Timeless Jewel

Timeless Jewel
จิวเวล
ใส่ลงไปในช่องของ Jewel ในสกิลติดตัว คลิ้กขวาเพื่อนำออกจากช่อง
Timeless Jewel
DropLevel 20
BaseType Timeless Jewel
BaseType Timeless Jewel
Class จิวเวล
TypeMetadata/Items/Jewels/JewelTimeless
Tagsjewel, intjewel, dexjewel, strjewel, not_for_sale
Unique /5

Unique /5

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
VaalCivilizationGlorious Vanity Timeless Jewel
อาบเลือดเครื่องสังเวยในนามแห่ง Xibaqua จำนวน (100–8000) ชีวิต
พาสซีฟในรัศมีถูกพิชิตโดยวาล์
local_jewel_effect_base_radius [1500]
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิตไม่สามารถถูกแก้โดยจิวเวลอื่นได้)
TemplarCivilizationMilitant Faith Timeless Jewel
กระหายที่จะเชิดชูผู้ถูกแปรพักตร์โดยหัวหน้าเทมพลาร์ Maxarius จำนวน (2000–10000) คน
พาสซีฟในรัศมีถูกพิชิตโดยเหล่าเทมพลาร์
local_jewel_effect_base_radius [1500]
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิตไม่สามารถถูกแก้โดยจิวเวลอื่นได้)
[two random mods of devotion]
MarakethCivilizationBrutal Restraint Timeless Jewel
มอบเดคาราจำนวน (500–8000) ชีวิตเพื่อคอยรับใช้อังคาราแห่ง Balbala
พาสซีฟในรัศมีถูกพิชิตโดยมาราเคะ
local_jewel_effect_base_radius [1500]
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิตไม่สามารถถูกแก้โดยจิวเวลอื่นได้)
EternalEmpireCivilizationElegant Hubris Timeless Jewel
จ่าย (2000–160000) เหรียญเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ Cadiro
พาสซีฟในรัศมีถูกพิชิตโดยจักรวรรดินิรันดร
local_jewel_effect_base_radius [1500]
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิตไม่สามารถถูกแก้โดยจิวเวลอื่นได้)
KaruiCivilizationLethal Pride Timeless Jewel
นำทัพนักรบใต้บัญชาแห่ง Kaom จำนวน (10000–18000) นาย
พาสซีฟในรัศมีถูกพิชิตโดยคารุย
local_jewel_effect_base_radius [1500]
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิตไม่สามารถถูกแก้โดยจิวเวลอื่นได้)
ไอเทม

ไอเทม

อาวุธมือเดียว กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม อาวุธสองมือ ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ เบ็ดตกปลา ไม้พลองสงคราม Offhand ซองธนู โล่ เกราะ ถุงมือ รองเท้า เสื้อเกราะ หมวก จิวเวลรี่ สร้อย แหวน เข็มขัด เครื่องประดับโจร ขวดยา ขวดยาพลังชีวิต ขวดยามานา ขวดยาลูกผสม ขวดยาช่วยเหลือ ขวดยาช่วยเหลือคริติคอล The Labyrinth ไอเทมเขาวงกต อุปกรณ์เขาวงกต ไอเทมแผนที่เขาวงกต อื่นๆ เคอเรนซี่ซ้อนได้ ชิ้นส่วนแผนที่ ของตกแต่งที่ซ่อน ไพ่พยากรณ์ ไอเทมแผนที่อื่นๆ วิญญาณเทพสถิต ชิ้น จิวเวล จิวเวลอะบิส ตัวบ่มฟัก กล่องนิรภัย Heist สัญญาจ้าง พิมพ์เขียว เครื่องประดับโจร อุปกรณ์สวมใส่กองโจร เครื่องมือกองโจร ผ้าคุมกองโจร เข็มกลัดกองโจร เป้าหมาย Heist Experimented
Alternate Passive /5 ⍟

