Vaal Orb ถูก Corrupt Implicit /21

Vaal Orb ถูก Corrupt Implicit /21

1331000bleed กายภาพ เจ็บป่วยคุณไม่ติดสถานะ โลหิตมลทิน
1401000คุณไม่ติดสถานะ ขัดขวาง
111000เจ็บป่วยเพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย #%
111000เพิ่มพื้นที่ส่งผล #%
111000คริติคอลเพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร #%
111000ความเสียหายเพิ่มความเสียหาย #%
1401000คุณไม่ติดสถานะ ขาหัก
111000ความเสียหาย มิเนียนมิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น #%
111000เพิ่มประสิทธิภาพการสำรองมานาของ สกิล #%
1601000นักเวท คำสาปคุณไม่อาจถูกสาปด้วย เงียบงัน
111000elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ ไฟความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ #%
111000elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ น้ำแข็งความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง #%
111000elemental_damage ความเสียหาย ธาตุ สายฟ้าความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า #%
111000elemental_damage ความเสียหาย ธาตุความเสียหาย เจาะต้านทาน ทุกธาตุ #%
111000physical_damage ความเสียหาย กายภาพท่วมท้น ค่าป้องกันกายภาพ #%
111000ธาตุ ไฟ เจ็บป่วยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ #%
111000ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น #%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง #%
111000ธาตุ สายฟ้า เจ็บป่วยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค #%
111000poison เคออส เจ็บป่วยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ #%
111000bleed กายภาพ โจมตี เจ็บป่วยมีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล #%
111000มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง #%
2100060Total
Harvest Seed Jewel Implicit /26 ⍟

Harvest Seed Jewel Implicit /26 ⍟

Description
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลออร่า (3–6)% ออร่า
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น 15% ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วย
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ แช่แข็ง 15% ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วย
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ลุกไหม้ 15% ธาตุ ไฟ เจ็บป่วย
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ 15% poison เคออส เจ็บป่วย
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค 15% ธาตุ สายฟ้า เจ็บป่วย
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง 15%
ความเสียหายที่ได้รับ 1% ถูกเยียวยาเป็น มานา พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มานา
เพิ่มระยะเวลาของ Endurance Charge 10%
เพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน (3–6)% ป้องกัน
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 1%
เพิ่มระยะเวลาของ Frenzy Charge 10%
เพิ่มอัตราการเติมสุทธิจากการ ดูดพลังชีวิต 20% พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
ฟื้นฟูพลังชีวิต 0.1% ต่อวินาที พลังชีวิตมานา พลังชีวิต
เพิ่มรัศมีของแสง (3–6)%
เพิ่มอัตราการเติมสุทธิจากการ ดูดมานา 20% พลังชีวิตมานา มานา
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (3–5)% พลังชีวิตมานา พลังชีวิต มิเนียน
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 1% ความเร็ว
เพิ่มระยะเวลาของ Power Charge 10%
ลดผลของสถานะ หนาวเย็น ต่อตัวคุณ 15% ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วย
ลดความเสียหาย สะท้อน ธาตุ ที่ได้รับ 10% ธาตุ
ลดระยะเวลาของสถานะ แช่แข็ง ต่อตัวคุณ 15% ธาตุ น้ำแข็ง เจ็บป่วย
ลดระยะเวลาของสถานะ ลุกไหม้ ต่อตัวคุณ 15% ธาตุ ไฟ เจ็บป่วย
ลดคความเสียหาย สะท้อน กายภาพ ที่ได้รับ 10% กายภาพ
ลดผลของสถานะ ช็อค ต่อตัวคุณ 15% ธาตุ สายฟ้า เจ็บป่วย
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม (4–6)% ความเร็ว
Timeless Jewel
จิวเวล
ใส่​ใน รูจิวเวล ที่​อัพ​ไว้​ใน​ตาราง​พาสซีฟ คลิก​ขวา​เพื่อ​ถอด​ออก​จาก​รู
Timeless Jewel
Timeless Jewel JewelTimeless /8

Timeless Jewel JewelTimeless /8

ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
DropLevel 20
BaseType Timeless Jewel
Class จิวเวล
FlagsAlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanHaveAspects
TypeMetadata/Items/Jewels/JewelTimeless
Tagsjewel, intjewel, dexjewel, strjewel, not_for_sale
IconArt/2DItems/Jewels/Timeless
ReferenceCommunity Wiki
ไอเทม /2

ไอเทม /2

Iconชื่อ
Peaceful Moments
ขนาดกอง: 1 / 5
จิวเวล เหนือกาลเวลา
The Eternal War
ขนาดกอง: 1 / 4
Timeless Jewel
ม็อดแฝงสองอย่าง
มีมลทิน
ยูนิค /5 ⍟

ยูนิค /5 ⍟

ชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
VaalCivilizationGlorious Vanity Timeless Jewel
อาบเลือดเครื่องสังเวยในนามแห่ง ซิบาคัว จำนวน (100–8000) ชีวิต
พาสซีฟในรัศมี ถูกพิชิตโดย วาล์
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิต ไม่สามารถแก้ไขโดยจิวเวลอื่นได้)
TemplarCivilizationMilitant Faith Timeless Jewel
สลักไว้เพื่อเชิดชูผู้ถูกแปรพักตร์โดยเทมพลาร์ระดับสูง เวนาริอุส จำนวน (2000–10000) คน
พาสซีฟในรัศมี ถูกพิชิตโดย เหล่าเทมพลาร์
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิต ไม่สามารถแก้ไขโดยจิวเวลอื่นได้)
MarakethCivilizationBrutal Restraint Timeless Jewel
รับใช้อังคะราแห่ง เดสเชรท ด้วยเด็คคาราจำนวน (500–8000) ชีวิต
พาสซีฟในรัศมี ถูกพิชิตโดย มาราเค็ท
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิต ไม่สามารถแก้ไขโดยจิวเวลอื่นได้)
EternalEmpireCivilizationElegant Hubris Timeless Jewel
สั่งทำเหรียญเป็นอนุสรณ์แด่ คาดิโร จำนวน (2000–160000) เหรียญ
พาสซีฟในรัศมี ถูกพิชิตโดย จักรวรรดินิรันดร์
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิต ไม่สามารถแก้ไขโดยจิวเวลอื่นได้)
KaruiCivilizationLethal Pride Timeless Jewel
นำทัพนักรบใต้บัญชาแห่ง คอมม์ จำนวน (10000–18000) คน
พาสซีฟในรัศมี ถูกพิชิตโดย คารุย
Historic
(พาสซีฟที่ถูกพิชิต ไม่สามารถแก้ไขโดยจิวเวลอื่นได้)
Alternate Passive /5 ⍟

