16Beast of the Pits
Lira Arthain
14SExcavationExcavation Map, , , 14, 16Shrieker Eihal
Breaker Toruul
Haewark Hamlet
14ûCoreCore Map, , , , 14Eater of Souls
Eater of Souls
Haewark Hamlet
14BThicketThicket Map, , , , 14The Primal One
Lex Proxima
14ŸSepulchreSepulchre Map, , , , 14Doedre the Defiler
Doedre the Defiler
Lex Ejoris
14ÿSulphurVentsAcid Caverns Map, , , , 14Rama, The Kinslayer
Kalria, The Fallen
Invari, The Bloodshaper
Lokan, The Deceiver
Lokan, The Deceiver
Marchak, The Betrayer
Berrots, The Breaker
Vessider, The Unrivaled
Morgrants, The Deafening
Glennach Cairns
14TResidenceResidence Map, , , , 14Excellis Aurafix
Glennach Cairns
15ùSummitSummit Map, , , , 15Mephod, the Earth Scorcher
Mephod, the Earth Scorcher
Haewark Hamlet
15ðHighGardensTerrace Map, , , , 15Varhesh, Shimmering Aberration
Haewark Hamlet
15YBazaarBazaar Map, , , , 15Ancient Sculptor
Tirn's End
15.ColonnadeColonnade Map, , , , 15Tyrant
Tirn's End
15µCorpseLava Lake Map, , , , 15Kitava, The Destroyer
Lex Proxima
15yBogBog Map, , , , 15Skullbeak
Lex Ejoris
15êCastleRuinsCastle Ruins Map, , , , 15Leif, the Swift-Handed
Lira Arthain
15sEstuaryEstuary Map, , , , 15Sumter the Twisted
Lira Arthain
15àThaumaturgyDungeonFoundry Map, , , , 15The Shifting Ire
Ciergan, Shadow Alchemist
New Vastir
15)VaultVault Map, , , , 15Guardian of the Vault
New Vastir
15!ArachnidArachnid Tomb Map, , , , 15Hybrid Widow
New Vastir
15³VillaVilla Map, , , , 15The High Templar
Glennach Cairns
16¿ItemDeath and Taxes, , , , 16Avatar of Apocalypse
Valdo's Rest
16×Pit1Pit Map, , , , 16Olof, Son of the Headsman
New Vastir
16ÓArachnidNestArachnid Nest Map, , , , 16Spinner of False Hope
Haewark Hamlet
16>VaalTempleBaseVaal Temple Map, , , , 16K'aj Q'ura
K'aj Y'ara'az
K'aj A'alai
Lex Proxima
16EBurialChambersBurial Chambers Map, , , , 16Witch of the Cauldron
Lex Ejoris
16°NecropolisNecropolis Map, , , , 16Burtok, Conjurer of Bones
Valdo's Rest
17Eye of the Storm17Sirus, Awakener of Worlds
Sirus, Awakener of Worlds
สมุดแผนที่ Monster /82 ⍟