Alternate Passive /5 ⍟

FactionregularNotableKeystoneUnique
VaalCivilization
วาล์
ChangesTo Random ModsChangesTo Random ModsXibaqua: Divine Flesh
Ahuana: Immortal Ambition
Doryani: Corrupted Soul
Rathpith Globe
Rebuke of the Vaal
Pledge of Hands
Maw of Conquest
KaruiCivilization
Karui
Adds +2/+4 StrAdds Random ModsKaom: Strength of Blood
Rakiata: Tempered by War
Akoya: Chainbreaker
Kaom's Primacy
Marohi Erqi
Lavianga's Wisdom
Tavukai
MarakethCivilization
Maraketh
Adds +2/+4 DexAdds Random ModsBalbala: The Traitor
Asenath: Dance with Death
Nasima: Second Sight
Asenath's Gentle Touch
Darkscorn
Al Dhih
Aukuna's Will
TemplarCivilization
Templar
+5/+10 Devotion+5 Devotion or ChangesTo Random ModsMaxarius: Transcendence
Dominus: Inner Conviction
Avarius: Power of Purpose
Voll's Protector
Divinarius
The Sorrow of the Divine
Sign of the Sin Eater
EternalEmpireCivilization
นิรันดร์
Remove Existing ModsAdds or ChangesTo Random ModsCadiro: Supreme Decadence
Victario: Supreme Grandstanding
Caspiro: Supreme Ostentation
Lioneye's Paws
Maligaro's Virtuosity
Honourhome
Wreath of Phrecia
Passive Skills Changes to /150 ⍟

Passive Skills Changes to /150 ⍟

FactionTypeIconชื่อStats
วาล์Keystone
DivineFleshDivine Fleshความเสียหายทุกชนิด จะมองข้าม โล่พลังงาน
แปลง 50% ของความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับเป็น เคออส
ต้านทาน เคออส สูงสุด +10%

(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
สละกายเนื้อของเจ้าให้กับพระองค์ และในความอ่อนแอนั้นเจ้าจะพบความแข็งแกร่ง
Glorious Vanity: Xibaqua
วาล์Keystone
SoulTetherKeystoneImmortal Ambitionโล่พลังงานเริ่มต้นจากศูนย์
โล่พลังงานไม่สามารถ ฟื้นฟู และ ฟื้นตัว ได้
สูญเสียโล่พลังงาน 5% ต่อวินาที
การดูด พลังชีวิต ยังคงมีผลแม้พลังชีวิตเต็ม
การดูด พลังชีวิต พื้นฟูให้ โล่พลังงาน แทนเมื่อพลังชีวิตเต็ม

เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์ ตราบใดที่ยังมีผู้ถูกสังเวย
Glorious Vanity: Ahuana
วาล์Keystone
CorruptedDefencesCorrupted Soul50% ของความเสียหายที่ไม่ใช่เคออส จะมองข้าม โล่พลังงาน
นำ 20% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด

เมื่อความเชื่อที่แท้จริงจังหาย ความเชื่อจอมปลอมก็เติบโต ทำให้เจ้าแข็งแกร่งแต่กลวงโบ๋
Glorious Vanity: Doryani
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveFire Damageเพิ่มความเสียหาย ไฟ (7–12)%
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveCold Damageเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (7–12)%
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveLightning Damageเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (7–12)%
วาล์regular1
regular2
VaalOffensivePhysical Damageเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (7–12)%
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveChaos Damageเพิ่มความเสียหาย เคออส (7–12)%
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveMinion Damageเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (8–13)%
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveAttack Damageเพิ่มความเสียหาย โจมตี (7–12)%
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveSpell Damageเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (7–12)%
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveArea Damageเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (7–12)%
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveProjectile Damageเพิ่มความเสียหาย กระสุน (7–12)%
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveDamage Over Timeเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (7–12)%
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveArea of Effectเพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (4–7)%
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveProjectile Speedเพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (7–12)%
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveCritical Strike Chanceโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น (7–14)%
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveCritical Strike Multiplierตัวคูณคริติคอล +(6–10)%
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveAttack Speedเพิ่มความเร็วในการโจมตี (3–4)%
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveCast Speedเพิ่มความเร็วในการร่าย (2–3)%
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveMovement Speedเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (2–3)%
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveIgnite Chanceโอกาส (3–6)% ที่จะลุกไหม้
(สถานะติดไฟจะสร้างความเสียหายธาตุไฟตามระยะเวลา แรงแค่ไหนขึ้นกับค่าโจมตีธาตุไฟพื้นฐานของสกิล จะเผาเป็นเวลา 4 วินาที)
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveFreeze Chanceโอกาส (3–6)% ที่จะแช่แข็ง
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveShock Chanceโอกาส (3–6)% ที่จะช็อต
(Shock จะเพิ่มดาเมจสูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับดาเมจ Lighting ที่ทำ เป็นเวลา 2 วินาที)
วาล์regular1
regular2
VaalOffensiveSkill Durationเพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (4–7)%
วาล์regular1
regular2
VaalDefensiveLifeเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (2–4)%
วาล์regular1
regular2
VaalDefensiveManaเพิ่มมานาสูงสุด (4–6)%
วาล์regular1
regular2
VaalDefensiveMana Regenerationเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (12–17)%
วาล์regular1
regular2
VaalDefensiveArmourเพิ่มค่า เกราะ (7–12)%
วาล์regular1
regular2
VaalDefensiveEvasionเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (7–12)%
วาล์regular1
regular2
VaalDefensiveEnergy Shieldเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (3–5)%
วาล์regular1
regular2
VaalDefensiveBlockโอกาสบล็อคการโจมตี +1%
วาล์regular1
regular2
VaalDefensiveSpell Blockโอกาสบล็อคเวท 1%
วาล์regular1
regular2
VaalDefensiveAttack Dodgeมีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 1%
วาล์regular1
regular2
VaalDefensiveSpell Dodgeมีโอกาส 1% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
วาล์regular1
regular2
VaalDefensiveAura Effectเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (3–5)%
วาล์regular1
regular2
VaalDefensiveCurse Effectเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (3–5)%
วาล์regular1
regular2
VaalDefensiveFire Resistanceต้านทาน ไฟ +(9–14)%
วาล์regular1
regular2
VaalDefensiveCold Resistanceต้านทาน น้ำแข็ง +(9–14)%
วาล์regular1
regular2
VaalDefensiveLightning Resistanceต้านทาน ไฟฟ้า +(9–14)%
วาล์regular1
regular2
VaalDefensiveChaos Resistanceต้านทาน เคออส +(6–10)%
วาล์Notable
VaalNotableOffensiveRitual of Immolationเพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–35)%
เจาะต้านทาน ไฟ (2–4)%

วาล์Notable
VaalNotableOffensiveRevitalising Flamesเพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–35)%
ดูด 0.2% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต

(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
วาล์Notable
VaalNotableOffensiveFlesh to Flamesเพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–35)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 10% เป็นความเสียหาย ไฟ

วาล์Notable
VaalNotableOffensiveRitual of Stillnessเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (25–35)%
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (2–4)%

วาล์Notable
VaalNotableOffensiveRevitalising Frostเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (25–35)%
ดูด 0.2% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต

(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
วาล์Notable
VaalNotableOffensiveFlesh to Frostเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (25–35)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 10% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง

วาล์Notable
VaalNotableOffensiveRitual of Thunderเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (25–35)%
เจาะต้านทาน ไฟฟ้า (2–4)%

วาล์Notable
VaalNotableOffensiveRevitalising Lightningเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (25–35)%
ดูด 0.2% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต

(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
วาล์Notable
VaalNotableOffensiveFlesh to Lightningเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (25–35)%
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 10% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า

วาล์Notable
VaalNotableOffensiveRitual of Mightเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25–35)%
มีโอกาส (2–4)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า

วาล์Notable
VaalNotableOffensiveRevitalising Windsเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25–35)%
ดูด 0.2% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต

(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
วาล์Notable
VaalNotableOffensiveBloody Savageryเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25–35)%
เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น 10%

(จะสร้างความเสียหายสุทธิเท่าเดิม ในระยะเวลาสั้นลง)
วาล์Notable
VaalNotableOffensiveRitual of Shadowsเพิ่มความเสียหาย เคออส (25–35)%
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้ติดสถานะ Withered เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อปะทะ

(Withered เพิ่มความเสียหายเคออสที่ได้รับขึ้น 6% และสามารถมีซ้อนได้สูงสุด 15 ครั้ง)
วาล์Notable
VaalNotableOffensiveRevitalising Darknessเพิ่มความเสียหาย เคออส (25–35)%
ดูด 0.2% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต

(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
วาล์Notable
VaalNotableOffensiveThaumaturgical Aptitudeเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (25–35)%
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (35–50)%

วาล์Notable
VaalNotableOffensiveHierarchyเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (25–35)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (15–20)%