Alternate Passive /5 ⍟

FactionAttrNormalพาสซีฟกลางคีย์สโตน
VaalCivilization
วาล์
ChangesTo Random ModsChangesTo Random ModsChangesTo Random ModsXibaqua: Divine Flesh
Ahuana: Immortal Ambition
Doryani: Corrupted Soul
KaruiCivilization
Karui
Adds +2 StrAdds +4 StrAdds Random Modsคอมม์: Strength of Blood
Rakiata: Tempered by War
Akoya: Chainbreaker
MarakethCivilization
Maraketh
Adds +2 DexAdds +4 DexAdds Random ModsBalbala: The Traitor
Asenath: Dance with Death
Nasima: Second Sight
TemplarCivilization
Templar
ChangesTo +10 DevotionAdds +5 Devotion+5 Devotion or ChangesTo Random ModsMaxarius: Transcendence
โดมินัส: Inner Conviction
อาวาริอุส: Power of Purpose
EternalEmpireCivilization
นิรันดร์
Remove Existing ModsRemove Existing ModsAdds or ChangesTo Random Modsคาดิโร: Supreme Decadence
Victario: Supreme Grandstanding
Caspiro: Supreme Ostentation
Timeless Jewel Passive /150 ⍟

Timeless Jewel Passive /150 ⍟

FactionCategoryชื่อแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียด
วาล์คีย์สโตนDivine Flesh
DivineFlesh
ความเสียหาย ทุกชนิด ที่ได้รับ ทะลุ โล่พลังงาน
เปลี่ยน 50% ของความเสียหาย ธาตุ ที่ได้รับเป็น เคออส
ต้านทาน เคออส สูงสุด +5%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)

สละกายเนื้อของเจ้าให้กับพระองค์ และในความอ่อนแอนั้นเจ้าจะพบความแข็งแกร่ง
Glorious Vanity: Xibaqua
วาล์คีย์สโตนImmortal Ambition
SoulTetherKeystone
โล่พลังงาน ของคุณเริ่มจากศูนย์
ไม่สามารถ รีชาร์จหรือฟื้นฟู โล่พลังงาน ได้
กำจัดโล่พลังงาน 5% ต่อวินาที
ผลของการ ดูดพลังชีวิต ไม่ถูกกำจัดเมื่อ พลังชีวิตที่ไม่สำรอง ถูกเติมจนเต็ม
การ ดูดพลังชีวิต จะ เติมโล่พลังงาน แทนเมื่อ พลังชีวิตเต็ม

เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์ ตราบใดที่ยังมีผู้ถูกสังเวย
Glorious Vanity: Ahuana
วาล์คีย์สโตนCorrupted Soul
CorruptedDefences
ความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ที่ได้รับ 50% จะทะลุ โล่พลังงาน
นำ พลังชีวิตสูงสุด 15% ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด

เมื่อความเชื่อที่แท้จริงจางหาย ความเชื่อจอมปลอมก็เติบโต ทำให้เจ้าแข็งแกร่งแต่กลวงเปล่าอยู่ภายใน
Glorious Vanity: Doryani
วาล์Passiveความเสียหายไฟ
VaalOffensive
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (7–12)%
วาล์Passiveความเสียหายน้ำแข็ง
VaalOffensive
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (7–12)%
วาล์Passiveความเสียหายสายฟ้า
VaalOffensive
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (7–12)%
วาล์Passiveความเสียหายกายภาพ
VaalOffensive
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (7–12)%
วาล์Passiveความเสียหายเคออส
VaalOffensive
เพิ่มความเสียหาย เคออส (7–12)%
วาล์Passiveความเสียหายมิเนียน
VaalOffensive
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (8–13)%
วาล์Passiveความเสียหายโจมตี
VaalOffensive
เพิ่มความเสียหาย โจมตี (7–12)%
วาล์Passiveความเสียหายเวท
VaalOffensive
เพิ่มความเสียหาย เวท (7–12)%
วาล์Passiveความเสียหายพื้นที่
VaalOffensive
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (7–12)%
วาล์Passiveความเสียหายกระสุน
VaalOffensive
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (7–12)%
วาล์Passiveความเสียหายต่อเนื่อง
VaalOffensive
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (7–12)%
วาล์Passiveพื้นที่ส่งผล
VaalOffensive
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (4–7)%
วาล์Passiveความเร็วกระสุน
VaalOffensive
เพิ่มความเร็วกระสุน (7–12)%
วาล์Passiveโอกาสคริติคอล
VaalOffensive
เพิ่มโอกาสคริติคอล (7–14)%
วาล์Passiveตัวคูณคริติคอล
VaalOffensive
ตัวคูณคริติคอล +(6–10)%
วาล์Passiveความเร็วในการโจมตี
VaalOffensive
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3–4)%
วาล์Passiveความเร็วในการร่าย
VaalOffensive
เพิ่มความเร็วในการร่าย (2–3)%
วาล์Passiveความเร็วในการเคลื่อนที่
VaalOffensive
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (2–3)%
วาล์Passiveโอกาสลุกไหม้
VaalOffensive
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (3–6)%
(ลุกไหม้ จะสร้างความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความเสียหาย ไฟ พื้นฐานของสกิลนั้น เป็นเวลา 4 วินาที)
วาล์Passiveโอกาสแช่แข็ง
VaalOffensive
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (3–6)%
วาล์Passiveโอกาสช็อค
VaalOffensive
มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (3–6)%
(ช็อค เพิ่มความเสียหายที่ได้รับ สูงสุด 50% ขึ้นอยู่กับความเสียหาย สายฟ้า ในการปะทะครั้งนั้น เป็นเวลา 2 วินาที)
วาล์Passiveระยะเวลาของสกิล
VaalOffensive
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (4–7)%
วาล์Passiveพลังชีวิต
VaalDefensive
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (2–4)%
วาล์Passiveมานา
VaalDefensive
เพิ่มมานาสูงสุด (4–6)%
วาล์Passiveการฟื้นฟูมานา
VaalDefensive
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (12–17)%
วาล์Passiveเกราะ
VaalDefensive
เพิ่มค่าเกราะ (7–12)%
วาล์Passiveหลบหลีก
VaalDefensive
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (7–12)%
วาล์Passiveโล่พลังงาน
VaalDefensive
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (3–5)%
วาล์Passiveบล็อค
VaalDefensive
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%
วาล์Passiveบล็อคเวท
VaalDefensive
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%
วาล์Passiveหลีกเลี่ยงเจ็บป่วยธาตุ
VaalDefensive
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ 3%
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
วาล์Passiveยับยั้งเวท
VaalDefensive
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะกับเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
วาล์Passiveผลของออร่า
VaalDefensive
เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ (2–4)%
วาล์Passiveผลของคำสาป
VaalDefensive
เพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ (2–4)%
วาล์Passiveค่าต้านทานไฟ
VaalDefensive
ค่าต้านทาน ไฟ +(9–14)%
วาล์Passiveค่าต้านทานน้ำแข็ง
VaalDefensive
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(9–14)%
วาล์Passiveค่าต้านทานสายฟ้า
VaalDefensive
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(9–14)%
วาล์Passiveค่าต้านทานเคออส
VaalDefensive
ค่าต้านทาน เคออส +(6–10)%
วาล์พาสซีฟกลางRitual of Immolation
VaalNotableOffensive
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–35)%
ความเสียหาย เจาะต้านทาน ไฟ (2–4)%
วาล์พาสซีฟกลางRevitalising Flames
VaalNotableOffensive
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–35)%
ดูด 0.2% ของความเสียหาย ไฟ ไปเป็น พลังชีวิต
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
วาล์พาสซีฟกลางFlesh to Flames
VaalNotableOffensive
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–35)%
แปลงความเสียหาย กายภาพ 10% เป็น ไฟ
วาล์พาสซีฟกลางRitual of Stillness
VaalNotableOffensive
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (25–35)%
ความเสียหาย เจาะต้านทาน น้ำแข็ง (2–4)%
วาล์พาสซีฟกลางRevitalising Frost
VaalNotableOffensive
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (25–35)%
ดูด 0.2% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเป็น พลังชีวิต
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
วาล์พาสซีฟกลางFlesh to Frost
VaalNotableOffensive
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (25–35)%
แปลงความเสียหาย กายภาพ 10% เป็น น้ำแข็ง
วาล์พาสซีฟกลางRitual of Thunder
VaalNotableOffensive
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (25–35)%
ความเสียหาย เจาะต้านทาน สายฟ้า (2–4)%
วาล์พาสซีฟกลางRevitalising Lightning
VaalNotableOffensive
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (25–35)%
ดูด 0.2% ของความเสียหาย สายฟ้า ไปเป็น พลังชีวิต
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
วาล์พาสซีฟกลางFlesh to Lightning
VaalNotableOffensive
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (25–35)%
แปลงความเสียหาย กายภาพ 10% เป็น สายฟ้า
วาล์พาสซีฟกลางRitual of Might
VaalNotableOffensive
มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า (2–4)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25–35)%
วาล์พาสซีฟกลางRevitalising Winds
VaalNotableOffensive
ดูด 0.2% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25–35)%
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
วาล์พาสซีฟกลางBloody Savagery
VaalNotableOffensive
สถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น 10%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (25–35)%
(จะสร้างความเสียหายสุทธิเท่าเดิม ในระยะเวลาสั้นลง)
วาล์พาสซีฟกลางRitual of Shadows
VaalNotableOffensive
เพิ่มความเสียหาย เคออส (25–35)%
มีโอกาสสร้างสถานะ เหี่ยวเฉา 2 วินาที 25% เมื่อปะทะ
(สถานะ เหี่ยวเฉา เพิ่มความเสียหาย เคออส ที่ได้รับ 6% และสามารถซ้อนได้สูงสุด 15 ระดับ)
วาล์พาสซีฟกลางRevitalising Darkness
VaalNotableOffensive
เพิ่มความเสียหาย เคออส (25–35)%
ดูด 0.2% ของความเสียหาย เคออส ไปเป็น พลังชีวิต
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
วาล์พาสซีฟกลางThaumaturgical Aptitude
VaalNotableOffensive
เพิ่มความเสียหาย เวท (25–35)%
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท (35–50)%
วาล์พาสซีฟกลางHierarchy
VaalNotableOffensive
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น (15–20)%
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (25–35)%
วาล์พาสซีฟกลางExquisite Pain
VaalNotableOffensive
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (25–35)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (7–11)%
วาล์พาสซีฟกลางRitual of Flesh
VaalNotableDefensive
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
ฟื้นฟูพลังชีวิต (0.7–1.2)% ต่อวินาที
วาล์พาสซีฟกลางFlesh Worship
VaalNotableDefensive
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (6–10)%
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิต
(พลังชีวิตที่ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
วาล์พาสซีฟกลางRitual of Memory
VaalNotableDefensive
เพิ่มมานาสูงสุด (17–23)%
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (15–25)%
วาล์พาสซีฟกลางAutomaton Studies
VaalNotableDefensive
เพิ่มค่าเกราะ (30–40)%
เสริมค่าป้องกันกายภาพ (3–4)%
วาล์พาสซีฟกลางConstruct Studies
VaalNotableDefensive
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (30–40)%
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (5–7)% เมื่อปะทะ
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำกับอัตราการหลบหลีก อีก 20% 4 วินาที)
วาล์พาสซีฟกลางEnergy Flow Studies
VaalNotableDefensive
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (8–12)%
เพิ่มอัตราการ รีชาร์จโล่พลังงาน (10–15)%
วาล์พาสซีฟกลางSoul Worship
VaalNotableDefensive
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (8–12)%
ดูด 0.3% ของความเสียหาย เวท ไปเป็น โล่พลังงาน
(โล่พลังงานที่ ดูด จะถูก เติม อย่างต่อเนื่อง การ ดูด หลายครั้งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันจนกว่าจะถึงอัตราสูงสุด)
วาล์พาสซีฟกลางBlood-Quenched Bulwark
VaalNotableDefensive
ได้รับพลังชีวิต (6–10) เมื่อคุณบล็อค
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +5%
วาล์พาสซีฟกลางThaumaturgical Protection
VaalNotableDefensive
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 5%
เพิ่มค่าป้องกัน (20–30)% จาก โล่ที่สวมใส่
ค่าป้องกันมาตรฐาน คือ ค่าเกราะ, อัตราการหลบหลีก, โล่พลังงาน
วาล์พาสซีฟกลางJungle Paths
VaalNotableDefensive
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (8–10)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง (8–10)%
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
วาล์พาสซีฟกลางTemple Paths
VaalNotableDefensive
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +6%
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ +(8–10)%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะกับเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
วาล์พาสซีฟกลางCommanding Presence
VaalNotableDefensive
เพิ่มพื้นที่ส่งผลของ สกิลออร่า 20%
เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ (7–10)%
วาล์พาสซีฟกลางAncient Hex
VaalNotableDefensive
เพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ (7–10)%
สกิลคำสาป มีระยะเวลาส่งผลของสกิล เพิ่มขึ้น 20%
วาล์พาสซีฟกลางCult of Fire
VaalNotableDefensive
ค่าต้านทาน ไฟ สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน ไฟ +(20–30)%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
วาล์พาสซีฟกลางCult of Ice
VaalNotableDefensive
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(20–30)%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
วาล์พาสซีฟกลางCult of Lightning
VaalNotableDefensive
ค่าต้านทาน สายฟ้า สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(20–30)%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
วาล์พาสซีฟกลางCult of Chaos
VaalNotableDefensive
ค่าต้านทาน เคออส สูงสุด +1%
ค่าต้านทาน เคออส +(13–19)%
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
วาล์พาสซีฟกลางMight of the Vaal
VaalNotableOffensive
Random 3–4 offense
วาล์พาสซีฟกลางLegacy of the Vaal
VaalNotableDefensive
Random 3–4 defence
Karuiคีย์สโตนStrength of Blood
StrengthOfBlood
การเติมพลังชีวิต จากการ ดูด ที่ไม่มีผลโดยฉับพลัน จะไม่เกิดผล
ลดความเสียหายที่ได้รับ อีก 1% ต่อ การเติมพลังชีวิต จากการ ดูด 2%