สมุดแผนที่ Monster /82 ⍟

ชื่อModifiersSpectre
Baran, The Crusadermonster_no_drops_or_experience [1]
N
Baran, The Crusadermonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
Baranite ThaumaturgeY
Baranite Templarบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
Y
Baranite Inquisitorบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [15]
Y
Baranite ClericY
Baranite SisterY
Baranite PreacherY
Baranite Purge KnightY
Mana DemiurgeN
Arcane AnchorN
DaemonN
Veritania, The Redeemermonster_no_drops_or_experience [1]
N
Veritania, The Redeemermonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
Crystalline BrawlerY
SnowcallerY
Redemption KnightY
Redemption SentryY
Snow RhexY
Sky SentryN
Cloud RetchY
Snow HawkN
Al-Hezmin, The Huntermonster_no_drops_or_experience [1]
N
Al-Hezmin, The Huntermonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
Tunnelling CobraN
Tunnelling ViperN
Hunter Aspสร้างความเสียหาย เคออส
Y
Hunter Scorpionglobal_poison_on_hit [1]
base_poison_duration_+% [100]
Y
Man-TrackerY
Gilded ArachY
Blistered ArachN
Tunnelling AspUnwavering
N
Exotic ChimeralY
Hunting PartyY
Winged ViperY
Drox, The Warlordmonster_no_drops_or_experience [1]
N
Drox, The Warlordmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
War FowlY
Guard FowlY
Loyal MilitantY
Loyal Militantบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [15]
Y
Aspect of GloryY
Bone ChewerY
Aspect of GraceY
Aspect of MightY
Arena ChampionY
Arena MasterY
War FowlN
Guard FowlN
Loyal MilitantN
Loyal Militantบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [15]
N
Bone ChewerN
Vexillum ImmortalisN
Frightened Citizenmonster_no_drops_or_experience [1]
N
Corrupted Hordemonster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Miscreationสร้างความเสียหาย ไฟ
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Undying Worshippermonster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Settlermonster_no_map_drops [1]
บล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
N
Corrupted Brood Nursemonster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [11]
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Furyfoot Devilสร้างความเสียหาย ไฟฟ้า
Leap
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Fire Throwermonster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Bone Lordปลุก Undead
เรียกโครงกระดูก
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Pythonสร้างความเสียหาย เคออส
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Invadermonster_no_map_drops [1]
N
Elite Mercenaryใช้ Cleave
monster_no_map_drops [1]
Y
Elite MercenaryCharge
monster_no_map_drops [1]
บล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
Y
Mage Mercenarymonster_no_map_drops [1]
บล็อคเวทย์
base_block_%_damage_taken [10]
Y
Hired Ruffianmonster_no_map_drops [1]
Y
Hired Thugmonster_no_map_drops [1]
บล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
Y
Corrupted Crawlermonster_no_map_drops [1]
Y
Corrupted Swarmermonster_no_map_drops [1]
Y
Corrupted AshweaverUndead
number_of_chains [2]
base_projectile_speed_+% [-20]
monster_no_map_drops [1]
Y
Corrupted IceweaverUndead
number_of_chains [2]
base_projectile_speed_+% [-20]
monster_no_map_drops [1]
Y
Corrupted Martyrระเบิด
monster_no_map_drops [1]
N
Corrupted Larvaระเบิด
monster_no_map_drops [1]
N
Scion of Corruptionปลุก Undead
monster_no_map_drops [1]
Y
Baran, The CrusaderN
Veritania, The RedeemerN
Al-Hezmin, The HunterN
Drox, The WarlordN
Sirus, Awakener of Worldsmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-66]
จะไม่มีทางเดินช้าลง
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [4000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [3000]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [2000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [1500]
cannot_be_stunned_while_stunned [1]
cannot_be_stunned_for_ms_after_stun_finished [4000]
N
Sirus, Awakener of WorldsN
สมุดแผนที่ Area /6 ⍟

สมุดแผนที่ Area /6 ⍟

End Game Bosses /15 ⍟

End Game Bosses /15 ⍟

ใหม่ล่าสุดเลยBosses
1.1 AtziriAtziri, Queen of the Vaal · Vessel of the Vaal
1.2 BlightAbaxoth, the End of All That Is · Bameth, Shifting Darkness · Ephij, Crackling Sky · Na'em, Bending Stone · Tzteosh, Hungering Flame
2.3 ProphecyEber, the Plaguemaw · Inya, the Unbearable Whispers · Yriel, the Feral Lord · Volkuur, the Unbreathing Queen
2.4 Void GuardianThe Shaper · Guardian of the Chimera · Guardian of the Hydra · Guardian of the Minotaur · Guardian of the Phoenix
2.5 Breach LordChayula, Who Dreamt · Esh, Forked Thought · Tul, Creeping Avalanche · Uul-Netol, Unburdened Flesh · Xoph, Dark Embers
3.1 Warbands LichAmanamu, Liege of the Lightless · Ulaman, Sovereign of the Well
3.1 The Elder GuardianThe Elder · The Constrictor · The Enslaver · The Eradicator · The Purifier
3.2 BestiaryCraiceann, First of the Deep · Farrul, First of the Plains · Fenumus, First of the Night · Saqawal, First of the Sky
3.3 IncursionThe Vaal Omnitect
3.4 DelveAhuatotli, the Blind · Aul, the Crystal King · Kurgal, the Blackblooded
3.5 BetrayalCatarina, Master of Undeath
3.6 SynthesisCortex · ความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกเขียนใหม่ · ความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกแต่งเติม · ความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกแก้ไข · ความทรงจำที่ห่างไกลที่ถูกบิดเบือน
3.9 Conquerors of the AtlasSirus, Awakener of Worlds · Al-Hezmin, The Hunter · Veritania, The Redeemer · Drox, The Warlord · Baran, The Crusader
3.11 Harvestโอชาบิ อวตารแห่งสวน · Ersi, Mother of Thorns · Namharim, Born of Night · Janaar, the Omen
3.13 Atlas CoreThe Maven
เขตของสมุดแผนที่ Boss /4 ⍟