วาล์Notable
VaalNotableOffensiveExquisite Painเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (25–35)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (7–11)%

วาล์Notable
VaalNotableDefensiveRitual of Fleshเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
(0.7–1.2)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที

วาล์Notable
VaalNotableDefensiveFlesh Worshipเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต

(การดูดพลังชีวิตจะฟื้นคืนต่อเนื่อง การดูดแบบ Multiple สามารถดูดพร้อมๆ กัน ขึ้นจนถึงอัตราสูงสุด )
วาล์Notable
VaalNotableDefensiveRitual of Memoryเพิ่มมานาสูงสุด (17–23)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (15–25)%

วาล์Notable
VaalNotableDefensiveAutomaton Studiesเพิ่มค่า เกราะ (30–40)%
เสริมป้องกันกายภาพ (3–4)%

วาล์Notable
VaalNotableDefensiveConstruct Studiesเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (30–40)%
มีโอกาส (5–7)% ในการทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีตาบอด

(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
วาล์Notable
VaalNotableDefensiveEnergy Flow Studiesเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (8–12)%
เพิ่มอัตราฟื้นฟูโล่พลังงานขึ้น (10–15)%

วาล์Notable
VaalNotableDefensiveSoul Worshipเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (8–12)%
ดูด 0.3% ของความเสียหาย เวทย์ ไปเป็น โล่พลังงาน

(โล่พลังงานที่ดูดมาจะฟื้นฟูต่อเนื่อง สามารถดูดซ้อนกันได้พร้อมกันหลายครั้ง จนถึงอัตราสูงสุดของการดูด)
วาล์Notable
VaalNotableDefensiveBlood-Quenched Bulwarkโอกาสบล็อคการโจมตี +5%
ได้รับพลังชีวิต +(6–10) เมื่อบล็อค

วาล์Notable
VaalNotableDefensiveThaumaturgical Protectionโอกาสบล็อคเวท 5%
เพิ่มการป้องกันจากโล่ที่ถือขึ้น (20–30)%

ค่าป้องกันคือค่าเกราะ ค่าหลบหลีกและค่าเกราะพลังงาน
วาล์Notable
VaalNotableDefensiveJungle Pathsมีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 4%
มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (8–10)%

วาล์Notable
VaalNotableDefensiveTemple Pathsมีโอกาส 4% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–10)%

วาล์Notable
VaalNotableDefensiveCommanding Presenceเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (10–15)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของออร่าขึ้น 20%

วาล์Notable
VaalNotableDefensiveAncient Hexเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (10–15)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล คำสาป 20%

วาล์Notable
VaalNotableDefensiveCult of Fireต้านทาน ไฟ +(20–30)%
ต้านทาน ไฟ สูงสุด +1%

(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
วาล์Notable
VaalNotableDefensiveCult of Iceต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
ต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1%

(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
วาล์Notable
VaalNotableDefensiveCult of Lightningต้านทาน ไฟฟ้า +(20–30)%
ต้านทาน ไฟฟ้า สูงสุด +1%

(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
วาล์Notable
VaalNotableDefensiveCult of Chaosต้านทาน เคออส +(13–19)%
ต้านทาน เคออส สูงสุด +1%

(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
วาล์Notable
VaalNotableOffensiveMight of the VaalRandom 3–4 offense
วาล์Notable
VaalNotableDefensiveLegacy of the VaalRandom 3–4 defence
KaruiKeystone
StrengthOfBloodStrength of Bloodการฟื้นฟูพลังชีวิตจากการดูดไม่ส่งผล
ลดความเสียหายที่ได้รับ อีก 1% ต่อทุกๆการฟื้นฟูพลังชีวิต 2% ที่ได้จากการดูด

ประดับประดาไปด้วยความคลั่งและโลหิต แล้วจะไม่มีใครหยุดยั้งเจ้าได้
Lethal Pride: Kaom
KaruiKeystone
TemperedByWarTempered by Warแปลง 50% ของความเสียหาย น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า ที่ได้รับเป็น ไฟ
ลดต้านทาน น้ำแข็ง อีก 50%
ลดต้านทาน ไฟฟ้า อีก 50%