ประดับประดาไปด้วยความคลั่งและโลหิต แล้วจะไม่มีใครหยุดยั้งเจ้าได้
Lethal Pride: คอมม์
Karuiคีย์สโตนTempered by War
TemperedByWar
เปลี่ยน 50% ของความเสียหาย น้ำแข็งกับสายฟ้า ที่ได้รับเป็น ไฟ
ลดค่าต้านทาน น้ำแข็ง อีก 50%
ลดค่าต้านทาน สายฟ้า อีก 50%

ทาซาลีโอและวาลาโคกำลังทดสอบเจ้า บุตรแห่งภูเขาไฟ จงพิสูจน์ตนเองซะ
Lethal Pride: Rakiata
Karuiคีย์สโตนChainbreaker
FocusedRage
การเติมมานา จากการ ฟื้นฟู จะไม่เกิดผล
ฟื้นฟูสถานะ คลั่ง 1 ระดับ ต่อการ ฟื้นฟูมานา 25 ต่อวินาที
สกิล มีค่าใช้งานสถานะ คลั่ง +3 ระดับ

ไม่มีผู้ใดสามารถจับเจ้าไปเป็นทาสได้ เพราะเจ้ามีเคล็ดลับ: เจ้าโกรธเกรี้ยวอยู่ตลอดเวลา
Lethal Pride: Akoya
Marakethคีย์สโตนThe Traitor
OasisKeystone
ขวดยา ได้รับ 4 ชาร์จ ต่อจำนวน ช่องขวดยาที่ว่าง ทุก 5 วินาที
ยิ่งเจ้าพวกนั้นมีจำนวนน้อยเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีคนหารน้อยเท่านั้น
Brutal Restraint: Balbala
Marakethคีย์สโตนDance with Death
SharpandBrittle
ไม่สามารถใช้หมวกได้
คุณ โชคดี ในการคำนวณ โอกาสคริติคอล
คุณ โชคดี ในการคำนวณ ความเสียหายจากคริติคอล
ศัตรู โชคดี ในการคำนวณ โอกาสคริติคอลต่อคุณ
(โชคดี คือการสุ่มค่า 2 ครั้งแล้วใช้ค่าที่ดีที่สุด)

จงคอยวนแมงป่องดำด้วยความเป็นปฏิปักษ์ ท้าสู้มันครั้งแล้วครั้งเล่า
Brutal Restraint: Asenath
Marakethคีย์สโตนSecond Sight
TheBlindMonk
คุณติดสถานะ ตาบอด
สถานะ ตาบอด ไม่ส่งผลต่อ รัศมีแสง ของคุณ
เพิ่มโอกาสคริติคอล ประชิด อีก 25% ขณะที่ติดสถานะ ตาบอด
(สถานะ ตาบอด ลดอัตราความแม่นยำ กับ อัตราการหลบหลีก อีก 20%)

ไม่พูด แต่ฟัง เจ้าจะได้ยินอันตรายในสายลม
Brutal Restraint: Nasima
Templarคีย์สโตนTranscendence
TranscendenceKeystone
ค่าเกราะ ส่งผลต่อความเสียหาย ปะทะ ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า ที่ได้รับแทน กายภาพ
ค่าต้านทาน ทุกธาตุ สูงสุด -15%

จงพิชิตโลกมนุษย์ แล้วเจ้าจะได้พบความอมตะอยู่เบื้องหน้า
Militant Faith: Maxarius
Templarคีย์สโตนInner Conviction
InnerConviction
เพิ่มความเสียหาย เวท 3% ต่อจำนวน Power Charge
ได้รับ Power Charge แทนการได้รับ Frenzy Charge