เขตของสมุดแผนที่ Boss /4 ⍟

เขตของสมุดแผนที่ /8 ⍟

เขตของสมุดแผนที่ /8 ⍟

Codeชื่อ
OutsideTopLeftHaewark Hamlet
InsideTopLeftTirn's End
InsideTopRightLex Proxima
OutsideTopRightLex Ejoris
OutsideBottomLeftNew Vastir
InsideBottomLeftGlennach Cairns
InsideBottomRightValdo's Rest
OutsideBottomRightLira Arthain
Quest /8 ⍟

Quest /8 ⍟

ActIconชื่อแสดงคำอธิบายแบบละเอียด
11ChasingADreamไล่ตามความฝัน
Normal
คิรัค ได้ของให้คุณช่วยตามหาพี่น้องของเขา, Baran, โดยใช้เครื่องเปิดแผนที่ในที่ซ่อนของคุณ วางแผนที่ลงในเครื่องเปิดแผนที่ในที่ซ่อนของคุณ จากนั้นใช้งานเครื่องเปิดแผนที่
11PickingUpThePiecesเก็บชิ้นส่วน
Normal
คุยกับ Kirac ใน โอริอาท เพื่อเริ่มการสืบสวนหาสาเหตุการหายสาบสูญของพี่น้องของเขา ซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ซานะ

รางวัล: หินสกิลเสริม
11TheAwakenerOfWorldsThe Awakener of Worlds
Normal
สำรวจ สมุดแผนที่ แล้วจัดการกับ ผู้ฆ่าเอลเดอร์ เพื่อล่อ Sirus, the Awakener of Worlds ออกมา
11TheCrusaderThe Crusader
Normal
Baran ซึ่งเป็นพี่น้องของ คิรัค ได้เสียสติไปแล้วและตอนนี้กำลังดักซุ่มอยู่ใน สมุดแผนที่ ค้นหาในแผนที่ตามมุมต่างๆของสมุดแผนที่เพื่อหาเขาแล้วจัดการกับเขาซะ
11TheElderslayersผู้สังหารเอลเดอร์
Normal
คุณได้พบกับ ซานะ ในแผนที่ คุยกับเธอ

รางวัล: ไพ่พยากรณ์
11TheHunterThe Hunter
Normal
Al-Hezmin ซึ่งเป็นผู้ที่เคยร่วมงานกับ ซานะ ได้เสียสติไปแล้วและตอนนี้กำลังดักซุ่มอยู่ใน สมุดแผนที่ จงค้นหาเขาในเขต {0} แล้วสยบเขาซะ
11TheRedeemerThe Redeemer
Normal
Veritania ซึ่งเป็นผู้ที่เคยร่วมงานกับ ซานะ ได้เสียสติไปแล้วและตอนนี้กำลังดักซุ่มอยู่ใน สมุดแผนที่ จงค้นหานางในเขต {0} แล้วสยบนางซะ
11TheWarlordThe Warlord
Normal
Drox ซึ่งเป็นผู้ที่เคยร่วมงานกับ ซานะ ได้เสียสติไปแล้วและตอนนี้กำลังดักซุ่มอยู่ใน สมุดแผนที่ จงค้นหาเขาในเขต {0} แล้วสยบเขาซะ
เขตของสมุดแผนที่ Drops /20 ⍟