Tasalio และ Valako กำลังทดสอบเจ้า บุตรแห่งภูเขาไฟ จงพิสูจน์ตนเองซะ
Lethal Pride: Rakiata
KaruiKeystone
FocusedRageChainbreakerฟื้นฟูสถานะ คลั่ง 3 ระดับต่อวินาที
ม็อดเพิ่มหรือลด ฟื้นฟูมานา จะส่งผลต่อการฟื้นฟูสถานะ คลั่ง แทน
สูญเสียสถานะ คลั่ง 5 ระดับ เมื่อคุณปะทะศัตรู แต่จะไม่เกิดขึ้นเกินหนึ่งครั้งต่อ 0.3 วินาที

ไม่มีผู้ใดสามารถจับเจ้าไปเป็นทาสได้ เพราะเจ้ามีเคล็ดลับ: เจ้าโกรธเกรี้ยวอยู่ตลอดเวลา
Lethal Pride: Akoya
MarakethKeystone
OasisKeystoneThe Traitorทุกๆ 5 วินาทีจะได้รับชาร์จยา 4 ชาร์จต่อช่องใส่ยาที่ว่างอยู่หนึ่งช่อง
ยิ่งเจ้าพวกนั้นมีจำนวนน้อยเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีคนหารน้อยเท่านั้น
Brutal Restraint: Balbala
MarakethKeystone
SharpandBrittleDance with Deathไม่สามารถใช้หมวกได้
คุณ โชคดี ในการคำนวณ โอกาสคริติคอล
คุณ โชคดี ในการคำนวณ ความเสียหายจากคริติคอล
ศัตรู โชคดี ในการคำนวณ โอกาสคริติคอลต่อคุณ

(ความโชคดีนั้นคือ สุ่ม 2 ครั้งและใช้ค่าที่ดีที่สุด)
จงคอยวนแมงป่องดำด้วยความเป็นปฏิปักษ์ ท้าสู้มันครั้งแล้วครั้งเล่า
Brutal Restraint: Asenath
MarakethKeystone
TheBlindMonkSecond Sightคุณตาบอด
ตาบอดไม่ส่งผลต่อรัศมีแสง
เพิ่มโอกาสคริติคอล ประชิด อีก 25% ขณะตาบอด

(Blinded จะทำให้ศัตรูมีความแม่นยำลดลงครึ่งหนึ่ง)
ไม่พูด แต่ฟัง เจ้าจะได้ยินอันตรายในสายลม
Brutal Restraint: Nasima
TemplarKeystone
TranscendenceKeystoneTranscendenceค่า เกราะ จะส่งผลต่อความเสียหาย ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า ที่ได้รับจากการปะทะแทน กายภาพ
ต้านทานสูงสุด ทุกธาตุ -5%

จงพิชิตโลกมนุษย์ แล้วเจ้าจะได้พบความอมตะอยู่เบื้องหน้า
Militant Faith: Maxarius
TemplarKeystone
InnerConvictionInner Convictionเพิ่มความเสียหาย เวทย์ 3% ต่อหนึ่ง Power Charge
ได้รับ Power Charge แทนการได้รับ Frenzy Charge