ทุกย่างก้าวของเจ้าทั้งสงบและคาดการณ์ไว้ก่อนอย่างแม่นยำ
Militant Faith: โดมินัส
Templarคีย์สโตนPower of Purpose
PowerOfPurpose
แปลง มานาสูงสุด 80% เป็น ค่าเกราะ ที่อัตราสองเท่า
เมื่อได้รับพลังจากเทพ เจ้าก็ไม่ต้องกลัวอาวุธของพวกมนุษย์อีกต่อไป
Militant Faith: อาวาริอุส
TemplarPassiveDevotion
DevotionNode
ความภักดี +10
TemplarพาสซีฟกลางHeated Devotion
DevotionNotable
แปลงความเสียหาย กายภาพ 15% เป็น ไฟ ขณะที่คุณมี ความภักดี อย่างน้อย 150 หน่วย
TemplarพาสซีฟกลางCalming Devotion
DevotionNotable
แปลงความเสียหาย กายภาพ 15% เป็น น้ำแข็ง ขณะที่คุณมี ความภักดี อย่างน้อย 150 หน่วย
TemplarพาสซีฟกลางThundrous Devotion
DevotionNotable
แปลงความเสียหาย กายภาพ 15% เป็น สายฟ้า ขณะที่คุณมี ความภักดี อย่างน้อย 150 หน่วย
TemplarพาสซีฟกลางThoughts and Prayers
DevotionNotable
นำ มานาสูงสุด 5% ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด ขณะที่คุณมี ความภักดี อย่างน้อย 150 หน่วย
TemplarพาสซีฟกลางZealot
DevotionNotable
ได้รับสถานะ กระแสอาคม เมื่อปะทะด้วยเวท หากคุณมี ความภักดี อย่างน้อย 150 หน่วย
(กระแสอาคม เพิ่มความเสียหาย เวท อีก 10% และอัตราการ ฟื้นฟูมานา 30% เป็นเวลา 4 วินาที)
TemplarพาสซีฟกลางEnduring Faith
DevotionNotable
จำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +1 ขณะที่คุณมี ความภักดี อย่างน้อย 150 หน่วย
TemplarพาสซีฟกลางPowerful Faith
DevotionNotable
จำนวน Power Charge ต่ำสุด +1 ขณะที่คุณมี ความภักดี อย่างน้อย 150 หน่วย
TemplarพาสซีฟกลางFrenzied Faith
DevotionNotable
จำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +1 ขณะที่คุณมี ความภักดี อย่างน้อย 150 หน่วย
TemplarพาสซีฟกลางCloistered
DevotionNotable
ป้องกันสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ขณะที่อยู่บน พื้นศักดิ์สิทธิ์ หากคุณมี ความภักดี อย่างน้อย 150 หน่วย
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
TemplarพาสซีฟกลางMartyr's Might
DevotionNotable
เสริมค่าป้องกันกายภาพ 5% ขณะที่คุณมี ความภักดี อย่างน้อย 150 หน่วย
TemplarพาสซีฟกลางIntolerance of Sin
DevotionNotable
ค่าต้านทาน ทุกชนิด สูงสุด +1% หากคุณมี ความภักดี อย่างน้อย 150 หน่วย
(ค่าต้านทานสูงสุดไม่สามารถมีได้เกิน 90%)
TemplarพาสซีฟกลางSmite the Wicked
DevotionNotable
มีโอกาสสร้างสถานะ พ่ายแก่ไฟ 10% เมื่อปะทะ หากคุณมี ความภักดี อย่างน้อย 150 หน่วย
(พ่ายแก่ไฟ ทำให้ค่าต้านทาน ไฟ -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
TemplarพาสซีฟกลางSmite the Ignorant
DevotionNotable
มีโอกาสสร้างสถานะ พ่ายแก่น้ำแข็ง 10% เมื่อปะทะ หากคุณมี ความภักดี อย่างน้อย 150 หน่วย
(พ่ายแก่น้ำแข็ง ทำให้ค่าต้านทาน น้ำแข็ง -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
TemplarพาสซีฟกลางSmite the Heretical
DevotionNotable
มีโอกาสสร้างสถานะ พ่ายแก่สายฟ้า 10% เมื่อปะทะ หากคุณมี ความภักดี อย่างน้อย 150 หน่วย
(พ่ายแก่สายฟ้า ทำให้ค่าต้านทาน สายฟ้า -10% เป็นเวลา 4 วินาที)
นิรันดร์คีย์สโตนSupreme Decadence
SupremeDecadence
การเติมพลังชีวิต จากขวดยาส่งผลต่อ โล่พลังงาน เช่นกัน
ลดการ เติมพลังชีวิต จากขวดยา อีก 30%
(ผลของ ขวดยาพลังชีวิต จะยังถูกกำจัดเมื่อ พลังชีวิตที่ไม่ถูกสำรอง นั้นถูกเติมจนเต็ม)

บางทีเจ้าอาจพบว่าการมีมากแล้วก็ไม่สุขใจเท่าความอยาก
Elegant Hubris: คาดิโร
นิรันดร์คีย์สโตนSupreme Grandstanding
SupremeGrandstand
เพื่อนกับศัตรูที่อยู่ใกล้ แบ่ง Charge กับคุณ
ศัตรูที่ปะทะคุณ มีโอกาสได้รับ Endurance, Frenzy หรือ Power Charge 1 ลูก 10%

เปลวไฟอันเร่าร้อนของเจ้าเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนรอบกาย โดยเฉพาะศัตรูของเจ้า
Elegant Hubris: Victario
นิรันดร์คีย์สโตนSupreme Ostentation
SupremeProdigy
ไม่สนใจเงื่อนไขค่าคุณสมบัติที่ต้องการ
ไม่ได้โบนัสดั้งเดิมจากค่าคุณสมบัติ