เขตของสมุดแผนที่ Drops /20 ⍟

Conqueror Unique /4 ⍟

Conqueror Unique /4 ⍟

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
LeashOfOblationLeash of Oblation Leather Belt
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(15–20)
(ค่าคุณสมบัติคือ Strength, Dexterity และ Intelligence)
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(50–70)
คุณสามารถใช้งาน Offering พร้อมกันได้ทุกชนิด
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล Offering 50%
ManastormManastorm Fossilised Spirit Shield
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (15–20)%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
ค่า มานาสูงสุด +(50–70)
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (30–50)%
เมื่อใดที่คุณร่ายเวทย์ คุณจะสังเวยมานาทั้งหมดที่มีเพื่อนำมาเสริมเป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
คิดจาก 25% ของมานาที่สังเวยไป ผลอยู่ได้ 4 วินาที
TheBlackCaneThe Black Cane Royal Sceptre
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 24%
ค่า Intelligence +(20–30)
เพิ่มความเร็วในการร่าย (8–15)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (40–60)%
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (40–60)%
Phantasm แต่ละตัวที่เสกออกมาจะทำให้คุณได้รับบัฟ Phantasmal Might
(Phantasmal Might จะเสริมความเสียหาย กายภาพ ให้กับเวทย์ที่คุณร่าย โดยขึ้นอยู่กับเลเวลของ Phantasm คุณสามารถมีบัฟนี้ซ้อนกันหลายบัฟได้)
TheIvoryTowerThe Ivory Tower Saint's Hauberk
ค่า Intelligence +(40–70)
โล่พลังงานสูงสุด +30 ต่อพลังชีวิตที่สำรองไว้ 100 หน่วย
ค่า มานาสูงสุด +(80–100)
ฟื้นฟู 2% ของโล่พลังงานต่อวินาที
รับความเสียหาย เคออส ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต
วัตถุประสงค์แอ็ทลาส /5 ⍟

วัตถุประสงค์แอ็ทลาส /5 ⍟

Iconชื่อUpgradeเลเวล
Zanaจบแผนที่ในสมุดแผนที่ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มเลเวลของ Zana
 • เลเวล 1: 0
 • เลเวล 2: 4
 • เลเวล 3: 10
 • เลเวล 4: 25
 • เลเวล 5: 50
 • เลเวล 6: 80
 • เลเวล 7: 120
 • Junสยบสมาชิกระดับสูงขององค์กรอิมมอร์ทัลเพิ่มเลเวลของ Jun
 • เลเวล 1: 0
 • เลเวล 2: 5
 • เลเวล 3: 10
 • เลเวล 4: 20
 • เลเวล 5: 30
 • เลเวล 6: 40
 • เลเวล 7: 50
 • Nikoดำดิ่งลึกลงไปในเมืองอะซูไรต์เพื่อเพิ่มเลเวลของ Niko
 • เลเวล 1: 0
 • เลเวล 2: 10
 • เลเวล 3: 20
 • เลเวล 4: 50
 • เลเวล 5: 90
 • เลเวล 6: 140
 • เลเวล 7: 200
 • Alvaสำรวจห้องในวิหารแอ็ทโซแอทล์ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มเลเวลของ Alva
 • เลเวล 1: 0
 • เลเวล 2: 15
 • เลเวล 3: 30
 • เลเวล 4: 40
 • เลเวล 5: 50
 • เลเวล 6: 60
 • เลเวล 7: 70
 • Einharจับมอนสเตอร์ใน Bestiary เพื่อเพิ่มเลเวลของ Einhar
 • เลเวล 1: 0
 • เลเวล 2: 5
 • เลเวล 3: 20
 • เลเวล 4: 45
 • เลเวล 5: 80
 • เลเวล 6: 120
 • เลเวล 7: 160
 • สมุดแผนที่ ซีรี่ส์ของแฟชั่น /28 ⍟