ทุกย่างก้าวของเจ้าทั้งสงบและคาดการณ์ไว้ก่อนอย่างแม่นยำ
Militant Faith: Dominus
TemplarKeystone
PowerOfPurposePower of Purposeนำ 80% ของ มานาสูงสุด ไปเพิ่มเป็น เกราะ ที่อัตราสองเท่า
เมื่อได้รับพลังจากเทพ เจ้าก็ไม่ต้องกลัวอาวุธของพวกมนุษย์อีกต่อไป
Militant Faith: Avarius
Templarregular1
DevotionNodeDevotionค่า Devotion +10
TemplarNotable
DevotionNotableHeated Devotionเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 15% เป็นความเสียหาย ไฟ ถ้าคุณมี Devotion อย่างน้อย 150
TemplarNotable
DevotionNotableCalming Devotionเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 15% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง ถ้าคุณมี Devotion อย่างน้อย 150
TemplarNotable
DevotionNotableThundrous Devotionเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 15% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า ถ้าคุณมี Devotion อย่างน้อย 150
TemplarNotable
DevotionNotableThoughts and Prayersนำ 5% ของ มานาสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด ขณะที่คุณมี Devotion อย่างน้อย 150
TemplarNotable
DevotionNotableZealotได้รับ Arcane Surge เมื่อปะทะศัตรูด้วยเวทย์ ถ้าคุณมี Devotion อย่างน้อย 150
(Arcane Surge เพิ่มความเสียหายเวทย์ อีก 10%, เพิ่มความเร็วในการร่าย 10%, และฟื้นฟูมานา 0.5% ของมานาสูงสุดต่อวินาทีเป็นเวลา 4 วินาที)
TemplarNotable
DevotionNotableEnduring Faithจำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +1 ถ้าคุณมี Devotion อย่างน้อย 150
TemplarNotable
DevotionNotablePowerful Faithจำนวน Power Charge ต่ำสุด +1 ถ้าคุณมี Devotion อย่างน้อย 150
TemplarNotable
DevotionNotableFrenzied Faithจำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +1 ถ้าคุณมี Devotion อย่างน้อย 150
TemplarNotable
DevotionNotableCloisteredไม่ติดความเจ็บป่วยธาตุ ขณะอยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ถ้าคุณมี Devotion อย่างน้อย 150
(อาการเจ็บป่วยจากธาตุประกอบด้วย ลุกไหม้, Scorched, หนาวเย็น, แช่แข็ง, Brittle, ช็อค, และ Sapped)
TemplarNotable
DevotionNotableMartyr's Mightเสริมป้องกันกายภาพ 5% ถ้าคุณมี Devotion อย่างน้อย 150
TemplarNotable
DevotionNotableIntolerance of Sinต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด +1% ถ้าคุณมี Devotion อย่างน้อย 150
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
TemplarNotable
DevotionNotableSmite the Wickedมีโอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Fire Exposure เมื่อปะทะ ถ้าคุณมี Devotion อย่างน้อย 150
(Fire Exposure ทำให้ต้านทาน ไฟ -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
TemplarNotable
DevotionNotableSmite the Ignorantมีโอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Cold Exposure เมื่อปะทะ ถ้าคุณมี Devotion อย่างน้อย 150
(Cold Exposure ทำให้ต้านทาน น้ำแข็ง -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
TemplarNotable
DevotionNotableSmite the Hereticalมีโอกาส 10% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Lightning Exposure เมื่อปะทะ ถ้าคุณมี Devotion อย่างน้อย 150
(Lightning Exposure ทำให้ต้านทาน ไฟฟ้า -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
นิรันดร์Keystone
SupremeDecadenceSupreme Decadenceการฟื้นฟู พลังชีวิต จากขวดยาส่งผลต่อ โล่พลังงาน ด้วย
ลดการฟื้นฟู พลังชีวิต จากขวดยา อีก 30%

(ผลของยาพลังชีวิตยังคงจะหายไปเมื่อพลังชีวิตเต็มเช่นเดิม)
บางทีเจ้าอาจพบว่าการมีมากแล้วก็ไม่สุขใจเท่าความอยาก
Elegant Hubris: Cadiro
นิรันดร์Keystone
SupremeGrandstandSupreme Grandstandingเพื่อนและศัตรูที่อยู่ใกล้ แบ่ง Charge กับคุณ
ศัตรูที่ปะทะคุณมีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Endurance, Frenzy,
หรือ Power Charge อย่างใดอย่างหนึ่งจำนวนหนึ่งลูก

เปลวไฟอันเล่าร้อนของเจ้าเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนรอบกาย - โดยเฉพาะศัตรูของเจ้า
Elegant Hubris: Victario
นิรันดร์Keystone
SupremeProdigySupreme Ostentationไม่สนใจความต้องการค่าสถานะใดๆ
ไม่ได้รับผลจากค่าสถานะที่ได้รับตามปกติ