การแสดงพลังไม่ใช่เพื่ออวดเบ่งเท่านั้น หากไม่มีใครประลองสู้เจ้าได้จริงๆ จงนำพลังนั้นไปทำอย่างอื่น
Elegant Hubris: Caspiro
นิรันดร์PassivePrice of Glory
EternalEmpireBlank
นิรันดร์พาสซีฟกลางFlawless Execution
EternalEmpireOffensiveNotable
เพิ่มโอกาสคริติคอล 80%
นิรันดร์พาสซีฟกลางBrutal Execution
EternalEmpireOffensiveNotable
ตัวคูณคริติคอล +40%
นิรันดร์พาสซีฟกลางEternal Resilience
EternalEmpireOffensiveNotable
ได้รับ Endurance Charge 1 ลูก ทุกวินาที หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้
(เร็วๆ นี้ หมายถึง 4 วินาที ที่ผ่านมา)
นิรันดร์พาสซีฟกลางEternal Fortitude
EternalEmpireDefensiveNotable
เพิ่มค่าเกราะ 8% ต่อจำนวน Endurance Charge
นิรันดร์พาสซีฟกลางEternal Dominance
EternalEmpireDefensiveNotable
เพิ่มความเสียหาย 10% ต่อจำนวน Endurance Charge
นิรันดร์พาสซีฟกลางEternal Fervour
EternalEmpireOffensiveNotable
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก 10% เมื่อปะทะ
นิรันดร์พาสซีฟกลางEternal Adaptiveness
EternalEmpireDefensiveNotable
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 8% ต่อจำนวน Frenzy Charge
นิรันดร์พาสซีฟกลางEternal Bloodlust
EternalEmpireOffensiveNotable
เพิ่มความเสียหาย 10% ต่อจำนวน Frenzy Charge
นิรันดร์พาสซีฟกลางEternal Subjugation
EternalEmpireOffensiveNotable
มีโอกาสได้รับ Power Charge 1 ลูก 15% เมื่อคริติคอล
นิรันดร์พาสซีฟกลางEternal Separation
EternalEmpireDefensiveNotable
เพิ่มโล่พลังงาน 4% ต่อจำนวน Power Charge
นิรันดร์พาสซีฟกลางEternal Exploitation
EternalEmpireOffensiveNotable
เพิ่มความเสียหาย 10% ต่อจำนวน Power Charge
นิรันดร์พาสซีฟกลางRites of Lunaris
EternalEmpireDefensiveNotable
เพิ่มผลของสถานะ หนาวเย็น 30%
นิรันดร์พาสซีฟกลางRites of Solaris
EternalEmpireDefensiveNotable
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ หนาวเย็น 80%
นิรันดร์พาสซีฟกลางVirtue Gem Surgery
EternalEmpireDefensiveNotable
เพิ่มผลของสถานะ ช็อค 30%
นิรันดร์พาสซีฟกลางRural Life
EternalEmpireDefensiveNotable
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ ช็อค 80%
นิรันดร์พาสซีฟกลางCity Walls
EternalEmpireDefensiveNotable
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +8%
นิรันดร์พาสซีฟกลางSceptre Pinnacle
EternalEmpireDefensiveNotable
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 8%
นิรันดร์พาสซีฟกลางSecret Tunnels
EternalEmpireDefensiveNotable
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ 20%
(สถานะ เจ็บป่วยธาตุ ประกอบด้วย ลุกไหม้, แผดเผา, หนาวเย็น, แช่แข็ง, เปราะ, ช็อค, อ่อนแรง)
นิรันดร์พาสซีฟกลางPurity Rebel
EternalEmpireDefensiveNotable
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +12%
(ความเสียหาย 50% จากการปะทะกับเจ็บป่วยที่ถูกยับยั้ง จะถูกยกเว้น)
นิรันดร์พาสซีฟกลางSuperiority
EternalEmpireDefensiveNotable
เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 12%
นิรันดร์พาสซีฟกลางSlum Lord
EternalEmpireOffensiveNotable
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 80%
นิรันดร์พาสซีฟกลางAxiom Warden
EternalEmpireDefensiveNotable
มิเนียน มีพลังชีวิตสูงสุด เพิ่มขึ้น 80%
นิรันดร์พาสซีฟกลางGemling Inquisition
EternalEmpireOffensiveNotable
เพิ่มความเสียหาย เวท 80%
นิรันดร์พาสซีฟกลางGemling Ambush
EternalEmpireOffensiveNotable
เพิ่มโอกาสคริติคอล เวท 80%
นิรันดร์พาสซีฟกลางNight of a Thousand Ribbons
EternalEmpireOffensiveNotable
เพิ่มความเสียหาย ไฟ ด้วย สกิลโจมตี 80%
นิรันดร์พาสซีฟกลางBloody Flowers' Rebellion
EternalEmpireOffensiveNotable
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง ด้วย สกิลโจมตี 80%
นิรันดร์พาสซีฟกลางChitus' Heart
EternalEmpireOffensiveNotable
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า ด้วย สกิลโจมตี 80%
นิรันดร์พาสซีฟกลางGemling Training
EternalEmpireOffensiveNotable
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 80%
นิรันดร์พาสซีฟกลางRigwald's Might
EternalEmpireOffensiveNotable
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ประชิด 80%
นิรันดร์พาสซีฟกลางGeofri's End
EternalEmpireOffensiveNotable
เพิ่มความเสียหาย เลือดไหล 50%
สถานะ เลือดไหล ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น 10%
(จะสร้างความเสียหายสุทธิเท่าเดิม ในระยะเวลาสั้นลง)
นิรันดร์พาสซีฟกลางLioneye's Focus
EternalEmpireOffensiveNotable
เพิ่มความเสียหาย โจมตี กระสุน 80%
นิรันดร์พาสซีฟกลางVoll's Coup
EternalEmpireOffensiveNotable
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 15%
นิรันดร์พาสซีฟกลางDialla's Wit
EternalEmpireOffensiveNotable
เพิ่มความเร็วในการร่าย 15%
นิรันดร์พาสซีฟกลางDiscerning Taste
EternalEmpireOffensiveNotable
เพิ่มระดับความหายากของ ไอเทมที่พบ 40%
นิรันดร์พาสซีฟกลางGleaming Legion
EternalEmpireDefensiveNotable
เพิ่มค่าเกราะ 80%
นิรันดร์พาสซีฟกลางShadowy Streets
EternalEmpireDefensiveNotable
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 80%
นิรันดร์พาสซีฟกลางCrematorium Worker
EternalEmpireDefensiveNotable
ค่าต้านทาน ไฟ +50%
นิรันดร์พาสซีฟกลางStreet Urchin
EternalEmpireDefensiveNotable
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +50%
นิรันดร์พาสซีฟกลางBaleful Augmentation
EternalEmpireDefensiveNotable
ค่าต้านทาน สายฟ้า +50%
นิรันดร์พาสซีฟกลางWith Eyes Open
EternalEmpireDefensiveNotable
ค่าต้านทาน เคออส +37%
นิรันดร์พาสซีฟกลางRobust Diet
EternalEmpireDefensiveNotable
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 10%
นิรันดร์พาสซีฟกลางPooled Resources
EternalEmpireDefensiveNotable
เพิ่มมานาสูงสุด 30%
นิรันดร์พาสซีฟกลางLaureate
EternalEmpireDefensiveNotable
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา 50%
นิรันดร์พาสซีฟกลางWar Games
EternalEmpireOffensiveNotable
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 25%
นิรันดร์พาสซีฟกลางFreshly Brewed
EternalEmpireDefensiveNotable
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของขวดยา 20%
Timeless Jewel Passive Additions /94 ⍟