  สมุดแผนที่ ซีรี่ส์ของแฟชั่น /28 ⍟

  Iconชื่อ
  Minotaur Portrait Frame
  เพิ่ม Minotaur Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
  Hydra Portrait Frame
  เพิ่ม Hydra Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
  Chimera Portrait Frame
  เพิ่ม Chimera Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
  Phoenix Portrait Frame
  เพิ่ม Phoenix Portrait Frame ให้ตัวละครนี้
  Minotaur Helmet
  เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Minotaur helmet
  Minotaur Boots
  เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Minotaur Boots
  Minotaur Gloves
  เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Minotaur gloves
  Minotaur Body Armour
  เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Minotaur body armour
  Hydra Helmet
  เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Hydra helmet
  Hydra Boots
  เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Hydra Boots
  Hydra Gloves
  เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Hydra gloves
  Hydra Body Armour
  เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Hydra body armour
  Chimera Helmet
  เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Chimera helmet
  Chimera Boots
  เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Chimera Boots
  Chimera Gloves
  เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Chimera gloves
  Chimera Body Armour
  เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Chimera body armour
  Phoenix Helmet
  เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Phoenix helmet
  Phoenix Boots
  เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Phoenix Boots
  Phoenix Gloves
  เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Phoenix gloves
  Phoenix Body Armour
  เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Phoenix body armour
  Minotaur Weapon Effect
  ขนาดกอง: 1 / 20
  เพิ่มเอฟเฟกต์ Minotaur ให้อาวุธที่ถือ
  Hydra Weapon Effect
  ขนาดกอง: 1 / 20
  เพิ่มเอฟเฟกต์ Hydra ให้อาวุธที่ถือ
  Chimera Weapon Effect
  ขนาดกอง: 1 / 20
  เพิ่มเอฟเฟกต์ Chimera ให้อาวุธที่ถือ
  Phoenix Weapon Effect
  ขนาดกอง: 1 / 20
  เพิ่มเอฟเฟกต์ Phoenix ให้อาวุธที่ถือ
  Atlas Table
  สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
  Map Board
  Master: Niko Lv6
  Favour: 10720
  สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
  Scattered Papers
  Master: Niko Lv6
  Favour: 4090
  สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
  Shaper Fragment
  สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ
  Atlas Core
  MechanicsThe Maven · Nucleus of the Maven · สถานหล่อหลอมของเมเวน · สูญสิ้นซึ่งเมตตาปราณี · ม็อดตารางสมุดแผนที่ · ราชทูต
  The Uncharted Realmsคำเชิญของเมเวน: The Feared · คำเชิญของเมเวน: The Forgotten · คำเชิญของเมเวน: The Formed · คำเชิญของเมเวน: The Hidden · คำเชิญของเมเวน: The Twisted · The Maven's Writ
  Rewards เคอเรนซี่MavenOrbMaven's Orb · AtlasRadiusTier4Elevanted Sextant · RegretOrbOrb of Unmaking · MavenKeyFragmentCrescent Splinter
  ModifiersMavenOrbMaven's Orb · AtlasRadiusTier4Elevanted Sextant · อัญมณีผู้พิทักษ์แพลทินัม · อัญมณีผู้พิทักษ์ไทเทเนียม · อัญมณีผู้พิทักษ์โครเมียม · Unique อัญมณีผู้พิทักษ์ · คำเชิญของเมเวน
  แผนที่Foundry Map · Frozen Cabins Map · Grave Trough Map · Crimson Township Map · Forking River Map · Cold River Map · Forbidden Woods Map · Dry Sea Map · Stagnation Map · Bramble Valley Map · Silo Map
  ที่ซ่อนที่ซ่อน Nocturnal · ที่ซ่อน Primeval
  Rewards UniqueArn's Anguish · Graven's Secret · Olesya's Delight · Viridi's Veil · Doppelgänger Guise · The Walls · The Claim · The Closest Peak · Atop the Atlas · The Vast Horizon · The Builder · Restless Cycles · The False Hope