การแสดงพลังไม่ใช่เพื่ออวดเบ่งเท่านั้น หากไม่มีใครประลองสู้เจ้าได้จริงๆ จงนำพลังนั้นไปทำอย่างอื่น
Elegant Hubris: Caspiro
นิรันดร์regular1
regular2
EternalEmpireBlankPrice of Glory
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableFlawless Executionโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 80%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableBrutal Executionตัวคูณคริติคอล +40%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableEternal Resilienceได้รับ Endurance Charge 1 ลูกทุกวินาที หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆนี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ล่าสุด)
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableEternal Fortitudeเพิ่มค่า เกราะ 8% ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableEternal Dominanceเพิ่มความเสียหายขึ้น 10% ต่อ Endurance Charge
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableEternal Fervourมีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อปะทะ
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableEternal Adaptivenessเพิ่มอัตราการหลบหลีกต่อ Frenzy Charge ขึ้น 8%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableEternal Bloodlustเพิ่มความเสียหาย 10% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableEternal Subjugationมีโอกาส 15% ที่จะได้รับ Power Charge เมื่อทำการปะทะที่เป็นคริติคอล
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableEternal Separationเพิ่มโล่พลังงานขึ้น 4% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableEternal Exploitationเพิ่มความเสียหาย 10% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableRites of Lunarisเพิ่มผลสถานะ หนาวเย็น 30%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableRites of Solarisโอกาส 50% ที่จะไม่ติดสถานะหนาวสั่น
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableVirtue Gem Surgeryเพิ่มเอฟเฟคไฟช็อตมากขึ้น 30%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableRural Lifeโอกาส 50% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableCity Wallsโอกาสบล็อคการโจมตี +8%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableSceptre Pinnacleโอกาสบล็อคเวท 8%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableSecret Tunnelsมีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 6%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotablePurity Rebelมีโอกาส 6% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableSuperiorityเพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 15%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableSlum Lordเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 80%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableAxiom Wardenเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน 80%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableGemling Inquisitionเพิ่มความเสียหาย เวทย์ 80%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableGemling Ambushเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น 80%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableNight of a Thousand Ribbonsเพิ่มความเสียหาย ไฟ ด้วย สกิลโจมตี 80%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableBloody Flowers' Rebellionเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ด้วย สกิลโจมตี 80%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableChitus' Heartเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า ด้วย สกิลโจมตี 80%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableGemling Trainingเพิ่มความเสียหาย กายภาพ 80%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableRigwald's Mightเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ประชิด 80%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableGeofri's Endเพิ่มความเสียหายด้วย เลือดไหล 50%
เลือดไหล ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น 10%

(จะสร้างความเสียหายสุทธิเท่าเดิม ในระยะเวลาสั้นลง)
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableLioneye's Focusเพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน 80%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableVoll's Coupเพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableDialla's Witเพิ่มความเร็วในการร่าย 15%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableDiscerning Tasteเพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น 40%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableGleaming Legionเพิ่มค่า เกราะ 80%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableShadowy Streetsเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 80%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableCrematorium Workerต้านทาน ไฟ +50%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableStreet Urchinต้านทาน น้ำแข็ง +50%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableBaleful Augmentationต้านทาน ไฟฟ้า +50%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableWith Eyes Openต้านทาน เคออส +37%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableRobust Dietเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotablePooled Resourcesเพิ่มมานาสูงสุด 30%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableLaureateเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา 50%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireOffensiveNotableWar Gamesเพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 25%
นิรันดร์Notable
EternalEmpireDefensiveNotableFreshly Brewedเพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา 20%
Passive Skills Additions /94 ⍟