Timeless Jewel Passive Additions /94 ⍟

FactionCategoryแสดง​คำ​บรรยายแบบ​ละเอียดCode
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย ไฟ (7–12)%vaal_small_fire_damage
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (7–12)%vaal_small_cold_damage
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย สายฟ้า (7–12)%vaal_small_lightning_damage
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ (7–12)%vaal_small_physical_damage
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย เคออส (7–12)%vaal_small_chaos_damage
วาล์พาสซีฟกลาง
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น (8–13)%vaal_small_minion_damage
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย โจมตี (7–12)%vaal_small_attack_damage
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย เวท (7–12)%vaal_small_spell_damage
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (7–12)%vaal_small_area_damage
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย กระสุน (7–12)%vaal_small_projectile_damage
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง (7–12)%vaal_small_damage_over_time
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มพื้นที่ส่งผล (4–7)%vaal_small_area_of_effect
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วกระสุน (7–12)%vaal_small_projectile_speed
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มโอกาสคริติคอล (7–14)%vaal_small_critical_strike_chance
วาล์พาสซีฟกลาง
ตัวคูณคริติคอล +(6–10)%vaal_small_critical_strike_multiplier
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วในการโจมตี (3–4)%vaal_small_attack_speed
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วในการร่าย (2–3)%vaal_small_cast_speed
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ (2–3)%vaal_small_movement_speed
วาล์พาสซีฟกลาง
มีโอกาสสร้างสถานะ ลุกไหม้ (3–6)%vaal_small_chance_to_ignite
วาล์พาสซีฟกลาง
มีโอกาสสร้างสถานะ แช่แข็ง (3–6)%vaal_small_chance_to_freeze
วาล์พาสซีฟกลาง
มีโอกาสสร้างสถานะ ช็อค (3–6)%vaal_small_chance_to_shock
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (4–7)%vaal_small_duration
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (2–4)%vaal_small_life
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มมานาสูงสุด (4–6)%vaal_small_mana
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มอัตราการ ฟื้นฟูมานา (12–17)%vaal_small_mana_regeneration
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มค่าเกราะ (7–12)%vaal_small_armour
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มอัตราการหลบหลีก (7–12)%vaal_small_evasion
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (3–5)%vaal_small_energy_shield
วาล์พาสซีฟกลาง
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1%vaal_small_attack_block
วาล์พาสซีฟกลาง
โอกาสบล็อคความเสียหาย เวท 1%vaal_small_spell_block
วาล์พาสซีฟกลาง
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ 3%vaal_small_attack_dodge
วาล์พาสซีฟกลาง
โอกาสยับยั้งความเสียหาย เวท +2%vaal_small_spell_dodge
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ (2–4)%vaal_small_aura_effect
วาล์พาสซีฟกลาง
เพิ่มผลของ คำสาป ของคุณ (2–4)%vaal_small_curse_effect
วาล์พาสซีฟกลาง
ค่าต้านทาน ไฟ +(9–14)%vaal_small_fire_resistance
วาล์พาสซีฟกลาง
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +(9–14)%vaal_small_cold_resistance
วาล์พาสซีฟกลาง
ค่าต้านทาน สายฟ้า +(9–14)%vaal_small_lightning_resistance
วาล์พาสซีฟกลาง
ค่าต้านทาน เคออส +(6–10)%vaal_small_chaos_resistance
KaruiAttribute
Strength +2karui_attribute_strength
KaruiNormal
Strength +4karui_small_strength
Karuiพาสซีฟกลาง
Strength +20karui_notable_add_strength
Karuiพาสซีฟกลาง
เพิ่ม Strength 5%karui_notable_add_percent_strength
Karuiพาสซีฟกลาง
เพิ่มค่าเกราะ 20%karui_notable_add_armour
Karuiพาสซีฟกลาง
ดูด 0.4% ของความเสียหาย โจมตี ไปเป็น พลังชีวิตkarui_notable_add_leech
Karuiพาสซีฟกลาง
มีโอกาสสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า 5%karui_notable_add_double_damage
Karuiพาสซีฟกลาง
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%karui_notable_add_life
Karuiพาสซีฟกลาง
จำนวนสถานะ การตั้งมั่น สูงสุด +1 ระดับkarui_notable_add_fortify_effect
Karuiพาสซีฟกลาง
ฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ต่อวินาทีkarui_notable_add_life_regen
Karuiพาสซีฟกลาง
ค่าต้านทาน ไฟ +20%karui_notable_add_fire_resistance
Karuiพาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย ประชิด 20%karui_notable_add_melee_damage
Karuiพาสซีฟกลาง
คุณได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากคริติคอล ลดลง 10%karui_notable_add_damage_from_crits
Karuiพาสซีฟกลาง
เพิ่มโอกาสคริติคอล ประชิด 30%karui_notable_add_melee_crit_chance
Karuiพาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย ติดไฟ 20%karui_notable_add_burning_damage
Karuiพาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหายของ โทเทม 20%karui_notable_add_totem_damage
Karuiพาสซีฟกลาง
ตัวคูณคริติคอล ประชิด +15%karui_notable_add_melee_crit_multi
Karuiพาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ 20%karui_notable_add_physical_damage
Karuiพาสซีฟกลาง
เพิ่มผลของบัฟ คำราม 8%karui_notable_add_warcry_buff_effect
Karuiพาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วในการวางโทเทม 12%karui_notable_add_totem_placement_speed
Karuiพาสซีฟกลาง
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ มึนงง ต่อศัตรู 20%karui_notable_add_stun_duration
Karuiพาสซีฟกลาง
สถานะ ลุกไหม้ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น 10%karui_notable_add_faster_burn
Karuiพาสซีฟกลาง
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10%karui_notable_add_reduced_stun_threshold
Karuiพาสซีฟกลาง
นำความเสียหาย กายภาพ 5% ไปเสริมเป็น ไฟkarui_notable_add_physical_added_as_fire
Karuiพาสซีฟกลาง
เปลี่ยน 5% ของความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ที่ได้รับเป็น ไฟkarui_notable_add_physical_taken_as_fire
Karuiพาสซีฟกลาง
มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก 5% เมื่อสังหารkarui_notable_add_endurance_charge_on_kill
Karuiพาสซีฟกลาง
มีโอกาสสร้างสถานะ ข่มขู่ 4 วินาที ต่อศัตรู 10% เมื่อปะทะkarui_notable_add_intimidate
MarakethAttribute
Dexterity +2maraketh_attribute_dex
MarakethNormal
Dexterity +4maraketh_small_dex
Marakethพาสซีฟกลาง
Dexterity +20maraketh_notable_add_dexterity
Marakethพาสซีฟกลาง
เพิ่ม Dexterity 5%maraketh_notable_add_percent_dexterity
Marakethพาสซีฟกลาง
เพิ่มอัตราการหลบหลีก 20%maraketh_notable_add_evasion
Marakethพาสซีฟกลาง
เพิ่มชาร์จขวดยาที่ได้รับ 10%maraketh_notable_add_flask_charges
Marakethพาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วในการโจมตีกับร่าย 5%maraketh_notable_add_speed
Marakethพาสซีฟกลาง
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 4%maraketh_notable_add_life
Marakethพาสซีฟกลาง
มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู 5% เมื่อปะทะmaraketh_notable_add_blind
Marakethพาสซีฟกลาง
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 5%maraketh_notable_add_movement_speed
Marakethพาสซีฟกลาง
ค่าต้านทาน น้ำแข็ง +20%maraketh_notable_add_cold_resistance
Marakethพาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย กระสุน 20%maraketh_notable_add_projectile_damage
Marakethพาสซีฟกลาง
มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ มึนงง 20%maraketh_notable_add_ailment_avoid
Marakethพาสซีฟกลาง
เพิ่มโอกาสคริติคอล 25%maraketh_notable_add_global_crit_chance
Marakethพาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย พิษ 20%maraketh_notable_add_poison_damage
Marakethพาสซีฟกลาง
มิเนียน สร้างความเสียหาย เพิ่มขึ้น 20%maraketh_notable_add_minion_damage
Marakethพาสซีฟกลาง
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 5%maraketh_notable_add_accuracy
Marakethพาสซีฟกลาง
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%maraketh_notable_add_elemental_damage
Marakethพาสซีฟกลาง
เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จาก สกิลของคุณ 8%maraketh_notable_add_aura_effect
Marakethพาสซีฟกลาง
มิเนียน มีความเร็วในการเคลื่อนที่ เพิ่มขึ้น 15%maraketh_notable_add_minion_movement_speed
Marakethพาสซีฟกลาง
เพิ่มระยะเวลาของสถานะ เจ็บป่วยธาตุ ต่อศัตรู 10%maraketh_notable_add_ailment_duration
Marakethพาสซีฟกลาง
สถานะ พิษ ที่คุณสร้าง สร้างความเสียหาย เร็วขึ้น 10%maraketh_notable_add_faster_poison
Marakethพาสซีฟกลาง
เพิ่มผลของสถานะ เจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย 10%maraketh_notable_add_ailment_effect
Marakethพาสซีฟกลาง
นำความเสียหาย กายภาพ 5% ไปเสริมเป็น น้ำแข็งmaraketh_notable_add_physical_added_as_cold
Marakethพาสซีฟกลาง
มีโอกาสได้รับสถานะ ความอัจฉริยะของนักเล่นแร่แปรธาตุ 25% เมื่อคุณใช้ ขวดยาmaraketh_notable_add_flask_effect
Marakethพาสซีฟกลาง
มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก 5% เมื่อปะทะmaraketh_notable_add_frenzy_charge_on_kill
Marakethพาสซีฟกลาง
คุณได้รับสถานะ เร่งราวี 8 วินาที เมื่อสังหารmaraketh_notable_add_onslaught
TemplarNormal
ความภักดี +5templar_small_devotion
Templarพาสซีฟกลาง
ความภักดี +5templar_notable_devotion

Community Wiki

Wiki Edit

Timeless Jewel

Timeless Jewel is the basetype of a set of five unique jewels that can alter the passive tree nodes.

Mechanics

Each Timeless Jewel alters passive nodes within its radius based on its seed and name. As an example, the numbers on VaalCivilizationGlorious Vanity range from 100 to 8000, with no specific benefit associated with a particular range of numbers (The range is different for the 4 other jewels). Each number is associated with a variant of the alternative skill tree, and each name is associated with a different keystone passive. (I.e., the same seed yielded the same skill tree with the same effect on notable and basic passive, but the keystone is only affected by the name) There are 7901 possibilities for each of Ahuana, Doryani and Xibaqua variants of the VaalCivilizationGlorious Vanity jewel alone, meaning that there are a total of 23703 different possibilities for each jewel. Using a CurrencyModValuesDivine Orb will randomize both the seed and name.

Note that only VaalCivilizationGlorious Vanity has the range 100-8000. The range of TemplarCivilizationMilitant Faith is 2000-10000 (8001 variants). MarakethCivilizationBrutal Restraint and EternalEmpireCivilizationElegant Hubris and KaruiCivilizationLethal Pride have their own range as well.

Each modified keystone can only affect the player once - identical keystones do not stack.

You may only equip one unique Timeless Jewel at a time. Each unique version has the tag "Limited to: 1 Historic".

Conquered

  • Conquered Passive Skills cannot be modified by other jewels - in-game help text

For example, LioneyesFallLioneye's Fall cannot modify the Timeless Jewel conquered passives. Thus "Conquered" means the Timeless Jewel replaced the passive skill tree as well as not able to be further modified.

Item acquisition

This item is drop disabled.

This basetype does not drop normally. It drops as unique item only.

The general way to acquire unique Timeless Jewels is from their respective Legions in the Domain of Timeless Conflict. Players need to place at least 2 emblems from different legions in the map device to open the portal to the area. Read the article about emblems for details.

Non-unique Timeless Jewels do not normally drop. Players can obtain a non-unique Timeless Jewel by corrupting five unique Timeless Jewels into rares, then selling five corrupted rare Timeless Jewel to a vendor for an uncorrupted rare. Since not every corruption outcome is a rare, players need to vaal, at minimum, five Timeless jewels to use this vendor recipe.

Divination cards

The following divination cards can be exchanged for Timeless Jewels:


Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.