Passive Skills Additions /94 ⍟

FactionTypeStats
วาล์Notable
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (7–12)%
วาล์Notable
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (7–12)%
วาล์Notable
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (7–12)%
วาล์Notable
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (7–12)%
วาล์Notable
เพิ่มความเสียหาย เคออส (7–12)%
วาล์Notable
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (8–13)%
วาล์Notable
เพิ่มความเสียหาย โจมตี (7–12)%
วาล์Notable
เพิ่มความเสียหาย เวทย์ (7–12)%
วาล์Notable
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (7–12)%
วาล์Notable
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (7–12)%
วาล์Notable
เพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (7–12)%
วาล์Notable
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (4–7)%
วาล์Notable
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (7–12)%
วาล์Notable
โอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น (7–14)%
วาล์Notable
ตัวคูณคริติคอล +(6–10)%
วาล์Notable
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3–4)%
วาล์Notable
เพิ่มความเร็วในการร่าย (2–3)%
วาล์Notable
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (2–3)%
วาล์Notable
โอกาส (3–6)% ที่จะลุกไหม้
วาล์Notable
โอกาส (3–6)% ที่จะแช่แข็ง
วาล์Notable
โอกาส (3–6)% ที่จะช็อต
วาล์Notable
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (4–7)%
วาล์Notable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (2–4)%
วาล์Notable
เพิ่มมานาสูงสุด (4–6)%
วาล์Notable
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (12–17)%
วาล์Notable
เพิ่มค่า เกราะ (7–12)%
วาล์Notable
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (7–12)%
วาล์Notable
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (3–5)%
วาล์Notable
โอกาสบล็อคการโจมตี +1%
วาล์Notable
โอกาสบล็อคเวท 1%
วาล์Notable
มีโอกาส หลบเลี่ยง การโจมตี 1%
วาล์Notable
มีโอกาส 1% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้
วาล์Notable
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (3–5)%
วาล์Notable
เพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (3–5)%
วาล์Notable
ต้านทาน ไฟ +(9–14)%
วาล์Notable
ต้านทาน น้ำแข็ง +(9–14)%
วาล์Notable
ต้านทาน ไฟฟ้า +(9–14)%
วาล์Notable
ต้านทาน เคออส +(6–10)%
Karuiregular1
ค่า Strength +2
Karuiregular2
ค่า Strength +4
KaruiNotable
ค่า Strength +20
KaruiNotable
เพิ่ม Strength ขึ้น 5%
KaruiNotable
เพิ่มค่า เกราะ 20%
KaruiNotable
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
KaruiNotable
มีโอกาส 5% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า
KaruiNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
KaruiNotable
เพิ่มผลของบัฟ Fortify ที่มีต่อคุณ 10%
KaruiNotable
1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
KaruiNotable
ต้านทาน ไฟ +20%
KaruiNotable
เพิ่มความเสียหาย ประชิด 20%
KaruiNotable
รับความเสียหายจากการโจมตีติดคริติคอลลดลง 10%
KaruiNotable
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลประชิดขึ้น 30%
KaruiNotable
เพิ่มความเสียหาย เผาไหม้ 20%
KaruiNotable
เพิ่มความเสียหาย โทเทม 20%
KaruiNotable
ตัวคูณคริติคอล ประชิด +15%
KaruiNotable
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 20%
KaruiNotable
เพิ่มบัฟ Warcry 8%
KaruiNotable
เพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม 12%
KaruiNotable
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 20%
KaruiNotable
ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น 10%
KaruiNotable
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%
KaruiNotable
นำ 5% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น ไฟ
KaruiNotable
รับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ 5% เป็น ไฟ แทน
KaruiNotable
โอกาส 5% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อสังหาร
KaruiNotable
มีโอกาส 10% ที่จะ ข่มขู่ เมื่อปะทะศัตรู เป็นเวลา 4 วินาที
Marakethregular1
ค่า Dexterity +2
Marakethregular2
ค่า Dexterity +4
MarakethNotable
ค่า Dexterity +20
MarakethNotable
เพิ่ม Dexterity ขึ้น 5%
MarakethNotable
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 20%
MarakethNotable
เพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น 10%
MarakethNotable
เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 5%
MarakethNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%
MarakethNotable
มีโอกาส 5% ในการทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีตาบอด
MarakethNotable
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 5%
MarakethNotable
ต้านทาน น้ำแข็ง +20%
MarakethNotable
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%
MarakethNotable
มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง 10%
MarakethNotable
โอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มขึ้น 25%
MarakethNotable
เพิ่มความเสียหาย พิษ 20%
MarakethNotable
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน 20%
MarakethNotable
เพิ่มความแม่นยำ โดยรวม 5%
MarakethNotable
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
MarakethNotable
เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น 10%
MarakethNotable
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน 15%
MarakethNotable
เพิ่มเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของศัตรูอีก 10%
MarakethNotable
พิษ ที่คุณสร้าง ทำความเสียหายเร็วขึ้น 10%
MarakethNotable
เพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%
MarakethNotable
นำ 5% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น น้ำแข็ง
MarakethNotable
เพิ่มผลของ ขวดยาที่ไม่ใช่ระดับยูนิคที่ส่งผลต่อคุณ 8%
MarakethNotable
มีโอกาส 5% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อสังหาร
MarakethNotable
คุณได้รับ Onslaught เป็นเวลา 8 วินาทีเมื่อสังหาร
Templarregular2
ค่า Devotion +5
TemplarNotable
ค่า Devotion +5